Takasin alkuun

DECRETUM GELASIANUM DE LIBRIS RECIPIENDIS ET NON RECIPIENDIS

Paavi Gelasiuksen julistus hyväksyttävistä ja hylättävistä kirjoista(1)

Julkaistu alunperin latinaksi vuonna 496.

INCIPIT CONCILIUM URBIS ROMAE SUB DAMASO PAPA DE EXPLANATIONE FIDEI

Tästä alkaa Rooman konsiilin Paavi Damasuksen (2) johdolla uskon selitys

I. Sanottu on:

 1. Ensisijainen agenda (3) on seitsenmuotoinen henki, joka lepää Kristuksessa:
 2. Viisauden henki: ’Kristus, Jumalan hyveellisyys ja Jumalan viisaus’.

  Ymmärryksen henki: ’Ymmärrys annetaan sinulle ja se ohjaa sinua tiellä, mitä tahansa se sisältääkin’.

  Neuvon henki: ’Ja nimi lausutaan ylistettyjen enkelien neuvosta’.

  Hyveellisyyden henki: Kuten yllä ’Jumalan hyveellisyys ja Jumalan viisaus’.

  Tiedon henki: ’Apostolien Jeesukselta Kristukselta saaman ylhäisen viisauden tähden’.

  Totuuden henki: ’Minä olen tie ja elämä ja totuus’.

  Jumalanpelon henki: ’Viisauden alku, Herran pelko’.

 3. Kuinka Kristuksen nimi on monimuotoinen:
 4. Herra, joka on henki;

  Sana, joka on Jumala;

  Poika, joka on Isän ainoa;

  Ihminen, joka on syntynyt neitsyestä;

  Pappi, joka tarjoutui uhriksi;

  Paimen, joka on vartija;

  Mato (Ps.22:7), joka nousi kuolleista;

  Vuori, joka on voimakas;

  Tie, joka on suora;

  Satama, jonka kautta päästään elämään;

  Karitsa, joka on teurastettu;

  Kivi, joka on rakennuksen tärkein;

  Mestari, joka tuo elämän;

  Aurinko, joka valaisee;

  Totuus, joka on Isältä;

  Elämä, joka on luoja;

  Leipä, joka on kallisarvoinen;

  Samarialainen, joka pitää huolta ja armahtaa;

  Kristus, joka on voideltu;

  Jeesus, joka on pelastaja;

  Jumala, joka on Jumalasta;

  Enkeli, joka on lähetetty;

  Sulhanen, joka on sovittaja;

  Viini, jonka veren kautta olemme vapautetut;

  Leijona, joka on kuningas;

  Kallio, joka on kestävä;

  Kukka, joka on valittu;

  Profeetta, joka paljastaa tulevaisuuden.

 5. Pyhä Henki ei ole ainoastaan Isästä tai ainoastaan Pojasta, vaan Isästä ja Pojasta; Kirjoitus (4) on näin: ’Joka rakastaa maailmaa, hänessä ei ole Isän Henkeä’; Toinen kirjoitus on: ’Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa’. Nimittäin Isältä ja Pojalta ymmärretään kutsuttamaksi Pyhä Henki, josta itse Poika evankeliumissa sanoo että Pyhä Henki on ’Isän lähettämä’ ja ’Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se’.

II Myös on sanottu:

Nyt todellakin kokous on [keskustellut] jumalallisista kirjoituksista, mitä kansainvälisen katolisen [kirkon] tulee käyttää tai mitä tulee välttää.

1. ALKAA VANHAN TESTAMENTIN JÄRJESTYS:

Genesis Yksi kirja

Exodus Yksi kirja

Leviticus Yksi kirja

Numeri Yksi kirja

Deuteronomium Yksi kirja

Joosua Yksi kirja

Tuomarien kirja Yksi kirja

Ruut Yksi kirja

Kuninkaiden kirjat Neljä kirjaa

Aikakirjat Kaksi kirjaa

Psalmeja 150 Yksi kirja

Kolme Salomon kirjaa

Sananlaskut Yksi kirja

Saarnaaja Yksi kirja

Laulujen laulu Yksi kirja

Saman Viisaus Yksi kirja

Siirak Yksi kirja

2. MYÖS PROFEETTOJEN JÄRJESTYS:

Jesaja Yksi kirja

Jeremia Yksi kirja

Cinoth ja hänen valitusvirtensä

Hesekiel Yksi kirja

Daniel Yksi kirja

Hoosea Yksi kirja

Aamos Yksi kirja

Miika Yksi kirja

Jooel Yksi kirja

Obadja Yksi kirja

Joona Yksi kirja

Naahum Yksi kirja

Habakuk Yksi kirja

Sefanja Yksi kirja

Haggai Yksi kirja

Sakarja Yksi kirja

Malakia Yksi kirja

3. MYÖS HISTORIAKIRJOJEN JÄRJESTYS:

Job Yksi kirja

Toobit Yksi kirja

Esra Kaksi kirjaa

Ester Yksi kirja

Juudit Yksi kirja

Makkabilaiskirjat Kaksi kirjaa

4. MYÖS UUDEN TESTAMENTIN KIRJOITUSTEN JÄRJESTYS jotka pyhä ja katolinen roomalainen hyväksyy ja kunnioittaa:

Evankeliumeja neljä kirjaa

Matteuksen mukaan Yksi kirja

Markuksen mukaan Yksi kirja

Luukkaan mukaan Yksi kirja

Johanneksen mukaan Yksi kirja

Myös Apostolien Teot Yksi kirja

Apostoli Paavalin kirjeitä neljätoista

Roomalaisille Yksi kirje

Korinttolaisille Yksi kirje

Efesolaisille Yksi kirje

Tessalonikalaisille Kaksi kirjettä

Galatalaisille Yksi kirje

Filippiläisille Yksi kirje

Kolossalaisille Yksi kirje

Timoteukselle Kaksi kirjettä

Tiitukselle Yksi kirje

Filemonille Yksi kirje

Heprealaisille Yksi kirje

Myös Johanneksen ilmestys Yksi kirja

Myös kaanonisia kirjeitä seitsemän

Apostoli Pietari Kaksi kirjettä

Apostoli Jaakob Yksi kirje

Apostoli Johannes Yksi kirje

toinen Johannes, vanhin Kaksi kirjettä

Apostoli Juudas Selootti Yksi kirje

TÄHÄN LOPPUU UUDEN TESTAMENTIN KAANON.

III Myös on sanottu:

ALKAA PAAVIN KÄSKYKIRJE LUETTAVISTA JA EI LUETTAVISTA KIRJOISTA JONKA ON ALLEKIRJOITTANUT PAAVI GELASIUS JA SEITSEMÄNKYMMENTÄ OPPINEINTA PIISPAA ROOMAN KAUPUNGISSA APOSTOLISELLA ISTUIMELLA

 1. Kaikkien näiden profeettojen ja evankeliumien ja apostolisten kirjoitusten jälkeen, joista keskustelimme yllä, joihin katolinen kirkko on Jumalan kunniaksi perustettu, me myös olemme ajatelleet välttämättömäksi sanoa, vaikka maailmanlaajuinen katolinen kirkko on hajaantunut maailmaan, on se Kristuksen morsian, kuitenkin pyhälle roomalaiselle kirkolle on annettu ensimmäinen sija muiden kirkkojen keskuudessa ilman kirkolliskokouksen päätöstä vaan evankeliumissa Jumalan ja Herran pelastajan ääni antaa johtavan aseman (5) : ’Sinä olet Pietari,’ hän sanoi ’ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa’.
 2. Lisäämme että läsnäolossamme on siunattu apostoli Paavali, ’valittu ase’ (Apt.9:15), joka ei ollut vastapuolta harhaoppisten lavertelijana, vaan samaan aikaan samana päivänä kruunattiin loistokkaalla kuolemalla Pietarin kanssa Rooman kaupungissa kärsien keisari Neron aikana (6); ja yhteisesti he tekivät yllämainitun pyhän Rooman kirkon erityiseksi Herrassa Kristuksessa ja antoivat etusijan läsnäolollaan ja suuresti arvostettavan voiton ennen kaikkia muita koko maailman kaupunkeja.
 3. Ensimmäinen istuin Rooman kirkossa on siis apostoli Pietarin ’jolla ei ole paiseita eikä ryppyjä eikä toisia puutteita’. Toinen paikka on annettu siunatun Pietarin nimessä Markukselle, hänen opetuslapselleen ja evankeliumin Aleksandriassa kirjoittajalle, joka itse kirjoitti muistiin totuuden sanan apostoli Pietarin ohjauksessa Egyptissä ja loisteliaasti täydellistyi marttyyrina. Kolmatta istuinta pidetään Antiokiassa, ja se on siunatuimman ja kunnioitettavimman apostoli Pietarin, joka eli siellä ennen kuin tuli Roomaan ja jossa ensimmäistä kertaa kuultiin uusi kristittyjen lajin nimi.

IV. Ja vaikka ’toista perustusta ei voi rakentaa kuin se mikä on rakennettu, Kristus Jeesus’, kuitenkin mielen ylennykseksi myös pyhä Rooman kirkko vanhan ja uuden testamentin kirjojen jälkeen, jotka olemme luetelleet yllä kaanonin mukaan, ei kiellä näiden kirjoitusten lukemista:

 1. Pyhä Nikaian toinen synodi (7) jota johti keisari Konstantinus Augustus,

Jossa tuomittiin harhaoppinen Arius; pyhä Konstantinopolin synodi, jota johti Theodosius vanhempi Augustus, jossa harhaoppinen Makedonius pakeni ansaitsemaansa tuomiota;

Pyhä Efeson synodi (8), jossa Nestorius tuomittiin siunatun paavi Caelestinuksen suostumuksella, istumassa oli myös Aleksandrian Cyril ylimpänä ja piispa Arcadius, joka oli Italiasta.

Pyhä Chalcedonin synodi (9), johtajana Marcian Augustus ja Anatolius, Konstantinopolin piispa, jossa nestoriaaniset ja eutykiset harhaopit tuomittiin Dioscoruksen ja seuraajiensa kanssa.

Mutta jos pidetään tämän jälkeen kirkolliskokouksia pyhien isien johtamina, joilla on vähemmän valtaa kuin noilla neljällä, me olemme julistaneet että ne täytyy pitää ja hyväksyä. Tähän alle on lisätty pyhien isien töitä, jotka katolinen kirkko hyväksyy.

Siunatun Caecilius Cyprian marttyyrin ja Karthagon piispan teot;

Siunatun Piispa Gregorius Nanzianzilaisen teot (10);

Siunatun Kappadokian piispa Basilin teot;

Siunatun Konstantinopolin piispa Johanneksen teot;

Siunatun Aleksandrian piispa Teofiluksen teot;

Siunatun Aleksandrian piispa Cyrilin teot;

Siunatun piispa Hilarius Pictaviensiksen teot;

Siunatun Milanon piispa Ambrosiuksen teot;

Siunatun Hippon piispa Augustinuksen teot (11);

Siunatun vanhimman Hieronymuksen teot;

Siunatun Prosperuksen, kaikista uskonnollisimman, teot;

3. Myös siunatun paavi Leon kirje, jonka hän lähetti Flavianukselle, Konstantinopolin piispalle, jonka tekstistä jos kiistellään mistään osasta, eikä se ole ennestään kaikkien hyväksymä, olkoon kirottu; myös teot ja jokaisen oikeaoppisen isän kirjoitus, jotka eivät poikenneet pyhän Rooman kirkon yleisestä [opetuksesta], eivätkä eronneet sen uskosta tai palvonnasta vaan pysyivät yhteydessä Jumalan kunniassa elämänsä viimeiseen päivään saakka, me julistamme että niitä saa lukea; myös julistukset ja kirjeet, joita siunatut paavit antoivat ohjeeksi useille isille eri aikoina Rooman kaupungista, on pidettävä arvossa;

Myös pyhien marttyrien teot, jotka loisteliaasti kestivät kidutukset häkissä ja heidän ihmeelliset kestävyyden voittonsa. Ketkä katolisista epäilevät, että suurin osa heistä kestäisi hiljaa tuskissa täysissä voimissaan ja kantaisivat sen Jumalan kunniaksi ja kaikkien avuksi? Mutta vanhan tavan suurimman huomion mukaan niitä ei lueta pyhässä roomalaisessa kirkossa, sillä kirjoittajien nimet eivät ole yleisessä tiedossa eikä erotettu uskottomista ja idiooteista tai ovat vähemmän asiallisia kuin niiden tulisi olla; esimerkiksi Cyrici ja Julittaus, kuten georgialaisten ja muiden kärsimyskertomukset jotka ovat selvästi harhaoppisten tekeleitä. Tästä syystä, kuten oli sanottu, niin ettei loukkaavaa tekstiä syntyisi, niitä ei lueta pyhässä Rooman kirkossa. Kuitenkin me pidämme yhdessä suuressa arvossa edellämainitussa kirkossa kaikkia marttyreja ja heidän kunnioitettavia kärsimyksiään, jotka ovat hyvin tunnettuja Jumalalle ja ihmisille jokaista yksityiskohtaa myöten.

Myös isien Paavalin, Antoniin, Hilarioniksen elämät, joita kaikki erakot kuvailivat tuon siunatun Hieronymuksen kautta, me hyväksymme kunnioittaen.

Myös apostolisen istuimen siunatun piispan Silvestrin teot, on myönnetty että kirjoittajan nimi on tuntematon, mutta ne tiedämme monien katolisten Rooman kaupungissa lukevan tätä ja sen ikivanhan suuren käytön takia tätä on kirkossa otettu huomioon;

Myös kirjoitukset ristin löytämisestä ja eräät lyhyet kirjoitukset siunatun Johannes Kastajan pään löytymisestä ovat satuja (12) ja joitakin niistä katoliset lukevat, mutta kun nämä tulevat katolisten käsiin, ensimmäisenä pitäisi olla siunatun apostoli Paavalin sana ’Koetelkaa kaikki asiat, pitäkää kiinni siitä mikä on oikein’.

Myös Rufinus, kaikista uskonnollisin mies, tekee monia kirkkoa koskevia kirjoituksia, myös joitakin kirjoituksien käännöksiä; mutta koska arvostettava Hieronymus huomasi että hän otti mielivaltaisia vapauksia joissakin niistä, me olemme sitä mieltä noista jotka edellämainittu siunattu Hieronymus hyväksyi; eikä vain nuo Rufinukselta, vaan myös jokaiselta joita ihmiset usein muistavat antaumuksestaan Jumalaa kohtaan ja uskontoa kohtaan, niitä tulee kritisoida.

Myös jotkut Origeneen teokset, joita siunattu mies Hieronymus ei hylkää, hyväksymme luettaviksi, mutta me sanomme että loput tekijöineen täytyy hylätä.

Myös Kesarean Eusebiuksen aikakirjat ja hänen kirkkohistorian kirjansa, vaikka hän paljon selittää ensimmäisen kirjansa ensimmäisessä puheessa ja myöhemmin kirjoitti yhden kirjan ylistykseksi ja anteeksipyynnöksi lahkolainen Origeneelle (13), kuitenkin hänen varteenotettavien asioiden kirjoittamisen tähden, jotka ovat käytännöllisiä opastukseksi, me emme sano kenellekään että ne tulisi hylätä.

Myös me ylistämme Orosiusta oppineimmaksi mieheksi, joka kirjoitti hyvin välttämättömän historian meille pakanoiden (14) herjauksia vastaan ihmeellisellä rohkeudella.

Myös tuon arvostettavan Seduliuksen pääsiäistyö, joka oli kirjoitettu mahtipontisilla säkeillä, ansaitsee merkittävän ylistyksen.

Myös uskomattoman työlästä Juvenkuksen työtä emme halveksi vaan ihmettelemme.

V. Jäljelle jäävät kirjoitukset, jotka on kirjoitettu tai tunnistettu harhaopiksi tai lahkolaisiksi, joita katolinen tai apostolinen roomalainen kirkko ei lue millään tavalla; näistä me olemme ajatelleet oikeaksi luetteloida alle osan, jotka olemme hylänneet ja joita katolisten tulee välttää:

LUETTELO HUOMATTAVISTA APOKRYFIKIRJOISTA (15)

Ensimmäinen Sirmiumin synodi, kokoonkutsujana keisari Konstantinus, Konstantinuksen poika, prefekti Tauruksen ollessa puheenjohtajana, joka oli ja on ja ikuisesti täytyy olla kirottu.

