Free Web space and hosting - jesusanswers.com
Choose an ISP: NetZero High Speed Internet Dial up $14.95 or NetZero Internet Service $9.95

Ruubenin testamentti

Kopio Ruubenin testamentista, mitä asioita hän vaati pojiltaan ennen kuin hän kuoli elämänsä 125.vuotena. Kun hän oli sairas kaksi vuotta Joosefin kuoleman jälkeen, hänen poikansa ja hänen poikiensa pojat olivat kokoontuneet yhteen vierailulle hänen luokseen. Ja hän sanoi heille, ’Minun lapseni, minä olen kuolemassa, ja menen isieni luokse.’ Ja kun hän näki Juudan ja Gaadin ja Asserin, veljensä, hän sanoi heille: ’Nostakaa minut ylös, minun veljeni, että voin kertoa veljilleni ja lapsilleni mitä asioita olen kätkenyt sydämeeni, sillä voimani ovat loppumassa.’ Ja hän nousi ja suuteli heitä ja sanoi itkien: ’Kuulkaa, minun veljeni, antakaa korvanne isällenne Ruubenille, ja mitä minä käsken teille. Ja katso, minä kutsun tänä päivänä taivaan Jumalan todistamaan teitä vastaan, että ette kulje nuoruuden välinpitämättömyydessä ja haureudessa, jossa minä ahneesti juoksin, ja häpäisin isäni Jaakobin vuoteen. Sillä minä kerron teille, että Hän löi minua kivuliaalla vitsauksella lantioihini seitsemän kuukauden ajan; ja ellei isämme Jaakob olisi rukoillut puolestani Herraa, varmasti Herra olisi tuhonnut minut. Sillä minä olin kolmekymmentä vuotta vanha, kun minä tein tämän pahuuden Herran silmissä, ja seitsemän kuukautta olin kuolemansairas; ja minä kaduin seitsemän vuotta sieluni tarkoitusta Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa en juonut, eikä liha mennyt suuhuni, enkä maistanut miellyttävää ruokaa, valittaen synnissäni, sillä se oli suuri. Ja niin ei saa tehdä Israelissa.

Ja nyt kuulkaa minua, lapseni, mitä asioita minä näin katumuksessani liittyen seitsemään vääryyden henkeen. Seitsemän henkeä on annettu ihmistä vastaan Beliarilta, ja ne ovat nuoruuden tekojen päällikkö; ja seitsemän henkeä on annettu hänelle hänen luomisessaan, että niissä tulisi tehdyksi jokainen ihmisen teko. Ensimmäinen henki on elämän, jolla on luotu ihmisen koko olemus. Toinen henki on näön, jolla nostetaan intohimo. Kolmas henki on kuulon, jolla tulee opetus. Neljäs henki on haistamisen, jolla on annettu hengitys. Viides henki on puheen, jolla tulee tieto. Kuudes henki on maistamisen, jolla tulee lihojen syönti ja juomat, ja niiden kautta tuotetaan voima, sillä ruuassa on voiman lähde. Seitsemäs henki on siittämisen ja yhdynnän, jonka kautta myös rakkaus mielihyvän syntiin tuli: sen tähden se on viimeinen luomisjärjestyksessä, ja nuoruuden ensimmäinen, koska se on täytetty välinpitämättömyydellä, joka johtaa nuorta kuin sokeaa kuoppaan ja kuin karjaa jyrkänteelle.

Näiden kaikkien rinnalla on kahdeksas, unen henki, jolla on luotu ihmisen luonto ja kuoleman kuva. Näihin henkiin ovat liittyneet vääryyden henget. Ensimmäinen, haureuden henki, oleskelee luonnossa ja aisteissa; toinen henki on vatsan tyydyttymättömyys; kolmas henki on maksan ja sapen taistelu. Neljäs henki on mielistelyn ja pettämisen, että niiden kautta ihminen olisi rehellinen pyrkimyksissään. Viides henki on ylimielisyyden, että ihminen sekoitettaisiin ja tulisi mieleltään korkeaksi. Kuudes henki on valehtelemisen, kadotuksessa ja kateudessa sanojen keksimistä, ja peittääkseen sanoja sukulaisilta ja ystäviltä. Seitsemäs on epäoikeudenmukaisuuden henki, jonka kanssa ovat varkaus ja näpistelyt, että ihminen voisi tehdä sydämensä intohimon; sillä epäoikeudenmukaisuus työskentelee yhdessä muiden henkien kanssa taidolla. Näiden kaikkien rinnalla unen henki, kahdeksas henki, on liitossa vääryydellä ja unelmilla. Ja niin menehtyy jokainen nuori mies, pimentäen mielensä totuudelta ja olemalla ymmärtämättä Jumalan lakia ja tottelematta isien neuvoja, kuten tapahtui myös minulle nuoruudessani.

Ja nyt, lapseni, rakastakaa totuutta, ja se palvelee teitä. Minä neuvon teitä, kuunnelkaa isäänne Ruubenia. Älkää kiinnittäkö huomiota naisen ulkonäköön, älkääkä seurustelko naisen kanssa, jolla on aviomies, älkääkä sekaantuko naisten yksityisiin tekemisiin. Sillä jos en olisi nähnyt Bilhaa kylpemässä, en olisi langennut tähän suureen pahuuteen. Sillä minun mieleni, vaeltaen naisen alastomuudessa, ei antanut minun nukkua ennen kuin olin tehnyt tämän hirveän teon. Sillä aikaa, kun isämme Jaakob oli poissa isänsä Iisakin kanssa, kun olimme Gaderissa, lähellä Beetlehemin Efrataa, Bilha oli juovuksissa, ja makasi unessa alastomana kammiossaan, ja kun minä menin sisään ja katselin hänen alastomuuttaan, tein tuon jumalattomuuden jättäen hänet nukkumaan kun lähdin. Ja Jumalan enkeli paljasti isälleni Jaakobille jumalattomuuteni, ja hän tuli ja valitti minulle, enkä enää koskettanut Bilhaa.

Älkää siis kiinnittäkö huomiota naisen kauneuteen älkääkä ihastelko heidän tekemisiään, vaan vaeltakaa sydämen yksinäisyydessä Herran pelossa, ja olkaa ahkerat töissänne ja opiskeluissanne ja laumojenne keskuudessa, kunnes Herra antaa teille vaimon, jonka tahtoo, että ette kärsisi kuten minä tein. Isäni kuolemaan saakka minulla ei ollut rohkeutta katsoa kiinteästi Jaakobin kasvoihin tai puhua yhdellekään veljistäni nuhteluni tähden; ja tähän saakka mieleni saattaa minua murheelliseksi syntini tähden. Ja minun isäni lohdutti minua, sillä hän rukoili puolestani Herraa, että Herran viha poistuisi minusta, niin kuin Herra näytti minulle. Sillä siitä lähtien minä olin suojattu enkä tehnyt syntiä. Siksi, minun lapseni, tarkkailkaa kaikkia asioita, millä käsken teitä, ja te ette tee syntiä. Sillä haureus on sielun tuho, erottaen sen Jumalasta, ja tuoden sen lähelle patsaita, koska se pettää mielen ja ymmärryksen, ja vie nuoria miehiä alas helvettiin ennen aikaansa. Sillä monia on haureus tuhonnut; sillä vaikka mies olisi vanha tai kunnioitettu, se tekee hänestä nuhteen ja naurun aiheen Beliarille ja ihmisten pojille. Sillä siinä, että Joosef pidätti itsensä jokaisesta naisesta ja puhdisti ajatuksensa kaikesta haureudesta, hän sai suosion Herran ja ihmisten edessä. Sillä egyptiläinen nainen teki monia tekoja hänelle, ja kutsui taikureita ja tarjosi hänelle lemmenjuomia, ja hänen sielunsa tarkoitus ei toteuttanut pahan intohimoja. Siksi isieni Jumala johdatti hänet jokaisesta näkyvästä ja salatusta kuolemasta. Sillä jos haureus ei valtaa mieltä, ei Beliarkaan hallitse sinua.

Satuttavia ovat naiset, minun lapseni, sillä koska heillä ei ole valtaa eikä voimaa miehen yli, he toimivat hienostuneesti ulkoisella hahmolla saadakseen miehen itselleen, ja jota he eivät voita voimalla, he voittavat taidolla. Sillä Jumalan enkeli opetti minulle niihin liittyen, että naisia hallitsee haureuden henki enemmän kuin miehiä, ja he miettivät sydämessään miestä vastaan, ja kauneudellaan he pettävät ensin heidän mielensä, ja myrkyttävät silmänsä katseella, ja sitten ottavat vankeuteen teoillaan, sillä nainen ei voi hallita miestä voimalla.

Siksi paetkaa haureutta, minun lapseni, ja käskekää vaimojanne ja tyttäriänne, etteivät he kaunistaisi päitään ja kasvojaan; sillä jokainen nainen, joka toimii petollisesti näissä asioissa, on ansainnut ikuisen rangaistuksen. Sillä näin he lumosivat Vartijat ennen vedenpaisumusta; ja kun nämä jatkuvasti katselivat heitä, he lankesivat toistensa intohimoihin, ja he tekivät mielensä tekoja ja muuttivat itsensä ihmisen muotoon ja ilmestyivät heille, kun he olivat aviomiestensä kanssa; ja naisten mielten intohimot olivat kohdistuneet heidän ilmestymisiinsä, ja he synnyttivät jättiläisiä, sillä Vartijat ilmestyivät heille saavuttaakseen taivaan.

Varokaa siis haureutta, ja jos toivotte olevanne puhtaita sydämissänne, vartioikaa aistejanne jokaista naista vastaan. Ja käskekää heitä myös olemaan erossa miehistä, että myös he olisivat puhtaita mieleltään. Sillä säännölliset tapaamiset, vaikka ei jumalatonta tekoa tehtäisikään, ovat heille parantumaton tauti, ja meille iankaikkinen nuhde Beliarilta; sillä haureudella ei ole ymmärrystä eikä jumalisuutta itsessään, ja kaikki kateus on sen himossa. Siksi te tulette kateellisiksi Leevin pojille, ja etsitte, että teidät korotettaisiin heidän yläpuolelleen; mutta te ette voi, sillä Jumala kostaa ja te kuolette pahan kuoleman. Sillä Leeville Herra antoi ylhäisyyden, ja Juudalle ja minulle heidän kanssaan, ja Daanille ja Joosefille, että me hallitsisimme. Siksi minä käsken teitä kuuntelemaan Leeviä, koska hän tulee tuntemaan Herran lain, ja antamaan oikeuden ja uhraamisen säännöt kaikelle Israelille Kristuksen aikojen täyttymiseen saakka, ylimmäisen papin, josta Herra on julistanut. Minä pyydän teitä hartaasti taivaan Jumalan kautta tekemään totuutta jokainen lähimmäiselleen; ja lähestymään Leeviä sydämen nöyryydellä, että saisitte siunauksen hänen suullaan. Sillä hän tulee siunaamaan Israelin; ja erityisesti Juudan, koska hänet Herra on valinnut kaikkien kansojen hallitsijaksi. Ja palvokaa hänen siementään, sillä Hän tulee kuolemaan puolestamme näkyvissä ja näkymättömissä sodissa, ja tulee olemaan keskuudessanne iankaikkisena kuninkaana.

Ja Ruuben kuoli sen jälkeen, kun hän oli antanut tämän käskyn pojilleen, ja he laittoivat hänet arkkuun kunnes he toivat hänet Egyptistä, ja hautasivat hänet Hebroniin, kaksiosaiseen luolaan, jossa hänen isänsä olivat.

Simeonin testamentti

Kopio Simeonin sanoista, mitä asioita hän puhui pojilleen ennen kuin hän kuoli elämänsä 120.vuotena, vuotena jolloin Joosef kuoli. Sillä he tulivat katsomaan häntä, kun hän oli sairas, ja hän vahvisti itseään ja nousi istumaan ja suuteli heitä, ja sanoi heille:

Kuulkaa, oi minun lapseni, kuulkaa isäänne Simeonia, mitä minulla on sydämelläni. Synnyin isästäni Jaakobista, olen hänen toinen poikansa; ja äitini Leea kutsui minua Simeoniksi, koska Herra oli kuullut hänen rukouksensa. Minä tulin ylenmäärin voimakkaaksi; en pienentynyt teoista enkä pelännyt mitään. Sillä minun sydämeni oli kova, ja mieleni muuttumaton ja lantioni tunnoton; koska myös pelottomuus on annettu Korkeimmalta sieluun ja ruumiiseen. Ja siihen aikaan oli Joosefille kateellinen, koska isämme rakasti häntä; ja minä asetin mieleni häntä vastaan tuhotakseni hänet, koska petoksen ruhtinas lähetti kateuden hengen ja sokeutti mieleni, että en pitänyt häntä veljenäni enkä säästänyt isääni Jaakobia. Mutta hänen Jumalansa ja hänen isiensä Jumala lähetti enkelinsä, ja johdatti hänet käsistäni. Sillä kun minä menin Shechemiin viemään voidetta laumoille, ja Ruubeniin ja Dothamiin, joissa olivat välttämättömyytemme ja kaikki varastomme, veljemme Juuda myi hänet ismaelilaisille. Ja kun Ruuben tuli, hän oli murheellinen, sillä hän toivoi voivansa palauttaa hänet turvaan isänsä luokse. Mutta minä olin vihainen Juudalle siksi, että hän päästi hänet menemään elävänä, ja viisi kuukautta jatkoin hänen vihaamistaan; mutta Jumala hillitsi minut ja pidätti minut kaikista kätteni töistä, sillä oikea käteni oli puoliksi kuihtunut seitsemän päivää. Ja minä tiesin, minun lapseni, että Joosefin tähden tämä tapahtui minulle, ja minä kaduin ja itkin; ja minä rukoilin Herraa, että Hän palauttaisi käteni minulle, ja pysyisin erossa kaikesta saastumisesta ja kateudesta ja kaikesta mielettömyydestä. Sillä minä tiesin, että olin tehnyt pahan teon Herran edessä ja isäni Jaakobin edessä veljeäni Joosefia kadehtiessa.

Ja nyt, lapset, pitäkää huoli petoksen ja kateuden hengestä. Sillä kateus hallitsee ihmisen koko mieltä, eikä anna hänen syödä tai juoda tai tehdä mitään hyvää: se jopa yllyttää tuhoamaan hänet, jota hän kadehtii; ja hän, jota on kadehdittu, kukoistaa aina, mutta hän joka kadehtii, haihtuu pois. Kaksi päivien vuotta minä saatoin sieluani murheelliseksi paastoten Herran pelossa, ja minä opin, että vapautus kateudesta tulee Jumalan pelon kautta. Jos ihminen pakenee Herran luokse, paha henki juoksee pois hänestä ja hänen mielensä rauhoittuu. Ja tästä eteen päin hän ymmärtää häntä, jota hän kadehti, eikä tuomitse niitä, jotka rakastavat häntä, ja taukoaa niin kateudestaan.

Ja minun isäni kysyi minuun liittyen, sillä hän näki, että olin surullinen; ja minä sanoin että minulla on kipuja maksassa. Sillä minä murehdin enemmän kuin he kaikki, koska olin syyllinen Joosefin myymiseen. Ja kun me menimme alas Egyptiin ja hän piti meitä vakoojina, minä tiesin kärsiväni oikeuden mukaisesti enkä murehtinut. Joosef oli hyvä mies ja Jumalan Henki oli hänen kanssaan: säälivänä ja osaaottavana hän ei kantanut vihaa minua vastaan; ei, hän rakasti minua kuin muitakin veljiään. Pitäkää siis huoli, minun lapseni, kaikesta kateudesta ja kulkekaa sielun yksinäisyydessä ja hyvällä sydämellä, pitäen mielessä isänne veli, että Jumala voi antaa myös teille ilon ja kunnian ja siunauksen päällenne, aivan kuten te näitte hänessä. Kaikkina hänen päivinään hän ei nuhdellut meitä tästä asiasta vaan rakasti meitä kuin omaa sieluaan ja yli omien poikiensa; ja hän kunnioitti meitä ja antoi rikkauksia ja karjaa ja hedelmiä vapaasti meille kaikille. Siis myös te, rakkaat lapseni, rakastakaa jokainen veljeänne hyvällä sydämellä ja poistakaa itsestänne kateuden henki, sillä se vihastuttaa sielun ja tuhoaa ruumiin; se kääntää tarkoituksensa vihaan ja sotaan ja sekoittuu vereen ja johtaa mielen mielettömyyteen, eikä anna järkevyyden toimia ihmisessä: ennemmin, se ottaa pois unen ja aiheuttaa levottomuutta sieluun ja vapinaa ruumiiseen. Sillä jopa unessa joku paha kateus viettelee häntä, kalvaa sielua, ja ilkeiden henkien avulla häiritsee sitä, ja saattaa ruumiin murheelliseksi, ja mielen heräämään unesta sekavana; ja kuin ilkeä ja myrkyllinen henki se ilmestyy ihmisille.

Siksi Joosef oli rehellinen olemukseltaan ja hyvä katsella, koska hänessä ei ollut mitään pahuutta; sillä hengen murheen kasvot julistavat. Ja nyt, minun lapseni, tehkää sydämenne hyviksi Herran edessä, ja tienne suoriksi ihmisten edessä, ja löydätte ilon Jumalan ja ihmisten edessä. Ja pitäkää huoli, ettette tee haureutta, sillä haureus on kaikkien pahuuksien äiti, erottaen Jumalasta ja tuoden lähemmäksi Beliaria. Sillä minä olen nähnyt sen kirjoitettuna Eenokin kirjoituksessa, että poikanne tulevat turmeltuneiksi haureudessa, ja tekevät vääryyttä Leeviä vastaan miekalla. Mutta he eivät voita Leeviä, sillä hän sotii Herran sotaa, ja voittaa kaikki sotajoukkonne; ja tulee jäämään vähän Leeviin ja Juudaan, eikä teillä ole hallitsijaa, kuten isäni Jaakob myös profetoi siunauksissaan.

Katso, minä olen ennalta kertonut teille kaikki asiat, että olisin puhdas sielujenne synnistä. Nyt jos te poistatte itsestänne kateutenne ja kaiken uppiniskaisuutenne, kuin ruusu tulevat minun luuni kukoistamaan Israelissa, ja kuin lilja minun lihani Jaakobissa, ja minun tuoksuni tulee olemaan kuin Libanonin tuoksu; ja kuin setrit tulevat pyhät moninkertaistumaan minusta ikuisesti, ja niiden oksat venyvät kaukaisuuteen. Sitten menehtyy Kanaanin siemen, eikä Amalekille jää jäännöstä, ja kaikki kappadokialaiset menehtyvät ja kaikki hittiläiset tuhotaan kokonaan. Sitten tuhoutuu Haamin maa, ja jokainen ihminen menehtyy. Sitten kaikki maa lepää murheistaan, ja kaikki maailma taivaan alla sodasta. Sitten Seem nostetaan kunniaan, koska Herra Jumala, Israelin Mahtava ilmestyy maan päälle ihmisenä ja Hänen kauttaan pelastetaan Aadam. Sitten kaikki petoksen henget annetaan jalkojen tallattaviksi, ja ihmiset hallitsevat pahoja henkiä. Sitten minä nousen ilolla, ja siunaan Korkeinta Hänen ihmeellisistä teoistaan, koska Jumala on ottanut ruumiin ja aterioinut ihmisten kanssa ja pelastanut ihmiset.

Ja nyt, minun lapseni, totelkaa Leeviä, ja Juudassa te tulette vapaiksi: älkääkä nousko näitä kahta heimoa vastaan, sillä niistä nousee teille Jumalan pelastus. Sillä Herra nousee Leevistä kuin pappi ja Juudasta kuin Kuningas, Jumala ja ihminen. Niin Hän tulee pelastamaan kaikki pakanat ja koko Israelin. Siksi minä käsken teille kaikki asiat, että myös käskisitte lapsianne, että he tarkkailisivat niitä läpi sukupolviensa.

Ja Simeon lopetti poikiensa käskemisen ja nukkui isiensä kanssa satakaksikymmentä vuotta vanhana. Ja he laittoivat hänet arkkuun turmeltumattomasta puusta viedäkseen hänen luunsa Hebroniin. Ja he kantoivat hänet egyptiläisten sodassa salaa: sillä Joosefin luita egyptiläiset vartioivat palatsin aarrekammiossa; sillä velhot kertoivat heille, että Joosefin luiden lähtiessä tulee suuri pimeys ja synkkyys läpi koko Egyptin, ja äärimmäisen suuri vitsaus egyptiläisille, niin ettei edes lampulla ihminen tunnista veljeään.

Ja Simeonin pojat valittivat isäänsä valituksen lain mukaan, ja he olivat Egyptissä siihen päivään saakka, kun he lähtivät Egyptistä Mooseksen käden kautta.

Leevin testamentti

Kopio Leevin sanoista, mitä asioita hän osoitti pojilleen, kaiken sen mukaan, mitä heidän tulisi tehdä ja mitä heille tulisi tapahtumaan tuomion päivään saakka. Hän oli terveenä voimissaan kun hän kutsui heidät luokseen, sillä hänelle oli näytetty, että hän tulisi kuolemaan. Ja kun he olivat kokoontuneet yhteen hän sanoi heille:

Minä, Leevi, hedelmöityin Haranissa ja synnyin siellä, ja sen jälkeen tulin isäni kanssa Shechemiin. Ja minä olin nuori, noin kaksikymmentä vuotta vanha, kun Simeonin kanssa kostimme Hamorille sisaremme Diinan puolesta. Ja kun me olimme ruokkimassa laumojamme Abel-Maulissa, Herran ymmärryksen henki tuli ylleni, ja minä näin kaikkien ihmisten turmelevan tiensä, ja että epäoikeudenmukaisuus oli rakentanut itselleen muurit ja pahuus istui torneissa, ja minä murehdin ihmisten lajin puolesta, ja minä rukoilin Herraa että pelastuisin. Silloin ylleni laskeutui uni, ja minä katselin korkeaa vuorta; tämä on Aspisin vuori Abel-Maulissa. Ja katso, taivaat avautuivat, ja Jumalan enkeli sanoi minulle, Leevi, astu sisään. Ja minä astuin ensimmäisestä taivaasta toiseen, ja minä näin vettä niiden välissä. Ja minä näin kolmannen taivaan paljon kirkkaampana kuin nuo kaksi, sillä siinä oli rajaton korkeus. Ja minä sanoin enkelille: ’Mitä varten tämä on?’, ja enkeli sanoi minulle: ’Älä ihmettele näitä, sillä sinä tulet näkemään neljä muuta taivasta, jotka ovat kirkkaampia kuin nämä, ja ilman vertailua kun nouset sinne: sillä sinä tulet seisomaan lähellä Herraa, ja tulet olemaan hänen palvelijansa, ja julistamaan Hänen salaisuuksiaan ihmisille, ja tulet julistamaan Hänestä, joka tulee vapauttamaan Israelin, ja sinun ja Juudan kautta Herra tulee ilmestymään ihmisten keskuuteen pelastaen heissä jokaisen ihmisten lajin; ja Herran osasta tulee elämäsi, ja Hän on peltosi ja viinitarhasi ja hedelmät ja kullat ja hopeat.’

Kuulkaa siis seitsemästä taivaasta. Alimmainen on siksi synkempi, koska se on lähellä kaikkia ihmisten pahuuksia. Toisella on tuli, lumi ja jää valmiina Herran säätämää päivää, Jumalan oikeaa tuomiota: siinä ovat kaikki rangaistuksen henget pahojen kostoksi. Kolmannessa ovat aseistetut sotajoukot, jotka on säädetty tuomion päivää varten, kostaakseen petoksen ja Beliarin hengille. Ja taivaat neljänteen saakka näiden yläpuolella ovat pyhiä, sillä kaikista korkeimmassa on Suuri Kunnia, pyhien pyhässä, kaukana kaiken pyhyyden yläpuolella. Sen viereisessä taivaassa ovat Herran enkelit, jotka palvelevat ja tekevät sovitusta Herralle kaikista vanhurskaiden välinpitämättömyyksistä; ja he uhraavat Herralle suloisesti tuoksuvaa ja veretöntä uhria. Ja taivaassa tämän alapuolella ovat enkelit, jotka kantavat vastauksia Herran enkeleille. Ja taivaassa tämän vieressä ovat valtaistuimet ja valtakunnat, joissa veisataan ikuisesti virsiä Jumalalle. Siksi, aina kun Herra katsoo meihin, me kaikki vapisemme; kyllä, taivaat ja maa ja syvyydet vapisevat Hänen mahtavuutensa läsnäolossa; mutta ihmisten pojat eivät välitä näistä asioista vaan tekevät syntiä ja vihastuttavat Korkeimman.

