Hoosea, targum

KR1933 pohjatekstillä, targumin erot kursiivilla.

Luku 1.

Herran profetian sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle, Juudan huoneen kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian päivinä ja Israelin kuninkaan Jerobeamin, Jooaan pojan, päivinä.

2. Sen Herran sanan alku, joka tuli Hoosealle. Herra sanoi Hoosealle: "Mene, profetoi sen harhaan kulkevan kaupungin asukkaita vastaan, jotka jatkavat synnin tekemistä. Sillä maan asukkaat kulkevat harhaan, pois Herran palvelemisesta."

3. Niin hän meni ja profetoi heistä, että jos he tekisivät parannuksen, he saisivat anteeksi; mutta jos eivät, he putoavat, niin kuin lehdet putoavat viikunapuusta. Mutta he jatkoivat pahojen tekojen tekemistä.

4. Ja Herra sanoi hänelle: "Pane heille nimeksi ’hajotetut’, sillä vähän aikaa vielä, ja minä kostan niiden epäjumalien palvelijoiden verivelat, jotka Jeehu vuodatti Jisreelissä, kun hän tappoi heitä Baalin palvonnan tähden. Nyt he itse ovat kääntyneet, mennäkseen harhaan Beetelin vasikoiden perässä. Sen tähden, minä luen sen viattomaksi vereksi Jeehun suvulle ja teen lopun Israelin heimon kuninkuudesta.

5. Ja sinä päivänä minä särjen Israelin sotilaiden voiman Jisreelin laaksossa."

6. He jatkoivat pahojen tekojen tekemistä. Ja hän sanoi hänelle "Pane hänelle nimeksi ’ei armahdettuja’, sillä en minä enää tästedes armahda Israelin heimoa, mutta jos he tekevät parannuksen, minä varmasti annan heille anteeksi.

7. Mutta Juudan heimon kansaa minä armahdan: minä pelastan heidät Herran, heidän Jumalansa, sanan avulla, mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, enkä sotilailla, hevosilla enkä ratsumiehillä."

8. Ja ne niiden asukkaat, jotka on hajotettu muiden kansakuntien sekaan, unohdetaan; ei heitä säölitä heidän tekojensa tähden – ja he jatkoivat pahojen töiden tekemistä!

9. Ja Herra sanoi: "Pane heille nimeksi ’ei minun kansani’, sillä te ette täytä minun opetukseni sanoja, eikä minun sanani ole ollut teidän apunanne.

10. Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä maassa, johon heidät on karkoitettu kansakuntien keskuuteen, kun rikkoivat lain, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', he saavat palata ja heidät tehdään suureksi. Heille sanotaan: 'Elävän Jumalan kansa!'

11. Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään, Daavidin huoneesta; ja he lähtevät siitä karkoituksensa maasta, sillä suuri on se heidän kokoontumisensa päivä.

Luku 2.

Profeetat! Sanokaa veljillenne, ”minun kansani! Palatkaa minun opetukseeni, ja minä armahdan teidän seurakuntianne!”

2. Nuhdelkaa Israelin seurakuntaa ja sanokaa hänelle, että koska se ei nöyrry minun palvelemiseeni, minun sanani ei kuule heidän rukouksiaan, ennen kuin se poistaa pahat tekonsa kasvojensa edestä, ja omien epäjumaliensa palvonnan kaupungeistaan.

3.Etten minä poistaisi minun kirkkauteni läsnäoloa siitä ja ottaisi pois hänen kunniaansa. Muuten minä teen hänet hylätyksi, niin kuin entisinä aikoina, kunnes hän palasi minun palvelemiseeni. Minun vihani on lankeava hänen ylleen, niin kuin se lankesi sen sukupolven ylle, joka rikkoi lakini erämaassa. Minä teen hänet kuivan maan kaltaiseksi ja kuoletan hänet janoon.

4. Ja hänen lapsiansa minä en armahda, sillä he ovat lapsia, jotka kulkevat harhaan.

5. Sillä heidän seurakuntansa on kulkenut harhaan, väärien profeettojen perässä, heidän opettajansa ovat häpeissään. Sillä hän on sanonut: 'Minä kuljen niiden kansakuntien perässä, jotka rakastavat minua ja antavat minulle leipäni ja veteni, villani ja pellavani, öljyni ja juomani, ja kaiken tarvitsemani.'

6. Sentähden, katso, minä pilaan sinun tiesi, niin kuin aidataan orjantappuroilla, minä jaottelen ne, niin kuin muureilla jaotellaan, niin ettei hän löydä polkujansa.

7. Ja hän tavoittelee rauhaa kansakuntien, hänen rakastajiensa kanssa, mutta ei sitä saavuta; etsii apua, mutta ei löydä. Ja hän on sanova: 'Minä menen takaisin entisen Herrani palvelemiseen, sillä parempi oli minulla olo silloin, kun palvelin hänen edessään. Tästä alkaen, en enää palvele epäjumalia!'

8. Hän ei ole tajunnut, että minä olen hänelle siunannut jyvät ja viinin ja öljyn, olen kartuttanut hänelle hopeata ja myös kultaa, joka on käytetty epäjumalien hyväksi.

9. Sentähden minä otan takaisin minun sanani, kiroamaan viljan sadonkorjuun aikana ja viinin valmistusaikanaan. Ja tempaan pois villani ja pellavani, jotka minä annoin hänelle peittämään hänen alastomuutensa.

10. Nyt minä paljastan hänen häpeänsä hänen rakastajainsa, kansakuntien, silmäin eteen, eikä kukaan ole pelastava häntä minun kädestäni.

11. Minä teen lopun kaikesta hänen ilonpidostansa: hänen juhlistansa, uusistakuistansa ja sapateistansa ja kaikista hänen pyhäpäivistänsä.