Matka apostoli Pietarin nimessä, jota pyhä Klement kutsuu nimellä ’numero yhdeksän’

Apostoli Andreaan Teot

Apostoli Tuomaan Teot

Apostoli Pietarin Teot

Apostoli Filippuksen Teot

Mattiaan Evankeliumi

Barnabaan Evankeliumi

Jaakob Nuoremman Evankeliumi

Apostoli Pietarin Evankeliumi

Tuomaan Evankeliumi, jota ovat käyttäneet manikealaiset

Bartolomeuksen Evankeliumit

Andreaan Evankeliumit

Evankeliumit joissa Lucianus valehtelee

Evankeliumit joissa Hesychius valehtelee

Kirja pelastajan lapsuudesta

Kirja pelastajan ja Marian syntymästä tai kätilöstä

Kirja joka on nimeltään Paimen

Kaikki kirjat jotka teki paholaisen opetuslapsi Leucius (16)

Kirja joka on nimeltään Perustaminen

Kirja joka on nimeltään Aarrevarasto

Kirja Aadamin tyttäristä, ’Pieni Genesis’

Vergiliuksen säkeistä yhteen koottu kirja Kristuksesta

Kirja joka on nimeltään Theklan ja Paavalin Teot

Kirja joka on nimeltään Lastenlapset

Sananlaskujen kirja, joka on harhaoppisten kirjoittama pyhän Sixtuksen nimellä

Paavalin Ilmestys

Tuomaan Ilmestys

Stefanuksen Ilmestys

Kirja joka on nimeltään Pyhän Marian Taivaaseenastuminen

Kirja joka on nimeltään Aadamin Katumus

Kirja Ogia-jättiläisestä, joka taisteli vedenpaisumuksen jälkeen lohikäärmeen kanssa harhaoppisten mukaan

Kirja joka on nimeltään Jobin Testamentti

Kirja joka on nimeltään Origeneen katumus

Kirja joka on nimeltään Pyhän Cyprianuksen katumus

Kirja joka on nimeltään Janneksen ja Jambreksen katumus

Kirja joka on nimeltään Apostolien Ennustukset

Kirja joka on nimeltään Apostolien Kiusaukset

Kirja joka on nimeltään Apostolien Ohjeet

Siunatun Ambrosiuksen nimellä harhaoppisten kirjoittama fysiologia

Eusebius Pampiluksen Historia

Tertullianuksen Teot

Lactantiuksen Teot, myös nimellä Firmianus

Africanuksen Teot

Kuolemanjälkeiset ja Gallialaisten Teot

Montanuksen, Priskan ja Maximillan Teot (17)

