Takasin alkuun

Jesajan kuolema

Tämä on julkaistu englanniksi kirjassa ’The Apocrypha And Pseudepigrapha Of The Old Testament' (Oxford; Clarendon Press 1913). Edesmennyt professori Aapeli Saarisalo mainitsee kirjassaan ’Hyvä Opettaja’ tämän tekstin etiopiankielisen version. Jaejako oli sen verran epämääräinen, että se on tekstin luettavuuden vuoksi jätetty pois. Todennäköisesti tästä puuttuu toiseksi viimeinen luku.

Luku 1

Ja tapahtui Hiskian, Juudan kuninkaan, 26.hallitusvuotena, että hän kutsui poikansa Manassen. Hän oli hänen ainut poikansa. Ja paikalla olivat myös Jesaja, Aamoksen poika ja Joosab, Jesajan poika. Ja samalla, kun Hiskia antoi käskyjä seisoi Joosab, Jesajan poika hänen vierellään. Kun Manasse ei ollut paikalla, sanoi Jesaja kuningas Hiskialle, ’Niin totta kuin Herra elää, jonka nimeä ei ole lähetetty tähän maailmaan, ja kuin Henki, joka minussa elää, kaikki nämä käskyt ja sanat eivät tee mitään vaikutusta poikaasi Manasseen, ja hänen käsiensä komennosta minä kuolen kidutettaessa ruumistani. Ja Sammael Malchira tulee palvelemaan Manassea, ja toteuttaa hänen himonsa, ja hänestä tulee mieluummin Beliarin seuraaja kuin minun. Ja monet Jerusalemissa ja Juudeassa hän saattaa hylkäämään todellisen uskon, ja Beliar elää Manassessa, ja hänen käsiensä kautta minut tullaan sahaamaan kappaleiksi.’ Ja kun Hiskia kuuli nämä sanat, hän itki hyvin katkerasti, repi vaatteensa, laittoi maata päänsä päälle ja lankesi kasvoilleen. Ja Jesaja sanoi hänelle, ’Sammaelin suunnitelma Manassea vastaan saatetaan päätökseen: mikään ei heitä hyödytä.’ Ja sinä päivänä Hiskia suunnitteli sydämessään tappavansa poikansa Manassen. Ja Jesaja sanoi Hiskialle: sydämesi tarkoitusta ei toteuteta, sillä tähän minut on kutsuttu.’

Luku 2

Ja tapahtui sen jälkeen, että Hiskia kuoli ja Manassesta tuli kuningas, eikä hän muistanut isänsä Hiskian käskyjä vaan unohti ne, ja Sammael asui Manassessa ja kietoutui lujasti kiinni häneen. Ja Manasse hylkäsi isänsä Jumalan palvelemisen, ja palvoi Saatanaa ja hänen enkeleitään ja voimiaan. Ja hän käänsi isänsä huoneen joka oli ollut Hiskian kasvojen edessä pois viisauden sanoista ja Jumalan palvelemisesta. Ja Manasse käänsi sydämensä palvelemaan Beliaria, sillä laittomuuden enkeli, joka on tämän maailman hallitsija, on Beliar, jonka nimi on Matanbuchus. Ja hän riemuitsi Jerusalemissa Manassen tähden, ja teki hänet vahvaksi uskosta luopumisessa ja laittomuudessa, joka levisi ympäri Jerusalemia. Ja noituus ja magia lisääntyi ja ennustaminen, merkkien selittely, ja haureus ja oikeamielisten vaino, joita lisäsivät Manasse, Balkiira, kanaanilainen Tobia, Johannes Anatotista ja Saadok, tekojen päällikkö. Ja loput heidän teoistaan, katso, ovat kirjoitetut kuningasten kirjaan. Ja kun Jesaja, Aamoksen poika näki laittomuudet joihin Jerusalem syyllistyi ja Saatanan palvonnan ja hänen moraalittomuutensa, hän lähti Jerusalemista ja asettui Juudan Beetlehemiin. Ja myös siellä oli paljon laittomuutta, ja lähtien Beetlehemistä hän asettui vuorelle erämaahan [ja profeetta Miika, ikääntynyt Ananias, ja Jooel ja Habakuk, hänen poikansa Joosab, ja monet uskovat jotka uskoivat taivaan laskeutumiseen, lähtivät ja asettuivat vuorelle]. He kaikki pukeutuivat karvavaatteisiin, ja he olivat kaikki profeettoja. Eikä heillä ollut mitään mukanaan ja he kaikki valittivat suuria valituksia koska Israel oli eksynyt. Ja nämä eivät syöneet muuta kuin villejä yrttejä, joita he keräsivät vuorilta ja keittivät ne. Ja he elivät yhdessä profeetta Jesajan kanssa. Ja heiltä kului näin kaksi vuotta vuorilla ja kukkuloilla. Ja sillä aikaa kun he olivat erämaassa, Samariassa oli mies nimeltä Balkiira, Sedekian sukua, Kenaanin poika, väärä profeetta joka majaili Beetlehemissä. Nyt Hiskia, Kananin poika, joka oli isänsä veli, ja kuningas Aahabin päivinä oli ollut neljänsadan Baalin profeetan opettaja, oli lyönyt itseään ja nuhdellut profeetta Miikaa, Amadan poikaa. Ja Aahab oli nuhdellut Miikaa ja heittänyt vankeuteen. Ja hän oli profeetta Sedekian kanssa: he olivat Ahasian, Aahabin pojan, Samarian kuninkaan kanssa. Ja Elia, profeetta Gileadin Tebonista, nuhteli Ahasiaa ja Samariaa ja profetoi Ahasialle että hän kuolee vuoteeseensa sairauteen, ja Samaria johdetaan Leba Nasrin käsiin, koska hän oli tapattanut Jumalan profeetat. Ja kun väärät profeetat, jotka olivat Ahasian, Aahabin pojan kanssa ja heidän opettajansa Gemarias Jooelin vuorelta olivat kuulleet –hän oli Sedekian veli- ahdistivat Ahasiaa, Aguaronin kuningasta ja tappoivat Miikan.

