Jasherin kirja

 

TÄMÄ ON AADAMIN SUKUPOLVIEN KIRJA, JONKA JUMALA LOI MAAPALLON PÄÄLLE, PÄIVÄSTÄ, JOLLOIN JUMALA LOI TAIVAAN JA MAAPALLON.

 

1 Luomisesta Aabeliin

1 AM - Luominen

                           1 Ja Jumala sanoi, ”Tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän kaltaisuutemme mukaan.”, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. 2 Ja Jumala muodosti ihmisen maaperästä, ja Hän puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu varustettuna puhekyvyllä. 3 Ja Herra sanoi, ”Ei ole hyvä ihmiselle olla yksin; Minä teen hänelle apulaisen.” 4 Ja Herra saattoi syvän unen lankeamaan Aadamin ylle, ja hän nukahti, ja Hän otti pois yhden hänen kylkiluistaan; ja rakensi lihan siihen, ja teki naisen ja toi hänet miehen luo, ja Aadam heräsi unestansa, ja katso, nainen seisoi hänen edessään. 5 Ja hän sanoi, ”Tämä on luu minun luistani ja sitä kutsuttakoon naiseksi, sillä tämä on otettu miehestä; ja Aadam antoi hänelle nimen Eeva, sillä hän oli kaikkien elävien äiti. 6 Ja Jumala siunasi heidät ja kutsui heidän nimekseen Aadam sinä päivänä, jolloin Hän loi heidät, ja Herra Jumala sanoi, ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.” 7 Ja Herra Jumala otti Aadamin ja hänen vaimonsa, ja asetti heidät Eedenin puutarhaan muokkaamaan ja varjelemaan sitä; ja Hän käski heitä ja sanoi heille, ”Jokaisesta puutarhan puusta te voitte syödä, mutta hyvän- ja pahan tiedon puusta te ette saa syödä, sillä sinä päivänä, jona siitä syötte, te totisesti kuolette.” 8 Ja kun Jumala oli siunannut ja käskenyt heitä, Hän meni heidän luotaan, ja Aadam ja hänen vaimonsa asuivat puutarhassa sen käskyn mukaan, jolla Herra oli heitä käskenyt. 9 Ja käärme, jonka Jumala oli luonut heidän kanssaan maahan, tuli heidän luokseen viettelemään heidät rikkomaan Jumalan käsky, jonka Hän oli käskenyt heille. 10 Ja käärme vietteli ja taivutti naista syömään tiedon puusta, ja nainen kuunteli käärmeen ääntä, ja hän rikkoi Jumalan sanan, ja otti hyvän- ja pahan tiedon puusta, hän söi, ja hän otti siitä ja antoi myös aviomiehelleen, ja hän söi. 11 Ja Aadam ja hänen vaimonsa rikkoivat Jumalan käskyn, jonka Hän käski heille, ja Jumala tiesi sen, ja Hänen vihansa syttyi heitä vastaan ja Hän kirosi heidät. 12 Ja Herra Jumala ajoi heidät sinä päivänä Eedenin puutarhasta, viljelemään maaperää, josta heidät oli otettu, niin he menivät ja asettuivat asumaan itään Eedenin puutarhasta; ja Aadam yhtyi vaimoonsa Eevaan ja hän synnytti kaksi poikaa ja kolme tytärtä. 13 Ja hän antoi esikoiselle nimen Kain, sanoen, ”Minä olen saavuttanut miehen Herralta”, ja toisen nimeksi hän antoi, Aabel, sillä hän sanoi, ”Turhuudesta me tulimme maailmaan, ja turhuuteen meidät siitä viedään.” 14 Ja pojat kasvoivat isoiksi ja heidän isänsä antoi heille osuuden maasta; ja Kain oli maanviljelijä, ja Aabel lampaiden pitäjä. 15 Ja tapahtui muutaman vuoden kuluttua, että he toivat arvioimansa uhrilahjan Herralle, ja Kain toi maaperän hedelmästä, ja Aabel toi hänen laumansa esikoisista niiden lihavimmista. Ja Jumala kääntyi ja kallistui Aabelin ja hänen uhrinsa puoleen, ja tuli laskeutui alas Herran luota taivaasta ja kulutti sen. 16 Ja Kainin ja hänen uhrinsa puoleen Herra ei kääntynyt, eikä Hän kallistunut siihen, sillä hän oli tuonut alempiarvoisempaa hedelmää Herran eteen, ja Kain tuli kateelliseksi veljeänsä Aabelia vastaan tämän vuoksi, ja hän etsi tekosyytä surmataksensa hänet. 17 Ja jonkin ajan jälkeen, Kain ja hänen veljensä Aabel, menivät eräänä päivänä vainiolle tekemään töitään; ja he olivat molemmat vainiolla, Kain viljelemässä ja kyntämässä maatansa, ja Aabel ruokkimassa laumaansa; ja lauma kulki siitä osasta, jonka Kain oli kyntänyt maahan, ja se siksi ankarasti suututti Kainia. 18 Ja Kain lähestyi veljeänsä Aabelia vihassa, ja hän sanoi hänelle, ”Mitä minun ja sinun välilläsi oikein on, että tulet asustamaan ja tuot laumasi syömään minun maastani?” 19 Ja Aabel vastasi veljelleen Kainille ja sanoi hänelle, ”Mitä minun ja sinun välilläsi on, että sinä syöt minun laumani lihaa ja puet itsesi niiden villalla? 20 Ja nyt siksi, riisu pois lampaitteni villa, jolla olet vaatettanut itsesi, ja korvaa minulle niiden hedelmästä ja lihasta, jota olet syönyt, ja kun olet tämän tehnyt, silloin minä menen pois sinun maaltasi kuten olet sanonut?” 21 Ja Kain sanoi veljelleen Aabelille, ”Totisesti jos minä surmaan sinut tänä päivänä, kuka vaatisi sinun veresi minulta?” 22 Ja Aabel vastasi Kainille, sanoen, ”Totisesti Jumala, joka on luonut meidän maahan, Hän tulee kostamaan minun asiani, ja Hän tulee vaatimaan minun vereni sinulta, jos sinä tappaisit minut, sillä Herra on Tuomari ja Sovittaja, ja se on Hän, joka palauttaa ihmiselle hänen pahuutensa mukaan, ja laittomalle ihmiselle laittomuutensa mukaan, jota hän saattaisi tehdä maan päällä. 23 Ja nyt, jos sinä surmaat minut tässä, varmasti Jumala tietäisi sinun salaiset näkökantasi, ja tulisi tuomitsemaan sinut pahuudesta, jota julistit tekeväsi minulle tänä päivänä.” 24 Ja kun Kain kuuli sanat, jotka hänen veljensä Aabel oli puhunut, katso Kainin viha syttyi hänen veljeänsä Aabelia vastaan tämän asian kertomisesta. 25 Ja Kain kiirehti ja nousi ylös, ja otti rautaosan kyntölaitteesta, jolla hän yhtäkkiä löi hänen veljeänsä ja surmasi hänet, ja Kain pirskotti veljensä Aabelin veren maan päälle, ja Aabelin veri virtasi maan päälle lammaslauman edessä. 26 Ja tämän jälkeen Kain katui surmattuaan veljensä, ja hän ahdingossa murehti, ja hän itki häntä ja kaipasi häntä valtavasti. 27 Ja Kain nousi ylös ja kaivoi kuopan vainiolle, minne hän pani veljensä ruumiin, ja hän käänsi multaa sen päälle. 28 Ja Herra tiesi mitä Kain oli tehnyt veljelleen, ja Herra ilmestyi Kainille ja sanoi hänelle, ”Missä on veljesi Aabel, joka oli kanssasi?” 29 Ja Kain salasi, ja sanoi, ”Minä en tiedä, olenko minä veljeni hoitaja?” Ja Herra sanoi hänelle, ”Mitä sinä olet tehnyt? Sinun veljesi veren ääni huutaa Minulle maasta, missä sinä olet hänet tappanut. 30 Sillä sinä olet murhannut sinun veljesi ja olet salannut sen Minulta, ja kuvittelit sydämessäsi, etten Minä nähnyt Sinua, enkä tuntenut kaikkia sinun toimiasi. 31 Mutta sinä teit tämän teon ja tapoit veljesi syyttä ja, koska hän puhui rehellisesti sinulle, ja nyt, siksi, kirottu olet sinä maasta, joka avasi suunsa vastaanottamaan veljesi veren sinun kädestäsi, ja minne sinä hautasit hänet. 32 Ja on oleva, kun sinä viljelet sitä, se ei enää anna sen voimasta niin kuin alussa, sillä orjantappuraa ja ohdakkeita on maa tuottava, ja sinä olet oleva liikkeessä ja vaeltaja maapallolla kuolinpäivääsi asti.” 33 Ja siihen aikaan Kain lähti pois Herran läsnäolosta, pois paikasta missä hän oli, ja hän liikkui ja vaelsi maassa itään päin Edenistä, hän ja kaikki mitä hänelle kuului. 34 Ja Kain yhtyi vaimoonsa niinä päivinä, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Eenok, sanoen, ”Siihen aikaan Herra alkoi antaa hänelle levon ja rauhan maassa.” 35 Ja siihen aikaan Kain lisäksi alkoi rakentaa kaupunkia: ja hän rakensi kaupungin ja hän antoi kaupungin nimeksi Eenok, hänen poikansa nimen mukaan; sillä niinä päivinä Herra oli antanut hänelle rauhan maapallon päällä, eikä hän muuttanut eikä vaeltanut niin kuin aluksi. 36 Ja Irad syntyi Eenokille, ja Iradille syntyi Mechuyael ja Mechuyaelille syntyi Methusael.

 

2 Setistä Eenokiin

131 AM Set syntyi

1 Ja tapahtui Aadamin elämän satakolmekymmenentenä vuotena maan päällä, että hän jälleen yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti kaltaisensa ja kuvansa mukaisen pojan, ja hän antoi hänen nimekseen Set, sanoen, ”Koska Jumala on osoittanut minulle toisen siemenen Aabelin sijaan, sillä Kain on surmannut hänet.”

236 AM – Enos syntyi

                           2 Ja Set eli sataviisi vuotiaaksi, ja hänelle syntyi poika; ja Set antoi pojallensa nimen Enos, sanoen, ”Koska siihen aikaan ihmisen pojat alkoivat moninkertaistua, ja vaivaamaan sielujaan ja sydämiään rikkomalla ja kapinoimalla Jumalaa vastaan.” 3 Ja tapahtui Enoksen päivinä, että ihmisen pojat jatkoivat kapinaansa ja rikkomistansa Jumalaa vastaan, kasvattamalla Herran vihaa ihmisen poikia kohtaan. 4 Ja ihmisen pojat menivät ja he palvelivat toisia jumalia, ja he unohtivat Herran, joka oli luonut heidät maailmaan: ja niinä päivinä ihmisten pojat loivat patsaita kuparista ja raudasta, puusta ja kivestä, ja he kumarsivat alas ja palvelivat niille. 5 Ja kukin mies teki oman jumalansa ja he kumarsivat niitä, ja ihmisten pojat hylkivät Herraa kaikkina Enoksen ja hänen lapsiensa päivinä; ja Herran viha oli syttynyt heidän tekojensa kauhistustensa vuoksi, joita he toteuttivat maassa. 6 Ja Herra saattoi Gihon-joen vedet tulvimaan heidän ylitseen, ja Hän tuhosi ja kulutti heitä, ja Hän hävitti kolmasosan maasta, ja siitä huolimatta, ihmisen pojat eivät kääntyneet pahoilta teiltään, ja silti heidän kätensä ojentautuivat tekemään pahaa Herran nähden. 7 Ja niinä päivinä ei ollut kylvämistä eikä korjaamista maassa; ja ei ollut ruokaa ihmisen pojille ja nälänhätä oli hyvin ankara niinä päivinä. 8 Ja siemenestä, minkä he niinä päivinä kylvivät maahan, kasvoi ohdakkeita, orjantappuraa ja piikkikasveja; sillä Aadamin päivistä oli tämä julistus maata koskien, Jumalan kirouksesta, jolla Hän kirosi maan, Aadamin synnin tähden, jolla hän teki syntiä Herran edessä. 9 Ja se toteutui silloin kun ihmiset jatkoivat kapinaansa ja rikkoivat Jumalaa vastaan, ja turmelivat tiensä niin, että myös maa turmeltui.

326 AM – Kainan syntyi

10 Ja Enos eli yhdeksänkymmentä vuotta ja hänelle syntyi Kainan;

365 AM – Kainan kuninkaana

11 Ja Kainan kasvoi isoksi ja hän oli neljäkymmentä vuotias, ja hän tuli viisaaksi ja hänellä oli tietoa ja taitoa kaikessa viisaudessa, ja hän hallitsi kaikkia ihmisen poikia, ja hän johdatti ihmisen pojat viisauteen ja tietoon; sillä Kainan oli kovin viisas mies ja omisti ymmärryksen kaikkeen viisauteen, ja viisaudellaan hän hallitsi henkiä ja demoneita; 12 Ja Kainan tunsi viisaudessaan, että Jumala tuhoaisi ihmisen pojat heidän tultuaan syntisiksi maan päällä ja, että Herra jälkimmäisinä päivinä toisi heidän ylleen tulvavedet. 13 Ja niinä päivinä Kainan kirjoitti kivitauluihin, mikä oli koittava tulevana aikana, ja hän pani ne aarteistonsa joukkoon. 14 Ja Kainan hallitsi koko maata, ja hän käänsi muutamia ihmisen poikia Jumalan palvelemiseen.

396 AM – Mahalalleel syntyi

15 Ja kun Kainan oli seitsemänkymmentä vuotta vanha, hänelle syntyi kolme poikaa ja kaksi tytärtä. 16 Ja nämä ovat Kainanin lasten nimet; esikoisen nimi Mahlallel, toisen Enan, kolmas Mered, ja heidän siskonsa olivat Adah ja Silla; nämä ovat Kainanin viisi lasta jotka syntyivät hänelle. 17 Ja Lamek, Methusaelin poika, tuli samaan sukuun Kainanin kanssa avioliiton kautta, ja hän otti hänen kaksi tytärtään vaimoikseen, ja Adah tuli raskaaksi ja synnytti pojan Lamekille, ja hän kutsui hänen nimekseen Jabal. 18 Ja hän hedelmöittyi jälleen ja kantoi pojan, ja antoi hänelle nimen Jubal; ja Silla, hänen siskonsa, oli hedelmätön niinä päivinä eikä saanut jälkeläistä. 19 Sillä niinä päivinä ihmisten pojat alkoivat rikkoa Jumalaa vastaan, ja he rikkoivat käskyjä, jotka Hän oli käskenyt Aadamille, nimittäin olemaan hedelmällisiä ja lisääntymään maassa. 20 Ja jotkut ihmisten pojista saattoivat vaimonsa juomaan kaljaa, että palauttaisivat heidät hedelmättömiksi, että he säilyttäisivät muotonsa ja mistä heidän kaunis ulkoasunsa ei poistuisi. 21 Ja kun ihmisen pojat saivat joitakin vaimoistaan juomaan, Silla joi heidän kanssaan. 22 Ja lasta kantavat vaimot näyttivät heidän aviomiestensä nähden inhottavilta kuin lesket, niin kauan kuin aviomiehet elivät, he halusivat yhtyä vain hedelmättömiin. 23 Mutta päivien ja vuosien lopulla, kun Silla tuli vanhaksi, Herra avasi hänen kohtunsa. 24 Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja hän antoi hänelle nimen Tubal Kain, sanoen, ”Sen jälkeen kun minä olin kuihtunut pois, minä olen saavuttanut hänet Kaikkivaltiaalta Jumalalta.” 25 Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän kutsui hänen nimekseen Naamah, sillä hän sanoi, ”Sen jälkeen kun olin laihtunut, minä olen saavuttanut nautinnon ja ilon.” 26 Ja Lamek oli vanha ja vuosissa edennyt, ja hänen silmänsä olivat sameat ettei hän voinut nähdä, ja Tubal Kain, hänen poikansa, johdatti häntä ja tapahtui eräänä päivänä, että Lamek meni vainiolle ja Tubal Kain hänen poikansa oli hänen kanssaan, ja heidän kävellessään vainiolla, Aadamin poika Kain lähestyi heitä kohti; sillä Lamek oli hyvin vanha ja eikä voinut nähdä paljoakaan, ja Tubal Kain hänen poikansa oli hyvin nuori. 27 Ja Tubal Kain kertoi isälleen, että vetää jousensa esille, ja nuolilla hän iski Kainin, joka oli vielä kaukana, ja hän surmasi hänet, sillä hän näytti heistä eläimeltä. 28 Ja nuolet menivät Kainin ruumiiseen sisälle, vaikka hän oli kaukana heistä, ja hän kaatui maahan ja kuoli. 29 Ja Herra palautti Kainin pahuuden hänen laittomuutensa mukaan, jonka hän oli tehnyt veljelleen Abelille, Herran sanan mukaan, jonka Hän oli puhunut. 30 Ja tapahtui kun Kain oli kuollut, että Lamek ja Tubal menivät katsomaan eläintä, jonka he olivat surmanneet, ja he näkivät, ja katso Kain heidän isoisänsä oli kaatuneena kuolleena maan päälle. 31 Ja Lamek oli hyvin ahdistunut tehtyään tämän, ja käsiään yhteen iskemällä hän löi poikaansa ja aiheutti hänen kuolemansa. 32 Ja Lamekin vaimot kuulivat, mitä Lamek oli tehnyt, ja he pyrkivät tappamaan hänet. 33 Ja Lamekin vaimot vihasivat häntä siitä päivästä, koska hän surmasi Kainin ja Tubal Kainin, ja Lamekin vaimot erosivat hänestä, eivätkä kuunnelleet häntä niinä päivinä. 34 Ja Lamek tuli vaimojensa luo, ja hän painosti heitä kuuntelemaan häntä tästä asiasta. 35 Ja hän sanoi vaimoilleen Adahille ja Sillalle, ”Kuulkaa minun ääntäni oi Lamekin vaimot, huomioikaa minun sanani, sillä nyt te olette kuvitelleet ja sanoneet, että minä surmasin miehen haavoistani, ja lapsen naarmuistani, vaikka he eivät tehneet väkivaltaa, mutta totisesti tietäkää, että minä olen vanha ja harmaapäinen, ja että minun silmäni ovat raskaat iän myötä, ja minä tein tämän asian tietämättäni.” 36 Ja Lamekin vaimot kuuntelivat häntä tässä asiassa, ja he palasivat hänen luokseen heidän isänsä Aadamin neuvosta, mutta he eivät synnyttäneet lapsia hänelle siitä ajasta lähtien, tietäen että Jumalan viha lisääntyi niinä päivinä ihmisen poikia vastaan, tuhotakseen heidät tulvavesillä pahojen tekojensa tähden.

461 AM – Jerod syntyy

623 AM – Eenok syntyy

37 Ja Mahlallel Kainanin poika eli kuusikymmentäviisi vuotta ja hänelle syntyi Jared; ja Jared eli kuusikymmentäkaksi [162] vuotta ja hänelle syntyi Eenok.

 

3 Eenokin elämä

688 AM – Methuselah syntyy

                           1 Ja Eenok eli kuusikymmentäviisi vuotta ja hänelle syntyi Methuselah; ja Eenok vaelsi Jumalan kanssa sen jälkeen, kun Methuselah oli syntynyt hänelle, ja hän palveli Herraa, ja halveksi ihmisten pahoja teitä. 2 Ja Eenokin sielu oli kääriytynyt Herran ohjeisiin, tiedossa ja ymmärryksessä; ja hän viisaasti vetäytyi ihmisten pojista, ja kätki itsensä heistä moniksi päiviksi. 3 Ja tapahtui monien vuosien päättyessä, kun hän palveli Herraa, ja rukoili huoneessaan Hänen edessään, että Herran enkeli kutsui häntä taivaasta, ja hän sanoi, ”Tässä minä olen!” 4 Ja hän sanoi, ”Nouse, lähde huoneestasi ja paikasta minne kätkeydyit, ja ilmesty ihmisen pojille, että opettaisit heille tien, jota heidän pitää kulkea ja teon, joka heidän täytyy täyttää astuakseen Jumalan teille.” 5 Ja Eenok nousi Herran sanan mukaan, ja lähti talostansa, paikastansa ja huoneestansa, jonne hän oli piiloutunut ja hän meni ihmisten poikien luo ja opetti heille Herran teitä. Ja siihen aikaan ihmisen pojat kokoontuivat ja perehtyivät Herran ohjeisiin. 6 Ja hän määräsi ne julistettavaksi kaikissa paikoissa, missä ihmisen poikia asui, sanoen, ”Missä on mies, joka tahtoo tuntea Herran tiet ja hyvät teot? tulkoon hän Eenokin tykö.” 7 Ja silloin kaikki ihmisen pojat kokoontuivat hänen luokseen, sillä jokainen joka tahtoi tätä asiaa, meni Eenokin luo, ja Eenok hallitsi ihmisen poikia Herran sanan mukaan, ja he tulivat ja kumarsivat hänelle ja kuulivat hänen sanaansa. 8 Ja Jumalan Henki oli Eenokin yllä, ja hän opetti kaikille ihmisilleen Jumalan viisautta ja Hänen teitään, ja ihmisen pojat palvelivat Herraa kaikkina Eenokin päivinä, ja he tulivat kuulemaan hänen viisauttaan. 9 Ja kaikki ihmisten poikien kuninkaat, sekä ensimmäiset että viimeiset, yhdessä ruhtinaittensa ja tuomariensa kanssa, tulivat Eenokin luo, kun he kuulivat hänen viisaudestaan, ja kumartuivat alas hänelle, ja he lisäksi vaativat Eenokia hallitsemaan heitä, mihin hän suostui. 10 Ja kokoontuneita oli kaikkiaan, satakolmekymmentä kuningasta ja ruhtinasta, ja he tekivät Eenokin kuninkaaksi heidän yläpuolelleen ja he olivat kaikki hänen valtansa ja käskynsä alla. 11 Ja Eenok opetti heille viisauden ja tiedon, ja Herran tiet; ja hän teki rauhan heidän keskuudessaan, ja rauha oli kautta koko maan Eenokin elämän aikana.

688AM – Eenok kuninkaana

                           12 Ja Eenok hallitsi ihmisen poikia kaksisataaneljäkymmentäkolme vuotta, ja hän toteutti oikeutta ja vanhurskautta koko hänen kansansa kesken, ja hän johdatti heitä Herran teillä.

875 AM – Lamek syntyi

                           13 Ja nämä ovat Eenokin jälkeläiset, Methuselah, Elisha, ja Elimelech, kolme poikaa; ja heidän siskonsa olivat Melca ja Naamah, ja Methuselah eli kahdeksankymmentäseitsemän [187] vuotta ja hänelle syntyi Lamek.

931 AM – Adam kuoli

                           14 Ja tapahtui Lamekin elämän viisikymmentäkuudentena vuotena, kun Aadam kuoli; hän oli kuollessaan yhdeksänsataakolmekymmentä vuotta vanha, ja hänen kaksi poikaansa, Eenokin ja hänen poikansa Methuselahin kanssa, hautasivat hänet mahtipontisesti, niin kuin kuninkaiden hautajaisissa, luolaan minkä Jumala oli kertonut hänelle. 15 Ja siinä paikassa kaikki ihmisen pojat pitivät suuret valittajaiset ja itkivät Aadamin tähden; siksi se on tullut tavaksi ihmisten poikien keskuuteen tähän päivään saakka. 16 Ja Aadam kuoli, koska söi Tiedon puusta; hän ja hänen lapsensa hänen jälkeensä, kuten Herra Jumala oli puhunut. 17 Ja tapahtui, Aadamin kuolin vuonna, joka oli kaksisataaneljäkymmentäkolmas vuosi Eenokin hallintaa, että hän päätti siihen aikaan erottautua ihmisten poikien luota, ja kätki itsensä niin kuin aluksi, palvellakseen Herraa. 18 Ja Eenok teki niin, mutta ei kokonaan salannut itseään heiltä, mutta pysytteli pois ihmisten poikien luota kolme päivää ja sitten meni heidän luokseen yhdeksi päiväksi. 19 Ja kolmen päivän aikana, jotka hän vietti huoneessaan, hän rukoili, ja ylisti Herraa hänen Jumalaansa; ja päivänä, jolloin hän lähti ja ilmestyi alamaisilleen, hän opetti heille Herran teitä, ja kaikkea, mitä he kysyivät häneltä Herrasta, hän kertoi heille. 20 Ja hän teki tällä tavoin useita vuosia, ja jälkeenpäin hän kätki itsensä kuudeksi päiväksi, ja ilmestyi hänen kansalleen yhtenä päivänä seitsemästä; ja sen jälkeen kerran kuukaudessa, ja sitten kerran vuodessa, kunnes kaikki kuninkaat, ruhtinaat ja ihmisten pojat etsivät häntä, ja halusivat nähdä jälleen Eenokin kasvot, ja kuulla hänen sanaansa; mutta he eivät voineet, kun kaikki ihmisen pojat pelkäsivät suuresti Eenokia, ja he pelkäsivät lähestyä häntä Jumalankaltaisen kunnioituksen tähden, joka oli istutettu hänen ulkonäköönsä; siksi kukaan mies ei voinut katsoa häntä peläten, että tulisi rangaistuksi ja kuolisi. 21 Ja kaikki kuninkaat ja ruhtinaat ratkaisivat koota ihmisen pojat, ja tulla Eenokin luokse ajatellen, että he saattaisivat kaikki puhua hänelle siihen aikaan, kun hän tulisi esille heidän keskuuteensa, ja he tekivät niin. 22 Ja päivä koitti, jolloin Eenok lähti ja he kaikki kokoontuivat ja tulivat hänen luokseen, ja Eenok puhui heille Herran sanoja ja hän opetti heille viisautta ja tietoa, ja he kumartuivat alas hänen edessään ja he sanoivat, ”Eläköön kuningas! Eläköön kuningas!” 23 Ja jonkin aikaa jälkeenpäin, kun kuninkaat ja ruhtinaat ja ihmisten pojat puhuivat Eenokille, ja Eenok oli opettamassa heille Jumalan teitä, katso Herran enkeli kutsui silloin Eenokia taivaasta, ja toivoi tuovansa hänet ylös taivaaseen saadakseen hänet siellä hallitsemaan Jumalan poikia, kuten hän oli hallinnut ihmisen poikia maan päällä. 24 Kun siihen aikaan Eenok kuuli tämän, hän lähti ja kokosi kaikki maapallon asukkaat, ja opetti heille viisautta ja taidollisuutta ja antoi heille jumalalliset ohjeet, ja hän sanoi heille, ”Minua on kysytty nousemaan taivaaseen, sen vuoksi en tiedä lähtöni päivää. 25 Ja nyt siksi minä tahdon opettaa teille viisauden ja tiedon ja tahdon antaa ohjeistuksen ennen kuin minä jätän teidät, kuinka toimia maan päällä, jolla te saatte elää.”; ja niin hän teki. 26 Ja hän opetti heille viisauden ja taidollisuuden, ja antoi heille ohjeistuksen, ja hän nuhteli heidät, ja hän asetti heidän eteensä asetuksia ja tuomioita noudatettaviksi maapallon päällä, ja hän teki rauhan heidän kesken, ja hän opetti heille ikuisesta elämästä, ja asui heidän kanssaan jonkun aikaa opettaen heille kaikki nämä asiat. 27 Ja siihen aikaan ihmisen pojat olivat Eenokin kanssa, ja Eenok puhui heidän kanssaan, ja he kohottivat silmänsä ja suuren hevosen kaltainen laskeutui taivaasta, ja hevonen asteli ilmassa; 28 Ja he kertoivat Eenokille mitä he olivat nähneet, ja Eenok sanoi heille, ”Minun tähteni tämä hevonen laskeutuu maan ylle; aika on koittanut kun minun täytyy lähteä teidän luotanne ja te ette enää näe minua.” 29 Ja hevonen laskeutui siihen aikaan ja seisoi Eenokin edessä, ja kaikki ihmisen pojat, jotka olivat Eenokin kanssa, näkivät hänet. 30 Ja Eenok silloin jälleen käski äänen julistettavaksi, sanoen, ”Missä on ihminen joka nauttii tuntea Herran hänen Jumalansa tiet, tulkoon hän tänä päivänä Eenokin luo ennen kuin hänet otetaan meidän luotamme.” 31 Ja kaikki ihmisen pojat kokoontuivat ja tulivat Eenokin luo sinä päivänä; ja kaikki maapallon kuninkaat ruhtinaittensa ja neuvonantajiensa kanssa pysyivät hänen luonaan sen päivän; ja Eenok silloin opetti ihmisen pojille viisautta ja tietoa, ja antoi heille jumalallisen ohjeistuksen; ja hän käski heitä palvelemaan Herraa ja vaeltamaan hänen teillään kaikkina heidän elämänsä päivinä, ja hän jatkoi rauhan tekemistä heidän joukkoonsa. 32 Ja tapahtui tämän jälkeen, että hän nousi ylös ja ratsasti hevosen päällä; ja hän lähti ulos ja kaikki ihmisen pojat kulkivat hänen perässään, noin kahdeksansataatuhatta miestä; ja he kulkivat hänen kanssaan yhden päivämatkan. 33 Ja toisena päivänä hän sanoi heille, ”Palatkaa kotiin telttoihinne, miksi te tahdotte kulkea? Ehkäpä voitte kuolla!”; ja muutamat poistuivat hänen luotaan, ja ne, jotka pysyivät, kulkivat hänen kanssaan kuuden päivän matkan; ja Eenok sanoi heille joka päivä, ”Palatkaa telttoihinne, ettette kuolisi; mutta he eivät tahtoneet palata, ja he kulkivat hänen kanssaan. 34 Ja kuudentena päivänä joitakin miehiä jäi jäljelle ja takertui häneen, ja he sanoivat hänelle, ”Me tahdomme kulkea sinun kanssasi paikkaan, jonne menet; niin totta kuin Herra elää, vain kuolema voi meidät erottaa.” 35 Ja he kerjäsivät niin kovasti kulkeakseen hänen kanssaan, että hän lakkasi puhumasta heille; ja he kulkivat hänen perässään eivätkä palanneet takaisin; 36 Ja kun kuninkaat palasivat he järjestivät väestönlaskennan, tietääkseen jäljellä olevat ihmiset, jotka menivät Eenokin mukana; ja seitsemäntenä päivänä tapahtui, että Eenok nousi taivaaseen tuulenpyörteessä, hevosten ja tulisten vaunujen kanssa. 37 Ja kahdeksantena päivänä kaikki kuninkaat, jotka olivat olleet Eenokin kanssa, lähettivät tuomaan takaisin ihmiset, jotka olivat Eenokin kanssa, siitä paikasta, josta hän nousi taivaaseen. 38 Ja kaikki nuo kuninkaat menivät paikalle ja he löysivät sieltä maan täynnä lunta, ja lumen päällä oli suuria lumisia kiviä, ja toinen sanoi toiselleen, ”Tulkaa, menkäämme lumen lävitse ja nähkää, ehkäpä miehet, jotka jäivät Eenokin luokse, ovat kuolleet ja ovat nyt lumisten kivien alla?”, ja he etsivät, mutta eivät löytäneet häntä, sillä hän oli noussut taivaaseen.

4 Luopumuksesta Nooan syntymään

988 AM – Eenok menee ylös ja Methuselah kuninkaana

                           1 Ja kaikki päivät jotka Eenok eli maan päällä, olivat kolmesataakuusikymmentäviisi vuotta. 2 Ja kun Eenok oli kohonnut taivaaseen, kaikki maapallon kuninkaat nousivat ja ottivat hänen poikansa Methuselahin ja voitelivat hänet, ja he saattoivat hänet johtamaan heitä hänen isänsä sijaan. 3 Ja Methuselah toimi oikeamielisesti Jumalan nähden, kuten hänen isänsä Eenok oli opettanut häntä, ja hän samoin koko elämänsä ajan opetti ihmisen pojille viisautta, tietoa ja Jumalan pelkoa, eikä hän poikennut hyvältä tieltä oikealle eikä vasemmalle. 4 Mutta Methuselahin jälkimmäisinä päivinä, ihmisen pojat kääntyivät pois Herrasta, he turmelivat maapallon, he ryöstivät ja riistivät toisiaan, ja he kapinoivat Jumalaa vastaan ja he rikkoivat, ja he vääristivät heidän tiensä, eivätkä kuunnelleet Methuselahin ääntä, vaan kapinoivat häntä vastaan. 5 Ja Herra oli äärimmäisen vihaisena heitä vastaan, ja Herra jatkoi tuhotakseen siemenen niinä päivinä, niin ettei maassa ollut kylvöä eikä korjuuta. 6 Sillä kun he kylvivät maaperään saadakseen ruokaa elannokseen, katso, sato tuotti orjantappuraa ja ohdaketta jota he eivät olleet kylväneet. 7 Ja edelleenkään ihmisen pojat eivät kääntyneet pois pahoilta teiltään, ja heidän kätensä olivat vieläkin ojennettuna tekemään pahaa Jumalan nähden, ja he lietsoivat Herraa pahoilla tavoillaan, ja Herra oli hyvin raivostunut ja katui, että Hän oli luonut ihmisen. 8 Ja Hän ajatteli tuhota ja hävittää heidät ja niin Hän teki.

1043 AM – Set kuoli

                           9 Niinä päivinä, kun Methuselahin poika Lamek oli satakuusikymmentä [168] vuotta vanha, Aadamin poika Set kuoli. 10 Ja kaikki päivät jotka Set eli, olivat yhdeksänsataakaksitoista vuotta, ja hän kuoli. 11 Ja Lamek oli satakahdeksankymmentä vuotias, kun hän otti Ashmuan, hänen setänsä Eenokin pojan Elishaan tyttären, ja hän hedelmöittyi. 12 Ja siihen aikaan ihmisen pojat kylvivät maaperää, ja se tuotti vähän ruokaa, silti ihmisen pojat eivät kääntyneet pahoilta teiltään, ja he rikkoivat ja kapinoivat Jumalaa vastaan.

1057 AM – Nooa syntyy

                           13 Ja Lamekin vaimo tuli raskaaksi ja synnytti hänelle siihen aikaan pojan, (vuoden kierron aikaan) [RHS lisäys]. 14 Ja Methuselah antoi hänelle nimen Nooa, sanoen, ”Maa oli hänen päivinään levossa ja vapaana turmeluksesta.”, ja hänen isänsä Lamek kutsui hänen nimekseen Menachem, sanoen, ”Tämä on lohduttava meitä töistämme ja kurjasta raatamisesta maassa, jonka Jumala oli kironnut.” 15 Ja lapsi kasvoi ja vieroitettiin, ja hän kulki isänsä Methuselahin teitä, täydellisenä ja oikeamielisenä Jumalan kanssa. 16 Ja kaikki ihmisten pojat erottautuivat Herran teiltä niinä päivinä, kun he lisääntyivät maapallon pinnan päällä pojilla ja tyttärillä, ja he opettivat toinen toistansa pahoilla harjoituksillaan ja he jatkoivat synnin tekemistä Herraa vastaan. 17 Ja jokainen mies teki itselleen jumalan, ja he ryöstivät ja riistivät kukin lähimmäistään yhtä hyvin kuin sukulaistaan, ja he turmelivat maan, ja maa oli täyttynyt väkivallasta. 18 Ja heidän tuomarinsa ja johtajansa menivät ihmisten tyttärien luokse ja ottivat heidän vaimojaan väkisin pois aviomiehiltään heidän valintansa mukaan, ja ihmisten pojat niinä päivinä ottivat maan karjasta, vainion eläimistä ja taivaan linnuista, ja opettivat eläinten sekoituksia yhdestä lajista toisen kanssa, sillä yllyttäen Herraa; ja Jumala näki koko maan ja se oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut sen tiensä maan päällä, kaikki ihmiset ja kaikki eläimet. 19 Ja Herra sanoi, ”Minä pyyhin ihmisen, jonka Minä loin, maan pinnan päältä, kyllä ihmisestä taivaan lintuihin, yhdessä karjan ja eläinten, jotka ovat vainiolla, sillä Minä kadun ne tehneeni.” 20 Ja kaikki ihmiset, jotka vaelsivat Herran teitä, kuolivat niinä päivinä, ennen kuin Herra toi pahuuden ihmisen päälle, jonka Hän oli julistanut, sillä tämä oli Herralta, etteivät he näkisi pahuutta, josta Herra puhui ihmisen poikia koskien. 21 Ja Nooa löysi armon Herran nähden, ja Herra valitsi hänet ja hänen lapsensa nostaakseen siemenen heistä koko maan pinnan päälle.

5 Nooasta Methusalahin kuolemaan

1141 AM – Enos kuoli

1 Ja tapahtui Nooan elämän kahdeksankymmentäneljäntenä vuotena, että Setin poika Enos kuoli, hän oli kuollessaan yhdensänsataaviisi vuotta vanha.

1236 AM – Kainan kuoli

                           2 Ja Nooan elämän sataseitsemänkymmentäyhdeksäntenä vuotena, Enoksen poika Kainan kuoli, ja kaikki Kainanin päivät olivat yhdeksänsataakymmenen vuotta, ja hän kuoli.

1291 AM – Mahlellel kuoli

                           3 Ja Nooan elämän kaksisataakolmekymmentäneljäntenä vuotena, Kainanin poika Mahlallel kuoli, ja Mahlallelin päivät olivat kahdeksansataayhdeksänkymmentäviisi vuotta, ja hän kuoli.

1423 AM – Jared kuoli

                           4 Ja Mahlallelin poika Jared kuoli niinä päivinä, Nooan elämän kolmesataakolmekymmentäkuudentena [366] vuotena; ja kaikki Jaredin päivät olivat yhdeksänsataakuusikymmentäkaksi vuotta, ja hän kuoli. 5 Ja kaikki, jotka seurasivat Herraa, kuolivat niinä päivinä, ennen kuin he näkivät onnettomuuden, jonka Jumala julisti toteuttavansa maan päälle.

1537 AM – Jumala varoittaa tulevasta vedenpaisumuksesta

                           6 Ja monien vuosien aikajakson jälkeen, Nooan elämän neljäsataakahdeksankymmenentenä vuotena, kun kaikki nuo ihmiset, jotka seurasivat Herraa olivat kuolleet pois ihmisen poikien joukosta, ja ainoastaan Methuselah oli silloin jäljellä, Jumala sanoi Nooalle ja Methuselahille, sanoen, 7 ”Puhukaa te, ja julistakaa ihmisen pojille sanoen, ”Näin sanoo Herra, palatkaa pahoilta teiltänne ja hylätkää tapanne, niin Herra tulee katumaan pahuutta, jonka Hän julisti toteuttavansa teille niin, ettei se tapahdu. 8 Sillä näin sanoo Herra, Katso Minä annan teille aikajakson satakaksikymmentä vuotta; jos te tahdotte kääntyä Minun puoleeni ja hylkäätte pahat tienne, silloin Minäkin käännyn pois pahasta, mistä Minä kerroin teille, ja sitä ei tapahdu, sanoo Herra.”” 9 Ja Nooa ja Methuselah puhuivat kaikki Herran sanat ihmisten pojille, päivästä päivään, jatkuvasti puhuen heille. 10 Mutta ihmisten pojat eivät tahtoneet kuulla heitä, eikä kallistaa korviaan heidän sanoilleen, ja he olivat uppiniskaisia. 11 Ja Herra myönsi heille satakahdenkymmenen vuoden ajanjakson, sanoen, ”Jos he kääntyvät, silloin Jumalakin katuu onnettomuutta, niin ettei tuhoa maata.” 12 Lamekin poika Nooa pidättäytyi ottamasta vaimoa niinä päivinä, synnyttämästä lapsia, sillä hän sanoi, ”Totisesti nyt Jumala tulee tuhoamaan maan, minkä vuoksi silloin minulle syntyisi lapsia?” 13 Ja Nooa oli rehellinen mies, hän oli täydellinen sukupolvessaan, ja Herra valitsi hänet nostamaan siemenen hänen siemenestään maapallon pinnan päälle. 14 Ja Herra sanoi Nooalle, ”Ota itsellesi vaimo, ja syntyköön lapsia, sillä Minä olen nähnyt sinut vanhurskaaksi Minun edessäni tässä sukupolvessa. 15 Ja sinä olet nostava siemenen, ja sinun lapsesi sinun kanssasi, maan keskellä.”

1555 AM – Nooa menee naimisiin Naamahin kanssa

                           Ja Nooa meni ja otti vaimon, ja hän valitsi Eenokin tyttären Naamahin, ja hän oli viisisataakahdeksankymmentä vuotta vanha. 16 Ja Nooa oli neljäsataayhdeksänkymmentäkahdeksan vuotta vanha, kun hän otti Naamahin vaimoksi.

1559 AM – Seem syntyy

                           17 Ja Naamah tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jaafet, sanoen, ”Jumala on levittänyt minut maassa”; ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Seem, sanoen, ”Jumala on tehnyt minut jäännökseksi, nostamaan siemen maan keskeltä.” 18 Ja Nooa oli viisisataakaksi vuotias, kun Naamah synnytti Seemin, ja pojat kasvoivat ja kulkivat Herran teitä, kaikessa miten Methuselah ja Nooa heidän isänsä opettivat heitä.

1652 AM – Lamek kuoli

                           19 Ja Nooan isä Lamek, kuoli niinä päivinä; kuitenkaan hän ei varmasti kulkenut koko sydämestään hänen isänsä teitä, ja hän kuoli Nooan elämän satayhdeksänkymmentäviidentenä [595] vuotena. 20 Ja kaikki Lamekin päivät olivat seitsemänsataaseitsemänkymmentä [777], ja hän kuoli. 21 Ja kaikki ihmisten pojat, jotka tunsivat Herran, kuolivat sinä vuonna ennen kuin Herra toi pahuuden heidän yllensä; sillä Herra tahtoi heidän kuolevan niin, etteivät katsoisi pahaa, jonka Jumala toisi heidän veljiensä ja sukulaistensa ylle, kuten Hän oli julistanut tekevänsä. 22 Siihen aikaan, Herra sanoi Nooalle ja Methuselahille, ”Astukaa esiin ja saarnatkaa ihmisen pojille kaikki sanat mitkä Minä puhun teille niinä päivinä, mahdollisesti he kääntyvät pahoilta teiltään, ja Minä sitten kadun pahuutta enkä tuo sitä.” 23 Ja Nooa ja Methuselah astuivat esiin, ja sanoivat ihmisten poikien korviin, kaikki mitä Jumala oli puhunut heistä. 24 Mutta ihmisen pojat eivät halunneet kuulla, eivätkä kallistaa korviaan kaikille heidän julistuksilleen. 25 Ja tapahtui tämän jälkeen, että Herra sanoi Nooalle, ”Kaiken lihan loppu on tulossa Minun edestäni, heidän pahojen tekojensa tähden, ja katso Minä hävitän maan. 26 Ja ota sinä itsellesi sypressipuuta, ja mene erääseen paikkaan ja tee suuri arkki, ja aseta se siihen paikkaan. 27 Ja näin sinun pitää se valmistaa; kolmesataa kyynärää sen pituus, viisikymmentä kyynärää leveys ja kolmekymmentä kyynärää korkeus. 28 Ja sinun pitää valmistaa siihen ovi, joka avautuu sen sivulta, ja kyynärän kokoinen tee yläpuolelle, ja peitä se sisältä ja ulkoa tervalla. 29 Ja katso Minä saatan tulvavedet maan päälle, ja kaikki liha on tuhoutuva, taivaiden alta on häviävä kaikki, mitä on maan päällä. 30 Ja sinä ja sinun perhekuntasi menkää ja kootkaa kaksi, pari kaikista elävistä, koiras ja naaras, ja tuokaa ne arkkiin, nostaaksenne siemenen niistä maapallon päälle. 31 Ja kokoa kaikkea ruokaa jota kaikkinaiset eläimet syövät, että ruokaa olisi sinulle ja niille. 32 Ja valitse pojillesi kolme tyttöä, ihmisten tyttäristä, ja he ovat oleva vaimoiksi sinun pojillesi.” 33 Ja Nooa nousi ylös, ja hän teki arkin, paikkaan minne Jumala oli käskenyt hänet, ja Nooa teki niin kuin Jumala oli hänet ohjeistanut.

1652 AM – Arkin rakentaminen alkoi

                           34 Hänen viisisataayhdeksänkymmentäviidentenä vuotena Nooa aloitti tekemään arkkia, ja hän valmisti arkin viidessä vuodessa, kuten Herra oli käskenyt. 35 Sitten Nooa otti Methuselahin pojan Eliakimin kolme tytärtä, vaimoiksi hänen pojilleen, kuten Herra oli käskenyt Nooaa.

1657 – Methuselah kuoli

                           36 Ja siihen aikaan tapahtui, että Eenokin poika Methuselah kuoli, yhdeksänsataakuusikymmentä [969] vuotta vanha hän oli, kuollessaan.

 

6 Vedenpaisumus

                      1657 AM – Tapahtui vedenpaisumus

                           1 Siihen aikaan, Methuselahin kuoleman jälkeen, Herra sanoi Nooalle, ”Mene sinä kotitaloutesi kanssa arkkiin; katso Minä kokoan sinulle kaikki maan eläimet, vainion eläimet ja taivaan linnut, ja ne ovat kaikki tuleva ja ympäröivät arkin. 2 Ja mene sinä ja istuudu arkin ovien luokse, ja kaikki pedot, eläimet, ja linnut, ovat kokoontuva ja asettautuva sinun eteesi, ja siten ne ovat tuleva ja kyyristyvä sinun eteesi, ota ja luovuta ne sinun poikiesi käsiin, jotka tuovat ne arkkiin, ja kaikki ne, jotka seisovat sinun edessäsi, sinun pitää jättää.” 3 Ja Herra saattoi tämän tapahtua seuraavana päivänä, ja eläimet, pedot ja linnut tulivat suurina joukkoina ja ympäröivät arkin. 4 Ja Nooa meni ja istuutui arkin oven luokse, ja kaikesta lihasta, joka kyyristyi hänen eteensä, hän vei sisälle arkkiin, ja kaikesta, joka seisoi hänen edessään, hän jätti maan päälle. 5 Ja leijonanaaras saapui, kahden pentunsa kanssa, uroksen ja naaraan, ja kolme kyyristyi Nooan eteen, mutta kaksi pentua nousivat leijonaemoa vastaan ja löivät sitä, ja saattoivat sen pakenemaan paikaltaan, ja se meni matkoihinsa, ja ne palasivat paikoillensa, ja kyyristyivät maan päällä Nooan eteen. 6 Ja leijonanaaras juoksi pois, ja seisahtui leijonien paikkaan. 7 Ja Nooa näki tämän, ja ihmetteli kovasti, ja hän nousi ja otti kaksi pentua, ja vei ne sisälle arkkiin. 8 Ja Nooa vei arkkiin kaikesta elävistä olennoista, jotka olivat maapallon päällä, niin ettei jäänyt jäljelle yhtäkään, jota Nooa ei vienyt sisälle arkkiin. 9 Kaksi ja taas kaksi saapui Nooan luo arkkiin, mutta puhtaista eläimistä, ja puhtaista linnuista, hän vei seitsemän paria, kuten Jumala oli häntä käskenyt. 10 Ja kaikkia eläimiä, ja petoja, ja lintuja, oli edelleen siellä, ja ne ympäröivät arkkia joka suunnasta, eikä sade laskeutunut kuin vasta seitsemän päivän jälkeen. 11 Ja sinä päivänä, Herra saattoi koko maapallon huojumaan, ja aurinko pimeni, ja maailman perustukset riehaantuivat, ja koko maapallo kallistui väkivaltaisesti, ja salamat leiskuivat, ja ukkonen jyrisi, ja kaikki lähteet maasta puhkesivat, sellaista ei asukkaille ollut ennen tapahtunut; ja Jumala teki tämän voimallisen teon, kauhistaakseen ihmisen pojat, ettei maapallon päällä tehtäisi enää pahuutta. 12 Ja ihmisen pojat eivät tahtoneet kääntyä pahoilta teiltään, vaan he kasvattivat Herran vihaa siihen aikaan, eivätkä edes ohjanneet sydämiään kaikkeen tähän. 13 Ja seitsemän päivän lopussa, Nooan elämän kuudentenasadantena vuotena, tulvavedet tulivat maan päälle. 14 Ja kaikki syvyyden lähteet puhkesivat, ja taivaan ikkunat avautuivat, ja sadetta tuli maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. 15 Ja Nooa ja hänen huonekuntansa, ja kaikki elävät olennot jotka olivat hänen kanssaan, tulivat arkkiin tulvavesien tähden, ja Herra sulki hänet sisään. 16 Ja kaikki ihmisen pojat, jotka olivat jääneet maan pinnalle, uupuivat sateen ankaruuden kautta, sillä vedet tulivat entistä rajummin maapallon päälle, ja eläimet ja pedot olivat edelleen arkin ympärillä. 17 Ja ihmisen pojat kokoontuivat yhteen, noin seitsemänsataatuhatta miestä ja naista, ja he tulivat Nooan luokse arkin tykö. 18 Ja he huusivat Nooaa, sanoen, ”Avaa meille, että me voimme tulla sinun luoksesi arkkiin—ja minkä tähden me kuolisimme?” 19 Ja Nooa, kovalla äänellä, vastasi heille arkista, sanoen, ”Ettekö ole kaikki kapinoineet Herraa vastaan, ja sanoneet ettei Hän ole edes olemassa? Ja siksi Herra toi teidän päällenne tämän onnettomuuden, tuhotakseen ja leikatakseen teidät pois maapallon pinnalta. 20 Eikö tämä ole asia, josta minä puhuin teille satakaksikymmentä vuotta taaksepäin, ettekä halunneet kuulla Herran ääntä, ja nyt tahdotte elää maan päällä?” 21 Ja he sanoivat Nooalle, ”Me olemme valmiit palaamaan Herran puoleen; avaa ainoastaan meille, että eläisimme, emmekä kuolisi.” 22 Ja Nooa vastasi heille, sanoen, ”Katsokaa nyt, kun te näette sielujenne ahdingon, te toivotte palaavanne Herran puoleen; miksi ette palanneet noiden satakahdenkymmenen vuoden aikana, jotka Herra myönsi teille määrättynä aikajaksona? 23 Mutta nyt te tulette ja kerrotte minulle tämän sielujenne ahdistuksen vuoksi, nyt ei Herrakaan kuuntele teitä, eikä tahdo tarjota korvaansa teidän puoleenne tänä päivänä, niin ettette tule nyt menestymään toiveissanne.” 24 Ja ihmisen pojat lähestyivät murtautuakseen sisälle arkkiin, tullakseen sisälle sateen tähden, mutta he eivät kyenneet kestämään sadetta heidän yllänsä. 25 Ja Herra lähetti kaikki eläimet ja pedot, jotka seisoivat arkin ympärillä. Ja eläimet jyräsivät heidät ja ajoivat pois siitä paikasta, ja kukin mies lähti tiellensä ja he jälleen hajaantuivat maan pinnalle. 26 Ja sade laskeutui edelleen maapallon päälle, ja se laskeutui neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, ja vedet hallitsivat suuresti maan päällä; ja kaikki liha joka oli maan päällä tai vesissä kuoli, olivatpa ne ihmisiä, eläimiä, karjaeläimiä, ryömiviä tai taivaan lintuja, ja ainoastaan Nooa jäi jäljelle ja ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa. 27 Ja vedet olivat ylivoimaisia ja ne suuresti lisääntyivät maan päällä, ja ne nostivat arkin ylös ja se nousi maasta. 28 Ja arkki kellui vesien pinnan päällä, ja se heittelehti vesien päällä niin, että kaikki elävät olennot sen sisällä kääntyilivät kuin keitto padassa. 29 Ja suuri levottomuus valtasi kaikki elävät olennot, jotka olivat arkissa, ja arkki vaikutti olevan murtumaisillaan. 30 Ja kaikki elävät olennot, jotka olivat arkissa, kauhistuivat ja leijonat karjuivat ja naudat mylvivät ja sudet ulvoivat ja jokainen elävä olento arkissa puhui ja valitti sen omalla kielellään niin, että niiden äänet ulottuivat pitkän matkan päähän. Ja Nooa ja hänen poikansa huusivat ja itkivät ahdistuksissaan; he olivat suuresti peloissaan, että he olivat saapuneet kuoleman porteille. 31 Ja Nooa rukoili Herraa, ja huusi Hänen puoleensa tämän vuoksi, ja hän sanoi, ”Oi Herra auta meitä, sillä meillä ei ole voimaa kestää tätä pahuutta mikä ympäröi meitä, sillä vesien aallot ovat piirittäneet meidät, petolliset virrat ovat järkyttäneet meidät, kuoleman ansat ovat tulleet ovat tulleet eteemme; vastaa meille, oi Herra, vastaa meille, valaise Sinun kasvosi meitä kohti ja ole meille armollinen, lunasta meidät ja vapauta meidät.” 32 Ja Herra kuuli Nooan ääntä, ja Herra muisti hänet. 33 Ja tuuli kulki maapallon yli, ja vedet rauhoittuivat ja arkki levähti. 34 Ja syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat seisahtuivat, ja sade taivaasta pidättäytyi. 35 Ja vedet vähenivät niinä päivinä, ja arkki levähti Araratin vuorien yllä. 36 Ja silloin Nooa avasi arkin ikkunat, ja Nooa edelleen huusi Herran puoleen siihen aikaan ja hän sanoi, ”Oi Herra, joka muotoilit maapallon ja taivaat ja kaiken mitä niissä on, tuomalla esiin meidän sielumme tästä vankeudesta, ja vankilasta minne Sinä olet meidän asettanut, sillä minä olen kovin väsynyt huokauksineen.” 37 Ja Herra kuuli Nooan ääntä, ja sanoi hänelle, ”Kun täysi vuosi on täyttynyt, silloin Sinä tulla esiin.”

1658 AM – Vedenpaisumus loppuu

                           38 Ja vuoden vierähdettyä, kun Nooalle oli täyttynyt täysi vuosi asumista arkissa, vedet olivat kuivuneet pois maan päältä, ja Nooa poisti arkin katon. 39 Siihen aikaan, toisen kuukauden kaksikymmentäseitsemäntenä päivänä, maa oli kuivunut, mutta Nooa ja hänen poikansa, ja ne jotka olivat hänen kanssaan, eivät lähteneet ulos arkista ennen kuin Herra käski heille. 40 Ja päivä koitti, jona Herra käski heidän mennä ulos, ja he kaikki lähtivät arkista. 41 Ja he menivät ja palasivat kukin tiellensä ja paikkaansa, ja Nooa ja hänen poikansa asuivat maassa, jonka Jumala oli kertonut heille, ja he palvelivat Herraa kaikkina heidän päivinään, ja Herra siunasi Nooaa ja hänen poikiaan heidän lähtiessään arkista. 42 Ja Hän sanoi heille, ”Olkaa hedelmällisiä ja täyttäkää maa; olkaa vahvat ja kasvakaa runsaasti maailmassa ja lisääntykää siinä.”

7 Nooan sukupolvet

1 Ja nämä ovat Nooan poikien nimet: Jaafet, Haam ja Seem; ja heille syntyi lapsia vedenpaisumuksen jälkeen, sillä he olivat ottaneet vaimot ennen tulvaa.

Jaafetin jälkeläiset

2 Nämä ovat Jaafetin poikia; Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, ja Tiras, seitsemän poikaa. 3 Ja Gomerin pojat olivat Askinaz, Rephat ja Tegarmah. 4 Ja Magogin pojat olivat Elichanaf ja Lubal. 5 Ja Madain lapset olivat Achon, Zeelo, Chazoni ja Lot. 6 Ja Javanin pojat olivat Elisha, Tarshish, Chittim ja Dudonim. 7 Ja Tubalin pojat olivat Ariphi, Kesed ja Taari. 8 Ja Meshechin pojat olivat Dedon, Zaron ja Sebashni. 9 Ja Tiraksen pojat olivat Benib, Gera, Lupirion ja Gilak; nämä ovat Jaafetin pojat heidän perheittensä mukaan, ja heidän lukumääränsä niinä päivinä oli noin neljäsataakuusikymmentä miestä.

Haamin jälkeläiset

10 Ja nämä ovat Haamin pojat; Kuus, Mizraim, Put ja Kanaan, neljä poikaa; ja Kuusin pojat olivat Seba, Havilah, Sabta, Raama ja Satecha, ja Raaman pojat olivat Sheba ja Dedan. 11 Ja Mizraimin pojat olivat Lud, Anom ja Pathros, Chasloth ja Caphtor. 12 Ja Puutin pojat olivat Gebul, Hadan, Benah ja Adan. 13 Ja Kanaanin pojat olivat Zidon, Heth, Amori, Gergashi, Hivi, Arkee, Seni, Arodi, Zimodi ja Chamothi. 14 Nämä ovat Haamin pojat, heidän sukujensa mukaan, ja heidän lukumääränsä niinä päivinä oli noin seitsemänsataakolmekymmentä miestä.

Seemin jälkeläiset

15 Ja nämä ovat Seemin pojat; Elam, Ashur, Arpaksad, Lud ja Aram, viisi poikaa; ja Elamin pojat olivat Shushan, Machul ja Harmon. 16 Ja Ashurin pojat olivat Mirus ja Mokil, ja Arpaksadin pojat olivat Selach, Anar ja Ashcol. 17 Ja Ludin pojat olivat Pethor ja Bizayon, ja Aramin pojat olivat Uz, Chul, Gather ja Mash. 18 Nämä ovat Seemin pojat, heidän sukujensa mukaan; ja heidän lukumääränsä noina päivinä oli noin kolmesataa miestä. 19 Nämä ovat Seemin sukupolvet; Seemille syntyi Arpaksad ja Arpaksadille syntyi Selach, ja Selachille syntyi Eber ja Eberille syntyi kaksi lasta, ensimmäisen nimi oli Peleg, sillä hänen päivinään ihmisen pojat jakaantuivat, ja jälkimmäisinä päivinä maapallo tuli jaetuksi. 20 Ja toisen nimi oli Joktan, tarkoittaen että hänen päivänään ihmisten poikien elämät olivat heikentyneet ja lyhentyneet. 21 Nämä ovat Joktanin pojat; Almodad, Shelaf, Chazarmoveth, Yerach, Hadurom, Ozel, Diklah, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah ja Jobab; kaikki nämä ovat Joktanin poikia.

1879 AM – Terah syntyy

1917 AM – Haran syntyy

22 Ja hänen veljelleen Pelegille syntyi Reu, ja Reulle syntyi Serug, ja Serugille syntyi Nahor ja Nahorille syntyi Terah, ja Terah oli kolmekymmentä kahdeksan vuotias, ja hänelle syntyi Haran ja Nahor.

1909 AM – Nimrod syntyy

23 Ja Haamin poika Kuus, Nooan poika, otti vaimon niinä päivinä vanhalla iällään, ja hän synnytti pojan, ja he kutsuivat häntä nimellä Nimrod, sanoen, ”Siihen aikaan ihmisten pojat alkoivat jälleen kapinoida ja rikkoa Jumalaa vastaan”, ja lapsi kasvoi, ja hänen isänsä rakasti häntä äärimmäisesti, sillä hän oli hänen vanhaikäisyytensä poika. 24 Ja nahkavaatteet jotka Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen, kun he lähtivät puutarhasta, oli annettu Kuusille. 25 Sillä Aadamin ja hänen vaimonsa kuoleman jälkeen, vaatteet annettiin Eenokille, Jaredin pojalle ja, kun Eenokia oltiin ottamassa ylös Jumalan tykö, hän antoi ne Methuselahille, hänen pojalleen. 26 Ja Methuselahin kuollessa, Nooa otti ne ja vei ne arkkiin, ja ne olivat hänen luonaan, kunnes hän lähti ulos arkista. 27 Ja heidän lähtiessään, Haam varasti nuo vaatteet isältään Nooalta, ja hän otti ne ja piilotti ne veljiltään. 28 Ja kun Haamille syntyi esikoinen Kuus, hän antoi vaatteet hänelle salassa, ja ne olivat Kuusin kanssa monia päiviä. 29 Ja myös Kuus piilotti ne pojiltansa ja veljiltänsä, mutta kun Kuusille oli syntynyt Nimrod, hän antoi hänelle nuo vaatteet rakkaudestaan häneen. Ja Nimrod kasvoi isoksi ja, kun hän oli kaksikymmentä vuotias, hän puki päälleen nuo vaatteet.

1929 AM – Nimrod pukee muinaiset vaatteet

30 Ja Nimrod tuli vahvaksi, kun hän puki vaatteet, ja Jumala antoi hänelle vallan ja väkevyyden, ja hän oli mahtava metsästäjä maassa, kyllä, hän oli voimallinen metsästäjä vainiolla, ja hän metsästi eläimiä ja hän rakensi alttareita, ja hän uhrasi niillä eläimiä Herran edessä. 31 Ja Nimrod voimisti itsensä, ja hän nousi korkealle veljiensä joukosta, ja hän soti veljiensä taisteluja kaikkia heidän vihollisiaan vastaan ympärillä. 32 Ja Herra luovutti kaikki hänen veljiensä viholliset hänen käsiinsä, ja Jumala antoi hänen menestyä aika ajoin hänen taisteluissaan, ja hän hallitsi maan päällä. 33 Sen tähden niinä päivinä tuli ajankohtaiseksi, kun ihminen saattoi esiin niitä, jotka olivat harjoitelleet taistelua varten, hän tahtoi sanoa heille, ”Niin kuin Jumala teki Nimrodille, joka oli mahtava metsästäjä maassa, ja joka menestyi taisteluissa, jotka levisivät hänen veljiänsä vastaan, että hän vapautti heidät vastustajiensa käsistä, niin Jumala voimistakoon meidät ja vapauttakoon meidät tänä päivänä.”

1949 AM – Nimrodin invaasio alkaa

                           34 Ja kun Nimrod oli neljäkymmentä vuotta vanha, siihen aikaan oli sota hänen veljiensä ja Jaafetin lasten välillä niin, että he olivat vihollistensa vallan alla. 35 Niin Nimrod lähti eteenpäin siihen aikaan, ja hän kokosi kaikki Kuusin pojat ja heidän sukunsa, noin neljäsataakuusikymmentä miestä, ja lisäksi hän palkkasi muutamia ystäviään ja tuttaviaan noin kahdeksankymmentä miestä, ja hän antoi heille palkkansa, ja lähti heidän kanssaan sotaan, ja kun hän oli tiellä, Nimrod voimisti kansan sydämet niiden, jotka kulkivat hänen kanssaan. 36 Ja hän sanoi heille, ”Älkää pelätkö, älkääkä kauhistuko, sillä kaikki vihollisemme tulevat luovutetuksi käsiimme, ja te saatte tehdä heille mitä haluatte.” 37 Ja kaikki miehet, jotka lähtivät, olivat noin viisisataa, ja he sotivat vihollisiansa vastaan. Ja he tuhosivat heidät, ja alistivat heidät, ja Nimrod asetti valvovia virkailijoita johtamaan heitä heidän keskeisillä paikoilla. 38 Ja hän otti joitakin heidän lapsistaan vakuudeksi, ja he olivat kaikki Nimrodin ja hänen veljiensä palvelijoita, ja Nimrod ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, kääntyivät kotiin päin. 39 Ja kun Nimrod oli riemullisesti palannut taistelusta, kukistettuaan vihollisensa, kaikki hänen veljensä, yhdessä niiden kanssa jotka entuudestaan tunsivat hänet, kokoontuivat tekemään hänestä kuninkaan heidän ylitseen, ja he asettivat kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä. 40 Ja hän asetti alamaisillensa ja kansallensa, ruhtinaita, tuomareita, ja johtajia, kuten on tapana kuningasten joukossa. 41 Ja hän asetti Naahorin pojan Terahin sotajoukkonsa ruhtinaaksi, ja nimitti hänet ja korotti hänet kaikkien ruhtinaittensa yläpuolelle. 42 Ja kun hän hallitsi sydämensä halun mukaan, valloitettuaan kaikki ympärillään olevat viholliset, hän neuvotteli neuvonantajiensa kanssa kaupungin rakentamisesta hänen palatsikseen, ja niin he tekivät. 43 Ja he löysivät suuren laakson itää vasten, ja he rakensivat hänelle laajan ja vaikuttavan kaupungin, ja Nimrod antoi rakentamalleen kaupungille nimen Shinar, sillä Herra oli kiivaasti ravistellut vastustajiaan ja tuhonnut heidät. 44 Ja Nimrod asui Shinarissa, ja hän hallitsi turvallisena, ja hän taisteli vastustajiensa kanssa ja alisti heidät, ja hän menestyi kaikissa taisteluissaan, ja hänen kuningaskunnastaan tuli hyvin suuri. 45 Ja kaikki kansakunnat ja kielet kuulivat hänen maineestaan, ja ne kokoontuivat hänen tykönsä, ja he kumartuivat alas maahan, ja he toivat hänelle uhrilahjoja, ja hänestä tuli heidän herransa ja kuninkaansa, ja he kaikki asuivat hänen kanssaan Shinarin kaupungissa, ja Nimrod hallitsi maailmassa yli kaikkien Nooan poikien, ja he joutuivat kaikki hänen valtansa ja ohjeidensa alle. 46 Ja koko maailmassa oli yksi kieli ja yhtäläiset sanojen liitot, mutta Nimrod ei kulkenut Herran teitä, ja hän oli pahempi kuin kaikki miehet ennen häntä, vedenpaisumuksen päivistä noihin päiviin saakka. 47 Ja hän teki jumalia puusta ja kivestä, ja hän kumartui alas niille, ja hän kapinoi Herraa vastaan, ja opetti kaikki alamaisensa ja maan kansan hänen pahoille teillensä; ja hänen poikansa Mardon oli laittomampi kuin isänsä. 48 Ja jokainen, joka kuuli Nimrodin pojan Mardonin toimista, tahtoi sanoa, hänestä, ”Jumalattomasta pursuaa jumalattomuutta”, ja se oli ajankohtaista ihmisten sanoista siitä ajasta tähän asti. 49 Ja Nahorin poika Terah, Nimrodin sotajoukkojen ruhtinas, oli niinä päivinä hyvin suuri kuninkaan ja hänen alamaistensa silmissä, ja kuningas ja ruhtinaat rakastivat häntä, ja ylensivät häntä hyvin korkealle. 50 Ja Terah otti vaimon ja hänen nimensä oli Amthelo Cornebon tytär; ja Terahin vaimo tuli raskaaksi ja synnytti niinä päivinä pojan.

1949 AM – Abram syntyy

                           51 Terah oli seitsemänkymmentä vuotias, kun hän syntyi hänelle, ja Terah antoi syntyneelle pojallensa nimen Abram, koska kuningas oli korottanut hänet niinä päivinä, ja valtuuttanut hänet kaikkien ruhtinaidensa yläpuolelle, jotka olivat hänen kanssaan.

 

8 Nimrodin viisaat miehet

                           1 Ja tapahtui sinä yönä, jolloin Abram oli syntynyt, että kaikki Terahin palvelijat, ja kaikki Nimrodin viisaat miehet, ja hänen taikurinsa tulivat ja söivät ja joivat Terahin talossa, ja he iloitsivat hänen kanssaan sinä yönä. 2 Ja kun kaikki viisaat miehet ja taikurit lähtivät ulos Terahin kodista, he nostivat silmänsä taivasta kohti sinä yönä katsoakseen tähtiä, ja he näkivät, ja katso yksi hyvin suuri tähti tuli idästä ja kiiti taivaissa, ja se nielaisi neljä tähteä taivaan neljältä kulmalta. 3 Ja kaikki kuninkaan viisaat miehet ja hänen taikurinsa ällistyivät näystä, ja tietäjät ymmärsivät tämän aiheen, ja he tiesivät sen tärkeyden. 4 Ja he sanoivat toinen toisilleen, ”Tämä vain ilmentää lasta, joka on syntynyt Terahille tänä yönä, joka tulee kasvamaan ja olemaan hedelmällinen ja moninkertaistuu ja omistaa koko maan, hän ja hänen lapsensa ikuisesti; ja hän ja hänen siemenensä tulevat surmaamaan suuria kuninkaita, ja perivät heidän maansa.” 5 Ja viisaat miehet ja taikurit menivät kotiin sinä yönä, ja aamulla kaikki nämä viisaat miehet ja taikurit nousivat aikaisin, ja kokoontuivat tiettyyn taloon. 6 Ja he puhuivat ja sanoivat toisilleen, ”Katso näky, jonka me näimme viime yönä, on salassa kuninkaalta, sitä ei ole saatettu hänelle tiettäväksi. 7 Ja pitäisikö tämä asia tulla tunnetuksi kuninkaalle viimeisinä päivinä, hän sanoisi meille, ”Miksi olette salanneet tämän aiheen minulta, ja silloin me olemme kaikki kärsivä kuoleman; sen vuoksi, menkäämme ja kertokaamme kuninkaalle näky, jonka me näimme, ja sen tulkinnan, ja silloin me pysymme vapaina.” 8 Ja he tekivät niin, ja he kaikki menivät kuninkaan luo ja kumartuivat alas maahan hänelle, ja he sanoivat, ”Eläköön kuningas, eläköön kuningas. 9 Me kuulimme, että poika oli syntynyt Naahorin pojalle Terahille, sinun sotajoukkojesi ruhtinaalle, ja me eilisiltana tulimme hänen taloonsa, ja me söimme ja joimme ja riemuitsimme hänen kanssaan sinä yönä. 10 Ja kun sinun palvelijasi lähtivät ulos Terahin kodista, mennäksemme kukin koteihimme yöpymään, me nostimme silmämme taivasta kohti, ja me näimme suuren tähden tulevan idästä, ja tämä tähti kiiti hurjaa nopeutta, ja nielaisi neljä suurta tähteä, taivaitten neljältä sivulta. 11 Ja sinun palvelijasi hämmästyivät näystä, minkä me näimme, ja olimme kovin kauhuissamme, ja me teimme oman arviomme näystä, ja tiesimme viisautemme kautta sen asianmukaisen selityksen, että tämä asia sopii lapseen, joka on syntynyt Terahille, joka tulee kasvamaan ja lisääntymään suuresti, ja tulee voimalliseksi ja surmaa kaikki maan kuninkaat ja perii kaikki heidän maansa, hän ja hänen siemenensä ikuisesti. 12 Ja nyt meidän herramme ja kuninkaamme, katso me olemme totisesti tutustuttaneet sinut sillä, mitä me olemme nähneet tätä lasta koskien. 13 Jos kuninkaasta vaikuttaa hyvältä antaa hänen isälleen summa tästä lapsesta, niin me surmaamme hänet ennen kuin hän kasvaa isoksi ja lisääntyy maassa, ja hänen pahuutensa kasvaa meitä vastaan, ettemme me ja meidän lapsemme häviäisi hänen pahuutensa kautta.” 14 Ja kuningas kuuli heidän sanansa ja ne vaikuttivat hyviltä hänestä, ja hän lähetti ja kutsui Terahin, ja Terah tuli kuninkaan eteen. 15 Ja kuningas sanoi Terahille, ”Minulle on kerrottu, että sinulle oli syntynyt poika eilisiltana, ja tähän tapaan oli tarkkailtu taivaita hänen syntymästään. 16 Ja nyt siksi anna lapsi minulle, että me voimme surmata hänen ennen kuin hänen pahuutensa ilmestyy meitä vastaan, ja minä annan sinulle hänen hintansa, sinun huoneesi täyteen hopeaa ja kultaa.” 17 Ja Terah vastasi kuninkaalle ja sanoi hänelle: ”Minun herrani ja kuninkaani, minä olen kuullut sinun sanasi, ja sinun palvelijasi on tekevä kaiken mitä hänen kuninkaansa haluaa. 18 Mutta minun herrani ja kuninkaani, minä kerron sinulle mitä tapahtui minulle eilisiltana, että minä voin nähdä minkä neuvon kuningas tulee antamaan hänen palvelijalleen, ja sitten minä tulen vastaamaan kuninkaalle miten hän on juuri puhunut”; ja kuningas sanoi, ”Puhu!” 19 Ja Terah sanoi kuninkaalle, ”Ayon, Moredin poika, tuli luokseni eilisiltana, sanoen, 20 ”Anna minulle suuri ja kaunis hevonen, jonka kuningas antoi sinulle, ja minä tulen antamaan sinulle hopeaa ja kultaa, ja olkia ja rehua sen arvosta”; ja minä sanoin hänelle, ”Odota kunnes minä näen kuninkaan sinun sanoistasi johtuen, ja katso mitä tahansa kuningas sanoo, sen minä tulen tekemään.” 21 Ja nyt minun herrani ja kuninkaani, katso minä olen saattanut tämän asian tunnetuksi sinulle, ja neuvon, jonka kuninkaani antaa palvelijalleen, sitä minä noudatan.” 22 Ja kuningas kuuli Terahin sanat, ja hänen vihansa syttyi ja hän piti häntä tyhmän valossa. 23 Ja kuningas vastasi Terahille, ja hän sanoi hänelle, ”Oletko sinä niin tyhmä, tietämätön, tai ymmärryksen puutteessa, tehdäksesi tämän asian, koska et voi saada olkia ja rehua syöttääksesi hevosellesi? ja mitä on hopea ja kulta sinulle, tai oljet ja rehu, että antaisit pois tuon hienon hevosen, jonka minä annoin sinulle, jonka vertaista ei ole kukaan omistanut koko maailmassa?” 25 Ja kuningas lopetti puhumisen, ja Terah vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Tämän kaltaisen on kuningas puhunut palvelijalleen; 26 Minä anon sinua, herrani ja kuninkaani, mitä tämä sitten on mistä sinä sanoit minulle, sanoen, ”Anna sinun poikasi, että me voimme surmata hänet, niin minä annan sinulle hopeaa ja kultaa hänen arvostaan”; mitä minä olen tekevä hopealla ja kullalla minun poikani kuoleman jälkeen? kuka on perivä minut? totisesti kuolinhetkelläni, hopea ja kulta palaavat kuninkaalleni joka antoi sen.” 27 Ja kun kuningas kuuli Terahin sanat, ja vertauksen jonka hän esitti kuningasta koskien, se murehdutti häntä suuresti ja hän oli väsynyt tästä asiasta, ja hänen vihansa paloi hänen sisällään. 28 Ja Terah näki kuninkaan vihan syttyneen häntä vastaan, ja hän vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Kaikki mitä minulla on, on kuninkaan vallan alla; mitä vain kuningas tahtoo tehdä palvelijallensa, sen hän tehköön, kyllä, peräti minun poikani, hän on kuninkaan vallassa, ilman vaihtomaksua, hän ja hänen kaksi veljestä, jotka ovat vanhempia kuin hän.” 29 Ja kuningas sanoi Terahille, ”Ei, vaan minä tahdon hankkia sinun nuoremman poikasi hinnasta.” 30 Ja Terah vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Minä anon sinua minun herrani ja kuninkaani salli palvelijasi puhua sana sinun edessäsi, ja kuulkoon kuningas palvelijansa sanan”, ja Terah sanoi, ”Antakoon kuninkaani minulle kolme päivää aikaa, kunnes minä pohdin tämän asian itsekseni, ja keskustelen perheeni kanssa kuninkaani sanoja koskien”; ja hän suostutteli kuningasta kovasti myöntymään tähän. 31 Ja kuningas kuuli Terahia, ja hän teki niin ja antoi hänelle kolmen päivän ajan. Ja Terah lähti kuninkaan läsnäolosta, ja hän saapui kotiin perheensä luo ja puhui heille kaikki kuninkaan sanat; ja ihmiset olivat kovasti peloissaan. 32 Ja tapahtui kolmantena päivänä, että kuningas lähetti Terahille, sanoen, ”Lähetä minulle sinun poikasi hinnasta kuten puhuin sinulle; ja ellet sinä tee tätä, minä lähetän ja surmaan kaikki, jotka sinulla on talossasi niin, ettei sinulle jää edes koiraa jäljelle.” 33 Ja Terah kiirehti, (koska kuninkaasta asia oli kiireellinen), ja hän otti lapsen eräältä palvelijoistaan, jonka hänen sivuvaimonsa oli synnyttänyt hänelle sinä päivänä, ja Terah vei lapsen kuninkaalle ja vastaanotti hinnan hänestä. 34 Ja Herra oli Terahin kanssa tässä asiassa, ettei Nimrod aiheuttaisi Abramin kuolemaa, ja kuningas otti lapsen Terahilta, ja kaikesta voimastaan murskasi hänen päänsä maahan, sillä hän ajatteli, että se oli ollut Abram; ja tämä salattiin häneltä siitä päivästä, ja kuningas unohti sen, ja tämä oli johdatuksen tahto olla aiheuttamatta Abramin kuolemaa. 35 Ja Terah otti Abramin hänen poikansa salaisesti, yhdessä hänen äitinsä ja imettäjänsä kanssa, ja hän kätki heidät luolaan, ja hän toi heille kuukausittain heidän elintarvikkeensa. 36 Ja Herra oli Abramin kanssa luolassa ja hän kasvoi, ja Abram oli luolassa kymmenen vuotta, ja kuningas ja hänen ruhtinaansa, ennustajat ja tietäjät ajattelivat, että kuningas oli tappanut Abramin.

 

9 Abram ja Baabelin torni

1 Ja Haran, Terahin poika, Abramin vanhin veli, otti vaimon niinä päivinä.

1948 AM – Haran meni naimisiin

2 Haran oli kolmekymmentä yhdeksän vuotias, kun hän otti hänet; ja Haranin vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Loot.

1959 AM – Sarah syntyy

3 Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän antoi hänelle nimen Milka; ja hän tuli vielä raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän antoi hänelle nimen Sarai. 4 Haran oli neljäkymmentäkaksi vuotias, kun hänelle syntyi Sarai, joka oli Abramin kymmenentenä vuotena; ja niinä päivinä Abram ja hänen äitinsä ja hoitajansa lähtivät pois luolasta, kun kuningas ja hänen alamaisensa olivat unohtaneet Abramin asian. 5 Ja kun Abram lähti ulos luolasta, hän meni Nooan ja hänen poikansa Seemin luokse, ja hän pysyi heidän kanssaan oppimassa Herran ohjeita ja Hänen teitään, ja kukaan ihminen ei tiennyt missä Abram oli, ja Abram palveli Nooaa ja hänen poikaansa Seemiä kauan aikaa.

1988 AM – Baabelin torni

6 Ja Abram oli Nooan talossa kolmekymmentäyhdeksän vuotta, ja Abram tunsi Herran kolme vuotta vanhasta, ja hän kulki Herran teitä kuolinpäiväänsä saakka, kun Nooa ja hänen poikansa Seem olivat opettaneet häntä; ja kaikki maailman pojat niinä päivinä suuresti rikkoivat Herraa vastaan, ja he kapinoivat häntä vastaan ja palvelivat muita jumalia, ja he unohtivat Herran, joka oli luonut heidät maapallolle; ja maapallon asukkaat tekivät itselleen, siihen aikaan, kukin mies oman jumalansa; puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät osanneet puhua, kuulla, eivätkä jakaa, ja ihmisen pojat palvelivat niitä ja ne tulivat heidän jumalikseen. 7 Ja kuningas ja kaikki hänen palvelijansa, ja Terah koko kotitaloutensa kanssa olivat silloin ensimmäisiä niistä, jotka palvelivat puisia ja kivisiä jumalia. 8 Ja Terahilla oli kaksitoista suurikokoista jumalaa, tehtynä puusta ja kivestä, kahdentoista kuukauden mukaan, ja hän palveli kutakin yhtenä kuukautena, ja joka kuukausi Terah tahtoi tuoda lihauhrinsa ja juomauhrinsa hänen jumalilleen; näin Terah teki kaikkina päivinään. 9 Ja koko tuo sukupolvi oli jumalaton Herran nähden, ja he tekivät näin kukin mies jumalansa, mutta he hylkäsivät Herran, joka oli luonut heidät. 10 Eikä löydetty yhtäkään miestä niinä päivinä koko maailmasta, joka tunsi Herran (sillä he palvelivat kukin ihminen omaa jumalaansa) paitsi Nooa ja hänen kotitaloutensa; ja kaikki nuo, jotka olivat hänen neuvonsa alla, tunsivat Herran niinä päivinä. 11 Ja Terahin poika Abram kasvoi kovasti niinä päivinä Nooan huoneessa, eikä kukaan sitä tiennyt, ja Herra oli hänen kanssansa. 12 Ja Herra antoi Abramille ymmärtävän sydämen, ja hän tunsi kaikkien sen sukupolven tekojen olevan turhia ja, että heidän jumalansa olivat tyhjyyttä ja ilman hyötyä. 13 Ja Abram näki auringon paistavan maan päälle, ja Abram sanoi itsekseen, ”Totisesti nyt tämä aurinko, joka paistaa maan päälle on jumala, ja sitä minä tahdon palvella.” 14 Ja Abram palveli aurinkoa sinä päivänä ja hän rukoili häntä ja, kun ilta tuli, aurinko laski kuten tavallisesti, ja Abram sanoi itsekseen, ”Totisesti tämä ei voi olla Jumala?” 15 Ja Abram jatkoi edelleen puhumista itsekseen, ”Kuka on Hän, joka loi taivaat ja maapallon? Kuka loi maan päällä? Missä hän on?” 16 Ja yö pimeni hänen yllensä, ja hän nosti silmänsä kohti länttä, pohjoista, etelää, ja itää, ja hän näki, että aurinko oli häipynyt maasta, ja päivä muuttui pimeäksi. 17 Ja Abram näki tähdet ja kuun edessään, ja hän sanoi, ”Totisesti tämä on jumala, joka loi koko maan yhtä hyvin kuin ihmisenkin, ja katso nämä hänen palvelijansa ovat jumalia hänen ympärillään”: ja Abram palveli kuuta ja rukoili sitä koko sen yön. 18 Ja aamulla kun oli valoisaa ja aurinko loisti maan päälle kuten tavallista, Abram näki kaikki asiat, jotka Herra Jumala oli luonut maan päälle. 19 Ja Abram sanoi itsekseen, ”Totisesti nämä eivät ole jumalia jotka tekivät maapallon ja koko ihmiskunnan, vaan nämä ovat Jumalan palvelijoita, ja Abram pysyi Nooan talossa ja siellä oppi Herran ja Hänen tiensä ja hän palveli Herraa elämänsä kaikkina päivinä, ja koko se sukupolvi unohti Herran, ja palveli muita jumalia puisia ja kivisiä, ja kapinoi kaikkina heidän päivinään. 20 Ja kuningas Nimrod hallitsi turvallisena, ja koko maa oli hänen valvontansa alla, ja koko maa oli yhtä kieltä ja sanojen liittoa. 21 Ja kaikki Nimrodin ruhtinaat ja hänen vaikutusvaltaiset miehensä pitivät neuvottelun yhdessä; Put, Mitzraim, Kuus ja Kanaan perheineen, ja he sanoivat toinen toisilleen, ”Tulkaa rakentakaamme itsellemme kaupunki ja siihen vahva torni, ja sen huippu ulottuu taivaaseen, ja me tulemme tekemään itsemme kuuluisiksi, niin että voimme hallita koko maailmaa, jotta vihollisemme lakkaisi meistä, että voisimme hallita heitä voimallisesti, ja ettemme hajaantuisi maan ylitse heidän sotiensa tähden.” 22 Ja he kaikki menivät kuninkaan eteen, ja he kertoivat kuninkaalle nämä sanat, ja kuningas myöntyi heidän kanssaan tähän tehtävään, ja hän teki niin. 23 Ja kaikki suvut kokoontuivat sisältäen noin kuusisataatuhatta miestä, ja he lähtivät etsimään avaraa maaperän kohtaa rakentaakseen kaupungin ja tornin, ja he etsivät koko maailmasta eivätkä he löytäneet mitään erään laakson kaltaista kuin idässä Shinarin maassa, noin kahden päivän kävelymatkan päässä, ja he matkustivat sinne ja asettuivat asumaan siellä. 24 Ja he alkoivat valmistamaan tiiliä ja polttamaan tulta rakentaakseen kaupungin ja tornin, jonka he olivat kuvitelleet saavansa valmiiksi. 25 Ja tornin rakentaminen oli heille rikkomus ja synti; ja he alkoivat rakentaa sitä ja, kun he rakensivat taivaan Herraa Jumalaa vastaan, he kuvittelivat sydämissään sotivansa Häntä vastaan ja astuvansa taivaaseen. 26 Ja kaikki nämä ihmiset ja kaikki suvut jakaantuivat kolmeen osaan; ensimmäiset sanoivat, ”Me tahdomme astua taivaaseen ja sotia Häntä vastaan”; toiset sanoivat, ”Me tahdomme nousta taivaaseen ja asettaa meidän omat jumalamme sinne ja palvella niitä”; ja kolmannet osat sanoivat, ”Me tahtomme nousta taivaaseen ja lyödä Häntä jousilla ja keihäillä”; ja Jumala tunsi kaikki heidän tekonsa ja kaikki heidän pahat ajatuksensa, ja Hän näki kaupungin ja tornin, jota he olivat rakentamassa. 27 Ja kun he olivat rakentamassa, he rakensivat itselleen suurta kaupunkia ja erittäin korkeaa ja vahvaa tornia; ja sen korkeuden vuoksi laasti ja tiilet eivät ehtineet rakentajille nousureitiltään sinne, ennen kuin nuo, jotka nousivat ylös, olivat täyttäneet täyden päivän, ja sen jälkeen, he ojensivat rakentajille ja antoivat heille laastia ja tiiliä; näin sitä tehtiin päivittäin. 28 Ja katso nämä nousivat ja toiset laskeutuivat koko päivän; ja jos tiili putosi heidän käsistään ja murtui, he kaikki itkivät sitä, mutta jos ihminen putosi ja kuoli, kukaan heistä ei halunnut katsoa häntä. 29 Ja Herra tunsi heidän ajatuksensa, ja tapahtui kun he olivat rakentamassa, he ampuivat nuolia kohti taivaita, ja kaikki nuolet putosivat heidän luoksensa täyttyneenä verellä ja, kun he näkivät ne, he sanoivat toinen toisillensa, ”Totisesti me olemme surmanneet kaikki nuo, jotka ovat taivaassa.” 30 Sillä tämä oli Herralta saattaakseen heidät erehtymään, ja tarkoituksella; tuhotakseen heidät pois maaperän pinnalta. 31 Ja he rakensivat tornia ja kaupunkia, ja he tekivät tätä päivittäin, kunnes kului lukuisia päiviä ja vuosia. 32 Ja Jumala sanoi seitsemällekymmenelle enkelille, jotka seisoivat enimmäkseen Hänen edessään, noille jotka olivat Häntä lähellä, sanoen, ”Tulkaa laskeutukaamme ja sekoittakaamme heidän kielensä, ettei yksi mies ymmärrä naapurinsa kieltä, ja he tekivät niin heille. 33 Ja sitä seuraavana päivänä, he unohtivat kukin mies naapurinsa kielen, eivätkä he kyenneet ymmärrettävästi puhumaan yhtä kieltä, ja kun rakentaja otti lähimmäisensä käsistä pikeä tai kiven, jota hän ei tilannut, rakentaja heitti sen pois ja heitti sen lähimmäisensä päälle, että hän kuolisi. 34 Ja he tekivät niin monta päivää, ja he tappoivat monia heistä tällä tavalla. 35 Ja Herra löi kolmea joukkoa, jotka olivat siellä, ja Hän rankaisi heitä heidän tekojensa ja suunnitelmiensa mukaan; nuo jotka sanoivat, ”Me tahdomme nousta taivaaseen ja palvelemaan meidän jumaliamme, tulla kuin apinoiksi ja elefanteiksi”; ja nuo jotka sanoivat, ”Me iskemme taivasta nuolillamme”, Herra surmasi heidät, miehen naapurinsa käden välityksellä; ja kolmannen joukon noista jotka sanoivat, ”Me nousemme taivaaseen ja taistelemme Häntä vastaan”, Herra hajotti heidät kaikkialle maahan. 36 Ja nuo jotka olivat jäljellä heidän joukostaan, kun he tiesivät ja ymmärsivät pahuuden, joka oli tulossa heidän päällensä, he hylkäsivät rakennuksen, ja myös he hajaantuivat koko maapallon pinnan päälle. 37 Ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia ja tornia; sen tähden Hän kutsui sitä paikkaa Baabeliksi, sillä siellä Herra sekoitti koko maailman kielen; katso se tapahtui Shinarin maasta itään. 38 Ja tornin puolestaan, jonka ihmisen pojat rakensivat, maa avasi sen suunsa ja nielaisi siitä kolmasosan, ja lisäksi tuli laskeutui taivaasta ja poltti toisen kolmasosan, ja muu kolmasosa on jäljellä tänäkin päivänä; ja siitä osasta, joka jäi pystyyn, ja sen ympärysmittaan asti on kolmen päivän kävely. 39 Ja monet ihmisen pojista kuoli siinä tornissa, väkeä lukemattomasti.

 

10 Nooan jälkeläiset

1996 AM – Peleg kuoli

1 Ja Eberin poika Peleg kuoli niinä päivinä, Terahin pojan Abramin neljäkymmentäkahdeksantena vuotena, ja kaikki Pelegin päivät olivat kaksisataakolmekymmentä yhdeksän vuotta. 2 Ja kun Herra oli hajottanut ihmisen pojat heidän syntinsä vuoksi tornin luona, katso he levisivät moniin joukkoihin, ja kaikki ihmisen pojat olivat sironneet maan neljään kulmaan. 3 Ja kaikki suvut tulivat kukin sen kielensä, sen maansa, tai sen kaupunkinsa mukaan. 4 Ja ihmisen pojat rakensivat lukuisia kaupunkeja sukujensa mukaan, kaikkiin paikkoihin minne he menivät, ja läpi koko maan minne Herra oli heidät hajottanut. 5 Ja muutamia heistä rakensivat kaupunkeja paikoille, joista heidät jälkeenpäin tuhottiin, ja he kutsuivat näitä kaupunkeja omien nimiensä perusteella, tai heidän lapsiensa nimien mukaan, tai heidän erityisten tapahtumien mukaan. 6 Ja Nooan pojan Jaafetin pojat menivät ja rakensivat itselleen kaupunkeja paikkoihin, minne he olivat hajaantuneet, ja antoivat kaikille kaupungeillensa nimet heidän nimiensä mukaan, ja Jaafetin pojat olivat jakaantuneet maapallon pinnan päälle useisiin joukkoihin ja kieliin. 7 Ja nämä ovat Jaafetin pojat perheittensä mukaan, Gomer, Magog, Medai, Javan, Tubal, Meshech ja Tiras; nämä ovat Jaafetin lapset heidän sukupolviensa mukaan. 8 Ja Gomerin lapset, heidän kaupunkiensa mukaan, olivat Francum, joka asui Franzan maassa, Franzan-joen luona, Senah-joen varrella. 9 Ja Rephathin lapset ovat Bartonim, joka asui Bartonian maassa Ledah-joen luona, joka tyhjentää sen vedet Giihonin suureen mereen, joka on Oceanus. 10 Ja Tugarman lapset ovat kymmenen perhettä, ja nämä ovat heidän nimensä: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarki, Bid, Zebuc, Ongal ja Tilmaz; kaikki nämä levisivät ja levähtivät pohjoiseen ja rakensivat itsellensä kaupunkeja. 11 Ja he kutsuivat kaupunkejaan omien nimiensä mukaan, nuo ovat he, jotka asuivat Hithlahin ja Italacin jokien luona tähän päivään saakka. 12 Mutta Angolin suvut, Balgar ja Parzunac, he asettuivat asumaan suuren Dubnee-joen ääreen; ja myös heidän kaupunkiensa nimet ovat heidän omien nimiensä mukaan. 13 Ja Javanin lapset ovat Javanim, joka asui Makdonian maassa, ja Medaiaren lapset ovat Orelum joka asui Curson maassa, ja Tubalin lapset ovat ne, jotka asuivat Tuskanahin maassa Pashiah-joen luona. 14 Ja Meshechin lapset ovat Shibashni ja Tiraksen lapset ovat Rushash, Cushni, ja Ongolis; kaikki nämä menivät ja rakensivat kaupunkeja itselleen; nuo ovat kaupunkeja jotka ovat sijoittuneet Jabus-meren ääreen Cura-joen ääreen, joka tyhjentää itsensä Tragan-jokeen. 15 Ja Elishan lapset ovat Almanim, ja he myös menivät ja rakensivat itselleen kaupunkeja; nuo ovat kaupunkeja sijoittuneena Job ja Shibathmo vuorten väliin; ja heistä ovat Lumbardin kansa joka asuu vastapäätä Jobin ja Shibathmon vuoria, ja he valloittivat Italian maan, ja pysyivät siellä tähän päivään asti. 16 Ja Chittimin lapset ovat Romim joka asuu Canopian laaksossa Tibreu-joen luona. 17 Ja Dudonimin lapset ovat niitä, jotka asuvat Gihonin meren kaupungeissa, Bordnan maassa. 18 Nämä ovat Jaafetin lasten suvut heidän kaupunkiensa ja kieltensä mukaan, kun he hajaantuivat tornin jälkeen, ja he kutsuivat heidän kaupunkiensa nimiä heidän nimillään ja tapahtumien mukaan; ja nämä ovat kaikkien heidän kaupunkiensa nimet heidän sukujensa mukaan, jotka he rakensivat niinä päivinä tornin jälkeen. 19 Ja Haamin lapset olivat Kuus, Mitzraim, Phut ja Kanaan sukupolviensa ja kaupunkiensa mukaan. 20 Ja nämä lähtivät ja rakensivat itselleen kaupunkeja siten kuin löysivät sopivia paikkoja niille, ja he kutsuivat kaupunkejaan heidän isiensä Kuusin, Mitzraimin, Puutin ja Kanaanin nimien mukaan. 21 Ja Mitzraimin lapset ovat Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuchim, Pathrusim, Casluchim ja Caphturim, seitsemän perhettä. 22 Kaikki nämä asettuivat asumaan Sihor-joen varteen, joka on Egyptin puro, ja he rakensivat itselleen kaupunkeja ja kutsuivat niitä omien nimiensä mukaan. 23 Ja Pathroksen ja Caslochin lapset lankoutuivat keskenään, ja heistä lähti Pelishtim, Azathim, ja Gerarim, Githim ja Ekronim, kaikkiaan viisi sukua; nämä myös rakensivat itsellensä kaupunkeja, ja he nimittivät kaupunkejansa heidän isiensä nimien mukaan tähän päivään asti. 24 Ja Kanaanin lapset lisäksi rakensivat itselleen kaupunkeja, ja he kutsuivat kaupunkejaan heidän nimillään, yksitoista kaupunkia ja muita lukematon määrä. 25 Ja neljä miestä Haamin perheestä lähti tasangon maalle; nämä ovat neljän miehen nimet, Sodom, Gomorrah, Admah ja Zeboyim. 26 Ja nämä miehet rakensivat itselleen neljä kaupunkia tasangon maalle, ja he kutsuivat kaupunkiensa nimiä heidän omien nimiensä mukaan. 27 Ja he ja heidän lapsensa ja kaikki heihin kuuluvat asettuivat asumaan noihin kaupunkeihin, ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät runsaasti ja asuivat rauhallisesti. 28 Ja Kanaanin poika, Hivin poika, Hurin poika Seir, meni ja löysi laakson Paranin vuorta vastapäätä, ja hän rakensi sinne kaupungin, ja hän ja hänen seitsemän poikaansa ja kotitaloutensa asettuivat asumaan sinne, ja hän antoi rakentamalleen kaupungille nimen Seir, hänen nimensä mukaan; se on Seirin maa tähän päivään asti. 29 Nämä ovat Haamin lasten suvut, heidän kieltensä ja kaupunkiensa mukaan, kun he olivat hajaantuneet maihinsa tornin jälkeen. 30 Ja joitakin kaikkien Eberin lasten isän Nooan pojan Seemin lapsia meni myös, ja rakensi kaupunkeja itselleen paikkoihin, minne he olivat hajaantuneet, ja he kutsuivat kaupunkejaan nimiensä mukaan. 31 Ja Seemin pojat olivat Elam, Ashur, Arpaksad, Lud ja Aram, ja he rakensivat kaupunkeja itselleen ja kutsuivat nimillään kaikkia kaupunkejaan. 32 Ja Seemin poika Ashur ja hänen lapsensa ja kotitalous lähtivät siihen aikaan, hyvin suuri kokonaisuus heitä, ja he menivät kaukaiseen maahan, jonka he löysivät, ja he kohtasivat hyvin laajan laakson maasta, jonne he menivät, ja he rakensivat itselleen neljä kaupunkia, ja kutsuivat niitä omien nimiensä ja tapahtumien mukaan. 33 Ja nämä ovat kaupunkien nimet jotka Ashurin lapset rakensivat, Ninevah, Resen, Calach ja Rehobother; ja Ashurin lapset asuvat siellä tänäkin päivänä. 34 Ja Aramin lapset myös menivät ja rakensivat itselleen kaupungin, ja he antoivat kaupungille nimen Uz heidän vanhimman veljensä mukaan, ja he asettuivat sinne; se on Uzin maa tänäkin päivänä.

1999 AM – Belan kaupunki perustetaan

35 Ja toisena vuotena tornin jälkeen mies Ashurin huoneesta, jonka nimi oli Bela, lähti Niniven maasta asumaan muukalaisena kotitaloutensa kanssa mistä vain hän kykenisi löytämään paikan; ja he saapuivat, kunnes vastassa oli Sodoman kaupunkien tasanko, ja he asettuivat asumaan sinne. 36 Ja mies nousi ja rakensi sinne pienen kaupungin, ja kutsui sitä nimellä Bela, hänen nimensä mukaan; se on Zoarin maata tähän päivään asti. 37 Ja nämä ovat Seemin lasten suvut heidän kieltensä ja kaupunkiensa mukaan, sen jälkeen, kun he olivat hajaantuneet maan päälle tornin jälkeen. 38 Ja jokainen kuningaskunta, kaupunki, ja Nooan lasten sukujen perhe rakensivat itselleen monia kaupunkeja tämän jälkeen. 39 Ja he perustivat hallituksia kaikkiin kaupunkeihinsa, jotta heidän määräyksiään valvottaisiin; niin tekivät kaikki Nooan lasten suvut jatkuvasti.

11 Nimrodin paha hallinto

1 Ja Kuusin poika Nimrod oli edelleen Shinarin maassa, ja hän hallitsi sitä ja asui siellä, ja hän rakensi kaupunkeja Shinarin maassa. 2 Ja nämä ovat neljän kaupungin nimet, jotka hän rakensi, ja antoi niille nimet tapahtumien perusteella, jotka sattuivat heille tornin rakentamisessa. 3 Ja hän kutsui ensimmäistä Baabel, sanoen, ”Koska Herra siellä sekoitti koko maailman kielen”; ja toisen nimeksi hän antoi Erech, koska sieltä Jumala levitti heidät. 4 Ja kolmanneksi hän kutsui Eched, sanoen, ”Sillä paikalla oli suuri taistelu”; ja neljännen hän nimitti Calnah, koska hänen ruhtinaansa ja voimalliset miehensä kuluivat siellä, ja he rasittivat Herraa, he kapinoivat ja rikkoivat Häntä vastaan. 5 Ja kun Nimrod oli rakentanut nämä kaupungit Shinarin maassa, hän asetti niihin kansansa jäännöksen, hänen ruhtinaansa ja hänen voimalliset miehensä, jotka olivat jääneet hänen kuningaskuntaansa. 6 Ja Nimrod asui Baabelissa, ja hän siellä uudisti hänen hallintansa muista alamaisistaan, ja hän hallitsi turvallisena, ja alamaiset ja Nimrodin ruhtinaat kutsuivat hänen nimekseen Amraphel, sanoen että tornilla hänen ruhtinaansa ja miehet epäonnistuivat hänen tarkoitusperissään. 7 Ja siitä huolimatta, Nimrod ei kääntynyt Herran puoleen, vaan hän jatkoi pahuudessa ja opettaen laittomuutta ihmisen pojille; ja Mardon, hänen poikansa, oli pahempi kuin isänsä, ja jatkoi lisäämistä isänsä kauheuksiin. 8 Ja hän saattoi ihmisen pojat tekemään syntiä, sen vuoksi on sanottu, ”Pahasta tulee esille pahaa”.

1996 AM – Elam saavuttaa itsenäisyyden

9 Siihen aikaan oli sota Haamin lasten sukujen välillä, kun he asuivat kaupungeissa, jotka he olivat rakentaneet. 10 Ja Chedorlaomer, Elamin kuningas, meni pois Haamin lasten perheiden luota, ja hän soti heidän kanssaan ja hän alisti heidät, ja hän kulki viiteen tasangon kaupunkiin ja taisteli heitä vastaan ja alisti heidät, ja he joutuivat hänen johtonsa alle. 11 Ja he palvelivat häntä kaksitoista vuotta, ja he antoivat hänelle vuosittaisen veron.

1998 AM – Naahor kuoli

12 Siihen aikaan Serugin poika Naahor kuoli, Terahin pojan Abramin elämän neljäkymmentäyhdeksäntenä vuotena.

1999 AM – Abram vierailee Terahin luona

13 Ja Terahin pojan Abramin elämän viisikymmenentenä vuotena, Abram tuli esiin Nooan huoneesta, ja meni isänsä huoneeseen. 14 Ja Abram tunsi Herran, ja hän kulki Hänen teillään ja ohjeissaan, ja Herra hänen Jumalansa oli hänen kanssaan. 15 Ja hänen isänsä Terah oli niinä päivinä, edelleen kuningas Nimrodin sotajoukon kapteeni, ja hän vieläkin seurasi vieraita jumalia. 16 Ja Abram tuli isänsä taloon ja näki kaksitoista jumalaa seisovan siinä temppeleissään, ja Abramin viha syttyi, kun hän näki nämä kuvapatsaat isänsä talossa. 17 Ja Abram sanoi, ”Niin totta kuin Herra elää nämä epäjumalan patsaat eivät ole jäävä minun isäni huoneeseen; niin on Herra, joka minut loi, kostava minulle, ellen kolmen päivän aikana murskaa niitä kaikkia.” 18 Ja Abram lähti niiden luota, ja hänen vihansa paloi sisällään. Ja Abram kiirehti ja lähti huoneesta isänsä ulompaan pihaan, ja hän tapasi isänsä istumassa pihalla, ja kaikki hänen palvelijansa hänen kanssaan, ja Abram tuli ja istui hänen eteensä. 19 Ja Abram kysyi isältään, sanoen, ”Isä, kerro missä on Jumala, joka loi taivaan ja maapallon, ja kaikki ihmisen pojat maan päälle, ja joka loi sinut ja minut.” Ja Terah vastasi pojalleen Abramille ja sanoi, ”Katso nuo jotka loivat meidät, ovat kaikki meidän luonamme talossa.” 20 Ja Abram sanoi isälleen, ”Minun herrani, näytä ne minulle minä pyydän sinua”; niin Terah vei Abramin sisälle sisäpihan huoneeseen, ja Abram näki, ja katso koko huone oli täynnä puisia ja kivisiä jumalia, kaksitoista suurta kuvaa ja toisia pienempiä kuin ne, lukematon määrä. 21 Ja Terah sanoi pojalleen, ”Katso nämä ovat ne jotka tekivät kaiken mitä näet maan päällä, ja jotka loivat minut ja sinut, ja koko ihmiskunnan.” 22 Ja Terah kumartui alas jumalilleen, ja sitten hän meni pois niiden luota, ja Abram, hänen poikansa, meni pois hänen kanssaan. 23 Ja kun Abram oli mennyt pois niiden luota, hän lähti äitinsä tykö ja istui hänen eteensä, ja sanoi äidilleen, ”Katso, minun isäni on näyttänyt minulle ne, jotka loivat taivaan ja maapallon, ja kaikki ihmisen pojat. 24 Nyt, siksi, pidä kiirettä ja nouda kili laumasta, ja valmista siitä maukasta lihaa, että minä voin viedä sen minun isäni jumalille uhriksi, niille syötäväksi; ehkäpä minä voin siitä tulla niiden hyväksymäksi.” 25 Ja hänen äitinsä teki niin, ja nouti kilin, ja valmisti siitä maukkaan lihan, ja vei sen Abramille, ja Abram otti maukkaan lihan äidiltään ja vei sen hänen isänsä jumalien eteen, ja hän tarjosi lähelle niitä, että ne voisivat syödä; ja hänen isänsä Terah, ei tietänyt siitä. 26 Ja Abram näki päivällä, kun oli istumassa niiden joukossa, ettei niillä ollut ääntä, ei kuuloa, ei liikettä, eikä yksikään niistä pystynyt ojentamaan kättänsä syömään. 27 Ja Abram pilkkasi niitä, ja sanoi, ”Totisesti maukas liha, jonka minä valmistin, ei ole miellyttänyt niitä, tai ehkäpä sitä oli liian vähän niille, ja siitä syystä ne eivät halunneet syödä; sen tähden huomenna minä valmistan tuoretta maustettua lihaa, parempaa ja runsaampaa kuin tämä, jotta voin nähdä tuloksen. 28 Ja tapahtui seuraavana päivänä, että Abram ohjeisti äidillensä maustetusta lihasta, ja hänen äitinsä nousi ja nouti kolme kaunista kiliä laumasta, ja hän valmisti niistä jonkin verran erinomaista mausteista lihaa, sellaista josta hänen poikansa pitää, ja hän antoi sen hänen pojalleen Abramille; ja hänen isänsä Terah ei tiennyt siitä. 29 Ja Abram otti maukkaan lihan äidiltään, ja vei sen hänen isänsä epäjumalien eteen huoneeseen; ja hän meni niitä lähelle, että ne söisivät, ja hän asetti sen niiden eteen, ja Abram istui niiden edessä koko päivän, ajatellen ehkäpä ne söisivät. 30 Ja Abram katseli niitä, ja katso niillä ei ollut ääntä eikä kuuloa, eikä yksikään niistä ojentanut kättänsä syömään lihaa. 31 Ja sen päivän iltana siinä huoneessa Abram oli puettu Jumalan Hengellä. 32 Ja hän kutsui ja sanoi, ”Voi minun isääni ja tätä pahaa sukupolvea, joiden sydämet ovat kaikki kallistuneet turhuuteen, jotka palvelevat näitä puisia ja kivisiä epäjumalia, jotka eivät osaa syödä, haistaa, kuulla eikä puhua, joilla on suut ilman puhetta, silmät ilman näkemistä, korvat ilman kuulemista, kädet ilman tuntoa, ja jalat jotka eivät voi liikkua; niiden kaltaisia ovat nuo, jotka tekivät ne ja, jotka luottavat niihin.” 33 Ja kun Abram näki kaikki nämä asiat hänen vihansa syttyi isäänsä kohtaan, ja hän kiirehti ja otti kirveen käteensä, ja tuli jumalien huoneeseen, ja hän pirstoi kaikki isänsä jumalat. 34 Ja kun hän oli saanut patsaat palasiksi, hän asetti kirveen suuren jumalan käteen, joka oli siellä niiden edessä, ja hän lähti ulos; ja hänen isänsä Terah tuli kotiin, sillä hän oli kuullut ovelta kirveen iskujen ääntä; niin Terah tuli sisälle huoneeseen tietääkseen mitä tämä tarkoitti. 35 Ja Terah, kuultuaan kirveen äänen patsaiden huoneesta, juoksi patsaiden huoneeseen, ja hän kohtasi Abramin, joka meni ulos. 36 Ja Terah astui sisälle huoneeseen ja löysi kaikki epäjumalansa kaatuneena maahan ja murskana, ja kirveen suurimman kädessä, joka ei ollut rikkoutunut, ja maustettu liha minkä hänen poikansa Abram oli valmistanut, oli edelleen niiden edessä. 37 Ja kun Terah näki tämän, hänen vihansa suuresti syttyi, ja hän kiirehti ja lähti huoneesta Abramin luokse. 38 Ja hän löysi hänen poikansa Abramin edelleen istuvan talossa; ja hän sanoi hänelle, ”Mikä on tämä teko, jonka sinä olet tehnyt minun jumalilleni?” 39 Ja Abram vastasi hänen isälleen Terahille ja hän sanoi, ”Ei niin minun herrani, sillä minä vein maukasta lihaa niiden eteen, ja kun tulin niitä lähelle lihan kanssa, että ne söisivät, ne kaikki heti ojensivat kätensä syömään ennen kuin suuri oli ojentanut kätensä syömään. 40 Ja suuri näki heidän tekonsa mitä ne tekivät ennen häntä, niin hänen vihansa oli väkivaltaisesti syttynyt niitä vastaan, ja se meni ja otti kirveen, joka oli huoneessa ja palasi niiden luo ja pirstoi ne kaikki, ja katso kirves on vieläkin hänen kädessään kuten näet.” 41 Ja Terahin viha oli syttynyt hänen poikaansa Abramia vastaan, kun hän puhui tämän; ja Terah sanoi hänen pojalleen Abramille vihassaan, ”Mikä on tämä satu, jonka sinä olet kertonut? Sinä puhut valheita minulle. 42 Onko näissä jumalissa henki, sielu tai voima tehdä kaikkea sitä, mitä sinä kerroit minulle? Eivätkö ne ole puuta ja kiveä, ja enkö minä itse ole valmistanut ne, ja miten voit puhua sellaisia valheita sanoen, että suuri jumala, joka oli niiden kanssa, löi muut? Se olet sinä, joka asetit kirveen sen käsiin, ja sitten sanot ”Hän löi ne kaikki.”” 43 Ja Abram vastasi isälleen ja sanoi hänelle, ”Ja kuinka sinä silloin palvelet näitä epäjumalia, joissa ei ole voimaa tehdä mitään asiaa? Voivatko tuollaiset patsaat joihin luotat vapauttaa sinua? Voivatko ne kuulla sinun rukouksiasi, kun sinä huudat niiden puoleen? Voivatko ne vapauttaa sinut vihollistesi käsistä, tai sotivatko he sinun taisteluissasi sinun puolellasi vihollisiasi vastaan, kun sinä palvelisit puuta ja kiveä jotka eivät osaa puhua eivätkä kuulla? 44 Ja nyt varmasti ei ole hyvää sinulle eikä ihmisten pojille, että ovat yhteydessä sinun kanssasi, toteuttamaan näitä asioita; oletko niin tyhmä, niin älytön tai niin lyhyt ymmärrykseltäsi, että sinä tahdot palvella puuta ja kiveä, ja toimia tällaisen tavan mukaan? 45 Ja unohdat Herran Jumalan, joka teki taivaan ja maan, ja joka loi sinut maailmaan, ja siten tuot suuren onnettomuuden sinun sielullesi tässä asiassa palvelemalla kiveä ja puuta? 46 Eivätkö sinun isäsi menneinä päivinä tehneet syntiä tässä asiassa, ja Herra, maailmankaikkeuden Jumala tuonut tulvavedet heidän päällensä ja tuhonnut koko maan? 47 Ja kuinka sinä voit jatkaa tämän tekemistä ja palvella puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät voi kuulla, tai puhua, tai vapauttaa ahdistuksesta, siten tuot alas maailmankaikkeuden Jumalan vihan sinun päällesi? 48 Nyt sen vuoksi minun isäni vetäydy pois tästä, äläkä saata onnettomuutta sielullesi ja kotiväkesi sieluille.” 49 Ja hän kiirehti ja juoksi pois isänsä edestä, ja otti kirveen isänsä suurimmalta epäjumalalta, jolla Abram hajotti sen ja juoksi pois. 50 Ja Terah nähden kaiken, mitä Abram oli tehnyt, kiirehti lähtemään kodistaan, ja hän meni kuninkaan luokse ja hän saapui Nimrodin eteen ja seisoi hänen edessään, ja hän kumartui alas kuninkaalle; ja kuningas sanoi, ”Mitä sinä tahdot?” 51 Ja hän sanoi, ”Minä vetoan sinuun minun herrani, kuule minua; Nyt viisikymmentä vuotta taaksepäin lapsi syntyi minulle, ja näin hän on tehnyt minun jumalilleni ja noin hän on puhunut; ja nyt siksi, herrani ja kuninkaani, lähetä hänelle, että tulisi sinun eteesi, ja tuomitse hänet lain mukaan, että me voimme vapautua hänen pahuudestaan.” 52 Ja kuningas lähetti kolme miestä palvelijoistaan, ja he menivät ja toivat Abramin kuninkaan eteen. Ja Nimrod ja kaikki hänen ruhtinaansa ja palvelijat olivat sinä päivänä istumassa hänen edessään, ja myös Terah istui heidän edessään. 53 Ja kuningas sanoi Abramille, ”Mikä on tämä mitä sinä olet tehnyt sinun isällesi ja hänen jumalillensa?” Ja Abram vastasi kuninkaalle sanoilla, jotka hän puhui isälleen, ja hän sanoi, ”Suuri jumala, joka oli niiden kanssa, huoneessa teki niille, mitä sinä olet kuullut.” 54 Ja kuningas sanoi Abramille, ”Oliko heillä voimaa puhua ja syödä ja tehdä kuten olet sanonut?” Ja Abram vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Ja jos niillä ei ollut voimaa miksi sinä sitten palvelet niitä ja saatat ihmisen pojat eksymään sinun typeryyksiesi kautta? 55 Kuvitteletko, että ne voivat vapauttaa sinut tai tehdä mitään pientä tai suurta, että sinun pitäisi niitä palvella? Ja miksi sinä et palvele koko maailmankaikkeuden Jumalaa, joka loi sinut ja jonka vallassa on tappaa ja säilyttää elossa? 56 Oi typerä, yksinkertainen, ja välinpitämätön kuningas, voi sinua ikuisesti. 57 Minä luulin, että opettaisit sinun palvelijoillesi oikeamielistä tietä, mutta sinä et ole toteuttanut tätä, vaan olet täyttänyt koko maailman sinun synneilläsi ja sinun kansasi synneillä, jotka ovat seuranneet sinun teitäsi. 58 Etkö tiedä, tai etkö ole kuullut, että tähän pahuuteen, jota harjoitat, siinä meidän esi-isämme lankesivat syntiin menneinä päivinä, ja ikuinen Jumala toi vedenpaisumuksen heidän päällensä ja tuhosi heidät kaikki, ja tuhosi lisäksi koko maan heidän tähtensä? Ja tahdotteko sinä ja sinun kansasi nousta nyt ja tehdä tämän tavan mukaan, saattaaksenne Herran, maailmankaikkeuden Jumalan vihan laskeutumaan alas, ja tuodaksenne onnettomuuden sinun päällesi ja koko maapallon päälle? 59 Nyt sen tähden pankaa pois tämä paha toiminta, jota harjoitatte, ja palvelkaa maailmankaikkeuden Jumalaa, koska sinun sielusi on Hänen kädessään, ja silloin se tulee olemaan onnellinen sinun kanssasi. 60 Ja jos sinun laiton sydämesi ei tahdo kuulla sanojani saattaakseen sinut hylkäämään pahat tiesi, ja palvelemaan ikuista Jumalaa, silloin tulet kuolemaan häpeässä viimeisinä päivinä, sinä, sinun kansasi ja kaikki jotka ovat liittyneet kanssasi, kuulemaan sinun sanojasi tai vaeltavat sinun pahoilla teillä.” 61 Ja kun Abram oli lakannut puhumasta kuninkaan ja ruhtinaiden edessä, Abram nosti silmänsä taivaisiin, ja hän sanoi, ”Herra näkee kaiken laittomuuden, ja Hän tulee tuomitsemaan heidät”.

 

12 Abram pakenee Nimrodia

1 Ja kun kuningas kuuli Abramin sanat, hän määräsi hänet pistettäväksi vankilaan; ja Abram oli kymmenen päivä vankilassa. 2 Ja niiden päivien lopussa kuningas käski, että kaikkien kuninkaiden, ruhtinaiden, ja maaherrojen eri maakunnista ja tietäjien piti tulla hänen eteensä, ja he istuivat hänen eteensä, ja Abram oli edelleen vankeutensa huoneessa. 3 Ja kuningas sanoi ruhtinaille ja tietäjille, “Oletteko kuulleet mitä Abram, Terahin poika, on tehnyt hänen isälleen? Näin on hän tehnyt hänelle, ja minä käskin hänet tuotavaksi minun eteeni, ja näin hän on puhunut; hänen sydämensä ei epäillyt hänessä, eikä hän hämmentynyt minun läsnäollessani, ja katso nyt hän on arestissa vankilassa. 4 Ja siksi päättäkää, mikä tuomio on sopiva tälle miehelle, joka herjasi kuningasta; joka puhui ja teki kaikki asiat, jotka kuulitte. 5 Ja he kaikki vastasivat kuninkaalle sanoen, “Miehen joka herjaa kuningasta pitää tulla ripustetuksi puuhun; mutta tehtyään kaikki nämä asiat jotka hän sanoi, ja pilkattuaan meidän jumaliamme, hänen täytyy sen vuoksi tulla polttamalla kuoliaaksi, sillä tämä on laki tässä asiassa. 6 Jos kuningasta miellyttää tehdä tämä, käskeköön palvelijoitaan kuumentamaan tulta yötä päivää sinun tiiliahjossasi, ja sitten me heitämme tämän miehen sinne sisälle.” Ja kuningas teki niin, ja hän käski palvelijoitaan, että he valmistaisivat tulta kolme päivä ja kolme yötä kuninkaan ahjossa, joka on Casdimissa; ja kuningas määräsi heidät ottamaan Abramin pois vankilasta ja tuomaan hänet ulos poltettavaksi. 7 Ja kaikki kuninkaan palvelijat, ruhtinaat, virkailijat, maaherrat, ja tuomarit, ja kaikki maan asukkaat, noin yhdeksänsataatuhatta ihmistä seisoi ahjoa vastapäätä nähdäkseen Abramin. 8 Ja kaikki naiset ja lapset tungeksivat kattojen ja tornien päällä nähdäkseen mitä Abramin kanssa tehtiin, ja he kaikki seisoivat yhdessä matkan päässä; ja sinä päivänä ei ollut jäänyt ihmistä tulematta katsomaan tapahtumapaikalle. 9 Ja kun Abram oli tullut, kuninkaan taikurit ja tietäjät näkivät Abramin, ja he huusivat kuninkaalle, sanoen, “Meidän suvereeni herra, totisesti tämä on mies, jonka me tiedämme olleen lapsi, jonka syntymässä suuri tähti nielaisi neljä tähteä, jonka me ilmoitimme kuninkaalle nyt viisikymmentä vuotta sitten. 10 Ja katso nyt hänen isänsä on myös rikkonut sinun käskyjäsi, ja pilkannut sinua tuomalla toisen lapsen, jonka sinä murhasit.” 11 Ja kun kuningas kuuli heidän sanansa, hän oli äärimmäisen raivoissaan, ja hän käski Terahin tuotavaksi eteensä. 12 Ja kuningas sanoi, “Oletko sinä kuullut mitä taikurit ovat puhuneet? Nyt kerro minulle totuus, kuinka sinä teit; ja jos sinä olet puhuvat totuutta, sinut vapautetaan syytteistä.” 13 Ja siihen nähden, että kuninkaan viha oli niin kovin syttynyt, Terah sanoi kuninkaalle, “Minun herrani ja kuninkaani, sinä olet kuullut totuuden, ja mitä tietäjät ovat puhuneet on oikein.” Ja kuningas sanoi, “Kuinka sinä saatoit tehdä tämän asian, rikkoa minun määräyksiäni ja antaa minulle lapsen, jota ei ollut sinulle syntynyt, ja ottaa sen arvon?” 14 Ja Terah vastasi kuninkaalle, “Koska minun rakkaudelliset tunteet nousivat poikani puolesta siihen aikaan, ja minä otin sivuvaimoni pojan, ja minä toin hänen kuninkaalle.” 15 Ja kuningas sanoi, ”Kuka neuvoi sinua tähän? Kerro minulle, älä salaa yhtään minulta, niin silloin sinä et ole kuoleva.” 16 Ja Terah oli suuresti kauhistunut kuninkaan läsnä ollessa, ja hän sanoi kuninkaalle, ”Se oli Haran minun vanhin poikani, joka neuvoi minulle tämän”; ja Haran oli niinä päivinä, jolloin Abram syntyi, kolmekymmentäkaksi vuotta vanha. 17 Mutta Haran ei neuvonut isäänsä mihinkään, sillä Terah sanoi tämän kuninkaalle vapauttaakseen sielunsa kuninkaalta, sillä hän pelkäsi kovasti; ja kuningas sanoi Terahille, ”Haran sinun poikasi, joka neuvoi sinut tähän, on kuoleva tulen läpi Abramin kanssa; sillä kuoleman tuomio on hänen yllänsä kapinoituaan kuninkaan tahtoa vastaan tekemällä tämän asian.” 18 Ja siihen aikaan Haran tunsi kääntyneensä seuraamaan Abramin teitä, mutta hän piti sen tiedon itsellään. 19 Ja Haran sanoi sydämessään, ”Katso nyt kuningas on ottanut kiinni Abramin näiden asioiden tähden, mitkä Abram teki, ja on tapahtuva, että jos Abram menestyy kuninkaan ylitse, minä tulen seuraamaan Häntä, mutta jos kuningas menestyy minä kuljen kuninkaan perässä.” 20 Ja kun Terah oli puhunut tämän kuninkaalle koskien hänen poikaansa Harania, kuningas määräsi Haranin vangittavaksi Abramin kanssa. 21 Ja he veivät heidät molemmat, Abramin ja hänen veljensä Haranin, heitettäväksi tuleen; ja kaikki maa asukkaat ja kuninkaan palvelijat ja ruhtinaat ja kaikki naiset ja pienokaiset olivat siellä, seisten sinä päivänä heidän vuokseen. 22 Ja kuninkaan palvelijat ottivat Abramin ja hänen veljensä, ja he riisuivat heiltä kaikki vaatteet paitsi heidän alusvaatteet, jotka olivat heidän yllään. 23 Ja he sitoivat heidän kätensä ja jalkansa pellavanaruilla, ja kuninkaan palvelijat nostivat heidät ylös ja heittivät heidät molemmat ahjoon. 24 Ja Herra rakasti Abramia ja hän sääli häntä, ja Herra tuli alas ja vapautti Abramin tulesta eikä hän ollut palanut. 25 Mutta kaikki narut, joilla he sitoivat hänet, olivat palaneet, sen aikana Abram säilyi ja käveli ympäriinsä tulen sisällä. 26 Ja Haran kuoli, kun he olivat heittäneet hänet tuleen, ja hän paloi tuhkaksi, sillä hänen sydämensä ei ollut täydellinen Herran kanssa; ja nuo miehet, jotka heittivät hänet tuleen, tulenliekki levisi heidän päälleen, ja he paloivat, ja kaksitoista miestä heistä kuoli. 27 Ja Abram käveli tulen keskellä kolme päivää ja kolme yötä, ja kaikki kuninkaan palvelijat näkivät hänen kävelevän tulessa, ja he tulivat ja kertoivat kuninkaalle, sanoen, ”Katso me olemme nähneet Abramin kävelevän ympäriinsä tulen keskellä, ja peräti alusvaatteet jotka ovat hänen päällänsä eivät ole palaneet, mutta naru jolla hänet oli sidottu on palanut.” 28 Ja kun kuningas kuuli heidän sanansa hänen sydäntänsä heikotti ja hän ei tahtonut uskoa heitä; niin hän lähetti toisia uskollisia ruhtinaita näkemään tämän asian, ja he menivät ja näkivät sen ja kertoivat sen kuninkaalle; ja kuningas nousi mennäkseen ja näkemään sen, niin hän näki Abramin kävelevän edestakaisin tulen keskellä, ja hän näki Haranin ruumiin palaneen, ja kuningas ihmetteli kovasti. 29 Ja kuningas määräsi Abramin otettavaksi ulos tulesta; ja hänen palvelijansa lähestyivät ottaakseen hänet ulos mutta he eivät pystyneet, sillä tuli oli ympäriinsä ja liekki lensi heitä kohti tulipesästä. 30 Ja kuninkaan palvelijat pakenivat sitä, ja kuningas nuhteli heitä, sanoen, ”Pitäkää kiirettä ja tuokaa Abram ulos tulesta, ettette kuolisi!” 31 Ja kuninkaan palvelijat lähestyivät jälleen noutamaan Abramia ulos, mutta liekit tulivat heidän päällensä ja polttivat heidän kasvonsa niin että kahdeksan heistä kuoli. 32 Ja kun kuningas näki, etteivät hänen palvelijansa voineet lähestyä tulta ilman palamista, kuningas huusi Abramille, ”Oi Jumalan palvelija joka on taivaassa, tule esille tulen keskeltä ja tule tänne minun eteeni!”; ja Abram kuuli kuninkaan ääntä, ja hän meni ulos tulesta ja tuli ja seisoi kuninkaan edessä. 33 Ja kun Abram tuli ulos ja kaikki hänen palvelijansa näkivät Abramin saapuvan kuninkaan eteen, alusvaatteet päällänsä, sillä ne eivät olleet palaneet, mutta naru, jolla hänet oli sidottu, oli palanut. 34 Ja kuningas sanoi Abramille, ”Kuinka voi olla, ettet palanut tulessa?” 35 Ja Abram sanoi kuninkaalle, ”Taivaan ja maan Jumala johon luotan ja jolla on kaikki vallassaan, Hän vapautti minut tulesta, minne sinä minut heitit.” 36 Ja Haran, Abramin veli oli palanut tuhkaksi, ja he etsivät hänen ruumistaan, ja he havaitsivat sen kuluneen. 37 Ja Haran oli kahdeksankymmentäkaksi vuotta vanha, kun hän kuoli Casdimin tulessa. Ja kuningas, ruhtinaat, ja maan asukkaat, näkivät että Abram oli vapautunut tulesta, he tulivat ja kumartuivat alas Abramille. 38 Ja Abram sanoi heille, ”Älkää kumartuko alas minulle, vaan kumartukaa maailman Jumalalle joka loi teidät, ja palvelkaa Häntä, ja kulkekaa Hänen teillään sillä se on Hän, joka vapautti minut pois tästä tulesta, ja se on Hän joka loi kaikkien ihmisten sielut ja henget, ja muodosti miehen äitinsä kohdussa, ja toi hänet esiin maailmaan, ja se on Hän joka vapauttaa ne, jotka luottavat Häneen kaikissa kivuissa.” 39 Ja tämä asia näytti hyvin suuremmoiselta kuninkaan ja ruhtinaiden silmissä, että Abram oli pelastunut tulesta ja että Haran oli palanut; ja kuningas antoi Abramille monia lahjoja ja hän antoi hänelle hänen kaksipäisen palvelijansa kuninkaan huoneesta; toisen nimi oli Oni ja toisen nimi oli Eliezer. 40 Ja kaikki kuninkaat, ruhtinaat ja palvelijat antoivat Abramille monia lahjoja, hopeaa ja kultaa ja helmiä, ja kuningas ja hänen ruhtinaansa lähettivät hänet pois, ja hän lähti rauhassa. 41 Ja Abram lähti kuninkaan luota rauhassa, ja monet kuninkaan palvelijoista seurasi häntä, ja noin kolmesataa miestä liittyi häneen. 42 Ja Abram palasi sinä päivänä ja meni isänsä taloon, hän ja miehet jotka seurasivat häntä, ja Abram palveli Herraa hänen Jumalaansa kaikkina elämänsä päivinä, ja hän vaelsi Hänen teitään ja seurasi Hänen lakiaan. 43 Ja siitä päivästä eteenpäin Abram kallisti ihmisten poikien sydämiä palvelemaan Herraa.

1999 AM – Abram nai Sarain

44 Ja siihen aikaan Naahor ja Abram ottivat itselleen vaimot, heidän veljensä Haranin tyttäret; Naahorin vaimo oli Milca ja Abramin vaimon nimi oli Sarai. Ja Sarai, Abramin vaimo, oli hedelmätön; hänellä ei ollut jälkeläistä niinä päivinä.

2001 AM – Nimrod pyrkii surmaamaan Abramin

45 Ja kahden vuoden kuluttua Abramin tulesta lähdöstä, se on hänen elämänsä viisikymmentätoisena vuotena, katso kuningas Nimrod istui Baabelissa valtaistuimella, ja kuningas nukahti ja näki unta, että hän seisoi joukkojensa ja sotaväkensä kanssa laaksossa vastapäätä kuninkaan ahjoa. 46 Ja hän nosti silmänsä ja näki miehen, Abramin kaltaisen, tulevan esiin ahjosta ja, että hän tuli ja seisahtui kuninkaan eteen esiin vedetyn miekan kanssa; ja juoksi sitten kuninkaan tykö miekkansa kanssa, kun kuningas pakeni miestä, sillä hän pelkäsi; ja hänen juostessaan, mies heitti kananmunan kuninkaan päähän, ja munasta tuli suuri joki. 47 Ja kuningas näki unta, että kaikki hänen joukkonsa upposivat jokeen ja kuolivat, mutta kuningas pakeni kolmen miehen kanssa, jotka olivat hänen edessään, ja hän pakeni. 48 Ja kuningas katsoi näitä miehiä ja he olivat puetut ruhtinaallisiin asuihin niin kuin kuninkaiden vaatteet, ja omistivat kuninkaiden majesteettisuuden ja ulkonäön. 49 Ja heidän juostessaan, joki jälleen muuttui kananmunaksi kuninkaan edessä, ja munasta tuli esiin nuori lintu, joka saapui kuninkaan eteen; ja se lensi hänen päähänsä ja kiskoi irti kuninkaan silmän. 50 Ja kuningas oli tuskissaan näystä, ja hän heräsi unestaan ja hänen henkensä oli kiihtynyt; ja hän tunsi suurta kauhua. 51 Ja aamulla kuningas nousi sohvaltaan peloissaan, ja hän käski kaikki viisaat miehet ja taikurit tulemaan hänen eteensä, ja kuningas kertoi unensa heille. 52 Ja viisas kuninkaan palvelija, jonka nimi oli Anuki, vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Tämä ei ole muuta kuin Abramin pahuutta ja hänen siemenensä joka tulee nousemaan ylös minun herraani ja kuningasta vastaan viimeisinä päivinä. 53 Ja katso päivä tulee, kun Abram ja hänen siemenensä ja hänen kotitaloutensa lapset käyvät sotaan kuningastani vastaan, ja he surmaavat koko kuninkaan joukon ja hänen sotaväkensä. 54 Ja mitä siihen tulee, kun sinä näin kolme miestä jotka näyttivät sinun kaltaisiltasi, ja jotka pakenivat, tämä tarkoittaa, että vain sinä pakenet kolmen kuninkaan kanssa maailman kuninkaita, jotka ovat oleva sinun kanssasi taistelussa. 55 Ja se mitä sinä näin joesta, joka muuttui munaksi aluksi, ja nuoreksi linnuksi kiskomaan irti sinun silmäsi, tämä ei tarkoita mitään muuta kuin Abramin siementä, joka tulee surmaamaan kuninkaan viimeisinä päivinä. 56 Tämä on minun kuninkaani uni, ja tämä on sen selitys, ja uni on totta, ja tulkinta jonka sinun palvelija on antanut sinulle, on oikea. 57 Nyt sen tähden minun kuninkaani, varmasti sinä tiedät, että nyt on viisikymmentäkaksi vuotta siitä kun tietäjäsi näkivät tämän Abramin syntymässä, ja jos kuninkaani kärsii Abramin elää maassa se on koituva herrani ja kuninkaani onnettomuudeksi, sillä kaikki päivät jotka Abram elää, ei sinua eikä sinun kuningaskuntaasi tulla vahvistamaan, sillä tämä oli tiedossa aikaisemmin hänen syntymänsä hetkellä; ja miksei minun kuninkaani tahdo surmata häntä, että hänen pahuutensa estyisi sinulta viimeisinä päivinä?” 58 Ja Nimrod kuuli Anukin ääntä, ja hän lähetti muutamia hänen palvelijoistaan salassa menemään ja vangitsemaan Abramin, ja tuomaan hänet kuninkaan eteen kärsimään kuoleman. 59 Ja Eliezer, Abramin palvelija jonka kuningas oli antanut hänelle, oli siihen aikaan kuninkaan läsnäolossa, ja hän kuuli mitä kuningas oli sanonut tuottaakseen Abramin kuoleman. 60 Ja Eliezer sanoi Abramille, ”Kiirehdi, nouse ylös ja pelasta sielusi, ettet kuolisi kuninkaan käsien kautta, sillä näin hän näki unessa sinua koskien, ja näin Anuki selitti sen, ja näin lisäksi Anuki neuvoi kuningasta sinusta.” 61 Ja Abram kuuli Eliezerin ääntä, ja Abram kiirehti ja juoksi turvaan Nooan ja hänen poikansa Seemin kotiin, ja hän kätki itsensä sinne ja löysi turvapaikan; ja kuninkaan palvelijat tulivat Abramin taloon etsimään häntä, mutta he eivät löytäneet häntä, ja he tutkivat koko maan läpi eikä häntä tavattu, ja he menivät ja etsivät kaikista suunnista eikä hän ollut tavattavissa. 62 Ja kun kuninkaan palvelijat eivät pystyneet löytämään Abramia, he palasivat kuninkaan luo, mutta kuninkaan viha Abramia vastaan oli tyyntynyt, kun he eivät löytäneet häntä, ja kuningas ajoi tämän aiheen pois mielestään Abramia koskien. 63 Ja Abram oli kätkössä Nooan kotona yhden kuukauden, kunnes kuningas oli unohtanut tämän aiheen, mutta Abram edelleen pelkäsi kuningasta; ja Terah tuli katsomaan poikaansa Abramia salaisesti Nooan taloon, ja Terah oli hyvin suuri kuninkaan silmissä. 64 Ja Abram sanoi isälleen, ”Etkö sinä tiedä, että kuningas ajattelee surmaavansa minut, ja hävittääkseen minun nimeni maapallon päältä hänen pahojen neuvonantajiensa kautta?” 65 Nyt kuka sai sinut tänne ja mitä sinulla on asiaa tässä maassa? Nouse, menkäämme yhdessä Kanaanin maahan, että me voisimme vapautua hänen kädestään, ettet katoaisi hänen välityksellään viimeisinä päivinä. 66 Etkö sinä tiedä tai ole kuullut, ettei Nimrod rakkauden kautta anna sinulle kaikkea tätä kunniaa, vaan se on ainoastaan hänen hyödykseen, että hän ojentaa kaiken tämän hyvän sinun päällesi? 67 Ja jos hän suorittaa sinulle suurempaa hyvyyttä kuin tämä, varmasti nuo ovat vain maailmallisia turhuuksia, sillä rikkaudet eivät voi auttaa raivon ja vihan päivänä. 68 Nyt sen tähden kuule minun ääntäni, ja nouskaamme ja menkäämme Kanaanin maahan, Nimrodin onnettomuuden ulottumattomiin; ja palvele sinä Herraa joka loi sinut maailmaan niin sinun käy hyvin; ja heitä pois kaikki turhat asiat joita sinä tavoittelet.” 69 Ja Abram lakkasi puhumasta, kun Nooa ja hänen poikansa Seem vastasivat Terahille, sanoen, ”Totta on sana jonka Abram on sanonut sinulle.” 70 Ja Terah kuuli poikansa Abramin ääntä, ja Terah teki kaiken mitä Abram sanoi, sillä tämä oli Herran luota, ettei kuningas saanut aikaan Abramin kuolemaa.

 

13 Abram Kanaanissa

1 Ja Terah otti poikansa Abramin ja hänen pojan poikansa Lootin, Haranin pojan, ja miniänsä Sarain, poikansa Abramin vaimon, ja kaikki hänen kotitaloutensa sielut ja lähti heidän kanssaan Ur-Casdimista mennäkseen Kanaanin maahan. Ja kun he tulivat Haranin maahan saakka, he jäivät sinne, sillä se oli erittäin hyvää maata laidunnukseen, ja sopivan laaja niille jotka seurasivat heitä. 2 Ja Haranin maan kansa näki, että Abram oli hyvä ja oikeamielinen Jumalan ja ihmisten kanssa ja, että Herra, hänen Jumalansa oli hänen kanssaan, ja joitakin Haranin maan kansasta tuli ja liittyi Abramiin, ja hän opetti heille Herran ohjeita ja Hänen teitään; ja nämä miehet jäivät Abramin kanssa huoneeseensa ja he kiintyivät häneen.

2004 AM – Abram jättää Haranin

3 Ja Abram pysyi maassa kolme vuotta, ja kolmen vuoden kuluttua Herra ilmestyi Abramille ja sanoi hänelle; ”Minä olen Herra, joka toin sinut pois Ur-Casdimista, ja vapautin sinut kaikkien vihollistesi käsistä. 4 Ja nyt siksi, jos sinä tahdot kuulla Minun ääntäni ja pitää Minun käskyni, Minun asetukseni ja Minun lakini, silloin Minä saatan sinun vastustajasi kaatumaan edessäsi, ja Minä moninkertaistan sinun siemenesi kuin taivaan tähdiksi, ja Minä lähetän siunaukseni kaikkien käsiesi toimien päälle, eikä sinulta mitään puutu. 5 Nouse nyt, ota sinun vaimosi ja kaikki sinulle kuuluva ja mene Kanaanin maahan ja pysy siellä, ja Minä olen oleva siellä sinulle Jumala, ja Minä tulen siunaamaan sinua.” Ja Abram nousi ja otti vaimonsa ja kaiken hänelle kuuluvan, ja hän meni Kanaanin maahan, kuten Herra oli kertonut hänelle; ja Abram oli viisikymmentä [55] vuotta vanha, kun hän lähti Haranista. 6 Ja Abram tuli Kanaanin maahan ja asui kaupungin keskellä, ja hän pystytti telttansa Kanaanin lasten keskuuteen, maan asukkaiden. 7 Ja Herra ilmestyi Abramille, kun hän tuli Kanaanin maahan, ja sanoi hänelle, ”Tämä on maa jonka Minä annoin sinulle ja sinun siemenellesi sinun jälkeesi ikuisesti, ja Minä teen sinun siemenesi kuin taivaan tähdiksi, ja Minä annan sinun siemenellesi kaikki maat perinnöksi jotka sinä näet.” 8 Ja Abram rakensi alttarin paikkaan missä Jumala oli puhunut hänelle, ja siellä Abram huusi Herran nimen puoleen.

2007 AM – Nooa kuoli

9 Siihen aikaan, kolmen vuoden kuluttua Abramin asumisesta Kanaanin maassa, sinä vuonna Nooa kuoli, joka oli Abramin elämän viisikymmentäkahdeksantena vuotena; ja kaikki päivät jotka Nooa eli olivat yhdeksänsataaviisikymmentä ja hän kuoli. 10 Ja Abram asui Kanaanin maassa, hän, hänen vaimonsa, ja kaikki hänelle kuuluvat, ja nuo jotka seurasivat häntä, yhdessä niiden kanssa, jotka olivat liittyneet häneen maan kansasta; mutta Naahor, Abramin veli, ja Terah hänen isänsä, ja Haranin poika Loot ja kaikki heille kuuluvat asuivat Haranissa.

2008 AM – Sodoma ja Gomorrah kapinoivat

11 Abramin Kanaanin maassa asumisen viidentenä vuotena Sodoma ja Gomorrah ja kaikki tasangon kaupungit kapinoivat Elamin kuninkaan, Chedorlaomerin vallasta; sillä kaikki tasangon kaupunkien kuninkaat olivat palvelleet Chedorlaomeria kaksitoista vuotta, ja antaneet hänelle vuosittaisen veron, mutta niinä päivinä kolmantenatoista vuotena, he kapinoivat häntä vastaan.

2013 AM – Elam valloittaa Baabelin

12 Ja Abramin Kanaanin maassa asumisen kymmenentenä vuotena syttyi sota Shinarin kuninkaan Nimrodin ja Elamin kuninkaan Chedorlaomerin välillä, ja Nimrod tuli sotimaan Chedorlaomeria vastaan ja alistamaan hänet. 13 Sillä Chedorlaomer oli siihen aikaan eräs Nimrodin sotajoukkojen ruhtinaista, ja kun kaikki ihmiset olivat hajaantuneet tornilta ja nuo, jotka jäivät, olivat myös hajaantuneet maapallon pinnan päälle, Chedorlaomer meni Elamin maahan ja hallitsi sitä ja kapinoi herraansa vastaan. 14 Ja niinä päivinä, kun Nimrod näki, että tasangon kaupungit kapinoivat, hän tuli ylpeänä ja vihassa sotimaan Chedorlaomerin kanssa, ja Nimrod kokosi kaikki ruhtinaansa ja alamaisensa, noin seitsemänsataatuhatta miestä, ja meni Chedorlaomeria vastaan, ja Chedorlaomer meni kohtaamaan hänet viidentuhannen miehen kanssa, ja he valmistautuivat taisteluun Baabelin laaksossa, joka on Elamin ja Shinarin välissä. 15 Ja kaikki nuo kuninkaat taistelivat siellä, ja Nimrod ja hänen väkensä lyötiin Chedorlaomerin väen edessä, ja siellä kaatui Nimrodin miehistä noin kuusisataatuhatta, ja Mardon kuninkaan poika kaatui heidän joukossaan. 16 Ja Nimrod pakeni ja palasi häpeässä ja häväistynä maahansa, ja hän oli Chedorlaomerin alamaisuudessa pitkän aikaa, ja Chedorlaomer palasi maahansa ja lähetti sotajoukkojensa ruhtinaita kuninkaiden luo, jotka asuivat hänen ympärillään, Ariochille Elasarin kuninkaalle, ja Tidalille Goyimin kuninkaalle, ja teki liiton heidän kanssaan, ja he olivat kaikki kuuliaiset hänen käskyilleen.

2019 AM – 400 vuoden profetia annetaan

17 Ja tapahtui Abramin Kanaanin maassa asumisen viidentenätoista vuotena, joka on Abramin elämän seitsemäskymmenes vuosi, ja Herra ilmestyi Abramille sinä vuotena ja Hän sanoi hänelle, ”Minä olen Herra, joka toin sinut ulos Ur-Casdimista antaakseni sinulle tämän maan perinnöksi. 18 Nyt siksi vaella Minun edessäni ja ole täydellinen ja pidä Minun käskyni, sillä sinulle ja sinun siemenellesi Minä tulen antamaan tämän maan perinnöksi, Mitzraimin joesta suureen Eufrat-jokeen asti. 19 Ja sinä olet vaipuva isiesi pariin rauhassa ja hyvässä iässä, ja neljäs sukupolvi on palaava tänne tähän maahan ja perivä sen ikuisesti”; ja Abram rakensi alttarin, ja hän huusi Herran nimeä, joka ilmestyi hänelle, ja hän vei uhrilahjoja alttarilta ylös Herran tykö.

2019 AM – Abram muuttaa takaisin Haraniin

20 Siihen aikaan Abram palasi ja meni Haraniin katsomaan hänen isäänsä ja äitiänsä, ja hänen isänsä kotitaloutta, ja Abram ja hänen vaimonsa ja kaikki hänelle kuuluva palasi Haraniin, ja Abram asui Haranissa viisi vuotta. 21 Ja monet Haranin kansasta, noin seitsemänkymmentäkaksi miestä, seurasi Abramia ja Abram opetti heille Herran ohjeita ja Hänen teitään, ja hän opetti heitä tuntemaan Herran.

2024 AM – Abram palaa Kanaaniin 75 vuoden iässä

22 Niinä päivinä Herra ilmestyi Abramille Haranissa, ja hän sanoi hänelle, ”Katso, Minä puhuin sinulle nämä kaksikymmentä vuotta sitten sanoen, 23 ”Lähde sinun maastasi, sinun synnyinpaikastasi ja sinun isäsi talosta, maahan jonka Minä olen osoittanut sinulle antaakseni sen sinulle ja sinun lapsillesi, sillä siellä, siinä maassa, Minä tulen siunaamaan sinua, ja teen sinut suureksi kansakunnaksi, ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinusta maapallon sukukunnat siunataan.” 24 Nyt sen tähden, lähde eteenpäin tästä paikasta, sinä, sinun vaimosi, ja kaikki sinulle kuuluvat, lisäksi jokainen sinun huoneessasi syntynyt ja kaikki sielut jotka sinä olet hankkinut Haranissa, ja tuo heidät ulos täältä sinun kanssasi, ja nouse palaamaan Kanaanin maahan.” 25 Ja Abram nousi ja otti vaimonsa Sarain ja kaikki hänelle kuuluvat ja kaikki, jotka olivat hänen talossaan syntyneet ja sielut, jotka he olivat hankkineet Haranissa, ja he lähtivät ulos kulkemaan Kanaanin maahan. 26 Ja Abram meni ja palasi Kanaanin maahan, Herran sanan mukaan. Ja hänen veljensä poika Loot meni hänen kanssaan, ja Abram oli seitsemänkymmentäviisi vuotta vanha, kun hän lähti Haranista palatakseen Kanaanin maahan. 27 Ja hän saapui Kanaanin maahan Herran sanan mukaan Abramille, ja hän pystytti telttansa ja asui Mamren tasangolla, ja hänen kanssaan oli hänen veljensä poika Loot, ja kaikki hänelle kuuluva. 28 Ja Herra ilmestyi jälleen Abramille ja sanoi, ”Sinun siemenellesi Minä annan tämän maan”; ja hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka ilmestyi hänelle, joka on edelleen tänäkin päivänä Mamren tasangoilla.

 

14 Faarao Rikayon

1 Niinä päivinä Shinarin maassa oli viisas mies, joka omisti ymmärryksen kaikkeen viisauteen, ja kauniiseen ulkoasuun, mutta hän oli köyhä ja puutteenalainen; hänen nimensä oli Rikayon ja hänen oli vaikeaa järjestää elantoa itselleen. 2 Ja hän ratkaisi lähteä Egyptiin, Oswiriksen Egyptin kuninkaan Anomin pojan luo, osoittamaan kuninkaalle hänen viisauttaan; sillä ehkäpä hän voisi löytää armon hänen nähtensä, nostamaan hänet ylös ja antaa hänelle elatusapua; ja Rikayon teki niin. 3 Ja kun Rikayon saapui Egyptiin, hän kysyi Egyptin asukkailta kuninkaasta, ja Egyptin asukkaat kertoivat hänelle Egyptin kuninkaan tavan, sillä silloin kuninkaan tapana oli, että hän lähti kuninkaallisesta palatsistaan ja hänet nähtiin ulkona vain yhtenä päivänä vuodessa, ja sen jälkeen kuningas halusi palata palatsiinsa pysymään siellä. 4 Ja päivänä kun kuningas tuli esille, hän järjesti oikeuden maahan, ja jokainen jolla oli oikeusasia, tuli sinä päivänä kuninkaan eteen saavuttaakseen vaatimuksensa. 5 Ja kun Rikayon kuuli tavasta Egyptissä ja, ettei hän voinut tulla kuninkaan läsnäoloon, hän suri kovasti ja oli erittäin masentunut. 6 Ja illalla Rikayon meni ulos ja löysi rauniotalon, aikaisemman leipomon Egyptissä, ja hän asui siellä koko yön sielunsa katkeruudessa ja nälän puristuksessa, ja uni oli poissa hänen silmistään. 7 Ja Rikayon pohti itsekseen mitä hän tekisi kaupungissa ennen kuin kuningas järjestäisi kohtaamisensa, ja kuinka hän voisi saada itsensä sinne. 8 Ja hän nousi aamulla ja käveli ympäriinsä, ja tapasi matkallaan niitä, jotka myivät vihanneksia ja monen lajisia siemeniä, joilla he ravitsivat asukkaita. 9 Ja Rikayon toivoi tekevänsä samoin saadakseen elatuksen kaupungista, mutta hän oli osaamaton kansan tavasta, ja hän oli kuin sokea mies heidän joukossaan. 10 Ja hän meni ja hankki vihanneksia myydäkseen ne elantoansa varten, ja köyhälistö kokoontui hänen ympärilleen ja naureskeli hänelle, ja otti hänen vihanneksensa häneltä, eikä jättänyt hänelle mitään. 11 Ja hän nousi sieltä sielunsa katkeruudessa, ja meni huokaamaan leipomoon, jonne hän oli jäänyt koko viime yöksi, ja hän nukkui siellä toisen yön. 12 Ja sinä yönä hän jälleen pohti itsekseen, kuinka hän voisi pelastaa itsensä nälkäkuolemalta, ja hän suunnitteli suunnitelman, kuinka toimia. 13 Ja hän nousi ylös aamulla ja toimi nerokkaasti, ja meni ja palkkasi kolmekymmentä vahvaa köyhälistön miestä, jotka kantoivat sotavarustuksiaan käsissään, ja johti heidät egyptiläisen hautakammion huipulle, ja hän asetti heidät sinne. 14 Ja hän käski heille, sanoen, ”Näin sanoo kuningas, ”Voimistakaa itsenne ja olkaa urhoollisia miehiä, ja älköön yhtäkään miestä haudattako tänne ennen kuin kaksisataa hopearahaa annetaan, ja sitten hänet voidaan haudata””; ja nuo miehet tekivät Rikayonin määräyksen mukaan Egyptin kansalle koko sen vuoden. 15 Ja kahdeksantena kuukautena Rikayon ja hänen miehensä kokosivat rikkauksia hopeasta ja kullasta, ja Rikayon otti suuren määrän hevosia ja muita eläimiä, ja hän palkkasi lisää miehiä, ja hän antoi heille hevosia ja he pysyivät hänen kanssaan. 16 Ja kun vuosi kiersi ympäri, siihen aikaan, kun kuningas tuli esille kaupunkiin, kaikki Egyptin asukkaat kokoontuivat yhteen puhumaan hänelle Rikayonin ja hänen miestensä teosta. 17 Ja kuningas tuli esille määrättynä päivänä, ja kaikki egyptiläiset tulivat hänen eteensä ja huusivat hänelle, sanoen, 18 ”Eläköön kuningas ikuisesti. Mikä on tämä asia, jota sinä toteutat sinun palvelijoillesi kaupungissa, etkä salli kuolleiden ruumiita haudattavan ennen kuin hopeaa ja kultaa on annettu? Onko koskaan tämän kaltaista tehty koko maailmassa, aikaisempien kuninkaiden päivistä peräti Aadamin päivistä tähän päivään asti, että kuolleita ei saa haudata kuin ainoastaan tietystä hinnasta? 19 Me tiedämme kuninkaiden tapana olevan, että ottavat vuosittaisen veron eläviltä, mutta sinä et ainoastaan tee tätä, vaan myös kuolleilta sinä perit veroa päivästä päivään. 20 Nyt, oi kuningas, me emme voi enää kestää tätä, sillä koko kaupunki on perikadossa tämän tähden, ja etkö sinä tiedä sitä?” 21 Ja kun kuningas kuuli kaiken mitä he olivat puhuneet, hän oli erittäin raivoissaan, ja hänen vihansa paloi hänen sisällään tästä tapauksesta, sillä hän ei ollut tietänyt siitä mitään. 22 Ja kuningas sanoi, ”Kuka ja missä on hän, joka julkeaa tehdä tätä laitonta asiaa minun maassani ilman minun käskyäni? Totisesti te kerrotte minulle.” 23 Ja he kertoivat hänelle kaikki Rikayonin ja hänen miestensä teot, ja kuninkaan viha kohosi, ja hän käski Rikayonin ja hänen miehensä tuotavaksi hänen eteensä. 24 Ja Rikayon otti noin tuhat lasta, poikia ja tyttäriä, ja vaatetti heidät silkkiin ja koruompeleisiin, ja hän asetti heidät hevosten päälle ja lähetti heidät kuninkaan luokse hänen miestensä avulla, ja hän lisäksi otti suuren määrän hopeaa ja kultaa ja kallisarvoisia kiviä, ja vahvan ja kauniin hevosen, lahjaksi kuninkaalle, joilla hän saapui kuninkaan eteen ja kumartui alas maahan hänen edessään; ja kuningas, hänen palvelijansa ja kaikki Egyptin asukkaat ihmettelivät Rikayonin tekoa, ja he näkivät hänen rikkautensa ja lahjan jonka hän oli tuonut kuninkaalle. 25 Ja se suuresti miellytti kuningasta ja hän ihmetteli sitä; ja kun Rikayon istui hänen eteensä, kuningas kysyi häneltä kaikista hänen teoistaan, ja Rikayon puhui kaikki sanansa viisaasti kuninkaan edessä, ja hänen palvelijoidensa ja kaikkien Egyptin asukkaiden edessä. 26 Ja kun kuningas kuuli Rikayonin sanat ja hänen viisautensa, Rikayon löysi armon hänen nähtensä, ja hän kohtasi armoa ja hyväntahtoisuutta kaikilta kuninkaan palvelijoilta ja kaikilta Egyptin asukkailta, viisautensa ja erinomaisten puheittensa vuoksi, ja siitä ajasta alkaen he rakastivat häntä kovasti. 27 Ja kuningas vastasi ja sanoi Rikayonille, ”Sinun nimesi älköön olko Rikayon, vaan olkoon sinun nimesi Faarao, koska erotit veroa kuolleilta”; ja hän kutsui hänen nimekseen Faarao. 28 Ja kuningas ja hänen alamaisensa rakastivat Rikayonia hänen viisautensa vuoksi, ja he neuvottelivat kaikkien Egyptin asukkaiden kanssa tehdäkseen hänet pääministeriksi kuninkaan alle. 29 Ja kaikki Egyptin asukkaat ja sen viisaat miehet tekivät niin, ja se tehtiin laiksi Egyptiin. 30 Ja he tekivät Rikayon Faaraon pääministeriksi Egyptin kuninkaan Oswiriksen alle, ja Rikayon Faarao hallitsi Egyptiä, päivittäin hoitaen oikeutta koko kaupungille, mutta kuningas Oswiris tahtoi tuomita maan kansaa yhtenä päivänä vuodessa, kun hän lähti ulos toteuttamaan julkitulonsa.

Egyptin toinen dynastia alkaa

31 Ja Rikayon Faarao viekkaasti anasti Egyptin hallituksen, ja hän peri veroa kaikilta Egyptin asukkailta. 32 Ja kaikki Egyptin asukkaat suuresti rakastivat Rikayon Faaraota, ja he tekivät sopimuksen kutsuakseen jokaista kuningasta joka hallitsisi heitä ja heidän siementään Egyptissä, Faaraoksi. 33 Sen tähden kaikkia kuninkaita jotka hallitsivat Egyptissä siitä ajasta eteenpäin, kutsuttiin Faaraoksi tähän päivään asti.

 

15 Abram Egyptiin nälänhädän tähden

2025 AM – Suuri nälänhätä

                           1 Ja sinä vuonna oli raskas nälänhätä kaikkialla Kanaanin maassa, ja maan asukkaat eivät kestäneet nälänhädän tähden, sillä se oli hyvin ankara. 2 Ja Abram ja kaikki hänelle kuuluva nousivat ja menivät alas Egyptiin nälänhädän vuoksi, ja kun he olivat Mizraimin purolla, he jäivät sinne joksikin aikaa lepäämään matkan rasituksista. 3 Ja Abram ja Sarai olivat kävelemässä Mizraimin virran reunalla, ja Abram katseli vaimoansa Saraita kun hän oli hyvin kaunis. 4 Ja Abram sanoi vaimollensa Saraille, ”Kun Jumala on luonut sinut sellaisella ulkonäön kauneudella, minä pelkään egyptiläisiä, etteivät he surmaa minua ja ota sinua pois, sillä Jumalan pelkoa ei ole näissä paikoissa. 5 Totisesti silloin tee tämä, sano sinä olet minun siskoni kaikille, jotka saattavat sinulta kysyä, jotta sinun olisi hyvin minun kanssani, ja voisimme elää emmekä kuolisi.” 6 Ja Abram käski saman kaikille niille, jotka tulivat hänen kanssaan Egyptiin nälänhädän vuoksi; myös hänen veljenpoikaansa Lootia hän käski, sanoen, ”Jos egyptiläiset kysyvät sinulta Saraista sano hänen olevan Abramin sisko.” 7 Ja silti kaikista näistä käskyistä huolimatta Abram ei asettanut luottamustansa niihin, vaan hän otti Sarain ja asetti hänet arkkuun ja peitti sen heidän astioidensa joukkoon, sillä Abram oli suuresti huolissaan Saraista egyptiläisten pahuuden tähden. 8 Ja Abram ja kaikki hänelle kuuluvat nousivat ylös Mizraimin virralta ja tulivat Egyptiin; ja he olivat tuskin astuneet sisälle kaupungin porteista, kun vartijat seisauttivat heidät sanoen, ”Antakaa kymmenykset kuninkaalle siitä mitä teillä on, ja sitten voitte tulla sisälle kaupunkiin”; ja Abram ja ne jotka olivat hänen kanssaan, tekivät niin. 9 Ja Abram väen kanssa, jotka olivat hänen mukanaan, tulivat Egyptiin, ja kun he tulivat, he veivät arkun, jossa Sarai oli peitettynä mutta egyptiläiset näkivät arkun. 10 Ja kuninkaan palvelijat lähestyivät Abramia, sanoen, ”Mitä sinulla on tässä arkussa, jota emme ole nähneet? Nyt avaa sinä arkku ja anna kuninkaalle kymmenykset kaikesta mitä se sisältää.” 11 Ja Abram sanoi, ”Tätä arkkua en avaa, mutta kaiken mitä siitä vaaditte minä annan.” Ja Faaraon virkailijat vastasivat Abramille, sanoen, ”Se on arvokkaiden kivien arkku, anna meille kymmenesosa siitä.” 12 Abram sanoi, ”Kaiken mitä haluatte minä annan, mutta te ette saa avata arkkua.” 13 Ja kuninkaan virkailijat painostivat Abramia, ja he kävivät käsiksi arkkuun ja avasivat sen väkivalloin, ja he näkivät, ja katso kaunis nainen oli arkussa. 14 Ja kun kuninkaan virkailijat katsoivat Saraita, he jähmettyivät hänen kauneutensa ihailusta, ja kaikki ruhtinaat ja faaraon palvelijat kokoontuivat näkemään Sarain, sillä hän oli erittäin kaunis. Ja kuninkaan virkailijat juoksivat ja kertoivat faaraolle kaiken mitä he olivat nähneet, ja he ylistivät Saraita kuninkaalle; ja faarao määräsi hänet tuotavaksi, ja nainen saapui kuninkaan eteen. 15 Ja faarao katsoi Saraita ja hän miellytti häntä valtavasti, ja hän oli mykistynyt hänen kauneudestaan, ja kuningas riemuitsi kovasti hänen vuoksensa, ja hankki lahjoja niille, jotka toivat hänelle kymmenykset häntä koskien. 16 Ja nainen oli silloin tuotu faaraon taloon, ja Abram suri vaimonsa tähden, ja hän rukoili Herraa vapauttamaan hänet faaraon käsistä. 17 Ja Sarai myös rukoili siihen aikaan ja sanoi, ”Oi Herra Jumala Sinä kerroit herralleni Abramille lähteä maastansa ja isänsä huoneesta Kanaanin maahan, ja Sinä lupasit tehdä hyvin hänen kanssaan, jos hän toimisi Sinun käskyjesi mukaan; nyt katso me olemme tehneet sen mistä Sinä käskit meitä, ja me jätimme maamme ja sukumme, ja menimme vieraaseen maahan ja kansan pariin jota emme tunteneet aikaisemmin. 18 Ja me tulimme tähän maahan välttääksemme nälänhädän, ja tämä paha onnettomuus on langennut meille; nyt siksi, oi Herra Jumala, vapauta meidät ja pelasta meidät tämän sortajan kädestä, ja toimi hyvin minun kanssani Sinun armosi tähden.” 19 Ja Herra kuuli Sarain ääntä, ja Herra lähetti enkelin vapauttamaan Sarain faaraon vallasta. 20 Ja kuningas tuli ja istui Sarain edessä ja katso Herran enkeli seisoi heidän yläpuolellaan, ja hän ilmestyi Saraille ja sanoi hänelle, ”Älä pelkää, sillä Herra on kuullut sinun rukouksesi.” 21 Ja kuningas lähestyi Saraita ja sanoi hänelle, ”Mikä on tuo mies sinulle joka toi sinut tänne?” ja hän sanoi, ”Hän on minun veljeni.” 22 Ja kuningas sanoi, ”Se on meillä velvollisuutena tehdä hänet suureksi, korottaaksemme hänet ja tehdäksemme hänelle kaikki hyvyys, mistä sinä käsket meitä”; ja siihen aikaan kuningas lähetti Abramille hopeaa ja kultaa ja kallisarvoisia kiviä yltäkylläisesti, yhdessä karjan kanssa, palvelijoiden ja palvelijattarien kanssa; ja kuningas määräsi Abramin tuotavaksi, ja hän istui kuninkaan huoneen oikeussalissa, ja kuningas suuresti ylisti Abramia sinä yönä. 23 Ja kuningas lähestyi puhumaan Saraille, ja hän ojensi kätensä koskeakseen häntä, kun enkeli löi häntä kovasti, ja hän oli kauhistunut ja pidättäytyi koskemasta häneen. 24 Ja kun kuningas tuli Sarain lähelle, enkeli löi hänet maahan, ja toimi niin hänelle koko yön, ja kuningas oli suunniltaan. 25 Ja enkeli sinä yönä iski raskaasti kaikkia kuninkaan palvelijoita, ja hänen koko hänen kotitalouttansa, Sarain vuoksi, ja oli suuri valitus sinä yönä faaraon väen talossa. 26 Ja faarao, nähden pahuuden joka lankesi hänen yllensä, sanoi, ”Totisesti tämän naisen vuoksi on tämä asia tapahtunut minulle, ja hän siirsi itsensä vähän matkan päähän hänestä ja puhui miellyttäviä sanoja hänelle. 27 Ja kuningas sanoi Saraille, ”Kerro minulle minä pyydän sinua tästä miehestä, jonka kanssa sinä tulit tänne”; ja Sarai sanoi, ”Tämä mies on minun aviomieheni, ja minä sanoin sinulle, että hän oli minun veljeni, sillä minä pelkäsin, ettet rankaisisi häntä kuolemaan pahuuden kautta.” 28 Ja kuningas pysyi kaukana Saraista, ja Herran enkelin vitsaukset taukosivat hänestä ja hänen kotiväestänsä; ja faarao tunsi, että häntä oli lyöty Sarain tähden, ja kuningas oli hyvin tyrmistynyt tästä. 29 Ja aamulla kuningas kutsui Abramin ja sanoi hänelle, ”Mitä on tämä mitä sinä olet tehnyt minulle? Miksi sinä sanoit, ”Hän on minun siskoni”, minkä johdosta minä otin hänet minulle vaimoksi, ja tämä raskas vitsaus on siksi tullut minun ja kotitalouteni päälle. 30 Nyt sen tähden tässä on sinun vaimosi, ota hänet ja lähde pois meidän maastamme, ettemme kaikki kuole hänen vuokseen.” Ja faarao otti lisää karjaa, palvelijoita ja palvelijattaria, ja hopeaa ja kultaa, annettavaksi Abramille, ja hän palautti Sarain hänen vaimonsa hänelle. 31 Ja kuningas otti tytön, joka oli syntynyt hänelle sivuvaimojensa kautta, ja hän antoi hänet Saraille palvelijattareksi. 32 Ja kuningas sanoi tyttärelleen, ”Sinulle on parempi oi minun tyttäreni olla palvelijatar tämän miehen huoneessa kuin olla emäntänä minun talossani, sen jälkeen, kun me olemme katsoneet pahuutta, joka lankesi päällemme tämän naisen tähden.” 33 Ja Abram nousi, ja hän ja kaikki hänelle kuuluvat lähtivät pois Egyptistä; ja faarao järjesti muutamia miehistään liittymään häneen ja kaikki nuo lähtivät hänen kanssaan. 34 Ja Abram palasi Kanaanin maahan, paikkaan missä hän oli tehnyt alttarin, minne hän oli ensimmäisenä pystyttänyt telttansa. 35 Ja Abramin veljen, Haranin pojalla Lootilla, oli runsas karjalauma, lammaslaumoja ja nautoja ja telttoja, sillä Herra oli antelias heille Abramin vuoksi. 36 Ja kun Abram oli asettunut asumaan maahan, Lootin paimenet riitelivät Abramin paimenten kanssa, sillä heidän omaisuutensa oli liian suuri heille jäämään yhdessä maahan, eikä maa kyennyt kestämään heitä karjansa vuoksi. 37 Ja kun Abramin paimenet menivät ruokkimaan heidän laumaansa he eivät tahtoneet mennä maan kansan vainioille, mutta Lootin paimenten karjalauma teki toisin, sillä he olivat rohjenneet ruokailla maan kansan vainioilla. 38 Ja maan kansa näki tämän tapahtuvan päivittäin, ja he tulivat Abramin luokse ja riitelivät hänen kanssaan Lootin karjapaimenten takia. 39 Ja Abram sanoi Lootille, ”Mikä tämä on mitä sinä teet minulle, saatat minut halveksituksi maan asukkaille, että sinä järjestät paimenesi ruokkimaan karjaasi muiden ihmisten vainioille? Etkö sinä tiedä, että minä olen muukalainen tässä maassa Kanaanin lasten joukossa, ja miksi sinä tahdot tehdä tällaista minulle?” 40 Ja Abram riiteli päivittäin Lootin kanssa tästä asiasta, mutta Loot ei tahtonut kuulla Abramia, ja hän jatkoi samaa ja maan asukkaat tulivat ja kertoivat Abramille. 41 Ja Abram sanoi Lootille, ”Kuinka pitkään sinä tahdot olla minulle kompastuskivenä maan asukkaiden kanssa? Nyt minä pyydän sinua älköön enää olko riitelyä meidän välillämme, sille me olemme sukulaismiehiä. 42 Mutta minä anon sinua, eroa minusta, mene ja valitse paikka, missä sinä voit asua karjasi kanssa ja kaiken sinulle kuuluvan kanssa, mutta pidä itsesi kaukana minusta, sinä ja sinun kotitaloutesi. 43 Ja äläkä ole peloissasi lähtemistä pois minun luotani, sillä jos joku loukkaa sinua, anna minun tietää ja minä tulen vaatimaan sinun asiasi häneltä, poistu ainoastaan minun luotani.” 44 Ja kun Abram oli puhunut nämä kaikki sanat Lootille, silloin Loot nousi ja kohotti silmänsä kohti Jordanin tasankoa. 45 Ja hän näki, että koko tämä paikka oli hyvin kasteltu, ja hyvää ihmiselle yhtä hyvin kuin sopivaa laidunta karjalle. 46 Ja Loot lähti Abramin luota siihen paikkaan, ja siellä hän pystytti telttansa ja hän asui Sodomassa, niin he erottautuivat toisistaan. 47 Ja Abram asui Mamren tasangolla, joka on Hebronissa, ja hän pystytti telttansa sinne, ja Abram pysyi siinä paikassa useita vuosia.

 

16 Abram viittä kuningasta vastaan

2026 AM – Chedorlaomer hyökkäsi Sodomaan

1 Siihen aikaan Elamin kuningas Chedorlaomer lähetti kaikille lähistön kuninkaille, Nimrodille, Shinarin kuninkaalle joka oli silloin hänen valtansa alla, ja Tidalille, Goyimin kuninkaalle, ja Ariokille, Elasarin kuninkaalle, joiden kanssa hän teki liiton, sanoen, ”Tulkaa minun tyköni ja tukekaa minua, että me voimme lyödä kaikki Sodoman kaupungit ja sen asukkaat, sillä he ovat kapinoineet minua vastaan nämä kolmetoista vuotta.” 2 Ja nämä neljä kuningasta lähtivät kaikkine leireineen, noin kahdeksansataatuhatta miestä, ja he menivät kun saapuivat, ja löivät jokaisen miehen jonka tapasivat tiellänsä. 3 Ja Sodoman ja Gomorran viisi kuningasta, Shinab Admahin kuningas, Shemeber Zeboyimin kuningas, Bera Sodoman kuningas, Bersha Gomorran kuningas, Bela Zoarin kuningas, menivät kohtaamaan heidät, ja he kaikki liittyivät yhteen Siddimin laaksossa. 4 Ja nämä yhdeksän kuningasta kävivät sotaa Siddimin laaksossa; ja Sodoman ja Gomorran kuninkaat lyötiin Elamin kuninkaan edessä. 5 Ja Siddimin laakso oli täynnä maaöljy kuoppia, ja Elamin kuningas ajoi takaa Sodoman kuninkaita, ja Sodoman kuninkaat leireineen pakenivat ja putosivat maaöljy kuoppiin, ja kaikki, jotka jäivät jäljelle, menivät vuoristoon turvaan, ja viisi Elamin kuningasta tuli heidän jälkeensä ja ajoivat heidät Sodoman porteille asti, ja he ottivat kaiken mitä Sodomassa oli. 6 Ja he ryöstivät kaikki Sodoman ja Gomorron kaupungit, ja he myös ottivat Lootin, Abramin veljen pojan, ja hänen omaisuutensa, ja he riistivät kaikki Sodoman kaupunkien tavarat, ja he lähtivät pois; ja Unic, Abramin palvelija, joka oli taistelussa, näki tämän, ja kertoi Abramille kaiken sen mitä kuninkaat olivat tehneet Sodoman kaupungeille, ja että he olivat ottaneet Lootin vangiksi. 7 Ja Abram kuuli tämän, ja hän nousi noin kolmensadankahdeksankymmenen miehen kanssa, jotka olivat hänen kanssaan, ja hän sinä yönä ajoi takaa näitä kuninkaita ja löi heidät, ja he kaikki kaatuivat Abramin ja hänen miestensä edessä, ja eikä ketään ollut jäljellä paitsi neljä kuningasta jotka poistuivat, ja he menivät kukin omaa tietänsä. 8 Ja Abram palautti kaiken Sodoman omaisuuden, ja hän myös palautti Lootin ja hänen omaisuutensa, hänen vaimot ja pienokaiset ja kaiken hänelle kuuluvan, niin ettei Lootilta puuttunut mitään. 9 Ja kun hän palasi surmaamasta näitä kuninkaita, hän ja hänen miehensä kulkivat Siddimin laakson kautta, missä kuninkaat olivat käyneet sotaa yhdessä. 10 Ja Sodoman kuningas Bera, ja loput hänen miehistään jotka olivat hänen kanssaan, tulivat maaöljykuoppien luota, joihin heitä oli pudonnut, tapaamaan Abramin ja hänen miehensä. 11 Ja Jerusalemin kuningas Adonizedek, tämä oli Seem, lähti miehineen kohtaamaan Abramin ja hänen väkensä, leivän ja viinin kanssa, ja he pysyivät yhdessä Kuninkaiden laaksossa. 12 Ja Adonizedek siunasi Abramin, ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta mitä hän oli tuonut hänen vastustajiensa sotasaaliista, sillä Adonizedek oli pappi Jumalan edessä. 13 Ja kaikki Sodoman ja Gomorran kuninkaat jotka olivat siellä, palvelijoidensa kanssa, lähestyivät Abramia ja pyysivät häneltä palauttamaan heille heidän palvelijansa, jotka hän oli saattanut vangeiksi, ja ottamaan itselleen kaiken omaisuuden. 14 Ja Abram vastasi Sodoman kuninkaille, sanoen, ”Niin totta kuin Herra elää joka loi taivaan ja maapallon, ja joka vapauttaa minun sieluni kaikesta ahdingosta, ja joka vapautti minut tänä päivänä minun vihollisistani, ja antoi heidät minun käteeni, minä en tule ottamaan mitään teille kuuluvaa, ettette rehentelisi huomenna, sanoen, ”Abram tuli rikkaaksi meidän omaisuudestamme jonka hän pelasti.” 15 Sillä Herra minun Jumalani johon minä luotan, sanoi minulle, ”Sinulta ei tule puuttumaan mitään, sillä Minä siunaan sinua kaikissa käsiesi teoissa.” 16 Ja nyt sen tähden katsokaa, tässä on kaikki teille kuuluva, ottakaa se ja menkää; niin totta kuin Herra elää minä en ota teiltä elävästä sielusta kengännauhaan tai narunpätkään, paitsi laajalti ruokaa niiltä jotka lähtivät minun kanssani taisteluun, kuten myös miesten osuudet jotka kulkivat kanssani, Anarin, Ashcolin, ja Mamren, heidän ja heidän miestensä, niin hyvin kuin noiden jotka olivat jääneet vartioimaan kuormastoa, he ottakoot osuutensa sotasaaliista.” 17 Ja Sodoman kuninkaat antoivat Abramille kaiken sen mukaan kuin hän oli sanonut, ja he kehottivat häntä ottamaan mitä vain hän valitsisi, mutta hän ei tahtonut. 18 Ja hän lähetti pois Sodoman kuninkaat ja heidän miestensä jäännöksen, ja hän antoi heille ohjeet Lootista, ja he menivät paikkoihinsa. 19 Ja Lootin, hänen veljensä pojan, hän myös lähetti pois omaisuutensa kanssa, ja hän meni heidän mukaansa, ja Loot palasi kotiinsa, Sodomaan, ja Abram ja hänen väkensä palasivat heidän kotiinsa Mamren tasangoille jotka ovat Hebronissa. 20 Siihen aikaan Herra jälleen ilmestyi Abramille Hebronissa, ja Hän sanoi hänelle, ”Älä pelkää, sillä sinun palkkasi on oleva hyvin suuri Minun edessäni, sillä Minä en jättäydy sinusta, kunnes Minä olen moninkertaistanut sinut, ja siunannut sinua ja tehnyt sinun siemenesi kuin taivaan tähdet, joita ei voida mitata eikä laskea. 21 Ja Minä tulen antamaan sinun siemenesi kaikkiin näihin maihin jotka silmilläsi näet, ne Minä annan heille perinnöksi ikuisesti, ole vain vahva äläkä pelkää, vaella Minun edessäni ja ole täydellinen.”

2027 AM – Reu kuoli

22 Ja Abramin elämän seitsemänkymmentäkahdeksantena vuotena, sinä vuonna Reu kuoli, Pelegin poika, ja kaikki Reun päivät olivat kaksisataakolmekymmentäyhdeksän vuotta, ja hän kuoli. 23 Ja Sarai, Haranin tytär, Abramin vaimo, oli edelleen hedelmätön niinä päivinä; hän ei kantanut Abramille poikaa eikä tytärtä. 24 Ja kun hän näki, ettei hän synnyttänyt lasta, hän otti palvelijattarensa Hagarin, jonka faarao oli antanut hänelle, ja hän antoi hänet Abramille hänen aviomiehelleen vaimoksi. 25 Sillä Hagar oppi kaikki Sarain tiet, kun Sarai opetti häntä, hän ei ollut missään suhteessa puutteellinen seuraamaan hänen hyviä teitään. 26 Ja Sarai sanoi Abramille, ”Katso tässä on palvelijattareni Hagar, yhdy häneen, että hän voisi synnyttää minun polvieni päälle, että minä voisin myös saavuttaa lapsen hänen välityksellään.

2034 AM – Abram ottaa Hagarin sivuvaimoksi

27 Ja Abramin Kanaanin maassa asumisen kymmenennen vuoden päättyessä, joka on Abramin elämän kahdeksankymmentäviidentenä vuotena, Sarai antoi Hagarin hänelle. 28 Ja Abram kuuli vaimonsa Sarain ääntä, ja otti palvelijattarensa Hagarin ja Abram yhtyi häneen ja hän tuli raskaaksi. 29 Ja kun Hagar näki että hän oli raskaana hän riemuitsi suuresti, ja hänen emäntänsä oli halveksittu hänen silmissään, ja hän sanoi itsekseen, ”Tämä voi tarkoittaa ainoastaan, että minä olen parempi Jumalan edessä kuin emäntäni Sarai, sillä kaikki päivät jotka emäntäni on ollut isäntäni kanssa, hän ei ole tullut raskaaksi, mutta minut Herra on saattanut niin lyhyessä ajassa raskaaksi hänen kauttaan.” 30 Ja kun Sarai näki, että Hagar oli tullut raskaaksi Abramin kautta, Sarai oli kateellinen palvelijattarestaan, ja Sarai sanoi itsekseen, ”Tämä ei varmasti tarkoita muuta kuin, että hänen täytyy olla parempi kuin minä olen.” 31 Ja Sarai sanoi Abramille, ”Minun vikani olkoon sinun päälläsi, sillä siihen aikaan sinä rukoilit Herran edessä lasten vuoksi, miksi sinä et rukoillut minun tähteni, että Herra antaisi minulle siemenen sinusta? 32 Ja kun minä puhun Hagarille sinun läsnäollessasi, hän halveksii minun sanojani, koska hän on tullut raskaaksi, etkä sinä sano mitään hänelle; tuomitkoon Herra minun ja sinun välilläsi siitä mitä sinä olet tehnyt minulle.” 33 Ja Abram sanoi Saraille, ”Katso sinun orjattaresi on sinun kädessäsi, tee hänelle siten kuin sinun silmissäsi hyvältä näyttää”; ja Sarai vaivasi häntä, ja Hagar pakeni hänen luotaan erämaahan. 34 Ja Herran enkeli löysi hänet paikasta, jonne hän oli paennut, kaivon luota, ja hän sanoi hänelle, ”Älä pelkää, sillä Minä lisään sinun siemenesi, sillä sinä olet kantava pojan ja sinä olet antava hänen nimekseen Ismael; nyt silloin palaa emäntäsi Sarain luo, ja alenna itsesi hänen käsiensä alle.” 35 Ja Haagar kutsui sen kaivon paikkaa Beer-lahai-roi, se on Kadeksen ja Beredin erämaan välissä.

2035 AM – Ismael syntyy

36 Ja Hagar siihen aikaan palasi isäntänsä taloon, ja päivien lopulla Hagar synnytti pojan Abramille, ja Abram kutsui hänen nimekseen Ismael; ja Abram oli kahdeksankymmentäkuusi vuotta vanha, kun hän syntyi hänelle.

 

17 Sabinilaisten ryöstö

2040 AM – Sabine-roomalainen sota

1 Ja niinä päivinä, Abramin elämän yhdeksänkymmentäensimmäisenä vuotena, Chittimin [Rooma] lapset kävivät sotaan Tubalin lasten kanssa, sillä kun Herra oli hajauttanut ihmisen pojat maapallon pinnan päälle, Chittimin lapset menivät ja sisällyttivät itsensä Canopian tasangolle, ja he rakensivat itselleen sinne kaupunkeja ja asuivat Tibreu-joen varrella. 2 Ja Tubalin lapset asuivat Tuscanahissa, ja heidän rajansa ulottui Tibreu-jokeen saakka, ja Tubalin lapset rakensivat kaupungin Tuscananiin, ja he antoivat sen nimeksi Sabinah, heidän isänsä Tubalin pojan Sabinahin mukaan, ja he asuvat siellä tänäkin päivänä. 3 Ja tapahtui siihen aikaan, että Chittimin lapset kävivät sotaan Tubalin lasten kanssa, ja Tubalin lapset lyötiin Chittimin lasten edessä, ja Chittimin lapset aiheuttivat kolmesataaseitsemänkymmentä miestä kaatumaan Tubalin lapsista. 4 Ja siihen aikaan Tubalin lapset vannoivat Chittimin lapsille, sanoen, ”Te ette saa lankoutua meidän joukossamme, älköön kukaan mies antako tytärtänsä kenellekään Chittimin pojista.” 5 Sillä kaikki Tubalin tyttäret olivat niinä päivinä kauniita, sillä ketään naista ei löydetty koko maailmasta niin kauniina kuin Tubalin tyttäret. 6 Ja kaikki jotka nauttivat naisten kauneudesta menivät Tubalin tyttärien luokse ja ottivat vaimoja heille; ja ihmisten pojat, kuninkaat ja ruhtinaat, jotka suuresti nauttivat naisten kauneudesta, ottivat niinä päivinä vaimoja Tubalin tyttäristä. 7 Ja kolmen vuoden jälkeen siitä, kun Tubalin lapset olivat vannoneet Chittimin lapsille, etteivät anna heille tyttäriään vaimoiksi, noin kaksikymmentä miestä Chittimin lapsista lähtivät ottamaan joitakin Tubalin tyttäriä, mutta he eivät löytäneet yhtäkään. 8 Sillä Tubalin lapset pitivät heidän valansa olla lankoutumatta heidän kanssaan, eivätkä he tahtoneet rikkoa valojaan. 9 Ja sadonkorjuun päivinä Tubalin lapset menivät pelloilleen hankkimaan satoaan, kun Chittimin nuoret miehet kokoontuivat ja menivät Sabinahin kaupunkiin, ja kukin mies otti nuoren naisen Tubalin tyttäristä, ja he saapuivat kaupunkeihinsa. 10 Ja Tubalin lapset kuulivat siitä ja he lähtivät sotaan heidän kanssaan, eivätkä he menestyneet heistä, sillä vuori oli erittäin korkea heille, ja kun he näkivät, etteivät voi voittaa heitä, he palasivat maahansa. 11 Ja vuoden kierrettyä Tubalin lapset menivät ja palkkasivat noin kymmenentuhatta miestä niistä kaupungeista, jotka olivat heidän lähellään, ja he kävivät sotaan Chittimin lasten kanssa. 12 Ja Tubalin lapset menivät sotaan Chittimin lapsia vastaan, tuhotakseen heidän maansa ja ahdistaakseen heidät, ja taistelussa Tubalin lapset olivat ylivoimaisia Chittimin lapsista, ja Chittimin lapset, nähden että he olivat suuresti ahdistetut, nostivat ylös lapset, jotka he olivat hankkineet Tubalin tyttärien kautta, muurin päälle jonka he olivat rakentaneet, olemaan Tubalin lasten silmien edessä. 13 Ja Chittimin lapset sanoivat heille, ”Oletteko tulleet käymään sotaa omien poikienne ja tyttärienne kanssa, ja eikö meitä pidetä teidän lihananne ja luinanne siitä ajasta tähän asti?” 14 Ja kun Tubalin lapset kuulivat tämän, he lakkasivat käymästä sotaa Chittimin lasten kanssa, ja he lähtivät pois. 15 Ja he palasivat kaupunkeihinsa, ja Chittimin lapset siihen aikaan kokoontuivat ja rakensivat kaksi kaupunkia meren rannalle, ja he kutsuivat toista Purtu ja toista Ariza.

2048 AM – Abramin 99. vuosi

16 Ja Terahin poika Abram oli silloin yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotta vanha. 17 Siihen aikaan Herra ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, ”Minä teen liittoni Minun ja sinun välilläsi, ja Minä valtavasti lisään sinun siemenesi, ja tämä on liitto minkä Minä teen Minun ja sinun välilläsi, että jokainen poikalapsi on ympärileikattava, sinun ja sinun siemenesi sinun jälkeesi. 18 Kahdeksan päivän ikäisenä on ympärileikattava, ja tämä liitto olkoon sinun lihassasi ikuinen liitto. 19 Ja nyt siksi sinun nimeksesi älköön kutsuttako Abram vaan Abraham, ja sinun vaimoasi älköön kutsuttako enää Sarai vaan Sarah. 20 Sillä Minä siunaan teidät molemmat, ja Minä lisään teidän siemenenne teidän jälkeenne, että te olette tuleva suureksi kansakunnaksi, ja kuninkaita lähtee teistä.”

 

18 Ympärileikkaaminen alkaa

1 Ja Abraham nousi ja teki kaiken, kuten Jumala oli määrännyt hänelle, ja hän otti kotitaloutensa miehet ja nuo ostetut hänen rahallansa ostetut, ja hän ympärileikkasi heidät, kuten Herra oli käskenyt häntä. 2 Eikä ollut yhtäkään jäljellä jota hän ei ympärileikannut, ja Abraham ja hänen poikansa Ismael tulivat ympärileikatuiksi heidän esinahkansa lihasta; Ismael oli kolmetoista vuotias, kun hänet ympärileikattiin esinahkansa lihasta. 3 Ja kolmantena päivänä Abraham lähti ulos teltastaan ja istui oven luona nauttimassa auringon lämmöstä, lihansa kivun aikana. 4 Ja Herra ilmestyi hänelle Mamren tasangolla, ja lähetti kolme palvelevaa enkeliänsä tapaamaan häntä, ja hän nosti silmänsä ja näki, ja katso kolme miestä olivat tulossa matkan päästä, ja hän nousi ylös ja juoksi heitä vastaan, ja hän kumartui alas heille ja vei heidät sisälle huoneeseensa. 5 Ja hän sanoi heille, ”Jos minä olen nyt löytänyt suosion teidän nähtenne, poiketkaa sisälle ja syökää pala leipää”; ja hän kehotti heitä, ja he poikkesivat sisään ja hän antoi heille vettä ja he pesivät heidän jalkansa, ja hän sijoitti heidät puun alle teltan oven luona. 6 Ja Abraham juoksi ja otti vasikan, hienon ja hyvän, ja hän kiirehti teurastamaan sen, ja antoi sen palvelijallensa Eliezerille valmistettavaksi. 7 Ja Abraham saapui Sarahin tykö telttaan, ja hän sanoi hänelle, ”Valmista nopeasti kolme mitallista mainiota ateriaa, vaivaa se ja tee kakkuja peittääksesi ruukku joka sisältää lihan”, ja hän teki niin. 8 Ja Abraham kiirehti ja toi heidän eteensä voita ja maitoa, härän lihaa ja vuohen lihaa, ja antoi sen heidän eteensä syötäväksi ennen kuin vasikan liha oli kunnollisesti tehty, ja he söivät. 9 Ja kun olivat saaneet syötyä, toinen heistä sanoi hänelle, ”Minä palaan sinun luoksesi elämän ajan mukaan, ja Sarahilla sinun vaimollasi on oleva poika.” 10 Ja miehet jälkeenpäin lähtivät ja menivät teillensä, paikkoihin jonne heidät lähetettiin.

Sodoman laittomuus

11 Niinä päivinä kaikki Sodoman ja Gomorran kansa, ja kaikkiaan viisi kaupunkia, olivat äärimmäisen pahoja ja syntisiä Herraa vastaan ja he lietsoivat Herraa kauheuksillansa, ja he vahvistivat ikääntymistä kauhistuttavasti ja pilkallisesti Herran edessä, ja heidän laittomuutensa ja rikoksensa olivat niinä päivinä suuret Herran edessä. 12 Ja heillä oli maassaan hyvin avara laakso, noin puolen päivän kävelymatka, ja siinä oli vesilähteitä ja suuri määrä yrttejä ympäröi vettä. 13 Ja koko Sodoman ja Gomorran kansa meni sinne neljä kertaa vuodessa, vaimojensa ja lastensa ja kaikkien heihin kuuluvien kanssa, ja he riemuitsivat siellä timbrel tamburiineilla ja tanssivat. 14 Ja ilonpidon aikana he tahtoivat kaikki nousta ja tarttua lähimmäistensä vaimoista, ja jotkut, lähimmäistensä neitsyt tyttäristä, ja he nauttivat heistä, ja kukin mies näki vaimonsa ja tyttärensä naapurinsa käsissä eikä sanonut sanaakaan. 15 Ja he tekivät niin aamusta yöhön saakka, ja he jälkeenpäin palasivat kotiinsa kukin mies taloonsa ja kukin nainen telttaansa; niin he aina tekivät neljä kertaa vuodessa. 16 Myös silloin kun vieras tuli sisälle heidän kaupunkeihinsa ja toi tarvikkeita, jotka hän oli hankkinut päästäkseen niistä siellä eroon, näiden kaupunkien ihmiset tahtoivat kokoontua, miehet, naiset ja lapset, nuoret ja vanhat, ja mennä miehen luo ja riistää hänen tavaransa väkivalloin, antaen vähän kullekin miehelle, kunnes tuli loppu kaikista omistajan hyödykkeistä, jotka hän oli tuonut maahan. 17 Ja jos tavaroiden omistaja riiteli heidän kanssaan, sanoen, ”Mikä on tämä teko minkä te olette minulle tehneet”, silloin he lähestyivät häntä yksi kerrallaan, ja kukin halusi näyttää hänelle vähän siitä minkä oli ottanut ja kiusasivat häntä, sanoen, ”Minä otin vain vähän siitä mistä annoit minulle”; ja kun hän kuuli tämän heiltä kaikilta, hän tahtoi nousta ja lähteä heidän luotaan surussa ja sielunsa katkeruudessa, kun he kaikki nousivat ja menivät hänen perässään, ja ajoivat hänet ulos kaupungista suurella hälinällä ja mellakalla. 18 Ja oli eräs mies Elamin maasta, joka kiireettömästi kulki tiellä, istuen aasinsa päällä, joka kuljetti laadukkaita erivärisiä peittoja, ja peitto oli sidottu narulla aasin selkään. 19 Ja mies matkallaan kulki Sodoman katua pitkin, kun aurinko laski illalla, ja hän jäi sinne viipyäkseen yön, mutta kukaan ei tahtonut päästää häntä taloonsa; ja siihen aikaan Sodomassa oli paha ja ilkivaltainen mies, taitava tekemään pahuutta, ja hänen nimensä oli Hedad. 20 Ja hän korotti silmänsä ja näki matkustajan kaupungin kadulla, ja hän tuli hänen tykönsä ja sanoi, ”Mistä sinä tulet ja minne sinä menet?” 21 Ja mies sanoi hänelle, ”Minä kuljen Hebronista Elamiin minne kuulun, ja kun minä kuljin aurinko laski eikä kukaan vaivautunut päästämään minua taloonsa, vaikka minulla oli leipää ja vettä ja lisäksi olkia ja rehua aasilleni, enkä ole minkään puutteessa.” 22 Ja Hedad vastasi ja sanoi hänelle, ”Kaikki mitä tahdot järjestettäköön minun kauttani, mutta älä yövy kadulla koko yötä.” 23 Ja Hedad vei hänet taloonsa, ja hän otti pois peiton aasin selästä naruista, ja toi heidät taloonsa, ja hän antoi aasille olkia ja rehua sillä aikaa kun matkustaja söi ja joi Hedadin huoneessa, ja hän majoittui siellä sen yön. 24 Ja aamulla matkustaja nousi aikaisin jatkamaan matkaansa, kun Hedad sanoi hänelle, ”Odota, lohduta sydäntäsi leivänpalalla ja mene sitten”, ja mies teki niin; ja hän jäi hänen kanssaan, ja he molemmat söivät ja joivat yhdessä päivän aikana, kun mies nousi ylös lähteäkseen. 25 Ja Hedad sanoi hänelle, ”Katso nyt päivä on laskemassa, sinun olisi parempi jäädä koko yöksi, että sinun sydämesi lohduttautuisi”; ja hän kehotti häntä niin että hän jäi sinne koko yöksi, ja toisena päivänä hän nousi ylös aikaisin lähteäkseen matkaan, kun Hedad painosti häntä, sanoen, ”Viihdytä sydäntäsi leivänpalalla ja mene sitten”, ja hän jäi ja söi hänen kanssaan myös toisena päivänä, ja sitten mies nousi ylös jatkamaan matkaansa. 26 Mutta Hedad sanoi hänelle, ”Katso nyt päivä hiipuu, jää minun kanssani helpottamaan sydäntäsi ja aamulla nouse ylös aikaisin ja lähde tiellesi.” 27 Ja mies ei tahtonut jäädä, vaan nousi ja satuloi aasinsa, ja kun hän oli satuloimassa aasiansa, Hedadin vaimo sanoi miehelleen, ”Katso tämä mies on pysynyt meidän kanssamme kahden päivän ajan syömässä ja juomassa eikä hän ole antanut meille mitään, ja nytkö hän lähtisi pois meidän luotamme antamatta mitään?” Ja Hedad sanoi hänelle, ”Ole hiljaa.” 28 Ja mies satuloi aasinsa lähteäkseen, ja hän pyysi Hedadia antamaan hänelle narun ja peiton sitoakseen sen aasin selkään. 29 Ja Hedad sanoi hänelle, ”Mitä sinä sanot?” Ja hän sanoi hänelle, ”Että sinä minun herrani antaisit minulle narun ja peiton valmistetun monivärisesti jota sinä piilotit sinun luonasi talossasi huolehtiaksesi siitä.” 30 Ja Hedad vastasi miehelle, sanoen, ”Tämä on sinun unesi selitys, naru jonka sinä näit, tarkoittaa että sinun elämäsi pidennetään kuin naru, ja kaikenväriseksi värjätyn peiton näkeminen, tarkoittaa että sinulla on oleva viinitarha, jossa sinä istutat kaikenlaisia hedelmäpuita.” 31 Ja matkaaja vastasi, sanoen, ”Ei siten minun herrani, sillä minä olin hereillä kun minä annoin sinulle narun ja lisäksi peiton kudottuna erivärisesti, jonka sinä otit pois aasin selästä laittaaksesi ne minua varten”; ja Hedad vastasi ja sanoi, ”Totisesti minä olen kertonut sinulle unesi tulkinnan ja se on hyvä uni, ja tämä on tulkinta siitä. 32 Nyt ihmisten pojat antavat minulle neljä hopearahaa, joka on minun veloitukseni unien selittämisestä, ja sinulta minä vaadin vain kolme hopearahaa. 33 Ja mies vihastui Hedadin sanoista, ja hän huusi katkerasti, ja hän vei Hedadin Sodoman tuomarin Serakin luo. 34 Ja mies avasi asiansa tuomari Serakin eteen, kun Hedad vastasi, sanoen, ”Se ei ole siten, mutta näin asia on”; ja tuomari sanoi matkustajalle, ”Tämä mies Hedad kertoi sinulle totuuden, sillä hän on tunnettu kaupungeissa unien selittämisen tarkkuudesta.” 35 Ja mies huusi tuomarin sanoille, ja hän sanoi, ”Ei siten minun herrani, sillä se oli päivällä jolloin minä annoin hänelle narun ja peiton joka oli aasin päällä, laitettavaksi hänen kauttaan hänen taloonsa”; ja he molemmat kiistelivät tuomarin edessä, toinen sanoen, ”Näin asia oli”, ja toinen julisti erilailla. 36 Ja Hedad sanoi miehelle, ”Anna minulle neljä hopearahaa jotka minä veloitan unien tulkinnoistani; minä en jaa mitään avustusta; ja anna minulle neljän aterian kulut, jotka sinä söit minun talossani.” 37 Ja mies sanoi Hedadille, ”Totisesti minä maksan sinulle siitä mitä minä söin talossasi, anna vain minulle naru ja peitto, jotka sinä kätkit taloosi.” 38 Ja Hedad vastasi tuomarin edessä ja sanoi miehelle, ”Enkö minä kertonut sinulle unesi tulkintaa? naru merkitsee että sinun päiväsi ovat pitenevä kuin naruksi, ja peitto, että sinä tulet omistamaan viinitarhan jossa sinä istutat kaikenlaisia hedelmäpuita.” 39 Tämä on kunnollinen tulkinta sinun unestasi, nyt anna minulle neljä hopearahaa jotka minä vaadin korvaukseksi, sillä minä en tee sinulle hyvitystä.” 40 Ja mies huusi Hedadin sanoille ja he molemmat riitelivät tuomarin edessä, ja tuomari antoi ohjeet palvelijoillensa, jotka ajoivat heidät rajusti pois huoneesta. 41 Ja he lähtivät pois riidellen tuomarin luota, kun Sodoman kansa kuuli heidät, ja he kokoontuivat heidän ympärilleen ja he huudahtivat vierasta vastaan, ja he ajoivat hänet tylysti pois kaupungista. 42 Ja mies jatkoi matkaansa aasinsa selässä sielunsa katkeruudessa, valittaen ja itkien. 43 Ja kun hän kulki, hän itki sitä, mitä hänelle oli tapahtunut turmeltuneessa Sodoman kaupungissa.

 

19 Sodoman tuho

1 Ja Sodoman kaupungeissa oli neljä tuomaria neljälle kaupungille, ja nämä olivat heidän nimensä, Serak Sodoman kaupungissa, Sharkad Gomorrassa, Zabnac Admahissa, ja Menon Zeboimissa. 2 Ja Eliezer Abrahamin palvelija asetti heille eri nimet, ja hän käänsi Serak Shakra, Sharkad Shakrura, Zebnac Kezobim, ja Menon Matzlodin. 3 Ja heidän neljän tuomarinsa halusta Sodoman ja Gomorran kansalla oli sänkyjä pystytettyinä kaupunkien kaduille, ja jos mies tuli näihin paikkoihin, he tarttuivat hänestä ja veivät hänet yhteen heidän sängyistään, ja väkisin saattoivat hänet yhtymään heihin. 4 Ja kun hän makasi pitkällään, kolme miestä seisoi pääpuolessa ja kolme jaloissa, ja mittasivat hänet sängyn pituuden mukaan, ja jos mies oli vähemmän kuin sängyn pituus nämä kuusi miestä ojensivat häntä kummastakin päästä, ja kun hän huusi heille he eivät tahtoneet vastata hänelle. 5 Ja jos hän oli pidempi kuin sänky he vetivät yhdessä kahdesta sängyn sivusta kummastakin päästä, kunnes mies oli saapunut kuoleman porteille. 6 Ja jos hän jatkoi huutamista heille, he eivät halunneet vastata hänelle, sanoen, ”Näin tehdään miehelle, joka saapuu meidän maahamme.” 7 Ja kun miehet kuulivat kaikki nämä asiat, jotka Sodoman kaupunkien ihmiset tekivät, he pidättyivät tulemasta sinne. 8 Ja kun köyhä mies tuli heidän maahansa, he tahtoivat antaa hänelle hopeaa ja kultaa, ja saattoivat julistuksen koko kaupunkiin, etteivät anna hänelle leivänpalaa syötäväksi, ja jos vieras jäi sinne muutamaksi päiväksi, ja kuoli nälästä, kun ei saanut leivänpalaa, silloin hänen kuollessaan koko kaupungin kansa tuli ja otti heidän hopeansa ja kultansa, jotka he olivat antaneet hänelle. 9 Ja nuo jotka pystyivät tunnistamaan hopean tai kullan, jonka he olivat antaneet hänelle, ottivat sen takaisin, ja hänen kuolemansa hetkellä he myös riisuivat hänet vaatteistaan, ja he tahtoivat tapella niistä, ja se joka oli naapuriaan ylivoimaisempi, otti ne. 10 He kuljettivat hänet sen jälkeen ja hautasivat hänet johonkin erämaan pensaan alle; niin he tekivät kaikkina päivinä, kuka sattui tulemaan heidän luokseen ja kuolemaan heidän maassaan. 11 Ja ajan kuluessa Sarah lähetti Eliezerin Sodomaan, ja hän tapasi Sodoman miehen tappelemassa vieraan kanssa, ja Sodoman mies riisui köyhän miehen kaikista hänen vaatteistaan ja lähti kävelemään. 13 Ja tämä köyhä mies huusi Eliezeriä ja anoi hänen suosiotaan sen tähden mitä Sodoman mies oli tehnyt hänelle. 14 Ja hän sanoi hänelle, ”Miksi sinä toimit näin köyhälle miehelle, joka tuli sinun maahasi?” 15 Ja Sodoman mies vastasi Eliezerille, sanoen, ”Onko tämä mies sinun veljesi, tai onko Sodoman kansa tehnyt sinut tuomariksi tänä päivänä, että sinä puhut tästä miehestä?” 16 Ja Eliezer väitteli Sodoman miehen kanssa köyhän miehen vuoksi, ja kun Eliezer lähestyi palauttamaan köyhän miehen vaatteita Sodoman mieheltä, hän kiirehti ja iski kivellä Eliezeriä otsaan. 17 Ja verta valui runsaasti Eliezerin otsasta, ja kun mies näki veren, jonka hän sieppasi Eliezerista, sanoen, ”Anna minulle minun maksuni päästäksesi eroon tästä pahasta verestä joka oli sinun otsassasi, sillä sellainen on tapa ja laki meidän maassamme.” 18 Ja Eliezer sanoi hänelle, ”Sinä olet haavoittanut minua ja vaadit minua maksamaan sinulle palkkasi”; ja Eliezer ei tahtonut kuulla Sodoman miehen sanoja. 19 Ja mies tarttui Eliezeristä ja vei hänet Sodoman tuomarin Shakran luo oikeutta varten. 20 Ja mies puhui tuomarille, sanoen, ”Minä anon sinua minun herrani, näin on tämä mies tehnyt, sillä minä löin häntä kivellä, että veri virtasi hänen otsastaan, ja hän on haluton antamaan minulle palkkaani.” 21 Ja tuomari sanoi Eliezerille, ”Tämä mies puhuu totta, anna hänelle hänen palkkansa, sillä tämä on tapa meidän maassamme”; ja Eliezer kuuli tuomarin sanat, ja hän nosti kiven ja iski tuomaria, ja kivi iskeytyi hänen otsaansa, ja verta virtasi runsaasti tuomarin otsasta, ja Eliezer sanoi, ”Jos tämä silloin on tapana teidän maassanne anna sinä tällä miehelle mitä minun piti antaa hänelle, sillä tämä on ollut sinun päätöksesi, sinä määräsit sen.” 22 Ja Eliezer jätti Sodoman miehen tuomarin kanssa, ja hän lähti pois. 23 Ja kun Elamin kuninkaat kävivät sotaa Sodoman kuninkaiden kanssa, Elamin kuninkaat sieppasivat kaiken Sodoman omaisuuden, ja he ottivat Lootin vangiksi, omaisuutensa kanssa, ja kun se oli kerrottu Abrahamille, hän lähti ja kävi sotaa Elamin kuninkaiden kanssa, ja hän palautti heidän käsistään kaiken Lootin omaisuuden yhtä hyvin kuin Sodoman omaisuuden. 24 Siihen aikaan Lootin vaimo synnytti hänelle tyttären, ja hän antoi hänelle nimen Paltith, sanoen, ”Koska Jumala oli vapauttanut hänet ja hänen koko kotitaloutensa Elamin kuninkaalta”; ja Lootin tytär Paltith kasvoi, ja eräs Sodoman miehistä otti hänet vaimoksi. 25 Ja köyhä mies tuli kaupunkiin etsiäkseen elintarpeita, ja hän jäi kaupunkiin muutamiksi päiviksi, ja koko Sodoman kansa saattoi heidän tapansa mukaan julistuksen olla antamatta leivänpalaa syötäväksi, kunnes hän putoaisi kuolleena maahan, ja he tekivät niin. 26 Ja Lootin tytär Paltith näki tämän miehen makaavan kadulla riutuneena nälästä, eikä kukaan halunnut antaa hänelle mitään pitääkseen hänet elossa, ja hän oli juuri kuolemaisillaan. 27 Ja hänen sielunsa täyttyi säälistä miehen vuoksi, ja hän ravitsi häntä salaisesti leivällä useita päiviä, ja tämän miehen sielu elävöityi. 28 Sillä kun hän lähti noutamaan vettä, hän pani leipää vesikannuun, ja kun hän tuli paikalle, missä köyhä mies oli, hän otti leipää kannusta ja antoi sen hänelle syötäväksi; näin hän teki monia päiviä. 29 Ja koko Sodoman ja Gomorran kansa ihmetteli, kuinka tämä mies pystyi kestämään nääntymistä niin monta päivää. 30 Ja he sanoivat toinen toisilleen, ”Tämä voi olla ainoastaan, että hän syö ja juo, sillä kukaan ihminen ei voi kärsiä nälkää niin monta päivää tai elää kuten tämä mies, ilman edes kasvojensa muutosta; ja kolme miestä kätkeytyi paikkaan, missä köyhä mies oli sijoittuneena, tietääkseen kuka se oli, joka toi hänelle leipää syötäväksi. 31 Ja Lootin tytär Paltith meni sinä päivänä ammentamaan vettä, ja hän laittoi leipää hänen vesiastiaansa, ja meni ammentamaan vettä köyhän miehen paikasta, ja otti ulos leipää astiasta ja antoi sen köyhälle miehelle ja hän söi sitä. 32 Ja kolme miestä näkivät mitä Paltith teki köyhälle miehelle, ja he sanoivat hänelle, ”Se olet sinä sitten, joka on tukenut häntä, ja siksi hän ei ole nääntynyt, eikä muuttunut ulkonäöltään eikä kuollut kuin muut.” 33 Ja kolme miestä lähtivät paikasta, jossa he olivat piilossa, ja he riistivät Paltithin ja leivän, joka oli köyhän miehen kädessä. 34 Ja he ottivat Paltithin ja veivät hänet heidän tuomariensa eteen, ja he sanoivat heille, ”Näin hän teki, ja se on hän, joka ravitsi köyhää miestä leivällä, sen tähden hän ei kuollut koko tänä aikana; nyt siksi ilmoittakaa meille rangaistus koskien tätä naista meidän lakimme rikkomisesta.” 35 Ja Sodoman ja Gomorran kansa kokoontui, ja sytytti tulen kaupungin torille, ja he ottivat naisen ja heittivät hänet tuleen ja hän paloi tuhkaksi. 36 Ja Admahin kaupungissa oli nainen, jolle he tekivät samankaltaisesti. 37 Sillä matkustaja tuli sisälle Admahin kaupunkiin viipyäkseen siellä koko yön, aikomuksenaan mennä kotiin aamulla ja hän istui nuoren naisen isän talon ovea vastapäätä, jäädäkseen siihen, kun aurinko oli laskenut, kun hän oli saapunut siihen paikkaan; ja nuori nainen näki hänen istuvan talon oven luona. 38 Ja hän kysyi häneltä vettä juotavaksi ja hän sanoi hänelle, ”Kuka sinä olet?” ja hän sanoi hänelle, ”Minä olin päivällä menossa tietä pitkin, ja saavuin tänne, kun aurinko laski, niin minä yövyn tässä koko yön, ja aamulla nousen aikaisin ja jatkan matkaani.” 39 Ja nuori nainen meni sisälle taloon ja haki miehelle leipää ja vettä syötäväksi ja juotavaksi. 40 Ja tämä teko tuli Adman kansan tietoon, ja he kokoontuivat ja veivät nuoren naisen tuomareiden eteen, että tuomitsisivat hänet tästä toimesta. 41 Ja tuomari sanoi, ”Kuoleman tuomion täytyy kohdata tätä naista koska hän rikkoi lakiamme, ja siksi tämä on päätös häntä koskien.” 42 Ja noiden kaupunkien kansa kokoontui ja vei nuoren naisen, ja voiteli hänet hunajalla päästä jalkoihin, kuten tuomari oli päättänyt, ja he asettivat hänet ampiaisparven eteen, jotka olivat silloin ampiaispesässään, ja ampiaiset lensivät hänen yllensä ja pistivät häntä niin että koko ruumis turposi. 43 Ja nuori nainen huusi ampiaisten tähden mutta kukaan ei huomioinut häntä tai säälinyt häntä, ja hänen huutonsa kohosi taivaaseen. 44 Ja Herra oli ärsytetty tästä ja kaikista Sodoman kaupunkien teoista, sillä heillä oli yltäkylläisesti ruokaa, ja rauha heidän joukossaan, mutta silti eivät tahtoneet tukea köyhä ja tarpeessa olevaa, ja niinä päivinä heidän pahat tekonsa ja syntinsä tulivat suureksi Herran edessä. 45 Ja Herra lähetti kaksi enkeleistä, jotka olivat tulleet Abrahamin huoneeseen, tuhoamaan Sodoman ja sen kaupungit. 46 Ja enkelit nousivat Abrahamin teltan oven luota, kun olivat syöneet ja juoneet, ja he saapuivat Sodomaan illalla, ja Loot istui silloin Sodoman portissa, ja kun hän näki heidät, hän nousi tapaamaan heitä, ja hän kumarsi alas maahan. 47 Ja hän kehotti heitä kovasti ja vei heidät sisälle taloonsa, ja hän antoi heille elintarvikkeita, jotka he söivät, ja he pysyivät koko yön hänen talossaan. 48 Ja Enkelit sanoivat Lootille, ”Nouse, lähde pois tästä paikasta, sinä ja kaikki sinulle kuuluva, ettet tuhoutuisi tämän kaupungin synneistä, sillä Herra tulee tuhoamaan tämän paikan.” 49 Ja enkelit tarttuivat Lootin kädestä ja hänen vaimonsa kädestä, ja hänen lapsiensa käsistä, ja kaikesta hänelle kuuluvasta, ja he veivät hänet eteenpäin ja hän asennoitui ulkopuoliseksi kaupungeista. 50 Ja he sanoivat Lootille, ”Pakene henkesi edestä”, ja hän pakeni ja kaikki hänelle kuuluvat.

2048 AM – Sodoma tuhottu

51 Sitten Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle ja kaikkien näiden kaupunkien päälle tulikiveä ja tulta Herran luota taivaasta. 52 Ja Hän kukisti nämä kaupungit, koko tasangon ja kaikki kaupunkien asukkaat ja sen mikä maasta kasvoi; ja Lootin vaimo Ado katsoi taaksepäin nähdäkseen kaupunkien tuhon, sillä hänen myötätuntonsa oli siirtynyt tyttäriensä puoleen, jotka jäivät Sodomaan, sillä he eivät lähteneet hänen kanssaan. 53 Ja kun hän katseli takaisin, hänestä tuli suolapatsas, ja se on vielä sillä paikalla tähän päivään asti. 54 Ja naudat jotka seisahtuvat siinä paikassa päivittäin nuolevat suolaa heidän jalkojensa uloimmista osista, ja aamulla se nousee esiin tuoreena, ja ne nuolevat sitä tähän päivään asti. 55 Ja Loot ja kaksi hänen tytärtään, jotka jäivät jäljelle hänen kanssaan, pääsivät karkuun ja pakenivat Adullamin luolaan, ja he pysyivät siellä jonkin aikaa. 56 Ja Abraham nousi ylös aikaisin aamulla nähdäkseen mitä oli tapahtunut Sodoman kaupungeille; ja hän katseli ja katso kaupunkien savu kohosi ylös kuin ahjon savu. 57 Ja Loot ja hänen kaksi tytärtään jäivät luolaan, ja he saattoivat heidän isänsä juomaan viiniä, ja he makasivat hänen kanssaan, sillä he sanoivat, ettei ollut maapallon päällä miestä joka pystyisi nostamaan siemenen heille, sillä he ajattelivat, että koko maailma oli tuhoutunut. 58 Ja he molemmat makasivat isänsä kanssa, ja he tulivat raskaaksi ja synnyttivät pojat, ja esikoisen nimeksi hän antoi pojallensa Moab, sanoen, ”Minun isästäni minä hedelmöitin hänet”; hän on moabilaisten isä tänäkin päivänä. 59 Ja nuorempi myös antoi nimen pojallensa Ben-ami; hän on Ammonin lasten isä tänäkin päivänä. 60 Ja tämän jälkeen Loot ja hänen kaksi tytärtään lähtivät pois sieltä, ja hän asui Jordanin tuolla puolen kahden tyttärensä ja heidän poikiensa kanssa, ja Lootin pojat kasvoivat, ja lähtivät ja ottivat itsellensä vaimot Kanaanin maasta, ja heille syntyi lapsia ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät.

20 Abraham ja filistealaiset

2049 AM – Abrahamin 100. vuosi

1 Ja siihen aikaan Abraham matkusti Mamren tasangolta, ja hän meni filistealaisten maahan, ja hän asui Gerarissa; se oli Abrahamin Kanaanin maassa olemisen kaksikymmentäviides vuosi, ja sadas Abrahamin elämän vuosi, että hän saapui Gerariin filistealaisten maahan. 2 Ja kun hän astui maahan hän sanoi Sarahille hänen vaimolleen, ”Sano että sinä olet minun siskoni, kenelle tahansa kuka kysyy sinulta, jotta me välttäisimme maan asukkaiden pahuuden.” 3 Ja kun Abraham asui filistealaisten maassa, Abimelekin palvelijat, filistealaisten kuninkaan, näki että Sarah oli äärimmäisen kaunis, niin he kysyivät Abrahamilta hänestä, ja hän sanoi, ”Hän on minun siskoni.” 4 Ja Abimelekin palvelijat tulivat ja ylistivät Sarahia kuninkaalle, sanoen, ”Mies Kanaanin maasta on tullut asumaan maassa, ja hänellä on sisko, joka on erittäin nätti.” 5 Ja Abimelek kuuli palvelijoidensa sanat jotka ylistivät Sarahia hänelle, ja Abimelek lähetti virkailijansa, ja he toivat Sarahin kuninkaan luokse. 6 Ja Sarah tuli Abimelekin taloon, ja kuningas näki, että Sarah oli kaunis, ja hän miellytti häntä valtavasti. 7 Ja hän lähestyi häntä ja sanoi hänelle, ”Mikä on tuo mies sinulle, jonka kanssa sinä tulit meidän maahamme?” Ja Sarah vastasi ja sanoi, ”Hän on minun veljeni, ja me tulimme Kanaanin maasta asumaan mistä vain voisimme löytää paikan.” 8 Ja Abimelek sanoi Sarahille, ”Katso minun maani on sinun edessäsi, aseta sinun veljesi mihin tahansa osaan tätä maata mikä sinua miellyttää, ja on meidän velvollisuutemme korottaa ja ylentää hänet koko maan kansan yläpuolelle koska hän on sinun veljesi.” 9 Ja Abimelek lähetti hakemaan Abrahamia, ja Abraham tuli Abimelekin luo. 10 Ja Abimelek sanoi Abrahamille, ”Katso minä olen antanut määräykset, että sinua on kunnioitettava, kuten sinä haluat sinun siskosi Sarahin tähden.” 11 Ja Abraham lähti kuninkaan luota, ja kuninkaan lahja seurasi häntä. 12 Illan aikaan, ennen kuin ihmiset menevät maaten lepäämään, kuningas istui valtaistuimellaan, ja syvä uni lankesi häneen, ja hän makasi valtaistuimensa päällä ja nukkui aamuun asti. 13 Ja näki unta, että Herran enkeli tuli hänen luoksensa ulos vedetty miekka kädessään, ja enkeli seisoi Abimelekin yllä ja toivoi surmaavansa hänet miekkansa kanssa, ja kuningas järkyttyi unessaan ja sanoi enkelille, ”Missä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan, että sinä tulet surmaamaan minua miekkasi kanssa?” 14 Ja enkeli vastasi ja sanoi Abimelekille, ”Katso sinä kuolet naisen vuoksi jonka toit eilisiltana huoneeseesi, sillä hän on naimisissa oleva nainen, Abrahamin vaimo joka tuli sinun taloosi: nyt siksi palauta sille miehelle vaimonsa sillä hän on hänen vaimonsa; etkä sinä saa ottaa häntä takaisin, tiedä että sinä tulet totisesti kuolemaan, sinä ja kaikki sinulle kuuluva.” 15 Ja sinä yönä oli suuri huuto filistean maassa, ja maan asukkaat näkivät miehen hahmon seisovan paljastettu miekka kädessään, ja hän löi maan asukkaita miekalla, todella hän jatkoi heidän surmaamistaan. 16 Ja Herran enkeli löi koko filistean maata sinä yönä, ja oli suuri sekasorto sinä yönä ja seuraavana aamuna. 17 Ja jokainen kohtu pysyi suljettuna, ja kaikki heidän toimensa, ja Herran käsi oli heidän päällänsä Sarahin, Abrahamin vaimon tähden, jonka Abimelek oli ottanut. 18 Ja aamulla Abimelek nousi kauhuissaan ja sekaannuksessa ja valtavassa pelossa, ja hän lähetti ja kutsui palvelijansa sisään, ja hän kertoi hänen unensa heille, ja kansa suuresti pelkäsi. 19 Ja eräs mies oli seisomassa kuninkaan palvelijoiden joukossa, sanoen, ”Oi suvereeni kuningas, palauta vaimo miehellensä, sillä hän on hänen aviomiehensä, sillä samoin tapahtui Egyptin kuninkaalle, kun tämä mies tuli Egyptiin. 20 Ja hän sanoi vaimoaan koskien, ”Hän on minun siskoni”, sillä sellainen on hänen tapansa tehdä, kun hän tulee asumaan maahan, jossa hän on muukalainen. 21 Ja faarao lähetti ja otti tämän naisen vaimoksi ja Herra toi hänen päällensä ankaria vitsauksia, kunnes hän palautti vaimon aviomiehellensä. 22 Nyt sen tähden, oi suvereeni kuningas, tiedä mitä tapahtui eilisiltana koko maassa, sillä tapahtui hyvin suuri tyrmistys ja suuri tuska ja valitus, ja me tiedämme, että se tapahtui naisen tähden, jonka sinä otit. 23 Nyt, sen vuoksi, palauta tämä vaimo aviomiehensä luokse, ettei meille lankeaisi niin kuin Egyptin kuninkaalle ja hänen alamaisilleen, ja ettemme kuolisi”; ja Abimelek kiirehti ja kutsui ja sai Sarahin kutsuttua, ja hän tuli hänen eteensä, ja hän sai Abrahamin kutsuttua, ja hän tuli hänen eteensä. 24 Ja Abimelek sanoi heille, ”Mikä on tämä teko minkä olette tehneet sanomalla, että olette veli ja sisko, ja minä otin tämän naisen vaimoksi?” 25 Ja Abraham sanoi, ”Koska minä ajattelin, että kärsin kuoleman vaimoni tähden”; ja Abimelek otti lammaskarjaa ja nautoja, ja miespalvelijoita ja palvelijattaria, ja tuhat hopearahaa, ja hän antoi ne Abrahamille, ja hän palautti Sarahin hänelle. 26 Ja Abimelek sanoi Abrahamille, ”Katso koko maa on sinun edessäsi, asetu siihen asumaan, minne vain valitset.” 27 Ja Abraham ja Sarah, hänen vaimonsa, lähtivät kuninkaan läsnäolosta kunniassa ja arvostettuina, ja he asettuivat maahan, peräti Gerariin. 28 Ja kaikki filistealaisten maan asukkaat ja kuninkaan palvelijat olivat edelleen tuskissaan, vitsauksesta jonka enkeli oli tuottanut heidän päällensä koko yön Sarahin tähden. 29 Ja Abimelek lähetti Abrahamille, sanoen, ”Rukoile nyt sinun palvelijoittesi puolesta Herraa sinun Jumalaasi, että hän poistaisi tämän kuolevaisuuden meidän joukostamme.” 30 Ja Abraham rukoili Abimelekin ja hänen alamaistensa puolesta, ja Herra kuuli Abrahamin rukouksen, ja hän paransi Abimelekin ja kaikki hänen alamaisensa.

 

21 Iisakki syntyy

2049 AM – Iisakki syntyy

1 Ja tapahtui siihen aikaan vuoden lopussa ja neljä kuukautta Abrahamin asumisesta filistealaisten maassa Gerarissa, että Jumala lohdutti Sarahia, ja Herra muisti häntä, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan Abrahamille. 2 Ja Abraham antoi nimen pojalle, joka oli hänelle syntynyt, jonka Sarah synnytti hänelle, Iisak. 3 Ja Abraham ympärileikkasi poikansa Iisakin kahdeksan päivän vanhana, kuten Jumala oli käskenyt Abrahamin tekemään siemenelleen hänen jälkeensä; ja Abraham oli sata, ja Sarah yhdeksänkymmentä vuotta vanha, kun Iisak syntyi heille. 4 Ja lapsi kasvoi ja hänet vieroitettiin, ja Abraham järjesti suuren juhlan päivänä, jolloin Iisak oli vieroitettu. 5 Ja Seem ja Eber ja kaikki maan merkittävät henkilöt, ja filistealaisten kuningas Abimelek, ja hänen palvelijansa, ja Phicol, hänen sotajoukkojensa kapteeni, tulivat syömään ja juomaan ja riemuitsemaan juhlassa, jonka Abraham järjesti päivänä, jolloin hänen poikansa Iisak tuli vieroitetuksi. 6 Myös Terah, Abrahamin isä, ja Naahor hänen veljensä, tulivat Harranista, he ja kaikki heille kuuluvat, sillä he suuresti riemuitsivat kuullessaan, että poika oli syntynyt Sarahille. 7 Ja he tulivat Abrahamin luokse, ja he söivät ja joivat juhlassa, jonka Abraham piti Iisakin vieroituksen päivänä. 8 Ja Terah ja Naahor juhlivat Abrahamin kanssa, ja he pysyivät hänen kanssaan monia päiviä filistealaisten maassa.

2050 AM – Serug kuoli

9 Siihen aikaan Reun poika Serug kuoli, Abrahamin pojan Iisakin syntymästä ensimmäisenä vuotena. 10 Ja kaikki Serugin päivät olivat kaksisataakolmekymmentäyhdeksän [230] vuotta, ja hän kuoli. 11 Ja Ismael Abrahamin poika oli kasvanut niinä päivinä; hän oli neljätoista vuotias, kun Sarah synnytti Iisakin Abrahamille. 12 Ja Jumala oli Abrahamin pojan Ismaelin kanssa, ja hän kasvoi isoksi, ja hän oppi käyttämään jousta ja tuli jousimieheksi.

2054 AM – Ismael yritti tappaa Iisakin

13 Ja kun Iisak oli viisi vuotta vanha, hän istui Ismaelin kanssa teltan ovella. 14 Ja Ismael tuli Iisakin luokse ja istui häntä vastapäätä, ja hän otti jousen ja venytti sen ja asetti jousen siihen, ja aikoi surmata Iisakin. 15 Ja Sarah näki teon jonka Ismael halusi tehdä pojalleen Iisakille, ja se suretti häntä kovasti poikansa takia, ja hän lähetti Abrahamille, ja sanoi hänelle, ”Aja pois tämä orjatar ja hänen poikansa, sillä hänen poikansa älköön perikö minun poikani kanssa, sillä näin hän aikoi tehdä hänelle tänä päivänä.” 16 Ja Abraham kuuli Sarahin ääntä, ja hän nousi ylös aikaisin aamulla, ja hän otti kaksitoista leipää ja vesipullon jotka hän antoi Hagarille, ja lähetti hänet pois poikansa kanssa, ja Hagar lähti poikansa kanssa erämaahan, ja he asettuivat asumaan Paranin erämaahan erämaan asukkaiden joukkoon, ja Ismael oli jousimies, ja hän asui erämaassa pitkän aikaa. 17 Ja hän ja hänen äitinsä jälkeenpäin menivät Egyptin maahan, ja he asuivat siellä, ja Hagar otti vaimon pojalleen Egyptistä, ja hänen nimensä oli Meribah. 18 Ja Ismaelin vaimo tuli raskaaksi ja synnytti neljä poikaa ja kaksi tytärtä, ja Ismael ja hänen äitinsä ja hänen vaimonsa ja lapset jälkeen päin lähtivät ja palasivat erämaahan. 19 Ja he tekivät itsellensä teltat erämaahan, joissa he asuivat, ja he jatkoivat matkustamista ja sitten lepäsivät kuukausittain ja vuosittain. 20 Ja Jumala antoi Ismaelille lammaslaumoja ja nautakarjaa ja telttoja hänen isänsä Abrahamin vuoksi, ja mies lisäsi karjaa. 21 Ja Ismael asui aavikoilla ja teltoissa, kulkien ja leväten kauan aikaa, eikä hän nähnyt isänsä kasvoja. 22 Ja jonkun ajan perästä, Abraham sanoi Sarahille hänen vaimolleen, ”Minä tahdon mennä ja nähdä poikani Ismaelin, sillä minä haluan nähdä hänet, sillä minä en ole nähnyt häntä pitkään aikaan.” 23 Ja Abraham ratsasti kameleistaan yhden päällä erämaahan etsimään poikaansa Ismaelia, sillä hän kuuli, että hän asui teltassa erämaassa kaiken hänelle kuuluvan kanssa. 24 Ja Abraham meni erämaahan, ja hän saapui Ismaelin teltalle päiväsaikaan, ja hän kysyi Ismaelia, ja hän tapasi Ismaelin vaimon istumasta teltassa lasten kanssa, ja Ismael hänen aviomiehensä ja hänen äitinsä eivät olleet heidän kanssaan. 25 Ja Abraham kysyi Ismaelin vaimolta, sanoen, ”Minne Ismael on mennyt?” ja hän sanoi, ”Hän on mennyt vainiolle metsästämään”, ja Abraham oli edelleen istumassa kamelin päällä, sillä hän ei tahtonut nousta pois maahan koska hän oli vannonut vaimolleen Sarahille, ettei hän ei nousisi pois kamelin selästä. 26 Ja Abraham sanoi Ismaelin vaimolle, ”Minun tyttäreni, anna minulle vähän vettä, että minä voisin juoda, sillä minä olen väsynyt matkasta.” 27 Ja Ismaelin vaimo vastasi ja sanoi Abrahamille, ”Meillä ei ole vettä eikä leipää”, ja hän jatkoi istumista teltassa eikä huomioinut Abrahamia, eikä kysynyt häneltä kuka hän oli. 28 Mutta hän löi lapsiaan teltassa, ja hän kirosi heitä, ja hän myös kirosi miestänsä Ismaelia ja pilkkasi häntä, ja Abraham kuuli Ismaelin vaimon sanat lapsilleen, ja tuli kovin vihaiseksi ja tyytymättömäksi. 29 Ja Abraham kutsui naisen tulemaan hänen luokseen teltasta, ja nainen tuli ja seisoi Abrahamia vastapäätä, sillä Abraham oli edelleen paikallaan kamelin päällä. 30 Ja Abraham sanoi Ismaelin vaimolle, ”Kun sinun aviomiehesi Ismael palaa kotiin sano nämä sanat hänelle, 31 ”Hyvin vanha mies filistealaisten maasta tuli tänne etsimään sinua, ja näin oli hänen ulkomuotonsa ja hahmonsa; minä en kysynyt häneltä kuka hän oli, ja kun hän näki, ettet sinä ollut täällä, hän puhui minulle ja sanoi, Kun Ismael sinun aviomiehesi palaa kerro hänelle mitä tämä mies käski sanoa, ”Kun sinä tulet kotiin vedä irti tämä telttasi naula, jonka sinä olet tänne asettanut, ja aseta toinen naula sen sijaan.””” 32 Ja Abraham päätti ohjeistuksensa vaimolle, ja hän kääntyi ja lähti pois kamelillaan kotiinpäin. 33 Ja sen jälkeen kun Ismael tuli jahdista hän ja hänen äitinsä, ja palasivat telttaan, ja hänen vaimonsa puhui nämä sanat hänelle, 34 ”Hyvin vanha mies filistean maasta tuli etsimään sinua, ja näin oli hänen ulkomuotonsa ja hahmonsa; minä en kysynyt häneltä kuka hän oli, ja kun hän näki ettet ollut kotona hän sanoi minulle, ”Kun sinun aviomiehesi tulee kotiin kerro hänelle, näin sanoo vanha mies, ”Kisko irti teltan naula jonka olet asettanut tähän paikkaan ja aseta toinen naula sen sijaan.””” 35 Ja Ismael kuuli vaimonsa sanat, ja hän tunsi, että se oli hänen isänsä ja, että hänen vaimonsa ei kunnioittanut häntä. 36 Ja Ismael ymmärsi hänen isänsä sanat, jotka hän oli puhunut hänen vaimolleen, ja Ismael kuuli isänsä ääntä, ja Ismael erotti pois sen naisen ja hän lähti pois. 37 Ja Ismael jälkeen päin meni Kanaanin maahan, ja hän otti toisen vaimon ja hän vei hänet telttaansa paikkaan missä hän silloin asui. 38 Ja kolmen vuoden kuluttua Abraham sanoi, ”Minä tahdon mennä jälleen ja nähdä poikani Ismaelin, sillä minä en ole nähnyt häntä pitkään aikaan.” 39 Ja hän ratsasti kamelillaan ja meni erämaahan, ja hän saapui Ismaelin teltalle päiväsaikaan. 40 Ja hän kysyi Ismaelista, ja hänen vaimonsa tuli ulos teltasta ja hän sanoi, ”Hän ei ole täällä minun herrani, sillä hän on mennyt metsästämään vainioille”, ja ruokkiakseen kamelit, niin vaimo sanoi Abrahamille, ”Käy sisään telttaan minun herrani, ja syö leivänpala, sillä sinun sielusi täytyy olla väsynyt matkan tähden.” 41 Ja Abraham sanoi hänelle, ”Minä en pysähdy sillä minä olen kiireessä jatkamaan matkaani, mutta anna minulle vähän vettä juotavaksi, sillä minun on jano”; ja vaimo kiirehti ja juoksi sisälle telttaan ja hän toi ulos vettä ja leipää Abrahamille, jotka hän laittoi hänen eteensä ja hän kehotti häntä syömään, ja hän söi ja joi ja hänen sydämensä lohduttautui ja hän siunasi hänen poikaansa Ismaelia. 42 Ja hän päätti ateriansa ja hän siunasi Herraa, ja hän sanoi Ismaelin vaimolle, ”Kun Ismael palaa kotiin sano nämä sanat hänelle, 43 ”Hyvin vanha mies filistelaisten maasta tuli tänne ja kysyi sinua, ja sinä et ollut täällä; ja minä toin hänelle leipää ja vettä ja hän söi ja joi ja hänen sydämensä lohduttautui. 44 Ja hän puhui nämä sanat minulle: ”Kun Ismael sinun aviomiehesi tulee kotiin, sano hänelle, ”Teltan naula, joka sinulla on, on oikein hyvä, älä poista sitä teltasta.””” 45 Ja Abraham päätti naisen käskemisen, ja hän ratsasti pois kotiinsa filistealaisten maahan; ja kun Ismael tuli teltallensa, hänen vaimonsa meni häntä vastaan ilossa ja sydämen onnellisuudessa. 46 Ja hän sanoi hänelle, ”Vanha mies tuli tänne filistealaisten maasta, ja tällainen oli hänen ulkoasunsa, ja hän kysyi sinua mutta sinä et ollut täällä, niin minä vein ulos leipää ja vettä, ja hän söi ja joi ja hänen sydämensä lohduttautui. 47 Ja hän puhui nämä sanat minulle, ”Kun Ismael sinun aviomiehesi tulee kotiin sano hänelle, ”Teltan naula jonka sinä omistat, on oikein hyvä, älä poista sitä teltasta.””” 48 Ja Ismael tiesi, että se oli hänen isänsä ja, että hänen vaimonsa oli kunnioittanut häntä, ja Herra siunasi Ismaelia.

 

22 Abrahamin kaivo & Terahin kuolema

1 Ja Ismael nousi silloin ylös ja otti vaimonsa ja lapsensa ja karjansa ja kaiken hänelle kuuluvan, ja hän matkusti sieltä ja hän meni isänsä luokse filistealaisten maahan. 2 Ja Abraham kertoi Ismaelille, hänen pojalleen tapahtumista ensimmäisen vaimon kanssa, jonka Ismael otti, sen mukaan mitä hän teki. 3 Ja Ismael ja hänen lapsensa asuivat useita päiviä siinä maassa, ja Abraham asui filistealaisten maassa kauan aikaa. 4 Ja päivät kertyivät ja saavuttivat kaksikymmentäkuusi vuotta, ja sen jälkeen Abraham palvelijoineen ja kaiken hänelle kuuluvan kanssa lähtivät filistealaisten maasta ja poistuivat pitkän matkan, ja he tulivat lähelle Hebronia, ja he jäivät sinne, ja Abrahamin palvelijat kaivoivat kaivoja, ja Abraham ja kaikki hänelle kuuluvat asuivat vesien luona, mutta filistealaisten kuningas Abimelekin palvelijat kuulivat uutisen, että Abrahamin palvelijat olivat kaivaneet vesikaivoja maan rajoille. 5 Ja he tulivat ja riitelivät Abrahamin palvelijoiden kanssa, ja he ryöstivät heiltä pois suuren kaivon, jonka he olivat kaivaneet. 6 Ja filistealaisten kuningas kuuli tästä menettelystä, ja hän sotajoukkojensa kapteenin Phicolin kanssa ja kahdenkymmenen miehensä kanssa tuli Abrahamin luokse, ja Abimelek puhui Abrahamille koskien hänen palvelijoitaan, ja Abraham nuhteli Abimelekia kaivosta, jonka hänen palvelijansa olivat ryöstäneet häneltä. 7 Ja Abimelek sanoi Abrahamille, ”Niin totta kuin Herra elää joka loi koko maailman, minä en kuullut menettelystä jonka minun palvelijani tekivät sinun palvelijoillesi kunnes tänä päivänä.” 8 Ja Abraham otti seitsemän naaraskaritsaa ja antoi ne Abimelekille, sanoen, ”Ota nämä, minä pyydän sinua, minun käsistäni että se voi olla todistuksena minun puolestani että minä kaivoin tämä kaivon.” 9 Ja Abimelek otti seitsemän naaraskaritsaa jotka Abraham oli antanut hänelle, sillä hän oli myös antanut hänelle karjaa ja nautoja runsaasti, ja Abimelek vannoi Abrahamille tästä kaivosta, sen tähden hän kutsui sitä kaivoa Beershebaksi, sillä siellä he molemmat vannoivat siitä. 10 Ja he molemmat tekivät liiton Beershebassa, ja Abimelek nousi sotajoukkonsa kapteenin Phicolin ja kaikkien miestensä kanssa, ja he palasivat filistealaisten maahan, ja Abraham ja kaikki hänelle kuuluvat asuivat Beershebassa ja hän oli siinä maassa kauan aikaa. 11 Ja Abraham istutti laajan metsikön Beershebaan, ja hän teki siihen neljä porttia kohti maan neljää sivua, ja hän istutti viinitarhan siihen, niin että jos matkustaja tuli Abrahamin luokse, hän meni sisälle mistä tahansa portista joka oli hänen tiellänsä, ja viipyi siellä ja söi ja joi ja virkisti itsensä ja sitten lähti. 12 Sillä Abrahamin talo oli aina avoinna ihmisen pojille, jotka kulkivat ja poistuivat, joita tuli päivittäin syömään ja juomaan Abrahamin taloon. 13 Ja kuka mies vain oli nälkäinen ja tuli Abrahamin taloon, Abraham tahtoi antaa hänelle leipää, jotta hän voisi syödä ja juoda ja olla tyytyväinen, ja kuka tahansa tuli alastomana hänen taloonsa, hän vaatetti hänet vaatteilla, jotka toinen valitsi, ja antoi hänelle hopeaa ja kultaa ja teki hänelle tunnetuksi Herran, joka oli luonut hänet maailmaan; tätä Abraham teki koko elämänsä. 14 Ja Abraham ja hänen lapsensa ja kaikki hänelle kuuluvat asuivat Beershebassa, ja hän pystytti telttaansa Hebroniin saakka. 15 Ja Abrahamin veli Nahor ja hänen isänsä ja kaikki heille kuuluvat asuivat Haranissa, sillä he eivät tulleet Abrahamin kanssa Kanaanin maahan. 16 Ja Nahorille syntyi lapsia, jotka Haranin tytär Milca, ja sisko Sarahille, Abrahamin vaimolle, synnytti hänelle. 17 Ja nämä ovat niiden nimet jotka syntyivät hänelle, Uz, Buz, Kemuel, Kesed, Chazo, Pildash, Tidlaf, ja Bethuel, kahdeksan poikaa, nämä ovat Milcan lapsia jotka hän synnytti Naahorille, Abrahamin veljelle. 18 Ja Nahorilla oli sivuvaimo ja hänen nimensä oli Reumah, ja hän myös synnytti Naahorille, Zebach, Gachash, Tachash ja Maacha, neljä poikaa. 19 Ja lapset jotka syntyivät Nahorille, olivat kaksitoista poikaa hänen tyttäriensä ohella, ja heillä myös oli syntyneitä lapsia Harranissa. 20 Ja Uzin lapset Nahorin esikoisesta olivat Abi, Cheref, Gadin, Melus, ja heidän siskonsa Deborah. 21 Ja Buzin pojat olivat Berachel, Naamath, Sheva, ja Madonu. 22 Ja Kemuelin pojat olivat Aram ja Rechob. 23 Ja Kesedin pojat olivat Anamlech, Meshai, Benon ja Yifi; ja Chazon pojat olivat Pildash, Mechi ja Opher. 24 Ja Pildashin pojat olivat Arud, Chamum, Mered ja Moloch. 25 Ja Tidlafin pojat olivat Mushan, Cushan ja Mutzi. 26 Ja Bethuelin lapset olivat Sechar, Laban ja heidän siskonsa Rebekka.

 

27 Nämä ovat Nahorin lasten perheet, jotka olivat syntyneet heille Haranissa, ja he löysivät laakson maasta Eufrat-joen varrelta. 28 Ja he rakensivat kaupungin sinne, ja he antoivat kaupungin nimeksi Aramin pojan Pethorin nimen mukaan, joka on Aram Naherayim tähän päivään asti. 29 Ja Kesedin lapset myös menivät asumaan sinne mistä pystyivät löytämään paikan, ja he menivät ja löysivät laakson vastapäätä Shinarin maata, ja asettuivat asumaan sinne. 30 Ja he rakensivat siellä itselleen kaupungin, ja he kutsuivat sen kaupungin nimeksi Kesed heidän isänsä nimen mukaan, se on Kasdimin maa tähän päivään asti, ja Kasdim asui siinä maassa ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät valtavasti. 31 Ja Terah, Naahorin ja Abrahamin isä, meni ja otti toisen vaimon vanhalla iällään, ja hänen nimensä oli Pelilah, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan ja hän kutsui hänen nimekseen Zoba. 32 Ja Terah eli kaksikymmentäviisi vuotta sen jälkeen, kun hänelle syntyi Zoba.

2084 AM – Terah kuoli

33 Ja Terah kuoli sinä vuonna, joka on kolmekymmentäviidentenä vuotena Abrahamin pojan Iisakin syntymästä. 34 Ja Terahin päivät olivat kaksisataaviisi vuotta, ja hänet haudattiin Haraniin. 35 Ja Terahin poika Zoba eli kolmekymmentä vuotta ja hänelle syntyi Aram, Achlis ja Merik. 36 Ja Terahin pojan Zoban poika Aram, omisti kolme vaimoa ja hänelle syntyi kaksitoista poikaa ja kolme tytärtä; ja Herra antoi Zoban pojalle Aramille, rikkauksia ja omistuksia, ja runsaasti karjaa, ja lampaita ja nautoja, ja mies kasvoi suuresti. 37 Ja Zoban poika Aram ja hänen veljensä ja koko hänen kotitaloutensa matkustivat Haranista, ja he menivät asumaan mistä vain löytäisivät paikan, sillä heidän omaisuutensa oli liian suuri säilyäkseen Haranissa; sillä he eivät voineet jäädä Haraniin yhdessä heidän veljiensä Nahorin lasten kanssa. 38 Ja Zoban poika Aram meni veljiensä kanssa, ja he löysivät laakson matkan päästä kohti itäistä maata ja he asettuivat sinne asumaan. 39 Ja he myös rakensivat kaupungin sinne, ja he kutsuivat sen nimeksi Aram, heidän vanhimman veljensä mukaan; se on Aram Zoba tähän päivään asti. 40 Ja Abrahamin poika Iisak oli kasvanut isoksi niinä päivinä, ja hänen isänsä Abraham opetti hänelle Herran tien Herran tuntemiseen, ja Herra oli hänen kanssaan.

2086 AM – Abram kertoi uhraavansa Iisakin

41 Ja kun Iisak oli kolmekymmentäseitsemän vuotta vanha, hänen veljensä Ismael käveli hänen ympärillään teltassa. 42 Ja Ismael kehuskeli itseään Iisakille, sanoen, ”Minä olin kolmetoista vuotias, kun Herra puhui minun isälleni ympärileikkaamisestamme, ja minä tein Herran sanan mukaan, jonka Hän puhui isälleni, ja minä annoin minun sieluni Herralle, enkä minä rikkonut Hänen sanaansa jonka Hän käski minun isälleni.” 43 Ja Iisak vastasi Ismaelille, sanoen, ”Miksi sinä kehuskelet minulle tästä, vähäisestä palasta lihastasi jonka sinä poistit ruumiistasi, siihen nähden miten Herra käski sinua? 44 Niin totta kuin Herra elää, minun isäni Abrahamin Jumala, jos Herra sanoisi minun isälleni, ”Ota nyt sinun poikasi Iisak ja tuo hänet ylös uhrina Minun eteeni, minä en kieltäytyisi vaan minä iloisesti suostuisin siihen.” 45 Ja Herra kuuli sanan, jonka Iisak puhui Ismaelille, ja se vaikutti hyvältä Herran nähden, ja Hän ajatteli yrittää Abrahamille tätä asiaa. 46 Ja päivä koitti, kun Jumalan pojat tulivat ja asettivat itsensä Herran eteen, ja Saatana myös tuli Jumalan poikien mukana Herran eteen. 47 Ja Herra sanoi Saatanalle, ”Mistä sinä tulet?” ja Saatana vastasi Herralle ja sanoi, ”Kulkemasta edestakaisin maassa, ja kävelemästä ylös ja alas siinä.” 48 Ja Herra sanoi Saatanalle, ”Mikä on sinun sanasi Minulle koskien kaikkia maapallon lapsia?” ja Saatana vastasi Herralle ja sanoi, ”Minä olen nähnyt kaikkia maailman lapsia jotka palvelevat Sinua ja muistavat Sinut, kun he kaipaavat jotakin Sinulta. 49 ja kun Sinä annat heille asian jonka he pyytävät Sinulta, he istuvat huolettomuudessansa, ja hylkäävät Sinut eivätkä enää muista Sinua. 50 Oletko Sinä nähnyt Terahin pojan Abrahamin, jolla ei ensin ollut lapsia, ja hän palveli Sinua ja pystytti alttareita Sinulle, minne vain hän saapui, ja hän vei niiden päälle uhreja, ja hän julisti Sinun nimeäsi jatkuvasti kaikille maan lapsille. 51 Ja nyt kun hänen poikansa Iisak on syntynyt hänelle, hän on hylännyt Sinut, hän on järjestänyt suuren juhlan kaikille maan asukkaille, ja Herran hän on unohtanut. 52 Sillä kaiken tekemänsä keskellä hän ei ole tuonut Sinulle uhria; ei polttouhria eikä rauhanuhria, ei nautaa, ei karitsaa eikä vuohta hän tappanut sinä päivänä jona hänen poikansa vieroitettiin. 53 Peräti hänen poikansa syntymän ajasta tähän asti, kolmekymmentäseitsemään vuoteen, hän ei rakentanut alttaria Sinun eteesi, eikä tuonut yhtäkään uhria Sinulle, sillä hän näki että Sinä annoit sen mitä hän pyysi Sinun edessäsi, ja hän siksi hylkäsi Sinut.” 54 Ja Herra sanoi Saatanalle, ”Oletko sinä näin päätellyt Minun palvelijastani Abrahamista? sillä ei ole yhtäkään hänen vertaistaan maapallon päällä, täydellistä ja oikeamielistä miestä Minun edessäni, sellaista joka pelkää Jumalaa ja välttää pahaa; niin totta kuin Minä elän, kun Minä sanoisin hänelle, ”Tuo sinun poikasi Iisak Minun eteeni”, hän ei pidättäisi häntä Minulta, paljon ennemmin jos Minä käskisin häntä tuomaan polttouhrin Minun eteeni hänen lammaslaumasta tai nautakarjasta.” 55 Ja Saatana vastasi Herralle ja sanoi, ”Puhu nyt sitten Abrahamille kuten Sinä olet sanonut, ja Sinä tulet näkemään rikkooko hän tänä päivänä ja heittääkö hän Sinun sanasi syrjään?”

 

23 Abraham uhraamassa Iisakin

1 Siihen aikaan Herran sana tuli Abrahamille, ja Hän sanoi hänelle, ”Abraham”, ja hän sanoi, ”Tässä minä olen.” 2 Ja Hän sanoi hänelle, ”Ota nyt sinun poikasi, sinun ainokaisesi poika jota sinä rakastat, peräti Iisak, ja mene Morian maahan, ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorista yhden päällä joka osoitetaan sinulle, sillä siellä sinä tulet näkemään pilven ja Herran Kirkkauden.” 3 Ja Abraham sanoi itsekseen, ”Kuinka minä erotan minun poikani Iisakin Sarahilta hänen äidiltään, jotta saisin tuotua hänet ylös polttouhriksi Herran eteen?” 4 Ja Abraham tuli sisälle telttaansa, ja istui vaimonsa Sarahin eteen, ja hän puhui hänelle nämä sanat, 5 ”Minun poikani Iisak on kasvanut isoksi ja hän ei ole vähään aikaan opiskellut Jumalansa palvelemista, nyt huomenna minä menen ja vien hänet Seemin luokse, ja hänen poikansa Eberin, ja siellä hän tulee oppimaan Herran teistä, sillä he opettavat hänelle Herran tuntemista niin hyvin kuin tietämään, että kun hän rukoilee jatkuvasti Herran edessä, Hän vastaa hänelle, siksi siellä hän tulee tuntemaan Herran, hänen Jumalansa palvelemisen tien.” 6 Ja Sarah sanoi, ”Sinä olet puhunut hyvin, mene minun herrani ja tee hänelle kuten olet sanonut, mutta älä poista häntä pitkän matkan päähän minusta, äläkä anna hänen jäädä sinne liian pitkäksi aikaa, sillä minun sieluni on sidottu hänen sieluunsa.” 7 Ja Abraham sanoi Sarahille, ”Minun tyttäreni, rukoilkaamme Herraa meidän Jumalaamme, että Hän toimisi hyvin kanssamme.” 8 Ja Sarah otti poikansa Iisakin ja hän oleskeli koko sen yön hänen kanssaan, ja hän suuteli ja halasi häntä, ja antoi hänelle ohjeita aamuun asti. 9 Ja hän sanoi hänelle, ”Oi minun poikani, kuinka sieluni voi erota sinusta?” Ja hän vielä suuteli häntä ja halasi häntä, ja antoi Abrahamille ohjeita hänestä. 10 Ja Sarah sanoi Abrahamille, ”Oi minun herrani, minä rukoilen sinua pitämään huolta pojastasi, ja aseta silmäsi hänen yllensä, sillä minulle ei ole muuta poikaa eikä tytärtä paitsi hänet. 11 Oi älä unohda häntä. Jos hänen on nälkä, anna hänelle leipää, ja jos hän on janoinen, anna hänelle vettä juotavaksi; älä anna hänen kulkea jalkaisin, äläkä anna hänen istua auringossa. 12 Älä päästä häntä kulkemaan yksin tiellä, äläkä kiistä häneltä mitä vain hän voi haluta, vaan tee hänelle niin kuin hän sanoo sinulle.” 13 Ja Sarah itki katkerasti koko yön Iisakin vuoksi, ja hän antoi hänelle neuvoja aamuun saakka. 14 Ja aamulla Sarah valitsi hyvin hienon ja kauniin vaatteen niistä vaatteista joita hänellä oli huoneessa, jotka Abimelek oli antanut hänelle. 15 Ja hän puki poikansa Iisakin sillä, ja hän pani turbaanin hänen päähänsä, ja hän kääri kallisarvoisen kiven turbaanin päälle, ja hän antoi heille evästä tietä varten, ja he lähtivät matkaan, ja Iisak kulki isänsä Abrahamin kanssa, ja muutama heidän palvelijoistaan liittyi heihin nähdäkseen heidän poistuvan tietä pitkin. 16 Ja Sarah lähti ulos heidän kanssaan, ja hän liittyi heihin tiellä nähdäkseen heidän poistuvan, ja he sanoivat hänelle, ”Palaa telttaan.” 17 Ja kun Sarah kuuli hänen poikansa sanat, hän itki katkerasti, ja Abraham hänen aviomiehensä itki hänen kanssaan, ja heidän poikansa itki heidän kanssaan suurta itkua; lisäksi ne jotka kulkivat heidän kanssaan, itkivät kovasti. 18 Ja Sarah tarttui kiinni hänen pojastaan Iisakista, ja hän piti häntä käsivarsillaan ja halasi häntä ja jatkoi itkemistä hänen kanssaan, ja Sarah sanoi, ”Kuka tietää näenkö tämän päivän jälkeen enää koskaan sinua?” 19 Ja he itkivät edelleen yhdessä, Abraham, Sarah ja Iisak, ja kaikki nuo jotka olivat liittyneet heihin tiellä, itkivät heidän kanssaan; ja Sarah jälkeen päin kääntyi pois pojastaan, itkien katkerasti, ja kaikki hänen miespalvelijat ja naispalvelijat palasivat hänen kanssaan teltalle. 20 Ja Abraham meni poikansa Iisakin kanssa viemään häntä ylös uhriksi Herran eteen, niin kuin Hän oli käskenyt häntä. 21 Ja Abraham otti kaksi hänen nuorista miehistä mukaansa, Hagarin pojan Ismaelin ja palvelijansa Eliezerin, ja he kulkivat yhdessä heidän kanssaan, ja kun he kävelivät tiellä, nuoret miehet puhuivat nämä sanat keskenään, 22 Ja Ismael sanoi Eliezerille, ”Nyt minun isäni Abraham on menossa Iisakin kanssa viemään häntä ylös polttouhriksi Herralle, kuten Hän käski häntä. 23 Nyt kun hän palaa hän tulee antamaan minulle kaiken mitä hän omistaa, perittäväksi hänen jälkeensä, sillä minä olen hänen esikoisensa.” 24 Ja Eliezer vastasi Ismaelille ja sanoi, ”Totisesti Abraham heitti sinut pois äitisi kanssa, ja vannoi ettet saa periä mitään asiaa kaikesta hänen omistamastaan, ja kenelle hän tulee antamaan kaiken mitä hänellä on, kaikkine aarteinensa, paitsi minulle hänen palvelijallensa, joka on ollut uskollinen hänen huoneessaan, joka on palvellut häntä yöllä ja päivällä, ja on tehnyt kaiken mitä hän on minulta halunnut? minulle hän ojentaa kuollessaan kaiken mitä hän omistaa.” 25 Ja kun Abraham eteni poikansa Iisakin kanssa tietä pitkin, Saatana tuli ja ilmestyi Abrahamille hyvin vanhan miehen hahmossa, nöyränä ja katuvassa hengessä, ja hän lähestyi Abrahamia ja sanoi hänelle, “Oletko sinä tyhmä tai raakalainen, että sinä menet tekemään tämän teon tänä päivänä sinun ainoalle pojallesi? 26 Sillä Jumala antoi sinulle pojan sinun jälkimmäisinä päivinäsi, sinun vanhalla iälläsi, ja tahdotko sinä mennä ja teurastaa hänet tänä päivänä, vaikka hän ei ole tehnyt väkivaltaa, ja haluatko sinä aikaansaada sinun ainokaisesi pojan sielun häviämään maan päältä? 27 Etkö sinä tiedä ja ymmärrä että tämä asia ei voi olla Herralta? sillä Herra ei voi tehdä ihmiselle sellaista pahuutta maan päällä kuin sanoa hänelle, “Mene teurastamaan sinun lapsesi.”” 28 Ja Abraham kuuli tämän ja tunsi että se oli Saatanan sana, joka ponnisteli vetämään hänet sivuun Herran tieltä, mutta Abraham ei tahtonut kuulla Saatanan ääntä, ja Abraham nuhteli häntä niin että hän lähti pois. 29 Ja Saatana palasi ja tuli Iisakin luo; ja hän ilmestyi Iisakille nuoren miehen hahmossa, komean ja suositun. 30 Ja hän lähestyi Iisakkia ja sanoi hänelle, ”Etkö sinä tiedä ja ymmärrä että sinun vanha typerä isäsi vie sinua teurastukseen tänä päivänä turhan takia? 31 Nyt sen tähden, minun poikani, älä kuuntele älä huomioi häntä, sillä hän on tyhmä vanhus, ja älä salli sinun kallisarvoisen sielusi ja kauniin muotosi kadota maan päältä.” 32 Ja Iisak kuuli tämän, ja sanoi Abrahamille, ”Oletko sinä kuullut, minun isäni, että mistä tämä mies on puhunut? peräti näin hän on puhunut.” 33 Ja Abraham vastasi pojallensa Iisakille ja sanoi hänelle, ”Ota hänestä opiksesi äläkä kuuntele hänen sanojaan, äläkä kiinnitä häneen huomiota, sillä hän on Saatana, pyrkimässä vetämään meidät syrjään tänä päivänä Jumalan käskyistä.” 34 Ja Abraham vielä moitti Saatanaa, ja Saatana lähti pois heidän luotaan, ja näkemällä ettei kyennyt menestymään heistä hän kätki itsensä heiltä, ja meni ja kulki tietä heidän edellään; ja hän muutti itsensä suureksi vesipuroksi tiellä, ja Abraham ja Iisak ja hänen kaksi nuorta miestä saapuivat siihen paikkaan, ja he näkivät iso virran ja voimallisen kuin suuret vedet. 35 Ja he astuivat virtaan ja kulkivat siitä lävitse, ja vedet ensin ulottuivat heidän jalkoihinsa. 36 Ja he menivät syvemmälle virtaan ja vedet ulottuivat heidän niskaansa, ja he olivat kaikki kauhistuneet veden vuoksi; ja kun he olivat menossa virran yli, Abraham tunnisti sen paikan, ja hän tiesi, ettei siellä ole ollut vettä aikaisemmin. 37 Ja Abraham sanoi pojallensa Iisakille, “Minä tunnistan tämän paikan jossa ei ole ollut puroa eikä vettä, nyt siis se on tämä Saatana, joka tekee kaiken tämän meille, vetääkseen tänä päivänä meidät sivuun Jumalan käskyistä. 38 Ja Abraham nuhteli häntä ja sanoi hänelle, ”Herra nuhtelee sinua, oi Saatana, häivy pois meidän luotamme, sillä me kuljemme Jumalan käskyjen mukaan.” 39 Ja Saatana kauhistui Abrahamin äänestä, ja hän meni pois heidän luotaan, ja paikka tuli jälleen kuivaksi maaksi, kuten se oli aluksi ollut. 40 Ja Abraham kulki Iisakin kanssa kohti paikkaa, jonka Jumala oli hänelle kertonut. 41 Ja kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki paikan matkan päästä, josta Jumala oli hänelle kertonut. 42 Ja tulipilari näyttäytyi hänelle kuin ulottuisi maasta taivaaseen, ja kirkkauden pilvi vuoren päällä, ja Herran Kirkkaus näkyi pilvestä. 43 Ja Abraham sanoi Iisakille, “Minun poikani, näetkö tuolla vuorella, jonka me hahmotamme matkan päästä, sen minkä minä näen sen päällä?” 44 Ja Iisak vastasi ja sanoi isällensä, ”Minä näen ja katso tulipilari ja pilvi, ja Herran Kirkkaus on nähtävissä pilvestä.” 45 Ja Abraham tunsi, että hänen poikansa oli hyväksytty Herran edessä polttouhriksi. 46 Ja Abraham sanoi Eliezerille ja pojalleen Ismaelille, ”Näettekö tekin sen minkä me näemme vuoren päällä, joka on matkan päässä?” 47 Ja he vastasivat ja sanoivat, ”Me emme näe mitään enempää kuin muutkin maapallon vuoret.” Ja Abraham tiesi, etteivät he olleet hyväksyttyjä Herran edessä kulkemaan heidän kanssaan, ja Abraham sanoi heille, ”Pysykää te tässä aasin kanssa sillä aikaa, kun minä ja Iisakki minun poikani menemme tuolle vuorelle ja palvomme siellä Herran edessä ja sitten palaan teidän luoksenne.” 48 Ja Eliezer ja Ismael jäivät siihen paikkaan, niin kuin Abraham oli käskenyt. 49 Ja Abraham otti puun polttouhria varten ja asetti sen poikansa Iisakin päälle, ja hän otti tulta ja veitsen, ja he molemmat lähtivät siihen paikkaan. 50 Ja kun he kulkivat Iisak sanoi isälleen, ”Katso, minä näen tässä tulen ja puun, mutta missä sitten on karitsa, joka on tuleva polttouhriksi Herran edessä?” 51 Ja Abraham vastasi hänen pojalleen Iisakille, sanoen, ”Herra on valmistanut sinusta parhaimman minun poikani, olemaan täydellinen polttouhri karitsan sijaan.” 52 Ja Iisak sanoi isällensä, ”Minä teen kaiken sen minkä Herra puhui sinulle ilolla ja sydämen onnellisuudessa.” 53 Ja Abraham sanoi jälleen pojallensa Iisakille, ”Onko sinun sydämessäsi mitään ajatusta tai neuvoa tästä, ettei tämä olisi sopivaa? kerro minulle poikani, minä rukoilen sinua, oi minun poikani älä salaa sitä minulta.” 54 Ja Iisak vastasi isällensä Abrahamille ja sanoi hänelle, ”Oi minun isäni, niin totta kuin Herra elää ja kuin sinun sielusi elää, sydämessäni ei ole mitään saattamaan minut poikkeamaan joko oikealle tai vasemmalle siitä sanasta jonka Hän on puhunut sinulle. 55 Ei ruumiinosa eikä lihas ole liikahtanut tai vapissut tästä, eikä sydämessäni ole mitään juonta tai pahaa neuvoa tästä. 56 Vaan minä olen riemuisa ja elämäniloisella sydämellä tässä asiassa, ja minä sanon, Siunattu olkoon Herra, joka on tämän päivän valinnut minulle olemaan polttouhrina Hänen edessään.” 57 Ja Abraham suuresti iloitsi Iisakin sanoista, ja he kulkivat eteenpäin ja saapuivat yhdessä siihen paikkaan, josta Herra oli puhunut. 58 Ja Abraham eteni rakentamaan alttaria siihen paikkaan, ja Abraham itki, ja Iisak otti kiviä ja laastia kunnes he olivat saaneet valmiiksi alttarin rakentamisen. 59 Ja Abraham otti puun ja asetteli sen järjestykseen alttarin päälle, jonka hän oli rakentanut. 60 Ja hän otti poikansa Iisakin ja sitoi hänet asettaakseen hänet puiden päälle, jotka olivat alttarilla, surmatakseen hänet polttouhria varten Herran edessä. 61 Ja Iisak sanoi isällensä, ”Sido minut varmasti ja sitten aseta minut alttarille, etten minä kääntyisi ja siirtyisi, ja päästä veitsesi voima minun lihaani ja käytä siitä polttouhriksi”; ja Abraham teki niin. 62 Ja Iisak vielä sanoi isälleen, ”Oi minun isäni, kun sinä olet surmannut minut ja polttanut minut uhrina, ota mukaasi siitä mitä on jäävä minun tuhkistani vietäväksi Sarahille minun äidilleni, ja sano hänelle, ”Tämä on Iisakin miellyttävä tuoksu”; mutta älä kerro hänelle tätä jos hän sattuu istumaan lähellä kaivoa tai jonkin korkean paikan päällä, ettei hän pudottaisi sieluaan minun jälkeeni ja kuolisi.” 63 Ja Abraham kuuli Iisakin sanat, ja hän korotti äänensä ja itki kun Iisak puhui nämä sanat; ja Abrahamin kyyneleet syöksyivät alas poikansa Iisakin päälle, ja Iisak itki katkerasti, ja hän sanoi isälleen, ”Kiirehdi sinä, oi minun isäni, ja toteuta minun kanssani Herran meidän Jumalamme tahto kuten Hän on käskenyt sinua.” 64 Ja Abrahamin ja Iisakin sydämet riemuitsivat tästä asiasta jonka Herra oli heille käskenyt; mutta silmä itki katkerasti samalla kun sydän riemuitsi. 65 Ja Abraham sitoi poikansa Iisakin, ja asetti hänet alttarille puiden päälle, ja Iisak ojensi niskansa alttarin yllä isänsä eteen, ja Abraham ojensi ulos kätensä ottamaan veitsen surmatakseen poikansa polttouhrina Herran edessä. 66 Siihen aikaan armon enkelit tulivat Herran eteen ja puhuivat hänelle Iisakista, sanoen, 67 ”Oi Herra, sinä Armollinen ja Laupias Kuningas ylitse kaiken mitä Sinä olet luonut taivaaseen ja maahan, ja Sinä ylläpidät niitä kaikkia; anna sen vuoksi lunastusmaksu ja lunastus Sinun palvelijasi Iisakin sijaan, ja sääli ja osoita myötätuntoa Abrahamin ja hänen poikansa Iisakin ylle, jotka ovat tänä päivänä toteuttamassa Sinun käskyjäsi. 68 Oletko Sinä nähnyt, oi Herra, kuinka Iisak Abrahamin poika sinun palvelijasi on sidottuna teurastusta varten kuin eläin? nyt siksi salli säälisi nousta heidän puolestaan, oi Herra.” 69 Sillä hetkellä Herra ilmestyi Abrahamille, ja kutsui häntä, taivaasta, ja sanoi hänelle, ”Älä laske kättäsi pojan päälle, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt Minä tiedän että sinä pelkäät Jumalaa suorittamalla tämän teon, ja ettet pidättänyt poikaasi, sinun ainokaistasi poikaa, Minulta.” 70 Ja Abraham nosti silmänsä ja näki, ja katso, pässi oli tarttunut sarvistaan puskaan; se oli pässi jonka Herra Jumala oli luonut maailmaan päivänä, jolloin Hän loi maan ja taivaan. 71 Sillä Herra oli valmistanut tämän pässin siitä päivästä, olemaan polttouhri Iisakin sijaan. 72 Ja tämä pässi oli etenemässä Abrahamille, kun Saatana tarttui siitä ja sotki sen sarvet tiheikköön, ettei se kulkisi Abrahamin luokse, jotta Abraham tappaisi oman poikansa. 73 Ja Abraham, nähden pässin pyrkivän hänen tykönsä ja Saatanan pidättelevän sitä, nouti sen ja toi alttarin eteen, ja hän irrotti hänen poikansa Iisakin siteistä, ja hän pisti pässin hänen sijaansa, ja Abraham surmasi pässin alttarilla, ja vei sen ylös uhrina hänen poikansa Iisakin paikalta. 74 Ja Abraham pirskotti vähän pässin verta alttarin päälle, ja hän huudahti ja sanoi, ”Tämä on minun poikani paikalla, ja pidettäköön tätä tänä päivänä niin kuin minun poikani verenä Herran edessä.” 75 Ja kaiken mitä Abraham teki tässä tilaisuudessa alttarin kautta, hän tahtoi huudahtaa ja sanoa, ”Tämä on minun poikani huoneesta, ja olkoon se tänä päivänä käsitelty Herran edessä minun poikani sijaan”; ja Abraham päätti koko palveluksen alttarin kautta, ja palvelus oli hyväksytty Herran edessä, ja sitä pidettiin niin kuin se olisi ollut Iisak; ja Herra siunasi Abrahamia ja hänen siementään sinä päivänä. 76 Ja Saatana meni Sarahin luo, ja hän ilmestyi hänelle vanhan miehen hahmossa nöyrän ja kohteliaan, ja Abraham oli vielä sitoutunut polttouhriin Herran edessä. 77 Ja hän sanoi hänelle, ”Etkö sinä tiedä kaikkea teosta mitä Abraham on tehnyt sinun ainoan poikasi kanssa tänä päivänä? sillä hän otti Iisakin ja rakensi alttarin, ja surmasi hänet, ja vei hänet ylös uhrilahjaksi alttarin päältä, ja Iisak huusi ja itki isänsä edessä, mutta hän ei katsonut häneen, eikö osoittanut myötätuntoa häntä kohtaan.” 78 Ja Saatana toisti nämä sanat, ja hän lähti pois hänen luotaan, ja Sarah kuuli kaikki Saatanan sanat, ja hän kuvitteli hänen olevan vanha mies ihmisen poikien joukosta joka oli ollut hänen poikansa kanssa, ja oli tullut ja kertonut hänelle nämä asiat. 79 Ja Sarah korotti äänensä ja itki ja huusi katkerasti poikansa tähden; ja hän heittäytyi maahan ja viskoi pölyä päähänsä, ja hän sanoi, ”Oi minun poikani, Iisak minun poikani, oi kumpa minä olisin tänä päivänä kuollut sinun sijastasi.” Ja hän jatkoi itkua ja sanoi, ”Minua raastaa sinun vuoksesi, oi minun poikani, minun poikani Iisak, oi kumpa olisin kuollut tänään sinun sijaasi.” 80 Ja hän edelleen jatkoi itkemistä, ja sanoi, ”Minä murehdin sinun vuoksesi sen jälkeen kun olen vieroittanut sinut ja olen kasvattanut sinut; nyt minun iloni on vaihtunut suruun sinusta, minä olin kaivannut sinua, ja itkenyt ja rukoillut Jumalaa kunnes minä synnytin sinut yhdeksänkymmentä vuotiaana; ja nyt sinä olet palvellut tänä päivänä veitselle ja tulelle, tehtynä uhrilahjaksi. 81 Mutta minä lohdutin itseni sinun kanssasi, minun poikani, sen olemalla Herran sana, sillä sinä noudatit Jumalasi käskyä; sillä kuka voi rikkoa meidän Jumalamme sanaa, jonka käsissä on jokaisen elävän luomuksen sielu? 82 Sinä olet Oikeudenmukainen, oi Herra meidän Jumalamme, sillä kaikki Sinun tekosi ovat hyviä ja vanhurskaita; sillä minä myös olen riemuinnut Sinun sanasi kanssa, jonka Sinä käskit, ja kun minun silmäni itkevät katkerasti minun sydämeni riemuitsee.” 83 Ja Sarah pisti päänsä erään palvelijattarensa syliin, ja hän jähmettyi kuin kivi. 84 Hän jälkeenpäin nousi ylös ja meni kyselemään, kunnes hän saapui Hebroniin, ja hän tiedusteli kaikilta niiltä, jotka hän tapasi kävelemästä tieltä, eikä kukaan kyennyt kertomaan hänelle mitä oli tapahtunut hänen pojallensa. 85 Ja hän saapui palvelijattariensa ja palvelijoidensa kanssa Kireath-Arbaan, joka on Hebron, ja hän kyseli poikaansa koskien, ja hän jäi sinne siksi aikaa, kun hän lähetti muutamia palvelijoitaan etsimään, minne Abraham oli mennyt Iisakin kanssa; he lähtivät etsimään häntä Seemin ja Eberin talosta, eivätkä he kyenneet löytämään häntä, ja he etsivät läpi maan eikä häntä ollut. 86 Ja katso, Saatana tuli Sarahin luokse vanhan miehen muodossa, ja hän tuli ja seisoi hänen edessään, ja hän sanoi hänelle, ”Minä puhuin valheellisesti sinulle, sillä Abraham ei tappanut poikaansa eikä hän ole kuollut”; ja kun hän kuuli sanan, hänen ilonsa oli niin äärimmäisen raju poikansa vuoksi, että hänen sielunsa sammui ilon kautta; hän kuoli ja tuli kootuksi kansansa pariin. 87 Ja kun Abraham oli päättänyt palveluksensa, hän palasi poikansa Iisakin kanssa nuorten miestensä luokse, ja he nousivat ja menivät yhdessä Beershebaan, ja he tulivat kotiin. 88 Ja Abraham etsi Sarahia, mutta ei voinut löytää häntä, ja hän teki tiedusteluja hänestä, ja he sanoivat hänelle, ”Hän lähti Hebroniin saakka etsimään teitä molempia minne te olitte menneet, sillä näin oli häntä tiedotettu.” 89 Ja Abraham ja Iisak lähtivät hänen tykönsä Hebroniin, ja kun he huomasivat, että hän oli kuollut, he nostivat äänensä ja itkivät katkerasti hänen takiaan; ja Iisak lankesi äitinsä kasvoille ja itki häntä, ja hän sanoi, ”Oi minun äitini, minun äitini, kuinka sinä olet minut jättänyt, ja miksi sinä olet lähtenyt? Voi kuinka, kuinka oletkaan minut jättänyt!” 90 Ja Abraham ja Iisak itkivät kovasti ja kaikki heidän palvelijansa itkivät heidän kanssaan Sarahin tähden, ja he surivat häntä suurella ja raskaalla surulla.