Manikealaisen Faustuksen Teot

Commodeuksen Teot

Toisen Aleksandrian Klementin Teot

Thascius Cyprianuksen Teot

Arnobiuksen Teot

Tichoniuksen Teot

Cassianuksen, Gallialaisen vanhimman, Teot

Victorinus Petabionensiksen Teot

Faustuksen, Gallialaisten kuninkaan, Teot

Frumentius Caecuksen Teot

Jeesuksen Kirje Abgarille

Abgarin Kirje Jeesukselle

Cyriciaanien ja Julitaanien Kärsimys

Georgialaisten Kärsimys

Kirjoitukset jotka ovat nimeltään Salomon Kirous

Kaikki raamatunlauseet, jotka eivät ole enkeleistä kuten ne teeskentelevät olevansa mutta ne on kirjoitettu suurten demonien nimessä. Nämä ja nuo samankaltaiset, jotka Simon Noita, Nikolaus, Cerinthus, Marcion (18), Basilides, Ebion, Samosatenuksen Paavali, Photinus ja Bonosus, jotka kärsivät samasta virheestä, myös Montanus säädyttömien seuraajiensa kanssa, Apollinaris, manikealainen Valentinus, afrikkalainen Faustus, Sabellius, Arius, Makedonius, Eunomius, Novatus, Sabbatius, Calistus, Donatus, Eustasius, Jovianus, Pelagius, Eklanumin Julianus, Caelestius, Maximian, espanjalainen Priskillian, Nestorius Konstantinopolista, kyynikko Maximus, Lampetius, Dioscorus, Eutyches, Pietari ja toinen Pietari, joista yksi häpäisi Aleksandriaa ja toinen Antiokiaa, Acacius Konstantinopolista liittolaisineen, ja mitä myös kaikki harhaoppisten ja vääräuskoisten opetuslapset, joiden nimiä olemme tuskin säilyttäneet, ovat opettaneet tai kirjoittaneet, me tiedämme ettei niitä tule pelkästään hylätä vaan hävittää koko Rooman katolisesta ja Apostolisesta kirkosta ja heidän ylimmät miehensä ja seuraajansa on kirottu selvittämättömillä kirkonkirouksen kahleilla ikuisesti.

Tekstissä esiintyvien numeroiden selityksiä:

 1. Paavi Gelasius I, paavina 492-496. Esiintyi jyrkästi Konstantinopolin patriarkkaa vastaan ja esitti hengellisen vallan ylemmyyttä maallisen vallan suhteen. G luetaan Rooman kirkon pyhimyksiin. Tämä kirjoitus on erinomainen todiste siitä, että luettelossa mainitut apokryfikirjat tiedettiin jo tähän aikaan. Suurinta osaa noista ei välttämättä enää ole, elleivät Vatikaanin arkistot avaudu…?
 2. Damasus I, 'pyhimys', 305?-384, paavi, todennäköisesti espanjalaista syntyperää. Hän oli pyhän Jeromen ystävä ja oli tämän tukena raamatunkäännöksessä nimeltä Vulgata (johon perustuu meidänkin kirkkoraamattumme). Pyhä Jerome: Eusebius Hieronymus Sophronius (n.320-420). Luther kirjoittaa Hieronymuksesta mm. että tämä ’ei kirjoita muusta kuin paastosta, neitseellisyydestä – eikä ilmennä jälkeäkään oikeasta uskonnosta. Historian tähden on Hieronymusta luettava’.
 3. Agenda: käsikirja, kirja, joka osoittaa kuinka julkinen jumalanpalvelus ynnä muut kirkolliset toimitukset on suoritettava.
 4. Nämä raamatunkohdat etsin niin hyvin vastaavat, kuin löysin, ja ne ovat seuraavista kohdista: Ensimmäinen on 1Joh.2:15. Toinen on Room8:9, kolmas voisi olla Joh14:26 ja viimeisen kohdalle ehdotan Joh10:18.
 5. Matt16:18-19
 6. Eusebius kirjoittaa tästä kirkkohistoriassaan: ’Nero, joka on julistettu etummaiseksi Jumalaa vastaan taistelevien joukossa, kiihtyi murhaamaan apostolit. – Kerrotaan, että Paavali mestattiin Roomassa ja että samoin Pietari ristiinnaulittiin Neron aikana’. Rooman kansalaisena Paavali sai kunniallisemman kuolintavan. Eusebius kirjoittaa Pietarista myös: ’Hän tuli lopulta Roomaan, missä hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin, kuten hän itse oli pyytänyt saada kärsiä’. On olemassa varmoja todistuksia siitä, että toisen vuosisadan lopussa tiedettiin näiden apostolien haudat Roomassa. Ne sijaitsevat kaukana toisistaan, Pietarin lähellä Vatikaania ja Paavalin Ostiaan johtavan kadun varrella. Siitä, että apostolit olisivat kuolleet samaan aikaan, tämä on ensimmäinen näkemäni teksti.
 7. Nikaian kirkolliskokous pidettiin 325 (tämän tekstin englanninkielisessä käännöksessä on mainittu vuosiluku 318. Latinankielisessä alkuperäistekstissä ’trecentum decem’, 320), aiheena viralliset kristinuskon opit. Arius ja Athanasius esittivät vastaväitteitä, mm. Arius oli sitä mieltä, että pyhässä kolmiyhtydessä Poika ei ole sama kuin Isä, kun taas kokouksen mielestä Poika oli yksi Isän muoto. Arius karkoitettiin ja hänen oppinsa kirottiin ja julistettiin harhaopiksi.
 8. Efeson kokous pidettiin 431, kokoonkutsujina keisarit Theodosius II ja Valentinian III. Kokoonnuttiin nimenomaan sen takia, että Nestorius, Konstantinopolin patriarkka, opetti Kristuksen inhimillisen ja taivaallisen muodon eroavaisuuksista. Nestorius ei hyväksynyt Marian palvontaa ’Jumalan synnyttäjänä’. Keisari Theodosiukselle kokous oli varmasti vaikea, sillä hän oli ollut Nestoriuksen innokas kannattaja. Kokous tuomitsi pitkien väittelyiden jälkeen Nestoriuksen harhaoppiseksi.
 9. Chalcedon on lähellä Konstantinopolia. Kokoonnuttiin vuonna 451, ja kokouksen päätteeksi koptit ja monofysiitit erosivat katolisesta kirkosta, itse asiassa koptit olivat lähes 1500 vuotta erossa kaikesta länsimaisesta kirkosta ja siten säilyttivät paljon alkuseurakuntien tapoja ja kirjoituksia. Koptien johtajana on aina ollut Aleksandrian patriarkka..
 10. Hieronymuksen ’opettaja, joka johdatti raamatun ymmärtämiseen’.
 11. Hippo oli Karthagon jälkeen Numidian maakunnan toiseksi suurin kaupunki. Augustinus (354-430) on Rooman kirkon kirkkoisistä ’suurin’. Myös Lutherin mielestä Augustinus on ’paras raamatun selittäjä, joka ylittää kaikki muut’. Augustinus jätti jälkeensä huomattavan kirjaston.
 12. Oikeastaan tämä latinankielinen termi on ’legendoja’ eikä ’satuja’ mutta asian havainnollistamiseksi on valittu tämä sana. Aiempi ’idiootit’ sen sijaan on niin kuin on kirjoitettukin (’idiotis’).
 13. Origenes (n.185-n.254) oli tähän aikaan katolisen kirkon suuri kiistanaihe gnostilaistyylisten opetuksiensa takia. Hänet julistettiinkin harhaoppiseksi, mutta vasta vuonna 553 Konstantinopolin kirkolliskokouksessa, eli yli 50 vuotta tämän kirjoittamisen jälkeen. Origenes oli huomattava kirjailija, erään Hieronymuksen kirjeen mukaan hän kirjoitti yli 2000 teosta.
 14. Täytyy aina muistaa, että raamatussa ja apokryfikirjoissa pakanoilla tarkoitetaan kaikkia, jotka eivät ole juutalaisia, siis myös meitä tavallisia suomalaisia. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta samaa.
 15. Latinankielisessä kirjoituksessa on luettelossa jokaisen kirjan nimen perässä sana ’apokryfinen’, jätin sen kuitenkin tästä pois.
 16. Hieronymus kirjoittaa kirjeessään piispoille Cromatius ja Heliodorus, että Matteus kirjoitti myös toisen evankeliumin, joka kertoo Marian syntymästä ja Jeesuksen syntymästä. Tätä evankeliumia hän ei ollut tarkoittanut julkaistavaksi, vaan oli antanut sen ’uskonnollisten’ säilytettäväksi. Leucius oli jostain saanut evankeliumin ja käänsi sen aivan väärin. Tästä syystä, ja koska evankeliumi on siunatun apostolin kirjoittama, Hieronymus ilmoittaa kääntävänsä sen sana sanalta hepreasta latinaksi. Hieronymus kirjoittaa myös, että Leucius oli Manichaeuksen opetuslapsi, siis manikealainen, ja hän kirjoitti vääriä apostolien tekoja. Nämä kirjoitukset katolinen kirkko oli tuominnut heti.
 17. Fryygialainen ’maailmanlopun’ pappi ja kaksi naisprofeettaa. Tertullianus liittyi heidän liikkeeseensä, montanolaisuuteen, jossa askeesi hallitsi ja elettiin vedellä ja leivällä.
 18. Marcion kirjoitti ainakin Roomassa vuonna 130 evankeliumin nimeltä ’Herran Evankeliumi’ joka tunnetaan myös nimellä ’Marcionin Evankeliumi’; teksti on lähes kopio Luukkaan evankeliumista.