Neljäs Eenokin kirja

Tunnetaan myös nimillä Eenokin ilmestys ja Eenokin kertomukset. Koptinkielinen käsikirjoitus on 200-luvulta, sanavalinnat heijastavat seemiläistä alkuperää. Monet maininnat tekstissä viittaavat ainakin kirjoittajaan, joka tuntee amida-rukouksen, joten juutalainen tausta tekstille voidaan perustella. Suomennettu elo-syyskuussa 2017.

Tämä on Eenokin kirja niistä asioista, jotka hän näki, kuuli ja oppi, asioista, jotka taivasten Jumala paljasti hänelle.

Luku 1. Jumala kutsui minut, Eenokin, heidän palvelutehtäväänsä minun ollessani 65 vuotta vanha. Siihen aikaan minä matkustelin ympäriinsä ja ääni puhui minulle, joka neuvoi minua opettamaan totuuden periaatteitta kuolevaisille. Minä olin hidas puhumaan – en osannut puhua kunnolla – eikä minulla ollut mitään syytä ajatella, että joku kuuntelisi minua, mutta taivaallinen ääni ohjeisti minua voitelemaan silmäni kostealla savella, ja kun minä tein sen, pystyin näkemään hengelliseen todellisuuteen.

Minä havaitsin sen todellisuuden, joka on tämän luomakunnan taustalla ja minä näin niitä asioita, joita minun vanhempani olivat minulle opettaneet, ja minä näin, että niiden alkuperä oli todellisuutta. Minä iloitsin Herran sanasta ja niistä lupauksista, että minä olin saanut sen ikuisen elämän Messiaan ansiosta, hänen, joka tulisi kohoamaan kuolevaisten keskuudesta hengelliseen todellisuuteen.

Enkelit, Jumalan sanansaattajat, näyttivät minulle näitä asioita; he olivat minun opettajiani ja he paljastivat minulle, millainen ihmiskunnan luonto on ja mikä on se lunastuksen suunnitelma, jonka Jumala on valmistanut pelastaakseen kuolevaiset ihmiset pois siitä pimeydestä, johon he ovat itsensä orjuuttaneet uskoessaan harhakuvitelmiin. Niiltä enkeleiltä minä opin, että tämän maan päällä tulee sellainen aika, että kaikki ne henget, jotka odottavat kuolevaisuutta maan päällä, tulevat syntymään. Ja silloin tuli ympäröi maan ja se sulaa niinkuin mehiläispesä, joka laitetaan liekkiin. Tulee olemaan uusia planeettoja ja uusi maa, joissa ne, jotka ovat keskittyneet säädyllisyyteen, saavat asustaa ikuisesti sen rauhan enkelin kanssa.

Jumalan pojan armo varjelee valittuja, he saavat kulkea Jumalan kanssa täynnä Jumalan valoa, ja he saavat olla onnellisia ja siunattuja, iankaikkisesti.  Mutta ennen tuota aikaa Jumalan poika laskeutuu alas tuhansien pyhiensä kanssa, hallitsemaan ihmiskuntaa ja tuhotakseen sen, jonka alkuperä on pimeys, niin että maan asukkaat saavat nauttia valkeuden ajasta tuhat vuotta. Silloin ne pimeyden harhakuvat katoavat totuuden valon edestä. Saatana sidotaan, eikä sillä ole enää valtaa eksyttää kuolevaisten ajatuksia. Totuuden tunteminen peittää maan ja se pimeys karkoitetaan, aikojen loppuun saakka. Taivaallisissa todellisuuksissa vaeltavat ovat niitä, jotka tulevat tuntemaan totuuden. Todellisuus levittäytyy heidän eteensä ja he voivat katsella taivaallisia, jotka ovat heidän yläpuolellaan, ja maallisia, jotka ovat heidän alapuolellaan, ja he ymmärtävät olemassaolon todellisuuden, sillä he saavat jatkuvasti peseytyä siinä totuudessa, niin kuin meren aallot huuhtovat rantahiekkaa.

He tietävät, että se, mikä näyttää olevan, ei ole sitä, sillä he ymmärtävät, että pimeyden usvat ovat salanneet todellisuuden kuolevaisten ajatuksilta. Koko luomakunta menee tooran mukaan, sillä toora on Jumalan olemus – Jumalan, joka on se suuri Jumala yli kaikkien muiden jumalien. Valkeus ja pimeys toimivat tooran sisällä ja tooran voimasta Jumalan lapset herätetään ikuiseen elämään, mutta jos he hylkäävät sen pelastuksen tien, jonka he ovat selkeästi nähneet, heidät kastetaan ikuisessa pimeydessä sillä samalla tooran voimalla.

Luonnollisilla ihmisillä on tapana olla kärsimättömiä. Eivät he tahdo seurata Herran opetuksia, koska he eivät aina näe niiden opetusten tuloksien vaikuttavan heidän elämässään heti. He eivät vaella sen rauhan enkelin kanssa, koska heidän ajatuksensa ovat himoja täynnä. He haluavat jatkuvasti jotain sellaista, mitä heillä ei ole, ja jos he saavatkin sen, he haluavat jotain muuta. He eivät voi koskaan tulla tuntemaan todellista onnea, sillä he keskittyvät siihen, mitä heillä ei ole ennemmin kuin siihen, mitä heillä on.

Kun he keskittyvät kurjuuteen, he saavat kokea vain tuskaa, sillä kurjuus on tuskan lähde, kuten rauha on ilon lähde. Ne valitut, jotka seuraavat henkien Herran tietä, ovat oppineet elämään rauhassa sen ikuisen tooran kanssa, joka on todellisuutta. He haluavat vain valkeutta ja totuutta. Mutta sen tähden he joutuvat kärsimään, mutta se kärsimys peittyy siihen yhteyden iloon, joka heillä on Kaikkivaltiaan kanssa. He saavat olla täynnä valkeutta, iloa ja rauhaa ja he saavat periä maan. Ne valitut, jotka seuraavat sitä elämän tietä, saavat ymmärryksen, viisauden ja tiedon, he oppivat säädyllisyyttä ja maltillisuutta, he edistävät Jumalan jakamia taivaallisia ominaisuuksia niin, että he ovat aina olemassa ja heitä ympäröi kaikki se, mikä on hyvää.

Luku 2.  Valkeus ja pimeys ovat ikuisessa vihamielisyydessä, niiden välinen sota ei lopu milloinkaan. Jumalan kansan keskuudessakin on niitä, jotka ovat pimeyden voittamia ja jotka kapinoivat sitä tietä vastaan, jolla heidän tulisi kulkea täyttääkseen tahtonsa. Niistä serafeista laskeutui kaksisataa tähän fyysiseen maailmaan, ja he laittoivat kuolevaisia naisia raskaaksi ajatellen, että he saavat tällä tavalla paremman lajin perimään maan. Tämä on sen taivaallisen suunnitelman mukaista näytöstä, sillä serafeilla ei ola valtaa tuottaa jumalia kuolevaisista miehistä tai naisista. Näiden serafien johtaja oli Shemjaza. Hän kutsui heidät yhteen ja sanoi heille, "me emme menesty, ellemme toimi yhdessä tätä meidän päämääräämme kohti. Liittykää siis minuun ja vannokaa valkeuden ja pimeyden Jumalan kautta, että me pysymme yhdessä ja teemme tyhjäksi sen Jumalan suunnitelman, koska meillä on parempi tapa korottaa ihmiskuntaa. Vannokaa, että te teette kaikkenne käyttäen sekä valkeuden, että pimeyden voimia tämän saavuttamiseksi."

Niin heistä jokainen vannoi toistensa läsnäollessa, valkeuden ja pimeyden Jumalan kautta, sitoen itsensä monilla keskinäisillä kirouksilla suunnitelman toteuttamiseksi. He laskeutuivat kuolevaisten tasolle Hermonin vuorella ja nämä serafit alkoivat tekemään sitä ympäröivän seudun naisia raskaaksi. Ne lapset, jotka heille syntyivät, kasvoivat jättiläisiksi, joiden koko oli kahdeksasta kymmeneen metriä (?) pitkiä. Heissä ei ollut mitään valoa, sillä Jumalan henki ei täyttänyt heitä, vaan pimeyden henget ympäröivät heitä. Nämä turmelivat ne ihmiset, jotka he saivat valtaansa, opettaen heille kaikenlaista moraalittomuutta, niin että ihmiskunta vajosi syvälle ja syvemmälle pimeyteen.

Silloin enkelit Mikael, Rafael, Gabriel, Raguel, Uriel, Sarakael ja Remiel neuvottelivat yhdessä, ja he lähestyivät Jumala ihmiskunnan puolesta. He huusivat, "oi sinä taivaallisen todellisuuden pyhä, sinun lastesi rukoukset ovat nousseet meille ja he anovat, että me puhummue Korkeimman Jumalan kanssa. sinä olet herrojen Herra, hallitsijoiden Hallitsija, sinun voimasi ja valkeutesi ovat ikuisia, ja sinun nimesi on pyhitetty; se nimi, joka aian säteilee valoa. Sinä olet järjestänyt kaiken kohdalleen ja sinulla on valta siihen kaikkeen. sinä tiedät kaiken, sinä näet kaiken, eikä mikään ole sinulta salassa. Sinä tiedät, mitä ne serafit ja heidän lapsensa tekevät kuolevaisten keskuudessa, kuinka he turmelevat ihmiskuntaa ja opettavat heille kaikenlaista moraalittomuutta. Ne, jotka rakastavat totuutta ja ne, joita sorretaan, rukoilevat lakkaamatta apua. sinä tiedät kaiken jo ennenkuin tapahtuu, sinun edeltä tietämisesi on mittaamaton. Sinä tiedät, että ne, jotka elävät ja ne, jotka ovat kuolleet, rukoilevat, että serafien ja heidän lastensa valta lakkaa. Mutta sinä et ole antanut meille mitään ohjeita – mitä meidän tulisi tehdä tämän kauhean tilanteen loppumiseksi?"

Silloin Korkein, suuri ja pyhä puhui arkkienkeleille, "Kuolevaisten maailma puhdistetaan kaikista näistä turmeluksista, se huuhdotaan puhtaaksi, sillä pimeyden teot tuhoavat itse itsensä, mutta me suojelemme ne, jotka keskittyvät puhtauteen, että kuolevaisten maailma saadaan uudelleen asutetuksi, ja Jumalan pyhä järjestys säilyy siellä. Serafit luulivat, että he voivat luoda ylhäisemmän lajin, mutta he eivät saa sitä tehdä. Sillä se, mikä ei ole valkeutta, on pimeyttä, eikä pimeydessä ole elämää. Vain se valkeuden ikuinen suunnitelma voi säilyttää Jumalan luoman lajin, muut suunnitelmat ovat lähtöisin pimeydestä ja niissä on sen oman tuhon siemen.