12. Ja minä hävitän hänen viiniköynnöksensä hedelmät ja viikunapuunsa, joista hän on sanonut: 'Ne ovat minun palkkani, jonka rakastajani, kansakunnat, ovat minulle antaneet'. Minä teen ne metsäksi, ja metsän eläimet syövät niitä.

13. Ja minä kostan hänelle ne epäjumalien palvonnan päivät, joina hän niille poltti suitsukkeita, kun hän oli kuin miehensä jättänyt nainen, joka koristi itsensä renkaillaan ja kaulakäädyillään ja kulki harhaan rakastajainsa jäljessä. Niin myös Israelin seurakunta rakasti epäjumalien palvelemista, mutta unhotti minun palvelemiseni, sanoo Herra.

14. Sentähden, katso, minä teen hänet lain alaiseksi, ja minä teen ihmeitä ja voimallisia tekoja hänen puolestaan, niin kuin minä tein siellä erämaassa. Minä puhun lohdutusta hänen sydämelleen minun palvelijoideni, profeettojen, kautta.

15. Minä annan hänelle sieltä johtajia, ynnä Aakorin laakson sielun iloksi, ja hän on oleva siellä seuraamassa minun sanaani kuuliainen niinkuin nuoruutensa päivinä, ja myös minä teen heille ihmeitä ja voimallisia tekoja niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi.

16. Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä palvelet innolla minua, etkä enää palvele epäjumalia;

17. ja minä poistan muiden kansojen epäjumalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita.

18. Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton, että he saavat elää rauhassa metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sotilaat minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa.

19. Ja minä vahvistan sinut itselleni ikiajoiksi, vahvistan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella,

20. vahvistan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran pelon.

21. Sinä päivänä minä kuulen teidän rukouksenne, sanoo Herra, minä käsken taivasta, ja se lähettää maalle sateen,

22. ja maa tuottaa jyviä, viiniä ja öljyä, ja niitä hankitaan minun kansani karkoitetuille.

23. Ja minä vahvistan sinut minun eteeni, minun kirkkauteni läsnäolon maahan, minä armahdan niitä, joita ei armahdettu heidän tekojensa tähden ja sanon niille, joista sanottiin, ’te ette ole minun kansaani’: 'Sinä olet nyt minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'."

Luku 3.

Sitten sanoi Herra minulle: "Mene vielä ja puhu profetia Israelin huoneesta, joka on kuin nainen, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion. Aivan niin kuin mies rakastaa häntä, eikä tahdo lähettää häntä pois, niin Herra rakastaa israelilaisia, vaikka nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen. Mutta jos he tekevät parannuksen, heille annetaan anteeksi, ja he ovat kuin mies, joka on tehnyt erehdyksen ja sanonut jotain sopimatonta, viinistä humaltuneena."

2. Ja minä lunastin heidät minun sanani kautta Nisan-kuun viidentenätoista päivänä, ja annoin sen hopearahan sovitukseksi, ja minä sanoin, että heidän tulisi tuoda sadon uutislyhteen esikoinen minun eteeni.

3. Profeetta, sano hänelle: "Israelin seurakunta, teidän syntinne ovat syy teidän kauan aikaa kestäneeseen pakkosiirtolaisuuteenne! Palvele minua, älä eksy, äläkä palvele epäjumalia, silloin minä myös säälin sinua."

4. Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman Daavidin huoneen kuningasta ja ilman ruhtinasta, joka hallitsisisi Israelia, ilman uhria Jerusalemissa ja patsasta Samariassa, ilman kasukkaa ja opettajaa.

5. Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät, kuinka palvella Herraa, Jumalaansa, ja he tottelevat Messiasta, Daavidin poikaa, kuningastansa. Innolla he palvelevat Herraa, ja hänen hyvyytensä heille on oleva suuri, päivien lopulla.

Luku 4.

Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeudenkäynti maan asukasten kanssa; sillä ei ole ketään, joka toimii rehellisesti, ei ketään, joka tekisi hyviä tekoja eikä ketään, joka vaeltaisi Herran pelossa maassa.

2. Vannotaan väärin ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, tehdään lapsia kavereiden vaimojen kanssa, ja lisätään rikosta rikoksen päälle.

3. Sentähden maa autioituu, ja kaikki siinä asuvaiset tuhoutuvat, metsän eläimet ja taivaan linnut; myöskin kalat merestä katoavat, heidän syntiensä tähden.

4. Sillä he sanovat; kirjanoppinut älköön opettako, ja profeetta älköön nuhdelko, sinun kansasi väittelee opettajiensa kanssa!

5. Niin sinä kompastut päivällä, myös väärä profeetta kompastuu yhdessä sinun kanssasi kuin yöllä; ja minä laitan sinun seurakuntasi häpeämään.

6. Minun kansani on tullut tyhmäksi, sillä se on ymmärrystä vailla. Koska sinä olet hyljännyt ymmärryksen minun pelostani, hylkään minä sinut palvelemasta minun edessäni. Koska olet unhottanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi.

7. Mitä enemmän minä lisäsin heidän hyvinvointiaan, sitä enemmän he ovat tehneet syntiä minua vastaan. He ovat vaihtaneet heidän kunniansa häpeäksi.

8. Papit häpäisevät minua syömällä minun kansani syntiuhreista, lisätäkseen syntejä rikokseensa.

9. Maallikoista tehdään pappeja, jotka häpäisevät minun pyhät uhrini. Minä häpäisen heidän kunniansa ja teen siitä, mikä on heille kallisarvoista, halveksittavaa. Minä rankaisen heitä heidän pahojen teidensä mukaan ja kostan heille heidän kieroutuneet tekonsa.

10. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi, he ottavat vaimoja, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herran palvelemisesta.

11. Haureus ja viini ja päihteet vievät sydämen harhaan.

12. Minun kansani kysyy puultansa, ja luulevat, että sen oksa selittää; sillä vääryyden henki on eksyttäväinen: he ovat eksyneet palvelemasta Jumalaansa.

13. Vuorten huipuilla he uhraavat, polttavat uhreja kukkuloilla, rautatammen, haavan ja tammen alla, sillä niiden varjo on laaja. Sentähden tulee teidän tyttäristänne, joita teillä on muiden kansakuntien kanssa, porttoja, ja teidän miniänne, joita te olette ottaneet pojillenne muista kansakunnista, rikkovat avion.

14. En minä rankaise teidän tyttäriänne siitä, että he porttoja ovat, enkä miniöitänne siitä, että he avion rikkovat, sillä miehet itse poikkeavat syrjään porttojen kanssa ja syövät ja juovat huorien kanssa; ja sen sukupolven kansa, joka ei opetuksesta välitä, kukistuu.

15. Jos sinä, Israel, eksyt, älköön Juudan huone saattako itseänsä syynalaiseksi: älkää lähtekö Gilgaliin, älkää menkö ylös Beeteliin, älkääkä vannoko väärin: "Niin totta kuin Herra elää".

16. Sillä niinkuin lihavaksi tullut lehmä potkaisee, on Israel niskoitellut suuren hyvinvoinnin tähden; nyt on Herra johdattava heitä niinkuin lampaita laaksossa.

17. Israelin huone on riippuvainen epäjumalain palvonnastaminun palvelemiseni he ovat hylänneet.

18. Heidän johtajansa ovat lisänneet juhlimistaan sortamisen kautta, sen tähden he ovat eksyneet, ja harjoittavat törkeätä haureutta. Heidän herransa rakastavat häpeätä.

19. Heidän herrojensa teot eivät ole hyviä, aivan kuten on mahdotonta kuljettaa tuulta vaatteissa. Nyt minä tuon vastustajan heidän ylleen, he saavat häpeän epäjumaliensa alttareista.

Luku 5.

Kuulkaa tämä, te papit, tarkatkaa, Israelin heimo, ja ottakaa korviinne, kuninkaan huone: eikö ole teidän vastuullanne tuntea tuomio; mutta te olette olleet paula opettajillenne, kuin verkko, joka on levitetty korkealle vuorelle.

2. Epäjumalille uhrataan jatkuvasti, mutta minulta on tuleva rangaistus heille kaikille.

3. Minä tunnen Efraimin huoneen teot, eikä Israelin huone ole minulta kätkössä; sillä nyt sinä, Efraimin huone, olet eksynyt, Israelin huone on saastuttanut itsensä.

4. Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa palvelemiseen, sillä vääryyden henki on johtanut heidät harhaan, eivätkä he ole etsineet opetusta Herralta.

5. Israelin kunnia nöyryytetään, ja se tullaan näkemään, ja Israelin huoneen kansa ja Efraimin huoneen kansa kompastuvat syntivelkaansa; myös Juudan huoneen kansa kompastuu heidän kanssansa.

6. Lampainensa ja raavainensa he tulevat, etsiäksensä opetusta Herralta, mutta eivät löydä: hän on ottanut hänen kirkkautensa läsnäolon heistä pois.

7. He ovat olleet uskottomat Herran sanalle, sillä he ovat kasvattaneet muiden kansakuntien tyttärien lapsia. Nyt minä tuon heitä vastaan kansakuntia, kuukausi kuukaudelta, jotka ryöstävät heidän peltonsa.

8. Profeetat, korottakaa äänenne sofarin lailla! Profetoikaa, että verenhimoiset kansakunnat ovat tulossa heitä vastaan, sillä he tekivät Gibean Saulin kuninkaakseen. Huutakaa, niin kuin pasuuna huutaa, sanokaa, että kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa tulevat heitä vastaan, koska he eivät kuunnelleet Samuelin sanoja, joka oli profeetta Raamassa, nostakaa sotahuuto, koska he olivat uskottomat minun sanalleni, ja he kääntyivät pois minun palvelemisestani, eivätkö palvelleet minua siinä pyhäkössä, joka oli Benjaminin heimon maassa.

9. Efraimin huoneen kansa on tuleva autioksi syntien koston päivänä. Mutta Israelin heimokunnille minä olen ilmoittanut opetukseni.

10. Juudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niinkuin vedet.

11. Sorrettu on Efraimin huoneen kansa, loukattu hänen oikeutensa kautta, sillä heidän tuomarinsa ovat kääntyneet harhaan, vääryyden rahan perässä.

12. Minun sanani on Efraimin huoneen kansalle kuin koi ja Juudan huoneen heimolle kuin mätä.

13. Mutta kun Efraim näki sairautensa ja Juuda tuskansa, meni Efraimin huoneen kansa Assuriin, lähetti sanan kuninkaalle, että hän heidän puolestaan kostaisi; Profeetta, sano heille; hän ei voi teitä parantaa, ei lievittää tuskaanne.

14. Sillä minun sanani on Efraimin huoneen kansalle kuin leijona, Juudan kansan heimolle kuin nuori jalopeura: minä tapan, sanani kautta, ja vien pois. Minä kohotan voimani, eikä pelastajaa ole.

15. Minä poistan minun kirkkauteni läsnäolon, menen takaisin pyhille paikoilleni taivaisiin, kunnes he ymmärtävät, että he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani: ahdistuksessansa he minun pelkoani etsivät.

Luku 6.

He sanovat; Tulkaa, palatkaamme Herran palvelemiseen, sillä hän on lyönyt meitä, ja parantaa meidät, hän on tuonut hävityksen yllemme, ja hän on antava meille levon.

2. Hän tekee meidät eläviksi niinä tulevina lohdutuksen aikoina, kuolleiden ylösnousemuksen päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.

3. Niin opetelkaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herran pelko: niin kuin aamuruskon valo noustessaan, hän tulee tuomaan siunauksia meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.

4. Mitä on minun tehtävä sinua ihmisoikeuksien tähden tuomitessani, Efraimin huone, mitä on minun tehtävä sinulle, Juudan huone, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain, äkisti haihtuva kaste?

5. Koska minä olen antanut heille varoituksia profeettain kautta, eivätkä he ole tehneet parannusta, minä olen tuonut kuolemaa heitä vastaan, sillä he ovat rikkoneet minun tahtoni sanan. Ja minun tuomioni nousee kuin aamun valo.

6. Sillä hyviä tekoja minä haluan enkä uhria, ja Herran opetuksen toteuttamista enemmän kuin polttouhreja;

7. mutta he ovat, aikaisempien ihmisten tavalla, rikkoneet liiton: siinä hyvässä maassa, jonka minä olen antanut heille minun tahtoni tekemistä varten, he ovat olleet minun sanalleni uskottomat.

8. Gilead on sortajien kaupunki, täynnä viattoman veren jälkiä.

9. He ja heidän pappinsa kulkevat yhdessä samaa polkua, murhaavat kansaa yksimielisesti. Syntisten ohjeiden mukaan he tekevät.

10. Israelin heimon keskuudessa minä olen nähnyt kauhistuttavia tekoja: he ovat vaihtaneet sen liiton, joka oli tehty heidän kanssaan, etteivät palvelisi epäjumalia. He ovat uudelleen eksyneet, Beetelin vasikoiden perässä. Siellä on Efraimin huone kulkenut harhaan, Israelin huone on itsensä saastuttanut.

11. Myös Juudan huoneen kansa on alkanut kasvattamaan syntitaakkaansa, ja myös heistä on tuleva loppu, silloin kun minä käännän kansani karkoitetut takaisin.

Luku 7.

Kun Israelin rikos löytyy, silloin tulevat julki Efraimin rikokset ja Samarian pahuudet; sillä he harjoittavat petosta, varas tunkeutuu sisään yöllä, ja rosvojoukko ryöstää ulkona päivällä.

2. Eivät he ajattele sydämessään, että minä näen edessäni kaiken heidän pahuutensa. Nyt heidän tekonsa piirittävät heidät, ne ovat tulleet minun kasvojeni eteen.

3. He ilahuttavat toimettomuudellaan kuningasta ja valheillansa ruhtinaita.

4. Kaikki he ovat avionrikkojia, kavereidensa vaimojen kanssa; he palavat kuin leipojan sytyttämä uuni: sen tähden he saavat lähteä äkisti omista kaupungeistaan pakkosiirtolaisuuteen, aivan kuten he ovat äkisti kiiruhtaneet toteuttamaan pahoja aivoituksiaan, ja koska he eivät muistaneet niitä ihmeitä ja voimallisia tekoja, joita heidän puolestaan tehtiin siihen aikaan, kun heidät tuotiin Egyptistä, silloin, kun taikina leivottiin, ennen kuin se happani.

5. Sinä päivänä, kun he osoittivat itselleen kuninkaansa, ruhtinaat alkoivat juoda viiniä hänen kanssaan. Hän sai puolelleen pilkkaajien joukon.

6. Sillä he ovat yhtyneet synnin tekijöiden neuvoihin, eivätkä ole viivytelleet. He ovat saattaneet sydämensä kuumaksi kuin palava uuni; koko yön heidän vihansa hehkuu, aamulla se palaa kuin liekitsevä tuli.

7. He ovat kaikki kuumia kuin uuni, valheellisilla kielillään he julistavat tuomarinsa syyllisiksi: kaikki heidän kuninkaansa ovat kuolleet, ei yksikään niistä ole minun edessäni rukoillut.

8. Israelin huone on sekaantunut kansojen joukkoon. Israelin huone on tullut leivän kaltaiseksi, jota syödään ennen kuin sitä on käännetty.

9. Muukalaiset ryöstävät hänen hyvinvointinsa, mutta ei hän sitä ymmärrä. Heikkous on vallannut hänet, mutta hän ei ymmärrä.

10. Israelin ylpeys nöyryytetään heidän nähtensä, koska he eivät palaja Herran, Jumalansa, palvelemiseen, eivät rukoile häntä, vaikka kaikki näin on.

11. Israelin huone on tullut järjettömän ja taitamattoman kyyhkysen kaltaiseksi, jonka poikaset on viety pois. He lähestyvät avuksi Egyptiä, he menevät pakkosiirtolaisuuteen Assuriin.

12. Siellä, minne he ovat menossa, minä levitän verkkoni heidän päällensä ja pudotan heidät alas kuin taivaan linnut; minä rankaisen heitä, koska he ovat kuunnelleet omia neuvojaan.

13. Voi heitä, sillä he ovat poistaneet minun pelkoni kauas itsestään! Minä tuon heille saalistajia, sillä he ovat minun sanastani luopuneet! Minä olin heidän pelastajansa, mutta he puhuivat minua vastaan valheita.

14. Eivät he rukoile minun puoleeni sydämestänsä, sen tähden he ulvovat vuoteissansa. Kokoamansa jyvien ja viinin runsauden tähden he niskoittelevat minun sanaani vastaan.

15. Minä olen heitä kurittanut, minä olen tarttunut heidän käsivarteensa, mutta minua vastaan he jatkavat pahuuden aikomuksia.

16. Taas he kapinoivat minun opetustani vastaan, mutta eivät siksi, että minä aiheutan heille pahaa. He ovat kuin pettävä jousi. Heidän ruhtinaittensa pitää kaatuman miekkaan kieltensä petollisuuden tähden. Sellaisia ovat olleet heidän tekonsa siitä lähtien, kun he olivat Egyptin maassa.

Luku 8.

Profeetta, huuda kurkustasi, kuin sofarilla! Sano heille; Kotkan lailla on kuningas tuleva sotajoikkoineen Herran temppeliä vastaan - sillä he ovat rikkoneet minun liittoni, ovat luopuneet minun laistani!

2. aina, kun ahdistus tulee heidän ylleen, he rukoilevat edessäni ja sanovat; nyt me tiedämme, ettei muuta jumalaa ole sinun rinnallasi, vapauta meidät, sillä me olemme Israel, sinun kansasi.

3. Israelin huone on eksynyt siitä minun palvelemisestani, jonka kautta minä annoin heille hyvää. Vihollinen sitä tästä lähtien vainotkoon!

4. He ovat asettaneet kuninkaita, mutta ei se ole ollut minun sanani kautta; ovat asettaneet ruhtinaita, mutta ei minun tahtoni mukaan. Hopeansa ja kultansa, jonka he toivat Egyptistä, he ovat tehneet epäjumalikseen, että tulisi hävitys.

5. Sen Samarian vasikan perässä kuljettiin harhaan; minun vihani on syttynyt heitä vastaan. Kuinka kauan kestää, ennen kuin he pystyvät olemaan puhtaita?

6. Sillä Israelista se on tullut: seppä sen on tehnyt, hyödyttömän epäjumalan. Pirstaleiksi on menevä Samarian vasikka.

7. Sillä tuulta he kylvävät, Israelin huone, ja myrskyä he leikkaavat. Ei se pääse korrelle, ei tuota kasvua. Jos he hankkivat itselleen omaisuuksia, sen muukalaiset ryöstävät.

8. Ryöstetty on Israel. He ovat nyt pakanain seassa kelpaamattoman astian arvoiset.

9. Sillä Assuriin ovat he menneet pakkosiirtolaisuuteen, koska he kulkivat omien himojensa perässä, niin kuin niskoitteleva villiaasi. Israelin huone on johdatettu niiden kansakuntien käsiin, joita he rakastivat.

10. Mutta jos Israelin huone asettaisi minun pelkoni sydämiinsä, silloin minä kokoaisin heidän karkoitettunsa, jotka ovat pakanain seassa. Vaikka he tulisivat järkiinsä vain hetkeksi, minä poistaisin kuninkaiden ja hallitsijoiden vallan heidän yltään.

11. Efraimin huoneen kansa on rakentanut paljon alttareita tehdäkseen syntiä. Heidän epäjumaliensa alttarit ovat tulleetkin hänelle ansaksi.

12. Minä olen kirjoittanut heitä varten monet minun lakini, mutta niitä pidetään kuin muiden kansakuntien lakina.

13. Minun uhrilahjoikseni he uhraavat väkisin vietyä, uhraavat lihaa ja syövät. Eivätkä he löydä suosiota Herran edessä. Nyt hän kutsuu heidät tekemään tiliä rikoksistaan, ja rankaisee heidän syntinsä: Egyptiin on heidän palattava.

14. Israel on hylännyt tekijänsä palvelemisen ja rakentanut palatseja epäjumalille, ja Juudan huoneen kansa on rakentanut paljon varustettuja kaupunkeja; mutta minä lähetän tulen hänen kaupunkeihinsa, ja se kuluttaa niiden palatsit.

Luku 9.

Älä iloitse, Israelin huone, älä riemuitse, niinkuin muut kansat, sillä sinä olet kulkenut harhaan palvelemasta Jumalaasi, olet rakastanut palvella epäjumalia kaikilla viljan puimatanterilla.

2. Puimatanner ja viinikuurna eivät heitä elätä, eikä viini täytä heidän tarpeitaan.

3. Eivät he saa asua Herran kirkkauden läsnäolon maassa, vaan Efraimin huoneen on palattava Egyptiin, ja Assurissa, pakkosiirtolaisuudessa, he syövät saastaista.

4. Eivät he vuodata viiniä juomauhriksi Herralle, eivätkä heidän teurasuhrinsa tuo heille suosiota. Heidän uhrinsa ovat kuin kauhistuksen leipää; kaikki, jotka sitä syövät, saastuttavat itsensä; sillä heidän uhrinsa eivät tuo heille sovitusta Herran pyhäkössä.

5. Mitä teette, kun tulee juhla-aika, Herran juhlapäivä?

6. Sillä katso, heidän on mentävä pakkosiirtolaisuuteen, ryöstäjien tähden: Egypti heidät kokoaa, Memphis heidät saa viedä. Orjantappurat valtaavat heidän hopeakalleutensa huoneet, ohdakkeita on oleva heidän majoissansa.

7. Rangaistuksen päivät tulevat, syntien koston päivät tulevat, Israel saa tuntea sen, että totuuden profeetat ovat heille profetoineet, mutta väärät profeetat tekivät heitä tyhmiksi, sillä he lisäsivät heidän rikoksiaan, ja tekivät heidän syntinsä pahemmaksi.

8. Israelin huone odottaa, että heidän vääryyden tekonsa vahvistettaisiin. Profeetta - hänen kaikilla teillään on pyydystäjän paula, ansoja on hänen Jumalansa temppelissä.

9. He ovat syvälle vajonneet turmiontekoon niinkuin Gibean päivinä. Hän kutsuu heidät tekemään tiliä rikoksistaan, rankaisee heidän syntinsä.

10. Niinkuin vesilähteen vierelle istutettu viinipuu erämaassa minun sanani löysi Israelin; niinkuin varhaishedelmät viikunapuussa, sen alkurunsaudessa, minä rakastin teidän isänne. He tulivat Baal-Peoriin, vihkiytyivät häpeäjumalalle ja tulivat kauhistaviksi, niinkuin ne heidän rakastamansa asiat.

