Eldad ja Medad

Toisissa teksteissä ”Modad”. ”Herra on lähellä niitä, jotka kääntyvät”, niin kuin on kirjoitettu ”Eldad ja Modad”, jotka profetoivat erämaassa kansalle. Tämä on Hermaan Paimen –kirjasta, ja ainoa tunnettu lainaus. Vain neljä sanaa kreikaksi. Tekstin voisi ajatella olevan virheellinen kreikkalainen käännös targumin tekstistä, mutta koska Konstantinopolin patriarkka Nikeforuksen ”stichometry” ilmoittaa kirjan olevan olemassa, ja pituus ”600”, lauseen oletetaan olevan lainaus kyseisestä kirjasta. Paimen-teos ei kuitenkaan suoraan sano teosta kirjaksi, mutta teksti on tiedetty alkuseurakunnan aikoina. Kirjaan viitataan Nikeforuksen lisäksi neljässä muussakin kirjaluettelossa. Koska talmudin ja targumin teksteissä on sen verran mielenkiintoista ja uuden testamentin teksteihin liittyvää asiaa, oma suomennokseni tässä;

Talmud Bavli, Tract Sanhedrin; kaikki seitsemän kymmentä olivat profetoineet yhden kerran, ja lakanneet, mutta nämä kaksi eivät lakanneet profetoimasta. Ja mitä he profetoivat? He sanoivat, että Mooses kuolee, ja Joosua vie kansan maahansa. [..] Ja rabbi Naaman sanoi, he profetoivat Googista ja Maagogista, niin kuin on kirjoitettu, ”Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat, vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa?” (Hes. 38:17). Älä lue shanim, vaan shnaim, joka tarkoittaa kahta vuotta.

Targum Neofiti 1, 4Moos.11:25-29; Ja Herran kunnian läsnäolo (shkina) ilmestyi pilvessä, ja puhui hänen kanssaan. Ja se lisäsi sitä pyhää henkeä, joka oli hänen yllään, ja se asettui niiden seitsemän kymmenen viisaan ylle. Ja tapahtui, kun pyhä henki lepäsi heidän yllään, että he profetoivat, eivätkä lakanneet. Ja kaksi miestä jäi leiriin, yhden nimi oli Eldad ja toisen nimi oli Medad, ja pyhä henki lepäsi heidän yllään. Eldad profetoi ja sanoi, katso, kauhu kohoaa merestä, ja tulee Israelille kompastuskiveksi. Ja Medad profetoi ja sanoi, katso, profeetta Mooses otetaan ylös leirin keskeltä, ja Joosua, Nuunin poika, tulee johtajaksi hänen sijaansa. Ja he molemmat profetoivat yhdessä, sanoen, aikojen lopulla Goog ja Maagog nousevat Jerusalemiin, ja he lankeavat messiaskuninkaan käsiin, ja seitsemän vuoden ajan Israelin lapset sytyttävät tulta heidän aseistaan, eikä heidän tarvitse lähteä metsään. (Targum Neofiti 1, 1Moos.10:2 mainitsee, että Maagog on Germania. Shekina on eräänlainen ”kirkkauden läsnäolo” ja on kokonaan targumin termi, mikäli nykyajan kristityt alkavat sitä käyttää, tutustukaa sanaan näissä aramean teksteissä ensin...!)

Ja nämä olivat niistä viisaista miehistä, jotka oli asetettu erilleen. Eivätkä ne seitsemän kymmentä viisasta miestä jättäneet leiriä silloin, kun Eldad ja Medad profetoivat leirissä. Ja eräs nuori mies kiirehti, ja kertoi Moosekselle, sanoen, katso, Eldad ja Medad profetoivat leirissä. Ja Joosua, Nuunin poika, Mooseksen palvelija nuoruudestaan saakka, vastasi ja sanoi, herrani Mooses, pidätä tuo pyhä henki heistä! Ja Mooses sanoi hänelle, oletko sinä kateellinen? Oi, kuka tekisi kaikesta Herran kansasta profeettoja, että Herra laittaisi pyhän hengen heidän ylleen?