Nämä serafit, Shamjaza ja hänen seuralaisensa ovat tulleet kadotuksen lapsiksi. He ovat pimeyden jumalia ja heidät karkoitetaan pimeyden amailmoihin, kunnes he lakkaavat olemasta. Kaikki loppuu, mikä ei ole valkeutta. Jokainen sortaja menehtyy kuolevaisten keskuudesta. Jokainen sopimaton asia tuhoaa itse itsensä, mutta pyhät saavat elää ikuisesti, eikä heidän jälkeläisillään ole loppua. He saavat elää uudessa maassa. Siihen aikaan kukaan ei turmele maata. Se peittyy puilla ja kasveilla, eikä hedelmätöntä maata ole olemassa. Maasta tulee ihmisille täydellinen puutarha asuttavaksi, niin kuin alussakin oli. Jokainen siellä elävä on täydellisessä sopusoinnussa maan, taivaan Isän ja kaikkien pyhien enkeleiden kanssa. Maa puhdistetaan kaikesta sortamisesta, kaikesta vääryydestä ,kaikista rikoksista, kaikesta taivaallisten voimien väärinkäytöksistä ja kaikesta sitä peittävästä saastutuksesta. Silloin ihmiskunta keskittyy siveyteen. Kaikki kansakunnat ovat rauhassa. Maa puhdistetaan kaikesta turmeluksesta, kaikista rikoksista, kaikesta rangaistuksesta ja kaikesta kärsimyksestä. Taivaallisen todellisuuden aarteita vuodatetaan maan päälle, ja koko ihmiskunta elää rauhassa ja sovinnossa ikuisesti."

Sitten Remiel kysyi Jumalalta, Korkeimmalta, "milloin tämä tapahtuu?" Vastaus oli, "heti, kun ihmiskunta on valmis ottaman sen vastaan. Aikojen lopussa totuuden tunteminen tulvii yli maan, niin että taivalliset ja maalliset yhdistyvät. Silloin tämä kaikki tapahtuu."

Luku 3. Tämän jälkeen arkkienkeli Mikael tuli luokseni, kun olin ajatuksissani puutarhassani. Mieleni oli täynnä Herran, voimallisen Jumalan ja rauhan ruhtinaan suuruutta ja siunausta, kun näin Mikaelin ,ja hän sanoi minulle, "Eenok, sinä moraalin opettaja, mene Hermonin maahan Shamjazan luokse, hänen, joka on niiden serafien johtaja, joista on tullut pimeyden jumalia. Sano hänelle näin; Shamjaza, sinä olet hylännyt ylhäisen asemasi hengellisessä todellisuudessa ja saattanut raskaaksi kuolevaisia naisia ja tehnyt lapsia sen taivaallisen suunnitelman vastaisesti. Sinä elit hengellisessä todellisuudessa, mutta et ymmärtänyt niitä salaisuuksia, joita sinulle siellä opetettiin. Jumalan poika tulee syntymään tähän kuolevaisten maailmaan, mutta hän ei ole serafin lapsi, sillä sinulla ei ole valtaa synnyttää taivaallista lasta. Ne ruumiit, jotka sinä olet saanut aikaan, ovat pimeyden henkien asuinsijoja, jotka aiheuttavat vain hävitystä maan päällä. Heidät tuhotaan, koska heissä ei ol valkeutta, ja sinä saat periä pimeyden pimeistä teoistasi!"

Minä tein niin kuin Mikael oli minua ohjeistanut; minä matkustin Hermonin maahan, löysin Shamjazan ja kerroin sanomani. Hän oli todella vihainen ja käski lapsiaan vangitsemaan minut. He tekivät sen, ja olin kolme päivää vankilassa, mutta minä iloitsin Jumalasta koko sielustani. Sitten Mikael tuli minun luokseni sinne vankilaan ja hän sanoi minulle, "Eenok, sinä moraalin opettaja, minä olen sinun enkelisi, joka seison henkien Herran edessä. Hengellinen todellisuus on täynnä enkeleitä, pyhiä ja sellaisia henkiä, jotka keskittyvät moraaliin. He kuulevat kuolevaisten rukoukset ja he lisäävät heidän uskoaan omaasi niin, että ajatuksesi kantautuvat Jumalan luokse. Et sinä ole yksin, sillä hengellisen todellisuuden asukkaiden – niiden, jotka ovat omistautuneet valkeuden ja totuuden lisääntymiselle – tehtävä on auttaa sinuakin nousemaan ja jakamaan sen valkeuden ylistystä, joka heillä on.

Jumala on kutsunut sinut, Eenok, olemaan moraalin opettaja ,hengellinen opettaja opettamaan kuolevaisia liittyen niihin pääperiaatteisiin, joiden kautta he pääsevät lähelle Jumalaa. Luonnollisessa tilassaan ihmiskunta on pimeyden valtojen harhakuvien vaikutuksen alainen. He elävät heidän elämänsä vihamielisyydessä Jumalaa kohtaan, koska he eivät välitä totuuden periaatteista. Vaikka he yrittävät tehdä hyvää, he tekevät usein vain pahaa, koska syyn ja seurauksen lait ovat heiltä kätkettyjä kuolevaisuuden tähden. Sinun vanhempasi ja sinun isovanhempasi ovat opettaneet sinulle niitä muinaisia polkuja, ja pyhän enkelit avaavat eteesi elämän tietä. Jaa toisillekin sitä, mitä olet saanut, tai siitä ei ole mitään hyötyä sinulle. Minä vien sinut tästä vankilasta pois, sillä ei pimeyden orjilla ole sinuun mitään valtaa. Sinut on kutsuttu julistamaan Herran sanaa kuolevaisille, kunnes Jumala ottaa sinut hänen luokseen. Eenok, mene ja julista totuutta! Älä pelkää sitä, mitä kuolevaiset voivat sinulle tehdä, sillä sinä voitat sen Jumalan voimasta, joka on sinut pelastanut."

