Pirkei Avot - Isien sanonnat

Suomennettu syksyn 2021 ja tammikuu 2022 aikana vähän kerrallaan. Elämän ohjeita ajanlaskun alusta ja alansa klassikkoteos. Heprean alkuteksti rabbi Holtzberg Edition mahdollisimman sanatarkasti. Viimeinen, kuudes luku, ei kuulu alkuperäiseen tekstiin, mutta on mukana nykyisissä Mishnan ja Siddurin versioissa.

Luku 1. 1. Moshe otti Tooran vastaan Siinailta, ja jatkoi sen Joshualle, ja Joshua vanhimmille, ja vanhimmat profeetoille, ja profeetat suuren Sanhedrinin miehille. He sanoivat kolme asiaa; olkaa kärsivälliset tuomissa, nostattakaa monia oppilaita, ja tehkää aitaus Tooralle.

 

2. Shimon HaTsadik oli viimeinen suuresta Sanhedrinista. Hänellä oli tapana sanoa, maailma pysyy kolmen asian kautta - Tooran kautta, ja palvelutyön kautta, ja hyvien tekojen kautta.

 

3. Antignos, Sochosta, otti vastaan Shimon HaTsadikilta. Hänellä oli tapana sanoa, älkää olko kuin palvelijat, jotka palvelevat suurempaa saadakseen palkan. Vaan olkaa kuin palvelijat, jotka palvelevat suurempaa, etteivät saisi palkkaa, ja olkoon taivaan kunnioitus yllänne.

 

4. Yosei ben Yoezer, Tsredasta, ja Yosei ben Yochanan, Jerusalemista, ottivat vastaan heiltä. Yosei ben Yoezer, Tsredasta sanoi, olkoon kotisi viisaiden kokoushuone, pyöri heidän jalkojensa tomussa ja ja juo heidän sanojaan janoiten.

 

5. Yosei ben Yochanan, Jerusalemista, sanoi, olkoon kotisi laajalti avoinna, ja olkoon köyhät perheenjäseniäsi, äläkä keskustele liikaa vaimon kanssa. Tämä on sanottu omasta vaimosta, ja vielä enemmän toisen miehen vaimosta. Tästä viisaat ovat sanoneet, että jokainen, joka keskustelee liikaa vaimon kanssa, aiheuttaa sisimmälleen pahaa, tekee turhaksi Tooran sanoja itseltään, ja lopulta perii Gehinnomin.

 

6. Yehoshua ben Prachia ja arbelilainen Nittai ottivat vastaan heiltä. Yehoshua ben Prachia sanoi, että tee itsellesi opettaja ja hanki itsellesi ystävä, ja tuomitse jokainen ihminen ansioiden mukaisesti.

 

7. Arbelilainen Nittai sanoi, pysy kaukana pahasta naapurista, äläkä ystävysty pahantekijän kanssa, äläkä ikävöi taivaallista kostoa.

 

8. Yehuda ben Tabbai ja Shimn ben Shatach ottivat vastaan heiltä. Yehuda ben Tabbai sanoi, että älä käyttäydy sisimmässäsi kuin asianajaja, kun syytetyt seisovat edessäsi, olkoon he silmissäsi kuin pahantekijöitä. Ja kun he lähtevät edestäsi, tuomion hyväksyttyään, pidä heitä molempia syyttöminä.

 

9. Shimon ben Shatach sanoi, että tutki todistajat laajalti, ja ole varovainen sanoissasi, etteivät, etteivät he niistä oppisi valhetta.

 

10. Shemayah ja Avtalion ottivat vastaan heiltä. Shemayah sanoi, että rakasta työntekoa, inhoa valtaa, äläkä ylikorosta vallanpitäjiä.

 

11. Avtalion sanoi, että olkaa varovaisia sanoissanne. Sillä te voitte aiheuttaa omasta maasta pois karkottamisen [galut] ja tulla karkoitetuksi pahojen vesien paikkaan [harhaoppeihin]. Ja ne oppilaat, jotka tulevat perässänne, juovat ja kuolevat, ja taivaan nimi tulee häpäistyksi.

 

12. Hillel ja Shammai ottivat vastaan heiltä. Hillel sanoi, olkaa Aaronin oppilaita, rakasta rauhaa ja tavoittele rauhaa, rakasta luomakuntaa ja vedä sitä Tooran puoleen.

 

13. Hänellä oli tapana sanoa; mainetta hakeva menettää nimensä. Joka ei lisää tuntemustaan [Tooran] vähentää sitä, joka ei sitä opeta, ansaitsee kuolemaa, ja joka käyttää sen kruunua omaksi hyödykseen, menehtyy.

 

14. Hänellä oli tapana sanoa; jos en ole itseäni varten, kuka on minua varten? Ja jos olen vain itseäni varten, mikä minä olen? Ja ellei nyt, milloin?

 

15. Shammai sanoi; tee Toorasi opiskelusta pysyvää. Puhu vähän ja tee paljon. Ja ota jokainen ihminen vastaan iloisin kasvoin.

 

16. Rabban Gamaliel sanoi; tee itsellesi opettaja, ja vapaudu epäilyksestä, äläkä anna kymmenyksiä arvaamalla, vaikka antaisit yli vaaditun.

 

17. Shimon, hänen poikansa sanoi; kaikki päiväni minä kasvoin viisaiden keskuudessa, enkä löytänyt ruumiille mitään parempaa kuin hiljaisuus. Selitys [midrash] ei ole tärkeää, vaan teko. Ja joka liioittelee sanoissa, aiheuttaa synnin.

 

18. Rabban Shimon ben Gamaliel sanoi; maailma pysyy kolmen asian kautta - oikeudella, totuudella ja rauhalla, kuten kirjoitettu on, "totuutta ja rauhan oikeuttaa noudattakaa porteillanne" (Sak.8:16).

 

Luku 2. 1. Rebbi [Yehuda HaNasi] sanoi; mikä on suora tie, ihmisen valittavaksi? Kaikki, mikä tuo kauneutta tekijälleen, ja joka on kaunista ihmisille. Ole varovainen pienen käskyn kuin suurenkin käskyn kanssa, sillä sinä et tiedä käskyjen palkkaa. mieti menetystä käskyn toteuttamisessa sen lakkaa vastaan, ja synnin tekemisen hyötyä sen aiheuttamaa menetystä vastaan.

 

Ajattele näitä kolmea asiaa, etkä eksy - tiedä, mitä on ylläsi; silmä, joka näkee, korva, joka kuulee, ja kaikki sinun tekosi kirjoitetaan kirjaan.

 

2. Rabban Gamliel, rabbi Yehuda HaNasin poika sanoi; Tooran opiskelu on kaunista maan tapojen [derech eretz, työnteko ym] kanssa, sillä kun näkee vaivaa molemmissa, erehtyminen harvenee. Ja kaikki Tooran opiskelu ilman työntekoa, lopulta tulee turhaksi ja johtaa vääryyteen.

 

Ja jokainen, joka palvelee yhteisöä, tehköön sen taivasten tähden. Sillä heidän isiensä ansiot auttavat heitä ja heidän vanhurskautensa pysyy ikuisesti. "Ja teidän yllenne minä laitan suuren palkan, kuin olisit tehnyt sen yksin".

 

3. Varo valtaa pitäviä, sillä he ovat ihmisen ystäviä omaksi edukseen. He vaikuttavat ystäviltä, kun heille on siitä hyötyä, mutta eivät seiso ihmisen vierellä sillä hetkellä, kun tarvittaisiin.