Targum Joonatan, 4Moos.11:25-26; Ja Herra ilmestyi läsnäolonsa kunnian pilvessä ja puhui hänen kanssaan. Ja hän lisäsi sitä profeetallista henkeä, joka oli hänen yllään, ja Mooses, jolta ei mitään puuttunut, antoi sitä niille seitsemälle kymmenelle vanhimmalle. Ja tapahtui, kun tuo profeetallinen henki lepäsi heidän yllään, että he profetoivat lakkaamatta. Mutta kaksi miestä oli jäänyt leiriin. Yhden nimi oli Eldad ja toisen nimi Medad. Elisafanin, Parnakin pojan, poikia. Jookebed, Leevin tytär, synnytti heidät siihen aikaan, kun hänen miehensä Amram oli hänestä eronnut, ja jonka kanssa hän oli naimisissa ennen kuin synnytti Mooseksen. Ja profeetallinen henki lepäsi heidän yllään.

Eldad profetoi ja sanoi, katso, Mooses kootaan pois maailmasta, ja Joosua, Nuunin poika, on seisova hänen paikallaan, ja on johtava Israelin huonetta ja tuo heidän kanaanilaisten maahan, ja on antava sen heidän omakseen. Medad profetoi ja sanoi, katso, kauhu kohoaa merestä, ja on peittävä koko Israelin leirin, ja on tuleva kansalle kompastuskiveksi. Ja he kaksi profetoivat yhtenä, ja sanoivat, katso, Maagogin maasta on nouseva kuningas, aikojen lopulla. Hän kokoaa kruunuilla kruunatut kuninkaat, ja silkkivaatteisiin vaatetetut ruhtinaat, ja kaikki kansakunnat tottelevat häntä. He valmistautuvat sotaan Israelin maata ja pakkosiirtolaisia vastaan. Kuitenkin Herra on lähellä heitä ahdistuksen hetkellä, ja heidät kaikki tappaa sen kuluttavan tulen palava henkäys, joka lähtee kirkkauden valtaistuimen alta, ja heidän ruumiinsa kaatuvat Israelin maan vuorille. Silloin kaikki metsän eläimet ja taivaan linnut tulevat ja syövät heidän ruumiitaan. Ja tämän jälkeen kaikki Israelin kuolleet saavat elää, ja he iloitsevat keskenään sen hyvyyden kanssa, joka on ollut alusta saakka heiltä kätketty. Silloin he saavat palkan teoistaan.


Enempää hyödyllisiä vanhoja mainintoja en ole löytänyt. Muutamat kirkkoisät viittaavat näihin targumien teksteihin, mutta en koe niitä tarpeellisiksi laittaa tähän. Qumranin luolasta neljä tunnistamaton aramean kielinen lopun ajan ilmestyskirjan katkelma (4Q246) voisi sopia tähän teemaan, joten laitan sen tähän suomennettuna:

...Jumalan henki hänen yllään, hän kaatui valtaistuimen eteen ... Maan päälle tulee sorto ... suuri teurastus maakunnissa ... Assyrian kuningas, ja Egyptin ... on oleva suuri maan päällä ... on tekevä, ja kaikki palvelevat ... Hän julistaa olevansa Jumalan poika, ja häntä kutsutaan Korkeimman pojaksi. Kuin kipinät näyssä, on oleva heidän valtakuntansa. He hallitsevat vuosien ajan maan päällä, ja he tallaavat jalkoihinsa kaikkea. Kansa tallaa kansaa, ja maakunta toista maakuntaa, kunnes Jumalan kansa nousee, ja kaikki saavat levätä miekasta. Heidän valtakuntansa on oleva iankaikkinen valtakunta, ja kaikki heidän polkunsa ovat totuudessa. He jakavat oikeutta totuudessa, ja kaikki tekevät rauhaa. Miekka taukoaa maan päältä, ja kaikki maakunnat kunnioittavat heitä. Suuri Jumala on heidän auttajansa, hän sotii heidän puolestaan. Hän antaa kansat heidän käsiinsä, ja hän on heittävä heidät kaikki heidän eteensä. Heidän valtansa on oleva iankaikkinen valta, ja kaikki syvyydet...

7.5.2014