 

24 Iisakki ja Rebecca

2086 AM – Sarah kuoli

1 Sarahin elämä oli satakaksikymmentäseitsemän vuotta, ja Sarah kuoli; ja Abraham nousi ylös hänen kuolleensa edestä etsiäkseen hautapaikan haudatakseen hänen vaimonsa Sarahin; ja hän meni ja puhui Heetin lapsille, maan asukkaille, sanoen, 2 ”Minä olen vieras ja muukalainen teidän kanssanne teidän maassanne; antakaa minulle omistus hautapaikasta teidän maastanne, että minä voin haudata kuolleeni pois edestäni.” 3 Ja Heetin lapset sanoivat Abrahamille, ”Katso maa on sinun edessäsi, hautaa sinun kuolleesi haudoistamme parhaimpaan, sillä kukaan mies ei ole estävä sinua hautaamasta sinun kuolluttasi.” 4 Ja Abraham sanoi heille, ”Jos te olette myöntyväisiä tähän, menkää ja anokaa minulle Efronin tykönä, Zocharin pojan, pyytäen että hän antaisi minulle Machpelan luolan, joka on hänen vainionsa päässä, niin minä tahdon hankkia sen häneltä mitä vain hän siitä haluaakin.” 5 Ja Efron asui Heetin lapsien joukossa, ja he menivät ja kutsuivat hänet, ja hän saapui Abrahamin eteen, ja Efron sanoi Abrahamille, ”Katso kaiken sinun pyyntösi palvelijasi tahtoo toteuttaa”; ja Abraham sanoi, ”Ei, mutta minä maksan luolasta ja vainiosta jotka sinä omistat niiden arvosta, jotta se olisi hautausmaan omaisuus ikuisesti.” 6 Ja Efron vastasi ja sanoi, ”Katso vainio ja luola ovat sinun edessäsi, anna miten sinä haluat”; ja Abraham sanoi, ”Ainoastaan täydestä arvosta minä tulen ostamaan sen sinun kädestäsi, ja niiden käsistä jotka käyvät sisälle kaupunkisi portista, ja sinun siemenesi kädestä ikuisesti.” 7 Ja Efron ja kaikki hänen veljensä kuulivat tämän, ja Abraham punnitsi Efronille neljäsataa sekeliä hopeaa Efronin käsiin ja kaikkien hänen veljiensä käsiin; ja Abraham kirjoitti tämän kaupan, ja hän kirjoitti sen ja todisti sen neljän todistajan kanssa. 8 Ja nämä ovat todistajien nimet, heettiläinen Abishnan poika Amigal, hiviläinen Ashunachin poika Adichorom, goomerilainen Achiramin poika Abdon, siidonilainen Abudishin poika Bakdil. 9 Ja Abraham otti kauppakirjan, ja asetti sen aarteistoonsa, ja nämä ovat sanat jotka Abraham kirjoitti kirjaan, nimittäin: 10 ”Tuon luolan ja vainion Abraham osti heettiläiseltä Efronilta, ja hänen siemeneltään, ja niiltä jotka kulkevat ulos hänen kaupungistaan, ja heidän siemeneltään ikuisesti, ovat hankittu Abrahamille ja hänen siemenellensä ja niille jotka lähtevät hänen lanteistaan, hautausmaa omaisuudeksi ikuisesti”; ja hän pani sinetin siihen ja todisti sen todistajien kanssa. 11 Ja vainio ja luola joka siinä on ja koko se paikka tulivat varmistetuksi Abrahamille ja hänen siemenellensä hänen jälkeensä, Heetin lapsilta; katso se on Mamren edessä Hebronissa, joka on Kanaanin maassa. 12 Ja tämän jälkeen Abraham hautasi vaimonsa Sarahin sinne, ja se paikka ja koko sen alue tuli Abrahamille ja hänen siemenellensä hautauspaikka omaisuudeksi. 13 Ja Abraham hautasi Sarahin mahtipontisesti, kuten noudatetaan kuninkaiden hautauksessa, ja hänet haudattiin hyvin laadukkaissa ja kauniissa vaatteissa. 14 Ja hänen kantajansa olivat Seem, hänen poikansa Eber ja Abimelek, yhdessä Anarin, Ashcolin ja Mamren kanssa, ja kaikki maan suuret seurasivat hänen kantajiaan. 15 Ja Sarahin päivät olivat satakaksikymmentäseitsemän vuotta ja hän kuoli, ja Abraham piti suuren ja raskaan surun, ja hän noudatti suruaikaa seitsemän päivää. 16 Ja kaikki maan asukkaat lohduttivat Abrahamia ja hänen poikaansa Iisakkia Sarahin tähden.

2086 AM – Iisak opiskelee Seemin kanssa

17 Ja kun heidän surupäivänsä kuluivat, Abraham lähetti poikansa Iisakin, ja hän meni Seemin ja Eberin taloon, oppimaan Herran teitä ja Hänen ohjeitaan, ja Abraham jäi sinne kolmeksi vuodeksi.

2089 AM – Iisak palasi Beershebaan

18 Siihen aikaan Abraham nousi kaikkien palvelijoidensa kanssa, ja he lähtivät ja palasivat kotipuoleen Beershebaan, ja Abraham ja kaikki hänen palvelijansa pysyivät Beershebassa.

2087 AM – Abimelek kuoli

19 Ja vuoden kierrettyä filistealaisten kuningas Abimelek kuoli sinä vuonna; hän oli satayhdeksänkymmentäkolme vuotta vanha kuollessaan; ja Abraham meni väkensä kanssa filistealaisten maahan, ja he lohduttivat koko kotitaloutta ja kaikkia hänen palvelijoitaan, ja hän sitten kääntyi ja meni kotiin. 20 Ja tapahtui Abimelekin kuoleman jälkeen, että Gerarin kansa otti Benmalichin hänen poikansa, ja hän oli ainoastaan kaksitoista vuotias, ja he saattoivat hänet hänen isänsä paikalle. 21 Ja he kutsuivat hänen nimekseen Abimelek hänen isänsä nimen mukaan, sillä näin oli heidän tapansa tehdä Gerarissa, ja Abimelek hallitsi isänsä Abimelekin sijaan, ja hän istui valtaistuimellansa.

2088 AM – Loot kuoli

22 Ja Haranin poika Loot myös kuoli niinä päivinä, Iisakin elämän kolmekymmentäyhdeksäntenä vuotena, ja kaikki päivät jotka Loot eli olivat sataneljäkymmentä vuotta ja hän kuoli. 23 Ja nämä ovat Lootin lapset, jotka syntyivät hänelle omien tyttäriensä kautta, esikoisen nimi oli Moab, ja toisen nimi oli Ben-Ammi. 24 Ja Lootin kaksi poikaa menivät ja ottivat itsellensä vaimoja Kanaanin maasta, ja he synnyttivät lapsia heille, ja Moabin lapset olivat Ed, Mayon, Tarsus, ja Kanvil, neljä poikaa, nämä ovat Moabin lasten isiä tähän päivään asti. 25 Ja kaikki Lootin lasten suvut lähtivät asumaan mistä vain he helposti löysivät, sillä he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät runsaasti. 26 Ja he menivät ja rakensivat itselleen kaupunkeja maahan, jonne he asettuivat asumaan, ja he kutsuivat kaupunkien nimiä, jotka he rakensivat omien nimiensä mukaan.

2089 AM – Nahor kuoli

27 Ja Terahin poika Nahor, Abrahamin veli, kuoli niinä päivinä Iisakin elämän neljäntenäkymmenentenä vuotena, ja kaikki Nahorin päivät olivat sataseitsemänkymmentäkaksi vuotta ja hän kuoli ja tuli haudatuksi Haranissa. 28 Ja kun Abraham kuuli, että hänen veljensä oli kuollut, hän murehti surullisena, ja suri veljeään useita päiviä. 29 Ja Abraham kutsui Eliezerin hänen johtavan palvelijansa, antamaan hänelle ohjeita hänen huonettaan koskien, ja hän tuli ja seisoi hänen edessään. 30 Ja Abraham sanoi hänelle, ”Katso minä olen vanha, enkä tiedä kuolinpäivääni; sillä minä olen päivissä edennyt; nyt siis nouse ylös, lähde ja äläkä ota vaimoa minun pojalleni tästä paikasta ja tästä maasta, kanaanilaisten tyttäristä jotka meidän joukossamme asuvat. 31 Vaan mene minun maahani ja minun synnyin paikkaani, ja ota sieltä vaimo minun poikaani varten, ja Herra, taivaan ja maan Jumala, joka vei minut pois isäni talosta ja toi minut tähän paikkaan, ja sanoi minulle, ”Sinun siemenellesi Minä annan tämän maan perinnöksi ikuisesti”, Hän tulee lähettämään enkelinsä eteesi ja sinä menestyt tielläsi, jotta voit hankkia vaimon pojalleni minun suvustani ja isäni huoneesta.” 32 Ja palvelija vastasi isännälleen Abrahamille ja sanoi, ”Katso minä menen sinun synnyin paikkaasi ja sinun isäsi huoneeseen, ja otan vaimon pojallesi sieltä; mutta jos nainen ei halua seurata minua tähän maahan, vienkö poikasi takaisin synnyinmaahasi?” 33 Ja Abraham sanoi hänelle, ”Huomioi ettet vie poikaani enää sinne, sillä Herra, jonka edessä olen vaeltanut, Hän lähettää enkelinsä edellesi niin sinun tiesi onnistuu.” 34 Ja Eliezer teki kuten Abraham määräsi häntä, ja Eliezer vannoi Abrahamille hänen isännälleen tämän asian; ja Eliezer nousi ylös ja otti kymmenen kamelia isäntänsä kameleista, ja kymmenen miestä isäntänsä palvelijoista hänen luonaan, ja he nousivat ja menivät Haraniin, Abrahamin ja Nahorin kaupunkiin, noutaakseen vaimon Abrahamin pojalle Iisakille; ja kun he olivat menneet, Abraham lähetti Seemin ja Eberin taloon, ja he toivat sieltä hänen poikansa Iisakin. 35 Ja Iisak tuli kotiin isänsä taloon Beershebassa. Ja Eliezer ja hänen miehensä saapuivat Haraniin; ja he pysähtyivät kaupungissa vedenottopaikan luona, ja hän pani kamelinsa polvistumaan alas veden ääreen ja he jäivät siihen. 36 Ja Eliezer, Abrahamin palvelija, rukoili ja sanoi, ”Oi isäntäni Abrahamin Jumala; lähetä minulle minä rukoilen Sinua hyvällä nopeudella tänä päivänä ja osoita ystävällisyytesi isännälleni, että Sinä tänä päivänä osoitat vaimon isäntäni pojalle hänen suvustaan.” 37 Ja Herra kuuli Eliezerin ääntä, Hänen palvelijansa Abrahamin tähden, ja Hän toteutti kohtaamisen Bethuelin tyttären, Milcan pojan, Nahorin vaimon, Abrahamin veljen kanssa, ja Eliezer tuli hänen taloonsa. 38 Ja Eliezer kertoi heille kaikki hänen huolenaiheensa, ja että hän oli Abrahamin palvelija, ja he suuresti riemuitsivat hänestä. 39 Ja he kaikki siunasivat Herraa, joka oli toteuttanut tämän asian, ja he antoivat hänelle Rebekan, Bethuelin tyttären, vaimoksi Iisakille. 40 Ja nuori nainen oli hyvin miellyttävä ulkonäöltään, hän oli neitsyt, ja Rebekka oli kymmenen vuotta vanha niinä päivinä. 41 Ja Bethuel ja Laban ja hänen lapsensa pitivät juhlan sinä yönä, ja Eliezer ja hänen miehensä tulivat ja söivät ja joivat ja riemuitsivat siellä sinä yönä. 42 Ja Eliezer nousi ylös aamulla, hän ja miehet jotka olivat hänen kanssaan, ja hän kutsui koko Bethuelin kotitalouden, sanoen, ”Lähettäkää minut matkaan, että minä voin mennä isäntäni luokse”; ja he nousivat ylös ja lähettivät Rebekan matkaan ja hänen hoitajansa Deboran, Uzin tyttären, ja he antoivat hänelle hopeaa ja kultaa, palvelijoita ja palvelijattaria, ja he siunasivat hänet. 43 Ja he lähettivät Eliezerin matkaan miestensä kanssa; ja palvelijat ottivat Rebekan, ja he menivät ja palasivat isäntänsä tykö Kanaanin maahan.

2089 AM – Iisakki menee naimisiin Rebekan kanssa

44 Ja Iisak otti Rebekan ja hänestä tuli hänen vaimonsa, ja hän vei hänet sisälle telttaan. 45 Ja Iisak oli neljäkymmentä vuotta vanha, kun hän otti Rebekan, setänsä Bethuelin tyttären, vaimoksi.

 

25 Keturan pojat

1 Ja siihen aikaan tapahtui, että Abraham otti vielä vaimon vanhalla iällään, ja hänen nimensä oli Ketura, Kanaanin maasta. 2 Ja hän synnytti hänelle Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak ja Shuach, kuusi poikaa. Ja Zimranin lapset olivat Abihen, Molich ja Narim. 3 Ja Jokshanin pojat olivat Sheba ja Dedan, ja Medanin pojat olivat Amida, Joab, Gochi, Elisha ja Nothach; ja Midianin pojat olivat Ephah, Epher, Chanoch, Abida ja Eldaah. 4 Ja Ishbakin pojat olivat Makiro, Beyodua ja Tator. 5 Ja Shuachin pojat olivat Bildad, Mamdaf, Munan ja Meban; kaikki nämä ovat Keturan lasten perheitä kanaanilaisesta vaimosta jotka hän synnytti hebrealaiselle Abrahamille. 6 Ja Abraham lähetti kaikki nämä matkaan, ja hän antoi heille lahjoja, ja he lähtivät pois hänen poikansa Iisakin luota asumaan mistä vain he löytäisivät paikan. 7 Ja kaikki nämä lähtivät vuorelle itään, ja he rakensivat itselleen kuusi kaupunkia joissa he asuvat tähän päivään asti. 8 Mutta Sheba ja Dedan, Jokshanin lapset, heidän lastensa kanssa, eivät asettuneet asumaan veljiensä kanssa heidän kaupunkeihinsa, vaan he matkustivat ja leiriytyivät eri maissa ja erämaissa tähän päivään asti. 9 Ja Midianin lapset, Abrahamin pojan, menivät itään Kuusin maasta, ja he löysivät sieltä laajan laakson itäisestä maasta, ja he jäivät sinne ja rakensivat kaupungin, ja he asuivat siinä, joka on Midianin maa tänäkin päivänä. 10 Ja Midian asui kaupungissa, jonka hän rakensi, hän ja hänen viisi poikaansa ja kaikki hänelle kuuluvat. 11 Ja nämä ovat Midianin poikien nimet nimiensä mukaan kaupungeissaan, Ephah, Epher, Chanoch, Abida ja Eldaah. 12 Ja Ephan pojat olivat Metlach, Meshar, Avi ja Tzanua, ja Epherin pojat olivat Ephron, Zur, Alirun ja Medin, ja Chanochin pojat olivat Reuel, Rekem, Azi, Alyoshub ja Alad. 13 Ja Abidan pojat olivat Chur, Melud, Kerury, Molchi; ja Eldaahin pojat olivat Miker, ja Reba, ja Malchiyah ja Gabol; nämä ovat midianilaisten nimet perhekuntiensa mukaan; ja jälkeenpäin Midianin suvut levisivät läpi koko Midianin maan. 14 Ja nämä ovat Abrahamin pojan Ismaelin sukupolvet, jonka Hagar, Sarahin palvelijatar, synnytti Abrahamille. 15 Ja Ismael otti vaimon Egyptin maasta, ja hänen nimensä oli Ribah, sama on Meribah. 16 Ja Ribah synnytti Ismaelille Nebayoth, Kedar, Adbeel, Mibsam ja heidän siskonsa Bosmath. 17 Ja Ismael erotti pois vaimonsa Ribahin, ja hän lähti hänen luotaan ja palasi Egyptiin isänsä huoneeseen, ja hän asui siellä, sillä hän oli ollut hyvin paha Ismaelin nähden, ja hänen isänsä Abrahamin nähden. 18 Ja jälkeen päin Ismael otti vaimon Kanaanin maasta, ja hänen nimensä oli Malchuth, ja hän synnytti hänelle Nishma, Dumah, Masa, Chadad, Tema, Yetur, Naphish ja Kedma. 19 Nämä ovat Ismaelin poikia, ja nämä ovat heidän nimensä, kaksitoista ruhtinasta heidän kansojensa mukaan; ja Ismaelin suvut jälkeen päin levisivät, ja Ismael otti hänen lapsensa ja kaiken omaisuutensa minkä hän oli hankkinut, yhdessä kotitaloutensa sielujen kanssa ja kaiken hänen kuuluvan, ja he menivät asumaan mistä he löytäisivät paikan. 20 Ja he menivät ja asuivat lähellä Paranin erämaata, ja heidän asumuksensa ulottui Havilasta Shuuriin saakka, joka on Egyptin edessä, kun tullaan kohti Assyriaa. 21 Ja Ismael ja hänen poikansa asuivat maassa, ja heille syntyi lapsia, ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät valtavasti. 22 Ja nämä ovat Nebayothin Ismaelin esikoisen poikien nimet; Mend, Send, Mayon; ja Kedarin pojat olivat Alyon, Kezem, Chamad ja Eli. 23 Ja Abdeelin pojat olivat Chamad ja Jabin; ja Mibsamin pojat olivat Obadiah, Ebedmelech ja Yeush; nämä ovat Ismaelin vaimon Ribahin lasten perheet. 24 Ja Ismaelin pojan Mishman pojat olivat Shamua, Zecaryon ja Obed; ja Dumahin pojat olivat Kezed, Eli, Machmad ja Amed. 25 Ja Masan pojat olivat Melon, Mula ja Ebidadon; ja Chadadin pojat olivat Azur, Minzar ja Ebedmelech; ja Teman pojat olivat Seir, Sadon ja Yakol. 26 Ja Yeturin pojat olivat Merith, Yaish, Alyo, ja Pachoth; ja Naphishin pojat olivat Ebed-Tamed, Abiyasaph ja Mir; ja Kedman pojat olivat Calip, Tachti, ja Omir; nämä olivat Ismaelin vaimon Malchuthin lapset perheittensä mukaan. 27 Kaikki nämä ovat Ismaelin perheitä sukupolviensa mukaan, ja he asuivat noissa maissa, minne he olivat rakentaneet itsellensä kaupunkeja tähän päivään asti.

2097 AM – Arpaksad kuoli

28 Ja Bethuelin tytär Rebekka, Abrahamin pojan Iisakin vaimo, oli hedelmätön niinä päivinä, hänellä ei ollut jälkeläistä; ja Iisak asui isänsä kanssa Kanaanin maassa; ja Herra oli Iisakin kanssa; ja Nooan pojan Seemin poika Arpaksad kuoli niinä päivinä, Iisakin elämän neljäkymmentäkahdeksantena vuotena, ja kaikki päivät jotka Arpaksad eli olivat neljäsataakolmekymmentäkahdeksan vuotta, ja hän kuoli.

 

26 Abrahamin kuolema

1 Ja Abrahamin pojan Iisakin elämän viisikymmentäyhdeksäntenä vuotena, Rebekka hänen vaimonsa oli edelleen hedelmätön niinä päivinä. 2 Ja Rebekka sanoi Iisakille, ”Totisesti minä olen kuullut, minun herrani, että sinun äitisi Sarah oli hedelmätön hänen päivinään, kunnes minun herrani Abraham, sinun isäsi, rukoili hänen puolestaan ja hän tuli raskaaksi hänen kauttaan. 3 Nyt siis nouse seisomaan, rukoile sinä myös Jumalaa niin Hän tulee kuulemaan sinun rukouksesi ja muistaa meitä Hänen armojensa välityksellä.” 4 Ja Iisak vastasi vaimollensa Rebekalle, sanoen, ”Abraham on jo rukoillut minun puolestani Jumalaa moninkertaistamaan hänen siemenensä, nyt siis hedelmättömyyden täytyy johtua meille sinusta.” 5 Ja Rebekka sanoi hänelle, ”Mutta nouse nyt sinä myös ja rukoile, että Herra kuulisi sinun rukouksesi ja soisi minulle lapsia”, ja Iisak kuuli vaimonsa sanat, ja Iisak ja hänen vaimonsa nousivat ylös ja menivät Morian maahan rukoilemaan siellä ja etsimään Herraa. Ja kun he olivat saapuneet siihen paikkaan, Iisak seisoi ja rukoili Herraa vaimonsa tähden, koska hän oli hedelmätön. 6 Ja Iisak sanoi, ”Oi Herra taivaan ja maan Jumala, jonka Hyvyys ja Armollisuus täyttävät koko maan, Sinä joka otit isäni hänen isänsä talosta ja hänen synnyin paikastansa, ja toit hänet tähän maahan, ja sanoit hänelle, ”Sinun siemenellesi Minä annan maan”, ja Sinä lupasit hänelle ja julistit hänelle, ”Minä moninkertaistan sinun siemenesi kuin taivaan tähdiksi ja kuin meren hiekaksi”, nyt tulkoon Sinun sanasi vahvistetuksi, jotka Sinä puhuit isälleni. 7 Sillä Sinä olet Herra meidän Jumalamme, meidän silmämme ovat Sinua kohti, anna meille ihmisten siemen, kuten lupasit meille, sillä Sinä olet Herra meidän Jumalamme ja meidän silmämme ovat suunnatut yksin Sinua kohti.” 8 Ja Herra kuuli Abrahamin pojan Iisakin rukouksen, ja Herraan oli vedottu hänen kauttaan ja Rebekka hänen vaimonsa tuli raskaaksi. 9 Ja noin seitsemän kuukauden jälkeen lapset kamppailivat yhdessä hänen sisällään, ja se sattui häntä suuresti niin että hän oli uupunut heidän vuoksensa, ja hän sanoi kaikille naisille, jotka olivat silloin maassa, ”Tapahtuuko tällaista teille niin kuin minulle on sattunut?” ja he sanoivat hänelle, ”Ei”. 10 Ja hän sanoi heille, ”Miksi minä olen yksin tässä kaikkien vaimojen joukossa jotka ovat maan päällä?” ja hän lähti Morian maahan etsimään Herraa tämän tähden; ja hän meni Seemin ja hänen poikansa Eberin luokse kyselemään heiltä tästä asiasta, ja että he etsisivät Herraa tässä asiassa suhteessa häneen. 11 Ja hän lisäksi pyysi Abrahamia etsimään ja kysymään Herralta kaikesta siitä mitä hänelle oli langennut. 12 Ja he kaikki kysyivät Herralta tästä asiasta, ja he toivat hänelle sanan Herralta ja kertoivat hänelle, ”Kaksi lasta on sinun kohdussasi, ja kaksi kansakuntaa on heistä nouseva; ja toinen kansakunta on oleva vahvempi kuin toinen, ja suurempi on palveleva nuorempaa.” 13 Ja kun hänen päivänsä synnyttämiseen olivat täyttyneet, hän polvistui alas, ja katso siellä olivat kaksoset hänen kohdussaan, kuten Herra oli puhunut hänelle. 14 Ja ensimmäinen tuli ulos punaisena kauttaaltaan kuin karvainen vaate, ja koko maan kansa kutsui hänen nimekseen Esau, sanoen, ”Tämä oli tehty valmiiksi kohdusta asti.” 15 Ja sen jälkeen tuli hänen veljensä, ja hänen kätensä piti kiinni Esaun kantapäästä, sen tähden he kutsuivat hänen nimekseen Jaakob.

2109 AM – Jaakob & Esau syntyvät

16 Ja Iisak, Abrahamin poika, oli kuusikymmentä vuotta vanha, kun he syntyivät hänelle. 17 Ja pojat kasvoivat viiteentoista ikävuoteensa, ja he tulivat miesten yhteisön joukkoon. Esau oli laskelmoiva ja petollinen mies, ja taitava metsästäjä vainiolla, ja Jaakob oli täydellinen mies ja viisas, asuen teltoissa, raviten lammaslaumoja ja oppi Herran ohjeita ja hänen isänsä ja äitinsä käskyjä. 18 Ja Iisak ja hänen kotitaloutensa lapset asuivat hänen isänsä Abrahamin kanssa Kanaanin maassa, kuten Jumala oli käskenyt heille. 19 Ja Abrahamin poika Ismael lähti lastensa kanssa ja kaiken heille kuuluvan kanssa, ja he palasivat sinne Havilan maahan, ja asuivat siellä. 20 Ja kaikki Abrahamin sivuvaimojen lapset lähtivät asumaan idän maahan, sillä Abraham oli lähettänyt heidät pois hänen poikansa luota, ja oli antanut heille lahjoja, ja he menivät pois. 21 Ja Abraham antoi kaiken mitä hän omisti pojallensa Iisakille, ja hän myös antoi hänelle kaikki aarteensa. 22 Ja hän käski häntä sanoen, ”Etkö tiedä ja ymmärrä että Herra on Jumala taivaassa ja maassa, eikä ole toista Hänen rinnallaan? 23 Ja se oli Hän, joka otti minut pois isäni huoneesta, ja synnyin paikastani, ja antoi minulle kaikenlaisia ihastuksia maan päällä; joka vapautti minut pahan neuvosta, sillä Häneen minä panin luottamukseni. 24 Ja Hän toi minut tähän paikkaan, ja Hän vapautti minut pois Ur-Casdimista; ja Hän sanoi minulle, ”Sinun siemenellesi Minä tulen antamaan kaikki nämä maat, ja he perivät ne kun he pitävät Minun käskyni, Minun asetukseni ja Minun tuomioni jotka Minä olen käskenyt sinulle, ja joilla Minä olen käskevä heitä.” 25 Nyt sen vuoksi minun poikani, kuuntele minun ääntäni, ja pidä Herran sinun Jumalasi käskyt, jotka minä käskin sinulle, älä poikkea oikealta tieltä, ei oikealle eikä vasemmalle, jotta sinun olisi hyvin ja sinun lastesi sinun jälkeesi ikuisesti. 26 Ja muista Herran ihmeelliset teot, ja Hänen Hyvyytensä jota Hän on osoittanut meitä kohtaan, vapauttamalla meidät vihollistemme käsistä, ja Herra meidän Jumalamme saattoi heidän langeta meidän käsiimme; ja nyt siksi pidä kaikki mitä minä olen sinulle käskenyt, ja älä poikkea pois Jumalasi käskyistä, äläkä palvele ketään Hänen ohellaan, jotta sinun kävisi hyvin ja sinun siemenesi sinun jälkeesi. 27 Ja opeta sinä sinun lapsillesi ja sinun siemenellesi Herran ohjeet ja Hänen käskynsä, ja opeta heille oikeamielinen tie jota heidän pitää kulkea, jotta heidän kanssaan olisi onnellisesti ikuisesti.” 28 Ja Iisak vastasi isällensä ja sanoi hänelle, ”Se mitä minun Herrani on käskenyt, sitä minä tahdon tehdä, ja minä en vetäydy pois Herran, minun Jumalani käskyistä, minä pidän kaiken sen millä Hän käski minua”; ja Abraham siunasi poikansa Iisakin, ja myös hänen lapsensa; ja Abraham opetti Jaakobille Herran ohjeet ja Hänen tiensä.

2124 AM – Abraham kuoli

29 Ja tapahtui siihen aikaan, että Abraham kuoli, Jaakobin ja Esaun, Iisakin poikien, elämän viidentenätoista vuotena, ja kaikki Abrahamin päivät olivat sataseitsemänkymmentäviisi vuotta, ja hän kuoli ja tuli kootuksi kansansa pariin hyvässä vanhassa iässä, vanhana ja tyytyväisenä päivistä, ja Iisak ja Ismael hänen poikansa hautasivat hänet. 30 Ja kun Kanaanin asukkaat kuulivat, että Abraham oli kuollut, he kaikki tulivat kuninkaidensa ja ruhtinaidensa ja kaikkine miehineen hautaamaan Abrahamin. 31 Ja kaikki Haranin maan asukkaat, ja kaikki Abrahamin huoneen perheet, ja kaikki ruhtinaat ja korkea-arvoiset, ja Abrahamin pojat sivuvaimojensa kautta, kaikki tulivat, kun he kuulivat Abrahamin kuolemasta, ja he muistelivat Abrahamin hyvyyttä, ja lohduttivat Iisakia hänen poikaansa, ja he hautasivat Abrahamin luolaan, jonka hän osti heettiläiseltä Efronilta ja hänen lapsiltaan, hautausmaa omaisuudeksi. 32 Ja kaikki Kanaanin asukkaat, ja kaikki nuo jotka olivat tunteneet Abrahamin, itkivät Abrahamia kokonaisen vuoden, ja miehet ja naiset surivat häntä. 33 Ja kaikki pienet lapset, ja kaikki maan asukkaat itkivät Abrahamin tähden, sillä Abraham oli ollut hyvä heille kaikille, ja koska hän oli ollut oikeamielinen Jumalan ja ihmisten kanssa. 34 Ja eikä noussut miestä joka pelkäsi Jumalaa Abrahamin tavalla, sillä hän oli pelännyt Jumalaansa nuoruudestansa asti, ja oli palvellut Herraa, ja oli kulkenut kaikkia Hänen teitänsä elämänsä aikana, lapsuudestansa kuolinpäiväänsä asti. 35 Ja Herra oli hänen kanssaan ja pelasti hänet Nimrodin ja hänen kansansa juonelta, ja kun hän kävi sotaa neljän Elamin kuninkaan kanssa, hän voitti heidät. 36 Ja hän toi kaikki maailman lapset Jumalan palvelukseen, ja hän opetti heille Herran teitä, ja saattoi heidät tuntemaan Herran. 37 Ja hän muodosti metsikön ja hän istutti viinitarhan sinne, ja hänellä oli aina valmistettuna teltassaan lihaa ja juotavaa niille jotka kulkivat maan lävitse, että he voisivat virkistyä hänen talossaan. 38 Ja Herra Jumala vapautti koko maan Abrahamin tähden. 39 Ja tapahtui Abrahamin kuoleman jälkeen, että Jumala siunasi hänen poikaansa Iisakkia ja hänen lapsiaan, ja Herra oli Iisakin kanssa, kuten Hän oli ollut hänen isänsä Abrahamin kanssa, sillä Iisak piti kaikki Herran käskyt, kuten hänen isänsä Abraham oli häntä käskenyt; hän ei poikennut oikealle eikä vasemmalle oikealta polulta jolle hänen isänsä oli hänet käskenyt.

 

27 Nimrodin kuolema

1 Ja Esau siihen aikaan, Abrahamin kuoleman jälkeen, useasti meni vainiolle metsästämään. 2 Ja Nimrod Babylonin kuningas, sama oli Amraphel, myös säännöllisesti lähti voimallisten miestensä kanssa metsästämään vainiolle, ja kävelemään ympäriinsä miestensä kanssa päivän viileydessä. 3 Ja Nimrod oli tarkkaillut Esauta kaikki päivät, sillä kateellisuus oli muodostunut Nimrodin sydämessä Esauta vastaan kaikkina päivinä. 4 Ja eräänä päivänä Esau lähti vainiolle metsästämään, ja hän tapasi Nimrodin kävelemässä erämaassa kahden miehensä kanssa. 5 Ja kaikki hänen sankarinsa ja hänen väkensä olivat hänen kanssaan erämaassa, mutta he poistuivat matkan päähän hänestä, ja he lähtivät hänen luotaan eri suuntiin metsästämään, ja Esau peitti itsensä Nimrodilta, ja hän kurkki häntä erämaassa. 6 Ja Nimrod ja hänen miehensä jotka olivat hänen kanssaan eivät tienneet hänestä, ja Nimrod ja hänen miehensä jatkuvasti kävelivät ympäriinsä vainiolla päivän viileydessä, ja tietääkseen missä hänen miehensä metsästivät vainiolla. 7 Ja Nimrod ja kaksi hänen miehistään, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat paikkaan mistä he tulivat esille, kun Esau alkoi yhtäkkiä vaanintapaikastaan, ja veti miekkansa esille, ja kiirehti ja juoksi Nimrodin luo ja katkaisi hänen päänsä. 8 Ja Esau taisteli epätoivoisen taistelun kahden miehen kanssa, jotka olivat Nimrodin kanssa, ja kun he huusivat hänelle, Esau kääntyi heitä kohti ja iski heidät kuoliaaksi miekallansa. 9 Ja kaikki Nimrodin sankarit, jotka olivat jättäneet hänet kulkemaan erämaassa, kuulivat huudon matkan päästä, ja he tunsivat noiden kahden miehen äänet, ja he juoksivat tietääksensä sen syyn, kun he löysivät heidän kuninkaansa ja kaksi miestä, jotka olivat hänen luonaan makaamassa kuolleina erämaassa. 10 Ja kun Esau näki Nimrodin sankari miesten tulevan matkan päästä, hän pakeni, ja siten pääsi karkuun; ja Esau otti arvokkaat Nimrodin vaatteet, jotka Nimrodin isä oli luovuttanut Nimrodille, ja joilla Nimrod oli ylivoimainen koko maasta, ja hän juoksi ja piilotti ne huoneeseensa. 11 Ja Esau otti nuo vaatteet ja juoksi kaupunkiin Nimrodin miesten takia, ja hän tuli isänsä huoneeseen väsyneenä ja uuvuksissa taistelusta, ja hän oli valmis kuolemaan vaikeuteensa, kun hän lähestyi veljeänsä Jaakobia ja istui hänen eteensä. 12 Ja hän sanoi veljellensä Jaakobille, ”Katso minä kuolen tänä päivänä”, ja ”Minkä vuoksi silloin minä tahtoisin syntymäoikeuteni?” Ja Jaakob toimi viisaasti Esaun kanssa tässä asiassa, ja Esau myi esikoisoikeutensa Jaakobille, sillä se oli niin toteutettu Herran kautta. 13 Ja Esaun osuuden Machpelan vainion luolasta, jonka Abraham oli ostanut Heetin lapsilta hautausmaa omistukseksi, Esau myös myi Jaakobille, ja Jaakob osti kaiken tämän veljeltänsä Esaulta määritellystä arvosta. 14 Ja Jaakob kirjoitti tämän kaiken kirjaan, ja hän todisti saman todistajilla, ja hän sinetöi sen, ja kirja pysyi Jaakobin käsissä.

2124 AM – Nimrod kuoli

15 Ja kun Kuusin poika Nimrod kuoli, hänen miehensä nostivat hänet ylös ja veivät hänet tyrmistyksestä, ja hautasivat hänet hänen kaupunkiinsa, ja kaikki päivät jotka Nimrod eli olivat kaksisataaviisitoista vuotta ja hän kuoli. 16 Ja päivät jotka Nimrod hallitsi maan kansaa, olivat satakahdeksankymmentäviisi vuotta; ja Nimrod kuoli Esaun miekan kautta häpäistynä ja kunniattomasti, ja Abrahamin siemen aiheutti hänen kuolemansa, kuten hän oli nähnyt unessaan. 17 Ja Nimrodin kuoltua hänen kuningaskuntansa jakaantui moneen osaan, ja kaikki nuo osat, joita Nimrod hallitsi, palautettiin kunkin maan kuninkaille, jotka palautettiin heille Nimrodin kuoleman jälkeen, ja koko Nimrodin huoneen väki oli pitkän aikaa orjuutettuina kaikkien muiden maan kuninkaiden toimesta.

 

28 Iisak & filistealaiset

1 Ja niinä päivinä, Abrahamin kuoleman jälkeen, sinä vuonna Herra toi raskaan nälänhädän maahan, ja kun nälänhätä raivosi Kanaanin maassa, Iisak nousi mennäkseen alas Egyptiin nälänhädän tähden, kuten hänen isänsä Abraham oli tehnyt. 2 Ja Herra ilmestyi sinä yönä Iisakille ja Hän sanoi hänelle, ”Älä mene alas Egyptiin vaan nouse ja mene Gerariin, filistealaisten kuninkaan Abimelekin luokse, ja pysy siellä, kunnes nälänhätä taukoaa.” 3 Ja Iisak nousi ylös ja meni Gerariin, kuten Herra käski häntä, ja hän pysyi siellä täyden vuoden. 4 Ja kun Iisak tuli Gerariin, maan kansa näki, että hänen vaimonsa Rebekka oli kaunis ulkonäöltään, ja Gerarin kansa kysyi Iisakilta hänen vaimoaan koskien, ja hän sanoi, ”Hän on minun siskoni”, sillä hän pelkäsi sanoa hänen olevan hänen vaimonsa, ettei maan kansa surmaisi häntä hänen tähtensä. 5 Ja Abimelekin ruhtinaat menivät ja ylistivät naista kuninkaalle, mutta hän ei vastannut heille, eikä huomioinut heidän sanojaan. 6 Mutta hän kuuli heidän sanovan, että Iisak julisti hänen olevan hänen siskonsa, niin kuningas varasi tämän itselleen. 7 Ja kun Iisak oli pysynyt maassa kolme kuukautta, Abimelek katseli ulos ikkunasta, ja hän näki, ja katso Iisak leikitteli Rebekan hänen vaimonsa kanssa, sillä Iisak asui ulommassa huoneessa, joka kuului kuninkaalle, niin että Iisakin huone oli vastapäätä kuninkaan huonetta. 8 Ja kuningas sanoi Iisakille, ”Mitä tämä on minkä sinä olet tehnyt meille sanoen vaimostasi, ”Hän on minun siskoni?” kuinka helposti joku kansan suurista voimakkaista miehistä olisi maannut hänen kanssaan, ja sinä silloin olisit tuonut syyllisyyden meidän päällemme.” 9 Ja Iisak sanoi Abimelekille, ”Koska minä pelkäsin, että kuolisin vaimoni vuoksi, siksi minä sanoin, ”Hän on minun siskoni””. 10 Siihen aikaan Abimelek antoi ohjeita kaikille hänen ruhtinaillensa ja suurille miehillensä, ja he ottivat Iisakin ja Rebekan hänen vaimonsa ja veivät heidät kuninkaan eteen. 11 Ja kuningas käski, että heidät pitää pukea ruhtinaallisiin vaatteisiin, ja laittaa heidät ratsastamaan kaupungin kaduilla, ja kuuluttamaan heidän edessään kautta koko maan, sanoen, ”Tämä on aviomies ja tämä on hänen vaimonsa; kuka tahansa koskee tähän mieheen tai hänen vaimoonsa, on totisesti kuoleva.” Ja Iisak palasi vaimonsa kanssa kuninkaan huoneeseen, ja Herra oli Iisakin kanssa ja hän jatkoi kasvamista suureksi eikä häneltä puuttunut mitään. 12 Ja Herra saattoi Iisakin löytää suosion Abimelekin nähden, ja kaikkien hänen alamaistensa nähden, ja Abimelek toimi hyvin Iisakin kanssa, sillä Abimelek muisti valan ja liiton, jotka olivat voimassa hänen isänsä ja Abrahamin välillä. 13 Ja Abimelek sanoi Iisakille, ”Katso koko maa on sinun edessäsi; asetu asumaan, minne vain näyttää sinusta hyvältä, kunnes sinä olet palaava sinun maahasi”; ja Abimelek antoi Iisakille peltoja ja viinitarhoja ja Gerarin maan parhaimman osan, kylvämiseen ja korjaamiseen ja maaperän hedelmien syömiseen, kunnes nälänhädän päivät olisivat menneet pois. 14 Ja Iisak kylvi siinä maassa, ja vastaanotti satakertaisesti samana vuonna, ja Herra siunasi häntä. 15 Ja mies kasvoi suureksi, ja hän omisti lammaskarja omaisuutta ja nautakarjan omaisuutta ja suuren määrän palvelijoita.

2127 AM – Iisak palaa Kanaaniin

16 Ja kun nälänhädän päivät olivat kuluneet pois, Herra ilmestyi Iisakille ja sanoi hänelle, ”Nouse ylös, lähde tästä paikasta ja palaa sinun maahasi, Kanaanin maahan”; ja Iisak nousi ylös ja palasi Hebroniin, joka on Kanaanin maassa, hän ja kaikki hänelle kuuluvat kuten Herra käski hänelle.

2127 AM – Selah kuoli

17 Ja tämän jälkeen Arpaksadin poika Selah kuoli sinä vuonna, joka on Jaakobin ja Esaun elämien kahdeksantenatoista vuotena; ja kaikki päivät jotka Selah eli olivat neljäsataakolmekymmentäkolme vuotta ja hän kuoli. 18 Siihen aikaan Iisak lähetti nuoremman poikansa Jaakobin Seemin ja Eberin huoneeseen, ja hän oppi Herran opetuksia, ja Jaakob pysyi Seemin ja Eberin huoneessa kolmekymmentäkaksi vuotta, mutta Esau hänen veljensä ei mennyt, sillä hän ei halunnut lähteä, ja hän jäi isänsä huoneeseen Kanaanin maahan. 19 Ja Esau oli jatkuvasti metsästämässä vainioilla tuomassa kotiin mitä hän pystyi saamaan kiinni, niin Esau teki kaikki päivät. 20 Ja Esau oli laskelmoiva ja petollinen mies, joka metsästi ihmissydänten perässä ja houkutteli heitä, ja Esau oli taitava mies vainiolla, ja ajan kuluttua meni kuten tavallista metsästämään; ja hän tuli Seirin vainiolle saakka, sama on Edom. 21 Ja hän pysyi Seirin maassa metsästämässä vainiolla vuoden ja neljä kuukautta. 22 Ja Esau näki siellä Seirin maassa Kanaanilaisen miehen tyttären, ja hänen nimensä oli Jehudith, Beerin tytär, joka Epherin poika, Heetin suvuista Kanaanin poika. 23 Ja Esau otti hänet vaimoksi, ja hän yhtyi häneen; Esau oli neljäkymmentä vuotta vanha, kun hän otti hänet, ja hän vei hänet Hebroniin, hänen isänsä asuinpaikan maahan, ja hän asui siellä.

2159 AM – Seem kuoli

24 Ja tapahtui niinä päivinä, Iisakin elämän satakymmenentenä vuotena, joka on Jaakobin elämän viisikymmenentenä vuotena, sinä vuonna Nooan poika Seem kuoli; Seem oli kuusisataa vuotta vanha kuollessaan. 25 Ja kun Seem kuoli, Jaakob palasi isänsä luokse Hebroniin, joka on Kanaanin maassa. 26 Ja Jaakobin elämän viisikymmentäkuudentena vuotena, väki tuli Haranista, ja Rebekalle kerrottiin hänen veljestään Bethuelin pojasta Labanista koskien. 27 Sillä Labanin vaimo oli hedelmätön niinä päivinä, eikä synnyttänyt lapsia, eivätkä kaikki hänen palvelijattarensakaan kantaneet yhtäkään hänelle. 28 Ja Herra jälkeen päin muisti Labanin vaimoa Adinaa, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti kaksostyttäret, ja Laban kutsui tyttäriensä nimiksi, vanhemman nimi Leea, ja nuoremman nimi Raakel. 29 Ja tuo väki tuli ja kertoi nämä asiat Rebekalla, ja Rebekka riemuitsi suuresti, että Herra oli siunannut hänen veljeään ja että hän oli saanut lapsia.

 

29 Jaakobin petos

1 Ja Abrahamin poika Iisak tuli vanhaksi ja päivissä edenneeksi, ja hänen silmänsä tulivat raskaiksi iän myötä; ne olivat sumentuneet eikä hän voinut nähdä. 2 Siihen aikaan Iisak kutsui Esaun hänen poikansa, sanoen, ”Hae minä pyydän sinua sinun aseesi, nuolikotelosi ja jousesi, nouse ja lähde vainiolle ja hanki minulle vähän peuranlihaa, ja valmista minulle maukasta lihaa ja tuo se minulle, että minä voin syödä jotta voin siunata sinut ennen kuolemaani, kun minä olen nyt tullut vanhaksi ja harmaapäiseksi.” 3 Ja Esau teki niin; ja hän otti aseensa ja lähti vainiolle metsästämään peuranlihaa, kuten tavallista, tuomaan hänen isälleen kun hän oli käskenyt häntä, että hän voisi siunata hänet. 4 Ja Rebekka kuuli kaikki sanat, jotka Iisak oli puhunut Esaulle, ja hän kiirehti ja kutsui poikansa Jaakobin, sanoen, ”Näin sinun isäsi puhui veljellesi Esaulle, ja näin minä kuulin, nyt siksi kiirehdi sinä ja tee niin kuin minä kerron sinulle. 5 Nouse ylös ja mene, minä rukoilen sinua, lammaslauman luo ja nouda minulle kaksi jaloa vuohen kiliä, niin minä teen maukkaan lihan sinun isällesi, ja sinä viet maukkaan lihan isällesi, ja sinä viet maukkaan lihan, että hän voisi syödä ennen kuin sinun veljesi on tuleva jahdista, jotta sinun isäsi siunaisi sinut. 6 Ja Jaakob kiirehti ja teki, kuten hänen äitinsä oli käskenyt häntä, ja hän teki maukkaan lihan ja vei sen isänsä eteen ennen kuin Esau oli tullut jahdistaan. 7 Ja Iisak sanoi Jaakobille, ”Kuka sinä olet, minun poikaniko?” Ja hän sanoi, ”Minä olen sinun esikoisesi Esau, minä olen tehnyt kuten sinä määräsit minua, nyt siksi nouse ylös minä rukoilen sinua, ja syö minun riistastani, jotta sinun sielusi voisi siunata minut kuten puhuit minulle.” 8 Ja Iisak nousi ylös ja hän söi ja hän joi, ja hänen sydämensä lohduttautui, ja hän siunasi Jaakobin ja Jaakob lähti pois hänen isänsä luota; ja heti kun Iisak oli siunannut Jaakobin ja hän oli lähtenyt pois hänen luotaan, katso Esau tuli metsästämästä vainiolta, ja hän myös valmisti maukkaan lihan ja vei sen isällensä siitä syötäväksi ja hänen siunaamiseksensa. 9 Ja Iisak sanoi Esaulle, ”Ja kuka oli hän, joka on toimittanut peuranlihan ja tuonut sen minulle ennen sinun tuloasi ja kenet minä siunasin?” Ja Esau tunsi, että hänen veljensä Jaakob oli tehnyt tämän, ja Esaun viha syttyi hänen veljeänsä vastaan, että hän oli näin toiminut häntä kohtaan. 10 Ja Esau sanoi, ”Eikö häntä oikeudenmukaisesti sanota Jaakobiksi? sillä hän on syrjäyttänyt minut kahdesti, hän otti pois minun syntymäoikeuteni ja nyt hän on ottanut pois minun siunaukseni; ja Esau itki kovasti; ja kun Iisak kuuli hänen poikansa Esaun itkemisen äänen, Iisak sanoi Esaulle, ”Mitä minä voin tehdä, minun poikani, sinun veljesi tuli ovelasti ja otti pois sinun siunauksesi”; ja Esau vihasi hänen veljeään Jaakobia siunauksen vuoksi jonka hänen isänsä oli antanut hänelle, ja hänen vihansa oli suuresti syttynyt häntä vastaan.

2172 AM – Jaakob menee Eberin luokse

11 Ja Jaakob oli erittäin kovasti peloissaan veljestään Esausta, ja hän nousi ja pakeni Seemin pojan Eberin huoneeseen, ja hän salasi itsensä siellä veljensä vuoksi, ja Jaakob oli kuusikymmentäkolme vuotta vanha, kun hän lähti Kanaanin maan Hebronista, ja Jaakob oli kätkössä Eberin talossa neljätoista vuotta hänen veljensä Esaun tähden, ja hän siellä jatkoi Herran teiden oppimista ja Hänen käskyjänsä. 12 Ja kun Esau näki, että Jaakob oli paennut ja päässyt häntä pakoon ja, että Jaakob oli viekkaasti saavuttanut siunauksen, silloin Esau murehti äärimmäisesti, ja hän oli myös väsynyt hänen isäänsä ja äitiinsä; ja hän myös nousi ja otti vaimonsa ja lähti pois isänsä ja äitinsä luota Seirin maahan, ja hän asettui asumaan sinne; ja Esau näki siellä naisen Heetin tyttärien joukossa jonka nimi oli Bosmath, heettiläisen Elonin tytär, ja hän otti hänet vaimoksi ensimmäisen vaimonsa lisäksi, ja Esau kutsui hänen nimekseen Adah, sanoen ”Siunaus oli siihen aikaan poistunut häneltä”. 13 Ja Esau asui Seirin maassa kuusi kuukautta näkemättä isäänsä ja äitiänsä, ja jälkeenpäin Esau otti vaimoja ja nousi ja palasi Kanaanin maahan, ja Esau asetti hänen kaksi vaimoaan hänen isänsä taloon Hebroniin. 14 Ja Esaun vaimot väsyttivät ja ärsyttivät Iisakkia ja Rebekkaa heidän teoillaan, sillä he eivät vaeltaneet Herran teillä, vaan palvelivat heidän isiensä puisia ja kivisiä jumalia kuten heidän isänsä oli heille opettanut, ja he olivat vielä enemmän jumalattomia kuin heidän isänsä. 15 Ja he vaelsivat heidän sydämiensä pahojen himojen mukaan, ja he uhrasivat ja polttivat suitsutusta Baalimille, ja Iisak ja Rebekka tulivat väsyneiksi heistä. 16 Ja Rebekka sanoi, ”Minä olen elämääni väsynyt Heetin tyttärien takia; jos Jaakob ottaa vaimoksi Heetin tyttäristä, sellaisia kuin nämä maan tyttäret, mitä hyvää elämä silloin tarjoaa minulle?”

2174 AM – Elifas syntyy

17 Ja niinä päivinä Esaun vaimo Adah tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan, ja Esau antoi pojan nimeksi, joka oli hänelle syntynyt Elifas, ja Esau oli kuusikymmentäviisi vuotta vanha, kun hän synnytti hänet.

2173 AM – Ismael kuoli

18 Ja Abrahamin poika Ismael kuoli niinä päivinä, kuusikymmentäneljäntenä Jaakobin elämän vuotena, ja kaikki päivät jotka Ismael eli olivat satakolmekymmentäseitsemän vuotta ja hän kuoli. 19 Ja kun Iisak kuuli, että Ismael oli kuollut, hän suri häntä, ja Iisak valitti häntä useita päiviä.

2186 AM – Jaakob palaa Iisakin luokse

20 Ja neljäntoista vuoden päätyttyä Jaakobin asumisesta Eberin huoneessa, Jaakob halusi nähdä isänsä ja äitinsä, ja Jaakob saapui isänsä ja äitinsä huoneeseen Hebroniin, ja Esau oli niinä päivinä unohtanut mitä Jaakob oli tehnyt hänelle ottamalla siunauksen häneltä niinä päivinä. 21 Ja kun Esau näki Jaakobin tulevan hänen isänsä ja äitinsä luokse hän muisti mitä Jaakob oli tehnyt hänelle, ja hän oli suuresti raivostunut häntä vastaan ja hän pyrki surmaamaan hänet. 22 Ja Abrahamin poika Iisak oli vanha ja päivissä edennyt, ja Esau sanoi, ”Nyt minun isäni aika on käymässä vähiin, että hänen täytyy kuolla, ja kun hän on kuoleva, minä surmaan veljeni Jaakobin.” 23 Ja tämä kerrottiin Rebekalle, ja hän kiirehti ja lähetti ja kutsui poikansa Jaakobin, ja sanoi hänelle, ”Nouse, mene ja pakene Haraniin veljeni Labanin luokse, ja pysy siellä jonkin aikaa, kunnes sinun veljesi viha kääntyy pois sinusta ja sitten tulet takaisin.” 24 Ja Iisak kutsui Jaakobin ja sanoi hänelle, ”Älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä, sillä näin meidän isämme Abraham käski meitä Herran sanan mukaan jonka Hän oli käskenyt hänelle, sanoen, ”Sinun siemenellesi Minä tulen antamaan tämän maan; jos sinun lapsesi pitävät Minun liittoni jonka Minä olen tehnyt sinun kanssasi, silloin Minäkin toteutan sinun lapsillesi sen minkä Minä olen puhunut sinulle enkä Minä hylkää heitä.” 25 Nyt sen tähden minun poikani kuule minun ääntäni, kaikessa mitä sinulle käsken, ja kieltäydy ottamasta vaimoa Kanaanin tyttärien joukosta; nouse, mene Haraniin sinun äitisi isän Bethuelin huoneeseen, ja ota sinulle vaimo sieltä Labanin, sinun äitisi veljen tyttäristä. 26 Siksi huomioi, ettet unohda Herraa sinun Jumalaasi ja kaikkia Hänen teitään maassa, minne sinä menet, ja ettet kanssa käydessäsi maan kansan kanssa ja pyri turhuuteen ja hylkää Herraa sinun Jumalaasi. 27 Mutta, kun sinä tulet maahan, palvele siellä Herraa, äläkä käänny oikealle tai vasemmalle tieltä jonka minä sinulle käsken ja jonka sinä opit. 28 Ja suokoon Kaikkivaltias Jumala sinulle suosion maan kansan silmissä, että voisit ottaa sieltä vaimon sinun valintasi mukaan; sellainen joka on hyvä ja oikeamielinen Herran teillä. 29 Ja antakoon Jumala sinulle ja sinun siemenellesi sinun isäsi Abrahamin siunauksen, ja tehköön sinut hedelmälliseksi ja lisätköön sinut, ja tulkoon sinusta kansan paljous maassa, minne sinä menet, ja saattakoon Jumala sinun palata tähän maahan, isiesi asuinpaikan maahan, lapsien kanssa ja suurten rikkauksien kanssa, ilossa ja onnellisuudessa.”

2187 AM – Jaakob tapaa Labanin

30 Ja Iisak päätti Jaakobin käskemisen ja siunasi hänet, ja antoi hänelle monia lahjoja, yhdessä hopean ja kullan kanssa, ja hän lähetti hänet matkaan; ja Jaakob kuuli isäänsä ja äitiänsä; hän suuteli heidät ja nousi ja lähti Padan-Aramiin; ja Jaakob oli seitsemänkymmentäseitsemän vuotta vanha, kun hän lähti pois Kanaanin maan Beershebasta. 31 Ja kun Jaakob lähti pois mennäkseen Haraniin, Esau kutsui poikansa Elifaksen, ja salaisesti puhui hänelle, sanoen, ”Nyt kiirehdi, ota miekkasi käteesi ja aja takaa Jaakobia ja mene hänen ohitseen tiellä, ja vaani häntä, ja surmaa hänet miekallasi yhdellä vuorista, ja ota kaikki hänelle kuuluva ja tule takaisin.” 32 Ja Esaun poika Elifas oli aktiivinen mies ja taitava jousen kanssa, kun hänen isänsä oli opettanut häntä, ja hän oli huomattava metsästäjä vainiolla ja rohkea mies. 33 Ja Elifas teki, kuten hänen isänsä oli käskenyt häntä. Ja Elifas oli siihen aikaan kolmetoista vuotta vanha, ja Elifas nousi, meni ja otti kymmenen hänen äitinsä veljistä mukaansa ja ajoi Jaakobia takaa. 34 Ja hän tiiviisti seurasi Jaakobia, ja hän vaani häntä Kanaanin maan rajalla vastapäätä Shechemin kaupunkia. 35 Ja Jaakob näki Elifaksen ja hänen miehensä ajavan häntä takaa, ja Jaakob pysyi rauhallisena paikallaan jonne hän oli kulkemassa, tietääkseen mitä tämä oli, sillä hän ei tietänyt asiaa; ja Elifas veti miekkansa ja meni etupuolelle, hän ja hänen miehensä, kohti Jaakobia; ja Jaakob sanoi heille, ”Mitä teillä on tekemistä että olette tulleet tänne, ja mitä tarkoittaa se että te ajatte takaa miekkojenne kanssa.” 36 Ja Elifas tuli lähelle Jaakobia ja hän vastasi ja sanoi hänelle, ”Näin minun isäni määräsi minua, ja nyt siksi minä en poikkea käskyistä jotka minun isäni antoi minulle”; ja kun Jaakob näki että Esau oli puhunut Elifaksen palkkaamaan väkeä, Jaakob silloin lähestyi ja pyysi Elifasta ja hänen miehiään, sanoen hänelle, 37 ”Katso kaikki mitä minulla on ja mitä minun isäni ja äitini antoivat minulle, se ota sinulle ja poistu luotani, äläkä surmaa minua, ja voitakoon tämä asia laskea sinulle vanhurskaudeksi.” 38 Ja Herra saattoi Jaakobin löytää suosion Esaun pojan Elifaksen silmissä, ja hänen miestensä, ja he kuulivat Jaakobin ääntä, eivätkä rangaisseet häntä kuolemaan, ja Elifas ja hänen miehensä ottivat kaiken Jaakobille kuuluvan yhdessä hopean ja kullan kanssa jotka hän oli tuonut mukanaan Beershebasta; he eivät jättäneet hänelle mitään. 39 Ja Elifas ja hänen miehensä lähtivät pois hänen luotaan ja he palasivat Esaun tykö Beershebaan, ja he kertoivat hänelle kaiken mitä oli tapahtunut heille Jaakobin kanssa, ja he antoivat hänelle kaiken mitä he olivat ottaneet Jaakobilta. 40 Ja Esau oli raivoissaan pojastaan Elifaksesta, ja miehistä jotka olivat hänen kanssaan, koska he eivät olleet rangaisseet Jaakobia kuolemalla. 41 Ja he vastasivat ja sanoivat Esaulle, ”Koska Jaakob vetosi meihin tässä asiassa olla surmaamatta häntä, meidän sääli heräsi häntä kohtaan, ja me otimme kaiken hänelle kuuluvan ja toimme sen sinulle; ja Esau otti kaiken hopean ja kullan, mitkä Elifas oli ottanut Jaakobilta ja hän pani ne omaan taloonsa. 42 Siihen aikaan, kun Esau näki, että Iisakki oli siunannut Jaakobin, ja oli käskenyt häntä, sanoen, ”Älä ota vaimoa Kanaanin tyttärien joukosta”, ja että Kanaanin tyttäret olivat pahoja Iisakin ja Rebekan nähden, 43 Silloin hän lähti hänen setänsä Ismaelin taloon, ja lisäksi hänen vanhempiin vaimoihinsa hän otti Ismaelin tyttären Machlathin, Nebayothin siskon, vaimoksi.

30 Jaakob ja Raakel

1 Ja Jaakob kulki eteenpäin jatkaen tietänsä Haraniin, ja hän tuli Morian vuorelle asti, ja hän viipyi siellä koko yön lähellä Luzin kaupunkia; ja Herra ilmestyi siellä Jaakobille sinä yönä, ja Hän sanoi hänelle, ”Minä olen Herra Abrahamin Jumala ja sinun isäsi Iisakin Jumala; maan jonka päällä makaat Minä tulen antamaan sen sinulle ja sinun siemenellesi. 2 Ja katso Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua missä tahansa sinä kuljet, ja Minä moninkertaistan sinun siemenesi kuin taivaan tähdiksi, ja Minä saatan kaikki sinun vihollisesi kaatumaan sinun edessäsi; ja kun he ovat käyvä sotaan sinun kanssasi he eivät menesty sinusta, ja Minä tuon sinut jälleen tähän maahan ilon kera, lasten kanssa, ja suurten rikkauksien kanssa.” 3 Ja Jaakob heräsi unestaan ja hän riemuitsi suuresti näystä jonka hän oli nähnyt; ja hän kutsui sen paikan nimeksi Bethel. 4 Ja Jaakob nousi siitä paikasta sangen iloisena ja, kun hän käveli, hänen jalkansa tuntuivat kevyiltä hänelle, ilon tähden, ja hän meni sieltä Idän lasten maahan, ja hän palasi Haraniin ja asettui paimenien kaivolla. 5 Ja hän tapasi sieltä muutamia miehiä; kulkemasta Haranista laiduntamaan heidän laumojaan, ja Jaakob kyseli heiltä, ja he sanoivat, ”Me olemme Haranista.” 6 Ja hän sanoi heille, ”Tunnetteko Labanin, Nahorin pojan?” ja he sanoivat, ”Me tunnemme hänet, ja katso hänen tyttärensä Raakel on tulossa mukana ruokkimaan isänsä laumaa.” 7 Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan, Labanin tytär Raakel tuli laiduntamaan isänsä lampaita, sillä hän oli lammaspaimen. 8 Ja kun Jaakob näki Raakelin, hänen äitinsä veljen, Labanin tyttären, hän juoksi ja suuteli häntä, ja korotti äänensä ja itki. 9 Ja Jaakob kertoi Raakelille, että hän oli Rebekan poika, hänen isänsä siskon, ja Raakel juoksi ja kertoi isälleen, ja Jaakob jatkoi itkemistä koska hänellä ei ollut mitään mukanaan tuotavaksi Labanin taloon. 10 Ja kun Laban kuuli, että hänen siskonsa poika Jaakob oli tullut, hän juoksi ja suuteli häntä ja halasi häntä ja vei hänet sisälle taloon ja antoi hänelle leipää ja hän söi. 11 Ja Jaakob kertoi Labanille, mitä hänen veljensä Esau oli tehnyt hänelle, ja mitä hänen poikansa Elifas oli tehnyt hänelle tiellä. 12 Ja Jaakob oleskeli Labanin huoneessa yhden kuukauden, ja Jaakob söi ja joi Labanin huoneessa, ja jälkeenpäin Laban sanoi Jaakobille, ”Kerro minulle mikä on oleva sinun palkkasi, sillä kuinka sinä voit palvella minua ilmaiseksi?” 13 Ja Labanilla ei ollut poikia vaan ainoastaan tyttäriä ja hänen toiset vaimot ja palvelijattaret olivat edelleen hedelmättömiä niinä päivinä; ja nämä ovat Labanin tyttärien nimet jotka hänen vaimonsa Adinah oli synnyttänyt hänelle; vanhemman nimi oi Leea ja nuoremman nimi oli Raakel; ja Leea oli kaunis-silmäinen, mutta Raakel oli kaunis ja hyvin suosittu, ja Jaakob rakasti häntä. 14 Ja Jaakob sanoi Labanille, ”Minä palvelen sinua seitsemän vuotta Raakelin sinun nuoremman tyttäresi puolesta”; ja Laban suostui tähän ja Jaakob palveli Labania seitsemän vuotta hänen tyttärensä puolesta.

2187 AM – Eber kuoli

15 Ja toisena vuotena Jaakobin asettumisesta asumaan Haranissa, joka on Jaakobin elämän seitsemänkymmentäyhdeksäntenä vuotena, sinä vuotena kuoli Seemin poika Eber, hän oli neljäsataakuusikymmentäneljä vuotta vanha kuollessaan. 16 Ja kun Jaakob kuuli, että Eber oli kuollut, hän suri tavattomasti, ja hän valitti ja murehti häntä useita päiviä. 17 Ja kolmantena vuotena Jaakobin asumisesta Haranissa, Bosmath, Ismaelin tytär, Esaun vaimo, synnytti hänelle pojan, ja Esau antoi hänelle nimen Reuel. 18 Ja neljäntenä vuotena Jaakobin asumisesta Labanin luona, Herra siunasi Labania ja muisti häntä Jaakobin tähden, ja poikia syntyi hänelle, ja hänen esikoisensa oli Beor, hänen toinen oli Alib, ja kolmas oli Chorash. 19 Ja Herra antoi Labanille rikkauksia ja kunniaa, poikia ja tyttäriä, ja mies kasvoi suuresti Jaakobin tähden. 20 Ja Jaakob palveli niinä päivinä Labania kaikenlaisissa töissä, talossa ja pellolla, ja Herran siunaus oli kaikessa mikä kuului Labanille, talossa ja pellolla. 21 Ja viidentenä vuotena kuoli Jehudith, Beerin tytär, Esaun vaimo, Kanaanin maassa, eikä hänelle tullut poikia vaan tyttäriä ainoastaan. 22 Ja nämä ovat hänen tyttäriensä nimet jotka hän synnytti Esaulle, vanhimman nimi oli Marzith, ja nuoremman nimi oli Puith. 23 Ja kun Jehudith kuoli, Esau nousi ja lähti Seiriin metsästämään vainiolle, kuten tavallista, ja Esau asusti Seirin maassa pitkän aikaa. 24 Ja kuudentena vuotena Esau otti vaimon, lisäksi hänen muihin vaimoihinsa, Ahlibamah, hiviläisen Sibeonin tytär, ja Esau toi hänet Kanaanin maahan. 25 Ja Ahlibamah tuli raskaaksi ja synnytti Esaulle kolme poikaa, Yeush, Yaalan, ja Korah. 26 Ja niinä päivinä, Kanaanin maassa, oli riita Esaun paimenten ja Kanaanin maan asukkaiden paimenten välillä, sillä Esaun karja ja omaisuus olivat liian runsas hänelle jäämään Kanaanin maahan, hänen isänsä huoneeseen, eikä Kanaanin maa ei kyennyt kestämään häntä hänen karjansa vuoksi. 27 Ja kun Esau näki, että hänen riitelynsä lisääntyi Kanaanin maan asukkaiden kanssa, hän nousi ja otti vaimonsa ja poikansa ja tyttärensä, ja kaiken hänelle kuuluvan, ja karjan jonka hän omisti, ja kaikki hänen tavaransa jotka hän oli hankkinut Kanaanin maassa, ja hän lähti pois maan asukkaiden luota Seirin maahan, ja Esau ja kaikki hänelle kuuluva asettuivat asumaan Seirin maahan. 28 Mutta aika ajoin Esau tahtoi mennä ja nähdä isäänsä ja äitiänsä Kanaanin maassa, ja Esau lankoutui hoorilaisten kanssa, ja hän antoi tyttäriään Seirin pojille, hoorilaisille. 29 Ja hän antoi vanhimman tyttärensä Marzithin Anahille, Sibeonin pojalle, hänen vaimonsa veljelle, ja Puithin hän antoi Azarille, hoorilaisen Bilhan pojalle; ja Esau asui vuorella, hän ja hänen lapsensa, ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät.

 

31 Jaakobin avioliitot

2193 AM – Jaakob menee naimisiin Leean kanssa

1 Ja seitsemäntenä vuotena, Jaakobin palvelusta, jolla hän palveli Labania, kun se oli täyttymässä, ja Jaakob sanoi Labanille, ”Anna minulle minun vaimoni, sillä minun palvelukseni päivät ovat täyttymässä”; ja Laban teki niin, ja Laban ja Jaakob kokosivat kaiken sen paikan väen ja he pitivät juhlan. 2 Ja illalla Laban tuli huoneeseen, ja jälkeenpäin Jaakob tuli sinne juhlaväen kanssa, ja Laban sammutti kaikki valot, jotka olivat huoneessa. 3 Ja Jaakob sanoi Labanille, ”Minkä vuoksi sinä teit noin meille?” ja Laban vastasi, ”Sellainen on meidän tapa toimia tässä maassa.” 4 Ja jälkeenpäin Laban otti tyttärensä Leean ja vei hänet Jaakobille, ja hän yhtyi häneen, eikä Jaakob tiennyt, että hän oli Leea. 5 Ja Laban antoi hänen tyttärellensä Leealle palvelustyttönsä Silpan palvelijattareksi. 6 Ja kaikki väki juhlissa tiesi mitä Laban oli tehnyt Jaakobille, mutta he eivät kertoneet asiaa Jaakobille. 7 Ja kaikki naapurit tulivat sinä yönä Jaakobin huoneeseen, ja he söivät ja joivat ja riemuitsivat, ja soittivat Leean edessä timbrel-tamburiineilla, ja tanssien, ja he vastasivat Jaakobin edessä, ”Heleah, Heleah”. 8 Ja Jaakob kuuli heidän sanansa mutta ei ymmärtänyt niiden merkitystä, mutta hän ajatteli sellaisen voivan olla heidän tapansa tässä maassa. 9 Ja naapurit puhuivat näitä sanoja Jaakobin edessä yön aikana, ja kaikki valot, jotka olivat Labanin talossa, pysyivät sinä yönä sammutettuina. 10 Ja aamulla, kun päivänvalo ilmestyi, Jaakob kääntyi vaimonsa puoleen ja hän näki, ja katso se oli Leea, joka oli maannut hänen sylissään, ja Jaakob sanoi, ”Katso nyt minä tiedän mitä naapurit sanoivat viime yönä, ”Heleah”, he sanoivat, enkä minä sitä tiennyt.” 11 Ja Jaakob kutsui Labanin, ja sanoi hänelle, ”Mitä tämä on mitä sinä olet minulle tehnyt? Totisesti minä palvelin sinua Raakelin tähden, ja miksi sinä petit minut ja annoit minulle Leean?” 12 Ja Laban vastasi Jaakobille, sanoen, ”Ei niin ole tehty meidän paikassamme, että antaa nuoremman ennen vanhempaa, nyt sen vuoksi, jos sinä haluat ottaa hänen siskonsa samoin, ota hänet itsellesi palveluksesta jolla palvelet minua toiset seitsemän vuotta.”

2194 AM – Jaakob menee naimisiin Raakelin kanssa

13 Ja Jaakob teki niin, ja hän otti myös Raakelin vaimoksi, ja hän palveli Labania seitsemän vuotta lisää. Ja Jaakob yhtyi myös Raakeliin, ja hän rakasti Raakelia enemmän kuin Leeaa, ja Laban antoi hänelle hänen palvelustyttönsä Bilhan palvelijattareksi. 14 Ja kun Herra näki, että Leea oli vihattu, Herra avasi hänen kohtunsa, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille neljä poikaa niinä päivinä. 15 Ja nämä ovat heidän nimensä, Ruuben, Simeon, Leevi, ja Juuda, ja hän jälkeen päin lakkasi synnyttämästä. 16 Ja siihen aikaan Raakel oli hedelmätön, ja hän ei saanut jälkeläistä, ja Raakel kadehti siskoaan Leeaa, ja kun Raakel näki, ettei hän kantanut lapsia Jaakobille, hän otti palvelijattarensa Bilhan, ja hän synnytti Jaakobille kaksi poikaa, Dan ja Naftali. 17 Ja kun Leea huomasi, että hän oli lakannut tulemasta raskaaksi, hän otti myös palvelijattarensa Silpan, ja hän antoi hänet Jaakobille vaimoksi, ja Jaakob yhtyi myös Silpaan, ja hän myös synnytti Jaakobille kaksi poikaa, Gad ja Asher. 18 Ja Leea tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille niinä päivinä kaksi poikaa ja yhden tyttären, ja nämä ovat heidän nimensä, Isaskar, Sebulon, ja heidän siskonsa Diina. 19 Ja Raakel oli edelleen hedelmätön niinä päivinä, ja Raakel rukoili Herraa siihen aikaan, ja hän sanoi, ”Oi Herra Jumala muista minua ja siunaa minua, minä anon Sinua, sillä nyt minun aviomieheni heittää minut pois, sillä minä en ole synnyttänyt hänelle lapsia. 20 Nyt oi Herra Jumala, kuule minun anomukseni Sinun edessäsi, ja näe minun ahdistukseni, ja anna minulle lapsia niin kuin yhdelle palvelijattarista, etten joutuisi kantamaan enempää paheksuntaani.”

2200 AM – Joosef syntyy

21 Ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa, ja Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän sanoi, ”Herra on ottanut pois minun paheksuntani”, ja hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen, ”Lisätköön Herra minulle toisen pojan”; ja Jaakob oli yhdeksänkymmentä yksi vuotta vanha, kun hän syntyi hänelle. 22 Siihen aikaan Jaakobin äiti, Rebekka, lähetti hänen hoitajansa Deboran Uzin tyttären, ja kaksi Iisakin palvelijoista Jaakobin luokse. 23 Ja he tulivat Jaakobin luo Haraniin ja he sanoivat hänelle, ”Rebekka on lähettänyt meidät sinun luoksesi, että sinä voit palata sinun isäsi huoneeseen Kanaanin maahan”; ja Jaakob kuuli heitä tässä mistä hänen äitinsä oli puhunut. 24 Siihen aikaan, toiset seitsemän vuotta jotka Jaakob palveli Labania Raakelin vuoksi olivat täyttyneet, ja tapahtui neljäntoista vuoden lopussa, jotka hän oli asunut Haranissa, että Jaakob sanoi Labanille, ”Anna minulle minun vaimoni ja lähetä minut pois, että minä voin mennä minun maahani, sillä katso äitini lähetti minulle Kanaanin maasta, että minun pitäisi palata isäni huoneeseen.” 25 Ja Laban sanoi hänelle, ”Ei niin minä rukoilen sinua; jos minä olen löytänyt suosion sinun nähtesi älä jätä minua; määrää minulle sinun palkkasi niin minä annan ne, mutta jää minun luokseni.” 26 Ja Jaakob sanoi hänelle, ”Tämä on mitä sinä saat antaa minulle palkaksi, että minä käyn läpi koko sinun laumasi ja otan pois niistä jokaisen lampaan joka on laikullinen ja täplikäs ja sellaiset jotka ovat ruskeita lampaiden joukossa, ja vuohien joukossa, ja jos sinä tahdot toteuttaa tämän asian minulle, minä palaan ja ruokin sinun laumaasi ja hoidan niitä kuten aluksi.” 27 Ja Laban teki niin, ja Laban poisti laumastaan kaikki jotka Jaakob oli sanonut ja antoi ne hänelle. 28 Ja Jaakob asetti kaikki, jotka hän oli poistanut Labanin laumasta hänen poikiensa käsiin, ja Jaakob ruokki Labanin lauman jäännöstä. 29 Ja kun Iisakin palvelijat, jotka hän oli lähettänyt Jaakobin luokse, näkivät, ettei Jaakob halunnut silloin palata heidän kanssaan Kanaanin maahan hänen isänsä luokse, he silloin lähtivät pois hänen luotaan, ja he palasivat kotiin Kanaanin maahan. 30 Mutta Debora jäi Jaakobin kanssa Haraniin, hän ei palannut Iisakin palvelijoiden kanssa Kanaanin maahan, ja Debora asui Jaakobin vaimojen ja lasten kanssa Haranissa. 31 Ja Jaakob palveli kuusi vuotta pidempään, ja kun lampaat tuotiin esiin, Jaakob poisti niistä sellaiset, joissa oli täpliä ja laikkuja, kuten hän oli määritellyt Labanin kanssa, ja Jaakob teki niin Labanin luona kuuden vuoden ajan, ja mies rikastui yltäkylläisesti ja hän omisti karjaa ja palvelijattaria ja palvelijoita, kameleita, ja aaseja. 32 Ja Jaakobilla oli kaksisataa karjalaumaa, ja hänen karjansa olivat suurikokoisia ja ulkonäöltään kauniita ja olivat hyvin tuottavia, ja kaikki ihmisen pojat halusivat saada vähän Jaakobin karjasta, sillä ne olivat äärimmäisen runsaita. 33 Ja monet ihmisen pojista tulivat hankkimaan muutamia Jaakobin laumasta, ja Jaakob antoi heille lampaan palvelijasta tai palvelijattaresta tai aasista tai kamelista, tai mistä tahansa mitä Jaakob halusi heidän antavan hänelle. 34 Ja Jaakob saavutti rikkauksia ja kunniaa ja omistuksia näiden toimien avulla ihmisten poikien kanssa, ja Labanin lapset kadehtivat häntä tästä kunniasta. 35 Ja ajan kuluttua hän kuuli Labanin poikien sanat, sanoen, ”Jaakob on riistänyt pois kaiken, mikä oli meidän isämme; ja siitä, mikä oli meidän isämme, hän on saavuttanut kaiken tämän loiston.” 36 Ja Jaakob näki Labanin ilmeen ja hänen lastensa, ja katso se ei ollut häntä kohti niinä päivinä kuten se oli ollut ennen. 37 Ja Herra ilmestyi Jaakobille kuuden vuoden umpeutuessa, ja sanoi hänelle, ”Nouse, lähde pois tästä maasta, ja palaa sinun synnyinmaahasi ja Minä tulen olemaan sinun kanssasi.” 38 Ja Jaakob nousi siihen aikaan ja hän istutti hänen lapsensa ja vaimonsa ja kaiken hänelle kuuluvan kameleidensa päälle, ja hän lähti menemään Kanaanin maahan isänsä Iisakin luokse. 39 Ja Laban ei tiennyt, että Jaakob oli poistunut hänen luotaan, sillä Laban oli ollut sinä päivänä kerimässä lampaita. 40 Ja Raakel varasti isänsä epäjumalat, ja hän otti ne ja piilotti ne kamelin päälle, jossa hän istui, ja hän lähti kulkemaan. 41 Ja tämä on epäjumalan patsaiden kanssa toiminta; ”Otetaan mies joka on ensin syntynyt ja surmataan hänet ja otetaan hänen päänsä hiukset, ja otetaan suolaa ja suolataan pää ja voidellaan sitä öljyllä, sitten otetaan pieni kupari- tai kultalaatta ja kirjoitetaan siihen nimi, ja asetetaan laatta hänen kielensä alle, ja otetaan pää kielen alla olevan laatan kanssa ja asetetaan se huoneeseen, ja sytytetään valoja sen eteen ja kumarretaan alas sille. 42 Ja siihen aikaan, kun he kumartuvat alas sille, se puhuu heille kaikkia asioita mitä he kysyvät siltä, nimen voiman kautta joka siihen on kirjoitettu. 43 Ja jotkut tekevät niistä ihmisten hahmoja, kullasta ja hopeasta, ja menevät niiden luokse aika ajoin yhtymään niihin, ja hahmot vastaanottavat tähtien vaikutusta, ja kertovat heille tulevaisuuden asioita.” Ja tällä tavalla toimittiin epäjumalien kanssa, jotka Raakel varasti hänen isältään. 44 Ja Raakel varasti nämä patsaat, jotka olivat hänen isänsä, jotta Laban ei saisi tietää niiden välityksellä, minne Jaakob oli mennyt. 45 Ja Laban tuli kotiin ja hän kysyi Jaakobista ja hänen kotitaloudestaan, mutta häntä ei löydetty, ja Laban etsi epäjumaliaan tietääkseen minne Jaakob oli mennyt, eikä löytänyt niitä, ja hän meni joidenkin toisten patsaiden luokse, ja hän tiedusteli niiltä ja he kertoivat hänelle, että Jaakob oli paennut hänen luotaan isäntä luokse, Kanaanin maahan. 46 Ja silloin Laban nousi ja otti veljensä ja kaikki palvelijansa, ja lähti eteenpäin ja ajoi Jaakobia takaa, ja saavutti hänet Gileadin vuorella. 47 Ja Laban sanoi Jaakobille, ”Mikä on tämä teko, jonka sinä olet minulle tehnyt, paeta ja pettää minut, ja johdatat minun tyttäreni ja heidän lapsensa kuin vankeina miekan kautta riistettyinä? 48 Etkä sinä kärsinyt minun suudella heitä ja lähettää heidät pois ilossa, ja sinä varastit minun jumalani ja lähdit pois.” 49 Ja Jaakob vastasi Labanille, sanoen, ”Koska minä pelkäsin, että ottaisit tyttäresi minulta pois väkivalloin; ja nyt kenen tahansa luota sinä löydät sinun jumalasi, hän on kuoleva.” 50 Ja Laban etsi epäjumaliaan ja hän tutki kaikista Jaakobin teltoista ja huonekaluista, mutta ei löytänyt niitä. 51 Ja Laban sanoi Jaakobille, ”Tehkäämme liitto yhdessä ja se olkoon todistuksena minun ja sinun välilläsi; jos sinä sorrat minun tyttäriäni, tai otat toisia vaimoja minun tyttärieni ohella, peräti Jumala on oleva todistajana minun ja sinun välilläsi tässä asiassa.” 52 Ja he ottivat kiviä ja tekivät kasan, ja Laban sanoi, ”Tämä kasa on todistuksena minun ja sinun välilläsi”, sen tähden he kutsuivat sen nimeksi Gilead. 53 Ja Jaakob ja Laban uhrasivat uhrin vuoren päällä, ja he söivät siellä kasan luona, ja he viipyivät vuorella koko yön, ja Laban nousi ylös aikaisin aamulla, ja hän itki tyttäriensä kanssa ja hän suuteli heidät, ja hän palasi paikkaansa. 54 Ja hän kiirehti ja lähetti poikansa Beorin, joka oli seitsemäntoista vuotta vanha, Nahorin pojan Uzin pojan Abichorofin kanssa, ja heidän kanssaan oli kymmenen miestä. 55 Ja he kiirehtivät ja menivät ja kulkivat tietä Jaakobin edelle, ja he tulivat toista tietä pitkin Seirin maahan. 56 Ja he tulivat Esaun luokse ja sanoivat hänelle, ”Näin sanoi sinun veljesi ja sukulaisesi, sinun äitisi veli Laban, Bethuelin poika, sanoen, 57 ”Oletko sinä kuullut mitä sinun veljesi Jaakob on tehnyt minulle, joka ensin tuli minun luokseni alastomana ja paljaana, ja minä menin tapaamaan häntä, ja vein hänet minun talooni kunniassa, ja minä tein hänet suureksi, ja minä annoin hänelle minun kaksi tytärtäni vaimoiksi ja lisäksi kaksi minun palvelustyttöäni. 58 Ja Jumala siunasi häntä minun tähteni, ja hän lisääntyi runsaasti, ja sai poikia, tyttäriä ja palvelijattaria. 59 Hänellä on myös suunnaton lauma lampaita ja nautoja, kameleita ja aaseja, lisäksi hopeaa ja kultaa runsaasti; ja kun hän näki, että hänen omaisuutensa kasvoi, hän jätti minut, kun minä menin keritsemään lampaitani, ja hän nousi ja pakeni salassa. 60 Ja hän nosti vaimonsa ja lapsensa kameleiden selkään, ja hän johdatti pois kaiken hänen karjansa ja tavaransa, jotka hän hankki minun maassani, ja hän kohotti katseensa mennäkseen isänsä Iisakin luokse, Kanaanin maahan. 61 Eikä hän tohtinut minun suudella tyttäriäni ja heidän lapsiaan, ja hän johdatti minun tyttäreni kuin miekalla otettuina vankeina, ja hän lisäksi varasti minun jumalani ja pakeni. 62 Ja nyt minä olen jättänyt hänet Jabukin joen vuorelle, hänet ja kaiken hänelle kuuluvan; häneltä ei puutu mitään. 63 Jos sinun toiveesi on mennä hänen luokseen, mene sitten ja sieltä olet löytävä hänet, ja sinä voit tehdä hänelle niin kuin sielusi haluaa””; ja Labanin sanansaattajat tulivat ja kertoivat Esaulle kaikki nämä asiat. 64 Ja Esau kuuli kaikki Labanin sanansaattajien sanat, ja hänen vihansa suuresti syttyi Jaakobia vastaan, ja hän muisti hänen vihansa, ja hänen raivonsa paloi hänen sisällään. 65 Ja Esau kiirehti ja otti lapsensa ja palvelijansa ja kotitaloutensa sielut, nimittäin kuusikymmentä miestä, ja hän meni ja kokosi kaikki hoorilaiset Seirin lapset ja heidän väkensä, kolmesataaneljäkymmentä miestä, ja otti koko tämän neljänsadan miehen joukon miekkojensa kanssa, ja hän lähti Jaakobin luokse surmaamaan hänet. 66 Ja Esau jakoi tämän luvun useisiin osiin, ja hän otti kuusikymmentä miestä hänen lapsistaan ja palvelijoistaan ja hänen kotitaloutensa sieluista yhdeksi pääjoukoksi, ja antoi heidät vanhimman poikansa Elifaksen johtoon. 67 Ja jäljelle jääneet henkilöt hän antoi kuuden hoorilaisten Seirin poikien johtoon, ja hän asetti jokaisen miehen vastaamaan sukupolvistaan ja lapsistaan. 68 Ja koko tämä leiri lähti, kuten se oli, ja Esau lähti heidän joukossaan Jaakobia kohti, ja hän johti heitä nopeasti. 69 Ja Labanin sanansaattajat lähtivät Esaun luota ja menivät Kanaanin maahan, ja he tulivat Rebekan taloon Jaakobin ja Esaun äidin. 70 Ja he kertoivat hänelle sanoen, ”Katso sinun poikasi Esau on lähtenyt hänen veljeänsä Jaakobia vastaan neljänsadan miehen kanssa, sillä hän kuuli, että hän oli tulossa, ja hän on lähtenyt käymään sotaa hänen kanssaan, ja surmaamaan hänet ja ottamaan kaiken mitä hänellä on.” 71 Ja Rebekka kiirehti ja lähetti seitsemänkymmentäkaksi miestä Iisakin palvelijoista kohtaamaan Jaakob tiellä; sillä hän sanoi, ”Epäilemättä, Esau voi käydä sotaan tiellä, kun hän kohtaa hänet. 72 Ja nämä sanansaattajat lähtivät tielle tapaamaan Jaakobin, ja he tapasivat hänet joen tiellä Jabuk-joen vastakkaisella puolella, ja Jaakob sanoi, kun hän näki heidät, ”Tämä leiri on määrätty minulle Jumalan luota”, ja Jaakob kutsui se paikan nimeksi Machnayim. 73 Ja Jaakob tunsi kaikki hänen isänsä väen, ja hän suuteli heitä ja halasi heitä ja tuli heidän kanssaan, ja Jaakob kysyi heiltä isästään ja äidistään, ja he sanoivat, ”He voivat hyvin.” 74 Ja nämä sanansaattajat sanoivat Jaakobille, ”Rebekka sinun äitisi on lähettänyt meidät sinun luoksesi, sanoen, ”Minä olen kuullut, minun poikani, että sinun veljesi Esau on lähtenyt tulemaan sinua vastaan tiellä hoorilaisten Seirin poikien kanssa. 75 Ja sen vuoksi, minun poikani, kuule minun ääntäni ja näe sinun kanssasi neuvo mitä sinä tulet tekemään; ja kun hän tulee sinun tykösi, ano häntä, ja älä puhu töykeästi hänelle, ja anna hänelle lahja siitä mitä omistat, ja siitä millä Jumala on sinua suosinut. 76 Ja kun hän kysyy sinulta sinun esineistäsi, älä peitä häneltä mitään, ehkäpä hän voi kääntyä pois vihastaan sinua vastaan, ja sinä siten pelastat sielusi, sinä ja kaikki sinulle kuuluvat, sillä se on sinun velvollisuutesi kunnioittaa häntä, sillä hän on sinun vanhempi veljesi.”” 77 Ja kun Jaakob kuuli äitinsä sanat, jotka sanansaattajat olivat puhuneet hänelle, Jaakob nosti äänensä ja itki katkerasti, ja hän teki, kuten äitinsä silloin käski häntä.

32 Jaakob sovittelee Esauta

1 Ja siihen aikaan Jaakob lähetti sanansaattajia veljensä Esaun luo kohti Seirin maata, ja he puhuivat hänelle anomuksen sanoja. 2 Ja hän käski heille, sanoen, ”Näin sanokaa minun herralleni, Esaulle, Näin sanoo palvelijasi Jaakob, ”Älköön minun herrani kuvitelko, että minun isäni siunaus, jolla hän siunasi minua, on koettu suotuisaksi minulle. 3 Sillä minä olen ollut nämä kaksikymmentä vuotta Labanin kanssa, ja hän petti minua ja muutti palkkojani kymmenen kertaa, kuten on jo kerrottu minun herralleni. 4 Ja minä palvelin häntä hänen huoneessaan hyvin työläästi, ja Jumala jälkeenpäin näki minun sortoni, minun raatamiseni ja käsieni työn, ja Hän saattoi minun löytää armon ja suosion hänen silmissään. 5 Ja minä jälkeenpäin Jumalan suuren Armollisuuden ja Hyvyyden välityksellä hankin nautoja ja aaseja ja karjaa, ja palvelijoita ja palvelijattaria. 6 Ja nyt minä olen tulossa minun maahani ja kotiini isäni ja äitini luokse, jotka ovat Kanaanin maassa; ja minä olen lähettänyt, tietäköön minun herrani kaiken tämän, löytääkseni suosion herrani nähden, niin ettei hän ajattelisi, että minä olen itsestäni saavuttanut rikkauden, tai että siunaus jolla minun isäni siunasi minut, olisi hyödyttänyt minua.” 7 Ja nuo sanansaattajat menivät Esau luokse, ja tapasivat hänet Edomin maan rajoilta menossa Jaakobia vastaan, ja neljäsataa miestä hoorilaisista Seirin ihmislasta seisoivat ulos vedettyjen miekkojensa kanssa. 8 Ja Jaakobin sanansaattajat kertoivat Esaulle kaikki sanat, jotka Jaakob oli puhunut heille Esauta koskien. 9 Ja Esau vastasi heille ylpeästi ja halveksuvasti, ja sanoi heille, ”Totisesti minä olen kuullut ja totisesti minulle on kerrottu mitä Jaakob on tehnyt Labanille, joka korotti hänet talossaan ja antoi hänelle hänen tyttärensä vaimoiksi, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä, ja yltäkylläisesti lisääntyi omaisuudessa ja rikkauksissa Labanin talossa toimiensa avulla. 10 Ja kun hän näki, että hänen omaisuutensa oli runsas ja hänen rikkautensa suuret hän pakeni kaiken hänelle kuuluvan kanssa, ulos Labanin huoneesta, ja hän johdatti Labanin tyttäret pois heidän isänsä kasvojen luota, kuin vangit kaapattuina miekalla ilman kertomatta hänelle siitä. 11 Ja ei ainoastaan Labanille Jaakob ole tehnyt näin, vaan myös minulle hän on tehnyt niin ja on kahdesti syrjäyttänyt minut, ja olenko silloin vaiti? 12 Nyt sen vuoksi minä olen tänä päivänä tullut leirieni kanssa tapaamaan hänet, ja minä tulen tekemään hänelle minun sydämeni halun mukaan.” 13 Ja sanansaattajat palasivat ja tulivat Jaakobin tykö ja sanoivat hänelle, ”Me saavuimme veljesi, Esaun tykö, ja me kerroimme hänelle kaikki sinun sanasi, ja näin on hän vastannut meille, ja katso hän tulee kohtaamaan sinua neljänsadan miehen kanssa. 14 Nyt siis tiedä ja näe, mitä sinä olet tekevä, ja rukoile Jumalan edessä vapauttaaksesi sinut hänestä.” 15 Ja kun hän kuuli veljensä sanat, jotka hän oli puhunut Jaakobin sanansaattajille, Jaakob suuresti pelästyi ja hän oli ahdistunut. 16 Ja Jaakob rukoili Herraa hänen Jumalaansa, ja hän sanoi, ”Oi Herra isieni Jumala, Abrahamin ja Iisakin, Sinä sanoit minulle kun minä lähdin pois isäni huoneesta, sanoen, 17 ”Minä olen Herra sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala, sinulle Minä annan tämän maan ja sinun siemenellesi sinun jälkeesi, ja Minä teen sinun siemenesi kuin taivaan tähdiksi, ja sinä leviät taivaan neljään suuntaan, ja sinussa ja sinun siemenessäsi ovat kaikki maapallon sukukunnat tuleva siunatuiksi.” 18 Ja Sinä vahvistit Sinun sanasi, ja annoit minulle rikkauksia ja lapsia ja karjaa, minun sydämeni äärimmäisten toiveitten mukaan Sinä annoit Sinun palvelijallesi; Sinä annoit minulle kaiken mitä Sinulta pyysin, niin ettei minulta puuttunut mitään. 19 Ja Sinä jälkeenpäin sanoit minulle, ”Palaa vanhempiesi luokse ja synnyin paikkaasi ja Minä tulen edelleen toimimaan hyvin kanssasi.” 20 Ja nyt kun minä olen tullut, ja Sinä vapautit minut Labanista, minä olen kaatumassa Esaun käsiin, joka tahtoo surmata minut, kyllä, yhdessä minun lasteni äitien kanssa. 21 Nyt sen tähden, oi Herra Jumala, pelasta minut, minä rukoilen sinua, myös veljeni Esaun käsistä, sillä minä olen suuresti pelästynyt häntä. 22 Ja jos minussa ei ole vanhurskautta, tee se Abrahamin ja minun isäni Iisakin tähden. 23 Sillä minä tiedän, että ystävällisyyden ja armon kautta minä olen saavuttanut tämän omaisuuden; nyt siis minä anon Sinua vapauttamaan minut tänä päivänä Hyvyydessäsi ja vastaamaan minulle.” 24 Ja Jaakob lakkasi rukoilemasta Herralle, ja hän jakoi väen joka oli hänen kanssaan lammaslaumoineen ja nautakarjoineen kahteen leiriin, ja hän antoi puolet Damesekin johtoon, Eliezerin pojan, Abrahamin palvelijan, leiriksi, hänen lapsiensa kanssa, ja toisen puolen hän antoi hänen veljensä Elianuksen, Eliezerin pojan johtoon, olemaan leiri hänen lastensa kanssa. 25 Ja hän käski heitä, sanoen, ”Pitäkää itsenne etäällä leireinenne, ja älkää tulko liian lähelle toisianne, ja jos Esau tulee yhteen leiriin ja surmaa sen, toinen leiri matkan päässä siitä pakenee häntä.” 26 Ja Jaakob viipyi siellä koko yön, ja koko yön aikana hän antoi palvelijoillensa ohjeita sotajoukoista ja hänen lapsistaan. 27 Ja Herra kuuli Jaakobin rukouksen sinä päivänä, ja Herra vapautti silloin Jaakobin hänen veljensä Esau käsistä. 28 Ja Herra lähetti kolme taivaan enkeleiden enkeleistä, ja he menivät Esaun eteen ja tulivat hänen tykönsä. 29 Ja nämä enkelit ilmestyivät Esaulle ja hänen väellensä kahtenatuhantena miehenä, ratsastaen hevosilla varustettuina kaiken tyyppisillä sotavarustuksilla, ja he ilmestyivät Esaun ja kaikkien hänen miestensä nähden jakaantuneina neljään leiriin, joilla oli neljä johtajaa. 30 Ja yksi leiri kulki ja he huomasivat Esaun tulevan neljänsadan miehen kanssa kohti hänen veljeänsä Jaakobia, ja tämä leiri juoksi kohti Esauta ja hänen väkeänsä ja kauhistutti heidät, ja Esau pudottautui hevosen selästä ällistyneenä, ja kaikki hänen miehensä erottautuivat hänestä siinä paikassa, sillä he olivat suuresti peloissaan. 31 Ja koko leiri huusi heidän peräänsä, kun he pakenivat Esaun luota, ja kaikki sodankävijä miehet vastasivat, sanoen, 32 ”Totisesti me olemme Jaakobin palvelijoita, ja kuka silloin voi seistä meitä vastaan?” Ja Esau sanoi heille, ”Oi silloin, minun herrani ja veljeni Jaakob on teidän herranne, jota minä en ole nähnyt näihin kahteenkymmeneen vuoteen, ja nyt kun minä olen tullut tänä päivänä näkemään häntä, kohteletteko minua tällä tavalla?” 33 Ja enkelit vastasivat hänelle sanoen, ”Niin totta kuin Herra elää, eikö Jaakob josta sinä puhuit ole sinun veljesi, me emme olisi jättäneet yhtäkään jäljelle sinusta ja sinun väestäsi, mutta ainoastaan Jaakobin tähden me emme tee mitään heille.” 34 Ja tämä leiri kulki Esaun ja hänen miestensä ohitse ja se meni pois, ja Esau ja hänen miehensä olivat kulkeneet noin tunnin matkan kun toinen leiri tuli häntä kohti kaikenlaisten sota-aseitten kanssa, ja he myös tekivät Esaulle ja hänen miehilleen kuten ensimmäinen leiri oli tehnyt heille. 35 Ja kun olivat jättäneet sen kulkemaan eteenpäin, katso kolmas leiri tuli häntä kohti ja he kaikki kauhistuivat, ja Esau hyppäsi hevosen selästä, ja koko leiri huusi, ja sanoi, ”Totisesti me olemme Jaakobin palvelijoita, joka on Jumalan palvelija, ja kuka voi seistä meitä vastaan?” 36 Ja Esau jälleen vastasi heille sanoen, ”Oi silloin, Jaakob on minun herrani, teidän herranne on minun veljeni, ja kahteenkymmeneen vuoteen minä en ole nähnyt hänen kasvojaan ja kuulin tänä päivänä, että hän oli tulossa, minä menin tänä päivänä tapaamaan häntä, ja kohteletteko te minua tällä tavoin?”  37 Ja he vastasivat hänelle, ja sanoivat hänelle, ”Niin totta kuin Herra elää, eikö Jaakob ollut sinun veljesi kuten sinä sanoit, me emme olisi jättäneet jäljelle eloonjäänyttä sinusta ja sinun miehistäsi, mutta Jaakobin tähden, josta sinä puhut, että on sinun veljesi, me emme sekaannu sinun tai miestesi kanssa.” 38 Ja kolmas leiri myös kulki heidän ohitse, ja hän silti jatkoi tietänsä miestensä kanssa kohti Jaakobia, kun neljäs leiri tuli häntä kohti, ja he myös tekivät hänelle ja hänen miehilleen kuten toiset olivat tehneet. 39 Ja kun Esau näki pahuuden, mitä neljä enkeliä olivat tehneet hänelle ja hänen miehillensä, hän rupesi suuresti pelkäämään veljeänsä Jaakobia, ja hän meni kohtaamaan hänet rauhassa. 40 Ja Esau peitti hänen vihansa Jaakobia vastaan, koska hän pelkäsi elämänsä puolesta veljensä Jaakobin vuoksi ja, koska hän kuvitteli, että neljä leiriä, jotka olivat tulleet paikalle, olivat Jaakobin palvelijoita. 41 Ja Jaakob viipyi sen yön hänen palvelijoidensa ja heidän leiriensä kanssa, ja hän ratkaisi palvelijoidensa kanssa antaa Esaulle lahja kaikesta mitä hänellä oli hänen mukanaan, ja kaikesta hänen tavaroistaan; ja Jaakob nousi ylös aamulla, hän ja hänen miehensä, ja he valitsivat karjan joukosta lahjan Esaulle. 42 Ja tämä on lahjan määrä, jonka Jaakob valitsi laumastansa annettavaksi veljellensä Esaulle: ja hän valitsi kaksisataaneljäkymmentä päätä lammaskarjasta, ja hän valitsi kameleistaan ja aaseistaan kolmekymmentä kustakin, ja naudoista hän valitsi viisikymmentä lehmää. 43 Ja hän asetti ne kaikki kymmeneen laumaan, ja laittoi kunkin lajin keskenään, ja hän luovutti ne kymmenen palvelijansa käsiin, kunkin lauman itsenäisesti. 44 Ja hän käski heitä, ja sanoi heille, ”Pitäkää itsenne matkan päässä toisistanne, ja pankaa välimatka laumojen välille, ja kun Esau ja nuo hänen kanssaan olevat kohtaavat teidän ja kysyvät teiltä, sanoen, ”Keitä te olette, ja minne te menette, ja kenelle kuuluu kaikki tämä edellänne oleva”, sanokaa te heille, ”Me olemme Jaakobin palvelijoita, ja me tulemme tapaamaan Esauta rauhassa, ja katso Jaakob tulee meidän takanamme. 45 Ja se mikä on meidän edellämme on lahja lähetettynä Jaakobilta hänen veljelleen Esaulle.” 46 Ja jos he sanovat teille, ”Miksi hän viivyttelee teidän takananne, tulemasta kohtaamaan veljeänsä ja näkemään hänen kasvonsa”, silloin sanokaa heille, ”Totisesti hän tulee iloisesti meidän takanamme tapaamaan hänen veljeänsä, sillä hän sanoi, ”Minä lepytän hänet lahjalla joka kulkeutuu hänelle, ja tämän jälkeen minä tulen näkemään hänen kasvonsa,”” mahdollisesti hän tulee hyväksymään minut.” 47 Niin koko lahja kulki eteenpäin hänen palvelijoidensa käsissä, ja meni hänen edellään sen päivän, ja hän majoittui sen yön leireineen Jabuk-joen reunan luona, ja hän nousi ylös keskellä yötä, ja hän otti vaimonsa ja palvelijattarensa, ja kaiken hänelle kuuluvan, ja hän sinä yönä siirsi heidät Jabukin kahlauspaikan ylitse. 48 Ja kun hän siirsi kaiken hänelle kuuluvan virran ylitse, Jaakob jäi yksinään, ja mies kohtasi hänet, ja hän paini hänen kanssaan sen yön päivänkoittoon asti, ja Jaakobin reiden kuppi siirtyi pois liitoksistaan painin kautta hänen kanssaan. 49 Ja päivänkoitteessa mies jätti Jaakobin sinne, ja hän siunasi hänet ja lähti pois, ja Jaakob ylitti virran päivänkoitteessa, ja hän ontui reitensä yllä. 50 Ja aurinko nousi hänen päällensä, kun hän oli ylittänyt virran, ja hän tuli karjansa ja lastensa paikkaan. 51 Ja he kulkivat keskipäivään saakka, ja heidän kulkiessaan lahja kulkeutui heidän edellään. 52 Ja Jaakob nosti silmänsä ja katsoi, ja katso Esau oli matkan päässä, tulossa monien miestensä kanssa, noin neljäsataa, ja Jaakob oli suuresti peloissaan veljestään. 53 Ja Jaakob kiirehti ja jakoi lapsensa vaimoilleen ja sivuvaimoilleen, ja hänen tyttärensä Diinan hän pani rinnallensa, ja toimitti hänet palvelijoidensa käsiin. 54 Ja hän kulki lastensa ja vaimojensa edellä kohtaamaan veljensä, ja hän kumartui alas maahan, kyllä hän kumartui alas seitsemän kertaa, kunnes hän lähestyi veljeänsä, ja Jumala saattoi Jaakobin löytää armon ja suosion Esaun ja hänen miestensä nähden, sillä Jumala oli kuullut Jaakobin rukouksen. 55 Ja Jaakobin pelko ja hänen kauhunsa lankesi hänen veljensä Esaun päälle, sillä Esau pelkäsi suuresti Jaakobia sen vuoksi mitä Jumalan enkelit olivat tehneet Esaulle, ja Esaun viha Jaakobia vastaan oli kääntynyt hyväntahtoisuudeksi. 56 Ja kun Esau näki Jaakobin juoksevan häntä kohti, hän myös juoksi häntä kohti ja halasi häntä, ja hän kaatui hänen syliinsä, ja he suutelivat ja he itkivät. 57 Ja Jumala laittoi pelon ja hyvyyden Jaakobia kohti miesten sydämiin, jotka tulivat Esaun mukana, ja he myös suutelivat Jaakobia ja halasivat häntä. 58 Ja myös Elifas, Esaun poika, neljän veljensä kanssa, itkivät Jaakobin kanssa, ja he suutelivat häntä ja halasivat häntä, sillä Jaakobin pelko oli langennut heidän kaikkien päälle. 59 Ja Esau nosti silmänsä ja näki vaimot jälkikasvuineen, Jaakobin lapset, kävelevän Jaakobin takaa ja kumartuen tiellä Esaulle. 60 Ja Esau sanoi Jaakobille, ”Ketä nämä ovat sinun kanssasi, minun veljeni? ovatko he sinun lapsiasi vai palvelijoittesi?” ja Jaakob vastasi Esaulle ja sanoi, ”he ovat minun lapsiani jotka Jumala on suonut annettavan sinun palvelijallesi.” 61 Ja sillä aikaa kun Jaakob puhui Esaulle ja hänen miehillensä, Esau näki koko leirin, ja hän sanoi Jaakobille, ”Mistä sinä sait koko leirin jonka minä kohtasin eilisiltana?” ja Jaakob sanoi, ”Suosion löytämiseksi minun herrani nähden, se on se jonka Jumala on suosiollisesti antanut sinun palvelijallesi.” 62 Ja lahja tuli Esaun eteen, ja Jaakob kehotti Esauta, sanoen, ”Ota minä rukoilen sinua lahja, jonka minä olen tuonut herralleni”, ja Esau sanoi, ”Minkä vuoksi tämä minulle kuuluisi? pidä se, mikä sinulla on, itselläsi.” 63 Ja Jaakob sanoi, ”On velvollisuuteni antaa kaikki tämä, kun olen nähnyt sinun kasvosi, että sinä edelleen elät rauhassa.” 64 Mutta Esau kieltäytyi ottamasta lahjaa, ja Jaakob sanoi hänelle, ”Minä vetoan sinuun minun herrani, jos nyt olen löytänyt suosion sinun nähtesi, silloin vastaanota lahjani kädestäni, sillä minä olen sen vuoksi nähnyt sinun kasvosi, vaikka minä olin nähnyt jumalan kaltaisen kasvot, koska sinä olit iloinen kanssani.” 65 Ja Esau otti lahjan, ja Jaakob antoi lisäksi Esaulle hopeaa ja kultaa ja bdelliumia, sillä hän kehotti häntä niin kovasti, että hän otti ne. 66 Ja Esau jakoi karjan, joka oli leirissä, ja hän antoi puolet miehille, jotka olivat tulleet hänen kanssaan, sillä he olivat tulleet palkkaa vastaan, ja toisen puolen hän jätti lastensa käsiin. 67 Ja hopean ja kullan ja bdelliumin hän antoi vanhimman poikansa Elifaksen käsiin, ja Esau sanoi Jaakobille, ”Salli meidän jäädä sinun kanssani, ja me kuljemme hitaasti sinun kanssasi, kunnes sinä tulet minun paikkaani minun luokseni, että me asuisimme siellä yhdessä.” 68 Ja Jaakob vastasi veljellensä ja sanoi, ”Minä tekisin niin kuten minun herrani puhuu minulle, mutta herrani tietää, että lapset ovat herkkiä, ja lammaskarja ja nautakarja poikasineen, jotka ovat minun kanssani, kulkisivat, mutta hitaasti, sillä jos ne kulkisivat nopeasti, ne kaikki kuolisivat, sillä sinä tiedän niiden kuormat ja niiden väsymyksen. 69 Sen tähden menköön herrani palvelijasi edellä, ja minä kuljen hitaasti lasteni ja laumani tähden, kunnes minä tulen herrani paikkaan Seiriin.” 70 Ja Esau sanoi Jaakobille, ”Minä asetan sinun mukaasi muutamia väestä, jotka ovat minun kanssani pitämään huolta sinusta tiellä, ja kantamaan sinun väsymystäsi ja taakkaasi”, ja hän sanoi, ”Mitä minun herrani tarvitsisi, jos minä voin löytää suosion sinun silmissäsi?” 71 Katso minä tulen sinun luoksesi Seiriin asumaan siellä yhdessä kuten olet puhunut, mene sinä silloin sinun väkesi kanssa sillä minä tulen seuraamaan sinua.” 72 Ja Jaakob sanoi tämän Esaulle, jotta poistaisi Esaun ja hänen miehensä luotansa, niin että Jaakob voisi jälkeenpäin mennä isänsä huoneeseen Kanaanin maahan. 73 Ja Esau kuuli Jaakobin ääntä, ja Esau palasi neljänsadan miehen kanssa, jotka olivat hänen kanssaan heidän tiellensä Seiriin, ja Jaakob ja kaikki hänelle kuuluva kulki sinä päivänä Kanaanin maan päähän saakka sen rajoille, ja hän pysyi siellä jonkin aikaa.

 

33 Sekem & Diina

1 Ja jonkin ajan jälkeen Jaakob meni pois maan rajoilta, ja hän saapui Shalemin maahan, joka on Sekemin kaupunki, mikä on Kanaanin maassa, ja hän lepäsi kaupungin edustalla. 2 Ja hän osti maapalstan, joka oli siellä, maan kansan Hamorin lapsilta, viidellä sekelillä. 3 Ja Jaakob rakensi sinne itselleen talon, ja hän pystytti telttansa siellä, ja hän teki lehtimajat karjallensa, sen vuoksi hän kutsui sen paikan nimeksi Sukkoth. 4 Ja Jaakob pysyi Sukkotissa vuoden ja kuusi kuukautta. 5 Siihen aikaan joitakin maan asukkaiden naisista meni Sekemin kaupunkiin tanssimaan ja iloitsemaan kaupungin kansan tyttärien kanssa, ja kun he lähtivät, silloin Raakel ja Leea, Jaakobin vaimot perheineen myös menivät katsomaan kaupungin tyttärien riemuitsemista. 6 Ja Jaakobin tytär Diina meni myös heidän mukanaan ja näki kaupungin tyttäret, ja he pysyivät siellä näiden tyttärien edessä, kunnes kaikki kaupungin väki seisoi heidän luonaan katsomassa heidän ilonpitoansa, ja kaikki kaupungin kansan vaikutusvaltaiset olivat siellä. 7 Ja Hamorin poika Sekem, maan ruhtinas oli myös siellä näkemässä heitä. 8 Ja Sekem näki Jaakobin tyttären Diinan istuvan äitinsä kanssa kaupungin tyttärien edessä, ja neito miellytti häntä suuresti, ja hän siellä kysyi ystäviltään ja väeltään, sanoen, ”Kenen tytär on tuo joka istuu naisten joukossa, jota minä en tunne tästä kaupungista?” 9 Ja he sanoivat hänelle, ”Totisesti tämä on Jaakobin tytär, hebrealaisen Iisakin pojan, joka on asunut tässä kaupungissa jonkin aikaa”, ja kun ilmoitettiin, että maan tyttäret lähtivät riemuitsemaan, hän meni äitinsä ja sivuvaimojen mukana, jotka istuivat heidän joukossaan kuten huomattiin. 10 Ja Sekem näki Jaakobin tyttären Diinan ja, kun hän katsoi häntä, hänen sielunsa kiinnittyi Diinaan. 11 Ja hän lähetti ja sai hänet otettua väkisin, ja Diina tuli Sekemin taloon ja hän tarttui häneen väkisin ja makasi hänen kanssaan ja nöyryytti hänet, ja hän rakasti häntä äärimmäisesti ja asetti hänet hänen taloonsa. 12 Ja he tulivat ja kertoivat asian Jaakobille, ja kun Jaakob kuuli, että Sekem oli häpäissyt hänen tyttärensä Diinan, Jaakob lähetti kaksitoista hänen palvelijaansa noutamaan Diinan Sekemin talosta, ja he menivät ja saapuivat Sekemin talolle ottamaan Diina pois sieltä. 13 Ja kun he tulivat, Sekem tuli ulos heidän luokseen miehinensä ja ajoivat heidät pois hänen huoneestaan, eikä hän sallinut heidän tulla Diinan eteen, vaan Sekem istui Diinan kanssa suudellen ja halaten häntä heidän silmiensä edessä. 14 Ja Jaakobin palvelijat tulivat takaisin ja kertoivat hänelle, sanoen, ”Kun me tulimme, hän ja hänen miehensä ajoivat meidät pois, ja näin Sekem teki Diinalle meidän silmiemme edessä.” 15 Ja Jaakob tunsi voimakkaammin, että Sekem oli tahrannut hänen tyttärensä, mutta hän ei sanonut mitään, ja hänen poikansa olivat laiduntamassa hänen karjaansa vainiolla, ja Jaakob pysyi vaiti, kunnes he palasivat. 16 Ja ennen kuin hänen poikansa saapuivat kotiin Jaakob lähetti kaksi tyttöä palvelijoidensa tyttäristä huolehtimaan Diinasta Sekemin talossa, ja jäämään hänen kanssaan, ja Sekem lähetti kolme ystävistään hänen isänsä Hamorin luokse, joka Chiddekemin poika, joka Peredin poika, sanoen, ”Hanki minulle tämä tyttö vaimoksi.” 17 Ja hiviläisen Chiddekemin poika Hamor tuli hänen poikansa Sekemin taloon, ja hän istui hänen eteensä, ja Hamor sanoi pojallensa, ”Sekem, eikö siis ole naista sinun kansasi tyttärien joukossa kun sinä haluat ottaa hebrealaisen naisen joka ei ole sinun kansaasi?” 18 Ja Sekem sanoi hänelle, ”Hänet ainoastaan sinun täytyy hankkia minulle, sillä hän on ihastuttava minun nähteni”; ja Hamor teki hänen poikansa sanan mukaan, sillä hänen mielestään hän oli suuresti rakastunut. 19 Ja Hamor lähti Jaakobin luokse keskustelemaan hänen kanssaan tästä asiasta, ja kun hän oli lähtenyt poikansa Sekemin talosta, ennen kuin hän tuli Jaakobin luokse puhumaan hänelle, katso Jaakobin pojat olivat tulleet vainiolta, niin pian kuin he kuulivat asian mitä Hamorin poika Sekem oli tehnyt. 20 Ja miehet olivat hyvin murheellisia heidän siskostaan, ja he kaikki tulivat kotiin vihasta palavina, ennen heidän karjansa kokoamisen aikaa. 21 Ja he tulivat ja istuivat heidän isänsä eteen ja he puhuivat hänelle vihasta palavina, sanoen, ”Totisesti kuolema on asiaankuuluvaa tälle miehelle ja hänen kotitaloudelleen, koska Herra koko maailman Jumala käski Nooaa ja hänen lapsiaan, että ”Ihminen ei saa koskaan ryöstää, eikä tehdä aviorikosta”; nyt katso Sekem on sekä riistänyt että harjoittanut haureutta meidän siskomme kanssa, eikä yksikään koko kaupungin kansasta ole puhunut sanaakaan hänelle. 22 Varmasti sinä tiedät ja ymmärrät, että kuoleman tuomio koskee Sekemiä ja hänen isäänsä, ja koko kaupunkia asian takia joka on tehty. 23 Ja heidän puhuessaan heidän isänsä edessä tästä asiasta, katso Sekemin isä Hamor tuli puhumaan Jaakobin luokse hänen poikansa sanat Diinaa koskien, ja hän istui Jaakobin ja hänen poikiensa eteen. 24 Ja Hamor puhui heille, sanoen, ”Minun poikani Sekemin sielu kaipaa sinun tytärtäsi; minä pyydän sinua anna hänet hänelle vaimoksi ja lankoudu meidän kanssamme; anna meille sinun tyttäriäsi niin me tulemme antamaan sinulle meidän tyttäriämme, ja asu sinä meidän kanssamme maassamme niin me tulemme olemaan kuin yhtä kansaa maassa. 25 Sillä meidän maamme on hyvin avara, joten asukaa te ja käykää kauppaa siinä ja hankkikaa omistuksia siinä, ja toimikaa siinä, kuten haluatte, eikä kukaan estä teitä sanomalla sanan teille.” 26 Ja Hamor lakkasi puhumasta Jaakobille ja hänen pojilleen, ja katso Sekem hänen poikansa oli tullut hänen jälkeensä, ja hän istui heidän eteensä. 27 Ja Sekem puhui Jaakobin ja hänen poikiensa edessä, sanoen, ”Suo minun löytää suosio sinun silmissäsi, että tahdot antaa minulle tyttäresi, ja mitä vain sinä sanot minulle, sen minä teen hänen puolesta. 28 Pyydä minulta yltäkylläisesti myötäjäisiä ja lahja, ja minä tulen antamaan sen, ja mitä vain sinä sanot minulle, sen minä haluan tehdä, ja kuka tahansa on se, joka kapinoi sinun käskyjäsi vastaan, hän on kuoleva; ainoastaan anna tyttö minulle vaimoksi.” 29 Ja Simeon ja Leevi vastasivat Hamorille ja Sekemille hänen pojallensa petollisesti, sanoen, ”Kaiken mitä olette puhuneet meille, me tulemme tekemään teille. 30 Ja katso meidän siskomme on sinun talosi sisällä, mutta pysy poissa hänen luotaan, kunnes me lähetämme meidän isällemme Iisakille tästä aiheesta, sillä me emme voi päättää mitään ilman hänen suostumustaan. 31 Sillä hän tietää meidän isämme Abrahamin tiet, ja mitä tahansa hän sanoo meille, me kerromme teille, me emme salaa mitään teiltä.” 32 Ja Simeon ja Leevi puhuivat tämän Sekemille ja hänen isälleen löytääkseen tekosyyn, ja etsiäkseen neuvon, mitä olisi tehtävä Sekemille ja hänen kaupungilleen tässä asiassa. 33 Ja kun Sekem ja hänen isänsä kuulivat Simeonin ja Leevin sanat, se vaikutti heistä hyvältä, ja Sekem ja hänen isänsä lähtivät kotiinsa. 34 Ja kun he olivat menneet, Jaakobin pojat sanoivat heidän isälleen, sanoen, ”Katso, me tiedämme, että kuolema kuuluu näille pahoille ja heidän kaupungillensa, koska he rikkovat sitä minkä Jumala oli käskenyt Nooalle ja hänen lapsilleen ja hänen siemenellensä heidän jälkeensä. 35 Ja myös koska Sekem teki tämän teon meidän siskollemme saastuttamalla hänet, sillä sellaista riettautta ei koskaan tehdä meidän joukossamme. 36 Nyt siis tietäkää ja nähkää mitä te teette, ja etsikää neuvo ja selitys mitä on tehtävä heille, tämän kaupungin kaikkien asukkaiden surmaamiseksi.” 37 Ja Simeon sanoi heille, ”Tässä on sopiva neuvo teille: sanokaa heille, että ympärileikkaavat jokaisen miespuolisen heidän joukostaan niin kuin me olemme ympärileikattuja, ja jos he eivät tahdo tehdä tätä, me otamme tyttäremme pois heiltä ja menemme pois. 38 Ja jos he suostuvat tekemään tämän ja tekevät sen, silloin, kun he ovat vaipuneet alas kivusta, me hyökkäämme heidän kimppuunsa miekoillamme, kuin sellaisen päälle, joka on hiljaa ja rauhallisena, ja me surmaamme jokaisen miespuolisen heidän keskuudesta.” 39 Ja Simeonin neuvo miellytti heitä, ja Simeon ja Leevi ratkaisivat tehdä heille, kuten oli esitetty. 40 Ja seuraavana aamuna Sekem ja Hamor hänen isänsä tulivat jälleen Jaakobin ja hänen poikiensa luokse, puhumaan Diinasta, ja kuulemaan minkä vastauksen Jaakobin pojat antaisivat heidän sanoihinsa. 41 Ja Jaakobin pojat puhuivat petollisesti heille, sanoen, ”Me kerroimme meidän isällemme Iisakille kaikki sinun sanasi, ja sinun sanasi miellyttivät häntä. 42 Mutta hän puhui meille, sanoen, ”Näin Abraham hänen isänsä käski häntä Jumalan, koko maailman Herran luota, että kuka tahansa mies joka ei ole hänen jälkeläisensä joka tahtoo ottaa yhden hänen tyttäristään, on saattava jokaisen häneen kuuluvan miespuolisen ympärileikattavaksi, kuten meidän on ympärileikattu, ja silloin me voimme antaa hänelle meidän tyttäremme vaimoksi. 43 Nyt me olemme tehneet teille tiettäväksi kaikki tiemme, jotka meidän isämme puhui meille, sillä me emme voi tehdä tätä mistä te puhuitte meille, antaa tytärtämme ympärileikkaamattomalle miehelle, sillä se on häpäisy meille. 44 Mutta tässä me haluamme suostua sinulle, antamalla sinulle tyttäremme, ja me tahdomme myös ottaa itsellemme teidän tyttäriänne, ja haluamme asua teidän joukossanne ja olla yhtä kansaa kuten olette puhuneet, jos te tahdotte kuulla meitä, ja suostutte olemaan kuten me, ympärileikkaamalla jokaisen teihin kuuluvan miespuolisen, niin kuin mekin olemme ympärileikattuja. 45 Ja jos te ette tahto kuulla meitä, saada jokainen miespuolinen ympärileikatuiksi kuten me olemme ympärileikanneet, kuten olemme käskeneet, silloin me tulemme sinun luoksesi, ja otamme tyttäremme pois sinulta ja lähdemme pois.” 46 Ja Sekem ja hänen isänsä Hamor kuulivat Jaakobin poikien sanat, ja asia miellytti heitä kovasti, ja Sekem ja hänen isänsä Hamor kiirehtivät toteuttamaan Jaakobin poikien toiveita, sillä Sekem tykkäsi kovasti Diinasta, ja hänen sielunsa oli nauliintunut häneen. 47 Ja Sekem ja hänen isänsä Hamor kiirehtivät kaupungin portille, ja kokosivat kaikki heidän kaupunkinsa miehet ja puhuivat heille Jaakobin poikien sanat, sanoen, 48 ”Me saavuimme näiden miesten luo, Jaakobin poikien, ja me puhuimme heille heidän tyttärestään, ja nämä miehet suostuivat toimimaan meidän toiveittemme mukaan, ja katso meidän maamme on hyvin laaja heille, ja he tahtovat asua siinä, ja käydä kauppaa siinä, ja me olemme oleva yhtä kansaa; me tulemme ottamaan heidän tyttäriänsä, ja meidän tyttäriämme me annamme heille vaimoiksi. 49 Mutta ainoastaan tällä ehdolla nämä miehet suostuvat tekemään tämän asian, että jokainen miespuolinen meidän joukossamme tulee ympärileikatuksi kuten heidät on ympärileikattu, niin kuin heidän Jumalansa käski heille, ja kun me olemme tehneet ohjeittensa mukaan tulemalla ympärileikatuiksi, silloin he haluavat asua meidän joukossamme, ja me olemme oleva yhtenä kansana heidän kanssaan.” 50 Ja kun kaikki kaupungin miehet kuulivat Sekemin ja hänen isänsä Hamorin sanat, silloin kaikki heidän kaupunkinsa miehet olivat myöntyväisiä tähän esitykseen, ja he tottelivat tulemalla ympärileikatuiksi, sillä Sekem ja hänen isänsä olivat heistä suuresti arvostettuja, olemalla maan ruhtinaita. 51 Ja seuraavana päivänä, Sekem ja hänen isänsä Hamor nousivat ylös aikaisin aamulla, ja he kokosivat kaikki heidän kaupunkinsa miehet kaupungin keskelle, ja he kutsuivat Jaakobin pojat, jotka ympärileikkasivat jokaisen miespuolisen, jotka heihin kuuluivat sinä päivänä ja seuraavana. 52 Ja he ympärileikkasivat Sekemin ja hänen isänsä Hamorin, ja Sekemin viisi veljeä, ja sitten jokainen nousi ylös ja meni kotiinsa, sillä tämä asia oli Herralta Sekemin kaupunkia vastaan, ja Herralta oli Simeonin neuvo tässä asiassa, jotta Herra jättäisi Sekemin kaupungin Jaakobin kahden pojan käsiin.

