Takasin alkuun

Elian ilmestys

600-luvun kreikkalaisen kirkon kirjaluettelo mainitsee apokryfisenä kirjan, joka on nimeltään ’Elian ilmestys’. Nicephorus, joka oli Konstantinopolin patriarkka vuosina 806-815, laski useiden kirjojen pituudet rivien mukaan niin, että voitiin helposti vertailla kirjojen pituuksia. Nicephoruksen ’stichometery’ ilmoittaa, että kirja nimeltä ’profeetta Elia’ on suunnilleen yhtä pitkä kuin meidän raamattumme Esterin kirja, ja hänen luettelossaan tämä on vanhan testamentin apokryfikirjojen joukossa. Monet uudemmat luettelot asettavat tämän UT:n apokryfikirjojen rinnalle. Kirjoituksen epäillään olevan lähtöisin Egyptin kristittyjen keskuudesta ajanlaskumme alusta. Suomennettu englanninkielisestä käännöksestä.

Herran sana tuli minulle, sanoen: "Ihmisen poika, sano tälle kansalle: ’Miksi te lisäätte syntiä synteihinne ja Herran Jumalan, teidän luojanne vihaa?’" Älkää rakastako maailmaa tai niitä asioita, jotka ovat maailmassa, sillä maailman kerskailu ja sen tuho kuuluvat paholaiselle.

Muistakaa, että kirkkauden Herra, joka loi kaiken, armahti meitä niin, että Hän pelastaisi meidät tämän ajan vankeudesta. Sillä monet kerrat paholainen ei halunnut antaa auringon nousta maan päälle eikä maan tuottaa hedelmää, sillä hän haluaa kuluttaa ihmisen, niin kuin tuli, joka raivoaa oljissa, ja hän haluaa niellä heidät kuin veden. Siksi, tämän tähden kirkkauden Herra armahti meitä ja lähetti Poikansa tähän maailmaan niin, että Hän pelastaisi meidät vankeudesta. Hän ei tiedottanut enkelille tai arkkienkelille tai millekään enkeliluokalle, milloin Hän oli tulossa luoksemme, vaan Hän muutti itsensä ihmisen kaltaiseksi, kun Hän oli tulossa luoksemme, niin että Hän voisi pelastaa meidät lihasta. Tulkaa siksi Hänen pojikseen, sillä Hän on teidän isänne.

Muistakaa, että Hän on valmistanut valtaistuimet ja kruunut teitä varten taivaaseen sanoen: "Jokainen, joka tottelee Minua, saa valtaistuimet ja kruunut niiden keskuudesta, jotka ovat Minun." Herra sanoi: "Minä kirjoitan nimeni heidän otsaansa ja Minä sinetöin heidän oikean kätensä ja he eivät ole nälkäisiä tai janoisia, eikä laittomuuden poika hallitse heitä eivätkä valtaistuimet estä heitä, vaan he kävelevät enkelien kanssa Minun kaupunkiini. " Mitä nyt tulee synnintekijöihin, he tulevat häpeämään ja he eivät kulje valtaistuinten ohi, vaan kuolema ottaa heidät ja hallitsee heitä, koska enkelit eivät ole heidän kanssaan. He ovat erottaneet itsensä Hänen olinpaikoistaan.

Kulkaa, oi maan viisaat ihmiset, liittyen niihin pettäjiin, jotka moninkertaistuvat viimeisinä aikoina niin, että he asettavat itselleen oppeja, jotka eivät kuulu Jumalalle, laittaen syrjään Jumalan lain, ne, jotka ovat tehneet vatsansa jumalakseen sanoen: "Paastoa ei ole olemassa eikä Jumala luonut sitä", tehden itsensä muukalaisiksi Jumalan liitolle ja ryöstäen itseltään loisteliaat lupaukset. Nämä eivät ole oikealla tavalla vahvistuneet kestävässä uskossa. Älkää siis antako noiden ihmisten johtaa teitä harhaan.