 

4. Hänellä oli tapana sanoa; tee Hänen tahtonsa kuin omaksi tadoksesi, niin että Hän voi tehdä sinun tahtosi kuin Hänen tahdokseen. Tee tyhjäksi oma tahtosi Hänen tahtonsa edessä, niin että Hän voi tehdä tyhjäksi muiden tahdon sinun tahtosi edestä.

 

Hillel sanoi; älä eristä itseäsi yhteisöstä. Älä ole liian varma itsestäsi ennen kuolinpäivääsi. Älä tuomitse ystävääsi, ennen kuin olet ollut hänen paikallaan. Älä puhu sellaista, mitä ei ole vielä kuultu, mutta mikä lopulta kuullaan. Äläkä sano, "kun olen vapaa, opiskelen", sillä ehkäpä et ole koskaan vapaa.

 

Hänellä oli tapana sanoa; tyhjä vesisäiliö ei pelkää syntiä, eikä maallikko voi olla hurskas, ylpeilevä ei voi oppia, eikä kärsimätön opettaa, eikä kukaan, joka tekee paljon kauppaa, voi tulla viisaaksi. Ja paikassa, missä miehiä ei ole, yritä sinä olla mies.

 

6. Hän näki myös yhden pääkallon kelluvan veden pinnalla. Hän sanoi sille, "koska sinä hukutit toisia, sinut hukutettiin. Ja lopulta hukkuvat myös hukuttajasi."

 

7. Hänellä oli tapana sanoa; lihan lisääminen on matojen lisäämistä. Omaisuuden lisääminen on huolien lisäämistä. Vaimojen lisääminen on velhouden lisäämistä. Palvelijattarien lisääminen on moraalittomuuden lisäämistä. Palvelijoiden lisääminen on varastamisen lisäämistä.

 

Tooran lisääminen on elämän lisäämistä. Opiskelun lisääminen on viisauden lisäämistä. Ohjeiden lisääminen on ymmärryksen lisäämistä. Hyväntekeväisyyden lisääminen on rauhan lisäämistä. Joka on saanut hyvän maineen, on saanut sen itseään varten. Joka on saanut itselleen Tooran tuntemisen, on saanut itselleen elämän tulevassa maailmassa.

 

8. Rabban Yochanan ben Zakkai otti vastaan Hillelitä ja Shammailta. Hänellä oli tapana sanoa; jos olet oppinut paljon Tooraa, älä ota siitä hyvyyttä itsellesi, sillä juuri tätä varten sinut on valmistettu.

 

9. Rabban Yochanan ben Zakkailla oli viisi oppilasta, ja he olivat rabbi Eliezer ben Hyrkanos, rabbi Yehoshua ben Chananya, rabbi Yosei HaCohen, rabbi Shimon ben Netanel ja rabbi Elazar ben Arach. Hänellä oli tapana laskea heidän ylistyksiään [hyviä ominaisuuksia]; rabbi Eliezer ben Hyrkanos, vahvistettu vesisäiliö, joka ei menetä pisaraakaan. Rabbi Yehoshua ben Chananya, onnekas hänen synnyttäjänsä. Rabbi Yosei HaCohen, hurskas [chasid]. Rabbi Shimon ben Netanel, syntiä pelkäävä. Rabbi Elazar ben Arach, kuin aina lisääntyvällä voimalla virtaava lähde.

 

Hänellä oli tapana sanoa; jos kaikki Israelin viisaat olisivat vaa'an toisella puolella, ja Eliezer ben Hyrkanos toisella, hän painaisi enemmän kuin kaikki muut. Abba Shaul sanoi hänen nimessään; jos kaikki Israelin viisaat ja Eliezer ben Hyrkanos olisivat vaa'an yhdellä puolella, ja Elazar ben Arach toisella puolella, hän painaisi enemmän kuin kaikki muut.

 

10. Hän sanoi heille; menkää ja katsokaa, mikä on sellainen hyvä tie, mihin ihmisen kannattaa kiinnittyä. Rabbi Eliezer sanoi, hyvä silmä. Rabbi Yehoshua sanoi, hyvä ystävä. Rabbi Yosei sanoi, hyvä naapuri. Rabbi Shimon sanoi, joka näkee syntymää. Rabbi Elazar sanoi, hyvä sydän. Hän [Yochanan ben Zakkai] sanoi heille, katson Elazar ben Arachin sanat paremmiksi teidän muiden sanojanne, sillä hänen sanoissaan on mukana teidän sananne.

 

Hän sanoi heille; menkää ja katsokaa, mikä on sellainen paha tie, jota ihmisen kannattaa paeta. Rabbi Eliezer sanoi, paha silmä. Rabbi Yehoshua sanoi, paha ystävä. Rabbi Yosei sanoi, paha naapuri. Rabbi Shimon sanoi, joka lainaa, eikä maksa takaisin. Joka lainaa ihmiseltä, on kuin lainaisi Jumalalta, kuten kirjoitettu on, "pahantekijä lainaa eikä maksa takaisin, mutta tsadik on armollinen ja antaa" (Ps.37:21). Rabbi Elazar sanoi, paha sydän. Hän [Yochanan ben Zakkai] sanoi heille, katson Elazar ben Arachin sanat paremmiksi teidän muiden sanojanne, sillä hänen sanoissaan on mukana teidän sananne.

He sanoivat kolme asiaa.

 

Rabbi Eliezer sanoi, olkoon ystäväsi kunnia yhtä rakas sinulle kuin omasi. Äläkä suutu helposti. Käänny [tee parannus] päivä ennen kuoleemasi. Lämmittele itseäsi viisaiden tulen valossa, mutta varo heidän hehkuvia hiiliään, ettet palaisi, sillä heidän puremansa on ketun purema, heidän pistoksensa on skorpionin pistos, heidän kuiskauksensa on käärmeen kuiskaus, ja kaikki heidän sanansa ovat kuin tulisia hiiliä.

 

11. Rabbi Yehoshua sanoi, paha silmä, paha taipumus ja luomakunnan vihaaminen ajavat ihmisen ulos maailmasta.

 

12. Rabbi Yosei sanoi, olkoon ystäväsi omaisuus sinulle yhtä rakasta kuin omasi. Korjaa itseäsi Tooran opiskelemista varten, sillä se ei tule sinulle perintönä, ja olkoon kaikki tekosi taivasten tähden.

 

13. Rabbi Shimon sanoi, ole tarkka Sheman lausumisessa, ja rukouksessa. Kun rukoilet, älä tee rukoustasi tavanomaiseksi, vaan pyydä armoa Hänen edessään, kuten kirjoitettu on, "sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa" (Joel 2:13 KR33). Äläkä ole omasta mielestäsi pahantekijä.

 

14. Rabbi Elazar sanoi, ole ahkera Tooran opiskelemisessa, tiedä, mitä vastata epikurolaiselle [harhaoppiselle], ja tiedä, kenen kasvojen edessä näet vaivaa, tiedä, kuka on tekojesi herra, joka maksaa sinulle palkan vaivastasi.

 

15. Rabbi Tarfon sanoi, päivä on lyhyt, työntekoa on paljon, työmiehet ovat laiskoja, palkka on suuri, ja isäntä odottaa tulosta.

 

16. Hänellä oli tapana sanoa, sinun velvollisuutesi ei ole saada työtä valmiiksi, mutta et sinä silti ole vapaa olemaan tekemättä siitä mitään. Jos olet opiskellut paljon Tooraa, sinulle annetaan paljon palkkaakin, ja työn johtajasi on uskollinen maksamaan sinulle palkan vaivannäöstäsi, mutta tiedä, että uskovien palkan maksaminen on oleva tulevassa maailmassa.

