Haggai, targum

KR1933 pohjatekstillä, targumin erot kursiivilla.

 

Kuningas Daarejaveksen toisena vuotena, kuudennessa kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran profetian sana profeetta Haggain kautta Juudan huoneen käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle:

2. "Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran pyhäkköä."

3. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran profetian sana:

4. "Onko sitten soveliasta teidän asua setrisellä panelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä pyhäkkö on rauniona?

5. Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne.

6. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen ansaitsee vain köyhtyäkseen.

7. Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari teistänne.

8. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja asetan minun kirkkauteni läsnäolon asustamaan siinä, kunniassa, sanoo Herra.

9. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä kiroan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun pyhäkköni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi.

10. Teidän syntienne tähden teiltä taivas pidättää sateen ja maa pidättää satonsa.

11. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja kaikelle, mitä vain maa tuottaa, ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätten vaivannäölle."

12. Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa sanaa ja profeetta Haggain puhetta, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa.

13. Haggai, Herran profeetta, sanoi, saattaen Herran sanan, kansalle näin: "Minun sanani on teidän kanssanne, sanoo Herra".

14. Ja Herra herätti Juudan huoneen käskynhaltijan Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä

15. kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä kuudennessa kuussa, kuningas Daarejaveksen toisena vuotena.

 

Luku 2.

Seitsemännessä kuussa, kuukauden kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä päivänä tuli profeetta Haggain kautta tämä Herran profetian sana:

2. "Sano Juudan huoneen käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle, ja kansan jäännökselle näin:

3. Kuka teidän joukossanne on jäljelle jäänyt, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Ja miltä näyttää se teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne?

4. Mutta nyt ole luja, Serubbaabel, sanoo Herra, ja ole luja, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja, maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä; sillä minun sanani on teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot.

5. Sen lupauksen sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä, ja minun profeettani opettavat teidän keskellänne. Älkää peljätkö.

6. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan.

7. Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot.

8. Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot.

9. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot."

10. Yhdeksännen kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli profeetta Haggain kautta tämä Herran profetian sana:

11. "Näin sanoo Herra Sebaot: Pyydä papeilta opetusta ja sano:

12. Katso, mies kantaa pyhää lihaa vaatteensa liepeessä ja koskettaa liepeellänsä leipää tai keittoa, viiniä, öljyä tai muuta ruokaa, mitä hyvänsä; tuleeko se siitä kielletyksi?" Niin papit vastasivat ja sanoivat: "Ei".

13. Ja Haggai sanoi: "Jos joku, joka on kuolleesta saastunut, koskettaa jotakin näistä, tuleeko se saastaiseksi?" Niin papit vastasivat: "Tulee saastaiseksi".

14. Silloin Haggai lausui ja sanoi: "Sellaista on tämä seurakunta, sellaista tämä kansa minun edessäni, sanoo Herra. Sellaiset ovat kaikki heidän kättensä työt ja se, mitä he siellä uhriksi tuovat: se on saastaista.

15. Ja nyt ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin. Kun ei vielä oltu pantu kerrosta kerroksen päälle Herran temppelissä,

16. sitä ennen, mentiin kahdenkymmenen mitan viljakasalle, mutta oli vain kymmenen; mentiin viinikuurnalle, jossa piti olla viisikymmentä ruukullista, mutta oli kaksikymmentä.

17. Minä löin teitä, kaikkia teidän kättenne töitä, nokitähkällä ja viljanruosteella ja rakeilla, mutta ei kenkään teistä palannut minun palvelemiseeni, sanoo Herra.

18. Ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin, yhdeksännen kuun kahdennestakymmenennestä neljännestä päivästä, Herran temppelin perustamispäivästä, lähtien. Ottakaa vaari!

19. Onko aitassa enää siementä? Ja viiniköynnös, viikunapuu, granaattiomenapuu ja öljypuu, nekään eivät ole kantaneet hedelmää. Tästä päivästä lähtien minä annan siunauksen."

20. Ja Herran profetian sana tuli toistamiseen Haggaille kuukauden kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä; se kuului:

21. "Sano Juudan huoneen käskynhaltijalle Serubbaabelille: Minä liikutan taivaat ja maan.

22. Ja minä kukistan kuningaskuntien valtaistuimet, hävitän pakanain kuningaskuntien väkevyyden ja kukistan vaunut ajajineen; ja hevoset ja niiden ratsastajat tapetaan, mies toisensa miekkaan.

23. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbaabel, Sealtielin poika, sanoo Herra, ja panen sinut ikäänkuin sinettisormukseksi kädessä. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot."