Takasin alkuun

Didakhe

Kahdentoista apostolin opetukset

Suomennettu 23.7.2001. Tämän tekstin oli kääntänyt kreikasta englanniksi Charles H. Hoole 1800-luvun lopulla. 10:7 loppu oli ’maranatha amen’, joka on nyt tähän suomennettu ’Herramme tulee, totisesti’. Kirjoitus on ensimmäisen vuosisadan lopulta, luultavasti Syyriassa syntynyt kreikankielinen teos kristillisen seurakuntaelämän ohjaamiseksi. Teos on säilynyt yhtenä ainoana käsikirjoituksena. Alkutekstin löysi Nikomedian arkkipiispa Bryennios 1883, myöhemmin löydettiin latinankielinen käännös ensimmäisistä luvuista sekä kreikkalaisia ja koptinkielisiä papyruskatkelmia. Ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina eläneet kirkkoisät pitivät kirjoitusta huomattavan tärkeänä. ’Kahden tien oppi’ esiintyy myös esimerkiksi Barnabaan Kirjeessä, ja monien ’oppineiden’ mielestä tämä oppi on juutalaisten alunperin kehittämä vanhimpien opastukseksi. Suomessa tämä on julkaistu ensimmäisen kerran kirjassa J.A.Cederberg: ’Herran oppi kahdentoista apostolin kautta pakanoille’ (1890) ja uudelleen O.Stenroth: ’Apostolisten isien kirjat’ (1928), ja varmasti tämän jälkeenkin on tehty erilaisia suomennoksia. Tässä yksi.

Luku 1.

 1. On kaksi polkua, yksi elämän ja yksi kuoleman, ja noiden kahden polun ero on suuri.
 2. Elämän polku on tämä: Rakasta Jumalaa, joka teki sinut, lähimmäistäsi kuin itseäsi, ja kaikki, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän, älä tee toiselle.
 3. Ja näiden sääntöjen opetus on seuraava: Siunaa niitä, jotka kiroavat sinua ja rukoile vihollistesi puolesta. Paastoa niiden puolesta, jotka vainoavat sinua, sillä mitä kiitettävää on siinä, jos rakastat niitä, jotka rakastavat sinua? Eivätkö pakanatkin tee niin? Mutta rakastakaa te niitä, jotka vihaavat teitä ja teillä ei ole vihollista.
 4. Pidättäydy lihallisista ja maailmallisista himoista. Jos joku lyö sinua oikealle poskellesi, käännä hänelle myös toinen ja olet täydellinen, jos joku vaatii sinua kulkemaan matkan, kulje hänen kanssaan kaksi, jos joku ottaa viittasi, anna hänelle myös takkisi, jos sinulta otetaan omasi, älä pyydä sitä takaisin sillä et ole kykenevä tekemään niin.
 5. Anna jokaiselle, joka pyytää sinulta, äläkä pyydä takaisin, sillä Isä toivoo, että hänen omista lahjoistaan annettaisiin kaikille. Siunattu on hän, joka antaa käskyn mukaan, sillä hän on vapaa syytöksestä, mutta voi sitä, joka ottaa vastaan. Sillä jos ihminen ottaa vastaan toisen, joka on puutteessa, hän on vapaa syytöksestä, mutta se, joka ei ota vastaan puutteessa olevaa, tulee maksamaan teostaan ja tarkoituksestaan, ja kun hän on ahdistuksessa, häntä koetellaan tekojensa mukaan, ja hän ei lähde siitä ennen kuin on maksanut viimeisenkin pennin.
 6. Sillä näissä asioissa on sanottu totuus, ja olkoon almujen antaminen käsissäsi kunnes tiedät, kenelle olet antanut.

Luku 2.

 1. Mutta opetuksen toinen käsky on tämä.
 2. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä turmele nuoruutta, älä tee haureutta, älä varasta, älä ennusta, älä harjoita noituutta, älä tapa syntymätöntä lasta, äläkä tapa sitä kun se on syntynyt, äläkä himoitse lähimmäisesi tavaroita,
 3. älä riko valaa, älä todista väärin, älä puhu pahaa, älä kanna vihaa,
 4. älä ole kaksimielinen tai kaksikielinen, sillä kaksikielisyys on kuoleman ansa.
 5. Älköön puheesi olko väärää tai tyhjää, vaan tekoon liittyvää.
 6. Älä ole petollinen tai ahne tai tekopyhä tai ilkeämielinen tai ylpeä, älä suunnittele pahaa lähimmäistäsi vastaan,
 7. älä vihaa ketään, mutta jotkut tulet osoittamaan vääriksi. Joidenkin puolesta rukoile, ja rakasta joitakin enemmän kuin sieluasi.