Nyt siis tietäkää, että Herra jakaa oikeuden ihmisten pojille; sillä kun kalliot on revitty ja aurinko sammunut ja vedet kuivaneeet ja tuli vapisee ja koko luomakunta murehtii ja näkymättömät henget sulavat pois ja haudat pilataan Korkeimman kärsiessä, ihmiset uskottomina vaeltavat pahuudessa, siksi heidät tuomitaan rangaistuksella. Siksi Korkein on kuullut rukouksesi erottaakseen sinut pahuudesta, ja että sinusta tulee Hänelle poika ja palvelija ja Hänen pappinsa. Loistavana tiedon valona sinä tulet loistamaan Jaakobissa ja kuin aurinko sinä tulet olemaan koko Israelin siemenelle. Ja sinulle tullaan antamaan siunaus ja kaikelle sinun siemenellesi, kunnes Herra tulee katsomaan kaikkia pakanoita Hänen Poikansa ikuisissa armoissa. Kuitenkin sinun poikasi laskevat kätensä Hänen päälleen ristiinnaulitakseen Hänet; ja siksi neuvo ja ymmärrys on annettu sinulle, että opastaisit poikiasi Häneen liittyen, koska se, joka siunaa Häntä, tulee olemaan siunattu, mutta ne jotka Häntä kiroavat tulevat menehtymään.

Ja enkeli avasi minulle taivaan portit, ja minä näin pyhän temppelin ja Korkeimman kunnian valtaistuimella. Ja Hän sanoi minulle: ’Leevi, Minä olen antanut sinulle pappeuden siunaukset siihen saakka, kun Minä tulen ja vierailen Israelin keskellä.’ Sitten enkeli toi minut maahan ja antoi minulle kilven ja miekan ja sanoi: Kosta Shechemissä Diinan tähden, ja minä olen kanssasi, sillä Herra on minut lähettänyt. Ja siihen aikaan minä tuhosin Hamorin pojat, kuten on kirjoitettu taivaallisissa tauluissa. Ja minä sanoin Hänelle: ’Minä rukoilen Sinua, oi Herra, kerro minulle nimesi, että voin kutsua Sinua ahdistuksen päivänä.’ Ja Hän sanoi: ’Minä olen enkeli, joka puhuu Israelin puolesta, että Hän ei lyö heitä kokonaan, koska jokainen paha henki hyökkää sinne.’ Ja näiden asioiden jälkeen olin kuin herännyt, ja siunasin Korkeinta ja enkeliä, joka puhuu Israelin ja kaikkien vanhurskaiden puolesta.

Ja kun minä tulin isäni luokse, löysin pronssikilven; jonka vuoksi myös vuoren nimi on Aspis, joka on lähellä Gebalia, Abilan oikealla puolella; ja minä pidin nämä sanat sydämessäni. Minä neuvottelin isäni kanssa ja veljeni Ruubenin kanssa, että hän vaatisi Hamorin poikia ympärileikattaviksi; sillä minä olin kateellinen sen häväistyksen tähden, jonka he olivat tehneet Israelissa. Ja minä tapoin ensin Shechemissä ja Simeon tappoi Hamorissa. Ja tämän jälkeen veljemme tulivat ja löivät kaupunkia miekan terällä; ja meidän isämme kuuli siitä ja oli vihainen, ja hän murehti, että he olivat saaneet ympärileikkauksen ja sen jälkeen heidät tapettiin, ja hänen siunauksissaan hän toimi kanssamme toisella tavalla. Sillä me teimme synnin kun teimme näin hänen tahtoaan vastaan, ja hän oli sairas tuon päivän. Mutta minä tiesin, että Jumalan tuomio oli pahaksi Shechemille sillä he etsivät tehdäkseen Saaralle saman kuin he tekivät sisarellemme Diinalle ja Herra pidätteli heitä. Ja niin he vainosivat isäämme Aabrahamia, kun hän oli muukalainen, ja he ryöstivät hänen laumojaan kun ne olivat moninkertaistuneet hänelle; ja hänen palvelijaansa Jeblaea, hänen huoneessaan syntynyttä he käsittelivät häpeällisesti. Ja näin he tekivät kaikille muukalaisille, ottaen voimalla heidän vaimonsa ja ajaen miehet maanpakoon. Mutta yhtäkkiä tuli Herran viha heidän ylleen.

Ja minä sanoin isälleni: ’Älä ole vihainen, koska sinun kauttasi Herra poistaa Kanaanilaiset ja antaa heidän maansa sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sillä tästä lähtien Shechemiä kutsutaan kaupunginksi vailla ymmärrystä; sillä kuten ihminen pilkkaa tyhmää, niin me pilkkasimme heitä, koska he ovat tehneet hulluuden Israelissa saastuttamalla sisaremme.’ Ja me otimme sisaremme sieltä ja lähdimme ja tulimme Beeteliin.

Ja siellä minä näin jälleen samanlaisen asian kuin aikaisempi, kun olimme kulkeneet seitsemän- kymmentä päivää. Ja minä näin seitsemän miestä valkeissa vaatteissa sanoen minulle: ’Nouse, pue yllesi pappeuden kaapu ja vanhurskauden kruunu ja ymmärryksen rintakilpi ja totuuden puku ja uskon otsaripa ja ihmeen tiara ja profetian viitta.’ Ja jokainen heistä kantaen yhtä näistä puki ne ylleni ja sanoi: ’Tästä lähtien olet Herran pappi, sinä ja jälkeläisesi ikuisesti.’ Ja ensimmäinen voiteli minut pyhällä öljyllä ja antoi minulle tuomion sauvan. Toinen pesi minut puhtaalla vedellä ja ruokki minut leivällä ja viinillä, pyhimmillä asioilla, ja verhosi minut pyhällä ja loistavalla kaavulla. Kolmas puki minut liinavaatteeseen kuin papinviittaan. Neljäs laittoi ympärilleni purppurakankaan. Viides antoi minulle oliivin oksan. Kuudes asetti kruunun päähäni. Seitsemäs laittoi päähäni pappeuden otsarivan ja täytti käteni suitsukkeella niin että palvelin Herran pappina. Ja he sanoivat minulle: ’Leevi, sinun siemenesi tulee jakautumaan kolmeen oksaan, merkiksi Herran tulevasta kunniasta; ja ensimmäinen tulee olemaan hän, joka on ollut uskollinen; mikään osa ei ole suurempi kuin hänen. Toinen on pappi. Kolmas – Häntä kutsutaan uudella nimellä, sillä Hän nousee kuninkaana Juudasta ja vahvistaa uuden pappeuden kaikille pakanoille. Ja Hänen ilmestymisensä tulee olemaan sanoin kuvaamaton, kuin korotetun profeetan Aabrahamin, isämme, siemenestä. Kaikki asiat joita tahdotte Israelissa tulevat olemaan sinulle ja jälkeläisillesi, ja kaikkea mikä on kaunis katsella, te tulette syömään, ja Herran pöytään ottavat jälkeläisesi osaa, ja jotkut heistä ovat ylimmäisiä pappeja ja tuomareita ja kirjanoppineita; heidän suunsa kautta vartioidaan pyhää paikkaa.’ Ja kun minä heräsin, minä ymmärsin, että tämä asia oli kuin aikaisempi. Ja minä piilotin myös tämän sydämeeni enkä kertonut kenellekään maan päällä.

Ja kahden päivän kuluttua minä ja Juuda menimme Iisakin luokse isämme mukana; ja isämme isä siunasi minua kaikkien näkyjen sanojen mukaan, joita olin nähnyt, eikä hän halunnut tulla kanssamme Beeteliin. Ja kun me tulimme Beeteliin, isäni Jaakob näki näyn liittyen minuun, että olisin heille pappi Herralle; ja hän nousi aamulla aikaisin ja maksoi kaikesta kymmenykset Herralle minun kauttani. Ja me tulimme Hebroniin ollaksemme siellä, ja Iisak kutsui minua jatkuvasti painaakseen muistiini Herran lakia niin kuin Jumalan enkeli näytti minulle. Ja hän opetti minulle lain pappeudesta, uhreista, kaikista polttouhreista, ensimmäisistä hedelmistä, vapaaehtoisista uhreista, kiitosuhreista. Ja joka päivä hän opasti minua ja kiirehti puolestani Herran edessä. Ja hän sanoi minulle: ’Pidä huoli, lapseni, haureuden hengestä; sillä tämä tulee jatkumaan ja sinun jälkeläisesi saastuttavat pyhät asiat. Ota siis itsellesi, kun olet nuori, vaimo, jolla ei ole virheitä eikä vielä ole saastunut eikä ole filistealainen eikä pakana. Ja ennen pyhään paikkaan astumista kylve; ja kun uhraat, peseydy; ja kun olet uhrannut, peseydy jälleen. Kahdestatoista puusta, joilla on aina lehdet, uhraa hedelmiä Herralle kuten myös Aabraham opetti minulle, ja jokaisesta puhtaasta pedosta ja puhtaasta linnusta uhraa Herralle, ja jokaisesta ensisadosta ja viinistä uhraa ensimmäiset, ja suolalla suolaa jokainen uhri.’

Nyt siis tarkkailkaa mitä olen teille käskenyt, lapset; sillä mitä olen kuullut isiltäni, olen tehnyt teille tunnetuksi. Minä olen puhdas kaikesta teidän jumalattomuudestanne ja rikkomuksista joita tulette tekemään aikojen lopussa maailman Pelastajalle, toimien jumalattomasti ja pettäen Israelin ja nostaen sitä vastaan suurta pahaa Herralta. Ja te toimitte laittomasti Israelissa, niin ettei Jerusalem jaksa kantaa pahuuttanne; vaan temppelin esirippu repeää eikä se peitä häpeäänne. Ja teidät hajotetaan vangeiksi pakanoiden keskuuteen, ja te olette nuhteena ja kirouksena ja jalkojen tallattavina. Sillä huone, jonka Herra valitsee, tulee olemaan nimeltään Jerusalem, kuten on kirjoitettu vanhurskaan Eenokin kirjassa.

Siksi, kun otin itselleni vaimon, minä olin kaksikymmentä kahdeksan vuotta vanha, ja hänen nimensä oli Melcha. Ja hän hedelmöittyi ja kantoi pojan, ja antoi hänelle nimen Gersham, sillä me olimme muukalaisia maassamme: Gersham käännetään vierailu. Ja minä näin häneen liittyen, ettei hän ole ensimmäisellä sijalla. Ja Kohath syntyi minun kolmantenakymmenentenä viidentenä vuotenani, idän suunnassa. Ja minä näin näyssä että hän seisoi korkealla seurakunnan keskellä. Siksi annoin hänelle nimen Kohath, joka tarkoittaa valtakunnan ja opetuksen alkua. Ja kolmanneksi hän kantoi minulle Merarin, elämäni neljäntenäkymmenentenä vuotena; ja koska hänen äitinsä kantoi hänet vaikeuksilla, hän antoi hänelle nimen Merari, joka tarkoittaa ’minun katkeruuteni’, koska hän myös kuoli. Ja Jochebed syntyi elämäni kuudentenakymmenentenä neljäntenä vuotena Egyptissä sillä minä uudistuin veljieni keskellä.

Ja Gersham otti itselleen vaimon, ja hän kantoi hänelle Lomnin ja Semein. Ja Kohathin pojat ovat Ambram, Isaar, Chebro ja Ozel. Ja Merarin pojat Mooli ja Homusi. Ja minun yhdeksäntenäkymmenentenä neljäntenä vuotena Ambram otti tyttäreni Jochebedin vaimokseen, sillä he olivat syntyneet samana päivänä, hän ja minun tyttäreni. Olin kahdeksan vuotta vanha kun menin Kanaanin maahan, ja kahdeksantoista kun tapoimme Shechemissä, ja yhdeksäntoista vanhana tulin papiksi, ja kaksikymmentä kahdeksan kun otin itselleni vaimon, ja neljäkymmentä vuotiaana menin Egyptiin. Ja katso, te olette minun lapsiani, jopa kolmannessa sukupolvessa. Kun olin satakahdeksantoista, Joosef kuoli.

