Paavalin kolmas kirje korinttolaisille

Papyrus Bodmer –nimellä kulkeva 22 papyruksen kokoelma 200-luvulta löytyi Egyptistä 1952. Teksteihin kuuluu maailman vanhimmat tunnetut kopiot Juudaan kirjeestä ja Luukkaan evankeliumista, sekä muutamia raamatun ulkopuolisia tekstejä, kuten tämä sekä Jaakobin lapsuusevankeliumi. Löytö on tavallaan erikoinen, koska paikalla ei ollut gnostilaisia tekstejä, joka on hyvin tyypillistä egyptiläisille löydöille. Tämä papyrus on kreikan kielellä kirjoitettu. Suomennettu 21.11.2012

Paavali, Jeesuksen Kristuksen vanki, joka on keskellä monia koetuksia, tervehdys veljille Korintossa. En ole yllättynyt siitä, että sen pahan opit ovat saavuttaneet teidät niin pian. Sillä Herra Kristus tulee pian – Hän, jonka nuo hylkäävät, jotka väheksyvät Hänen sanojaan. Sillä alusta asti minä toin teille niitä opetuksia, jotka minä sain niiltä apostoleilta, jotka olivat ennen minua, jotka viettivät kaiken aikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Meidän Herramme Jeesus Kristus syntyi Mariasta, Daavidin suvusta, kun Isä lähetti taivaasta Pyhän Hengen Häneen, että Hän tulisi maailmaan ja vapauttaisi kaiken lihan oman lihansa kautta, ja nostattaisi meidät kuolleista ruumiillisina, aivan kuten Hän itse näytti esimerkkiään. – Hänen Isänsä muotoili ihmiset. Sen tähden Hän etsii heitä kun he ovat menehtymässä, että Hän saisi heidät elämään Jumalan lapsiksi otettuina.

Jumala on yli kaiken, Kaikkivaltias, taivaan ja maan Luoja, joka lähetti profeetat ensin juutalaisille, että he kääntyisivät synneistään, sillä Hän halusi pelastaa Israelin huoneen. Ja niin Hän lähetti osan Kristuksen Hengestä profeettoihin, jotka julistivat totista Jumalan palvelemista monien vuosien ajan. Sillä se väärämielinen hallitsija, joka halusi olla Jumala, laski kätensä heidän ylleen ja johdatti kaiken lihan mielihyvän kahleisiin.

Mutta koska kaikkivaltias Jumala oli oikeamielinen, eikä halunnut hylätä omaa luomustaan, Hän lähetti Hengen galilealaiseen Mariaan tulen kautta, että se paha voitettaisiin sen saman menehtyvän lihan kautta, jota hän käytti toisia vastaan. Tällä tavalla tullaan varmasti näkemään, ettei hän ole Jumala. Oman ruumiinsa kautta Kristus Jeesus pelasti kaiken lihan, että vanhurskauden temppeli tulisi esiin Hänen oman ruumiinsa kautta, jonka kautta meidät on vapautettu.

Nuo toiset eivät ole vanhurskauden lapsia, vaan vihan lapsia, he yrittävät vangita Jumalan suunnitelmia sanomalla, että taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on, ei olisi Isän työtä. Heillä on sen käärmeen kirottu usko. Hylkää sellaiset ihmiset ja pakene heidän opetustaan.

Ylösnousemusta ei ole noilla, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, jotka itse asiassa kieltävät Hänet, joka on noussut. Oi Korinton miehet, he eivät tiedä vehnän tai minkään muunkaan siemenen kylvämisestä, kun se heitetään paljaana maahan, ja se hajoaa syvyyteen, nousee Jumalan tahdosta, varressa ja täysin vaatetettuna, niin ettei ainoastaan haudattua ruumista nosteta, vaan se on parempi, suorempi ja siunattu.

Ja jos meidän ei tule kertoa vertausta siemenestä, tietäkää, että kun Joona, Amittain poika, kieltäytyi saarnaamasta Niinivessä, suuri kala nielaisi hänet. Kolmen päivän ja yön jälkeen Jumala kuuli, kuinka Joona rukoili Häntä tuonelan syvyyksistä, eikä hänessä ollut mitään turmeltunutta, ei hiusta tai kulmakarvaakaan. Kuinka paljon ennemmin Hän herättää teidät, jotka uskotte Kristukseen Jeesukseen, aivan kuten Hänet itsensäkin herätettiin, oi te vähäuskoiset!

Kun Israelin lapset heittivät ruumiin profeetta Elisan luihin, ja tämä ruumis heräsi – kuinka teidän käy? Kun ruumis, luut, ja Kristuksen Henki on heitetty teidän päällenne tuona viimeisenä päivänä, ettekö te nouse lihan ruumiissa?

Jos joku ottaa vastaan jotain muuta opetusta, älköön hän aiheuttako minulle murhetta. Sillä minulla on kahleet käsissäni, että saisin omakseni Kristuksen, ja jäljet ruumiissani, että pääsisin kuolleiden ylösnousemukseen. Kuka ikinä pysyy siinä opissa, joka tulee siunattujen profeettojen ja pyhän evankeliumin kautta, tulee saamaan palkinnon. Kuka ikinä näitä rikkoo, on tulelle talletettu, kuten ovat nuo Jumalan kieltäjät, jotka ovat heitä ennen tulleet – käärmeiden jälkeläiset, jotka teidän tulisi hylätä Herran voiman kautta. Olkoon rauha kanssanne.