Esran Ilmestys

Teksti on käännetty kreikasta latinaksi, tästä on olemassa useita hieman toisistaan poikkeavia latinan kielisiä käsikirjoituksia, vanhin niistä on 1000-luvulta. Käännöserot todistavat kreikkalaisen alkuperän. Tätä kirjoittaessani olen yrittänyt ottaa huomioon kaikki tekstien erot ja sisällyttää myös toisista käännöksistä pois jätetyt lauseet ja sanat, saadakseni mahdollisimman kattavan tekstin. Yksi käsikirjoituksista on kokonaan ensimmäisessä persoonassa ja tämä tuotti aika paljon vaikeuksia kääntämisessä. Tämä käsikirjoitus sisälsi paljon sanoja ja kokonaisia lauseita, joita ei esiintynyt muissa teksteissä. Tekstissä esiintyvä Esra ei liity raamatun pappi Esraan, Esra on todella yleinen juutalainen nimi, ja tämä teksti on peräisin arviolta 500-luvulta. Kerrotaan, että tämä ilmestyskirja oli Dante Alighierin (1265 - 1321) inspiraation lähteenä hänen kirjoittaessaan teostaan "La divina commedia".  Itse "komedian" lukeneena voin sanoa, että "helvetti" sisältää paljon selviä yhtäläisyyksiä tähän tekstiin. Suomennetty syys-lokakuussa 2011.

Esra rukoili Herraa, sanoen: ’Suo minulle rohkeutta, oi Herra, etten pelkäisi, kun näen synnintekijöiden kaikki tuomiot.’ Ja hänelle suotiin seitsemän syvyyden enkeliä, jotka kantoivat hänet yli seitsemännen helvetin maakunnan. Ja hän näki tuliset portit, ja astuessaan tämän liekin läpi, hän näki 70-jalkaa pitkät sotilaat portin ulkopuolella. Ja porteilla hän näki kaksi leijonaa makaamassa, joiden suusta ja korvista ja silmistä lähti mitä voimallisimmat liekit. Kaikista voimallisimman näköiset miehet kulkivat tuon tulen läpi, eikä tuli vahingoittanut heitä. Ja Esra kysyi niiltä enkeleiltä, jotka johdattivat häntä: "Keitä nämä ovat, jotka kulkevat niin turvallisesti?" Enkelit sanoivat hänelle: "He ovat niitä oikeamielisiä, joiden maine on kohonnut taivaaseen, jotka antoivat almuja anteliaasti, vaatettivat alastomat ja tahtoivat hyvää." Ja tuli toisia miehiä, että he kulkisivat noiden porttien läpi, ja leijonat repivät heidät kappaleiksi ja tuli kulutti heidät. Ja Esra kysyi niiltä enkeleiltä, jotka johdattivat häntä: "Keitä nämä ovat, jotka ovat tuollaisessa tuskassa ja kidutuksessa?" Ja enkelit vastasivat hänelle: "He kielsivät Herran ja tekivät syntiä naisten kanssa Herran päivänä, sen tähden he ovat sellaisessa kidutuksessa." Ja siunattu Esra sanoi: "Herra, armahda noita syntisiä!"

Ja he johdattivat hänet alemmas, läpi viidennen helvetin, ja siellä hän näki miehiä kidutuksissa. Toiset heittivät tulta kasvoilleen, toiset löivät heitä tulisilla ruoskilla. Ja maa huusi sanoen: "Lyö heitä, äläkä armahda heitä, sillä he tekivät pahuutta minua vastaan." Ja siunattu Esra kysyi niiltä enkeleiltä: "Keitä he ovat, jotka ovat tällaisissa kidutuksissa päivittäin?" Ja enkelit sanoivat: "He olivat naimisissa olevien naisten kanssa; ne naimissa olevat naiset eivät kaunistaneet itseään aviomiestään varten, vaan että miellyttäisivät toisia, pahuutta himoiten." Esra sanoi: "Herra, armahda näitä syntisiä!"

Ja he kantoivat häntä alas päin, ja veivät kohti etelää, ja hän näki erään laajan padan, leveydeltään 200 kyynärää, jossa paloi rikkiä ja maapihkaa, ja se kupli ja aaltoili, kuin meren aallot. Ja oikeamieliset kulkivat siinä, ja sen keskellä he kävelivät noiden tulisten aaltojen yllä, ylistäen suuresti Herran nimeä, aivan kuin ne, jotka kulkevat kasteessa tai viileässä vedessä. Ja Esra sanoi: "Keitä he ovat, jotka sellaisella ilolla kulkevat eteen päin?" Enkelit sanoivat: "He ovat niitä, jotka päivittäin vaelsivat paremmin Jumalan ja pyhien pappien edessä, antoivat anteliaasti almuja ja vaatettivat alastomia. Ja tuli synnin tekijöitä, jotka tahtoivat kulkea ohi, ja helvetin enkelit tulivat, ja laittoivat tuliset ikeet heidän kaulaansa, ja upottivat heidät palavaan virtaan. Ja tuosta tulesta he huusivat sanoen: "Herra, armahda meitä!" Mutta heitä ei säälitty. Ja Esra sanoi enkeleille: "Keitä he ovat?" Enkelit sanoivat: "Himot vetivät heitä alas päin kaikki heidän elinpäivänsä, eivätkä he ottaneet muukalaisia vastaan, eivätkä antaneet almuja, ottivat vääryydellä toisten omaisuutta, heidän tahtonsa oli paha, sen tähden he ovat ahdistuksessa." Ja Esra sanoi: "Herra, armahda näitä syntisiä!"

Ja hän kulki, niin kuin ennenkin, ja hän näki epämääräisessä paikassa madon, joka ei kuole, sen suuruutta ei voinut ei voinut käsittää, ainakin 70 kyynärää pitkä. Sen suun edessä seisoi monia syntisiä, ja kun se hengitti sisään, he lensivät kuin kärpäset sen suuhun, sitten, kun se hengitti ulos päin, ne tulivat ulos eri värisinä. Ja Esra sanoi enkeleille: "Keitä he ovat?" Ja he sanoivat: "He olivat täynnä kaikkea pahaa, eivätkä koskaan tunnustaneet tai katuneet." Ja hän kulki, niin kuin ennenkin, ja näki tulisen virran, ja suuri silta oli sen yli, sen leveys oli ainakin 70 härkää. Kun vanhurskaat tulivat, he kulkivat yli iloiten ja ylistäen. Ja totisesti, kun synnin tekijät tulivat, tuo silta värähteli kuin kitaran kieli, ja he putosivat tuohon virtaan tiedostaen omat syntinsä sanoen: "Koska me teimme kaikkea pahaa, sen tähden me joudumme tähän kidutukseen." Ja he pyysivät sääliä, mutta kukaan heistä ei saanut sitä.

Ja hän kulki niin kuin ennenkin, jä hän näki ihmisen istuvan tulisella valtaistuimella, ja hänen neuvonantajansa seisoivat hänen ympärillään ja he palvelivat häntä tulesta, joka puolelta. Ja Esra sanoi: "Kuka tuo on?" Ja enkelit sanoivat: "Tuo mies, jonka nimi on Herodes, oli kuningas monien vuosien ajan, joka Juudean Beetlehemissä tappoi poikalapset Herran tähden." Ja Esra sanoi: "Herra, tuomitse oikealla tuomiolla!"

Ja hän kulki ja näki ihmisiä sidottuina, ja enkelit pistivät heidän silmiään orjantappuroilla. Ja Esra sanoi: "Keitä he ovat?" Enkelit sanoivat: "He näyttivät outoja polkuja vaeltajille." Esra sanoi: "Herra, armahda syntisiä!" Ja hän näki neitsyitä, kuolemaisillaan, joilla oli raskaat kaulapannat, tulevat lännen suunnasta. Ja Esra sanoi: "Keitä he ovat?" Ja enkelit sanoivat: "He menettivät neitsyytensä ennen avioliittoa." Ja hän näki suuren joukon vanhoja miehiä makaamassa maassa kasvoillaan, ja heidän ylleen kaadettiin sulaa rautaa ja lyijyä. Ja Esra sanoi: "Keitä he ovat?" Ja enkelit sanoivat: "He olivat lain opettajia ja Jumalan tien turmelijoita, jotka sekoittivat kasteen ja Herran lain, he opettivat sanoillaan, mutta eivät toimineet sen mukaan, ja näin heidät tuomitaan. Ja Esra sanoi: "Herra, armahda syntisiä!"