Ja nyt, minun lapseni, minä käsken teitä, että pelkäätte Herraa koko sydämellänne, ja kuljette yksinkertaisuudessa kaiken Hänen lakinsa mukaan. Ja opettakaa myös lapsenne oppimaan, että heillä olisi ymmärrys koko elämänsä ajan, lukien taukoamatta Jumalan lakia; sillä jokainen, joka tuntee Jumalan lain, tulee olemaan kunnioitettu eikä ole muukalainen minne hän meneekin. Hän saa ystäviä enemmän kuin esi-isänsä; ja monet ihmiset haluavat palvella häntä, ja kuulla lakia hänen suustaan. Tehkää oikeutta, minun lapseni, maan päällä, että löytäisitte aarteen taivaissa, ja kylväkää hyviä asioita sieluihinne, että löytäisitte ne elämässänne. Sillä jos kylvätte pahoja asioita, te niitätte murhetta ja surua. Hankkikaa viisautta Jumalan pelossa arvokkuudella; sillä vaikka viedään vankeuteen, ja kaupungit tuhotaan ja maat ja kulta ja hopea ja kaikki omaisuudet katoavat, viisaiden viisautta ei kukaan voi ottaa pois, pelastaa jumalattomuuden sokeutta ja synnin halvaantumista: sillä jopa vihollistensa keskuudessa se on hänelle loistelias, ja koti vieraassa maassa, vastustajien keskellä se tuo hänelle ystävän. Jos ihminen opettaa näitä ja tekee nämä, hänet korotetaan valtaistuimelle kuninkaiden kanssa, niin kuin myös veljemme Joosef.

Ja nyt, minun lapseni, olen oppinut Eenokin kirjoituksesta, että lopuksi te teette jumalattomasti asettaen kätenne Herran ylle kaikessa pahuudessa, ja teidän veljenne häpeävät teidän tähtenne ja se tulee kaikille pakanoille sanonnaksi. Sillä teidän isänne Israel tulee olemaan puhdas ylipappien jumalattomuudesta jotka asettavat kätensä maailman Pelastajan ylle. Puhdas on taivas maan yläpuolella, ja te olette taivaan valot kuin aurinko ja kuu. Mitä kaikki pakanat tekevät, jos te pimenette jumalattomuudessa? Niin te tuotte kirouksen lajillemme, jonka tähden tuli maailman valo, joka on annettu keskuuteenne jokaiselle ihmiselle valaistukseksi. Hänet te haluatte tappaa, opettaen käskyjä jotka ovat Jumalan säädöksiä vastaan. Herran uhrit te ryöstätte ja Hänen annoksestaan te varastatte; ja ennen kuin te uhraatte Herralle, te valitsette parhaita osia ja huolettomasti syötte niitä huorien kanssa. Kohtuuttomuuksien keskellä opetatte Herran käskyjä, naiset, joilla on aviomies, te saastutatte ja Jerusalemin neitsyet te häpäisette, ja teette liiton huorien ja avionrikkojien kanssa. Pakanoiden tyttäret te otatte vaimoksi puhdistaen heidät laittomalla puhdistuksella; ja teidän liittonne on kuin Sodoman ja Gomorran jumalattomuus. Ja te paisutte pappeuden tähden nostaen itsenne ihmisiä vastaan. Eikä ainoastaan niin, vaan paisutte Jumalan käskyjä vastaan, halveksitte pyhiä asioita pilkaten välinpitämättömyydessä.

Siksi temppeli, jonka Herra tulee valitsemaan, tulee autioksi saastaisuudessa, ja teistä tulee vankeja kaikkien kansojen keskuudessa, ja te tulette kauhistukseksi heidän keskuudessaan, ja saatte nuhtelua ja ikuista häpeää Jumalan oikealla tuomiolla; ja kaikki, jotka näkevät teidät, pakenevat teitä. Ja ellei olisi ollut isiämme Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, ei jäisi maan päälle yhtäkään jälkeläistäni.

Ja nyt minä olen oppinut Eenokin kirjasta, että te kuljette harhaan seitsemänkymmentä viikkoa, ja saastutatte pappeuden, ja häpäisette uhrit ja turmelette lain ja teette tyhjiksi profeettojen sanat. Kieroutuneisuudessa vainoatte vanhurskaita ja vihaatte jumalallista; uskollisten sanoja kammoatte ja ihmistä, joka uudistaa lain Korkeimman voimassa, te kutsutte petturiksi; ja lopuksi te tapatte Hänet ettekä ymmärrä Hänen ylösnousemistaan, syntisesti ottaen yllenne viattoman veren. Hänen tähtensä pyhät paikkanne tulevat autioiksi, maahan saakka saastuneiksi, eikä teillä ole puhdasta paikkaa; vaan te olette pakanoiden keskuudessa kirottuina ja hajaantuneina, kunnes Hän katsoo teihin uudelleen, ja armahtaen ottaa teidät luokseen uskon ja veden kautta.

Ja koska olette kuulleet seitsemästäkymmenestä viikosta, kuulkaa myös pappeudesta; sillä jokaisella riemuvuodella tulee olla pappeus. Ensimmäisellä riemuvuodella, ensimmäinen, joka on voideltu papiksi, tulee olemaan suuri, ja puhumaan Jumalalle kuin isälle; ja hänen pappeutensa tulee täyteen Herran pelkoa ja hänen ilonsa päivinä Hän nousee maailman pelastukseksi. Toisena riemuvuotena, hän joka on voideltu, hedelmöittyy rakastettujen surussa; ja hänen pappeutensa tulee olemaan kunnioitettu ja ylistetty kaikkien keskuudessa. Ja kolmatta pappia pidetään lujasti surussa; ja neljäs tulee olemaan murheessa, koska epäoikeudenmukaisuutta asetetaan hänelle ylenmäärin, ja koko Israel vihaa, jokainen lähimmäistään. Viidettä pidetään lujasti pimeydessä, kuten myös kuudetta ja seitsemättä. Ja seitsemännen aikaan on niin paljon saastaisuutta, etten voi kuvailla, Herran ja ihmisten edessä, sillä he tietävät, jotka tekevät näitä asioita. Siksi he ovat vankeudessa ja saaliina, ja heidän maansa ja omaisuutensa tuhoutuu. Ja viidennellä viikolla he palaavat hävitettyyn maahansa ja uudistavat Herran huoneen. Ja seitsemännellä viikolla tulevat papit, patsaiden palvojat, riidanhaluiset, rahan rakastajat, ylpeät, laittomat, irstaat, lasten ja petojen hyväksi- käyttäjät.

Ja kun Herralta on tullut heidän rangaistuksensa, silloin Herra korottaa papiksi uuden papin, jolle paljastetaan kaikki Herran sanat; ja Hän tulee jakamaan totuuden tuomiota maan päällä päivien täydeltä. Ja Hänen tähtensä nousee taivaalle, kuin kuningas, joka sytyttää tiedon valon auringossa, ja Häntä ylistetään maailmassa Hänen taivaaseen nousemiseensa saakka. Hän loistaa kuin aurinko maalle, ja ajaa pois kaiken pimeyden maailmasta taivaan alta, ja kaikessa maassa on rauha. Taivaat iloitsevat Hänen päivinään, ja maa riemuitsee ja pilvet ovat iloisia ja Herran viisaus sataa maan ylle kuin merien vesi; ja Herran kunnian enkelit ovat iloisia Hänestä. Taivaat avautuvat ja kunnian temppelistä lähtee pyhitys Hänen ylleen Isänsä äänen kanssa, kuten Aabrahamille, Iisakin isälle. Ja Korkeimman kunnia täyttää Hänet ja ymmärryksen ja pyhityksen henget lepäävät Hänen yllään vedessä. Hän antaa Herran vallan pojilleen totuudessa ikuisiksi ajoiksi; eikä häntä seuraa kukaan kaikkien sukupolvien aikana, ikuisuuteen saakka. Ja Hänen pappeudessaan kaiki synti loppuu, ja laittomat lepäävät pahasta, ja vanhurskaat lepäävät Hänessä. Ja Hän avaa paratiisin portit, ja poistaa Aadamia uhkaavan miekan; ja Hän antaa pyhiensä syödä elämän puusta, ja pyhyyden henki on heissä. Ja Hän sitoo Beliarin, ja Hän antaa lapsilleen voiman hallita pahoja henkiä. Ja Herra iloitsee Hänen lapsistaan, ja Herra on tyytyväinen Hänen rakkaisiinsa. Silloin iloitsevat Aabraham ja Iisak ja Jaakob ja minä, ja kaikki pyhät pukevat ylleen iloisuuden.

Ja nyt, minun lapseni, te olette kuulleet kaiken; valitkaa siis itsellenne joko pimeys tai valkeus, joko Herran laki tai Beliarin teot. Ja me vastasimme isällemme sanoen: ’Herran edessä me kuljemme, Hänen lakinsa mukaan.’ Ja meidän isämme sanoi: ’Herra on todistaja, ja Hänen enkelinsä ovat todistajia, ja minä olen todistaja, ja te olette todistajia liittyen suunne sanaan.’ Ja me sanoimme: ’Me olemme todistajat.’ Ja näin Leevi lopetti vaatimusten jakamisen pojilleen; ja hän ojensi jalkansa ja hänet korjattiin isiensä luokse, kun hän oli elänyt satakolmekymmentä seitsemän vuotta. Ja he laittoivat hänet arkkuun ja hautasivat myöhemmin Hebroniin, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin rinnalle.

Juudan testamentti

Kopio Juudan sanoista, mitä asioita hän puhui hänen pojilleen ennen kuin hän kuoli. He kokoontuivat yhteen ja tulivat hänen luokseen, ja hän sanoi heille: Minä olin neljäs isälleni syntynyt poika, ja minun äitini kutsui minua nimellä Juuda, sanoen: Minä kiitän Herraa, sillä Hän on antanut minulle neljännen pojan. Minä olin äkkipikainen ja vilkas nuoruudessani, ja tottelin isääni kaikessa. Ja minä kunnioitin äitiäni ja äitini siskoa. Ja tapahtui, kun minä tulin mieheksi, että isäni Jaakob rukoili puolestani sanoen: Sinusta tulee kuningas ja menestyt kaikessa.

Ja Herra osoitti minulle suosiota kaikissa teoissani sekä pellolla että kotona. Kun minä näin, että voin juosta hirven kanssa, otin sen kiinni ja valmistin lihaa isälleni. Otin kiinni kauriin takaa-ajossa, ja kaiken, mitä oli tasangoilla, sain juoksemalla kiinni. Juoksin kiinni villin tamman ja kesytin sen, ja tapoin leijonan ja kiskoin kilin ulos sen suusta. Otin karhua kädestä ja vieritin sen kalliolta alas, ja jos mikään peto kääntyi minua vastaan, revin sen kuin koira. Törmäsin villisikaan ja saatuani sen kiinni takaa-ajossa minä revin sen. Hebronissa leopardi hyppäsi koiran kimppuun, ja minä otin sitä hännästä kiinni ja heitin sen luotani ja se murskaantui palasiksi Gazan rannikoilla. Villiä härkää, joka oli pellolla aterioimassa, otin sarvista, ja pyöräyttäen ympäri ja sekoittaen sen pään heitin sen luotani ja tapoin sen.