Muistakaa, että siitä ajasta lähtien, kun Hän loi taivaat, Herra loi paaston ihmisten hyödyksi niiden kärsimysten ja halujen tähden, jotka taistelevat teitä vastaan, niin, ettei pahuus syttyisi tuleen teissä. "Vaan se on puhdas paasto, jonka Minä olen luonut", sanoi Herra. Se, joka paastoaa säännöllisesti, ei tee syntiä, vaikka kateus ja erimielisyys ovat hänen sisällään. Paastotkoon puhtaat, mutta jos paastoaja ei ole puhdas, hän on suututtanut Herran ja myös enkelit. Ja hän on saattanut sielunsa murheelliseksi keräten itselleen vihaa vihan päivää varten. "Vaan se on puhdas paasto, jonka Minä olen luonut, puhtaalla sydämellä ja puhtailla käsillä. Sillä puhdas paasto vapauttaa synnistä, se parantaa sairaudet, se heitää ulos demonit, sen vaikutus ulottuu Jumalan valtaistuimelle tuoksuna ja synnistä vapautuksena puhtaan rukouksen kautta."

Kuka teidän keskuudessanne, jos hän on kunnioitettu taidossaan, menee pellolle ilman työkalua kädessään? Tai kuka menee sotaan ja taistelee ilman rintakilpeä? Jos hänet löydetään, eikö häntä tapeta? Samalla tavalla, ei kukaan kykene astumaan sisään pyhään paikkaan, jos hän on kaksimielinen. Se, joka on kaksimielinen rukouksessaan, on pimeys itselleen. Eivätkä edes enkelit luota häneen. Olkaa siis mieleltänne yksinkertaisia Herrassa kaikkina aikoina, niin että kykenisitte havaitsemaan kaiken joka hetkellä.

"Nyt siis ne, jotka ovat Minun, eivät tule voitetuiksi", sanoo Herra, "eivätkä he pelkää sodassa." Kun he näkevät kuninkaan, joka nousee pohjoisessa, jota kutsutaan ’Assyrian kuninkaaksi’ ja ’epäoikeudenmukaisuuden kuninkaaksi’, hän lisää sotiaan ja vainojaan Egyptiä vastaan. Maa murehtii yhdessä, koska lapsenne otetaan kiinni. Monet haluavat kuolla noina päivinä, mutta kuolema pakenee heitä.

Nyt minä kerron teille hänen merkkinsä, niin että te tuntisitte hänet. Sillä hänellä on kaksi poikaa, yksi oikealla ja yksi vasemalla. Oikeanpuoleisella on demoniset kasvot ja hän taistelee Jumalan nimeä vastaan. Tuosta kuninkaasta laskeutuu neljä kuningasta. Kolmantenakymmenentenä vuotenaan hän tulee Memphisiin ja rakentaa temppelin Memphisiin. Tuona päivänä hänen oma poikansa nousee häntä vastaan ja tappaa hänet. Koko maa muuttuu. Tuona päivänä hän julistaa määräyksen, että maan papit ja kaikki pyhät otetaan kiinni sanoen: "Te maksatte kaksinkertaisesti jokaisen lahjan ja kaikki hyvät asiat, jotka minun isäni antoi teille." Hän sulkee pyhät paikat, hän ottaa heidän talonsa. Hän ottaa heidän poikansa vangeiksi. Hän antaa käskyn, ja uhrauksia, kauhistuksia ja katkeria pahuuksia tehdään maassa. Hän ilmestyy auringon ja kuun eteen. Tuona päivänä maan papit repivät vaatteensa.

Voi teitä, oi Egyptin hallitsijat, noina päivinä, koska teidän päivänne ovat kuluneet. Se väkivalta, jota tehdään köyhille, kääntyy teitä vastaan ja teidän lapsenne otetaan ryöstösaaliiksi. Noina päivinä Egyptin kaupungit valittavat, sillä myyjän ja ostajan ääniä ei kuulu. Egyptin kaupunkien torit ovat pölyisiä. Ne, jotka ovat Egyptissä, itkevät yhdessä. He haluavat kuolla mutta kuolema pakenee heitä. Noina päivinä he juoksevat kallioille ja jyrkänteille sanoen "kaadu yllemme", ja he eivät vieläkään kuole. Kaksinkertainen murhe moninkertaistuu yli kaiken maan. Noina päivinä kuningas käskee ja imettävät naiset tuodaan hänen luokseen sidottuina. He imettävät käärmeitä ja heidän verensä vuodatetaan heidän rinnoistaan ja sitä lisätään myrkyksi nuoliin. Kaupunkien ahdingon tähden hän käskee jälleen, ja kaksitoistavuotiaat ja sitä nuoremmat pojat otetaan kiinni tarkoituksena opettaa heitä ampumaan nuolia. "Kätilöt, jotka ovat maan päällä, murehtivat. Naiset, jotka ovat synnyttäneet, kohottavat silmänsä taivaaseen sanoen "miksi istuin synnytystuoliin, synnyttämään poikaa maahan?" Hedelmättömät naiset ja neitsyet iloitsevat sanoen "On meidän aikamme iloita, koska meillä ei ole lasta maan päällä, vaan meidän lapsemme ovat taivaassa."