Ja hän näki näkyjä tulisesta pätsistä, kohti laskevaa aurinkoa ,se paloi suurella tulella ja sinne heitettiin monia tämän maailman kuninkaita ja ruhtinaita, ja tuhannet köyhät seisoivat ja syyttivät heitä sanoen: "Valtansa kautta he haavoittivat meitä ja kahlitsivat vapaat vangeiksi palvelemaan heitä." Ja hän näki toisen pätsin, joka paloi maapihkaa ja rikkiä ja bitumia, johon heitettiin pojat, jotka aiheuttivat vahinkoa vanhemmilleen ja vahingoittivat suunsa sanoilla. Ja kaikista hämärimmässä paikassa hän näki vielä yhden pätsin, johon monia naisia heitettiin. Ja Esra sanoi: "Keitä he ovat?" Ja enkelit sanoivat: "He saivat lapsia aviorikoksista, ja tappoivat heidät." Ja nuo pienokaiset itse syyttivät heitä sanoen: "Herra, ne sielut, jotka sinä meille annoit, nämä naiset ottivat ne pois." Ja Esra näki toisten naisten riippuvan tulessa, ja käärmeiden imevän heidän rintojaan. Ja Esra sanoi: "Keitä he ovat?" Ja enkelit sanoivat: "He tappoivat lapsensa." Ja Esra sanoi: "Herra, armahda näitä syntisiä!"

Sitten Mikael ja Gabriel tulivat ja sanoivat hänelle: "Tule taivaaseen!" Ja Esra sanoi: "Niin totta kuin Herra elää, en tule, ennen kuin näen kaikki synnin tekijöiden tuomiot." Ja he johdattivat häntä alemmas helvettiin, neljännentoista tason alapuolelle. Ja hän näki leijonia ja koiria makaamassa tulisissa liekeissä. Ja vanhurskaat tulivat heidän lävitseen ja kulkivat paratiisiin. Ja hän näki tuhansia vanhurskaita ja heidän majansa olivat kaikista loisteliaimpia. Täällä on valo ja ilo ja riemu ja pelastus niille, jotka tekivät hyvää maan päällä, eikä heille ole murhetta, ja taivaallinen manna ravitsi heitä, koska he antoivat almuja anteliaasti. Monet ovat täällä sen tähden, etteivät he voineet köyhyytensä tähden antaa ja joutuivat kärsimään. Nuo puutteessa elävät, koska heillä ei ollut antaa almuja, he antoivat hyviä sanoja; he olivat paljon vahvempia uskollisuudessa, kuin monet hyviä tekoja tekevät. He ylistivät Herraa, joka rakastaa oikeutta,.

Ja kun hän oli nähnyt tämän, hänet nostettiin taivaaseen, ja hän tuli valtavan enkelijoukon luokse, ja he sanoivat hänelle: "Rukoile Herraa synnin tekijöiden puolesta." Ja hänet laitettiin Herran katseen eteen, ja hän näki kaikki syntisten tuomiot, ja Mikael, Gabriel ja Uriel tulivat, ja työnsivät minut tuliseen pilveen, ja kohottivat yhden taivaan yläpuolelle, ja veivät seitsemännen ylle, ja tuhansia enkeleitä tuli sen tähden, että hän oli nähnyt Jumalan tuomiot synnin tekijöille, pyytäen: "Rukoile Herraa syntisten puolesta." Ja he kohottivat hänet seitsemänteen kymmenenteen taivaaseen, Herran Jumalan sisäänkäynnille, mutta sitä taivasta hänen ei sallittu nähdä. Ja hän sanoi: "Herra, armahda syntisiä!" Ja Herra sanoi: "Esra, he saakoon tekojensa mukaan." Ja Esra sanoi: "Herra, sinä olet osoittanut enemmän laupeutta eläimille, jotka syövät ruohoa eivätkä ylistä sinua, kuin meille; ne kuolevat synnittöminä; kuitenkin sinä kidutat meitä, eläviä ja kuolleita." Ja Herra sanoi: " Omaksi kuvakseni minä olen ihmisen tehnyt, ja käskenyt olemaan tekemättä syntiä, ja kuitenkin he tekevät, sen tähden he ovat kidutettuina. Ja ne valitut ovat niitä, jotka vaeltavat iankaikkiseen lepoon synnin tunnustamisen, katumuksen ja almujen antamisen tähden." Ja Esra sanoi: "Herra, mitä vanhurskaat tekivät, ettei heidän tarvinnut tulla tuomituksi?" Ja Herra sanoi hänelle: "Niin kuin orja palvelee herraansa tullakseen vapaaksi, niin myös vanhurskaat saavat taivasten valtakunnan." Amen.