Free Web space and hosting - jesusanswers.com
Choose an ISP: NetZero High Speed Internet Dial up $14.95 or NetZero Internet Service $9.95

Takasin alkuun

Jesajan taivaaseenastuminen

Tämä kirjoitus on suomennettu englanninkielisestä tekstistä ’The Ascension of Isaiah’. Tekstin alku on suunnilleen sama kuin ’Martyrdom of Isaiah’ (Apocr.& Pseudep. of OT vol 2, Clarendon Press 1913) mutta luvusta 6 alkaa Eenokin kirjoja muistuttava osuus, joka päättyy Jeesuksen maanpäälliseen elämään. Itse asiassa koko kirja on sama kuin ’Martyrdom’, johon on lisätty kristilliset osat. Toisaalta taas juutalaisille tyypillisempi tapa olisi se, että tämä on alkuperäinen teksti, josta kun on karsittu Jeesus-viittaukset pois, saadaan tuo ’Martyrdom of Isaiah’.  Teksti on olemassa etiopian kielellä, josta tämä on käännetty englanniksikin. Teksti tunnetaan jo suunnilleen 10-40 AD, ”Martyrdom”-osuus on huomattavasti vanhempi; Paavalinkin oletetaan viittaavan tähän ”heitä on...rikki sahattu...” (Hebr.11:37). Englanninkielinen käännös oli täynnä kirjoitusvirheitä (luultavasti skannaus/OCR-vaiheesta johtuen).

Luku 1.

Ja tapahtui Juudan kuningas Hiskian 26. hallitusvuotena, että hän kutsui luokseen poikansa Manassen. Hän oli hänen ainoa poikansa. Ja hän kutsui hänet profeetta Jesajan, Aamoksen pojan, paikalla ollessa ja Josabin, Jesajan pojan paikalla ollessa, tarkoituksena johdattaa hänelle vanhurskauden sanat, jotka kuningas itse oli nähnyt, ja ikuisista helvetin tuomioista ja kidutuksista ja tämän maailman ruhtinaasta ja hänen enkeleistään ja hänen valloistaan ja voimistaan. Ja Valitun (kirjaimellisesti ’rakastetun’ mutta tässä tarkoitetaan Jeesusta) uskon sanat, jotka hän itse oli nähnyt hallituksensa 15. vuotena, sairautensa aikana. Ja hän kertoi hänelle kirjoitetut sanat, jotka kirjuri Samnas oli kirjoittanut, ja myös ne, jotka Aamoksen poika Jesaja oli antanut hänelle ja myös profeetoille, että he voivat kirjoittaa ja tallentaa hänen kanssaan, mitä hän itse oli nähnyt kuninkaan talossa koskien enkelien tuomiota ja tämän maailman tuhoa ja koskien pyhien vaatteita ja heidän lähtöään ja koskien heidän muuttumistaan ja Valitun vainoa ja taivaaseen nousemista.

Hiskian hallituksen 20. vuotena Jesaja oli nähnyt tämän profetian sanat ja oli kertonut ne pojalleen Josabille. Ja kun hän antoi käskyjä, Jesajan poika Josab seisoi vierellä. Jesaja sanoi kuningas Hiskialle, mutta ei Manassen läsnäollessa, hän sanoi hänelle: ’Niin kuin Herra elää, ja henki, joka minussa puhuu, elää, kaikki nämä käskyt ja nämä sanat eivät tee mitään vaikutusta poikaasi Manasseen, ja hänen käsiensä vaikutuksesta minä kuolen, ruumiini kidutuksen kautta. Ja Sammael Malchira palvelee Manassea ja täyttää kaikki hänen tarpeensa ja hänestä tulee ennemmin Beliarin seuraaja kuin minun. Ja monet Jerusalemissa ja Juudeassa hän saa hylkäämään todellisen uskon, ja Beliar elää Manassessa ja hänen käsiensä kautta minut tullaan sahaamaan kahtia.'

Ja kun Hiskia kuuli nämä sanat, hän itki hyvin katkerasti, ja repi vaatteensa ja laittoi multaa päänsä päälle ja kaatui kasvoilleen. Ja Jesaja sanoi hänelle: ’Sammaelin liitto Manassea vastaan on valmistettu, mikään ei auta sinua.’ Ja tuona päivänä Hiskia päätti sydämessään tappaa poikansa Manassen. Ja Jesaja sanoi Hiskialle: ’Valittu ei ole vaikuttanut suunnitelmaasi, ja sydämesi tarkoitus ei täyty, sillä tällä kutsumuksella minut on kutsuttu ja minä perin Valitun perintöosan.’

Luku 2.

Ja tuon jälkeen tapahtui, että Hiskia kuoli ja Manassesta tuli kuningas, eikä hän muistanut isänsä Hiskian käskyjä, vaan unohti ne, ja Sammael eli Manassessa ja piti hänestä lujasti kiinni. Ja Manasse hylkäsi isänsä Jumalan palvelemisen, ja hän palveli saatanaa ja hänen enkeleitään ja hänen voimiaan. Ja hän käänsi isänsä talon, joka oli aikaisemmin ollut Hiskian kasvojen edessä, pois viisauden sanoista ja Jumalan palvelemisesta. Ja Manasse käänsi sydämensä palvelemaan Beliaria, sillä laittomuuden enkeli, joka on tämän maailman hallitsija, on Beliar, jonka nimi on Mantanbuchus. Ja hän iloitsi Jerusalemissa Manassen tähden, ja hän teki hänet vahvaksi uskosta luopumisessa ja laittomuudessa, jotka levisivät ympäristöön Jerusalemista. Ja noituus ja taikuus lisääntyivät ja ennustelu ja merkkien selittely ja haureus ja aviorikokset ja vanhurskaiden vainoamiset Manassen ja Belchiran ja kanaanilaisen Tobian ja anatotilaisen Johanneksen ja niiden tekojen johtajan Saadokin kautta. Ja loput näistä teoista, katso, ne on kirjoitettu Juudan ja Israelin kuningasten kirjaan.

Ja kun Jesaja, Aamoksen poika, näki laittomuuden, jota harjoitettiin Jerusalemissa ja saatanan palvonnan ja hänen moraalittomuutensa, hän vetäytyi Jerusalemista ja asettui Juudan Beetlehemiin. Ja myös siellä oli paljon laittomuutta ja vetäytyen Beetlehemistä hän asettui vuorelle erämaahan. Ja profeetta Miika ja iäkäs Ananias ja Joel ja Habakuk, ja hänen poikansa Josab, ja monet uskovista, jotka uskoivat taivaaseen nousemiseen, vetäytyivät ja asettuivat vuorelle. He olivat kaikki puettuja karvavaatteilla ja he olivat kaikki profeettoja. Eikä heillä ollut mitään mukanaan, vaan he olivat alasti (tarkoittaa ’puutteessa’?), ja he kaikki valittivat suurella valituksella Israelin harhaan kulkemisen tähden. Ja nämä eivät syöneet mitään, paitsi villejä yrttejä, joita he poimivat vuorilla ja keitettyään ne, he siten elivät yhdessä profeetta Jesajan kanssa. Ja heiltä kului kaksi vuotta, päivät vuorilla ja kukkuloilla.

Ja tämän jälkeen, kun he olivat erämaassa, oli eräs mies Samariassa, nimeltään Belchira, Sidkian perheestä, Chenaanin poika, väärä profeetta, joka asui Beetlehemissä. Nyt Hiskia, Chananin poika, joka oli hänen isänsä veli ja Israelin kuninkaan Ahabin päivinä oli ollut 400:n Baalin profeetan opettaja, oli itse lyönyt ja pilkannut profeetta Miikaa, Amadan poikaa. Ja häntä, Miikaa, oli Ahab pilkannut ja heittänyt vankilaan. Ja hän oli profeetta Sidkian kanssa, he olivat Ahabin pojan Ahasjan kanssa, Samarian kuninkaan. Ja Gileadin Tebonin profeetta Elia nuhteli Ahasjaa ja Samariaa ja profetoi Ahasjalle, että hän kuolisi vuoteelleen sairauteen, ja että Samaria johdatettaisiin Leba Nasrin käsiin, koska hän oli tappanut Jumalan profeetat. Ja kun väärät profeetat, jotka olivat Ahabin pojan Ahasjan ja heidän opettajansa Joelin vuoren, Sidkian veljen,  Jalerjasin kanssa, olivat kuulleet tämän, he painostivat Aguaronin kuningasta Ahasjaa ja tappoivat Miikan.

Luku 3.

Ja Belchira huomasi ja näki Jesajan paikan, ja profeetat, jotka olivat hänen kanssaan, sillä hän oli Beetlehemin alueella, ja oli Manassen kannattaja. Ja hän profetoi väärin Jerusalemissa, ja monet Jerusalemiin kuuluvat olivat hänen liittolaisiaan, ja hän oli samarialainen. Ja tapahtui, kun Alagar Zagar, Assyrian kuningas, oli tullut ja vienyt vankeuteen ja johdattanut heidät pois Medesin vuorille ja Tazonin joille, että nuori Belchira oli paennut ja tullut Jerusalemiin Juudan kuningas Hiskian päivinä, mutta hän ei kulkenut samarialaisen isänsä teillä, sillä hän pelkäsi Hiskiaa. Ja hänet löydettiin Hiskian päivinä puhumasta laittomuuden sanoja Jerusalemissa. Ja Hiskian palvelijat syyttivät häntä ja hän pakeni Beetlehemin alueelle. Ja he …(lauseen loppu puuttuu)