Luku 3

Ja Balkiira tunnisti ja näki Jesajan paikan ja profeetat, jotka olivat hänen kanssaan, sillä hän vaelsi Beetlehemin ympäristössä, ja oli Manassen kannattaja. Ja hän profetoi väärin Jerusalemissa, ja monet Jerusalemiin kuuluvat olivat hänen liittolaisiaan, ja hän oli samarialainen. Ja tapahtui, että Assurian kuningas oli tullut ja valloittanut Samarian ja vienyt yhdeksän ja puoli heimoa vankeuteen, ja johdatti heidät pois Medesin vuorille ja Taasonin joelle; täältä Balkiira nuorena pakeni ja tuli Jerusalemiin Hiskian, Juudan kuninkaan päivinä, mutta hän ei seurannut samarialaisten isiensä jälkiä, sillä hän pelkäsi Hiskiaa. Ja hänet löydettiin Hiskian päivinä puhumasta laittomuuden sanoja Jerusalemissa. Ja Hiskian palvelijat moittivat häntä, ja hän pakeni Beetlehemin seudulle. Ja Balkiira syytti Jesajaa ja profeettoja, jotka olivat hänen kanssaan, sanoen: "Jesaja ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, profetoivat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja vastaan, että ne tuhotaan ja myös Benjamin lähtee vankeuteen, ja myös sinä, oi herra kuningas, lähdet koukuissa ja rautakahleissa.’: Mutta he profetoivat väärin Israelia ja Juudaa vastaan. Ja Jesaja itse on

sanonut: ’Minä näen enemmän kuin profeetta Mooses.’ Mutta Mooses sanoi: ’Ei kukaan voi nähdä Jumalaa ja jäädä eloon." Ja Jesaja on sanonut: ’Olen nähnyt Jumalan ja katso, minä elän.’ Tiedä siis, oi kuningas, että hän valehtelee. Ja Jerusalemia hän on kutsunut Sodomaksi, ja Juudan ja Jerusalemin ruhtinaiden hän on julistanut olevan Gomorran kansa. Ja hän toi esiin monia syytöksiä Jesajaa ja profeettoja vastaan Manassen eteen. Mutta Beliar majaili Manassen sydämessä ja Juudan ruhtinaiden sydämissä ja Benjaminissa ja eunukeissa ja kuninkaan neuvonantajissa. Ja Balkiiran sanat miellyttivät häntä, ja hän lähetti miehiä vangitsemaan Jesajan.

Viimeinen Luku

Ja hänet sahattiin kappaleiksi puusahalla. Ja kun Jesajaa sahattiin palasiksi Balkiira nousi ylös, syyttäen häntä, ja kaikki väärät profeetat nousivat, nauraen ja iloiten Jesajan tähden. Ja Balkiira, Matanbuchuksen avulla, nousi Jesajan eteen nauraen, pilkaten. Ja Belkiira sanoi Jesajalle: ’sano: "Olen valehdellut kaiken mitä olen puhunut, ja kaikki Manassen tavat ovat hyvät ja oikeat. Ja myös Balkiiran ja hänen ystäviensä tavat ovat hyvät."’. Ja näin hän sanoi Jesajalle kun häntä paloiteltiin. Mutta Jesaja oli Herran näyssä, ja vaikka hänen silmänsä olivat avoinna, hän näki heidät. Ja Balkiira puhui Jesajalle: "Sano mitä minä käskin sinun sanoa, ja minä käännän heidän sydämensä, ja pakotan Manassen ja Juudan ruhtinaat ja kansan ja koko Jerusalemin palvomaan sinua." Ja Jesaja vastasi ja sanoi: "Niin kauan kun vielä pystyn puhumaan: Kirottujen kirottu olet sinä ja kaikki voimasi ja kaikki huoneessasi. Sillä sinä et voi ottaa etkä pelastaa ruumiini nahkaa." Ja he sahasivat palasiksi Jesajan, Aamoksen pojan, puusahalla. Ja Manasse ja

Balkiira ja väärät profeetat ja ruhtinaat ja kansa, kaikki katselivat. Ja profeetoille, jotka olivat hänen kanssaan, hän sanoi ennen kuin hänet oli paloiteltu, "Menkää Tyyron ja Siidonin maakuntaan, sillä vain minulle Jumala on sekoittanut juoman." Ja kun Jesajaa sahattiin kappaleiksi, hän ei huutanut ääneen eikä itkenyt, mutta hänen huulensa puhuivat Pyhän Hengen kanssa kunnes hänet oli sahattu kahtia.