Finnish translations of noncanonical scriptures
Aramea-suomi uusi testamentti

Apokryfisiä kirjoituksia ja muuta suomennettuina

Kaikki tekstit suomentanut Tuomas Levänen

Tätä projektia ja lapsiperhettä tukee OP FI83 5710 4920 0233 57
Suomennoksia 25 vuotta, 1999-2024, ja jatkuu joka päivä.
Uusin suomennos, Laulujen Laulun Salattu Selitysteos
Piikki ss 14.2.2024, Tuomas

Matteuksen evankeliumi - Shem-Tob 1380 AD Heprean mukaan (Shem-Tob Matthew)

Aramean teksteistä (An introduction to aramaic)

Euroopan vainoista (About European persecutions against Aramaic etc.)

Matteuksen evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Matthew)

Markuksen evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Mark)

Luukkaan evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Luke)

Johanneksen evankeliumi - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish John)

Apostolien Teot - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Acts)

Jakobin kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Epistle of James)

Johanneksen 1. kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st John)

Johanneksen 2. ja 3. kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd,3rd John)

Johanneksen ilmestys - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Book of Revelation)

Kirje Hebrealaisille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Hebrews)

Kirje Roomalaisille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Romans)

Kirje Korinttolaisille, 1 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st Cor.)

Kirje Korinttolaisille, 2 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Cor.)

Kirje Galatalaisille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Galatians)

Kirje Tessalonikalaisille, 1 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st Thess.)

Kirje Tessalonikalaisille, 2 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Thess.)

Kirje Timoteukselle, 1 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 1st Timothy)

Kirje Timoteukselle, 2 - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish 2nd Timothy)

Kirje Tiitukselle - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Titus)

Kirje Filemonille - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Filemon)

Efesolaiskirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Ephesians)

Filippiläiskirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Philippians)

Kolossalaiskirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Colossians)

Juudaan kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Jude)

1. Pietarin Kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Peter 1)

2. Pietarin Kirje - Sana sanalta aramea-suomi (Interlinear Aramaic-Finnish Peter 2)

Targum; Laulujen Laulu (M.Jefimoff) (Targum Shir Ha'Shirim)

Targum; Ruut (Targum Ruth)

Targum; Saarnaaja (Targum Qohelet)

Targum Neofiti; 1Moos.49 (Targum Neofiti Bereshit 49)

Targum; Jesaja (Targum Isaiah)

Jemenil inen Targum; Valitusvirret (Yemenite Targum Lamentations)

Peshitta; Daniel

Targum; Hoosea (Targum Hosea)

Targum; Jooel (Targum Joel)

Targum; Aamos (Targum Amos)

Targum; Obadja (Targum Obadiah)

Targum; Joona (Targum Jonah)

Targum; Miika (Targum Micah)

Targum; Naahum (Targum Nahum)

Targum; Habakuk (Targum Habakkuk)

Targum; Sefanja (Targum Zephaniah)

Targum; Haggai (Targum Haggai)

Targum; Sakarja (Targum Zechariah)

Targum; Malakia (Targum Malachi)

Targum; Psalmi 45

Targum; Psalmi 121

30 Hopearahaa (The Thirty Pieces of Silver)

Aabrahamin ilmestys (Apocalypse of Abraham)

Aabrahamin testamentti (Testament of Abraham)

Abgarin kirje Jeesukselle ja Jeesuksen kirje Abgarille (The book of Abgar)

Andreaan ja Paavalin Teot (Acts of Andrew and Paul)

Andreaan ja Mattiaan Teot (Acts of Andrew and Matthias)

Apokryfinen Genesis (The Genesis Apocryphon)

Apostoli ja Evankelista Markuksen Elämä (Life and Martyrdom of St. Mark)

Apostoli Andreaan Teot ja Andreaan kuolema (Acts of Andrew)

Apostolien Teot, Luku 29 (Acts, Chapter 29)

Toinen Baarukin kirja (2.Baruch / Syriac apocalypse of Baruch)

Kolmas Baarukin kirja (3.Baruch / Greek apocalypse of Baruch)

Nelj s Baarukin kirja (4.Baruch / Paraleipomenaieremiou)

Bartolomeuksen Kuolema (Martyrdom of Bartholomew)

Commodianus; runoja lopun ajasta (Poems of Commodian)

Danielin ilmestys (Apocalypse of Daniel)

Danielin seitsemäs ilmestys (Armenian Seventh Vision of Daniel)

Danielin neljästoista ilmestys (Fourteenth Vision of Daniel)