Ja Belchira syytti Jesajaa ja profeettoja, jotka olivat hänen kanssaan sanoen: ’Jesaja ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, profetoivat Jerusalemia vastaan ja Juudan kaupunkeja vastaan, että ne tehdään autioiksi ja myös Juudan ja Benjaminin lapsia vastaan, että he menevät vankeuteen, ja myös sinua vastaan, oi herra kuningas, että sinä menet koukuissa ja rautakahleissa. Mutta he profetoivat väärin Israelia ja Juudaa vastaan. Ja Jesaja itse on sanonut: ”Minä näen enemmän kuin profeetta Mooses”, mutta Mooses sanoi ”Ei kukaan voi nähdä Jumalaa ja elää” ja Jesaja on sanonut ”Minä olen nähnyt Jumalan ja katso, minä elän.” Tiedä siis, oi kuningas, että hän valehtelee. Ja Jerusalemia hän on myös kutsunut Sodomaksi ja Juudan ja Jerusalemin ruhtinaiden hän on julistanut olevan Gomorran kansa.’ Ja hän toi monia syytöksiä Jesajaa ja profeettoja vastaan Manassen eteen.

Mutta Beliar oli Manassen sydämessä ja Juudan ja Benjaminin ruhtinaiden ja eunukkien ja kuninkaan neuvonantajien sydämessä. Ja Belchiran sanat miellyttivät häntä, ja hän lähetti ja otti kiinni Jesajan. Sillä Beliar oli suuressa vihassa Jesajaa vastaan näyn tähden, ja sen paljastuksen tähden, jolla hän oli paljastanut Sammaelin, ja koska hänen kauttaan Valitun lähtö seitsemännestä taivaasta oli tehty tunnetuksi, ja Hänen muuttumisensa ja laskeutumisensa ja ihmisen kaltaisuus, johon Hänet muutetaan, ja sen vainon, jolla Häntä tullaan vainoamaan, ja kidutukset, joilla Israelin lapset kiduttavat Häntä, ja Hänen kahdentoista opetuslapsensa tulemisen ja opettamisen, ja että ennen sapattia Hänet naulataan puuhun, ja naulataan yhdessä pahojen miesten kanssa, ja että Hänet haudataan hautaan. Ja ne kaksitoista, jotka olivat Hänen kanssaan, loukkaantuvat Hänen tähtensä, ja haudanvartijoiden vartioinnin, ja sen seurakunnan enkelin laskeutumisen, joka on taivaissa, jota Hän kutsuu viimeisinä päivinä. Ja että Gabriel, Pyhän Hengen enkeli, ja Mikael, pyhien enkelien johtaja, kolmantena päivänä avaavat haudan. Ja Valittu istuen heidän olkapäillään lähtee ja lähettää kaksitoista opetuslastaan. Ja he opettavat kaikille kansoille ja kielille Valitun ylösnousemuksesta, ja ne, jotka uskovat Hänen ristiinsä, pelastuvat, ja Hänen nousemiseensa seitsemänteen taivaaseen, josta Hän tuli. Ja että monet, jotka uskovat Häneen, puhuvat Pyhän Hengen kautta. Ja noina päivinä tehdään monia merkkejä ja ihmeitä.

Ja myöhemmin, Hänen tulemisensa aattona, Hänen opetuslapsensa hylkäävät niiden kahdentoista opetuslapsen opetukset ja heidän uskonsa ja heidän rakkautensa ja heidän puhtautensa. Ja tulee olemaan paljon kiistelyä Hänen tulemisensa odotuksesta. Ja niinä päivinä monet rakastavat virkoja, vaikka ovat viisautta vailla. Ja tulee olemaan monia laittomia vanhimpia ja paimenet tekevät väärin omille lampailleen (tai ’omat lampaat tekevät vääryyttä paimenelleen’), ja he tuhoavat ne, koska heillä ei ole pyhiä paimenia. Ja monet vaihtavat pyhien vaatteiden kunnian petollisten vaatteisiin, ja niinä päivinä on paljon ihmisten kunnioitusta ja tämän maailman kunnian rakastajia. Ja paljon puhutaan pahaa ja itserakkautta Herran tullessa, ja Pyhä Henki vetäytyy pois monista. Ja niinä päivinä ei ole montaa profeettaa, eikä niitä, jotka puhuvat luotettavia sanoja, paitsi yksi siellä ja täällä eri paikoissa, vääryyden hengen tähden ja haureuden ja itserakkauden ja petollisuuden, jotka ovat heissä, joita kutsutaan tuon Yhden palvelijoiksi, ja noissa, jotka ottavat vastaan tuon Yhden. Ja tulee olemaan suurta vihaa paimenilla ja vanhimmilla toisiaan kohtaan. Sillä viimeisinä päivinä on suurta kateutta, sillä jokainen sanoo sitä, mikä on miellyttävää hänen omissa silmissään.

Luku 4.