 

34 Sekemin teurastus

1 Ja kaikkien miespuolisten lukumäärä jotka ympärileikattiin, oli kuusisataaneljäkymmentäviisi miestä, ja kaksisataaneljäkymmentäkuusi lasta. 2 Mutta Chiddekem, Peredin poika, Hamorin isä, ja hänen kuusi veljestä, eivät tahtoneet kuulla Sekemiä ja hänen isäänsä Hamoria, ja he eivät tulleet ympärileikatuiksi, sillä Jaakobin poikien ehdotus oli kuvottava heidän nähtensä, ja heidän vihansa suuresti nousi tästä, että kaupungin kansa ei kuunnellut heitä. 3 Ja toisen päivän iltana, he löysivät kahdeksan pientä lasta joita ei oltu ympärileikattu, sillä heidän äitinsä olivat salanneet heidät Sekemiltä ja hänen isältään Hamorilta, ja kaupungin miehiltä. 4 Ja Sekem ja hänen isänsä Hamor lähettivät heidät tuotavaksi heidän eteensä ympärileikattaviksi, kun Chiddekem ja hänen kuusi veljestä juoksivat heitä kohti miekoillansa, ja pyrkivät surmaamaan heidät. 5 Ja he tavoittelivat surmaavansa myös Sekemin ja hänen isänsä Hamorin ja he etsivät surmatakseen Diinan heidän kanssaan tämän asian vuoksi. 6 Ja he sanoivat heille, ”Mikä on tämä asia, jonka te olette tehneet? eikö ole naista veljienne kanaanilaisten tyttärien joukosta, kun te tahdotte ottaa itsellenne hebrealaisten tyttäriä joita te ette ennen tunteneet, ja haluatte tehdä tämän toimenpiteen josta teidän isänne eivät koskaan käskeneet teitä? 7 Kuvitteletteko että menestytte tämän toimen välityksellä, jonka olette toteuttaneet? ja mitä te vastaatte tästä tapauksesta veljillenne kanaanilaisille, jotka tulevat huomenna ja kysyvät teiltä tästä asiasta? 8 Ja jos teidän toimenne ei vaikuta oikealta ja hyvältä heidän mielestään, mitä te teette elämänne puolesta, ja minulle elämiemme puolesta, kun ette ole kuunnelleet ääntämme? 9 Ja jos maan asukkaat ja kaikki teidän veljenne Haamin lapset, ovat kuuleva teostanne, sanoen, 10 ”Hebrealaisen naisen vuoksi tekivät Sekem ja hänen isänsä Hamor, ja kaikki heidän kaupunkinsa asukkaat, tekivät sitä mistä eivät olleet tietoisia ja, josta heidän esi-isänsä eivät koskaan heitä käskeneet”, minne silloin te pakenette tai minne peitätte häpeänne, kaikkina päivinänne veljienne Kanaanin maan asukkaiden edessä? 11 Nyt sen tähden me emme voi kannattaa tätä asiaa jonka olette tehneet, eikä meidän päällemme voida kuormittaa tällä ikeellä, josta meidän edeltäjämme eivät käskeneet meitä. 12 Katso huomenna me menemme ja kokoamme kaikki veljemme, kanaanilaisveljet jotka asuvat maassa, ja me kaikki tulemme ja surmaamme teidät ja kaikki nuo jotka luottavat teihin, niin ettei jäännöstä jää teistä tai heistä.” 13 Ja kun Hamor ja hänen poikansa Sekem kuulivat Chiddekemin ja hänen veljiensä sanat, he kauheasti pelästyivät henkensä puolesta heidän sanoistaan, ja he katuivat sitä mitä he olivat tehneet. 14 Ja Sekem ja hänen isänsä Hamor vastasivat heidän isälleen Chiddekemille ja hänen veljilleen, ja he sanoivat heille, ”Kaikki sanat jotka te puhuitte meille ovat tosia. 15 Nyt älkää sanoko, älkääkä kuvitelko sydämissänne, että hebrealaisten rakkauden vuoksi me teimme tämän teon josta meidän esi-isämme eivät meitä käskeneet. 16 Mutta koska me näimme, ettei heidän aikomuksensa ja halunsa ollut myöntyä meidän toiveisiimme ottaa heidän tyttärensä, paitsi tällä ehdolla, niin me kuulimme heidän ääntänsä ja teimme tämän toimen, jonka te näitte, saavuttaaksemme halumme heistä. 17 Ja kun me olemme saavuttaneet vaatimuksemme heiltä, silloin me palaamme heidän luoksensa ja teemme heille sen, mitä te sanotte meille. 18 Me vetoamme teihin nyt odottamaan ja viipymään, kunnes meidän lihamme on oleva parantunut ja me jälleen tulemme vahvoiksi, ja sitten me menemme yhdessä heitä vastaan, ja tehkää heille se, mitä on teidän ja meidän sydämissämme.” 19 Ja Jaakobin tytär Diina kuuli kaikki nämä sanat, jotka Chiddekem ja hänen veljensä olivat puhuneet, ja mitä Hamor ja hänen poikansa Sekem ja heidän kaupunkinsa kansa olivat vastanneet heille. 20 Ja hän kiirehti ja lähetti erään palvelijattaristaan, jonka hänen isänsä oli lähettänyt pitämään hänestä huolta Sekemin talossa, hänen isänsä Jaakobin ja hänen veljiensä luokse, sanoen: 21 ”Näin Chiddekem ja hänen veljensä neuvoivat sinua koskien, ja näin Hamor ja Sekem ja kaupungin kansa vastasivat heille.” 22 Ja kun Jaakob kuuli nämä sanat, hän täyttyi raivosta, ja hän oli närkästynyt heistä, ja hänen vihansa syttyi heitä vastaan. 23 Ja Simeon ja Leevi vannoivat ja sanoivat, ”Niin totta kuin Herra elää, koko maailman Jumala, huomenna tähän aikaan mennessä, koko kaupungissa ei ole oleva jäännöstä jäljellä.” 24 Ja kaksikymmentä nuorta miestä olivat salanneet itsensä joita ei oltu ympärileikattu, ja nämä nuoret miehet taistelivat Simeonia ja Leeviä vastaan, ja Simeon ja Leevi tappoivat kahdeksantoista heistä, ja kaksi pakeni heiltä ja pääsi pakoon joihinkin kalkkikuoppiin joita oli kaupungissa, ja Simeon ja Leevi etsivät heitä, mutta eivät kyenneet löytämään heitä. 25 Ja Simeon ja Leevi jatkoivat kaupungissa kiertelyä, ja he surmasivat koko kaupungin väen miekan terällä, eivätkä he jättäneet yhtäkään jäljelle. 26 Ja kaupungin keskellä oli suuri sekasorto, ja kaupungin kansan huuto nousi taivaaseen, ja kaikki naiset ja lapset huusivat kovaa. 27 Ja Simeon ja Leevi surmasivat koko kaupungin; he eivät jättäneet yhtäkään miespuolista jäljelle koko kaupungista. 28 Ja he surmasivat Hamorin ja hänen poikansa Sekemin miekan terällä, ja veivät Diinan pois Sekemin talosta ja he lähtivät pois sieltä. 29 Ja Jaakobin pojat menivät ja palasivat takaisin, ja he tulivat surmattujen luokse, ja ryöstivät kaiken heidän omaisuutensa, joka oli kaupungissa ja vainiolla. 30 Ja heidän viedessään sotasaalista, kolmesataa miestä nousi ja heitti tomua heitä kohti ja paiskoivat heitä kivillä, kunnes Simeon kääntyi heitä kohti ja hän tappoi heidät kaikki miekan terällä, ja Simeon palasi Leevin eteen, ja tuli sisälle kaupunkiin. 31 Ja he ottivat pois heidän lampaansa ja heidän nautansa ja heidän karjansa, ja myös naisten ja pienokaisten jäännöksen, ja he johdattivat kaikki nämä pois, ja he avasivat portin ja lähtivät ulos ja saapuivat heidän isänsä tykö tarmokkaina. 32 Ja kun Jaakob näki kaiken, mitä he olivat tehneet kaupungille, ja näki sotasaaliin, jonka he ottivat heiltä, Jaakob oli hyvin vihainen heille, ja Jaakob sanoi heille, ”Mitä tämä on minkä te olette minulle tehneet? katso minä saavutin rauhan maan kanaanilaisten asukkaiden joukossa, eikä yksikään kajonnut minuun. 33 Ja nyt te olette tehneet saattaaksenne minut vastenmieliseksi maan asukkaille, kanaanilaisten ja perissiläisten joukossa, ja minä olen vain vähälukuinen, ja he tulevat kokoontumaan minua vastaan ja surmaavat minut, kun he kuulevat teidän teostanne heidän veljiensä kanssa, ja minä ja minun kotitalouteni tulemme tuhoutumaan.” 34 Ja Simeon ja Leevi ja kaikki heidän veljensä heidän kanssaan vastasivat heidän isällensä Jaakobille ja sanoivat hänelle, ”Katso me elämme maassa, ja tekisikö Sekem tällaista meidän siskollemme? miksi sinä olet hiljaa kaikesta mitä Sekem on tehnyt? ja toimisiko hän meidän siskomme kanssa kuin katujen porton kanssa?” 35 Ja naisten määrä jotka Simeon ja Leevi ottivat vangeiksi Sekemin kaupungista, joita he eivät surmanneet, oli kahdeksankymmentäviisi, jotka eivät olleet yhtyneet mieheen. 36 Ja heidän joukossaan oli nuori tyttö kaunis ulkonäöltään ja hyvin suosittu, jonka nimi oli Bunah, ja Simeon otti hänet vaimoksi, ja miespuolisten lukumäärä, jotka he ottivat vangeiksi eivätkä surmanneet, oli neljäkymmentäseitsemän, mutta muut he surmasivat. 37 Ja kaikki nuorukaiset ja tytöt jotka Simeon ja Leevi olivat ottaneet vangeiksi Sekemin kaupungista, olivat palvelijoina Jaakobin pojille ja heidän lapsilleen heidän jälkeensä, siihen päivään saakka, kun Jaakobin pojat lähtivät pois Egyptin maasta. 38 Ja kun Simeon ja Leevi olivat lähteneet kaupungista, kaksi nuorta miestä jotka olivat jääneet jäljelle, jotka olivat salanneet itsensä kaupungissa, eivätkä kuolleet kaupungin kansan joukossa, nousivat ylös, ja nämä nuoret miehet menivät sisälle kaupunkiin ja kävelivät siellä ympäriinsä, ja löysivät kaupungin autiona ilman miestä, ja ainoastaan naisia itkemässä, ja nämä nuoret miehet huusivat ja sanoivat, ”Katsokaa, tämä on pahuus, jonka hebrealaisen Jaakobin pojat tekivät tällä kaupungille, kun he saattoivat tänä päivänä tuhotuksi yhden kanaanilaisten kaupungeista, eivätkä pelänneet koko Kanaanin maata henkensä puolesta.” 39 Ja nämä miehet jättivät kaupungin ja menivät Tapnachin kaupunkiin, ja he tulivat sinne ja kertoivat Tapnachin asukkaille kaiken mitä heille oli tapahtunut, ja kaiken mitä Jaakobin pojat olivat tehneet Sekemin kaupungille. 40 Ja tieto saapui Jashubille Tapnachin kuninkaalle, ja hän lähetti miehiä Sekemin kaupunkiin toteamaan noiden miesten ilmoittamaa asiaa, sillä kuningas ei uskonut heitä tässä asiassa, sanoen, ”Kuinka voi kaksi miestä hävittää niin laajan kaupungin kuin Sekem?” 41 Ja Jashubin sanansaattajat tulivat takaisin ja kertoivat hänelle, sanoen, ”Me saavuimme kaupunkiin, ja se on hävitetty, siellä ei ole yhtäkään miestä; ainoastaan itkeviä naisia; eikä siellä ole yhtäkään lammaslaumaa tai karjalaumaa, sillä kaikki mitä kaupungissa oli, Jaakobin pojat veivät pois.” 42 Ja Jashub ihmetteli tätä, sanoen, ”Kuinka kaksi miestä pystyy tekemään tämän, tuhoamaan niin laajan kaupungin, eikä yksikään mies pystynyt kestämään heitä vastaan? 43 Sillä sen kaltaista ei ole ollut Nimrodin päivistä, eikä peräti kaukaisesta ajasta ole sen kaltaista tapahtunut”; ja Jashub, Tapnachin kuningas, sanoi kansalle, ”Olkaa rohkeat ja me menemme ja sodimme näitä hebrealaisia vastaan, ja tehkää heille samoin kuin he tekivät kaupungille, ja me tulemme kostamaan kaupungin kansan asian.” 44 Ja Jashub, Tapnachin kuningas, neuvotteli tästä asiasta hänen neuvonantajiensa kanssa, ja hänen neuvojansa sanoivat hänelle, ”Yksin sinä et tule menestymään hebrealaisista, sillä heidän täytyy olla voimallisia toteuttamaan tämä työ koko kaupungille. 45 Jos kaksi heistä raunioitti koko kaupungin, eikä kukaan seissyt heitä vastaan, totisesti jos sinä menet heitä vastaan, he tulevat kaikki nousemaan meitä vastaan ja tuhoavat meidät samoin. 46 Mutta jos sinä lähetät kaikille kuninkaille ympärillämme, ja tulkoot he yhteen, silloin me menemme heidän kanssaan ja sodimme Jaakobin poikia vastaan; silloin sinä olet ylivoimainen heitä vastaan.” 47 Ja Jashub kuuli neuvonantajiensa sanat, ja heidän sanansa miellyttivät häntä ja hänen kansaansa, ja hän teki niin; ja Tapnachin kuningas Jashub lähetti kaikille amorilaisten kuninkaille, jotka ympäröivät Sekemiä ja Tapnachia, sanoen, 48 ”Lähtekää minun kanssasi ja auttakaa minua, niin me surmaamme hebrealaisen Jaakobin ja kaikki hänen poikansa, ja tuhoamme heidät pois maasta, sillä näin hän teki Sekemin kaupungille, ettekö te vielä tiedä sitä?” 49 Ja kaikki amorilaisten kuninkaat kuulivat pahuuden jonka Jaakobin pojat olivat tehneet Sekemin kaupungille, ja he suuresti tyrmistyivät heistä. 50 Ja seitsemän amorilaisten kuningasta kokoontui kaikkien sotajoukkojensa kanssa, noin kymmenentuhatta miekkaa kantavan miehen kanssa, ja he tulivat sotimaan Jaakobin poikia vastaan; ja Jaakob kuuli, että amorilaisten kuninkaat olivat kokoontuneet taistelemaan hänen poikiansa vastaan, ja Jaakob oli suuresti peloissaan, ja se ahdisti häntä. 51 Ja Jaakob huudahti Simeonia ja Leeviä vastaan, sanoen, ”Mikä on tämä teko jonka te teitte? miksi olette vahingoittaneet minua, tuomalla minua vastaan kaikki Kanaanin lapset tuhoamaan minut ja minun kotitalouteni? sillä minä olin levossa, peräti minä ja minun huonekuntani, ja te olette toteuttaneet tämän asian minulle, ja yllyttäneet maan asukkaat minua vastaan lähestymistavoillanne.” 52 Ja Juuda vastasi hänen isälleen, sanoen, ”Turhaanko minun veljeni Simeon ja Leevi surmasivat kaikki Sekemin asukkaat? Totisesti se tapahtui koska Sekem oli nöyryyttänyt meidän siskomme, ja rikkonut meidän Jumalamme käskyn Nooalle ja hänen lapsilleen, sillä Sekem otti meidän siskomme väkisin, ja harjoitti haureutta hänen kanssaan. 53 Ja Sekem teki kaiken tämän pahuuden eikä yksikään hänen kaupunkinsa asukkaista keskustellut hänen kanssaan, sanomalla, ”Miksi sinä teet tämän?” varmasti tämän tähden minun veljeni menivät ja löivät kaupungin, ja Herra luovutti sen heidän käsiinsä, koska sen asukkaat olivat rikkoneet Jumalamme käskyjä. Onko se silloin turhaan, että he ovat tehneet kaiken tämän? 54 Ja nyt miksi sinä pelkäät tai olet ahdistunut, ja miksi sinä olet tyytymätön minun veljiini, ja miksi sinun vihasi on syttynyt heitä vastaan? 55 Totisesti meidän Jumalamme, joka jätti heidän käsiinsä Sekemin kaupungin ja sen kansan, Hän myös tulee jättämään meidän käsiimme kaikki kanaanilaisten kuninkaat, jotka ovat tulossa meitä vastaan, ja me teemme heille, kuten minun veljeni tekivät Sekemille. 56 Nyt pysy rauhallisena heistä ja heitä pois sinun pelkosi, mutta luota Herraan meidän Jumalaamme, ja rukoile Häntä auttamaan meitä ja vapauttamaan meidät, ja luovuttamaan vihollisemme meidän käsiimme.” 57 Ja Juuda kutsui yhden isänsä palvelijoista, ”Mene nyt ja näe minne nuo kuninkaat, jotka ovat tulossa meitä vastaan, ovat sijoittuneet sotajoukkojensa kanssa.” 58 Ja palvelija meni ja katsoi kaukaa, ja ne kulkivat Siihonin vuorta vastapäätä, ja näki kaikki kuninkaiden leirien seisovan vainioilla, ja hän palasi Juudan luokse ja sanoi, ”Katso kuninkaat ovat sijoittuneena vainiolle kaikkien leiriensä kanssa, väkeä erittäin paljon, kuin hiekkaa meren rannalla.” 59 Ja Juuda sanoi Simeonille ja Leeville, ja kaikille veljillensä, ”Voimistakaa itsenne ja olkaa urheuden poikia, sillä Herra meidän Jumalamme on meidän kanssamme, älkää pelätkö heitä. 60 Astukaa esiin kukin mies, vyöttäköön sota-aseensa, jousensa ja miekkansa, ja me menemme ja sodimme näitä ympärileikkaamattomia miehiä vastaan; Herra on meidän Jumalamme, Hän tulee pelastamaan meidät.” 61 Ja he nousivat ylös, ja kukin vyötti sota-aseensa, suuret ja pienet, yksitoista Jaakobin poikaa, ja kaikki Jaakobin palvelijat heidän kanssaan. 62 Ja kaikki Iisakin palvelijat jotka olivat Iisakin luona Hebronissa, kaikki tulivat heidän luokseen varustautuneina kaikenlaisilla sotavälineillä, ja Jaakobin pojat ja heidän palvelijansa, olivat satakaksitoista miestä, lähtivät kohti näitä kuninkaita, ja Jaakob myös meni heidän mukanaan. 63 Ja Jaakobin pojat lähettivät heidän isänsä Iisakin Abrahamin pojan luokse Hebroniin, sama on Kireath-arba, sanoen, 64 ”Rukoile me pyydämme sinua meidän puolestamme Herraa meidän Jumalaamme, suojelemaan meidät kanaanilaisten käsiltä jotka ovat saapuneet meitä vastaan, ja luovuttamaan heidät meidän käsiimme.” 65 Ja Abrahamin poika Iisak rukoili Herraa poikiensa puolesta, ja hän sanoi, ”Oi Herra Jumala, Sinä lupasit minun isälleni, sanoen, ”Minä tulen moninkertaistamaan sinun siemenesi kuin taivaan tähdet ovat”, ja Sinä lisäksi lupasit minulle, ja vahvistit Sinun sanasi, nyt kun Kanaanin kuninkaat ovat tulossa yhteen, käymään sotaan lasteni kanssa, vaikka he eivät osallistuneet väkivaltaan. 66 Nyt sen tähden, oi Herra Jumala, koko maailman Jumala, harhauta, minä rukoilen Sinua, näiden kuninkaiden neuvo, etteivät he taistelisi minun poikiani vastaan. 67 Ja vaikuta näiden kuninkaiden ja heidän kansansa sydämet minun poikieni kauhulla ja saata alas heidän ylpeytensä, ja että he kääntyisivät pois minun pojistani. 68 Ja Väkevällä kädelläsi ja ulosojennetulla käsivarrellasi vapauta minun poikani ja heidän palvelijansa heistä, sillä Väkevyys ja Valta ovat Sinun käsissäsi tehdä kaikki tämä.” 69 Ja Jaakobin pojat ja heidän palvelijansa menivät kohti näitä kuninkaita, ja he luottivat Herraan heidän Jumalaansa, ja heidän kulkiessaan, Jaakob heidän isänsä myös rukoili Herraa ja sanoi, ”Oi Herra Jumala, Voimallinen ja Korotettu Jumala, joka on hallinnut vanhoista päivistä asti, tähän asti ja ikuisesti; 70 Sinä olet Hän, joka herätät sodat ja saatat ne lakkaamaan, Sinun kädessäsi ovat Voima ja Valta korottaa ja tuoda alas; oi tulkoon rukoukseni hyväksytyksi Sinun edessäsi, että Sinä voit kääntyä minun puoleeni armoissasi, vaikuta näiden kuninkaiden sydämet ja heidän kansansa minun poikieni kauhulla, ja kauhistuta heidät ja heidän leirinsä, ja Sinun suuressa Hyvyydessäsi vapauta kaikki nuo, jotka Sinuun luottavat, sillä se olet Sinä joka voit saattaa kansan meidän allemme ja vähentää kansakunnat meidän valtamme alle.”

 

35 Amorilaisten reaktio

1 Ja kaikki amorilaisten kuninkaat saapuivat ja ottivat heidän paikkansa vainiolla keskustellakseen heidän neuvonantajiensa kanssa mitä olisi tehtävä Jaakobin poikien kanssa, sillä he olivat vieläkin peloissaan heistä, sanoen, ”Katso, kaksi heistä surmasi koko Sekemin kaupungin.” 2 Ja Herra kuuli Iisakin ja Jaakobin rukoukset, ja Hän täytti kaikki näiden kuninkaiden neuvonantajien sydämet suurella pelolla ja kauhulla, että he yksimielisesti esittivät, 3 ”Oletteko typeriä tänä päivänä, tai eikö teissä ole ymmärrystä, että te tahdotte sotia hebrealaisten kanssa, ja miksi te pidätte nautintona oman tuhonne tänä päivänä? 4 Katso kaksi heistä tuli Sekemin kaupunkiin ilman pelkoa tai kauhua, ja he surmasivat kaikki kaupungin asukkaat, ettei yksikään mies seissyt heitä vastaan, ja kuinka te kykenette sotimaan heidän kaikkien kanssa? 5 Totisesti tietäkää, että heidän Jumalansa on erittäin kiintynyt heihin, ja on tehnyt suuria asioita heille, sellaisia joita ei ole tehty vanhoista päivistä asti, ja kaikkien kansakuntien jumalien joukossa, ei ole yhtäkään joka voi tehdä Hänen voimallisten tekojen veroisesti. 6 Totisesti Hän vapautti heidän isänsä Abrahamin, hebrealaisen, Nimrodin kädestä, ja koko hänen kansansa kädestä, jotka olivat monet kerrat yrittäneet surmata hänet. 7 Hän pelasti hänet myös tulesta, jonne kuningas Nimrod oli heittänyt hänet, ja hänen Jumalansa vapautti hänet siitä. 8 Ja kuka muu voi tehdä sen kaltaista? totisesti se oli Abraham, joka surmasi Elamin viisi kuningasta, kun he olivat koskeneet hänen veljensä poikaan, joka niinä päivinä asui Sodomassa. 9 Ja hän otti hänen palvelijansa, joka oli uskollinen hänen talossaan ja muutamia hänen miehistään, ja he ajoivat takaa Elamin kuninkaita yhtenä yönä ja tappoivat heidät, ja palauttivat hänen veljensä pojalle kaiken hänen omaisuutensa, minkä he olivat ottaneet häneltä. 10 Ja totisesti tietäkää, että näiden hebrealaisten Jumala on kovasti mieltynyt heihin, ja he ovat myös mieltyneet Hänen kanssaan, sillä he tietävät, että Hän vapauttaa heidät kaikista vihollisistaan. 11 Ja katso hänen rakkautensa kautta Jumalaansa, Abraham otti ainoan ja arvokkaan poikansa ja pyrki viemään hänet ylös polttouhrina Jumalallensa, ja eikö se olisi ollut Jumalan puolesta, joka esti hänet tekemästä tämän, hän olisi muuten tehnyt sen rakkautensa kautta hänen Jumalaansa. 12 Ja Jumala näki kaikki hänen tekonsa, ja vannoi hänelle, ja lupasi hänelle, että Hän vapauttaisi hänen poikansa ja kaiken hänen siemenensä jokaisesta ahdingosta, joka lankeaisi heille, koska hän oli tehnyt tämän asian, ja hänen rakkautensa kautta Jumalaansa keskeytti hänen säälinsä lastaan kohtaan. 13 Ja ettekö ole kuulleet mitä heidän Jumalansa teki faaraolle Egyptin kuninkaalle, ja Gerarin kuninkaalle Abimelekille, Abrahamin vaimon ottamisen kautta, joka sanoi hänestä, ”Hän on minun siskoni”, etteivät he surmaisi häntä hänen vuoksensa, ja ajatuksesta ottaa hänet vaimoksi? ja Jumala teki heille ja heidän kansalleen kaiken mitä olette kuulleet. 14 Ja katso, me itse näimme silmillämme, että Esau, Jaakobin veli, hyökkäsi hänen luoksensa neljänsadan miehen kanssa, pyrkimyksenä surmata hänet, sillä hänen mieleensä muistui, että hän oli ottanut pois häneltä isänsä siunauksen. 15 Ja hän meni tapaamaan häntä, kun hän tuli Syyriasta, surmaamaan äidin lapsineen, ja kuka vapautti hänet hänen käsistään, paitsi hänen Jumalansa, johon hän uskoi? Hän vapautti hänet veljensä kädestä ja myös hänen vastustajiensa käsistä, ja varmasti Hän jälleen tulee suojelemaan heitä. 16 Kuka ei tiedä, että se oli heidän Jumalansa, joka innoitti heidät voimalla toteuttamaan Sekemin kaupungille onnettomuuden, josta kuulitte? 17 Voiko se silloin olla heidän omasta voimastaan, että kaksi miestä pystyisi tuhoamaan niin laajan kaupungin kuin Sekemin eikä se olisi ollut heidän Jumalansa johon he luottivat? hän sanoi ja teki heille kaiken tämän surmatakseen kaupungin asukkaat heidän kaupungistaan. 18 Ja voitteko silloin olla ylivoimaisia heistä, jotka ovat tulleet esiin yhdessä teidän kaupungistanne taistelemaan heidän kaikkien kanssa, vaikkapa tuhat kertaa niin paljon tulisi teidän avuksenne? 19 Varmasti te tiedätte ja ymmärrätte ettette tule taistelemaan heidän kanssaan, vaan te tulette sotimaan heidän Jumalansa kanssa, joka valitsi heidät, ja te olette sen vuoksi kaikki tulleet tänä päivänä tuhottaviksi. 20 Nyt siksi pidättäytykää tästä onnettomuudesta, jota te olette yrittämässä tuoda itsenne päälle, ja teille tulee olemaan parempi olla menemättä taisteluun heidän kanssaan, vaikka he ovat vähäiset lukumäärässä, koska heidän Jumalansa on heidän kanssaan.” 21 Ja kun amorilaisten kuninkaat kuulivat kaikki nämä sanat heidän neuvonantajiltaan, heidän sydämensä täyttyivät kauhusta, ja he pelkäsivät Jaakobin poikia ja eivätkä tahtoneet taistella heitä vastaan. 22 Ja he kallistivat korvansa neuvonantajiensa sanoille, ja he kuuntelivat kaikki heidän sanansa, ja neuvonantajien sanat suuresti miellyttivät kuninkaita, ja he tekivät niin. 23 Ja kuninkaat kääntyivät ja pidättäytyivät Jaakobin pojista, sillä he eivät rohjenneet lähestyä heitä käymään sotaa heidän kanssaan, sillä he pelkäsivät kovasti heitä, ja heidän sydämensä sulivat heidän sisällään heidän pelostaan. 24 Sillä tämä lähti heille Herralta, sillä Hän kuuli Hänen palvelijoidensa Iisakin ja Jaakobin rukoukset, sillä he luottivat Häneen; ja kaikki nämä kuninkaat palasivat leireinensä sinä päivänä, kukin omaan kaupunkiinsa, eivätkä he sillä kertaa sotineet Jaakobin poikien kanssa. 25 Ja Jaakobin pojat pitivät heidän asemansa sinä päivänä iltaan asti Sihonin vuorta vastapäätä, ja nähden, että nämä kuninkaat eivät tulleet sotimaan heitä vastaan, Jaakobin pojat palasivat kotiin.

 

36 Edomilaiset kasvavat voimassa

1 Siihen aikaan Herra ilmestyi Jaakobille sanoen, ”Nouse, mene Betheliin ja jää sinne, ja tee sinne alttari Herralle joka ilmestyy sinulle, joka vapautti sinut ja sinun poikasi ahdistuksesta.” 2 Ja Jaakob nousi poikiensa kanssa ja kaiken hänelle kuuluvan kanssa, ja he menivät ja saapuivat Betheliin Herran sanan mukaan. 3 Ja Jaakob oli yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotta vanha, kun hän meni Betheliin, ja Jaakob ja hänen poikansa ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, pysyivät Bethelissä Luzissa, ja siellä hän rakensi alttarin Herralle, joka ilmestyi hänelle, ja Jaakob ja hänen poikansa jäivät Betheliin kuudeksi kuukaudeksi. 4 Siihen aikaan Uzin tytär Deborah kuoli, Rebekan hoitaja, joka oli ollut Jaakobin kanssa; ja Jaakob hautasi hänet Bethelissä tammen alle, joka oli siellä.

2208 AM – Rebekka kuoli

5 Ja Rebekka Bethuelin tytär, Jaakobin äiti, kuoli myös siihen aikaan Hebronissa, sama on Kireath-arba, ja hänet haudattiin Makpelan luolaan, jonka Abraham oli ostanut Heetin lapsilta. 6 Ja Rebekan elämä oli satakolmekymmentäkolme vuotta, ja hän kuoli. Ja kun Jaakob kuuli, että hänen äitinsä Rebekka oli kuollut, hän itki katkerasti hänen äitiään, ja järjesti suuren valittajaisen hänen vuokseen, ja hänen hoitajansa Deboran vuoksi tammen alla, ja hän kutsui sen paikan nimeksi Allon-bachuth.

2208 AM – Laban kuoli

7 Ja Laban syyrialainen kuoli niinä päivinä, sillä Jumala löi häntä, koska hän rikkoi liiton, joka oli olemassa hänen ja Jaakobin välillä. 8 Ja Jaakob oli sata vuotta vanha, kun Herra ilmestyi hänelle, ja siunasi hänet ja kutsui hänen nimekseen Israel, ja Raakel Jaakobin vaimo tuli raskaaksi niinä päivinä. 9 Ja siihen aikaan Jaakob ja kaikki hänelle kuuluva matkusti Bethelistä mennäkseen isänsä huoneeseen Hebroniin.

2209 AM – Raakel kuoli

10 Ja kun he kulkivat tiellä, ja oli vielä pieni matka saapua Efratiin, Raakel synnytti pojan ja hänellä oli raskas synnytys ja hän kuoli. 11 Ja Jaakob hautasi hänet Efratin tielle, joka on Bethlehem, ja hän asetti pilarin hänen hautansa päälle, joka on siellä tänäkin päivänä; ja Raakelin päivät olivat neljäkymmentäviisi vuotta ja hän kuoli. 12 Ja Jaakob kutsui hänen poikansa nimeksi, joka oli syntynyt hänelle, jonka Raakel synnytti hänelle, Benjamin, sillä hän oli syntynyt hänelle maassa hänen oikeaan käteensä. 13 Ja Raakelin kuoleman jälkeen tapahtui, että Jaakob pystytti telttansa sivuvaimonsa Bilhan telttaan. 14 Ja Ruuben oli kateellinen äitinsä Leean puolesta tämän vuoksi, ja hän täyttyi vihasta, ja hän nousi vihassaan ylös ja meni ja astui sisälle Bilhan telttaan ja hän sieltä syrjäytti isänsä sängyn. 15 Siihen aikaan syntymäoikeus, yhdessä kuninkaallisen ja papillisen viran kanssa, poistettiin Ruubenin pojilta, sillä hän oli häpäissyt hänen isänsä sängyn, ja syntymäoikeus annettiin Joosefille, kuninkaallinen virka Juudalle, ja pappeus Leeville, koska Ruuben oli saastuttanut isänsä sängyn. 16 Ja nämä ovat Jaakobin sukupolvet, jotka syntyivät hänelle Padan-Aramissa, ja Jaakobin pojat olivat kaksitoista. 17 Leean pojat olivat esikoinen Ruuben, ja Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, ja heidän siskonsa Diina; ja Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin. 18 Silpan pojat, Leean palvelijattaren, olivat Gad ja Asher, ja Bilhan pojat, Raakelin palvelijattaren, olivat Dan ja Naftali; nämä ovat Jaakobin pojat, jotka olivat syntyneet hänelle Padan-Aramissa. 19 Ja Jaakob ja hänen poikansa ja kaikki hänelle kuuluvat matkustivat ja saapuivat Mamreen, joka on Kireath-arba, se on Hebronissa, missä Abraham ja Iisak asuivat muukalaisina, ja Jaakob poikiensa ja kaiken hänelle kuuluvien kanssa, asuivat hänen isänsä kanssa Hebronissa. 20 Ja hänen veljensä Esau ja hänen poikansa, ja kaikki hänelle kuuluva menivät Seirin maahan ja asuivat siellä, ja saivat omistuksia Seirin maassa, ja Esaun lapset olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät valtavasti Seirin maassa. 21 Ja nämä ovat Esaun sukupolvet jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa, ja Esaun poikia oli viisi. 22 Ja Adah synnytti Esaulle hänen esikoisensa Elifaksen, ja hänelle [Esaulle] syntyi myös Reuel, ja Ahlibamah synnytti hänelle Jeushen, Yaalamin ja Korahin. 23 Nämä ovat Esaun lapsia jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa; ja Esaun pojan Elifaksen pojat olivat Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz ja Amalex, ja Reuelin pojat olivat Nachath, Zerach, Shamah ja Mizzah. 24 Ja Jeuksen pojat olivat Timnah, Alvah, Jetheth; ja Yaalamin pojat olivat Alah, Phinor ja Kenaz. 25 Ja Korahin pojat olivat Teman, Mibzar, Magdiel ja Eram; nämä ovat Esaun poikien suvut ruhtinaskunnittain Seirin maassa. 26 Ja nämä ovat hoorilaisen Seirin poikien nimet, Seirin maan asukkaiden, Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishan, Ezer ja Dishon, seitsemän poikaa. 27 Ja Lotan lapset olivat Hori, Heman ja heidän siskonsa Timna, se on Timna, joka tuli Jaakobille ja hänen pojilleen, mutta he eivät tahtoneet kuunnella häntä, niin hän lähti ja tuli Esaun pojan Elifaksen sivuvaimoksi, ja hän synnytti hänelle Amalekin. 28 Ja Shobalin pojat olivat Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, ja Onam, ja Zibeonin pojat olivat Ajah, ja Anah, tämä on se Anah, joka löysi Yemimin erämaasta, kun hän ruokki isänsä Zibeonin aaseja.

Kauhistuttavat pedot

29 Ja kun hän oli ruokkimassa isänsä aaseja, hän johdatti ne erämaahan eri kertoina ruokkimaan niitä. 30 Ja eräänä päivänä, kun hän vei ne yhdelle autiomaista meren rannikolla, vastapäätä ihmisten asuttamaa erämaata ja, kun hän laidunsi niitä, katso hyvin ankara myrsky tuli meren toiselta puolelta ja pysähtyi aasien yläpuolelle, jotka olivat siellä ruokailemassa, ja ne kaikki seisoivat paikallaan. 31 Ja jälkeenpäin noin satakaksikymmentä suurta ja kauhistuttavaa eläintä tuli erämaasta meren toiselta puolelta, ja ne kaikki tulivat paikkaan missä aasit olivat, ja ne asettuivat sinne. 32 Ja nuo eläimet, keskiosasta alaspäin, olivat ihmisen pojan muotoisia, ja niiden keskeltä ylöspäin, joillakin oli karhujen kaltaisuus, ja joillakin keephaksen kaltaisuus, hännät takanaan alkaen olkapäidensä välistä ulottuen alas maahan, kuten ducheephathin hännät, ja nämä eläimet tulivat ja asettuivat ja ratsastivat näiden aasien päällä, ja johdattivat ne pois, ja ne pysyivät poissa tähän päivään asti. 33 Ja yksi näistä eläimistä lähestyi Anahia ja iski häntä hännällään, ja sitten pakeni siitä paikasta. 34 Ja kun hän näki tämän teon, hän oli äärimmäisen peloissaan henkensä puolesta, ja hän pakeni ja pääsi pakoon kaupunkiin. 35 Ja hän kertoi hänen pojillensa ja veljillensä kaiken mitä hänelle oli tapahtunut, ja monet miehet lähtivät etsimään aaseja, mutta eivät pystyneet löytämään niitä. Ja Anah ja hänen veljensä eivät menneet enää siihen paikkaan sitä seuraavasta päivästä, sillä he pelkäsivät kovasti henkensä puolesta. 36 Ja Seirin pojan Anahin lapset, olivat Dishon ja hänen siskonsa Ahlibamah, ja Dishonin lapset olivat Hemdan, Eshdan, Ithran ja Cheran, ja Ezerin lapset olivat Bilhan, Zaavan ja Akan, ja Dishonin lapset olivat Uz ja Aran. 37 Nämä ovat hoorilaisen Seirin lasten perheet heidän ruhtinaskuntiensa mukaan Seirin maassa. 38 Ja Esau ja hänen lapsensa asuivat hoorilaisen Seirin maassa, maan asukkaan, ja he saivat omaisuuksia siinä ja olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät kovasti. Ja Jaakob ja hänen lapsensa ja kaikki hänelle kuuluvat, asuivat heidän isänsä Iisakin kanssa Kanaanin maassa, kuten Herra oli käskenyt Abrahamia heidän isäänsä.

 

37 Kanaanilaissodat alkavat

2214 AM – Jaakob hyökkäsi

1 Ja Jaakobin elämän sataviidentenä vuotena, joka on Jaakobin lastensa kanssa Kanaanin maassa asumisen yhdeksäs vuosi, kun hän tuli Padan-Aramista. 2 Ja niinä päivinä Jaakob matkusti lastensa kanssa Hebronista, ja he menivät ja palasivat Sekemin kaupunkiin, he ja kaikki heille kuuluva, ja he asettuivat sinne asumaan, sillä Jaakobin lapset saavuttivat hyvän ja runsaan laidunmaan heidän karjallensa Sekemin kaupungissa, Sekemin kaupunki oli silloin uudelleen rakennettu, ja siellä oli noin kolmesataa miestä ja naista. 3 Ja Jaakob ja hänen lapsensa ja kaikki hänelle kuuluva asettuivat asumaan vainion osalle, jonka Jaakob oli ostanut Sekemin isältä Hamorilta, kun he saapuivat Padan-Aramista ennen kuin Simeon ja Leevi olivat lyöneet kaupungin. 4 Ja kaikki nuo kanaanilaiset kuninkaat ja amorilaiset jotka ympäröivät Sekemin kaupunkia, kuulivat että Jaakobin pojat olivat jälleen tulleet Sekemiin ja asuivat siellä. 5 Ja he sanoivat, ”Tulevatko hebrealaisen Jaakobin pojat jälleen kaupunkiin ja asettuvat asumaan siellä, sen jälkeen, kun ovat surmanneet sen asukkaat ja ajaneet heidät ulos? palaavatko he nyt ja lisäksi ajavat ulos nuo, jotka asuvat kaupungissa vai surmaavat heidät?” 6 Ja kaikki Kanaanin kuninkaat jälleen kokoontuivat, ja he tulivat yhdessä käymään sotaa Jaakobin ja hänen poikiensa kanssa. 7 Ja Jashub Tapnachin kuningas lähetti lisäksi kaikille naapurikuninkaillensa, Elanille Gaashin kuninkaalle, ja Ihurille Shilohin kuninkaalle, ja Parathonille Chazarin kuninkaalle, ja Susille Sartonin kuninkaalle, ja Labanille Bethchoranin kuninkaalle, ja Shabirille Othnay-mahin kuninkaalle, sanoen, 8 ”Tulkaa minun luokseni ja tukekaa minua, ja surmatkaamme hebrealainen Jaakob ja hänen poikansa, ja kaikki hänelle kuuluva, sillä he ovat jälleen tulleet Sekemiin omistamaan sen ja surmaamaan sen asukkaat kuten aikaisemminkin.” 9 Ja kaikki nämä kuninkaat kokoontuivat yhteen ja saapuivat kaikkine leireinensä, väkeä äärimmäisen runsaasti kuin hiekkaa meren rannalla, ja he olivat kaikki vastapäätä Tapnachia. 10 Ja Tapnachin kuningas Jashub lähti heidän luokseen koko sotaväkensä kanssa, ja hän leiriytyi heidän kanssaan vastapäätä Tapnachia kaupungin ulkopuolelle, ja kaikki nämä kuninkaat he jakoivat seitsemään joukkoon, seitsemän leiriä Jaakobin poikia vastaan. 11 Ja he lähettivät julistuksen Jaakobille ja hänen pojillensa, sanoen, ”Tulkaa te kaikki esiin meidän tykömme, että me voimme pitää keskustelun yhdessä tasangolla, ja kostaa Sekemin miesten asian, jotka te surmasitte heidän kaupungistaan, ja te nyt uudestaan palaatte Sekemin kaupunkiin ja asetutte asumaan sinne, ja surmaatte sen asukkaat kuten ennenkin.” 12 Ja Jaakobin pojat kuulivat tämän ja heidän vihansa syttyi äärimmäisesti Kanaanin kuninkaiden sanoista, ja kymmenen Jaakobin pojista kiirehti ja nousi ylös, ja kukin heistä vyötti sota-aseensa; ja oli satakaksi heidän palvelijoistaan heidän kanssaan varustettuna taistelujärjestykseen. 13 Ja kaikki nämä miehet, Jaakobin pojat heidän palvelijoidensa kanssa, lähtivät kohti näitä kuninkaita, ja Jaakob heidän isänsä oli heidän mukanaan, ja he kaikki seisoivat Sekemin kukkulan päällä. 14 Ja Jaakob rukoili Herraa hänen poikiensa puolesta, ja hän levitti kätensä Herran puoleen, ja hän sanoi, ”Oi Jumala, Sinä olet Kaikkivaltias Jumala, Sinä olet meidän Isämme, Sinä muodostit meidät ja me olemme Sinun käsiesi työtä; minä rukoilen Sinua vapauttamaan minun poikani Sinun armosi kautta pois heidän vihollistensa kädestä, jotka ovat tänä päivänä tulossa taistelemaan heidän kanssaan ja pelasta heidät heidän kädestä, sillä Sinun kädessäsi on Valta ja Voima, pelastaa vähäiset monilta. 15 Ja anna minun pojilleni, Sinun palvelijoillesi, sydämen vahvuus ja kyky sotia heidän vastustajiensa kanssa, alistaakseen heidät, ja saattaa heidän viholliset kaatumaan heidän edessään, ja älköön minun poikani ja heidän palvelijansa kuolko Kanaanin lasten käsien kautta. 16 Mutta jos Sinun silmissäsi vaikuttaa hyvältä ottaa pois poikieni ja heidän palvelijoidensa elämät, ota ne Sinun armossasi Sinun palvelijoidesi käsien kautta, etteivät he tuhoutuisi tänä päivänä amorilaisten kuninkaiden käsien kautta.” 17 Ja kun Jaakob taukosi rukoilemasta Herraa, maa järisi sen paikaltaan, ja aurinko pimeni, ja kaikki nämä kuninkaat kauhistuivat ja suuri tyrmistys valtasi heidät. 18 Ja Herra kuuli Jaakobin rukouksen, ja Herra vaikutti kaikkien kuninkaiden ja heidän sotajoukkojensa sydämet kauhulla ja Jaakobin poikien pelolla. 19 Sillä Herra saattoi heidän kuulla sotavaunujen ääntä, ja voimallisten hevosten ääntä Jaakobin pojilta, ja suuren heihin liittyneen sotajoukon ääntä. 20 Ja nämä kuninkaat valtasi suuri pelko Jaakobin pojista, ja heidän seisoessaan osastoissaan, katso Jaakobin pojat etenivät heidän kimppuunsa, satakahdentoista miehen voimin, kovalla ja mahtavalla huudolla. 21 Ja kun kuninkaat näkivät Jaakobin poikien etenevät heitä kohti, he olivat entistä enemmän paniikin lyömiä, ja he kallistuivat vetäytymään Jaakobin poikien edestä kuten ensimmäisellä kerralla, eivätkä taistelleet heidän kanssaan. 22 Mutta he eivät vetäytyneet, sanoen, ”Se olisi häpeä meille näin kahdesti vetäytyä hebrealaisten edestä.” 23 Ja Jaakobin pojat tulivat lähelle ja etenivät kaikkia näitä kuninkaita ja heidän sotajoukkojaan vastaan, ja he näkivät, ja katso se oli hyvin valtava väki, lukuisampi kuin meren hiekka. 24 Ja Jaakobin pojat huusivat Herraa ja sanoivat, ”Auta meitä oi Herra, auta meitä ja vastaa meille, sillä me luotamme Sinuun, ja älä salli meidän kuolla näiden ympärileikkaamattomien miesten käsien kautta, jotka tänä päivänä ovat tulleet meitä vastaan.” 25 Ja Jaakobin pojat valmistivat sota-aseensa, ja he ottivat käsiinsä kukin mies kilpensä ja keihäänsä, ja he etenivät taisteluun. 26 Ja Juuda, Jaakobin poika, juoksi ensimmäisenä veljiensä edellä, ja kymmenen palvelijaansa kanssansa, ja hän meni kohti näitä kuninkaita. 27 Ja Jashub, Tapnachin kuningas, myös tuli esille ensimmäisenä sotaväkensä kanssa Juudan eteen, ja Juuda näki Jashubin ja hänen sotaväkensä tulevan häntä kohti, ja Juudan viha syttyi, ja hänen vihansa paloi sisällään, ja hän lähestyi taisteluun, jossa Juuda vaaransi elämänsä. 28 Ja Jashub ja koko hänen sotajoukkonsa eteni Juudaa kohti, ja hän ratsasti erittäin vahvan ja voimallisen hevosen päällä, ja Jashub oli hyvin urhoollinen mies, ja suojautui raudalla ja pronssilla päästä jalkoihin. 29 Ja hänen ratsastaessaan hevosen päällä, hän ampui nuolia molemmilla käsillä edestä ja takaa, kuten oli hänen tapansa kaikissa taisteluissaan, eikä hän koskaan ampunut ohi paikasta jonne hän tähtäsi nuoliansa. 30 Ja kun Jashub tuli taistelemaan Juudan kanssa, ja oli singonnut useita nuolia Juudaa vastaan, Herra sitoi Jashubin käden, ja kaikki nuolet, jotka hän ampui, sinkoutuivat häneen omiin miehiinsä. 31 Ja tästä huolimatta, Jashub jatkoi etenemistä Juudaa kohti, haastaakseen hänet nuolilla, mutta välimatka heidän välillään oli noin kolmekymmentä kyynärää, ja kun Juuda näki Jashubin ampuvan nuoliansa häntä vastaan, hän juoksi hänen luokseen raivonkiihkoisella mahdillaan. 32 Ja Juuda otti leveän kiven maasta, ja sen paino oli kuusikymmentä sekeliä, ja Juuda juoksi Jashubia kohti, ja kivellä iski häntä hänen kilpeensä, että Jashub ällistyi kumahduksesta, ja putosi hevosen selästä maahan. 33 Ja kilpi puhkesi rikki Jashubin kädestä, ja iskun voimasta kimposi noin viidentoista kyynärän päähän, ja kilpi putosi toisen leirin eteen. 34 Ja kuninkaat, jotka tulivat Jashubin kanssa, näkivät matkan päästä Juudan voiman, Jaakobin pojan, ja mitä hän oli tehnyt Jashubille, ja he pelkäsivät kauheasti Juudaa. 35 Ja he kokoontuivat lähelle Jashubin leiriä, nähden hänen sekaannuksen, ja Juuda veti miekkansa ja iski neljäkymmentäkaksi miestä Jashubin leiristä, ja koko Jashubin leiri pakeni Juudan edestä, eikä kukaan mies pystynyt seisomaan häntä vastaan, ja he jättivät Jashubin ja pakenivat hänen luotaan, ja Jashub makasi edelleen maassa. 36 Ja Jashub näki, että kaikki hänen leirinsä miehet olivat paenneet hänen luotaan, kiirehti ja nousi ylös kauhusta Juudaa kohtaan, ja seisoi jaloillansa Juudaa vastapäätä. 37 Ja Jashubilla oli kaksintaistelu Juudan kanssa, kilpi kilpeä vasten, ja Jashubin miehet kaikki pakenivat, sillä he suuresti pelkäsivät Juudaa. 38 Ja Jashub otti keihäänsä käteensä iskeäkseen Juudaa päähän, mutta Juuda oli nopeasti asettanut kilpensä päähänsä Jashubin keihästä vastaan, niin että Juudan kilpi otti vastaan iskun Jashubin keihäästä, niin kilpi halkesi myös. 39 Ja kun Juuda näki, että hänen kilpensä oli haljennut, hän kiireesti veti miekkansa ja iski Jashubia hänen nilkkoihinsa, ja katkaisi hänen jalkansa, että Jashub kaatui maahan, ja keihäs putosi pois hänen kädestään. 40 Ja Juuda kiireesti nouti Jashubin keihään, jolla hän leikkasi irti hänen päänsä ja heitti sen hänen jalkojensa viereen. 41 Ja kun Jaakobin pojat näkivät mitä Juuda oli tehnyt Jashubille, he kaikki juoksivat toisten kuninkaiden joukkoihin, ja Jaakobin pojat sotivat Jashubin sotaväen kanssa, ja kaikkien kuninkaiden sotajoukkojen kanssa mitä siellä oli. 42 Ja Jaakobin pojat saattoivat viisitoistatuhatta heidän miehistään kaatumaan, ja he surmasivat heidät kuin iskettäisiin kurpitsoja, ja loput pakenivat henkensä edestä. 43 Ja Juuda seisoi edelleen Jashubin ruumiin luona, ja riisui Jashubin rengaspanssaristaan. 44 Ja Juuda otti pois myös raudan ja pronssin, jota oli Jashubin ympärillä, ja katso yhdeksän miestä Jashubin kapteeneista eteni taistelemaan Juudaa vastaan. 45 Ja Juuda kiirehti ja otti kiven maasta, ja löi sillä yhtä heistä päähän, ja hänen kallonsa murtui, ja ruumis putosi myös hevosen selästä maahan. 46 Ja kahdeksan kapteenia jotka olivat jäljellä, nähden Juudan voiman, pelästyivät suuresti ja he pakenivat, ja Juuda kymmenen miehensä kanssa ajoivat heitä takaa, ja he saavuttivat heidät ja surmasivat heidät. 47 Ja Jaakobin pojat olivat edelleen lyömässä kuninkaiden sotajoukkoja, ja he surmasivat useita heistä, mutta nuo kuninkaat rohkeasti pitivät heidän asemansa heidän kapteeneinaan, eivätkä vetäytyneet paikoiltaan, ja he huusivat niitä sotajoukkoja vastaan, jotka pakenivat Jaakobin poikien edestä, mutta kukaan ei tahtonut kuunnella heitä, sillä he pelkäsivät henkensä puolesta, etteivät kuolisi. 48 Ja kaikki Jaakobin pojat, lyötyään kuninkaiden sotajoukot, palasivat ja tulivat Juudan eteen, ja Juuda oli edelleen surmaamassa kahdeksaa Jashubin kapteeneista, ja riisumassa pois heidän vaatteitaan. 49 Ja Leevi näki Elonin, Gaashin kuninkaan, etenevän häntä kohti, neljäntoista kapteeninsa kanssa surmaamaan häntä, mutta Leevi ei tiennyt sitä varmasti. 50 Ja Elon kapteeneinensa lähestyi lähelle, ja Leevi katsoi taakseen ja näki, että taistelu oli annettu hänelle takaa, ja Leevi juoksi kahdentoista palvelijansa kanssa, ja he menivät ja surmasivat Elonin ja hänen kapteeninsa miekan terällä.

 

38 Kanaanilaissodat jatkuvat

1 Ja Ihuri Shilohin kuningas tuli auttamaan Elonia, ja hän lähestyi Jaakobia, kun Jaakob jännitti jousensa, joka oli hänen kädessään ja nuolella iski Ihuria, joka aiheutti hänen kuolemansa. 2 Ja kun Shilohin kuningas Ihuri oli kuollut, neljä jäljelle jäänyttä kuningasta pakeni asemistaan loppujen kapteeneiden kanssa, ja he pyrkivät vetäytymään, sanoen, ”Meillä ei ole enempää voimaa hebrealaisten kanssa sen jälkeen kun he ovat tappaneet kolme kuningasta ja heidän kapteeninsa, jotka olivat voimallisempia kuin me olemme.” 3 Ja kun Jaakobin pojat näkivät, että jäljellä olevat kuninkaat olivat poistuneet heidän asemistaan, he ajoivat heitä takaa, ja Jaakob myös tuli Sekemin kukkulalta paikasta missä oli seissyt, ja he lähtivät kuninkaiden perään ja he lähestyivät heitä palvelijoidensa kanssa. 4 Ja kuninkaat ja kapteenit jäljellä olevien sotajoukkojensa kanssa, nähden, että Jaakobin pojat lähestyivät heitä, pelästyivät henkensä puolesta ja pakenivat, kunnes saapuivat Charin kaupunkiin. 5 Ja Jaakobin pojat ajoivat heitä Charin kaupungin portille, ja he löivät suurella verilöylyllä kuninkaiden ja heidän sotaväkensä joukossa, noin neljätuhatta miestä, ja kun he surmasivat kuninkaiden sotajoukkoa, Jaakob oli itse kiireinen jousensa kanssa surmaten kuninkaat, ja hän tappoi heidät kaikki. 6 Ja hän surmasi Parathonin Chazarin kuninkaan Chazarin kaupungin portilla, ja hän jälkeenpäin surmasi Susin Sartonin kuninkaan, ja Labanin Bethchorin kuninkaan, ja Shabirin Machnaymahin kuninkaan, ja hän tappoi heidät kaikki nuolilla, nuolen kuhunkin heistä, ja he kuolivat. 7 Ja Jaakobin pojat näkivät, että kaikki kuninkaat olivat kuolleet ja, että he olivat murtuneet ja vetäytymässä, niin he jatkoivat taistelua kuninkaiden sotajoukkojen kanssa Chazarin porttia vastapäätä, ja löivät vielä noin neljäsataa heidän miehistään. 8 Ja Jaakobin palvelijoista kolme kaatui siinä taistelussa, ja kun Juuda näki, että kolme hänen palvelijoistaan oli kuollut, se suututti häntä kovasti, ja hänen vihansa paloi hänen sisällään amorilaisia vastaan. 9 Ja kaikki miehet, jotka olivat jäljellä kuninkaiden sotajoukosta, pelkäsivät suuresti elämiensä puolesta, ja he juoksivat ja mursivat Chazarin kaupungin muurien portin, ja he kaikki menivät sisälle kaupunkiin turvaan. 10 Ja he piilottivat itsensä Chazarin kaupungin keskellä, sillä Chazarin kaupunki oli hyvin laaja ja suuri, ja kun kaikki nämä sotajoukot olivat menneet kaupunkiin, Jaakobin pojat juoksivat heidän peräänsä kaupunkiin. 11 Ja neljä urhoollista miestä, kokeneita taistelussa, lähtivät kaupungista ja seisahtuivat kaupungin sisäänkäyntiin, esiin vedetyt miekat ja keihäät käsissään, ja he asettivat itsensä Jaakobin poikia vastaan, eivätkä sallineet heidän astua sisälle kaupunkiin. 12 Ja Naftali juoksi ja tuli heidän väliinsä ja miekallansa löi kaksi heistä, ja katkaisi heidän päänsä yhdellä iskulla. 13 Ja hän kääntyi kahden muun puoleen, ja katso he olivat paenneet, ja hän ajoi heitä takaa, saavutti heidät, löi heitä ja surmasi heidät. 14 Ja Jaakobin pojat tulivat kaupunkiin ja näkivät, ja katso siellä oli toinen muuri kaupunkiin, ja he etsivät muurin porttia, mutta eivät kyenneet löytämään sitä, ja Juuda singahti muurin huipun päälle, ja Simeon ja Leevi seurasivat häntä, ja he kaikki kolme laskeutuivat muurilta kaupunkiin. 15 Ja Simeon ja Leevi surmasivat kaikki miehet, jotka juoksivat turvaan sisälle kaupunkiin, ja myös kaupungin asukkaat vaimoineen ja pienokaisineen, he surmasivat miekan terällä, ja kaupungin huudot kohosivat ylös taivaaseen. 16 Ja Dan ja Naftali loikkasivat muurin päälle näkemään mikä aiheutti valituksen äänen, sillä Jaakobin pojat tunsivat ahdistusta heidän veljistään, ja he kuulivat kaupungin asukkaiden puhuvan itkien ja anoen, sanoen, ”Ottakaa kaikki mitä me omistamme kaupungissa ja menkää pois, ainoastaan älkää rangaisko meitä kuolemaan.” 17 Ja kun Juuda, Simeon, ja Leevi olivat lakanneet kaupungin asukkaiden surmaamisen, he nousivat muurille ja huusivat Dania ja Naftalia, jotka olivat muurin päällä, ja muille veljilleen, ja Simeon ja Leevi tiedottivat heitä kaupungin sisäänkäynnistä, ja kaikki Jaakobin pojat tulivat noutamaan sotasaalista. 18 Ja Jaakobin pojat ottivat Chazarin kaupungin sotasaaliin, lammaslaumat ja nautalaumat, ja omaisuuden, ja he ottivat kaiken mitä voitiin napata, ja menivät pois sinä päivänä kaupungista. 19 Ja seuraavana päivänä Jaakobin pojat menivät Sartoniin, sillä he kuulivat, että Sartonin miehet, jotka olivat jääneet kaupunkiin, olivat kokoontuneet taistelemaan heidän kanssaan, sillä heidän kuninkaansa oli surmattu. Ja Sarton oli hyvin korkea ja linnoitettu kaupunki, ja kaupunkia ympäröi syvä vallihauta. 20 Ja suojamuurin pilari oli noin viisikymmentä kyynärää ja sen leveys neljäkymmentä kyynärää, eikä siinä ollut paikkaa ihmiselle astua sisälle kaupunkiin suojamuurin tähden, ja Jaakobin pojat näkivät kaupungin suojamuurin, ja etsivät sisäänkäyntiä sen sisälle mutta eivät löytäneet sitä. 21 Sillä kaupungin sisäänkäynti oli takana, ja jokainen ihminen, joka toivoi tulevansa sisälle kaupunkiin, tuli tietä pitkin ja kulki koko kaupungin ympäri, ja hän jälkeenpäin pääsi sisään kaupunkiin. 22 Ja kun Jaakobin pojat näkivät, etteivät he pystyneet löytämään tietä sisälle kaupunkiin, heidän vihansa syttyi suuresti, ja kaupungin asukkaat näkivät, että Jaakobin pojat olivat tulossa heidän luoksensa, niin he kovasti pelästyivät heitä, sillä he olivat kuulleet heidän voimastansa ja siitä, mitä he olivat tehneet Chazarille. 23 Ja Sartonin kaupungin asukkaat eivät voineet mennä ulos Jaakobin poikia kohti sen jälkeen, kun olivat kokoontuneet kaupunkiin taistelemaan heitä vastaan, etteivät he voisi siten päästä sisälle kaupunkiin, mutta kun he näkivät, että he olivat tulossa heitä kohti, he pelkäsivät suuresti heitä, sillä he olivat kuulleet mitä he tekivät Chazarille. 24 Niin Sartonin asukkaat nopeasti ottivat tieltä pois kaupungin tien sillan, sen paikaltaan, ennen kuin Jaakobin pojat tulivat, ja he veivät sen sisälle kaupunkiin. 25 Ja Jaakobin pojat tulivat ja etsivät tietä kaupungin sisälle, ja eivät kyenneet löytämään sitä ja kaupungin asukkaat menivät ylös muurin huipulle, ja näkivät, ja katso Jaakobin pojat etsivät sisäänkäyntiä sisälle kaupunkiin. 26 Ja kaupungin asukkaat herjasivat Jaakobin poikia muurin huipulta, ja he kirosivat heidät, ja Jaakobin pojat kuulivat herjaukset, ja he ankarasti raivostuivat, ja heidän vihansa paloi heidän sisällään. 27 Ja Jaakobin pojat olivat ärsyyntyneet heistä, ja he kaikki nousivat ja nousivat suojamuurin yli heidän väkevyytensä voimalla, ja heidän kykynsä kautta ylittivät neljäkymmentä kyynärää leveän suojamuurin. 28 Ja kun he olivat ohittaneet suojavallin, he seisoivat kaupungin muurin alla, ja he löysivät kaikki kaupungin portit suljettuina rautaovilla. 29 Ja Jaakobin pojat lähestyivät murtamaan auki kaupungin porttien ovia, mutta asukkaat eivät antaneet, sillä muurin huipulta heitettiin kiviä ja nuolia heidän päällensä. 30 Ja väen lukumäärä, jotka olivat muurin päällä, oli noin neljäsataa miestä. Ja kun Jaakobin pojat näkivät, että kaupungin miehet eivät antaneet heidän avata kaupungin portteja, he nousivat ja menivät ylös muurin huipulle, ja Juuda meni ensin ylös kaupungin itäosaan. 31 Ja Gad ja Asher menivät ylös hänen perässään kaupungin länsikulmaan, ja Simeon ja Leevi pohjoiseen, ja Dan ja Ruuben etelään. 32 Ja miehet jotka olivat muurin huipulla, kaupungin asukkaat, nähden että Jaakobin pojat olivat tulossa ylös heidän kimppuunsa, he kaikki pakenivat muurilta, laskeutuivat sisälle kaupunkiin, ja kätkivät itsensä kaupungin keskelle. 33 Ja Isaskar ja Naftali, jotka jäivät muurin alle, lähestyivät ja mursivat kaupungin portit, ja sytyttivät tulen kaupungin portteihin niin, että rauta suli, ja kaikki Jaakobin pojat menivät sisälle kaupunkiin, he ja kaikki heidän miehensä. Ja he taistelivat Sartonin kaupungin asukkaiden kanssa, ja löivät heidät miekan terällä, eikä yksikään mies seissyt heidän edessään. 34 Ja noin kaksisataa miestä pakeni kaupungista, ja he kaikki menivät ja piiloutuivat erääseen kaupungin torniin, ja Juuda ajoi heitä takaa tornille ja hän pirstoi tornin alas, joka kaatui miesten päälle, ja he kaikki kuolivat. 35 Ja Jaakobin pojat menivät tielle sen tornin katolta, ja he näkivät, ja katso siellä oli toinen vahva ja korkea torni matkan päässä kaupungista, ja sen huippu ulottui taivaaseen asti, ja Jaakobin pojat kiirehtivät ja laskeutuivat, ja menivät kaikkien miestensä kanssa sille tornille, ja löysivät sen täynnä noin kolmesataa miestä, naista ja pienokaisia. 36 Ja Jaakobin pojat iskivät suuren verilöylyn noiden miesten joukossa tornin sisällä, ja he juoksivat pois ja pakenivat heitä. 37 Ja Simeon ja Leevi ajoivat heitä takaa, kun kaksitoista voimallista ja urhoollista miestä tuli heidän luokseen paikasta, missä he olivat piilottautuneet. 38 Ja nuo kaksitoista miestä saivat aikaiseksi väkevän taistelun Simeonia ja Leeviä vastaan, ja Simeon ja Leevi eivät olleet ylivoimaisia heitä vastaan, ja nuo taitavat miehet mursivat Simeonin ja Leevin kilvet, ja yksi heistä iski Leeviä päähän miekallansa, silloin Leevi kiireesti asetti kätensä päällensä, sillä hän pelkäsi miekkaa, ja miekka iski Leevin käteen, ja Leevin käsi oli vähällä katketa. 39 Ja Leevi tarrasi urhoollisen miehen miekkaan kädellänsä, ja otti sen väkisin pois mieheltä, ja sillä hän iski voimallisen miehen päähän, ja hän katkaisi hänen päänsä. 40 Ja yksitoista miestä lähestyi taistellakseen Leevin kanssa, sillä he näkivät, että yksi heistä oli kuollut, ja Jaakobin pojat sotivat, mutta Jaakobin pojat eivät hallinneet heitä, sillä nuo miehet olivat hyvin voimallisia. 41 Ja Jaakobin pojat näkivät, etteivät he voittaneet heitä, Simeon päästi lujan ja valtaisan kirkaisun, ja yksitoista väkevää miestä hölmistyi Simeonin kimeän parkaisun äänestä. 42 Ja Juuda matkan päässä tunsi Simeonin äänen huudon, ja Naftali ja Juuda juoksivat kilpinensä Simeonin ja Leevin luokse, ja tapasivat heidän taistelemasta noiden voimallisten miesten kanssa, pystymättä menestymään heistä, kun heidän kilpensä olivat hajalla. 43 Ja Naftali näki, että Simeonin ja Juudan kilvet olivat murskana, ja hän otti kaksi kilpeä palvelijoiltaan ja vei ne Simeonille ja Leeville. 44 Ja Simeon, Leevi ja Juuda sinä päivänä taistelivat kaikki kolme yhtätoista väkevää miestä vastaan auringonlaskuun asti, mutta he eivät pystyneet voittamaan heitä. 45 Ja tämä kerrottiin Jaakobille, ja hän oli kovassa ahdingossa, ja hän rukoili Herraa, ja hän ja Naftali hänen poikansa menivät näitä sankareita vastaan. 46 Ja Jaakob lähestyi ja jännitti jousensa, ja tuli lähelle voimallisia miehiä, ja surmasi kolme heidän miehistään jousella, ja jäljelle jääneet kahdeksan kääntyivät taakse, ja katso, sota painoi heitä vastaan edestä ja takaa, ja he olivat suuresti peloissaan henkensä puolesta, eivätkä pystyneet seisomaan Jaakobin poikien edessä, ja he pakenivat heidän edestään. 47 Ja heidän paetessaan he kohtasivat Danin ja Asherin tulevan heitä kohti, ja he yhtäkkiä syöksyivät heidän kimppuunsa, ja taistelivat heidän kanssaan, ja surmasivat kaksi heistä, ja Juuda ja hänen veljensä ajoivat heitä, ja löivät jäännöksen heistä, ja surmasivat heidät. 48 Ja kaikki Jaakobin pojat palasivat ja kävelivät kaupungissa, etsien löytäisivätkö he ketään miestä, ja he löysivät noin kaksikymmentä nuorta miestä luolasta kaupungista, ja Gad ja Asher surmasivat heidät kaikki, ja Dan ja Naftali paljastivat loput miehet, jotka olivat paenneet ja poistuneet toisesta tornista, ja he surmasivat heidät kaikki. 49 Ja Jaakobin pojat surmasivat kaikki Sartonin kaupungin asukkaat, mutta naiset ja pienokaiset he jättivät kaupunkiin eivätkä tappaneet heitä. 50 Ja kaikki Sartonin kaupungin asukkaat olivat voimakkaita miehiä, yksi heistä olisi ajanut takaa tuhatta, ja kaksi heistä ei olisi paennut kymmentätuhatta muuta miestä. 51 Ja Jaakobin pojat teurastivat kaikki Sartonin kaupungin asukkaat miekan terällä, niin ettei yksikään mies kestänyt heitä vastaan, ja he jättivät naiset kaupunkiin. 52 Ja Jaakobin pojat ottivat kaupungin kaiken sotasaaliin, ja keräsivät mitä he halusivat, ja he ottivat lammaslaumat ja nautalaumat ja omaisuuden pois kaupungista. Ja Jaakobin pojat tekivät Sartonille ja sen asukkaille, kuten he olivat tehneet Chazarille ja sen asukkaille. Ja he kääntyivät ja menivät pois.

 

39 Kanaanilaissotien jatko

1 Ja kun Jaakobin pojat lähtivät Sartonin kaupungista, he olivat kulkeneet noin kaksisataa kyynärää, kun he kohtasivat Tapnachin asukkaiden tulevan heitä kohti, sillä he lähtivät sotimaan heidän kanssaan, koska he olivat surmanneet Tapnachin kuninkaan ja kaikki hänen miehensä. 2 Niin kaikki, jotka jäivät jäljelle Tapnachin kaupunkiin, tulivat sotimaan Jaakobin poikien kanssa, ja he ajattelivat valtaavansa takaisin heiltä tavarat ja sotasaaliin jonka he olivat siepanneet Chazarista ja Sartonista. 3 Ja loput Tapnachin miehistä soti Jaakobin poikien kanssa siinä paikassa, ja Jaakobin pojat löivät heitä, ja he pakenivat heidän edestään, ja he ajoivat heidät Arbelan kaupunkiin, ja he kaikki kaatuivat Jaakobin poikien edessä. 4 Ja Jaakobin pojat palasivat ja tulivat Tapnachiin, ottamaan pois Tapnachin sotasaaliin ja, kun he saapuivat Tapnachiin, he kuulivat, että Arbelan väki oli lähtenyt kohtaamaan heidät pelastaakseen heidän veljiensä sotasaaliin, ja Jaakobin pojat jättivät kymmenen heidän miehistään Tapnachiin ryöstämään kaupunkia, ja he lähtivät kohti Arbelan kansaa. 5 Ja Arbelan miehet lähtivät vaimojensa kanssa sotimaan Jaakobin poikien kanssa, sillä heidän vaimonsa olivat harjaantuneita taistelussa, ja he menivät, noin neljäsataa miestä ja naista. 6 Ja kaikki Jaakobin pojat huusivat kovalla äänellä, ja he kaikki juoksivat kohti Arbelan asukkaita, ja suurella ja valtaisalla äänellä. 7 Ja Arbelan asukkaat kuulivat Jaakobin poikien huudon äänen, ja heidän karjuntansa oli kuin leijonien ääni ja kuin meren ja sen aaltojen pauhu. 8 Ja pelko ja kauhu ottivat omistukseensa heidän sydämensä Jaakobin poikien vuoksi, ja he kauheasti pelästyivät heitä, ja he vetäytyivät ja pakenivat heidän edestään sisälle kaupunkiin, ja Jaakobin pojat ajoivat heitä kaupungin portille, ja he hyökkäsivät heidän päällensä kaupungissa. 9 Ja Jaakobin pojat taistelivat heidän kanssaan kaupungissa, ja kaikki heidän naisensa hyökkäsivät lingoten Jaakobin poikia vastaan, ja kamppailu oli hyvin ankara heitä vastaan koko sen päivän iltaan saakka. 10 Ja Jaakobin pojat eivät pystyneet valloittamaan heitä, ja Jaakobin pojat olivat melkein kuolemassa siinä taistelussa, ja Jaakobin pojat huusivat Herran puoleen ja suuresti saavuttivat voimaa iltaa kohti, ja Jaakobin pojat surmasivat kaikki Arbelan asukkaat miekan terällä, miehet, naiset ja pienokaiset. 11 Ja lisäksi kansan jäännöksen joka oli paennut Sartonista, Jaakobin pojat surmasivat heidät Arbelanissa, ja Jaakobin pojat tekivät Arbelanille ja Tapnachille kuten he olivat tehneet Chazarille ja Sartonille, ja kun naiset näkivät, että kaikki miehet olivat kuolleet, he menivät kaupungin kattojen päälle ja iskivät Jaakobin poikia viskomalla alas kiviä kuin sade. 12 Ja Jaakobin pojat kiirehtivät ja tulivat sisälle kaupunkiin ja voittivat kaikki naiset ja surmasivat heidät miekan terällä, ja Jaakobin pojat valtasivat kaiken sotasaaliin ja tavaran, lampaat ja naudat ja karjan. 13 Ja Jaakobin pojat tekivät Machnaymahille, kuten olivat tehneet Tapnachille, Chazarille ja Shilohille, ja he kääntyivät sieltä ja menivät pois. 14 Ja viidentenä päivänä Jaakobin pojat kuulivat, että Gaashin kansa oli kokoontunut heitä vastaan sotimaan, koska he olivat surmanneet heidän kuninkaansa ja heidän kapteeninsa, sillä Gaashin kaupungissa oli ollut neljätoista kapteenia, ja Jaakobin pojat olivat surmanneet heidät kaikki ensimmäisessä taistelussa. 15 Ja Jaakobin pojat sinä päivänä vyöttivät heidän sota-aseita, ja he marssivat taistelemaan Gaashin asukkaita vastaan, ja Gaashissa oli vahvat ja väkevät amorilaisten kansan ihmiset, ja Gaash oli vahvin ja parhaiten linnoitettu kaupunki kaikista amorilaisten kaupungeista, ja sillä oli kolme muuria. 16 Ja Jaakobin pojat tulivat Gaashiin ja he huomasivat kaupungin portit lukittuina, ja noin viisisataa miestä seisoi ulomman uloimman muurin huipulla, ja kansaa lukemattomasti kuin hiekkaa meren rannalla oli väijymässä Jaakobin poikia kaupungin sisällä ja sen takana. 17 Ja Jaakobin pojat lähestyivät avaamaan kaupungin portteja ja, kun he olivat lähellä, katso nuo, jotka olivat väijyksissä kaupungin takana, tulivat esiin heidän paikoistaan ja ympäröivät Jaakobin poikia. 18 Ja Jaakobin pojat olivat suljettuina Gaashin kansan väliin, ja taistelu oli sekä heidän edessä, että takana, ja kaikki miehet jotka olivat muurin päällä, ampuivat muurilta heidän päälleen, nuolia ja kiviä. 19 Ja Juuda, nähden että Gaashin miehet kävivät liian raskaiksi heille, antoi kaikkein lävistävimmän ja suunnattoman kirkaisun ja kaikki Gaashin miehet kauhistuivat Juudan huudon äänestä, ja miehiä putosi muurilta hänen voimakkaasta kirkaisusta, ja kaikki kaupungin ulkopuolella ja sisäpuolella olevat pelkäsivät suuresti elämänsä puolesta. 20 Ja Jaakobin pojat tulivat vielä lähelle murtamaan kaupungin ovia, kun Gaashin miehet heittivät kiviä ja nuolia heidän päällensä muurin huipulta, ja pakottivat heidät pakenemaan portilta. 21 Ja Jaakobin pojat palasivat Gaashin miehiä vastaan, jotka olivat heidän kanssaan kaupungin ulkopuolella, ja he löivät heitä kauheasti, kuin lyömällä kurpitsoja vastaan, eivätkä he voineet seistä Jaakobin poikia vastaan, ​sillä ​pelko ja kauhu oli tarttunut heihin Juudan kirkaisusta. 22 Ja Jaakobin pojat tappoivat kaikki nuo miehet, jotka olivat kaupungin ulkopuolella. Ja Jaakobin pojat lähestyivät edelleen päästäkseen sisään kaupunkiin, ja taistelemaan kaupungin muurien alapuolella, mutta he eivät voineet, sillä kaikki Gaashin asukkaat, jotka pysyivät kaupungissa, olivat ympäröineet Gaashin muurit joka suuntaan niin, etteivät Jaakobin pojat pystyneet lähestymään kaupunkia sotiakseen heidän kanssaan. 23 Ja Jaakobin pojat tulivat lähelle yhtä nurkkaa taistelemaan muurin alla, Gaashin asukkaat sinkosivat nuolia ja kiviä heidän päällensä kuin sadekuuroja, ja he pakenivat muurin alta. 24 Ja Gaashin ihmiset, jotka olivat muurilla, katsoivat etteivät Jaakobin pojat voineet valloittaa heitä muurin alta, pilkkasivat Jaakobin poikia näillä sanoilla, sanoen, 25 ”Mikä teillä on tavoitteena taistelussa jota ette voi voittaa? voitteko silloin tehdä mahtavalle Gaashin kaupungille ja sen asukkaille kuten teitte amorilaisten kaupungeille, jotka eivät olleet niin voimakkaita? Varmasti niille heikoille meidän joukossamme teitte nuo asiat, ja surmasitte heidät kaupungin sisäänkäynnissä, sillä heillä ei ollut voimaa, kun he kauhistuivat teidän huutonne ääntä. 26 Ja pystyttekö nyt taistelemaan tässä paikassa? Totisesti täällä te kaikki kuolette, ja me kostamme niiden kaupunkien aiheet, jotka te olette hävittäneet.” 27 Ja Gaashin asukkaat suuresti herjasivat Jaakobin poikia ja kiusasivat heitä jumalillaan, ja jatkoivat nuolien ja kivien paiskomista heidän päällensä muurilta. 28 Ja Juuda ja hänen veljensä kuulivat Gaashin asukkaiden sanat, ja heidän vihansa heräsi suuresti, ja Juuda oli kiihkeä Jumalastaan tässä asiassa, ja hän huusi ja sanoi, ”Oi Herra, auta, lähetä apua meille ja meidän veljillemme.” 29 Ja hän juoksi matkan päähän kaikesta voimastaan, esiin vedetyllä miekallaan kädessään, ja hän hyppäsi maasta ja hänen voimansa painaumasta, kiipesi muuria, mutta hänen miekkansa putosi kädestä. 30 Ja Juuda huusi muurin päällä, ja kaikki miehet jotka olivat muurilla kauhuivat, ja jotkut heistä kaatuivat muurilta kaupunkiin ja kuolivat, ja ne jotka olivat vielä muurilla, nähdessään Juudan voiman, he pelkäsivät suuresti ja pakenivat henkensä edestä sisälle kaupunkiin turvaan. 31 Ja jotkut rohkaistuivat taistelemaan Juudan kanssa muurin päällä, ja he lähestyivät tappamaan hänet nähtyään, ettei Juudalla ollut miekkaa kädessään, ja he ajattelivat heittävänsä hänet muurilta veljilleen, ja kaksikymmentä kaupungin miestä tuli avustamaan heitä, ja he uhkasivat Juudaa, ja Juuda huusi veljilleen muurilta. 32 Ja Jaakob ja hänen poikansa jännittivät jousta muurin alla, ja surmasivat kolme miestä, jotka olivat muurin huipulla, ja Juuda jatkoi huutamista ja hän huudahti, ”Oi Herra, auta meitä, oi Herra vapauta meidät”, ja hän huusi kovalla äänellä muurin päällä, ja huuto kuultiin pitkän matkan päässä. 33 Ja tämän huudon jälkeen hän toisti huudon, ja kaikki miehet, jotka ympäröivät Juudaa muurin huipulla, olivat kauhuissaan, ja kukin heistä heittivät miekkansa kädestään Juudan huudosta ja hänen värähtelystään, ja pakenivat. 34 Ja Juuda otti miekoista, jotka olivat pudonneet heidän käsistään, ja Juuda taisteli heidän kanssaan ja tappoi kaksikymmentä heidän miestänsä muurin päällä. 35 Ja vielä noin kahdeksankymmentä miestä ja naista nousi muurille kaupungista ja he kaikki ympäröivät Juudaa, ja Herra vaikutti Juudan pelon heidän sydämiinsä, etteivät he kyenneet lähestymään häntä. 36 Ja Jaakob ja kaikki, jotka hänen kanssansa olivat, ampuivat jousella muurin alta, ja he tappoivat kymmenen miestä muurin päältä, ja he kaatuivat alas muurilta, Jaakobin ja hänen poikiensa eteen. 37 Ja muurilla olevat ihmiset näkivät, että kaksikymmentä heidän miestänsä oli kaatunut, he vielä juoksivat kohti Juudaa paljastetuilla miekoilla, mutta he eivät voineet lähestyä häntä koska he olivat suuresti kauhuissaan Juudan vahvuudesta. 38 Ja yksi heidän mahtavista miehistään, jonka nimi oli Arud, lähestyi lyömään Juudaa päähän miekallaan, kun Juuda pani nopeasti kilpensä päähänsä, ja miekka osui kilpeen, ja se halkesi kahteen osaan. 39 Ja tämä voimakas mies iskettyään Juudaa, juoksi henkensä edestä, Juudan pelosta, ja hänen jalkansa liukastuivat muurilla ja hän putosi Jaakobin poikien joukkoon, jotka olivat muurin alla, ja Jaakobin pojat löivät häntä ja tappoivat hänet. 40 Ja Juuda oli tuskissaan päästä voimakkaan miehen iskusta, ja Juuda oli melkein kuollut siitä. 41 Ja Juuda huusi muurilla, kun isku aiheutti tuskaa, kun Dan kuuli hänet, ja hänen vihansa paloi hänessä, ja hän nousi myös ja meni matkan päähän ja hyppäsi maasta ja nousi muurille hänen vihansa innostuksen voimasta. 42 Ja kun Dan tuli muurille Juudan läheisyyteen, kaikki miehet muurilla pakenivat, jotka olivat seisseet Juudaa vastaan, ja he nousivat toiselle muurille, ja ampuivat nuolia ja kiviä Danin ja Juudan päälle toiselta muurilta, ja yrittivät ajaa heidät pois muurilta. 43 Ja nuolet ja kivet osuivat Daniin ja Juudaan, ja heidät oli melkein tapettu muurilla, ja aina kun Dan ja Juuda pakenivat muurilta, he hyökkäsivät nuolilla ja kivillä toiselta muurilta. 44 Ja Jaakob ja hänen poikansa olivat edelleen kaupungin sisäänkäynnillä ensimmäisen muurin alla, eivätkä he pystyneet jännittämään joustansa kaupungin asukkaita vastaan, koska he eivät nähneet heitä toisen muurin päältä. 45 Ja Dan ja Juuda, kun he eivät enää voineet kestää niitä kiviä ja nuolia, jotka iskeytyivät heidän päällensä toiselta muurilta, he molemmat hyppäsivät toisen muurin päälle lähelle kaupungin kansaa, ja kun kaupungin ihmiset jotka olivat toisella muurilla, näkivät Danin ja Juudan tulevan heidän kimppuunsa toisen muurin päällä, he kaikki huusivat ja laskeutuivat alas muurien väliin. 46 Ja Jaakob ja hänen poikansa kuulivat kaupungin kansan huutojen melun, ja he olivat edelleen kaupungin sisäänkäynnissä, ja he olivat huolissaan Danista ja Juudasta joita he eivät nähneet, koska he olivat toisen muurin päällä. 47 Ja Naftali nousi vihansa voiman kiihkossa ja hyppäsi ensimmäisen muurin päälle nähdäkseen mikä aiheutti huutamisen melun, jonka he olivat kuulleet kaupungista, ja Isaskar ja Sebulon lähestyivät murtamaan kaupungin ovia, ja he avasivat kaupungin portit ja tulivat sisälle kaupunkiin. 48 Ja Naftali hyppäsi ensimmäiseltä muurilta toiselle, ja tuli auttamaan veljiään, ja Gaashin asukkaat, jotka olivat muurilla, näkivät, että Naftali oli kolmas, joka oli tullut ylös auttamaan hänen veljiään, he kaikki pakenivat ja laskeutuivat sisälle kaupunkiin, ja Jaakob kaikki hänen poikansa ja kaikki heidän nuoret miehet tulivat kaupunkiin heidän luokseen. 49 Ja Juuda ja Dan ja Naftali laskeutuivat muurilta sisälle kaupunkiin ja kävivät kaupungin asukkaiden kimppuun, ja Simeon ja Leevi olivat kaupungin ulkopuolella eivätkä tienneet, että portti on avattu, ja he menivät sieltä ylös muurille ja tulivat alas veljiensä luokse sisälle kaupunkiin. 50 Ja kaikki kaupungin asukkaat olivat laskeneet sisälle kaupunkiin, ja Jaakobin pojat tulivat heidän luokseen eri suunnilta, ja taistelu käytiin heitä vastaan ​​edestä ja takaa, ja Jaakobin pojat surmasivat heitä kauheasti, ja surmasivat noin kaksikymmentätuhatta heistä miehiä ja naisia, eikä yksikään heistä pystynyt seisomaan Jaakobin poikia vastaan. 51 Ja verta virtasi runsaasti kaupungista, ja se oli kuin vesipuro, ja veri virtasi kuin puro kaupungin ulompaan osaan, ja saavutti Betchorinin autiomaan. 52 Ja Betchorinin kansa näki veri etäältä veren virtaavan Gaashin kaupungista, ja heidän joukostaan ​​noin seitsemänkymmentä miestä juoksi katsomaan verta, ja he saapuivat paikkaan missä verta oli. 53 Ja he seurasivat veren jälkeä ja tulivat Gaashin kaupungin muurille, ja he näkivät veren vuotavan kaupungista, ja he kuulivat Gaashin asukkaiden itkun äänen, koska se kohosi taivaaseen, ja veri jatkoi virtaamistaan runsaana kuin vesipuro. 54 Ja kaikki Jaakobin pojat olivat edelleen lyömässä Gaashin asukkaita, ja osallistuivat heidän surmaamiseen iltaan saakka, noin kaksikymmentä tuhatta miestä ja naista, ja Chorinin ihmiset sanoivat, ”Totisesti tämä on hebrealaisten työtä, sillä he jatkavat sotaa kaikissa amorilaisten kaupungeissa.” 55 Ja nuo ihmiset kiiruhtivat ja juoksivat Betchoriniin, ja ottivat kumpikin sota-aseensa, ja he huusivat kaikkia Betchorinin asukkaita, jotka myös vyöttäytyivät sota-aseillaan mennäkseen ja taistellakseen Jaakobin poikien kanssa. 56 Ja kun Jaakobin pojat olivat saaneet lyödyksi Gaashin asukkaat, he kävelivät kaupungin ympärillä riisuakseen kaikki tapetut, ja tullessaan kaupungin sisimpään osaan ja edempänä he tapasivat kolme erittäin voimakasta miestä, eikä heidän kädessään ollut miekkaa. 57 Ja Jaakobin pojat tulivat paikalle missä he olivat, ja voimakkaat miehet juoksivat pois, ja yksi heistä oli ottanut kohteekseen Sebulonin, jonka hän näki olevan nuori poika ja lyhyt, ja väkevyydestään työnsi hänet maahan. 58 Ja Jaakob juoksi miekalla hänen luokseen ja Jaakob löi häntä alas hänen lanteisiinsa miekalla, ja leikkasi hänet kahteen osaan, ja ruumis kaatui Sebulonin päälle. 59 Ja toinen lähestyi ja tarttui Jaakobia kaataen hänet maahan, ja Jaakob kääntyi häntä kohti ja huusi häntä vastaan, kun taas Simeon ja Leevi juoksivat ja löivät häntä lantioon miekalla ja kaatoivat hänet maahan. 60 Ja voimakas mies nousi ylös maasta vihan kiihkon voimasta, ja Juuda tuli hänen tykönsä ennen kuin hän oli päässyt jaloillensa, ja löi häntä päähän miekalla, ja hänen päänsä halkesi ja hän kuoli. 61 Ja kolmas voimakas mies nähden, että hänen toverinsa tapettiin, juoksi Jaakobin poikien edestä, ja Jaakobin pojat ajoivat häntä kaupungissa; ja samalla kun voimakas mies pakeni, hän löysi yhden kaupungin asukkaiden miekoista, ja hän poimi sen ja kääntyi Jaakobin poikien luo ja taisteli heidän kanssaan, sillä miekalla. 62 Ja voimallinen mies juoksi Juudan luokse lyödäkseen häntä päähän miekalla, eikä Juudan kädessä ollut kilpeä; ja samalla kun hän tähtäsi iskeäkseen häntä, Naftali otti kiireesti kilpensä ja pani sen Juudan pään päälle, ja voimakkaan miehen miekka osui Naftalin kilpeen, ja Juuda vältti miekan. 63 Ja Simeon ja Leevi juoksivat voimakkaan miehen kimppuun miekkoineen ja löivät häntä raivoisasti miekoillansa, ja kaksi miekkaa menivät sisään voimallisen miehen ruumiiseen, ja jakoivat sen kahteen osaan, pituussuuntaisesti. 64 Ja Jaakobin pojat löivät kolme sankaria siihen aikaan, yhdessä kaikkien Gaashin asukkaiden kanssa, ja päivä oli laskemassa. 65 Ja Jaakobin pojat kävelivät Gaashin ympärillä ja ottivat kaiken kaupungin sotasaaliin, peräti pienokaisten ja naisten he eivät suvainneet elää, ja Jaakobin pojat tekivät Gaashille, kuten he olivat tehneet Sartonille ja Shilolle.

 

40 Kanaanilaiset etsivät rauhaa

 

1 Ja Jaakobin pojat johdattivat pois kaiken Gaashin saaliin, ja he lähtivät yöllä pois kaupungista. 2 He olivat marssimassa kohti Betchorinin linnaa, ja Bethorinin asukkaat olivat menossa linnaan kohtaamaan heidät, ja sinä yönä Jaakobin pojat taistelivat Bethorinin asukkaiden kanssa, Bethorinin linnassa. 3 Ja kaikki Betchorinin asukkaat olivat voimallisia miehiä, yksikään heistä ei olisi paennut tuhannen miehen edestä, ja he taistelivat sinä yönä linnan päällä, ja heidän huutonsa kuultiin sinä yönä kaukaa, ja maa vapisi heidän huudoistaan. 4 Ja kaikki Jaakobin pojat olivat peloissaan niistä miehistä, koska he eivät olleet tottuneet taistelemaan pimeässä, ja he olivat erittäin hämmentyneitä, ja Jaakobin pojat huusivat Herraa, ​​sanoen: ”Anna apusi meille oi Herra, pelasta meidät, ettemme kuole näiden ympärileikkaamattomien ihmisten käsien kautta.” 5 Ja Herra kuuli Jaakob poikien ääntä, ja Herra aiheutti suuren kauhun ja sekasorron valtaamaan Betchorinin ihmiset, ja he taistelivat keskenään toinen toista vastaan yön pimeydessä, ja löivät toisiaan suuria määriä. 6 Ja Jaakobin pojat, tietäen että Herra oli tuonut kieroutuneisuuden hengen noiden miesten joukkoon, ja että he taistelivat kukin mies lähimmäisensä kanssa, lähtivät pois Bethchorin kansan joukkioiden luota ja menivät Bethorinin linnan alamäkeen asti, ja kauemmas, ja he oleskelivat siellä turvallisesti nuorten miestensä kanssa sen yön. 7 Ja Betchorinin kansa taisteli koko yön, yksi mies veljensä kanssa, ja toinen naapurinsa kanssa, ja he huusivat jokaiseen suuntaan linnasta, ja heidän huutonsa kuultiin etäältä, ja koko maa ravisteli heidän äänestään, sillä he olivat voimallisia yli kaikkien maan ihmisten. 8 Ja kaikki kaupunkien asukkaat kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, hivviläiset ja kaikki Kanaanin kuninkaat, samoin kuin ne, jotka olivat toisella puolella Jordania, kuulivat huutamisen melun sinä yönä. 9 Ja he sanoivat, ”Totisesti nämä ovat niiden hebrealaisten taisteluita, jotka ovat taistelleet seitsemää kaupunkia vastaan, jotka lähestyivät heitä; ja kuka voi vastustaa noita hebrealaisia?” 10 Ja kaikki kanaanilaisten kaupunkien asukkaat, ja kaikki ne jotka olivat Jordanin toisella puolella, pelkäsivät suuresti Jaakobin poikia, sillä he sanoivat, ”Katso meille tehdään sama kuin niille kaupungeille, sillä kuka voi vastustaa heidän mahtavaa voimaa?” 11 Ja chorinilaisten huudot olivat erittäin suuret sinä yönä, ja jatkuivat lisääntyen; ja he löivät toisiaan aamuun saakka, ja joukoittain heitä tapettiin. 12 Ja aamu ilmestyi, ja kaikki Jaakobin pojat nousivat ylös päivänkoitteessa ja menivät linnaan, ja löivät nuo, jotka olivat jääneet jäljelle chorinilaisista kauhealla tavalla, ja heidät kaikki surmattiin linnassa. 13 Ja kuudes päivä koitti, ja kaikki Kanaanin asukkaat näkivät etäältä kaikkien Betchorinin ihmisten makaavan kuolleina Bethorinin linnassa, ja leviteltynä ympäriinsä kuin karitsojen ja vuohien ruhot. 14 Ja Jaakobin pojat veivät kaiken saaliin, jonka he olivat hankkineet Gaashista ja menivät Betchoriniin, ja he löysivät kaupungin täynnä ihmisiä kuin meren hiekkaa, ja he taistelivat heidän kanssaan, ja Jaakobin pojat tappoivat heitä siellä ilta-aikaan asti. 15 Ja Jaakobin pojat tekivät Betchorinille niin kuin he olivat tehneet Gaashille ja Tapnachille, ja kuten he olivat tehneet Chazarille, Sartonille ja Shilohille. 16 Ja Jaakobin pojat ottivat mukaansa Betchorinin sotasaaliin ja kaiken kaupunkien saaliin, ja sinä päivänä he menivät kotiin Sekemiin. 17 Ja Jaakobin pojat tulivat kotiin Sekemin kaupunkiin, mutta he pysyivät kaupungin ulkopuolella, ja he lepäsivät siellä sodasta, ja oleskelivat siellä koko yön. 18 Ja kaikki heidän palvelijansa yhdessä kaiken kaupunkien sotasaaliin kanssa, he jättivät kaupungin ulkopuolelle, eivätkä astuneet sisälle kaupunkiin, sillä he sanoivat, ”Mahdollisesti voi olla vielä enemmän taisteluita meitä vastaan, ​​ja he voivat tulla piirittääkseen meidät Sekemiin.” 19 Niin Jaakob ja hänen poikansa ja heidän palvelijansa pysyivät sinä yönä ja seuraavana päivänä sillä vainion osuudella, jonka Jaakob oli ostanut Hamorilta viidelle sekelille, ja kaiken mitä he olivat ottaneet kiinni, oli heidän luonaan. 20 Ja kaikki saalis, jonka Jaakobin pojat olivat ottaneet, oli vainion osuudella, valtavana kuin hiekka meren rannikolla. 21 Ja maan asukkaat tarkkailivat heitä kaukaa, ja kaikki maan asukkaat pelkäsivät Jaakobin poikia, jotka olivat tehneet tämän asian, sillä kukaan vanhojen aikojen kuningas ei ollut koskaan tehnyt vastaavaa. 22 Ja seitsemän kanaanilaiskuningasta päättivät tehdä rauhan Jaakobin poikien kanssa, koska he pelkäsivät suuresti elämänsä puolesta, Jaakobin poikien vuoksi. 23 Ja sinä päivänä, seitsemäntenä päivänä, lähetti Hebronin kuningas Jaafia salaa Ain kuninkaalle, ja Gibeonin kuninkaalle, ja Shalemin kuninkaalle, ja Adulamin kuninkaalle, ja Lachishin kuninkaalle, ja Chazarin kuninkaalle, ja kaikille kanaanilaisille kuninkaille, jotka olivat heidän alaisuutensa alla, sanoen, 24 ”Lähtekää minun kanssani, ja tulkaa minun luokseni, että me voimme mennä Jaakobin poikien luokse, ja minä tulen tekemään rauhan heidän kanssaan, ja laadimme sopimuksen heidän kanssaan, etteivät kaikki teidän maanne tuhoutuisi Jaakobin poikien miekkojen kautta, kuten he tekivät Sekemille ja sen ympärillä oleville kaupungeille, kuten olette kuulleet ja nähneet. 25 Ja kun tulet minun luokseni, älä tule monien miesten kanssa, vaan tuokoon jokainen kuningas kolme johtavaa kapteeniaan, ja jokainen kapteeni tuokoon kolme hänen upseeriaan. 26 Ja tulkaa te kaikki Hebroniin, niin me menemme yhdessä Jaakobin poikien luo, ja pyydämme heitä laatimaan rauhansopimuksen kanssamme.” 27 Ja kaikki nuo kuninkaat tekivät niin kuin Hebronin kuningas oli lähettänyt heille, sillä he olivat kaikki hänen neuvonsa ja komentonsa alla, ja kaikki Kanaanin kuninkaat kokoontuivat mennäkseen Jaakobin poikien luo, tekemään rauhaa heidän kanssaan; ja Jaakobin pojat kääntyivät ja menivät erääseen vainion osaan joka oli Sekemissä, sillä he eivät luottaneet maan kuninkaisiin. 28 Ja Jaakobin pojat palasivat ja pysyivät vainion osuudella kymmenen päivää, eikä kukaan tullut käymään sotaa heidän kanssaan. 29 Ja kun Jaakobin pojat näkivät, ettei sotaa ilmaantunut, he kaikki kokoontuivat ja menivät Sekemin kaupunkiin, ja Jaakobin pojat pysyivät Sekemissä. 30 Ja neljänkymmenen päivän päätyttyä, kaikki amorilaisten kuninkaat kokoontuivat kaikista paikoistaan ​​ja tulivat Hebroniin, Hebronin kuninkaan, Jaafian luo.

 

Jaakob tekee rauhansopimuksen

31 Ja kuninkaiden lukumäärä, jotka saapuivat Hebroniin, tekemään rauha Jaakobin poikien kanssa, oli kaksikymmentäyksi kuningasta, ja kapteenien lukumäärä, jotka tulivat heidän kanssaan, oli kuusikymmentäyhdeksän, ja heidän miehensä olivat satakahdeksankymmentäyhdeksän, ja kaikki nämä kuninkaat ja heidän miehensä lepäsivät Hebronin vuorella. 32 Ja Hebronin kuningas lähti kolmen kapteeninsa ja yhdeksän miehensä kanssa, ja nämä kuninkaat päättivät mennä Jaakobin poikien luo tekemään rauhan. 33 Ja he sanoivat Hebronin kuninkaalle, ”Mene sinä meidän edellämme miestesi kanssa, ja puhu meidän puolestamme Jaakobin pojille, ja me tulemme jälkeesi ja vahvistamme sinun sanasi”, ja Hebronin kuningas teki niin. 34 Ja Jaakobin pojat kuulivat, että kaikki Kanaanin kuninkaat olivat kokoontuneet yhteen ja levähtivät Hebronissa, ja Jaakobin pojat lähettivät neljä palvelijaansa vakoojina, sanoen, ”Menkää ja vakoilkaa näitä kuninkaita, ja etsikää ja tutkikaa heidän miehiään onko heitä vähän vai paljon, ja jos heitä on vain vähäinen lukumäärä, laskekaa heidät kaikki ja tulkaa takaisin.” 35 Ja Jaakobin palvelijat menivät salaa näiden kuninkaiden luo, ja tekivät niin kuin Jaakobin pojat olivat heitä käskeneet, ja sinä päivänä he palasivat takaisin Jaakobin poikien luo, ja sanoivat heille, ”Me tulimme noiden kuninkaiden luo, ja heitä on lukumäärältään vain vähän, ja me laskimme heidät kaikki, ja katso, heitä oli kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan, kuninkaita ja miehiä. 36 Ja Jaakobin pojat sanoivat, ”He ovat luvultaan vain vähäiset, siksi emme kaikki mene heidän luokseen”; ja aamulla Jaakobin pojat nousivat ja valitsivat kuusikymmentäkaksi miehestään, ja kymmenen Jaakobin pojista meni heidän kanssansa; ja he vyöttäytyivät sota-aseisiinsa, sillä he sanoivat, ”He ovat tulossa käymään sotaa kanssamme”, sillä he eivät tienneet, että he olivat tulossa tekemään rauhaa heidän kanssaan. 37 Ja Jaakobin pojat menivät palvelijoidensa kanssa Sekemin porttiin, kohti noita kuninkaita, ja heidän isänsä Jaakob oli heidän kanssaan. 38 Ja kun he olivat tulleet esille, katso, Hebronin kuningas ja hänen kolme kapteeniaan ja yhdeksän miestä hänen kanssaan olivat tulossa tietä pitkin Jaakobin poikia vastaan, heidän tykönsä, ja Jaakobin pojat nostivat silmänsä, ja näkivät matkan päästä Jaafian, Hebronin kuninkaan, kapteeniensa kanssa, ja Jaakobin pojat ottivat paikkansa Sekemin portissa, eivätkä edenneet. 39 Ja Hebronin kuningas jatkoi etenemistä, hän ja hänen kapteenit, kunnes hän tuli lähelle Jaakobin poikia, ja hän ja hänen kapteeninsa kumarsivat alas heille maahan, ja Hebronin kuningas istui kapteeniensa kanssa Jaakobin ja hänen poikiensa eteen. 40 Ja Jaakobin pojat sanoivat hänelle, ”Mitä sinulle on tapahtunut, oi Hebronin kuningas? miksi olet tullut luoksemme tänä päivänä? mitä sinä vaadit meiltä?” Ja Hebronin kuningas sanoi Jaakobille, ”Minä anon sinua minun herrani, kaikki kanaanilaisten kuninkaat ovat tänä päivänä tulleet tekemään rauhaa sinun kanssasi.” 41 Ja Jaakobin pojat kuulivat Hebronin kuninkaan sanat, eivätkä he halunneet suostua hänen ehdotuksiinsa, sillä Jaakobin pojat eivät luottaneet häneen, sillä he kuvittelivat Hebronin kuninkaan puhuneen petollisesti heille. 42 Mutta Hebronin kuningas tiesi Jaakobin poikien sanoista, etteivät he uskoneet hänen sanojaan, ja Hebronin kuningas lähestyi lähemmäksi Jaakobia, ja sanoi hänelle, ”Minä pyydän sinua, herrani, vakuuttumaan että kaikki nämä kuninkaat ovat tulleet luoksesi rauhanomaisin ehdoin, sillä he eivät ole tulleet kaikkien miehiensä kanssa, eivätkä he ole myös tuoneet sota-aseitaan mukanaan, sillä he ovat tulleet etsimään rauhaa herraltani ja hänen pojiltansa.” 43 Ja Jaakobin pojat vastasivat Hebronin kuninkaalle, sanoen, ”Lähetä sinä kaikki nämä kuninkaat, ja jos sinä puhut totuutta meille, annettakoon jokaisen tulla yksin meidän eteemme, ja jos he tulevat luoksemme aseettomia, me tiedämme silloin että he hakevat meiltä rauhaa.” 44 Ja Jaafia, Hebronin kuningas, lähetti yhden miehistään kuninkaiden luokse, ja he kaikki tulivat Jaakobin poikien eteen, ja kumarsivat heille maahan, ja nämä kuninkaat istuivat Jaakobin ja hänen poikiensa edessä, ja he puhuivat heille, sanoen, 45 ”Me olemme kuulleet kaiken mitä sinä teit amorilaisten kuninkaille miekallasi ja erittäin voimakkaalla käsivarrellasi, niin ettei kukaan voinut seistä edessäsi, ja me pelkäsimme sinua elämiemme puolesta, ettei se lankeaisi meidän päällemme kuten se tapahtui heille. 46 Joten olemme tulleet luoksesi muodostamaan rauhansopimuksen meidän välillämme, ja nyt siksi tee sopimus kanssamme, rauhan ja totuuden liitto, ettet sinä koske meihin, ja sikäli kuin me emme koske sinuun.” 47 Ja Jaakobin pojat tiesivät, että he olivat todella tulleet etsimään heiltä rauhaa, ja Jaakobin pojat kuulivat heitä, ja muodostivat liiton heidän kanssaan.

 

Amorilaiset maksavat veroa

48 Ja ​​Jaakobin pojat vannoivat heille, etteivät he koske heihin, ja kaikki kanaanilaisten kuninkaat vannoivat myös heille, ja Jaakobin pojat saattoivat heidät veron alaisiksi siitä päivästä eteenpäin. 49 Ja tämän jälkeen kaikki näiden kuninkaiden kapteenit tulivat miestensä kanssa Jaakobin eteen, lahjoja käsissään Jaakobille ja hänen pojilleen, ja he kumarsivat hänelle maahan. 50 Ja nämä kuninkaat sitten kehottivat Jaakobin poikia ja pyysivät heitä palauttamaan kaiken sotasaaliin, jonka he olivat ottaneet seitsemästä amorilaisten kaupungista, ja Jaakobin pojat tekivät niin, ja he palauttivat kaiken mitä he olivat vanginneet, naiset, pienokaiset, karjan ja kaiken saaliinsa jonka he olivat ottaneet, ja he lähettivät heidät pois, ja he menivät kukin kaupunkiinsa. 51 Ja kaikki nämä kuninkaat kumarsivat jälleen alas Jaakobin pojille, ja lähettivät tai toivat heille paljon lahjoja noina päivinä, ja Jaakobin pojat lähettivät pois nämä kuninkaat ja heidän miehensä, ja he menivät rauhassa pois heidän luotaan kaupunkeihinsa, ja myös Jaakobin pojat palasivat kotiinsa Sekemiin. 52 Ja siitä päivästä eteenpäin oli rauha Jaakobin poikien ja kanaanilaisten kuninkaiden välillä, kunnes Israelin lapset tulivat perimään Kanaanin maan.

 

 

41 Joosefin uni

 

1 Ja vuodenkierron lopussa Jaakobin pojat matkustivat Sekemistä, ja he saapuivat Hebroniin, heidän isänsä Iisakin luokse, ja he asuivat siellä, mutta heidän lammaslaumojaan ja nautakarjaansa he ruokkivat päivittäin Sekemissä, sillä siellä oli niinä päivinä hyvää ja vihantaa laidunmaata, ja Jaakob ja hänen poikansa ja koko heidän kotitaloutensa asuivat Hebronin laaksossa.

 

2216 AM - Leea kuoli

2 Ja tapahtui noina päivinä, sinä vuonna, joka oli Jaakobin elämän sadaskuudes vuosi, kymmenes vuosi siitä, kun Jaakob tuli Padan-Aramista, että Jaakobin vaimo Leea kuoli; hän oli viisikymmentäyksi vuotta vanha, kun hän kuoli Hebronissa. 3 Ja Jaakob ja hänen poikansa hautasivat hänet Machpelan vainion luolaan, joka on Hebronissa, jonka Abraham oli ostanut Heetin lapsilta, paikan hautaamista varten. 4 Ja Jaakobin pojat asuivat isänsä kanssa Hebronin laaksossa, ja kaikki maan asukkaat tiesivät heidän vahvuutensa ja heidän maineensa levisi ympäri maata. 5 Ja Joosef Jaakobin poika, ja hänen veljensä Benjamin, Raakelin pojat, Jaakobin vaimon, olivat vielä nuoria niinä päivinä, eivätkä lähteneet ulos veljiensä kanssa heidän taisteluidensa aikana kaikkiin amorilaisten kaupunkeihin. 6 Ja kun Joosef näki veljiensä vahvuuden, ja heidän suuruutensa, hän ylisti heitä ja korotti heitä, mutta hän sijoitti itsensä suuremmaksi kuin he, ja korotti itsensä heidän yläpuolelleen; ja Jaakob, hänen isänsä, rakasti lisäksi häntä enemmän kuin ketään hänen pojistaan, sillä hän oli hänen vanhaikäisyytensä poika, ja rakkaudestaan häntä kohtaan, hän teki hänelle monivärisen takin. 7 Ja kun Joosef näki, että hänen isänsä rakasti häntä enemmän kuin veljiään, hän jatkoi itsensä korottamista veljiensä yläpuolella, ja hän toi isälleen pahoja ilmoituksia koskien heitä. 8 Ja Jaakobin pojat näkivät koko Joosefin käyttäytymisen heitä kohtaan, ja että heidän isänsä rakasti häntä enemmän kuin ketään heistä, he vihasivat häntä, eivätkä pystyneet puhumaan rauhallisesti hänelle kaikkina päivinä.

 

2217 AM - Joosefin orjuus

9 Ja Joosef oli seitsemäntoista vuotta vanha, ja hän silti suurensi itsensä veljiensä yläpuolelle, ja ajatteli nostavansa itsensä heidän yläpuolelleen. 10 Siihen aikaan hän näki unen, ja tuli veljiensä luokse ja kertoi heille unensa, ja hän sanoi heille, ”Minä näin unen, ja katso me olimme kaikki sitomassa viljalyhteitä pellolla, ja minun lyhteeni nousi ja asetti itsensä maan päälle ja teidän lyhteenne ympäröivät sitä ja kumarsivat alas sille.” 11 Ja hänen veljensä vastasivat hänelle ja sanoivat hänelle, ”Mitä tämä uni tarkoittaa, jonka uneksit? kuvitteletko sydämessäsi hallitsevan tai johtavan meitä?” 12 Ja hän vielä tuli, ja kertoi tämän asian isälleen Jaakobille, ja Jaakob suuteli Joosefia kuultuaan nämä sanat hänen suustaan, ja Jaakob siunasi Joosefia. 13 Ja kun Jaakobin pojat näkivät, että heidän isänsä oli siunannut Joosefia ja suudellut häntä, ja että hän rakasti häntä erittäin suuresti, he tulivat kateellisiksi häntä kohtaan ja vihasivat häntä enemmän. 14 Ja tämän jälkeen Joosef näki toisen unen ja kertoi unen isällensä veljiensä läsnä ollessa, ja Joosef sanoi isälleen ja veljilleen, ”Katso minä olen jälleen nähnyt unen, ja katso aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumartuivat alas minulle.” 15 Ja hänen isänsä kuuli Joosefin sanat ja hänen unensa, ja nähden että hänen veljensä vihasivat Joosefia tämän vuoksi, Jaakob sen tähden nuhteli Joosefia veljiensä edessä tämän vuoksi, sanoen, ”Mitä tämä uni tarkoittaa, jonka sinä olet uneksinut, ja tällä suurennat itseäsi veljiesi edessä, jotka ovat vanhempia kuin sinä olet? 16 Kuvitteletko sydämessäsi, että minä ja sinun äitisi ja sinun yksitoista veljeäsi tahdomme tulla ja kumartua alas sinulle, kun sinä puhut näitä asioita?” 17 Ja hänen veljensä olivat kateelliset hänelle hänen sanojensa ja uniensa vuoksi, ja he jatkoivat hänen vihaamistaan, ja Jaakob talletti unet sydämeensä. 18 Ja Jaakobin pojat menivät eräänä päivänä ruokkimaan isänsä laumaa Sekemissä, sillä he olivat edelleen paimenia niinä päivinä; ja kun Jaakobin pojat olivat sinä päivänä Sekemissä ruokkimassa, he viivyttelivät, ja karjan keräämisen aika oli ohitse, eivätkä he olleet saapuneet. 19 Ja Jaakob näki, että hänen poikansa viivästyivät Sekemistä, ja Jaakob sanoi itsekseen, ”Mahdollisesti Sekemin kansa on noussut taistelemaan heitä vastaan, siksi he ovat viivästyneet tämän päivän tulemisesta.” 20 Ja Jaakob kutsui poikansa Joosefin ja käski häntä, sanoen, ”Katso sinun veljesi ruokkivat Sekemissä tänä päivänä, ja katso he eivät ole vielä palanneet; mene siis nyt ja katso missä he ovat, ja tuo minulle sana takaisin veljiesi hyvinvoinnista ja lauman hyvinvoinnista.” 21 Ja Jaakob lähetti poikansa Joosefin Hebronin laaksoon, ja Joosef tuli veljiensä vuoksi Sekemiin, eikä löytänyt heitä, ja Joosef kulki ympäriinsä vainiolla, joka oli lähellä Sekemiä, nähdäkseen, missä hänen veljensä olivat kääntyneet, mutta hän hävitti tiensä erämaassa, eikä tiennyt mihin suuntaan hänen pitäisi mennä. 22 Ja Herran enkeli löysi hänet vaeltelemasta tieltä kohti vainiota, ja Joosef sanoi Herran enkelille, ”Minä etsin veljiäni; etkö ole kuullut, missä he laiduntavat?” ja Herran enkeli sanoi Joosefille, ”Minä näin sinun veljesi kaitsevan täällä, ja kuulin heidän sanovan, että he menevät laiduntamaan Dothanissa.” 23 Ja Joosef kuuli Herran enkelin ääntä, ja meni veljiensä luo Dothaniin ja löysi heidät Dothanista ruokkimasta laumaa. 24 Ja Joosef eteni veljiensä luo, ja ennen kuin hän oli tullut heidän luokseen, he olivat päättäneet tappaa hänet. 25 Ja Simeon sanoi veljilleen, ”Katso unien mies on tulossa luoksemme tänä päivänä, ja nyt siis tulkaa ja tappakaamme hänet ja heittäkäämme hänet sisään yhteen erämaassa olevista vesisäiliöistä, ja kun hänen isänsä etsii häntä meiltä, ​​sanomme että ”Paha peto on syönyt hänet.”” 26 Ja Ruuben kuuli veljiensä sanat Joosefista, ja hän sanoi heille, ”Teidän ei pitäisi tehdä tätä asiaa, sillä kuinka me voimme katsoa meidän isäämme Jaakobia? Heittäkää hänet tähän kaivoon kuolemaan sinne, mutta älkää ojentako kättänne hänen päällensä vuodattaaksenne hänen vertaan”; ja Ruuben sanoi tämän pelastaakseen hänet heidän kädestänsä, ja viedäkseen hänet takaisin isänsä luo. 27 Ja kun Joosef tuli veljiensä luo, hän istui heidän eteensä, ja he nousivat hänen päällensä ja tarttuivat häneen ja löivät hänet maahan, ja riisuivat monivärisen takin, joka hänellä oli yllään. 28 Ja he ottivat hänet ja heittivät hänet vesisäiliöön, mutta siellä vesisäiliössä ei ollut vettä, vaan käärmeitä ja skorpioneja. Ja Joosef pelkäsi käärmeitä ja skorpioneja, jotka olivat kuopassa. Ja Joosef huusi kovalla äänellä, ja Herra piilotti käärmeet ja skorpionit kuopan sivuille, eivätkä ne vahingoittaneet Joosefia. 29 Ja Joosef huusi kuopasta veljiänsä, ja sanoi heille, ”Mitä minä olen teille tehnyt, ja missä olen syntiä tehnyt? miksi ette pelkää Herraa minua koskien? enkö minä ole teidän luitanne ja lihaa, eikö Jaakob, teidän isänne ole minunkin isäni?” 30 Ja hän jatkoi itkemistä ja kutsui veljiään kaivosta, ja hän sanoi, ”Oi Juuda, Simeon, ja Leevi, minun veljet, nostakaa minut ylös pimeyden paikasta, jonne te olette laittaneet minut, ja hankkikaa tänä päivänä myötätunto minua kohtaan, te Herran lapset, ja minun isäni Jaakobin pojat. Ja jos olen tehnyt syntiä teille, ettekö ole Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin poikia? jos he näkivät orvon, he olivat myötätuntoisia hänelle, tai nälkäisen, he antoivat hänelle leivän syötäväksi, tai janoisen, he antoivat hänelle vettä juotavaksi, tai jonkun olevan alastomana, he peittivät hänet vaatteilla! 31 Ja kuinka silloin pidätätte säälinne veljestänne, sillä minä olen teidän lihaanne ja luitanne, ja jos olen tehnyt syntiä teitä kohtaan, niin varmasti te tekisitte tämän isäni puolesta!” 32 Ja Joosef puhui nämä sanat vesisäiliöstä, ja hänen veljensä eivät voineet kuunnella häntä, eivätkä kallistaa korviansa Joosefin sanoille, ja Joosef huusi ja itki kuopassa. 33 Ja Joosef sanoi, ”Oi kumpa isäni tietäisi, tänä päivänä, teon jonka veljeni ovat tehneet minulle, ja sanat, jotka he ovat tänään puhuneet minulle.” 34 Ja kaikki hänen veljensä kuulivat hänen huutonsa ja itkunsa kaivosta, ja hänen veljensä lähtivät ja poistuivat kaivolta, etteivät kuulisi Joosefin huutoja ja hänen itkuaan kuopasta.

 

 

42 Joosef myydään orjuuteen

 

1 Ja he menivät ja istuivat vastapäiselle sivulle, noin jousella ampumismatkan päähän, ja he istuivat siellä syömään leipää, ja heidän syödessään, he neuvottivat yhdessä mitä hänen kanssaan oli tarkoitus tehdä, tappaa hänet tai tuoda hänet takaisin isänsä luo. 2 He pitivät neuvottelua, kun he nostivat silmänsä ylös, ja näkivät, ja katso siellä oli joukko ismaelilaisia tulossa matkan päästä Gileadin tietä pitkin, menossa alas Egyptiin. 3 Ja Juuda sanoi heille, ”Mitä hyötyä siitä on meille, jos me tapamme veljemme? oletettavasti Jumala tulee vaatimaan hänet meiltä; tämä on silloin häntä koskeva ehdotus, mitä te teette hänelle: Katso tämä ismaelilaisten joukko menee alas Egyptiin, 4 Nyt siksi, tulkaa, poistakaamme hänet heille, älköönkä kätemme laskeko hänen päällensä, ja he johdattavat hänet heidän mukanaan, ja hän katoaa maan kansan keskuuteen, emmekä omin käsin laita häntä kuolemaan.” Ja ehdotus miellytti hänen veljiänsä ja he tekivät Juudan sanan mukaan. 5 Ja kun he keskustelivat tästä asiasta, ja ennen ismaelilaisten joukon saapumista heidän luokseen, seitsemän Midianin kauppamiestä kulkivat heidän ohitseen. Ja heidän kulkiessaan he olivat janoisia, ja he nostivat heidän silmänsä, ja näkivät sen vesisäiliön, jonne Joosef oli suljettu, ja he katsoivat, ja katso, kaikenlaisia lintulajeja oli hänen päällään. 6 Ja nämä midianilaiset juoksivat kaivolle juomaan vettä, sillä he ajattelivat, että se sisälsi vettä, ja tultuaan kuopan eteen he kuulivat Joosefin äänen huutavan ja itkevän kuopassa, ja he katsoivat alas kaivoon, ja he näkivät ja katso siellä oli nuori mies komea ulkonäöltään ja hyvin miellyttävä. 7 Ja he huusivat hänelle ja sanoivat, ”Kuka sinä olet ja kuka toi sinut tänne, ja kuka asetti sinut tähän kaivoon, erämaahan?” ja he kaikki auttoivat nostamaan Joosefin ja he vetivät hänet ulos, ja veivät hänet pois vesisäiliöstä, ja ottivat hänet ja lähtivät matkalle ja ohittivat hänen veljensä. 8 Ja nämä kysyivät heiltä, ”Miksi te teette tämän, otatte orjan meiltä ja menette pois? varmasti me laitoimme tämän nuorukaisen kaivoon, koska hän kapinoi meitä vastaan, ja te tulette ja nostatte hänet ylös ja johdatatte hänet pois; nyt siksi antakaa meille palvelijamme takaisin.” 9 Ja midianilaiset vastasivat ja sanoivat Jaakobin pojille, ”Onko tämä teidän palvelijanne, tai huolehtiiko tämä mies teistä? oletettavasti te olette kaikki hänen palvelijoitaan, sillä hän on komeampi ja suositumpi kuin kukaan teistä, ja miksi te kaikki puhutte valheellisesti meille? 10 Nyt sen tähden me emme kuuntele teidän sanojanne, emmekä huomioi teitä, sillä me olemme löytäneet nuorukaisen erämaassa olevasta vesisäiliöstä, ja me otimme hänet; siksi jatkamme.” 11 Ja kaikki Jaakobin pojat lähestyivät heitä ja nousivat ylös heidän luokseen ja sanoivat heille, ”Antakaa meille orjamme takaisin, ja miksi te kaikki kuolisitte miekan terän kautta?” Ja midianilaiset huusivat heitä vastaan, ​​ja he vetivät miekkansa esiin, ja lähestyivät taistelemaan Jaakobin poikien kanssa. 12 Ja katso Simeon nousi ylös paikaltaan heitä vastaan, ja hyppäsi maasta ja veti miekkansa esiin ja lähestyi midianilaisia ​​ja hän antoi kauhean huudon heidän edessään, niin että hänen huutonsa kuului kaukaa, ja maa vapisi Simeonin huudosta. 13 Ja midianilaiset kauhistuivat Simeonin vuoksi ja hänen huutonsa melun vuoksi, ja he kaatuivat kasvoillensa, ja olivat erittäin huolestuneita. 14 Ja Simeon sanoi heille, ”Totisesti minä olen Simeon, hebrealaisen Jaakobin poika, joka olen, ainoastaan veljeni kanssa, tuhonnut Sekemin kaupungin ja amorilaisten kaupungit; niin on Jumala lisäksi toteuttava minulle, että jos kaikki veljenne, Midianin kansan, ja myös Kanaanin kuninkaat, olisivat tulleet mukanasi, he eivät voisi taistella minua vastaan. 15 Nyt siis anna meille takaisin nuorukainen, jonka sinä olet ottanut, etten minä anna sinun lihaasi taivaan linnuille ja maan pedoille.” 16 Ja midianilaiset pelkäsivät enemmän Simeonia, ja he lähestyivät Jaakobin poikia kauhulla ja pelolla, ja säälittävillä sanoilla, sanoen, 17 ”Totisesti sinä olet sanonut, että nuori mies on palvelijasi ja, että hän kapinoi sinua vastaan, ja siksi sinä laitoit hänet kuoppaan; mitä sitten teet palvelijan kanssa, joka kapinoi isäntäänsä vastaan? Nyt siis myy hänet meille, ja me annamme sinulle kaiken mitä vaadit hänestä”; ja Herra oli tyytyväinen tehdäkseen tämän, jotta Jaakobin pojat eivät surmaisi veljeään. 18 Ja midianilaiset näkivät Joosefin olevan komea ulkonäöltään ja hyvin suosittu; he halusivat hänet sydämestään ja olivat kiireellisiä ostamaan hänet pois veljiltään. 19 Ja Jaakobin pojat kuulivat midianilaisia ​​ja he myivät veljensä Joosefin heille kahdestakymmenestä hopearahasta, ja heidän veljensä Ruuben ei ollut heidän kanssaan, ja midianilaiset ottivat Joosefin ja jatkoivat matkaansa Gileadiin. 20 He menivät tietä pitkin, ja midianilaiset katuivat mitä he olivat tehneet, hankkiessaan nuoren miehen, ja toinen sanoi toiselle, ”Mitä tämä asia on mitä me olemme tehneet, ottaessamme tämän nuorukaisen hebrealaisilta, joka on komea ulkonäöltään ja hyvin suosittu. 21 Ehkäpä tämä nuori on varastettu hebrealaisten maasta, ja miksi silloin olemme tehneet tämän asian? ja jos häntä etsitään ja löydetään käsistämme, me kuolemme hänen kauttaan. 22 Nyt varmasti sitkeät ja voimakkaat miehet ovat myyneet hänet meille, joista yhden voiman te näitte tänä päivänä; ehkä he varastivat hänet maasta voimallaan ja voimakkaalla käsivarrellaan, ja ovat siksi myyneet hänet meille pienestä arvosta, jonka me heille annoimme.” 23 Ja heidän näin keskustellessaan yhdessä, he katsoivat, ja katso ismaelilaisten joukko joka oli tulossa aluksi, ja jonka Jaakobin pojat näkivät, eteni kohti midianilaisia, ja midianilaiset sanoivat toisillensa, ”Tulkaa myykäämme tämä nuori ismaelilaisten joukolle, joka on tulossa meitä kohti, ja me otamme hänestä ​​sen pienen hinnan, jonka annoimme hänestä, ja me tulemme pelastumaan hänen onnettomuudestaan.” 24 Ja he tekivät niin, ja he saavuttivat ismaelilaiset, ja midianilaiset myivät Joosefin ismaelilaisille kahdestakymmenestä hopearahasta, jotka he olivat antaneet hänestä hänen veljilleen. 25 Ja midianilaiset menivät tiellensä Gileadiin, ja ismaelilaiset ottivat Joosefin ja he antoivat hänen ratsastaa yhden kamelin selässä, ja he johdattivat häntä Egyptiin. 26 Ja Joosef kuuli, että ismaelilaiset etenivät Egyptiin, ja Joosef valitti ja itki tätä asiaa, että hänet poistettaisiin niin kauas Kanaanin maasta, hänen isästään, ja hän itki katkerasti ratsastaessaan kamelin selässä, ja yksi heidän miehistään tarkkaili häntä, ja laittoi hänet menemään alas kamelin selästä ja kävelemään jalkaisin, ja siitä huolimatta Joosef jatkoi itkemistä ja valitusta, ja hän sanoi, ”Oi minun isäni, minun isäni.” 27 Ja yksi ismaelilaisista nousi ja löi Joosefia poskelle, ja silti hän jatkoi itkemistä; ja Joosef oli väsynyt tiellä, eikä pystynyt etenemään sielunsa katkeruuden vuoksi, ja he kaikki löivät häntä ja ahdistivat häntä tiellä, ja he kauhistuttivat häntä, jotta hän lakkaisi itkemästä. 28 Ja Herra näki Joosefin antaumuksen ja hänen vaikeutensa, ja Herra laski pimeyden ja hämmennyksen noiden miesten päälle, ja jokaisen häntä lyöneen käsi kuihtui. 29 Ja he kysyivät toisiltaan, ”Mikä tämä asia on, jonka Jumala on tehnyt meille tiellä?” he eivät tienneet, että tämä lankesi heidän päällensä Joosefin takia. Ja miehet etenivät tietä, ja he kulkivat Efratin tietä pitkin, missä Raakel oli haudattu. 30 Ja Joosef saapui äitinsä haudalle, ja Joosef kiirehti ja juoksi äitinsä haudalle, ja kaatui haudalle ja itki. 31 Ja Joosef huusi kovaan ääneen äitinsä haudalla ja sanoi, ”Oi minun äitini, minun äitini, oi sinä joka synnytit minut, herää nyt, ja nouse ja katso sinun poikaasi, kuinka hänet on myyty orjaksi, eikä ketään sääli häntä. 32 Oi nouse ja katso poikaasi, itke minun kanssani minun ahdistusteni tähden, ja näe veljieni sydän. 33 Herää minun äitini, herää, havahdu unestasi minun vuokseni, ja ohjaa taistelusi veljiäni vastaan. Oi kuinka he ovat riisuneet minulta pois takkini, ja myyneet minut jo kahdesti orjaksi, ja erottivat minut isästäni, eikä kukaan sääli minua. 34 Herää ja aseta sinun syytöksesi heitä vastaan ​​Jumalan eteen, ja katso kenet Jumala oikeuttaa tuomiossa, ja kenet Hän tuomitsee. 35 Nouse, oi äitini, nouse, herää unestasi ja katso minun isääni, kuinka hänen sielunsa on kanssani tänä päivänä, ja lohduta häntä ja lievitä hänen sydäntään.” 36 Ja Joosef jatkoi näiden sanojen puhumista, ja Joosef itki ääneen ja itki katkerasti äitinsä haudalla; ja hän lakkasi puhumasta, ja sydämensä katkeruudesta hän tuli liikkumattomaksi kuin kivi haudalla. 37 Ja Joosef kuuli äänen puhuvan hänelle maaperän alta, joka vastasi hänelle sydämen katkeruudella, ja itkevän äänellä ja rukoilevan näillä sanoilla: 38 ”Minun poikani, minun poikani Joosef, minä olen kuullut sinun itkusi äänen ja valituksesi äänen; olen nähnyt kyyneleesi; minä tiedän sinun ahdistuksesi, minun poikani, ja se surettaa minua sinun puolestasi, ja runsas murhe on lisätty suruuni. 39 Nyt siis minun poikani, poikani Joosef, aseta toivosi Herraan, ja odota Häntä ja älä pelkää, sillä Herra on kanssasi, Hän pelastaa sinut kaikista vaivoista. 40 Nouse minun poikani, mene alas Egyptiin herrojesi kanssa, äläkä pelkää, sillä Herra on sinun kanssasi, minun poikani.” Ja hän jatkoi puhumista näiden kaltaisilla sanoilla Joosefille, ja hän vaikeni. 41 Ja Joosef kuuli tämän, ja hän ihmetteli tätä suuresti, ja jatkoi itkemistä; ja tämän jälkeen yksi ismaelilaisista huomasi hänen huutavan ja itkevän haudan päällä, ja hänen vihansa syttyi häntä kohtaan, ja hän ajoi hänet pois sieltä, ja hän löi häntä ja kirosi hänelle. 42 Ja Joosef sanoi miehille, ”Saanko löytää armon teidän silmissänne viemällä minut takaisin isäni taloon, ja hän antaa teille runsaasti rikkautta.” 43 Ja he vastasivat hänelle, sanoen, ”Etkö sinä ole orja, ja missä isäsi on? ja jos sinulla olisi ollut isä niin ei sinua olisi jo kahdesti myyty orjalle niin pienestä arvosta”; ja heidän vihansa heräsi edelleen häntä vastaan, ja he jatkoivat hänen lyömistään ja hänen kurittamistaan, ja Joosef itki katkerasti. 44 Ja Herra näki Joosefin ahdistuksen, ja Herra taas löi näitä miehiä, ja rankaisi heitä, ja Herra saattoi pimeyden verhota heidät maan päällä, ja salama välähti ja ukkonen jyrisi, ja maa vapisi ukkosen ja voimakkaan tuulen äänestä, ja miehet kauhistuivat eivätkä tienneet, minne heidän pitäisi mennä. 45 Ja eläimet ja kamelit pysyivät rauhallisina, ja ne johdattivat heitä, mutta he eivät tahtoneet kulkea, he löivät niitä, ja ne kyyristyivät maahan; ja miehet kysyivät toisiltaan, ”Mikä tämä on minkä Jumala on tehnyt meille? mitkä ovat rikkomuksemme, ja mitkä ovat syntimme, että tällainen asia on näin meille langennut?” 46 Ja yksi heistä vastasi ja sanoi heille, ”Ehkä sortamisen synnin tähden tätä orjaa kohtaan on tänä päivänä tämä asia tapahtunut meille; siksi nyt pyydä häntä voimakkaasti antamaan meille anteeksi, ja sitten tiedämme kenen takia tämä paha on meille langennut, ja jos jumalalla on myötätuntoa meitä kohtaan, silloin tiedämme, että kaikki tämä tulee meille tämän orjan sortamisen synnin vuoksi.” 47 Ja miehet tekivät niin, ja he anoivat Joosefia ja painostivat häntä antamaan heille anteeksi; ja he sanoivat, ”Me olemme tehneet syntiä Herraa ja sinua kohtaan, nyt siksi varmista anomus sinun Jumalaltasi, että Hän poistaisi tämän kuoleman keskuudestamme, sillä me olemme tehneet syntiä Häntä kohtaan.” 48 Ja ​​Joosef teki heidän sanojensa mukaan, ja Herra kuuli Joosefia, ja Herra poisti vitsauksen, jonka Hän oli tuottanut noille miehille Joosefin tähden, ja eläimet nousivat maasta ja opastivat heitä, ja he jatkoivat, ja raivoisa myrsky laantui ja maa rauhoittui, ja miehet jatkoivat matkaansa mennäkseen alas Egyptiin, ja miehet tiesivät, että tämä paha oli tapahtunut heille Joosefin vuoksi. 49 Ja he sanoivat toisilleen, ”Katso me tiedämme, että se tapahtui hänen ahdinkonsa vuoksi, että tämä paha kohtasi meitä; nyt siis miksi toisimme kuoleman sieluillemme? Pitäkäämme neuvottelu, mitä tehdä tälle orjalle.” 50 Ja yksi vastasi ja sanoi, ”Totisesti hän käski meidän viedä hänet takaisin isänsä luo; nyt siksi tulkaa, viekäämme hänet takaisin ja menemme paikkaan, jonka hän kertoo meille, ja otamme hänen perheeltään hinnan, jonka annoimme hänestä ja menemme sitten pois.” 51 Ja yksi vastasi puolestaan ja sanoi, ”Katso tämä neuvo on erittäin hyvä, mutta emme voi tehdä niin, sillä tie on hyvin kaukana meistä, emmekä voi lähteä pois tieltämme.” 52 Ja vielä yksi vastasi ja sanoi heille, ”Tämä on neuvo hyväksyttäväksi, me emme voi väistyä siitä; katso me olemme tänä päivänä saapumassa Egyptiin, ja kun me olemme tulleet Egyptiin, me myymme hänet siellä korkeasta hinnasta, niin me vapaudumme hänen onnettomuudestaan.” 53 Ja tämä asia tyydytti miehiä ja he tekivät niin, ja he jatkoivat matkaansa Egyptiin Joosefin kanssa.