11. Niin kuin lintu, joka on ajettu pesästään, ja vaeltaa pois, niin on Israelin huoneen kunnia karkoitettu: lapsia ei lisäänny, eikä saada riemuita kohdun hedelmistä, koska he pidättivät jalkansa astumasta minun pyhäkkööni.

12. Ja vaikka he saisivat lapsensa isoiksi, teen minä heidät keskenkasvuisiksi, niin ettei heistä kasva aikuisia. Voi heitä itseänsäkin, kun minä poistan minun kirkkauteni läsnäolon heiltä!

13. Kun Israelin seurakunta täyttää lakia, he ovat kuin tyyro menestyksensä ja leponsa päivinä. Mutta Efraimin huoneen kansa on tehnyt syntiä surmaamalla lapsiaan epäjumalille!

14. Anna heille, Herra, heidän tekojensa mukaan - anna heille hedelmätön kohtu ja kuivettuneet rinnat.

15. Kaikki heidän pahuutensa Gilgalissa on minun edessäni paljastettua, sillä siellä minä rupesin heitä vihaamaan. Heidän tekojensa pahuuden tähden minä karkoitan heidät temppelistäni pois. En minä enää heitä rakasta: kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita.

16. Israelin huone on kuin puu, jonka juurensa on kuivettunut alhaalta, oksat kuihtuneet ylhäältä: hedelmää he eivät tee. Ja jos synnyttävätkin, kuoletan minä heidän kohtunsa kalleimmat.

17. Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole hänen sanaansa totelleet. He joutuvat pakolaisiksi pakanain sekaan.

Luku 10.

Israel on ryöstetty viinipuu, vaikka se oli rehevä viiniköynnös, kun se toteutti lakia. Heidän tekojensa hedelmät ovat aiheuttaneet heidän pakkosiirtolaisuutensa. Mitä runsaampi sen hedelmä oli, sitä runsaammin se teki alttareita; mitä parempi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti.

2. Heidän sydämensä on eronnut laista; nyt he saavat siitä kärsiä: nyt minä tuon heitä vastaan vihollisen, joka särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa.

3. Nyt he saavat sanoa: "Ei ole meillä kuningasta, sillä me emme ole peljänneet Herraa; ja mitä hyvää kuningas meille tekisi?"

4. He puheita pitävät, väkivallan sanoilla, väärin vannovat, turhia liittoja tekevät; nyt minä tuon heitä vastaan, myrkkykäärmeiden myrkyn lailla, tuomion heidän peltojensa rajojen siirtelyistä.

5. Beetelin vasikkain palvonnan tähden heitä vastaan on nouseva kuningas sotajoukkoineen, ja hän on heidät karkoittava. He vievät Samariankin vasikan heiltä. Sillä sen kansa ja ne palvojat, jotka riemuitsivat siitä, joutuvat suremaan sen kunniasta, sillä se on siitä poistettu.

6. Se itsekin viedään Assuriin lahjaksi sotaisalle kuninkaalle, joka on tuleva kostamaan heille. Profeetta, sano heille; Häpeän saa Efraimin huone, ja häpeään joutuu Israelin huone neuvonpiteistänsä.

7. Hukassa on Samaria kuninkaineen, on kuin vaahto veden pinnalla.

8. Beetelin kukkulat tehdään autioksi, Israelin synti saa heidät karkoitetuiksi; orjantappuraa ja ohdaketta on kasvava heidän alttareillansa. Minä tuon heidän ylleen sellaisen ahdistuksen, että he sanovat vuorille: "Peittäkää meidät", ja kukkuloille: "Langetkaa meidän päällemme".

9. Gibean päivistä asti sinä olet syntiä tehnyt, Israelin huone. Sinne he nousivat ja kapinoivat minun sanaani vastaan, osoittamalla itselleen kuninkaan, mutta he eivät olleet arvollisia, että tuo Gibean kuninkuus olisi vahvistettu. Siellä sotilaat nousivat heitä tappamaan, isät poikiensa kanssa.

10. Minun sanani kautta minä toin heille rangaistuksen, ja kokosin kansakuntia heitä vastaan, ja he hallitsivat heitä, niin kuin ies sidotaan härkien renkaisiin.

11. Israelin seurakunta on kuin lehmä, jota opetetaan kyntämään, mutta se ei opi; se vain rakastaa seurata omia himojaan. Sillä minä vapautin heidät Egyptin orjuudesta, poistin sen väkevän ikeen heidän niskastaan, minä laitoin Israelin huoneen asustamaan amorilaisten linnoittamaa maata, olin voittoisana heidän edellään. Juudan huoneelle minä annoin sen perintöosan, jonka minä lupasin Jaakobille, heidän isälleen.  

12. Israelin huone, tehkää hyviä tekoja, vaeltakaa vanhurskauden polkuja, vahvistakaa itsellenne lain opetusta. Katso, profeetat sanovat teille kaiken aikaa, ”palatkaa Herran palvelemiseen!” Nyt hän on ilmestyvä, ja tekevä vanhurskaita tekoja teidän puolestanne.

13. Te olette suunnitelleet sortoa, tehneet pahaa, olette saaneet rangaistuksen teoistanne; sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen.

14. On nouseva sodan pauhina sinun kansojesi kesken, ja kaikki sinun linnoituksesi hävitetään, niinkuin rauhassa asuvat ryöstetään väijytyksen kautta, sodan päivänä: kun äiti tapetaan lastensa päälle.

15. Tämän tekee teille Beetelissä tekemänne synnit, teidän töidenne ylenpalttisen pahuutenne tähden: aamunkoitossa Israelin kuningas on joutuva häpeään ja nöyryytykseen.

