Jeremian Apokryfi

”Apocryphon of Jeremiah” –nimellä kulkeva teos on Qumranin luolasta neljä pino lyhyitä katkelmia (4Q383,385a,387,387a,388a,389-90), alkujaan sitä on luultu osaksi Hesekielin Apokryfiä. Todennäköisesti teos on ollut muutaman luvun verran lisäyksiä Jeremian profetioihin. Suomennettu helmi-huhtikuussa 2011. Etiopian loppu 23.10.2015.

... Profeetta Jeremia lähti Herran edestä mennäkseen niiden vankien seuraan, jotka oli viety Jerusalemin maasta, ja tuli Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan maahan, kun Nebusaradan, vartioston päällikkö, löi ... ja otti Jumalan huoneen astiat, papit ... ja Israelin lapset ja vei ne Baabeliin. Ja profeetta Jeremia meni heidän kanssaan, aina sille joelle saakka, ja hän käski heitä, mitä heidän tulisi tehdä heidän vankeutensa maassa. Ja he tottelivat Jeremian ääntä, kun hän puhui niitä sanoja, jotka Jumala oli käskenyt hänen puhua ... ja heidän tuli pitää se heidän isiensä Jumalan liitto, heidän vankeutensa maassa, eikä heidän tulisi tehdä, niin kuin he olivat tehneet ja heidän kuninkaansa ja pappinsa olivat tehneet, ja pitäneet Jumalan nimeä epäpyhänä ...

Tahpahneessa, joka on Egyptin maassa ... ja he sanoivat hänelle: ’Kysy Jumalalta meidän puolestamme ...’ ... mutta Jeremia ei kuunnellut heitä, eikä kysynyt Jumalalta heidän puolestaan ... riemuvuosi ja rukous. Ja Jeremia suri sitä, että ... valitus Jerusalemista ... Ja Herran sana tuli Jeremialle Tahpanesin maassa, joka on Egyptin maassa, [sanoen] ’Mene Israelin lasten tykö, ja Juudan ja Benjaminin lasten tykö, ja puhu heille sanoen ... Etsikää joka päivä minun säädöksiäni ja pitäkää minun käskyni ... älkääkä seuratko niiden kansojen epäjumalien teitä, joita teidän isänne vaelsivat ... sillä ne eivät teitä pelasta ... eikä ...

... Vahvistakaa itsenne palvelemaan minua kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne  ... ahdingossaan. Mutta en minä etsi heitä sen heidän uskottomuutensa tähden, jolla he olivat uskottomia minulle kymmenen riemuvuoden täyttymykseen saakka. Ja te tulette vaeltamaan ... ja sokeudessa ja sydämen hämmennyksessä. Ja kun tuo sukupolvi on tiensä päässä, minä repäisen kuninkuuden pois niiden käsistä, jotka ovat pitäneet siitä lujasti kiinni, ja asetan sille paikalle toisia, toisesta kansakunnasta ja häpeämättömyys vallitsee kaikessa maassa ja Israelin kuninkuus katoaa. Niinä päivinä siellä tulee olemaan kuningas ja hän on oleva pilkkaaja ja hän tekee kauhistuksia, mutta minä repäisen pois hänen kuninkuutensa ja tuo kuningas ... ja minä kätken kasvoni Israelilta ... palaa moniin kansakuntiin. Ja Israelin lapset itkevät, sillä heillä on suuri ies heidän vankeutensa maassa, eikä heille ole pelastajaa, sillä he ovat pitäneet halpana minun sanani, ja heidän sielunsa on inhonnut minun lakiani ...

... Hänen päivinään minä särjen Egyptin kuninkuuden ... ja minä särjen Israelin ja johdatan heidät miekalle, ja minä hävitän maan ja minä vien ihmiset kauas ja jätän maan vihamiesten sanasaattajien käsiin. Ja minä kätken kasvoni Israelilta. Ja tämä tulee olemaan heille merkkinä. Sinä päivänä, kun minä hylkään tuon maan ... Israelin papit palaavat takaisin palvomaan muita jumalia ja tekemään kansojen kauhistuksia ...

... kolme pappia, jotka eivät vaeltaneet aikaisempien pappien teitä ja joita kutsutaan Israelin Jumalan nimellä. Ja niinä päivinä alennetaan liiton pahantekijöiden ylpeys ja vieraiden jumalien palvojat. Israel revitään tuon sukupolven aikana osiin, jokainen sotii lähimmäistään vastaan lain ja liiton tähden. Ja minä lähetän nälän maahan, mutta en leivän, ja janon, mutta en veden ...

Minä olen pitänyt heitä halpana, ja uudelleen he tekevät pahaa, ja se on suurempaa pahaa kuin entinen paha, ja he rikkovat sen liiton, jonka minä tein Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa. Niinä päivinä nousee kansakuntien kuningas, pilkkaaja, ja hän tulee tekemään pahaa. Hänen päivinään minä lopetan Israelin olemasta kansa ... Hänen päivinään minä särjen Egyptin kuninkuuden ... ja minä särjen Israelin ja johdatan heidät miekalle, ja minä hävitän maan ja minä vien ihmiset kauas ja jätän maan vihamiesten sanasaattajien käsiin. Ja minä kätken kasvoni Israelilta. Ja tämä tulee olemaan heille merkkinä. Sinä päivänä, kun minä hylkään tuon maan ... Israelin papit palaavat takaisin palvomaan muita jumalia ja tekemään kansojen kauhistuksia ...