Luku 3.

 1. Lapseni, pakene kaikkea pahaa, ja kaikesta sitä muistuttavasta.
 2. Älä ole vihassa, sillä viha johtaa teurastukseen. Älä ole kateellinen tai riidanhaluinen tai toraisa, sillä kaikista näistä aiheutuu teurastus.
 3. Lapseni, älä ole himoissa, sillä himo johtaa haureuteen. Älä ole pahan puhuja, älä ole silmän korottaja, sillä näistä tulevat aviorikokset.
 4. Lapseni, älä ole ennusmerkkien tarkkalija, koska se johtaa kuvien palvontaan, äläkä loitsujen käyttäjä äläkä tähtien tarkkailija äläkä matkusteleva puhdistaja, äläkä toivo näkeväsi tällaisia, sillä kaikista näistä nousee kuvien palvontaa.
 5. Lapseni, älä ole valehtelija, sillä valehtelu johtaa varastamiseen. Älä ole petollinen tai omahyväinen, sillä kaikista näistä varkaudet nousevat.
 6. Lapseni, älä ole kapinallinen, sillä se johtaa jumalanpilkkaan. Älä ole itsekäs tai pahamielinen, sillä kaikki nämä tuottavat jumalanpilkkaa,
 7. vaan ole sinä nöyrä, sillä nöyrät perivät maan.
 8. Ole sinä kärsivällinen ja säälivä ja viaton ja rauhallinen ja hyvä ja pelkää niitä sanoja, jotka olet kuullut.
 9. Älä korota itseäsi, äläkä aseta ylpeyttä sieluusi. Älköön sielusi liittykö yhteen ylpeiden kanssa, vaan kulje vanhurskaiden ja nöyrien kanssa.
 10. Hyväksy sinulle tapahtuvat asiat hyvinä, tietäen, että ilman Jumalaa ei mitään tapahdu.

Luku 4.

 1. Lapseni, muista sekä yöllä että päivällä häntä, joka puhuu sinulle Jumalan sanaa, kunnioita häntä kuin Herraa, sillä missä annetaan Herran opetusta, siellä on Herra,
 2. etsi päivä päivältä pyhien suosiota, että lepäisit heidän sanoissaan,
 3. älä himoitse erimielisyyttä, vaan tee rauha kiistelijöille, tuomitse vanhurskaasti, älä hyväksy ketään tekemään rikkomusta,
 4. älä epäile, onko jotain vai ei.
 5. Älä ole käden ojentaja vastaanottamisessa ja sen poisvetäjä antamisessa.
 6. Jos sinulla on, anna kädestäsi syntiesi vapautukseksi.
 7. Älä epäröi antaa, äläkä valita antaessasi, sillä sinun tulisi tietää, kuka on palkkion maksava.
 8. Älä käänny pois puutteessa olevasta, vaan jaa veljesi kanssa kaikki, äläkä sano, että ne ovat sinun omiasi, sillä jos te olette ystävykset siinä, mikä on kuolematonta, kuinka paljon enemmän siinä, mikä on kuolevaista?
 9. Älä poista sydäntäsi pojastasi tai tyttärestäsi, vaan heidän nuoruudestaan opeta heille Jumalan pelkoa.
 10. Älä käske katkeruudella palvelijaasi tai palvelijatartasi, joiden toivo on samassa Jumalassa kuin itsesi, etteivät he seurauksena enää pelkäisi Jumalaa, joka on molempien yllä, sillä hän ei tule kutsumaan ihmisten kunnioittajia, vaan niitä, jotka Henki on valmistanut.
 11. Ja te palvelijat, alistakaa itsenne herroillenne kunnioituksella ja pelolla niin kuin Jumalan ihmiset.
 12. Vihaa tekopyhyyttä ja kaikkea, mikä ei miellytä Jumalaa,
 13. älä hylkää Herran käskyjä, vaan vartioi sitä, minkä olet ottanut vastaan lisäämättä siihen tai ottamatta siitä pois.
 14. tunnusta rikkomuksesi seurakunnassa äläkä tule rukoukseen huonolla omallatunnolla. Tämä on elämän polku.

Luku 5.

 1. Mutta kuoleman polku on tämä. Kaikesta ensimmäiseksi, se on paha ja täynnä kirousta. Sieltä löytyvät murhat, aviorikokset, himot, haureus, varastamiset, kuvien palvonnat, ennustaminen, noituudet, ryöstöt, väärät todistamiset, tekopyhyydet, kaksimielisyys, oveluus, ylpeys, ilkeys, itsekkyys, petollisuus, pahan puhuminen, kateus, röyhkeys, välinpitämättömyys.
 2. Siellä ovat ne, jotka vainoavat hyviä. Valheen rakastajat, tietämättä vanhurskauden palkintoa, olematta uskollisia hyville tai vanhurskaalle tuomiolle, katsomatta hyvien puoleen vaan pahojen, joista nöyryys ja kärsivällisyys on kaukana, rakastaen turhuuksia, seuraten palkkioita, säälimättä puutteessa olevia ja tekemättä työtä murheellisten hyväksi, tuntematta tekijäänsä, lastenmurhaajia, Jumalan kuvan turmelijoita, jotka kääntyvät puutteessa olevasta pois, jotka sortavat murheellista, vääristävät köyhän tuomion, tehden vääryyttä kaikessa. Kaikista näistä, lapset, olkaa erossa.

Luku 6.

 1. Katsokaa, ettei kukaan eksytä teitä tältä opetuksen tieltä, sillä se, joka niin tekee, opettaa sinua eroon Jumalasta.
 2. Jos kykenet kantamaan koko Herran ikeen, olet täydellinen, mutta jos et kykene, niin kuin et kykene, se on hyvä.
 3. Mutta liittyen lihaan, kestäkää se mitä kykenette. Mutta pidättäytykää huolella patsaille uhratusta, sillä se on helvetillisten jumaluuksien palvontaa.

Luku 7.

 1. Mutta liittyen kasteeseen, kastakaa näin: selostettuanne ensin kaikki nämä säännöt, kastakaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen juoksevassa vedessä.
 2. Mutta jos ei ole juoksevaa vettä, kastakaa jossain muussa vedessä, ja jos et voi kastaa kylmässä niin lämpimässä vedessä.
 3. Mutta jos ei ole kumpaakaan, kaada vettä kolme kertaa päähän Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
 4. Mutta ennen kastetta, paastotkoon kastaja ja kastettava, ja muut, jotka kykenevät. Ja käskekää kastettavaa paastoamaan yksi tai kaksi päivää aikaisemmin.

Luku 8.

 1. Mutta mitä tulee paastoihinne, älköön ne olko tekopyhien kanssa, sillä he paastoavat viikon toisena ja viidentenä päivänä, vaan paastotkaa te neljäntenä ja kuudentena päivänä.
 2. Älkääkä te rukoilko kuin tekopyhät, vaan niin kuin Herra on käskenyt evankeliumissaan, niin rukoilkaa: Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaassa kuin maan päällä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi meidän velkamme, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valta ja kunnia, ikuisesti.
 3. Kolmesti päivässä rukoilkaa tällä tavalla.

Luku 9.

 1. Mutta liittyen ehtoolliseen, antakaa kiitoksenne tällä tavalla.
 2. Ensin liittyen maljaan. Me kiitämme sinua, meidän Isämme, pyhästä viinipuusta, Pojastasi Daavidista, jonka teit meille tunnetuksi poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, sinulle olkoon kunnia ikuisesti.
 3. Ja liittyen murrettuun leipään. Me kiitämme sinua, meidän Isämme, elämästä ja viisaudesta, jonka olet tehnyt meille tunnetuksi poikasi Jeesuksen kautta, sinulle olkoon kunnia ikuisesti.
 4. Niin kuin tämä murrettu leipä oli kerran hajallaan vuorilla ja sen jälkeen, kun se tuotiin yhteen, se tuli yhdeksi, niin myös seurakuntasi kokoontukoon yhteen maan ääristä valtakuntaasi, sillä sinun on kunnia ja valta Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisesti.
 5. Ja älköön kukaan syökö tai juoko ehtoolisestanne, vaan sellaiset, jotka on kastettu Herran nimeen, sillä totuudella Herra on sanonut tähän liittyen ’älkää antako pyhää koirille’.

Luku 10.

 1. Mutta kun se on suoritettu, rukoilkaa.
 2. Me kiitämme sinua, pyhä Isä, pyhästä nimestäsi, jonka olet laittanut sydämiimme, ja viisaudesta ja uskosta ja kuolemattomuudesta, jotka olet tehnyt meille tunnetuksi poikasi Jeesuksen kautta, sinulle olkoon kunnia ikuisesti.
 3. Sinä, kaikkivaltias Herra, loit kaiken nimesi tähden, ja olet antanut sekä lihan että juoman ihmisille nautittavaksi, että me kiittäisimme sinua, mutta meille olet antanut hengen lihaa ja juomaa ja ikuisen elämän poikasi kautta.
 4. Yli kaiken me kiitämme sinua, että sinä voit pelastaa, sinulle olkoon kunnia ikuisesti.
 5. Muista, Herra, seurakuntaasi, vapauttaksesi sen kaikesta pahasta ja täydellistääksesi sen rakkaudessasi, ja kokoa se yhteen neljältä ilmansuunnalta siihen, mikä on ollut pyhitetty valtakuntaasi varten, jonka olet sitä varten valmistanut, sillä sinun on valtakunta ja kunnia ikuisesti.
 6. Tulkoon ilo ja kadotkoon tämä maailma. Siunattu olkoon Daavidin poika . Jos kukaan on pyhä, hän tulkoon, jos ei ole, hän katukoon. Herramme tulee, totisesti.
 7. Mutta vaatikaa profeettoja kiittämään niin paljon kuin he haluavat niin tehdä.

Luku 11.

 1. Joka siis tulee ja opettaa teille kaikkia näitä aikaisemmin mainittuja asioita, ottakaa hänet vastaan,
 2. mutta jos opettaja itse kääntyy ja opettaa toista oppia teitä kumoavalla näkökannalla, älkää kuunelko häntä, mutta jos hän lisää teidän vanhurskauteenne ja Herran tietoon, ottakaa hänet vastaan kuin Herra.
 3. Mutta liittyen apostoleihin ja profeettoihin, tehkää näin, evankeliumin opetuksen mukaan.
 4. Ottakaa jokainen luoksenne tuleva apostoli vastaan kuin Herra.
 5. Hän viipyköön päivän, ja jos välttämätöntä, kaksi. Mutta jos hän jää kolmeksi päiväksi, hän on väärä profeetta.
 6. Ja lähtiesään älköön apostoli ottako muuta kuin leipää kunnes tulee lepopaikkaansa. Mutta jos hän pyytää rahaa, hän on väärä profeetta.
 7. Ja te älkää kiusatko tai väitelkö kenenkään hengessä puhuvan profeetan kanssa, sillä kaikki synnit annetaan anteeksi, mutta tätä syntiä ei anneta anteeksi.
 8. Mutta ei jokainen, joka puhuu hengessä, ole profeetta, vaan se, jolle Herra on sen osoittanut. Heidän osoituksiensa kautta he siis tulevat tunnetuksi, väärä profeetta ja profeetta.
 9. Ja jokainen profeetta, joka määrää hengessä pöydän asetettavaksi, ei syö siitä itse, mutta jos hän tekee toisin, hän on väärä profeetta.
 10. Ja jokainen profeetta, joka opettaa totuutta, jos hän ei tee mitä opettaa, hän on väärä profeetta.
 11. Ja jokainen profeetta, joka on todistettu ja oikea ja palvelee näkyvästi seurakunnassa, mutta joka ei opeta toisia tekemään asioita, joita hän tekee itse, häntä älkää tuomitko, sillä Jumalan on tuomio, sillä tällä tavalla tekivät myös muinaiset profeetat.
 12. Mutta joka sanoo hengessä ’anna rahaa’, tai sen kaltaisia asioita, älkää kuunnelko häntä, mutta jos hän kertoo teille toisista, jotka ovat puutteessa että antaisitte heille, älköön kukaan tuomitko häntä.

Luku 12.

 1. Ottakaa vastaan jokainen, joka tulee Herran nimessä, mutta myöhemmin tutkikaa häntä ja tuntekaa hänen luontonsa, sillä teillä on tieto sekä hyvästä että pahasta.
 2. Jos se henkilö, joka tulee, on matkamies, avustakaa häntä sen verran kuin voitte, mutta älköön hän viipykö kanssanne enempää kuin kaksi tai kolme päivää paitsi jos on pakko.
 3. Mutta jos hän toivoo asettuvansa luoksenne, käsityöläisenä, hän työskennelköön ja syököön.
 4. Mutta jos hän ei hallitse mitään työtä, määrätkää oman harkintakykynne mukaan, ettei kristitty eläisi älyttömästi keskuudessanne.
 5. Mutta jos hän ei halua tehdä niin, hän on kaupustelija Kristuksessa. Sellaisista pysykää erossa.