Ja kun kanaanilaisten kaksi kuningasta tulivat sotaisilla mielillä laumojamme vastaan, ja paljon kansaa heidän kanssaan, minä itse hiivin kuningas Surin taakse ja tartuin häneen, ja minä hakkasin häntä jalkoihin ja vedin hänet alas, ja niin minä tapoin hänet. Ja toisen kuninkaan, Taphuen, minä tapoin, kun hän istui hevosensa päällä ja niin minä hajotin kaiken kansan. Kuningas Achorin, jättiläiskokoisen miehen, heitellen tikareja eteen ja taakse ratsastaessaan hevosen selässä, minä tapoin, sillä minä viskasin 60 pounds painavan kiven hänen hevoseensa ja tapoin sen. Ja minä taistelin Achorin kanssa kaksi tuntia ja tapoin hänet ja minä halkaisin hänen kilpensä kahteen osaan ja katkaisin hänen jalkansa. Ja kun minä riisuin hänen rintakilpeään, katso, kahdeksan hänen seuralaismiestään alkoi taistella kanssani. Siksi minä vyötin vaatteeni käteeni ja sinkosin kiviä heihin ja tapoin heistä neljä ja loput pakenivat. Ja minun isäni jaakob tappoi Beelisan, kaikkien kuninkaiden kuninkaan, voimakkaan jättiläisen, kaksitoista kyynärää korkean ja pelko lankesi heidän ylleen ja he lakkasivat sotimasta kanssamme. Minun isäni ei ollut huolissaan sodissa, kun minä olin veljieni keskuudessa, sillä hän näki näyssä minuun liittyen, että voiman enkeli seurasi minua kaikkialle, että minua ei voitettaisi.

Ja etelässä meille tuli suurempi sota kuin Shechemissä, ja minä liityin taisteluun veljieni rinnalle ja ajoin takaa tuhatta miestä ja tapoin heistä 200 miestä ja neljä kuningasta. Ja minä menin heitä vastaan muurille ja tapoin kaksi muuta kuningasta ja niin me vapautimme Hebronin ja otimme kaikki kuninkaiden vangit.

Seuraavana päivänä me lähdimme Aretaan, vahvaan, linnoitettuun ja sisäänpääsemättömään kaupunkiin, joka uhkasi meitä kuolemalla. Siksi minä ja Gaad saavuimme tuon kaupungin itäpuolelle, ja Ruuben ja Leevi länteen ja etelään. Ja ne, jotka olivat muurin päällä, ajattelivat, että me olemme yksin ja laskeutuivat alas luoksemme, ja niin veljemme salaa kiipesivät muuria ylös molemmilta puolilta tikapuiden avulla ja astuivat sisään tuohon kaupunkiin ja ne miehet eivät tienneet sitä. Ja me otimme sen miekan terällä, ja ne, jotka olivat hakeneet turvaa tornissa – me laitoimme tulen torniin ja saimme sekä sen, että heidät. Ja kun me olimme lähdössä, Thaffun miehet hyökkäsivät vankiemme kimppuun ja me hotelimme sen poikiemme kanssa ja taistelimme heidän kanssaan Thaffuun saakka, ja me tapoimme heidät ja poltimme heidän kaupunkinsa ja pilasimme kaikki ne asiat, jotka olivat siellä.

Ja kun minä olin Chuzeban vesillä, Jobelin miehet tulivat sotimaan meitä vastaan ja me taistelimme heidän kanssaan, ja heidän liittolaisensa Selomista me tapoimme, emmekä antaneet heidän paeta ja tulla meitä vastaan millään tavalla. Ja Machirin miehet tulivat luoksemme viidentenä päivänä viemään vankimme pois ja me hyökkäsimme heitä vastaan ja voitimme heidät raivokkaassa taistelussa. Sillä he olivat sotajoukku, ja itsessään mahtavia, ja me tapoimme heidät ennen kuin he olivat nousseet kukkulalle. Ja kun me tulimme heidän kaupunkiinsa, heidän naisensa vierittivät kiviä päällemme sen kukkulan harjalta, jolla kaupunki seisoi. Ja minä ja Simeon piilouduimme kaupungin taakse ja valtasimme korkeudet ja hävitimme täysin koko kaupungin.

Ja seuraavana päivänä meille kerrottiin, että kahden kuninkaan kaupungit olivat tulossa meitä vastaan suuren sotajoukon kanssa. Siksi minä ja Daan tekeydyimme amorilaisiksi ja menimme heidän kaupunkiinsa liittolaisina. Ja yön syvyydessä veljemme tulivat ja me avasimme heille portit, ja me hävitimme ne kaikki miehet ja heidän omaisuutensa, ja me otimme saaliiksi kaiken, mikä oli heidän, ja heidän kolme muuriaan me hajotimme. Ja me lähestyimme Thamnaa, jossa oli kaikkien vihamielisten kuninkaiden pakopaikka. Sitten, loukkaannuttuani, minä olin vihainen, ja hyökkäsin heidän päälleen tuon mäen harjanteelle, ja he heittivät minua kivillä ja tikareilla, ja ellei veljeni Daan olisi auttanut minua, he olisivat voineet tappaa minut. Me siis hyökkäsimme heidän ylleen vihalla, ja he kaikki pakenivat, ja kulkien toista tietä ohitsemme he etsivät isäni, ja hän teki rauhan heidän kanssaan. Emmekä me vahingoittaneet heitä, vaan teimme aselevon heidän kanssaan ja palautimme heille kaikki vangit. Ja minä rakensin Thamnan ja minun isäni rakensi Rhambaelin. Minä olin 20 vuotta vanha, kun tämä sota tapahtui, ja kanaanilaiset pelkäsivät minua ja minun veljiäni.

Lisäksi, minulla oli paljon karjaa, ja minun paimenteni päällikkö oli adullamilainen Iran. Ja kun minä menin hänen luokseen, minä näin Barsanin, Adullamin kuninkaan, ja hän järjesti juhlat meille. Ja hän kohteli minua hyvin ja antoi minulle vaimoksi tyttärensä Bathshuan. Hän kantoi minulle Erin, Onanin ja Shelahin, ja kahta heistä Herra löi niin, että he kuolivat lapsettomina. Shelah jäi eloon ja te olette hänen lapsiaan.

18 vuotta me elimme rauhassa, meidän isämme ja me, hänen veljensä Esaun kanssa, ja hänen poikansa meidän kanssamme, sen jälkeen, kun me olimme tulleet Mesopotamiasta Labanin luota. Ja kun 18 vuotta oli tullut täyteen, elämäni 40. vuotena isäni veli Esau tuli luoksemme suuren ja vahvan kansan kanssa, ja hän kaatui Jaakobin jousesta, ja hänet vietiin kuolleena Seirin vuorelle. Aivan kuten hän teki Iramnalle, hänet tapettiin. Ja me ajoimme takaa Esaun poikia. Heillä oli kaupunki, jonka muurit olivat rautaa ja portit pronssia, ja me emme voineet mennä sisään, ja me leiriydyimme ympärille ja piiritimme heitä. Ja kun meille ei avattu kahteenkymmeneen päivään, minä asetin tikapuut pystyyn kaikkien nähden, ja kilpi pääni päällä minä kiipesin ylös, ja päälleni lensi kolmen talentin painoisia kiviä. Ja minä kiipesin ylös ja tapoin neljä, jotka olivat mahtavia heidän keskuudessaan. Ja seuraavana päivänä Ruuben ja Gaad tulivat sisään ja tappoivat 60 muuta. Sitten he kysyivät meiltä rauhan ehtoja. Ja tietoisina isämme aikomuksista me otimme heidät verovelvollisiksi. Ja he antoivat meille 200 korillista vehnää, 500 astiaa öljyä, 1500 annosta viiniä siihen saakka, kun me menimme alas Egyptiin.

Näiden jälkeen minun poikani Er otti vaimokseen Tamarin Mesopotamiasta, Aramin tyttären. Er oli paha ja epäili Tamaria, koska hän ei ollut Kanaanin maasta. Ja kolmantena päivänä Herran enkeli löi häntä yöllä, eikä hän ollut tehnyt hänelle mitään äitinsä pahan viekkauden mukaan, sillä hän ei halunnut lapsia hänen kanssaan. Hääjuhlan päivinä minä kihlasin Onanin hänelle, eikä hänkään pahuudessa tehnyt hänelle mitään, vaikka hän eli hänen kanssaan vuoden. Ja kun minä vaadin häntä makaamaan hänen kanssaan, hän teki äitinsä käskyn mukaan, ja myös hän kuoli pahuudessaan. Ja minä halusin antaa myös Shelahin hänelle, mutta vaimoni Bathshua ei suostunut, sillä hän kantoi kaunaa Tamarille, koska hän ei ollut Kanaanin tyttäristä, niin kuin hän itse oli.

Ja minä tiesin, että Kanaanin laji oli paha, mutta nuoruuden ajatukset sokaisivat sydämeni. Ja kun minä näin hänen kaatavan viiniä, minut petettiin viinin juopumuksessani ja minä kaaduin hänen edessään. Ja sillä aikaa, kun olin poissa, hän meni ja otti Shelahille vaimon Kanaanin maasta. Ja kun minä sain tietää, mitä hän oli tehnyt, minä kirosin hänet sieluni ahdistuksessa, ja myös hän kuoli poikiensa pahuudessa.

Ja näiden tapahtumien jälkeen, kun Tamar oli leski, kahden vuoden kuluttua hän kuuli, että olin menossa keritsemään lampaitani. Sitten hän pukeutui morsiamen vaatteisiin ja istuutui portille kaupunkia vastapäätä. Sillä se on amorilaisten laki, että hän, joka on menossa naimisiin, istuu haureudessa seitsemän päivää portilla. Minä olin siis juovuksissa Chozebin vesillä, enkä tunnistanut häntä viinin tähden, ja hänen kauneutensa petti minut hänen kaunistautumisensa kautta. Ja minä käännyin hänen puoleensa ja sanoin: ’Minä haluaisin tulla sisääsi.’ Ja hän sanoi minulle: ’Mitä annat minulle?’ Ja minä annoin hänelle sauvani ja vyöni ja kuninkaallisen kruununi, ja minä makasin hänen kanssaan ja hän hedelmöittyi. Sitten minä, tietämättä, mitä hän oli tehnyt, halusin tappaa hänet, mutta salaa hän lähetti minun panttini ja laittoi minut häpeään. Ja kun minä kutsuin hänet, minä kuulin myös ne salaiset sanat, jotka minä puhuin maatessani hänen kanssaan juovuksissa, ja minä en voinut tappaa häntä, koska se oli Herralta. Sillä minä sanoin: ’Onnekkaasti hän teki sen taidolla, eikä saanut panttia toiselta naiselta’. Mutta minä en lähestynyt häntä enempää kuolemaani saakka, koska olin tehnyt tämän kauhistuksen kaikessa Israelissa.

Lisäksi vielä ne, jotka olivat tuossa kaupungissa, sanoivat, ettei kaupungissa ole morsianta, koska hän tuli toisesta paikasta ja istui jonkin aikaa portilla, ja hän ajatteli, ettei kukaan tiennyt, että minä olin mennyt häneen. Ja tämän jälkeen me tulimme Egyptiin Joosefin luokse nälänhädän tähden. Minä olin 46 vuotta vanha ja elin siellä 73 vuotta.

Ja nyt, lapseni, niissä asioissa, mitä käsken teille, kuulkaa isäänne, ja pitäkää kaikki sanani tehkääksenne Herran määräyksiä, ja totelkaaksenne Herran Jumalan käskyä. Älkääkä kulkeko himojenne perässä, älkääkä mielikuvituksenne ajatuksissa, sydämenne ylimielisyydessä, älkääkä iloitko nuoruuden voiman teoissa, sillä myös tämä on pahaa Herran silmissä. Sillä myös minä iloitsin siitä, että sodissa yhdenkään hyvämuotoisen naisen kasvot eivät pettäneet minua, ja nuhtelin veljeäni Ruubenia liittyen Bilhaan, isäni vaimoon. Kateuden ja haureuden henget olivat järjestyksessä sisälläni, kunnes lankesin kanaanilaisen Bathshuan edessä, ja Tamarin, joka oli kihlattu pojilleni. Ja minä sanoin apelleni: ’Minä liittoudun isäni kanssa ja otan tyttäresi.’ Ja hän näytti minulle mittaamattoman kultavaraston tyttärensä puolesta, sillä hän oli kuningas. Ja hän peitti hänet kultaan ja helmiin ja laittoi hänet kaatamaan meille viiniä juhlassa, naisellisessa kauneudessa. Ja tuo viini johdatti silmäni harhaan, ja mielihyvä sokaisi sydämeni, ja minä rakastin häntä, ja minä lankesin, ja rikoin Herran käskyä ja isieni käskyä, ja otin hänet vaimokseni. Ja Herra palkitsi minut sydämeni ajatuksen mukaan niin, että minulla ei ollut iloa hänen lapsistaan.

Ja nyt, minun lapseni, älkää juopuko viinistä, sillä viini kääntää mielen pois totuudesta ja sytyttää siinä intohimon ja johtaa silmät vääryyteen. Sillä haureuden hengellä on viini palvelijana, antaakseen mielihyvää – nämä kaksi vievät voiman pois ihmiseltä. Sillä jos ihminen juo viiniä juovuksiin, hän muuttaa mielensä saastaisilla ajatuksilla haureuteen, kiihottaa ruumiinsa lihalliseen liittoon, ja jos himon aihe on paikalla, hän tekee sen synnin eikä häpeä. Sellaista on viini, lapseni. Sillä juopunut ei kunnioita ketään ihmistä. Sillä katso, se laittoi myös minut tekemään väärin niin, että minä en hävennyt tuon kaupungin väkijoukkoa, koska kaikkien silmien edessä minä käännyin Tamarin puoleen ja tein suuren synnin ja paljastin minun poikieni häpeän peitteen. Sen jälkeen, kun join viiniä, minä en kunnioittanut Jumalan käskyä ja otin kanaanilaisen naisen vaimoksi. Siis, lapseni, se, joka juo viiniä, tarvitsee omaa harkintakykyä. Ja tässä on viininjuonnin harkintakyky, että ihminen saa juoda niin kauan, kuin hän pysyy säädyllisenä, mutta jos hän menee tämän rajan yli, petoksen henki hyökkää hänen mieleensä ja tekee tahtonsa, ja se laittaa juopuneen puhumaan saastaisesti ja rikkomaan häpeämättä, jopa ylistämään häpeäänsä niin kuin hän tekisi hyvää.

Joka tekee haureutta ja paljastaa alastomuutensa, on tullut haureuden palvelijaksi, eikä ole paennut sen voimasta, aivan kuten myös minä olin alasti. Sillä minä annoin sauvani, se on minun heimoni sauva, ja minun vyöni, se on minun voimani, ja minun diadeemani, se on minun valtakuntani kunnia. Sitten minä kaduin näitä enkä ottanut viiniä tai lihaa ennen kuin vanhalla iälläni, enkä katsellut mitään iloa. Ja Jumalan enkeli näytti minulle, että ikuisesti naiset hallitsevat yhtäläisesti kuningasta ja kerjäläistä, ja kuninkaalta he ottavat pois hänen kunniansa ja urhealta mieheltä hänen voimansa ja kerjäläiseltä jopa sen vähän, mitä hänen köyhyydestään on jäänyt.

Pitäkää siis huoli, lapseni, kohtuudesta viinissä, sillä siinä on neljä pahaa henkeä – himon, vihan, kapinan, saastaisen onnellisuuden. Jos te juotte viiniä ilolla, häpeämättä, Jumalan pelolla, te tulette elämään. Sillä jos te juotte häveten ja Jumalan pelko lähtee teistä, silloin tulee juopumus ja häpeä murtautuu sisään. Mutta vaikka ette ollenkaan joisi, pitäkää huoli, ettette tee syntiä raivon sanoissa, ja taisteluissa ja panetteluissa, ja riko Herran käskyjä – muuten menehdytte ennen aikaanne. Lisäksi viini paljastaa Jumalan ja ihmisten salaisuudet muukalaisille, aivan kuten myös minä paljastin Jumalan käskyt ja isäni Jaakobin salaisuudet kanaanilaiselle Bathshualle, jolle Jumala kielsi niitä julistamasta. Ja viini aiheuttaa myös sotaa ja sekaannusta.

Minä vaadin teitä, lapseni, olemaan rakastamatta rahaa, älkääkä katsoko naisen kauneutta, koska rahan ja kauneuden tähden minut johdettiin harhaan kanaanilaiselle Bathshualle. Sillä minä tiedän, että näiden kahden asian tähden te, jotka olette minun lajiani, lankeatte pahaan, sillä jopa viisaat miehet poikieni keskuudessa ne turmelevat, ja aiheuttavat sen Juudan valtakunnan pienenemisen, jonka Herra antoi minulle sen tähden, että minä tottelin isääni. Sillä minä en koskaan ollut tottelematta isäni Jaakobin sanaa, sillä kaiken, mitä ikinä hän käski, minä tein. Ja Aabraham, minun isäni isä, siunasi minua, että minusta tulisi kuningas Israelille, ja Iisak siunasi minua samalla tavalla. Ja minä tiedän, että minusta tulee valtakunta vahvistetuksi.

Sillä minä olen lukenut myös vanhurskaan Eenokin kirjoista, mitä pahuuksia te teette viimeisinä päivinä. Pitäkää siis huoli, minun lapseni, haureudesta ja rahan rakastamisesta, kuulkaa isäänne Juudaa, sillä nämä asiat vetävät teidät pois Jumalan laista ja sokeuttavat sielun ymmärryksen ja opettavat ylimielisyyttä, eivätkä anna ihmisen sääliä lähimmäistään. Ne ryöstävät hänen sielunsa kaikesta hyvyydestä, ja sitovat hänet ansoihin ja murheisiin, ja vievät hänen unensa ja kalvavat hänen lihansa ja ovat Jumalan uhrien esteenä, ja hän ei muista siunausta eikä hän kuule profeettaa, kun hän puhuu, ja hermostuu Jumalan sanasta. Sillä se, joka palvelee näitä kahta himoa Jumalan käskyjä vastaan, ei voi totella Jumalaa, koska ne ovat sitoneet hänen sielunsa ja hän kulkee päivällä niin kuin yöllä.

Lapseni, rahan rakkaus johtaa patsaisiin, koska, kun on johdettu harhaan rahan kautta, ihmiset tekevät huomioita niistä, jotka eivät ole jumalia, ja se aiheuttaa lankeamista hulluuteen. Sillä rahan tähden minä menetin lapseni, ja vain lihani katumuksen tähden, ja sieluni nöyrtymisen, ja isäni Jaakobin rukousten, minä olisin kuollut lapsettomana. Mutta isieni Jumala, joka on säälivä ja armollinen, antoi minulle anteeksi, koska minä tein sen välinpitämättömyydessä. Sillä petoksen ruhtinas sokaisi minut, ja minä olin välinpitämätön, kuin ihminen ja kuin liha, syntien turmelema, ja minä opin oman heikkouteni, kun pidin itseäni voittamattomana.

Oppikaa siis, lapseni, että kaksi henkeä odottaa ihmistä – totuuden henki ja vääryyden henki, ja keskellä on se mielen ymmärryksen henki, jolle kuuluu kääntyä siihen suuntaan, mihin haluaa. Ja totuuden teot ja vääryyden teot ovat kirjoitettuina ihmisten rintoihin, ja jokaisen niistä Herra tietää. Eikä ole aikaa, jolloin ihmisten teot voisivat kätkeytyä Häneltä, sillä rintansa luihin hänet on kirjoitettu Herran edessä. Ja totuuden henki todistaa kaiken ja syyttää kaiken, ja synnintekijän polttaa hänen oma sydämensä, eikä hän voi kohottaa kasvojaan Tuomariin.

Ja nyt, lapseni, rakastakaa Leeviä, että eläisitte, älkääkä korottako itseänne häntä vastaan, ettette täysin tuhoutuisi. Sillä minulle Herra antoi valtakunnan, ja hänelle pappeuden, ja Hän asetti valtakunnan pappeuden alle. Minulle Hän antoi ne asiat, jotka ovat maan päällä, hänelle taivaalliset. Niin kuin taivas on maata korkeammalla, niin on Jumalan pappeus korkeampi kuin kuningaskunta maan päällä. Sillä Herra valitsi hänet teidän yläpuolellenne, lähestymään Häntä ja syömään Hänen pöydästään ja ensihedelmistään, jopa valitut Israelin pojista, ja sinun on oltava heille kuin meri. Sillä niin kuin merellä, vanhurskaat ja väärät heittelehtivät, jotkut viedään vankeuteen toisten rikastuessa, niin myös olkoon jokainen ihmislaji sinussa, jokut ovat vaarassa ja viedään vankeuteen, ja toiset rikastuvat saaliiden avulla. Sillä ne, jotka hallitsevat, tulevat suuriksi kuin merihirviöt, nielaisten ihmisiä niin kuin kaloja. He orjuuttavat vapaita poikia ja tyttäriä. Taloja, maita, laumoja ja rahoja he ryöstävät, ja monien lihoilla he vääryydellä ruokkivat korppikotkia ja kurkia, ja he jatkavat syvemmälle pahuuteen, kehittyen petollisuudessa. Ja tulee vääriä profeettoja, kuin myrskyjä, ja he vainoavat kaikkia vanhurskaita ihmisiä.

Ja Herra tuo heidän ylleen sotajoukkoja toisiaan vastaan, ja tulee olemaan jatkuvia sotia Israelissa, ja toisen lajin miesten keskuudesta minun valtakuntani viedään loppuunsa, kunnes Israelin pelastus tulee, kunnes vanhurskauden Jumala ilmestyy, niin että Jaakob ja kaikki pakanat voivt levätä rauhassa. Ja hän tulee vartioimaan minun valtakuntani mahtavuutta ikuisesti, sillä Herra vannoi minulle valalla, ettei valtakunta horju minusta milloinkaan, eikä minun siemenestäni kaikkina päivinä ikuisuuksiin saakka.

Minulla on nyt paljon surua, lapseni, teidän irstauksienne tähden, ja noituuksienne, ja kuvien palvonnan, joita te tulette tekemään valtakuntaa vastaan. Seuraamalla niitä, joilla on tutulta vaikuttavat henget, te teette tyttäristänne laulavia tyttöjä ja ennustelevia huoria ja vääryyden demoneja, ja teidät sekoitetaan pakanoiden saatutuksiin. Sillä näiden asioiden tähden Herra tuo yllenne nälänhädän ja ruton, kuoleman ja miekan, koston, piirityksen, ja koirat repimään vihollisia kappaleiksi, ystävien solvaamisia, tuhon ja silmien turmelemisen, lapset teurastetaan, vaimot kannetaan pois, omaisuudet ryöstetään, Jumalan temppeli liekeissä, teidän maanne autiona, te itse orjina pakanoiden keskuudessa, ja he tekevät joistain teistä eunukkeja vaimoilleen. Ja milloin tahansa, kun te palaatte Herran luokse sydämen nöyryydellä, katuen ja kulkien kaikissa Jumalan käskyissä, silloin Herra vierailee luonanne armossa ja rakkaudessa, vieden teidät pois vihollistenne siteestä.

Näiden asioiden jälkeen, tähti nousee Jaakobista rauhassa, ja ihminen nousee minun siemenestäni, niin kuin vanhurskauden aurinko, kulkien ihmisten poikien kanssa nöyryydessä ja vanhurskaudessa, eikä Hänestä löydetä mitään syntiä. Ja taivaat avautuvat Hänen yllään vuodattamaan Hengen siunausta Pyhältä Isältä, ja Hän vuodattaa kunnian hengen yllenne, ja te olette Hänelle poikia totuudessa, ja te kuljette Hänen käskyissään, ensimmäisestä viimeiseen. Tämä on Korkeimman Jumalan oksa, ja tämä on elämän lähde kaikelle lihalle. Silloin loistaa minun valtakuntani valtikka, ja sinun juurestasi nousee varsi, ja siihen nousee vanhurskauden sauva pakanoille, tuomitsemaan ja pelastamaan kaikki, jotka kutsuvat Herraa.