Sitten Mikael otti minua kädestä ja me seisoimme yhtäkkiä kukkulalla, kaukana Hermonin maasta, jossa hän siunasi minua ja lähti pois luotani. Hänen siunauksensa täytti minut pyhän hengen tulella ja minä kuljin kukkulalta alas päättäneenä jakaa koko ihmiskunnalle sitä valkeutta, jota olin itse saanut. Minut kuljetettiin ilmestyksessä Uubelsejalelin maahan, joka sijaitsee Libanonin ja Seneserin välissä. Siellä minä näin joukon ihmisiä, jotka olivat yksimielisesti aidossa rukouksessa. Herra seisoi heidän keskellään, mutta he eivät voineet nähdä häntä, sillä heidän kasvojensa edessä oli peite. Minä kysyin siltä pyhältä enkeliltä, joka seisoi lähelläni, "miksi heidän kasvonsa ovat peitetyt niin, etteivät he voi nähdä Herran seisovan heidän keskellään?" Se enkeli vastasi, "koska he kuuluvat fyysiselle tasolle, heidän silmänsä ovat pimeyden verhon peittämiä niin, etteivät he voi nähdä sitä valkeutta, joka on heidän keskellään. Mutta kun he saavat ymmärryksen, joka repii sen peitteen pois, silloin he näkevät, mikä on todellista. Eenok, opeta heitä; auta heitä repimään se peite pois ja kastautumaan totuuden valon kirkkaudessa."

Sitten minut kohotettiin taivaallisiin, jossa minä näin kerubien asuinsijan. sen seinät, katto ja lattia olivat kaikki kristallia, niinkuin koko sen ympäristö. Katto välkkyi kuin tulesta ja sen seiniä ympäröivät ikäänkuin liekit. Myös sen sisäänpääsy oli kuin tulinen portti. Kun minä astuin sisään tähän asumukseen, se oli tulikuuma ja jääkylmä. Kun minä katselin tämän asuinsijan yläpuolelle, minä näin toisen paikan joka oli paljon tätä tilavampi. Sen sisäänpääsy oli avoinna edessäni ja sitä ympäröi leimuava liekki. Se ylitti sen ensimmäisen kaikilla tavoilla niin, että on mahdotonta edes verrata niitä kahta.

Mutta se, mikä minut yllätti, oli se kolmas asuinsija, joka oli suurempi kuin nuo kaksi yhdistettynä. Minä tutkin sitä ja näin sen sisällä hohtavan valtaistuimen, ja tämän valtaistuimen alta virtasi liekehtivän tulen virtoja. Minä näin tuolla valtaistuimella kaksi säteilevää olentoa, joiden viitat olivat aurinkoa kirkkaamman ja valkoisemmat kuin mikään luomakunnassa. Heitä ympäröivät ne pyhitetyt, jotka olivat pelastetut kaikesta Jumalan luomakunnasta. Nämä ylistivät lakkaamatta niitä valtaistuimella istuvia, keskittyen heistä säteilevään valoon, mutta he eivät antaneet mitään ohjeita niille olennoille, jotka istuivat sillä valkeuden istuimella, koska ne eivät tarvinneet mitään. Minä seisoin heidän läsnäolossaan vavisten niiden valtasuuruudesta, mutta yksi niistä alkoi puhumaan minulle. "Lähesty meitä, Eenok", hän puhui, "ja kuule meidän pyhää sanaamme." Sitten minut kohotettiin ylös ja minä yritin lähestyä heidän valtaistuintaan, mutta en voinut kunnolla edes katsoa sinne. Yksi niistä puhui minulle taas, "Eenok, katso meihin, me olemme Jumala, niinkuin me olemme tehneet ihmisen kaltaiseksemme. Mutta Eenok, tämä on suuri salaisuus; me emme eroa toisistamme vaan meistä näkyy saman todellisuuden eri muodot. Jumala on jumala, hän voi näkyä sinulle miehenä tai naisena, mutta jos olisi vain toinen, olisi puolikas eikä kokonaisuutta, ja kokonaisuus on jumaluuden olemus. Jumala ei ole mies tai nainen, vaan Jumala. Ne pyhitetyt eivät ole mihiä tai naisia, vaan pyhitettyjä. Ihmiskunta on epätäydellinen niin kauan kuin he katsovat itseään vain miehenä ja naisena, sillä silloin heiltä salataan puolet todellisuudesta. Sinun on nähtävä erottavien tekijöiden taakse ymmärtääksesi. Ennen sitä sinä et voi kunnolla puhua muun luomakunnan kanssa. Katso meitä, Eenok, ja ymmärrä." He avasivat minulle suuria salaisuuksia ja minä näin sen merkityksen, mitä olin kuullut.