 

Luku 3. 1. Akavja ben Mahalalel sanoi; ajattele kolmea asiaa, etkä joudu eksytyksen käsiin. Tireedä, mistä tulet ja mine olet menossa, ja kenen edessä tulet antamaan tuomion ja tilinteon. Mistä tulet - spermapisarasta. Minne menet - tomun, toukkien ja matojen paikkaan. Ja kenen edessä tulet antamaan tilinteon ja tuomion - kuninkaiden kuningasten kuninkaan, pyhän Jumalan edessä.

 

2. Rabbi Chanina, ylipappien avustaja, sanoi, rukoile kuningaskunnalle hyvinvointia, sillä ilman sen pelkoa, ihminen söisi lähimmäisensä elävältä.

 

Rabbi Chanina ben Tradyon sanoi; kun kaksi istuu yhdessä, eivätkä puhu keskenään Tooran sanoja, se on pilkkaajien yhteisö (moshav), kuten kirjoitettu on, "ei istu pilkkaajien parissa" (Ps.1:1 RK). Mutta jos kaksi istuu yhdessä, ja heidän välillään on Tooran sanoja, Shekina [Jumalan kirkkaus] lepää heidän välissään, kuten kirjoitettu on, "Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät" (Mal.3:16 KR33).

 

Tuosta jakeesta me opimme, että tämä koskee kahta ihmistä. Mistä me opimme, että vaikka yksikin istuu ja keskittyy Tooraan, saa Jumalalta palkinnon? Kirjoitettu on, "hän istuu eristyksessä ja hiljaa, ottaen [palkinnon] ylleen" (Val.3:28).

 

3. Rabbi Shimon sanoi; kolme, jotka syövät yhdestä pöydästä, eivätkä puhu Tooran sanoja, on kuin he söisivät kuolleiden alttareilta, kuten kirjoitettu on, "sillä kaikki pöydät ovat täynnä saastaista oksennusta, ei ole paikkaa [jossa puhuttaisiin...]" (Jes.28:8). Mutta kolme, jotka syövät yhdestä pöydästä ja puhuvat Tooran sanoja sen yllä, on kuin söisivät temppelin pöydästä, sillä kirjoitettu on, "tämä on se pöytä, joka on Adonain kasvojen edessä" (Hes.41:22).

 

4. Rabbi Chanina ben Chaninaey sanoi, joka on hereillä yöllä, tai vaeltaa tiellä yksin, ja kääntää sydämensä turhuuteen, on syyllinen omasta sielustaan.

 

5. Rabbi Nechunja ben Hakanah sanoi, jokainen, joka ottaa ylleen Tooran ikeen - hallituksen huolet ja maailmalliset huolet otetaan häneltä pois. Mutta, joka heittää pois Tooran ikeen - hänen ylleen annetaan hallituksen ies, ja maailman huolien ies.

 

6. Rabbi Chalafta ben Dosa, Kfar Chananjasta, sanoi; jos kymmenen ihmistä istuu yhdessä Tooran asioiden äärellä, Shekina lepää heidän välillään, kuten kirjoitettu on, "Jumala seisoo jumalallisten kokouksessa" (Ps.82:1). Mistä me tiedämme, että sama koskee viittäkin? Siitä, että kirjoitettu on, "maan ylle perustaa aggadansa [kertomuksia raamatun pohjalta]" (Amos 9:6). Mistä me tiedämme, että sama koskee kolmeakin? Kirjoitettu on, "jumalallisten lähellä hän jakaa oikeutta" (Ps.82:1). Mistä me tiedämme, että sama koskee kahtakin? Kirjoitettu on, "silloin puhuvat Adonaita kunnioittavat toinen lähimmäisensä kanssa" (Mal.3:16). Mistä me tiedämme, että sama koskee yhtäkin? Kirjoitettu on, "joka paikassa, missä muistetaan minun nimeäni, minä tulen teidän puoleenne ja siunaan teitä" (2Moos.20:24).

 

7. Rabbi Elazar, Bartotasta, sanoi, anna Hänelle, mikä on Hänen, sillä sinä, ja se, mitä sinulla on, kuuluu Hänelle. Ja niin sanoi myös David, "Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme" (1Aik.29:14 KR92).

 

Rabbi Yaakov sanoi; joka kulkee tiellä opiskellen, ja keskeyttää opiskelunsa ja sanoo, "kuinka ihana tämä puu onkaan! Kuinka kaunis tämä hoidettu pelto!", kirjoitukset kertovat hänestä, että on syyllinen omasta sielustaan.

 

8. Rabbi Dostai ben rabbi Yannai sanoi rabbi Meirin nimessä; joka unohtaa jotain Tooran opinnoistaan, hänestä se kirjoitus sanoo, että hän on syyllinen omasta sielustaan, sillä kirjoitettu on, "Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, ettette unohda, mitä olette omin silmin nähneet" (5Moos.4:9). Voi olla, että tämä on voimassa, vaikka asia olisi liian vaikea. Sen tähden, sama kohta lisää, "ettei se lähde sinun sydämestäsi koko elinaikanasi". Siten, ihminen ei hylkää sieluaan, ellei hän istu [tekemättä mitään] ja todella poistaa ne sydämestään.

 

9. Rabbi Chanina ben Dosa sanoi; jokainen, jolla synnin pelko menee viisauden edelle - hänen viisautensa ei ole pysyvää. Mutta jokainen, jonka viisaus menee hänen synnin pelkonsa edelle - hänen viisautensa ei kestä.

 

10. Hänellä oli tapana sanoa; jokainen, jonka tekemiset ylittävät hänen viisautensa - hänen viisautensa ei ole pysyvää. Mutta jokainen, jonka viisaus ylittää hänen tekemisensä - hänen viisautensa ei kestä.

 

Hänellä oli tapana sanoa; jokainen, jonka luomakunnan henki havaitsee miellyttävänä, Jumalan henki havaitsee miellyttävänä, mutta jokainen, jota luomakunnan henki ei havaitse miellyttävänä, Jumalan henki ei havaitse miellyttävänä.

 

Rabbi Dosa ben Hyrkanos sanoi; myöhään aamulla nukkuminen, viiniä keskipäivällä, lapselliset keskustelut ja istuminen välinpitämättömien seurassa ajavat ihmisen pois maailmasta.

 

11. Rabbi Elazar, Modiinista, sanoi, joka saastuttaa pyhiä asioita, joka halventaa juhlia, joka häpäisee ystävänsä julkisesti, joka halveksii isämme Abrahamin liittoa, ja joka tulkitsee Tooraa vastoin sen oikeaa merkitystä - vaikka hänellä olisi Toora ja hyvät teot - tällaisilla ei ole osaa tulevassa maailmassa.

 

12. Rabbi Ishmael sanoi; ole alamainen johtajalle, ihana synkistyneelle, ja ota jokainen ihminen vastaan ilolla.

 

13. Rabbi Akiva sanoi; naureskelu ja kevytmielisyys ajavat ihmisen moraalittomuuteen. Tooran aitaus on perinteinen. Kymmenykset ovat rikkauksien aitaus. Vannomiset ovat pidättyväisyyden aitaus. Hiljaisuus on viisauden aitaus.

 

14. Hänellä oli tapana sanoa; Jumala rakastaa ihmistä, sillä hänet on luotu kuvaksi. On vielä suurempaa rakkautta, että hän teki ihmiselle tiettäväksi, että hänet on luotu kuvaksi, kuten kirjoitettu on, "omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen" (1Moos.9:6).

 

Vielä enemmän rakastettuja ovat israelilaiset, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. On vielä suurempaa rakkautta, että hän teki heille tiettäväksi, että heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, kuten kirjoitettu on, "te olette Adonain, teidän Jumalanne lapsia" (5Moos.14:1).