 

 

43 Joosefin veljien tuska

 

1 Ja kun Jaakobin pojat olivat myyneet veljensä Joosefin midianilaisille, heidän sydämensä löivät hänen puolestaan, ja he katuivat tekoaan, ja he etsivät häntä tuodakseen hänet takaisin, mutta eivät pystyneet löytämään häntä. 2 Ja Ruuben palasi kaivolle, johon Joosef oli asetettu, nostaakseen hänet pois, ja palauttamaan hänet isänsä tykö, ja Ruuben seisoi kuopan ääressä, eikä kuullut sanaakaan, ja hän huusi, ”Joosef! Joosef!” eikä kukaan vastannut tai päästänyt sanaakaan. 3 Ja Ruuben sanoi, ”Joosef on kuollut pelosta, tai joku käärme on aiheuttanut hänen kuolemansa”; ja Ruuben laskeutui vesisäiliöön, ja etsi Joosefia, mutta ei löytänyt häntä kuopasta, ja hän tuli taas ulos. 4 Ja Ruuben repi vaatteensa ja hän sanoi, ”Lapsi ei ole siellä, ja kuinka minä sovitan isälleni hänestä, jos hän on kuollut? ja hän meni veljiensä luokse ja löysi heidät  suremassa Joosefin vuoksi, ja neuvottelevan yhdessä, kuinka sovitella heidän isälleen hänestä, ja Ruuben sanoi veljilleen, ”Minä tulin kaivolle ja katso Joosef ei ollut siellä, mitä me sitten sanomme isällemme, sillä isäni etsii minulta vain poikaa.” 5 Ja hänen veljensä vastasivat hänelle sanoen, ”Niin ja niin me teimme, ja sydämemme jälkeenpäin lyövät meitä tästä teosta, ja me nyt istumme etsimässä tekosyytä, kuinka sovitamme sen isällemme.” 6 Ja Ruuben sanoi heille, ”Mitä on tämä mitä olette tehneet saattaaksenne meidän isämme harmaissa hiuksissa murheellisena hautaan? asia ei ole hyvä, mitä olette tehneet.” 7 Ja Ruuben istui heidän kanssansa, ja kaikki nousivat ylös ja vannoivat kukin, etteivät kerro tätä asiaa Jaakobille, ja he kaikki sanoivat, ”Mies joka kertoo tämän isällemme tai hänen kotitaloudellensa, tai joka ilmoittaa tästä jollekin maan lapselle, me kaikki nousemme häntä vastaan ja surmaamme hänet miekalla.” 8 Ja Jaakobin pojat pelkäsivät toisiaan tässä asiassa, nuorimmasta vanhimpaan, eikä kukaan puhunut sanaakaan, ja he piilottivat asian sydämiinsä. 9 Ja he jälkeenpäin istuivat alas määrittelemään ja keksimään jotain sanottavaa isälleen Jaakobille kaikista näistä asioista. 10 Ja Isaskar sanoi heille, ”Tässä on neuvo teille, jos se vaikuttaa hyvältä teidän silmissänne toteuttaa tämä asia, ottaa takki joka kuuluu Joosefille ja repiä se, ja tappaa vuohen kili ja upottaa se sen vereen. 11 Ja lähettää se isällemme ja, kun hän näkee sen, hän sanoo, että paha peto on syönyt hänet, siksi repikää hänen takkinsa ja katso hänen vertansa on oleva hänen takkinsa päällä, ja tämän tekemällä me olemme vapaat isämme murinoista.” 12 Ja Isaskarin neuvo miellytti heitä, ja he kuulivat häntä ja he tekivät Isaskarin sanan mukaan, jonka hän oli neuvonut heille. 13 Ja he kiiruhtivat ja ottivat Joosefin takin ja repivät sen, ja he tappoivat kilin vuohista ja upottivat takin kilin vereen, sitten tallasivat sen pölyyn, ja he lähettivät takin isälleen Jaakobille Naftalin käden kautta, ja he käskivät häntä sanomaan nämä sanat: 14 ”Me olimme koonneet karjan ja olimme tulleet Sekemin tielle saakka ja kauemmas, kun löysimme tämän takin tien päältä erämaassa kastuneena vereen ja pölyyn; nyt siis tiedä onko se sinun poikasi takki vai ei?” 15 Ja Naftali meni ja tuli isänsä luo ja antoi takin hänelle, ja puhui kaikki sanat, jotka hänen veljensä olivat käskeneet. 16 Ja Jaakob näki Joosefin takin ja tunsi sen ja lankesi kasvoilleen maahan, ja jähmettyi kuin kivi, ja hän jälkeenpäin nousi ylös ja huusi kovaan ääneen ja itkun äänellä sanoi, ”Se on minun poikani Joosefin takki!” 17 Ja Jaakob kiirehti ja lähetti yhden palvelijoistaan sinne hänen poikien luo, joka meni heidän luokseen ja löysi heidät tulemasta tietä pitkin lauman kanssa. 18 Ja Jaakobin pojat tulivat isänsä luokse illalla, ja katso heidän vaatteensa olivat revitty ja pölyä oli heidän päidensä päällä, ja he löysivät isänsä huutamasta ja itkemästä kovalla äänellä. 19 Ja Jaakob sanoi pojillensa, ”Kertokaa minulle totuuden mukaisesti, minkä pahan te olette tänä päivänä äkillisesti tuoneet minun ylleni?” Ja he vastasivat heidän isällensä Jaakobille, sanoen, ”Me olimme tulossa tänä päivänä sen jälkeen kun lauma oli koottu, ja me tulimme Sekemin kaupunkiin saakka erämaan tien kautta, ja me löysimme tämän takin täynnä verta maan päältä, ja me tiesimme sen ja lähetimme sinulle jos sinä tietäisit sen.” 20 Ja Jaakob kuuli poikiensa sanat ja hän huusi kovalla äänellä, ja hän sanoi, ”Se on minun poikani takki, paha peto on syönyt hänet; Joosef on revitty palasiksi, sillä minä lähetin hänet tänä päivänä nähdäkseni oliko kaikki hyvin teidän kanssanne ja oliko hyvin laumojen kanssa ja tuodakseni minulle taas sanan teiltä, ​​ja hän meni niin kuin minä käskin häntä, ja näin on tapahtunut hänelle tänä päivänä, kun luulin poikani olevan teidän kanssanne.” 21 Ja Jaakobin pojat vastasivat ja sanoivat, ”Hän ei tullut luoksemme, emmekä ole nähneet häntä siitä hetkestä asti kun lähdimme ulos tähän saakka.” 22 Ja kun Jaakob kuuli heidän sanansa huusi hän taas lujaa, ja nousi ylös ja repi vaatteensa, ja pani säkkivaatteen lanteillensa, ja hän itki katkerasti ja suri ja korotti äänensä itkuun, huudahti ja sanoi nämä sanat, 23 ”Joosef minun poikani, oi minun poikani Joosef, minä lähetin sinut tänä päivänä veljiesi hyvinvoinnin perään, ja katso sinä olet revitty paloiksi; minun käteni kautta on tämä tapahtunut pojalleni. 24 Murehdin sinua Joosef minun poikani, suren sinua; kuinka ihana sinä olitkaan minulle elämäsi aikana, ja nyt kuinka äärimmäisen katkera on sinun kuolemasi minulle. 25 Oi kumpa minä olisin kuollut sinun sijaasi poikani Joosef, sillä se surettaa minua masentavasti sinun vuoksesi, oi minun poikani, minun poikani. Joosef minun poikani, missä sinä olet, ja minne sinut on vedetty? herää, herää sinun paikastasi, ja tule ja näe minun tuskani sinun vuoksesi, oi minun poikani Joosef. 26 Tule nyt ja laske kyyneleet, jotka pursuavat silmistäni alas poskiani, ja vie ne ylös Herran eteen, jotta Hänen vihansa kääntyisi pois minusta. 27 Oi Joosef minun poikani, kuinka sinä kaaduitkaan, sellaisen käden kautta, jonka kautta kukaan ei ollut kaatunut maailman alusta tähän päivään asti; sillä sinut on tapettu vihollisen lyömänä, satutettu julmasti, mutta totisesti minä tiedän, että tämä on tapahtunut sinulle, minun syntieni paljouden takia. 28 Herää nyt ja näe kuinka katkera on minun ahdistukseni sinun vuoksesi minun poikani, vaikka en muodostanut sinua, enkä muotoillut sinua, enkä antanut sinulle henkeä ja sielua, mutta se oli Jumala, joka muodosti sinut ja rakensi luusi ja peitti ne lihalla, ja hengitti sieraimiisi elämän hengen, ja sitten Hän antoi sinut minulle. 29 Nyt totisesti Jumala, joka antoi sinut minulle, Hän on ottanut sinut pois minulta, ja sellainen on sitten sinulle tapahtunut...” 30 Ja Jaakob jatkoi puhumista näiden kaltaisilla sanoilla Joosefista, ja hän itki katkerasti; hän kaatui maahan ja vaikeni. 31 Ja kaikki Jaakobin pojat näkivät isänsä ahdingon, he katuivat mitä olivat tehneet, ja he myös itkivät katkerasti. 32 Ja Juuda nousi ylös ja nosti isänsä pään maasta, ja asetti sen syliinsä, ja hän pyyhki isänsä kyyneleet hänen poskistaan, ja Juuda itki erittäin suurella itkulla, kun hänen isänsä pää lepäsi hänen sylissään, paikallaan kuin kivi. 33 Ja Jaakobin pojat näkivät isänsä vaivan, ja he nostivat äänensä ja jatkoivat itkua, ja Jaakob makasi vielä maan päällä paikallaan kuin kivi. 34 Ja kaikki hänen poikansa ja hänen palvelijansa ja hänen palvelijansa lapset nousivat ja seisoivat hänen ympärillään lohduttaakseen häntä, mutta hän kieltäytyi lohdutuksesta. 35 Ja koko Jaakobin kotitalous nousi ja suri suurella surulla Joosefin tähden ja heidän isänsä ahdistuksen vuoksi. Ja tiedustelu saavutti Iisakin, Jaakobin isän Aabrahamin pojan, ja hän itki katkerasti Joosef takia, hän ja koko hänen kotitaloutensa, ja hän lähti paikasta, jossa asui Hebronissa, ja hänen miehensä hänen kanssaan, ja hän lohdutti poikaansa Jaakobia, mutta hän kieltäytyi lohdutuksesta. 36 Ja tämän jälkeen, Jaakob nousi ylös maasta, ja kyyneleet juoksivat alas hänen poskiltaan, ja hän sanoi pojillensa, ”Nouskaa ylös ja ottakaa miekkanne ja jousenne, ja menkää vainiolle, ja etsikää, löydättekö minun poikani ruumiin ja tuokaa se minulle, jotta voin haudata sen. 37 Etsikää myös, minä pyydän, petojen joukosta ja metsästäkää niitä, ja se joka tulee ensimmäisenä teidän eteenne vangitkaa se ja tuokaa se minulle, ehkä Herra aikoo tänä päivänä sääliä koettelemustani, ja valmistakaa teidän edessänne se, joka repi poikani kappaleiksi, ja tuokaa se minulle, niin minä kostan poikani asian.” 38 Ja hänen poikansa tekivät niin kuin heidän isänsä oli heille käskenyt, ja he nousivat aikaisin aamulla, ja kukin otti miekkansa ja jousensa käteensä, ja he lähtivät ulos vainiolle metsästämään petoja. 39 Ja Jaakob itki edelleen ääneen, ja itki ja käveli edestakaisin talossa, ja löi käsiänsä yhteen, sanoen, ”Joosef minun poikani, Joosef minun poikani.” 40 Ja Jaakobin pojat menivät erämaahan vangitsemaan petoja, ja katso susi tuli heitä kohti, ja he vangitsivat sen, ja veivät sen heidän isänsä luo, ja he sanoivat hänelle, ”Tämä on ensimmäinen jonka olemme löytäneet, ja me olemme tuoneet sen sinulle kuten käskit meitä, mutta sinun poikasi ruumista emme löytäneet.” 41 Ja Jaakob otti pedon poikiensa käsistä, ja hän huusi kovalla ja itkevällä äänellä, pitäen petoa kädessään, ja hän puhui katkeralla sydämellä pedolle, ”Miksi söit poikani Joosefin, ja kuinka sinulla ei ole ollut maailman Jumalan pelkoa, tai minun ahdinkoni puolesta poikaani Joosefia kohtaan? 42 Ja sinä ahmit poikani tyhjän vuoksi, koska hän ei tehnyt väkivaltaa, ja siten teki minut paheksuttavaksi hänen vuokseen, siksi Jumala tulee vaatimaan häntä jota on vainottu.” 43 Ja Herra avasi pedon suun lohduttaakseen Jaakobia sen sanoilla, ja se vastasi Jaakobille ja puhui nämä sanat hänelle, 44 ”Niin totta kuin Jumala elää joka loi meidät maailmaan, ja niin totta kuin sielusi elää, herrani, minä en nähnyt poikaasi, enkä repinyt häntä paloiksi, mutta minä tulin myös kaukaisesta maasta etsimään poikaani, joka lähti luotani tänä päivänä, enkä tiedä onko hän elävä vai kuollut. 45 Ja minä tulin tänä päivänä vainiolle etsimään poikaani, ja sinun poikasi löysivät minut, ja vangitsivat minut ja kasvattivat suruani, ja olen tänä päivänä saatettu sinun eteesi, ja minä olen nyt puhunut kaikki sanani sinulle. 46 Ja nyt siksi, oi ihmisen poika, minä olen sinun käsissäsi, ja tee minulle tänä päivänä niin kuin vaikuttaa hyvältä sinun silmissäsi, mutta Jumalan antaman elämän kautta joka loi minut, minä en nähnyt poikaasi, enkä myös repinyt häntä kappaleiksi, eikä ole ihmisen liha päätynyt suuhuni kaikkina elämäni päivinä.” 47 Ja kun Jaakob kuuli pedon sanat, hän hämmästyi suuresti, ja lähetti pedon kädestään, ja se meni tiellensä. 48 Ja ​​Jaakob itki edelleen ääneen ja itki Joosefia päivä päivältä, ja hän suri poikaansa lukuisia päiviä.

 

44 Joosef myydään Potifarille

1 Ja Ismaelin pojat jotka olivat ostaneet Joosefin midianilaisilta, jotka puolestaan olivat ostaneet hänet veljiltänsä, menivät Egyptiin Joosefin kanssa, ja he tulivat Egyptin rajoille, ja kun he tulivat lähellä Egyptiä, he tapasivat neljä miestä Medanin, Aabrahamin pojan, pojista, jotka olivat lähteneet Egyptin maasta matkalleen. 2 Ja ismaelilaiset kysyivät heiltä, ”Haluatteko ostaa tämän orjan meiltä?” ja he sanoivat, ”Toimittakaa hänet meille”, ja he toimittivat Joosefin heille, ja he katsoivat häntä, että hän oli hyvin kaunis nuori ja he ostivat hänet kahdellakymmenellä sekelillä. 3 Ja ismaelilaiset jatkoivat matkaansa Egyptiin, ja Medanim myös palasi sinä päivänä Egyptiin, ja Medanim sanoi toisille, ”Katso me olemme kuulleet, että Potifar, faaraon hoviherra, vartioston päällikkö, etsii hyvää palvelijaa, joka seisoo hänen edessään avustamassa häntä, ja tekisi hänet talonsa ja kaiken hänelle kuuluvan hoitajaksi. 4 Nyt sen tähden menkäämme myymään hänet hänelle siitä mitä me haluamme, jos hän kykenee antamaan meille sen mitä me vaadimme häneltä.” 5 Ja nämä medanimit menivät ja tulivat Potifarin taloon, ja sanoivat hänelle, ”Olemme kuulleet, että etsit hyvää palvelijaa avustamaan sinua, katso meillä on orja joka tulee miellyttämään sinua, jos voit antaa meille sen mitä me haluamme, niin me myymme hänet sinulle.” 6 Ja Potifar sanoi, ”Tuokaa hänet minun eteeni, niin minä näen hänet, ja jos hän miellyttää minua minä annan teille sen mitä vaaditte hänestä.” 7 Ja medanimit menivät ja toivat Joosefin ja asettivat hänet Potifarin eteen, ja hän näki hänet, ja hän miellytti häntä suuresti, ja Potifar sanoi heille, ”Kertokaa minulle mitä vaaditte tästä nuorukaisesta?” 8 Ja he sanoivat, ”Neljäsataa hopearahaa me haluamme hänestä”, ja Potifar sanoi, ”Minä annan sen teille jos te tuotte minulle hänen myyntihistoriansa, ja kerrotte minulle hänen historiansa, sillä ehkä hänet on voitu varastaa, sillä tämä nuori ei ole orja, eikä orjan poika, mutta minä havaitsen hänessä hyvän ulkonäön ja komean ihmisen.” 9 Ja Medanim meni ja toi hänen luokseen ismaelilaiset, jotka olivat myyneet hänet heille, ja he kertoivat hänelle, sanoen, ”Hän on orja ja me myimme hänet heille.” 10 Ja Potifar kuuli ismaelilaisten sanat antaessaan hopean Medanimille, ja Medanim otti hopean ja lähti heidän matkallensa, ja ismaelilaiset palasivat myös kotiin. 11 Ja Potifar otti Joosefin ja toi hänet taloonsa, että hän palvelisi häntä, ja Joosef löysi suosion Potifarin silmissä, ja hän luotti häneen, ja teki hänet talonsa valvojaksi, ja kaiken ylitse, mikä hänelle kuului, hän antoi hänen käteensä. 12 Ja Herra oli Joosefin kanssa ja hänestä tuli menestynyt mies, ja Herra siunasi Potifarin taloa Joosefin tähden. 13 Ja Potifar jätti kaiken, mitä hänellä oli, Joosefin käteen, ja Joosef oli yksi, joka sai asiat tulemaan sisään ja lähtemään ulos, ja kaikki oli säännelty hänen toiveidensa kautta Potifarin talossa. 14 Ja Joosef oli kahdeksantoista vuotta vanha, nuori, jolla oli kauniit silmät ja komea ulkonäkö, eikä hänen kaltaistaan ollut koko Egyptin maassa. 15 Siihen aikaan, kun hän oli isäntänsä talossa, lähettämässä sisään ja ulos talosta ja avustamassa isäntäänsä, Zelicah, isännän vaimo, nosti silmänsä Joosefia kohti ja hän katsoi häntä, ja katso, hän oli nuori, komea ja suosittu. 16 Ja hän himoitsi hänen kauneutta sydämessään, ja hänen sielunsa kiinnittyi Joosefiin, ja hän vietteli häntä päivästä päivään, ja Zelicah houkutteli Joosefia päivittäin, mutta Joosef ei nostanut silmiään nähdäkseen isäntänsä vaimon. 17 Ja Zelicah sanoi hänelle, ”Kuinka hyvä on ulkonäkösi ja muotosi, minä olen todella katsonut kaikkia orjia, enkä ole nähnyt niin kaunista orjaa kuin sinä olet”; ja Joosef sanoi hänelle, ”Totisesti Hän joka loi minut äitini kohdussa, loi koko ihmiskunnan.” 18 Ja hän sanoi hänelle, ”Kuinka kauniit ovat sinun silmäsi, joiden kanssa sinä olet hämmästyttänyt kaikkia Egyptin asukkaita, miehiä ja naisia”; ja hän sanoi hänelle, ”Kuinka kauniita ne ovat kun olemme elossa, mutta jos sinun pitäisi katsoa niitä haudasta, varmasti sinä siirtyisit pois niiden luota.” 19 Ja hän sanoi hänelle, ”Kuinka kauniit ja miellyttävät ovat kaikki sinun sanasi; ota nyt, minä pyydän sinua, talossa oleva harppu, ja soita käsilläsi ja anna meidän kuulla sanojasi.” 20 Ja hän sanoi hänelle, ”Kuinka kauniita ja miellyttäviä sanani ovat, kun puhun minun Jumalani ja Hänen kunniansa ylistystä”; ja hän sanoi hänelle, ”Kuinka kaunis on sinun pääsi tukka, katso kultainen kampa joka on talossa, ota se minä rukoilen sinua, ja kiharra pääsi hiukset.” 21 Ja hän sanoi hänelle, ”Kuinka kauan sinä puhut näitä sanoja? lopeta lausumasta näitä sanoja minulle, ja nouse ja huolehdi sinun perhe askareitasi.” 22 Ja hän sanoi hänelle, ”Minun talossani ei ole ketään, eikä ole mitään hoidettavaa paitsi sinun sanasi ja sinun toiveesi”; kaikesta tästä huolimatta, hän ei saanut tuotua Joosefia hänen luokseen, eikä hän kiinnittänyt silmiänsä häneen, vaan suuntasi silmänsä alas maahan. 23 Ja Zelicah halusi Joosefia sydämessään, että hän makaisi hänen kanssaan, ja siihen aikaan, kun Joosef istui talossa tekemässä töitään, Zelicah tuli ja istui hänen eteensä, ja hän houkutteli häntä päivittäin keskustelemalla maatakseen hänen kanssaan, tai alituisesti katsomaan häntä, mutta Joosef ei tahtonut kuulla häntä. 24 Ja hän sanoi hänelle, ”Ellet tahdo tehdä sanojeni mukaan, minä rankaisen sinua kuolemanrangaistuksella, ja panen rautaisen ikeen päällesi.” 25 Ja Joosef sanoi hänelle, ”Totisesti Jumala joka loi ihmisen irrottaa vankien kahleet, ja se on Hän joka vapauttaa minut vankilastasi ja tuomiostasi.” 26 Ja kun hän ei voinut voittaa häntä, taivuttaakseen hänet, ja koska hänen sielunsa oli edelleen kiinni hänessä, hänen himonsa kukisti hänet vakavaan sairauteen. 27 Ja kaikki Egyptin naiset tulivat hänen tykönsä, ja he sanoivat hänelle, ”Miksi sinä olet tässä heikentyvässä tilassa? sinä jolta ei mitään puutu; varmasti sinun aviomiehesi on suuri ja arvostettu ruhtinas kuninkaan nähden, sinultako puuttuisi jotakin mitä sydämesi haluaa?” 28 Ja Zelicah vastasi heille, sanoen, ”Tänä päivänä se ilmoitetaan teille, mistä tämä häiriö juontaa jossa näette minun olevan”, ja hän käski palvelijattarensa valmistamaan ruokaa kaikille naisille, ja hän järjesti heille juhla-aterian, ja kaikki naiset söivät Zelicahin talossa. 29 Ja hän antoi heille veitset sitruunoiden kuorimiseen, ja hän käski, että he pukevat Joosefin kalliilla vaatteilla, ja että hänen pitää ilmestyä heidän eteensä, ja Joosef tuli heidän silmiensä eteen ja kaikki naiset katselivat Joosefia, eivätkä voineet irrottaa silmiään pois hänestä, ja he kaikki viilsivät kätensä veitsillä, jotka heillä oli käsissään, ja kaikki heidän kädessään olevat sitruunat olivat täynnä verta. 30 Ja he eivät tienneet mitä olivat tehneet, vaan he jatkoivat Joosefin kauneuden katselua, eivätkä kääntäneet silmäluomiaan pois hänestä. 31 Ja Zelicah näki mitä heille oli sattunut, ja hän sanoi heille, ”Mitä on tämä työ minkä olette tehneet? katso minä annoin teille sitruunat syötäviksi ja te kaikki olette leikanneet käsiänne.” 32 Ja kaikki naiset näkivät kätensä, ja katso he olivat täynnä verta, ja heidän verensä virtasi alas heidän vaatteidensa päällä, ja he sanoivat hänelle, ”Tämä talosi orja on valloittanut meidät, emmekä pystyneet kääntämään silmäluomiamme hänestä hänen kauneutensa vuoksi.” 33 Ja hän sanoi heille, ”Totisesti tämä tapahtui teille sillä hetkellä, kun katsoitte häntä, ettekä pystyneet pidättäytymään hänestä; kuinka sitten minä voin pidättäytyä minun talossani, ja minä näen hänet päivä päivältä menevän sisään ja ulos talostani? kuinka silloin voin siis estyä heikentymästä tai edes menehtymästä tämän vuoksi?” 34 Ja he sanoivat hänelle, ”Sanat ovat totta, sillä kuka voi nähdä tämän kauniin muodon talossa ja pidättäytyä hänestä, ja eikö hän ole sinun orjasi ja hoitajasi talossasi, ja miksi et sano hänelle sitä mikä on sydämessäsi, ja kärsit sielusi tuhoutua tämän asian kautta?” 35 Ja hän sanoi heille, ”Minä yritän päivittäin suostutella hänet, mutta hän ei suostu toiveisiini, ja minä lupasin hänelle kaikkea mikä on hyvää, ja silti en kohdannut häneltä mitään palautetta; minä olen sen vuoksi heikentyvässä tilassa kuten näette.” 36 Ja Zelicah tuli hyvin sairaaksi himonsa tähden Joosefia kohtaan, ja hän oli epätoivoisesti rakkaudensairas hänen vuokseen, ja kaikki hänen talonsa väki ja hänen aviomiehensä eivät tienneet mitään tästä asiasta, että Zelicah oli sairas rakkautensa takia Joosefiin. 37 Ja kaikki hänen talonsa ihmiset kysyivät häneltä, sanoen, ”Miksi olet sairas ja heikkenemässä, vaikka mitään ei puutu?” ja hän sanoi heille, ”Minä en tiedä tätä asiaa mikä minusta päivittäin kasvaa.” 38 Ja kaikki naiset ja hänen ystävänsä tulivat päivittäin tapaamaan häntä, ja he puhuivat hänen kanssaan, ja hän sanoi heille, ”Tämä voi tapahtua vain rakkaudesta Joosefiin”; ja he sanoivat hänelle, ”Viettele hänet ja tartu häneen salaa, ehkä hän voi kuulla sinua, ja lykätä tämän kuoleman sinulta.” 39 Ja Zelicah tuli pahemmaksi rakkaudestaan Joosefia kohtaan, ja hän jatkoi vaipumista, kunnes hänellä oli tuskin voimaa seistä. 40 Ja eräänä päivänä Joosef teki isäntänsä töitä talossa, ja Zelicah tuli salaa ja kaatui yhtäkkiä hänen päällään, ja Joosef nousi häntä vastaan, ja oli voimakkaampi kuin hän, ja saattoi hänet alas maahan. 41 Ja Zelicah itki sydämensä himon vuoksi häntä kohtaan, ja hän anoi häntä itkien, ja hänen kyyneleensä valuivat alas poskilta, ja hän puhui hänelle kerjäämisen ja sielunsa katkeruuden äänellä, sanoen, 42 ”Oletko koskaan kuullut, nähnyt tai tuntenut niin kaunista naista kuin minä olen, tai parempaa kuin minä, joka puhuu sinulle päivittäin, lankeaa heikotukseen rakkauden kautta sinuun, myöntää kaiken tämän kunnian sinulle, etkä silti kuule minun ääntäni? 43 Ja jos se on isäntäsi pelon vuoksi, ettei hän rankaise sinua, niin totta kuin kuningas elää, sinun isännältäsi ei ole tuleva sinulle mitään vahinkoa tämän asian kautta; nyt, siksi pyydän kuuntelemaan minua, ja antautumaan kunnian tähden, jota minä olen myöntänyt sinulle, ja lykkää pois tämä kuolema minusta, ja miksi minun pitäisi kuolla sinun tähden?” ja hän lakkasi puhumasta. 44 Ja Joosef vastasi hänelle, sanoen, ”Pidättäydy minusta, ja jätä tämä asia isännälleni; katso herrani ei tiedä millaista minulla on talossa, sillä kaiken hänelle kuuluvan hän on luovuttanut minun käteeni, ja kuinka teen nämä asiat isäntäni talossa? 45 Sillä hän on myös suuresti kunnioittanut minua hänen talossaan, ja hän on myös tehnyt minut valvojaksi hänen talolleen, ja hän on ylentänyt minut, ja tässä talossa ei ole ketään suurempaa kuin minä olen, eikä isäntäni ole pidättänyt minulta mitään, lukuun ottamatta sinua, joka olet hänen vaimonsa, kuinka silloin voit puhua nämä sanat minulle, ja kuinka voisin tehdä tämän suuren pahan ja synnin Jumalalle ja aviomiehellesi? 46 Nyt sen tähden pitäydy pois minusta, äläkä puhu enää sellaisia sanoja ​​kuin nämä, sillä en halua kuulla sanojasi.” Mutta Zelicah ei kuullut Joosefia, kun hän puhui nämä sanat hänelle, vaan hän päivittäin vietteli häntä kuuntelemaan häntä. 47 Ja juuri tämän jälkeen tapahtui, että Egyptin puro oli täyttynyt yli sen kaikkien sivujen, ja kaikki Egyptin asukkaat menivät ulos, samoin kuin kuningas ja ruhtinaat lähtivät timbreleillä ja tanssien, sillä se oli suuri riemu Egyptissä, ja lomapäivä Sihorin meren tulvimisen aikaan, ja he menivät sinne riemuitsemaan koko päiväksi. 48 Ja ​​kun egyptiläiset lähtivät joelle riemuitsemaan, kuten heidän tapansa oli, kaikki Potifarin talon väki meni heidän kanssansa, mutta Zelicah ei halunnut mennä heidän kanssansa, sillä hän sanoi, ”Minä olen huonovointinen”, ja hän jäi yksin huoneeseen, eikä kukaan muu henkilö ollut hänen kanssaan talossa. 49 Ja hän nousi ylös ja nousi talonsa temppeliin, ja pukeutui ruhtinaskunnan vaatteisiin, ja asetti päänsä päälle kallisarvoisia jalokiviä onyksi-kivistä, upotettuna hopealla ja kullalla, ja hän kaunisti kasvojaan ja ihoaan kaikenlaisilla naisten puhdistavilla nesteillä, ja hän hajusti temppelin ja talon kassialla ja olibaanihartsilla, ja hän levitti mirhaa ja aloeta, ja istui myöhemmin temppelin sisäänkäynnissä, talon läpikulussa jonka kautta Joosef meni tekemään työtänsä, ja katso Joosef tuli vainiolta, ja meni taloon tehdäkseen isäntänsä töitä. 50 Ja hän tuli paikalle sen kautta, josta hänen oli kuljettava, ja hän näki kaiken Zelicahin työn, ja hän kääntyi takaisin. 51 Ja Zelicah näki Joosefin kääntyvän takaisin hänen luotaan, ja hän huusi hänelle, sanoen, ”Mikä sinua vaivaa Joosef? tule työhösi, ja katso minä teen sinulle tilaa, kunnes olet kulkenut istuimellesi.” 52 Ja Joosef palasi ja tuli taloon, ja siirtyi sieltä istuimensa paikkaan, ja hän istui alas tekemään isäntänsä töitä kuten tavallista ja katso, Zelicah tuli hänen luokseen ja seisoi hänen edessään ruhtinaallisissa vaatteissa, ja hänen vaatteidensa tuoksu oli levinnyt matkan päähän. 53 Ja hän kiirehti ja tarttui Joosefiin ja hänen vaatteisiinsa, ja hän sanoi hänelle, ”Niin totta kuin kuningas elää jos et täytä pyyntöäni sinä kuolet tänä päivänä”, ja hän kiirehti ja ojensi toisen kätensä ja veti miekan esiin vaatteidensa alta, ja hän pani sen Joosefin kaulalle, ja hän sanoi, ”Nouse ja suorita pyyntöni, ja jos et, sinä kuolet tänä päivänä.” 54 Ja Joosef pelästyi häntä kun hän teki tämän teon, ja hän nousi paetakseen hänen luotaan, ja hän tarttui hänen vaatteensa etumukseen, ja hänen pakonsa kauhistuksesta vaate, johon Zelicah tarrautui, repeytyi ja Joosef jätti vaatteen Zelicahin käteen, ja hän pakeni ja pääsi ulos, sillä hän pelkäsi. 55 Ja kun Zelicah näki, että Joosefin vaate oli repeytynyt, ja että hän oli jättänyt sen hänen käteensä, ja oli paennut, hän pelkäsi elämänsä puolesta, ettei uutinen leviäisi hänestä, ja hän nousi ylös ja toimi ovelasti, ja riisui vaatteet, joihin hän oli pukeutunut, ja pukeutui hänen muihin vaatteisiinsa. 56 Ja hän otti Joosefin vaatteen, ja pani sen vierellensä, ja meni ja istui paikkaan, missä hän oli istunut sairaudessaan, ennen kuin talon ihmiset olivat lähteneet joelta, ja hän kutsui nuoren pojan, joka oli silloin talossa, ja hän käski häntä kutsumaan talon ihmiset hänen luokseen. 57 Ja kun hän näki heidät, hän sanoi heille kovalla äänellä ja valittaen, ”Katsokaa minkälaisen hebrealaisen isäntänne on tuonut minulle taloon, sillä hän tuli tänä päivänä makaamaan minun kanssani. 58 Sillä kun te olitte lähteneet ulos, hän tuli taloon, ja nähden, ettei talossa ollut henkilöitä, hän tuli minun luokseni, ja tarttui minusta, pyrkimyksenä maata minun kanssani. 59 Ja minä tartuin hänen vaatteistaan ja revin ne ja huusin häntä vastaan kovaan ääneen, ja kun minä olin korottanut ääneni, hän pelästyi henkensä puolesta ja jätti vaatteensa minun eteeni, ja pakeni.” 60 Ja hänen talonsa väki ei puhunut mitään, mutta heidän vihansa syttyi kovasti Joosefia vastaan, ja he menivät hänen isäntänsä luokse ja kertoivat hänelle hänen vaimonsa sanat. 61 Ja Potifar tuli kotiin raivoissaan, ja hänen vaimonsa huusi hänelle, sanoen, ”Mikä on tämä asia, minkä sinä olet tehnyt minulle, tuomalla hebrealaisen orjan sisälle minun huoneeseeni, sillä hän tuli minun päälleni tänä päivänä harrastamaan seksiä minun kanssani; näin hän teki minulle tänä päivänä.” 62 Ja Potifar kuuli vaimonsa sanat, ja hän määräsi Joosefin rangaistavaksi ankarilla raipaniskuilla, ja he tekivät niin hänelle. 63 Ja kun he löivät häntä, Joosef huusi kovalla äänellä, ja hän nosti silmänsä taivaaseen, ja sanoi, ”Oi Herra Jumala, Sinä tiedät, että minä olen viaton kaikista näistä asioista, ja miksi minä kuolisin tänä päivänä valheen kautta, näiden pahojen ympärileikkaamattomien miesten käsien kautta, jotka Sinä tunnet?” 64 Ja samalla kun Potifarin miehet löivät Joosefia, hän jatkoi huutamista ja itkua, ja siellä oli yksitoista kuukautta vanha lapsi, ja Herra avasi lapsen suun, ja hän puhui nämä sanat Potifarin miesten edessä, jotka löivät Joosefia, sanoen, 65 ”Mitä te haluatte tältä mieheltä, ja miksi teette tämän pahan hänelle? äitini puhuu väärin ja julistaa valhetta; näin oli tapahtuma.” 66 Ja lapsi kertoi heille tarkasti kaiken mitä tapahtui, ja hän julisti kaikki Zelicahin sanat Joosefille päivä päivältä heille. 67 Ja kaikki miehet kuulivat lapsen sanat ja he ihmettelivät lapsen sanoja suuresti, ja lapsi lakkasi puhumasta ja tuli hiljaiseksi. 68 Ja Potifar oli hyvin häpeissään poikansa sanoista, ja hän käski miehiään, etteivät enää lyö Joosefia, ja miehet lopettivat Joosefin lyömisen. 69 Ja Potifar otti Joosefin ja määräsi hänet vietäväksi oikeuteen pappien eteen, jotka olivat tuomareita kuninkaalle kuuluvia, tuomitakseen hänet tästä tapauksesta. 70 Ja Potifar ja Joosef tulivat pappien eteen, jotka olivat kuninkaan tuomareita, ja hän sanoi heille, ”Päättäkää minä rukoilen teitä, mikä tuomio kuuluu orjalle, sillä näin hän on tehnyt.” 71 Ja papit kysyivät Joosefilta, ”Miksi sinä teit tämän asian sinun isännällesi?” Ja Joosef vastasi heille, sanoen, ”Ei niin minun herrani, asia oli näin”; ja Potifar sanoi Joosefille, ”Totisesti uskoin sinun käsiisi kaiken mikä minulle kuuluu, enkä pidättänyt sinulta mitään paitsi vaimoni, ja kuinka voit tehdä tällaista pahuutta?” 72 Ja Joosef vastasi sanoen, ”En niin minun herrani, niin totta kuin Herra elää, ja niin kuin sielusi elää, minun herrani, sana jonka olet kuullut vaimostasi, on epätosi, sillä näin oli tämän päivän asia. 73 Vuosi on kulunut minulle siitä, kun olen ollut sinun kotonasi; oletko nähnyt mitään vääryyttä minussa, tai jotain asiaa joka saattaa saada sinut vaatimaan elämääni?” 74 Ja papit sanoivat Potifarille, ”Lähetä, me pyydämme sinua, ja anna heidän tuoda meidän eteemme Joosefin revitty vaate, ja katsokaamme sen repeämää, ja jos on niin, että repeämä on vaatteen edessä, silloin hänen kasvonsa on täytynyt olla vastapäätä häntä ja hänen on täytynyt pitää kiinni hänestä, tullakseen hänen tykönsä, niin petoksella vaimosi teki kaiken sen mitä hän on puhunut.” 75 Ja he veivät Joosefin vaatteen pappien eteen, jotka toimivat tuomareina, ja he näkivät ja katso repeämä oli Joosefin edessä, ja kaikki tuomitsevat papit tiesivät, että hän oli painostanut häntä, ja he sanoivat, ”Kuolemantuomio ei kuulu tälle orjalle, koska hän ei ole tehnyt mitään, mutta hänen tuomionsa on, että hänet sijoitetaan vankilaan raportin perusteella, joka hänen kauttaan on edistynyt sinun vaimoasi vastaan.” 76 Ja Potifar kuuli heidän sanansa, ja hän pani hänet vankilaan, paikkaan missä kuninkaan vangit ovat eristettynä, ja Joosef oli eristyksen talossa kaksitoista vuotta. 77 Ja tästä huolimatta, hänen isäntänsä vaimo ei kääntynyt pois hänestä, eikä hän lakannut puhumasta hänelle päivästä päivään tullakseen kuulluksi, ja kolmen kuukauden kuluttua Zelicah jatkoi menemistä Joosefin luo eristyksen talolle päivästä päivään, ja hän houkutteli häntä kuuntelemaan häntä, ja Zelicah sanoi Joosefille, ”Kuinka kauan sinä tahdot pysyä tässä talossa? kuule nyt minun ääntäni, ja minä tuon sinut ulos tästä talosta.” 78 Ja Joosef vastasi hänelle, sanoen, ”Minulle on parempi pysyä tässä talossa kuin kuunnella sinun sanojasi, tehdä syntiä ​​Jumalaa vastaan”; ja hän sanoi hänelle, ”Jos et tahdo toteuttaa minun toivettani, minä kiskon irti sinun silmäsi, lisään kahleet jalkoihisi, ja luovutan sinut niiden käsiin joita et ole ennen tiennyt.” 79 Ja Joosef vastasi hänelle ja sanoi, ”Katso koko maailman Jumala on kykenevä vapauttamaan minut kaikesta siitä, mitä sinä voit tehdä minulle, sillä hän avaa sokean silmät, irrottaa ne jotka ovat sidottuja, ja varjelee kaikki muukalaiset, jotka ovat tottumattomia maan kanssa.” 80 Ja kun Zelicah oli kykenemätön taivuttamaan Joosefia kuulemaan häntä, hän lopetti menemästä viettelemään häntä; ja Joosef oli edelleen rajoitettuna eristyksen talossa. Ja Jaakob, Joosefin isä, ja kaikki hänen veljensä, jotka olivat Kanaanin maassa, surivat edelleen ja itkivät niinä päivinä Joosefin vuoksi, sillä Jaakob kieltäytyi lohduttautumasta hänen poikansa Joosefin vuoksi. Ja Jaakob huusi kovaa, ja itki ja suri kaikki nuo päivät.

 

 

45 Jaakobin poikien perheet

 

1 Ja tapahtui siihen aikaan sinä vuonna, joka on Joosefin Egyptiin alas menemisen vuotena sen jälkeen, kun hänen veljensä olivat myyneet hänet, että Ruuben, Jaakobin poika meni Timnan luo ja otti itselleen vaimoksi Eliuramin, kanaanilaisen Avin tyttären, ja hän yhtyi häneen. 2 Ja Ruubenin vaimo Eliuram tuli raskaaksi ja synnytti hänelle Hanochin, Palun, Chetzronin ja Carmin, neljä poikaa; ja hänen veljensä Simeon otti hänen siskonsa Diinan vaimoksi, ja hän synnytti hänelle Memuelin, Yaminin, Ohadin, Jachinin ja Zocharin, viisi poikaa. 3 Ja jälkeenpäin hän tuli kaanaanilaisen naisen Bunahin tykö, Bunah on sama, jonka Simeon otti vangiksi Sekemin kaupungista, ja Bunah oli ollut Diinan edessä ja avustanut häntä, ja Simeon yhtyi häneen, ja hän synnytti hänelle Saulin. 4 Ja Juuda meni siihen aikaan Adulamiin, ja hän saapui adulamilaisen miehen luokse, ja hänen nimensä oli Hirah, ja Juuda näki siellä kanaanilaisen miehen tyttären, ja hänen nimensä oli Aliyath, Suuan tytär, ja hän otti hänet, ja yhtyi häneen, ja Aliyath synnytti Juudalle, Eerin, Onanin ja Shilohin; kolme poikaa. 5 Ja Leevi ja Isaskar menivät idän maahan, ja he ottivat itselleen vaimoiksi Jobabin tyttäret, Joktanin pojan, Eberin pojan; ja Joktanin pojalla Jobabilla oli kaksi tytärtä; vanhemman nimi oli Adina, ja nuoremman nimi Aridah. 6 Ja Leevi otti Adinan, ja Isaskar otti Aridan, ja he tulivat Kanaanin maahan, heidän isänsä taloon, ja Adina synnytti Leeville, Gershonin, Kehatin ja Merarin; kolme poikaa. 7 Ja Arida synnytti Isaskarille Tolan, Puvahin, Jobin ja Shomronin, neljä poikaa; ja Dan meni Moabin maahan ja otti vaimoksi Aphlalethin, moabilaisen Chamudanin tyttären, ja hän toi hänet Kanaanin maahan. 8 Ja Aphlaleth oli hedelmätön, hänellä ei ollut jälkeläistä, ja Jumala muisti sen jälkeen Aphlaletia Danin vaimoa, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Chushim. 9 Ja Gad ja Naftali menivät Haraniin ja ottivat sieltä Amuramin, Uzin pojan, Nahorin pojan tyttäret, vaimoiksi. 10 Ja nämä ovat Amuramin tyttärien nimet; vanhemman nimi oli Merimah, ja nuoremman nimi Uzith; ja Naftali otti Merimahin, Gad otti Uzithin; ja veivät heidät Kanaanin maahan, heidän isänsä taloon. 11 Ja Merimah synnytti Naftalille Yachzeelin, Gunin, Jazerin ja Shalemin, neljä poikaa; ja Uzith synnytti Gadille Zephionin, Chagin, Shunin, Ezbonin, Erin, Arodin ja Aralin, seitsemän poikaa. 12 Ja Asher meni ja otti Adonin, Aflalin tyttären, Hadadin pojan, Ismaelin pojan, vaimoksi, ja hän toi hänet Kanaanin maahan. 13 Ja Adon, Asherin vaimo kuoli noina päivinä: hänellä ei ollut jälkeläisiä; ja Adonin kuoleman jälkeen tapahtui, että Asher lähti joen toiselle puolelle ja otti vaimoksi Hadurahin Abimaelin tyttären, Eberin pojan, Seemin pojan. 14 Ja nuori nainen oli viehättävän näköinen, ja järkevä nainen, ja hän oli ollut Malkielin vaimo, Elamin pojan, Seemin pojan. 15 Ja Hadurah synnytti tyttären Malkielille, ja hän antoi hänelle nimen Serah, mutta Malkiel kuoli tämän jälkeen, ja Hadurah meni ja pysyi isänsä talossa. 16 Ja vaimon kuoleman jälkeen Asher meni ja otti Hadurahin vaimoksi, ja toi hänet Kanaanin maahan, ja myös hänen tyttärensä Serahin hän toi heidän mukanaan, ja hän oli kolme vuotta vanha, ja tyttö tuotiin Jaakobin taloon. 17 Ja tyttö oli kaunis, ja hän kulki Jaakobin lasten pyhittämillä tavoilla; häneltä ei puuttunut mitään, ja Herra antoi hänelle viisautta ja ymmärrystä. 18 Ja Asherin vaimo Hadurah tuli raskaaksi ja synnytti hänelle Yimnahin, Yishvahin, Yishvin ja Beriahin; neljä poikaa. 19 Ja Sebulon meni Midianiin, ja otti vaimoksi Merishan Moladin tyttären, Abidan pojan, Midianin pojan, ja vei hänet Kanaanin maahan. 20 Ja Merisha synnytti Sebulonille Seredin, Elonin ja Yachleelin; kolme poikaa. 21 Ja Jaakob lähetti Aramin luokse, joka Zoban poika, joka Terahin poika, ja hän otti pojallensa Benjaminille Mechalian, Aramin tyttären, ja hän tuli Kanaanin maahan Jaakobin taloon; ja Benjamin oli kymmenen vuotias, kun hän otti Mechalian Aramin tyttären vaimoksi. 22 Ja Mechalia tuli raskaaksi ja synnytti Benjaminille Belan, Becherin, Ashbelin, Geran ja Naamanin, viisi poikaa; ja Benjamin meni jälkeenpäin ja otti vaimoksi Aribathin, Shomronin tyttären, Abrahamin pojan, ensimmäisen vaimonsa lisäksi, ja hän oli kahdeksantoista vuotta vanha; ja Aribath synnytti Benjaminille Achin, Voshin, Mupimin, Chupimin ja Ordin; viisi poikaa. 23 Ja niinä päivinä Juuda meni Seemin huoneeseen ja otti Tamarin, Elamin tyttären, Seemin pojan, vaimoksi esikoiselleen Eerille. 24 Ja Eer tuli vaimonsa Tamarin luo, ja hänestä tuli hänen vaimonsa, ja kun hän yhtyi häneen, hän tuhosi ulkoisesti siemenensä, ja hänen tekonsa oli paha Herran nähden, ja Herra tappoi hänet. 25 Ja tapahtui Eerin kuoleman jälkeen, Juudan esikoisen, että Juudan sanoi Onanille, ”Mene sinun veljesi vaimon luo ja mene naimisiin hänen kanssaan lähimpänä sukulaisena, ja nosta siemen veljellesi.” 26 Ja Onan otti Tamarin vaimoksi ja hän yhtyi häneen, ja Onan teki myös veljensä teon kaltaisesti, ja hänen tekonsa oli paha Herran silmissä, ja Hän surmasi myös hänet. 27 Ja kun Onan kuoli, Juuda sanoi Tamarille, ”Jää isäsi huoneeseen, kunnes poikani Shiloh on kasvanut”, eikä Juuda enää ilahtunut Tamarista, antaakseen hänet Shilohille, sillä hän sanoi, ”Ehkä hän myös kuolee kuin veljensä.” 28 Ja Tamar nousi ja meni ja pysyi isänsä talossa, ja Tamar oli hänen isänsä talossa jonkin aikaa. 29 Ja vuoden kierrettyä, kuoli Juudan vaimo Aliyath; ja Juuda tuli lohdutetuksi vaimostaan, ja Aliyathin kuoleman jälkeen, Juuda lähti ystävänsä Hirahin kanssa Timnahiin keritsemään heidän lampaitaan. 30 Ja Tamar kuuli Juudan menneen Timnahiin keritsemään lampaita, ja että Shiloh oli kasvanut aikuiseksi, ja ettei Juuda ilahtunut hänestä. 31 Ja Tamar nousi ylös ja riisui leskeytensä vaatteet, ja hän pani hunnun päällensä, ja hän peitti itsensä kokonaan, ja hän meni ja istui julkisella kulkutiellä, joka on Timnahiin vievällä tiellä. 32 Ja Juuda kulki ja näki hänet ja otti hänet ja hän yhtyi häneen, ja hän tuli raskaaksi hänestä, ja synnytyksen aikaan, katso, hänen kohdussaan oli kaksoset, ja hän kutsui ensimmäisen nimeksi Perez, ja toisen nimeksi Zarah.

 

 

46 Joosef tulkitsee kaksi unta

1 Niinä päivinä Joosef oli edelleen vankilassa Egyptin maassa. 2 Siihen aikaan faaraon palvelijat seisoivat hänen edessään, johtava juomanlaskija ja johtava leipuri, jotka kuuluivat Egyptin kuninkaalle. 3 Ja juomanlaskija otti viiniä ja asetti sen kuninkaan eteen juotavaksi, ja leipuri asetti leivän kuninkaan eteen syötäväksi, ja kuningas joi viinistä ja söi leivästä, hän ja hänen palvelijansa ja virkailijat, jotka söivät kuninkaan pöydässä. 4 Ja kun he söivät ja joivat, juomanlaskija ja leipuri pysyivät siellä, ja faaraon ministerit löysivät viinistä monia kärpäsiä, jotka juomanlaskija oli tuonut, ja leipurin leivästä löytyi nitraattikiviä. 5 Ja vartioston päällikkö asetti Joosefin faaraon virkamiesten valvojaksi, ja faaraon virkamiehet olivat vankeudessa yhden vuoden. 6 Ja vuoden lopussa, he molemmat näkivät unia yhtenä yönä, eristyksensä paikassa, missä he olivat, ja aamulla Joosef tuli heidän luokseen valvomaan heitä tavalliseen tapaan, ja hän näki heistä, ja katso heidän kasvonsa olivat masentuneet ja surulliset. 7 Ja Joosef kysyi heiltä, ”Miksi teidän ilmeenne ovat surulliset ja masentuneet tänä päivänä?” ja he sanoivat hänelle, ”Me näimme unen, eikä ole ketään sitä tulkitsemaan”; Ja Joosef sanoi heille, ”Kertokaa, minä pyydän teitä, unenne minulle, niin Jumala on antava teille rauhan vastauksen mitä haluatte.” 8 Ja juomanlaskija kertoi unensa Joosefille, ja sanoi, ”Minä näin unessani, ja katso suuri viinipuu oli edessäni, ja siinä viinipuussa minä näin kolme oksaa, ja viinipuu kukki nopeasti ja saavutti suuren korkeuden, ja sen tertut kypsyivät ja niistä tuli viinirypäleitä. 9 Ja otin rypäleet ja puristin niitä kuppiin, ja asetin sen faaraon käteen ja hän joi”; Ja Joosef sanoi hänelle, ”Kolme viinipuussa olevaa oksaa ovat kolme päivää. 10 Vielä kolmen päivän sisällä, kuningas käskee sinut tuotavaksi ulos ja hän palauttaa sinut virkaasi, ja sinä tulet antamaan kuninkaalle hänen viininsä juotavaksi kuten aluksi, kun sinä olit hänen juomanlaskijansa; mutta anna minun löytää armo sinun silmissäsi, että muistutat minusta faaraolle, kun sinulla on hyvin, ja tee ystävällisesti minulle, ja saa minut tuotavaksi pois tästä vankilasta, sillä minut varastettiin pois Kanaanin maasta ja myytiin orjaksi tähän paikkaan. 11 Ja myös se, mitä sinulle on sanottu herrani vaimosta, on valhetta, sillä he ovat panneet minut tänne vankityrmään ilman syytä”; ja juomanlaskija vastasi Joosefille, sanoen, ”Jos kuningas kohtelee minua hyvin kuin aluksi, kuten sinä viimeksi tulkitsit minulle, minä teen kaiken mitä haluat, ja hankin sinut ulos tästä tyrmästä.” 12 Ja leipuri, nähden että Joosef oli tarkasti tulkinnut juomanlaskijan unen, lähestyi myös, ja kertoi koko unensa Joosefille. 13 Ja hän sanoi hänelle, ”Unessani minä näin, ja katso, kolme valkoista koria pääni päällä, ja minä katsoin, ja katso siellä oli ylimmässä korissa kaikenlaisia paistettuja lihoja faaraolle, ja katso, linnut söivät niitä päästäni.” 14 Ja Joosef sanoi hänelle, ”Kolme koria, jotka näit ovat kolme päivää, vielä kolmen päivän sisällä faarao tulee ottamaan pois sinun pääsi, ja ripustaa sinut puuhun, ja linnut syövät sinun lihasi pois sinusta, niin kuin näit unessa.” 15 Noina päivinä kuningatar oli synnyttämäisillään, ja sinä päivänä hän synnytti pojan Egyptin kuninkaalle, ja he julistivat, että kuningas oli saanut esikoispoikansa, ja koko Egyptin kansa yhdessä faaraon virkamiesten ja palvelijoiden kanssa iloitsivat suuresti. 16 Ja kolmantena päivänä hänen syntymästään faarao järjesti juhlan virkamiehilleen ja palvelijoilleen, Zoarin maan ja Egyptin maan sotajoukoille. 17 Ja koko Egyptin kansa ja faaraon palvelijat tulivat kuninkaan kanssa syömään ja juomaan hänen poikansa juhlaan, ja riemuitsemaan kuninkaan riemusta. 18 Ja kaikki kuninkaan virkamiehet ja hänen palvelijansa riemuitsivat siihen aikaan kahdeksan päivää juhlassa, ja he iloitsivat kaikenlaisten soittimien kanssa, timbreelein ja tanssien kuninkaan talossa kahdeksan päivän ajan. 19 Ja juomanlaskija, jolle Joosef oli tulkinnut hänen unensa, unohti Joosefin, eikä maininnut häntä kuninkaalle kuten oli luvannut, sillä tämä asia oli Herralta rangaistakseen Joosefia koska hän oli luottanut ihmiseen. 20 Ja Joosef pysyi tämän jälkeen vankilassa kaksi vuotta, kunnes hän oli täyttänyt ne kaksitoista vuotta.

 

 

47 Jaakob ja Esau tekevät rauhan

2229 AM - Iisak kuoli

1 Ja Iisak, Abrahamin poika, asui vielä niinä päivinä Kanaanin maassa; hän oli hyvin iäkäs, satakahdeksankymmentä vuotta vanha, ja hänen poikansa Esau, Jaakobin veli, oli Edomin maassa, ja hänellä ja hänen pojillaan oli siellä omaisuutta Seirin lasten keskuudessa. 2 Ja Esau kuuli hänen isänsä ajan olevan lähellä kuolemaa, ja hän ja hänen poikansa ja kotiväkensä tulivat Kanaanin maahan, hänen isänsä taloon, ja Jaakob ja hänen poikansa lähtivät paikasta, jossa he asuivat Hebronissa, ja he tulivat kaikki isänsä Iisakin luo, ja löysivät Esaun ja hänen poikansa teltasta. 3 Ja Jaakob ja hänen poikansa istuivat hänen isänsä Iisakin eteen, ja Jaakob suri edelleen poikansa Joosefin puolesta. 4 Ja Iisak sanoi Jaakobille, ”Tuo minulle tänne poikasi niin minä siunaan heidät; ja Jaakob toi yksitoista lastaan ​​isänsä Iisakin eteen. 5 Ja Iisak pani kätensä kaikkien Jaakobin poikien päälle, ja hän tarttui heistä ja halasi heitä, ja suuteli heidät yksitellen, ja Iisak siunasi heidät sinä päivänä, ja hän sanoi heille, ”Siunatkoon isienne Jumala teitä ja lisääntyköön teidän siemenenne runsaslukuiseksi kuin taivaan tähdet.” 6 Ja Iisak siunasi myös Eesaun pojat, sanomalla, ”Saattakoon Jumala teidän tuottaa pelkoa ja kauhua kaikille, jotka näkevät teidät, ja kaikille vihollisillenne.” 7 Ja Iisak kutsui Jaakobin ja hänen poikansa, ja he kaikki tulivat ja istuivat Iisakin edessä, ja Iisak sanoi Jaakobille, ”Herra koko maailman Jumala sanoi minulle, ”Sinun siemenellesi Minä annan tämän maan perinnöksi jos sinun lapsesi pitävät Minun säädökseni ja Minun tieni, niin Minä tahdon toteuttaa heille valan, jonka Minä vannoin sinun isällesi Abrahamille.” 8 Nyt sen tähden poikani, opeta sinun lapset ja lapsesi lapset pelkäämään Herraa, ja kulkemaan hyvällä tiellä, joka miellyttää Herraa, sinun Jumalaasi, sillä jos sinä pidät Herran tiet ja Hänen asetuksensa, niin Herra pitää myös sinulle Hänen liittonsa Abrahamin kanssa, ja tulee tekemään hyvin sinun ja siemenesi kanssa kaikkina päivinä.” 9 Ja kun Iisak oli päättänyt käskyn Jaakobille ja hänen lapsilleen, hän antoi henkensä ja kuoli, ja hänet koottiin kansansa pariin. 10 Ja Jaakob ja Esau laskeutuivat isänsä Iisakin kasvoille, ja he itkivät, ja Iisak oli satakahdeksankymmentä vuotta vanha, kun hän kuoli Kanaanin maassa, Hebronissa, ja hänen poikansa kantoivat hänet Machpelan luolaan, jonka Abraham oli ostanut Heetin lapsilta hautausmaa omaisuudeksi. 11 Ja kaikki Kanaanin kuninkaat menivät Jaakobin ja Esaun kanssa hautaamaan Iisakkia, ja kaikki Kanaanin kuninkaat osoittivat Iisakille suurta kunniaa hänen kuolemastaan. 12 Ja Jaakobin pojat ja Esaun pojat kulkivat paljain jaloin, kävellen ja valittaen, kunnes he saapuivat Kireath-Arbaan. 13 Ja Jaakob ja Esau hautasivat isänsä Iisakin Machpelan luolaan, joka on Kireath-Arbassa Hebronissa, ja he hautasivat hänet erittäin suurella kunnioituksella, niin kuin kuninkaiden hautajaisissa. 14 Ja Jaakob ja hänen poikansa, ja Esau ja hänen poikansa, ja kaikki Kanaanin kuninkaat pitivät suuren ja raskaan valittajaisen, ja he hautasivat hänet ja surivat häntä monta päivää. 15 Ja Iisakin kuollessa, hän jätti karjansa ja omaisuutensa ja kaiken hänelle kuuluvan pojillensa; Ja Esau sanoi Jaakobille, ”Katso minä rukoilen sinua, kaiken mitä isämme on jättänyt jakakaamme se kahteen osaan, ja minä saan valita”, ja Jaakob sanoi, ”Teemme niin.” 16 Ja Jaakob otti kaiken mitä Iisak oli jättänyt Kanaanin maahan, karjan ja omaisuuden, ja asetti ne kahteen osaan Esaun ja hänen poikiensa eteen, ja hän sanoi Esaulle, ”Katso kaikki tämä on sinun edessäsi, valitse sinä itsellesi puolisko, jonka sinä haluat ottaa.” 17 Ja Jaakob sanoi Esaulle, ”Kuule sinä minä pyydän sinua mitä minä sinulle puhun, sanoen, Herra taivaan ja maan Jumala puhui isillemme Abrahamille ja Iisakille, sanoen, ”Sinun siemenellesi Minä annan tämän maan perinnöksi ikuisesti.” 18 Nyt sen vuoksi kaikki, mitä isämme on jättänyt, on sinun edessäsi, ja katso koko maa on sinun edessäsi; valitse niistä mitä haluat. 19 Jos sinä haluat koko maan ota se sinulle ja lapsillesi ikuisesti, ja minä otan tämän rikkauden, ja jos sinä haluat rikkaudet ota se  sinulle, ja minä otan tämän maan minulle ja lapsilleni periäkseni sen ikuisesti.” 20 Ja Nebayot, Ismaelin poika, oli silloin maassa lastensa kanssa, ja Esau meni sinä päivänä ja neuvotteli hänen kanssaan, sanoen 21 ”Näin Jaakob on puhunut minulle, ja näin hän vastasi minulle, nyt anna neuvosi ja me kuulemme.” 22 Ja Nebayoth sanoi, ”Mitä tämä on mitä Jaakob on puhunut sinulle? katso kaikki Kanaanin lapset asuvat turvallisesti heidän maassaan, ja Jaakob sanoo, että hän perii sen siemenensä kanssa jokaiseksi päiväksi. 23 Mene siksi nyt ja ota kaikki isäsi rikkaudet ja jätä veljesi Jaakob maahan, niin kuin hän on puhunut.” 24 Ja Esau nousi ja palasi Jaakobin luokse, ja teki kaiken mitä Nebayot, Ismaelin poika, oli neuvonut; ja Esau otti kaikki rikkaudet, jotka Iisak oli jättänyt, sielut, eläimet, karja ja omaisuus, sekä kaikki rikkaudet; hän ei antanut mitään veljelleen Jaakobille; ja Jaakob otti koko Kanaanin maan, Egyptin purosta Eufrat-jokeen saakka, ja hän otti sen ikuiseksi omaisuudeksi, ja hänen lapsilleen ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä ikuisesti. 25 Jaakob otti veljeltänsä Esaulta myös Machpelan luolan, joka on Hebronissa, jonka Abraham oli ostanut Efronilta hautauspaikka omistukseksi hänelle ja hänen siemenellensä ikuisesti. 26 Ja Jaakob kirjoitti kaikki nämä asiat kauppakirjaan, ja hän allekirjoitti sen, ja hän todisti kaiken tämän neljällä uskollisella todistajalla. 27 Ja nämä ovat sanat jotka Jaakob kirjoitti kirjaan, sanoen: ”Kanaanin maan ja kaikki heettiläisten, hiviläisten, jebusilaisten, amorilaisten, perissiläisten, ja girgasilaisten kaupungit, kaikki seitsemän kansakuntaa Egyptin joesta alkaen Eufrat-jokeen saakka. 28 Ja Hebronin kaupungin Kireath-Arban, ja luolan joka siinä on, kokonaisuudessaan Jaakob osti veljeltänsä Esaulta hinnasta, omaisuudeksi ja perinnöksi hänen siemenelleen hänen jälkeensä ikuisesti.” 29 Ja Jaakob otti kauppakirjan ja allekirjoituksen, käskyn ja säädökset ja paljastetun kirjan, ja hän asetti ne saviastiaan, jotta ne säilyisivät pitkän aikaa, ja hän luovutti ne hänen lastensa käsiin. 30 Esau otti veljeltänsä Jaakobilta kaiken mitä hänen isänsä oli jättänyt hänelle kuolemansa jälkeen, ja hän otti kaiken omaisuuden, ihmisestä eläimeen, kamelin ja aasin, härän ja lampaan, hopean ja kullan, jalokivet ja bdelliumin, ja kaikki rikkaudet, jotka olivat kuuluneet Iisakille, Abrahamin pojalle; mitään ei ollut jäljellä mitä Esau ei ottanut itselleen, kaikesta mitä Iisak oli jättänyt kuolemansa jälkeen. 31 Ja Esau otti kaiken tämän, ja hän ja hänen lapsensa menivät kotiin hoorilaisten Seirin maahan, pois hänen veljensä Jaakobin ja hänen lastensa luota. 32 Ja Esaulla oli omaisuuksia Seirin lasten keskuudessa, eikä Esau palannut enää takaisin Kanaanin maahan siitä päivästä eteenpäin. 33 Ja koko Kanaanin maa tuli perinnöksi Israelin lapsille ikuiseksi perinnöksi, ja Esau kaikkien lastensa kanssa perivät Seirin vuoriston.

 

 

48 Joosef tulkitsee faaraon unen

1 Niinä päivinä, Iisakin kuoleman jälkeen, Herra käski ja aiheutti nälänhädän koko maailmaan. 2 Siihen aikaan faarao Egyptin kuningas istui valtaistuimellaan Egyptin maassa, ja makasi sisällä sängyssään ja näki unia, ja faarao näki unessaan seisovan Egyptin joen rannalla. 3 Ja seisoessaan hän näki ja katso seitsemän runsaslihaista ja suosittua lehmää nousi ylös joesta. 4 Ja seitsemän muuta lehmää, ruumiiltaan laihaa ja epäsuosittua, tulivat ylös niiden jälkeen, ja seitsemän huonon näköistä nielaisivat hyvän näköiset, ja silti niiden ulkonäkö oli sairas kuten aluksi. 5 Ja hän heräsi, ja hän nukahti uudestaan ​​ja hän näki unta toisen kerran, ja hän näki ja katso seitsemän viljan tähkää tuli yhteen korteen, laadukkaita ja hyviä, ja seitsemän ohutta tähkää itätuulen puhaltamia nousi, ylös niiden jälkeen, ja ohuet tähkät nielivät täydet, ja faarao heräsi unestaan. 6 Ja aamulla kuningas muisti unensa, ja hänen henkensä oli surullisesti ahdistunut unien vuoksi, ja kuningas kiirehti ja lähetti ja kutsui kaikki Egyptin taikurit, ja viisaat miehet, ja he tulivat ja seisoivat faaraon edessä. 7 Ja kuningas sanoi heille, ”Minä olen nähnyt unia, eikä ole ketään niitä tulkitsemaan”; ja he sanoivat kuninkaalle, ”Kerro unesi palvelijoillesi ja anna meidän kuulla ne.” 8 Ja kuningas kertoi hänen unensa heille, ja he kaikki vastasivat ja sanoivat yhdellä äänellä kuninkaalle, ”Eläköön kuningas ikuisesti; ja tämä on sinun uniesi tulkinta. 9 Seitsemän hyvää lehmää jotka näit, tarkoittavat seitsemää tytärtä, jotka tulevat syntymään sinulle viimeisinä päivinä, ja seitsemää lehmää, jotka sinä näit tulevan niiden jälkeen, ja nielaisevan heidät, ovat merkiksi siitä, että tyttäret, jotka tulevat sinulle syntymään, kuolevat kaikki kuninkaan elinaikana. 10 Ja se mitä sinä näit toisessa unessa seitsemästä täydellisestä viljan tähkästä lähtevän yhdestä korresta, tämä on niiden tulkinta, että sinä rakennat itsellesi viimeisinä päivinä seitsemän kaupunkia kaikkialle Egyptin maahan; ja tuo, jonka olet nähnyt seitsemästä tuuleentuneesta viljan tähkästä nousevan niiden jälkeen ja nielaisevan ne, kun katsoit niitä silmilläsi, on merkki siitä, että kaupungit, jotka rakennat tulevat kaikki tuhoutumaan viimeisinä päivinä, kuninkaan elinaikana.” 11 Ja kun he puhuivat nämä sanat kuningas ei kallistanut korvaansa heidän sanoillensa, eikä kiinnittänyt sydäntään niihin, sillä kuningas tunsi viisaudessaan, etteivät he antaneet kunnollista tulkintaa unista; ja kun he olivat lopettaneet puhumisen kuninkaan edessä, kuningas vastasi heille, sanoen, ”Mikä on tämä asia minkä te olette puhuneet minulle? totisesti te olette lausuneet valhetta ja puhuneet valheita; sen tähden antakaa oikea tulkinta unistani, ettette kuolisi.” 12 Ja kuningas käski tämän jälkeen, ja hän lähetti ja kutsui vielä toisia viisaita miehiä, ja he tulivat ja seisoivat kuninkaan edessä, ja kuningas kertoi hänen unensa heille, ja he kaikki vastasivat hänelle ensimmäisen tulkinnan mukaan, ja kuninkaan viha syttyi ja hän oli erittäin vihainen, ja kuningas sanoi heille, ”Totisesti te puhutte valheita ja päästätte vääryyttä siinä mitä olette sanoneet.” 13 Ja kuningas käski antaa julistuksen koko Egyptin maassa, sanoen, ”Kuningas ja hänen suuret miehensä ovat päättäneet, että kuka tahansa viisas ihminen, joka tuntee ja ymmärtää unien tulkintaa, eikä tule tänä päivänä kuninkaan eteen, kuolee. 14 Ja mies, joka ilmoittaa kuninkaalle hänen uniensa oikean tulkinnan, hänelle annetaan kaikki se mitä hän vaatii kuninkaalta.” Ja kaikki Egyptin maan viisaat ihmiset tulivat kuninkaan eteen, yhdessä kaikkien taikurien ja noitien kanssa, jotka olivat Egyptissä ja Goshenissa, Rameseksessa, Tachpanchesissa, Sooarissa, ja kaikissa paikoissa Egyptin rajoilla, ja he kaikki seisoivat kuninkaan edessä. 15 Ja kaikki aateliset ja ruhtinaat, ja kuninkaalle kuuluvat palvelijat, tulivat yhteen kaikista Egyptin kaupungeista. Ja he kaikki istuivat kuninkaan eteen, ja kuningas kertoi hänen unensa viisaiden miesten ja ruhtinaitten edessä, ja kaikki, jotka istuivat kuninkaan edessä, ihmettelivät näkyä. 16 Ja kaikki viisaat miehet, jotka olivat kuninkaan edessä, olivat hyvin suuresti jakaantuneet hänen uniensa tulkinnasta; jotkut heistä tulkitsivat ne kuninkaalle, sanoen, ”Seitsemän hyvää lehmää ovat seitsemän kuningasta, jotka kuninkaan käskystä nostetaan Egyptin johtoon. 17 Ja seitsemän huonoa lehmää ovat seitsemän ruhtinasta, jotka tulevat seisomaan heitä vastaan ​​viimeisinä päivinä ja tuhoavat heidät; ja seitsemän viljan tähkää ovat seitsemän suurta ruhtinasta, jotka Egyptiin kuuluvat, jotka kaatuvat heidän vihollistensa seitsemän vähemmän voimallisten ruhtinaiden käsissä, herramme kuninkaan sodissa.” 18 Ja jotkut heistä tulkitsivat kuninkaalle tällä tavalla, sanoen, ”Seitsemän hyvää lehmää ovat Egyptin vahvoja kaupunkeja, ja seitsemän huonoa lehmää ovat Kanaanin maan seitsemän kansakuntaa, jotka tulevat Egyptin seitsemää kaupunkia vastaan ​​viimeisinä päivinä ja tuhoavat ne. 19 Ja se mitä näit toisessa unessa, seitsemästä hyvästä ja huonosta viljan tähkästä, on merkki siitä, että Egyptin hallitus tulee jälleen palaamaan sinun siemenellesi, kuten aluksi. 20 Ja hänen hallituskautensa aikana Egyptin kaupunkien kansa kääntyy seitsemää Kanaanin kaupunkia vastaan, jotka ovat vahvempia kuin he ovat, ja tuhoavat ne, ja Egyptin hallitus palaa siemenellesi.” 21 Ja jotkut heistä sanoivat kuninkaalle, ”Tämä on sinun uniesi selitys; seitsemän hyvää lehmää ovat seitsemän kuningatarta, jotka otat vaimoiksi viimeisinä päivinä, ja seitsemän huonoa lehmää merkitsevät, että nuo naiset kuolevat kaikki kuninkaan elinaikana. 22 Ja seitsemän hyvää ja huonoa viljan tähkää, jotka sinä näit toisessa unessa, ovat neljätoista lasta, ja tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä, että he seisovat ja taistelevat keskenään, ja seitsemän heistä lyö seitsemän vahvempaa.” 23 Ja muutamat heistä sanoivat nämä sanat kuninkaalle, sanoen: ”Seitsemän hyvää lehmää tarkoittavat, että sinulle syntyy seitsemän lasta, ja he tappavat seitsemän sinun lastesi lasta viimeisinä päivinä; ja ne seitsemän hyvää viljan tähkää, jotka sinä näit toisessa unessasi, ovat ne ruhtinaat niitä seitsemää muuta vähemmän voimallista ruhtinasta vastaan, jotka sotivat ja tuhoavat heidät viimeisinä päivinä, ja kostavat lastenne asian, ja hallitus palaa jälleen siemenellesi.” 24 Ja kuningas kuuli kaikki Egyptin viisaiden sanat ja heidän selityksensä hänen unistaan, eikä yksikään niistä miellyttänyt kuningasta. 25 Ja kuningas tiesi viisaudessaan, etteivät he puhuneet yhtään oikein kaikissa näissä sanoissa, sillä tämä oli Herralta turhauttamaan Egyptin viisaiden sanat, jotta Joosef voisi tulla esiin eristyksensä huoneesta, ja jotta hänestä tulisi suuri Egyptissä. 26 Ja kuningas näki, ettei kukaan kaikista Egyptin viisaista ja taikureista puhunut oikein hänelle, ja kuninkaan viha syttyi, ja hänen vihansa paloi hänen sisällään. 27 Ja kuningas käski, että kaikki viisaat miehet ja taikurit lähtevät hänen edestään, ja he kaikki lähtivät ulos kuninkaan edestä häveten ja häpeässä. 28 Ja kuningas käski, että julistus lähetettäisiin kaikkialle Egyptissä tappaa kaikki taikurit, jotka olivat Egyptissä, eikä ketään heistä saa säästää elossa. 29 Ja kuninkaan vartijoiden päälliköt nousivat, ja jokainen mies veti miekkansa esiin, ja he alkoivat surmata Egyptin taikureita, ja viisaita miehiä. 30 Ja tämän jälkeen Merod, johtava kuninkaan juomanlaskija, tuli ja kumarsi alas kuninkaan edessä ja istui hänen eteensä. 31 Ja juomanlaskija sanoi kuninkaalle, ”Eläköön kuningas ikuisesti, ja hänen hallituksensa olkoon ylistetty maassa. 32 Sinä olit vihainen palvelijasi kanssa niinä päivinä, nyt kaksi vuotta aiemmin, ja asetit minut vankityrmään, ja minä olin jonkin aikaa sellissä, minä ja leipurien päällikkö. 33 Ja siellä oli kanssamme hebrealainen orja, joka kuului vartioston päällikölle, hänen nimensä oli Joosef, sillä hänen isäntänsä oli vihastunut häneen ja pannut hänet eristyksen huoneeseen, ja hän johti meitä siellä. 34 Ja jonkin ajan kuluttua siitä, kun olimme vankilan osastolla, me näimme unia yhtenä yönä, minä ja leipurien päällikkö; me näimme unta, kukin mies unensa tulkinnan mukaan. 35 Ja me tulimme aamulla ja kerroimme ne palvelijalle, ja hän tulkitsi meille unemme, jokaiselle miehelle hänen unensa, oikein hän tulkitsi. 36 Ja niin tapahtui, kuten hän tulkitsi meille, siten oli tapahtuma; hänen sanoistaan ei pudonnut maahan. 37 Ja nyt siis herrani ja kuninkaani älä surmaa Egyptin kansaa tyhjästä; katso tuo orja on edelleen hänen isäntänsä vartioston päällikön talossa, eristyksen talossa. 38 Jos kuningasta miellyttää lähettäköön noutamaan hänet, että hän tulisi sinun eteesi niin hän tekee sinulle tiettäväksi, oikean tulkinnan unesta, josta näit unta.” 39 Ja kuningas kuuli johtavan juomanlaskijan sanat, ja kuningas määräsi, että Egyptin viisaita miehiä ei saa tappaa. 40 Ja kuningas käski palvelijansa tuomaan Joosefin hänen eteensä, ja kuningas sanoi heille, ”Menkää hänen luo älkääkä pelotelko häntä, ettei hän hämmentyisi eikä puhuisi kunnolla.” 41 Ja kuninkaan palvelijat menivät Joosefin luo, ja he toivat hänet kiireellisesti ulos vankityrmästä, ja kuninkaan palvelijat ajelivat hänet, ja hän vaihtoi vanginvaatteensa ja hän saapui kuninkaan eteen. 42 Ja kuningas istui kuninkaallisen valtaistuimensa päällä ruhtinaallisessa asussa, vyötettynä ympärillensä kultaisella kasukalla, ja hieno kulta, joka oli sen päällä, kimalteli, ja timantit ja rubiinit ja smaragdit, yhdessä kaikkien kallisarvoisten jalokivien kanssa, jotka olivat kuninkaan pään päällä, häikäisivät silmää, ja Joosef ihmetteli suuresti kuningasta. 43 Ja valtaistuin, jonka päällä kuningas istui, oli päällystetty kullalla ja hopealla, ja onyksi-kivillä, ja sillä oli seitsemänkymmentä askelta. 44 Ja heidän tapanaan oli Egyptin maassa, että jokainen mies, joka tuli puhumaan kuninkaalle, jos hän oli ruhtinas tai sellainen, joka oli arvossa kuninkaan silmissä, hän nousi kuninkaan valtaistuimelle kolmekymmentäensimmäiseen askelmaan saakka, ja kuningas laskeutui kolmekymmentäkuudenteen askelmaan, ja puhui hänen kanssaan. 45 Jos hän oli yksi tavallisesta kansasta, hän nousi kolmanteen askelmaan, ja kuningas laskeutui neljänteen ja puhui hänelle, ja heidän tapana oli, lisäksi, että kuka tahansa ihminen, joka ymmärsi puhua kaikilla seitsemälläkymmenellä kielellä, hän nousi seitsemänkymmentä askelta, ja meni ylös ja puhui, kunnes saavutti kuninkaan. 46 Ja kuka tahansa, joka ei pystynyt suorittamaan seitsemääkymmentä, hän nousi niin monta askelta kuin kielet, joilla hän osasi puhua. 47 Ja noina päivinä Egyptissä oli tapana, ettei kenenkään pidä hallita heitä, paitsi joka ymmärsi puhua seitsemälläkymmenellä kielellä. 48 Ja ​​kun Joosef tuli kuninkaan eteen, hän kumartui maahan kuninkaan edessä, ja nousi kolmanteen askeleeseen, ja kuningas istui neljännen askelman päälle ja puhui Joosefin kanssa. 49 Ja kuningas sanoi Joosefille, ”Minä näin unen, eikä ole tulkitsijaa tulkitsemaan sitä kunnollisesti, ja minä käskin tänä päivänä, että kaikki Egyptin taikurit ja sen viisaiden miesten, pitää tulla minun eteeni, ja minä kerroin uneni heille, ja eikä kukaan ole kunnolla selittänyt niitä minulle. 50 Ja tämän jälkeen minä tänä päivänä kuulin sinusta, että olet viisas mies, ja osaat tulkita oikein jokaisen kuulemasi unen.” 51 Ja Joosef vastasi faaraolle, sanoen, ”Faarao kertokoon unensa, jotka hän näki; totisesti tulkinnat kuuluvat Jumalalle”; ja faarao kertoi hänen unensa, jotka hän näki, unen lehmistä, ja unen viljan tähkistä, ja kuningas lakkasi puhumasta. 52 Ja Joosef oli silloin pukeutunut Jumalan Hengellä, ja hän tunsi kaikki asiat, jotka tulisivat kohtaamaan kuningasta siitä päivästä eteenpäin, ja hän tiesi kuninkaan unen oikean tulkinnan, ja hän puhui sen kuninkaan edessä. 53 Ja Joosef löysi armon kuninkaan silmissä, ja kuningas kallisti korvansa ja sydämensä, ja hän kuuli kaikki Joosefin sanat. Ja Joosef sanoi kuninkaalle, ”Älä kuvittele, että ne ovat kaksi unta, sillä se on vain yksi uni, sillä sen, minkä Jumala on päättänyt toteuttaa kaikkialla maassa, Hän on osoittanut sen kuninkaalle unessaan, ja tämä on sinun unesi oikea selitys: 54 Seitsemän hyvää lehmää ja viljan tähkää ovat seitsemän vuotta, ja seitsemän huonoa lehmää ja viljan tähkää ovat myös seitsemän vuotta; se on yksi uni. 55 Katso ne seitsemän vuotta, jotka tulevat olemaan ovat erittäin runsaita kaikkialla maassa, ja sen jälkeen seitsemän vuoden nälänhätä seuraa niitä, hyvin ankara nälänhätä; ja kaikki runsaus unohdetaan maasta, ja nälänhätä kuluttaa maan asukkaat. 56 Kuningas näki yhden unen, ja uni toistettiin faaraolle sen tähden, koska asia on Jumalan perustama, ja Jumala toteuttaa sen pian. 57 Nyt sen tähden minä annan sinulle neuvon ja vapauta sielusi ja maan asukkaiden sielut nälänhädän onnettomuudesta, että etsit koko kuningaskunnastasi miestä, hyvin asennoitunutta ja viisasta, joka tuntee kaikkia hallitusasioita, ja nimitä hänet johtamaan Egyptin maata. 58 Ja anna miehen, jonka asetit Egyptin johtoon, nimittää hänen alaisuuteensa virkamiehiä, että he kokoaisivat kaiken ruuan runsaista vuosista jotka ovat tulossa, ja varastoikoot he viljan ja tallettakoon sen sinulle määrättyihin varastoihin. 59 Ja säilyttäköön he ruokaa seitsemän nälänhädän vuotta varten, jotta sitä löydettäisiin sinulle ja kansallesi ja koko maalle, ja ettei sinua ja sinun maatasi hävitettäisi nälänhädän kautta. 60 Olkoon kaikki maan asukkaat lisäksi määrättyjä, että he keräävät, jokainen mies peltonsa tuoton, seitsemän hyvän vuoden aikana, ja että he sijoittavat sen varastoihinsa, jotta se voidaan löytää heille nälänhädän päivinä ja, että he voivat elää siitä. 61 Tämä on kunnollinen unesi tulkinta, ja tämä on neuvo annettuna pelastamaan sinun sielusi ja kaikkien alamaistesi sielut.” 62 Ja kuningas vastasi ja sanoi Joosefille, ”Kuka sanoo ja kuka tietää, että sanasi ovat oikein?” Ja hän sanoi kuninkaalle, ”Tämä on oleva merkki sinulle kaikkien sanojeni arvostamiseen, että ne ovat totta ja, että neuvoni on hyvä sinulle. 63 Katso sinun vaimosi istuu tänä päivänä synnytystuoliin, ja hän synnyttää sinulle pojan ja sinä iloitset hänestä; kun sinun lapsesi on poistunut äitinsä kohdusta, sinun esikoispoikasi, joka on syntynyt sinulle nämä kaksi vuotta sitten kuolee, ja sinut lohdutetaan lapsessa, joka sinulle syntyy tänä päivänä.” 64 Ja Joosef lopetti näiden sanojen puhumisen kuninkaalle, ja kumarsi maahan kuninkaalle ja hän meni ulos, ja kun Joosef oli poistunut kuninkaan läsnäolosta, nuo merkit jotka Joosef oli puhunut kuninkaalle tapahtuivat sinä päivänä. 65 Ja kuningatar synnytti pojan sinä päivänä ja kuningas kuuli iloiset uutiset pojastaan, ja hän iloitsi siitä, mutta kun sanantuoja oli lähtenyt kuninkaan luota, kuninkaan palvelijat löysivät kuninkaan esikoispojan kuolleena maan päältä. 66 Ja kuninkaan talossa oli suuri valitus ja meteli, ja kuningas kuuli sen, ja hän sanoi, ”Mikä on tämä melu ja valitus, jonka olen kuullut talossa?” ja he kertoivat kuninkaalle, että hänen ensimmäisenä syntynyt poikansa oli kuollut; sitten kuningas tiesi, että kaikki Joosefin sanat, jotka hän oli puhunut, olivat oikeita, ja kuningas lohduttautui poikansa vuoksi lapsen kautta, joka syntyi hänelle sinä päivänä, kuten Joosef oli puhunut.

 

 

49 Joosef sijaishallitsijana

 

1 Näiden asioiden jälkeen kuningas lähetti ja kokosi kaikki virkamiehensä ja palvelijansa sekä kaikki ruhtinaat ja kuninkaan aateliset, ja he kaikki tulivat kuninkaan eteen. 2 Ja kuningas sanoi heille, ”Katso te olette nähneet ja kuulleet kaikki tämän hebrealaisen miehen sanat, ja kaikki merkit jotka hän julisti tapahtuvan, eikä yksikään hänen sanoistaan ole pudonnut maahan. 3 Te tiedätte, että hän on antanut oikean unen tulkinnan, ja se varmasti tulee tapahtumaan, nyt sen tähden pitäkää neuvottelu, ja tietäkää mitä te teette ja miten maa vapautetaan nälänhädästä. 4 Etsikää nyt ja katsokaa, löytyykö vastaavia, joiden sydämessä on viisautta ja tietoa, niin minä nimitän hänet maan johtoon. 5 Sillä te olette kuulleet mitä hebrealainen mies on neuvonut tästä pelastamaan maan siitä nälänhädästä, ja minä tiedän, ettei maata vapauteta nälänhädästä paitsi hebrealaisen miehen kanssa, hänen joka neuvoi minua.” 6 Ja he kaikki vastasivat kuninkaalle ja sanoivat, ”Neuvo jonka hebrealainen on antanut siitä, on hyvä; nyt siis, herramme ja kuninkaamme, katso koko maa on sinun kädessäsi, tee se mikä hyvältä vaikuttaa sinun edessäsi. 7 Hänet jonka valitset, ja kenet sinä viisaudessasi tiedät olevan viisas ja kykenevä vapauttamaan maan viisaudellaan, hänet kuningas nimittäköön olemaan hänen allaan koko maan johtajaksi.” 8 Ja kuningas sanoi kaikille virkamiehille: ”Minä olen ajatellut, kun Jumala on saattanut hebrealaiselle miehelle kaiken tiettäväksi, mitä hän on puhunut, ettei ole ketään niin hienovaraista ja viisasta koko maassa kuin hän on; jos se vaikuttaa hyvältä teidän silmissänne, minä asetan hänet maan johtoon, sillä hän pelastaa maan viisaudellansa.” 9 Ja kaikki virkailijat vastasivat kuninkaalle ja sanoivat, ”Mutta totisesti se on kirjoitettu Egyptin lakeihin, ja sitä ei pidä rikkoa, että kukaan mies ei saa hallita Egyptiä, eikä olla toinen kuninkaalle, paitsi sellainen, jolla on osaaminen kaikista ihmisten poikien kielistä. 10 Nyt siis meidän herramme ja kuningas, katso tämä hebrealainen mies osaa puhua vain hebrean kieltä, ja kuinka silloin hän voi olla meidän toisena johtajanamme hallinnossa, mies joka ei edes osaa meidän kieltämme? 11 Nyt me rukoilemme sinua lähettämään hakemaan hänet, ja tulkoon hän sinun eteesi, ja koettele hänet kaikissa asioissa, tee niin kuin näet sopivana.” 12 Ja kuningas sanoi, ”Se tehtäköön huomenna, ja asia, jonka olet puhunut, on hyvä”; ja kaikki virkamiehet tulivat sinä päivänä kuninkaan eteen. 13 Ja sinä yönä Herra lähetti yhden palvelevista enkeleistään, ja hän tuli Egyptin maahan Joosefin tykö, ja Herran enkeli seisoi Joosefin yläpuolella, ja katso, Joosef makasi sängyssä yöllä isäntänsä talossa vankilassa, sillä hänen isäntänsä oli laittanut hänet takaisin vankilaan hänen vaimonsa tähden. 14 Ja enkeli herätti hänet unesta, ja Joosef nousi ja seisoi jaloillaan, ja katso, Herran enkeli seisoi häntä vastapäätä; ja Herran enkeli puhui Joosefin kanssa, ja hän opetti hänelle kaikki ihmisen kielet sinä yönä, ja hän kutsui hänen nimekseen Jehosef. 15 Ja Herran enkeli lähti hänen luotaan, ja Joosef palasi ja makasi sängyllänsä, ja Joosef oli hämmästynyt näystään, jonka hän näki. 16 Ja tapahtui aamulla, että kuningas lähetti noutamaan kaikki virkailijansa ja palvelijansa, ja he kaikki tulivat ja istuivat kuninkaan edessä, ja kuningas määräsi Joosefin tuotavaksi, ja kuninkaan palvelijat menivät ja veivät Joosefin faaraon eteen. 17 Ja kuningas tuli esiin ja nousi valtaistuimen askeleet, ja Joosef puhui kuninkaalle kaikilla kielillä, Ja Joosef eteni ylös hänen luokseen ja puhui kuninkaalle, kunnes hän saapui kuninkaan eteen seitsemäänkymmeneen askeleeseen, ja hän istui kuninkaan eteen. 18 Ja kuningas iloitsi suuresti Joosefin tähden, ja kaikki kuninkaan virkailijat riemuitsivat suuresti kuninkaan kanssa, kun he kuulivat Joosefin kaikki sanat. 19 Ja asia näytti hyvältä kuninkaan ja virkamiesten silmissä, nimittää Joosef toiseksi kuninkaalle johtamaan koko Egyptin maata, ja kuningas puhui Joosefille, sanoen, 20 ”Nyt sinä annoit minulle neuvon nimittää viisas mies Egyptin maan johtoon, jotta hän viisaudellaan pelastaa maan nälänhädästä; nyt sen tähden, koska Jumala on ilmoittanut sinulle kaiken tämän, ja kaikki sanasi, jotka sinä olet puhunut, koko maassa ei ole sinua huomaavaisempaa ja viisaampaa miestä kuin sinä. 21 Ja sinun nimeksesi enää kutsuta Joosef, vaan Zaphnath Paaneah on oleva, sinun nimesi; sinun tulee olla minulle toisena, ja sinun sanasi mukaan tapahtukoon kaikki hallitukseni asiat, ja sinun sanastasi minun kansani lähtee ulos ja palaa sisään. 22 Lisäksi sinun kätesi alta saavat palvelijani ja virkamiehet vastaanottaa palkkansa, joka annetaan heille kuukausittain, ja sinulle tulevat kaikki maan ihmiset kumartamaan; ainoastaan valtaistuimellani minä olen suurempi kuin sinä.” 23 Ja kuningas otti renkaan kädestään ja pani sen Joosefin käteen, Ja kuningas puetti Joosefin ruhtinaalliseen vaatteeseen, ja pani kultaisen kruunun hänen päähänsä, ja pani kultaisen ketjun hänen kaulaansa. 24 Ja kuningas käski palvelijoitansa, ja he saattoivat hänet ajamaan toisilla kuninkaalle kuuluville vaunuilla, jotka lähtivät kuninkaan vaunua vastapäätä, ja hän saattoi hänet ratsastamaan kuninkaan hevosista suurella ja vahvalla hevosella, ja johdatettavaksi läpi Egyptin maan katujen. 25 Ja kuningas käski kaikkien niiden, jotka soittivat rumpuja, kitaroita ja muita musiikki soittimia mennä eteenpäin Joosefin kanssa; tuhat timbreliä, tuhat mecholothia, ja tuhat nebalimia kulki hänen jäljessään. 26 Ja viisituhatta miestä, joiden esiin vedetyt miekat kimalsivat heidän käsissään, ja he menivät marssien ja soittaen Joosefin edessä, ja kaksikymmentätuhatta kuninkaan suurista miehistä vyöttäytyivät kullalla päällystetyillä nahkavöillä, marssien Joosefin oikean käden puolella, ja kaksikymmentätuhatta hänen vasemmalla puolellaan, ja kaikki naiset ja tytöt menivät katoille tai seisoivat kaduilla leikkien ja riemuiten Joosefista, ja tuijottivat Joosefin olemusta ja hänen kauneuttaan. 27 Ja kuninkaan väki kulki hänen edessään ja hänen takanaan, tuoksuttaen tietä olibaanihartsilla ja kassialla, ja kaikenlaisilla hienoilla hajusteilla, ja sirotellulla mirhalla ja aloeilla pitkin tietä, ja kaksikymmentä miestä julisti nämä sanat hänen edessään kaikkialla maassa kovalla äänellä: 28 ”Näetkö tämän miehen, jonka kuningas on valinnut hänen toiseksi? kaikkia hallituksen asioita säännellään hänen kauttaan, ja sitä joka rikkoo hänen käskynsä, tai se, joka ei kumarru alas hänen edessään maahan, kuolee, sillä hän kapinoi kuningasta ja hänen toistaan ​​vastaan.” 29 Ja kun sanansaattajat olivat lopettaneet julistamisen, koko Egyptin kansa kumarsi maahan Joosefin edessä ja sanoi, ”Eläköön kuningas, eläköön myös hänen toisensa”; ja kaikki Egyptin asukkaat kumarsivat tietä pitkin, ja kun sanansaattajat lähestyivät heitä, he kumarsivat alas, ja he riemuitsivat kaikenlaisilla timbreleillä, mecholeilla ja nebaleilla Joosefin edessä. 30 Ja Joosef hevosensa selässä nosti silmänsä taivasta kohti, ja huusi ja sanoi, ”Hän nostaa köyhän miehen pölystä, Hän korottaa puutteenalaiset lantatunkiolta. Oi Sotajoukkojen Herra, onnellinen on mies, joka luottaa Sinuun.” 31 Ja Joosef kulki läpi koko Egyptin maan faaraon palvelijoiden ja virkamiesten kanssa, ja he näyttivät hänelle koko Egyptin maan ja kaikki kuninkaan aarteet. 32 Ja Joosef palasi ja tuli sinä päivänä faaraon eteen, ja kuningas antoi Joosefille omaisuuden Egyptin maassa, ja omaisuuden pelloista ja viinitarhoista, ja kuningas antoi Joosefille kolmetuhatta talenttia hopeaa ja tuhat talenttia kultaa, ja onyksi-kiviä ja bdelliumia ja monia lahjoja. 33 Ja seuraavana päivänä kuningas käski kaikkia Egyptin kansalaisia tuoda Joosefille uhreja ja lahjoja, ja sen, joka siinä rikkoisi kuninkaan käskyn, täytyy kuolla; ja he tekivät korkean paikan kaupungin kadulle, ja he levittivät sinne vaatteita, ja kuka tahansa toi jotakin Joosefille, pani sen korkeaan paikkaan. 34 Ja koko Egyptin kansa heitti jotain korkeaan paikkaan, joku mies kultaisen korvarenkaan, ja toinen renkaita ja korvarenkaita, ja erilaisia kulta- ja hopeateoksia, ja onyksi-kiviä ja bdelliumia heitti hän korkeaan paikkaan; jokainen antoi jotain mitä omisti. 35 Ja Joosef otti kaikki nämä ja pani ne aarteistoonsa, ja kaikki kuninkaan virkamiehet ja aateliset korottivat Joosefia, ja he antoivat hänelle paljon lahjoja nähtyään, että kuningas oli valinnut hänet olemaan hänen toisensa. 36 Ja kuningas lähetti Potiferalle, Onin papin Ahiramin pojalle, ja hän otti nuoren tyttärensä Osnathin ja antoi hänet Joosefille vaimoksi. 37 Ja tyttö oli erittäin miellyttävä, neitsyt, sellainen johon mies ei ollut yhtynyt, ja Joosef otti hänet vaimoksi; ja kuningas sanoi Joosefille, ”Minä olen faarao, ja sinun vierelläsi älköön kukaan rohjetko nostaa kättänsä tai jalkaansa säädelläkseen minun kansaani kaikkialla Egyptin maassa.”

 

2230 AM - Joosef alkaa hallita Egyptiä

38 Ja Joosef oli kolmekymmentä vuotta vanha, kun hän seisoi faaraon edessä, ja Joosef lähti ulos kuninkaan edestä, ja hänestä tuli kuninkaan toinen Egyptissä. 39 Ja kuningas antoi Joosefille sata palvelijaa avustamaan häntä talossaan, ja Joosef myös lähetti ja osti monia palvelijoita ja he pysyivät Joosefin talossa. 40 Joosef silloin rakensi itselleen erittäin suurenmoisen talon kuin kuninkaiden talot, kuninkaan palatsin pihan eteen, ja hän teki taloon suuren temppelin, erittäin tyylikkään ulkonäöltään ja sopivan asuinpaikaksi; kolme vuotta oli Joosef rakentamassa taloaan. 41 Ja Joosef teki itselleen erittäin hienostuneen valtaistuimen, jossa oli runsaasti kultaa ja hopeaa, ja hän peitti sen onyksi-kivillä ja bdelliumilla, ja hän teki sen yläpuolelle koko Egyptin maan kaltaisuuden, ja Egyptin joen kaltaisuuden, joka kastelee koko Egyptin maata; ja Joosef istui turvallisesti valtaistuimellaan talossaan ja Herra kasvatti Joosefin viisautta. 42 Ja kaikki Egyptin asukkaat ja faaraon palvelijat ja hänen päämiehensä rakastivat Joosefia erittäin suuresti, sillä tämä asia oli Herralta Joosefille. 43 Ja Joosefilla oli armeija, joka kävi sotaa, lähteviä joukkoja ja sotaväkeä neljäkymmentätuhattakuusisataa miestä, kykeneviä kantamaan aseita kuninkaan ja Joosefin avustamiseksi vihollista vastaan, kuninkaan virkamiesten ja hänen palvelijoidensa ja Egyptin asukkaiden ohella ilman lukumäärää. 44 Ja Joosef antoi sankarimiehilleen, ja koko hänen sotaväellensä, kilvet ja keihäät, ja kypärät ja rengaspanssaritakit sekä kiviä linkoamista varten.

 

50 Egyptiläiset valmistautuvat nälänhätään

 

1 Siihen aikaan Tarsisin lapset tulivat Ismaelin poikia vastaan, ​​ja sotivat heidän kanssaan, ja Tarsisin lapset ryöstivät ismaelilaisia ​​pitkän aikaa. 2 Ja Ismaelin lapset olivat vähäiset lukumäärältään noina päivinä, eivätkä he pystyneet olemaan ylivoimaisia Tarsisin lapsista, niin he olivat voimakkaasti sorrettuja. 3 Ja ismaelilaisten vanhat miehet lähettivät ilmoituksen Egyptin kuninkaalle, sanoen, ”Lähetä minä rukoilen sinua palvelijoitasi virkamiehiä ja sotajoukkoja auttamaan meitä taistelemaan Tarsisin lapsia vastaan, sillä meitä on kulutettu pois jo pitkään. 4 Ja faarao lähetti Joosefin sankarimiesten ja sotajoukon kanssa, joka oli hänen kanssaan, ja myös hänen voimakkaat miehet kuninkaan talosta. 5 Ja he menivät Havilan maahan Ismaelin lasten luokse, auttamaan heitä Tarsisin lapsia vastaan, ja Ismaelin lapset taistelivat Tarsisin lasten kanssa, ja Joosef löi tarsislaiset ​​ja hän alisti koko heidän maansa, ja Ismaelin lapset asuvat siellä tähän päivään asti. 6 Ja kun Tarsisin maa oli alistettu, kaikki tarsislaiset pakenivat, ja tulivat heidän veljensä Javanin lasten rajalle, ja Joosef palasi Egyptiinsä kaikkien väkevien miestensä ja sotajoukkonsa kanssa, eikä yksikään mies heistä puuttunut.

 

2230 AM - 7 runsauden vuotta alkavat

7 Ja vuoden kierrettyä, Joosefin toisena Egyptin hallinnan vuotena, Herra antoi suurta runsautta kaikkialla maassa seitsemän vuoden ajan, kuten Joosef oli puhunut, sillä Herra siunasi kaikkea maan tuottoa niinä päivinä seitsemän vuoden ajan, ja he söivät ja olivat suuresti tyytyväisiä. 8 Ja Joosefilla oli siihen aikaan virkamiehiä johdossaan, ja he keräsivät kaikkea viljaa hyvistä vuosista, ja kasasivat viljaa vuosi vuodelta, ja he sijoittivat sen Joosefin varastoaittoihin. 9 Ja aina kun he kokosivat ruokaa, Joosef käski heidän tuoda viljan tähkinä, ja lisäksi tuomaan sen mukana vähän pellon multaa, ettei se pilaantuisi. 10 Ja Joosef teki tällä tavalla vuosi vuodelta, ja hän kasasi viljaa kuin meren hiekkaa yltäkylläisesti, sillä hänen varastonsa olivat valtavat, eikä niitä voitu luetella runsauden vuoksi. 11 Ja myös kaikki Egyptin asukkaat kokosivat kaikenlaisia ​​ruokia varastoihinsa suuret määrät seitsemän hyvän vuoden aikana, mutta he eivät tehneet sille kuten Joosef teki. 12 Ja kaikki ruoka jonka Joosef ja egyptiläiset olivat keränneet seitsemän runsauden vuoden aikana, turvattiin maalle varastoihin seitsemän vuoden nälänhätää varten, koko maan tukemiseksi. 13 Ja Egyptin asukkaat täyttivät kukin mies varastonsa ja talletti paikan viljalle, olemaan tukena nälänhätää varten. 14 Ja Joosef asetti kaiken ruoan, jonka hän oli kerännyt kaikkiin Egyptin kaupunkeihin, ja hän sulki kaikki varastot ja asetti vartijat niille.

 

2234 AM - Joosefin pojat syntyivät

15 Ja Joosefin vaimo Osnath Potiferan tytär synnytti hänelle kaksi poikaa, Manassen ja Efraimin, ja Joosef oli kolmekymmentäneljä vuotta vanha, kun he syntyivät hänelle. 16 Ja pojat kasvoivat ja kulkivat hänen teitään ja hänen opastuksessaan, he eivät poikenneet tiestä, jonka heidän isänsä heille opetti, ei oikealle tai vasemmalle. 17 Ja Herra oli poikien kanssa, ja he kasvoivat ja hankkivat ymmärryksen ja taidon kaikkeen viisauteen ja kaikkiin hallitsemisen asioihin, ja kaikki kuninkaan virkamiehet ja hänen vaikutusvaltaiset miehet Egyptin asukkaista korottivat poikia, ja heidät kasvatettiin kuninkaan lasten keskuudessa. 18 Ja seitsemän runsasta vuotta, jotka olivat kaikkialla maassa, olivat lopussa, ja seitsemän vuotta nälänhätää tuli niiden jälkeen, kuten Joosef oli puhunut, ja nälänhätä oli koko maassa.

 

2237 AM – 7 laihaa vuotta alkavat

19 Ja koko Egyptin kansa näki, että nälänhätä oli alkanut Egyptin maassa, ja kaikki Egyptin ihmiset avasivat heidän viljavarastonsa, sillä nälänhätä oli laajalle levinnyt heidän päällensä. 20 Ja he löysivät kaiken ruoan, jota oli heidän varastoissaan, täynnä tuholaisia ​​eikä soveltuvana syömiseen, ja nälänhätä vallitsi kaikkialla maassa, ja kaikki Egyptin asukkaat tulivat ja huusivat faaraon edessä, sillä nälänhätä oli raskaana heidän päällänsä. 21 Ja he sanoivat faaraolle, ”Anna ruokaa palvelijoillesi, ja minkä vuoksi me kuolisimme nälkään silmiesi edessä, peräti me ja pienokaisemme?” 22 Ja faarao vastasi heille, sanoen, ”Ja miksi te minulle huudatte? eikö Joosef käskenyt, että viljaa tulisi varastoida seitsemän runsaan vuoden aikana seitsemän nälänhädän vuotta varten? ja miksi ette kuunnelleet hänen ääntään?” 23 Ja Egyptin kansa vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Niin totta kuin sielusi elää, herramme, palvelijasi ovat tehneet kaiken mitä Joosef määräsi, sillä palvelijasi myös kokosivat kaikkea pellon tuottoa pelloiltansa seitsemän runsaan vuoden aikana ja laskivat sen varastoihin tähän päivään saakka. 24 Ja kun nälänhätä valloitti sinun palvelijasi, avasimme omat varastomme, ja katso kaikki tuotteemme olivat täynnä tuholaisia ​​eikä soveltunut ruuaksi.” 25 Ja kun kuningas kuuli kaiken, mitä oli tapahtunut Egyptin asukkaille, kuningas pelkäsi suuresti nälänhädän tähden, ja hän oli kovasti kauhuissaan; ja kuningas vastasi Egyptin kansalle, sanoen, ”Koska kaikki tämä on tapahtunut teille, menkää Joosefin tykö, tehkää kaikki mitä hän sanoo teille, älkääkä rikkoko hänen käskyjänsä.” 26 Ja kaikki Egyptin kansa meni eteenpäin ja tuli Joosefin tykö, ja sanoi hänelle, ”Anna meille ruokaa, ja miksi me kuolisimme sinun edessäsi nälkään? sillä me kokosimme sisään tuottoamme seitsemän vuoden aikana kuten käskit, ja me panimme sen talteen, ja näin meille on tapahtunut.” 27 Ja kun Joosef kuuli kaikki Egyptin kansan sanat ja sen, mitä heille oli tapahtunut, Joosef avasi kaikki satovarastonsa ja hän myi sitä Egyptin kansalle. 28 Ja nälänhätä vallitsi koko maassa, ja nälänhätä oli kaikissa maissa, mutta Egyptin maassa oli satoa myytävänä. 29 Ja kaikki Egyptin asukkaat tulivat Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä nälänhätä taivutti heitä, ja kaikki heidän oma viljansa oli pilaantunut, ja Joosef myi päivittäin sitä kaikelle Egyptin kansalle. 30 Ja kaikki Kanaanin maan ja filistealaisten asukkaat, ja Jordanin tuolla puolen, ja idän lapset ja kaikki kaukaisten ja läheisten maiden kaupungit kuulivat, että Egyptissä oli viljaa, niin he kaikki tulivat Egyptiin ostamaan viljaa, sillä nälänhätä vallitsi heitä. 31 Ja Joosef avasi viljavarastot ja sijoitti virkamiehiä niiden johtoon, ja he päivittäin seisoivat ja myivät kaikille, jotka tulivat. 32 Ja Joosef tunsi, että myös hänen veljensä tulisivat Egyptiin ostamaan viljaa, sillä nälänhätä oli ylivoimainen kaikkialla maailmassa. Ja Joosef käski kaikkia kansalaisiaan, että heidän tulisi julistaa kaikkialla Egyptin maassa, sanoen, 33 ”On kuninkaan etu, hänen toisensa ja heidän vaikutusvaltaisten miestensä, että kuka henkilö tahansa, joka haluaa ostaa viljaa Egyptistä älköön lähettäkö palvelijoitansa Egyptiin ostamaan, vaan hänen poikansa, ja myös jokainen egyptiläinen tai kanaanilainen, joka tulee mistä tahansa varastosta ostamaan viljaa Egyptissä, ja menee ja myy sitä kaikkialla maassa, hän kuolee, sillä kukaan ei saa ostaa paitsi oman kotitalouden elatukseksi. 34 Ja kuka tahansa mies, joka johdattaa kahta tai kolmea eläintä on kuoleva, sillä ihminen johdattakoon ainoastaan omaa eläintään.” 35 Ja Joosef asetti valvojia Egyptin porteille, ja käski heitä, sanoen, ”Jokainen, joka aikoo tulla ostamaan viljaa, älköön päästäkö häntä tulemaan ennen kuin hänen nimensä, ja hänen isänsä nimi, ja hänen isänsä isän nimi kirjoitetaan ylös, ja mitä päivällä on kirjoitettu, lähettäkää heidän nimensä minulle illalla, jotta voin tietää heidän nimensä.” 36 Ja Joosef asetti virkamiehet kaikkialle Egyptin maahan, ja hän käski heitä tekemään kaikki nämä asiat. 37 Ja Joosef teki kaikki nämä asiat, ja teki nämä säädökset saadakseen tietää, milloin hänen veljensä tulisivat Egyptiin ostamaan viljaa; ja Joosefin väki saattoi sen päivittäin julistetuksi Egyptissä näillä sanoilla ja asetuksilla, jotka Joosef oli käskenyt. 38 Ja kaikki idän ja lännen maan, ja koko maailman asukkaat, kuulivat asetuksista ja säännöistä, jotka Joosef oli säätänyt Egyptiin, ja maailman uloimpien osien asukkaat tulivat ja ostivat viljaa Egyptistä päivä päivältä, ja sitten menivät pois. 39 Ja kaikki Egyptin virkailijat tekivät niin kuin Joosef oli käskenyt, ja kaikki, jotka tulivat Egyptiin ostamaan viljaa, portinvartijat kirjoittivat heidän nimensä, ja heidän isiensä nimet, ja toivat ne päivittäin illalla Joosefin eteen.

 

 

51 Israelilaiset menevät Egyptiin ruoan vuoksi

 

1 Ja Jaakob kuuli myöhemmin, että Egyptissä oli viljaa, ja kutsui poikansa lähtemään Egyptiin ostamaan viljaa, sillä myös heidän päällänsä vallitsi nälänhätä, ja hän kutsui poikansa, sanoen, 2 ”Katso minä kuulen, että Egyptissä on viljaa, ja kaikki maailman ihmiset menevät sieltä hankkimaan, nyt minkä vuoksi ette näyttäisi itseänne tyytyväisinä koko maan edessä? menkää te myös Egyptiin ja ostakaa meille vähän viljaa niiden joukossa, jotka sinne menevät, ettemme kuolisi.” 3 Ja Jaakobin pojat kuulivat heidän isänsä ääntä, ja he nousivat mennäkseen alas Egyptiin ostaakseen viljaa muun joukon kanssa joka tuli sinne. 4 Ja heidän isänsä Jaakob käski heitä, sanoen, ”Kun tulette kaupunkiin älkää menkö yhdessä yhdestä portista, maan asukkaiden tähden.” 5 Ja Jaakobin pojat lähtivät ja he menivät Egyptiin, ja Jaakobin pojat tekivät kaiken niin kuin heidän isänsä oli heille käskenyt, ja Jaakob ei lähettänyt Benjaminia, sillä hän sanoi, ”Ettei onnettomuus sattuisi hänelle tien päälle niin kuin hänen veljellensä”; ja kymmenen Jaakobin poikaa lähtivät eteenpäin. 6 Ja kun Jaakobin pojat olivat matkalla tiellä, he katuivat sitä mitä he olivat tehneet Joosefille, ja he puhuivat toisilleen, sanoen, ”Me tiedämme, että veljemme Joosef meni alas Egyptiin, ja nyt etsimme häntä sieltä minne menemme, ja jos löydämme hänet, otamme hänet isännältänsä lunnaista, ja jos ei, voimalla, ja me kuolemme hänen puolestaan.” 7 Ja Jaakobin pojat suostuivat tähän asiaan ja vahvistivat itsensä Joosefin vuoksi, vapauttaakseen hänet isäntänsä kädestä, ja Jaakobin pojat menivät Egyptiin; ja kun he saapuivat lähelle Egyptiä he erottautuivat toisistaan, ja he menivät kymmenen Egyptin portin läpi, ja portinvartijat kirjoittivat heidän nimensä sinä päivänä, ja toivat ne Joosefille illalla. 8 Ja Joosef luki nimet kaupungin portinvartijoiden käsistä, ja hän huomasi, että hänen veljensä olivat astuneet sisälle kaupungin kymmenestä portista, ja Joosef siihen aikaan käski julistettavaksi koko Egyptin maassa, sanoen, 9 ”Menkää kaikki te varastojen vartijat, sulkekaa kaikki viljavarastot ja jääköön vain yksi auki, jotta nuo jotka tulevat voivat ostaa siitä.” 10 Ja kaikki Joosefin virkailijat tekivät niin siihen aikaan, ja he sulkivat kaikki varastot ja jättivät vain yhden auki. 11 Ja Joosef antoi veljiensä kirjoitetut nimet sille, joka oli asetettu avoimen varaston johtoon, ja hän sanoi hänelle, ”Kuka tahansa tulee sinun luoksesi ostamaan viljaa, kysy hänen nimensä, ja kun tämän nimiset miehet tulevat sinun eteesi, vangitse heidät ja lähetä heidät”, ja he tekivät niin. 12 Ja kun Jaakobin pojat tulivat kaupunkiin, he liittyivät yhteen kaupungissa etsimään Joosefia ennen kuin ostivat viljaa. 13 Ja he menivät porttojen seinustoille, ja he etsivät Joosefia porttojen seinustoilta kolme päivää, koska he luulivat Joosefin tulevan porttojen seinustoille, sillä Joosef oli hyvin komea ja suosittu, ja Jaakobin pojat etsivät Joosefia kolme päivää, eivätkä he löytäneet häntä. 14 Ja mies, joka oli asetettu avoimen varaston johtoon, haki niitä nimiä, jotka Joosef oli antanut hänelle, eikä hän löytänyt niitä. 15 Ja hän lähetti Joosefille, sanoen, ”Nämä kolme päivää ovat kuluneet, ja ne miehet, joiden nimet olet antanut minulle, eivät ole tulleet”; ja Joosef lähetti palvelijoita etsimään miehiä kaikkialta Egyptistä, ja tuomaan heidät Joosefin eteen. 16 Ja Joosefin palvelijat menivät ja kulkivat Egyptissä, eivätkä löytäneet heitä, ja he menivät Gosheniin, eivätkä he olleet sielläkään, ja sitten he menivät Rameseksen kaupunkiin eivätkä löytäneet heitä. 17 Ja Joosef jatkoi lähettämällä kuusitoista palvelijaa etsimään hänen veljiänsä, ja he menivät ja levittäytyivät kaupungin neljään nurkkaan, ja neljä palvelijoista meni porttojen taloon, ja löysivät sieltä kymmenen miestä etsimästä veljeään. 18 Ja nuo neljä miestä ottivat heidät ja veivät heidät hänen eteensä, ja he kumarsivat alas häntä kohti maahan, ja Joosef istui valtaistuimellaan temppelissään, pukeutuneena ruhtinaallisiin vaatteisiin, ja hänen päänsä päällä oli laaja kultakruunu, ja kaikki voimalliset miehet istuivat hänen ympärillään. 19 Ja Jaakobin pojat näkivät Joosefin, ja hänen muotonsa ja miellyttävyytensä ja kasvojensa arvokkuus näyttivät ihmeelliseltä heidän silmissään, ja he kumarsivat jälleen häntä kohti alas maahan. 20 Ja Joosef näki veljensä, ja tunsi heidät, mutta he eivät tunteneet häntä, sillä Joosef oli heidän silmissänsä hyvin suuri, siksi he eivät tunnistaneet häntä. 21 Ja Joosef puhui heille, sanoen, ”Mistä te tulette?” Ja he kaikki vastasivat ja sanoivat, ”Sinun palvelijasi ovat tulleet Kanaanin maasta ostamaan viljaa, sillä nälänhätä vallitsee kaikkialla maassa, ja sinun palvelijasi kuulivat, että Egyptissä oli viljaa, joten he ovat tulleet muiden tulijoiden joukossa ostamaan viljaa elintarpeikseen.” 22 Ja Joosef vastasi heille, sanoen, ”Jos te olette tullut ostamaan kuten sanotte, miksi te tulette kymmenen kaupungin portin läpi? se voi tarkoittaa vain, että te olette tulleet vakoilemaan maata.” 23 Ja he kaikki yhdessä vastasivat Joosefille, ja sanoivat, ”Ei niin herrani, olemme rehellisiä, palvelijasi eivät ole vakoojia, vaan olemme tulleet ostamaan viljaa, sillä sinun palvelijasi ovat kaikki veljiä, yhden miehen poikia Kanaanin maasta, ja isämme käski meitä sanoen, ”Kun tulette kaupunkiin älkää menkö sisään yhdessä yhdestä portista maan asukkaiden vuoksi.”” 24 Ja Joosef vastasi taas heille ja sanoi, ”Tämä on asia minkä minä puhuin teille, te olette tulleet vakoilemaan maan läpi, siksi te kaikki tulitte kymmenen kaupungin portin kautta; olette tulleet näkemään maan alastomuutta. 25 Totisesti jokainen, joka tulee ostamaan viljaa lähtee tiellensä, mutta te olette olleet jo kolme päivää maassa, ja mitä te teette porttojen seinustoilla, joissa olette viettäneet nämä kolme päivää? varmasti vakoojat tekevät tällaisia asioita.” 26 Ja he sanoi Joosefille, ”Kaukana olkoon se meidän herrastamme puhua näin, sillä me olemme kaksitoista veljeä, isämme Jaakobin poikia, Kanaanin maasta, Iisakin pojan, hebrealaisen Abrahamin pojan, ja katso nuorin on isämme kanssa tänä päivänä Kanaanin maassa, ja yhtä ei ole, sillä hän on kadonnut meiltä, ​​ja ajattelimme, että hän saattaa olla tässä maassa, joten me etsimme häntä koko maasta, ja olemme tulleet jopa porttojen taloihin etsimään häntä sieltä.” 27 Ja Joosef sanoi heille, ”Ja oletteko silloin etsineet häntä kaikkialta maasta, kun ainoastaan jäitte Egyptiin etsimään häntä? Ja mitä lisäksi teidän veljenne tekevät porttojen taloissa, vaikka hän olisi Egyptissä? ettekö ole sanoneet, että te olette Iisakin poikia, Abrahamin pojan, ja mitä Jaakobin pojat tekevät sitten porttojen taloissa?” 28 Ja he sanoivat hänelle, ”Koska kuulimme, että ismaelilaiset varastivat hänet meiltä, ja meille kerrottiin, että he myivät hänet Egyptiin, ja sinun palvelijasi, veljemme, on erittäin komea ja suosittu, joten me ajattelimme hänen olevan varmasti porttojen taloissa, sen vuoksi palvelijasi menivät sinne etsimään häntä ja antamaan lunnaat hänestä.” 29 Ja Joosef vastasi edelleen heille, sanoen, ”Totisesti te valehtelette ja päästätte valheita, sanoessanne olevanne Abrahamin poikia; niin totta kuin faarao elää, olette vakoojia, siksi olette tulleet porttojen taloihin, joita teidän ei pitäisi tuntea.” 30 Ja Joosef sanoi heille, ”Ja nyt jos löydätte hänet, ja hänen isäntänsä vaatii teiltä suurta hintaa, annatteko sen hänelle?” ja he sanoivat, ”Se annetaan.” 31 Ja hän sanoi heille, ”Mutta jos hänen isäntänsä ei suostu osaansa hänestä suuresta hinnasta, mitä aiotte tehdä hänelle hänen puolestaan?” ja he vastasivat hänelle, sanoen, ”Jos hän ei anna häntä meille me surmaamme hänet, ja otamme veljemme ja menemme pois.” 32 Ja Joosef sanoi heille, ”Tämä on se asia, josta minä olen puhunut teille; te olette vakoojia, sillä te olette tulleet tappamaan maan asukkaita, sillä me kuulimme, että kaksi teidän veljistänne löivät kaikki Sekemin asukkaat, Kanaanin maassa, siskonne vuoksi, ja nyt te tulette tekemään samoin ​​Egyptissä teidän veljenne vuoksi. 33 Vain tällä tavoin minä olen tietävä, että olette totuuden miehiä; jos te lähetätte yhden kotiin teidän keskuudestanne noutamaan nuorimman veljenne isänne luota, ja tuotte hänet tänne minun luokseni, ja tekemällä tämän tiedän, että olette rehellisiä.” 34 Ja Joosef kutsui seitsemänkymmentä hänen mahtavimmista miehistään, ja hän sanoi heille, ”Ottakaa nämä miehet ja viekää heidät vankilaan.” 35 Ja voimalliset miehet ottivat kymmenen miestä, he tarttuivat heihin ja panivat sisälle vankilaan, ja he olivat eristyksissä kolme päivää. 36 Ja kolmantena päivänä Joosef hankki heidät ulos tyrmästä, ja hän sanoi heille, ”Tehkää tämä itsellenne jos olette rehellisiä miehiä, jotta te saatte elää, yksi veljistänne on oleva vangittuna sellissä sillä aikaa kun te menette ja viette kotiin viljaa kotitaloudellenne Kanaanin maahan, ja noudatte nuorimman veljenne, ja tuotte hänet tänne minun luokseni, että minä voin tietää teidän olevan totuuden miehiä, kun teette tämän asian.” 37 Ja Joosef lähti heidän luotaan ja tuli sisälle huoneeseen, ja itki suurta itkua, sillä hänen säälinsä oli herännyt heidän vuokseen, ja hän pesi kasvonsa, ja palasi jälleen takaisin heidän luokseen, ja otti Simeonin heiltä ja käski hänet sidottavaksi, mutta Simeon ei halunnut tehdä niin, sillä hän oli erittäin voimakas mies eivätkä he voineet sitoa häntä. 38 Ja Joosef kutsui väkeviä miehiänsä ja seitsemänkymmentä taitavaa miestä tuli hänen eteensä esiin vedetyt miekat heidän käsissään, ja Jaakobin pojat kauhistuivat heitä. 39 Ja Joosef sanoi heille, ”Vangitkaa tämä mies ja eristäkää hänet vankilaan, kunnes hänen veljensä tulevat hänen luokseen”, ja Joosefin urheat miehet kiirehtivät ja he kaikki tarttuivat Simeonista sitoakseen hänet, ja Simeon päästi kovan ja kauhistuttavan karjaisun ja huuto kuultiin kaukaa. 40 Ja kaikki Joosefin taitavat miehet pelkäsivät karjaisun ääntä, että he kaatuivat kasvoillensa, ja he olivat erittäin peloissaan ja pakenivat. 41 Ja kaikki miehet, jotka olivat Joosefin kanssa, pakenivat, sillä he pelkäsivät suuresti henkensä puolesta, ja vain Joosef ja hänen poikansa Manasse jäivät sinne, ja Manasse Joosefin poika näki Simeonin voiman, ja hän oli erittäin vihainen. 42 Ja Manasse Joosefin poika hyökkäsi Simeonin kimppuun, ja Manasse löi Simeonia kovalla iskulla nyrkillä niskan takaosaa vastaan, ja Simeon rauhoittui raivostaan. 43 Ja Manasse tarttui Simeoniin ja hän vangitsi hänet väkivaltaisesti, ja hän sitoi hänet ja vei eristyksen taloon, ja kaikki Jaakobin pojat hämmästyivät nuorukaisen toiminnasta. 44 Ja Simeon sanoi veljilleen, ”Kenenkään teidän ei saa sanoa, että tämä on egyptiläisen lyönti, vaan se on isäni huoneen lyönti.” 45 Ja tämän jälkeen Joosef käski hänet kutsuttavaksi, joka oli asetettu varastorakennuksen johtoon, täyttämään heidän säkkinsä viljalla niin paljon kuin he kykenivät kuljettamaan, ja palauttamaan jokaisen miehen rahat säkkeihinsä, ja antamaan heille elintarpeet matkaa varten, ja näin hän teki heille. 46 Ja Joosef käski heitä, sanoen, ”Varokaa ettette riko käskyjäni tuoda veljeänne kuten minä olen teille sanonut, ja on oleva, kun te tuotte veljenne tänne minun tyköni, silloin minä tiedän, että olette rehellisiä miehiä, ja te saatte liikkua maassa, ja minä palautan teille veljenne, ja te saatte palata rauhassa isänne luokse.” 47 Ja he kaikki vastasivat ja sanoivat, ”Kuten meidän herramme puhuu, niin me myös teemme, ja he kumartuivat hänelle alas maahan.” 48 Ja ​​jokainen mies nosti viljansa aasinsa selkään, ja he lähtivät kulkemaan Kanaanin maahan heidän isänsä luo; ja he tulivat majataloon ja Leevi levitti säkkinsä antaakseen ruokaa  aasillensa, kun hän näki ja katso hänen rahansa täysipainoisena oli edelleen hänen säkissä. 49 Ja mies pelästyi suuresti, ja hän sanoi veljilleen, ”Minun rahani ovat palautuneet, ja katso, se on jopa minun säkissäni”, ja miehet pelkäsivät suuresti, ja he sanoivat, ”Mitä tämä on mitä Jumala on meille tehnyt?” 50 Ja he kaikki sanoivat, ”Ja missä on Herran Ystävällisyys isiemme kanssa, Abrahamin, Iisakin, ja Jaakobin kanssa, että Herra on tänä päivänä luovuttanut meidät Egyptin kuninkaan käsiin suunnitellakseen meitä vastaan?” 51 Ja Juuda sanoi heille, ”Totisesti me olemme syyllisiä synnin tehneitä Herran, meidän Jumalamme, edessä, koska olemme myyneet veljemme, oman lihamme, ja miksi sanotte, ”Missä on Herran Ystävällisyys isiemme kanssa?”” 52 Ja Ruuben sanoi heille, ”Enkö minä sanonut teille: ”Älkää tehkö syntiä poikaa vastaan”, ettekä kuunnelleet minua? nyt Jumala vaatii häntä meiltä, ​​ja kuinka uskallatte sanoa, ”Missä on Herran ystävällisyys isiemme kanssa”, vaikka te olette tehneet syntiä Herralle?” 53 Ja he viipyivät yön yli siinä paikassa, ja he nousivat ylös aikaisin aamulla ja lastasivat aasit viljalla, ja he johdattivat niitä ja kulkivat ja saapuivat heidän isänsä taloon Kanaanin maassa. 54 Ja Jaakob ja hänen kotitaloutensa menivät ulos vastaan poikiansa, ja Jaakob näki ja katso heidän veljensä Simeon ei ollut heidän kanssaan, ja Jaakob sanoi pojilleen, ”Missä on teidän veljenne Simeon, jota en näe?” ja hänen poikansa kertoivat hänelle kaiken, mikä heille oli tapahtunut Egyptissä.

 

 

52 Israelilaiset palaavat Egyptiin

 

1 Ja he menivät sisälle taloon, ja jokainen mies avasi säkkinsä ja he näkivät ja katso, jokaisen miehen rahanippu oli siellä, josta he ja heidän isänsä olivat kovin kauhuissaan. 2 Ja Jaakob sanoi heille, ”Mitä tämä on mitä olette tehneet minulle? Lähetin veljenne Joosefin tiedustelemaan hyvinvointianne ja te sanoitte minulle. ”Villipeto ahmaisi hänet.” 3 Ja Simeon lähti teidän kanssanne ostamaan ruokaa ja te sanotte, ”Egyptin kuningas on eristänyt hänet vankilaan”, ja te haluatte viedä Benjaminin aiheuttamaan myös hänen kuolemansa, ja laskette alas hautaan harmaat hiukseni surussa Benjaminin ja hänen veljensä Joosefin vuoksi. 4 Nyt sen tähden minun poikani älköön menkö alas teidän kanssanne, sillä hänen veljensä on kuollut ja hän yksin on jäljellä, ja onnettomuus voi kohdata häntä matkalla jolle menette, kuten se tapahtui hänen veljellensä.” 5 Ja Ruuben sanoi isällensä, ”Surmaa kaksi poikaani, jos en tuo poikaasi ja aseta häntä sinun eteesi”; ja Jaakob sanoi pojilleen, ”Pysykää te täällä älkääkä menkö alas Egyptiin, sillä minun poikani ei saa mennä alas teidän kanssanne Egyptiin, eikä kuolla kuten hänen veljensä.” 6 Ja Juuda sanoi heille, ”Pidättäytykää hänen luotaan, kunnes vilja on loppunut, ja sitten hän sanoo, ”Viekää alas veljenne, kun hän löytää oman elämänsä ja hänen kotitaloutensa elämä on vaarassa nälänhädän tähden.” 7 Ja noina päivinä nälänhätä oli ankara kaikkialla maassa, ja kaikki maailman asukkaat menivät ja tulivat Egyptiin ostamaan ruokaa, sillä nälänhätä vallitsi suuresti heidän keskuudessaan, ja Jaakobin pojat pysyivät Kanaanissa vuoden ja kaksi kuukautta, kunnes heidän viljansa oli loppunut. 8 Ja tapahtui kun heidän viljansa oli loppunut, koko Jaakobin kotitalous oli nälän puristama, ja kaikki Jaakobin poikien lapset kokoontuivat ja lähestyivät Jaakobia, ja he kaikki ympäröivät häntä, ja sanoivat hänelle, ”Anna meille leipää, ja miksi me kaikki tuhoutuisimme nälän kautta sinun läsnäolossasi?” 9 Jaakob kuuli poikansa lasten sanat, ja hän itki suurella itkulla, ja hänen säälinsä heräsi heidän puolestaan, ja Jaakob kutsui poikansa ja he kaikki tulivat ja istuivat hänen eteensä. 10 Ja Jaakob sanoi heille, ”Ettekö ole nähneet, kuinka lapsenne ovat itkeneet minua tänä päivänä, sanoen, ”Anna meille leipää", mutta sitä ei ole? nyt sen tähden palatkaa ja ostakaa meille vähän ruokaa.” 11 Ja Juuda vastasi ja sanoi isälleen, ”Jos sinä tahdot lähettää veljemme kanssamme niin me menemme alas ja ostamme sinulle viljaa, ja jos et lähetä häntä, silloin emme mene alas, sillä totisesti, Egyptin kuningas erityisesti määräsi meitä, sanoen, ”Te ette näe minun kasvoni, ellei veljenne ole teidän kanssanne”, sillä Egyptin kuningas on vahva ja mahtava kuningas, ja katso jos me menemme hänen tykönsä ilman veljeämme, kaikkia meitä rangaistaan kuolemalla. 12 Etkö tiedä ja etkö ole kuullut, että tämä kuningas on hyvin voimallinen ja viisas, eikä ole hänen vertaistaan koko maailmassa? katso me olemme nähneet kaikkia maailman kuninkaita, emmekä ole nähneet yhtään sellaista kuin tuo kuningas, Egyptin kuningas; varmasti kaikkien maailman kuningaskuntien joukossa ei ole yhtäkään suurempaa kuin filistealaisten kuningas Abimelek, kuitenkin Egyptin kuningas on suurempi ja mahtavampi kuin hän, ja Abimelekia voidaan verrata vain yhteen hänen virkamiehistään. 13 Isä, sinä et olet nähnyt hänen palatsiaan ja valtaistuintaan, ja kaikkia hänen palvelijoitaan seisovan hänen edessään; et ole nähnyt sitä kuningasta valtaistuimellaan mahtavuudessaan ja kuninkaallisessa asussaan, pukeutuneena kuninkaallisiin vaatteisiin suurella kultaisella kruunulla päässänsä; sinä et ole nähnyt sitä kunniaa ja loistoa, jonka Jumala on hänelle antanut, sillä ei ole hänen vertaistaan koko maailmassa. 14 Isä, sinä et ole nähnyt viisautta, ymmärrystä ja tietoa, jonka Jumala on antanut hänen sydämeensä, etkä ole kuullut hänen suloista ääntään, kun hän puhui meille. 15 Me emme tiedä, isä, kuka sai hänet tuntemaan meidän nimemme ja kaiken, mikä meille tapahtui, silti hän kysyi myös sinusta, sanoen, ”Elääkö isänne yhä, ja voiko hän hyvin?” 16 Sinä et ole nähnyt Egyptin hallituksen toimia hänen määräämiänsä, ilman tiedustelua hänen herraltansa faaraolta; sinä et ole nähnyt kunnioitusta ja pelkoa, jolla hän vaikuttaa kaikkien egyptiläisten yllä. 17 Ja myös kun lähdimme hänen luotaan, me uhkasimme tehdä Egyptille samoin kuin muille amorilaisten kaupungeille, ja me olimme erittäin raivoissamme kaikkia hänen sanojaan kohtaan, jotka hän puhui meistä vakoojina, ja nyt, kun tulemme jälleen hänen eteensä, hänen kauhunsa lankeaa kaikkien meidän päällemme, eikä yksikään meistä kykene puhumaan hänelle edes vähäistä tai suurta asiaa. 18 Nyt siis isä, lähetä me rukoilemme sinua poika kanssamme, niin menemme alas ja ostamme sinulle ruokaa tueksemme, emmekä kuole nälkään.” Ja Jaakob sanoi, ”Miksi sinä olet toiminut niin pahasti minun kanssani kertoessasi kuninkaalle, että sinulla on veli? mitä on tämä asia, jonka olet tehnyt minulle?” 19 Ja Juuda sanoi hänen isällensä Jaakobille, ”Anna poika minun hoitooni ja me nousemme ylös ja menemme alas Egyptiin ostamaan viljaa, ja sitten palaamme, ja kun palaamme, jos poika ei ole kanssamme, silloin salli minun kantaa syyllisyytesi ikuisesti. 20 Oletko nähnyt, että kaikki lapsemme itkevät sinua nälän takia, eikä sinun kädessäsi ole voimaa tyydyttämään heitä? nyt salli sinun säälisi herätä heidän puolestaan ja lähetä veljemme mukanamme, niin me lähdemme. 21 Sillä kuinka Herran Ystävällisyys esi-isiemme suhteen ilmestyisi sinulle, kun sanot, että ”Egyptin kuningas vie pois poikasi?” niin totta kuin Herra elää minä en jätä häntä ennen kuin tuon hänet ja asetan hänet sinun eteesi; mutta rukoile meidän puolestamme Herraa, että Hän toimisi ystävällisesti meidän kanssamme, saattaakseen meidän vastaanotetuiksi suosiollisesti ja ystävällisesti Egyptin kuninkaan ja hänen miestensä edessä, sillä me emme varmasti nyt viivyttelisi, kun palaisimme toisen kerran sinun poikasi kanssa.” 22 Ja Jaakob sanoi pojilleen, ”Minä luotan Herraan Jumalaan, että hän pelastaa teidät ja antaa teille suosion Egyptin kuninkaan silmissä ja kaikkien hänen miestensä silmissä. 23 Nyt siis nouskaa ylös ja menkää miehen luo, ja ottakaa häntä varten käsiinne lahja, mikä voidaan saada maasta ja viekää se hänen eteensä, ja Kaikkivaltias Jumala antakoon teille armon hänen edessään, että hän voi lähettää Benjaminin ja Simeonin, teidän veljenne mukananne.” 24 Ja kaikki miehet nousivat, ja he ottivat veljensä Benjaminin, ja ottivat käsiinsä suuren lahjan maan parhaimmista, ja he ottivat myös kaksinkertaisen osuuden hopeaa. 25 Ja Jaakob käski poikiaan tiukasti Benjaminia koskien, sanoen, ”Huolehtikaa hänestä matkalla jolle olette menossa, älkää erottako itseänne hänestä tien päällä, eikä Egyptissä.” 26 Ja Jaakob nousi poikiensa luota ​​ja levitti kätensä ja hän rukoili Herraa poikiensa puolesta, sanoen, ”Oi Herra, taivaan ja maan Jumala, muista Sinun liittosi isämme Abrahamin kanssa, muista se minun isäni Iisakin kanssa ja toimi ystävällisesti poikieni kanssa äläkä luovuta heitä Egyptin kuninkaan käsiin; tee se minä rukoilen Sinua, oi Jumala, Sinun armojesi tähden ja lunasta kaikki lapseni ja pelasta heidät Egyptin vallasta, ja lähetä heille heidän kaksi veljeänsä.” 27 Ja kaikki Jaakobin poikien vaimot ja heidän lapsensa nostivat silmänsä taivaaseen ja he kaikki itkivät Herran edessä, ja huusivat Häntä vapauttamaan heidän isänsä Egyptin kuninkaan kädestä. 28 Ja Jaakob kirjoitti kirjoituksen Egyptin kuninkaalle ja antoi sen Juudan käsiin ja hänen poikiensa käsiin Egyptin kuninkaalle, sanoen, 29 ”Sinun palvelijaltasi Jaakobilta, Iisakin pojalta, joka hebrealaisen Abrahamin poika, voimalliselle ja viisaalle kuninkaalle, salaisuuksien paljastajalle, Egyptin kuninkaalle, tervehdys. 30 Olkoon tiettäväksi minun herralleni Egyptin kuninkaalle, nälänhätä oli vakavana päällämme Kanaanin maassa, niin minä lähetin poikani luoksesi ostamaan meille vähän ruokaa sinulta elatukseksemme. 31 Sillä minun poikani ympäröivät minua ja koska olen hyvin vanha, en näe silmilläni, sillä silmäni ovat tulleet erittäin raskaiksi iän myötä, päivittäisen itkuni ohella poikani vuoksi, Joosefin tähden joka katosi minun edestäni, ja minä käskin poikiani, etteivät he saa mennä sisälle kaupungin porteista, kun he tulivat Egyptiin, maan asukkaiden tähden. 32 Ja lisäksi minä käskin heitä kulkemaan Egyptissä etsimässä minun poikaani Joosefia, ehkä he löytäisivät hänet sieltä, ja he tekivät niin, ja sinä pidit heitä maan vakoojina. 33 Kuinka emme olisi kuulleet sinusta, että tulkitsit faaraon unen ja puhuit totta hänelle? Kuinka sitten et tiedä viisaudessasi, ovatko minun poikani vakoojia vai eivät? 34 Nyt siis, herrani ja kuninkaani, katso minä olen lähettänyt poikani eteesi, niin kuin sinä puhuit pojilleni; minä pyydän sinua, kiinnitä silmäsi häneen, kunnes hänet on palautettu minulle rauhassa hänen veljiensä kanssa. 35 Sillä etkö tiedä, tai etkö ole kuullut sitä, mitä meidän Jumalamme teki faaraolle, kun hän otti minun äitini Sarahin, ja mitä Hän teki filistealaisten kuninkaalle Abimelekille hänen puolestaan, ja myös sitä mitä isämme Abraham teki yhdeksälle Elamin kuninkaalle, kuinka hän löi heidät kaikki muutaman miehen kanssa, jotka olivat hänen kanssaan? 36 Ja lisäksi mitä kaksi poikaani Simeon ja Leevi tekivät amorilaisten kahdeksalle kaupungille, kuinka he tuhosivat ne siskonsa Diinan tähden? 37 Ja vielä heidän veljensä Benjaminin tähden he lohduttautuivat veljensä Joosefin menetyksestä; mitä he silloin tekevät hänen puolestaan, kun he näkevät kenenkään ihmisen käden hallitsevan heitä, hänen puolestaan? 38 Etkö tiedä, oi Egyptin kuningas, että Jumalan voima on kanssamme, ja että Jumala myös kuulee rukouksemme eikä hylkää meitä kaikkina päivinä? 39 Ja kun poikani kertoivat minulle sinun toimistasi heidän kanssaan, minä en huutanut Herraa sinun vuoksesi, sillä silloin sinä olisit menehtynyt miehiesi kanssa ennen kuin poikani Benjamin tuli sinun eteesi, mutta ajattelin, kun poikani Simeon oli talossasi, saatat kenties toimia ystävällisesti hänen kanssaan, siksi en tehnyt tätä asiaa sinulle. 40 Nyt siis katso, poikani Benjamin tulee sinun luoksesi poikieni kanssa, huomioi hänet ja kiinnitä silmäsi häneen, niin silloin Jumala asettaa silmänsä sinun yllesi ja kaikkialle sinun kuningaskuntaasi. 41 Nyt olen kertonut sinulle kaiken, mitä sydämessäni on, ja katso poikani ovat tulossa luoksesi veljensä kanssa, etsimään koko maan pinnan heidän puolestaan ja lähetä heidät takaisin rauhassa veljiensä kanssa.” 42 Ja Jaakob antoi kirjoituksen pojillensa, Juudan huolehdittavaksi, annettavaksi Egyptin kuninkaalle.