’Ja nyt Hiskia ja poikani Josab, nämä ovat maailman viimeistelyn päivät. Kun se on täytetty, suuri hallitsija Beliar, tämän maailman kuningas, laskeutuu, joka on hallinnut sitä sen olemassaolon alusta lähtien. Hän laskeutuu perustuksestaan ihmisen kaltaisuudessa, laittomana kuninkaana, äitinsä tappajana. Tämä kuningas vainoaa kasvia, jonka Valitun kaksitoista apostolia ovat istuttaneet. Kahdestatoista johdatetaan yksi hänen käsiinsä. Tämä hallitsija tulee tuon kuninkaan muodossa, ja hänen kanssaan tulevat kaikki tämän maailman voimat ja he kuuntelevat häntä kaikessa, mitä hän haluaa. Ja hänen sanallaan aurinko nousee yöllä ja hän laittaa kuun ilmestymään kuudennella tunnilla. Ja kaiken, mitä hän on himoinnut, hän tekee maailmassa. Hän tekee ja puhuu kuin Valittu ja hän sanoo ”Minä olen jumala, ja ennen minua ei ole ollut ketään”. Ja kaikki kansat maailmassa uskovat häneen. Ja he uhraavat hänelle ja palvelevat häntä sanoen ”Tämä on jumala, ja hänen rinnallaan ei ole toista”. Ja suuren lukumäärän niitä, jotka kokoontuvat yhteen ottaakseen vastaan Valitun, hän käännyttää mukaansa. Ja hänen ihmeidensä voimaa tulee olemaan joka kaupungissa ja maakunnassa. Ja hän asettaa kuvansa Hänen eteensä jokaiseen kaupunkiin. Ja hän hallitsee kolme vuotta ja seitsemän kuukautta ja 27 päivää.

Ja monet uskovaiset ja pyhät, nähtyään Hänet, johon he asettivat toivonsa, joka naulattiin puuhun, Herran Jeesuksen Kristuksen, ja ne, jotka uskoivat Häneen, näistä jää jäljelle noina päivinä harvoja Hänen palvelijoikseen, kun he pakenevat erämaasta erämaahan odottaen Valitun tuloa. Tuon jälkeen minä, Jesaja, olin nähnyt Hänet, joka naulattiin puuhun ja nousi taivaaseen. Ja 312 päivän jälkeen Herra tulee enkeliensä kanssa ja pyhien armeijoiden kanssa seitsemännestä taivaasta, seitsemännen taivaan kunnian kanssa, ja Hän vetää Beliarin Gehennaan ja myös hänen armeijansa. Ja Hän antaa levon jumalallisille, jotka Hän löytää ruumiissa tästä maailmasta, ja kaikille, jotka uskonsa tähden ovat inhonneet Beliaria ja hänen kuninkaitaan. Mutta pyhät tulevat Herran kanssa vaatteineen, jotka nyt on varastoitu korkeuteen seitsemännessä taivaassa. Herran kanssa he tulevat, joiden henget on vaatetettu, he laskeutuvat ja ovat maailmassa, ja Hän vahvistaa niitä, jotka ovat löytyneet ruumiissa, yhdessä pyhien kanssa, pyhien vaatteissa, ja Herra huolehtii niistä, jotka ovat pysyneet hereillä tässä maailmassa. Ja myöhemmin he kääntävät itsensä ylöspäin vaatteissaan ja heidän ruumiinsa jää maailmaan.

Sitten Valitun ääni nuhtelee vihalla taivasta ja maata ja vuoria ja kukkuloita ja kaupunkeja ja erämaita ja metsiä, ja auringon ja kuun enkeleitä, ja kaikkea, missä Beliar on julistanut itseään, ja toiminut avoimesti tässä maailmassa, ja tulee olemaan ylösnousemus ja tuomio heidän keskellään niinä päivinä, ja Valitusta lähtee tuli ja se kuluttaa kaikki jumalattomat, ja ne ovat kuin niitä ei olisi luotu. Ja loput näyn sanoista on kirjoitettu Babylonin Näyssä. Ja loput näystä liittyen Herraan, katso, se on kirjoitettu kolmena vertauksena minun sanojeni mukaan, jotka on kirjoitettu kirjaan, jonka minä julkisesti profetoin. Ja Valitun laskeutuminen tuonelaan, katso, se on kirjoitettu lukuun, jossa Herra sanoo ”Katso, minun Poikani ymmärtää”. Ja kaikki nämä asiat, katso, ne on kirjoitettu Davidin, Iisain pojan, vertauksiin ja hänen poikansa Salomon sananlaskuihin ja Korahin sanoihin ja israelilaisen Eetanin ja Aasafin sanoihin ja myös muihin psalmeihin, jotka Hengen enkeli on sanellut, noihin joissa ei ole nimeä kirjoitettuna. Ja myös isäni Aamoksen sanoihin ja profeetta Hosean ja Miikan ja Joelin ja Nahumin ja Joonan ja Obadian ja Habakukin ja Haggain ja Joosefin sanoihin ja Danielin sanoihin.’