 

Rakastettuja ovat israelilaiset, sillä heille on annettu jotain kallisarvoista. On vielä suurempaa rakkautta, että hän teki heille tiettäväksi, että heille on annettu jotain kallisarvoista, kuten kirjoitettu on, "sillä hyvän opetuksen minä olen heille antanut - minun Tooraani älkää hylätkö" (Snl.4:2).

 

15. Kaikki on ennalta nähtyä, silti valinnan vapaus on annettu. Maailma tullaan tuomitsemaan hyvyydellä, ja kaikki [hyvien] tekojen enemmistöllä.

 

16. Hänellä oli tapana sanoa; kaikki on annettu lainaksi, ja verkko on levitetty yli kaiken elävän. Kauppa on auki, ja kauppias laajentaa luottoa, kirjanpito on auki ja käsi kirjoittaa, ja joka haluaa lainata, tulkoon ja lainatkoon. Velkojat kiertävät säännöllisesti, päivittäin, he ottavat ihmiseltä maksun hänen tietäen tai tietämättään, ja heillä on jotain, mihin turvautua. Tuomio on totuuden tuomio, ja kaikki on valmista juhla-ateriaa varten.

 

17. Rabbi Elazar ben Azarja sanoi; ilman Tooraa, ei ole työntekoa, ilman työntekoa ei ole Tooraa. Ilman viisautta ei ole kunnioitusta, ilman kunnioitusta ei ole viisautta. Ilman tietoa ei ole ymmärrystä, ilman ymmärrystä ei ole tietoa. Ilman pysyvyyttä ei ole Tooraa, ilman Tooraa ei ole pysyvyyttä.

 

Hänellä oli tapana sanoa; jokainen, jonka viisaus ylittää hänen hyvät tekonsa - mihin häntä voi verrata? Puuhun, jolla on paljon oksia, mutta vähän juuria, ja tuuli tulee, ja repii sen juuriltaan ja kääntää ylösalaisin, kuten kirjoitettu on, "kirottu se mies, joka turvaa ihmisiin, luottaa lihan käsivarteen ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän on kuin alaston puu arolla, ei hän näe mitään hyvää tulevan. Hänen on asuttava helteen polttamalla aavikolla, asumattomassa suolamaassa" (Jer.17:5-6 RK).

 

Mutta jokainen, jonka hyvät teot ylittävät hänen viisautensa - mihin häntä voi verrata? Kuin puu, jolla on vähän oksia, mutta paljon juuria, niin että vaikka kaikki maailman tuulet tulisivat ja puhaltaisivat sitä vastaan, ne eivät saa sitä siirtymään paikaltaan, kuten kirjoitettu on, "Siunattu se mies, joka luottaa Herraan ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää eikä se lakkaa tekemästä hedelmää" (Jer.17:7-8).

 

18. Rabbi Eliezer ben Chisma sanoi; lintu-uhrien ja kuukautisten lait - nämä ovat halachan olemusta - kiertoratojen laskemiset ja lukuarvot (gematriot) ovat mausteita viisaudelle.

 

 

Luku 4. 1. Ben Zoma sanoi; kuka on viisas? Se, joka oppii jokaiselta ihmiseltä, kuten kirjoitettu on, "kaikilta opettajiltani olen saanut viisautta, niin, sinun todistuksesi ovat minua varten" (Ps.119:99).

 

Kuka on voimakas? Joka alistaa omat taipuksensa, kuten kirjoitettu on, "joka on hidas vihaan, on parempi kuin voimakas, ja joka hallitsee himonsa, on parempi kuin kaupungin valloittaja" (Snl.16:32).

 

Kuka on rikas? Joka on onnellinen osastaan, kuten kirjoitettu on, "kun syöt kättesi vaivannäköä, onnellinen olet sinä ja sinun käy hyvin" (Ps.128:2). Onnellinen tässä maailmassa, ja käy hyvin tulevassa maailmassa.

 

Kuka on kunnioitettava? Joka kunnioittaa luomakuntaa, kuten kirjoitettu on, "minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi" (1Sam.2:30).

 

2. Ben Azzai sanoi; juokse helppoon mitzvaan, ja pakene eksymistä, sillä yksi mitzva tuo toisen, ja yksi eksyminen tuo toisen. Sillä käskyn [mitzva] palkka on käsky, ja eksymisen palkka on eksyminen.

 

3. Hänellä oli tapana sanoa; älä halveksi ketään, älä hylkää mitään, sillä jokaisella ihmisellä on aikansa ja jokaisella asialla on paikkansa.

 

4. Rabbi Levitas Javnesta sanoi, ole todella, todella nöyrä, sillä ihmisen päämäärä on madot. Rabbi Yohanan bar Berokah sanoi; joka häpäisee taivaallista nimeä salaa, saa julkisen rangaistuksen. Aivan sama, onko tarkoituksella vai tahattomasti, sen nimen häpäisemisestä seuraa sama.

 

5. Rabbi Yishmael bar rabbi Yosei sanoi; joka opiskelee Tooraa opettaakseen, saa tilaisuuden opiskella ja opettaa. Ja joka opiskelee harjoittaakseen sitä käytännössä, saa tilaisuuden opiskella ja opettaa, pitää ja toteuttaa sitä.

 

Rabbi Tzadok sanoi; älä erota iteäsi yhteisöstä, äläkä toimi neuvonantajana samalla kun olet tuomarina. Älä tee Toorasta itsekkyyden kruunua, äläkä kirvestä millä kaadetaan. Myös Hillelin tapana oli sanoa; joka käyttää Tooraa omiin tarkoituksiinsa, menehtyy. Joten tästä pitäisi oppia; joka ottaa itselleen hyötyä Tooran sanoista, poistaa elämänsä maailmasta.

 

6. Rabbi Yosei sanoi; luomakunta kunnioittaa jokaisen ruumista, joka kunnioittaa Tooraa, ja joka häpäisee Toraa, luomakunta häpäisee hänen ruumiinsa.

 

7. Hänen poikansa, rabbi Yishmael sanoi; joka hillitsee itsensä tuomitsemasta, poistaa itsestään vihan, varkauden, tarpeettoman vannomisen. Joka toimii ylimielisesti säätäessään säädöstä, on tyhmä, pahantekijä, ja pahuuden hengessä.

 

8. Hänellä oli tapana sanoa; älä tuomitse yksin, sillä vain Yksi voi tuomita yksin, äläkä sano 'hyväksykää mielipiteeni', sillä sellainen ei ole luvallista heille eikä sinulle.

 

9. Rabbi Yonatan sanoi; joka toteuttaa Tooraa köyhyydessä, lopulta toteuttaa sitä rikkaanakin. Joka ei välitä rikkaana Toorasta, ei lopulta välitä siitä köyhänäkään.

 

10. Rabbi Meir sanoi, olkoon liiketoimesi vähäiset, ja keskity Tooraan, ole nöyrällä hengellä jokaisen ihmisen edessä. Jos etäännytät itsesi Toorasta, sinua vastaan tulee paljon vastustusta, mutta jos näet Toorassa paljon vaivaa, sinulle annetaan suuri palkka.

 

11. Rabbi Eliezer ben Yaakov sanoi; joka tekee yhden mitzvan, saa itselleen yhden puolustajan, ja joka tekee yhden rikkomuksen, saa vastaansa yhden syyttäjän. Parannus ja hyvät teot ovat kuin suoja kostoa vastaan.

 

Rabbi Yohanan HaSandlar sanoi; jokainen kokoontuminen, joka on taivasten tähden, kestää lopussa, mutta joka ei ole taivasten tähden, ei lopulta kestä.