...pilkkaaja, ja hän tekee kauhistuksia. Ja minä revin pois hänen kuninkuutensa ja myös hänen kohtalonsa on toiset vihollisen kuninkaat. Ja minun kasvoni kätkeytyvät Israelilta ja kuninkuus palaa monille kansoille. Ja Israelin pojat itkevät raskaan ikeen tähden, heidän vankeutensa maassa, eikä ole siellä pelastajaa, sillä he ovat halveksineet minun asetuksiani ja heidän sielunsa inhonnut minun lakiani. Sen tähden minä olen kätkenyt kasvoni, kunnes heidän pahuutensa on täyttynyt. Ja tämä on heille merkkinä, heidän pahuutensa täyttymyksestä. Sillä minä olen hylännyt maan heidän sydämensä ylpeyden tähden, minua kohtaan, eivätkä he ole ymmärtäneet,  että minä olen heitä halveksinut, ja jälleen he tulevat tekemään pahaa, joka on suurempaa kuin aikaisempi pahuus. Ja he rikkovat sen liiton, jonka minä säädin Aabrahamin kanssa ja Iisakin ja Jaakobin kanssa. Noina päivinä nousee kansoista kuningas, pilkkaaja, ja hän tulee tekemään pahaa. Hänen päivinään minä lopetan Israelin olemasta kansa. Hänen päivinään minä särjen Egyptin kuninkuuden ... Egypti ... ja minä särjen Israelin, ja johdatan heidät miekalle ...

... ja jälleen minä annan ne Aaronin lasten käsiin ... seitsemänkymmentä vuotta. Ja Aaronin pojat hallitsevat heitä, mutta he eivät vaella minun teilläni, joilla minä käsken sinun todistaa heille. Ja he myös tekevät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, aivan kuten kaikki, mitä israelilaiset tekivät kuninkuutensa varhaisina päivinä, paitsi ne, jotka palaavat vankeuden maasta ensimmäisenä rakentamaan temppeliä. Ja minä puhun heille ja lähetän heille käskyn ja he tulevat ymmärtämään kaiken sen, mitä he ovat hylänneet, he ja heidän isänsä.Ja tämän sukupolven lopusta, maan hävityksen seitsemäntenäkymmenentenä riemuvuotena he tulevat unohtamaan säädökset, juhlat, sapatin ja liiton. Ja he rikkovat kaiken ja tekevät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni. Ja minä kätken kasvoni heiltä ja annan heidät heidän vihollistensa käsiin ja johdatan heidät miekalle.  Mutta minä annan pakolaisten jäädä heidän keskelleen, ettei minun vihani heitä hävittäisi, kun minun kasvoni on heiltä kätkettynä. Ja viholliskansojen enkelit hallitsevat heitä ... ja jälleen he tekevät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja he vaeltavat sydämen uppiniskaisuudessa ...

... ja Belialin valta on heidän yllään, ojentaakseen heidät miekalle, vuosien viikkojen ... Ja tuona riemuvuotena he rikkovat kaikki minun asetukseni ja käskyni, jotka minä olen heille antanut, ja he alkavat riitelemään toinen toisensa kanssa seitsemänkymmenen vuoden ajan siitä päivästä lähtien, kun he tulevat rikkomaan lain ja liiton. Minä annan heidät heidän vainoojiensa käsiin, ja he vallitsevat heitä, eivätkä he tiedä, eivätkä ymmärrä, että minä olen heihin vihastunut heidän rikkomustensa tähden, joiden kautta he ovat minut hylänneet ja tehneet sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valinneet sen, mitä minä en halunnut, he halusivat vain hyvinvointia ja rikkautta ... varastetaan sitä, mikä kuuluu ystävälle, sorretaan toinen toistaan. Ha saastuttavat minun temppelini, halveksivat minun sapattiani, he unohtavat minun säätämäni ajat ja saastuttavat jälkeläisensä. Heidän pappinsa tekevät väkivaltaa ...

Etiopialaisen raamatun "profetia Pashurille"; Jeremian profetia. Ja Jeremia puhui näin Pashurille; mutta kaikki sinun päiväsi sinä olet taisteleva totuutta vastaan, isiesi kanssa, ja niiden poikiesi kanssa, jotka tulevat sinun jälkeesi. Ja he tekevät synnin, joka on enemmän kirottu kuin tämä sinun omasi, he myyvät hänet, jonka arvoa ei voi mitata, ja he satuttavat häntä, joka parantaa tuskat, ja he tuomitsevat hänet, joka antaa synnnit anteeksi, ja he ottavat kolmekymmentä hopearahaa, hinnan, jonka arvoiseksi hänet katsottiin, hänet israelilaisten lapset myyvät, ja antavat sen rahan savenvalajan pellosta. Niin kuin Herra minua käski, niin minä puhun. Ja sen tähden heille on tuleva tuomio ja iankaikkinen kadotus, ja heidän lapsilleen heidän jälkeensä, sillä siinä tuomiossaan he ovat vuodattaneet sen viattoman veren.