Luku 5.

Siksi, näiden näkyjen tähden, Beliar oli vihainen Jesajalle, ja hän oli Manassen sydämessä, ja hän sahasi hänet kahtia puisella sahalla. Ja kun Jesajaa sahattiin kahtia, Belchira nousi ylös syyttäen häntä, ja kaikki väärät profeetat seisoivat nauraen ja iloiten Jesajan tähden. Ja Mechembechusin avulla Belchira nousi Jesajan eteen pilkaten. Ja Belchira sanoi Jesajalle: ”Sano: minä olen valehdellut kaikessa, mitä olen puhunut, ja Manassen tiet ovat hyvät ja oikeat. Ja myös Belchiran ja hänen liittolaistensa tiet ovat hyvät.” Ja tämän hän sanoi hänelle, kun häntä alettiin sahaamaan kahtia. Mutta Jesaja oli Herran näyssä, ja vaikka hänen silmänsä olivat avoinna, hän ei nähnyt heitä. Ja Belchira puhui näin Jesajalle: ”Sano se, mitä sanoin sinulle ja käännän heidän sydämensä, ja pakotan Manassen ja Juudan ruhtinaat ja kansan ja kaiken Jerusalemin kunnioittamaan sinua.” Ja Jesaja vastasi ja sanoi: ”Kun vielä kykenen, minä sanon: Kirottu ja syytetty olet sinä ja kaikki voimasi ja koko talosi! Sillä sinä et voi ottaa etkä pelastaa ruumiini ihoa.”

Ja he pitelivät kiinni ja sahasivat kahtia Jesajan, Aamoksen pojan, puisella sahalla. Ja Manasse ja Belchira ja väärät profeetat ja ruhtinaat ja kaikki kansa seisoi katselemassa. Ja profeetoille, jotka olivat hänen kanssaan, hän sanoi ennen kuin hänet sahattiin kahtia: ”Menkää Tyyron ja Siidonin maahan, sillä minulle ainoastaan Jumala on sekoittanut maljan.” Ja kun Jesajaa sahattiin kahtia, hän ei huutanut ääneen eikä itkenyt, vaan hänen huulensa puhuivat Pyhän Hengen kanssa, kunnes hänet oli sahattu kahtia. Tämän Beliar teki Jesajalle Belchiran ja Manassen kautta, sillä Sammael oli hyvin vihainen Jesajalle Juudan kuningas Hiskian päivistä lähtien, niiden asioiden tähden, jotka hän oli nähnyt liittyen Valittuun. Ja Sammaelin tuhon tähden, jonka hän oli nähnyt Herran kautta, kun hänen isänsä Hiskia vielä oli kuningas. Ja hän teki saatanan tahdon mukaan.

Luku 6.

Näky, jonka Aamoksen poika Jesaja näki:
Juudan kuningas Hiskian 20. hallitusvuotena tuli Aamoksen poika Jesaja ja Jesajan poika Josab Hiskian luokse Jerusalemiin Galgalasta. Ja hän istui kuninkaan sohvalle ja hänelle tuotiin istuin mutta hän ei istunut siihen. Ja kun Jesaja alkoi puhua uskon ja totuuden sanoja kuningas Hiskian kanssa, kaikki Israelin ruhtinaat olivat istumassa, ja eunukit ja kuninkaan neuvonantajat. Ja siellä oli 40 profeettaa ja profeettojen poikia, he olivat tulleet kylistä ja vuorilta ja tasangoilta, kun he olivat kuulleet, että Jesaja oli tulossa Galgalasta Hiskian luokse. Ja he olivat tulleet tervehtimään häntä ja kuuntelemaan hänen sanojaan, ja että hän asettaisi kätensä heidän ylleen, ja että he profetoisivat ja hän kuulisi heidän profetoivan, ja he olivat kaikki Jesajan edessä. Ja kun Jesaja oli puhumassa Hiskialle totuuden ja uskon sanoja, he kaikki kuulivat oven avautuvan ja Pyhän Hengen äänen. Ja kuningas kutsui kaikki profeetat ja kaikki ihmiset, jotka löydettiin sieltä, ja he tulivat, ja Miika ja iäkäs Ananias ja Joel ja Josab istuivat hänen vierellään.