 

12. Rabbi Elazar ben Shamua sanoi; olkoon oppilaasi kunnia sinulle yhtä rakas kuin omasi, ystäväsi kunnia kuin opettajasi kunnia, ja opettajasi kunnia kuin taivasten kunnia.

 

13. Rabbi Yehudah sanoi; ole huolellinen opiskelussasi, sillä huolimattomuuden aiheuttama virhe on kuin tarkoituksella tehty rikkomus.

 

Rabbi Shimon sanoi; on kolme kruunua - Tooran kruunu, pappeuden kruunu, ja kuningaskunnan kruunu - mutta hyvän nimen kruunu (keter shem tov) ylittää ne kaikki.

 

14. Rabbi Nehorai sanoi; karkoita itsesi Tooran paikkaan - äläkä oleta, että Toora tulee perässäsi, sillä sinun ystäväsi saavat sitä selkeästi vahvistettua kanssasi. Älä turvaudu omaan ymmärrykseesi.

 

15. Rabbi Yannai sanoi; meidän käsissämme ei ole pahantekijöiden tasapaino eikä uskovien ahdistukset. Rabbi Matia ben Charash sanoi; ole ensimmäinen tervehtimässä jokaista ihmistä. Ole häntänä leijonille, äläkä päänä ketuille.

 

16. Rabbi Yaakov sanoi; tämä maailma on kuin eteinen tulevaan maailmaan. Laita itsesi eteisessä kuntoon, että voit astua sisälle juhlasaliin.

 

17. Hänellä oli tapana sanoa; yksi parannuksen ja hyvien tekojen hetki tässä maailmassa on parempi kuin koko elämä tulevassa maailmassa, ja yksi kaunis hetki tulevassa maailmassa on parempaa kuin koko elämä tässä maailmassa.

 

18. Rabbi Shimon ben Elazar sanoi; älä rauhoittele ystävääsi hänen suuttumuksensa hetkellä, äläkä lohduta ystävää, kun hänen kuolleensa on vielä hänen edessään. Älä kysele häneltä hänen valastaan sillä hetkellä, kun hän sitä vannoo, äläkä tavoittele häntä nähdäksesi hänet hänen häpeänsä aikana.

 

19. Shmuel HaKatan sanoi, "älä iloitse vihollisesi lankeamisesta, älköönkä sydämesi riemuitko, kun hän kompastuu - ettei ehkä Adonai näkisi ja katsoisi pahalla silmällä, ja sitten ohjaisi Hänen vihaansa hänestä [sinuun]" (Snl.24:17-18).

 

20. Elisha ben Abuyah sanoi; joka opiskelee Tooraa lapsena, mihin häntä voi verrata? Kuin muste kirjoitettuna tuoreelle paperille [joka ei haihdu]. Joka opiskelee Tooraa vanhuksena, mihin häntä voi verrata? Muste kirjoitettuna kuluneelle paperille [joka siis haihtuu].

 

Rabbi Yosei bar Yehudah, Kfar HaBavli, sanoi; joka opiskelee Tooraa nuoruudestaan, mihin häntä voi verrata? Sellaiseen, joka syö raakoja rypäleitä ja juo viiniä puristamostaan. Joka opiskelee Tooraa vanhuudesta, mihin häntä voi verrata? Sellaiseen, joka syö kypsiä rypäleitä ja juo vanhaa viiniä.

 

Rabbi Meir sanoi; älä katso astiaa, vaan ennemmin sitä, mitä sen sisällä on. Uusi astia voi olla täynnä vanhaa viiniä, tai vanhassa astiassa ei välttämättä ole edes sitä uuttakaan viiniä.

 

21. Rabbi Elazar HaKappar sanoi; mustasukkaisuus, kiima ja kunnian tavoittelu poistavat ihmisen maailmasta.

 

22. Hänellä oli tapana sanoa; syntyneiden kohtalona on kuolema. Kuolleiden kohtalona on ylösnousemus - ja heidän kohtalonsa on myös tulla tuomiolle.

 

Opi toisilta, kerro toisille ja tule tietoiseksi siitä, että Hän on Jumala, Hän on muotoilija, Hän on Luoja, Hän tekee päätökset, Hän on tuomari, Hän on todistaja, Hän on asianomistaja. Hän on istuva tuomioistuimella. Siunattu olkoon Hän, jonka edessä ei ole pahuutta eikä unohdusta, ei puoluellisuutta eikä lahjontaa, ja tiedä, että kaikki menee tilinteon mukaan.

 

Älköön sinun paha taipumuksesi vakuuttako sinua siitä, että hauta olisi turvapaikkasi - sillä vasten tahtoasi sinut on valmistettu, vasten tahtoasi sinä synnyit, vasten tahtoasi sinä elät, ja vasten tahtoasi sinä kuolet, ja vasten tahtoasi sinä saat tehdä tiliä kuninkaiden kuningasten kuninkaan, pyhän Jumalan edessä.

 

 

Luku 5. 1. Maailma on luotu kymmenellä sanonnalla, ja mitä tämä opettaa meille? Eikö sitä olisi voitu luoda yhdellä lauseella? Mutta tämä on sitä varten näin, että kostettaisiin niille pahantekijöille, jotka tuhoavat noilla kymmenellä sanonnalla luotua maailmaa, ja että annettaisiin hyvä palkka niille uskoville, jotka pitävät noilla kymmenellä sanonnalla luotua maailmaa pystyssä.

 

2. Adamista Nooaan oli kymmenen sukupolvea, että tulisi tunnetuksi Hänen suuri kärsivällisyytensä. Sillä kaikki nuo sukupolvet jatkuvasti vihastuttivat Häntä, kunnes Hän toi heidän ylleen ne vedenpaisumuksen vedet.

 

Nooasta Abrahamiin oli kymmenen sukupolvea, että tulisi tunnetuksi Hänen suuri kärsivällisyytensä. Sillä kaikki nuo sukupolvet jatkuvasti vihastuttivat Häntä, kunnes meidän isämme Abraham tuli ja otti vastaan heidän kaikkien palkan.

 

3. Meidän isämme Abrahamia koeteltiin kymmenellä koettelemuksella ja hän kesti ne kaikki, että tulisi tunnetuksi, millainen rakkaus meidän isällämme Abrahamilla oli Jumalaa kohtaan.

 

4. Meidän isillemme tehtiin kymmenen ihmettä Egyptissä, ja kymmenen siellä merellä. Jumala toi egyptiläisten ylle Egyptissä kymmenen vitsausta, ja kymmenen siellä merellä. Jumala koetteli meidän isiämme siellä erämaassa kymmenen kertaa, kuten kirjoitettu on, "kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni" (4Moos.14:22).

 

5. Meidän isillemme tehtiin kymmenen ihmettä temppelissä. Naisille ei tullut keskenmenoja, pyhän lihauhrin tuoksun tähden. Pyhät lihauhrit eivät koskaan mädäntyneet. Teurastamoissa ei näkynyt koskaan kärpäsiä. Sovituspäivänä ylipapilla ei ollut ruumiin epäpuhtautta. Sateet eivät sammuttaneet alttarin puiden tulta. Tuuli ei voittanut savupylvästä [joka nousi alttarilta]. Mitään virhettä ei löytynyt omerista, niistä kahdesta [Shavuot] leivästä, tai niistä kasvojen [edessä olevista] leivistä. Rukoilijat olivat tiiviisti yhteen pakkautuneita, mutta kuitenkin kumartuivat avoimessa tilassa. Käärme tai skorpioni ei aiheuttanut vahinkoa Jerusalemissa. Kukaan ei sanonut toiselle, "paikka on minulle liian ahdas yöpyäkseni Jerusalemissa".