Luku 4. Ihmiskunnan keskellä on suurta säädyttömyyttä, koska siellä palvotaan pimeyden jumalaa valkeutena. Ihmisten tapana on kutsua hyvää pahaksi ja pahaa hyväksi, valkeutta pimeydeksi ja pimeyttä valkeudeksi. Ei sitä pimeyden jumalaa tule palvoa, hänen vallassaan on vain kuolema ja tuho. Hän ei voi luoda, hän voi vain tuhota. Hän ei voi parantaa, hän voi vain sairastuttaa. Hän ei voi rakentaa, hän voi vain hajottaa. Hänellä ei ole valtaa elämään, ainoastaan kuolemaan. Hänen voimansa on hetkellistä, se katoaa, sillä tuho loppuu uudelleen luomisessa, sairaus loppuu parantamisessa, hajottaminen loppuu uudelleen rakentamiseen ja kuolema loppuu ylösnousemukseen. Valkeuden Jumalan työt voivat horjua, mutta ne eivät kuole koskaan. Pimeyden jumalan työt voivat näyttää voittoisilta, mutta ne eivät koskaan kestä. Palvokaa vain sitä ikuista valkeuden Isää, sillä siihen keskittyy kaikki hyvä ja pysyvä.

On olemassa seitsemän arkkienkeliä, jotka Jumalan valvonnassa katsovat ihmiskunnan kaikkia tekoja. Ensimmäinen on Mikael, joka on koko ihmiskunnan johtaja. Hän oli ihmiskunnan alku ja kaikki kansakunnat ovat lähtöisin hänestä. Hän on henkien Herra, ikivanha ja korotettu, joka tekee kaaoksesta järjestyksen ja valkeudesta pimeyden. Toinen on Rafael, joka hallitsee sitä henkimaailmaa, jossa kuolleet asustavat, ne, jotka eivät ole ylösnousemuksessa [Suom.huom. Rafael on parantaja sanatarkasti ja myös muissa kirjoituksissa, esimerkiksi Midrash Rabbah, 1Moos.18:1, Rafael tulee parantamaan Abrahamin kolme päivää aikasemmasta ympärileikkauksesta]. Kolmas on Gabriel, joka hallitsee erilaisia pappeuksia. Hän vartioi kerubeja, serafeja ja niitä käärmeitä, jotka perivät sen esikoisen valkeuden. Neljäs on Raguel, joka hallitsee niitä, jotka ovat kohotetut valkeuksien maailmaan. Hän on sen uskollisen joukon johtaja ja esikuva sellaisesta elämäntavasta, joka johtaa Jumalan yhteyteen. Viides on Uriel, joka auttaa niitä, jotka kompastuvat elämän polulla, johtaen heitä lepopaikkaan, jossa he vahvistuvat ennen heidän matkansa jatkamista. Kuudes on Sarakael tai Panuel, joka pelastaa katuvia pimeydesä, että he voivat elää Jumalan kanssa valkeuden maailmoissa. Seitsemäs on Remiel, joka johdattaa ihmiskuntaa ylösnousemukseen ja hän laittaa kaiken valmiiksi, että se Ihmisen Poika tulee alas säteilevässä valossa. Hän tuo isän todistuksen hänen taivaallisesta pojastaan. Hänen kauttaan kaikki asetetaan ennalleen ennen aikojen loppua.

Minun silmäni avautuivat näkemään henkimaailmaan, sinne, jossa kuolleet ovat ylösnousemukseensa saakka. Minä havaitsin olevani täydellisessä pimeydessä. En voinut nähdä mitään, mutta kaikkialla ympärilläni oli kärsimyksen ja epätoivon huutoja. Sitten viereeni seisahtui valoinen olento. Hän sanoi, "minä olen arkkienkeli Rafael. Sinä olet henkimaailmassa, kuolleiden todellisuudessa." Minä kyselin, "mikä tämän pimeyden ja kärsimyksen merkitys on?" Se enkeli vastasi, "nämä ovat kadotuksen lapsia, sellaisia, jotka ovat myyneet sielunsa pimeydelle. He tuntevat sen elämän tien, se oli täysin avoimena heille, mutta he hylkäsivät valon ja halusivat enemmän pimeyttä. Pimeydessä ei ole iloa eikä rauhaa. Se on pelkoa ja epätoivoa, vihaa ja kostoa, vastenmielisyyttä ja kauhua. Nämä asiat valtaavat heidän sielunsa niin, että heidän on kuljettava näissä pimeyden kauhuissa, kunnes he pääsevät vapaaksi ikuisen unohtamisen kautta. Vain näihin on valtaa sillä toisella kuolemalla."