Ja tapahtui, kun he kaikki olivat kuulleet Pyhän Hengen äänen, he kaikki palvoivat polvillaan ja ylistivät totuuden Jumalaa, Korkeinta, joka on ylemmässä maailmassa ja joka istuu korkeudessa ja Pyhää, joka lepää pyhiensä keskuudessa. Ja he antavat kunnian Hänelle, joka on näin valmistanut oven ihmiselle erilaiseen maailmaan. Ja kun hän puhui Pyhässä Hengessä kaikkien kuullen, hän hiljeni ja hänen mielensä otettiin ylös hänestä, eikä hän nähnyt miehiä, jotka seisoivat hänen edessään, vaikka hänen silmänsä olivat avoinna. Mutta hänen henkensä oli hänessä, sillä hän näki näkyä. Ja enkeli, joka oli lähetetty, että hän näkisi, ei ollut tästä perustuksesta, eikä hän ollut tämän maailman kunnian enkeleistä, vaan hän oli tullut seitsemännestä taivaasta. Ja ihmiset, jotka seisoivat lähellä, eivät ajatelleet, mutta profeettojen piiri ajatteli, että Jesaja oli otettu ylös. Ja näky, jonka Jesaja näki, ei ollut tästä maailmasta, vaan maailmasta, joka on salattu lihalta. Ja sen jälkeen, kun Jesaja oli nähnyt tämän näyn, hän puhui sen Hiskialle ja pojalleen Josabille ja muille profeetoille, jotka olivat tulleet. Mutta johtajat ja eunukit ja kansa ei kuullut, vaan ainoastaan kirjuri Samna ja Ijoaqem ja Aasaf, sillä myös nämä olivat vanhurskauden tekijöitä ja Hengen suloinen tuoksu oli heidän yllään. Mutta kansa ei kuullut, sillä Miika ja hänen poikansa Josab olivat laittaneet heidät lähtemään, kun tämän maailman viisaus otettiin pois hänestä ja hän tuli kuin kuolleeksi.

Luku 7.

Ja sen näyn, jonka Jesaja näki, hän kertoi Hiskialle ja pojalleen Josabille ja Miikalle ja lopuille profeetoille sanoen: ’Sillä hetkellä, kun profetoin niiden sanojen mukaan, jotka te kuulitte, minä näin loistavan enkelin, ei niin kuin niiden enkelien loisto, joita olin nähnyt, vaan sellainen loisto ja muoto, etten voi kuvailla tuon enkelin loistoa. Ja otettuaan minua kädestä hän nosti minut korkealle ja minä sanoin hänelle: ”Kuka olet, ja mikä on nimesi, ja minne olet nostamassa minua korkeuksiin?”, sillä minulle oli annettu voimaa puhua hänen kanssaan. Ja hän sanoi minulle: ’Kun olen nostanut sinut korkealle ja olen antanut sinun nähdä sen näyn, jonka tähden minut on lähetetty, silloin sinä ymmärrät, kuka minä olen, mutta nimeäni et tiedä. Sillä sinä tulet palaamaan tähän ruumiiseen; mutta minne vien sinua, sen tulet näkemään, sillä tämä on lähettämiseni tarkoitus.’ Ja minä iloitsin, koska hän puhui ystävällisesti minulle. Ja hän sanoi minulle: ’Oletko iloinen, kun puhun ystävällisesti sinulle?’ Ja hän sanoi: ’Ja sinä tulet näkemään, kuinka minua suurempi myös puhuu ystävällisesti ja rauhallisesti kanssasi. Ja myös hänen Isänsä, joka on suurempi, sinä tulet näkemään, sillä tätä varten minut on lähetetty seitsemännestä taivaasta, että selittäisin kaikki nämä sinulle.’ Ja me laskeuduimme perustukseen, minä ja hän, ja siellä minä näin Sammaelin ja hänen sotajoukkonsa, ja siellä oli suuria taisteluja ja saatanan enkelit kadehtivat toisiaan. Ja niin kuin alla, niin on myös maan päällä, sillä perustuksessa olevan kaltaisuus on täällä maan päällä. Ja minä sanoin enkelille, joka oli kanssani: ’Mitä on tämä sota ja tämä kadehtiminen?’ Ja hän sanoi minulle: ’Niin on ollut siitä lähtien, kun tämä maailma tehtiin, tähän saakka, ja tämä sota jatkuu kunnes hän, jonka tulet näkemään, tulee ja tuhoaa hänet.’ Ja myöhemmin hän nosti minut perustuksen yläpuolelle, joka on ensimmäinen taivas. Ja siellä keskellä minä näin valtaistuimen, ja sen oikealla ja vasemmalla puolella oli enkeleitä. Ja vasemmalla olevat enkelit eivät olleet niin kuin ne enkelit, jotka seisoivat oikealla, vaan niillä, jotka seisoivat oikealla, oli suurempi kunnia ja he kaikki ylistivät yhdellä äänellä ja keskellä oli valtaistuin, ja vasemmalla olevat ylistivät mutta niiden ääni ei ollut niin kuin oikealla olevien ääni eikä heidän ylistyksensä niin kuin niiden ylistys. Ja minä kysyin enkeliltä, joka oli kanssani ja sanoin hänelle: ’Kenelle tämä ylistys lähetetään?’ Ja hän sanoi minulle. ’Ylistykseksi seitsemänteen taivaaseen hänelle, joka lepää pyhässä maailmassa ja hänen valitulleen, jonka tähden minut on lähetetty luoksesi.’