 

6. Kymmenen asiaa on luotu shabatin aattona, illan hämärtyessä [luomisen kuudennen päivän lopulla], ja ne ovat; maan suu [joka nielaisi Korachin], kaivon suu [josta israelilaiset saivat vettä erämaassa]. [Balaamin] Aasin suu. Se sateenkaari [joka näkyi vedenpaisumuksen jälkeen]. Ja manna. Ja se [Moshen] sauva. Ja se shamir [mato, jolla leikattiin temppelin kivet]. Kirjoitustapa ja kaivertaminen, ja ne laintaulut. Ja jotkut sanovat, että myös Moshen hautapaikka, ja isämme Avrahamin oinas. Ja jotkut sanovat, että myös tuhon henkiolennot, kuten myös pihdit - sillä pihdit tehdään pihdeillä. (Pihdit valmistetaan kuumasta metallista pihdeillä, joten ensimmäiset pihdit valmistettiin "taivasten kädellä" (Pesachim 54a)).

 

7. Keskeneräisellä ja viisaalla on molemmilla seitsemän asiaa. Viisaalla nämä; hän ei puhu sellaisen edessä, joka on häntä suurempi viisaudessa tai vuosissa. Hän ei keskeytä toisen sanoja. Hän ei kiirehdi vastaamaan. Hän kysyy, mikä on aiheelle oleellista ja vastaa siihen. Hän puhuu ensimmäiset asiat ensin ja viimeiset viimeiseksi. Siitä, mitä hän ei ole kuullut, hän sanoo, "en ole kuullut". Ja hän tunnistaa totuuden. Keskeneräisellä nämä ovat päinvastoin.

 

8. Seitsemän rangaistuksen lajia tulee maailmaan seitsemän rikkomuksen tähden. Toiset antavat kymmenykset ja toiset eivät. Levottomuuden aiheuttama nälänhätä, toiset ovat nälkäisiä ja toiset ravittuja. Jos jokainen päättää olla antamatta kymmenyksiä, siitä seuraa kuivuus, ja jos he päättävät, etteivät erota challaa, alkaa tuhoisa nälänhätä. [Challa on se taikinan osa, joka erotetaan shabatin leivistä.] Maailmaan tulee vitsauksia niiden Tooran kuolemanrangaistusten tähden, joita beit din ei voi toteuttaa, ja sen seitsemännen [sapattivuoden] hedelmien tähden. Miekka tulee maailmaan tuomion vääristämisen aiheuttaman tuskan tähden, ja kääntämällä Tooran asia sellaiseksi, joka ei mene halachan mukaan.

 

9. Villieläimiä tulee maailmaan turhista vannomisista ja sen taivaallisen nimen häpäisemisestä [chillul haShem]. Omasta maasta pois karkoittamista tulee maailmaan epäjumalien palvelemisesta [avoda zara], moraalittomuudesta, veren vuodattamisesta, ja siitä, ettei maan anneta levätä sapattivuotena [shemita]. Joka neljännestä sapattivuodesta lisääntyy kuolettavia vitsauksia; ja vuosittain lehtimajajuhlan lopulla. Neljäntenä vuotena - kun ei anneta kymmenyksiä köyhille kolmantena vuotena. Seitsemäntenä - kun ei anneta kymmenyksiä köyhille kuudentena. Sapattivuotta seuraavana vuotena, kun ei pidetä sapattivuoden lakeja. Vuosittain lehtimajajuhlan lopulla - kun köyhiltä ryöstetään heille kuuluva osa.

 

10. Ihmisillä on neljää ominaisuutta. Joka sanoo, "minun on sinun, ja sinun on minun", on asioista tietämätön. "Minun on minun, ja sinun on sinun", on tavallisen ominaisuus. Ja jotkut sanovat, että tämä on sodoman ominaisuus. "Minun on sinun, ja sinun on sinun" on hasidi [hurskas tms suomeksi], "Sinun on minun, ja minun on minun" - on pahantekijä.

 

11. On olemassa neljänlaista temperamenttia. Vihastuu helposti ja leppyy helposti - hänen ansiollaan on enemmän painoarvoa kuin menetyksellä. Hidas vihaan ja hidas leppymään - hänen menetyksillään on enemmän painoarvoa kuin hänen ansioillaan. Hidas vihaan ja helppo leppymään on hasidi, ja helppo vihaan ja hidas leppymään on pahantekijä.

 

12. Oppilailla on neljä ominaisuutta. Nopea kuulemaan ja nopea unohtamaan - hänen menetyksellään on enemmän painoarvoa kuin hänen ansiollaan. Hidas kuulemaan ja hidas unohtamaan - hänen ansiollaan on enemmän painoarvoa kuin hänen menetyksellään. Nopea kuulemaan ja hidas unohtamaan - tämä on hyvä osa. Hidas kuulemaan ja nopea unohtamaan - tämä on huono osa.

 

13. Hyväntekeväisyyden antajissa on neljää luonnetta; joska haluaa antaa, mutta ei halua toisten antavan, ja hän loukkaantuu toisten anteliaisuudesta. Sellainen, joka haluaa, että muut antavat, mutta hän ei itse anna - hän loukkaantuu omastaan antamisesta. Joka haluaa antaa, ja haluaa, että muutkin antavat, on hasidi. Joka ei halua antaa, eikä halua muidenkaan antavan, on pahantekijä.

 

14. Raamattuopistoon [beit hamidrash] menevillä on neljää luonnetta. Joka menee sinne, mutta ei opiskele, saa palkan menemisestään. Joka opiskelee, mutta ei mene sinne, saa palkan oppimastaan. Joka menee ja opiskelee, on hasidi, ja joka ei mene eikä opiskele, on pahantekijä.

 

15. On olemassa neljä tasoa oppilaita, jotka istuvat viisaiden edessä oppimassa. Pesusieni, suppilo, siivilä ja sihti. Pesusieni on sellainen oppilas, joka imee itseensä kaiken, mitä kuulee opettajiltaan, eikä hänellä ole ymmärrystä erottaa sitä, mikä on arvokasta ja mikä ei ole. Suppilo ottaa vastaan kaiken ja antaa kaiken mennä toisesta päästä, hän unohtaa kaiken kuulemansa. Siivilä antaa viinin mennä läpi ja pitää jätteet - hän keskittyy arvottomaan ja hylkää sen, mikä olisi hyödyllistä. Sihti antaa tomun mennä ja pitää jauhot; hän sisäistää sen, mikä on arvokasta ja hylkää arvottoman.

 

16. Kaikki rakkaus, joka on ehdollista - kun ehto lakkaa, rakkaus lakkaa - mutta jos rakkaus ei ole riippuvainen mistään, se ei lakkaa milloinkaan. Mikä sitten on ehdollista rakkautta? Amnonin ja Tamarin tyylinen rakkaus (2Sam.13). Entä rakkaus, joka ei riipu mistään? Davidin ja Jonathanin rakkaus (2Sam.1:26 ym).

 

17. Jokainen erimielisyys, joka on taivasten tähden, on kestävää, ja joka ei ole taivasten tähden, ei ole kestävää. Mikä on erimielisyyttä taivasten tähden? Hillelin ja Shammain välinen (Eruvin 13b) erimielisyys. Ja mikä ei ole taivasten tähden? Korachin ja koko hänen seurakuntansa erimielisyys.

 

18, Jokainen, joka saa monille hyviä ansioita, on sellainen, jonka kautta ei syntiä tule. Mutta kukaan, joka saa monet tekemään syntiä, ei saa tilaisuutta tehdä parannusta. Mooses itse oli tällainen ansiokas, ja sai monille hyviä ansioita. Monien ansiot ovat hänen ansiostaan, kuten kirjoitettu on, "Adonain hyväntekeväisyyden ja Hänen oikeutensa hän teki Israelin kanssa" (5Moos.33:21). Jerovam ben Nevat teki syntiä ja sai monet tekemään syntiä. Monien synnit ovat hänen ansiostaan, kuten kirjoitettu on, "Jerovamin syntien tähden, joilla hän teki syntiä ja sai Israelin kohti syntiä"  (1Kun.15:30).