Didakhe -12 apostolin opetukset (The Didache)

Dionysiuksen Kirje Timoteukselle (Epistle of Dionysius the Areopagite to Timothy)

Dysmaksen Vieraanvaraisuus (Hospitality of Dysmas)

Eenokin kirja (The Book of Enoch) (.epub) (.mobi)

Eenokin salaisuuksien kirja (2 Enoch / Slavonic Book of Secrets of Enoch)

Kolmas Eenokin kirja (3rd Enoch)

Neljäs Eenokin kirja (4th Enoch)

Viides Eenokin kirja (The Ways of Metatron)

Pseudo-Efraim - Saarna Herran Tulemuksesta (Pseudo-Ephraim, Sermon on Lord's Coming)

Eldad ja Medad, sekä 4Q246 (Eldad and Medad, and 4Q246)

Elian ilmestys (Apocalypse of Elijah)

Elian Kirja (Book of Eliah)

Epifanius Nikolaiittoja Vastaan (Epiphanius Against Nicolaitans)

Esran Ilmestys (Vision of the Blessed Ezra)

Ensimmäinen Esran kirja (1/3 Ezra)

Toinen Esran kirja (2/4 Ezra)

Kuudes Esran kirja (6th Ezra)

Filippuksen Teoista (a Syriac excerpt from Acts of Philip)

Gaadin Kirja (M.Jefimoff, Book of Gad the Seer)

Gamalielin evankeliumi (Gospel of Gamaliel)

Gazan Jesaja (Isaiah of Gaza)

Hanukka (Sefer Chanukkah)

Helvetin Kirja (Sefer Gehinnom)

Hesekielin Apokryfikirjoista (Apocryphon of Ezekiel)

Herodes ja Johannes Kastaja (Herod and John the Baptist)

Ignatiuksen kirje Tarsolaisille (Epistle of Ignatius to Tarsians)

Ismaelin ilmestys (Vision of rabbi Ishmael)

Jaakobin evankeliumi (Gospel of James / Protoevangelium of James)

Jakovin Tikapuut (The Ladder of Jacob)

Jannes & Jambres

Jeesuksen sanontoja raamatun ulkopuolisista vanhoista lähteistä (Noncanonical Sentences etc. from Jesus)

Jesajan kuolema (Martyrdom of Isaiah)

Jesajan taivaaseenastuminen (Ascension of Isaiah)

Jeshua, "kasvojen ruhtinas" (Yeshua prayer for Rosh Ha'Shanah)

Jeremian Apokryfi (Apocryphon of Jeremiah)

Job ja h nen vaimonsa (Memra on Job and his Wife)

Jobin testamentti (Testament of Job)

Joosef Arimatialainen (Story of Joseph of Arimathaea)

Johanneksen apokryfinen ilmestys (1st Apocryphal Apocalypse of John)

Johanneksen neljäs apokryfinen ilmestys (Latin Apocryphal Apocalypse of John)

Johannes Kastajan Kuolema (Martyrdom of John the Baptist)

Joosuan ilmestys (Revelation of Joshua)

Juudaksen el m (Life of Judas)

Juudit, hebrealainen versio (Hebrew Judith)

Kadish, synagogarukous (Kadish prayer)

Karitsan Virsi (the Song of the Lamb)

Kehatin Testamentti (Testament of Qohat)

Kertomus Messiaasta (Aggadath haMaschiach)

Kirje Taivaasta (Letter from Heaven)

Klemensin Kirje Korinttolaisille (Epistle of Clemens to the Corinthians)

Kolmas Makkabilaiskirja (3 Maccabees)

Laisrenin ilmestys (The Vision of Laisren)

Lakaronin Kuolema (Martyrdom of Lacaron)

Laulujen Laulun Salattu Selitysteos (Midrash Hane'elam al Shir HaShirim)

Luku Messiaasta (Pirke Moshiach)

Luukkaan Kuolema (Martyrdom of Luke)

Marian Syntymäevankeliumi (The Gospel of Nativity of Mary)

Matteuksen ilmestys (Revelation of Matthew)

Metodiuksen ilmestys (Apocalypse attributed to Methodius)

Midrash Ruut (Midrash Rabba Ruth)

Midrash Vajosha (Midrash Wayosha)

Mooseksen Ilmestys (The Apocalypse of Moses)

Mooseksen Suuruus (Gedolath Moshe)

Muratorin kaanonin teksti (The Muratorian Canon text)

Nikodeemuksen evankeliumi (Gospel of Nicodemus)