Ja jälleen hän nosti minua, toiseen taivaaseen, tuon taivaan korkeus on sama kuin taivaasta maahan. Ja minä näin siellä, niin kuin ensimmäisessä taivaassa, enkeleitä oikealla ja vasemmalla ja valtaistuimen keskellä ja enkelien ylistystä toisessa taivaassa ja hän, joka istui valtaistuimella toisessa taivaassa, oli loistavampi kuin muut. Ja toisessa taivaassa oli suuri kunnia, eikä ylistys ollut niin kuin niiden ylistys, jotka olivat ensimmäisessä taivaassa. Ja minä kaaduin kasvoilleni palvomaan häntä, mutta enkeli, joka oli kanssani, ei antanut minun tehdä niin vaan sanoi minulle: ’Älä palvo valtaistuinta äläkä enkeliä, joka kuuluu kuuteen taivaaseen, sillä tästä syystä minut on lähetetty opastamaan sinua, ennen kuin kerron sinulle seitsemännessä taivaassa. Sillä yli kaikkien taivaiden ja niiden enkelien on sinun valtaistuimesi asetettu, ja sinun vaatteesi ja sinun kruunusi, jotka tulet näkemään.’ Ja minä iloitsin suurella ilolla, että nuo, jotka rakastavat Korkeinta ja Hänen Valittuaan, myöhemmin laskeutuvat tänne Pyhän Hengen enkelin kautta.

Ja hän nosti minut kolmanteen taivaaseen, ja samalla tavalla näin niitä oikealla ja vasemmalla ja niiden keskellä oli valtaistuin, mutta tästä maailmasta täällä ei ole kuultu. Ja minä sanoin enkelille, joka oli kanssani, sillä ulkomuotoni kunnia muuttui, kun nousin jokaiseen taivaaseen: ’Mitään tuon maailman turhuudesta ei ole nimetty täällä’. Ja hän vastasi minulle ja sanoi minulle: ’Mitään ei ole nimetty sen heikkouden tähden, ja mitään ei ole salattu, mitä on tehty.’ Ja minä toivoin oppivani kuinka se tiedetään ja hän vastasi minulle sanoen: ’Kun olen nostanut sinut seitsemänteen taivaaseen, josta minut lähetettiin, siihen mikä on näiden yläpuolella, silloin sinä tiedät, ettei ole mitään salattua valtaistuimilta ja niiltä, jotka ovat taivaissa ja enkeleiltä.’ Ja ylistys, jolla he ylistivät ja hänen kunniansa, joka istui valtaistuimella, oli suuri, ja enkeleitä oli oikealla ja vasemmalla, yli tuon taivaan, mikä oli niiden alla.

Ja jälleen hän nosti minua, neljänteen taivaaseen, ja korkeus kolmannesta neljänteen oli suurempi kuin maasta perustukseen. Ja siellä minä taas näin niitä, jotka olivat oikealla puolella ja niitä, jotka olivat vasemmalla, ja hänet, joka istui valtaistuimella – joka oli keskellä – ja myös siellä ylistettiin. Ja oikealla olevien enkelten ylistys ja kirkkaus oli suurempi kuin vasemmalla olevien. Ja taas, valtaistuimella istuvan kirkkaus oli suurempi kuin niiden enkelten, jotka olivat oikealla puolella, ja heidän kirkkautensa oli yli niiden, jotka olivat alempana.

Ja hän nosti minut viidenteen taivaaseen. Ja taas, minä näin niitä oikealla puolella ja vasemmalla, ja hänet, joka istui valtaistuimella – joiden kirkkaus oli suurempi kuin niiden, jotka olivat neljännessä taivaassa. Ja oikealla olevien kirkkaus oli suurempi kuin vasemmalla olevien. Ja valtaistuimella istuvan kirkkaus oli suurempi kuin oikealla puolella olevien enkelten kirkkaus. Ja heidän ylistyksensä oli loisteliaampaa kuin niiden, jotka olivat neljännessä taivaassa. Ja minä ylistin Häntä, jolla ei ole nimeä, ja joka on ainoa, joka on taivaissa, jonka nimi ei ole minkään lihan tiedossa, joka on suonut sellaisen kirkkauden useisiin taivaisiin, ja joka tekee enkelten kirkkauden suureksi, ja vielä loisteliaammaksi valtaistuimella istuvan kirkkauden.

Luku 8.