 

19. Jokainen, jolla on nämä kolme asiaa, hän on yksi isämme Avrahamin oppilaista - ja jokainen kolmella muulla asialla on sen pahan Balaamin oppilaista. Avrahamin, meidän isämme oppilailla on hyvä silmä, nöyrä henki ja säädyllinen sielu. Sen pahan Balaamin oppilailla on paha silmä, ylimielinen henki ja ahne sielu.

 

Mitä eroa on isämme Avrahamin oppilailla, ja pahan Balaamin oppilailla? Avrahamin, meidän isämme oppilaat saavat syödä tässä maailmassa ja periä tulevan maailman, kuten kirjoitettu on, "antaakseen perinnön minua rakastavilla, ja minä täytän heidän varastohuoneensa" (Snl.8:21). Mutta sen pahan Balaamin oppilaat perivät helvetin ja menevät alas syvyyden kaivoon, kuten kirjoitettu on, "ja sinä, Jumala, lasket heidät alas syvimpään kaivoon, murhaajat ja katkerat eivät elä puolia heidän päivistään, mutta minä luotan sinuun" (Ps.55:24).

 

20. Jehuda ben Teima sanoi, "ole kova kuin leopardi, kevyt kuin kotka, nopea kuin peura ja voimallinen kuin leijona, tehdäksesi taivaallisen Isäsi tahtoa."

 

Hänellä oli tapana sanoa, kovakasvoiset helvettiin, häpeäkasvoiset Edenin puutarhaan. Olkoon tahto sinun edessäsi, Adonai, meidän Jumalamme ja meidän isiemme Jumala, että temppeli rakennetaan pian, meidän päivinämme, ja anna meidän vaelluksemme olla sinun Toorasi mukaista.

 

21. Ben Bag Bag sanoi, syvenny siihen, syvenny siihen, sillä siinä on kaikki, sen avulla opit ymmärtämään. Kasva sen kansa, väsytä itsesi sen kanssa, sillä et voi saada siitä parempaa osaa. Ben He He sanoi, palkka tuskan mukaan.

 

22. Hänellä oli tapana sanoa, viisivuotias opiskelemaan kirjoituksia, kymmenvuotias Mishnaa, 13-vuotias mitsvoja, 15-vuotias opiskelemaan Talmudia, 18-vuotias naimisiin, 20-vuotias toimeentuloon, 30-vuotias täyteen voimaan. 40-vuotias ymmärrykselle, 50-vuotias neuvomaan, 60-vuotias vanhimpiin, 70-vuotias kypsyyteen, 80-vuotias voimaan, 90-vuotias kumartumaan. Satavuotias on kuin kuin kuollut ja poissa maailmasta.

 

 

Luku 6. 1. Oppineet opettivat Mishnan kielellä - siunattu olkoon Hän, joka valitsi heidät ja heidän opetuksensa. Rabbi Meir sanoi, joka keskittyy Tooraan sen itsensä tähden, ansaitsee monia asioita. Eikä tässä vielä kaikki, koko maailma kaikkinensa on luotu häntä varten. Häntä kutsutaan rakkaaksi ystäväksi. Hän rakastaa Jumalaa, hän rakastaa luotuja. Hän ilahduttaa Jumalaa, hän ilahduttaa luomakuntaa. Hän pukeutuu nöyryyteen ja Jumalanpelkoon, ja see saa hänet olemaan tzadik, hurskas, oikeamielinen ja uskollinen. Se pitää hänet kaukana synnistä ja tuo hänen ulottuvilleen ansioita.

 

Häneltä ihmiset saavat neuvoa ja viisautta, ymmärrystä ja voimaa, kuten kirjoitettu on, "neuvo ja viisaus ovat minun, minä olen ymmärrys, minulla on voima" (Snl.8:14). Hänelle annetaan kuninkaallisuus ja päätösvalta, tuomion jakaminen. Tooran salaisuuksia paljastuu hänelle. Hän on oleva kuin voimallinen lähde ja lakkaamaton virta. Hänestä tulee nöyrä, kärsivällinen ja anteeksiantavainen, ja hän saa suurentua, ja kohota yli kaikkien.

 

2. Rabbi Yehoshua ben Levi sanoi, joka päivä Horevin vuorella kuuluu ääni taivaista, julistaen ja sanoen, "voi niitä luotuja, jotka vastustavat Tooraa!" Sillä joka ei vietä aikaansa Tooran äärellä, häntä kuuluisi nuhdella, kuten kirjoitettu on, "kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, jolta järki puuttuu" (Snl.11:22). Ja kirjoitettu on, "ne taulut olivat Jumalan työtä, ja se kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, kaiverrettu [charut] niihin tauluihin" (2Moos.32:16). Älä lue charut, vaan cherut, vapaus, sillä sinulla ei ole muuta todellista vapautta kuin Tooran oppiminen. Ja jokainen, joka näkee vaivaa oppiakseen Tooraa, pääsee ylöspäin, kuten kirjoitettu on, "mi'matana [lahjasta] Nachaliel [Jumalan perintöosa], ja Nachalielistä Bamotiin [bamot, korkeudet]" (4Moos.21:19).

 

3. Joka oppii ystävältään yhdenkin luvun, tai yhden halachan, tai yhden jakeen, tai yhden sanan, tai edes yhden kirjaimen, tulee osoittaa tälle kunniaa. Sillä niin me näemme Israelin kuningas Davidista, joka oppi Achitophelilta vain kaksi asiaa, ja silti kutsui häntä opettajakseen, oppaakseen ja valmentajakseen, kuten kirjoitettu on, "sinä olet kaltaiseni mies, päämieheni ja ohjaajani" (Ps.55:14). Tähän voi soveltaa periaatetta kal vahomer - pieni asia pätee varmasti isommissakin - jos Israelin kuningas David, joka oppi Achitophelilta vain kaksi asiaa ja silti kutsui häntä opettajakseen ja ohjaajakseen - joka oppii ystävältään yhden luvun, tai yhden halachan, tai yhden jakeen, tai yhden sanan, tai edes yhden kirjaimen, kuinka paljon enemmän toista tulisi kohdella kunnioittaen! Ja muuta kunniaa ei ole kuin Toora, kuten kirjoitettu on, "viisaat perivät kunniaa" (Snl.3:35) ja "täydelliset perivät hyvää" (Snl.28:10). Eikä hyvää ole kuin Toora, kuten kirjoitettu on, "sillä minä annoin teille hyvän opetuksen, Tooraani älkää hylätkö" (Snl.2:4).

 

4. Sellaista on Tooran tie; syö suolaista leipää, juo vähän vettä, maan päällä nuku, nöyrää elämää vietä, ja näe vaivaa Tooran eteen. Jos tämän teet, "autuas olet sinä" (Ps.128:2) tässä maailmassa, ja "sinun käy hyvin" tulevassa maailmassa.

 

5. Älä tavoittele suuruutta itsellesi, äläkä himoitse kunniaa. Tee enemmän kuin opiskelet [kirjoituksia]. Älä himoitse kuninkaiden pöytiä, sillä sinun pöytäsi on suurempi kuin heidän pöytänsä, ja sinun kruunusi on suurempi kuin heidän kruununsa. Ja sinun työntekosi isäntä on uskollinen maksamaan palkan vaivannäöstäsi.