 

53 Benjamin Egyptissä

1 Ja Jaakobin pojat nousivat ja ottivat Benjaminin ja kaikki lahjat, ja he lähtivät ja tulivat Egyptiin ja he seisoivat Joosefin edessä. 2 Ja Joosef näki veljensä Benjaminin heidän kanssaan ja hän tervehti heitä, ja nämä miehet saapuivat Joosefin taloon. 3 Ja Joosef komensi hänen talonsa valvojan antamaan hänen veljillensä syötävää, ja hän teki niin heille. 4 Ja keskipäivällä Joosef lähetti hakemaan miehet tulemaan hänen eteensä Benjaminin kanssa, ja miehet kertoivat Joosefin talon valvojalle hopeasta, joka oli palautettu heidän säkeissään, ja hän sanoi heille, ”Teille on käyvä hyvin, älkää pelätkö”, ja hän toi heidän veljensä Simeonin heidän luokseen. 5 Ja Simeon sanoi veljilleen, ”Egyptiläisten herra on toiminut minun kanssani erittäin ystävällisesti, hän ei pitänyt minua sidottuna, kuten te näitte silmillänne, sillä kun te lähditte ulos kaupungista, hän päästi minut vapaaksi ja suhtautui ystävällisesti minuun talossaan.” 6 Ja Juuda otti Benjaminia kädestä, ja he saapuivat Joosefin eteen, ja he kumarsivat alas hänelle maahan. 7 Ja miehet antoivat lahjan Joosefille ja he kaikki istuivat hänen edessään, ja Joosef sanoi heille, ”Voitteko hyvin, voivatko lapsenne hyvin, voiko teidän iäkäs isänne hyvin?” ja he sanoivat, ”On hyvin”, ja Juuda otti kirjeen, jonka Jaakob oli lähettänyt ja antoi sen Joosefin käteen. 8 Ja Joosef luki kirjeen ja tunsi isänsä käsialan, ja hän halusi itkeä ja hän meni sisähuoneeseen ja hän itki suurella itkulla; ja hän meni ulos. 9 Ja hän nosti silmänsä ja näki veljensä Benjaminin, ja hän sanoi, ”Onko tämä veljenne, josta puhuitte minulle?” Ja Benjamin lähestyi Joosefia, ja Joosef asetti kätensä hänen päänsä päälle ja sanoi hänelle, ”Olkoon Jumala armollinen sinulle minun poikani.” 10 Ja kun Joosef näki veljensä, äitinsä pojan, hän halusi jälleen itkeä, niin hän meni sisälle huoneeseen ja itki siellä, ja hän pesi kasvonsa, ja meni ulos ja pidättäytyi itkemästä, ja hän sanoi, ”Valmistakaa ruokaa.” 11 Ja Joosefilla oli malja josta hän joi, ja se oli hopeasta kauniisti upotettuna onyksi-kivillä ja bdelliumilla, ja Joosef löi maljan veljiensä nähden heidän istuttua syömään hänen kanssaan. 12 Ja Joosef sanoi miehille, ”Tämän maljan avulla minä tiedän, että Ruuben on esikoinen, Simeon ja Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon ovat lapsia yhdestä äidistä, istukaa syömään syntymäjärjestyksen mukaan.” 13 Ja hän asetti myös muut heidän syntymänsä mukaan, ja hän sanoi, ”Minä tiedän, ettei tällä nuorimmalla veljellänne ole veljeä, ja minulla, kuten hänellä, ei ole veljeä, hän istukoon alas syömään minun kanssani. 14 Ja Benjamin meni Joosefin eteen ja istui valtaistuimella, ja miehet näkivät Joosefin teot, ja he hämmästyivät niistä; ja miehet söivät ja joivat siihen aikaan yhdessä Joosef kanssa, ja hän antoi silloin lahjoja heille, ja Joosef antoi yhden lahjan Benjaminille, ja Manasse ja Efraim näkivät isänsä teot, ja he myös lahjoittivat hänelle, ja Osnath antoi hänelle yhden lahjan, ja ne olivat viisi lahjaa Benjaminin kädessä. 15 Ja Joosef toi heille viiniä juotavaksi, eivätkä he tahtoneet juoda, ja he sanoivat, ”Siitä päivästä, jona Joosef katosi me emme ole juoneet viiniä, emmekä syöneet mitään herkkuja.” 16 Ja Joosef vannoi heille, ja painosti heitä kovasti, ja he joivat runsaasti hänen kanssaan sinä päivänä, ja Joosef kääntyi myöhemmin veljensä Benjaminin puoleen puhuakseen hänen kanssaan, ja Benjamin istui edelleen valtaistuimella Joosefin edessä. 17 Ja Joosef sanoi hänelle, ”Onko sinulle syntynyt yhtään lapsia?” ja hän sanoi, ”Sinun palvelijallasi on kymmenen poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä, Bela, Becher, Ashbal, Gera, Naaman, Achi, Rosh, Mupim, Chupim ja Ord, ja minä kutsuin heidän nimikseen veljeni mukaan, jota en ole nähnyt.” 18 Ja hän käski heidän tuoda hänen eteensä tähtikartan, josta  Joosef tiesi kaikki ajat, ja Joosef sanoi Benjaminille, ”Olen kuullut, että hebrealaiset tuntevat kaikkea viisautta, tiedätkö mitään tästä?” 19 Ja Benjamin sanoi, ”Sinun palvelijasi tietää myös kaikkea viisautta, jonka minun isäni opetti minulle”, ja Joosef sanoi Benjaminille, ”Katso nyt tätä laitetta ja ymmärrä, missä sinun veljesi Joosef on Egyptissä, jonka sanoit menneen alas Egyptiin.” 20 Ja Benjamin näki tuon laitteen taivaan tähtikartan kanssa, ja hän oli viisas ja katsoi sinne tietääkseen, missä hänen veljensä oli, ja Benjamin jakoi koko Egyptin maan neljään osastoon, ja hän huomasi, että se, joka istui valtaistuimella hänen edessään oli hänen veljensä Joosef, ja Benjamin ihmetteli suuresti, ja kun Joosef näki, että hänen veljensä Benjamin oli niin kovin hämmästyneenä, hän sanoi Benjaminille, ”Mitä sinä olet nähnyt, ja miksi hämmästelet?” 21 Ja Benjamin sanoi Joosefille, ”Minä näen tämän kautta, että Joosef, minun veljeni istuu täällä minun kanssani valtaistuimella”, ja Joosef sanoi hänelle, ”Minä olen Joosef sinun veljesi, älä paljasta tätä asiaa veljillesi; katso, minä lähetän sinut heidän kanssaan, kun he lähtevät pois, ja minä käsken heidät vietäväksi jälleen takaisin kaupunkiin, ja otan sinut pois heiltä. 22 Ja jos he vaarantavat elämänsä ja taistelevat puolestasi, silloin minä tiedän, että he ovat tehneet parannuksen siitä, mitä he ovat tehneet minulle, ja minä teen itseni heille tunnetuksi, ja jos he hylkäävät sinut, kun minä otan sinut, niin sinä pysyt minun kanssani, ja minä kiistelen heidän kanssaan, ja he menevät pois, enkä minä tule heille tunnetuksi.” 23 Siihen aikaan Joosef käski virkamiehensä täyttämään heidän säkkinsä ruualla, ja laittaa jokaisen miehen rahat säkkiinsä, ja laittaa maljan Benjaminin säkkiin, ja antaa heille elintarpeet matkalle, ja he tekivät niin heille. 24 Ja seuraavana päivänä miehet nousivat ylös aikaisin aamulla, ja he kuormasivat aasit viljallansa, ja he lähtivät eteenpäin Benjaminin kanssa, ja he menivät Kanaanin maata kohti veljensä Benjaminin kanssa. 25 He eivät olleet kulkeneet kauas Egyptistä, kun Joosef käski talonsa johtajaa, sanoen, ”Nouse, aja takaa näitä miehiä ennen kuin he pääsevät liian kauas Egyptistä, ja sano heille, ”Miksi olette varastaneet isäntäni maljan?” 26 Ja Joosefin virkamies nousi ja saavutti heidät, ja hän puhui heille kaikki Joosefin sanat; ja kun he kuulivat tämän asian he tulivat erittäin raivostuneiksi, ja he sanoivat, ”Hänen, jonka hallusta sinun isäntäsi malja on löytyvä kuolee, ja meistä tulee myös orjia.” 27 Ja he kiiruhtivat ja kukin mies heitti alas säkkinsä aasinsa selästä, ja he katsoivat laukkuihinsa ja malja löydettiin Benjaminin laukusta, ja he kaikki repivät heidän vaatteensa ja he palasivat kaupunkiin, ja löivät Benjaminia tiellä, jatkuvasti lyöden häntä, kunnes hän tuli sisälle kaupunkiin, ja he seisoivat Joosefin edessä. 28 Ja Juudan viha oli syttynyt, ja hän sanoi, ”Tämä mies on ainoastaan tuonut minut takaisin tuhoamaan Egyptin tänä päivänä.” 29 Ja miehet saapuivat Joosefin taloon, ja he tapasivat Joosefin istuvan hänen valtaistuimellaan, ja kaikki mahtavat miehet seisoivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. 30 Ja Joosef sanoi heille, ”Mitä on tämä teko jonka olet tehnyt, että sinä olet ottanut pois minun hopeamaljani ja lähtenyt pois? mutta tiedän, että otit kuppini tietääksesi siten missä osassa maata sinun veljesi oli.” 31 Ja Juuda sanoi, ”Mitä sanomme herrallemme, mitä me puhumme ja kuinka me oikeutamme itsemme, Jumala on tänä päivänä löytänyt kaikkien sinun palvelijoidesi vääryyden, siksi Hän on tehnyt tämän asian meille tänä päivänä.” 32 Ja Joosef nousi ja tarttui Benjaminiin ja otti hänet väkivalloin veljiltään, ja hän tuli taloon ja lukitsi oven heiltä, ja Joosef käski häntä, joka oli asetettu hänen talonsa johtoon sanomaan heille, ”Näin sanoo kuningas, Menkää rauhassa isänne luo, katso minä olen ottanut miehen, jonka kädestä minun maljani löytyi.”

 

54 Joosef paljastaa itsensä

1 Ja kun Juuda näki Joosefin toimet heidän kanssaan, Juuda lähestyi häntä ja mursi auki oven, ja tuli veljiensä kanssa Joosefin eteen. 2 Ja Juuda sanoi Joosefille, ”Älköön näyttäkö vakavalta minun herrani silmissä, salli palvelijasi puhua sanan sinun edessäsi?” ja Joosef sanoi hänelle, ”Puhu”. 3 Ja Juuda puhui Joosefin edessä, ja hänen veljensä seisoivat heidän edessään; ja Juuda sanoi Joosefille, ”Totisesti kun ensin tulimme herramme luokse ostamaan ruokaa, sinä pidit meitä maan vakoilijoina, ja me toimme Benjaminin sinun eteesi, ja sinä edelleen viihdytit meitä tänä päivänä. 4 Nyt siksi kuulkoon kuningas sanani, ja lähetä minä rukoilen sinua veljemme, että hän kulkisi kanssamme isämme luokse, ettei sielusi menehtyisi tänä päivänä kaikkien Egyptin asukkaiden sielujen kanssa. 5 Etkö sinä tiedä mitä kaksi veljeäni, Simeon ja Leevi, tekivät Sekemin kaupungille, ja seitsemälle amorilaisten kaupungille, siskomme Diinan vuoksi, ja lisäksi mitä he tekisivät veljensä Benjaminin hyväksi? 6 Ja minä olen voimiltani suurempi ja mahtavampi kuin kumpikaan heistä tulemaan tänä päivänä sinun ja maasi päällä, jos et halua lähettää veljeämme. 7 Etkö ole kuullut mitä meidän Jumalamme joka valitsi meidät, teki faaraolle meidän äitimme Sarahin vuoksi, jonka hän otti pois meidän isältämme, että Hän löi häntä ja hänen kotitalouttaan raskailla vitsauksilla, niin että tähän päivään asti egyptiläiset kertovat tätä ihmettä toisillensa? niin myös meidän Jumalamme tekee sinulle Benjaminin tähden, jonka sinä olet tänä päivänä riistänyt hänen isältänsä, ja niiden pahuuksien vuoksi, jotka sinä tänä päivänä kasaat meidän päällemme sinun maassasi; sillä meidän Jumalamme muistaa liittonsa isämme Abrahamin kanssa ja tuo onnettomuuden päälläsi, koska olet ahdistanut isämme sielua tänä päivänä. 8 Nyt sen tähden kuule sanani, jotka olen tänä päivänä puhunut sinulle, ja lähetä veljemme, että hän voisi mennä pois, ettet sinä ja sinun maasi kansa kuolisi miekan kautta, sillä te kaikki ette voi olla ylivoimaisia minusta.” 9 Ja Joosef vastasi Juudalle, sanoen, ”Miksi sinä olet avannut suusi ammolleen ja miksi sinä ylpeilet ylitsemme, sanomalla, ”Voima on sinun kanssasi?” niin totta kuin faarao elää, jos minä käsken kaikkia urheimpia miehiäni taistelemaan kanssasi, varmasti sinä ja sinun nämä veljesi uppoaisivat kuraan.” 10 Ja Juuda sanoi Joosefille, ”Totisesti sinun ja sinun kansasi pitää pelätä minua; kuten Herra elää, jos minä kerran vedän miekkani, minä en pistä sitä takaisin tuppeen, ennen kuin minä olen tänä päivänä tappanut koko Egyptin, ja aloitan sinun kanssasi ja lopetan sinun isäntäsi faaraon kanssa.” 11 Ja Joosef vastasi ja sanoi hänelle, ”Totisesti vahvuus ei kuulu sinulle yksin; minä olen vahvempi ja voimallisempi kuin sinä, varmasti jos vedät miekkasi esiin, minä panen sen niskaasi ja kaikkien veljiesi niskaan.” 12 Ja Juuda sanoi hänelle, ”Totisesti jos minä tänä päivänä avaan suuni sinua vastaan, nielen sinut niin, että sinä olet tuhottu pois maapallolta ja häviät tänä päivänä valtakunnastasi.” Ja Joosef sanoi, ”Totisesti, jos sinä avaat suusi, minulla on voima ja valta sulkea suusi kivellä, kunnes et pysty lausumaan sanaakaan; katso kuinka monta kiveä on edessämme, minä todella voin ottaa kiven, ja pakottaa sen suuhusi ja rikkoa leukasi.” 13 Ja Juuda sanoi, ”Jumala on Todistajana meidän välillämme, ettemme ole tähän asti halunneet taistella kanssasi, ainoastaan anna meille veljemme niin me lähdemme pois sinun luota”; ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Niin totta kuin faarao elää, jos kaikki Kanaanin kuninkaat tulisivat yhdessä sinun kanssasi, sinä et saisi otettua häntä pois minun kädestäni. 14 Nyt siis mene pois tietäsi sinun isäsi luo, ja sinun veljesi on oleva minulle orjana, sillä hän on ryöstänyt kuninkaan talon.” Ja Juuda sanoi, ”Mikä se sinulle merkitsee tai kuninkaan luonteelle, varmasti kuningas lähettää talostaan, ​​kaikkialle maahan, hopeaa ja kultaa lahjoina tai maksuina, ja sinä edelleen puhut maljastasi, jonka sinä olet pannut veljemme laukkuun, ja sanot, että hän on varastanut sen sinulta? 15 Jumala kieltäköön, että veljemme Benjamin tai kukaan Abrahamin siemenestä tekisi tällaisen teon, että varastaa sinulta, tai keneltä muultakaan, olkoon se kuningas, ruhtinas, tai joku ihminen. 16 Nyt sen takia lopeta tämä syytös, ettei koko maailma kuule sinun sanojasi, sanoen, ”Vähäisestä hopeasta Egyptin kuningas kiisteli miesten kanssa, ja hän syytti heitä ja otti heidän veljensä orjaksi.” 17 Ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Ota sinulle tämä malja ja lähde pois minun luotani ja jätä veljesi orjaksi, sillä se on varkaan tuomio joutua orjaksi.” 18 Ja Juuda sanoi, ”Miksi sinä et häpeä sanojasi, ”Jätä veljemme ja ota maljasi”? Totisesti jos annat meille maljasi, tai tuhat kertaa enemmän, emme jätä veljeämme hopeasta, joka löytyy kenen tahansa miehen kädestä, ettemme kuolisi hänen takiaan.” 19 Ja Joosef vastasi, ”Ja miksi sinä hylkäsit veljesi ja myit hänet kahdestakymmenestä hopearahasta tähän päivään asti, ja miksi et sitten tahdo tehdä samoin tälle veljellesi?” 20 Ja Juuda sanoi, ”Herra on Todistajana minun ja sinun välilläsi ettemme halua taisteluitasi; nyt siksi anna meille veljemme ja me lähdemme pois sinun luotasi riitelemättä.” 21 Ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Jos kaikki maan kuninkaat kokoontuisivat he eivät kykenisi ottamaan veljeäsi minun kädestäni”; ja Juuda sanoi, ”Mitä me sanomme isällemme, kun hän näkee, että veljemme ei tule meidän kanssamme, ja tulee valittamaan häntä?” 22 Ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Tämä on asia, jonka kerrot isällesi, sanomalla, ”Köysi on mennyt sangon perässä.”” 23 Ja Juuda sanoi, ”Totisesti, sinä olet kuningas, ja miksi puhut näitä asioita, antaen väärän tuomion? Voi kuningasta, joka on sinun kaltainen.” 24 Ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Ei ole väärää tuomiota sanassa, jonka puhuin veljesi Joosefin puolesta, sillä kaikki te myitte hänet midianilaisille kahdestakymmenestä hopearahasta, ja kaikki te kielsitte sen isällenne ja sanoitte hänelle, ”Paha peto on ahmaissut hänet, Joosef on revitty kappaleiksi.”” 25 Ja Juuda sanoi, ”Katso Seemin tuli palaa sydämessäni, nyt minä poltan koko maasi tulella”; ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Totisesti sinun kälysi Tamar, joka tappoi poikasi, sammutti Sekemin tulen.” 26 Ja Juuda sanoi, ”Jos minä kiskon yhden hiuskarvan lihastani, minä täytän koko Egyptin sen verellä.” 27 Ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Sellainen on sinun tapasi tehdä niin kuin teit veljellesi, jonka sinä myit, ja sinä upotit hänen takkinsa vereen ja veit sen isällesi, jotta hän sanoisi pahan pedon syöneen hänet ja tässä on hänen verensä.” 28 Ja kun Juuda kuuli tämän hän oli äärimmäisen raivoissaan ja hänen vihansa paloi hänen sisällänsä, ja hänen edessään oli kivi, jonka paino oli noin neljäsataa sekeliä, ja Juudan viha oli syttynyt ja hän otti kivin toiseen käteen ja heitti sen taivaita kohti ja tarttui siihen vasemmalla kädellä. 29 Ja hän asetti sen jälkeenpäin jalkojensa alle, ja hän istui sen päällä kaikesta voimastaan ja kivi muuttui pölyksi Juudan voimasta. 30 Ja Joosef näki Juudan teon ja hän pelkäsi kovin, mutta hän käski poikansa Manassea ja hän teki myös toisen kiven kanssa Juudan kaltaisen teon, ja Juuda sanoi veljillensä, ”Älköön kukaan teistä sanoko, ”Tämä mies on egyptiläinen”, mutta tekemällä tämän teon hän on isämme perheestä.” 31 Ja Joosef sanoi, ”Ei ainoastaan sinulle ole voimaa annettu, sillä me olemme myös voimallisia miehiä, ja miksi sinä tahdot ylpeillä meidän kaikkien ylitse?” ja Juuda sanoi Joosefille, ”Lähetä, minä rukoilen sinua, veljemme äläkä tuhoa maatasi tänä päivänä.” 32 Ja Joosef vastasi ja sanoi heille, ”Menkää ja kertokaa isällenne, ”Paha peto on syönyt hänet kuten sanoitte veljestänne Joosefista.”” 33 Ja Juuda puhui veljellensä Naftalille, ja hän sanoi hänelle, ”Pidä kiirettä, mene nyt ja laske kaikki Egyptin kadut ja tule ja kerro minulle”; ja Simeon sanoi hänelle, ”Älköön tämä asia olko ongelmaksi sinulle; nyt minä menen vuorelle ja nostan yhden suuren kiven vuoresta ja hävitän jokaisen maan tasalle Egyptissä, ja tapan kaikki siinä olevat.” 34 Ja Joosef kuuli kaikki nämä sanat, jotka hänen veljensä puhuivat hänen edessään, eivätkä he tienneet, että Joosef ymmärsi heitä, sillä he luulivat ettei hän osannut puhua hebreaa. 35 Ja Joosef pelkäsi suuresti veljiensä sanoja, etteivät he tuhoaisi Egyptiä, ja hän käski poikaansa Manassea, sanoen, ”Mene nyt pidä kiirettä ja kokoa minun tyköni kaikki Egyptin asukkaat, ja kaikki urhoolliset miehet yhteen, ja tulkoot he minun luokseni hevosen selässä ja jalkaisin ja kaikenlaisten musiikkisoittimien kanssa”, ja Manasseh meni ja teki niin. 36 Ja Naftali meni niin kuin Juuda oli käskenyt häntä, sillä Naftali oli kevytjalkainen kuin yksi nopeista orivarsoista, ja hän juoksi viljantähkien päällä eivätkä ne murtuneet hänen allansa. 37 Ja hän meni ja laski kaikki Egyptin kadut, ja löysi niitä kaksitoista, ja hän tuli kiireisesti ja kertoi Juudalle, ja Juuda sanoi veljilleen, ”Kiirehtikää ja pankaa jokainen mies miekkansa lanteillensa niin me hyökkäämme Egyptin ylitse, ja surmaamme heidät kaikki, älkäämme jättäkö eloonjäänyttä jäljelle.” 38 Lisäksi Juuda sanoi, ”Katso, minä tuhoan kolme katua voimallani, ja teistä jokainen tuhotkoon yhden kadun”; ja kun Juuda oli puhumassa tätä asiaa, katso Egyptin asukkaat ja kaikki mahtavat miehet tulivat kohti heitä kaikenlaisilla musiikkisoittimilla ja kovilla huudoilla. 39 Ja heidän lukumääränsä oli viisisataa ratsuväkeä ja kymmenentuhatta jalkaväkeä, ja neljäsataa miestä, jotka pystyivät taistelemaan ilman miekkaa tai keihästä, ainoastaan heidän käsillään ja voimalla. 40 Ja kaikki väkevät miehet tulivat suurella rynnäköllä ​​ja huusivat, ja he kaikki ympäröivät Jaakobin pojat ja kauhistivat heitä, ja maa järisi heidän huutonsa äänestä. 41 Ja kun Jaakobin pojat näkivät nämä joukot, he pelkäsivät suuresti elämänsä puolesta, ja Joosef teki niin kauhistuttaakseen Jaakobin pojat, että he rauhoittuisivat. 42 Ja Juuda, nähdessään jotkut hänen veljistään kauhuissaan, sanoi heille, ”Miksi te pelkäätte, kun Jumalan armo on meidän kanssamme? ja kun Juuda näki kaikki Egyptin ihmiset ympäröivän heitä Joosefin käskystä kauhistuttamaan heitä, ainoastaan Joosef käski heitä, sanoen, ”Älkää koskeko keneenkään heistä.” 43 Silloin Juuda kiirehti ja veti miekkansa esiin, ja päästi kovan ja katkeran karjaisun, ja hän löi miekallaan, ja hän ponnahti maasta ja hän jatkoi huutamista kaikkia ihmisiä vastaan. 44 Ja kun hän teki tämän teon, Herra saattoi Juudan ja hänen veljiensä kauhun lankeamaan urhoollisten miesten ja kaiken sen kansan päälle joka heitä ympäröi. 45 Ja he kaikki pakenivat huudon ääntä, ja he pelkäsivät heitä ja lankesivat toinen toistensa päälle, ja monet heistä kuolivat kaaduttuaan, ja he kaikki pakenivat Juudan ja hänen veljiensä edestä ja Joosefin edestä. 46 Ja heidän paetessaan Juuda ja hänen veljensä ajoivat heitä kohti faaraon taloa, ja he kaikki pakenivat, ja Juuda pysähtyi jälleen Joosefin edessä ja karjui häntä kuin leijona, ja antoi suuren ja valtavan kirkaisun häntä kohti. 47 Ja kirkaisu kuultiin kaukaa, ja kaikki Sukkotin asukkaat kuulivat sen, ja koko Egypti järkyttyi huudon äänestä, ja lisäksi Egyptin muurit ja Goshenin maa varisivat maan järinästä, ja myös faarao putosi valtaistuimeltaan maahan, ja vielä kaikki Egyptin ja Goshenin raskaana olevat naiset saivat keskenmenon, kun he kuulivat värisyttävän äänen, sillä he pelkäsivät kauheasti. 48 Ja ​​faarao lähetti sanan, sanoen, ”Mikä on tämä asia, joka tänä päivänä on tapahtunut Egyptin maassa?” Ja he tulivat ja kertoivat hänelle kaiken alusta loppuun, ja faarao huolestui ja hän ihmetteli ja pelkäsi suuresti. 49 Ja hänen pelkonsa kasvoi, kun hän kuuli kaikki nämä asiat, ja hän lähetti Joosefin tykö, sanoen, ”Sinä olet tuonut minun luokseni hebrealaiset tuhoamaan koko Egyptin; mitä aiot tehdä tuon varastelevan orjan kanssa? lähetä hänet pois ja anna hänen lähteä veljiensä kanssa, älkäämme tuhoutuko heidän pahuutensa kautta, peräti me, sinä ja koko Egypti. 50 Ja jos et halua tehdä tätä asiaa, heitä pois itseltäsi kaikki arvokkaat asiat, ja mene heidän kanssaan heidän maahansa, jos sinä siitä ilahdut, sillä he tuhoavat tänä päivänä koko minun maani ja surmaavat kaiken kansani; jopa kaikki Egyptin naiset ovat saaneet keskenmenon heidän huutojensa kautta; katso mitä he ovat tehneet pelkästään heidän huutonsa ja puhumisensa kautta, lisäksi, jos he taistelevat miekalla, he tuhoavat maan; nyt siksi valitse se, mitä haluat, joko minä tai hebrealaiset, joko Egypti tai Hebrealaisten maa.” 51 Ja he tulivat ja kertoivat Joosefille kaikki faaraon sanat, jotka hän oli hänestä sanonut, ja Joosef pelkäsi suuresti faaraon sanoja ja Juuda ja hänen veljensä seisoivat edelleen Joosefin edessä suuttuneina ja raivostuneina, ja kaikki Jaakobin pojat karjuivat Joosefille, kuin pauhaava meri ja sen aallot. 52 Ja Joosef pelkäsi suuresti veljiään ja faaraon vuoksi, ja Joosef etsi selitystä tehdäkseen itsensä tunnetuksi veljilleen, etteivät he tuhoaisi koko Egyptiä. 53 Ja Joosef käski poikansa Manassen, ja Manasse meni ja lähestyi Juudaa, ja asetti kätensä hänen olkapäälleen, ja Juudan viha rauhoittui. 54 Ja Juuda sanoi veljilleen, ”Älköön kukaan teistä sanoko, että tämä on egyptiläisen nuoren teko, sillä tämä on isäni huoneen tekoa.” 55 Ja kun Joosef näki ja tiesi, että Juudan viha oli laantunut, hän lähestyi puhuakseen Juudalle lempeällä kielellä. 56 Ja Joosef sanoi Juudalle, ”Totisesti sinä puhut totuutta ja olet tänä päivänä varmistanut väitteesi, jotka koskevat vahvuuttasi, ja lisätköön sinun Jumalasi, joka on mielistynyt sinuun, hyvinvointiasi; mutta kerro minulle totuus, miksi kaikkien veljiesi joukosta sinä kiistelet minun kanssani pojan vuoksi, koska kukaan heistä ei ole puhunut sanaakaan minulle häntä koskien.” 57 Ja Juuda vastasi Joosefille, sanoen, ”Totisesti sinun on tiedettävä, että olin vakuuttanut pojan puolesta hänen isällensä, sanoen, ”Jos minä en tuo häntä hänelle, minun pitäisi kantaa hänen syytöksensä ikuisesti.” 58 Siksi minä olen lähestynyt sinua kaikkien veljieni joukosta, sillä minä näin, että sinä olit haluton päästämään häntä lähtemään sinun luotasi; nyt sen tähden voin löytää armon sinun silmissäsi, että lähetät hänet menemään kanssamme, ja katso minä tahdon jäädä hänen sijallensa, palvelemaan sinua, missä vain haluat, sillä minne lähetät minut, sinne minä menen palvelemaan sinua suurella energialla. 59 Lähetä minut nyt mahtavan kuninkaan tykö, joka on kapinoinut sinua vastaan, ja sinä olet tietävä, mitä minä teen hänelle ja hänen maallensa; hänellä voi olla, vaikka ratsuväkeä ja jalkaväkeä tai erittäin väkevä kansa, niin minä tapan heidät kaikki ja tuon kuninkaan pään sinun eteesi. 60 Etkö sinä tiedä tai etkö sinä ole kuullut, että isämme Abraham palvelijansa Eliezerin kanssa surmasi kaikki Elamin kuninkaat heidän joukkoineen yhdessä yössä, eivätkä he jättäneet yhtäkään jäljelle? ja siitä päivästä lähtien isämme vahvuus on annettu meille perinnöksi, meille ja siemenellemme ikuisesti.” 61 Ja Joosef vastasi ja sanoi, ”Sinä puhut totuutta, eikä valhe ole suussasi, sillä meille myös kerrottiin, että hebrealaisilla on voima ja että Herra, heidän Jumalansa iloitsee kovasti heistä, ja kuka silloin voi seisoa heidän edessään? 62 Kuitenkin, tällä ehdolla minä lähetän veljesi, jos sinä tuot minun eteeni hänen veljensä, hänen äitinsä pojan, josta sanoit, että hän oli kadonnut sinulta alas Egyptiin; ja on tapahtuva kun tuot hänet minulle, hänen veljensä, minä otan hänet ​​hänen sijaansa, koska kukaan teistä ei ollut vakuuttanut hänen puolestaan isällesi, ja kun hän tulee luokseni, silloin minä lähetän sinun kanssasi hänen veljensä, jonka puolesta olet mennyt takuuseen.” 63 Ja Juudan viha syttyi Joosefia kohtaan, kun hän puhui tämän asian, ja hänen silmänsä tiputtivat verta vihasta, ja hän sanoi veljilleen, ”Kuinka tämä mies tänä päivänä etsii omaa tuhoaan ja koko Egyptin!” 64 Ja Simeon vastasi Joosefille, sanoen, ”Emmekö me ensin kertoneet sinulle ettemme tienneet sitä tiettyä kohtaa, mistä hän lähti, ja onko hän kuolleena vai elossa, ja miksi minun herrani puhuu näitä asioita?” 65 Ja Joosef tarkkaili Juudan kasvojen ilmettä erottaen, että hänen vihansa alkoi syttyä, kun hän puhui hänelle, sanoen, ”Tuo minulle sinun toinen veljesi tämän veljen sijaan.” 66 Ja Joosef sanoi veljilleen, ”Totisesti sinä sanoit veljesi olevan joko kuollut tai kadonnut, nyt jos minä kutsuisin häntä tänä päivänä ja hän tulisi sinun eteesi, antaisitko hänet minulle hänen veljensä sijasta?” 67 Ja Joosef alkoi puhua ja huutaa, ”Joosef, Joosef, tule tänä päivänä minun eteeni, ja ilmesty veljillesi ja istu heidän edessään.” 68 Ja kun Joosef puhui tämän asian heidän edessään, he katsoivat kukin eri suuntiin nähdäkseen mistä Joosef tulisi heidän eteensä. 69 Ja Joosef tarkkaili kaikkia heidän tekojaan, ja sanoi heille, ”Miksi katsotte sinne ja tänne? Minä olen Joosef, jonka te myitte Egyptiin, nyt sen tähden älkää murehtiko, että myitte minut, sillä Jumala lähetti minut ennen teitä tueksi nälänhädän ajaksi.” 70 Ja hänen veljensä kauhistuivat häntä kuultuaan Joosefin sanat, ja Juuda oli äärimmäisen tyrmistynyt hänestä. 71 Ja kun Benjamin kuuli Joosefin sanat, hän oli heidän edessään talon sisäosassa, ja Benjamin juoksi veljensä Joosefin luo, ja halasi häntä ja kaatui hänen kaulaansa, ja he itkivät. 72 Ja kun Joosefin veljet näkivät, että Benjamin oli kaatunut veljensä kaulaan ja itki hänen kanssaan, he myös lankesivat Joosefin syliin ja halasivat häntä, ja he itkivät suurta itkua Joosefin kanssa. 73 Ja ääni kuultiin Joosefin talosta, että he olivat Joosefin veljiä, ja se miellytti faaraota erittäin paljon, sillä hän oli pelännyt heitä, etteivät he tuhoaisi Egyptiä. 74 Ja faarao lähetti palvelijansa Joosefin tykö onnittelemaan häntä hänen veljiään koskien, jotka olivat tulleet hänen luokseen, ja kaikki sotajoukkojen ja joukkojen päälliköt, jotka olivat Egyptissä, tulivat iloitsemaan Joosefin kanssa, ja koko Egypti riemuitsi suuresti Joosefin veljistä. 75 Ja faarao lähetti palvelijansa Joosefin tykö, sanoen, ”Pyydä veljiäsi noutamaan kaikki heille kuuluvat ja tulkoot he minun luokseni, ja minä asetan heidät Egyptin maan parhaaseen osaan”, ja he tekivät niin. 76 Ja Joosef käski talonsa johtoon asetettua tuomaan veljilleen lahjoja ja vaatteita, ja hän toi heille useita kuninkaallisia vaatteita ja monia lahjoja, ja Joosef jakoi ne hänen veljiensä keskuudessa. 77 Ja hän antoi jokaiselle veljelleen vaihtovaatteet kullasta ja hopeasta, ja kolmesataa hopearahaa, ja Joosef käski heitä kaikkia pukeutumaan näihin vaatteisiin, ja vietäväksi faaraon eteen. 78 Ja faarao näki, että kaikki Joosefin veljet olivat urheita miehiä, ja kauniita ulkonäöltään, hän iloitsi suuresti. 79 Ja he lähtivät myöhemmin faaraon läsnäolosta mennäkseen Kanaanin maahan, heidän isänsä luo, ja heidän veljensä Benjamin oli heidän mukanaan. 80 Ja Joosef nousi ja antoi heille yksitoista sotavaunua faaraolta, ja Joosef antoi heille vaununsa, jolla hän matkusti päivänä, jolloin hänet kruunattiin Egyptissä, hakeakseen isänsä Egyptiin; ja Joosef lähetti kaikille hänen veljiensä lapsille, vaatteita heidän lukumääränsä mukaan, ja sata hopearahaa kullekin heistä, ja he lähettivät myös vaatteita veljiensä vaimoille kuninkaan vaimojen vaatteista, ja hän lähetti ne. 81 Ja hän antoi kullekin veljelleen kymmenen miestä kulkemaan heidän kanssaan Kanaanin maahan palvelemaan heitä, palvelemaan heidän lapsiaan ja kaikkia heihin kuuluvia tulemisessa Egyptiin. 82 Ja Joosef lähetti hänen veljensä Benjaminin käden kautta kymmenen pukua kymmenelle pojallensa, muiden Jaakobin poikien osuuden ohella. 83 Ja hän lähetti kullekin viisikymmentä hopearahaa, ja kymmenen sotavaunua faaraon vuoksi, ja hän lähetti isälleen kymmenen aasia, joissa oli lastattuna kaikkea Egyptin ylellisyyttä, ja kymmenen naarasaasia kuormattuna vehnällä ja leivällä ja ravinnolla isää varten, ja kaikille elintarpeiksi, jotka olivat hänen kanssaan matkalla. 84 Ja hän lähetti siskollensa Diinalle vaatteet hopeasta ja kullasta, ja suitsuketta ja mirhaa, sekä aloeita ja naisten koristeita runsaasti, ja hän lähetti sen faaraon vaimoilta Benjaminin vaimoille. 85 Ja hän antoi kaikille veljilleen, myös heidän vaimoilleen, kaikenlaisia onyksi-kiviä ja bdelliumia, ja kaikista arvokkaista asioista Egyptin suurten ihmisten keskuudesta, ei mitään kaikista kalliista asioista oltu jätetty, vaan sitä Joosef lähetti isänsä kotitalouteen. 86 Ja hän lähetti veljensä matkaan, ja he lähtivät, ja hän lähetti veljensä Benjaminin heidän kanssansa. 87 Ja Joosef kulki liittyneenä heidän kanssaan tiellä Egyptin rajoille saakka, ja hän käski heitä hänen isäänsä ja hänen kotitalouttaan koskien, tulemaan Egyptiin. 88 Ja hän sanoi heille, ”Älkää riidelkö tiellä, sillä tämä asia oli Herralta varjelemaan suuri kansa nääntymiseltä, sillä vielä on oleva viisi vuotta nälänhätää maassa. 89 Ja hän käski heitä, sanoen, ”Kun te tulette Kanaanin maahan, älkää tulko yhtäkkiä minun isäni eteen tässä asiassa, vaan toimikaa viisautenne mukaan.” 90 Ja Joosef lakkasi käskemästä heitä, ja hän kääntyi ja palasi takaisin Egyptiin, ja Jaakobin pojat matkasivat Kanaanin maahan iloiten ja iloisella mielellä heidän isänsä Jaakobin luokse. 91 Ja he tulivat maan rajoille, ja he sanoivat toinen toisilleen, ”Mitä me teemme tässä asiassa isämme edessä, sillä jos me tulemme yhtäkkiä hänen luoksensa ja kerromme hänelle asian, hän tulee olemaan erittäin huolestunut sanoistamme, eikä hän usko meitä.” 92 Ja he kulkivat, kunnes tulivat lähelle heidän talojaan, ja he tapasivat Serahin, Asherin tyttären, tulevan esiin tapaamaan heitä. Tyttö oli erittäin hyvä ja taitava, ja tiesi kuinka soittaa harppua. 93 Ja he huusivat häntä ja hän tuli heidän eteensä, ja hän suuteli heitä, ja he ottivat hänet ja antoivat hänelle harpun, sanoen, ”Mene nyt meidän isämme eteen, ja istu hänen edessään, ja näppäile harppua, ja puhu nämä sanat.” 94 Ja he käskivät häntä menemään heidän kotiinsa, ja hän otti harpun ja kiiruhti heidän edellään, ja hän saapui ja istui Jaakobin lähelle. 95 Ja hän soitti hyvin ja lauloi, ja lausui hänen sanojensa makeudesta, ”Setäni Joosef on elossa, ja hän hallitsee koko Egyptin maata, eikä hän ole kuollut.” 96 Ja hän jatkoi näiden sanojen toistamista, ja Jaakob kuunteli hänen sanojansa ja ne olivat miellyttäviä hänelle. 97 Hän kuunteli, kun hän toisti ne kahdesti ja kolme kertaa, ja ilo tuli Jaakobin sydämen sisään hänen sanojensa miellyttävyydestä, ja Jumalan Henki oli hänen päällään, ja hän tunsi kaikki hänen sanansa todeksi. 98 Ja Jaakob siunasi Serahia, kun hän puhui nämä sanat hänen edessään, ja sanoi hänelle, ”Minun tyttäreni, älköön kuolema koskaan vallitko sinun ylitsesi, sillä sinä olet elävöittänyt henkeni; puhu vain vielä edessäni niin kuin olet puhunut, sillä sinä olet ilahduttanut minut kaikilla sanoillasi.” 99 Ja hän jatkoi laulamista näillä sanoilla, ja Jaakob kuunteli ja se teki hänet tyytyväiseksi, ja hän riemuitsi, ja Jumalan Henki oli hänen päällänsä. 100 Kun hän vielä puhui hänen kanssaan, katso hänen poikansa tulivat hänen luokseen hevosilla ja sotavaunuilla ja kuninkaallisissa vaatteissa ja palvelijat juoksivat heidän edellään. 101 Ja Jaakob nousi ylös kohtaamaan heidät, ​​ja hän näki poikansa pukeutuneina kuninkaallisiin vaatteisiin ja hän näki kaikki aarteet, jotka Joosef oli lähettänyt heille. 102 Ja he sanoivat hänelle, ”Ole tietoinen, että veljemme Joosef on elossa, ja hän on se, joka hallitsee kaikkialla Egyptin maassa, ja hän on se, joka puhui meille, kuten me sinulle kerroimme.” 103 Ja Jaakob kuuli kaikki hänen poikiensa sanat, ja hänen sydämensä sykki heidän sanoistaan, sillä hän ei voinut uskoa heitä ennen kuin hän näki kaiken, mitä Joosef oli heille antanut ja, mitä hän oli hänelle lähettänyt, ja kaikki merkit, jotka Joosef oli puhunut heille. 104 Ja he avasivat hänen edessään, ja näyttivät hänelle kaiken, mitä Joosef oli lähettänyt, he antoivat kullekin mitä Joosef oli lähettänyt hänelle, ja hän tiesi, että he olivat puhuneet totuuden, ja hän riemuitsi valtavasti hänen poikansa vuoksi. 105 Ja Jaakob sanoi, ”Minulle riittää, että poikani Joosef on edelleen elossa, minä menen ja näen hänet ennen kuin kuolen.” 106 Ja hänen poikansa kertoivat hänelle kaiken, mitä heille oli tapahtunut, ja Jaakob sanoi, ”Minä menen Egyptiin tapaamaan poikani ja hänen jälkeläisiä.” 107 Ja Jaakob nousi ja pukeutui vaatteisiin, jotka Joosef oli lähettänyt hänelle, ja sen jälkeen, kun hän oli peseytynyt, ja ajanut hiuksensa, hän puki päähänsä turbaanin, jonka Joosef oli lähettänyt hänelle. 108 Ja kaikki Jaakobin huoneen ihmiset ja heidän vaimonsa panivat yllensä vaatteet, jotka Joosef oli lähettänyt heille, ja he iloitsivat suuresti Joosefista, että hän oli edelleen elossa ja, että hän hallitsi Egyptissä, 109 Ja kaikki Kanaanin asukkaat kuulivat tästä, ja he tulivat ja iloitsivat kovasti Jaakobin kanssa siitä, että hän oli vielä elävänä. 110 Ja Jaakob järjesti heille juhlan kolmeksi päiväksi, ja kaikki Kanaanin kuninkaat ja maan ylhäiset söivät ja joivat ja riemuitsivat Jaakobin talossa.

 

55 Israelilaiset asettuvat Egyptiin

1 Ja tämän jälkeen tapahtui, että Jaakob sanoi, ”Minä menen katsomaan poikaani Egyptissä ja tulen sitten takaisin Kanaanin maahan, josta Jumala oli puhunut Abrahamille, sillä minä en voi lähteä synnyinmaastani.” 2 Katso Herran sana tuli hänelle, sanoen, ”Mene alas Egyptiin koko sinun kotitaloutesi kanssa ja pysy siellä, älä pelkää mennä alas Egyptiin sillä Minä teen sinusta siellä suuren kansakunnan.” 3 Ja Jaakob sanoi itsekseen, ”Minä menen katsomaan poikaani, onko hänen Jumalansa pelko vielä hänen sydämessään kaikkien Egyptin asukkaiden keskellä.” 4 Ja Herra sanoi Jaakobille, ”Älä pelkää Joosefia, sillä hän on edelleen säilyttänyt rehellisyytensä palvella Minua, niin kuin näyttää hyvältä sinun silmissäsi”, ja Jaakob iloitsi äärettömästi hänen poikaansa koskien. 5 Siihen aikaan Jaakob käski poikiansa ja kotitalouttansa lähtemään Egyptiin Herran sanan mukaan hänelle, ja Jaakob nousi poikiensa ja koko hänen perheensä kanssa, ja lähti Kanaanin maasta Beershebasta, sydämen ilossa ja onnessa, ja he lähtivät Egyptin maahan. 6 Ja tapahtui heidän saapuessaan Egyptin lähelle, Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin tykö, että hän saattoi näyttää hänelle Egyptin tilanteen, ja Juuda teki isänsä sanan mukaan, ja hän kiirehti ja juoksi ja tuli Joosefin luo, ja he osoittivat heille paikan Goosenin maasta koko hänen kotitaloudelle, ja Juuda palasi ja tuli tietä pitkin isänsä luokse. 7 Ja Joosef valjasti sotavaunun, ja hän kokosi kaikki väkevät miehensä ja palvelijansa ja kaikki Egyptin virkamiehet mennäkseen ja tavatakseen isänsä Jaakobin, ja Joosefin toimeksianto julistettiin Egyptissä, sanoen, ”Kaikki jotka eivät lähde tapaamaan Jaakobia, kuolevat.” 8 Ja seuraavana päivänä Joosef lähti koko Egyptin suuren ja mahtavan joukon kanssa, kaikki pukeutuneina hienoihin pellavavaatteisiin ja violetteihin ja hopeisilla ja kultaisilla soittimilla ja heidän sotavälineittensä kanssa heidän mukanaan. 9 Ja he kaikki menivät tapaamaan Jaakobia kaikenlaisten musiikkisoittimien kanssa, rummuilla ja timbreleillä, sirottaen mirhaa ja aloeita kaikkialle pitkin tietä, ja he kaikki menivät tällä tavalla, ja maa vapisi heidän huudoistaan. 10 Ja kaikki Egyptin naiset menivät Egyptin katoille ja muurien päälle kohdatakseen Jaakobin, ja Joosefin pään päällä oli faaraon kuninkaallinen kruunu, sillä faarao oli lähettänyt sen hänelle laittaakseen sen hänelle siksi aikaa, kun hän tapaisi isänsä. 11 Ja kun Joosef saapui viidenkymmenen kyynärän päähän isästään, hän laskeutui sotavaunusta ja käveli isäänsä kohti, ja kun kaikki Egyptin virkamiehet ja hänen ylhäisensä näkivät, että Joosef oli mennyt jalkaisin isäänsä kohti, he myös laskeutuivat ja kävelivät jalkaisin kohti Jaakobia. 12 Ja kun Jaakob lähestyi Joosefin leiriä, Jaakob tarkkaili häntä kohti tulevaa leiriä Joosefin kanssa, ja se miellytti häntä ja Jaakob oli hämmästynyt siitä. 13 Ja Jaakob sanoi Juudalle, ”Kuka on tuo mies, jonka minä näen Egyptin leirissä pukeutuneena kuninkaallisiin pukuihin ja hänen päässään kuninkaallinen kruunu, joka on laskeutunut vaunustaan ​​ja on tulossa kohti meitä?” Ja Juuda vastasi isällensä, sanoen, ”Hän on sinun poikasi kuningas Joosef”; ja Jaakob iloitsi nähdessään poikansa loiston. 14 Ja Joosef tuli lähelle isäänsä ja hän kumarsi isäänsä, ja kaikki leirin miehet kumartuivat maahan hänen kanssaan Jaakobin edessä. 15 Ja katso Jaakob juoksi ja kiirehti poikansa Joosefin tykö ja syöksyi hänen kaulaansa ja suuteli häntä, ja he itkivät, ja myös Joosef halasi isäänsä ja suuteli häntä, ja he itkivät ja koko Egyptin kansa itki heidän kanssaan. 16 Ja Jaakob sanoi Joosefille, ”Nyt minä kuolen ilossa, kun olen nähnyt sinun kasvosi, että olet edelleen elossa ja kunniassa.” 17 Ja Jaakobin pojat ja heidän vaimonsa ja heidän lapsensa ja heidän palvelijansa, ja koko Jaakobin kotitalous itki kovasti Joosefin kanssa, ja he suutelivat häntä ja itkivät suuresti hänen kanssaan. 18 Ja Joosef ja koko hänen kansansa palasivat jälkeenpäin takaisin kotiin Egyptiin, ja Jaakob ja hänen poikansa ja kaikki hänen perheensä lapset tulivat Joosefin mukana Egyptiin, ja Joosef sijoitti heidät Egyptin parhaaseen osaan, Goshenin maassa. 19 Ja Joosef sanoi isälleen ja hänen veljilleen, ”Minä menen ylös ja kerron faaraolle, sanoen, ”Minun veljeni ja isäni kotitalous ja kaikki heille kuuluvat ovat tulleet minun tyköni, ja katso he ovat Goshenin maassa.” 20 Ja Joosef teki niin ja otti veljistään Ruubenin, Isaskarin, Sebulonin ja hänen veljensä Benjaminin ja hän asetti heidät faaraon eteen. 21 Ja Joosef puhui faaraolle, sanoen, ”Minun veljeni ja isäni kotitalous ja kaikki heille kuuluvat, yhdessä heidän lammaslaumoineen ja karjoineen ovat tulleet minun luokseni Kanaanin maasta, asumaan muukalaisina Egyptissä; sillä nälänhätä oli ankarana heidän yllään.” 22 Ja faarao sanoi Joosefille, ”Aseta isäsi ja veljesi maan parhaimpaan osaan, älä pidätä heiltä kaikkea hyvää, ja anna heidän syödä maan lihavuudesta.” 23 Ja Joosef vastasi, sanoen, ”Katso, minä olen sijoittanut heidät Goshenin maahan, sillä he ovat paimenia, sen tähden jääkööt he Gosheniin ruokkimaan laumojaan erillään egyptiläisistä.” 24 Ja faarao sanoi Joosefille, ”Tee veljiesi kanssa kaikki mitä he sanovat sinulle”; ja Jaakobin pojat kumarsivat alas faaraolle, ja he lähtivät hänen luotaan rauhassa, ja Joosef jälkeenpäin toi isänsä faaraon eteen. 25 Ja Jaakob tuli ja kumarsi alas faaraolle, ja Jaakob siunasi faaraon, ja sitten hän meni ulos; ja Jaakob ja kaikki hänen poikansa, ja koko hänen huoneensa asuivat Goshenin maassa.

 

2239 AM - Jaakob asettuu Gosheniin

26 Toisena vuonna, joka on Jaakobin elämän sadaskolmaskymmenes vuosi, Joosef tuki hänen isäänsä ja hänen veljiänsä, ja kaikkea hänen isänsä kotitaloutta, leivällä heidän pienokaistensa mukaan, kaikkina nälänhädän päivinä; heiltä ei puuttunut mitään. 27 Ja Joosef antoi heille parhaan osan koko maasta; heillä oli Egyptin parhainta kaikkina Joosefin päivinä; ja Joosef antoi heille ja kaikille hänen isänsä kotitaloudelle, vaatteita ja pukuja vuosi vuodelta; ja Jaakobin pojat pysyivät turvassa Egyptissä kaikkina heidän veljensä päivinä. 28 Ja Jaakob söi aina Joosefin pöydässä, Jaakob ja hänen poikansa eivät jättäneet Joosefin pöytää päivällä tai yöllä, sen lisäksi, mitä Jaakobin lapset nauttivat taloissaan. 29 Ja koko Egypti söi leipää Joosefin talosta nälänhädän päivien aikana, sillä kaikki egyptiläiset myivät kaiken heille kuuluvan nälänhädän vuoksi. 30 Ja Joosef hankki kaikki Egyptin maat ja pellot leivästä faaraon lukuun, ja Joosef elätti koko Egyptin leivällä kaikkina nälänhädän päivinä, ja Joosef keräsi kaiken hopean ja kullan, joka tuli hänelle viljasta, jonka he ostivat kaikkialta maasta. Ja hänelle kertyi paljon kultaa ja hopeaa valtavan määrän ohella onyksi-kiviä, bdelliumia ja arvokkaita vaatteita, jotka he veivät Joosefille jokaisesta maan osasta, kun heidän rahansa oli käytetty. 31 Ja Joosef otti kaiken hopean ja kullan, joka tuli hänen käteensä, noin seitsemänkymmentäkaksi talenttia kultaa ja hopeaa, ja myös onyksi-kiviä ja bdelliumia suurin määrin, ja Joosef meni ja piilotti ne neljään osaan, ja hän kätki yhden osan erämaahan lähellä Punaista Merta, ja yhden osan Perath-joen rannalle, ja kolmannen ja neljännen osan hän piilotti autiomaahan vastapäätä Persian ja Meedian erämaata. 32 Ja hän otti osan jäljelle jääneestä kullasta ja hopeasta, ja antoi sen kaikille hänen veljilleen ja kaikelle isänsä perheelle, ja kaikille hänen isänsä kotitalouden naisille, ja loput hän vei faaraon taloon, noin kaksikymmentä talenttia kultaa ja hopeaa. 33 Ja Joosef antoi kaiken kullan ja hopean mitä oli jäänyt faaraolle, ja faarao asetti sen aarrekammioon, ja nälänhädän päivät lakkasivat sen jälkeen maassa, ja he kylvivät ja korjasivat koko maassa, ja he saivat heidän tavanomaisen määränsä vuosi vuodelta; eikä heiltä puuttunut mitään. 34 Ja Joosef asui turvallisena Egyptissä, ja koko maa oli hänen neuvonsa alaisena, ja hänen isänsä ja kaikki hänen veljensä asuivat Goshenin maassa ja pitivät sitä hallussaan. 35 Ja Joosef oli hyvin vanha, päivissä edennyt, ja hänen kaksi poikaansa, Efraim ja Manasseh, pysyivät jatkuvasti Jaakobin talossa, yhdessä heidän veljiensä Jaakobin poikien lasten kanssa, oppimassa Herran teitä ja Hänen lakiansa. 36 Ja Jaakob ja hänen poikansa asuivat Egyptin maassa Goshenin maassa, ja he ottivat sen haltuunsa, ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät siinä.

 

56 Jaakobin kuolema

2256 AM Jaakob kuoli

1 Ja Jaakob asui Egyptin maassa seitsemäntoista vuotta, ja Jaakobin päivät, ja hänen elämänsä vuodet olivat sataneljäkymmentäseitsemän vuotta. 2 Siihen aikaan Jaakobiin kävi käsiksi sairaus, johon hän kuoli. Ja hän lähetti ja kutsui poikansa Joosefin Egyptistä, ja hänen poikansa Joosef tuli Egyptistä ja Joosef tuli isänsä luo. 3 Ja Jaakob sanoi Joosefille ja hänen pojilleen, ”Katso minä kuolen, ja sinun isiesi Jumala tahtoo sinun vierailevan, ja viedä sinut takaisin maahan, jonka Herra vannoi antavansa sinulle ja lapsillesi sinun jälkeesi, nyt siis, kun olen kuollut, hautaa minut luolaan, joka on Machpelassa Hebronissa Kanaanin maassa, lähelle esi-isiäni.” 4 Ja Jaakob saattoi poikansa vannomaan, että hautaavat hänet Machpelahiin, Hebroniin, ja hänen poikansa vannoivat hänelle tästä asiasta. 5 Ja hän käski heitä, sanoen, ”Palvele Herraa sinun Jumalaasi, sillä Hän, joka pelasti sinun isäsi, tulee myös vapauttamaan sinut kaikista vaikeuksista.” 6 Ja Jaakob sanoi, ”Kutsu kaikki lapsesi luokseni”, ja kaikki Jaakobin pojat tulivat ja istuivat hänen eteensä. Ja Jaakob siunasi heidät, ja hän sanoi heille, ”Herra teidän isienne Jumala myöntäköön teille tuhat kertaa enemmän ja siunatkoon teitä, ja antakoon Hän teille isänne Abrahamin siunauksen”; ja kaikki Jaakobin poikien lapset lähtivät ulos sinä päivänä sen jälkeen, kun hän oli siunannut heidät. 7 Ja seuraavana päivänä Jaakob kutsui jälleen poikansa, ja he kaikki kokoontuivat ja tulivat hänen tykönsä ja istuivat hänen eteensä, ja Jaakob siunasi hänen poikansa ennen kuolemaansa, jokaisen miehen hän siunasi hänen oman siunauksensa mukaan; katso se on kirjoitettu Herran Lain kirjaan Israelia koskien. 8 Ja Jaakob sanoi Juudalle, ”Minä tunnen minun poikani, että sinä olet voimallinen mies veljillesi; hallitse heitä, ja sinun poikasi hallitkoot heidän poikiansa ikuisesti. 9 Ainoastaan opeta pojillesi jousta ja kaikkia sota-aseita, jotta he voivat taistella heidän veljiensä taisteluissa, jotka tulevat hallitsemaan vihollisiaan.” 10 Ja Jaakob käski jälleen poikiansa sinä päivänä, sanoen, ”Katso minut tänä päivänä kootaan kansani pariin; kantakaa minut pois Egyptistä, ja haudatkaa minut Machpelan luolaan niin kuin minä olen teille käskenyt. 11 Huomioikaa kuitenkin minä rukoilen, ettei kukaan teidän pojistanne kanna minua, vain te itse, ja tehkää tällä tavalla minulle, kun te kuljetatte minun ruumiini mennäksenne sen kanssa Kanaanin maahan hautaamaan minut, 12 Juuda, Isaskar ja Sebulon olkoot kantajinani itäpuolella; Ruuben, Simeon ja Gad etelässä, Efraim, Manasseh ja Benjamin lännessä, Dan, Asher ja Naftali pohjoisessa. 13 Älköön Leevi kantako teidän kanssanne, sillä hän ja hänen poikansa tulevat kantamaan Herran liitonarkkia israelilaisten kanssa leirissä, älköönkä Joosef minun poikani kantako, sillä kuin kuningas niin hänen kunniansa olkoon; kuitenkin, Efraim ja Manasse olkoot heidän tilallaan. Näin tehkää minulle, kun kuljetatte minut pois; älkää laiminlyökö mitään asiaa kaikesta siitä mitä käskin teille; ja on tapahtuva, kun teette tämän minulle, että Herra muistaa teitä suosiollisesti ja teidän lapsianne teidän jälkeenne ikuisesti. 15 Ja te minun poikani, kunnioittakaa kukin veljeänne ja hänen sukulaisiansa, ja käskekää lapsianne ja lastenne lapsia teidän jälkeenne palvelemaan Herraa esi-isienne Jumalaa kaikkina päivinä. 16 Jotta voisitte pidentää päivänne maassa, sinä ja lapsesi ja lastesi lapset ikuisesti, kun teet sitä, mikä on hyvää ja oikeamielistä Herran sinun Jumalasi nähden, kulkeaksesi kaikilla Hänen teillänsä. 17 Ja sinä, minun poikani Joosef, anna anteeksi minä rukoilen sinua veljiesi piikitykset ja kaikki heidän rikkomuksensa onnettomuudessa, jonka he kasasivat sinun päällesi, sillä Jumala tarkoitti sen sinun ja lastesi hyödyksi. 18 Ja oi minun poikani, älä jätä veljiäsi Egyptin asukkaiden luo, älä satuta heidän tunteitaan, sillä katso minä jätän heidät Jumalan käteen ja sinun käteesi vartioimaan heitä egyptiläisiltä”; ja Jaakobin pojat vastasivat isälleen sanoen, ”Oi, meidän isämme, kaikki mitä sinä olet käskenyt meille, niin me teemme; olkoon Jumala vain kanssamme.” 19 Ja Jaakob sanoi pojilleen, ”Niin olkoon Jumala kanssanne, kun te pidätte kaikki Hänen tiensä; älkää kääntykö Hänen teiltänsä oikealle tai vasemmalle toteuttamasta sitä mikä on Hänen silmistään hyvää ja oikeamielistä. 20 Sillä minä tiedän, että monet ja ankarat ahdistukset tulevat lankeamaan teille viimeisinä päivinä maassa, peräti teidän lapsillenne ja lastenne lapsille, palvelkaa vain Herraa niin Hän pelastaa teidät kaikista vaikeuksista. 21 Ja on tapahtuva kun kuljette Jumalan mukana palvellen Häntä ja opetatte lapsianne teidän jälkeenne, ja teidän lastenne lapsia, tuntemaan Herran, silloin Herra tulee nostamaan teille ja teidän lapsillenne palvelijan lastenne keskuudesta, ja Herra tulee pelastamaa teidät hänen kätensä kautta kaikista vaivoista, ja vie sinut ulos Egyptistä ja tuo sinut takaisin isienne maahan periäksenne sen turvallisesti.” 22 Ja Jaakob lopetti käskyn pojilleen, ja veti jalkansa sänkyyn, hän kuoli ja tuli kootuksi kansansa pariin. 23 Ja Joosef lankesi isänsä ylle ja hän huusi ja itki häntä ja suuteli häntä, ja hän huusi katkeralla äänellä, ja sanoi, ”Oi minun isäni, minun isäni.” 24 Ja hänen poikiensa vaimot ja koko hänen huonekuntansa tulivat ja lankesivat Jaakobin päälle, ja he itkivät häntä, ja huusivat kovalla äänellä Jaakobin vuoksi. 25 Ja kaikki Jaakobin pojat nousivat yhdessä, ja he repivät vaatteensa, ja he kaikki pistivät säkkipuvun lanteillensa, ja he lankesivat kasvoilleen, ja he heittivät pölyä päidensä päälle kohti taivasta. 26 Ja asia kerrottiin Joosefin vaimolle Osnathille, ja hän nousi ylös ja pukeutui säkkiin ja hän tuli kaikkien egyptiläisten naisten kanssa ja suri ja itki Jaakobia. 27 Ja myös kaikki Egyptin kansa, joka tunsi Jaakobin, tulivat kaikki sinä päivänä, kun he kuulivat tämän asian, ja koko Egypti itki monta päivää. 28 Ja myös Kanaanin maasta tuli naisia Egyptiin, kun he kuulivat Jaakobin kuolleen, ja häntä itkettiin Egyptissä seitsemänkymmentä päivää. 29 Ja tapahtui tämän jälkeen, että Joosef käski palvelijoitansa lääkäreitä balsamoimaan hänen isänsä mirhalla ja olibaanihartsilla ja kaikilla muilla suitsukkeilla ja hajusteilla, ja lääkärit balsamoivat Jaakobin kuten Joosef oli käskenyt heitä. 30 Ja koko Egyptin kansa ja vanhimmat ja kaikki Goshenin maan asukkaat itkivät ja surivat Jaakobia, ja kaikki hänen poikansa ja hänen kotitaloutensa lapset valittivat ja surivat isäänsä Jaakobia useita päiviä. 31 Ja sen jälkeen, kun surupäivät olivat kuluneet, seitsemänkymmenen päivän lopussa, Joosef sanoi faaraolle, ”Minä menen ylös ja hautaan isäni Kanaanin maahan niin kuin hän laittoi minut vannomaan, ja sitten minä palaan takaisin.” 32 Ja faarao lähetti Joosefin, sanoen, ”Mene ylös ja hautaa isäsi niin kuin hän sanoi, ja laittoi sinut vannomaan”; ja Joosef nousi kaikkien veljiensä kanssa, mennäkseen Kanaanin maahan hautaamaan isänsä Jaakobin kuten hän oli käskenyt heitä. 33 Ja faarao käski julistettavan kaikkialla Egyptissä, sanoen, ”Kuka tahansa ei lähde Joosefin ja hänen veljiensä kanssa Kanaanin maahan hautaamaan Jaakobia, on kuoleva.” 34 Ja koko Egypti kuuli faaraon julistuksen, ja he kaikki nousivat yhdessä, ja kaikki faaraon palvelijat, ja hänen huoneensa vanhimmat, ja kaikki Egyptin maan vanhimmat lähtivät Joosefin kanssa, ja kaikki faaraon virkamiehet ja aateliset menivät Joosefin palvelijoina, ja he lähtivät hautaamaan Jaakobia Kanaanin maahan. 35 Ja Jaakobin pojat kantoivat ruumispaareja, jolla hän makasi; kaiken sen mukaan mitä heidän isänsä käski heille, niin hänen poikansa tekivät hänelle. 36 Ja ruumispaarit olivat puhdasta kultaa, ja siihen oli upotettu ympäriinsä onyksi-kiviä ja bdelliumia; ja ruumispaarin kansi oli kullasta kudottua työtä, liitettynä langoilla, ja niiden päällä olivat koukut onyksi-kivistä ja bdelliumista. 37 Ja Joosef asetti isänsä Jaakobin päähän laajan kultainen kruunun, ja hän pani kultaisen valtikan hänen käteensä, ja he ympäröivät ruumispaareja kuten kuninkaille oli tapana tehdä heidän elämänsä aikana. 38 Ja kaikki Egyptin joukot menivät hänen edellään tässä järjestyksessä, ensiksi kaikki faaraon voimalliset miehet, ja Joosefin voimalliset miehet, ja heidän jälkeen muut Egyptin asukkaat, ja he olivat kaikki vyöttäytyneet miekoilla ja haarniskoilla, ja sotavarusteet olivat heidän päällänsä. 39 Ja kaikki itkijät ja surijat kulkivat matkan päässä vastapäätä ruumispaaria, kulkien ja itkien ja valittaen, ja muut ihmiset kulkivat ruumispaarien takana. 40 Ja Joosef ja hänen perheensä menivät yhdessä lähellä ruumispaaria paljain jaloin ja itkien, ja muut Joosefin palvelijoista kulkivat hänen ympärillään; jokaisella miehellä oli koristeet päällään, ja he kaikki olivat aseistettuja sota-aseillaan. 41 Ja viisikymmentä Jaakobin palvelijoista meni ruumispaarien edellä, ja he sirottelivat tietä pitkin mirhaa ja aloeita, ja kaikenlaisia ​​hajusteita, ja kaikki Jaakobin pojat, jotka kantoivat ruumispaareja, kävelivät hajusteiden päällä, ja Jaakobin palvelijat menivät heidän edessään hajustaen tuoksuja pitkin tietä. 42 Ja Joosef meni ylös raskaan leirin kanssa, ja he tekivät näin joka päivä, kunnes he saavuttivat Kanaanin maan, ja he tulivat Atadin puimatantereelle, joka oli Jordanin toisella puolella, ja he surivat erittäin suurella ja raskaalla surulla siinä paikassa. 43 Ja kaikki Kanaanin kuninkaat kuulivat tämän ja he tulivat esiin, kukin mies talostaan, kolmekymmentäyksi Kanaanin kuningasta, ja he kaikki saapuivat väkensä kanssa suremaan ja itkemään Jaakobia. 44 Ja kaikki nämä kuninkaat näkivät Jaakobin ruumispaarit, ja katso Joosefin kruunu oli sen päällä, ja he myös panivat heidän kruununsa ruumispaariin, ja ympäröivät sen kruunuilla. 45 Ja kaikki nämä kuninkaat pitivät siinä paikassa suuren ja raskaan surun Jaakobin poikien ja Egyptin kanssa Jaakobin vuoksi, sillä kaikki Kanaanin kuninkaat tunsivat Jaakobin ja hänen poikiensa urheuden. 46 Ja uutinen saavutti Esaun, sanoen, ”Jaakob kuoli Egyptissä, ja hänen poikansa ja koko Egypti ovat kuljettamassa hänet Kanaanin maahan haudatakseen hänet.” 47 Ja Esau kuuli tämän asian, ja hän asui Seirin vuorella, ja hän nousi ylös poikiensa ja koko kansansa ja koko hänen kotitaloutensa kanssa, joka oli erittäin suuri kansa, ja he tulivat suremaan ja itkemään Jaakobia. 48 Ja ​​tapahtui, kun Esau saapui suremaan veljeänsä Jaakobia, ja koko Egypti ja koko Kanaan nousivat vielä ylös ja surivat suurella valituksella Esaun kanssa Jaakobia siinä paikassa. 49 Ja Joosef ja hänen veljensä veivät heidän isänsä Jaakobin siitä paikasta, ja he menivät Hebroniin hautaamaan Jaakobin luolaan isiensä viereen. 50 Ja he saapuivat Kireath-Arbaan, luolaan, ja kun he tulivat, Esau seisoi poikiensa kanssa Joosefia ja hänen veljiään vastassa ​​luolaan pääsyn esteenä, sanoen, ”Jaakobia ei saa haudata siihen, sillä se kuuluu meille ja meidän isällemme.” 51 Ja Joosef ja hänen veljensä kuulivat Esaun poikien sanat, ja he olivat erittäin vihaisia, ​​ja Joosef lähestyi Esauta, sanoen, ”Mitä tämä asia on, minkä he ovat puhuneet? totisesti minun isäni Jaakob osti se sinulta suurista rikkauksista Iisakin kuoleman jälkeen, nyt viisi ja kaksikymmentä vuotta sitten, ja lisäksi hän osti sinulta ja sinun pojiltasi koko Kanaanin maan, ja sinun siemeneltäsi sinun jälkeesi. 52 Ja Jaakob osti sen hänen pojilleen ja hänen siemenellensä hänen jälkeensä perinnöksi ikuisesti, ja miksi sinä puhut näitä asioita tänä päivänä?” 53 Ja Esau vastasi, sanoen, ”Sinä puhut väärin ja päästät valheita, sillä minä en myynyt mitään minulle kuuluvaa koko tästä maasta, kuten sinä sanot, eikä minun veljeni Jaakob ostanut mitään minulle kuuluvaa tästä maasta.” 54 Ja Esau puhui nämä asiat huijatakseen Joosefia sanoillaan, sillä Esau tiesi, että Joosef ei ollut läsnä noina päivinä, kun Esau myi kaiken hänelle kuuluvan maassa Kanaanin maasta Jaakobille. 55 Ja Joosef sanoi Esaulle, ”Totisesti minun isäni sisällytti nämä asiat kanssasi kauppakirjaan, ja todisti kirjoituksen todistajien kanssa, ja katso se on luonamme Egyptissä.” 56 Ja Esau vastasi, sanoen hänelle, ”Tuo asiakirja, kaiken sen mukaan mitä löydät, siten me teemme.” 57 Ja Joosef kutsui veljensä Naftalin, ja hän sanoi, ”Kiirehdi nopeasti, älä pysähdy, ja juokse minä pyydän sinua Egyptiin ja tuo kaikki asiakirjat; kauppakirja, sinetöity kirje ja avoin kirje, ja lisäksi kaikki ensimmäiset kirjoitukset, joissa kaikki syntymäoikeuden tapahtumat ovat kirjoitettuna. 58 Ja tuo ne meille tänne, että tietäisimme niistä kaikki Esaun ja hänen poikien sanat, jotka he puhuivat tänä päivänä.” 59 Ja Naftali kuuli Joosefin äänen ja kiirehti ja juoksi alas Egyptiin, ja Naftali oli kevytjalkaisempi kuin mikään erämaan peura, sillä hän osasi juosta viljantähkien yllä murskaamatta niitä. 60 Ja kun Esau näki, että Naftali oli mennyt hakemaan kirjoja, hän ja hänen poikansa kasvattivat vastarintaansa luolaa vastaan, ja Esau ja koko hänen kansansa nousi taisteluun Joosefia ja hänen veljiään vastaan. 61 Ja kaikki Jaakobin pojat ja Egyptin kansa taisteli Esaun ja hänen miestensä kanssa, ja Esaun pojat ja hänen kansansa lyötiin Jaakobin poikien edessä, ja Jaakobin pojat surmasivat Esaun kansasta neljäkymmentä miestä. 62 Ja Chushim Danin poika, Jaakobin poika, oli siihen aikaan Jaakobin poikien kanssa, mutta hän oli noin sadan kyynärän etäisyydellä taistelupaikasta, sillä hän pysyi Jaakobin poikien lasten luona Jaakobin ruumispaarien luona vartioimassa sitä. 63 Ja Chushim oli mykkä ja kuuro, silti hän ymmärsi tyrmistyksen äänen miesten joukossa. 64 Ja hän kysyi, sanoen, ”Miksi te ette hautaa kuollutta, ja mikä on tämä suuri tyrmistys?” ja he vastasivat hänelle Esaun ja hänen poikiensa sanoilla; ja hän juoksi Esaun puolelle taistelun keskelle, ja hän tappoi Esaun miekalla, ja hän katkaisi hänen päänsä, ja se ponnahti matkan päähän, ja Esau kaatui sotaväkensä joukossa. 65 Ja kun Chushim teki tämän teon, Jaakobin pojat voittivat Esaun pojat, ja Jaakobin pojat hautasivat heidän isänsä Jaakobin väkisin luolaan, ja Esaun pojat näkivät sen. 66 Ja Jaakob haudattiin Hebroniin, Machpelan luolaan, jonka Abraham oli ostanut Heetin pojilta hautauspaikka omaisuudeksi, ja hänet haudattiin hyvin arvokkaissa vaatteissa. 67 Eikä kukaan kuningas osoittanut hänelle niin suurta kunniaa kuin Joosef osoitti isälleen hänen kuoltua, koska hän hautasi hänet suurella kunnialla kuten kuninkaiden hautajaisissa. 68 Ja Joosef ja hänen veljensä pitivät seitsemän päivän valittajaiset heidän isänsä puolesta.

 

57 Zepho käy sotaa

1 Ja tämän jälkeen tapahtui, että Esaun pojat kävivät sotaa Jaakobin poikien kanssa, ja Esaun pojat taistelivat Jaakobin poikien kanssa Hebronissa, ja Esau makasi edelleen kuolleena, eikä häntä haudattu. 2 Ja taistelu oli raskaana heidän välillään, ja Esaun pojat lyötiin Jaakobin poikien edessä, ja Jaakobin pojat tappoivat Esaun pojista kahdeksankymmentä miestä, ja kukaan ei kuollut Jaakobin poikien kansasta; ja Joosefin käsi hallitsi kaikkia Esaun poikien kansalaisia, ​​ja hän otti Zephon, Elifaksen pojan, Esaun pojan, ja viisikymmentä hänen miestänsä vangiksi, ja hän sitoi heidät rautaketjuilla, ja antoi heidät hänen palvelijoidensa käsiin vietäviksi Egyptiin. 3 Ja tapahtui kun Jaakobin pojat olivat ottaneet Zephon ja hänen väkensä vangeiksi, kaikki nuo Esaun huoneesta, jotka jäivät jäljellä, pelkäsivät suuresti henkensä puolesta, ettei heitäkin otettaisi vankeuteen, ja he kaikki pakenivat Elifaksen, Esaun pojan, ja hänen väkensä kanssa, Esaun ruumiin kanssa, ja he menivät tiellensä Seirin vuorelle. 4 Ja he tulivat Seirin vuorelle ja he hautasivat Esaun Seiriin, mutta he eivät olleet tuoneet hänen päätään heidän kanssaan Seiriin, koska se haudattiin siihen paikkaan, jossa taistelu oli ollut Hebronissa. 5 Ja tapahtui kun Eesaun pojat olivat paenneet Jaakobin poikien edestä, Jaakobin pojat ajoivat heitä takaa Seirin rajoille asti, mutta he eivät surmanneet yhtäkään miestä heidän joukostaan, kun he ajoivat takaa heitä, Esaun ruumiin tähden, jota he kuljettivat heidän mukanaan kiihtyneinä hämmennyksestään, niin he pakenivat ja Jaakobin pojat kääntyivät takaisin heidän luotansa ja tulivat paikkaan, jossa heidän veljensä olivat Hebronissa, ja he pysyivät siellä sinä päivänä, ja seuraavana päivänä, kunnes he lepäsivät taistelusta. 6 Ja tapahtui kolmantena päivänä, kun he kokosivat kaikki hoorilaisen Seirin pojat, ja he kokosivat kaikki idän lapset, kansojen joukon kuin meren hiekan, ja he menivät ja tulivat alas Egyptiin taistelemaan Joosefin ja hänen veljiensä kanssa, vapauttaakseen heidän veljensä. 7 Ja Joosef ja kaikki Jaakobin pojat kuulivat Esaun pojat ja idän lapset olivat tulleet heidän tykönsä taistelemaan vapauttaaksensa heidän veljensä. 8 Ja Joosef ja hänen veljensä ja Egyptin väkevät miehet lähtivät ja taistelivat Rameseksen kaupungissa, ja Joosef ja hänen veljensä toimittivat valtavan iskun Esaun poikien ja idän lasten joukossa. 9 Ja he surmasivat heitä kuusisataatuhatta miestä, ja he surmasivat heidän keskuudestaan kaikki hoorilaisen Seirin lasten mahtavat miehet; heitä oli vain muutama jäljellä, ja he tappoivat myös erittäin paljon idän lapsista, ja Esaun lapsista; ja Elifas, Esaun poika, ja idän lapset pakenivat kaikki Joosefin ja hänen veljiensä edestä. 10 Ja Joosef ja hänen veljensä ajoivat heitä, kunnes he tulivat Sukkotiin, ja he vielä surmasivat heistä Sukkotissa kolmekymmentä miestä, ja loput pääsivät karkuun ja he pakenivat kukin omaan kaupunkiinsa. 11 Ja Joosef ja hänen veljensä ja Egyptin mahtavat miehet kääntyivät heistä takaisin ilolla ja sydämen onnella, sillä he olivat lyöneet kaikki vihollisensa. 12 Ja Zepho, Elifaksen poika, ja hänen miehensä olivat yhä orjina Egyptissä Jaakobin pojille, ja heidän kipunsa lisääntyivät. 13 Ja kun Esaun pojat ja Seirin pojat palasivat maahansa, Seirin pojat näkivät, että he olivat kaikki kaatuneet Jaakobin poikien käsissä, ja Egyptin kansan, Esaun poikien taistelun vuoksi. 14 Ja Seirin pojat sanoivat Esaun pojille, ”Te olette nähneet ja siksi te tiedätte, että tämä leiri oli teidän takianne, eikä yksikään voimallinen mies tai sodan taitaja jäänyt jäljelle. 15 Nyt siis lähtekää meidän maastamme, menkää pois meidän luota Kanaanin maahan, teidän isienne asuinmaahan; minkä vuoksi teidän lapsenne perisivät meidän lastemme vaikutukset viimeisinä päivinä?” 16 Ja Esaun lapset eivät tahtoneet kuunnella Seirin lapsia, ja Seirin lapset harkitsivat sotaa heidän kanssaan. 17 Ja Esaun lapset lähettivät salaa Angeakselle Afrikan kuninkaalle, sama on Dinhabah, sanoen, 18 ”Lähetä meille joitakin miehistäsi ja tulkoon he meidän luoksemme, ja me taistelemme yhdessä hoorilaisen Seirin lapsia vastaan, sillä he ovat päättäneet taistella kanssamme ja ajaa meidät pois maasta.” 19 Ja Dinhabahin kuningas Angeas teki niin, sillä hän oli noina päivinä ystävällinen Esaun lapsille, ja Angeas lähetti viisisataa urhoollista jalkaväen sotilasta Esaun lapsille, ja kahdeksansataa ratsuväkeä. 20 Ja Seirin lapset lähettivät idän lapsille ja Midianin lapsille, sanoen, ”Te olette nähneet mitä Esau on tehnyt meille, joiden takia melkein kaikki tuhouduimme, taistelussa Jaakobin poikia vastaan. 21 Nyt sen tähden tulkaa meidän luoksemme ja avustakaa meitä, niin me taistelemme heitä vastaan yhdessä, ja ajamme heidät pois maasta ja kostamme meidän veljiemme puolesta, jotka kuolivat taistelussa heidän puolestaan veljiensä Jaakobin poikien kanssa.” 22 Ja kaikki idän lapset kuulivat Seirin lapsia, ja heitä tuli heidän tykönsä noin kahdeksansataa miestä esiin vedettyjen miekkojen kanssa, ja Esaun lapset sotivat Seirin lasten kanssa siihen aikaan Paranin erämaassa. 23 Ja Seirin lapset olivat silloin ylivoimaisia Esaun pojista, ja Seirin lapset surmasivat sinä päivänä Esaun lapsia taistelussa noin kaksisataa miestä Dinhabahin kuninkaan Angeasin sotaväestä. 24 Ja toisena päivänä Esaun lapset hyökkäsivät jälleen toisen kerran taistellakseen Seirin lasten kanssa, ja taistelu oli ankarana Esaun lasten yllä tämän toisenkin kerran, ja se ahdisti heitä suuresti Seirin lasten vuoksi. 25 Ja kun Esaun lapset näkivät, että Seirin lapset olivat voimakkaampia kuin he olivat, jotkut Esaun lasten miehistä kääntyivät ja auttoivat vihollisiansa Seirin lapsia. 26 Ja Esaun lapsia kaatui vielä toisessa taistelussa viisikymmentäkahdeksan miestä Dinhabahin kuninkaan Angeas sotaväestä. 27 Ja kolmantena päivänä Esaun lapset kuulivat, että jotkut heidän veljistään oli kääntyneet pois heistä taistelemaan heitä vastaan ​​toisessa taistelussa; ja Esaun lapset surivat kuultuaan tämän asian. 28 Ja he sanoivat, ”Mitä me teemme veljillemme, jotka kääntyivät pois meistä auttamaan vihollisiamme Seirin lapsia?” Ja Eesaun lapset lähettivät jälleen Dinhabahin kuninkaalle Angeakselle, sanoen, 29 ”Lähetä meille vielä muita miehiä, jotta voimme taistella Seirin lasten kanssa, sillä he ovat jo kahdesti olleet raskaampia kuin me.” 30 Ja Angeas lähetti jälleen Esaun lapsille noin kuusisataa taitavaa miestä, ja he tulivat auttamaan Esaun lapsia. 31 Ja kymmenen päivän kuluttua Esaun lapset kävivät jälleen sotaa Seirin lasten kanssa Paranin erämaassa, ja taistelu oli erittäin kovana Seirin lasten päällä, ja Esaun lapset voittivat tällä kertaa Seirin lapset, ja Seirin lapset surmattiin Esaun lasten edessä, ja Esaun lapset tappoivat heiltä noin kaksi tuhatta miestä. 32 Ja kaikki Seirin lasten mahtavat miehet kuolivat tässä taistelussa, ja sinne jäi ainoastaan heidän nuoria lapsia, jotka olivat jääneet heidän kaupunkeihinsa. 33 Ja koko Midian ja idän lapset nostivat itsensä paetakseen taistelusta, ja he jättivät Seirin lapset ja pakenivat nähdessään, että taistelu oli ankara heidän päällänsä, ja Esaun lapset ajoivat kaikkia idän lapsia takaa, kunnes he saavuttivat maansa. 34 Ja Esaun lapset surmasivat silti heitä noin kaksisataaviisikymmentä miestä, ja Esaun lasten kansasta kaatui siinä taistelussa noin kolmekymmentä miestä, mutta tämä pahuus tuli heidän päällensä heidän veljiensä kautta, jotka olivat kääntyneet pois heistä auttamaan hoorilaisen Seirin lapsia. Ja Esaun lapset kuulivat jälleen heidän veljiensä pahoista teoista, ja he jälleen surivat tämän asian takia. 35 Ja tapahtui taistelun jälkeen, Esaun lapset kääntyivät takaisin ja tulivat kotiinsa Seiriin, ja Esaun lapset tappoivat ne, jotka olivat jääneet Seirin lasten maahan; he surmasivat myös heidän vaimonsa ja pienokaisensa, he eivät jättäneet sieluakaan eloon paitsi viisikymmentä nuorta poikaa ja tyttöä joiden he sallivat elää, eivätkä Esaun lapset rankaisseet heitä kuolemalla, ja pojista tuli heidän orjiansa, ja tytöt he ottivat vaimoiksi. 36 Ja Esaun lapset asuivat Seirissä Seirin lasten sijaan, ja he perivät heidän maansa ja ottivat sen haltuunsa. 37 Ja Esaun lapset ottivat kaiken maassa Seirin lapsille kuuluneen, myös heidän lammaslaumansa heidän nautansa ja heidän tavaransa, ja kaiken Seirin lapsille kuuluvan, Esaun lapset ottivat, ja Esaun lapset asuivat Seirissä Seirin lasten sijaan tähän päivään asti, ja Esaun lapset jakoivat maan osiin viidelle Esaun pojalle, heidän perheittensä mukaan. 38 Ja tapahtui niinä päivinä, että Esaun lapset päättivät kruunata kuninkaan heille maahan, jonka he saivat haltuunsa. Ja he sanoivat toisilleen, ”Ei niin, sillä hän hallitkoon meitä meidän maassamme, ja me olemme oleva hänen neuvonsa alla ja hän on taisteleva taisteluissamme, vihollisiamme vastaan”, ja he tekivät niin. 39 Ja kaikki Esaun lapset vannoivat, sanoen, ”Ettei kukaan heidän veljistään koskaan tule hallitsemaan heitä, vaan vieras mies, joka ei ole heidän veljistään”, sillä kaikkien Esaun lasten sielut olivat katkeroituneet jokainen mies poikaansa vastaan, veli ystäväänsä vastaan, sen pahan vuoksi, kun he auttaneet heidän veljiään, kun he sotivat Seirin lapsia vastaan.

 

2260 AM – Edom annettiin Belalle

40 Sen tähden Esaun pojat vannoivat, sanoen, ”Siitä päivästä eteenpäin he eivät saa valita kuningasta heidän veljiensä keskuudesta, vaan yksi vieraasta maasta tähän päivään asti.” 41 Ja siellä oli mies Dinhabahin kuninkaan Angeasin kansasta; hänen nimensä oli Bela, Beorin poika, joka oli erittäin urhea mies, kaunis, miellyttävä ja viisas kaikessa viisaudessa, ja järkevä ja neuvokas mies; eikä kukaan Angeaksen kansasta ollut hänen vertaisensa. 42 Ja kaikki Esaun lapset ottivat hänet ja voitelivat hänet ja he kruunasivat hänet kuninkaaksi, ja he kumarsivat hänelle, ja he sanoivat hänelle, ”Eläköön kuningas, eläköön kuningas.” 43 Ja he levittivät lakanan, ja toivat hänelle kukin mies kultaisia ja hopeisia korvarenkaita tai renkaita tai rannekoruja, ja he tekivät hänestä erittäin rikkaan hopealla ja kullalla, onyksi-kivillä ja bdelliumilla, ja he tekivät hänelle kuninkaallisen valtaistuimen, ja he asettivat kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä, ja rakensivat palatsin hänelle ja hän asui siinä, ja hänestä tuli kuningas kaikkien Esaun lasten kuningas. 44 Ja Angeaksen kansa otti heidän palkkansa heidän taistelustaan Esaun lapsien hyväksi, ja he menivät ja palasivat siihen aikaan isäntänsä luokse Dinhabahiin. 45 Ja Bela hallitsi Esaun lapsia kolmekymmentä vuotta, ja Esaun lapset asuivat maassa Seirin lasten sijasta, ja he asuivat turvallisesti heidän sijallaan tähän päivään asti.

 

58 Edomilaissota jatkuu

2271 AM - Magronista tulee faarao

1 Ja tapahtui kolmekymmentätoisena vuotena israelilaisten menosta alas Egyptiin, joka on Joosefin elämän seitsemänkymmentäensimmäisenä vuotena, sinä vuonna kuoli faarao, Egyptin kuningas, ja Magron hänen poikansa hallitsi hänen sijaansa. 2 Ja faarao käski Joosefia ennen hänen kuolemaansa olemaan isänä hänen pojalleen, Magronille, ja että Magronin tulisi olla Joosefin hoidossa ja hänen neuvonsa alla. 3 Ja koko Egypti suostui tähän asiaan, että Joosefin tulisi olla heidän kuninkaansa, sillä kaikki egyptiläiset rakastivat Joosefia siitä tähän asti, ainoastaan Magron faaraon poika, istui isänsä valtaistuimella, ja hänestä tuli kuningas niinä päivinä isänsä sijaan. 4 Magron oli neljäkymmentäyksi vuotta vanha, kun hän alkoi hallita, ja hän hallitsi Egyptissä neljäkymmentä vuotta, ja koko Egypti kutsui hänen nimekseen ”Faarao” hänen isänsä nimen mukaan, niin kuin se oli heidän tapansa tehdä Egyptissä jokaiselle kuninkaalle, joka hallitsi heitä. 5 Ja tapahtui kun faarao hallitsi isänsä sijaan, hän asetti Egyptin lait ja kaikki hallituksen asiat Joosefin käteen, kuten hänen isänsä oli käskenyt häntä. 6 Ja Joosefista tuli Egyptin kuningas, sillä hän johti koko Egyptiä, ja koko Egypti oli hänen hoitonsa alla ja hänen neuvonsa alla, sillä koko Egypti kallistui Joosefin puoleen faaraon kuoleman jälkeen, ja he rakastivat häntä erittäin kovasti hallitsemassa heitä. 7 Mutta oli eräitä ihmisiä heidän joukossaan, jotka eivät pitäneet hänestä, sanoen, ”Muukalainen älköön hallitko meitä”; silti koko Egyptin hallitus siirrettiin noina päivinä Joosefille, faaraon kuoleman jälkeen, hän oli säätelijä, tekemällä niin kuin hän halusi kaikkialla maassa kenenkään häiritsemättä. 8 Ja koko Egypti oli Joosefin hoidon alla, ja Joosef kävi sotia kaikkien ympäröivien vihollistensa kanssa, ja hän alisti heidät; lisäksi Joosef alisti kaiken maan ja kaikki filistealaiset, Kanaanin rajoihin asti, ja he olivat kaikki hänen valtansa alaisina ja he antoivat Joosefille vuosittaisen veron. 9 Ja faarao, Egyptin kuningas istui valtaistuimellaan isänsä sijaan, mutta hän oli Joosefin valvonnan ja neuvon alla, kuten hän oli aluksi ollut isänsä hallinnan alla. 10 Hän ei hallinnut vain Egyptin maata, Joosefin neuvon alla, vaan Joosef hallitsi siihen aikaan koko maata, Egyptistä suureen Perath-jokeen [Eufrat]. 11 Ja Joosef menestyi kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssansa, ja Herra antoi Joosefille lisää viisautta, ja kunniaa, ja loistoa, ja rakkautta häntä kohtaan egyptiläisten sydämissä ja kaikkialla maassa, ja Joosef hallitsi koko maata neljäkymmentä vuotta. 12 Ja kaikki filistealaiset ja Kanaan ja Sidon, ja toisen puolen Jordan, toivat lahjoja Joosefille kaikkina hänen päivinään, ja koko maa oli Joosefin kädessä, ja he toivat hänelle vuosittaisen veron niin kuin se oli säännelty, sillä Joosef oli taistellut kaikkia ympäröiviä vihollisia vastaan ​​ja alistanut heidät, niin koko maa oli Joosefin kädessä, ja Joosef istui turvallisena valtaistuimellaan Egyptissä. 13 Ja myös kaikki hänen veljensä Jaakobin pojat asuivat turvallisesti maassa, kaikkina Joosefin päivinä, ja he olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät valtavasti maassa, ja he palvelivat Herraa kaikkina heidän päivinään, kuten heidän isänsä Jaakob oli käskenyt heidät. 14 Ja tapahtui monien päivien ja vuosien lopussa, jolloin Esaun lapset asuivat rauhassa maassaan kuninkaansa Belan kanssa, että Esaun lapset olivat hedelmällisiä ja moninkertaistuivat maassa, niin he päättivät mennä ja taistella Jaakobin poikien ja koko Egyptin kanssa, ja vapauttaa heidän veljensä Zephon, Elifaksen pojan, ja hänen miehensä, sillä he olivat vielä niinä päivinä orjia Joosefille. 15 Ja Esaun lapset lähettivät kaikille idän lapsille, ja he tekivät rauhan heidän kanssaan, ja kaikki idän lapset tulivat heidän luokseen mennäkseen Esaun lasten kanssa Egyptiin taistelemaan. 16 Ja heille tuli myös Dinhaban kuninkaan Angeasin kansasta, ja he lähettivät myös Ismaelin lapsille ja he tulivat myös heidän luokseen. 17 Ja kaikki tämä väki kokoontui ja tuli Seiriin auttamaan Esaun lapsia taistelussaan, ja tämä leiri oli erittäin suuri ja raskasväkinen, lukuisa kuin meren hiekka, noin kahdeksansataatuhatta miestä, jalkaväki ja ratsuväki, ja kaikki nämä joukot menivät alas Egyptiin sotimaan Jaakobin poikien kanssa, ja he leiriytyivät Ramseksen luokse.

 

2289 AM - Taistelu Rameseksessa

18 Ja Joosef meni veljiensä kanssa Egyptin voimallisten miesten, noin kuudensadan miehen kanssa, ja he taistelivat heidän kanssaan Rameseksen maassa; ja Jaakobin pojat taistelivat siihen aikaan Esaun lapsia vastaan, Jaakobin poikien viidentenäkymmenentenä vuotena menosta alas Egyptiin, joka on Belan hallinnan kolmaskymmenes vuosi Esaun lapsista Seirissä. 19 Ja Herra antoi kaikki Esaun mahtavat miehet ja idän lapset Joosefin ja hänen veljiensä käteen, ja Esaun lasten kansa ja idän lapset lyötiin Joosefin edessä. 20 Ja Esaun kansa ja idän lapset, jotka tulivat surmatuiksi, Jaakobin poikien edessä kaatui noin kaksisataatuhatta miestä, ja heidän kuninkaansa Bela, Beorin poika, kaatui heidän kanssaan taistelussa, ja kun Esaun lapset näkivät, että heidän kuninkaansa oli kaatunut taistelussa ja oli kuollut, heidän kätensä heikentyivät taistelussa. 21 Ja Joosef ja hänen veljensä ja koko Egypti löivät edelleen Esaun huoneen kansaa, ja koko Esaun kansa pelkäsi Jaakobin poikia ja pakeni heidän edestään. 22 Ja Joosef ja hänen veljensä ja koko Egypti ajoivat heitä takaa päivämatkan, ja he tappoivat heiltä vielä noin kolmesataa miestä, jatkaen heidän surmaamista tiellä; ja jälkeenpäin he kääntyivät takaisin pois heistä. 23 Ja Joosef ja kaikki hänen veljensä palasivat Egyptiin, eikä yksikään heistä puuttunut, mutta egyptiläisistä kaatui kaksitoista miestä. 24 Ja kun Joosef palasi Egyptiin, hän käski Zephon ja hänen miehensä olemaan lisäksi sidottuina, ja he sitoivat heidät raudoilla ja ne kasvattivat heidän suruaan. 25 Ja koko Esaun lasten kansa, ja idän lapset, palasivat häpeässä kukin kaupunkiinsa, sillä kaikki voimalliset miehet, jotka olivat olleet heidän kanssaan, olivat kaatuneet taistelussa. 26 Ja kun Esaun lapset näkivät, että heidän kuninkaansa oli kuollut taistelussa he kiirehtivät ja ottivat miehen idän lasten kansasta; hänen nimensä oli Jobab Zarachin poika, Botzran maasta, ja he saattoivat hänet hallitsemaan heitä heidän kuninkaansa Belan sijaan.

 

2290 AM – Jobab hallitsee Edomia

27 Ja Jobab istui Belan valtaistuimella kuninkaana hänen sijaansa, ja Jobab hallitsi Edomissa kaikkia Esaun lapsia kymmenen vuotta, eivätkä Esaun lapset enää käyneet taistelemaan Jaakobin poikien kanssa siitä päivästä eteenpäin, sillä Esaun pojat tunsivat Jaakobin poikien urheuden, ja he pelkäsivät suuresti heitä. 28 Mutta siitä päivästä lähtien Esaun lapset vihasivat Jaakobin poikia, ja viha ja vihollisuus olivat erittäin voimakkaina heidän välillään kaikkina päivinä, tähän päivään saakka.

 

2300 AM – Chushan hallitsee Edomia

29 Ja tapahtui tämän jälkeen, kymmenen vuoden lopussa, Jobab, Zarachin poika, Botzrasta, kuoli, ja Esaun lapset ottivat miehen, jonka nimi oli Chusham, Teemanin maasta, ja he tekivät hänet kuninkaaksi heille Jobabin sijaan, ja Chusham hallitsi Edomissa kaikkia Esaun lapsia kaksikymmentä vuotta. 30 Ja Joosef, Egyptin kuningas, ja hänen veljensä, ja kaikki Israelin lapset asuivat turvallisina Egyptissä noina päivinä, yhdessä kaikkien Joosefin ja hänen veljiensä lasten kanssa, joille ei sattunut estettä tai pahaa tapahtumaa ja Egyptin maa oli siihen aikaan levossa sodasta Joosefin ja hänen veljiensä päivinä.

 

59 Joosefin kuolema

1 Ja nämä ovat niiden Israelin poikien nimet, jotka asuivat Egyptissä, jotka olivat tulleet Jaakobin kanssa, kaikki Jaakobin pojat tulivat Egyptiin, jokainen mies kotitaloutensa kanssa. 2 Leean lapset olivat Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon, sekä heidän siskonsa Diina. 3 Ja Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin. 4 Ja Silpan pojat, Leean palvelijattaren, olivat Gad ja Asher. 5 Ja Bilhan pojat, Raakelin palvelijattaren, olivat Dan ja Naftali. 6 Ja nämä olivat heidän jälkeläisensä, jotka syntyivät heille Kanaanin maassa, ennen kuin he tulivat Egyptiin heidän isänsä Jaakobin kanssa. 7 Ruubenin pojat olivat Chanoch, Pallu, Chetzron ja Carmi. 8 Ja Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zochar sekä Saul, kanaanilaisen vaimon poika. 9 Ja Leevin lapset olivat Gershon, Kehath ja Merari, sekä heidän siskonsa Jochebed, joka syntyi heille heidän mennessään alas Egyptiin. 10 Ja Juudan pojat olivat Er, Onan, Selah, Perez ja Zarach. 11 Ja Er ja Onan kuolivat Kanaanin maassa; ja Pereksen pojat olivat Chezron ja Chamul. 12 Ja Isaskarin pojat olivat Tola, Puvah, Job ja Shomron. 13 Ja Sebulonin pojat olivat Sered, Elon ja Jachleel, ja Danin poika oli Chushim. 14 Ja Naftalin pojat olivat Jachzeel, Guni, Jetzer ja Shilam. 15 Ja Gadin pojat olivat Zifion, Chaggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi ja Areli. 16 Ja Asherin lapset olivat Jimna, Jishva, Jishvi, Beria ja heidän siskonsa Serach; ja Berian pojat olivat Cheber ja Malchiel. 17 Ja Benjaminin pojat olivat Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Achi, Rosh, Mupim, Chupim ja Ord. 18 Ja Joosefin pojat, jotka syntyivät hänelle Egyptissä, olivat Manasse ja Efraim. 19 Ja kaikki sielut jotka lähtivät Jaakobin lanteista, olivat seitsemänkymmentä sielua; nämä ovat he, jotka tulivat heidän isänsä Jaakobin kanssa Egyptiin asumaan siellä: ja Joosef ja kaikki hänen veljensä asuivat turvallisesti Egyptissä, ja he söivät Egyptin parhainta kaikkina Joosefin elämän päivinä. 20 Ja Joosef eli Egyptin maassa yhdeksänkymmentäkolme vuotta, ja Joosef hallitsi koko Egyptiä kahdeksankymmentävuotta. 21 Ja kun Joosefin päivät lähestyivät hänen kuolemaansa, hän lähetti ja kutsui veljensä ja koko hänen isänsä huoneen, ja kaikki tulivat yhteen ja istuivat hänen edessään. 22 Ja Joosef sanoi veljillensä ja koko isänsä kotitaloudelle, ”Katso minä kuolen, ja Jumala tulee varmasti siunaamaan teitä ja vie teidät ylös tästä maasta maahan, jonka Hän vannoi isillenne annettavaksi heille. 23 Ja olkoon kun Jumala siunaa teitä viemällä teidät ylös täältä isienne maahan, silloin ottakaa minun luuni mukaanne täältä.” 24 Ja Joosef laittoi Israelin pojat vannomaan heidän siemenensä puolesta heidän jälkeensä, sanomalla, ”Jumala varmasti siunaa teitä, niin viekää minun luuni kanssanne pois täältä.”

 

2310 AM - Joosef kuoli

25 Ja tapahtui tämän jälkeen, että Joosef kuoli sinä vuonna, israelilaisten seitsemänkymmentäensimmäisenä vuotena menosta alas Egyptiin. 26 Ja Joosef oli satakymmenen vuotta vanha, kun hän kuoli Egyptin maassa, ja kaikki hänen veljensä ja kaikki hänen palvelijansa nousivat ylös ja he balsamoivat Joosefin, kuten heidän tapansa oli, ja hänen veljensä ja koko Egypti surivat häntä seitsemänkymmentä päivää. 27 Ja he panivat Joosefin arkkuun täynnä mausteita ja kaikenlaisia ​​hajusteita, ja he hautasivat hänet joen rannalle, joka on Sihor, ja hänen poikansa ja kaikki hänen veljensä, ja koko hänen isänsä huone viettivät seitsemän päivän valittajaiset hänen vuokseen. 28 Ja tapahtui Joosefin kuoleman jälkeen, että kaikki egyptiläiset alkoivat niinä päivinä hallitsemaan Israelin lapsia, ja faarao, Egyptin kuningas, joka hallitsi isänsä sijaan, hyväksyi kaikki Egyptin lait ja johti koko Egyptin hallitusta heidän neuvonsa alaisena, ja hän hallitsi turvallisesti kansaansa.

 

 

60 Agneas-Turnus sota

2310 AM - Zepho pakenee

1 Ja kun vuosi kului ympäri, ollen seitsemänkymmentätoinen vuosi israelilaisten menosta alas Egyptiin, Joosefin kuoleman jälkeen, Zepho, Esaun pojan, Elifaksen poika, pakeni Egyptistä, hän ja hänen miehensä, ja he lähtivät pois. 2 Ja hän saapui Afrikkaan, joka on Dinhabah, Afrikan kuninkaan Angeasin luo, ja Angeas vastaanotti heidät suurella kunnialla, ja teki Zephosta sotajoukkonsa päällikön. 3 Ja Zepfo löysi suosion Angeasin ja hänen kansansa silmissä, ja Zepho oli sotajoukon päällikkö Afrikan kuninkaalle Angeasille monia päiviä. 4 Ja Zepfo houkutteli Afrikan kuninkaan Angeasin keräämään koko hänen armeijansa mennäkseen sotimaan egyptiläisten, ja Jaakobin poikien kanssa, ja kostaakseen heille hänen veljiensä tapauksen. 5 Mutta Angeas ei tahtonut kuunnella Zephoa toteuttaakseen tätä asiaa, sillä Angeas tunsi Jaakobin poikien voiman, ja mitä he olivat tehneet hänen armeijalleen sodankäynnissä Esaun lasten kanssa. 6 Ja Zepho oli niinä päivinä erittäin mahtava Angeasin silmissä ja kaikkien hänen kansalaistensa silmissä, ja hän houkutteli heitä jatkuvasti käymään sotaan Egyptiä vastaan, mutta he eivät halunneet. 7 Ja tapahtui niinä päivinä, että Chittimin maassa oli mies Puzimnan kaupungissa, jonka nimi oli Uzu, ja hän tuli rappeutuneesti palvotuksi Chittimin lasten kautta, ja mies kuoli eikä hänellä ollut poikaa, ainoastaan yksi tytär, jonka nimi oli Jania. Ja tyttö oli erittäin kaunis, puoleensavetävä ja älykäs, hänen kauneutensa ja viisautensa kaltaista ei oltu nähty koko maassa. 9 Ja Afrikan kuningas Angeas näki hänet ja he tulivat ja ylistivät häntä hänelle, ja Angeas lähetti Chittimin lasten luo, ja pyysi ottamaan hänet itselleen vaimoksi, ja Chittimin kansa suostui antamaan hänet hänelle vaimoksi. 10 Ja kun Angeasin sanansaattajat olivat lähtemässä Chittimin maasta matkalleen, katso Bibentun kuninkaan Turnuksen lähettiläät tulivat Chittimiin, sillä Bibentun kuningas Turnus lähetti myös lähettiläänsä pyytämään Janiaa hänelle, ottamaan hänelle vaimoksi, sillä kaikki hänen miehensä olivat myös ylistäneet häntä hänelle, sen tähden hän lähetti kaikki palvelijansa hänen tykönsä. 11 Ja Turnuksen palvelijat tulivat Chittimiin, ja he pyysivät Janiaa, otettavaksi heidän kuninkaallensa Turnukselle vaimoksi. 12 Ja Chittimin kansa sanoi heille, ”Emme voi antaa hänelle, koska Afrikan kuningas Angeas tahtoi ottaa hänet vaimokseen ennen kuin tulitte, ja että meidän piti antaa hänet hänelle, ja siksi emme voi nyt tehdä tätä asiaa riistääkseen tyttöä Angeasilta antaaksemme hänet Turnukselle. 13 Sillä me pelkäämme suuresti Angeasta, ettei hän tule taisteluun meitä vastaan ​​ja tuhoaisi meidät, eikä teidän isäntänne Turnus kykenisi vapauttamaan meitä hänen kädestään.” 14 Ja kun Turnuksen lähettiläät kuulivat kaikki Chittimin lasten sanat, he kääntyivät takaisin isäntänsä luo ja kertoivat hänelle kaikki Chittimin lasten sanat. 15 Ja Chittimin lapset lähettivät tiedonannon Angeakselle, sanoen, ”Katso Turnus on lähettänyt Janian vuoksi ottamaan hänet hänelle vaimoksi, ja näin olemme vastanneet hänelle; ja me kuulimme, että hän on koonnut koko armeijansa käydäkseen sotaan sinua vastaan, ja hän aikoo kulkea Sardunian tietä pitkin taistelemaan veljeäsi Lucusta vastaan, ja sen jälkeen hän tulee taistelemaan sinua vastaan.” 16 Ja Angeas kuuli Chittimin lasten sanat jotka he lähettivät hänelle kirjeessä, ja hänen vihansa syttyi ja hän nousi ja kokosi koko armeijansa ja kulki meren saarten läpi, tietä pitkin Sarduniaan, veljensä Lucuksen, Sardunian kuninkaan luo. 17 Ja Niblos, Lucuksen poika kuuli, että hänen setänsä Angeas oli tulossa, ja hän lähti kohtaamaan häntä raskaan armeijan kanssa, ja hän suuteli häntä ja syleili häntä, ja Niblos sanoi Angeakselle, ”Kun kysyt isääni hänen voinnistaan, kun minä lähden kanssasi taistelemaan Turnusta vastaan, pyydä häntä tekemään minusta sotajoukkonsa päällikkö”, ja Angeas teki niin, ja hän tuli hänen veljensä luokse ja hänen veljensä tulivat tapaamaan häntä, ja hän kysyi hänen hyvinvoinnistaan. 18 Ja Angeas kysyi hänen veljeltään Lucukselta hänen voinnistaan, ja saadakseen poikansa Nibloksen hänen sotajoukkonsa päälliköksi, ja Lucus teki niin, ja Angeas ja hänen veljensä Lucus nousivat ylös ja lähtivät kohti Turnusta taisteluun, ja siellä oli heitä vastassa suuri sotajoukko ja raskas kansa. 19 Ja hän tuli laivoilla, ja he saapuivat Ashtorashin maakuntaan, ja katso Turnus tuli heitä kohti, sillä hän lähti Sarduniaan, ja pyrki tuhoamaan sen ja myöhemmin siirtyä sieltä Angeasen luo sotimaan häntä vastaan. 20 Ja Angeas ja hänen veljensä Lucus kohtasivat Turnuksen Canopian laaksossa, ja taistelu oli väkevää ja voimallista heidän välillään siinä paikassa. 21 Ja taistelu oli ankarana Sardunian kuninkaan Lucuksen päällä, ja koko hänen sotaväkensä kaatui, ja hänen poikansa Niblos kaatui myös siinä taistelussa. 22 Ja hänen setänsä Angeas käski palvelijoitaan ja he tekivät kultaisen arkun Niblokselle ja he panivat hänet siihen, ja Angeas jälleen jatkoi taistelua Turnusta vastaan, ja Angeas oli vahvempi kuin hän, ja hän tappoi hänet, ja hän surmasi koko hänen kansansa miekan terällä, ja Angeas kosti veljensä pojan Nibloksen asian ja veljensä Lucuksen sotajoukon asian. 23 Ja kun Turnus kuoli, taistelusta selvinneiden kädet heikkenivät, ja he pakenivat Angeaksen ja hänen veljensä Lucuksen edestä. 24 Ja Angeas ja hänen veljensä Lucus ajoivat heitä valtatielle, joka on Alphanun ja Romahin välillä, ja he tappoivat koko Turnuksen sotajoukon miekan terällä. 25 Sardunian kuningas Lucus käski palvelijoitansa valmistamaan pronssiarkun, että he sijoittavat sinne hänen poikansa Nibloksen ruumiin, ja he hautasivat hänet siihen paikkaan. 26 Ja he rakensivat sen päälle korkean tornin valtatielle, ja he kutsuivat sen paikan nimeksi Niblos tähän päivään asti, ja he myös hautasivat Bibentun kuninkaan Turnuksen sinne siihen paikkaan Nibloksen kanssa. 27 Ja katso Alphanun ja Romahin välisellä valtatiellä Nibloksen hauta on toisella puolella ja Turnuksen hauta toisella puolella, ja käytävä niiden välillä tähän päivään asti. 28 Ja kun Niblos oli haudattu, hänen isänsä Lucus palasi armeijansa kanssa maahansa Sarduniaan, ja hänen veljensä Angeas Afrikan kuningas meni väkensä kanssa Bibentun kaupunkiin, joka on Turnuksen kaupunki. 29 Ja Bibentun asukkaat kuulivat hänen maineestaan ​​ja he pelkäsivät häntä suuresti, ja he lähtivät tapaamaan häntä itkien ja anoen, ja Bibentun asukkaat vetosivat Angeakseen, ettei hän tappaisi heitä eikä tuhoaisi heidän kaupunkiansa; ja hän teki niin, sillä Bibentua oli niinä päivinä pidetty yhtenä Chittimin kaupungeista; siksi hän ei tuhonnut kaupunkia. 30 Mutta siitä päivästä eteenpäin Afrikan kuninkaan joukot tahtoivat mennä Chittimiin riistämään ja ryöstämään sitä, ja aina kun he menivät, Angeaksen sotajoukon päällikkö Zepho halusi mennä heidän mukanaan. 31 Ja tämän jälkeen tapahtui, että Angeas kääntyi sotajoukkonsa kanssa ja he tulivat Puzimnan kaupunkiin, ja Angeas otti sieltä Uzun tytär Janian vaimoksi ja toi hänet kaupunkiinsa Afrikkaan.

 

61 Zepho yhdistää Italian

 

1 Ja tapahtui siihen aikaan, että faarao, Egyptin kuningas, käski koko kansaansa tekemään hänelle vahvan palatsin Egyptissä. 2 Ja hän käski myös Jaakobin poikia auttamaan egyptiläisiä rakentamisessa, ja egyptiläiset tekivät kauniin ja tyylikkään palatsin kuninkaalliseksi asumukseksi, ja hän asui siinä ja hän uudisti hallituksensa ja hän hallitsi varmasti.

 

2311 AM - Sebulon kuoli

3 Ja Sebulon, Jaakobin poika, kuoli sinä vuonna, joka on seitsemänkymmentätoisena vuotena israelilaisten menosta alas Egyptiin, ja Sebulon kuoli sataneljätoista vuotta vanhana, ja hänet laitettiin arkkuun ja annettiin hänen lastensa käsiin.

 

2314 AM - Simeon kuoli

4 Ja seitsemänkymmentäviidentenä vuonna kuoli hänen veljensä Simeon, hän oli sata kaksikymmentä vuotta vanha kuollessaan, ja hänet pantiin myös arkkuun ja annettiin lastensa käsiin. 5 Ja Zepho Elifaksen poika, Esaun poika, Dinhabahin kuninkaan Angeasin sotajoukon päällikkö, houkutteli edelleen päivittäin Angeasta valmistautumaan sotaan Jaakobin poikia vastaan Egyptissä, mutta Angeas ei halunnut tehdä tätä asiaa, sillä hänen palvelijansa olivat kertoneet hänelle kaikesta Jaakobin poikien mahdista, mitä he olivat tehneet heille heidän taistelussaan Esaun lasten kanssa. 6 Ja Zepho oli niinä päivinä houkuttelemassa Angeasta taistelemaan Jaakobin poikia vastaan niinä päivinä. 7 Ja jonkin ajan kuluttua Angeas kuuli Zephon sanoja ja suostui hänelle taistelemaan Jaakobin poikia vastaan Egyptissä, ja Angeas sai kaiken kansansa järjestykseen, väkeä lukuisasti kuin hiekkaa, joka on meren rannalla, ja hän muotoili päätöslauselman mennäkseen sotaan Egyptiin. 8 Ja Angeaksen palvelijoiden joukossa oli viisitoista vuotias nuorukainen, Bileam, Beorin poika, oli hänen nimensä ja nuori oli hyvin viisas ja ymmärsi noituutta. 9 Ja Angeas sanoi Bileamille, ”Ennusta meille, minä rukoilen sinua, noituuden avulla, että tiedämme kuka menestyy tässä taistelussa, johon olemme etenemässä.” 10 Ja Bileam käski heidän tuoda hänelle vahaa, ja hän teki siitä sotavaunujen ja ratsumiesten mallin edustaen Angeaksen sotajoukkoa ja Egyptin sotajoukkoa, ja hän pani heidät taitavasti valmistettuihin vesiin, joita hän hankki tätä tarkoitusta varten, ja hän otti käteensä myrttipuiden oksia, ja hän harjoitti ennustamistaan, ja hän liitti ne vesien ylitse, ja siitä hänelle ilmestyi veteen heijastavia kuvia Angeaksen sotajoukoista kaatuvan egyptiläisiä ja Jaakobin poikia esittävien kuvien edessä. 11 Ja Bileam kertoi tämän asian Angeakselle, ja Angeas masentui eikä aseistanut itseään menemään alas Egyptiin sotimaan, vaan hän jäi kaupunkiinsa. 12 Ja kun Zepho, Elifaksen poika, näki että Angeas oli luovuttanut lähtemästä sotaan egyptiläisten kanssa, Zepho pakeni Angeaksen luota Afrikasta, ja hän meni ja saapui Chittimiin. 13 Ja koko Chittimin kansa otti hänet vastaan ​​suurella kunnioituksella, ja he palkkasivat hänet taistelemaan heidän taistelujaan kaikkina päivinä, ja Zephosta tuli erittäin rikas niinä päivinä. Ja Afrikan kuninkaan joukot laajenivat edelleen niinä päivinä, ja Chittimin lapset kokoontuivat ja menivät Cuptizian vuorelle Afrikan kuninkaan Angeaksen joukkojen tähden, jotka etenivät heidän yllensä. 14 Ja tapahtui eräänä päivänä, kun Zepho kadotti nuoren hiehon, ja hän meni etsimään sitä, ja kuuli sen ammuvan vuoren ympäriltä. 15 Ja Zepho meni ja näki ja katso, vuoren alaosassa oli suuri luola, ja siellä oli suuri kivi siellä luolan sisäänkäynnillä, ja Zepho halkaisi kiven ja hän tuli sisälle luolaan ja hän katsoi ja katso, suuri eläin ahmi nautaa; keskeltä ylöspäin se muistutti ihmistä, ja keskeltä alaspäin se muistutti eläintä, ja Zepho nousi eläintä vastaan ​​ja tappoi sen miekkoillaan. 16 Ja Chittimin asukkaat kuulivat tästä, ja he riemuitsivat valtavasti, ja he sanoivat, ”Mitä me teemme tälle miehelle, joka on tappanut tämän eläimen, joka on ahminut meidän karjaamme?” 17 Ja he kokoontuivat pyhittämään yhden päivän vuodessa hänelle, ja he kutsuivat sen nimeksi ”Zepho” hänen nimensä mukaan, ja he toivat hänelle juomauhreja vuodesta vuoteen sinä päivänä, ja he toivat hänelle lahjoja. 18 Ja siihen aikaan kuningas Angeaksen vaimo Uzun tytär Jania sairastui, ja hänen sairautensa tuntui raskaana Angeakselle ja hänen virkamiehillensä, ja Angeas sanoi viisaille miehillensä, ”Mitä voin tehdä Janialle ja kuinka minä parannan hänet sairaudestaan?” Ja hänen viisaat miehensä sanoivat hänelle, ”Koska maamme ilma ei ole kuin Chittimin maan ilma, eikä meidän vetemme ole kuin heidän vetensä, siksi tästä kuningatar on tullut sairaaksi. 19 Sillä ilman ja veden muutoksen kautta hän tuli sairaaksi, ja lisäksi koska hän joi kotimaassaan vain vettä, joka tuli Purmahista, jota hänen esi-isänsä olivat tuoneet siltojen avulla.” 20 Ja Angeas käski palvelijoitansa, ja he toivat hänelle astioissa Purmahin vesiä, jotka kuuluivat Chittimiin, ja he punnitsivat nuo vedet kaikkien Afrikan vesien kanssa, ja he huomasivat nuo vedet kevyemmiksi kuin Afrikan vedet. 21 Ja Angeas näki tämän asian, ja hän käski kaikkia virkamiehiään kokoamaan kivenhakkaajia tuhansittain ja kymmeniätuhansia, ja he hakkasivat kiveä lukemattomasti, ja rakentajat tulivat ja rakensivat erittäin vahvan sillan, ja he kuljettivat lähdeveden Chittimin maasta Afrikkaan saakka, ja nuo vedet olivat kuningatar Janialle ja kaikille hänen huolehtijoillensa, juotavaksi ja leipomiseksi, pesemiseksi ja sillä kylpemiseksi, ja myös kastelemiseksi sen avulla kaikki siemenet, joista voidaan saada ruokaa, ja kaikille maaperän hedelmille. 22 Ja kuningas käski heidän tuoda Chittimin maaperää suurilla laivoilla, ja he toivat myös kiviä rakentaakseen niillä, ja rakentajat rakensivat palatseja kuningatar Janialle, ja kuningatar parani sairaudestaan. 23 Ja vuoden kierrettyä Afrikan joukot jatkoivat tulemista Chittimin maahan ryöstämään tavalliseen tapaan, ja Zepho Elifaksen poika kuuli heidän uutisensa, ja hän antoi heille käskyt ja hän taisteli heidän kanssaan, ja he pakenivat hänen edestään, ja hän pelasti Chittimin maan heiltä.

 

2318 AM - Zephosta tulee ensimmäinen Rooman kuningas

24 Ja Chittimin lapset näkivät Zephon urheuden, ja Chittimin lapset päätyivät päätökseen ja tekivät Zephon heidän kuninkaakseen, ja hänestä tuli heille kuningas, ja kun hän hallitsi heitä, he menivät alistamaan Tubalin, ja kaikkien ympäröivien saarten lapset. 25 Ja heidän kuninkaansa Zepho kulki heidän päänänsä ja he kävivät sotaa Tubalin ja saarien kanssa, ja he alistivat heidät, ja kun he palasivat taistelusta, he uudistivat hallituksensa hänen puolestaan, ​​ja rakensivat hänelle erittäin suuren palatsin kuninkaalliseksi asunnokseen ja istuimekseen, ja he tekivät hänelle suuren valtaistuimen, ja Zepho hallitsi koko Chittimin maata ja Italian maata viisikymmenentä vuotta.

 

 

62 Jaakobin pojat kuolevat

2318 AM - Ruuben kuoli

1 Sinä vuonna, seitsemänkymmentäyhdeksäntenä vuotena israelilaisten menosta alas Egyptiin, kuoli Ruuben Jaakobin poika, Egyptin maassa; Ruuben oli satakaksikymmentäviisi vuotta vanha kuollessaan, ja he panivat hänet arkkuun, ja hänet annettiin lastensa käsiin.

 

2319 AM - Dan kuoli

2 Ja kahdeksantenakymmenentenä vuotena kuoli hänen veljensä Dan; hän oli satakaksikymmentä vuotias [124v] kuollessaan, ja hänet myös pantiin arkkuun ja annettiin lastensa käsiin. 3 Ja sinä vuonna kuoli Chusham, Edomin kuningas, ja hänen jälkeensä hallitsi Hadad Bedadin poika, kolmekymmentäviisi vuotta.

 

2320 AM - Isaskar kuoli

Ja kahdeksankymmentäensimmäisenä vuotena kuoli Isaskar, Jaakobin poika, Egyptissä, ja Isaskar oli satakaksikymmentäkaksi vuotta vanha kuollessaan, ja hänet pantiin arkkuun Egyptissä, ja annettiin lastensa käsiin.

 

2321 AM - Asher kuoli

4 Ja kahdeksankymmenentätoisena vuotena kuoli hänen veljensä Asher, hän oli sata kaksikymmentäkolme vuotta vanha kuollessaan, ja hänet asetettiin arkkuun Egyptissä, ja annettiin lastensa käsiin.

 

2322 AM - Gad kuoli

5 Ja kahdeksankymmentäkolmantena vuotena kuoli Gad, hän oli satakaksikymmentäviisi vuotta vanha kuollessaan, ja hänet pantiin arkkuun Egyptissä, ja annettiin lastensa käsiin.

 

2323 AM - Edomin sota Moabin kanssa

6 Ja tapahtui kahdeksankymmentäneljäntenä vuotena, se on viideskymmenes [viides] Hadadin hallitusvuosi, Bedadin pojan, Edomin kuninkaan, että Hadad kokosi kaikki Esaun lapset, ja hän sai koko armeijansa valmiuteen, noin neljäsataatuhatta miestä, ja hän suuntasi tiensä Moabin maahan, ja hän meni sotimaan Moabin kanssa ja saattamaan heidät veronalaisiksi hänelle. 7 Ja Moabin lapset kuulivat tämän asian, ja he pelkäsivät kovasti, ja lähettivät Midianin lasten luo, että he auttavat heitä taistelussa Hadadia, Bedadin poikaa, Edomin kuningasta vastaan. 8 Ja Hadad tuli Moabin maahan, ja Moab ja Midianin lapset menivät häntä vastaan, ja he asettuivat taistelujärjestykseen häntä vastaan Moabin vainiolla. 9 Ja Hadad taisteli Moabia vastaan, ja siellä kaatui Moabin lapsia ja Midianin lapsia monia surmattuja, noin kaksisataatuhatta miestä. 10 Ja taistelu oli erittäin ankarana Moabin päällä, ja kun Moabin lapset näkivät, että taistelu oli kiivaana heidän päällänsä, heidän kätensä heikentyivät ja he käänsivät selkänsä, ja jättivät Midianin lapset jatkamaan taistelua. 11 Ja Midianin lapset eivät tienneet Moabin aikomuksista, vaan he vahvistivat itseään taistelussa ja taistelivat Hadadia ja kaikkia hänen joukkojansa vastaan, ja koko Midian kaatui hänen edessään. 12 Ja Hadad löi koko Midianin raskaasti lyömällä, ja hän surmasi heidät miekan terällä, hän ei jättänyt ketään jäljelle niistä, jotka tulivat auttamaan Moabia. 13 Ja kun kaikki Midianin lapset olivat tuhoutuneet taistelussa, ja Moabin lapset olivat paenneet, Hadad teki koko Moabin siihen aikaan veronalaiseksi hänelle, ja he tulivat hänen kätensä alle, ja he antoivat vuosittaisen veron määräyksen mukaan, ja Hadad kääntyi ja palasi takaisin maahansa. 14 Ja vuoden kierrettyä, kun muut Midianin ihmiset jotka olivat maassa, kuulivat, että kaikki heidän veljensä olivat kaatuneet taistelussa Hadadin kanssa Moabin vuoksi, koska Moabin lapset olivat kääntäneet heidän selkänsä taistelussa ja jättivät Midianin taistelemaan, silloin viisi Midianin ruhtinaasta ratkaisivat muiden heidän veljiensä kanssa, jotka olivat jääneet maahansa, sotia Moabia vastaan kostaakseen veljiensä asian. 15 Ja Midianin lapset lähettivät kaikille veljilleen idän lapsille, ja kaikille heidän veljillensä, kaikille Keturan lapsille tulla auttamaan Midiania sodassa Moabia vastaan. 16 Ja Moabin lapset kuulivat tämän asian, ja he pelkäsivät suuresti, että kaikki idän lapset olivat kokoontuneet yhteen heitä vastaan sotimaan, ja Moabin lapset lähettivät tiedonannon Edomin maahan Hadadille, Bedadin pojalle, sanoen, 17 ”Tule nyt luoksemme ja auta meitä, niin lyömme Midianin, sillä he kaikki ovat kokoontuneet yhteen ja ovat tulleet meitä vastaan ​​kaikkien veljiensä kanssa, idän lasten kanssa, taistelemaan, kostaakseen Midianin aiheen, joka kaatui taistelussa.” 18 Ja Hadad, Bedadin poika, Edomin kuningas, lähti koko hänen sotajoukkonsa kanssa ja meni Moabin maahan taistelemaan Midiania vastaan, ja Midian ja idän lapset taistelivat Moabin kanssa Moabin kentällä, ja taistelu oli erittäin raivoisa heidän välillä. 19 Ja Hadad surmasi kaikki Midianin lapset ja idän lapset miekan terällä, ja Hadad siihen aikaan vapautti Moabin Midianin kädestä, ja ne, jotka olivat jääneet jäljelle Midianista ja idän lapsista, pakenivat Hadadin ja hänen sotajoukkonsa edestä, ja Hadad ajoi heitä maahansa, ja surmasi heitä hyvin raskaalla teurastuksella, ja surmattuja kaatui tielle. 20 Ja Hadad vapautti Moabin Midianin kädestä, sillä kaikki Midianin lapset olivat kaatuneet miekan terän kautta, ja Hadad kääntyi ja meni takaisin maahansa. 21 Ja siitä päivästä lähtien, Midianin lapset vihasivat Moabia, koska he olivat kaatuneet taistelussa heidän takiaan, ja heidän välillä oli suuri ja väkevä vihollisuus kaikkina päivinä. 22 Ja kaikki jotka löydettiin Midianiin kuuluviksi Moabin maan tieltä, tuhoutuivat Moabin miekan kautta, ja kaikki jotka löydettiin Moabiin kuuluviksi Midianin maan tieltä, tuhoutuivat Midianin miekan kautta; näin teki Midian Moabille ja Moab Midianille monien päivien ajan.

 

2325 AM - Juuda kuoli

23 Ja tapahtui siihen aikaan, että Juuda Jaakobin poika kuoli Egyptissä, kahdeksankymmentäkuudentena vuotena Jaakobin menosta alas Egyptiin, ja Juuda oli satakaksikymmentäyhdeksän vuotta vanha kuollessaan, ja he balsamoivat hänet ja panivat hänet arkkuun, ja hänet annettiin lastensa käsiin.

 

2328 AM - Naftali kuoli

24 Ja kahdeksankymmentäyhdeksäntenä vuotena kuoli Naftali, hän oli satakolmekymmentäkaksi vuotta vanha, ja hänet laitettiin arkkuun ja annettiin lastensa käsiin.

 

2330 AM - Angeas hyökkää Roomaan

25 Ja tapahtui yhdeksänkymmentäensimmäisenä vuotena israelilaisten menosta alas Egyptiin, se on Esaun pojan, Elifaksen pojan, Zephon hallinnon kolmantenakymmenentenä [13] vuotena, Chittimin lapsista, että Afrikan lapset tulivat Chittimin lasten kimppuun ryöstämään heitä tavalliseen tapaan, mutta he eivät olleet tulleet heidän kimppuunsa noiden kolmentoista vuoden aikana. 26 Ja he tulivat heidän tykönsä sinä vuonna, ja Zepho, Elifaksen poika meni heidän luokseen joidenkin miesten kanssa ja löi heitä raivoisasti, ja Afrikan joukot pakenivat Zephon edestä ja surmatut kaatuivat hänen eteensä, ja Zepho ja hänen miehensä ajoivat heitä takaa, kulkien ja lyöden heitä, kunnes he olivat lähellä Afrikkaa. 27 Ja Angeas, Afrikan kuningas, kuuli asian, jonka Zepho oli tehnyt, ja se lannisti häntä äärimmäisesti, ja Angeas pelkäsi Zephoa kaikkina päivinä.

 

 

63 Rooman ja Afrikan välinen sota

2332 AM - Leevi kuoli

1 Ja yhdeksänkymmentäkolmantena vuonna kuoli Leevi, Jaakobin poika, Egyptissä. Ja Leevi oli satakolmekymmentäseitsemän vuotta vanha, kun hän kuoli, ja he panivat hänet arkkuun ja hänet annettiin lastensa käsiinsä. 2 Ja tapahtui Leevin kuoleman jälkeen, kun koko Egypti näki, että Jaakobin pojat, Joosefin veljet olivat kuolleet, kaikki egyptiläiset alkoivat vaivaamaan Jaakobin lapsia, ja katkeroittamaan heidän elämänsä siitä päivästä siihen päivään, jona he lähtivät Egyptistä, ja he ottivat heidän käsistään kaikki viinitarhat ja pellot, jotka Joosef oli heille antanut, ja kaikki tyylikkäät talot, joissa Israelin kansa asui, ja kaiken Egyptin lihavuuden, egyptiläiset ottivat pois Jaakobin pojilta niinä päivinä. 3 Ja koko Egyptin käsi muuttui ankarammaksi niinä päivinä Israelin lapsia vastaan, ja egyptiläiset riistivät israelilaisia, kunnes Israelin lapset väsyivät elämäänsä egyptiläisten vuoksi.