Luku 13.

 1. Mutta jokainen oikea profeetta, joka haluaa olla keskuudessanne, on lihansa ansainnut,
 2. niin kuin myös oikea opettaja on itse lihansa ansainnut, kuten on työmies.
 3. Siksi ottakaa ensihedelmät jokaisesta viininpuristamon ja puimalattian tuotteista, häristä ja lampaista ja antakaa profeetoille, sillä he ovat teidän ylipappejanne.
 4. Mutta jos teillä ei ole profeettaa, antakaa köyhille.
 5. Jos järjestätte juhlan, ottakaa ja antakaa ensihedelmiä käskyn mukaan,
 6. samalla tavalla kun avaatte viiniruukun tai öljyä, ottakaa ensihedelmät ja antakaa profeetoille,
 7. ottakaa myös ensihedelmät rahasta, vaatteista ja kaikesta omaisuudesta niin kuin teille on hyvää, ja antakaa käskyn mukaan.

Luku 14.

 1. Mutta Herran päivänä, sen jälkeen, kun olette kokoontuneet yhteen, murtakaa leipää ja kiittäkää, lisäksi tunnustettuanne syntinne, että uhrinne olisi puhdas.
 2. Mutta älköön kukaan, jolla on riitaa ystävänsä kanssa, liittykö teihin, ennen kuin he ovat sopineet, ettei uhrinne tulisi saastutetuksi,
 3. sillä siitä on Herra puhunut. Joka paikassa ja kaikkina aikoina uhratkaa minulle puhdas uhri, sillä minä olen suuri kuningas, sanoo Herra, ja minun nimeni on ihmeellinen pakanoiden keskuudessa.

Luku 15.

 1. Valitkaa siis itsellenne vanhimpia ja diakoneja, Herran arvoisia, nöyriä miehiä eikä petollisia, ja oikeita ja todistettuja, sillä he tekevät puolestanne profeettojen ja opettajien palvelustyön.
 2. Älkää siis halveksiko heitä, sillä he ovat niitä, jotka ovat keskuudessanne kunnioitettuja, yhdessä profeettojen ja opettajien kanssa.
 3. Nuhdelkaa toisianne, ei vihassa vaan rauhallisesti, niin kuin teille on evankeliumissa käsketty. Mutta älköön kukaan, joka kulkee riidellen lähimmäisensä kanssa, puhuko, älköönkä hän tulko sinun kuultavaksesi ennen kuin hän katuu.
 4. Mutta rukouksenne ja almujen antamisenne ja kaikki tekonne tehkää niin kuin teille on Herramme evankeliumissa käsketty.

Luku 16.

 1. Tarkkailkaa elämäänne, älkää antako lamppujenne sammua tai lanteidenne löystyä, vaan olkaa valmiit, sillä te ette tiedä hetkeä, jolloin Herramme tulee.
 2. Mutta kokoontukaa yhteen säännöllisesti, etsien, mikä on sopivaa sieluillenne, sillä koko uskonne ajasta ette hyödy ellei teitä havaita täydellisiksi viimeisenä aikana.
 3. Sillä viimeisinä päivinä väärät profeetat ja viettelijät moninkertaistuvat ja lampaat kääntyvät susiksi ja rakkaus kääntyy vihaksi,
 4. ja koska pahuutta on runsaasti, he vihaavat toisiaan ja vainoavat toisiaan ja johdattavat toisiaan toisilleen, ja silloin maailman pettäjä ilmestyy Jumalan poikana ja tekee merkkejä ja ihmeitä ja maa johdatetaan hänen käsiinsä, ja hän tekee laittomuuksia, sellaisia, joita ei ole milloinkaan tapahtunut maailman alusta lähtien.
 5. Silloin koko ihmisen luomakunta tulee tuliseen totuuden koetukseen, ja monet loukkaantuvat ja menehtyvät, mutta ne, jotka pysyvät uskossaan, pelastuvat puolustuksen kallion kautta.
 6. Ja silloin ilmestyvät totuuden merkit, ensimmäiseksi ilmestymisen merkki taivaalla, sitten torven äänen merkki ja kolmanneksi kuolleiden ylösnousemus.
 7. Ei kaikkien, vaan niin kuin on sanottu, Herra tulee ja kaikki hänen pyhänsä hänen kanssaan,
 8. silloin koko maailma katsoo Herran tulemista taivaan pilvissä.