Sitten lännessä nousee eräs kuningas, jota kutsutaan ’rauhan kuninkaaksi’. Hän juoksee meren yli kuin karjuva leijona. Hän tappaa epäoikeudenmukaisuuden kuninkaan ja kostaa Egyptille sodilla ja paljolla verenvuodatuksella. Noina päivinä tapahtuu, että hän käskee rauhaa ja turhaa lahjaa Egyptiin. Hän antaa rauhan niille, jotka ovat pyhiä, sanoen: "Jumalan nimi on yksi." Hän antaa pyhille kunnian ja palauttaa pyhät paikat ennalleen. Hän vaeltaa Egyptin kaupungeissa petoksella heidän tietämättään. Hän laskee pyhät paikat, hän punnitsee pakanoiden patsaat. Hän laskee heidän hyvinvointinsa, hän vahvistaa heille pappeja. Hän käskee, että taikurit ja kansan suurmiehet on otettava kiinni.

Noina päivinä persialaisten keskuudessa nousee kolme kuningasta ja he ottavat vangiksi ne juutalaiset, jotka ovat Egyptissä. He tuovat heidät Jerusalemiin ja he asuttavat sen ja ovat siellä. Sitten, kun kuulette, että rauha Jerusalemissa on varmaa, repikää vaatteenne, oi maan papit, sillä kadotuksen poika tulee pian! Noina päivinä laittoman poika ilmestyy pyhiin paikkoihin.

Noina päivinä persialaisten kuningas kiirehtii ja he asettuvat taistelemaan Assyrian kuningasta vastaan. Neljä kuningasta taistelee kolmen kanssa. Heiltä menee kolme vuotta tuossa paikassa, kunnes he kantavat pois sen temppelin hyvinvoinnin, joka on tuossa paikassa. Noina päivinä veri virtaa Kosista Memphisiin. Egyptin joki muuttuu niin veriseksi, että siitä ei pystytä juomaan kolmeen päivään. Voi Egyptiä ja niitä, jotka siinä ovat! Noina päivinä nousee kuningas kaupungissa, jota kutsutaan "auringon kaupungiksi" ja kaikki maa muuttuu. Hän pakenee Memphisiin persialaisten kanssa.

Kuudentena vuotena persialaisten kuningas suunnittelee väijytyksen Memphisissä. He tappavat assyrialaisen kuninkaan. Persialaiset kostavat maalle ja he käskevät tappamaan pakanat ja laittomat. He käskevät rakentamaan pyhien temppelit. He antavat kaksinkertaisia lahjoja Jumalan Huoneelle. He sanovat "Jumalan nimi on yksi." Kaikki maa tervehtii persialaisia.

Jopa se jäännös, joka ei kuollut ahdistusten alle, sanoo: "Herra on lähettänyt meille vanhurskaan kuninkaan, ettei maa tulisi erämaaksi." Hän käskee, ettei mitään kuninkaallista anneta kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Maa tulee olemaan täynnä tavaraa hyvinvoinnin runsaudessa. Ne, jotka ovat elossa, menevät kuolleiden luokse sanoen "Nouskaa ja olkaa kanssamme tässä levossa."

Tuon kuninkaan neljännen vuoden alussa laittomuuden poika ilmestyy sanoen "minä olen kristus", vaikka hän ei ole. Älkää uskoko häntä!

Laittomuuden poika seisoo pyhissä paikoissa. Hän sanoo auringolle "laske", ja se laskee. Hän sanoo "loista" ja se tekee sen. Hän sanoo "pimenny" ja se tekee sen. Hän sanoo kuulle "muutu veriseksi" ja se tekee sen. Hän kulkee meren ja jokien päällä kuin kuivalla maalla. Hän laittaa rammat kävelemään. Hän laittaa kuurot kuulemaan. Hän laittaa mykät puhumaan. Hän laittaa sokeat näkemään. Spitaaliset hän puhdistaa, sairaat hän parantaa. Paholaiset hän heittää ulos. Hän moninkertaistaa merkkinsä ja ihmeensä jokaisen läsnäolossa. Hän tekee niitä tekoja, joita Kristus teki paitsi kuolleiden herättämistä. Tästä te tiedätte, että hän on laittomuuden poika, koska hän ei kykene antamaan elämää.