Me siirryimme ylös, seuraavaan maailmaan. Täälläkin oli kärsimystä, mutta ei sitä epätoivoa. Minun oppaani sanoi, "tämä on helvetti. Nämä kärsivät niistä vääryyksistä, joita he ovat seuranneet, mutta se heidän kärsimyksensä puhdistaa heitä, kunnes he ovat valmiita asustamaan valkeuden maailmassa. Nämä nousevat siinä toisessa ylösnousemuksessa, mutta he eivät tuhoudu." Sitten me nousimme korkeammalle tasolle. Siellä ei ollut kärsimystä, vaan paljon sekasortoa ja hämmennystä. Minun oppaani selitti, "nämä ihmiset olivat hyviä ihmisiä eläessään, he yrittivät elää kunniallisesti, mutta he eivät löytäneet sitä elämän tietä. Täällä henkien vankilassa paratiisin sanansaattajat julistavat heille sitä tietä. Jos he ottavat sen vastaan, he pääsevät sisälle paratiisiin, jossa he saavat elää Herran levossa." Ja me nousimme taas ja tulimme johonkin valon ja rauhan paikkaan. Se enkeli sanoi, "tämä on paratiisi. Täällä ne, jotka ovat keskittyneet hyvyyteen ja jotka tuntevat sen elämän tien, saavat elää Jumalan valossa. Nämä, jotka ovat lunastetut siitä syntiinlankeemuksesta, ovat siinä olotilassa, jossa Adam oli Edenin puutarhassa. Nämä saavat periä sen ikuisen elämän, he saavat kulkea Jumalan kanssa taivaallisissa maailmoissa." Sitten minä kysyin siltä enkeliltä, "kuinka  nämä paikat erotetaan toisistaan?" Enkeli Rafael vastasi, "ne erotetaan vedella ja valolla, mutta sitten, kun Messiaan veri on vuodatettu, hän astuu henkimaailmaan rakentaakseen siltaa ja avatakseen paratiisin katuville. Sitten he kulkevat veden ja valkeuden kautta Jumalan läsnäoloon."

Kun minun mieleni alkoi ymmärtämään jotain siitä Korkeimman Jumalan rakkaudesta, siitä pelastuksesta, jota hän valmistaa kaikille niille lapsilleen, jotka haluavat pelastua, minä kohotin ääneni ylistykseen, "Herra, totuuden ja puhtauden Jumala, joka hallitsee kaikkea ikuisesti, on valtava rakkautensa voimassa!" Ja minä julistin, "amen, näin se on."

Luku 5. Minut vietiin taas uuteen ilmestykseen, jossa minä näin kauniin vuorten ympäröimän laakson. Se minun ilmestykseni kulki katselemaan ihanaa puutarhaa, jonka keskellä oli upea puu. Minä ihmettelin, kuinka kiinnostava se puu oli, ja Mikael, yksi niistä arkkienkeleistä ,joka on yli muiden, kysyi minulta, "Eenok, miksi tämä puu vetää sinua puoleensa? Miksi mielesi on täynnä kysymyksiä siitä?" Minä vastasin, "minä toivoisin, että minulle opetettaisiin kaikkea, ja erityisesti haluan tietää tästä puusta." Arkkienkeli Mikael vastasi, "se laakso, jonka sinä olet nähnyt, on se paikka, johon se päiviltään vanha (KR33 vanhaikäinen, Dan.7:9) tulee aikojen lopulla kokoamaan hänen valittunsa ja valmistamaan sen viimeisen ajanjakson ennen Ihmisen Pojan tulemusta. Ne päivät tulevat olemaan erottelemisen aikaa ja koko ihmiskunta saa kuulla pelastuksen hyvää sanomaa. Ne, jotka ottavat sen vastaan, sinetöidään todellista elämää varten ,ja ne, jotka hylkäävät sen, sinetöidään siihen tuhoon, jonka he luovat oman elämänsä kautta. Se puu, jonka sinä näit puutarhan keskellä, on elämän puu. Se edustaa Jumalan rakkautta kaikkia hänen lapsiaan kohtaan. Kun tulee se tuomion aika, tämän puun hedelmää annetaan valituille. He riemuitsevat suuresti ja ylistävät Pyhää. Tuon puun voima tunkeutuu heidän sieluihinsa niin, että he saavat ikuisesti elää valossa. Ei murhe eikä ahdistus, vaiva tai rangaistus saa heihin valtaa enää milloinkaan." Sitten minä iloitsin Herrassa, valtavassa valossa, ikuisessa jumalassa, joka on valmistanut tämän puun pyhille ja luvannut ,että he saavat osansa sen sanoinkuvaamattomasta ilosta.

Tulee aika kun ne, jotka ovat eläneet hiljaisesti Herran opetusten mukaan, tulevat koko maassa tunnetuiksi. Nämä valitaan, koska heistä on tullut Jumalan kaltaisia niiden heidän seuraamiensa periaatteiden kautta, joita he ovat tuoneet esille. Siihen aikaan paljastetaan myös kaikki ne, jotka ovat hylänneet sen henkien Herran pelastuksen. Mistä ne, jotka kieltäytyvät ottamasta sitä vastaan, löytävät levon? Heille olisi parempi, jos he eivät olisi syntyneetkään. Silloin ne, jotka ovat keskittyneet puhtauteen, saavat oikeutta, ja heistä näkyy, että heissä on pelastuksen voima. se pyhä, valittu laji laskeutuu ylhäisistä taivaista kulkeakseen maan päällä ihmiskunnan kanssa. Ne, jotka hallitsevat kansakuntia, eivät enää pääse sortamaan ihmisiä; he saavat vastata teoistaan Jumalan todellisuuden edessä. Kaikkia näitä hallitsijoita ei tuhota silloin, kun se pyhä kaupunki laskeutuu, vaan he tulevat olemaan alamaisia niille, jotka ovat pyhiä ja keskittyneet puhtauteen.

Minä näin tämän kaiken ilmestyksessä, ja minut kohotettiin taivaallisiin, jossa minä näin pyhiä, ja enkeleitä, Jumala keskellä, ja he toivat kuolevaisten rukouksia sinne ja pitivät esirukouksia heidän puolestaan. Hyvyys ja armo virtaavat heidän kauttaan maahan, ja näin se on oleva ikuisesti. Ne pyhät ja valitut, jotka kulkevat Jumalan kanssa, ovat lukemattomat. He kulkevat ikuisen tulen keskellä. Heidän suunsa on täynnä siunausta, heidän huulensa lisäävät henkien Herran nimen valoa, he laulavat hänelle taukoamatonta ylistystä. Minä liitin ylistykseni heidän ylistykseensä, minä sain kylpeä sen Ikuisen tuntemisessa, ja minä kohosin ylös kunnes en voinut enää kestää, ja se ilmestys haihtui.

Luku 6. Nämä, jotka vartioivat niitä valittuja, eivät torku eivätkä nuku. He ovat äärettömiä olentoja, joissa virtaa se ikuinen rakkaus. Heidän ilonsa on paljastaa ikuisia salaisuuksia niille, jotka seuraavat sitä totuuden ja tuntemisen tietä. Minä olen nähnyt enkeleiden rukoilevan kuolevaisten puolesta – ja kuolleidenkin puolesta – siellä henkimaailmassa, ja kuinka he nuhtelevat saatanaa heidän puolestaan. Minä olen nähnyt heidän pitävän esirukouksia sille Valitulle, ja henkien Herralle, niiden puolesta, jotka kutsuvat heidän nimiään.

Erään kerran minut vietiin puhtauden puutarhaan, jossa minä näin sanoinkuvaamattoman kauniit kolme puuta. Minä sanoin sille enkelille, joka seisoi vierelläni, "mikä näin kauniiden puiden merkitys on?" se enkeli vastasi, "näillä puilla on suurta arvoa kuolevaisille. Ensimmäinen on ymmärryksen puu. Se antaa kyvyn havaita todellisuuden joka tilanteessa. Ne, jotka syövät tämän puun hedelmää, eivät tule pimeyden harhojen pettämiksi, sillä he näkevät niiden läpi, niin kuin ihminen katsoo ikkunasta ja näkee sen läpi. Toinen puu on tiedon puu. Ne, jotka syövät tästä puusta, oppivat valkeuden ja totuuden periaatteet. He oppivat merkit ja voimalliset sanat. Heidät varustetaan pimeyden voimia vastaan niin, että heillä on valta voittaa kaikki heidän vihollisensa. Kolmas puu on viisauden puu. Ne, jotka syövät tämän puun hedelmää, osaavat tietonsa avulla voittaa pimeyden ja vahvistaa valoa. Eenok, etsi näiden kolmen puun hedelmiä, sillä jokainen, joka syö niistä, voittaa kaikki vastustajansa ja tulee Jumalan pelastamaksi."

Minä olen mietiskellyt tätä Jumalan luomakuntaa, joka ympäröi minua. Minä ihmettelen sen monimutkaisuutta, sen sopusointua ja sen yhteyttä, kuinka kaikki sopii yhteen. Jokainen luomakunnan osa on toisesta riippuvainen, kaikki toimivat yhdessä muodostaen täydellisen kokonaisuuden. Koko luomakunnasta ainoastaan ihminen horjuttaa maan tasapainoa. Ihminen turmelee valkeuden Herrojen täydellistä luomusta. Kuitenkin ne Luojat varjelevat luomakuntaansa ja he suojelevat sitä ihmiskunnan häiriintyneisyydeltä. Lopulla se palautetaan sen alkuperäiseen puhtauteen. Niin usein kun minä näitä mietin, minä siunaan valon Herroja, jotka ovat luoneet niin ihmeellisiä ja loistavia ihmeitä, jotka julistavat heidän valtasuuruuttaan enkelten, henkien ja kuolevaisten edessä, että he näkisivät sen voiman vaikutuksen, ylistäisivät kättensä suurta työtä ja siunaisivat heitä ikuisesti. Amen.

Kun puhtauteen keskittyneiden seurakunta ilmestyy, se, joka laskeutuu alas taivaallisista maailmoista, pimeyteen keskittyneet arvioidaan ja heidän valintojensa vääryydet paljastetaan. Ne, jotka eivät halua muuttua, karkoitetaan pois maan pinnalta.  Kun se Oikea ilmestyy, niiden silmät, jotka ovat keskittyneet puhtauteen, saavat nähdä hänet, sillä heidän silmänsä ovat avoimina sen kautta, että he ovat seuranneet henkien Herran paljastamia periaatteita. Sen valkeuden havaitsevat ne valitut, jotka ovat keskittyneet puhtauteen kulkiessaan kuolevaisten maailmassa, sillä se Ikuinen valaisee heidän sielunsa.

Kun maa muutetaan, että siitä tulee asuinsija niille, jotka ovat keskittyneet puhtauteen, mistä ne, jotka keskittyvät pimeyteen, löytävät asuinsijan? Missä saavat levon ne, jotka kieltävät henkien herran ja hylkäävät sen hänen Pyhänsä pelastuksen? Jos he eivät muuta elintapojaan, heidät karkoitetaan pimeyden maailmoihin. Heille olisi parempi, etteivät olisi koskaan syntyneetkään. Kun tulee se aika, että puhtauteen keskittyneiden salaisuudet paljastetaan kaikille niille, jotka ovat maan päällä jäljellä, kun pimeyteen keskittyneet ovat tuomitut ja karkoitetut pois valittujen läsnäolosta – ne, jotka eivät puhtaudesta välitä – silloin ne, jotka omistavat maan, ovat voimallisia ja korotettuja, ja he saavat kulkea Jumalan kanssa. Henkien Herra täyttää heidät hänen valollaan ja he saavat riemuita hänen kanssaan ikuisesti. Nämä pyhät, jotka ovat antautuneet puhtauteen, saavat kaiken valtaansa ja he saavat hallita pappeina ja kuninkaina pyhitetyn maan päällä.