Ja näiden asioiden jälkeen nousevat elämään Aabraham, Iisak ja Jaakob, ja minä ja minun veljeni tulemme olemaan johtajia, teidän valtikkanne Israelissa. Leevi ensin, minä toisena, Joosef kolmas, Benjamin neljäs, Simeon viides, Isaskar kuudes, ja edelleen järjestyksessä. Ja Herra siunasi Leeviä, enkeli minua, kunnian voimat Simeonia, taivas Ruubenia, maa Isaskaria, meri Sebulonia, vuoret Joosefia, asunto Benjaminia, taivaan valot Daania, maan kosteus Naftalia, aurinko Gaadia, oliivi Asseria. Ja tulee olemaan yksi Herran kansa ja yksi kieli, eikä ole enää Beliarin petoksen henkeä, sillä hänet heitetään tuleen ikuisiksi ajoiksi. Ja ne, jotka ovat kuolleet murheessa, nousevat ilossa, ja ne, jotka Herran tähden ovat eläneet köyhyydessä, tehdään rikkaiksi, ja ne, jotka ovat eläneet puutteessa, tulevat täyteen, ja ne, jotka ovat olleet heikkoja, tehdään vahvoiksi, ja ne, jotka on tapettu Herran tähden, heräävät elämään. Ja Jaakobin hirvet juoksevat riemuiten, ja Israelin kotkat lentävät iloiten, mutta jumalattomat valittavat ja synnintekijät itkevät ja kaikki kansa ylistää Herraa ikuisesti.

Tarkkailkaa siis, lapseni, kaikkea Herran lakia, sillä siinä on toivo kaikille niille, jotka seuraavat Hänen tietään oikein. Ja hän sanoi heille: Tänä päivänä minä kuolen silmienne edessä, 119 vuotta vanhana. Älköön kukaan haudatko minua kalliisiin vaatteisiin, älkääkä repikö auki sisuksiani, sillä tätä tekevät ne, jotka ovat kuninkaita. Ja kantakaa minut Hebronille kanssanne. Ja Juuda, kun hän oli sanonut nämä asiat, nukahti, ja hänen poikansa tekivät kaiken sen mukaan, mitä hän käski heille ja he hautasivat hänet Hebronille isiensä kanssa.

Daanin testamentti

Daanin tallennetut sanat, jotka hän puhui pojilleen viimeisinä päivinään. Elämänsä 125. vuotena hän kutsui perheensä yhteen ja sanoi: ’Kuunnelkaa minun sanojani, te Daanin pojat, antakaa huomio isänne suun sanoille. Minä olen todistanut sydämessäni ja koko elämässäni, että rehellinen totuus on hyvää ja Jumalalle miellyttävää, ja että valehtelu ja viha ovat pahaa, koska ne opettavat ihmiselle kaiken pahuuden. Minä tunnustan tänä päivänä teille, lapseni, että sydämessäni minä iloitsin Joosefin, oikean ja hyvän miehen, kuolemasta. Ja minä iloitsin Joosefin myymisestä, sillä hänen isänsä rakasti häntä enemmän kuin meitä. Sillä kateuden ja itsekkyyden henget sanoivat minulle: "Myös sinä olet hänen poikansa". Ja yksi Beliarin hengistä toimi kanssani sanoen "Ota tämä miekka ja tapa sillä Joosef, niin isäsi rakastaa sinua, kun hänet on tapettu". Tämä on vihan henki, joka neuvoo minua, että niin kuin leopardi tappaa karitsan, niin pitäisi minun tappaa Joosef. Mutta isämme Jaakobin Jumala ei antanut häntä käsiini, että löytäisin hänet yksin, eikä antanut minun tehdä tätä pahuutta, että kaksi heimoa tuhoutuisi Israelissa.

Ja nyt, lapseni, minä kuolen, ja kerron teille totuudesta, että ellette te pidättäydy valehtelemisen ja vihan hengistä, ja rakasta totuutta ja kärsivällisyyttä, te menehdytte. Vihassa on sokeus, lapseni, ja kukaan vihainen mies ei huomioi ketään totuudella, sillä vaikka se olisi isä tai äiti, hän käyttäytyy heitä kohtaan kuin vihollisia, vaikka se olisi veli, hän ei häntä tunne, vaikka se olisi Herran profeetta, hän ei tottele häntä, vaikka vanhurskas mies, hän ei välitä hänestä, ystävää hän ei ota vastaan. Sillä vihan henki ympäröi hänet petoksen verkoilla ja sokeuttaa hänen luonnolliset silmänsä, ja valehtelemisen kautta pimentää hänen mielensä ja antaa hänelle oman näkönsä. Ja millä se ympäröi hänen silmänsä? Sydämen vihalla, ja se antaa hänelle oman sydämensä veljeään vastaan kadehdittavaksi.

Lapseni, viha on ilkeämielinen, sillä se tulee kuin sielu sieluun itseensä, ja vihaisen miehen ruumiin se tekee omakseen ja hänen sieluunsa se saa herruuden, ja se asettaa ruumiiseen oman voimansa, että se tekisi kaiken pahuuden. Ja aina, kun sielu tekee mitä tahansa, se puolustaa sitä, mitä on tehty, koska se ei näe. Siksi se, joka on vihainen, jos hän on voimakas mies, hänellä on kolminkertainen voima vihassaan, yksi voiman kautta ja palvelijoidensa avulla, ja toinen vihansa kautta, jolla hän ahdistaa ja voittaa vääryydessä. Ja kolmantena on hänen oman ruumiinsa luonto ja hänen omat pahat tekonsa. Ja vaikka vihainen mies olisi heikko, vielä hänellä on kaksinkertainen osa tuosta, mikä on luonnostaan, sillä viha auttaa aina sellaisessa pahuudessa. Tämä henki kulkee aina valehtelemisen kanssa saatanan oikealla puolella, että hänen tekonsa tehtäisiin julmuudella ja valehtelulla.

Ymmärtäkää te siis vihan voima, että se on turhaa. Sillä kaikesta ensimmäiseksi se pistää häntä sanalla. Sitten tekojen kautta se vahvistaa häntä, joka on vihainen, ja katkerilla rangaistuksilla muuttaa hänen mielensä, ja niin sekoittaa suurella vihalla hänen sielunsa. Siksi, kun kuka tahansa puhuu teitä vastaan, älkää te vihastuko. Ja jos kuka tahansa ylistää teitä hyviksi, älkää korottako itseänne älkääkä täyttykö ylpeydellä, mielihyvän tuntemisessa tai näyttämisessä. Sillä ensin se miellyttää kuuloa ja niin sekoittaa ymmärryksen ymmärtämään perustaa vihalle, ja sitten vihaisensa hän ajattelee olevansa rehellisesti vihainen. Jos teille sattuu mikä tahansa menetys tai raunioituminen, lapseni, älkää olko murheellisia, sillä tämä sama henki laittaa ihmisen haluamaan sitä, mikä on mennyttä, tarkoituksena että he kiihottuisivat halusta. Jos kärsitte menetyksen, älkää olko harmissanne, sillä harmistumisesta hän nostaa vihan valehtelemisen kanssa. Ja viha valehtelemisen kanssa on kaksinkertainen paha, ja ne puhuvat toisilleen, että muuttaisivat mielen, ja kun sielu on jatkuvasti häiritty, Herra lähtee siitä ja Beliar hallitsee sitä.

Tarkkailkaa siksi, lapseni, Herran käskyjä, ja pitäkää Hänen lakinsa ja erotkaa vihasta ja inhotkaa valehtelua, että Herra vaeltaisi keskuudessanne ja Beliar pakenisi teistä. Puhukaa totuus, jokainen lähimmäiselleen, niin ette lankea himoon ja hämmennykseen, vaan olette rauhassa omistaen rauhan Jumalan, niin ei mikään sota vallitse yllänne. Rakastakaa Herraa läpi koko elämänne, yhdistykää toisiinne oikealla sydämellä. Sillä minä tiedän, että viimeisinä päivinä te eroatte Herrasta ja ärsytätte Leevin vihaan ja taistelette Juudaa vastaan, mutta te ette voita heitä. Sillä Herran enkeli opastaa heitä molempia, sillä heidän kauttaan Israel seisoo. Ja kun te eroatte Herrasta, te kuljette kaikessa pahassa tehden pakanoiden kauhistuksia, kulkemalla harhaan jumalattomien naisten kanssa, ja vääryyden henget työskentelevät teissä kaikella pahuudella. Sillä minä olen lukenut vanhurskaan Eenokin kirjasta, että teidän ruhtinaanne on saatana, ja että kaikki haureuden ja ylpeyden henget ovat alamaisia Leeville, laittaakseen ansan Leevin pojille, että se tulee heille synniksi Herran edessä. Ja minun poikani lähestyvät Leeviä ja tekevät heidän kanssaan syntiä kaikessa, ja Juudan pojat ovat petollisia, ryöstäen muita ihmisiä kuin leijonat. Siksi teidät johdatetaan heidän kanssaan pois vankeuteen, ja siellä saatte kaikki Egyptin vitsaukset ja kaiken pakanoiden pahuuden. Ja niin, kun te palaatte Herran luokse, te saatte armon, ja Hän tuo teidät pyhäkköönsä, kutsuen rauhaa yllenne. Ja teille nousee Juudan ja Leevin heimoista Herran pelastus, ja Hän sotii Beliaria vastaan, ja Hän kostaa voittaen rannikoillemme. Ja vangit hän ottaa Beliarilta, jopa pyhien sielut, ja kääntää tottelemattomat sydämet Herraan, ja antaa niille, jotka Häntä kutsuvat, iankaikkisen rauhan. Ja pyhät lepäävät Eedenissä, ja vanhurskaat iloitsevat uudessa Jerusalemissa, joka tulee olemaan Jumalan kunniaksi aina ja ikuisesti. Eikä enää Jerusalemia hävitetä eikä Israelia viedä vankeuteen, sillä Herra on sen keskellä, kulkien ihmisten keskuudessa, Israelin Pyhä hallitsee heitä nöyryydessä ja köyhyydessä, ja joka uskoo Häneen, hallitsee totuudessa taivaissa.

Ja nyt, lapseni, pelätkää Herraa ja pitäkää itsessänne huoli saatanasta ja hänen hengistään, ja lähestykää Jumalaa ja enkeliä, joka rukoilee puolestanne, sillä Hän on sovittelija Jumalan ja ihmisen välillä Israelin rauhan puolesta. Hän seisoo vihollisen valtakuntaa vastaan, siksi vihollinen innoissaan tuhoaa kaikki, jotka kutsuvat Herraa. Sillä hän tietää, että sinä päivänä, kun Israel uskoo, vihollisen valtakunta kohtaa loppunsa, ja tuo rauhan enkeli vahvistaa Israelia ettei se lankea pahuuden äärimmäisyyteen. Ja tapahtuu Israelin pahuuden aikana, että Herra poistuu heistä ja kulkee niiden mukana, jotka tekevät Hänen tahtonsa, sillä yhdellekään Hänen enkeleistään se ei ole niin kuin hänelle. Ja Hänen nimensä on jokaisessa Israelin paikassa ja pakanoiden keskuudessa Pelastaja (Jeshua). Pidättäkää siis itsenne, lapseni, jokaisesta pahasta teosta ja heittäkää pois viha ja kaikki valehtelu ja rakastakaa totuutta ja kärsivällisyyttä. Ja asiat, jotka olette kuulleet isältänne, kertokaa te myös lapsillenne, että pakanoiden Isä ottaisi teidät vastaan, sillä Hän on oikea ja kärsivällinen, nöyrä ja alhainen ja opettaa teoillaan Jumalan lakia. Poistukaa siis kaikesta vääryydestä ja tarttukaa kiinni Herran lain vanhurskauteen. Ja haudatkaa minut lähelle isiäni.’

Ja kun hän oli sanonut nämä asiat, hän suuteli heitä, ja nukahti pitkään uneen. Ja hänen poikansa hautasivat hänet ja sen jälkeen he kantoivat hänen luunsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin rinnalle. Kuitenkin, vaikka Daan oli profetoinut heille, että he unohtaisivat Jumalansa lain, ja heidät poistetaan perintömaastaan ja Israelista ja sukulaisistaan, niin myös tapahtui.