 

6. Toora on suuri, enemmän kuin pappeus tai kuninkuus. Sillä kuninkuus saavutetaan kolmellakymmenellä askeleella, ja pappeuteen tarvitaan kaksikymmentäneljä. Mutta Tooraan vaaditaan neljäkymmentäkahdeksan asiaa, ja nämä ovat; opiskelussa pysyminen, kuuleva korva, selkeä lausuminen, sydämen ymmärrys, kunnioitus, pelko, nöyryys, ilo, puhtaus, viisaiden palveleminen, ystävissä kiinni oleminen, muiden oppilaiden kanssa keskustelu, tyyneys, kirjoitusten tunteminen, Mishnan tunteminen, vähän liiketoimia, vähän maailmallisia toimia, vähän mielihyvää, vähän unta, vähän keskustelua, vähän naurua, hidas vihaan, hyvä sydän, oppineiden usko, puutteen hyväksyminen.

 

Joka tietää oman paikkansa ja onnellinen omasta osastaan, joka tekee aitauksen sanoilleen, eikä ota ansioita itselleen saavutuksistaan, hän on rakastettu, hän rakastaa Jumalaa, hän rakastaa luomakuntaa, hän rakastaa hyväntekeväisyyttä, hän rakastaa oikeamielisyyttä, hän rakastaa oikeuden toteutumista, hän pakenee kunniaa, ei ole ylimielinen opinnoistaan sydämessään, eikä iloitse päätösvallan saamisesta, auttaa kantamaan ystävänsä iestä, tuomitsee suosiolla, pysyy totuudessa ja pysyy rauhassa.

 

Hän pitää sydämensä opinnoissaan, kysyy ja vastaa, kuuntelee ja lisää. Joka oppii opettaakseen, oppii harjoittaakseen käytännössä, lisää opettajansa viisautta, ymmärtää oppimansa, puhuu kuulemansa sen nimessä, joka sen on sanonut. Niin, on opetettu, että jokainen, joka sanoo asian sen sanojan nimessä, tuo lunastusta maailmaan, kuten kirjoitettu on, "Ester sanoi sen Mordokain nimessä kuninkaalle" (Ester 2:22).

 

7. Toora on suuri, sillä se antaa elämän tekijälleen, sekä tässä maailmassa, että tulevassa maailmassa, kuten kirjoitettu on, "sillä ne ovat elämä löytäjilleen, ja parantuminen koko lihalleen" (Snl.4:22). Ja lisäksi, "Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi" (Snl.3:8). Ja lisäksi, "se on elämän puu siitä kiinni pitäville, autuaita, jotka sitä kannattavat" (Snl.3:18). Lisäksi, "ne ovat armon päähine päällesi ja kaulakoru kaulallesi" (Snl.1:9). Lisäksi, "se laittaa päähäsi armon päähineen, kunnian kruunun se asettaa" (Snl.4:9). [Lisäksi, "minun kauttani päiväsi lisääntyvät, ja elinvuosia jatketaan sinulle" (Snl.9:11), lause puuttuu vanhoista versioista.] Lisäksi, "päivien pituus on oikealla, onnellisuus ja kunnia vasemmalla" (Snl.3:16). Lisäksi, "sillä päivien pituutta, elinvuosia ja rauhaa lisätään sinulle" (Snl.3:2).

 

8. Rabbi Shimon ben Yehuda sanoi rabbi Shimon bar Yochain nimessä; ihanuus ja voima, ja onnellisuus ja kunnia, ja viisaus ja vanhuus, ja kypsyys ja lapset, ovat hyväksi uskovalle ja hyväksi maailmalle, kuten kirjoitettu on, "kypsä ikä on kunnian kruunu, se löytyy hyväntekeväisyyden tieltä" (Snl.16:31). Lisäksi, "nuorukaisten kunnia on heidän voimansa [bachur, jeshivan opiskelija puhekielessä], ja vanhusten loiste heidän kypsä ikänsä" (Snl.17:6). Lisäksi, "täysikuu punastuu ja auringon kuumuus joutuu häpeään, sillä kuningas, Adonai Tzevaot, on oleva Zionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhustensa vastapäätä on kunnia" (Jes.24:23). Rabbi Shimon ben Menasya sanoi, nämä seitsemän ominaisuutta, jotka viisaamme antoivat uskovien määritelmäksi, löytyivät rabbi Yehuda HaNasilta ja hänen pojiltaan.

 

9. Rabbi Yosei ben Kisma sanoi; erään kerran olin kulkemassa tiellä, ja vastaani tuli eräs mies. Hän tervehti minua, "shalom", ja minä vastasin "shalom". Hän sanoi minulle, "rabbi, mistä paikasta olet [tullut]?" Minä sanoin hänelle, "suuresta viisaiden ja kirjureiden kaupungista". Hän sanoi minulle, "rabbi, haluaisitko elää kanssamme meidän paikassamme, ja minä antaisin sinulle miljoona kultadinaria, erinomaisia kiviä ja helmiä?" Minä vastasin, "vaikka antaisit minulle kaikki maailman rahat ja kullat, erinomaiset kivet ja helmet, en asuisi muualla kuin paikassa, missä Toora on".

 

Ja niin David, Israelin kuningas, on kirjoittanut Psalmien kirjassa, "parempi minulle sinun suusi Toora kuin tuhannet kullat ja käteiset [tai hopeat, sama sana]" (Ps.119:72). Eikä tässä vielä kaikki - kun ihmiselle tulee lähdön aika, ei raha, ei kulta, ei erinomaiset kivet eikä helmet mene hänen mukanaan, vaan ainoastaan Toora ja hyvät teot, kuten kirjoitettu on, "kulkiessasi [Toora] opastaa sinua, nukkuessasi se suojelee ylläsi, herätessäsi se puhuu puolestasi" (Snl.6:22). Kulkiessasi - tässä maailmassa. Nukkuessasi - haudassa. Puhuu puolestasi, tulevassa maailmassa. Ja kirjoitettu on, "minun on raha, ja minun on kulta, sanoo Adonai Tzevaot" (Haggai 2:8).

 

10. On viisi asiaa, jotka Jumala hankki omistukseensa tässä maailmassa. Ja ne ovat Toora, yksi, taivaat ja maa, kaksi, Avraham, kolme, Israelin kansa, neljä, pyhä temppeli, viisi. Mistä me tiedämme Toorasta? Kirjoitettu on, "Adonai hankki minut tiensä alussa, ennen luomistyötään" (Snl.8:22). Mistä me tiedämme taivaista ja maasta? Kirjoitettu on, "Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" (Jes.66:1). Ja kirjoitettu on, "Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi" (Ps.104:24).

 

Kuinka me tiedämme tämän Avrahamista? Kirjoitettu on, "siunatkoon Jumala, Korkein, taivaan ja maan hankkija, Avramia" (1Moos.14:19). Kuinka me tiedämme tämän Israelin kansasta? Kirjoitettu on, "sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut" (2Moos.15:16). Ja kirjoitettu on, "pyhille, jotka maassa ovat: Nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni" (Ps.16:3). Kuinka me tiedämme tämän pyhäköstä? Kirjoitettu on, "paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka sinun kätesi ovat tehneet" (2Moos.15:17). Ja kirjoitettu on, "hän vei heidät pyhälle alueellensa, vuorelle, jonka hänen oikea kätensä oli hankkinut" (Ps.78:54).

 

11. Kaiken, mitä Jumala loi maailmaansa, hän loi ainoastaan omaa kunniaansa varten, kuten kirjoitettu on, "kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt" (Jes.43:7). Ja kirjoitettu on, "Adonai hallitkoon aina ja ikuisesti" (2Moos.15:18). Adonai yimloch leolam vaed.