Luku 11.

Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja toin hänet palvelemaan minua, ja Egyptistä lähtien minä kutsuin heitä lapsikseni.

2. Minä lähetin profeettani heitä opettamaan, mutta he kulkivat heistä harhaan. He uhrasivat baaleille ja polttivat suitsukkeita epäjumalille.

3. Minä luotani lähetetyn enkelin kautta johdatin Israelia oikeaa tietä, kannoin heitä ikään kuin käsivarsilla. Mutta he eivät ymmärtäneet, että minä pidin heistä huolen.

4. Ihmissiteillä minä heitä vedin, voimallisen rakkauden köysillä; minun sanani oli heille kuin hyvä maanviljelijä, joka keventää härkien taakkaa ja löysää ohjaksia. Kun he olivat erämaassa, minä lisäsin heille hyvää syötävää.

5. Eivät he joudu jälleen Egyptin maahan, vaan Assur on tuleva heille kuninkaaksi, koska he eivät ole tahtoneet kääntyä.

6. Miekka on riehuva hänen kaupungeissansa, on hävittävä hänen soturinsa, on tuhoava hänen ruhtinaansa, heidän neuvonpiteittensä takia.

7. Minun kansallani on halu kääntyä minun opetuksistani pois; ja kun hätä on suuri, kokoonnutaan yhteen, ei kenkään heistä voi kävellä pystyssä.

8. Kuinka minä jättäisin sinut, Efraim, tuhoaisin sinut, Israel? Kuinka hävittäisin sinut niinkuin Adman, tekisin sinulle niinkuin Seboimille? Minun liittoni sana on minua vastaan, minun säälini isiänne kohtaan herää.

9. En minä pane täytäntöön vihani hehkua, minun sanani ei hävitä Israelin huonetta. Sillä minä olen Jumala, ja minun sanani pysyy iankaikkisesti, eivätkä minun tekoni ole niin kuin maan päällä asustavien ihmisten. Minä olen säätänyt, että minun pyhä kirkkauteni läsnäolo on oleva teidän keskellänne, enkä minä milloinkaan vaihda Jerusalemia toiseen kaupunkiin.

10. Ja he vaeltavat Herran palvelemisessa. Hänen sanansa ärjyy kuin leijona - niin, kun hän ärjyy, karkoitetut kootaan lännestä.

11. Niin kuin avoimesti tuleva lintu, tulevat karkoitetut Egyptin maasta, ja kuin kyyhkynen palatessaan pesäänsä, niin palaavat Assurin maasta ne, jotka ovat sinne siirretyt, ja minä saatan heidät rauhassa asumaan kodeissansa, ja minun sanani on heidän auttajansa, sanoo Herra.

Luku 12.

Efraimin huone on ympäröinyt minut valheella ja Israelin huone vilpillä. Mutta Juudan huoneen kansa oli kestävä palvelemisessa, kunnes Jumalan kansa karkoitettiin maastaan, ja niitä, jotka palvelivat minun edessäni pyhäkössä, kutsuttiin pyhäksi kansaksi. Näin heitä vahvistettiin.

2. Israelin huone ikään kuin kylvää tuuleen ja niittää pyörremyrskyä. Kartutetaan kaiken aikaa valhetta ja hävitystä; tehdään liittoja Assurin kanssa, ja maksetaan veroja Egyptiin.

3. Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan huoneen kansan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on palkitseva sille sen hyvät teot.

4. Profeetta, sano heille; eikö Jaakobista sanottu jo ennen kuin hän syntyi, että hän olisi suurempi kuin veljensä? Ja miehuutensa voimassa hän taisteli enkelin kanssa.

5. Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä ilmestyi hänelle ja puhui siellä meidän kanssamme.

6. Hän on Herra, Jumala Sebaot, joka ilmestyi Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja Mooseksen kautta sanottiin, että Herra on hänen nimensä jokaiselle sukupolvelle.

7. Ja sinä – ole kestävä Jumalasi palvelemisessa, noudata laupeutta ja oikeutta ja pane alati toivosi Jumalaasi, joka pelastaa.

8. Älkää olko kuin kauppiaat, joilla kädessänsä on petollinen vaaka, jotka rakastavat sortamista.

9. Efraimin huoneen kansa sanoo: "Olenpas rikastunut, olen saanut itselleni omaisuutta". Profeetta, sano heille, ei mikään teidän hyvinvoinnistanne ole pysyvää sinä päivänä, kun synneistänne rangaistaan!

10. Mutta minä, joka olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta, minä saatan vielä sinut asumaan teltoissa niinkuin muinaisina päivinä.

11. Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut sanoja palvelijoideni, profeettain kautta.

12. Jos Gilead on pelkkää sortajia täynnä ollutkin, niin he pelkäksi turhuudeksi tulevatkin. Gilgalissaon uhrattu härkiä epäjumalille, niinpä tuleekin heidän alttareistansa kuin kiviröykkiöitä, joita on pellon reunoilla.

13. Profeetta, sano heille; eikö teidän isänne Jaakob paennut Aramin kedoille, ja Israel palveli naisen tähden, naisen tähden hän paimensi lampaita.

14. Kun teidän isänne menivät alas Egyptiin, Herra lähetti profeetan, jonka kautta vei Herra Israelin Egyptistä pois, ja profeetta sitä paimensi.

15. Efraimin huoneen kansa kiihottaa minua vihaan, he jatkavat synnin tekoaan. Ja sen viattoman, vuodatetun veren minä käännän heidän päälleen. Hänen Herransa on kääntävä hänen häpäisevän menonsa häneen itseensä.

Luku 13.