Naftalin testamentti

Naftalin tallennettu testamentti, mitä asioita hän sääti kuolinhetkellään, elämänsä 132. vuotena. Kun hänen poikansa olivat kokoontuneet yhteen seitsemännessä kuussa, tuon kuukauden neljäntenä päivänä, hän vielä hyvällä terveydellä järjesti heille juhlat ja hyvän mielen. Ja kun hän oli sen jälkeen aamulla herännyt, hän sanoi heille: ’Minä kuolen’, ja he eivät uskoneet häntä. Ja hän siunasi Herraa ja varmisti, että eilisen juhlien jälkeen hänen tulee kuolla. Sitten hän alkoi puhumaan pojilleen: Kuulkaa, minun lapseni, te Naftalin pojat, kuulkaa isänne sanat. Minä synnyin Bilhasta, ja koska Raakel oli ovela, ja antoi Bilhan omalle paikalleen Jaakobille, ja hän kantoi minut Raakelin sylissä, siksi minua kutsuttiin nimellä Naftali. Ja Raakel rakasti minua, koska synnyin hänen syliinsä, ja kun minä olin nuori ja pehmeämuotoinen, hänellä oli tapana suudella minua ja sanoa: ’Näkisinpä vielä veljesi, omasta kohdustani, niin kuin sinut’, jonka tähden myös Joosef oli niin kuin minä kaikessa, Raakelin rukousten mukaan. Minun äitini oli siis Bilha, Deboran – Rebekan hoitajan – veljen Rotheuksen tytär, ja hän syntyi aivan samana päivänä Raakelin kanssa. Ja Rotheus oli Aabrahamin perhettä, kaldealainen, Jumalaa pelkäävä, vapaa ja jalosukuinen, ja hänet oli otettu vangiksi ja hänet osti Laaban, ja hän antoi hänelle palvelijattarensa Aenan vaimoksi, ja hän kantoi tyttären ja antoi hänelle nimen Zilpa, sen kylän nimen mukaan, jossa hänet oli otettu vangiksi. Ja seuraavaksi hän kantoi Bilhan sanoen ’tyttäreni on innostunut siitä, mikä on uutta’, sillä heti, kun hän syntyi, hän halusi rintaa.

Ja koska olin jaloistani nopea kuin kauris, isäni Jaakob laittoi minut toimittamaan kaikkia asioita ja kuljettelemaan viestejä, ja kuin kauriille hän antoi minulle siunauksensa. Sillä niin kuin savenvalaja tietää astian, mistä se on tehty ja vie siihen savea, niin myös Herra tekee ruumiin hengen mukaan, ja ruumiin sietokyvyn mukaan hän istuttaa henkeä, ja yksi ei ole toisesta riippuvainen edes hiuksen kolmasosan verran. Sillä määrä ja mitta ja sääntö on jokainen Korkeimman luoma olento. Ja niin kuin savenvalaja tietää jokaisen astian käyttötarkoituksen, mihin se riittää, niin myös Herra tuntee ruumiin, kuinka paljon se kestää hyvyyttä, ja milloin se aloittaa pahan. Sillä ei ole luotua asiaa eikä mitään ajatusta, mitä Herra ei tietäisi, sillä Hän loi jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. Niin kuin on ihmisen voima, niin on myös hänen työnsä, ja niin kuin hänen mielensä, niin myös on hänen työnsä, ja niin kuin on hänen päämääränsä, niin on myös hänen tekemisensä, niin kuin hänen sydämensä, niin on myös hänen suunsa, niin kuin hänen silmänsä, niin myös hänen unensa, niin kuin hänen sielunsa, niin on myös hänen sanansa, joko Herran laissa tai Beliarin laissa. Ja niin kuin on ero valolla ja pimeydellä, näkemisellä ja kuulemisella, niin on myös ero miehen ja miehen välillä, ja naisen ja naisen välillä, eikä sanota, että olisi mitään paremmuutta missään, ei kasvoissa eikä missään sellaisissa. Sillä Jumala teki kaiken hyväksi niiden järjestyksessä, viisi aistia päähän, ja Hän liitti niskan päähän, hiukset ulkonäön miellyttävyydeksi, lisäksi sydämen ymmärtämistä varten, mahan vatsan jakamiseksi, kalmojuuri terveyttä varten, maksaa vihaa varten, sappi katkeruutta varten, perna nauramista varten, ohjakset oveluutta varten, lantiot voimaa varten, kylkiluut sisälläpitoa varten, selkä voimaa varten ja niin edelleen. Lapseni, olkaa te siis järjestelmällisesti hyvistä asioista kiinnostuneita Jumalan pelossa, älkääkä tehkö mitään kapinallista ylenkatsoen tai väärällä ajalla. Sillä jos te pyydätte silmää kuulemaan, ei se osaa, niin ette tekään pimeässä voi tehdä valon töitä.

Älkää siis olko innokkaita turmelemaan tekemisiänne kohtuuttomuudella, tai tyhjillä sanoilla pettämään sielujanne, koska jos te pysytte hiljaa sydämen puhtaudessa, te kykenette pitämään lujasti kiinni Jumalan tahdosta ja heittämään pois paholaisen tahdon. Aurinko ja kuu ja tähdet eivät muuta järjestystään, niin myös te: älkää muuttako Jumalan lakia tekemisisenne mukaan. Kansakunnat menivät harhaan ja hylkäsivät Herran ja muuttivat sääntöjään, ja seurasivat kiviä ja kantoja, seuraten vääryyden henkiä. Mutta te ette tule olemaan niin, lapseni, tunnistaen perustuksessa, maassa ja meressä, ja kaikissa luoduissa asioissa Herran, joka teki ne kaikki, että teistä ei tule niin kuin Sodoma, joka muutti luontonsa sääntöä. Samalla tavalla myös Vartijat muuttivat muotonsa määräystä, jotka myös Herra kirosi vedenpaisumuksessa, ja heidän tähtensä teki maan autioksi, asumattomaksi ja hedelmättömäksi.

Näitä asioita minä sanon, lapseni, sillä minä olen lukenut Eenokin pyhästä kirjoituksesta, että myös te itse eroatte Herrasta, kulkien kaikkien pakanoiden pahuuksien mukaan, ja te teette kaiken Sodoman pahuuden mukaan. Ja Herra tuo vankeuden yllenne, ja siellä te palvelette vihollisianne, ja te peitytte kaikkeen murheeseen ja ahdistukseen, kunnes Herra on kuluttanut teidät kokonaan. Ja sen jälkeen, kun teidät on vähennetty ja tehty harvoiksi, te palaatte ja tunnette Herran, teidän Jumalanne, ja Hän tuo teidät takaisin omaan maahanne, Hänen runsaan armonsa mukaan. Ja tapahtuu sen jälkeen, kun he tulevat isiensä maahan, he unohtavat uudelleen Herran ja tekevät pahaa, ja Herra hajottaa heidät yli kaiken maan pinnan, kunnes Herran sääli tulee, Ihminen, joka tekee vanhurskautta ja osoittaa armoa kaikille niille, jotka ovat kaukana, ja niille, jotka ovat lähellä.

Sillä elämäni 40. vuotena minä näin näyn, että aurinko ja kuu seisoivat paikallaan Öljymäellä, Jerusalemista itään. Ja katso, isäni isä Iisak sanoi meille: ’Juoskaa, ja ottakaa niistä kiinni, jokainen voimansa mukaan! Ja joka ottaa ne kiinni, hänen ovat aurinko ja kuu.’ Ja me kaikki juoksimme yhdessä, ja Leevi otti kiinni auringosta ja Juuda ohitti toiset ja otti kiinni kuusta ja he molemmat nousivat ylös niiden kanssa. Ja kun Leevi tuli ikään kuin auringoksi, eräs nuori mies antoi hänelle 12 palmunoksaa, ja Juuda oli kirkas kuin kuu, ja hänen jalkojensa alla oli 12 sädettä. Ja Leevi ja Juuda juoksivat ja pitivät kiinni toisistaan. Ja katso, härkä maan päällä! Kaksi suurta sarvea ja kotkan siivet selässään, ja me tahdoimme ottaa sen kiinni, mutta emme voineet. Sillä Joosef ohitti meidät ja nousi sen kanssa ylös korkeuksiin. Ja minä näin, sillä minä olin siellä, ja katso, pyhä kirjoitus ilmestyi meille sanoen: assyrialaiset, meedialaiset, persialaiset, elamilaiset, gelachaelaiset, kaldealaiset ja syyrialaiset hallitsevat vankeudessa kahtatoista Israelin heimoa.

Ja jälleen, seitsemän kuukauden kuluttua, minä näin isämme Jaakobin seisovan Jamnian meren rannalla, ja me, hänen poikansa, olimme hänen kanssaan. Ja katso, sinne tuli laiva, purjehtien ohi, täynnä kuivattua kalaa, ilman merimiehiä tai kapteenia, ja laivaan oli kirjoitettu ’Jaakob’. Ja meidän isämme sanoi meille: ’Nouskaamme laivaamme’. Ja kun me olimme nousseet, nousi raju myrsky ja mahtavan tuulen myrsky, ja meidän isämme, joka piti peräsintä, lensi pois luotamme. Ja myrsky heitteli meitä ja meidät kannettiin meren yli. Laiva oli täynnä vettä ja mahtavien aaltojen hakkaama, niin että se oli hajoamaisillaan palasiksi. Ja Joosef pakeni pikkuveneellä, ja me jakauduimme kahdelletoista laudalle, ja Leevi ja Juuda olivat yhdessä. Me kaikki siis hajaannuimme kaukaisuuksiin. Sitten Leevi, vyötettynä säkkipukuun, rukoili Herraa meidän kaikkien puolesta. Ja kun myrsky taukosi, heti laiva saavutti maan, niin kuin rauhassa. Ja katso, isämme Jaakob tuli ja me iloitsimme yhteen ääneen.

Nämä kaksi unta minä kerroin isälleni, ja hän sanoi minulle: ’Nämä tapahtuvat ajallaan, sen jälkeen, kun Israel on kestänyt monia asioita.’ Sitten minun isäni sanoi minulle: ’Minä uskon, että Joosef elää, sillä minä näen aina, että Herra on laskenut hänet teidän kanssanne.’ Ja hän sanoi itkien: ’Sinä elät, Joosef, lapseni, enkä minä katsele sinua, etkä sinä näe Jaakobia, joka siitti sinut.’ Ja hän laittoi myös meidät itkemään näillä sanoillaan, ja minun sydäntäni poltti julistaa, että hänet oli myyty, mutta minä pelkäsin veljiäni.

Katsokaa, lapseni, minä olen näyttänyt teille viimeisiä aikoja, että kaikki tapahtuu Israelissa. Vaatikaa siis myös te lapsianne, että he yhdistyisivät Leeviin ja Juudaan. Sillä Juudan kautta nousee pelastus Israeliin, ja Hänessä Jaakob tulee siunatuksi. Sillä hänen heimonsa kautta nähdään Jumala kulkevan ihmisten keskuudessa maan päällä, pelastaakseen Israelin lajin, ja Hän kokoaa yhteen pakanoiden vanhurskaat. Jos te teette sitä, mikä on hyvää, lapseni, sekä ihmiset että enkelit siunaavat teitä, ja Jumalaa ylistetään teidän kauttanne pakanoiden keskuudessa, ja paholainen pakenee teistä ja villipedot pelkäävät teitä ja enkelit ovat kanssanne. Sillä niin kuin jos ihminen kasvattaa lapsen hyvin, hänellä on ihana muisto siitä, niin myös hyvästä työstä on hyvä muisto Jumalalla. Mutta hän, joka ei tee sitä, mikä on hyvää, häntä ihmiset ja enkelit kiroavat ja Jumalaa häpäistään pakanoiden keskuudessa hänen kauttaan, ja paholainen tekee hänestä omansa, oman työkalunsa, ja jokainen villipeto palvelee häntä ja Herra vihaa häntä. Sillä lain käskyt ovat kaksipuoliset, ja järkeä käyttäen ne on täytettävä. Sillä ihmiselle on aika halata vaimoaan, ja aika pidättäytyä siitä rukouksen tähden. On siis kaksi käskyä, ja jos niitä ei tehdä järjestyksessä, ne tuottavat syntiä. Niin on myös muiden käskyjen kanssa. Olkaa siis viisaita Jumalassa, ja järkeviä, ymmärtäen käskyjen järjestyksen, ja jokaisen teon lait, että Herra rakastaisi teitä.

Ja kun hän oli vaatinut heitä monilla sellaisilla sanoilla, hän kehotti heitä, että heidän tulee viedä hänen luunsa Hebronille, ja haudata hänet isiensä luokse. Ja kun hän oli syönyt ja juonut iloisella sydämellä, hän peitti kasvonsa ja kuoli. Ja hänen poikansa tekivät kaiken sen mukaan, mitä heidän isänsä Naftali oli heiltä vaatinut.