Katso, minä kerron minkälainen hän on, niin että voitte tunnistaa hänet. Hän on hoikkajalkainen nuori mies, vähän harmaita hiuksia hänen päänsä etupuolella. Hänen kulmakarvansa yltävät hänen korviinsa. Hänen käsiensä etupuolella on spitaalista muistuttava paljas läikkä. Hän muuttaa itsensä niiden läsnäolossa, jotka näkevät hänet. Hänestä tulee nuori lapsi. Hänestä tulee vanhus. Hän muuttaa itseään joka kohdassa, mutta hänen päänsä merkkejä hän ei kykene vaihtamaan. Siitä te tiedätte, että hän on laittomuuden poika.

Neitsyt nimeltään Tabitha kuulee, että häpeämätön on paljastanut itsensä pyhissä paikoissa. Ja hän pukee ylleen vaatteen hienosta kankaasta. Ja hän ajaa hänet Juudeaan, haukkuen hänet ylös Jerrusalemiin sanoen: "Oi häpeilemätön, oi laittomuuden poika, oi sinä, joka olet ollut vihamielinen kaikille pyhille." Sitten se häpeämätön suuttuu neitsyelle. Hän ajaa hänet auringonlaskun maakuntiin, hän imee hänen verensä illalla. Ja hän heittää hänet temppelin ylle ja neitsyestä tulee kansalle parannus. Hän nousee aamun koittaessa ja elää haukkuakseen häntä sanoen: "Oi häpeämätön, sinulla ei ole valtaa sieluani tai ruumistani vastaan, koska minä elän aina Herrassa. Myös minun vereni, jonka olet heittänyt temppelin ylle, tulee kansan parannukseksi."

Sitten kun Elia ja Eenok kuulevat, että häpeämätön on paljastanut itsensä pyhässä paikassa, he tulevat alas ja taistelevat hänen kanssaan sanoen: "Etkö ole häpeissäsi, kun liität itsesi pyhiin, vaikka olet aina ollut etäinen. Sinä olet ollut vihamielinen niille, jotka kuuluvat taivaaseen. Sinä olet toiminut maahan kuuluvia vastaan. Sinä olet ollut vihamielinen valtaistuimille, sinä olet toiminut enkeleitä vastaan. Sinä olet aina muukalainen. Sinä olet pudonnut taivaalta kuin aamutähdet. Sinut muutettiin ja heimosi tuli sinulle pimeäksi. Mutta sinä et häpeä, kun seisot lujasti Jumalaa vastaan. Sinä olet paholainen." Häpeämätön kuulee ja suuttuu. Hän taistelee heidän kanssaan suuren kaupungin torilla. Häneltä menee seitsemän päivää heidän kanssaan taistelemiseen. Ja heiltä menee kolme ja puoli päivää torilla kuolleina kaiken kansan nähdessä heidät. Mutta neljäntenä päivänä he nousevat ja haukkuvat häntä sanoen: "Oi häpeämätön, oi laittomuuden poika. Etkö häpeä itseäsi, sillä sinä johdat harhaan Jumalan kansaa, jonka puolesta sinä et kärsinyt? Etkö tiedä, että me elämme Herrassa?" Kun nämä sanat puhutaan, he hallitsevat häntä sanoen: "Lisäksi me alennamme lihan hengen puolesta ja me tapamme sinut, sillä sinä et kykene puhumaan tuona päivänä, koska me olemme ikuisesti vahvoja Herrassa. Mutta sinä olet ikuisesti vihamielinen Jumalalle." Häpeämätön kuulee ja hän suuttuu ja taistelee heidän kanssaan, ja koko kaupunki ympäröi heitä. Tuona päivänä he huutavat ylös taivaaseen, kun he loistavat, kaiken kansan ja koko maailman nähdessä heidät.