 

2341 AM - Faarao Magron kuoli

4 Ja tapahtui niinä päivinä, satatoisena vuotena Israelin menosta alas Egyptiin, että faarao Egyptin kuningas kuoli, ja hänen poikansa Melol hallitsi hänen sijaansa, ja kaikki Egyptin voimalliset miehet ja koko se sukupolvi, joka tunsi Joosefin ja hänen veljensä kuolivat noina päivinä. 5 Ja toinen sukupolvi nousi heidän sijaansa, joka ei ollut tuntenut Jaakobin poikia ja kaikkea hyvää, mitä he olivat tehneet heille, ja kaikkea heidän vaikutustaan Egyptissä. 6 Siksi koko Egypti aloitti siitä päivästä lähtien katkeroittamaan Jaakobin poikien elämää, ja sortamaan heitä kaikenlaisella kovalla työllä, koska he eivät olleet tunteneet heidän vanhempiaan, jotka olivat vapauttaneet heidät nälänhädän päivistä. 7 Ja tämä oli myös Herralta, Israelin lasten hyväksi, jotta he hyötyisivät heidän jälkimmäisinä päivinänsä, jotta kaikki Israelin lapset tuntisivat Herran, heidän Jumalansa. 8 Ja jotta tuntisivat merkit ja valtavat ihmeet jotka Herra toteuttaisi Egyptissä Hänen kansansa Israelin puolesta, jotta Israelin lapset pelkäisivät esi-isiensä Herraa Jumalaa, ja vaeltaisivat kaikilla Hänen teillään, he ja heidän siemenensä heidän jälkeensä kaikkina päivinä.

 

2352 AM - Melolista tulee faarao

9 Melol oli kaksikymmentä vuotta vanha, kun hän alkoi hallita, ja hän hallitsi yhdeksänkymmentäneljä vuotta, ja koko Egypti kutsui hänen nimekseen Faarao isänsä nimen mukaan, kuten heidän tapansa oli tehdä jokaiselle kuninkaalle, joka hallitsi heitä Egyptissä. 10 Siihen aikaan kaikki Afrikan kuninkaan Angeasin joukot lähtivät levittäytymään pitkin Chittimin maata kuten tavallista ryöstelemään. 11 Ja Zepho Elifaksen poika Esaun poika kuuli heidän uutisensa, ja hän lähti kohtaamaan heidät armeijansa kanssa, ja taisteli heitä vastaan siellä tien päällä. 12 Ja Zepho löi Afrikan kuninkaan joukot miekan terällä, eikä jättänyt ketään jäljellä heistä, ei edes yhtäkään palaamaan isäntänsä luokse Afrikkaan. 13 Ja Angeas kuuli siitä, minkä Zepho Elifaksen poika oli tehnyt kaikille hänen joukoillensa, että hän oli hävittänyt heidät, ja Angeas kokosi kaikki hänen sotajoukkonsa, kaikki Afrikan maan miehet, väkeä lukuisasti kuin hiekkaa meren rannalla. 14 Ja Angeas lähetti veljellensä Lucukselle, sanoen, ”Tule minun luokseni kaikkien miehiesi kanssa ja auta minua lyömään Zepho ja kaikki Chittimin lapset, jotka ovat tuhonneet minun mieheni”, ja Lucus tuli koko hänen armeijansa kanssa, hyvin suuren joukon kanssa, auttamaan veljeään Angeasia taistelemaan Zephon ja Chittimin lasten kanssa. 15 Ja Zepho ja Chittimin lapset kuulivat tämän asian, ja he pelkäsivät suuresti ja suuri kauhu lankesi heidän sydämiinsä. 16 Ja Zepho lähetti myös kirjeen Edomin maahan Hadadille, Bedadin pojalle, Edomin kuninkaalle ja kaikille Esaun lapsille, sanoen, 17 ”Minä olen kuullut, että Afrikan kuningas Angeas on tulossa meidän kimppuumme veljensä kanssa sotimaan meitä vastaan, ja me pelkäämme kovasti häntä, sillä hänen armeijansa on erittäin suuri, etenkin kun hän tulee meitä vastaan ​​veljensä ja hänen samankaltaisen armeijansa kanssa. 18 Nyt siis tule sinä myös kanssani ja auta minua, niin me taistelemme yhdessä Angeasta ja hänen veljeään Lucusta vastaan, ja sinä tulet pelastamaan meidät heidän käsistään, mutta jos et, tiedä se, että me kaikki kuolemme.” 19 Ja Esaun lapset lähettivät kirjeen Chittimin lapsille ja heidän kuninkaalle Zepholle, sanoen, ”Emme voi taistella Angeasta ja hänen kansaansa vastaan rauhanliiton tähden joka on ollut meidän välillämme näiden monien vuosien ajan, ensimmäisen kuninkaan Belan päivistä, ja Egyptin kuninkaan Jaakobin pojan Joosefin päivistä lähtien, joiden kanssa me taistelimme Jordanin toisella puolella, kun hän hautasi hänen isänsä.” 20 Ja kun Zepho kuuli veljiensä Esaun lasten sanat hän pidättäytyi heistä, ja Zepho pelkäsi suuresti Angeasta. 21 Ja Angeas ja hänen veljensä Lucus ryhmitteli kaikki heidän joukkonsa taistelujärjestykseen, noin kahdeksansataatuhatta miestä, Chittimin lapsia vastaan. 22 Ja kaikki Chittimin lapset sanoivat Zepholle, ”Rukoile meidän puolestamme sinun esi-isiesi Jumalaa, ehkä Hän voi vapauttaa meidät Angeaksen ja hänen armeijansa kädestä, sillä olemme kuulleet, että Hän on Suuri Jumala ja, että Hän pelastaa kaikki, jotka luottavat Häneen.” 23 Ja Zepho kuuli heidän sanansa, ja Zepho etsi Herraa ja hän sanoi, 24 ”Oi Herra Abrahamin ja Iisakin, esi-isieni Jumala, tiedän tänä päivänä, että Sinä olet Oikea Jumala, ja kaikki kansakuntien jumalat ovat tyhjiä ja hyödyttömiä. 25 Muista nyt tämä päivä minulle Sinun liittosi isämme Abrahamin kanssa, jonka esi-isämme kertoivat meille, ja toimi armollisesti kanssani tänä päivänä isiemme Abrahamin ja Iisakin tähden, ja pelasta minut ja Chittimin lapset Afrikan kuninkaan kädestä, joka tulee meitä vastaan ​​taisteluun.” 26 Ja Herra kuuli Zephon ääntä, ja Hän piti hänen puoliaan Abrahamin ja Iisakin vuoksi, ja Herra vapautti Zephon ja Chittimin lapset Angeaksen ja hänen kansansa kädestä. 27 Ja Zepho taisteli Afrikan kuninkaan Angeaksen ja koko hänen väkeänsä vastaan sinä päivänä, ja Herra antoi koko Angeaksen väen Chittimin lasten käsiin. 28 Ja taistelu oli ankarana Angeaksen päällä, ja Zepho surmasi kaikki Angeaksen ja hänen veljensä Lucuksen miehet, miekan terällä, ja siellä kaatui heistä saman päivän iltaan saakka noin neljäsataatuhatta miestä. 29 Ja kun Angeas näki kaikkien hänen miehensä menehtyvän, hän lähetti kirjeen kaikille Afrikan asukkaille tulla hänen luokseen, avustamaan häntä taistelussa, ja hän kirjoitti kirjeessä, sanoen, ”Kaikki jotka ovat Afrikasta tulkoot minun luokseni kymmenen vuotiaasta ja sitä vanhemmista; tulkoot he kaikki minun luokseni, ja katso jos hän ei tule, hän on kuoleva, ja kaiken mitä hänellä on, koko kotitaloutensa kanssa, kuningas on vievä.” 30 Ja kaikki muut Afrikan asukkaat kauhistuivat Angeaksen sanoista, ja kaupungista lähti noin kolmesataatuhatta miestä ja poikaa, kymmenen vuotiaasta ylöspäin, ja he saapuivat Angeakselle. 31 Ja kymmenen päivän kuluttua Angeas uudisti taistelunsa Zephoa ja Chittimin lapsia vastaan, ja taistelu oli erittäin suuri ja väkevä heidän välillä. 32 Ja Angeaksen ja Lucuksen sotajoukosta, Zepho lähetti monia haavoittuneista hänen käteensä, noin kaksi tuhatta miestä, ja Sosifar Angeaksen sotajoukon päällikkö kaatui siinä taistelussa. 33 Ja kun Sosifar oli kaatunut, Afrikan joukot käänsivät selkänsä paetakseen, ja he pakenivat, ja Angeas ja hänen veljensä Lucus olivat heidän kanssansa. 34 Ja Zepho ja Chittimin lapset ajoivat heitä takaa, ja he surmasivat heitä edelleen raskaasti tiellä, noin kaksisataa miestä, ja he ajoivat takaa Azdrubalia, Angeaksen poikaa joka oli paennut isänsä kanssa, ja he tappoivat kaksikymmentä hänen miestään tiellä, ja Azdrubal pääsi pakoon Chittimin lapsilta, eivätkä he surmanneet häntä. 35 Ja Angeas ja hänen veljensä Lucus pakenivat muiden miestensä kanssa, ja he pääsivät pakoon ja tulivat Afrikkaan kauhuissaan ja sekasortoisesti, ja Angeas pelkäsi kaikkina päivinä, ettei Zepho Elifaksen poika kävisi sotaan hänen kanssaan.

 

 

64 Rooman ja Egyptin välinen sota

 

1 Ja Bileam, Beorin poika oli siihen aikaan Angeaksen kanssa taistelussa, ja kun hän näki, että Zepho oli ylivoimainen Angeasta vastaan, hän pakeni sieltä ja tuli Chittimiin. 2 Ja Zepho ja Chittimin lapset otti hänet vastaan ​​suurella kunnialla, sillä Zepho tiesi Bileamin viisauden, ja Zepho antoi Bileamille monia lahjoja ja hän jäi hänen tykönsä. 3 Ja kun Zepho oli palannut sodasta, hän käski kaikki Chittimin lapset laskettaviksi, jotka olivat lähteneet taistelemaan hänen kanssaan sotaan, ja katso, ei yhtäkään puuttunut. 4 Ja Zepho iloitsi tästä asiasta, ja hän uudisti kuningaskuntansa, ja piti juhlan kaikille alamaisilleen. 5 Mutta Zepho ei muista Herraa eikä ajatellut, että Herra olisi auttanut häntä taistelussa, ja että Hän oli vapauttanut hänet ja hänen kansansa Afrikan kuninkaan kädestä, vaan vaelsi silti Chittimin lasten ja Esaun lasten pahoilla teillä, palvellen muita jumalia, jotka hänen veljensä Esaun lapset olivat opettaneet hänelle; sen vuoksi sanotaan, ”Jumalattomasta lähtee jumalattomuutta.” 6 Ja Zepho hallitsi turvallisesti kaikkia Chittimin lapsia, mutta ei tuntenut Herraa, joka oli pelastanut hänet ja koko hänen kansansa Afrikan kuninkaan kädestä; ja Afrikan joukot eivät tulleet enää Chittimiin ryöstämään tavalliseen tapaansa, sillä he tiesivät Zepho voimasta, joka oli lyönyt heidät kaikki miekan terällä, niin Angeas pelkäsi Zephoa, Elifaksen poikaa, ja Chittimin lapsia kaikkina päivinä. 7 Siihen aikaan, kun Zepho oli palannut sodasta, ja kun Zepho oli nähnyt, kuinka hän oli ollut ylivoimainen koko Afrikan kansasta ja oli surmannut heidät taistelussa miekan terällä, sitten Zepho neuvotteli Chittimin lasten kanssa, mennäkseen Egyptiin taistelemaan Jaakobin poikien kanssa ja faaraon, Egyptin kuninkaan kanssa. 8 Sillä Zepho kuuli, että Egyptin voimalliset miehet olivat kuolleet ja että Joosef ja hänen veljensä Jaakobin pojat olivat kuolleet, ja että kaikki heidän lapsensa, Israelin lapset jäivät Egyptiin. 9 Ja Zepho päätti mennä taistelemaan heitä ja koko Egyptiä vastaan, ​​kostaakseen hänen veljiensä Esaun lasten aiheen, joita Joosef ja hänen veljensä ja koko Egypti olivat lyöneet Kanaanin maassa, kun he menivät hautaamaan Jaakobia Hebroniin. 10 Ja Zepho lähetti sanansaattajia Hadadin luokse, Bedadin pojan, Edomin kuninkaan, ja kaikkien hänen veljiensä, Esaun lasten luo, sanoen, 11 ”Ettekö sanoneet, että ette tahdo sotia Afrikan kuningasta vastaan, koska hän on teidän liittonne jäsen? katso minä taistelin hänen kanssaan ja löin häntä ja koko hänen kansaansa. 12 Nyt sen tähden olen päättänyt sotia Egyptiä ja Jaakobin lapsia vastaan jotka siellä ovat, ja minä kostan heidän puolestaan siitä mitä Joosef, hänen veljensä ja esi-isät tekivät meille Kanaanin maassa, kun he menivät hautaamaan heidän isäänsä Hebroniin. 13 Nyt siis, jos haluatte tulla luokseni auttamaan minua taistelussa heitä ja Egyptiä vastaan, silloin me olemme kostava meidän veljiemme asian.” 14 Ja Esaun lapset kuulivat Zephon sanoja, ja Esaun lapset kokoontuivat yhteen, erittäin suuri kansa, ja he lähtivät auttamaan Zephoa ja Chittimin lapsia sodassa. 15 Ja Zepho lähetti kaikille idän lapsille ja kaikille Ismaelin lapsille näiden kaltaisilla sanoilla, ja he kokoontuivat ja tulivat auttamaan Zephoa ja Chittimin lapsia sodassa Egyptiä vastaan. 16 Ja kaikki nämä kuninkaat, Edomin kuningas ja idän lapset, ja kaikki Ismaelin lapset, ja Zepho Chittimin kuningas lähtivät eteenpäin ja ryhmittivät kaikki heidän sotajoukkonsa Hebroniin. 17 Ja sotaleiri oli erittäin raskas, ulottuen pituudeltaan kolmen päivämatkan päähän, väkeä lukemattomasti kuin hiekkaa meren rannalla, jota ei voida laskea. 18 Ja kaikki nämä kuninkaat ja heidän joukkonsa menivät alas ja tulivat taistelemaan koko Egyptiä vastaan, ​​ja leiriytyivät yhdessä Pathroksen laaksossa. 19 Ja koko Egypti kuuli heidän sanomansa, ja he myös kokoontuivat yhteen, koko Egyptin maan kansa, ja kaikkien Egyptille kuuluvien kaupunkien ihmiset, noin kolmesataatuhatta miestä. 20 Ja Egyptin miehet lähettivät myös Israelin lapsille, jotka asuivat noina päivinä Goshenin maassa, tulemaan heidän luokseen mennäkseen taistelemaan näiden kuninkaiden kanssa. 21 Ja Israelin miehet kokoontuivat ja olivat noin sataviisikymmentä miestä, ja he lähtivät taisteluun avustaakseen egyptiläisiä. 22 Ja Israelin ja Egyptin miehet lähtivät eteenpäin, noin kolmesataatuhatta miestä ja sataviisikymmentä miestä, ja he menivät taisteluun näitä kuninkaita kohti, ja asettautuivat Goshenin maan ulkopuolelle Pathrosta vastapäätä. 23 Ja egyptiläiset eivät uskoneet Israeliin, että he lähtevät heidän leiriensä kanssa yhdessä sotaan, sillä kaikki egyptiläiset sanoivat, ”Ehkä Israelin lapset luovuttavat meidät Esaun ja Ismaelin lasten käteen, sillä he ovat heidän veljiensä.” 24 Ja kaikki egyptiläiset sanoivat Israelin lapsille, ”Jääkää te tänne yhdessä seisahduspaikkaanne ja me menemme ja taistelemme Esaun ja Ismaelin lapsia vastaan, ja jos nämä kuninkaat voittaisivat meidät, tulkaa sitten yhdessä heidän kimppuunsa auttamaan meitä”, ja Israelin lapset tekivät niin. 25 Ja Zepho, Elifaksen poika, Esaun poika Chittimin kuningas, ja Hadad, Bedadin poika, Edomin kuningas, ja kaikki heidän leirinsä, ja kaikki idän lapset, ja Ismaelin lapset, lukuisasti väkeä kuin hiekkaa, leiriytyivät yhdessä Pathroksen laaksoon Tachpanchesta vastapäätä. 26 Ja Bileam, Beorin poika, syyrialainen, oli siellä Zephon leirissä, koska hän tuli taisteluun Chittimin lasten kanssa, ja Bileam oli mies, korkeasti kunnioitettu Zephon ja hänen miestensä silmissä. 27 Ja Zepho sanoi Bileamille, ”Yritä ennustamalla saada tietää meidän puolestamme, kuka tulee voittamaan taistelun, me tai egyptiläiset.” 28 Ja Bileam nousi ja harjoitti ennustamisen toimia, ja hän oli taitava sen tuntemisessa, mutta hän oli hämmentynyt ja työ tuhoutui hänen kädessään. 29 Ja hän yritti uudelleen, mutta se ei onnistunut, ja Bileam epätoivoisena jätti sen eikä saanut sitä valmiiksi, sillä tämä oli Herralta, saattaakseen Zephon ja hänen kansansa kaatumaan Israelin lasten käteen, jotka olivat luottaneet Herraan, heidän esi-isiensä Jumalaan, sodassaan. 30 Ja Zepho ja Hadad panivat joukkonsa taistelujärjestykseen, ja kaikki egyptiläiset menivät yksin heitä vastaan, noin kolmesataatuhatta miestä, eikä yksikään Israelin mies ollut heidän kanssaan. 31 Ja kaikki egyptiläiset taistelivat näiden kuninkaiden kanssa Pathrosta ja Tachpanchesia vastapäätä, ja taistelu oli kovaa egyptiläisiä vastaan. 32 Ja kuninkaat olivat vahvempia kuin egyptiläiset siinä taistelussa, ja noin satakahdeksankymmentä miestä Egyptistä kaatui sinä päivänä, ja noin kolmekymmentä miestä kuninkaan sotajoukoista, ja kaikki Egyptin miehet pakenivat kuninkaiden edestä, niin Esaun ja Ismaelin lapset ajoivat takaa egyptiläisiä, jatkaen heidän surmaamistaan siihen paikkaan saakka, missä oli Israelin lasten leiri. 33 Ja kaikki egyptiläiset huusivat Israelin lapsille, sanoen, ”Kiirehtikää meille ja auttakaa meitä ja pelastakaa meidät Esaun, Ismaelin ja Chittimin lasten kädestä. 34 Ja sataviisikymmentä miestä Israelin lapsista juoksi asemastaan näiden kuninkaiden leireihin, ja Israelin lapset huusivat Herraa, heidän Jumalaansa, pelastaakseen heidät. 35 Ja Herra kuuli Israelia, ja Herra antoi kaikki näiden kuninkaan miehet heidän käteensä, ja Israelin lapset taistelivat näitä kuninkaita vastaan, ja Israelin lapset surmasivat noin neljätuhatta kuninkaan miehistä. 36 Ja Herra syöksi suuren sekasorron kuninkaiden leiriin, niin että Israelin lasten pelko lankesi heidän päällensä. 37 Ja kaikki kuninkaan sotajoukot pakenivat Israelin lasten edestä ja Israelin lapset ajoivat heitä takaa jatkaen heidän surmaamistaan ​​Kuusin maan rajoille saakka. 38 Ja Israelin lapset tappoivat heistä tien päällä vielä kaksi tuhatta miestä, eikä Israelin lapsista yksikään kaatunut. 39 Ja kun egyptiläiset näkivät, että Israelin lapset olivat taistelleet niin harvojen miesten kanssa kuninkaita vastaan, ja että taistelu oli niin ankaraa heitä vastaan, 40 Kaikki egyptiläiset pelkäsivät kovasti elämäänsä voimakkaan taistelun vuoksi, ja koko Egypti pakeni, jokainen mies piiloutui ryhmittyneistä joukoista, ja he piiloutuivat tielle, ja jättivät israelilaiset taistelemaan. 41 Ja Israelin lapset langettivat hirvittävän iskun kuninkaiden miesten päälle, ja he palasivat heidän luotaan, kun he olivat ajaneet heidät Kuusin maan rajalle. 42 Ja koko Israel tiesi asian, minkä Egyptin miehet olivat heille tehneet, että he olivat paenneet heidän luotaan taistelussa, ja olivat jättäneet heidät taistelemaan yksin. 43 Niin myös Israelin lapset toimivat ovelasti, ja kun Israelin lapset palasivat taistelusta, he löysivät muutamia egyptiläisiä tieltä ja surmasivat heidät siellä. 44 Ja kun he tappoivat heidät, he sanoivat heille nämä sanat: 45 ”Miksi lähditte meidän luotamme ja jätitte meidät, vähäisen kansan, sotimaan näitä kuninkaita vastaan jotka olivat suurena väkenä lyömässä meitä, että voisitte sillä pelastaa omat sielunne?” 46 Ja joistakin, jotka israelilaiset tapasivat tiellä, Israelin lapset puhuivat keskenään, sanoen, ”Surmaa, surmaa, sillä hän on ismaelilainen, tai edomilainen, tai Chittimin lapsista”, ja he astuivat hänen päällensä ja tappoivat hänet, ja he tiesivät hänen olevan egyptiläinen. 47 Ja Israelin lapset tekivät nämä asiat ovelasti egyptiläisiä vastaan, koska he olivat hylänneet ne taistelussa ja olivat paenneet heidän luotansa. 48 Ja ​​Israelin lapset surmasivat Egyptin miehiä tien päällä tällä tavalla, noin kaksisataa miestä. 49 Ja kaikki Egyptin miehet näkivät sen pahan, jonka Israelin lapset olivat tehneet heille, niin koko Egypti pelkäsi suuresti Israelin lapsia, sillä he olivat nähneet heidän suuren voimansa, eikä yksikään mies heistä ollut kaatunut. 50 Niin kaikki Israelin lapset palasivat ilolla tietään Gosheniin, ja muu Egypti palasi kukin mies paikkaansa.

 

 

65 Israelilaiset orjuutettuina

 

1 Ja näiden tapahtumien jälkeen tapahtui, että kaikki faaraon, Egyptin kuninkaan neuvonantajat ja kaikki Egyptin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat kuninkaan eteen ja kumarsivat alas maahan, ja he istuivat hänen eteensä. 2 Ja Egyptin neuvonantajat ja vanhimmat puhuivat kuninkaalle, sanoen, 3 ”Katso Israelin lasten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me, ja sinä tiedät kaiken pahan, jonka he tekivät meille tiellä, kun palasimme taistelusta. 4 Ja sinä olet nähnyt myös heidän väkevän voimansa, sillä tämä voima on heille heidän isiltänsä, sillä vain muutama mies seisoi lukuisaa joukkoa vastaan ​​kuin hiekkaa, ja surmasi heitä miekan terällä, ja heistä yksikään ei kaatunut, niin että jos he olisivat olleet lukuisampia, he olisivat silloin tuhonneet ne kokonaan. 5 Nyt siis neuvo meille mitä tehdä heidän kanssaan, kunnes hävitämme heidät vähitellen keskuudestamme, etteivät he tule liian lukuisaksi meille maassa. 6 Sillä jos Israelin lapset kasvavat maassa, heistä tulee este meille, ja jos mikä tahansa sota syttyisi, he suurella voimallansa liittäisivät vihollisemme meitä vastaan, ja taistelisivat meitä vastaan, tuhoaisivat meidät maasta ja lähtisivät pois siitä.” 7 Niin kuningas vastasi Egyptin vanhimmille ja sanoi heille, ”Tämä on Israelia vastaan ​​neuvottu suunnitelma, josta emme poistu, 8 Katso maassa ovat Pithom ja Rameses, linnoittamattomat kaupungit taistelua vastaan, se sopii teille ja meille rakentaa niitä, ja linnoittaa ne. 9 Nyt siis menkää te myös ja toimikaa ovelasti heitä kohtaan, ja julistakaa ääni Egyptissä ja Goshenissa kuninkaan käskystä, sanoen, 10 ”Kaikki te Egyptin miehet, Goshenin, Pathroksen ja kaikki heidän asukkaansa! kuningas on käskenyt meitä rakentamaan Pithom ja Rameses, ja linnoittamaan ne taistelua varten; joka on teidän keskuudestanne kaikesta Egyptistä, Israelin lapsista ja kaikista kaupunkien asukkaista, jotka ovat halukkaita rakentamaan kanssamme, saavat jokainen hänen palkkansa päivittäin kuninkaan määräyksestä”; joten menkää te ensimmäisinä ja toimikaa viisaasti, ja kokoontukaa ja tulkaa Pithomiin ja Ramesekseen rakentamaan. 11 Ja rakentaessanne, saattakaa tämän kaltainen julistus toimitettavaksi kaikkialla Egyptissä joka päivä kuninkaan käskystä. 12 Ja kun jotkut Israelin lapsista tulevat rakentamaan teidän kanssanne, antakaa heille heidän päivittäinen palkkansa muutaman päivän ajan. 13 Ja sen jälkeen, kun he ovat rakentaneet teidän kanssanne päivittäisen palkkansa puolesta, vetäytykää pois heistä päivittäin yksi kerrallaan salassa, ja sitten te nousette ylös ja tulette heidän tehtävänantajikseen ja virkamiehiksi, ja jätätte heidät myöhemmin rakentamaan ilman palkkoja, ja jos he kieltäytyisivät, sitten pakottakaa heidät kaikella voimallanne rakentamaan. 14 Ja jos teette tämän niin meidän käy hyvin vahvistamalla maatamme Israelin lapsia vastaan, sillä rakentamisen ja työn väsymyksen vuoksi, Israelin lapset vähentyvät, koska te pidätätte heidät vaimoistaan päivästä päivään.” 15 Ja kaikki Egyptin vanhimmat kuulivat kuninkaan neuvon, ja neuvo näytti hyvältä heidän silmissään ja faaraon palvelijoiden silmissä, ja koko Egyptin silmissä, ja he tekivät kuninkaan sanan mukaan. 16 Ja kaikki palvelijat menivät pois kuninkaan luota, ja he saattoivat julistuksen tiettäväksi koko Egyptissä, Tachpanchesissa ja Goshenissa, sekä kaikissa kaupungeissa, jotka ympäröivät Egyptiä, sanoen, 17 ”Olette nähneet mitä Esaun ja Ismaelin lapset tekivät meille, jotka tulivat sotaan meitä vastaan ​​ja halusivat tuhota meidät. 18 Nyt sen tähden kuningas käski meitä linnoittamaan maata, rakentamaan Pithomin ja Rameseksen kaupungit, ja linnoittamaan ne taistelua varten, jos he tulisivat jälleen meitä vastaan. 19 Kuka tahansa teistä kaikesta Egyptistä ja Israelin lapsista tulee rakentamaan meidän kanssamme, hän on saava päiväpalkkansa kuninkaan kautta, niin kuin hänen käskynsä on meille.” 20 Ja kun Egypti ja kaikki Israelin lapset kuulivat kaiken, mitä faaraon palvelijat olivat puhuneet, saapui egyptiläisistä, ja Israelin lapsia rakentamaan faaraon palvelijoiden kanssa, Pithomia ja Ramesesta, mutta yksikään Leevin lapsista ei tullut veljiensä kanssa rakentamaan. 21 Ja kaikki faaraon palvelijat ja hänen päämiehensä tulivat aluksi petollisesti rakentamaan koko Israelin kanssa kuin päiväpalkkaisina työntekijöinä, ja he antoivat aluksi Israelille heidän päivittäisen palkkansa. 22 Ja faaraon palvelijat rakensivat koko Israelin kanssa, ja työskentelivät siinä työssä Israelin kanssa kuukauden ajan. 23 Ja kuukauden lopussa, kaikki faaraon palvelijat alkoivat päivittäin vetäytyä salaa Israelin kansasta. 24 Ja Israel jatkoi työtä siihen aikaan, mutta he silloin saivat päivittäisen palkkansa, koska muutamat Egyptin miehistä olivat vielä tekemässä työtä Israelin kanssa tuolloin; sen vuoksi egyptiläiset antoivat Israelille heidän palkkansa niinä päivinä, jotta he, heidän egyptiläiset työtoverinsa, saattoivat myös ottaa maksun työstään. 25 Ja vuoden ja neljän kuukauden kuluttua kaikki egyptiläiset olivat vetäytyneet Israelin lapsista, niin että Israelin lapset olivat jääneet yksin harjoittamaan työtä. 26 Ja sen jälkeen, kun kaikki egyptiläiset olivat vetäytyneet Israelin lapsista, he palasivat ja heistä tuli sortajia ja virkamiehiä heidän ylitseen, ja jotkut heistä seisoivat Israelin lasten yläpuolella tehtävän antajina, saadakseen heiltä kaiken mitä he antoivat heille palkaksi heidän työstänsä. 27 Ja egyptiläiset tekivät tällä tavalla Israelin lapsille päivästä päivään, vaivatakseen heidän työssään. 28 Ja kaikki Israelin lapset olivat yksin kytketty työhön, ja egyptiläiset pidättäytyivät maksamasta mitään palkkaa Israelin lapsille siitä ajasta lähtien. 29 Ja kun jotkut Israelin miehistä kieltäytyivät tekemästä työtä palkkojen vuoksi joita ei oltu annettu heille, sitten orjuuttajat, faaraon palvelijat painostivat heitä ja löivät heitä voimakkain iskuin, ja saivat heidät palaamaan väkisin, työskentelemään veljiensä kanssa; näin kaikki egyptiläiset tekivät Israelin lapsille kaikkina päivinä. 30 Ja kaikki Israelin lapset pelkäsivät suuresti egyptiläisiä tässä asiassa, ja kaikki Israelin lapset palasivat ja työskentelivät yksin ilman palkkaa. 31 Ja Israelin lapset rakensivat Pithomin ja Rameseksen. Ja kaikki Israelin lapset tekivät työtä, jotkut tekivät tiiliä, ja toiset rakensivat, ja Israelin lapset rakensivat ja vahvistivat koko Egyptin maata ja sen muureja, ja Israelin lapset olivat kytketty työhön moniksi vuosiksi, kunnes tuli aika, jolloin Herra muisti heitä ja toi heidät pois Egyptistä. 32 Mutta Leevin lapset eivät olleet työssä Israelin veljien kanssa, alusta siihen päivään, jona he lähtevät Egyptistä. 33 Sillä kaikki Leevin lapset tiesivät, että egyptiläiset olivat puhuneet kaikki nämä sanat petollisesti israelilaisille, siksi Leevin lapset pidättäytyivät lähestymästä työtä veljiensä kanssa. 34 Ja egyptiläiset eivät ohjanneet heidän huomiotansa saamaan Leevin lapset työhön jälkeenpäin, koska he eivät olleet veljiensä kanssa alussa, siksi egyptiläiset jättivät heidät rauhaan. 35 Ja Egyptin miesten kädet olivat ohjautuneet jatkuvasti Israelin lasten ankaruuteen ​​siinä työssä, ja egyptiläiset laittoivat Israelin lapset työskentelemään täsmällisesti. 36 Ja egyptiläiset katkeroittivat Israelin lasten elämää kovalla työllä, laastilla ja tiilillä, sekä kaikenlainen työllä vainiolla. 37 Ja Israelin lapset kutsuivat Melolia Egyptin kuningasta ”Meror, Egyptin kuningas”, koska hänen päivinään egyptiläiset olivat katkeroittaneet heidän elämänsä kaikenlaisella työllä. 38 Ja kaiken työn jonka egyptiläiset teettivät Israelin lapsilla, he vaativat tarkasti, sortaakseen Israelin lapsia, mutta sitä enemmän kuin he sortivat heitä, sitä enemmän he lisääntyivät ja kasvoivat, ja egyptiläiset tulivat surullisiksi Israelin lasten tähden.

 

 

66 Miespuoliset israelilaiset vauvat surmataan

2363 AM – Edom annettiin Samlahille

1 Siihen aikaan kuoli Hadad Bedadin poika Edomin kuningas, ja Samlah Mesrekahista, idän lasten maasta, hallitsi hänen sijaansa. 2 Egyptin kuninkaan faaraon hallituksen kolmantenatoista vuotena, joka oli satakaksikymmentäviides vuosi israelilaisten menosta alas Egyptiin, Samlah oli hallinnut Edomia kahdeksantoista vuotta. 3 Ja kun hän hallitsi, hän johti joukkonsa menemään ja taistelemaan Zephoa Elifaksen poikaa ja Chittimin lapsia vastaan, koska he olivat käyneet sotaa Afrikan kuningasta Angeasta vastaan, ja he tuhosivat koko hänen armeijansa. 4 Mutta hän ei ollut liittynyt hänen kanssaan, sillä Esaun lapset estivät hänet, sanoen, ”Hän oli heidän veljensä”, niin Samlah kuuli Esaun lasten ääntä, ja kääntyi takaisin kaikkien sotajoukkojensa kanssa Edomin maahan, eikä jatkanut taistelemaan Zephoa, Elifaksen poikaa vastaan. 5 Ja faarao, Egyptin kuningas, kuuli tämän asian, sanoen, ”Samlah Edomin kuningas on päättänyt taistella Chittimin lapsia vastaan, ja myöhemmin hän tulee taistelemaan Egyptiä vastaan.” 6 Ja kun egyptiläiset kuulivat tämän asian, he kasvattivat työtä Israelin lasten päällä, etteivät israelilaiset tekisi heille samoin kuin he tekivät sodassa Esaun lasten kanssa Hadadin päivinä. 7 Niin egyptiläiset sanoivat Israelin lapsille, ”Kiirehtikää ja tehkää teidän työnne, ja viimeistelkää tehtävänne, ja vahvistakaa maa, etteivät teidän veljenne Esaun lapset tulisi taistelemaan meitä vastaan, sillä teidän takianne he tahtovat tulla meitä vastaan.” 8 Ja Israelin lapset tekivät Egyptin miesten työt päivästä päivään, ja egyptiläiset sortivat Israelin lapsia vähentääkseen heitä maassa. 9 Mutta kun egyptiläiset lisäsivät työtä Israelin lasten päällä, niin myös Israelin lapset kasvoivat ja lisääntyivät, ja koko Egypti oli täynnä Israelin lapsia. 10 Ja satakaksikymmentäviidentenä vuotena Israelin menosta alas Egyptiin, kaikki egyptiläiset näkivät, ettei heidän neuvonsa ollut menestynyt Israelia vastaan, vaan että he lisääntyivät ja kasvoivat, ja Egyptin maa ja Goshenin maa täyttyivät Israelin lapsista. 11 Niin kaikki Egyptin vanhimmat ja sen viisaat miehet tulivat kuninkaan eteen ja kumarsivat hänelle ja istuivat hänen eteensä. 12 Ja kaikki Egyptin vanhimmat ja sen viisaat miehet sanoivat kuninkaalle, ”Eläköön kuningas ikuisesti; sinä neuvoit meille neuvoja Israelin lapsia vastaan, ja me teimme heille kuninkaan sanan mukaan. 13 Mutta työteon lisäämisen suhteessa he lisääntyivät ja kasvoivat maassa, ja katso koko maa on täynnä heitä. 14 Nyt sen vuoksi meidän herramme ja kuninkaamme, koko Egyptin silmät ovat sinua kohtaan antaaksesi heille neuvoja sinun viisaudestasi, joilla he voivat olla ylivoimaisia Israelista ja tuhota heidät, tai vähentää heitä maasta”; ja kuningas vastasi heille sanoen, ”Antakaa te neuvo tässä asiassa jotta tiedämme mitä tehdä heille.” 15 Ja virkamies, eräs kuninkaan neuvonantajista, jonka nimi oli Job, Mesopotamiasta, Uzin maasta, vastasi kuninkaalle, sanoen, 16 ”Jos kuningasta miellyttävää, kuulkoon hän palvelijansa neuvon”, ja kuningas sanoi hänelle, ”Puhu”. 17 Ja Job puhui kuninkaan edessä, ruhtinasten, ja kaikkien Egyptin vanhimpien edessä, sanoen, 18 ”Katso kuninkaan neuvo jonka hän aikaisemmin neuvoi näkökulmasta Israelin lasten työhön, on erittäin hyvä, eikä sinun pidä poistaa heiltä sitä työtä ikuisesti. 19 Mutta tämä on neuvo, jonka avulla voit vähentää heitä, jos se kuninkaasta vaikuttaa hyvältä sortaa heitä. 20 Katso me olemme pitkään pelänneet sotaa, ja me sanoimme, ”Kun Israel tulee hedelmälliseksi maassa, he ajavat meidät pois maasta, jos sota sattuisi.” 21 Jos kuningasta miellyttää, anna kuninkaallisen asetuksen päästä esiin, ja kirjoitettakoon  se Egyptin lakeihin jota ei kumota, että ”jokainen miespuolinen israelilaisille syntynyt lapsi, hänen verensä vuodatettakoon maahan.” 22 Ja kun teet tämän, milloin kaikki Israelin miespuoliset lapset ovat kuolleet, heidän sotiensa pahuus loppuu; tehköön kuningas niin ja lähettäköön kaikille hebrealaisille kätilöille ja määrätkää heitä tässä asiassa toteuttamaan sitä”; niin asia miellytti kuningasta ja ruhtinaita, ja kuningas teki Jobin sanan mukaan. 23 Ja kuningas lähetti kutsuttaviksi hebrealaiset kätilöt, joista erään nimi oli Sefra, ja toisen nimi Puua. 24 Ja kätilövaimot tulivat kuninkaan eteen, ja seisoivat hänen läsnäolossaan. 25 Ja kuningas sanoi heille, ”Kun teette kätilön tehtäviä hebrealaisille naisille, ja näette heidät jakkaroilta, jos se on poika, silloin teidän pitää tappaa hänet, mutta jos se on tytär, niin hän saa elää. 26 Mutta jos ette tee tätä asiaa, niin minä tulen polttamaan teidät ja koko talonne tulella.” 27 Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa eivätkä kuunnelleet Egyptin kuningasta eikä hänen sanojaan, ja kun hebrealainen nainen synnytti esiin kätilölle pojan tai tyttären, silloin kätilö teki kaiken lapselle tarpeellisen ja antoi sen elää; näin kätilöt tekivät kaikkina päivinä. 28 Ja tämä asia kerrottiin kuninkaalle, ja hän lähetti ja kutsui kätilöt ja hän sanoi heille, ”Miksi olette tehneet tämän asian ja säästäneet lapset elävinä?” 29 Ja kätilöt vastasivat ja puhuivat yhdessä kuninkaan edessä, sanoen, 30 ”Älköön kuningas ajatelko, että hebrealaiset vaimot ovat kuin egyptiläisten vaimot, sillä kaikki Israelin lapset ovat hyvinvoivia, ja ennen kuin kätilö tulee heidän luokseen, he ovat jo synnyttäneet, ja meille sinun palvelijattarinasi, he eivät ole moniin päiviin synnyttäneet, sillä kaikki hebrealaiset naiset ovat heidän omina kätilöinään, koska he ovat terveitä.” 31 Ja faarao kuuli heidän sanansa ja uskoi heitä tässä asiassa, ja kätilöt menivät pois kuninkaan luota, ja Jumala suhtautui heihin hyvin, ja kansa lisääntyi ja kasvoi valtavasti.

 

67 Mirjam syntyi

 

1 Egyptin maassa oli mies Leevin siemenestä, jonka nimi oli Amram, Kehatin poika, Leevin poika, Israelin poika. 2 Ja tämä mies meni ja otti vaimon, nimeltään Jochebed, Leevin tyttären, ja hän oli satakaksikymmentäkuusi vuotta vanha, ja hän yhtyi häneen.

 

2364 AM - Mirjam syntyi

3 Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti tyttären, ja hän antoi hänelle nimen Mirjam, koska niinä päivinä egyptiläiset olivat katkeroittaneet Israelin lasten elämät.

 

2365 AM - Aaron syntyi

4 Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja hän kutsui hänen nimekseen Aaron, sillä hänen hedelmöittymisensä päivinä faarao alkoi vuodattaa Israelin miespuolisten lasten verta.

 

2367 AM - Zepho kuoli

5 Niinä päivinä kuoli Zepho, Elifaksen poika, Esaun poika, Chittimin kuningas, ja Janeas hallitsi hänen sijaansa. 6 Ja aika jonka Zepho hallitsi Chittimin lapsia, oli viisikymmentä vuotta, ja hän kuoli ja hänet haudattiin Nabnan kaupunkiin Chittimin maassa. 7 Ja Janeas, yksi Chittimin lasten mahtavista miehistä, hallitsi hänen jälkeensä ja hän hallitsi viisikymmentä vuotta. 8 Ja tapahtui Chittimin kuninkaan kuoleman jälkeen, että Bileam, Beorin poika, pakeni Chittimin maasta, ja meni ja tuli Egyptiin faaraon, Egyptin kuninkaan luo. 9 Ja faarao otti hänet vastaan ​​suurella kunnialla, koska hän oli kuullut hänen viisaudestaan, ja hän antoi hänelle lahjoja, teki hänestä neuvonantajan, ja korotti häntä. 10 Ja Bileam asui Egyptissä, kunniassa kaikkien kuninkaan aatelisten kanssa, ja aateliset ylensivät häntä, koska he kaikki halusivat oppia hänen viisauttansa.

 

2369 AM - Faarao uneksii lapsesta

11 Ja satakolmekymmenentenä vuotena Israelin menosta alas Egyptiin, faarao näki unta, että hän istui kuninkaallisella valtaistuimellaan, ja nosti silmänsä ja näki vanhan miehen seisovan hänen edessään, ja vanhan miehen käsissä olivat vaa’at, kauppiaiden käyttämiä vaakoja. 12 Ja vanha mies otti vaa’at ja ripusti ne faaraon eteen. 13 Ja vanha mies otti kaikki Egyptin vanhimmat ja kaikki sen aateliset ja suuret miehet, ja hän sitoi heidät yhteen ja asetti heidät yhteen vaakaan. 14 Ja hän otti maitoa imevän kilin ja laittoi sen toiseen vaakaan, ja kili kallisti kaikki. 15 Ja faarao hämmästyi tästä pelottavasta näystä, miksi kilin piti painaa kaikkien ylitse, ja faarao heräsi ja katso se oli uni. 16 Ja faarao nousi aikaisin aamulla ja kutsui kaikki palvelijansa ja kertoi heille unen, ja miehet pelkäsivät suuresti. 17 Ja kuningas sanoi kaikille viisailleen, ”Tulkitkaa minä rukoilen teitä uni jonka minä näin, jotta voisin tietää sen.” 18 Ja Bileam, Beorin poika, vastasi kuninkaalle ja sanoi hänelle, ”Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin suurta onnettomuutta, joka kohoaa Egyptiä vastaan viimeisinä päivinä. 19 Sillä Israelille tulee syntymään poika, joka tuhoaa kaiken Egyptin ja sen asukkaat, ja vie israelilaiset pois Egyptistä väkevällä kädellä. 20 Nyt sen tähden, oi kuningas, ota neuvo tässä asiassa, jotta voit tuhota Israelin lasten toivon ja heidän odotuksensa, ennen kuin tämä paha nousee Egyptiä vastaan.” 21 Ja kuningas sanoi Bileamille, ”Ja mitä me teemme Israelille? totisesti tietyllä tavalla me ensin neuvottelimme heitä vastaan, emmekä voineet voittaa heitä. 22 Nyt siis anna myös heitä vastaan ​​neuvoja, joiden avulla voimme hallita heitä.” 23 Ja Bileam vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Lähetä nyt ja kutsu kaksi neuvonantajaasi, niin näemme, mitä heidän neuvonsa on tässä asiassa ja sitten palvelijasi puhuu.” 24 Ja kuningas lähetti ja kutsui kaksi neuvonantajaansa Reuelin midianilaisen ja uzilaisen Jobin, ja he tulivat ja istuivat kuninkaan edessä. 25 Ja kuningas sanoi heille, ”Katso te olette molemmat kuulleet unen, jonka olen nähnyt, ja sen tulkinnan; nyt siksi antakaa neuvo ja tietäkää ja nähkää, mitä Israelin lapsille on tehtävä, jotta voimme voittaa heidät, ennen kuin heidän pahuutensa ilmaantuu meitä vastaan.” 26 Ja Reuel midianilainen vastasi kuninkaalle ja sanoi, ”Eläköön kuningas, eläköön kuningas ikuisesti. 27 Jos kuninkaasta tuntuu hyvältä, luopukoon hän hebrealaisista ja jättäköön heidät, älköön hän ojentako kättänsä heitä vastaan. 28 Sillä nämä ovat ne jotka Herra valitsi vanhoina päivinä, ja otti perintöosakseen kaikkien maailman kansakuntien ja maan kuninkaiden joukosta; ja kuka on sellainen, joka ojensi kätensä heitä vastaan jäämällä rankaisematta, jolle heidän Jumalansa ei kostanut? 29 Totisesti sinä tiedät, että kun Abraham meni alas Egyptiin, faarao, entinen Egyptin kuningas, näki hänen vaimonsa Sarahin, ja otti hänet vaimoksi, koska Abraham sanoi, ”Hän on minun siskoni”, sillä hän pelkäsi, ettei Egyptin miehet tappaisi häntä vaimonsa tähden. 30 Ja kun Egyptin kuningas oli ottanut Sarahin, silloin Jumala löi häntä ja hänen kotitalouttaan raskailla vitsauksilla, kunnes hän palautti hänen vaimonsa Sarahin Abrahamille, sitten hän parani. 31 Ja Abimelekiä gerarilaista, filistealaisten kuningasta, Jumala rankaisi Abrahamin vaimon Sarahin vuoksi, pysäyttämällä jokaisen kohdun ihmisestä eläimeen. 32 Kun heidän Jumalansa tuli Abimelekille yöllisessä unessa ja kauhistutti hänet, jotta hän palauttaisi Abrahamille Sarahin, jonka hän oli ottanut, ja sen jälkeen koko Gerarin kansaa rangaistiin Sarahin vuoksi, ja Abraham rukoili Jumalaansa heidän puolestaan, ja hän vetosi Häneen, ja Hän paransi heidät. 33 Ja Abimelek pelkäsi kaikkea tätä pahaa, joka tuli hänen ja hänen kansansa päälle, ja hän palautti Abrahamille hänen vaimonsa Sarahin, ja antoi hänelle mukaan monia lahjoja. 34 Hän teki niin myös Iisakille, kun hän oli ajanut hänet pois Gerarista, ja Jumala oli tehnyt hänelle ihmeellisiä asioita, että kaikki Gerarin vesivirrat kuivuivat, ja niiden hedelmälliset puut eivät tuottaneet esiin. 35 Kunnes Abimelek Gerarista, ja yksi hänen ystävänsä Ahuzzath, ja hänen sotajoukkonsa päällikkö Pichol, menivät hänen luokseen ja he taipuivat ja kumarsivat hänen edessään maahan. 36 Ja he pyysivät häntä rukoilemaan heidän puolestaan, ja hän rukoili Herraa heidän puolestaan, ja hän vetosi Herraan ja Hän paransi heidät. 37 Myös Jaakob, tavallinen mies, vapautettiin rehellisyytensä kautta veljensä Esaun kädestä, ja hänen äitinsä veljen, syyrialaisen Labanin kädestä, joka oli tavoitellut hänen henkeänsä; samoin kaikkien Kanaanin kuninkaiden kädestä, jotka olivat kokoontuneet yhteen häntä ja hänen lapsiaan vastaan ​​tuhoamaan heidät, ja Herra vapautti heidät pois heidän käsistään, niin että he kääntyivät heidän päällensä ja surmasivat heitä, sillä kuka on koskaan ojentanut kätensä heitä vastaan ​​rankaisematta? 38 Totisesti aikaisempi faarao, sinun isäsi isä, nosti Joosefin Jaakobin pojan kaikkien Egyptin maan ruhtinaitten yläpuolelle, kun hän näki hänen viisautensa, sillä viisautensa kautta hän pelasti kaikki maan asukkaat nälänhädästä. 39 Sen jälkeen hän määräsi Jaakobin ja hänen lapsensa tulemaan alas Egyptiin, jotta heidän hyveensä ansiosta, Egyptin maa ja Goshenin maa vapautuisi nälänhädästä. 40 Nyt sen tähden, jos sinun silmissäsi näyttää hyvältä, lakkaa tuhoamasta Israelin lapsia, mutta jos ei ole sinun tahtoasi, että he asuvat Egyptissä, lähetä heidät täältä, jotta he voivat mennä Kanaanin maahan, maahan, jossa heidän esi-isänsä asuivat muukalaisina.” 41 Ja kun faarao kuuli Jethron sanat, hän vihastui kovasti häneen, niin että hän nousi häpeässä kuninkaan läsnäolosta, ja meni Midianiin, hänen maahansa, ja otti Joosefin sauvan mukaansa. 42 Ja kuningas sanoi uzilaiselle Jobille, ”Mitä sinä sanot Job, ja mikä on sinun neuvosi hebrealaisia koskien?” 43 Niin Job sanoi kuninkaalle, ”Katso kaikki maan asukkaat ovat sinun vallassasi, tehköön kuningas niin kuin hyvältä näyttää hänen silmissään.” 44 Ja kuningas sanoi Bileamille, ”Mitä sinä sanot, Bileam, puhu sinun sanasi, että kuulemme sen.” 45 Ja Bileam sanoi kuninkaalle, ”Kaikesta, mitä kuningas on neuvonut hebrealaisia ​​vastaan, ​​heidät vapautetaan, eikä kuningas kykene voittamaan heitä millään neuvolla. 46 Sillä jos ajattelet vähentää heitä palavalla tulella, et voi olla ylivoimainen heistä, sillä totisesti heidän Jumalansa pelasti heidän isänsä Abrahamin kaldealaisten Urista; ja jos ajattelette tuhota heidät miekalla, totisesti heidän isänsä Iisak vapautettiin siitä, ja pässi asetettiin hänen sijaansa. 47 Ja jos ajattelet kovalla ja ankaralla työllä vähentää heitä, sinä et menesty edes tässä, sillä heidän isänsä Jaakob palveli Labania kaikenlaisessa kovassa työssä, ja menestyi. 48 Nyt siis, oi kuningas, kuule minun sanani, sillä tämä on neuvo, joka on neuvottu heitä vastaan, jonka kautta sinä olet ylivoimainen heistä, ja mistä sinun ei pitäisi väistyä. 49 Jos kuningasta miellyttää määrätköön kaikki heidän lapsensa, jotka syntyvät tästä päivästä eteenpäin, heitettäväksi veteen, sillä tämän kautta sinä voit pyyhkiä pois heidän nimensä, sillä ketään heistä, eikä heidän isäänsä, ole koeteltu tällä tavalla.” 50 Ja kuningas kuuli Bileamin sanat, ja asia miellytti kuningasta ja ruhtinaita, ja kuningas teki Bileamin sanan mukaan. 51 Ja kuningas käski julistuksen julistettavaksi ja lain täytettäväksi kaikkialla Egyptin maassa, sanoen, ”Jokainen hebrealaisille syntynyt poikalapsi tästä päivästä eteenpäin on heitettävä veteen.” 52 Ja faarao kutsui kaikki palvelijansa, sanoen, ”Menkää nyt ja etsikää koko Goshenin maassa, missä Israelin lapset ovat, ja katsokaa, että jokainen hebrealaisille syntynyt poika heitetään jokeen, mutta jokaisen tyttären antakaa elää.” 53 Ja kun Israelin lapset kuulivat tämän asian jonka faarao oli käskenyt, heittää miespuoliset lapset jokeen, jotkut kansasta erosivat vaimoistaan ​​ja toiset pitivät heistä kiinni. 54 Ja siitä päivästä eteenpäin, kun synnytyksen aika koitti niille Israelin vaimoille, jotka olivat jääneet aviomiehensä luo, he lähtivät vainiolle synnyttämään siellä, ja he synnyttivät vainiolla, ja jättivät lapsensa vainiolle ja palasivat kotiin. 55 Ja Herra joka oli vannonut heidän esi-isilleen lisäävänsä heitä, lähetti yhden Hänen palvelevista enkeleistään, jotka ovat taivaassa pesemään jokaisen lapsen vedellä, voitelemaan ja kapaloimaan sen ja laittamaan sen käsiin kaksi sileää kiveä, joista toisesta se imi maitoa ja toisesta hunajaa, ja Hän saattoi sen hiukset kasvamaan polviin, joilla se saattoi peittää itsensä; lohduttaakseen sitä ja tarrautuakseen niihin, laupeutensa kautta sitä kohtaan. 56 Ja kun Jumala tunsi myötätuntoisesti heistä ja halusi lisätä heitä maan pinnan päällä, Hän käski Hänen maapalloansa vastaanottamaan heidät säilytettäväksi heidät siinä, kunnes he kasvoivat, minkä jälkeen maa avasi suunsa ja oksensi heidät esiin, ja heitä kasvoi kaupungista kuin yrttejä maasta ja kuin metsän ruohoa, ja he palasivat kukin perheensä luokse ja hänen isänsä taloon ja he jäivät heidän luokseen. 57 Ja Israelin lasten vauvat olivat maan päällä kuin pellon yrtti, Jumalan armon kautta heitä kohtaan. 58 Ja kun kaikki egyptiläiset näkivät tämän asian, he lähtivät kukin omalle pellolleen härkäparinsa ja auransa kanssa, ja he kyntivät sen niin kuin kynnetään maata siemenaikana. 59 Ja kun he kyntivät he eivät pystyneet satuttamaan Israelin lasten imeväisiä, niin kansa lisääntyi ja kasvoi erittäin paljon. 60 Ja faarao määräsi virkamiehensä päivittäin menemään Gosheniin etsimään Israelin lasten vauvoja. 61 Ja kun he olivat etsineet ja löytäneet yhden, he riistivät sen äitinsä rinnalta väkivallalla, ja heittivät sen jokeen, mutta naispuolisen lapsen he jättivät äitinsä kanssa; näin egyptiläiset tekivät kaikille israelilaisille kaikkina päivinä.

 

 

68 Mooses syntyy

1 Ja siihen aikaan Jumalan Henki oli Mirjamin yllä, Amramin tyttären, Aaronin siskon, ja hän meni ulos ja profetoi talosta, sanoen, ”Katso poika syntyy meille minun isästäni ja äidistäni tällä kertaa, ja hän tulee pelastamaan Israelin Egyptin käsistä.” 2 Ja kun Amram kuuli tyttärensä sanat, hän meni ja otti vaimonsa takaisin taloon, sen jälkeen, kun hän oli ajanut hänet pois siihen aikaan, jolloin faarao käski Jaakobin huoneen jokaisen poikalapsen heitettäväksi veteen. 3 Niin Amram otti vaimonsa Jochebedin, kolme vuotta sen jälkeen, kun hän oli karkottanut hänet, ja hän yhtyi häneen ja hän tuli raskaaksi.

 

2368 AM - Mooses syntyy

4 Ja seitsemän kuukauden kuluttua hedelmöityksestä hän synnytti pojan, ja koko talo oli täynnä suurta valoa kuin auringon ja kuun valo niiden loistonsa aikana. 5 Ja kun vaimo näki lapsen olevan hyvän ja miellyttävän näköinen, hän piilotti sitä kolme kuukautta sisähuoneessa. 6 Niinä päivinä egyptiläiset ryhtyivät tuhoamaan kaikki siellä olevat hebrealaiset. 7 Ja egyptiläiset naiset menivät Gosheniin, missä Israelin lapset olivat, ja he kantoivat heidän nuorukaisiaan olkapäillänsä, heidän vauvojaan jotka eivät vielä osanneet puhua. 8 Ja niinä päivinä, jolloin Israel lasten vaimot synnyttivät, kukin vaimo oli piilottanut poikansa egyptiläisten edestä, etteivät egyptiläiset saaneet tietää heidän esiin tulostaan, eivätkä voineet tuhota heitä maasta. 9 Ja egyptiläiset naiset tulivat Gosheniin ja heidän lapsensa, jotka eivät osanneet puhua, olivat heidän olkapäillään, ja kun egyptiläinen nainen tuli hebrealaisen naisen taloon, hänen vauvansa alkoi itkeä. 10 Ja kun lapsi itki sisähuoneessa vastaten siihen, niin egyptiläiset naiset menivät ja kertoivat siitä faaraon talossa. 11 Ja faarao lähetti virkamiehensä ottamaan lapset ja tappamaan heidät; näin egyptiläiset tekivät hebrealaisille ​​naisille ​​kaikkina päivinä. 12 Ja tapahtui siihen aikaan, noin kolme kuukautta Jochebedin poikansa kätkemisestä, että asia tiedettiin faaraon talossa. 13 Ja nainen kiirehti viemään poikansa pois ennen kuin virkamiehet tulivat, ja hän otti häntä varten arkin kaisloista, ja suti sitä asfalttipiellä ja tervalla, ja laittoi lapsen siihen, ja hän laski sen peitteissä joen partaalta. 14 Ja hänen siskonsa Mirjam seisoi kauempana tietääkseen mitä hänelle tehtäisiin, ja mitä hänen sanoistaan tapahtuisi. 15 Ja Jumala lähetti siihen aikaan kauhistuttavan helteen Egyptin maahan, joka poltti ihmisen lihan kuin aurinko sen koronassaan, ja se suuresti vaivasi egyptiläisiä. 16 Ja kaikki egyptiläiset menivät alas kylpemään jokeen, kuluttavan helteen takia, joka poltti heidän lihaansa. 17 Ja Bathia, faaraon tytär, meni myös kylpemään jokeen, kuluttavan kuumuuden johdosta, ja hänen palvelijattarensa kävelivät joen vierustaa, ja yhtä hyvin kaikki Egyptin naiset. 18 Ja Bathia nosti silmänsä joelle, ja hän näki arkin veden päällä, ja lähetti palvelijansa noutamaan sen. 19 Ja hän avasi sen ja näki lapsen, ja katso vauva itki, ja hän tunsi sääliä häntä kohtaan, ja hän sanoi, ”Tämä on yksi hebrealaisten lapsista.” 20 Ja kaikki joen rannalla kulkevat Egyptin naiset halusivat antaa hänen imeä, mutta hän ei tahtonut imeä, sillä tämä asia oli Herralta, palauttaakseen hänet äitinsä rinnalle. 21 Ja hänen siskonsa Mirjam oli siihen aikaan egyptiläisten naisten joukossa joen varrella, ja hän näki tämän asian ja hän sanoi faaraon tyttärelle, ”Menenkö minä ja haen hoitajan hebrealaisista naisista, että hän voi imettää lasta sinulle?” 22 Ja faaraon tytär sanoi hänelle, ”Mene”, ja nuori nainen meni ja kutsui lapsen äidin. 23 Ja faaraon tytär sanoi Jochebedille, ”Ota tämä lapsi pois ja imetä se minulle, ja minä maksan sinulle palkan, kaksi hopearahaa päivässä”; ja nainen otti lapsen ja imetti sitä. 24 Ja kahden vuoden lopussa, kun lapsi kasvoi, hän vei hänet faaraon tyttären luokse, ja hän oli hänelle poika, ja hän antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi, ”Koska minä vedin hänet vedestä.” 25 Ja hänen isänsä Amram antoi hänelle nimen Chabar, sillä hän sanoi, ”Hänen vuokseen hän liittyi vaimonsa kanssa, jonka oli lähettänyt pois.” 26 Ja hänen äitinsä Jochebed kutsui hänen nimekseen Jekuthiel, koska, hän sanoi, ”Minä olen toivonut häntä Kaikkivaltiaalta, ja Jumala palautti hänet minulle.” 27 Ja hänen siskonsa Mirjam kutsui häntä Jerediksi, sillä hän laskeutui hänen jälkeensä joella tietääkseen, mikä hänen loppunsa olisi. 28 Ja hänen veljensä Aaron kutsui hänen nimekseen Abi Zanuch, sanoen, ”Minun isäni jätti äitini ja palasi hänelle hänen takiaan.” 29 Ja Kehat, Amramin isä, antoi hänelle nimen Abigdor, koska hänen tähtensä ​​Jumala korjasi Jaakobin huoneen repeämän, etteivät he enää voineet heittää poikalapsia veteen. 30 Ja heidän hoitajansa kutsui häntä Abi Sochoksi, sanoen, ”Hän oli telttamajassaan piilotettuna kolme kuukautta, Haamin lasten vuoksi.” 31 Ja koko Israel kutsui hänen nimekseen Shemaja, Nethanelin poika, sillä he sanoivat, ”Hänen päivinään Jumala kuuli heidän huutonsa ja pelasti heidät sortajiltansa.” 32 Ja Mooses oli faaraon talossa, ja oli Bathialle, faaraon tyttärelle poikana, ja Mooses kasvoi kuninkaan lasten joukossa.

 

69 Egyptiläiset kohtelevat kaltoin Israelia

 

2372 AM – Edom annettiin Saulille

1 Ja Edomin kuningas kuoli noina päivinä, hallintansa kahdeksantenatoista vuotena, ja hänet haudattiin temppeliin, jonka hän oli rakentanut itselleen kuninkaalliseksi asunnoksi Edomin maahan. 2 Ja Esaun lapset lähettivät Pethoriin, joka on joen yläpuolella, ja he noutivat sieltä nuoren miehen kauniilla silmillä ja ulkonäöltään komean, jonka nimi oli Saul, ja he tekivät hänet kuninkaaksi Samlahin sijaan. 3 Ja Saul hallitsi kaikkia Esaun lapsia Edomin maassa neljäkymmentä vuotta. 4 Ja kun faarao Egyptin kuningas näki, että neuvo jonka Bileam oli neuvonut Israelin lapsia koskien, ei menestynyt, vaan että he silti olivat hedelmällisiä, lisääntyivät ja kasvoivat kaikkialla Egyptin maassa, 5 Silloin faarao käski niinä päivinä, että julistus kuulutettaisiin kaikkialla Egyptissä Israelin lapsille, sanoen, ”Kukaan ei saa vähentää mitään päivittäisestä työstään. 6 Ja mies joka havaitaan tehottamaksi työssään, jota hän suorittaa päivittäin, joko laastissa tai tiilissä, silloin hänen nuorin poikansa asetetaan niiden tilalle.” 7 Ja Egyptin työ vahvistui Israelin lasten yllä niinä päivinä, ja katso, jos yksi tiili puuttui jonkun miehen päivittäisestä työstä, egyptiläiset ottivat hänen nuorimman poikansa väkivalloin äidiltään, ja panivat hänet rakennukseen tiilen paikalle, jonka hänen isänsä oli jättänyt puuttumaan. 8 Ja Egyptin miehet tekivät niin kaikille Israelin lapsille päivästä päivään, kaikkina päivinä pitkän aikakauden. 9 Mutta Leevin heimo ei siihen aikaan työskennellyt heidän veljiensä israelilaisten kanssa, alusta lähtien, sillä Leevin lapset tunsivat egyptiläisten oveluuden, jota he harjoittavat ensiksi israelilaisia ​​kohtaan.

 

 

70 Imeväinen Mooses

2371 AM - Mooses tarttuu faaraon kruunuun

1 Ja kolmantena vuonna Mooseksen syntymästä, faarao istui juhla-aterialla, kun kuningatar Alparanith istui hänen oikealla puolellaan ja Bathia hänen vasemmalla puolella, ja poika Mooses makasi hänen rinnallansa, ja Bileam Beorin poika kahden poikansa kanssa, ja kaikki valtakunnan ruhtinaat istuivat pöydässä kuninkaan läsnäolossa. 2 Ja poika ojensi kätensä kuninkaan pään päälle, ja otti kruunun kuninkaan päästä ja asetti sen omaan päähänsä. 3 Ja kun kuningas ja ruhtinaat näkivät teon, jonka poika oli tehnyt, kuningas ja ruhtinaat kauhistuivat, ja toinen mies lähimmäiselleen ilmaisi hämmästystään. 4 Ja kuningas sanoi ruhtinaille, jotka olivat hänen edessään pöydässä, ”Mitä te puhutte ja mitä sanotte, oi te ruhtinaat, tässä asiassa, ja mikä on oleva tuomiona poikaa vastaan ​​tämän teon vuoksi?” 5 Ja taikuri Bileam, Beorin poika, vastasi kuninkaan ja ruhtinasten edessä, ja hän sanoi, ”Muista nyt, oi herrani ja kuninkaani, uni jonka sinä näit monia päiviä sitten, ja se, jonka sinun palvelija tulkitsi sinulle. 6 Nyt siis tämä on lapsi hebrealaisten lapsista, joissa on Jumalan Henki, ja älköön herrani kuningas kuvitelko, että tämä nuorukainen teki tämän teon tietämättä. 7 Sillä hän on hebrealainen poika, ja viisaus ja ymmärrys ovat hänen kanssaan, vaikka hän on vielä lapsi, ja viisaudellansa hän on tehnyt tämän ja valinnut itselleen Egyptin kuningaskunnan. 8 Sillä tämä on kaikkien hebrealaisten tapa pettää kuninkaita ja heidän aatelisiaan, tekemällä kaikki nämä asiat ovelasti, saadakseen maailman kuninkaat ja heidän miehensä vapisemaan. 9 Totisesti sinä tiedät, että heidän isänsä Abraham toimi siten, joka petti Babylonin kuninkaan Nimrodin, ja Gerarin kuninkaan Abimelekin armeijan, ja että hän otti omaisuudekseen itselleen Heetin lasten maasta ja kaikista Kanaanin valtakunnista. 10 Ja että hän laskeutui Egyptiin ja sanoi vaimostaan Sarahista, ”Hän on minun siskoni”, harhauttaakseen Egyptin ja sen kuninkaan. 11 Myös hänen poikansa Iisak teki niin, kun hän meni Gerariin ja asui siellä, ja hänen voimansa oli ylivoimainen filistealaisten kuninkaan Abimelekin armeijan ylitse. 12 Hän ajatteli myös saavansa filistealaisten kuningaskunnan kompastumaan, sanoessaan että hänen vaimonsa Rebekka oli hänen siskonsa. 13 Jaakob toimi myös petollisesti veljensä kanssa, ja otti hänen kädestään hänen esikoisoikeutensa ja siunauksensa. 14 Sitten hän meni Padan-Aramiin äitinsä veljen Labanin taloon, ja ovelasti saavutti häneltä hänen tyttärensä, karjansa, ja kaiken hänelle kuuluvan, ja pakeni pois ja palasi Kanaanin maahan isänsä luo. 15 Hänen poikansa myivät heidän veljensä Joosefin, joka meni alas Egyptiin ja josta tuli orja, ja hänet asetettiin vankilaan kahdeksitoista vuodeksi. 16 Kunnes aikaisempi faarao näki unia, ja veti hänet vankilasta, ja suurensi hänet kaikkia Egyptin ruhtinaita ylemmäksi hänen unien tulkintansa vuoksi hänelle. 17 Ja kun Jumala tuotti nälänhädän kaikkialle maassa, hän lähetti ja toi hänen isänsä ja kaikki hänen veljensä, ja koko hänen isänsä kotitalouden, ja tuki heitä ilman hintaa tai palkkiota, ja osti egyptiläiset orjiksi. 18 Nyt siis herrani kuningas katso tämä lapsi on noussut heidän sijaansa Egyptissä, tekemään heidän tekojensa mukaan ja pilailemaan jokaisen kuninkaan, ruhtinaan ja tuomarin kanssa. 19 Jos se kuninkaalle miellyttää, vuodattakaamme nyt hänen verensä maahan, ettei hän varttuisi ja ottaisi pois hallitusta sinun kädestäsi, ja Egyptin toivo häviäisi sen jälkeen kun hän on hallinnut.” 20 Lisäksi Bileam sanoi kuninkaalle, ”Kutsukaamme lisäksi kaikki Egyptin tuomarit ja sen viisaat miehet, ja saakaamme tietää sopiiko kuolemantuomio tälle pojalle kuten sinä sanot, ja sitten me surmaamme hänet.” 21 Ja faarao lähetti ja kutsui kaikki Egyptin viisaat miehet ja he tulivat kuninkaan eteen, ja Herran enkeli tuli heidän joukossaan, ja hän oli kuin yksi Egyptin viisaista miehistä. 22 Ja kuningas sanoi viisaille miehille, ”Totisesti olette kuulleet mitä tämä hebrealainen poika joka on talossa, on tehnyt, ja näin on Bileam tuominnut asian. 23 Nyt tuomitkaa te myös ja katsokaa mikä koskee poikaa teosta, jonka hän on tehnyt. 24 Ja enkeli, joka näytti kuin yhdeltä faaraon viisaista miehistä, vastasi ja sanoi seuraavasti, kaikkien Egyptin viisaiden edessä ja kuninkaan ja ruhtinasten edessä: 25 ”Jos kuningasta miellyttää lähetä miehiä jotka tuovat hänen eteensä onyksi-kiven ja tulisen hiilen, ja asettakoot ne lapsen eteen, ja jos lapsi ojentaa kätensä ja ottaa onyksi-kiven, silloin me tiedämme, että viisaus nuoressa on toteuttanut kaiken, mitä hän on tehnyt, ja meidän on surmattava hänet. 26 Mutta jos hän ojentaa kätensä hiilen päälle, niin tiedämme, ettei hän tiennyt siitä, että hän teki tämän asian, ja hän elää.” 27 Ja asia näytti hyvältä kuninkaan ja ruhtinasten silmissä, niin kuningas teki Herran enkelin sanan mukaan. 28 Ja kuningas käski tuotavaksi onyksi-kiven ja hiilen ja asetettavaksi Mooseksen eteen. 29 Ja he asettivat pojan niiden eteen, ja poika pyrki ojentamaan kätensä onyksi-kivelle, mutta Herran enkeli otti häntä kädestä ja asetti sen hiilen päälle, ja hiili alkoi sammua hänen kädessään, ja hän nosti sen ylös ja pisti sen suuhunsa, ja poltti osan hänen huulistaan ​​ja osan hänen kielestään, ja hänelle tuli raskas suu ja kieli. 30 Ja kun kuningas ja ruhtinaat näkivät tämän, he tiesivät, ettei Mooses ollut toiminut viisaudella ottaessaan kruunun pois kuninkaan päästä. 31 Niin kuningas ja ruhtinaat pidättäytyivät tappamasta lasta, joten Mooses jäi faaraon taloon, kasvamaan isoksi, ja Herra oli hänen kanssaan. 32 Ja kun poika oli kuninkaan talossa, hänet puettiin violettiin ja hän kasvoi kuninkaan lasten joukossa. 33 Ja kun Mooses kasvoi isoksi kuninkaan talossa, faaraon tytär Bathia piti häntä poikanaan, ja koko faaraon kotitalous kunnioitti häntä, ja kaikki Egyptin miehet pelkäsivät häntä. 34 Ja hän päivittäin lähti ja tuli Goshenin maahan, missä hänen veljensä Israelin lapset olivat, ja Mooses näki heidät päivittäin hengen ahdistuksessa ja kovassa työssä. 35 Ja Mooses kysyi heiltä, sanoen, ”Miksi tämä työ on mitattu teille päivästä päivään?” 36 Ja he kertoivat hänelle kaiken mitä heille oli tapahtunut, ja kaikki määräykset jotka faarao oli asettanut heidän päällensä ennen hänen syntymäänsä. 37 Ja he kertoivat hänelle kaikki neuvot, jotka Bileam Beorin poika oli neuvonut heitä vastaan, ja mitä hän oli myös neuvonut häntä vastaan ​​tappaakseen hänet, kun hän oli ottanut kuninkaan kruunun pois hänen päästään. 38 Ja kun Mooses kuuli nämä asiat, hänen vihansa syttyi Bileamia vastaan, ​​ja hän pyrki tappamaan hänet, ja hän väijyi häntä päivä päivältä. 39 Ja Bileam pelkäsi Moosesta, ja hän ja hänen kaksi poikaansa nousivat ylös ja lähtivät Egyptistä, ja he pakenivat ja vapauttivat sielunsa ja veivät itsensä Kuusin maahan Kikianuksen, Kuusin kuninkaan luokse. 40 Ja kun Mooses oli kuninkaan talossa, meni ulos ja tuli sisään, Herra antoi hänelle suosion faarao silmissä, ja kaikkien hänen palvelijoidensa silmissä, ja kaikkien Egyptin ihmisten silmissä, ja he rakastivat Moosesta valtavasti. 41 Ja päivä koitti, kun Mooses meni Gosheniin näkemään veljiänsä, että hän näki Israelin lapset taakkoinensa ja kovassa työssä, ja Mooses tuli surulliseksi heidän puolestaan. 42 Ja Mooses palasi Egyptiin ja tuli faaraon huoneeseen, ja tuli kuninkaan eteen, ja Mooses kumartui alas kuninkaan edessä. 43 Ja Mooses sanoi faaraolle, ”Minä pyydän sinua herrani, olen tullut tavoittelemaan pientä pyyntöä sinulta, älä käännä kasvojani pois tyhjinä”; ja faarao sanoi hänelle, ”Puhu”. 44 Ja Mooses sanoi faaraolle, ”Annettakoon sinun palvelijoillesi Israelin lapsille jotka ovat Goshenissa, yhtenä päivänä levätä silloin heidän työstään.” 45 Ja kuningas vastasi Moosekselle ja sanoi, ”Katso minä olen kohottanut kasvosi tässä asiassa myöntymällä sinun pyyntöösi.” 46 Ja faarao määräsi julistuksen kuulutettavaksi kaikkialla Egyptissä ja Goshenissa, sanoen, 47 ”Teille, kaikille Israelin lapsille, näin sanoo kuningas, Kuusi päivää tee sinun työtäsi ja askareitasi, mutta seitsemäntenä päivänä sinun tulee levätä, äläkä suorita mitään työtä, näin sinun on tehtävä kaikkina päivinä, niin kuin kuningas ja Mooses Bathian poika ovat käskeneet.” 48 Ja Mooses iloitsi tästä asiasta jonka kuningas oli myöntänyt hänelle, ja kaikki Israelin lapset tekivät niin kuin Mooses käski heitä. 49 Sillä tämä asia oli Herralta Israelin lapsille, sillä Herra oli alkanut muistaa Israelin lapsia pelastaakseen heidät heidän isiensä tähden. 50 Ja Herra oli Mooseksen kanssa ja hänen maineensa kulki kaikkialle Egyptiin. 51 Ja Mooses tuli suureksi kaikkien egyptiläisten silmissä, ja kaikkien Israelin lasten silmissä, etsien hyvää hänen kansalleen Israelille ja puhumalla rauhan sanoja kuninkaalle heitä koskien.

 

71 Mooses tappaa egyptiläisen

2386 AM - Mooses tappaa egyptiläisen

1 Ja kun Mooses oli kahdeksantoista vuotta vanha, hän halusi nähdä isänsä ja äitinsä ja hän meni heidän luokseen Gosheniin, ja kun Mooses oli tullut lähellä Goshenia, tuli hän paikkaan, missä Israelin lapset olivat kiireisiä työssään, ja tarkkaili heidän taakkojansa, ja näki egyptiläisen lyövän yhtä hänen hebrealaisista veljistään. 2 Ja kun mies jota lyötiin näki Mooseksen hän juoksi hänen tykönsä saadakseen apua, sillä miestä Moosesta kunnioitettiin suuresti faaraon huoneessa, ja hän sanoi hänelle, ”Minun herrani huomioi minua, tämä egyptiläinen tuli kotiini yöllä, sitoi minut, ja yhtyi minun vaimooni minun läsnä ollessani, ja nyt hän yrittää riistää pois elämäni.” 3 Ja kun Mooses kuuli tämän pahan asian, hänen vihansa syttyi egyptiläistä vastaan, ja hän kääntyi tätä ja toista kohti, ja kun hän näki ettei siellä ollut ketään ihmistä, hän surmasi egyptiläisen ja piilotti hänet hiekkaan, ja vapautti hebrealaisen häntä lyöneen kädestä. 4 Ja hebrealainen meni kotiinsa, ja Mooses palasi kotiinsa, ja lähti eteenpäin ja tuli takaisin kuninkaan taloon. 5 Ja kun mies oli palannut kotiin, hän ajatteli hylätä vaimonsa, sillä Jaakobin huoneessa ei ollut oikein, kenellekään miehelle yhtyä vaimoonsa sen jälkeen, kun hänet oli saastutettu. 6 Ja vaimo meni ja kertoi veljilleen, ja vaimon veljet pyrkivät tappamaan hänet, ja hän pakeni huoneeseensa ja pakeni. 7 Ja toisena päivänä Mooses meni ulos veljiensä luo, ja näki, ja katso kaksi miestä riitelivät, ja hän sanoi toiselle laittomalle, ”Miksi sinä lyöt lähimmäistäsi?” 8 Ja hän vastasi hänelle ja sanoi hänelle, ”Kuka on asettanut sinut ruhtinaaksi ja tuomariksi meidän yllemme? aiotko tappaa minut niin kuin surmasit egyptiläisen?” Ja Mooses pelkäsi ja sanoi, ”Varmasti asia tiedetään?” 9 Ja faarao kuuli tästä toimesta, ja hän käski Mooseksen surmattavaksi, niin Jumala lähetti enkelinsä, ja hän ilmestyi faaraolle vartioston päällikön kaltaisuudessa. 10 Ja Herran enkeli otti miekan vartioston päällikön kädestä, ja irrotti hänen päänsä pois sillä, jotta vartioston päällikön kaltaisuus muuttui Mooseksen kaltaiseksi. 11 Ja Herran enkeli tarttui Mooseksen oikeaan käteen, ja vei hänet pois Egyptistä, ja asetti hänet Egyptin rajojen ulkopuolelle, neljänkymmenen päivämatkan päähän. 12 Ja hänen veljensä Aaron jäi yksin Egyptin maahan, ja hän profetoi Israelin lapsille, sanoen, 13 ”Näin sanoo Herra, teidän esi-isienne Jumala: Heittäkää pois, jokainen mies, silmiensä kauhistukset, älkääkä saastuttako itseänne Egyptin epäjumalien kanssa.” 14 Ja Israelin lapset kapinoivat eivätkä halunneet kuulla Aaronia siihen aikaan. 15 Ja Herra ajatteli tuhoavansa heidät, ellei Herra olisi muistanut liittoa, jonka Hän oli tehnyt Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 16 Niinä päivinä faaraon käsi jatkoi ankarana Israelin lapsia vastaan, ja hän murskasi ja sorti heitä siihen aikaan asti, kunnes Jumala lähetti sanansa ja otti heidät huomioon.

 

 

72 Kikianus

2386 AM - Elefantinen kaupunki piiritettiin

1 Ja tapahtui niinä päivinä, että suuri sota oli Kuusin lasten ja idän ja Aramin lasten välillä, ja he kapinoivat Kuusin kuningasta vastaan, jonka käsissä he olivat. 2 Niin Kikianus Kuusin kuningas lähti eteenpäin kaikkien Kuusin lasten kanssa, väkeä lukuisasti kuin hiekkaa, ja hän meni taistelemaan Aramin ja idän lapsia vastaan, saattamaan heidät alamaisuuteen. 3 Ja kun Kikianus lähti ulos, hän jätti taikuri Bileamin, kahden poikansa kanssa, vartioimaan kaupunkia, ja maan kansan alhaisimmat. 4 Niin Kikianus meni Aramin ja idän lasten luo, ja hän taisteli heitä vastaan ja löi heidät, ja he kaikki kaatuivat haavoittuneina Kikianuksen ja hänen kansansa edessä. 5 Ja hän otti monia heistä vangeiksi ja hän vei heidät alamaisuuteen kuten aluksikin, ja hän leiriytyi heidän maahansa ottaakseen verotuksen heiltä kuten tavallista. 6 Ja Bileam, Beorin poika, kun Kuusin kuningas oli jättänyt hänet vartioimaan kaupunkia ja kaupungin köyhiä, hän nousi ylös ja neuvoi maan kansaa kapinoimaan kuningas Kikianusta vastaan, estäen häntä pääsemästä kaupunkiin, kun hän tulisi kotiin. 7 Ja maan kansa kuuli häntä, ja he vannoivat hänelle ja tekivät hänet heidän kuninkaakseen, ja kaksi hänen poikaansa sotajoukkojen päälliköiksi. 8 Niin he nousivat ja korottivat kaupungin muurit kahdesta kulmasta, ja rakensivat erittäin vahvan rakennuksen. 9 Ja kolmanteen kulmaan he kaivoivat ojia lukemattomasti, kaupungin ja joen välille, joka ympäröi koko Kuusin maata, ja he saattoivat joen vedet pursuamaan sinne. 10 Neljänteen kulmaan he keräsivät lukuisia käärmeitä loitsuillaan ja lumouksillaan, ja he linnoittivat kaupungin ja asuivat siinä, eikä kukaan mennyt ulos eikä sisälle heidän edessään. 11 Ja Kikianus taisteli Aramin ja idän lapsia vastaan ja alisti heidät kuten ennenkin, ja he antoivat hänelle heidän tavanomaisen veronsa, ja hän lähti ja palasi maahansa. 12 Ja kun Kikianus Kuusin kuningas lähestyi kaupunkiaan ja kaikki sotajoukkojen päälliköt hänen kanssaan, he nostivat silmänsä ja näkivät, että kaupungin muurit oli rakennettu ja suuresti korotettu, jolloin miehet hämmästyivät tästä. 13 Ja he sanoivat toinen toisilleen, ”Se johtuu siitä, että he näkivät meidän viivästyneen taistelussa, ja pelkäsivät suuresti meitä, siksi he ovat tehneet tämän asian ja korottaneet kaupungin muurit ja linnoittaneet ne niin etteivät Kanaanin kuninkaat tulisi taistelemaan heitä vastaan.” 14 Niin kuningas ja sotajoukot lähestyivät kaupungin porttia ja he katsoivat ja katso, kaikki kaupungin portit olivat suljettuja, ja he huusivat vartijoita, sanoen, ”Avatkaa meille, että pääsemme kaupunkiin.” 15 Mutta vartijat kieltäytyivät avaamasta heille taikuri Bileamin, heidän kuninkaansa, käskystä, he eivät sallineet heidän päästä sisälle kaupunkiin. 16 Niin he nostivat taistelun heidän kanssaan kaupungin porttia vastapäätä, ja satakolmekymmentä miestä Kikianuksen sotajoukosta kaatui sinä päivänä. 17 Ja seuraavana päivänä he jatkoivat taistelua ja he taistelivat joen rannalla; he pyrkivät pääsemään ohitse, mutta eivät pystyneet, niin jotkut heistä upposivat kuoppiin ja kuolivat. 18 Niin kuningas käski heitä kaatamaan puita tukkilauttojen valmistamiseksi, joilla he saattoivat ohittaa heidät, ja he tekivät niin. 19 Ja kun he tulivat ojien paikkaan, vesiä pyöritettiin myllyjen avulla, ja kaksisataa miestä kymmenen lautan päältä hukkuivat. 20 Ja kolmantena päivänä he tulivat taistelemaan sivulta missä käärmeet olivat, mutta he eivät voineet lähestyä sinne, sillä käärmeet tappoivat heistä sata seitsemänkymmentä miestä, ja he lopettivat taistelun Kuusia vastaan. Ja he piirittivät Kuusia yhdeksän vuotta, kukaan henkilö ei tullut ulos tai sisään. 21 Siihen aikaan, kun se sota ja piiritys olivat Kuusia vastaan, Mooses pakeni Egyptin faaraon luota, joka pyrki tappamaan hänet egyptiläisen surmaamisesta. 22 Ja Mooses oli kahdeksantoista vuotta vanha, kun hän pakeni Egyptistä faaraon läsnäolosta, ja hän pakeni ja pääsi pakoon Kuusin kuninkaan Kikianuksen leiriin, joka siihen aikaan piiritti Kuusia. 23 Ja Mooses oli yhdeksän vuotta Kuusin kuninkaan Kikianuksen leirissä, kaiken sen ajan jolloin he piirittivät Kuusia, Mooses lähti ulos ja saapui heidän kanssaan. 24 Ja kuningas ja ruhtinaat ja kaikki taistelevat miehet rakastivat Moosesta, sillä hän oli suuri ja kelvollinen, hänen olemuksensa oli kuin jalo leijona, hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, ja hänen voimansa olivat kuin leijonan, ja hän oli neuvonantajana kuninkaalle. 25 Ja yhdeksän vuoden lopulla, Kikianuksen valtasi kuolettava sairaus, ja hänen sairautensa voitti hänet, ja hän kuoli seitsemäntenä päivänä. 26 Niin hänen palvelijansa balsamoivat hänet ja kantoivat hänet ja hautasivat hänet vastapäätä kaupungin porttia pohjoiseen päin Egyptin maasta. 27 Ja he rakensivat hänen päällensä tyylikkään vahvan ja korkean rakennuksen, ja he asettivat suuria kiviä alapuolelle. 28 Ja kuninkaan kirjanoppineet kaiversivat noihin kiviin kaiken heidän kuninkaansa mahdin, ja kaikki hänen taistelunsa jotka hän oli taistellut, katso ne ovat kirjoitettuna siellä tänäkin päivänä. 29 Nyt Kuusin kuninkaan Kikianuksen kuoleman jälkeen se suretti hänen miehiään ja joukkojaan suuresti sodan vuoksi. 30 Niin he sanoivat toinen toisilleen, ”Anna meille neuvo mitä meidän tehtävä tänä aikana, koska olemme asuneet erämaassa yhdeksän vuotta poissa kodeistamme. 31 Jos me sanomme, että taistelemme kaupunkia vastaan, monet meistä kaatuvat haavoittuneena tai tapetaan, ja jos pysymme täällä piirityksessä, me myös kuolemme. 32 Sillä nyt kaikki Aramin ja idän lasten kuninkaat kuulevat, että kuninkaamme on kuollut, ja he hyökkäävät meidän kimppuumme yhtäkkiä vihamielisesti, ja taistelevat meitä vastaan eivätkä jätä meistä mitään jäännöstä. 33 Nyt sen vuoksi menkäämme ja hankkikaamme kuningas meidän yläpuolellemme, ja pysykäämme piirityksessä, kunnes kaupunki luovutetaan meille.” 34 Ja he halusivat valita sinä päivänä miehen kuninkaaksi Kikianuksen sotajoukosta, mutta he eivät löytäneet mieleistään kohdetta kuten Mooses, hallitsemaan heitä. 35 Ja he kiiruhtivat ja kukin mies riisui vaatteensa ja heitti ne maahan, ja he tekivät suuren kasan ja asettivat Mooseksen sen päälle. 36 Ja he nousivat ylös ja puhalsivat pasuunoilla ja huusivat hänen edessään, ja sanoivat, ”Eläköön kuningas, eläköön kuningas!” 37 Ja kaikki kansa ja ylhäiset vannoivat hänelle antavansa hänelle vaimoksi kuningatar Adonian, kuusilaisen, Kikianuksen vaimon, ja he tekivät Mooseksen kuninkaaksi heidän yläpuolelleen sinä päivänä. 38 Ja koko Kuusin kansa julisti sinä päivänä julistuksen, sanoen, ”Jokaisen miehen täytyy antaa jotakin Moosekselle siitä mitä omistaa.” 39 Ja he levittivät lakanan kasan päälle, ja jokainen mies heitti siihen jotakin, mitä hänellä oli, toinen kultakorvakorun ja toinen kolikon. 40 Lisäksi onyksi-kiviä, bdelliumia, helmiä ja marmoria Kuusin lapset heittivät Mooseksen kasan päälle, myös hopeaa ja kultaa valtavan runsaasti. 41 Ja Mooses otti kaiken hopean ja kullan, kaikki astiat, ja bdelliumin ja onyksi-kivet, jotka kaikki Kuusin lapset olivat hänelle antaneet, ja hän asetti ne hänen aarteidensa joukkoon. 42 Ja Mooses hallitsi sinä päivänä Kuusin lapsia, Kikianuksen Kuusin kuninkaan sijaan.

 

 

73 Mooses Etiopiassa

2395 AM - Mooses alkaa hallita

1 Egyptin kuninkaan faaraon hallituksen viisikymmentäviidentenä vuonna, joka on sataviisikymmentäseitsemäs vuosi israelilaiset menosta alas Egyptiin, hallitsi Mooses Kuusissa. 2 Mooses oli kaksikymmentäseitsemän vuotta vanha, kun hän alkoi hallita Kuusia, ja hän hallitsi neljäkymmentä vuotta. 3 Ja Herra myönsi Moosekselle suosion ja armon kaikkien Kuusin lasten silmissä, ja Kuusin lapset rakastivat häntä erittäin suuresti, joten Mooses oli suosittu Herran ja ihmisten kautta. 4 Ja hänen hallintonsa seitsemäntenä päivänä, kaikki Kuusin lapset kokoontuivat ja tulivat Mooseksen eteen ja kumartuivat alas hänelle maahan. 5 Ja kaikki lapset puhuivat yhdessä kuninkaan läsnäolossa, sanoen, ”Anna meille neuvo, jotta voimme nähdä, mitä tälle kaupungille on tehtävä. 6 Sillä me olemme nyt yhdeksän vuotta piirittäneet ympäriinsä kaupunkia, emmekä ole nähneet lapsiamme ja vaimojamme.” 7 Niin kuningas vastasi heille, sanoen, ”Jos te kuuntelette minun ääntäni kaikessa, mitä minä teille käsken, silloin Herra tulee antamaan kaupungin meidän käsiimme, ja me alistamme sen. 8 Sillä jos me taistelemme heidän kanssaan kuten aikaisemmassa taistelussa, joka meillä oli heidän kanssaan ennen Kikianuksen kuolemaa, monet meistä tulevat kaatumaan alas haavoittuneina. 9 Nyt siis katso tässä on teille neuvo tässä asiassa; jos kuulette minun ääntäni, silloin kaupunki luovutetaan meidän käsiimme.” 10 Niin kaikki joukot vastasivat kuninkaalle, sanoen, ”Kaiken mitä Herramme käskee, sen me teemme.” 11 Ja Mooses sanoi heille: ”Kulkekaa ja julistakaa ääneen koko leirissä kaikelle kansalle, sanoen: 12 Näin sanoo kuningas, Menkää metsään ja tuokaa kanssanne nuoria haikaroita, kukin yhden nuoren kanssa kädessään. 13 Ja kuka tahansa rikkoo kuninkaan sanan, joka ei tuo nuortansa, hän kuolee, ja kuningas riistää kaiken hänelle kuuluvan. 14 Ja kun te tuotte ne, ne olkoon teidän hallussanne, hoitakaa niitä kunnes ne kasvavat isoksi, ja teidän täytyy opettaa niitä keihästämään, kuten on tapana nuorilla haukoilla.” 15 Niin kaikki Kuusin lapset kuulivat Mooseksen sanat, ja nousivat ylös ja saattoivat kuulutuksen julkaistavaksi kaikkialla leirissä, sanoen, 16 ”Teille, kaikille Kuusin lapsille, kuninkaan käsky on, että te menette kaikki yhdessä metsään, ja sieppaatte siellä nuoria haikaroita kukin mies nuoren käteensä, ja viekää ne kotiinne. 17 Ja kuka tahansa henkilö rikkoo kuninkaan määräystä, kuolee, ja kuningas ottaa kaiken, mikä hänelle kuuluu.” 18 Ja koko kansa teki niin, ja he lähtivät ulos puiden luo ja he kiipesivät mäntyihin ja ottivat kiinni, kukin mies nuoren käteensä, kaikki haikaroiden poikasia, ja he veivät ne erämaahan ja kasvattivat niitä kuninkaan käskystä, ja he opettivat ne keihästämään, samalla tavalla kuin nuoret haukat. 19 Ja kun nuoret haikarat oli kasvatettu, kuningas käski niitä pidettäväksi nälässä kolmen päivän ajan, ja koko kansa teki niin. 20 Ja kolmantena päivänä, kuningas sanoi heille, ”Vahvistakaa itsenne ja tulkaa urheiksi miehiksi, ja pukekoon kukin mies haarniskansa ja vyöttäköön miekan päällensä, ja ratsastakoon kukin mies hevostansa ​​ja ottakoon kukin nuoren haikaransa käteensä. 21 Ja me nousemme ylös ja taistelemme kaupunkia vastaan ​paikassa, missä ​käärmeet ovat”; ja kaikki ihmiset tekivät niin kuin kuningas oli käskenyt. 22 Ja he ottivat kukin mies oman nuoren käteensä, ja he lähtivät matkaan, ja kun he tulivat käärmeiden paikkaan, kuningas sanoi heille, ”Lähettäkää eteenpäin kukin mies nuoren haikaransa käärmeiden kimppuun.” 23 Ja he lähettivät kukin mies hänen nuoren haikaransa kuninkaan käskystä, ja nuoret haikarat kiitivät käärmeiden päälle ja ne söivät ne kaikki ja tuhosivat ne pois tuosta paikasta. 24 Ja kun kuningas ja kansa oli nähnyt, että kaikki käärmeet tuhoutuivat tuossa paikassa, koko kansa nosti suuren huudon. 25 Ja he lähestyivät ja sotivat kaupunkia vastaan ja ottivat sen ja alistivat sen, ja he menivät sisälle kaupunkiin. 26 Ja sinä päivänä kuoli tuhat sata miestä kaupungin kansasta, kaikki jotka asuttivat kaupunkia, mutta piirittäneestä väestä ei yksikään kuollut. 27 Niin kaikki Kuusin lapset menivät jokainen kotiinsa, vaimonsa ja lastensa luo ja kaiken hänelle kuuluvan luo. 28 Ja taikuri Bileam, kun hän näki, että kaupunki oli valloitettu, hän avasi portin ja hän ja hänen kaksi poikaansa ja kahdeksan veljeä pakenivat ja palasivat Egyptiin faaraon, Egyptin kuninkaan luo. 29 He ovat ne noidat ja taikurit, jotka mainitaan lain kirjassa, seisomassa Moosesta vastaan, kun Herra toi vitsaukset Egyptiin. 30 Niin Mooses valloitti kaupungin viisaudellaan, ja Kuusin lapset asettivat hänet valtaistuimelle Kuusin kuninkaan Kikianuksen sijaan. 31 Ja he panivat kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä, ja he antoivat hänelle vaimoksi Adonian, kuusilaisen kuningattaren, Kikianuksen vaimon. 32 Ja Mooses pelkäsi Herraa, hänen isiensä Jumalaa, niin ettei hän yhtynyt häneen, eikä hän kääntänyt silmiänsä häneen. 33 Sillä Mooses muisti, kuinka Abraham oli laittanut palvelijansa Eliezerin vannomaan, sanoen hänelle, ”Älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä pojalleni Iisakille.” 34 Lisäksi mitä Iisak teki, kun Jaakob oli paennut veljensä luota, kun hän käski häntä, sanoen, ”Älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä, äläkä tee liittoa kenenkään Haamin lapsen kanssa. 35 Sillä Herra, meidän Jumalamme, antoi Haamin Nooan pojan, ja hänen lapsensa ja kaiken hänen siemenensä, orjiksi Seemin lapsille ja Jaafetin lapsille, ja heidän siemenellensä heidän jälkeensä orjiksi, ikuisesti.” 36 Sen tähden Mooses ei kääntänyt sydäntään eikä silmiään Kikianuksen vaimoon kaikkina päivinä, jolloin hän hallitsi Kuusia. 37 Ja Mooses pelkäsi Herraa hänen Jumalaansa koko elämänsä, ja Mooses vaelsi totuudessa Herran edessä, kaikesta sydämestään ja sielustaan, eikä hän kääntynyt oikealta tieltä kaikkina elämänsä päivinä; hän ei lipsunut tieltä oikealle tai vasemmalle, josta Abraham, Iisak ja Jaakob olivat vaeltaneet. 38 Ja Mooses vahvisti itsensä Kuusin lasten kuningaskunnassa, ja hän opasti Kuusin lapsia tavanomaisella viisaudellaan, ja Mooses menestyi valtakunnassaan. 39 Ja siihen aikaan Aram ja idän lapset kuulivat, että Kuusin kuningas Kikianus oli kuollut, niin Aram ja idän lapset kapinoivat Kuusia vastaan ​​noina päivinä. 40 Ja Mooses kokosi kaikki Kuusin lapset, erittäin voimallisen väen, noin kolmekymmentätuhatta miestä, ja hän lähti taistelemaan Aramin ja idän lapsien kanssa. 41 Ja he menivät ensin idän lasten luo, ja kun idän lapset kuulivat heidän uutisensa, he menivät heitä vastaan, ja ryhtyivät taisteluun heidän kanssaan. 42 Ja sota oli ankara idän lapsia vastaan, niin Herra antoi kaikki idän lapset Mooseksen käteen, ja noin kolmesataa miestä kaatui alas surmattuina. 43 Ja kaikki idän lapset kääntyivät takaisin ja perääntyivät, niin Mooses ja Kuusin lapset seurasivat heitä ja alistivat heidät, ja panivat veron heidän päällensä, kuten heidän tapa oli. 44 Niin Mooses ja kaikki hänen kanssaan oleva väki siirtyivät sieltä Aramin maahan taisteluun. 45 Ja myös Aramin kansa meni heitä vastaan, ja he taistelivat heitä vastaan, ja Herraa luovutti heidät Mooseksen käteen, ja monet Aramin miehistä kaatuivat alas haavoittuneina. 46 Ja Aram myös alistettiin Mooseksen ja Kuusin kansan kautta, ja heille annettiin myös heidän tavanomainen veronsa. 47 Ja Mooses vei Aramin ja idän lapset alamaisuuteen Kuusin lasten alle, ja Mooses ja koko väki, joka oli hänen kanssaan, kääntyivät Kuusin maahan. 48 Ja ​​Mooses vahvisti itseään Kuusin lasten kuningaskunnassa, ja Herra oli hänen kanssaan, ja kaikki Kuusin lapset pelkäsivät häntä.

 

 

74 Mooseksen hallinto Kuusissa

2411 AM – Edom annettiin Baal-Chananille

1 Vuosien loputtua kuoli Saul, Edomin kuningas, ja Baal-Chanan, Achborin poika, hallitsi hänen sijaansa. 2 Kuudentenatoista vuotena Mooseksen hallinnasta Kuusista, Baal-Chanan, Achborin poika, hallitsi Edomin maata kaikkien Edomin lasten ylitse kolmenkymmentäkahdeksan vuotta. 3 Hänen päivinään Moab kapinoi Edomin valtaa vastaan, oltuaan Edomin vallan alla Hadadin, Bedadin pojan, päivistä lähtien, joka löi heidät ja Midianin, ja saattoivat Moabin Edomin alamaisuuden alle. 4 Ja kun Baal-Chanan Achborin poika hallitsi Edomia, kaikki Moabin lapset vetäytyivät uskollisuudestaan ​​Edomille. 5 Ja Afrikan kuningas Angeas kuoli noina päivinä, ja hänen poikansa Azdrubal hallitsi hänen sijaansa.

 

2417 AM - Latinus I ottaa Rooman valtaistuimen

6 Ja noina päivinä kuoli Janeas, Chittimin lasten kuningas, ja hänet haudattiin temppeliinsä, jonka hän oli rakentanut itselleen Canopian tasangolle asunnoksi, ja Latinus hallitsi hänen sijaansa. 7 Kaksikymmentätoisena vuotena Mooseksen hallitsemisesta Kuusin lapsia, Latinus hallitsi Chittimin lapsia neljäkymmentäviisi vuotta. 8 Ja hän myös rakensi itselleen suuren ja mahtava tornin, ja hän rakensi siihen tyylikkään temppelin asunnokseen, hoitamaan hallitustaan, kuten oli tapana.

 

2420 AM - Latinus I hyökkää Afrikkaan

9 Hänen hallituksensa kolmantena vuonna hän julisti julistuksen kaikille taitaville miehilleen, jotka tekivät monia laivoja hänelle. 10 Ja Latinus kokosi kaikki joukkonsa, ja he tulivat laivoihin, ja menivät taistelemaan Afrikan kuninkaan Angeaksen pojan Azdrubalin kanssa, ja he tulivat Afrikkaan ja ryhtyivät taisteluun Azdrubalin ja hänen armeijansa kanssa. 11 Ja Latinus voitti Azdrubalin, ja Latinus otti Azdrubalilta vesijohdon, jonka hänen isänsä oli tuonut Chittimin lasten luota, kun hän otti Janian Uzin tyttären vaimoksi, niin Latinus kaatoi vesijohdon sillan, ja löi koko Azdrubalin armeijan kovalla iskulla. 12 Ja jäljelle jääneet Azdrubalin vahvat miehet vahvistivat itsensä, ja heidän sydämensä täyttyivät vihasta, ja he lietsoivat kuolemaa, ja ryhtyivät jälleen taisteluun Latinusta Chittimin kuningasta vastaan. 13 Ja taistelu oli ankarana kaikkien Afrikan miesten päällä, ja he kaikki kaatuivat haavoitettuina Latinuksen ja hänen kansansa edessä, ja kuningas Azdrubal kaatui myös siinä taistelussa. 14 Ja kuningas Azdrubalilla oli erittäin kaunis tytär, jonka nimi oli Ushpezena, ja kaikki Afrikan miehet koruompelivat hänen muotoisensa heidän vaatteisiinsa, hänen suuren kauneutensa ja muodokkaan ulkonäkönsä vuoksi. 15 Ja Latinuksen miehet näkivät Ushpezenan, Azdrubalin tyttären, ja ylistivät häntä kuninkaalleen Latinukselle. 16 Ja Latinus käski hänet tuotavaksi hänelle, ja Latinus otti Ushpezenan vaimoksi, ja hän kääntyi takaisin tiellensä Chittimiin. 17 Ja tapahtui Angeaksen pojan Azdrubalin kuoleman jälkeen, kun Latinus oli kääntynyt takaisin maahansa taistelusta, että kaikki Afrikan asukkaat nousivat ja ottivat Anibalin Angeaksen pojan, Azdrubalin nuoremman veljen, ja tekivät hänet kuninkaaksi veljensä sijaan koko Afrikan maan johtajaksi. 18 Ja kun hän hallitsi, hän päätti mennä Chittimiin taistelemaan Chittimin lasten kanssa, kostaakseen hänen veljensä Azdrubalin tapauksen, ja Afrikan asukkaiden tapauksen, ja hän teki niin. 19 Ja hän valmisti useita laivoja, ja hän tuli sinne koko armeijansa kanssa, ja meni Chittimiin. 20 Niin Anibal taisteli Chittimin lasten kanssa, ja Chittimin lapset kaatuivat haavoittuneina Anibalin ja hänen armeijansa edessä, ja Anibal kosti veljensä asian. 21 Ja Anibal jatkoi sotaa kahdeksantoista vuotta Chittimin lasten kanssa, ja Anibal asui Chittimin maassa ja leiriytyi siellä pitkän aikaa. 22 Ja Anibal löi Chittimin lapset erittäin ankarasti, ja hän tappoi heidän suuret miehensä ja ruhtinaansa, ja muita kansasta hän surmasi noin kahdeksankymmentätuhatta miestä. 23 Ja päivien ja vuosien lopussa, Anibal palasi Afrikan maahansa, ja hän hallitsi turvallisesti Azdrubalin hänen veljensä paikalla.

 

 

75 Efraimilaiset yrittävät poistua Egyptistä

2419 AM - Efraimilaiset yrittävät poistua

1 Siihen aikaan, satakahdeksankymmenentenä vuotena israelilaisten menosta alas Egyptiin, Egyptistä lähti urheita miehiä, kolmekymmentätuhatta jalkamiestä, Israelin lapsista, jotka olivat kaikki Joosefin sukukunnasta, Joosefin pojan Efraimin lapsia. 2 Sillä he sanoivat, että aikakausi oli täyttynyt, jonka Herra oli määrännyt Israelin lapsille vanhoina aikoina, jonka Hän oli puhunut Abrahamille. 3 Ja nämä miehet vyöttivät itsensä, ja panivat kukin mies miekkansa lanteelleen, ja jokainen mies rengashaarniskansa päällensä, ja he luottivat heidän voimaansa, ja he lähtivät yhdessä Egyptistä mahtavan käden kanssa. 4 Mutta he eivät vieneet mitään elintarpeita matkalle, ainoastaan hopean ja kullan, ei edes sen päivän leipää he eivät vieneet käsissään, sillä he ajattelivat saavansa eväänsä maksua vastaan filistealaisilta, ja jos eivät, he ottaisivat sen väkivalloin. 5 Ja nämä miehet olivat erittäin mahtavia ja rohkeita miehiä, yksi mies pystyi ajamaan takaa tuhatta ja kaksi pystyi saamaan sekasortoisesti perääntymään kymmenentuhatta, niin he luottivat voimaansa ja menivät yhdessä sellaisenaan. 6 Ja he suuntasivat matkansa kohti Gathin maata, ja he menivät ja löysivät Gathin paimenia ruokkimassa Gathin lasten karjaa. 7 Ja he sanoivat paimenille, ”Antakaa meille joitakin lampaista maksua vastaan, jotta voimme syödä, sillä olemme nälkäisiä, koska emme ole syöneet leipää tänä päivänä.” 8 Ja paimenet vastasivat, ”Ovatko ne meidän lampaitamme tai karjaamme, että meidän pitäisi antaa niitä teille edes palkasta?” silloin Efraimin lapset lähestyivät ottamaan heiltä väkisin. 9 Ja Gathin paimenet huusivat heidän ylitseen, että heidän huutonsa kuultiin kaukaa, jolloin kaikki Gathin lapset lähtivät heitä kohti. 10 Ja kun Gathin lapset näkivät Efraimin lasten pahat teot, he palasivat takaisin ja kokosivat Gathin miehet, ja he pukivat kukin mies panssarinsa, ja tulivat Efraim lasten luokse taisteluun. 11 Ja he kävivät heidän kimppuunsa Gathin laaksossa, ja taistelu oli kovaa, ja he löivät toinen toisiaan hyvin paljon sinä päivänä. 12 Ja toisena päivänä Gathin lapset lähetti kaikkiin filistealaisten kaupunkeihin, että heidän pitää tulla auttamaan heitä, sanoen, 13 ”Tulkaa meidän tykömme ja auttakaa meitä, jotta voimme lyödä Efraimin lapset jotka ovat tulleet Egyptistä ottamaan meidän karjamme, ja taistelemaan meitä vastaan ​​ilman syytä.” 14 Nyt Efraimin lasten sielut olivat uupuneet nälästä ja janosta, sillä he eivät olleet syöneet leipää kolmeen päivään. Ja neljäkymmentätuhatta miestä lähti filistealaisten kaupungeista auttamaan Gathin miehiä. 15 Ja nämä miehet kävivät taisteluun Efraimin lasten kanssa, ja Herra luovutti Efraimin lapset filistealaisten käsiin. 16 Ja he surmasivat kaikki Efraimin lapset, kaikki, jotka olivat lähteneet pois Egyptistä, yhkäkään ei ollut jäljellä paitsi kymmenen miestä, jotka olivat juosseet pois yhteenotosta. 17 Sillä tämä paha oli Herralta Efraimin lapsia vastaan, sillä he rikkoivat Herran sanan lähtiessään Egyptistä, ennen kuin aikamäärä oli koittanut, jonka Herra vanhoina päivinä oli määrännyt Israelille. 18 Ja myös filistealaisista kaatui hyvin paljon, noin kaksikymmentä tuhatta miestä, ja heidän veljensä kantoivat heidät ja hautasivat heidät kaupunkeihinsa. 19 Ja Efraimin lasten surmatut pysyivät hylättynä Gathin laaksossa monien päivien ja vuosien ajan, eikä niitä viety haudattavaksi, ja laakso oli täynnä miesten luita. 20 Ja miehet, jotka olivat paenneet taistelusta, tulivat Egyptiin, ja kertoivat kaikille Israelin lapsille kaiken mitä heille oli tapahtunut. 21 Ja heidän isänsä Efraim suri heitä useita päiviä, ja hänen veljensä tulivat lohduttamaan häntä. 22 Ja hän yhtyi vaimoonsa ja hän synnytti pojan, ja hän kutsui hänen nimekseen Beriah, koska hän oli onneton hänen talossaan.

 

 

76 Mooses jättää Kuusin

 

1 Ja Mooses, Amramin poika, oli edelleen kuninkaana Kuusin maassa noina päivinä, ja hän menestyi kuningaskunnassaan, ja johti Kuusin lasten hallitusta oikeudenmukaisuudessa, vanhurskaudessa, ja rehellisyydessä. 2 Ja kaikki Kuusin lapset rakastivat Moosesta kaikkina päivinä, jolloin hän hallitsi heitä, ja kaikki Kuusin maan asukkaat pelkäsivät häntä suuresti.

 

2435 AM - Mooses menee Midianiin

3 Ja Mooseksen neljäkymmenentenä hallitusvuotenaan Kuusin lapsista, Mooses istui kuninkaallisella valtaistuimella samalla kun kuningatar Adonia oli hänen edessään, ja kaikki aateliset istuivat hänen ympärillään. 4 Ja kuningatar Adonia sanoi kuninkaan ja ruhtinaitten edessä, ”Mikä on tämä asia jota te, Kuusin lapset, olette tehneet kauan aikaa? 5 Totisesti te tiedätte, että tämä mies on hallinnut Kuusia neljänkymmenen vuoden ajan eikä hän ole lähestynyt minua, eikä hän ole palvellut Kuusin lasten jumalia. 6 Nyt sen tähden kuulkaa, oi te Kuusin lapset, älköön tämä mies enää hallitko teitä, kun hän ei ole meidän lihaamme. 7 Katso Menacrus minun poikani on kasvanut, antakaa hänen hallita teitä, sillä teille on parempi palvella teidän herranne poikaa, kuin palvella muukalaista, Egyptin kuninkaan orjaa.” 8 Ja kaikki Kuusin lasten kansa ja aateliset kuulivat sanat, jotka kuningatar Adoniah oli puhunut heidän korviinsa. 9 Ja kaikki ihmiset valmistautuivat iltaan saakka, ja aamulla he nousivat ylös aikaisin ja tekivät Menacruksen, Kikianuksen pojan, kuninkaaksi heidän päällensä. 10 Ja kaikki Kuusin lapset pelkäsivät ojentaa kätensä Moosesta vastaan, sillä ​Herra oli Mooseksen kanssa, ja Kuusin lapset muistivat sen valan, jonka he vannoivat Moosekselle, siksi he eivät vahingoittaneet häntä. 11 Vaan Kuusin lapset antoivat Moosekselle monia lahjoja, ja lähettivät hänet heidän luotaan suurella kunnialla. 12 Niin Mooses lähti Kuusin maasta, ja lähti kotoa ja lakkasi hallitsemasta Kuusia, ja Mooses oli kuusikymmentäkuusi vuotta vanha, kun hän lähti Kuusin maasta, sillä asia oli Herralta, sillä aikakausi oli koittanut, jonka Hän oli määrännyt vanhoina päivinä, tuomaan ulos Israelin Haamin lasten sorrosta. 13 Niin Mooses meni Midianiin, sillä hän pelkäsi palata Egyptiin faaraon takia, niin hän meni ja istui Midianin vesikaivon luona. 14 Ja seitsemän midianilaisen Reuelin tytärtä meni ruokkimaan isänsä laumaa. 15 Ja he tulivat kaivolle ja ammensivat vettä heidän isänsä laumalle. 16 Jolloin Midianin paimenet tulivat ja ajoivat heitä pois, mutta Mooses nousi ylös ja auttoi heitä ja juotti lauman. 17 Ja he tulivat kotiin isänsä Reuelin luo, ja kertoivat hänelle, mitä Mooses teki heidän hyväkseen. 18 Ja he sanoivat, ”Egyptiläinen mies on vapauttanut meidät paimenten käsistä, hän ammensi meille vettä ja juotti lauman.” 19 Ja Reuel sanoi hänen tyttärillensä, ”Ja missä hän on? miksi olette jättäneet miehen?” 20 Ja Reuel lähetti noutamaan hänet ja nouti hänet ja vei hänet kotiin, ja hän söi leipää hänen kanssansa. 21 Ja Mooses kertoi Reuelille, että hän oli paennut Egyptistä ja että hän hallitsi neljäkymmentä vuotta Kuusia, ja että he sen jälkeen olivat ottaneet hallinnon pois häneltä, ja olivat lähettäneet hänet matkaan rauhassa kunniassa ja lahjojen kera. 22 Ja kun Reuel oli kuullut Mooseksen sanat, Reuel sanoi sisimmässään, ”Minä panen tämän miehen vankilaan, jolla minä lepytän Kuusin lapset, sillä hän on paennut heidän luotaan.” 23 Ja he ottivat ja panivat hänet vankila huoneeseen, ja Mooses oli vankilassa kymmenen vuotta, ja kun Mooses oli vankilassa, Zipporah, Reuelin tytär, sääli häntä, ja elätti häntä leivällä ja vedellä koko ajan. 24 Ja kaikki Israelin lapset olivat vielä Egyptin maassa palvelemassa egyptiläisiä kaikenlaisissa töissä, ja Egyptin käsi jatkui ankarana Israelin lasten yllä niinä päivinä. 25 Siihen aikaan Herra löi faaraota, Egyptin kuningasta, ja hän kärsi spitaali kulkutaudista jalan pohjasta päänsä kruunuun; johtuen Israelin lasten julmasta kohtelusta oli tämä kulkutauti siihen aikaan Herralta faaraolle, Egyptin kuninkaalle. 26 Sillä Herra oli kuullut Israelin lasten, Hänen kansansa rukouksen, ja heidän huutonsa saavuttivat Hänet heidän kovan raatamisensa vuoksi. 27 Silti Hänen vihansa ei kääntynyt heistä, ja faaraon käsi oli edelleen ojennettuna Israelin lapsia vastaan, ja faarao jäykisti niskansa Herran edessä, ja hän kasvatti iestänsä Israelin lasten yllä, ja katkeroitti heidän elämät kaikenlaisella kovalla työllä. 28 Ja kun Herra oli tuottanut vitsauksen faaraolle, Egyptin kuninkaan ylle, hän pyysi viisaita miehiään ja taikureitaan parantamaan hänet. 29 Ja hänen viisaat miehensä ja velhonsa sanoivat hänelle, että ”Jos pienten lasten verta laitettaisiin haavoihin hän paranisi.” 30 Ja faarao kuuli heitä, ja lähetti palvelijansa Gosheniin Israelin lasten luokse ottamaan heidän pieniä lapsiansa. 31 Ja faaraon palvelijat menivät ja ottivat Israelin lapset, imeväiset pois heidän äitiensä rinnalta väkisin, ja he veivät heitä faaraon luo päivittäin, lapsi joka päivä, ja lääkärit tappoivat heidät ja liittivät ne kulkutautiin; näin he tekivät kaikki päivät. 32 Ja faaraon itsensä surmaamien lasten lukumäärä oli kolmesataaseitsemänkymmentäviisi. 33 Mutta Herra ei kuullut Egyptin kuninkaan lääkäreitä, ja kulkutauti jatkoi kasvuaan voimallisesti. 34 Ja faarao oli kymmenen vuotta kärsinyt tämän kulkutaudin kanssa, edelleen faaraon sydän kovettui lisää Israelin lapsia vastaan. 35 Ja kymmenen vuoden kuluttua Herra jatkoi faaraon vaivaamista tuhoisilla kulkutaudeilla. 36 Ja Herra löi häntä pahalla kasvaimella ja sairaudella mahassa, ja tuo vitsaus muuttui ankarasti märkiväksi paiseeksi. 37 Siihen aikaan faaraon kaksi palvelijaa tulivat Goshenin maasta, jossa kaikki Israelin lapset olivat, ja he menivät faaraon taloon ja sanoivat hänelle, ”Me olemme nähneet Israelin lapset laiskoina työssään ja huolimattomina urakassaan.” 38 Ja kun faarao kuuli palvelijoidensa sanat, hänen vihansa syttyi Israelin lapsia vastaan äärimmäisesti, sillä hän oli suuresti vaivaantunut ruumiillisesta kivustaan. 39 Ja hän vastasi ja sanoi, ”Nyt kun Israelin lapset tietävät, että minä olen sairas, he kääntyvät ja pilkkaavat meitä, nyt sen vuoksi valjasta sotavaununi minulle, ja minä vien itseni Gosheniin ja näen Israelin lasten pilkan, jolla he pitävät minua naurunalaisena; niin hänen palvelijansa valjastivat vaunun hänelle. 40 Ja he ottivat ja saivat hänet hevosen kyytiin, sillä hän ei pystynyt ajamaan itse; 41 Ja hän otti mukaansa kymmenen ratsumiestä ja kymmenen jalkamiestä, ja meni Israelin lasten tykö Gosheniin. 42 Ja kun he olivat tulleet Egyptin rajalle, kuninkaan hevonen kulki kapeasta kohdasta, korotettuna viinitarhan sisällyksettömään osaan, aidattu molemmilta sivuilta, alava, tasainen maa toisella puolella. 43 Ja hevoset juoksivat nopeasti siinä paikassa ja puristivat toisiaan, ja muut hevoset puristivat kuninkaan hevosta. 44 Ja kuninkaan hevonen kaatui alavalle tasangolle, kun kuningas ajoi sen päällä, ja kun hän putosi, vaunu kääntyi kuninkaan kasvojen päälle ja hevonen makasi kuninkaan päällä, ja kuningas huusi, sillä hänen lihansa oli erittäin kipeä. 45 Ja kuninkaan liha oli repeytynyt häneltä, ja hänen luunsa olivat murtuneet eikä hän pystynyt ajamaan, sillä tämä asia oli peräisin Herralta hänelle, sillä Herra oli kuullut Hänen kansansa, Israelin lasten huudot ja heidän ahdistuksensa. 46 Ja hänen palvelijansa kantoivat häntä olkapäillänsä, vähän kerrallaan, ja veivät hänet takaisin Egyptiin, ja hänen kanssaan olleet ratsumiehet palasivat myös Egyptiin. 47 Ja he panivat hänet sänkyyn, ja kuningas tunsi, että hänen kuoleman loppunsa oli koittanut, joten hänen vaimonsa kuningatar Aparanith tuli ja itki kuninkaan edessä, ja kuningas itki suurta itkua hänen kanssaan. 48 Ja ​​kaikki hänen ylhäisensä ja palvelijansa tulivat sinä päivänä ja näkivät kuninkaan siinä ahdistuksessa, ja itkivät suurta itkua hänen kanssaan. 49 Ja kuninkaan ruhtinaat ja kaikki hänen neuvonantajansa neuvoivat kuningasta saattamaan yhden hallitsemaan hänen sijaansa maassa, kenet tahansa hän valitsisi pojistaan. 50 Ja kuninkaalla oli kolme poikaa ja kaksi tytärtä, jotka Aparanith kuningatar hänen vaimonsa oli synnyttänyt hänelle, kuninkaan sivuvaimojen lasten ohella. 51 Ja nämä olivat heidän nimet, esikoinen Othri, toinen Adikam, ja kolmas Morion, ja heidän siskonsa, vanhimman nimi Bathia ja toinen Acuzi. 52 Ja Othri, kuninkaan esikoinen, oli idiootti, hätäinen ja kiirehtivä hänen sanoissaan. 53 Mutta Adikam oli taitava ja viisas mies ja tiesi kaikkea Egyptin viisautta, mutta epämiellyttävä ulkonäöltään, paksu ruumiiltaan, ja erittäin lyhyt kokoinen; hänen pituutensa oli yksi kyynärä. 54 Ja kun kuningas näki poikansa Adikamin älykkyyden ja viisauden kaikissa asioissa, kuningas päätti, että hänen pitää olla kuningas hänen sijaansa hänen kuolemansa jälkeen. 55 Ja hän otti hänelle ​​vaimon Gedudahin, Abilotin tyttären, ja hän oli kymmenen vuotta vanha, ja hän synnytti hänelle neljä poikaa. 56 Ja hän jälkeenpäin meni ja otti kolme vaimoa ja synnytti kahdeksan poikaa ja kolme tytärtä. 57 Ja sairaus vallitsi suuresti kuninkaan yllä, ja hänen lihansa haisi kuin raatojen liha vainiolla kesäaikaan, auringon kuumuuden aikana. 58 Ja kuningas näki, että hänen sairautensa oli vahvistunut suuresti hänen päällänsä, hän käski hänen poikansa Adikamin tuotavaksi hänen luokseen, ja he tekivät hänet kuninkaaksi hänen tilalleen maan johtoon. 59 Ja kolmen vuoden kuluttua, kuningas kuoli, häpeässä, häpäistynä, ja inhottavana, ja hänen palvelijansa kantoivat hänet ja hautasivat hänet Egyptin kuninkaiden hautakammioon Zoan-Mizraimiin. 60 Mutta he eivät balsamoineet häntä niin kuin tavallisesti kuninkaiden kanssa, koska hänen lihansa oli mädäntynyt, eivätkä he voineet lähestyä balsamoimaan häntä hajun takia, joten he hautasivat hänet kiireesti. 61 Sillä tämä paha oli Herralta hänelle, sillä Herra oli palauttanut hänelle pahalla pahuudesta, jota hän oli toteuttanut hänen päivinään Israelille. 62 Ja hän kuoli kauhistuksessa ja häpeässä, ja hänen poikansa Adikam hallitsi hänen paikallaan.

 

 

77 Mooseksen sauva

1 Adikam oli kaksikymmentä vuotta vanha, kun hän hallitsi Egyptiä; hän hallitsi neljä vuotta.

 

2445 AM - Adikam alkaa hallita

2 Kaksisataakuudentena vuotena Israelin menosta alas Egyptiin Adikam hallitsi Egyptiä, mutta hän ei jatkanut niin kauan hallintoaan Egyptin yli, kuten hänen isänsä olivat jatkaneet hallitsemistaan. 3 Sillä Melol hänen isänsä hallitsi yhdeksänkymmentäneljä vuotta Egyptissä, mutta hän oli kymmenen vuotta sairaana ja kuoli, koska hän oli paha Herran edessä. 4 Ja kaikki egyptiläiset kutsuivat Adikamin nimeksi faarao hänen isiensä nimen mukaan, kuten heidän tapansa oli tehdä Egyptissä. 5 Ja kaikki faaraon viisaat miehet kutsuivat Adikamin nimeä Ahuz, sillä ”lyhyt” sanotaan ”Ahuz” egyptin kielellä. 6 Ja Adikam oli erittäin ruma, ja hän oli kyynärän ja vaaksan pituinen ja hänellä oli suuri parta, joka ulottui jalkojensa pohjiin. 7 Ja faarao istui isänsä valtaistuimella hallitakseen Egyptiä, ja hän johti Egyptin hallitusta viisaudessaan. 8 Ja kun hän hallitsi, hän ylitti hänen isänsä ja kaikki edeltävät kuninkaat jumalattomuudessa, ja hän kasvatti iestänsä Israelin lasten ylitse. 9 Ja hän meni palvelijoineen Gosheniin Israelin lasten luo, ja hän vahvisti raadantaa heidän päällänsä ja sanoi heille, ”Täyttäkää työnne, kukin päivän tehtävä, älkääkä antako käsienne laiskistua työstämme tästä päivästä eteenpäin, kuten teitte isäni päivinä.” 10 Ja hän asetti virkamiehiä heidän johtoonsa Israelin lasten keskuudesta, ja näiden virkamiesten johtoon hän asetti työnjohtajia hänen palvelijoidensa joukosta. 11 Ja hän asetti heille tiilien lukumäärän, tehtäväksi sen luvun mukaan, päivästä päivään, ja hän kääntyi takaisin ja meni Egyptiin. 12 Siihen aikaan faaraon työnjohtajat käskivät Israelin lasten virkamiehiä faaraon käskyn mukaan, sanoen, 13 ”Näin sanoo faarao, Tehkää työtänne jokaisena päivänä, ja suorittakaa loppuun tehtävänne, ja tarkkailkaa päivittäin tiilien lukua; vähentämättä mitään. 14 Ja on tapahtuva, että jos olette vaillinaisia päivittäisistä tiilistänne, minä laitan teidän nuoret lapsenne heidän sijaan.” 15 Ja Egyptin työnjohtajat tekivät niin noina päivinä, kuten faarao oli käskenyt heitä. 16 Ja aina kun löydettiin puutteita Israelin lasten päivittäisestä tiilien mitasta, faaraon työnjohtajat menivät Israelin lapsien vaimojen luo ja ottivat Israelin lasten imeväisiä vaillinaisten tiilien lukumäärän mukaan, he tahtoivat ottaa heidät väkivalloin heidän äitiensä syleistä, ja laittoivat heidät rakennukseen tiilien sijasta; 17 Sillä aikaa, kun heidän isänsä ja äitinsä itkivät heitä, kuului itkun ääniä heidän imeväisiltään rakennuksen seinästä. 18 Ja työnjohtajat hallitsivat Israelia, että israelilaisten pitää sijoittaa heidän lapsensa rakennukseen, niin että mies asetti poikansa muuriin ja pani laastia hänen päällensä, samalla kun hänen silmänsä itkivät häntä, ja hänen kyyneleensä juoksivat alas hänen lapsensa päälle. 19 Ja Egyptin työnjohtajat tekivät niin Israelin vauvoille monien päivien ajan, eikä kukaan säälittänyt eikä tuntenut myötätuntoa Israelin lasten vauvoja kohtaan. 20 Ja kaikkien rakennuksessa tapettujen lasten lukumäärä oli kaksisataaseitsemänkymmentä, joista jotkut he olivat rakentaneet puuttuvien tiilien sijasta, jotka heidän isiltänsä oli jäänyt vajaaksi, ja joista jotkut he olivat vetäneet kuolleina ulos rakennuksesta. 21 Ja pakkotyö rasituksena Israelin lasten yllä Adikamin päivinä ylitti vaikeuksissa sen, mitä he tekivät hänen isänsä päivinä. 22 Ja Israelin lapset huokaisivat joka päivä heidän raskaan työnsä vuoksi, sillä he olivat sanoneet keskenään, ”Katso kun faarao kuolee, hänen poikansa nousee ja keventää työtämme!” 23 Mutta he lisäsivät jälkimmäistä työtä enemmän kuin aikaisempaa, ja Israelin lapset huokaisivat tästä ja heidän itkunsa kohosi Jumalan luokse heidän raatamisensa vuoksi. 24 Ja Jumala kuuli Israelin lasten äänen ja heidän huutonsa, niinä päivinä, ja Jumala muisti heille liittonsa, jonka Hän oli tehnyt Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 25 Ja Jumala näki Israelin lasten taakan, ja heidän raskaan työnsä noina päivinä, ja Hän päätti vapauttaa heidät. 26 Ja Mooses, Amramin poika, oli edelleen vangittuna tyrmässä niinä päivinä, midianilaisen Reuelin talossa, ja Zipporah, Reuelin tytär, ravitsi häntä ruoalla salaisesti päivä päivältä. 27 Ja Mooses oli suljettuna Reuelin talossa vankityrmässä kymmenen vuoden ajan. 28 Ja kymmenen vuoden kuluttua, joka oli ensimmäinen faaraon hallituksen vuosi Egyptissä, hänen isänsä paikalla, 29 Zipporah sanoi isälleen Reuelille, ”Kukaan ei tiedustele tai etsi hebrealaista miestä, jonka sinä sidoit vankilaan nyt kymmeneksi vuodeksi. 30 Nyt siis, jos näyttää hyvältä sinusta, lähettäkäämme ja katsokaamme, onko hän elävä vai kuollut”, mutta hänen isänsä ei tiennyt, että hän oli elättänyt häntä. 31 Ja hänen isänsä Reuel vastasi ja sanoi hänelle, ”Onko koskaan tapahtunut sellaista asiaa, että ihminen olisi ollut suljettuna vankilassa ilman ruokaa kymmenen vuoden ajan ja, että hän eläisi?” 32 Ja Zipporah vastasi hänen isälleen, sanoen, ”Varmasti sinä olet kuullut, että hebrealaisten Jumala on Suuri ja Peljättävä, ja tekee ihmeitä heille kaikkina aikoina. 33 Hän oli Se, joka vapautti Abrahamin kaldealaisten Urista, ja Iisakin isänsä miekasta, ja Jaakobin Herran enkelistä, joka paini hänen kanssaan Jabbukin kahlauspaikalla. 34 Lisäksi Hän on tehnyt tämän miehen kanssa monia asioita, Hän vapautti hänet Egyptin joesta ja faaraon miekasta, ja Kuusin lapsista, niin Hän voi myös pelastaa hänet nälänhädästä ja pitää hänet elävänä.” 35 Ja asia näytti Reuelista hyvältä, ja hän teki tyttärensä sanan mukaan, ja lähetti vankityrmään selvittämään, miten Moosekselle kävi. 36 Ja hän näki, ja katso, mies, Mooses asui vankityrmässä, seisoi jaloillaan, ylistäen ja rukoillen hänen esi-isiensä Jumalaa. 37 Ja Reuel käski tuoda Mooseksen ulos vankityrmästä, niin he ajelivat hänet ja hän vaihtoi vankilan vaatteensa ja söi leipää. 38 Ja myöhemmin Mooses meni sisälle Reuelin puutarhaan, joka oli talon takana, ja hän rukoili siellä Herraa hänen Jumalaansa, joka oli tehnyt valtavia ihmeitä hänelle. 39 Ja hänen rukoillessaan hän katsoi häntä vastapäätä, ja katso safiirikeppi sijoittui maahan, joka oli istutettu puutarhan keskelle. 40 Ja hän lähestyi keppiä ja katsoi, ja näki Herran Sotajoukkojen Jumalan nimen kaiverretun siihen, kirjoitettuna ja tuotettuna keppiin. 41 Ja hän luki sen ja ojensi kätensä ja hän repäisi sen kuin metsän puun tiheiköstä, ja sauva oli hänen kädessään. 42 Ja tämä on sauva, jolla kaikki meidän Jumalamme teot suoritettiin, sen jälkeen, kun Hän oli luonut taivaan ja maapallon, ja kaikki niiden joukot, meret, joet ja kaikki niiden kalat. 43 Ja kun Jumala oli ajanut Aadamin pois Eedenin puutarhasta, hän otti sauvan käteensä ja meni ja viljeli maaperää, josta hänet oli otettu. 44 Ja sauva tuli Nooan luo ja se annettiin Seemille ja hänen jälkeläisilleen, kunnes se tuli hebrealaisen Abrahamin käteen. 45 Ja kun Abraham oli antanut kaiken, mitä hän omisti pojalleen Iisakille, antoi hän hänelle myös tämän sauvan. 46 Ja kun Jaakob oli paennut Padan-Aramiin, otti hän sen käteensä, ja kun hän palasi takaisin isänsä luo, hän ei jättänyt sitä taakseen. 47 Myös kun hän meni alas Egyptiin, hän otti sen käteensä ja antoi sen Joosefille, yhden osan veljiensä yläpuolella, sillä Jaakob oli ottanut sen voiman kautta pois veljeltänsä Esaulta. 48 Ja Joosefin kuoleman jälkeen, Egyptin aateliset tulivat Joosefin taloon, ja sauva päätyi midianilaisen Reuelin käteen, ja kun hän lähti Egyptistä, hän otti sen käteensä ja istutti sen hänen puutarhaansa. 49 Ja kaikki keniläisten voimalliset miehet yrittivät kiskaista sen, kun he yrittivät saada Zipporan hänen tyttärensä, mutta he olivat epäonnistuneet. 50 Niin se keppi pysyi istutettuna Reuelin puutarhassa, kunnes tuli hän, jolla oli oikeus siihen, ja otti sen. 51 Ja kun Reuel näki sauvan Mooseksen kädessä, hän ihmetteli sitä, ja antoi hänelle tyttärensä Zipporan vaimoksi.