N kij Gaadin sanat (Words of Gad the Seer)

Oikeamielisen Kirja (M.Jefimoff) (Sefer Yasher)

Paavalin ilmestys (Vision of Paul, Redaction XI)

Paavalin ja Senecan kirjeet (The Correspondence of Paul and Seneca)

Paavalin ja Theklan Teot (Acts of Paul and Thecla)

Paavalin kirje Laodikealaisille (Epistle to the Laodiceans)

Paavalin kolmas kirje korinttolaisille (Third Letter to the Corinthians)

Paavalin kuolema (Martyrdom of Paul)

Paavi Gelasiuksen julistus (The Gelasian Decree / Decretum Gelasianum)

Pelagian kirje (Epistle of Pelagia)

Pietarin ilmestys ja evankeliumi (Apocalypse and Gospel of Peter)

Apostoli Pietarin Opetus (Syriac Exhortation of Peter)

Pietarin Teot Ashdodissa (Acts of Peter in Ashdod)

Pirkei Avot - Isien sanonnat

Polykarpuksen kirje Filippiläisille (Epistle of Polycarp to the Philippians)

Profeettojen Elämä (Lives of the Prophets)

Psalmit 151-154 (Psalms 151-154)

Psalmit 154-155 (Psalms 154-155)

Pyhien Kirja (Sefer Kedoshim)

P si iskertomus (Haggada shel Pesach)

Rabbi Shimon bar Jochain rukous (Tefilat Rashbi)

Rikas Mies ja Kallisarvoinen Kivi (Rich Man and the Precious Stone)

Riemuvuosien kirja (The Book of Jubilees) (.epub) (.mobi)

Saban kuningattaren kysymykset Salomolle (Questions of Queen of Sheba to Salomon)

Sadrakin ilmestys (Apocalypse of Sedrach)

Sakarjan Selitysteos (Yalkut Zechariah)

Salomon kirjeet (Letters of Solomon)

Samuelin Ilmestys (Apocalypse of Samuel)

Sefanjan ilmestys (Apocalypse of Zephaniah)

Serubbaabelin Ilmestys (Sefer Zerubbabel)

Sextuksen lauseita (Sentences of Sextus)

Sibyllan Profetioita, kirjat II, III & VII (The Sibylline Oracles, Vol. 2, 3, 7)

Siionin Psalmi (Apostrophe to Zion)

Simon Keefas opettaa Roomassa (Teaching of Simon Caephas in the City of Rome)

Sinuhen Ilmestys ja Testamentti (Apocalypse and Testament of Shenouthe)

Stefanuksen ilmestys (Revelation of Stephen)

Taddeuksen Teot (Acts of Thaddeus)

Tietäjien Ilmestys (Syriac Apocalypse of Magi)

Tiituksen Kirje (Epistle of Pseudo-Titus)

Tiituksen Teot (Acts of Titus)

Timoteuksen Kuolema (Martyrdom of Timothy)

Tuntematon Ilmestys (An Anonymous Apocalypse + 4Q385)

Tuomaan Ilmestys (The Apocalypse of Thomas)

Tuomaan ilmestys - irlantilainen versio (Apocalypse of Thomas - Irish text)

Tuomaan Kirja (The Book of Thomas)

Tuomaan Evankeliumi (The Gospel of Thomas)

Tuomaan Evankeliumi - Sana sanalta kopti-suomi (Interlinear Gospel of Thomas, Coptic-Finnish)

Viimeisten p ivien midrash (Midrash of last days, 4Q174)

12 patriarkan testamentit:

Johdanto lyhyesti (a short introduction)

Ruuben,Simeon,Leevi,Juuda,Daan & Naftali (Reuben,Simeon,Levi,Judah,Dan,Naphtali)

Gaad,Asser,Isaskar,Sebulon,Joosef & Benjamin (Gad,Asher,Issachar,Zebulon,Joseph,Benjamin)

Lisää tekstejä (Airut-lehden tekstejä, Israelin karttoja, Veli B. Henry: "Hengellinen todellisuus" ym.)

Muutama mielenkiintoinen linkki:

Nehemia Media - kirjojani suomeksi

HebrewBooks.org (books in Hebrew, Aramaic & Yiddish)

Artikkelejani englanniksi Something English
Minä, Suvi ja lapsemme 14. helmikuuta 2016

palautetta ja kysymyksi voi l hett osoitteeseen levaset@gmail.com

Tekstej saa vapaasti levitt ja k ytt 'omantunnon mukaan'.

Free tracking counter
Free Web Counters Visitors after 270202Powered by