Laittomuuden poika ei voita heitä. Hän on vihainen maassa ja etsii, kuinka voisi tehdä syntiä kansaa vastaan. Hän vainoaa kaikkia pyhiä. Heidät ja maan papit tuodaan takaisin sidottuina. Hän tappaa heidät ja tuhoaa heidät. Heidän silmänsä poistetaan rautaisilla piikeillä. Hän poistaa ihon heidän päistään. Hän poistaa heidän kyntensä yksi kerrallaan. Hän käskee etikkaa ja sitruunaa laitettavaksi heidän nenäänsä. Nyt ne, jotka eivät kykene sietämään tuon kuninkaan kidutuksia, ottavat kultaa ja pakenevat kahluupaikkojen yli erämaihin. He makaavat kuin nukkuvat. Herra ottaa heidän henkensä ja sielunsa itselleen. Heidän lihansa kivettyy. Yksikään villieläin ei syö niitä, ennen kuin tulee suuren tuomion viimeinen päivä. He nousevat ja löytävät lepopaikan Kristuksen valtakunnassa, mutta he eivät ole niin kuin ne, jotka ovat kestäneet, sillä Herra sanoi: "Minä suon heille, että he istuvat oikealla puolellani." Ne, jotka ovat kestäneet, saavat suosion yli toisten, ja he voittavat laittomuuden pojan. He todistavat taivaan ja maan erkanemista. He saavat kirkkauden valtaistuimet ja kruunut.

Kuusikymmentä vanhurskasta, jotka ovat valmistautuneet tähän hetkeen, kuulevat. He vyöttäytyvät Jumalan rintakilpeen ja he juoksevat Jerusalemiin ja taistelevat häpeämättömän kanssa sanoen: "Kaikki vallat, joita profeetat ovat alusta lähtien tehneet, sinä olet tehnyt. Mutta sinä et kykene herättämään kuolleita, koska sinulla ei ole valtaa antaa elämää. Siitä me olemme tienneet, että sinä olet laittomuuden poika." Hän kuulee ja hän suuttuu ja käskee sytyttämään alttareille tulen. Vanhurskaat sidotaan, heidän nostetaan ylös ja poltetaan.

Ja tuona päivänä monien sydämet ymmärtävät ja he pakenevat hänen luotaan sanoen: "Tämä ei ole Kristus. Kristus ei tapa vanhurskaita. Hän ei vainoa niin että hän etsisi heitä, vaan hän taivuttelee heidät merkeillä ja ihmeillä."

Tuona päivänä Kristus säälii niitä, jotka ovat Hänen omiaan. Hän lähettää taivaasta 64000 enkeliä, jokaisella niistä kuusi siipeä. Ääni liikuttaa taivasta ja maata, kun he ylistävät ja kiittävät. Nyt ne, joiden otsan ylle on kirjoitettu Kristuksen nimi ja joiden käden yllä on sinetti, sekä pienet että suuret otetaan ylös heidän siipiensä ylle ja nostetaan ylös ennen vihaa. Sitten Gabriel ja Uriel tulevat valopylväiksi johdattaen heidät pyhään maahan. Heille suodaan syödä elämän puusta. He pukeutuvat valkeisiin vaatteisiin ja enkelit vartioivat heitä. He eivät janoa eikä laittomuuden poika kykene hallitsemaan heitä.

Ja tuona päivänä maa muuttuu, aurinko pimenee ja rauha poistetaan maasta. Linnut putoavat maahan kuolleina. Maa on kuiva, meren vedet kuivuvat. Synnintekijät valittavat maan päällä sanoen: "Mitä sinä olet tehnyt meille, oi laittomuuden poika, sanoessasi ’minä olen kristus’, kun olet paholainen? Sinä et kykene pelastamaan itseäsi niin, että pelastaisit meidät. Sinä teit merkkejä läsnäolossamme kunnes erotit meidät Kristukesta, joka loi meidät. Voi meitä, kun kuuntelimme sinua! Katso, nyt me kuolemme nälänhädässä. Missä nyt on jälki vanhurskaasta, me tahdomme palvoa häntä, tai missä on se, joka opettaa meitä ja me rukoilemme häntä? Nyt meidät tuhotaan vihalla, koska me emme ole totelleet Jumalaa. Me menimme meren syvyyksiin emmekä löytäneet vettä. Me kaivoimme jokia ja papyrusruokoja emmekä löytäneet vettä."

Sitten tuona päivänä häpeämätön itkee sanoen: "Voi minua, koska minun aikani on ohittanut minut, kun olin sanomassa ettei minun aikani ohita minua. Minun vuoteni tulivat kuukausiksi ja minun päiväni ovat mennyttä, niin kuin tomu, joka katoaa. Siksi minä nyt menehdyn yhdessä teidän kanssanne. Siksi, juoskaa erämaahan. Ottakaa kiinni varkaat ja tappakaa heidät. Tuokaa pyhät, sillä heidän tähtensä maa tuottaa hedelmää. Heidän tähtensä aurinko loistaa maan päällä. Heidän tähtensä kastee tulee maan ylle." Synnintekijät itkevät sanoen: "Sinä teit meidät vihamielisiksi jumalalle. Jos kykenet, nouse ja vainoa heitä." Sitten hän ottaa tuliset siipensä ja lentää pyhien perään. Hän taistelee jälleen heidän kanssaan. Enkelit kuulevat ja tulevat alas, he taistelevat hänen kanssaan monien miekkojen taistelua.