Kun yksi Efraimin huoneen kansasta puhui, kauhu valtasi kansakunnat: korkealle kohosi hän Israelissa. Mutta hän joutui syynalaiseksi epäjumalien palvelemisen takia, ja hän kuoli.

2. Nyt he jatkavat synnintekoa, tekevät itselleen valettuja kuvia hopeastansa, epäjumalankuvia oman kuvansa kaltaisuuden mukaan, taitoniekkain tekemiä kaikki tyynni. Väärät profeetat johtavat heitä harhaan, he uhraavat ihmiskäsien teoille, teurastavat vasikoita härkinä.

3. Sentähden he ovat kuin aamupilvi, kuin kaste, joka varhain haihtuu, kuin akanat, jotka tuulesta puimatantereelta lentävät, kuin savu, joka häipyy ikkunasta.

4. Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä.

5. Minä hankin sinun tarpeesi erämaassa, maassa, jossa sinulla oli puutetta kaikesta.

6. Kun minä heitä ruokin, he kylläisiksi tulivat. He tulivat kylläisiksi, ja heidän sydämensä tuli ylpeäksi; sentähden he hylkäsivät minun palvelemiseni.

7. Niin minun sanastani tuli heille ikäänkuin leijona, niinkuin pantteri tien ohessa väijymässä.

8. Minun sanani käy heidän kimppuunsa kuin karhu, jolta on riistetty poikaset, minä murskaan heidän sydäntensä pahuuden ja tapan heidät siinä paikassa kuin naarasleijona. Niin kuin metsän pedot raatelevat, minä hävitän heidät.

9. Kun sinä turmelet tekosi, Israelin huone, muut kansakunnat saavat sinua hallita, mutta kun palaat minun opetukseeni, minun sanani on sinun apusi.

10. Missä on nyt sinun kuninkaasi, että hän auttaisi sinua kaikissa kaupungeissasi, ja sinun tuomarisi, joista olet sanonut: "Anna minulle kuningas ja ruhtinaat"?

11. Kuninkaan minä olen antanut sinulle vihassani ja ottanut pois kiivastuksessani.

12. Efraimin huoneen rikos on sidottu kokoon, talteen on pantu hänen kaikki syntinsä, rangaistusta varten.

13. Hänelle tulee ahdistus ja epätoivo, kuin synnyttäjän tuskat. Hän on lapsi, joka on kasvanut, mutta ei ole oppinut minun pelkoani. Minä tuon hänelle sellaisen ahdingon, niin kuin naisella, joka istuu synnyttämässä, mutta ei ole voimaa synnyttää.

14. Kuoleman vallasta minä olen vapauttanut Israelin huoneen, pelastanut heidät hävittäjältä. Mutta nyt minun sanani on heitä vastaan, tappaakseen, ja minun säädökseni tuhotakseen. Koska he ovat rikkoneet  minun lakini, minä poistan minun kirkkauteni läsnäolon heiltä.

15. Heitä kutsutaan lapsiksi, mutta he ovat vain lisänneet turmeltuneita tekojaan. Nyt minä tuon heitä vastaan kuninkaan, voimallinen kuin itätuuli, Herran sanan kautta. Hän on tuleva erämaan tietä, ja tuhoava heidän aarreavarastonsa, ja hävittävä heidän kuninkaallisen kaupunkinsa. Hän on ryöstävä hänen aarteensa, kaikki hänen kallisarvoiset kalunsa.

Luku 14.

Samaria joutuu syystänsä kärsimään, koska se on niskoitellut Jumalansa sanaa vastaan: he kaatuvat miekkaan, heidän nuorukaisensa ruhjotaan, ja heidän raskaat vaimonsa halkaistaan.

2. Palaja, Israel, Herran, sinun Jumalasi, pelkoon, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi.

3. Ottakaa mukaanne tunnustuksen sanoja ja palatkaa Herran palvelemiseen ja sanokaa hänelle: anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, ota vastaan huultemme sanat edessäsi suosiolla, niin kuin nuoret lehmät alttarillasi.

4. Assurin kuningas ei ole meitä auttava, hevosmiehiin emme tahdo luottaa, emmekä enää sano kättemme teoille: 'Meidän jumalamme'; sillä sinun edestäsi armo osoitettiin isillemme, kun he olivat ikään kuin orpoja Egyptissä."

5. Minä hyväksyn heidän katumuksensa, minä annan heidän syntinsä anteeksi, minä säälin heitä, kun he tekevät parannuksen, sillä minun vihani on kääntynyt heistä pois.

6. Minun sanani on oleva Israelille kuin kaste, he ovat kukoistava kuin lilja ja asustava linnoitetussa maassa, niin kuin puu Libanonilla, joka kasvattaa oksiaan.

7. Pojat ja tyttäret lisääntyvät, ja heidän valonsa on oleva kuin pyhän menoran valo, ja heidän tuoksunsa kuin suitsukkeen tuoksu.

8. Heitä kootaan karkoitettujen keskuudesta, he saavat asustaa Messiaansa varjossa. Kuolleet herätetään ylösnousemukseen, ja siunaus lisääntyy maassa. Kertomukset heidän hyvyydestään kulkevat, eivätkä lakkaa, niin kuin muisto niistä pasuunoista, kun viiniä vuodatettiin temppelissä.

9. Israelin huone on sanova; mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Sanani kautta minä kuulen Israelin rukouksen, ja armahdan heitä. Minun sanani kautta he ovat oleva kuin viheriöitsevä kypressi: sillä anteeksianto heidän eksymisestään on havaittu minun edessäni.

10. Kuka on viisas ja ajattelee kaikkea tätä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat, jotka niillä vaeltavat, saavat elää iankaikkisesti, mutta pahan tekijät joutuvat helvettiin, koska he eivät ole niillä vaeltaneet.