Viimeisten päivien midrash

Qumranin arameankielinen teksti 4Q174, noin 2100 vuotta vanha, raamatun lainaukset RK-käännöksen mukaan. Suomennettu 6.3.2016.

"Minä määrään paikan kansalleni Israelille ja juurrutan sen niin, että se saa asua paikallaan eikä enää ole levoton. Vääryyden tekijät eivät sitä enää sorra niin kuin ennen" (2Sam.7:10). Tämä on siitä huoneesta, jonka Hän rakentaa heille niinä viimeisinä päivinä, niin kuin Moshen kirjaan on kirjoitettu, "Sinä viet heidät perille ja juurrutat heidät perintövuorellesi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet tehnyt asunnoksesi, pyhäkköön, jonka sinun kätesi, Herra, ovat valmistaneet. Herra on kuningas aina ja ikuisesti" (2Moos.15:17-18). Tämä on se paikka, johon saastaiset eivät milloinkaan astu sisälle, eivätkä ympärileikkaamattomat, eikä ammonilainen, eikä mooabilainen, eikä puolisydäminen, eikä muukalainen, eikä outo, milloinkaan, sillä siellä saavat olla minun pyhäni. Sen kunnia on kestävä iankaikkisesti, se on näkyvä sen yllä lakkaamatta. Eivätkä muukalaiset enää turmele sitä, niin kuin he aikaisemmin tuhosivat sen Israelin pyhäkön, sen synnin tähden. Hän on käskenyt, että ihmisten pyhäkkö on rakennettava Häntä varten, että sieltä kohoaisivat tooran teot suitsukkeen lailla.

Ja mitä tulee hänen sanoihinsa Davidille, "Minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi" (2Sam.7:11), se merkitsee sitä, että Hän antaa heille levon kaikista Belialin lapsista, jotka saavat heidät kompastumaan, että he tuhoutuisivat lankeemustensa kautta, niin kuin heillä on se paholaisen suunnitelma saada valon lapset kompastumaan ja heitä vastaan tehdään pahoja suunnitelmia, että heistäkin tulisi Belialin alamaisia eksymyksessään.

"Herra ilmoittaa sinulle, että hän itse rakentaa sinulle huoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä nostan seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on lähtöisin sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän rakentaa huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkaallisen istuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani" (2Sam.7:11-14). Hän on se Davidin nasaretilainen, joka nousee tooran opettajan kanssa aikojen lopulla, niin kuin kirjoitettu on, "Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan" (Amos 9:11). Se tarkoittaa sitä, että se Davidin sortunut maja on juuri Hän, joka on nouseva pelastamaan Israelin.

Selitys jakeelle, "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa" (Ps.1:1) on se, että tämä kertoo niistä ihmisistä, jotka kääntävät kasvonsa pois muun kansan tavoista, niin kuin profeetta Jesajan kirjaan on kirjoitettu viimeisistä päivistä, "Tapahtui, että Herra vei minut syrjään, kuin voimallisella käsivarrella, vaeltamasta tämän kansan tietä" (Jes.8:11, oma käännös). He ovat niitä, joista on kirjoitettu profeetta Hesekielin kirjaan, "Leeviläisetkin, jotka menivät kauas luotani, silloin kun israelilaiset kulkivat harhaan hyläten minut ja seuraten epäjumalankuviaan, joutuvat kantamaan syntinsä" (Hes.44:10). He ovat niitä saddukeuksia, jotka seuraavat omia neuvojaan ja seuraavat sitä omaa pahaa taipumustaan, eivätkä seuraa vanhimmiston neuvoja.

"Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen Messiastaan vastaan" (Ps.2:1). Tämä lause liittyy niihin muiden kansakuntien kuninkaisiin, jotka nousevat Israelin valittuja vastaan viimeisinä päivinä. Tämä on oleva koettelemusten aikaa, jonka kautta Jehudan huonetta tehdään täydelliseksi, eroon Belialista. Kansasta on jäävä jäännös sen heille säädetyn osan mukaan, ja he harjoittavat koko tooraa, koko Moshen opetusta. Tämä on oleva se aika, josta profeetta Danielin kirjaan on kirjoitettu, "mutta pahantekijät tekevät pahaa eivätkä ymmärrä, mutta vanhurskaat puhdistavat sielunsa ja tekevät itsensä valkoisiksi" (Dan.12:10, oma suomennos). Se kansa, joka tuntee Jumalan, on oleva voimallinen, ne, jotka ymmärtävät, ovat yläpuolella...