Luku 7. Minä näin ilmestyksessä pyhien asuinsijat; niiden lepopaikat, jotka ovat keskittyneet puhtauteen. Minä näin niiden enkelien asuinsijat, jotka ovat antautuneet puhtauteen, niiden, jotka rukoilevat, pitävät esirukouksia ja sitovat henkivaltoja kuolevaisten puolesta. Heidän kauttansa virtaa se pyhä voima, kuin joki, ja armo pisaroi heistä kasteen lailla, virvoittaakseen niiden elämiä, jotka kulkevat kuolevaisuudessa. Minä näin myös sen Valitun, hänet, joka on puhtauden ja uskon alkulähde, joka istuu henkien Herran varjossa. Kaikki, jotka seuraavat hänen tietään, tehdään voimallisiksi. Heistä tulee tulen liekkejä, pimeydessä säteileviä valonlähteitä, ja heidän suunsa on siunauksen lähde kaikille totuuden seuraajille. He ylistävät henkien herran nimeä ja kumartavat hänen valtaistuimensa edessä. Minä ikävöin, että saisin olla heidän kanssaan ylistämässä henkien Herraa ja sitä hänen Valittuaan, mutta minä olen saanut niiltä pyhiltä lupauksen, edeltäjieni pappeuden kautta, että minä saan tulla tuohon ihanaan paikkaan ja siitä minä olen varma. Minä ylistän ja korotan henkien Herran nimeä, sillä hän on luvannut minulle siunauksen ja valkeuden hänen läsnäolossaan ikuisuudeksi, eikä hän koskaan petä lupauksiaan. Minä tiedän, että minä saan liittyä siihen kuoroon, joka laulaa hänen valtaistuimensa ympärillä. Pyhä, pyhä, pyhä on henkien Herra, joka täyttää kuolevaisten maailman hengellisillä lapsillaan ja johdattaa jokaisen, joka haluaa tulla, ikuiseen valoon hänen läsnäolossaan. Amen.

Laulu viisaudelle. Viisaudella ei ollut asuinsijaa, ennenkuin se valmistettiin taivasten maailmoissa hänelle. Viisaus laskeutui kulkemaan kuolevaisten maailmaan ja heidän keskelleen, mutta kukaan ei halunnut ottaa häntä vastaan, joten hän palasi paikkaansa pyhien keskuuteen. Tyhmyys lähti kodistaan matkalle. Ei se etsinyt asuinsijaa, mutta monet avasivat sille ovensa, he vetivät sitä puoleensa kuin erämaa sadetta, tai kaste janoista maata.

Tämä on se ilmestys, jonka minä näin niistä, jotka kieltävät henkien Herran ja hylkäävät hänen maailmansa, koska he eivät seuraa sitä hänen Valittuaan. Taivaallisiin maailmoihin he eivät kohoa, eivätkä he saa tulla maan päälle. sinä päivänä, kun se Valittu istuu valtaistuimellaan koettelemassa heidän tekojaan, he löytävät paikkansa pimeydestä. Mutta ne sielut, jotka ovat seuranneet Herran tietä, tulevat silloin vahvistetuiksi, kun he näkevät valitut koottuina hänen valtaistuimensa ympärille. Silloin se Valittu kulkee heidän keskellään. Maa muutetaan valkeuden mereksi. Ne, jotka ovat antautuneet puhtauteen, saavat ikuisesti asustaa siellä, mutta ne, jotka ovat antautuneet pimeyteen, seuranneet moraalittomuutta, he eivät sinne jalkaansa aseta. Puhtauteen keskittyneet saavat periä ikuisen rauhan, mutta elämän kieltäjät tulevat kuolemaan siinä toisessa kuolemassa.

Minut kohotettiin kerran katsomaan sitä kaikista Vanhinta. hänen päänsä oli kuin valkoinen villa ja hänen silmänsä olivat liekehtivää tulta. Hänen kanssaan oli toinen, jonka kasvot säteilivät taivaallista rakkautta. Minä kysyin siltä enkeliltä, joka oli kanssani, että kuka hän on ja miksi hän on Vanhimman seurassa. Hän vastasi, "Hän on puhtauden alkulähde, sillä hän tekee puhtaaksi jokaisen, joka seuraa hänen tietään. Hän paljastaa salatut asiat, jotka avaavat portit Vanhimman todellisuuksiin. Aikojen lopussa hän tulee maan päälle hallitsemaan kaikkia kansakuntia ja vahvistamaan rauhan hallituksen. Hänen kauttaan nöyrät ja katuvat saavat sieluilleen ikuisen valkeuden." Tämä on meidän toivomme ja meille annettu lupaus, sillä maailma on täynnä pimeyttä ja pahuutta, mutta se Ihmisen Poika on tuleva näyttämään elämän tien ja sovituksen voiman. Sitten hän palaa, tuon Vanhimman kanssa, karkoittaakseen pimeyden ikuisesti ja luodakseen ikuisen valkeuden maailman. Se maailma on se meidän perintöosamme, jos me liitymme häneen. Minä, Eenok, olen sen nähnyt ja minä tiedän, että se on totta, ja minä riemuitsen siitä lupauksesta, että silloin minä saan olla minun Pelastajani kanssa. Amen.