 

 

78 Mooseksen kutsu

 

1 Siihen aikaan kuoli Baal-Channan Achborin poika, Edomin kuningas, ja hänet haudattiin taloonsa Edomin maahan. 2 Ja hänen kuolemansa jälkeen Esaun lapset lähettivät Edomin maahan, ja ottivat sieltä miehen, joka oli Edomissa, jonka nimi oli Hadad, ja he tekivät hänestä heille kuninkaan Baal-Channanin, heidän kuninkaansa sijaan.

 

2446 AM – Edom annettiin Hadadille

3 Ja Hadad hallitsi Edomin lapsia neljäkymmentäkahdeksan vuotta. 4 Ja kun hän hallitsi, hän päätti taistella Moabin lapsia vastaan, saattaakseen heidät Esaun lasten vallan alle kuten he olivat olleet ennen, mutta hän ei pystynyt, koska Moabin lapset kuulivat tämän asian, ja he nousivat ja kiirehtivät valitsemaan heille kuninkaan heidän veljiensä keskuudesta. 5 Ja he kokosivat myöhemmin yhteen suuren väen, ja lähettivät veljensä Ammonin lasten luo pyytämään apua sotaan Edomin kuningasta Hadadia vastaan. 6 Ja Hadad kuuli asian, minkä Moabin lapset olivat tehneet, pelkäsi hän suuresti heitä, ja pidättäytyi taistelemasta heitä vastaan. 7 Niinä päivinä Mooses, Amramin poika, Midianissa, otti Zipporan, midianilaisen Reuelin tyttären, vaimoksi. 8 Ja Zipporah käveli Jaakobin tyttärien teitä, hän ei ollut mitenkään vaillinainen Sarahin, Rebekan, Raakelin ja Leean vanhurskaudesta. 9 Ja Zipporah tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja hän antoi hänelle nimen Gershom, sillä hän sanoi, ”Minä olin muukalainen vieraassa maassa”; mutta hän ei ympärileikannut hänen esinahkaansa, Reuelin hänen appensa käskystä. 10 Ja hän tuli uudestaan raskaaksi ja synnytti pojan, mutta ympärileikkasi hänen esinahkansa, ja antoi hänelle nimen Eliezer, sillä Mooses sanoi, ”Koska isieni Jumala oli minun Auttajani, ja pelasti minut faaraon miekasta.” 11 Ja faarao, Egyptin kuningas, kasvatti suuresti Israelin lasten työtä niinä päivinä, ja jatkoi ikeensä raskauttamista Israelin lasten päällä. 12 Ja hän käski julistuksen tehtäväksi Egyptissä, sanoen, ”Älkää antako enempää olkia kansalle tiilien tekemiseksi, antakaa heidän mennä ja kerätä itse olkia kuinka löytävätkin niitä. 13 Lisäksi lukumäärä joka heidän on valmistettava, antakoot joka päivä, älkääkä vähentäkö mitään heiltä, sillä he ovat velttoja työssään.” 14 Ja Israelin lapset kuulivat tämän, ja he surivat ja huokaisivat, ja he huusivat Herran puoleen sielujensa katkeruudesta. 15 Ja Herra kuuli Israelin lasten huudot, ja näki sorron, jolla egyptiläiset sortivat heitä. 16 Ja Herra oli kateellinen kansastaan ja perinnöstään, ja kuuli heidän äänensä, ja Hän päätti viedä heidät ulos Egyptin ahdistuksesta, ja antaa heille Kanaanin omaisuudeksi.

 

 

79 Mooses faaraon edessä

1 Ja niinä päivinä Mooses ruokki appensa Reuelin midianilaisen lammaslaumaa, Sinin erämaan takana, ja sauva, jonka hän otti apeltaan, oli hänen kädessään. 2 Ja tapahtui eräänä päivänä, että vuohen kili eksyi laumasta, ja Mooses jäljitti sitä ja se saapui Jumalan vuorelle Hoorebille. 3 Ja kun hän tuli Hoorebille, Herra ilmestyi sinne hänelle pensaasta, ja hän löysi tulessa palavan pensaan, mutta tulella ei ollut valtaa pensaan ylitse kuluttaakseen sitä. 4 Ja Mooses hämmästyi suuresti tästä näkymästä, minkä vuoksi pensas ei kulunut, ja hän lähestyi näkemään tämän mahtavan asian, ja Herra kutsui Moosesta tulesta ja käski hänen mennä alas Egyptiin, faaraon Egyptin kuninkaan luo, lähettämään Israelin lapset pois hänen palveluksestaan. 5 Ja Herra sanoi Moosekselle, ”Mene, palaa Egyptiin, sillä kaikki ne ihmiset, jotka tavoittelivat sinun elämääsi, ovat kuolleet, ja puhu sinä faaraolle lähettääkseen Israelin lapset pois hänen maastaan.” 6 Ja Herra näytti hänelle merkkejä ja ihmeitä tehtäväksi Egyptissä faaraon ja hänen alaistensa silmien edessä, jotta he uskoisivat, että Herra oli lähettänyt hänet. 7 Ja Mooses kuuli kaikkea, mitä Herra oli käskenyt hänelle, ja hän palasi appensa luo ja kertoi hänelle asian, ja Reuel sanoi hänelle, ”Mene rauhassa.” 8 Ja Mooses nousi ylös mennäkseen Egyptiin, ja hän otti vaimonsa ja poikansa mukaansa. Ja hän oli majatalon luona tien päällä, ja Jumalan enkeli tuli alas, ja etsi syytä häntä vastaan. 9 Ja hän halusi tappaa hänet hänen ensimmäisenä syntyneen pojan vuoksi, koska hän ei ollut ympärileikannut häntä, ja oli rikkonut liiton, jonka Herra oli tehnyt Abrahamin kanssa. 10 Sillä Mooses oli kuullut hänen appensa sanoja, jotka hän oli puhunut hänelle, ettei ympärileikkaa hänen esikoispoikaansa, siksi hän ei ympärileikannut häntä. 11 Ja Zipporah näki Herran enkelin etsivän syytä Moosesta vastaan, ja hän tiesi, että tämä asia johtui siitä, ettei hän ollut ympärileikannut hänen poikaansa Gershomia. 12 Ja Zipporah kiirehti ja otti siellä olevista kivistä terävän kiven, ja hän ympärileikkasi poikansa, ja luovutti hänet aviomiehellensä ja hänen poikansa pois Herran enkelin kädestä. 13 Ja Aaron, Amramin poika, Mooseksen veli, oli Egyptissä kävelemässä joen vartta sinä päivänä. 14 Ja Herra ilmestyi hänelle tuossa paikassa, ja Hän sanoi hänelle, ”Mene nyt kohti Moosesta erämaahan”, ja hän meni tapaamaan häntä Jumalan vuorella, ja hän suuteli häntä. 15 Ja Aaron nosti silmänsä, ja näki Zipporan, Mooseksen vaimon ja hänen lapsensa, ja hän sanoi Moosekselle, ”Ketkä nämä ovat sinulle?” 16 Ja Mooses sanoi hänelle, ”He ovat vaimoni ja poikani, jotka Jumala antoi minulle Midianissa”; ja asia suretti Aaronia vaimon ja hänen lastensa vuoksi. 17 Ja Aaron sanoi Moosekselle, ”Lähetä vaimo ja hänen lapsensa pois, että he voivat mennä hänen isänsä taloon”, ja Mooses kuuli Aaronin sanoja, ja teki niin. 18 Ja Zipporah palasi lastensa kanssa, ja he menivät Reuelin taloon, ja pysyivät siellä, kunnes aika koitti, jolloin Herra kävi kansansa pariin, ja vei heidät ulos Egyptistä faaraon kädestä. 19 Ja Mooses ja Aaron tulivat Egyptiin Israelin lasten yhteisöön, ja he puhuivat heille kaikki Herran sanat, ja kansa iloitsi valtavasti suurella riemulla. 20 Ja Mooses ja Aaron nousivat ylös varhain seuraavana päivänä, ja he menivät faaraon taloon, ja he ottivat heidän käsiinsä Jumalan sauvan. 21 Ja kun he tulivat kuninkaan portille, kaksi nuorta leijonaa oli eristetty sinne rautaisilla välineillä, eikä kukaan lähtenyt ulos tai tullut sisään niiden edestä, elleivät ne jotka kuningas käski tulla, kun taikurit tulivat ja peruuttivat leijonat loitsuillaan, ja tämä vei heidät kuninkaan luo. 22 Ja Mooses kiirehti ja nosti sauvan ylös leijonien päälle, ja hän irrotti ne, ja Mooses ja Aaron tulivat sisälle kuninkaan taloon. 23 Leijonat tulivat myös heidän mukanaan iloisina, ja ne seurasivat heitä ja riemuitsivat kuin koira riemuitsee isännästään, kun hän tulee pellolta. 24 Ja kun faarao näki tämän asian, hän hämmästyi sitä, ja hän suuresti kauhistui sanomasta, sillä heidän ulkonäkönsä oli kuin Jumalan lasten ulkonäkö. 25 Ja faarao sanoi Moosekselle, ”Mitä sinä vaadit?” ja he vastasivat hänelle, sanoen, ”Herra, hebrealaisten Jumala on lähettänyt meidät sinun luoksesi, sanomaan, ”Lähetä Minun kansani, että he voivat palvella Minua.”” 26 Ja kun faarao kuuli heidän sanansa, hän suuresti kauhistui heidän edessään, ja hän sanoi heille, ”Menkää tänään ja tulkaa takaisin minun luokseni huomenna”, ja he tekivät kuninkaan sanan mukaan. 27 Ja kun he olivat menneet, faarao lähetti Bileamin, taikurin ja hänen poikansa Janneksen ja Jambreksen, sekä kaikki taikurit ja ennustajat ja neuvonantajat jotka kuuluivat kuninkaalle, ja he kaikki tulivat ja istuivat kuninkaan edessä. 28 Ja kuningas kertoi heille kaikki sanat, jotka Mooses ja hänen veljensä Aaron olivat puhuneet hänelle, ja taikurit sanoivat kuninkaalle, ”Mutta kuinka nämä miehet tulivat luoksesi, leijonien vuoksi jotka olivat kiinni portilla?” 29 Ja kuningas sanoi, ”Koska he nostivat sauvansa ylös leijonia vastaan ​​ja irrottivat ne, ja tulivat minun luokseni, ja leijonat myös riemuitsivat heistä kuin koira iloitsee tavata isäntänsä.” 30 Ja Bileam, Beorin poika, taikuri, vastasi kuninkaalle, sanoen, ”Nämä eivät ole mitään muuta kuin taikureita, kuten me itse. 31 Nyt siis lähetä heille, ja anna heidän tulla, niin me koettelemme heitä”, ja kuningas teki niin. 32 Ja aamulla faarao lähetti Moosekselle ja Aaronille tulemaan kuninkaan eteen, ja he ottivat Jumalan sauvan, ja tulivat kuninkaan luo ja puhuivat hänelle, sanoen, 33 ”Näin sanoi Herra, hebrealaisten Jumala, ”Lähetä Minun kansani, että he voivat palvella Minua.” 34 Ja kuningas sanoi heille, ”Mutta kuka uskoo teihin, että te olette Jumalan lähettiläitä ja, että te tulette minun luokseni Hänen käskystään? 35 Nyt sen tähden antakaa ihme tai merkki tässä asiassa, ja sitten sananne, jotka te puhutte, uskotaan.” 36 Ja Aaron kiirehti ja heitti sauvansa kädestään faaraon eteen ja hänen palvelijoidensa eteen, ja sauva muuttui käärmeeksi. 37 Ja noidat näkivät tämän ja he heittivät kukin mies sauvansa maahan ja niistä tuli käärmeitä. 38 Ja käärme Aaronin sauvasta nosti päänsä ja avasi suunsa nielaisemaan taikureiden sauvat. 39 Ja taikuri Bileam vastasi ja sanoi, ”Tämä asia on ollut vanhoista päivistä, että käärme nielee sen toverinsa, ja että elävät syövät toisiaan. 40 Nyt siksi palauta se sauvaksi kuten se oli alun perin, niin me palautamme myös sauvamme sellaisiksi kuin ne olivat alun perin, ja jos sinun sauvasi nielee sauvamme, silloin tiedämme, että Jumalan Henki on sinussa, ja jos ei, sinä olet vain samankaltainen jäljittelijä kuin me itse.” 41 Ja Aaron kiirehti ja ojensi kätensä ja tarttui käärmeen häntään ja siitä tuli sauva hänen kädessään, ja noidat tekivät samoin sauvoillaan, ja he saivat kiinni, kukin mies käärmeensä hännästä, ja niistä tuli sauvoja kuten aluksi. 42 Ja kun ne palautuivat sauvoiksi, Aaronin sauva nieli heidän sauvansa. 43 Ja kun kuningas näki tämän asian, hän käski aikakirjan, joka kertoi Egyptin kuninkaista, tuotavaksi, ja he toivat aikakirjan, kronologian Egyptin kuninkaista, johon kaikki Egyptin epäjumalat oli kirjoitettu, sillä he ajattelivat löytävänsä sieltä Jahven nimen, mutta he eivät löytäneet sitä. 44 Ja faarao sanoi Moosekselle ja Aaronille, ”Katso minä en ole löytänyt teidän Jumalanne nimeä kirjoitettuna tähän kirjaan, enkä minä tunne Hänen nimeään.” 45 Ja neuvonantajat ja viisaat miehet vastasivat kuninkaalle, ”Me olemme kuulleet, että hebrealaisten Jumala on Viisauden Poika, muinaisten kuninkaiden Poika.” 46 Ja faarao kääntyi Mooseksen ja Aaronin puoleen ja sanoi heille, ”Minä en tunne sitä Herraa, jota te olette julistaneet, enkä lähetä Hänen kansaansa.” 47 Ja he vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, ”Herra Jumalien Jumala on Hänen nimensä, ja Hän julisti Hänen nimensä meille esi-isiemme päivistä lähtien, ja lähetti meidät, sanomalla, ”Menkää faaraon luo ja sanokaa hänelle, ”Lähetä Minun kansani, että he voivat palvella Minua.”” 48 Nyt siis lähetä meidät, jotta voimme lähteä matkaan kolmeksi päiväksi erämaahan, ja voimme siellä uhrata Hänelle, sillä meidän päivistämme menosta alas Egyptiin, Hän ei ole ottanut meidän käsistämme polttouhria, kiitosuhria tai lahjaa, ja jos sinä et lähetä meitä, Hänen vihansa syttyy sinua vastaan, ja Hän lyö Egypti joko rutolla tai miekalla.” 49 Ja faarao sanoi heille, ”Kertokaa minulle nyt Hänen Voimansa ja Hänen Valtansa”;  ja he sanoivat hänelle, ”Hän loi taivaan ja maapallon, meret ja kaikki niiden kalat, Hän muodosti valon, asetti pimeyden, saattoi sateen maan päälle ja kasteli sen, ja sai yrtit ja ruohon versomaan, Hän loi ihmisen ja eläimet ja metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat, ja Hänen suunsa kautta ne elävät ja kuolevat. 50 Totisesti Hän muodosti sinut äitisi kohdussa, ja laittoi sinuun elämän hengen, ja kasvatti sinut ja asetti sinut Egyptin kuninkaalliselle valtaistuimelle, ja Hän ottaa sinulta henkesi ja sielusi, ja palauttaa sinut maahan, mistä sinut oli otettu.” 51 Ja kuninkaan viha syttyi heidän sanoistaan, ja hän sanoi heille, ”Mutta Kuka kaikkien kansakuntien jumalien joukosta voi tehdä tämän? minun jokeni on minun oma, ja minä olen tehnyt sen itse.” 52 Ja hän ajoi heidät luotaan, ja hän määräsi raatamisen Israelin päällä olevan vielä ankarampaa kuin eilen ja edellispäivänä. 53 Ja Mooses ja Aaron lähtivät kuninkaan läsnäolosta, ja he näkivät Israelin lapset pahoissa olosuhteissa, sillä työnjohtajat olivat tehneet heidän työnsä erittäin raskaaksi. 54 Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi, ”Miksi Sinä olet kohdellut kansaasi huonosti? sillä siitä lähtien kun tulin puhumaan faaraon kanssa jonka luokse Sinä lähetit minut, hän on hyväksikäyttänyt erittäin pahasti Israelin lapsia.” 55 Ja Herra sanoi Moosekselle, ”Katso sinä tulet näkemään, että ulos ojennetulla kädellä ja raskailla vitsauksilla, faarao lähettää Israelin lapset pois hänen maastaan.” 56 Ja Mooses ja Aaron asuivat heidän veljiensä Israelin lasten keskuudessa Egyptissä. 57 Ja egyptiläiset puolestaan katkeroittivat Israelin lasten elämät, raskaalla työllä, jonka he pakottivat heille.

 

 

80 Egyptin vitsaukset

 

1 Ja kahden vuoden kuluttua, Herra lähetti jälleen Mooseksen faaraon luo viemään ulos Israelin lapset, ja lähettämään heidät pois Egyptin maasta. 2 Ja Mooses meni ja tuli faaraon taloon, ja hän puhui hänelle Herran sanat, joka oli lähettänyt hänet, mutta faarao ei halunnut kuulla Herran ääntä, ja Jumala herätti voimansa Egyptissä faaraon ja hänen alamaistensa päälle, ja Jumala löi faaraota ja hänen kansaansa erittäin suurilla ja kipeillä vitsauksilla. 3 Ja Herra lähetti Aaronin käden kautta ja muutti kaikki Egyptin vedet vereksi, kaikki niiden purot ja joet. 4 Ja kun egyptiläinen tuli juomaan ja ammensi vettä, hän katsoi kannuunsa, ja katso kaikki vesi oli muuttunut vereksi; ja kun hän tuli juomaan kupistaan, kupissa olevasta vedestä oli tullut verta. 5 Ja kun nainen vaivasi taikinaansa ja keitti ruokiansa, niiden ulkonäkö muuttui sen veren ulkonäöksi. 6 Ja Herra lähetti jälleen ja saattoi kaikista heidän vesistään tulemaan esiin sammakoita, ja kaikki sammakot tulivat sisälle egyptiläisten taloihin. 7 Ja kun egyptiläiset joivat, heidän vatsansa täyttyivät sammakoista ja ne tanssivat heidän vatsoissaan kuin tanssiessaan joessa. 8 Ja kaikki heidän juoma- ja keittovetensä vaihtuivat sammakoiksi, lisäksi kun he makasivat sängyissään, heidän hikoilunsa kasvatti sammakoita. 9 Kaikesta tästä huolimatta Herran viha ei kääntynyt pois heistä, vaan Hänen kätensä oli ojennettuna kaikkia egyptiläisiä vastaan ​​lyömään heitä jokaisella raskaalla vitsauksella. 10 Ja Hän lähetti ja iski heidän pölynsä loisiksi, ja loisia tuli Egyptiin kahden kyynärän korkeudelta maan päälle. 11 Loisia oli myös erittäin paljon, ihmisen ja eläimen lihassa, kaikissa Egyptin asukkaissa, myös kuninkaan ja kuningattaren päälle Herra lähetti loisia, ja se vaivasi Egyptiä äärimmäisesti loisten tähden. 12 Siitä huolimatta, Herran viha ei kääntynyt pois, vaan Hänen kätensä oli edelleen ojennettuna Egyptin päällä. 13 Ja Herra lähetti kaikenlaisia vainion ​​eläimiä Egyptiin, ja ne tulivat ja tuhosivat kaiken Egyptin, ihmisen ja eläimen, ja puut, ja kaikenlaisen Egyptissä olevan. 14 Ja Herra lähetti kiitäviä käärmeitä, skorpioneja, hiiriä, kärppiä, rupikonnia, yhdessä muiden pölyssä ryömivien kanssa, 15 Kärpäsiä, ampiaisia, kirppuja ja täitä, kunkin parven sen lajinsa mukaan, 16 Ja kaikkia matelijoita ja siivellisiä eläimiä niiden lajiensa mukaan Egyptiin ja se vaivasi egyptiläisiä erittäin paljon. 17 Ja kirput ja kärpäset tulivat egyptiläisten silmiin ja korviin. 18 Ja paarmat tulivat heidän päällensä ja ajoivat heidät pois, ja he siirtyivät siitä sisähuoneisiinsa, ja ne ajoivat heitä takaa. 19 Ja kun egyptiläiset piiloutuivat eläinparvien vuoksi, he lukitsivat ovet heidän perässään, ja Jumala käski meressä olevan Sulanuthin tulla ylös ja mennä Egyptiin. 20 Ja sillä oli pitkät käsivarret, kymmenen kyynärää ihmisen kyynärän pituisia. 21 Ja se meni katolle ja paljasti kattotuolit ja paneelit ja katkaisi ne, ja ojensi käsivartensa sisälle taloon ja poisti lukon ja pultin, ja avasi Egyptin taloja. 22 Sen jälkeen tuli eläinparvet sisälle Egyptin taloihin, ja eläinten parvet tuhosivat egyptiläisiä, ja se suretti heitä äärimmäisesti. 23 Siitä huolimatta Herran viha ei kääntynyt pois egyptiläisistä, ja Hänen kätensä oli vieläkin ojennettuna heitä vastaan. 24 Ja Jumala lähetti ruton, ja rutto levisi Egyptiin, hevosiin ja aaseihin, ja kameleihin, nauta- ja lammaskarjaan ja ihmiseen. 25 Ja kun egyptiläiset nousivat ylös aikaisin aamulla viemään karjaansa laitumelle, he löysivät kaiken heidän karjansa kuolleena. 26 Ja egyptiläisten karjasta jäi jäljelle vain yksi kymmenestä, ja Israelille kuuluneesta karjasta Goshenissa yksikään ei kuollut. 27 Ja Jumala lähetti polttavan tulehduksen egyptiläisten lihaan, joka mursi heidän nahkansa, ja siitä tuli ankara kutina kaikkiin egyptiläisiin jalkojen kantapäistä heidän päittensä kruunuihin. 28 Ja monet paiseet olivat heidän lihassansa, että heidän lihansa kului pois, kunnes heistä tuli surkeita ja mädäntyneitä. 29 Siitä huolimatta Herran viha ei kääntynyt pois, ja Hänen kätensä oli edelleen ojennettuna koko Egyptin päälle. 30 Ja Herra lähetti erittäin raskaan raekuuron, joka löi heidän viiniköynnöksensä ja mursi hedelmäpuut ja kuivattivat ne, kun ne putosivat niiden päälle. 31 Myös jokainen vihreä yrtti kuivui ja hävisi, sillä sekoittunut tuli laskeutui raekuuron keskeltä, siksi rakeet ja tuli kuluttivat kaikki asiat. 32 Lisäksi ulkomailta löydettyjä miehiä ja eläimiä tuhoutui tulen ja rakeiden liekeistä, ja kaikki nuoret leijonat olivat uupuneita. 33 Ja Herra lähetti ja toi lukuisat kulkusirkat Egyptiin, Chasel, Salom, Chargol ja Chagole, kulkusirkkoja jokaista lajinsa mukaan, jotka ahmivat kaiken mitä raekuurolta oli jäänyt jäljelle. 34 Sitten egyptiläiset riemuitsivat kulkusirkoista, vaikka ne kuluttivat pellon tuoton, ja he ottivat niitä kiinni yltäkylläisesti ja suolasivat ne ruuaksi. 35 Ja Herra käänsi voimakkaan merituulen, joka vei pois kaikki kulkusirkat, jopa ne, jotka olivat suolattu, ja työnsi ne Punaiseen Mereen; yksikään kulkusirkka ei jäänyt Egyptin rajojen sisäpuolelle. 36 Ja Jumala lähetti pimeyden Egyptin päälle, että koko Egyptin maa ja Pathros tulivat pimeiksi kolmeksi päiväksi, niin ettei ihminen voinut nähdä kättään, kun hän nosti sen suuhunsa. 37 Siihen aikaan kuoli monia Israelin kansasta, jotka olivat kapinoineet Herraa vastaan ​​ja jotka eivät kuulleet Moosesta ja Aaronia, eivätkä uskonut heitä, että Jumala oli lähettänyt heidät. 38 Ja jotka olivat sanoneet, ”Me emme lähde pois Egyptistä, ettemme tuhoutuisi nälkään autiossa erämaassa”, ja jotka eivät tahtoneet kuunnella Mooseksen ääntä. 39 Ja Herra vaivasi heitä kolmen päivän pimeydellä, ja israelilaiset hautasivat heidät niinä päivinä, ilman että egyptiläiset olivat tienneet heistä tai riemuinneet heistä. 40 Ja pimeys oli erittäin suuri Egyptissä kolmen päivän ajan, ja kuka tahansa henkilö oli seisomassa, kun pimeys tuli, jäi seisomaan paikalleen, ja se joka oli istumassa, jäi istumaan, ja se joka oli makaamassa, jatkoi makaamistaan samassa tilassa, ja se joka oli kävelemässä, jäi istumaan maan päälle samassa kohdassa; ja tämä asia tapahtui kaikille egyptiläisille, kunnes pimeys oli väistynyt pois. 41 Ja pimeyden päivät menivät ohitse, ja Herra lähetti Mooseksen ja Aaronin Israelin lasten luo, sanoen, ”Juhlikaa teidän juhlaanne ja valmistakaa itsellenne Pääsiäinen, sillä katso Minä tulen keskellä yötä kaikkien egyptiläisten joukkoon, ja Minä surmaan kaikki heidän esikoiset, ihmisen ensimmäisenä syntyneestä eläimen ensimmäisenä syntyneeseen, ja kun Minä näen teidän Pääsiäisenne, minä ohitan sinut.” 42 Ja Israelin lapset tekivät kaiken sen mukaan, miten Herra oli käskenyt Moosesta ja Aaronia, näin he tekivät sinä yönä. 43 Ja tapahtui keskellä yötä, että Herra meni keskellä Egyptiä, ja surmasi kaikki egyptiläisten esikoiset, ihmisen esikoisesta eläimen esikoiseen. 44 Ja faarao nousi ylös yöllä, hän ja kaikki hänen palvelijansa ja kaikki egyptiläiset, ja sinä yönä oli suuri itku läpi koko Egyptin, sillä ei ollut taloa, jossa ei ollut ruumista. 45 Myös Egyptin esikoisten syntymäkuvat, jotka he kaiversivat talojensa seiniin, tuhoutuivat ja putosivat maahan. 46 Peräti heidän esikoistensa luihin jotka olivat kuolleet ennen tätä ja jotka he olivat haudanneet sisälle taloihinsa, pääsi Egyptin koirat käsiksi sinä yönä ja vetivät egyptiläisten eteen ja heittelivät heidän edessään. 47 Ja kaikki egyptiläiset näkivät tämän onnettomuuden, joka oli yhtäkkiä tullut heidän päällensä, ja kaikki egyptiläiset huusivat kovalla äänellä. 48 Ja ​​kaikki Egyptin sukukunnat itkivät sinä yönä, kukin mies poikaansa ja kukin mies tytärtään, olemalla ensimmäisenä syntynyt, ja Egyptin hälinä kuultiin kaukaa sinä yönä. 49 Ja Bathia, faaraon tytär, lähti kuninkaan kanssa sinä yönä etsimään Moosesta ja Aaronia heidän taloistaan, ja he löysivät heidät taloistaan, syömässä ja juomassa ja riemuitsemassa koko Israelin kanssa. 50 Ja Bathia sanoi Moosekselle, ”Onko tämä palkka siitä hyvästä jonka minä olen sinulle tehnyt, joka olen vieroittanut sinut ja venyttänyt sinut, ja oletko sinä tuonut tämän pahan minun ja isäni talon päälle?” 51 Ja Mooses sanoi hänelle, ”Totisesti, Herra toi Egyptin ylle kymmenen vitsausta; aiheutuiko sinulle mitään niistä onnettomuuksista? vaikuttiko yksikään niistä sinuun?” ja hän sanoi, ”Ei”. 52 Ja Mooses sanoi hänelle, ”Vaikka sinä olet ensimmäisenä äidillesi syntynyt, sinä et kuole, eikä mikään paha ulotu sinuun Egyptin keskellä.” 53 Ja hän sanoi, ”Mitä hyötyä siitä on minulle, kun näen kuninkaan, veljeni, ja koko hänen kotitaloutensa ja alamaisensa tässä onnettomuudessa, joiden esikoiset tuhoutuvat kaikkien Egyptin esikoisten kanssa?” 54 Ja Mooses sanoi hänelle, ”Totisesti sinun veljesi ja hänen perheensä, ja alamaiset, Egyptin perheet, eivät tahtoneet kuulla Herran sanoja, sen vuoksi tämä paha tuli heidän päällensä.” 55 Ja faarao, Egyptin kuningas, lähestyi Moosesta ja Aaronia, ja joitakin Israelin lapsia, jotka olivat heidän kanssaan siinä paikassa, ja hän rukoili heitä, sanoen, 56 ”Nouskaa ylös ja ottakaa veljenne, kaikki Israelin lapset, jotka olette maassa, heidän lampaidensa ja nautojensa kanssa, ja kaiken heille kuuluvan kanssa, älkööt he jättäkö mitään jäljelle, ainoastaan rukoilkaa minun puolestani Herraa, teidän Jumalaanne.” 57 Ja Mooses sanoi faaraolle, ”Katso, vaikka sinä olet äitisi esikoinen, silti älä pelkää, sillä sinä et kuole, sillä Herra on käskenyt että sinä elät, näyttääksensä sinulle Hänen suuren Valtansa ja väkevän ojennetun käsivarren.” 58 Ja faarao käski Israelin lapset lähetettäviksi pois, ja kaikki egyptiläiset vahvistautuivat lähettämään heitä, sillä he sanoivat, ”Me kaikki menehdymme.” 59 Ja kaikki egyptiläiset lähettivät israelilaiset, ​​suurten rikkauksien kanssa, lampailla naudoilla ja kallisarvoisilla esineillä, Herran valan mukaan Hänen ja meidän isämme Abrahamin välillä. 60 Ja Israelin lapset viivyttelivät lähtöä yöllä, ja kun egyptiläiset tulivat heidän luokseen viemään heitä ulos, he sanoivat heille, ”Olemmeko varkaita, että meidän pitäisi lähteä pois yöllä?” 61 Ja Israelin lapset pyysivät egyptiläisiltä, hopea-astioita, ja kulta-astioita, ja vaatteita, niin israelilaiset riisuivat egyptiläiset. 62 Ja Mooses kiirehti ja nousi ylös ja meni Egyptin joelle, ja toi sieltä Joosefin arkun ja otti sen hänen mukaansa. 63 Myös Israelin lapset vietiin, kukin mies isänsä arkun hänen kanssansa, ja kukin mies sukukuntansa arkut.

 

 

81 Punaisen Meren jakautuminen

1 Ja Israelin lapset matkustivat Rameseksesta Sukkotiin, noin kuusisataatuhatta miestä jalkaisin, lisäksi pienet ja heidän vaimonsa. 2 Lisäksi sekoittunut väkijoukko lähti heidän kanssansa, ja lammaslaumat ja karjalaumat, peräti paljon karjaa.

 

2448 AM – Exodus

3 Ja Israelin lasten muukalaisuus, jotka asuivat Egyptin maassa kovassa työssä, oli kaksisataakymmenen vuotta. 4 Ja kaksisataakymmenen vuoden kuluttua, Herra vei Israelin lapset Egyptistä väkevällä kädellä. 5 Ja Israelin lapset matkustivat Egyptistä ja Goshenista ja Rameseksesta, ja leiriytyivät Sukkotissa ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä. 6 Ja egyptiläiset hautasivat kaikki esikoisensa, jotka Herra oli surmannut, ja kaikki egyptiläiset hautasivat heidän surmattujaan kolme päivää. 7 Ja Israelin lapset matkustivat Sukkotista ja leiriytyivät Ethomissa, erämaan päässä. 8 Ja kolmantena päivänä egyptiläisten haudattua esikoisensa, monet miehet nousivat Egyptistä ja lähtivät Israelin perään saattaakseen heidät palaamaan Egyptiin, sillä he katuivat, että he olivat lähettäneet israelilaiset pois heidän palveluksestaan. 9 Ja toinen mies sanoi naapurilleen, ”Totisesti Mooses ja Aaron puhuivat faaraolle, sanoen, ”Me tahdomme mennä kolmen päivän matkalle erämaahan ja uhrata Herralle meidän Jumalallemme.” 10 Nyt sen tähden nouskaamme ylös aikaisin aamulla ja saattakaamme heidät palaamaan, ja on oleva että jos he palaavat kanssamme Egyptiin isäntiensä luo, silloin tiedämme että heissä on uskollisuus, mutta jos he eivät palaa, niin me taistelemme heidän kanssaan, ja saatamme heidät palaamaan takaisin suurella voimalla ja vahvalla kädellä.” 11 Ja kaikki faaraon aateliset nousivat ylös aamulla, ja heidän kanssaan noin seitsemänsataa tuhatta miestä, ja he lähtivät Egyptistä sinä päivänä, ja tulivat paikkaan, missä Israelin lapset olivat. 12 Ja kaikki egyptiläiset näkivät ja katso, Mooses Aaron ja kaikki israelilaiset istuivat Pi-Hahirothin [salmen suu] edessä, syömässä ja juomassa ja juhlimassa Herran juhlaa. 13 Ja kaikki egyptiläiset sanoivat Israelin lapsille, ”Totisesti te sanoitte, ”Me menemme matkalle kolmeksi päiväksi erämaahan ja uhraamme Jumalallemme ja palaamme.” 14 Nyt siis tämä päivä tekee viisi päivää siitä kun lähditte, miksi ette palaa isäntienne luokse?” 15 Ja Mooses ja Aaron vastasivat heille, sanoen, ”Koska Herra, meidän Jumalamme on todistanut meille, sanoen, ”Älkää enää palatko Egyptiin”, mutta me viemme itsemme maitoa hunajaa virtaavaan maahan, niin kuin Herra, meidän Jumalamme, oli vannonut esi-isiemme annettavaksi meille.” 16 Ja kun Egyptin ylhäiset näkivät etteivät Israelin lapset kuunnelleet heitä, palatakseen Egyptiin, he vyöttäytyivät taistellakseen Israelin kanssa. 17 Ja Herra vahvisti Israelin lasten sydämet egyptiläisten ylitse, että he antoivat heille ankaran iskun, ja taistelu oli kipeänä egyptiläisten yllä, ja kaikki egyptiläiset pakenivat Israelin lasten edestä, sillä monet heistä menehtyivät Israelin käden kautta. 18 Ja faaraon ylhäiset menivät Egyptiin ja kertoivat faaraolle, sanoen, ”Israelin lapset ovat paenneet, eivätkä tahdo enää palata Egyptiin, ja tällä tavalla Mooses ja Aaron puhuivat meille.” 19 Ja faarao kuuli tämän asian, ja hänen sydämensä ja kaikkien hänen alamaistensa sydämet kääntyivät Israelia vastaan, ja he katuivat, että olivat lähettäneet Israelin; ja kaikki egyptiläiset kehottivat faaraota ahdistamaan Israelin lapsia saadakseen heidät tulemaan takaisin pakkotöihinsä. 20 Ja he sanoivat kukin mies veljelleen, ”Mitä tämä on mitä me olemme tehneet, että olemme lähettäneet Israelin pois orjuudestamme?” 21 Ja Herra vahvisti kaikkien egyptiläisten sydämet ajamaan takaa israelilaisia, sillä Herra halusi kaataa egyptiläiset Punaiseen Mereen. 22 Ja faarao nousi ja valjasti sotavaununsa, ja hän käski kaikkia egyptiläisiä kokoontumaan, yhtäkään miestä ei jäänyt paitsi pienokaiset ja naiset. 23 Ja kaikki egyptiläiset lähtivät faaraon kanssa ajamaan takaa Israelin lapsia, ja Egyptin leiri oli erittäin laaja ja raskas leiri, noin kymmenen sataatuhatta [miljoona] miestä. 24 Ja koko tämä leiri meni ja ajoi Israelin lapsia takaa viedäkseen heidät takaisin Egyptiin, ja he saavuttivat heidät leiriytyneenä Punaisen Meren rannalla. 25 Ja Israelin lapset nostivat heidän silmänsä, ja näkivät kaikkien egyptiläisten ajavan heitä takaa, ja Israelin lapset olivat suuresti kauhuissaan heistä, ja Israelin lapset huusivat Herran puoleen. 26 Ja egyptiläisten vuoksi, Israelin lapset jakoivat itsensä neljään osastoon, ja jakautuivat mielipiteidensä mukaan, sillä he pelkäsivät egyptiläisiä, ja Mooses puhui jokaiselle niistä. 27 Ensimmäinen osasto oli Ruubenin, Simeonin, ja Isaskarin lapsista, ja he päättivät heittäytyä mereen, sillä he pelkäsivät suuresti egyptiläisiä. 28 Ja Mooses sanoi heille, ”Älkää pelätkö, seisokaa aloillanne ja nähkää Herran pelastus, jonka Hän toteuttaa tänä päivänä teille.” 29 Toinen osasto oli Sebulonin, Benjaminin ja Naftalin lapset, ja he päättivät palata takaisin Egyptiin egyptiläisten kanssa. 30 Ja Mooses sanoi heille, ”Älkää pelätkö, sillä niin kuin olette nähneet egyptiläisiä tänä päivänä, niin te ette näe heitä enää ikuisesti.” 31 Kolmas osasto oli Juudan ja Joosefin lapsista, ja he päättivät mennä egyptiläisiä vastaan taistelemaan heidän kanssaan. 32 Ja Mooses sanoi heille, ”Pysykää paikoillanne, sillä Herra sotii puolestanne, ja te olette pysyvä hiljaa.” 33 Ja neljäs osasto oli Leevin Gadin ja Asherin lapsista, ja he päättivät mennä egyptiläisten keskelle tyrmistyttämään heidät, ja Mooses sanoi heille, ”Pysykää asemissanne älkääkä pelätkö, kutsukaa vain Herraa, jotta hän pelastaa teidät heidän käsistänsä.” 34 Tämän jälkeen Mooses nousi kansan keskeltä, ja hän rukoili Herraa ja sanoi, 35 ”Oi Herra, koko maan Jumala, pelasta nyt Sinun kansasi, jonka Sinä olet vienyt ulos Egyptistä, ja älä anna egyptiläisten ylpeillä, että voima ja valta olisivat heidän.” 36 Niin Herra sanoi Moosekselle, ”Miksi sinä itket Minulle? puhu Israelin lapsille, että he etenevät, ja ojenna sinä sauvasi meren päälle ja jaa se, niin Israelin lapset kulkevat sen läpi.” 37 Ja Mooses teki niin, ja hän nosti sauvansa meren päälle ja jakoi sen. 38 Ja meren vedet jakautuivat kahteentoista osaan, ja Israelin lapset kulkivat lävitse jalkaisin, kengillä, niin kuin mies kulkisi valmistetun tien läpi. 39 Ja Herra toi ilmi Israelin lapsille ihmeensä Egyptissä ja meressä Mooseksen ja Aaronin käden kautta. 40 Ja kun Israelin lapset olivat menneet mereen, egyptiläiset tulivat heidän perässä, ja meren vedet palasivat heidän päällensä, ja he kaikki upposivat veteen, eikä yhtäkään miestä jäänyt jäljelle paitsi faarao, joka kiitti Herraa ja uskoi Häneen, siksi Herra ei saattanut häntä tuhoon siihen aikaan egyptiläisten kanssa. 41 Ja Herra käski enkelin ottaa hänet pois egyptiläisten keskuudesta, joka siirsi hänet Niniven maahan, ja hän hallitsi sitä pitkään. 42 Ja sinä päivänä Herra pelasti Israelin Egyptin kädestä, ja kaikki Israelin lapset näkivät, että egyptiläiset olivat kadonneet, ja he näkivät Herran suuren käden siinä, mitä Hän oli suorittanut Egyptille ja merelle. 43 Sitten lauloivat Mooses ja Israelin lapset tämän laulun Herralle, päivänä kun Herra sai egyptiläiset kaatumaan heidän edessään. 44 Ja koko Israel lauloi konsertissa, sanoen, ”Minä tahdon laulaa Herralle, sillä Hän on suuresti Ylistettävä, hevosen ja sen ratsastajan Hän on paiskannut mereen”; katso, se on kirjoitettuna Jumalan lain kirjassa. 45 Tämän jälkeen Israelin lapset jatkoivat matkaansa, ja leiriytyivät Marahissa, ja Herra antoi Israelin lapsille asetukset ja tuomiot siinä paikassa Marahissa, ja Herra käski Israelin lapsia vaeltamaan kaikille Hänen teillänsä ja palvelemaan Häntä. 46 Ja he matkustivat Marahista ja saapuivat Elimiin. Ja Elimissä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä taatelipalmupuuta, ja lapset leiriytyivät sinne vesien ääreen. 47 Ja he matkustivat Elimistä ja saapuivat Sinin erämaahan, toisen kuukauden viidentenätoista päivänä heidän poistumisensa jälkeen Egyptistä. 48 Siihen aikaan Herra antoi mannaa Israelin lapsille syötäväksi, ja Herra saattoi ruuan satamaan taivaasta Israelin lapsille päivästä päivään. 49 Ja Israelin lapset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, kaikkina päivinä jotka he olivat erämaassa, kunnes he saapuivat Kanaanin maahan ottamaan sen omaisuudekseen. 50 Ja he etenivät Sinin erämaasta ja leiriytyivät Alushiin. 51 Ja he etenivät Alushista ja leiriytyivät Rephidimiin. 52 Ja kun Israelin lapset olivat Rephidimissä, Amalek, Elifaksen poika, Esaun poika, Zephon veli, tuli taistelemaan Israelin kanssa. 53 Ja hän toi mukanaan kahdeksansataayksituhatta miestä, taikuria ja ennustajaa, ja hän valmistautui taisteluun Israelia vastaan Rephidimissä. 54 Ja he jatkoivat suurta ja kovaa taistelua Israelia vastaan, ja Herra luovutti Amalekin ja hänen kansansa Mooseksen ja Israelin lasten käsiin, ja Joosuan, Nunin pojan, efratilaisen, Mooseksen palvelijan, käteen. 55 Ja Israelin lapset surmasivat Amalekin ja hänen kansaansa miekan reunalla, mutta taistelu oli ankaraa Israelin lasten yllä. 56 Ja Herra sanoi Moosekselle, ”Kirjoita tämä asia muistona sinulle kirjaan, ja aseta se Joosuan käteen, palvelijasi Nunin pojan, ja käske Israelin lapsia, sanoen, ”Kun tulet Kanaanin maahan, sinä tulet kertakaikkisesti häivyttämään Amalekin muiston taivaan alta.” 57 Ja Mooses teki niin, ja hän otti kirjan ja kirjoitti siihen nämä sanat, sanoen, 58 ”Muista mitä Amalek on tehnyt sinulle tien päällä, kun lähdit pois Egyptistä. 59 Kuka tapasi sinut tiellä ja iski takaasi, peräti niitä, jotka olivat voimattomia takanasi, kun olit uupunut ja väsynyt. 60 Sen tähden on tapahtuva jolloin Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle levon kaikista sinun vihollisistasi ympäri maata, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perinnöksi, omistaaksesi sen, että sinun pitää hävittää Amalekin muisto taivaan alla, älä unohda sitä. 61 Ja kuningas, joka säälii Amalekia, tai hänen muistoaan tai hänen siementään, katso, Minä vaadin sen häneltä, ja Minä hävitän hänet pois kansansa joukosta.” 62 Ja Mooses kirjoitti, kaikki nämä asiat kirjaan, ja hän liitti Israelin lapset kunnioittamaan kaikkia näitä aiheita.

 

82 Laki Siinailla

1 Ja Israelin lapset lähtivät Rephidimistä ja leiriytyivät Siinain erämaahan, kolmantena kuukautena heidän pois lähdöstä Egyptistä. 2 Siihen aikaan tuli Reuel midianilainen, Mooseksen appi, hänen tyttärensä Zipporan ja hänen kahden poikansa kanssa, sillä hän oli kuullut Herran ihmeistä, jotka Hän oli tehnyt Israelille, että Hän oli vapauttanut heidät Egyptin kädestä. 3 Ja Reuel tuli Mooseksen luo erämaahan, missä hän oli leiriytynyt, missä oli Jumalan vuori. 4 Ja Mooses lähti tapaamaan appeansa suurella kunnialla, ja koko Israel oli hänen kanssaan. 5 Ja Reuel ja hänen lapsensa pysyivät israelilaisten joukossa useita päiviä, ja Reuel tunsi Herran siitä päivästä eteenpäin. 6 Ja kolmantena kuukautena Israelin lasten poistumisesta Egyptistä, sen kuudentena päivänä, Herra antoi Israelille kymmenen käskyä Siinain vuorella. 7 Ja koko Israel kuuli kaikki nämä käskyt, ja koko Israel iloitsi valtavasti Herrassa sinä päivänä. 8 Ja Herran Kirkkaus lepäsi Siinain vuoren päällä, ja Hän kutsui Mooseksen, ja Mooses tuli pilven keskelle ja nousi vuorelle. 9 Ja Mooses oli vuorella neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä; hän ei syönyt leipää eikä juonut vettä, ja Herra ohjeisti häntä asetuksissa ja tuomioissa Israelin lasten opettamiseksi. 10 Ja Herra kirjoitti kymmenen käskyä, jotka hän oli käskenyt Israelin lapsille kahteen kivitauluun, jotka Hän antoi Moosekselle käskeäkseen Israelin lapsia. 11 Ja neljänkymmenen päivän ja neljänkymmenen yön kuluttua, kun Herra oli päättänyt puhumisen Moosekselle Siinain vuorella, silloin Herra antoi Moosekselle kivitaulut, kirjoitetut Jumalan sormella. 12 Ja kun Israelin lapset näkivät, että Mooses viipyi tulla alas vuorelta, he kokoontuivat Aaronin ympärille, ja sanoivat, ”Tästä miehestä Mooseksesta me emme tiedä, mitä hänelle on tapahtunut. 13 Nyt sen tähden nouse ylös, tee meille jumala, joka kulkee meidän edellämme, niin ettet kuole.” 14 Ja Aaron pelkäsi suuresti kansaa, ja hän käski heitä tuomaan hänelle kultaa ja hän teki siitä valetun vasikan kansalle. 15 Ja Herra sanoi Moosekselle, ennen kuin hän oli tullut alas vuorelta, ”Vie itsesi alas, sillä sinun kansasi jonka sinä toit pois Egyptistä, on turmellut itsensä. 16 He ovat tehneet itselleen valetun vasikan, ja ovat kumartaneet alas sille, nyt sen tähden jätä Minut, että Minä voin kuluttaa heidät pois maailmasta, sillä he ovat uppiniskainen kansa.” 17 Ja Mooses rukoili Herran kasvoja, ja rukoili Herraa kansan puolesta vasikan vuoksi, jonka he olivat tehneet, ja hän jälkeenpäin laskeutui vuorelta ja hänen käsissään olivat kaksi kivitaulua, jotka Jumala oli antanut hänelle käskemään israelilaisia. 18 Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan, jonka ihmiset olivat tehneet, Mooseksen viha syttyi ja hän rikkoi taulut vuoren juurella. 19 Ja Mooses tuli leiriin ja hän otti vasikan ja poltti sen tulella, ja hiersi sen, kunnes siitä tuli hienoa pölyä, ja levitti sen veden päälle ja antoi sen israelilaisille juotavaksi. 20 Ja siellä kuoli kansasta toinen toistensa miekkojen kautta noin kolmetuhatta miestä, jotka olivat tehneet vasikan. 21 Ja seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, ”Minä menen ylös Herran tykö, ehkä minä voin hankkia sovituksen teidän syntienne puolesta, joilla te olette tehneet syntiä Herraa kohtaan.” 22 Ja Mooses meni jälleen Herran tykö, ja pysyi Herran kanssa neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. 23 Ja neljänkymmenen päivän aikana Mooses vetosi Herraan Israelin lasten puolesta, ja Herra kuuli Mooseksen rukousta, ja Herra mieltyi häneen Israelin puolesta. 24 Sitten Herra puhui Moosekselle, että hakkaa kaksi kivitaulua ja tuo ne ylös Herralle, joka kirjoittaisi niihin kymmenen käskyä.” 25 Nyt Mooses teki niin, ja hän tuli alas ja hakkasi kaksi kivitaulua ja meni ylös Siinain vuorelle Herran luo, ja Herra kirjoitti kymmenen käskyä kivitauluihin. 26 Ja Mooses pysyi vielä Herran kanssa neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, ja Herra opasti häntä säädöksissä ja tuomioissa välitettäväksi Israelille. 27 Ja Herra käski häntä, että Israelin lapset kunnioittavat valmistamalla pyhäkön Herralle, jotta Hänen Nimensä lepäisi siinä, ja Herra osoitti hänelle pyhäkön kaltaisuuden ja kaikkien sen esineiden kaltaisuuden. 28 Ja neljänkymmenen päivän kuluttua, Mooses tuli alas vuorelta ja kaksi kivitaulua olivat hänen kädessään. 29 Ja Mooses tuli Israelin lasten luo ja puhui heille kaikki Herran sanat, ja hän opetti heille lait, asetukset ja tuomiot, jotka Herra oli hänelle opettanut. 30 Ja Mooses kertoi Israelin lapsille Herran sanan, että Hänelle tulee tehdä pyhäkkö, asunnoksi Israelin lasten joukossa. 31 Ja kansa iloitsi suuresti kaikesta hyvästä, jota Herra oli heille puhunut, Mooseksen kautta, ja he sanoivat, ”Me teemme kaiken, mitä Herra on sinulle puhunut.” 32 Ja kansa nousi ylös yhtenä miehenä ja he tekivät anteliaita uhrauksia Herran pyhäkölle, ja kukin mies toi Herran uhrin pyhäkön työtä varten, ja kaikkea sen palvelusta varten. 33 Ja kaikki Israelin lapset toivat jokainen mies kaikesta, mikä hänen hallussaan oli, Herran pyhäkön työhön, kultaa, hopeaa ja kuparia, ja kaikkia tarvikkeita, jotka olivat käyttökelpoisia pyhäkölle. 34 Ja kaikki viisaat miehet, jotka olivat harjaantuneet työssä, tulivat ja tekivät Herran pyhäkön, kaiken sen mukaan miten Herra oli käskenyt, jokaista ihmistä siinä työssä, jossa hän oli harjaantunut; ja kaikki sydämeltään viisaat miehet valmistivat pyhäkön, ja sen esineet ja kaikki astiat pyhää palvelua varten, kuten Herra oli käskenyt Moosesta. 35 Ja ilmestysmajan pyhäkön työ valmistui viiden kuukauden kuluttua, ja Israelin lapset tekivät kaiken, mitä Herra oli käskenyt Moosekselle. 36 Ja he toivat pyhäkön ja kaikki sen tavarat Moosekselle; esityksen mukaan jonka Herra oli näyttänyt Moosekselle, samoin Israelin lapset tekivät. 37 Ja Mooses näki työn, ja katso he tekivät sen niin kuin Herra oli käskenyt häntä, niin Mooses siunasi heidät.

 

 

83 Kaksitoista vakoojaa

1 Ja kahdentenatoista kuukautena, kuukauden kaksikymmentäkolmantena päivänä, Mooses otti Aaronin ja hänen poikansa, ja hän puki heidät heidän vaatteisiinsa, ja voiteli heidät ja teki heille, kuten Herra oli käskenyt häntä, ja Mooses vei ylös kaikki uhrilahjat, jotka Herra sinä päivänä oli käskenyt hänelle. 2 Mooses jälkeenpäin otti Aaronin ja hänen poikansa ja sanoi heille, ”Seitsemän päivää pysykää ilmestysmajan ovella, sillä näin minua on käsketty.” 3 Ja Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken, mitä Herra oli käskenyt heille Mooseksen välityksellä, ja he pysyivät seitsemän päivää ilmestysmajan ovella. 4 Ja kahdeksantena päivänä, joka on ensimmäisen kuukauden ensimmäinen päivä, toisena vuotena israelilaisten lähdöstä Egyptistä, Mooses pystytti pyhäkön, ja Mooses asetti kaikki ilmestysmajan esineet ja kaikki pyhäkön kalusteet, ja hän teki kaiken, mitä Herra oli hänelle käskenyt. 5 Ja Mooses kutsui Aaronin ja hänen poikansa, ja he toivat polttouhrin ja syntiuhrin itselleen ja Israelin lapsille, kuten Herra oli käskenyt Moosesta. 6 Sinä päivänä Aaronin kaksi poikaa, Nadab ja Abihu, ottivat vierasta tulta ja toivat sen Herran eteen, joka ei ollut käskenyt heitä, ja tuli lähti Herran edestä, ja kulutti heidät, ja he kuolivat sinä päivänä Herran edessä. 7 Sitten päivänä, jolloin Mooses oli saanut valmiiksi pyhäkön pystyttämisen, Israelin lasten ruhtinaat alkoivat tuoda heidän uhrinsa Herran eteen alttarin vihkimiseksi. 8 Ja he toivat uhrinsa kukin ruhtinas yhtenä päivänä, ruhtinas joka päivä kahdentoista päivän ajan. 9 Ja kaikki uhrit, jotka he toivat, jokainen mies päivänään, yksi hopeavati, joka painoi satakolmekymmentä sekeliä, yksi hopeamalja seitsemästäkymmenestä sekelistä pyhäkkösekelin mukaan, molemmat niistä täynnä hienoja jauhoja, sekoitettuna öljyyn lihauhria varten. 10 Yksi kuppi, paino kymmenen sekeliä kultaa, täynnä suitsuketta. 11 Yksi nuori mulli, yksi pässi, yksi yhden vuoden ikäinen karitsa polttouhriksi. 12 Ja yksi kili vuohista syntiuhriksi. 13 Ja rauhanuhrin uhrilahjaksi, kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi vuohta, viisi karitsaa vuoden vanhoja. 14 Näin teki Israelin kaksitoista ruhtinasta päivä päivältä, jokainen mies omana päivänään. 15 Ja tapahtui tämän jälkeen, kuukauden kolmantenatoista päivänä, että Mooses käski Israelin lapsia noudattamaan pääsiäistä. 16 Ja Israelin lapset viettivät pääsiäistä sen aikanaan kuukauden neljäntenätoista päivänä, niin kuin Herra oli käskenyt Moosesta, niin Israelin lapset tekivät. 17 Ja toisena kuukautena, sen ensimmäisenä päivänä, Herra puhui Moosekselle, sanoen, 18 ”Laske kaikkien Israelin lasten miespuolisten päät kaksikymmentä vuotta vanhasta ja ylöspäin, sinä ja veljesi Aaron ja Israelin kaksitoista päämiestä.” 19 Ja Mooses teki niin, ja Aaron tuli Israelin kahdentoista päämiehen kanssa, ja he laskivat Israelin lapset Siinain erämaassa. 20 Ja Israelin lasten lukumäärä isiensä huoneitten kautta, kaksikymmentä vuotta vanhoista ja sitä vanhemmista, olivat kuusisataakolmetuhatta viisisataaviisikymmentä. 21 Mutta Leevin lapsia ei lueteltu heidän veljiensä Israelin lasten joukkoon. 22 Ja Israelin lasten kaikkien miespuolisten lukumäärä yhden kuukauden ikäisestä ja ylöspäin, oli kaksikymmentäkaksituhatta kaksisataaseitsemänkymmentäkolme. 23 Ja Leevin lasten lukumäärä yhden kuukauden ikäisestä ja sitä vanhemmasta, oli kaksikymmentäkaksi tuhatta. 24 Ja Mooses asetti papit ja leeviläiset kunkin miehen palvelukseensa ja tehtäväänsä toimimaan ilmestysmajan pyhäkössä, kuten Herralla oli käskenyt Moosesta. 25 Ja kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä, pilvi otettiin pois todistuksen pyhäköstä. 26 Siihen aikaan Israelin lapset jatkoivat matkaansa Siinain erämaasta, ja he matkustivat kolme päivää, ja pilvi levähti Paranin erämaan päälle; siellä Herran viha syttyi Israelia vastaan, sillä he olivat lietsoneet Herraa pyytäessään Häneltä lihaa, jotta he voisivat syödä. 27 Ja Herra kuuli heidän äänensä, ja antoi heille lihaa, jota he söivät yhden kuukauden. 28 Mutta tämän jälkeen Herran viha syttyi heitä kohtaan, ja Hän surmasi heitä suurella teurastuksella, ja heidät haudattiin sinne siihen paikkaan. 29 Ja Israelin lapset kutsuivat sitä paikkaa Kebroth Hattaavah, koska siellä he hautasivat lihanhimoiset ihmiset. 30 Ja he lähtivät Kebroth Hattaavahista ja leiriytyivät Hazerothiin, joka on Paranin erämaassa. 31 Ja Israelin lasten ollessa Hazerothissa, Herran viha syttyi Mirjamia vastaan Mooseksen tähden, ja hän tuli spitaaliseksi, valkoiseksi kuin lumi. 32 Ja hänet eristettiin leirin ulkopuolelle seitsemäksi päiväksi, kunnes hänet otettiin jälleen vastaan ​​spitaalinsa jälkeen. 33 Israelin lapset jälkeenpäin lähtivät Hazerothista, ja leiriytyivät Paranin erämaan päähän. 34 Siihen aikaan, Herra puhui Moosekselle, että lähettää kaksitoista miestä Israelin lapsista, yhden miehen sukukuntaa kohti, lähteä ja tutkia Kanaanin maata. 35 Ja Mooses lähetti kaksitoista miestä, ja he tulivat Kanaanin maahan kartoittamaan ja tutkimaan sitä, ja he tutkivat koko maan Zinin erämaasta Rechobiin, kun tullaan Chamothiin [Hamatin sisäänkäynti]. 36 Ja neljänkymmenen päivän kuluttua he tulivat Mooseksen ja Aaronin luo, ja toivat hänelle sanan niin kuin se oli heidän sydämissään, ja kymmenen miestä toi pahan uutisen Israelin lapsille, maasta jonka he olivat tutkineet, sanoen, ”Meidän on parempi palata Egyptiin kuin mennä tähän maahan, maahan joka syö sen asukkaita.” 37 Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnan poika, jotka olivat niistä jotka tutkivat maan, sanoivat, ”Maa on erittäin hyvä. 38 Jos Herra mieltyy meihin, silloin Hän tulee tuomaan meidät tähän maahan ja antaa sen meille, sillä se on maitoa ja hunajaa virtaava maa.” 39 Mutta Israelin lapset eivät tahtoneet kuulla heitä, ja he kuulivat niiden kymmenen miehen sanat, jotka olivat tuoneet pahan uutisen maasta. 40 Ja Herra kuuli Israelin lasten nurinat ja Hän oli vihainen ja vannoi, sanoen, 41 ”Totisesti ei yksikään tästä pahasta sukupolvesta ole näkevä maata kaksikymmentä vuotta vanhasta ja ylöspäin paitsi Kaleb Jefunnan poika ja Joosua Nuunin poika. 42 Vaan tämä paha sukupolvi on tuhoutuva tässä erämaassa, ja heidän lapsensa tulevat maahan, ja he ovat omistava sen”; niin Herran viha syttyi Israelia vastaan, ja Hän saattoi heidän vaeltaa erämaassa neljäkymmentä vuotta tuon laittoman sukupolven loppuun asti, koska he eivät seuranneet Herraa. 43 Ja kansa asui Paranin erämaassa kauan aikaa, ja jälkeen päin he etenivät erämaahan Punaisen Meren tietä.

 

84 Koorahin kapina

1 Siihen aikaan Koorah, Jetzerin poika, Kehatin poika, Leevin poika, otti monia miehiä Israelin lapsista, ja he nousivat ylös ja riitelivät Mooseksen ja Aaronin ja koko seurakunnan kanssa. 2 Ja Herra oli vihainen heille, ja maa avasi suunsa, ja nieli heidät, heidän talojensa kanssa ja kaiken heille kuuluvan kanssa, ja kaikki Koorahille kuuluvat miehet. 3 Ja tämän jälkeen Jumala sai kansan kulkemaan ympäri Seirin vuoren tietä kauan aikaa. 4 Siihen aikaan Herra sanoi Moosekselle, ”Älä lietso sotaa Esaun lapsia vastaan, sillä Minä en anna sinulle mitään heille kuuluvaa, edes jalanpohjan leveyttä poljettavaksi, sillä olen antanut Seirin vuoren perinnöksi Esaulle. 5 Siksi Esaun lapset taistelivat entisinä aikoina Seirin lapsia vastaan, ja Herra oli luovuttanut Seirin lapset Esaun lasten käsiin, ja tuhosi heidät heidän edestään, ja Esaun lapset asuivat heidän sijaansa tähän päivään asti. 6 Sen tähden Herra sanoi Israelin lapsille, ”Älkää taistelko veljenne Esaun lapsia vastaan, sillä mikään heidän maastaan ei kuulu teille, mutta te voitte ostaa heiltä ruokaa rahaa vastaan ​​ja syödä sitä, ja te voitte ostaa heiltä vettä rahalla ja juoda sitä.” 7 Ja Israelin lapset tekivät Herran sanan mukaan.

2463 AM - Abianus hallitsee Roomaa

8 Ja Israelin lapset kulkivat erämaassa, kulkien ympäri Siinain vuoren tietä pitkän aikaa, eivätkä koskeneet Esaun lapsiin, ja he jatkoivat sillä alueella yhdeksäntoista vuotta. 9 Siihen aikaan kuoli Chittimin lasten kuningas Latinus, hänen hallintansa neljäkymmentäviidentenä vuotena, joka on Israelin lasten neljästoista vuosi Israelin lasten lähdöstä Egyptistä. 10 Ja hänet haudattiin hänen paikkaansa, jonka hän oli rakentanut itselleen Chittimin maassa, ja Abianus hallitsi hänen paikallaan kolmekymmentäkahdeksan vuotta. 11 Ja Israelin lapset ylittivät Esaun lasten rajan noina päivinä, yhdeksäntoista vuoden kuluttua, ja he tulivat ja kulkivat Moabin erämaan tietä. 12 Ja Herra sanoi Moosekselle, ”Älä piiritä Moabia, älä sodi heitä vastaan, sillä Minä en anna sinulle mitään heidän maastaan.” 13 Ja Israelin lapset kulkivat Moabin erämaan tietä yhdeksäntoista vuotta, eivätkä he sotineet heitä vastaan.

 

2484 AM – Amorilaiset hyökkäävät Moabiin

14 Ja kolmekymmentäkuudentena vuotena Israelin lasten lähdöstä Egyptistä Herra löi Siihonin sydäntä, amorilaisten kuninkaan, ja hän kävi sotaan, ja lähti taistelemaan Moabin lapsia vastaan. 15 Ja Siihon lähetti sanansaattajia Beorille, Janeaksen pojalle, Bileamin pojalle, Egyptin kuninkaan neuvonantajalle, ja hänen pojalleen Bileamille, kiroamaan Moabia, jotta se voitaisiin luovuttaa Siihonin käteen. 16 Ja sanansaattajat menivät ja veivät Beorin, Janeaksen pojan, ja hänen poikansa Bileamin, Pethorista Mesopotamiasta, niin Beor ja hänen poikansa Bileam saapuivat Siihonin kaupunkiin ja he kirosivat Moabin ja heidän kuninkaansa amorilaisten kuninkaan Siihonin läsnä ollessa. 17 Niin Siihon lähti koko armeijansa kanssa, ja hän meni Moabin luo ja taisteli heitä vastaan, ja hän alisti heidät, ja Herra luovutti heidät hänen käsiinsä, ja Siihon tappoi Moabin kuninkaan. 18 Ja Siihon valloitti kaikki Moabin kaupungit taistelussa; hän myös valloitti heiltä Hesbonin, sillä Heshbon oli yksi Moabin kaupungeista, ja Siihon asetti ruhtinaansa ja ylhäisensä Heshboniin, ja Heshbon kuului Siihonille noina päivinä. 19 Sen tähden vertauksen puhujat Beor ja hänen poikansa Bileam lausuivat nämä sanat, sanoen, ”Tule Hesboniin, Siihonin kaupunki tulee rakennetuksi ja vahvistetuksi. 20 Voi sinua Moab! sinä olet kadonnut, oi Kemoksen kansa! katso se on kirjoitettu Jumalan lain kirjaan.” 21 Ja kun Siihon oli valloittanut Moabin, hän asetti vartijoita kaupunkeihin, jotka hän oli riistänyt Moabilta, ja huomattava määrä Moabin lapsista kaatui taistelussa Siihonin käteen, ja hän vangitsi heitä paljon, poikia ja tyttäriä, ja hän tappoi heidän kuninkaansa; niin Siihon kääntyi takaisin omaan maahansa. 22 Ja Siihon antoi Beorille lukuisia hopea- ja kultalahjoja sekä hänen pojallensa Bileamille, ja hän poisti heidät, ja he menivät Mesopotamiaan kotiinsa ja maahansa. 23 Siihen aikaan kaikki Israelin lapset ohittivat Moabin erämaan tieltä, ja palasivat takaisin ja ympäröivät Edomin erämaan. 24 Niin koko seurakunta tuli Zinin erämaahan neljännenkymmenennen vuoden ensimmäisenä kuukautena heidän poistumisestaan ​​Egyptistä. Ja Israelin lapset asuivat siellä Kaadeksessa, Zinin erämaassa, ja Mirjam kuoli siellä ja hänet haudattiin sinne. 25 Siihen aikaan Mooses lähetti sanansaattajia Edomin kuninkaan Hadadin tykö, sanoen, ”Näin sanoo veljesi Israel, Anna minun kulkea, minä pyydän, sinun maasi läpi, me emme kulje pellon tai viinitarhan läpi, emme juo kaivon vettä; me tahdomme kävellä kuninkaan tietä.” 26 Ja Edom sanoi hänelle, ”Sinä et saa kulkea minun maani kautta”, ja Edom lähti kohtaamaan Israelin lapsia mahtavan väen kanssa. 27 Ja Esaun lapset kieltäytyivät päästämästä Israelin lapsia kulkemaan heidän maansa läpi, niin israelilaiset poistuivat heistä eivätkä taistelleet heitä vastaan. 28 Sillä ennen tätä Herra oli käskenyt Israelin lapsia, sanoen, ”Älä taistele Esaun lapsia vastaan”, siksi israelilaiset poistuivat heistä eivätkä sotineet heitä vastaan. 29 Niin Israelin lapset lähtivät Kaadeksesta, ja kaikki kansa tuli Hoorin vuorelle. 30 Siihen aikaan Herra sanoi Moosekselle, ”Kerro sinun veljellesi Aaronille, että on kuoleva siellä, sillä hän ei tule maahan, jonka Minä olen antanut Israelin lapsille.

 

2488 AM - Aaron kuoli

31 Ja Aaron nousi ylös, Herran käskystä, Hoorin vuorelle, neljäntenäkymmenentenä vuotena, viidentenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä. 32 Ja Aaron oli satakaksikymmentäkolme vuotta vanha, kun hän kuoli Hoorin vuorella.

 

 

85 Moabilaiset viettelevät Israelia

1 Ja kanaanilainen kuningas Arad, joka asui etelässä, kuuli että israelilaiset olivat tulleet vakoojien tietä pitkin, ja hän järjesti sotajoukkonsa taistelemaan israelilaisia ​​vastaan. 2 Ja Israelin lapset pelkäsivät häntä suuresti, sillä hänellä oli suuri ja raskas armeija, joten Israelin lapset päättivät palata Egyptiin. 3 Ja Israelin lapset kääntyivät takaisin noin kolmen päivämatkan päähän Maseratiin saakka Beni Jaakoniin, sillä he pelkäsivät suuresti kuningas Aradin vuoksi. 4 Ja Israelin lapset eivät päässeet takaisin paikoillensa, joten he jäivät Beni Jaakoniin kolmeksikymmeneksi päiväksi. 5 Ja kun Leevin lapset näkivät, että Israelin lapset eivät tahtoneet kääntyä takaisin, he olivat kateellisia Herra tähden, ja he nousivat ylös ja taistelivat veljiänsä israelilaisia ​​vastaan, ​​ja surmasivat heistä suuren ryhmän, ja pakotti heidät kääntymään takaisin heidän paikkaansa, Hoorin vuorelle. 6 Ja kun he palasivat, kuningas Arad oli edelleen järjestelemässä hänen sotajoukkoaan taisteluun israelilaisia ​​vastaan. 7 Ja Israel vannoi valan, sanoen, ”Jos Sinä tahdot luovuttaa tämän kansan minun käteeni, silloin minä kertakaikkisesti tuhoan heidän kaupunkinsa.” 8 Ja Herra kuuli Israelin äänen, ja Hän jätti kanaanilaiset heidän käteensä, ja hän kertakaikkisesti hävitti heidät ja heidän kaupunkinsa. Ja hän kutsui paikan nimeksi Horma. 9 Ja Israelin lapset matkustivat Hoorin vuorelta ja leiriytyivät Obothiin, ja he matkustivat Obothista, ja he leiriytyivät Ije-abarimiin, Moabin rajalle. 10 Ja Israelin lapset lähettivät Moabille, sanoen, ”Salli meidän nyt kulkea maasi lävitse meidän omaan paikkaamme”, mutta Moabin lapset eivät kärsineet Israelin lasten kulkea heidän maansa kautta, sillä Moabin lapset pelkäsivät suuresti, etteivät Israelin lapset tekisi heille samoin niin kuin amorilaisten kuningas Siihon oli tehnyt heille, joka oli ottanut maansa ja surmannut monet heistä. 11 Siksi Moab ei kärsinyt israelilaisten ​kulkea hänen maansa läpi. Ja Herra käski Israelin lapsia, sanoen, ettei heidän pidä taistella Moabia vastaan, niin israelilaiset poistuivat Moabista. 12 Ja Israelin lapset matkustivat Moabin rajalta, ja he tulivat Arnonin toiselle puolelle, Moabin rajalle, Moabin ja amorilaisten välille, ja he leiriytyivät Siihonin, amorilaisten kuninkaan, rajalle, Kedemothin erämaassa. 13 Ja Israelin lapset lähettivät sanansaattajia amorilaisten kuningas Siihonin luo, sanoen, ”Salli meidän kulkea sinun maasi kautta, me emme poikkea pelloille tai viinitarhoihin, me tahdomme kulkea pitkin kuninkaiden valtatietä, kunnes olemme ohittaneet sinun rajasi”, mutta Siihon ei sallinut israelilaisten kulkea läpi. 15 Niin Siihon kokosi koko amorilaisten kansan ja lähti erämaahan kohtaamaan Israelin lapset, ja hän taisteli Israelia vastaan ​​Jahasissa. 16 Ja Herra luovutti amorilaisten kuninkaan Siihonin Israelin lasten käteen, ja Israel surmasi koko Siihonin kansan miekan terällä ja kosti Moabin aiheen. 17 Ja Israelin lapset ottivat omaisuudekseen Siihonin maan Aramista Jabbukiin, Ammonin lapsiin saakka, ja he ottivat kaupunkien kaiken sotasaaliin. 18 Ja Israel otti kaikki nämä kaupungit, ja Israel asui kaikissa amorilaisten kaupungeissa. 19 Ja kaikki Israelin lapset päättivät sotia Ammonin lapsia vastaan, valloittaakseen myös heidän maansa. 20 Niin Herra sanoi Israelin lapsille, ”Älkää piirittäkö Ammonin lapsia, älkääkä lietsoko taisteluun heitä vastaan, sillä Minä en anna teille mitään heidän maastaan”, ​​ja Israelin lapset kuulivat Herran sanan, eivätkä taistelleet Ammonin lapsia vastaan. 21 Ja Israelin lapset kääntyivät ja menivät ylös Bashanin tietä pitkin Bashanin kuninkaan Oogin maahan, Bashanin kuningas Oog lähti kohtaamaan israelilaiset ​​taistelussa, ja hänellä oli mukanaan monia sankari miehiä, ja erittäin vahva sotajoukko amorilaisten kansasta. 22 Ja Bashanin kuningas Oog oli erittäin voimakas mies, mutta hänen poikansa Naaron oli äärimmäisen voimakas, peräti vahvempi kuin hän oli. 23 Ja Oog sanoi sydämessään, ”Katso nyt koko Israelin leiri vie tilaa kolmen parsekin verran, nyt minä lyön heidät heti ilman miekkaa tai keihästä.” 24 Ja Oog meni Jahazin vuorelle, ja otti sieltä yhden suuren kiven, jonka pituus oli kolme parsekia, ja hän asetti sen päänsä päälle, ja päätti heittää sen Israelin lasten leirin päälle, surmatakseen kaikki israelilaiset ​​tällä kivellä. 25 Ja Herran enkeli tuli ja lävisti kiven Oogin pään päällä, ja kivi putosi Oogin niskaan niin, että Oog kaatui maahan kiven painosta hänen niskansa päällä. 26 Siihen aikaan Herra sanoi Israelin lapsille, ”Älkää pelätkö häntä, sillä Minä olen antanut hänet ja koko hänen kansansa ja koko hänen maansa teidän käteenne, ja tehkää hänelle, kuten teitte Siihonille.” 27 Ja Mooses meni hänen tykönsä pienen määrän kanssa Israelin lapsia, ja Mooses iski Oogia piikillä, jollainen oli hänen jalkojensa nilkoissa ja tappoi hänet. 28 Israelin lapset jälkeen päin ajoivat takaa Oogin lapsia ja koko hänen kansaansa, ja he löivät ja tuhosivat heitä, kunnes heistä ei ollut jäljellä yhtäkään eloonjäänyttä. 29 Mooses jälkeenpäin lähetti joitakin Israelin lapsista vakoilemaan Jaazeria, sillä Jaazer oli erittäin kuuluisa kaupunki. 30 Ja vakoojat menivät Jaazeriin ja tutkivat sitä, ja vakoilijat luottivat Herraan, ja he taistelivat Jaazerin miehiä vastaan. 31 Ja nämä miehet valloittivat Jaazerin ja sen kylät, ja Herra antoi heidät heidän käteensä, ja he ajoivat ulos amorilaiset, jotka olivat siellä olleet. 32 Ja Israelin lapset valtasivat amorilaisten kahden kuninkaan maan, kuusikymmentä kaupunkia jotka olivat Jordanin toisella puolella, Arnonin purosta Hermonin vuorelle. 33 Ja Israelin lapset matkustivat ja tulivat Moabin tasangolle, joka on tällä puolella Jordania, Jerikon luona. 34 Ja Moabin lapset kuulivat kaiken pahan, jonka Israelin lapset olivat tehneet amorilaisten kahdelle kuninkaalle, Siihonille ja Oogille, jolloin kaikki Moabin miehet pelkäsivät suuresti israelilaisia. 35 Ja Moabin vanhimmat sanoivat, ”Katso kaksi amorilaisten kuningasta, Siihon ja Oog, jotka olivat voimakkaampia kuin kaikki maan kuninkaat, eivät pystyneet seisomaan Israelin lapsia vastaan, kuinka me siis voimme seistä heidän edessään? 36 Varmasti he lähettivät meille viestin ennen kuin kulkevat maamme kautta matkallansa, ja me emme kärsineet heitä, nyt he kääntyvät meidän päällemme raskaiden miekkojensa kanssa ja tuhoavat meidät”; ja Moab oli ahdistunut Israelin lasten takia, ja he pelkäsivät heitä suuresti ja he neuvottelivat yhdessä, mitä Israelin lapsille oli tehtävä. 37 Ja Moabin vanhimmat päättivät ja ottivat yhden heidän miehestään, Balakin, moabilaisen Zipporin pojan, ja tekivät hänestä heille kuninkaan siihen aikaan, ja Balak oli erittäin viisas mies. 38 Ja Moabin vanhimmat nousivat ja lähettivät Midianin lapsille tekemään rauhan heidän kanssaan, sillä niinä päivinä Midianin ja Moabin välillä oli ollut suuri sota ja vihollisuus, Edomin kuninkaan Bedadin pojan Hadadin päivistä saakka, joka löi Midianin Moabin vainiolla, näihin päiviin asti. 39 Ja Moabin lapset lähettivät Midianin lasten luo, ja he tekivät rauhan heidän kanssaan, ja Midianin vanhimmat tulivat Moabin maahan tekemään rauhaa Midianin lasten puolesta. 40 Ja Moabin vanhimmat neuvottelivat Midianin vanhimpien kanssa, mitä tehdä heidän elämänsä pelastamiseksi Israelista. 41 Ja kaikki Moabin lapset sanoivat Midianin vanhimmille, ”Nyt sen tähden Israelin lapset nuolevat kaiken mitä on ympärillämme, niin kuin härkä nuolaisee vainion ruohon, sillä näin he tekivät kahdelle amorilaisten kuninkaalle, jotka olivat vahvempia kuin me.” 42 Ja Midianin vanhimmat sanoivat Moabille, ”Olemme kuulleet että silloin, kun amorilaisten kuningas Siihon taisteli teitä vastaan, kun hän voitti teidät ja otti teidän maanne, hän oli lähettänyt Beorille Janeaksen pojalle ja hänen pojallensa Bileamille Mesopotamiasta, ja he tulivat ja kirosivat sinut; siksi Siihonin käsi oli ylivoimainen teistä, että hän otti teidän maanne. 43 Nyt siis lähettäkää te myös hänen pojallensa Bileamille, sillä hän on vielä jäljellä hänen maassaan, ja antakaa hänelle hänen palkkansa, että hän voi tulla ja kirota koko kansan jota te pelkäätte”; niin Moabin vanhimmat kuulivat tämän asian, ja se miellytti heitä lähettää Bileamille Beorin pojalle. 44 Niin Balak, Zipporin poika, Moabin kuningas, lähetti sanansaattajat Bileamin luo, sanoen, 45 ”Katso on tullut kansa Egyptistä, katso he peittävät maan pinnan, ja he pysyvät minua vastaan. 46 Nyt sen vuoksi tule ja kiroa tämä kansa minun puolestani, sillä he ovat minulle liian mahtavia, mahdollisesti minä olen voittava taistelussa heitä vastaan, ​​ja ajan heidät pois, sillä olen kuullut, että hän, jota sinä siunaat, on siunattu, ja jonka sinä kiroat, on kirottu.” 47 Niin Balakin lähettiläät menivät Bileamin luo ja toivat Bileamin kiroamaan kansan sodassa Moabia vastaan. 48 Ja ​​Bileam tuli Balakin luo kiroamaan Israelin, ja Herra sanoi Bileamille, ”Älä kiroa tätä kansaa, sillä se on siunattu.” 49 Ja Balak kehotti Bileamia päivä päivältä kiroamaan Israelin, mutta Bileam ei kuullut Balakia Herran sanan tähden, jonka hän oli puhunut Bileamille. 50 Ja kuin Balak näki, ettei Bileam taipunut hänen toiveeseensa, hän nousi ja meni kotiin, ja Bileam palasi myös maahansa ja lähti sieltä Midianiin. 51 Ja Israelin lapset matkustivat Moabin tasangolta, ja suuntasivat Jordanin kautta Bet-Jesimothista peräti Abel-Sittimiin saakka, Moabin tasangon päähän. 52 Ja kun Israelin lapset asuivat Sittimin tasangolla, he alkoivat harjoittaa haureutta Moabin tyttärien kanssa. 53 Ja Israelin lapset lähestyivät Moabia, ja Moabin lapset pystyttivät telttojansa vastapäätä Israelin lasten leiriä. 54 Ja Moabin lapset pelkäsivät Israelin lapsia, ja Moabin lapset ottivat kaikki heidän tyttärensä ja heidän vaimonsa, muodoiltaan kauniit ja ulkonäöltään viehättävät, ja pukivat heidät kultaan ja hopeaan ja kalliisiin vaatteisiin. 55 Ja Moabin lapset istuttivat nämä naiset telttojensa ovelle, jotta Israelin lapset näkivät heidät ja kääntyisivät heidän puoleensa, eivätkä taistelisi Moabia vastaan. 56 Ja kaikki Moabin lapset tekivät tämän Israelin lapsille, ja jokainen mies asetti vaimonsa ja tyttärensä telttansa ovelle, ja kaikki Israelin lapset näkivät Moabin lasten teon, ja Israelin lapset kääntyivät Moabin tyttärien puoleen ja himoitsivat heitä, ja he menivät heidän luokseen. 57 Ja tapahtui, että kun hebrealainen tuli Moabin teltan ovelle, ja näki Moabin tyttären ja himoitsi häntä sydämessään, ja puhui hänen kanssaan teltan ovella, mitä hän halusi, heidän puhuessaan yhdessä teltan miehet tulivat ulos ja puhuivat hebrealaiselle näiden kaltaisilla sanoilla: 58 ”Totisesti sinä tiedät, että olemme veljiä, olemme kaikki Lootin jälkeläisiä ja hänen veljensä Abrahamin jälkeläisiä, minkä vuoksi sitten et jäisi meidän kanssamme, ja mikset söisi meidän leipäämme ja meidän uhrilihaamme?” 59 Ja kun Moabin lapset olivat näin hämmästyttäneet hänet heidän puheillaan, ja houkuttelivat häntä imartelevilla sanoillaan, he istuttivat hänet telttaan ja keittivät ja uhrasivat hänen puolestaan, ja hän söi heidän uhrilahjasta ja heidän leivästä. 60 Sitten he antoivat hänelle viiniä ja hän joi ja tuli juopuneeksi, ja he asettivat hänen eteensä kauniin tytön, ja hän teki hänen kanssaan niin kuin halusi, sillä hän ei tiennyt mitä tekee, kun hän oli juonut runsaasti viiniä. 61 Näin tekivät Moabin lapset Israelille siinä paikassa, Sittimin tasangolla, ja Herran viha syttyi Israel vastaan tämän asian vuoksi, ja hän lähetti ruton heidän keskuuteensa, ja siellä kuoli israelilaisia kaksikymmentäneljä tuhatta miestä. 62 Nyt siellä oli eräs mies Simeonin lapsista, jonka nimi oli Zimri, Salun poika, joka yhtyi midianilaisen Cosbin kanssa, Midianin kuninkaan Zurin tyttäreen, kaikkien Israelin lasten nähden. 63 Ja Pinehas, pappi Aaronin pojan Elazerin poika, näki tämän laittoman asian, jonka Zimri oli tehnyt, ja hän otti keihään ja nousi ylös ja meni heidän jäljessään, ja lävisti heidät molemmat ja surmasi heidät, niin rutto lakkasi Israelin lapsista.

 

86 Israel hyökkää Midianiin

1 Siihen aikaan ruton jälkeen, Herra sanoi Moosekselle, ja pappi Aaronin pojalle Elazerille, sanoen, 2 ”Laske koko Israelin lasten yhteisön päät, kaksikymmentävuotiaasta ja ylöspäin, kaikki, jotka kulkevat sotajoukossa.” 3 Ja Mooses ja Elazer laskivat Israelin lapset heidän perheittensä mukaan, ja koko Israelin lukumäärä oli seitsemänsataatuhatta seitsemänsataakolmekymmentä. 4 Ja Leevin lasten lukumäärä, yhden kuukauden ikäisestä ja ylöspäin, oli kaksikymmentäkolme tuhatta, ja näiden joukossa ei ollut yhtäkään miestä, jotka Mooses ja Aaron luetteloivat Siinain erämaassa. 5 Sillä Herra oli heille sanonut, että he kuolevat erämaassa, niin he kaikki kuolivat, eikä kukaan ollut jäänyt heistä jäljellä lukuun ottamatta Kaalebia, Jefunnen poikaa, ja Joosuaa, Nunin poikaa. 6 Ja tämän jälkeen tapahtui, että Herra sanoi Moosekselle, ”Sano Israelin lapsille, että kostavat Midianille heidän veljiensä Israelin lasten syyn.” 7 Ja Mooses teki niin, ja Israelin lapset valitsivat keskuudestaan kaksitoista tuhatta miestä, sukukuntaa kohti tuhat, ja he menivät Midianiin. 8 Ja Israelin lapset sotivat Midiania vastaan, ja he surmasivat jokaisen miehen, myös viisi Midianin ruhtinasta, ja Bileamin Beorin pojan he tappoivat miekalla. 9 Ja Israelin lapset ottivat vaimoja Midianista vangeiksi, heidän pienokaistensa ja karjansa kanssa, ja kaiken heille kuuluvan. 10 Ja he ottivat kaiken sotasaaliin ja kaiken tavaran, ja he veivät sen Moosekselle ja Elazerille Moabin tasangolle. 11 Ja Mooses ja Elazer ja kaikki seurakunnan päämiehet lähtivät tapaamaan heitä ilolla. 12 Ja he jakoivat kaiken Midianin sotasaaliin, ja Israelin lapset olivat kostaneet Midianille heidän veljiensä, Israelin lasten syyn.

 

87 Mooseksen kuolema

1 Siihen aikaan Herra sanoi Moosekselle, ”Katso sinun päiväsi ovat lähestymässä loppua, ota nyt palvelijasi Joosua Nunin poika, ja aseta hän pyhäkköön, niin Minä käsken häntä”, ja Mooses teki niin. 2 Ja Herra ilmestyi ilmestysmajaan pilvipylväässä, ja pilvipylväs seisoi ilmestysmajan sisäänkäynnillä. 3 Ja Herra käski Joosuaa, Nunin poikaa, ja sanoi hänelle, ”Ole vahva ja rohkea, sillä sinä viet Israelin lapset maahan, jonka Minä vannoin antavani heille, ja Minä olen sinun kanssasi.” 4 Ja Mooses sanoi Joosualle, ”Ole vahva ja rohkea, sillä sinä saatat Israelin lapset perimään maan, ja Herra tulee olemaan sinun kanssasi, Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, älä ole peloissasi äläkä lannistunut.” 5 Ja Mooses kutsui kaikkia Israelin lapsia ja sanoi heille, ”Te olette nähneet kaiken hyvän, jonka Herra teidän Jumalanne on tehnyt teille erämaassa. 6 Nyt sen tähden noudattakaa kaikkia tämän lain sanoja, ja vaeltakaa Herran, teidän Jumalanne tiellä, älkääkä kääntykö tieltä, jonka Herra on käskenyt teille, joko oikealle tai vasemmalle.” 7 Ja Mooses opetti Israelin lapsille säädökset ja tuomiot ja lait noudatettavaksi maassa, niin kuin Herra oli hänelle käskenyt. 8 Ja hän opetti heille Herran tien ja Hänen lait; katso, ne ovat kirjoitettuna Jumalan Lain kirjaan, jonka Hän antoi Israelin lapsille Mooseksen käden kautta. 9 Ja Mooses päätti Israelin lasten käskemisen, ja Herra sanoi hänelle, sanoen, ”Mene ylös Abarimin vuorelle ja kuole siellä, ja tule kootuksi sinun kansasi pariin niin kuin sinun veljesi Aaron tuli kootuksi.”

 

2488 AM - Mooses kuoli

10 Ja Mooses nousi, kuten Herra oli käskenyt häntä, ja hän kuoli siellä Moabin maassa Herran määräyksestä, neljäntenäkymmenentenä vuotena israelilaisten lähdöstä Egyptin maasta. 11 Ja Israelin lapset itkivät Mooseksen vuoksi Moabin tasangolla kolmekymmentä päivää, ja itkun ja surun päivät Mooseksen vuoksi täyttyivät.

 

88 Joosua ylittää Jordanin

 

1 Ja tapahtui Mooseksen kuoleman jälkeen, että Herra sanoi Joosualle, Nunin pojalle, sanoen, 2 ”Nouse ylös ja ylitä Jordan maahan, jonka Minä olen antanut Israelin lapsille, ja sinä saatat Israelin lapset perimään maan. 3 Jokainen paikka, jolla jalkojenne pohja tallaa, kuuluu teille, erämaasta Libanoniin suureen jokeen saakka, Perath-jokeen [Eufrat] tulee olemaan teidän alueenne. 4 Yksikään ihmisen ei ole seisova sinua vastaan ​​kaikkina elämäsi päivinä; kuten Minä olin Mooseksen kanssa, niin Minä olen oleva sinun kanssasi, ainoastaan ole vahva ja rohkea noudattamaan koko lakia, jonka Mooses käski sinulle, poikkeamatta joko oikealle tai vasemmalle, jotta voit menestyä kaikessa mitä teet.” 5 Ja Joosua käski Israelin virkamiehiä, sanoen, ”Kulkekaa leirin läpi ja käskekää kansaa, sanoen, ”Valmistakaa itsellenne elintarpeita, sillä vielä kolme päivää lisää niin te ylitätte Jordanin ottamaan maan omistukseenne.” 6 Ja Israelin lasten päämiehet tekivät niin, ja he käskivät kansaa ja tekivät kaiken mitä Joosua oli käskenyt. 7 Ja Joosua lähetti kaksi miestä vakoilemaan Jerikon maata, ja miehet lähtivät ja vakoilivat Jerikoa. 8 Ja seitsemän päivän kuluttua he tulivat Joosuan luo leiriin ja sanoivat hänelle, ”Herra on luovuttanut koko maan meidän käteemme, ja sen asukkaat ovat sulaneet pelosta meidän takiamme.” 9 Ja tapahtui sen jälkeen, että Joosua nousi ylös aamulla ja koko Israel hänen kanssaan, ja he matkustivat Sittimistä, ja Joosua ja koko Israel hänen kanssaan ylittivät Jordanin; ja Joosua oli kahdeksankymmentäkaksi vuotta vanha, kun hän ylitti Jordanin Israelin kanssa. 10 Ja kansa nousi ylös Jordanista ensimmäisen kuukauden kymmenentenä päivänä, ja he leiriytyivät Gilgaliin Jerikon itäsivulle. 11 Ja Israelin lapset viettivät pääsiäistä Gilgalissa, Jerikon tasangolla, kuukauden neljästoista päivä, kuten Mooseksen laissa on kirjoitettu. 12 Ja manna lakkasi siihen aikaan pääsiäistä seuraavasta päivästä, ja Israelin lapsille ei ollut enää mannaa, ja he söivät Kanaanin maan tuotosta. 13 Ja Jeriko oli täysin suljettu Israelin lapsia vastaan, yksikään ei tullut ulos tai mennyt sisään. 14 Ja tapahtui toisena kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, että Herra sanoi Joosualle, ”Nouse, katso, Minä olen antanut Jerikon sinun käsiisi kaiken sen väen kanssa; ja kaikki sinun sotamiehesi kävelkööt ympäri kaupunkia, kerran päivässä, näin tehkää kuusi päivää. 15 Ja papit puhaltakoot pasuunoihin, ja kun kuulette pasuunan äänen, koko kansa päästäköön suuren huudon, että kaupungin muurit kaatuvat alas; koko väki nouskoon mies vastustajaansa vastaan.” 16 Ja Joosua teki niin kaiken sen mukaan, miten Herra oli käskenyt hänelle. 17 Ja seitsemäntenä päivänä he kulkivat kaupungin ympäri seitsemän kertaa, ja papit puhalsivat pasuunoihin. 18 Ja seitsemännellä kierroksella, Joosua sanoi kansalle, ”Huutakaa, sillä Herra on luovuttanut koko kaupungin meidän käsiimme. 19 Ainoastaan kaupunki ja kaikki se, mitä se sisältää, olkoon kirottua Herralle, ja pitäkää itsenne erossa kirotuista esineistä, ettette saattaisi Israelin leiriä kirotuksi ja vaivaisi sitä. 20 Mutta kaikki hopea ja kulta ja kupari ja rauta pyhitettäköön Herralle, ne tulkoot Herran aarteistoon.” 21 Ja kansa puhalsi pasuunoillaan ja päästi suuren huudon, ja Jerikon muurit kaatuivat alas. Ja koko kansa meni ylös, jokainen mies suoraan eteenpäin, ja he valloittivat kaupungin ja kertakaikkisesti tuhosivat kaiken mitä siinä oli, sekä miehen että naisen, nuoren ja vanhan, naudan ja lampaan ja aasin, miekan terällä. 22 Ja he polttivat koko kaupungin tulella; ainoastaan hopea ja kulta astiat, ja kuparin ja raudan, he panivat Herran aarteistoon. 23 Ja Joosua vannoi siihen aikaan, sanoen, ”Kirottu olkoon se mies, kuka rakentaa Jerikon; hän laskekoon sen perustuksen esikoisestaan, ja nuorimmasta pojastaan hän pystyttäköön sen portit.” 24 Ja Achan, Karmin poika, Zabdin poika, Zerahin poika, Juudan poika, toimi petollisesti kirotun esineen kanssa, ja hän otti kirotun esineen ja piilotti sen telttaan, ja Herran viha syttyi Israelia vastaan. 25 Ja se tapahtui tämän jälkeen, kun Israelin lapset olivat palanneet Jerikon polttamisesta, Joshua lähetti miehiä vakoilemaan myös Aita, ja taistelemaan sitä vastaan. 26 Ja miehet menivät ylös ja vakoilivat Aita, ja he palasivat ja sanoivat, ”Älköön koko kansa lähtekö ylös sinun kanssasi Aihin, vain noin kolmetuhatta miestä menköön ja lyököön kaupungin, sillä sen miehet ovat vain vähäiset.” 27 Ja Joosua teki niin, ja Israelin lapsista lähti hänen kanssansa noin kolme tuhatta miestä, ja he taistelivat Ain miehiä vastaan. 28 Ja taistelu oli ankaraa Israelia vastaan, ja Ain miehet surmasivat kolmekymmentäkuusi Israelin miestä, ja Israelin lapset pakenivat Ain miesten edestä. 29 Ja kun Joosua näki tämän, hän repi vaatteensa ja lankesi kasvoilleen maahan Herran eteen, hän, Israelin vanhinten kanssa, ja he pistivät tomua päittensä päälle. 30 Ja Joosua sanoi, ”Miksi oi Herra Sinä toit tämän kansan Jordanin yli? mitä minä sanon sen jälkeen, kun israelilaiset ovat kääntäneet selkänsä vihollisiaan vastaan? 31 Nyt sen tähden kaikki kanaanilaiset, maan asukkaat, tulevat kuulemaan tämän, ja ympäröivät meidät ja poistavat nimemme.” 32 Ja Herra sanoi Joosualle, ”Miksi lankeat kasvoillesi? nouse, väisty pois, sillä israelilaiset ovat tehneet syntiä ja ottaneet kirotun tavaran; Minä en enää ole heidän kanssaan, elleivät he tuhoa kirottua asiaa heidän joukostaan.” 33 Ja Joosua nousi ylös ja kokosi ihmiset, ja toi Urimin Herran käskystä, ja Juudan sukukunta valittiin, ja Achan Carmin poika valittiin. 34 Ja Joosua sanoi Achanille, ”Kerro minulle poikani, mitä sinä olet tehnyt”, ja Achan sanoi, ”Minä näin sotasaaliin joukossa hyvän shinarilaisen vaatteen ja kaksisataa sekeliä hopeaa, ja viidenkymmenen sekelin painoisen kultaharkon; minä himoitsin niitä ja otin ne, ja katso ne ovat kaikki piilossa maassa teltan keskellä.” 35 Ja Joosua lähetti miehiä, jotka menivät ja toivat ne Achanin teltalta, ja veivät ne Joosualle. 36 Ja Joosua otti Achanin ja nämä tarvikkeet, ja hänen poikansa ja tyttärensä ja kaiken hänelle kuuluvan, ja he veivät heidät Akorin laaksoon. 37 Ja Joosua poltti heidät siellä tulella, ja kaikki israelilaiset kivittivät Achanin kivillä, ja he keräsivät hänen päällensä kasan kiviä, siksi hän kutsui sitä paikkaa Achorin laaksoksi, niin Herran viha rauhoittui. Ja jälkeen päin Joosua tuli kaupunkiin ja taisteli sitä vastaan. 38 Ja Herra sanoi Joosualle, ”Älä pelkää, äläkä kauhistu, katso Minä olen antanut Ain sinun käteesi, hänen kuninkaansa ja hänen kansansa, ja tee heille kuten sinä teit Jerikolle ja sen kuninkaalle, ainoastaan sen sotasaaliin ja sen karjan ota saaliina itsellesi; aseta väijytys kaupungille sen taakse.” 39 Niin Joosua teki Herran sanan mukaan, ja hän valitsi sodan poikien joukosta kolmekymmentä tuhatta urhoollista miestä, ja hän lähetti heidät, ja he makasivat väijymässä kaupunkia. 40 Ja hän käski heitä, sanoen, ”Kun näette meidät, me pakenemme heidän edestään ovelasti, ja he ajavat meitä takaa, silloin te nouskaa väijytyksestä, ja valloittakaa kaupunki”, ja niin he tekivät. 41 Ja Joosua taisteli, ja kaupungin miehet lähtivät Israelia kohti, tietämättä, että he makasivat väijytyksessä heitä vuokseen kaupungin takana. 42 Ja Joosua ja kaikki israelilaiset teeskentelivät itsensä väsyneiksi heidän edessään, ja he pakenivat erämaan tietä ovelasti. 43 Ja Ain miehet kokosivat kaiken kansan, joka oli kaupungissa, ajamaan takaa israelilaisia, ja he lähtivät ulos ja vetäytyivät pois kaupungista, ei yhtäkään jäänyt, ja he jättivät kaupungin avoimeksi ja jahtasivat israelilaisia. 44 Ja nuo jotka olivat makaamassa väijytyksessä, nousivat ylös paikoiltaan, ​​ja kiirehtivät tullakseen kaupunkiin ja valloittivat sen ja sytyttivät sen tuleen. Ja Ain miehet kääntyivät takaisin, ja he näkivät kaupungin savun nousevan taivaisiin, eikä heillä ollut keinoa vetäytyä suuntaan eikä toiseen. 45 Ja kaikki Ain miehet olivat keskellä Israelia, jotkut tällä puolella ja toiset tuolla puolella, ja he surmasivat heitä niin, ettei yksikään heistä jäänyt jäljelle. 46 Ja Israelin lapset ottivat Meloshin, Ain kuninkaan, elävänä, ja he toivat hänet Joosuan luo, ja Joosua ripusti hänet puuhun, ja hän kuoli. 47 Ja Israelin lapset palasivat kaupunkiin sen poltettuaan, ja he surmasivat miekan terällä kaikki ne, jotka siellä olivat. 48 Ja niiden lukumäärä jotka olivat kaatuneet Ain miehistä, sekä miehiä että naisia, oli kaksitoista tuhatta; ainoastaan ​karjan ja kaupungin sotasaaliin he ottivat itselleen, Herran sanan mukaan Joosualle. 49 Ja kaikki Jordanin tämän puolen kuninkaat, kaikki Kanaanin kuninkaat, kuulivat siitä pahasta, minkä Israelin lapset olivat tehneet Jerikolle ja Aille, ja he kokoontuivat yhteen taistelemaan Israelia vastaan. 50 Ainoastaan Gibeonin asukkaat pelkäsivät suuresti sotaa israelilaisia ​​vastaan etteivät he tuhoutuisi, niin he toimivat viekkaasti, ja he tulivat Joosuan ja koko Israelin tykö, ja sanoivat heille, ”Me olemme tulleet kaukaisesta maasta, nyt siksi tehkää liitto kanssamme.” 51 Ja Gibeonin asukkaat saavuttivat Israelin lapset, ja Israelin lapset tekivät liiton heidän kanssaan, ja he tekivät rauhan heidän kanssaan, ja seurakunnan päämiehet vannoivat heille, mutta myöhemmin Israelin lapset tiesivät, että he olivat naapureita heille ja asuivat heidän keskuudessaan. 52 Mutta Israelin lapset eivät tappaneet heitä; sillä he olivat vannoneet heille Herran kautta, ja heistä tuli puunhakkaajia ja vedenkantajia. 53 Ja Joosua sanoi heille, ”Miksi te petitte minut, tekemällä tämän asian meille? ja he vastasivat hänelle, sanoen, ”Koska palvelijoillesi kerrottiin kaikki mitä sinä olit tehnyt kaikille amorilaisten kuninkaille, ja pelkäsimme suuresti elämämme puolesta, ja me teimme tämän asian.” 54 Ja Joosua määräsi heidät sinä päivänä puun hakkaajiksi ja veden kantajiksi, ja hän jakoi heidät orjiksi kaikille Israelin sukukunnille. 55 Ja kun Jerusalemin kuningas Adonizedek kuuli kaiken, mitä Israelin lapset olivat tehneet Jerikolle ja Aille, hän lähetti Hebronin kuninkaalle Hohamille ja Jarmuthin kuninkaalle Piramille, ja Lachishin kuninkaalle Jaafialle ja Eglonin kuninkaalle Deberille, sanoen, 56 ”Tulkaa minun tyköni ja auttakaa minua, että saatamme surmata Israelin lapset ja Gibeonin asukkaat, jotka ovat solmineet rauhan Israelin lasten kanssa.” 57 Ja he kokoontuivat yhteen ja viisi amorilaisten kuningasta nousivat ylös kaikkine leireineen, mahtavan lukuisa kansa kuin hiekkaa meren rannalla. 58 Ja kaikki nämä kuninkaat tulivat ja leiriytyivät Gibeonin eteen, ja he alkoivat taistella Gibeonin asukkaita vastaan, ja kaikki Gibeonin miehet lähettivät Joosualle, sanoen, ”Tulkaa nopeasti meidän luoksemme ja auttakaa meitä, sillä kaikki amorilaisten kuninkaat ovat kokoontuneet yhteen taistelemaan meitä vastaan.” 59 Ja Joosua ja koko sotaväki nousivat Gilgalista, ja Joosua hyökkäsi yhtäkkiä heidän kimppuunsa, ja surmasi nämä viisi kuningasta suurella teurastuksella. 60 Ja Herra sai heidät sekasortoon Israelin lasten edessä, joka surmasi heidät kauhistuttavalla verilöylyllä Gibeonissa, ja ajoi heitä takaa tietä pitkin, joka menee Beth-Horoniin Makkedaan saakka, ja he pakenivat Israelin lasten edestä. 61 Ja kun he pakenivat, Herra lähetti heidän päälleen rakeita taivaasta, ja enemmän heistä kuoli rakeitten kautta kuin Israelin lasten teurastuksesta. 62 Ja Israelin lapset ajoivat takaa heitä, ja he edelleen surmasivat heitä tiellä, kulkien ja lyöden heitä. 63 Ja kun he surmasivat heitä, päivä laski iltaa kohti, ja Joosua sanoi kaikkien ihmisten nähden, ”Aurinko, seiso paikallasi Gibeonin yllä, ja sinä kuu Ajalonin laaksossa, kunnes kansakunta on kostava itsensä puolesta sen vihollisilleen.” 64 Ja Herra kuuli Joosuan ääntä, ja aurinko seisahtui paikalleen taivaitten keskellä, ja se pysyi paikallaan kolmekymmentäkuusi tuntia, ja kuu myös seisoi paikallaan eikä kiirehtinyt laskeutumaan koko päivään. 65 Eikä ollut sen kaltaista päivää, ennen sitä tai sen jälkeen, että Herra niin kuuli ihmisen ääntä, sillä Herra taisteli Israelin puolesta.

 

 

89 Kanaanin valloitus

 

1 Sitten Joosua puhui tämän laulun, sinä päivänä, jona Herra oli antanut amorilaiset Joosuan ja Israelin lasten käteen, ja hän sanoi koko Israelin nähden,

 

2 ”Sinä olet tehnyt voimallisia asioita, oi Herra, Sinä olet suorittanut suuria tekoja; kuka on Sinun vertaisesi? Minun huuleni laulavat Sinun nimeesi. 3 Minun Hyvyyteni ja Linnoitukseni, minun korkea Tornini, minä laulan Sinulle uuden laulun, kiittäen laulan Sinulle, Sinä olet Pelastukseni Väkevyys.

 

4 Kaikki maapallon kuninkaat ylistävät Sinua, maailman ruhtinaat laulavat Sinulle, Israelin lapset iloitsevat Sinun pelastuksessasi, he laulavat ja ylistävät Sinun Voimaasi.

 

5 Sinuun, oi Herra, me turvauduimme; me sanoimme, että ”Sinä olet meidän Jumalamme”, sillä Sinä olit Suojamme ja Vahva Tornimme vihollisiamme vastaan. 6 Sinun puoleesi me itkimme emmekä olleet häpeissämme, Sinuun me luotimme ja vapauduimme; kun huusimme Sinun puoleesi, Sinä kuulit meidän äänemme, Sinä pelastit sielumme miekalta, Sinä osoitit meille Sinun armosi, Sinä annoit meille Sinun pelastuksesi, Sinä sait sydämemme riemuitsemaan Väkevyytesi kanssa. 7 Sinä lähdit esiin meidän Pelastajaksemme, Sinun käsivarrellasi Sinä lunastit Sinun kansasi; Sinä vastasit meille Sinun pyhyytesi taivaista, Sinä pelastit meidät kymmenistä tuhansista ihmisistä. 8 Aurinko ja kuu seisoivat paikallaan taivaassa, ja Sinä seisoit vihassasi meidän sortajiamme vastaan ja käskit Sinun tuomiosi heidän päällensä.

 

9 Kaikki maan ruhtinaat nousivat ylös, kansakuntien kuninkaat olivat kokoontuneet yhteen, he eivät väistyneet Sinun läsnäolostasi, he halusivat Sinun taistelujasi. 10 Sinä nousit heitä vastaan vihassasi, ​​ja laskit alas, Sinun vihasi heidän päällensä; Sinä hävitit heidät vihassasi, ja katkaisit heidät pois Sinun sydämestäsi. 11 Kansakunnat ovat kuluneet Sinun raivostasi, kuningaskunnat ovat vaipuneet Sinun vihastasi, Sinä haavoitit kuninkaita Sinun vihasi päivänä. 12 Sinä vuodatit Kiivautesi heidän päällensä, Sinun raivoisa vihasi, tarttui heihin; Sinä käänsit heidän vääryytensä heidän päällensä, ja leikkasit heidät pois laittomuuksissaan.

 

13 He levittivät ansan, he lankesivat siihen; verkkoon he piiloutuivat, heidän jalkansa saatiin kiinni. 14 Sinun kätesi oli valmis kaikille Sinun vihollisillesi, jotka sanoivat, ”Heidän miekkansa kautta he ottivat maan omistukseensa, heidän käsivartensa kautta he asettuivat kaupunkiin asumaan”; Sinä täytit heidän kasvonsa häpeällä, Sinä laskit heidän sarvensa alas maahan, Sinä tyrmistytit heidät Sinun vihassasi, ja tuhosit heidät Sinun vihassasi. 15 Maa vapisi ja horjui Sinun myrskysi äänestä heidän päällänsä, Sinä et pidättänyt heidän sielujaan kuolemasta, ja saatoit alas heidän elämänsä hautaan. 16 Sinä seurasit heitä Sinun myrskylläsi, Sinä kulutit heitä Sinun pyörremyrskylläsi, Sinä muutit heidän sateensa rakeiksi, ne putosivat syviin kuoppiin niin, etteivät he voineet nousta. 17 Heidän ruumiinsa olivat kuin roskia heitettynä ulos keskelle katuja. 18 He kuluivat ja hävisivät Sinun vihassasi,

 

Sinä pelastit Sinun kansasi Voimasi kanssa. 19 Siksi sydämemme iloitsevat Sinussa, sielumme ylistävät Sinun Pelastuksessasi. 20 Kielemme kertovat Sinun Voimastasi, me tahdomme laulaa ja ylistää Sinun ihmetekojasi. 21 Sillä Sinä pelastit meidät vihollisistamme, Sinä vapautit meidät niiltä, ​​jotka nousivat meitä vastaan, Sinä tuhosit heidät meidän edestämme ja painoit heidät alas jalkojemme alle.

 

22 Näin ovat kaikki Sinun vastustajasi hukkuva oi Herra, ja jumalattomat ovat oleva kuin tuulen ajamia akanoita, ja Sinun rakkaasi ovat puita istutettuina veden ääreen.”

 

23 Niin Joosua ja koko Israel hänen kanssaan palasivat leiriin Gilgaliin, lyötyään kaikki kuninkaat niin, ettei heistä jäänyt jäännöstä. 24 Ja viisi kuningasta pakenivat yksin jalkaisin taistelusta, ja piiloutuivat luolaan, ja Joosua etsi heitä taistelukentältä, mutta ei löytänyt heitä. 25 Ja sen jälkeen Joosualle ilmoitettiin, sanoen, ”Kuninkaat on löydetty ja katso, he ovat piiloutuneet luolaan.” 26 Ja Joosua sanoi, ”Aseta miehet olemaan luolan suulla, ja vartioi heitä, etteivät he lähde karkuun”; ja Israelin lapset tekivät niin. 27 Ja Joosua kutsui koko Israelia ja sanoi sotapäälliköille, ”Asettakaa jalkanne näiden kuninkaiden niskojen päälle”, ja Joosua sanoi, ”Niin Herra tulee tekemään kaikille teidän vihollisillenne.” 28 Ja Joosua käski sen jälkeen, että he surmaavat kuninkaat ja heittävät heidät luolaan, ja laittavat suuria kiviä luolan suulle. 29 Ja Joosua lähti myöhemmin koko kansansa kanssa, jotka olivat hänen kanssaan sinä päivänä Makkedaan, ja hän löi sen miekan terällä. 30 Ja hän täysin tuhosi sielut ja kaikki kaupunkiin kuuluvan, ja hän teki kuninkaalle ja kansalle niin kuin hän oli tehnyt Jerikon kanssa. 31 Ja hän siirtyi sieltä Libnaan ja taisteli sitä vastaan, ​​ja Herra antoi sen hänen käteensä, ja Joosua iski sen miekan terällä, ja kaikki sen sielut, ja hän teki sille ja sen kuninkaalle, niin kuin hän oli tehnyt Jerikolle. 32 Ja sieltä hän jatkoi Lachishiin taistelemaan sitä vastaan, ja Gazan kuningas Horam meni auttamaan Lachishin miehiä, ja Joosua surmasi hänet ja hänen kansansa, kunnes hänelle ei ollut ketään jäljellä. 33 Ja Joosua valloitti Lachishin ja kaiken sen kansan, ja hän teki sille niin kuin oli tehnyt Libnalle. 34 Ja Joosua kulki sieltä Egloniin, ja hän valloitti myös sen, ja hän löi sen ja kaikki sen ihmiset miekan terällä. 35 Ja sieltä hän siirtyi Hebroniin ja taisteli sitä vastaan ja valloitti sen ja hävitti sen kokonaan, ja hän palasi sieltä koko Israelin kanssa Debiriin ja taisteli sitä vastaan ​​ja löi sitä miekan terällä. 36 Ja hän tuhosi jokaisen sielun siinä, hän ei jättänyt ketään jäljelle, ja hän teki sille ja sen kuninkaalle niin kuin oli tehnyt Jerikolle. 37 Ja Joosua surmasi kaikki amorilaisten kuninkaat Kadesh-Barneasta Azahiin, ja hän valloitti heidän maansa kerralla, sillä Herra oli taistellut Israelin puolesta. 38 Ja Joosua koko Israelin kanssa tuli leiriin Gilgaliin. 39 Kun siihen aikaan Chazorin kuningas Jabin kuuli kaiken sen, mitä Joosua oli tehnyt amorilaisten kuninkaille, Jabin lähetti Midianin kuninkaalle Jobatille, ja Shimronin kuninkaalle Labanille, Aksafin kuninkaalle Jefalille, ja kaikille amorilaisten kuninkaille, sanoen, 40 ”Tulkaa nopeasti meidän luoksemme ja auttakaa meitä, jotta voimme lyödä Israelin lapset, ennen kuin he tulevat meidän päällemme ja tekevät meille, kuten he ovat tehneet toisille amorilaisten kuninkaille.” 41 Ja kaikki nämä kuninkaat kuulivat Chazorin kuninkaan Jabinin sanat, ja he lähtivät eteenpäin kaikkien leiriensä kanssa, seitsemäntoista kuningasta, ja heidän kansaansa oli lukuisasti kuin hiekkaa meren rannikolla, yhdessä hevosten ja sotavaunujen kanssa lukemattomasti, ja he tulivat ja leiriytyivät yhdessä Meromin vesillä, ja he kohtasivat yhdessä sotiakseen Israelia vastaan. 42 Ja Herra sanoi Joosualle, ”Älä pelkää heitä, sillä huomenna tähän aikaan Minä luovutan heidät kaikki sinun eteesi surmattuina, sinä olet katkaiseva heidän hevostensa vuohisjänteet ja polttava heidän sotavaununsa tulella.” 43 Ja Joosua kaikkien sotamiestensä kanssa hyökkäsivät yhtäkkiä heidän kimppuunsa ja surmasivat heidät, ja he kaatuivat heidän käsiinsä, sillä Herra oli luovuttanut heidät Israelin lasten käsiin. 44 Niin Israelin lapset ajoivat takaa kaikkia näitä kuninkaita leireineen, ja surmasivat heitä, kunnes yhtäkään heistä ei ollut jäljellä, ja Joosua teki heille niin kuin Herra oli hänelle puhunut. 45 Ja Joosua palasi siihen aikaan Chazoriin ja löi sen miekalla ja tuhosi jokaisen sielun sieltä ja poltti sen tulella, ja Chazorista, Joosua kulki Shimroniin ja löi sen ja kertakaikkisesti tuhosi sen. 46 Sieltä hän siirtyi Aksafiin ja hän teki sille niin kuin oli tehnyt Shimronille. 47 Sieltä hän kulki Adulamiin ja hän surmasi kaikki siinä olevat ihmiset, ja hän teki Adulamille kuin hän oli tehnyt Aksafille ja Shimronille. 48 Ja ​​hän siirtyi niiden luota kaikkiin kuninkaitten kaupunkeihin, jotka hän oli surmannut, ja hän tappoi kaikki ihmiset, jotka heistä olivat jäljellä, ja hän tuhosi ne kokonaan. 49 Vain niiden saaliin ja karjan israelilaiset ottivat itselleen sotasaaliiksi, mutta jokaisen ihmisen he surmasivat, he eivät hyväksyneet yhdenkään sielun jäädä eloon. 50 Niin kuin Herra oli käskenyt Moosesta, niin Joosua teki ja koko Israel, he eivät rikkoneet missään. 51 Niin Joosua ja kaikki Israelin lapset löivät koko Kanaanin maan, niin kuin Herra oli käskenyt heitä, ja surmasivat kaikki heidän kuninkaansa, kolmekymmentäyksi kuningasta, ja Israelin lapset ottivat kaiken heidän maansa. 52 Siihonin ja Oogin kuningaskuntien lisäksi, jotka ovat Jordanin toisella puolella, joista Mooses oli lyönyt monia kaupunkeja, ja Mooses antoi ne ruubenilaisille ja gadilaisille sekä puolelle Manassen sukukuntaa. 53 Ja Joosua tappoi kaikki kuninkaat, jotka olivat tällä puolella Jordania lännessä, ja antoi heille perinnön Israelin yhdeksälle sukukunnalle ja puolelle sukukunnalle. 54 Viisi vuotta Joosua jatkoi sotaa näiden kuninkaiden kanssa, ja hän antoi heidän kaupunkinsa israelilaisille, ja maasta tuli rauhallinen taisteluista kaikkialla amorilaisten ja kanaanilaisten kaupungeissa.

 

90 Joosua jakaa maan

2496 AM - Joosua jakaa maan

1 Siihen aikaan viidentenä vuonna sen jälkeen, kun Israelin lapset olivat kulkeneet Jordanin yli, sen jälkeen, kun Israelin lapset oli levänneet heidän sodastaan kanaanilaisia vastaan, silloin nousi suuria ja ankaria taisteluita Edomin ja Chittimin lasten välillä, ja Chittimin lapset taistelivat Edomia vastaan. 2 Ja Chittimin kuningas Abianus lähti eteenpäin sinä vuonna, joka on hänen hallintonsa kolmekymmentäensimmäisenä vuonna, ja suuri joukko hänet kanssaan Chittimin lasten voimallisista miehistä, ja hän meni Seiriin taistelemaan Esaun lapsia vastaan. 3 Ja Hadad, Edomin kuningas, kuuli hänen uutisensa, ja hän lähti kohtaamaan häntä raskaalla väellä ja voimakkaalla sotajoukolla, ja kävi taisteluun hänen kanssaan Edomin vainiolla. 4 Ja Chittimin käsi oli ylivoimainen Esaun lasten ylitse, ja Chittimin lapset tappoivat Esaun lapsia, kaksikymmentäkaksi tuhatta miestä, ja kaikki Esaun lapset pakenivat heidän edestään. 5 Ja Chittimin lapset ajoivat heitä takaa ja saavuttivat Edomin kuninkaan Hadadin, joka juoksi heidän edessään ja he ottivat hänet kiinni elävänä, ja veivät hänet Chittimin kuninkaan Abianuksen luokse. 6 Ja Abianus käski tappaa hänet, ja Edomin kuningas Hadad kuoli neljäkymmentäkahdeksantena hallintonsa vuotena. 7 Ja Chittimin lapset jatkoivat Edomin jahtaamistaan, ja he surmasivat heitä suurella teurastuksella, ja Edom tuli alamaiseksi Chittimin lapsille. 8 Ja Chittimin lapset hallitsivat Edomia, ja Edom joutui Chittimin lasten käden alle ja tuli siitä päivästä alkaen yhdeksi kuningaskunnaksi. 9 Ja siitä ajasta lähtien he eivät enää voineet nostaa päitänsä, ja heidän valtakuntansa tuli yhdeksi Chittimin lasten kanssa. 10 Ja Abianus asetetti virkamiehiä Edomiin, ja kaikki Edomin lapset tulivat alaisiksi ja veronalaisiksi Abianukselle, ja Abianus kääntyi takaisin omaan maahansa, Chittimiin. 11 Palattuaan hän uusi hallituksensa ja rakensi itselleen tilavan ja linnoitetun palatsin kuninkaalliseksi asuinpaikaksi, ja hallitsi turvallisesti Chittimin ja Edomin lapsia. 12 Noina päivinä, sen jälkeen, kun Israelin lapset olivat ajaneet pois kaikki kanaanilaiset ja amorilaiset, Joosua oli vanha ja vuosissa edennyt. 13 Ja Herra sanoi Joosualle, ”Sinä olet vanha, elämässä edistynyt, ja suuri osa maasta on jäljellä ottamatta omistukseen. 14 Nyt sen tähden jaa tämä maa perinnöksi yhdeksälle sukukunnalle ja puolelle Manassen sukukuntaa”, ja Joosua nousi ja teki niin kuin Herra oli hänelle puhunut. 15 Ja hän jakoi koko maan Israelin sukukunnille perinnöksi heidän osastojensa mukaan. 16 Mutta Leevin sukukunnalle hän ei antanut perintöä, Herran uhrilahjat ovat heidän perintönsä kuten Herra oli puhunut heistä Mooseksen käden kautta. 17 Ja Joosua antoi Hebronin vuoren Kaalebille, Jefunnan pojalle, yhden osan veljiensä yläpuolelle, kuten Herra oli puhunut Mooseksen kautta. 18 Sen tähden Hebron tuli perinnöksi Kaalebille ja hänen lapsilleen tähän päivään asti. 19 Ja Joosua jakoi koko maan arvoilla koko Israelille perinnöksi, niin kuin Herra oli käskenyt häntä. 20 Ja Israelin lapset antoivat leeviläisille kaupunkeja omasta perinnöstään, ja esikaupunkeja heidän karjallensa, ja omaisuutta, kuten Herra oli käskenyt Moosekselle, niin Israelin lapset tekivät, ja he jakoivat maan arvalla, olipa suuri tai pieni. 21 Ja he lähtivät perimään maan heidän rajojensa mukaan, ja Israelin lapset antoivat Joosualle, Nunin pojalle, perinnön heidän joukostaan. 22 Herran sanan kautta he antoivat hänelle kaupungin, jota hän vaati, Timnath-Serachin Efraimin vuorelta, ja hän rakensi kaupungin ja asui siinä. 23 Nämä ovat perintöosuudet, jotka Elazer pappi ja Joosua, Nunin poika, ja sukukuntien isien päämiehet osittivat Israelin lapsille arvalla Siilossa, Herran edessä, ilmestysmajan ovella, ja he lopettivat maan jakamisen. 24 Ja Herra antoi maan israelilaisille, ja he ottivat sen omistukseensa sen niin kuin Herra oli puhunut heille, ja kuten Herra oli vannonut heidän esivanhemmilleen. 25 Ja Herra antoi israelilaisille levon kaikista heidän vihollisistaan heidän ympärillään, eikä kukaan seissyt heitä vastaan, ja Herra luovutti kaikki heidän vihollisensa heidän käsiinsä, eikä yksikään asia pettänyt kaikesta siitä hyvästä minkä Herra oli puhunut Israelin lapsille, totisesti Herra toteutti jokaisen asian. 26 Ja Joosua kutsui kaikki Israelin lapset ja hän siunasi heidät, ja käski heidän palvella Herraa, ja hän jälkeen päin lähetti heidät pois, ja he menivät kukin mies kaupunkiinsa, ja kukin mies hänen perinnöllensä. 27 Ja Israelin lapset palvelivat Herraa kaikkina Joosuan päivinä, ja Herra antoi heille rauhan kaikista heidän ympärillään, ja he asuivat turvallisina omissa kaupungeissaan.

 

2500 AM - Latinus II hallitsee Roomaa

28 Ja tapahtui niinä päivinä, että Abianus, Chittimin kuningas, kuoli hänen kolmekymmentäkahdeksantena hallintansa vuotena, joka on seitsemäntenä hänen hallintavuotenaan Edomista, ja he hautasivat hänet hänen paikkaansa, jonka hän oli rakentanut itselleen, ja Latinus hallitsi hänen sijaansa viisikymmentä vuotta. 29 Ja hänen hallintansa aikana hän toi esiin armeijan, ja hän lähti ja soti Britannian ja Kernanian asukkaita vastaan, Elishan pojan Javanin poikia vastaan, ja voitti heidät ja teki heistä veronalaisia. 30 Sitten hän kuuli, että Edom oli kapinoinut Chittimin käden alta, ja Latinus meni heidän luokseen ja löi heitä ja alisti heidät, ja asetti heidät Chittimin lasten käden alle, ja Edom oli yhtä kuningaskuntaa Chittimin lasten kanssa kaikkina päivinä. 31 Ja moneen vuoteen Edomissa ei ollut kuningasta, ja heidän hallintonsa oli Chittimin lasten ja heidän kuninkaansa luona.

 

2514 AM - Joosuan puhe

32 Ja tapahtui kaksikymmentäkuudentena vuotena sen jälkeen, kun Israelin lapset olivat ylittäneet Jordanin, joka on kuusikymmentäkuudes vuosi sen jälkeen, kun Israelin lapset olivat poistuneet Egyptistä, että Joosua oli vanha, vuosissa edennyt, ollessaan satakahdeksan vuotta vanha niinä päivinä. 33 Ja Joosua kutsui koko Israelin, heidän vanhimmat, heidän tuomarinsa ja virkamiehensä, sen jälkeen, kun Herra oli antanut kaikille israelilaisille levon kaikista ympärillään olevista vihollisistaan, ja Joosua sanoi Israelin vanhimmille, ja heidän tuomarilleen, ”Katsokaa, minä olen vanha, edistynyt vuosissa, ja te olette nähneet, mitä Herra on tehnyt kaikille kansakunnille, jotka Hän on karkottanut pois teidän edestänne, sillä se on Herra, joka on taistellut puolestanne. 34 Nyt sen tähden vahvistakaa itsenne pitääksenne ja noudattaaksenne kaikkia Mooseksen lain sanoja, poikkeamatta siitä oikealle tai vasemmalle, älkääkä tulko niiden kansakuntien joukkoon, jotka ovat jäljellä maassa; älkää mainitko heidän jumaliensa nimiä, vaan kiinnittykää Herraan, teidän Jumalaanne, kuten olettekin tehneet tähän päivään asti.” 35 Ja Joosua kovasti kehotti Israelin lapsia palvelemaan Herraa kaikkina heidän päivinä. 36 Ja kaikki israelilaiset sanoivat, ”Me tahdomme palvella Herraa, meidän Jumalaamme, kaikkina meidän päivinä, me ja lapsemme, ja lastemme lapset, ja siemenemme ikuisesti.” 37 Ja Joosua teki liiton kansan kanssa sinä päivänä, ja hän lähetti pois Israelin lapset, ja he menivät jokainen mies perintöosaansa ja kaupunkiinsa. 38 Ja tapahtui niinä päivinä, kun Israelin lapset asuivat turvallisina kaupungeissaan, että he hautasivat esi-isiensä sukukuntien arkut, jotka he olivat tuoneet Egyptistä, kunkin miehen hänen lastensa perintäosaan, Israelin lapset hautasivat Jaakobin kaksitoista lasta, kunkin miehen hänen lastensa perintömaallensa. 39 Ja nämä ovat niiden kaupunkien nimet, joihin he hautasivat Jaakobin kaksitoista poikaa, jotka Israelin lapset olivat tuoneet ylös Egyptistä. 40 Ja he hautasivat Ruubenin ja Gadin tälle puolelle Jordania, Romiaan, jonka Mooses oli antanut lapsilleen. 41 Ja Simeon ja Leevi haudattiin Maudan kaupunkiin, ​​jonka hän oli antanut Simeonin lapsille, ja kaupungin esikaupunki oli Leevin lapsia varten. 42 Ja Juudan he hautasivat Benjaminin kaupunkiin vastapäätä Betlehemiä. 43 Ja Isaskarin ja Sebulonin luut haudattiin Zidoniin, siihen osaan, joka lankesi heidän lapsilleen. 44 Ja Dan tuli haudatuksi hänen lastensa kaupunkiin Eshtaelissa, ja Naftali ja Asher haudattiin Kadesh-Naftaliin, kukin mies hänen paikkaansa, joka oli annettu hänen lapsilleen. 45 Ja Joosefin luut haudattiin Sheckemiin, sen vainion osaan jonka Jaakob oli ostanut Hamorilta, ja joka tuli Joosefille perinnöksi. 46 Ja he hautasivat Benjaminin Jerusalemiin vastapäätä jebusilaisia, joka oli annettu Benjaminin lapsille; Israelin lapset hautasivat heidän isänsä kunkin miehen hänen lastensa kaupunkiin.

 

2516 AM – Joosua kuoli

47 Ja kahden vuoden kuluttua, Joosua, Nunin poika, kuoli, satakymmenen vuotta vanhana, ja aika jonka Joosua tuomitsi Israelia, oli kaksikymmentäkahdeksan vuotta, ja Israel palveli Herraa kaikkina hänen elämänsä päivinä. 48 Ja muut Joosuan toimet ja hänen taistelunsa ja hänen nuhteensa joilla hän nuhteli Israelia, ja kaikki mitä hän oli heille käskenyt, ja niiden kaupunkien nimet, jotka Israelin lapset ottivat omistukseensa hänen päivinään, katso ne ovat kirjoitettuna Joosuan Sanojen Kirjaan Israelin lapsille, ja Herran Sotien Kirjaan, jotka Mooses ja Joosua ja Israelin lapset olivat kirjoittaneet. 49 Ja Israelin lapset hautasivat Joosuan hänen perintönsä rajalle, Timnath-Serachiin, joka annettiin hänelle Efraimin vuorelta. 50 Ja Elazer Aaronin poika kuoli niinä päivinä, ja he hautasivat hänet hänen pojalleen Pinehasille kuuluvalle kukkulalle, joka annettiin hänelle Efraimin vuorelta.

 

91 Vanhinten johtajuus

 

1 Siihen aikaan, Joosuan kuoleman jälkeen, kanaanilaisten lapset olivat edelleen maassa, ja israelilaiset päättivät ajaa heidät pois. 2 Ja Israelin lapset kysyivät Herralta, sanoen, ”Kenen tulee mennä ensimmäisenä ylös meistä kanaanilaisten luo taistelemaan heitä vastaan?” Ja Herra sanoi, ”Juuda menköön ylös.” 3 Ja Juudan lapset sanoivat Simeonille, ”Nouse meidän kanssamme meidän arpaosassamme, ja me taistelemme kanaanilaisia vastaan ja me samoin tulemme nousemaan ylös teidän kanssanne, teidän arpaosassanne”, niin Simeonin lapset menivät Juudan lasten kanssa. 4 Ja Juudan lapset nousivat ja taistelivat kanaanilaisia ​​vastaan, niin Herra antoi kanaanilaiset Juudan lasten käsiin, ja he surmasivat heidät Bezekissä, kymmenen tuhatta miestä. 5 Ja he taistelivat Adonibezekin kanssa Bezekissä, ja hän pakeni heidän edestään, ja he ajoivat häntä takaa ja saivat hänet kiinni, ja he tarttuivat hänestä ja leikkasivat pois hänen peukalot ja isovarpaat. 6 Ja Adonibezek sanoi, ”Seitsemältäkymmeneltä kuninkaalta irrotettiin heidän peukalot ja isovarpaat, keräsivät heidän lihaansa pöytäni alla; niin kuin minä olen tehnyt, siten Jumala on palauttanut minulle”, ja he veivät hänet Jerusalemiin ja hän kuoli siellä. 7 Ja Simeonin lapset menivät Juudan lasten kanssa, ja he surmasivat kanaanilaiset miekan terällä. 8 Ja Herra oli Juudan lasten kanssa, ja he ottivat omistukseensa vuoren, ja Joosefin lapset menivät Betheliin, sama on Luz, ja Herra oli heidän kanssaan. 9 Ja Joosefin lapset vakoilivat Betheliä, ja vartijat näkivät miehen menevän ulos kaupungista, ja he tarttuivat häneen ja sanoivat hänelle, ”Näytä nyt meille kaupungin sisäänkäynti niin me osoitamme ystävällisyyttä sinulle.” 10 Ja tämä mies näytti heille kaupungin sisäänkäynnin, ja Joosefin lapset tulivat ja löivät kaupungin miekan terällä. 11 Ja miehen perheensä kanssa he lähettivät pois, ja hän meni heettiläisten luo ja rakensi kaupungin, ja antoi sille nimen Luz, niin kaikki israelilaiset asuivat kaupungeissaan, ja Israelin lapset palvelivat Herraa kaikkina Joosuan päivinä, ja kaikkina vanhimpien päivinä, jotka olivat pidentäneet päiviään Joosuan jälkeen, ja näkivät Herran suuren työn, jonka hän oli suorittanut Israelille.

 

2514-2530 AM - Vanhimmat hallitsevat

12 Ja vanhimmat tuomitsivat Israelia Joosuan kuoleman jälkeen seitsemäntoista vuoden ajan. 13 Ja kaikki vanhimmat myös taistelivat Israelin taisteluissa kanaanilaisia ​​vastaan, ja Herra ajoi kanaanilaiset pois Israelin lasten edestä, sijoittaakseen israelilaiset heidän omaan maahansa. 14 Ja hän täytti kaikki sanat, jotka hän oli puhunut Abrahamille, Iisakille, ja Jaakobille, ja valan, jonka hän oli vannonut, antaa heille ja heidän lapsilleen, kanaanilaisten maan. 15 Ja Herra antoi Israelin lapsille koko Kanaanin maan, kuten hän oli vannonut heidän esi-isilleen, ja Herra antoi heille levon heidän ympärillään olevista, ja Israelin lapset asuivat turvallisina kaupungeissaan. 16 Siunattu olkoon Herra ikuisesti, aamen, ja aamen. 17 Vahvistakaa itsenne, ja olkoot kaikkien teidän sydämet rohkeita, jotka luotatte Herraan.

 

LOPPU