Kertomus Messiaasta

Agadat ha'Maschiach, hebreankielinen midrash-opetus 4Moos.24:17 jakeesta, jonka Adolph Jellinek on valmistanut Bysantin juutalaisten teksteistä. Teksti on julkaistu kuusiosaisessa kirjasarjassa Bet ha-Midrasch: Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der jüdischen Literatur (Leipzig, 1853-77; uusintap., Jerusalem: Bamberger & Wahrmann, 1938), 3:141-43. Suomennettu 14.3.2016.

"Tähti nousee Jakobista" (4Moos.24:17). Meidän kirjanoppineemme ovat opettaneet, että se seitsemän vuoden ajanjakso, jossa Davidin poika tulee, on tällainen; ensimmäisenä vuotena ei ole ruokaa kaikille, jotka sitä tarvitsevat, toisena vuotena laukaistaan nälänhädän nuolet, kolmantena vuotena on ankara nälänhätä, neljäntenä vuotena ei ole nälänhätää eikä runsautta, viidentenä vuotena on suuri ylellisyys, ja idässä nousee se tähti. Tämä on se Messiaan tähti, ja se on näkyvä idässä viidentoista päivän ajan. Jos se viipyy, se on Israelin eduksi. Kuudentena vuotena on meteliä ja ääniä. Seitsemäntenä vuotena on sotaa. Ja sen seitsemännen lopulla saadaan katsella Messiasta.

Lännen kansa käyttäytyy ylimielisesti, ja he pysyvät vallassa kenenkään vastustamatta. He tulevat Eyptiin ja ottavat sen kokonaan vangikseen. Niinä päivinä kasvoilta ankara kuningas nousee köyhää ja riistettyä kansaa vastaan (Sef.3:12), ja hän saa vallan valheiden harjoittamisen kautta. Ja siitä ajasta Jesaja on sanonut, "mene, minun kansani! Menkää huoneisiinne ja lukitkaa ovet takananne! Piiloutukaa hetkeksi, kunnes vaara on ohi!" (Jes.26:20).

Kirjanoppineet ovat opettaneet, että rabbi Chaia opetti omaa sukupolveaan näin, "kun te kuulette sen ankarakasvoisen kuninkaan nouseen, älkää jääkö paikoillenne. Sillä hän tulee julistamaan, että jokainen, joka tunnustaa hebrealaista Jumalaa, on tapettava. Hän tulee myös sanomaan, että olkaamme kaikki samankaltaisia ja yhtä kansaa. Hän turmelee pyhät päivät, juhlat, shabatit ja uudetkuut, ja hän ottaa Jumalan kirjoitetulta sanalta vallan pois Israelissa, niin kuin kirjoitettu on, "hän toivoo muutavansa määräajat ja lait, ja ne annetaan hänen valtaansa ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi" (Dan.7:25). Aika tarkoittaa vuotta, kaksi aikaa kahta vuotta ja puoli aikaa puoli vuotta". Hänen oppilaansa sanoivat hänelle, "opettaja, mistä me voimme odottaa sitä lunastusta?" Hän vastasi heille, "Galileasta", sillä kirjoitettu on, "jäännös on oleva Zionin vuorella ja Jerusalemissa" (Joel 3:5), ja "pakopaikka ja pyhyys on oleva Zionin vuorella" (Obadja 1:17)."

"Se murskaa Moabin rajaseudut" (4Moos.24:17). Rabbi Huna lainasi rabbi Leviä sanoen, että tämä jae opettaa, että Israel kokoontuu Galileaan, ja siellä, Galilean alueella heille ilmestyy Messias, Josefin suvusta. Koko Israelin saattamana he menevät ylös Jerusalemiin, että täyttyisi se kirjoitus, joka sanoo, "ja voimalliset sinun kansastasi korottavat itsensä täyttääkseen näkyä, mutta he kompastuvat" (Dan.11:14). Hän menee ja rakentaa uudelleen sen temppelin ja uhraa uhreja, ja tuli laskeutuu alas taivaista. Hän murskaa kaikki maailman kansakunnat. Hän tulee Moabiin ja tappaa puolet sen asukkaista, ja jäljelle jääneet viedän vangeiksi ja veron alaisiksi. Lopulta hän vahvistaa sopimuksen Moabin kanssa, niin kuin kirjoitettu on, "minä palautan ennalleen Moabin menestyksen" (Jer.48:47), ja he saavat asustaa kenenkään häiritsemättä neljänkymmenen vuoden ajan, syöden ja juoden, "ja muukalaiset palvelevat sinua työntekijöinä ja viinitarhan hoitajina" (Jes.61:5).

"Ja se tuhoaa kaikki Sethin lapset" (4Moos.24:17). Sillä hän tuhoaa kaikki ne maailman kansakunnat, jotka ovat nimetyt Sethin mukaan, niin kuin kirjoitettu on, "sillä Elohim on vahvistanut minulle toisen siemenen" (1Moos.4:25). Ja kaiken tämän jälkeen Gog ja Magog kuulevat, ja nousevat heitä vastaan, niin kuin kirjoitettu on, "maan kuninkaat seisovat yhdessä, ja hallitsijat neuvottelevat Herraa ja hänen Messiastaan vastaan" (Ps.2:2). Se menee ja tappaa Jerusalemin kaduilla, niin kuin kirjoitettu on, "ja se on oleva vaivan aikaa" (Dan.12:1). Israel näkee tämän ja sanoo, "Messias on menehtynyt meidän keskuudestamme, eikä toinen Messias ole palannut!" Neljä sukukuntaa suree häntä, niin kuin kirjoitettu on, "maa suree häntä sukukunnittain, Davidin huoneen sukukunta..." (Sak.12:12).