Tuona päivänä tapahtuu, että Herra kuulee ja käskee taivasta ja maata suurella vihalla, ja niistä lähtee tuli. Tuli peittää maan 72 kyynärän korkeudelle. Se kuluttaa yhdessä synnintekijät ja paholaiset kuin sänkipellon, oikealla tuomiolla.

Tuona päivänä vuoret ja maa puhuvat. Ohitustiet puhuvat toisilleen sanoen: "Oletko kuullut tänään sellaisen kävelevän ihmisen äänen, joka ei ole tullut Jumalan Pojan tuomiolle?" Jokaisen synnit seisovat häntä vastaan siinä paikassa, missä ne tehtiin, olivatpa ne päivän tai yön syntejä. Ne, jotka kuuluvat vanhurskaisiin, näkevät synnintekijät ja ne, jotka vainosivat heitä ja ne, jotka ojensivat heidät kuolemalle kidutuksissa. Sitten synnintekijät kidutettaessa näkevät vanhurskaiden paikan. Noina päivinä se, mitä vanhurskaat pyytävät, annetaan heille moninkertaisesti ja näin armo tapahtuu.

Tuona päivänä Herra tuomitsee taivaan ja maan. Hän tuomitsee ne, jotka rikkoivat taivaassa ja ne, jotka tekivät niin maan päällä. Hän tuomitsee kansojen paimenet. Hän kysyy lammaslaumoista ja ne annetaan Hänelle, eikä niissä ole petosta. Näiden jälkeen Elia ja Eenok tulevat alas. He poistavat maailman lihan ja saavat hengellisen ruumiin. He ajavat takaa laittomuuden poikaa ja tappavat hänet, sillä hän ei kykene puhumaan. Tuona päivänä hän hajoaa heidän läsnäolossaan kuin jää, joka hajoaa tulesta. Hän menehtyy kuin käärme, jossa ei ole henkeä. He sanovat hänelle: "Sinun aikasi on mennyttä. Siksi nyt, sinä ja ne, jotka uskovat sinuun, te menehdytte". Heidät heitetään syvyyden pohjalle ja se suljetaan heitä varten.

Tuona päivänä Kristus, Kuningas, ja kaikki Hänen pyhänsä tulevat taivaasta. Hän polttaa maan. Hän viettää tuhat vuotta sen yllä. Koska synnintekijät hallitsivat sitä, Hän luo uuden taivaan ja maan. Ei yhtäkään kuolettavaa paholaista ole olemassa niissä. Hän hallitsee pyhiensä kanssa, nousten ja laskeutuen, heidän ollessa aina enkelien kanssa, ja he ovat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.

 

 

Arabian historiaan on kirjoitettu eräs tapaus vuodelta 638. Kolmensadan Syyriassa taistelevan arabisotilaan joukko oli leiriytynyt yöksi, ja rukoillessaan he huomasivat seuraansa liittyneen vanhan miehen, jolla oli sauva kädessään. Kun häneltä kysyttiin henkilöllisyyttä, hän julisti olevansa profeetta Elia, joka oli jätetty maailmaan odottamaan Herran Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. Arabipäällikkö Fadhilah kysyi, milloin Jeesus tulisi, ja vanhus oli vastannut: "Ajan lopussa ja viimeisellä tuomiolla." Fadhilah tiedusteli tuon ajan merkkejä ja Elia sanoi: "Kun miehet ja naiset unohtavat kunnioitettavat asemansa, kun toimeentulon runsaus ei alenna heidän arvoaan, kun viattomien verta vuodatetaan, kun köyhät pyytävät almuja saamatta mitään, kun rakkaus sammutetaan, kun pyhät kirjoitukset muutetaan lauluiksi ja kun todelliselle Jumalalle omistetut temppelit ovat täynnä patsaita, tietäkää, että tuomion päivä on hyvin lähellä." Tämän sanottuaan hän katosi. (Bible Study Monthly, 1978, sivu 57)