Silloin Jumala lähtee ja taistelee heitä vastaan, niin kuin kirjoitettu on, "Adonai lähtee ja sotii noita kansakuntia vastaan" (Sak.14:3). Vuoret järkkyvät ja kukkulat horjuvat, ja Öljymäki halkeaa keskeltä kahtia kun Jumala laskeutuu sinne. Israel juoksee ja pääsee pakoon, niin kuin kirjoitettu on, "te pakenette minun vuoreni laaksoon ... ja tämä on oleva se vitsaus" (Sak.14:5,12). Ja Israel menee pakkosiirtolaisuuteen kansojen erämaahan heinäkasvien ja juurien joukkoon neljäksikymmeneksiviideksi päiväksi. Kirkkauden pilvi ympäröi heitä, ja se kätkee Israelin sinne. Jos joku ajattelee mielessään jotain pahaa Jumalasta, se pilvi heittää hänet ulos ja maailman kansat tappavat hänet. Monet israelilaiset menevät muiden kansakuntien sekaan, ja sen seurauksena heillä ei ole osaa Israelin kanssa siinä tulevassa maailmassa. Jäljelle jääneiden tulee kuitenkin murehduttaa itseään suolakasveilla neljäkymmentäviisi päivää.

Niiden neljänkymmenenviiden päivän lopulla ääni taivaista sanoo heille, "menkää alas Babeliin", sillä kirjoitettu on, "ja te tulette Babeliin, siellä teidät pelastetaan" (Miika 4:10). Se taivaallinen ääni jyrisee jälleen, "jatkakaa Edomiin ja suorittakaa se minun kostoni!" Tämä menee sen kirjoituksen mukaan, joka sanoo, "minä annan minun kansani Israelin kostaa puolestani Edomille" (Hes.25:14). Niin Israel saapuu Roomaan. Se taivaallinen ääni tulee kolmannen kerran, "kohdelkaa sitä samalla tavalla, mitä Jehoshua teki Jericholle!" Niin he kiertävät sitä kaupunkia, puhaltaen sofareihinsa, ja seitsemännellä kierroksella he huutavat, "shma Israel, adonai Eloheinu, adonai echad!" (5Moos.6:4). Silloin sen kaupunin muurit romahtavat. He menevät sinne, ja löytävät kaupungin nuorukaiset levällään kuolleina aukioilla, sillä kirjoitettu on, "sen tähden sen nuorukaiset kaatuvat sen aukioilla" (Jer.49:26). Sen jälkeen he auttavat toisiaan ottamaan sieltä saalista.

Silloin Israel etsii Elohimiaan, ja heidän kuningastaan Davidia, ja Messiaskuningas ilmestyy heille. Hän sanoo heille, "minä olen se Messiaskuningas, jota te olette odottaneet!" Hän on käskevä heitä, "ottakaa rahat ja kulta", ja ne kannetaan Jerusalemiin, niin kuin kirjoitettu on, "kamelien paljous on peittävä sinut" (Jes.60:6).

Tulee neljäs taivaallinen ääni, joka sanoo, "huutavan ääni, valmistakaa Adonaille tie erämaahan!" (Jes.40:3), ja viides taivaallinen ääni sanoo, "ei siellä ole oleva leijonaa" (Jes.35:9). Kuudes taivaallinen ääni sanoo, "minä istutan erämaahan setrejä, akasiaa ja myrttejä" (Jes.41:19) ja seitsemäs taivaallinen ääni on julistava, "lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani!" (Jes.40:1). Eliahu on julistava evankeliumia Israelille, "sinun Jumalasi on kuningas!" (Jes.52:7).

Kahdeksas taivaallinen ääni tulee julistamaan ja sanomaan, "puhukaa Jerusalemin sydämelle" (Jes.40:2), yhdeksäs taivaallinen ääni on sanova, "avatkaa portit ja antakaa vanhurskaiden tulla sisälle!" (Jes.26:2). Kymmenes taivaallinen ääni on sanova, "nostakaa päänne, portit!" (Ps.24:7) ja kuolleet herätetään, niin kuin kirjoitus lupaa, "ja on tapahtuva sinä päivänä, että hän puhaltaa siihen suureen sofariin..." (Jes.27:13). Silloin täyttyy tuo jae, "tähti nousee Jakobista..." (4Moos.24:17) ja siten olkoon meidän taivaallisen isämme tahto täyttää tämä jae meidän elinaikanamme ja koko Israelin elinaikana. "Ja hän kohottaa viirin kansakunnille, ja hän kokoaa Israelin hajotetut ja kokoaa uudelleen Jehudan hajallaan asuvat maan neljästä äärestä" (Jes.11:12). Agadat haMaschiach loppuu tähän.