Ja taas, hän nosti minut ilmaan, kuudenteen taivaaseen, ja minä näin sellaisen kirkkauden, jollaista en ollut nähnyt niissä viidessä taivaassa. Sillä minä näin enkeleitä, joiden kirkkaus oli suuri, ja ylistys oli siellä pyhää ja ihmeellistä. Ja minä sanoin sille enkelille, joka opasti minua: ”Mitä tämä on, mitä minä näen, herrani?” Ja hän sanoi minulle: ”Minä en ole sinun herrasi, vaan sinun kanssapalvelijasi.” Ja taas minä kysyin häneltä, ja sanoin hänelle: ”Miksi vasemmalla ei ole enkeleitä?” Ja hän sanoi: ”Kuudennesta taivaasta alkaen vasemmalla ei ole enää enkeleitä, eikä valtaistuinta keskelle asetettuna, vaan niitä ohjataan voimalla seitsemännestä taivaasta, jossa on Hän, jolla ei ole nimeä, ja Valittu, jonka nimeä ei ole tehty tiettäväksi, eikä kukaan taivaissa tiedä Hänen nimeään. Sillä ainoastaan Hänen ääneensä kaikki taivaat ja valtaistuimet vastaavat. Sen tähden minut on varustettu tarvittavalla voimalla, ja lähetetty nostamaan sinut tänne, että voisit nähdä tämän kirkkauden. Ja siksi, että sinä voisit nähdä kaikkien näiden taivaiden ja valtaistuinten Herran. Hän käy läpi jatkuvaa muodonmuutosta, kunnes Hän muistuttaa sinun ulkomuotoasi ja kaltaisuuttasi. Totisesti minä sanon sinulle, Jesaja: Ei yksikään ruumiiseensa palaava ihminen ole tuosta maailmasta noussut tai nähnyt, mitä sinä näet, tai havainnut, mitä sinä havaitset, ja mitä tulet näkemään. Sillä Herran luona on sinulle sallittu tulla tänne. Ja sieltä tulee kuudennen taivaan ja ilman voima.” Ja minä ylistin suuresti Herraani, että Hän oli sallinut osakseni tulla tänne.

Ja hän sanoi: ”Kuule vielä sen tähden myös tämä kanssapalvelijaltasi: kun – Jumalan tahdosta – olet noussut ruumiista tänne, silloin saat tuon vaatetuksen, jonka näet, ja tulet näkemään muitakin siellä olevia vaatteita. Ja sinusta tulee yhtäläinen seitsemännen taivaan enkelten kanssa.” Ja hän nosti minut kuudenteen taivaaseen, ja siellä ei ollut enkeleitä vasemmalla eikä valtaistuinta keskellä, vaan kaikilla oli yksi ulkomuoto ja heidän voimallinen ylistyksensä oli yhtäläinen. Ja myös minulle annettiin voima, ja myös minä ylistin heidän kanssaan, ja myös tuo enkeli, ja meidän ylistyksemme oli niin kuin heidän. Ja siellä he kaikki nimesivät Isän ja Hänen Rakkaansa, Kristuksen ja Pyhän Hengen, kaikki yhdellä äänellä. Ja heidän äänensä oli erilainen kuin niiden enkelten äänet, jotka olivat niissä viidessä taivaassa. Ääni oli siellä erilainen, ja siellä oli paljon valoa. Ja sitten, kun minä olin kuudennessa taivaassa, minä ajattelin, että se valo, jonka olin nähnyt niissä viidessä taivaassa, oli vain pimeyttä. Ja minä riemuitsin ja ylistin Häntä, joka oli suonut sellaiset valot niille, jotka odottivat Hänen lupaustaan. Ja minä pyysin sitä enkeliä, joka opasti minua, että minun ei tarvitsisi palata lihalliseen maailmaan.

Totisesti minä sanon teille, Hiskia ja poikani Josab ja Miika, että täällä on paljon pimeyttä. Ja se enkeli, joka opasti minua, havaitsi, mitä minä ajattelin, ja sanoi: ”Jos riemuitset tästä valosta, kuinka paljon enemmän tuletkaan riemuitsemaan, kun näet seitsemännessä taivaassa sen valkeuden, jossa on Herra ja Hänen rakkaansa – joiden luota minut on lähetetty – jota tullaan kutsumaan ”Pojaksi” tässä maailmassa. Vielä ei ole selkeästi julistettu, että Hän tulee olemaan turmeltuvassa maailmassa, eikä ole paljastettu niitä vaatteita ja valtaistuimia ja niitä kruunuja, jotka on varattu vanhurskaille – niille,  jotka luottavat tuohon Herraan, joka on laskeutuva sinun muodossasi. Se valo, mikä on siellä, on suuri ja ihmeellinen. Ja mitä tulee siihen, että et palaisi ruumiiseesi: päiväsi eivät ole vielä täyttyneet, että tänne tulisit.” Ja kun minä tuon kuulin, olin murheellinen, ja hän sanoi: ”Älä ole murheellinen.”

Luku 9.

Ja hän vei minut seitsemännen taivaan ilmaan, ja kuulin vielä äänen sanovan: ”Kuinka kauas nouseekaan hän, joka lihassa vaeltaa?” Ja minä pelkäsin ja vapisin. Ja kun minä vapisin, katso, kuulin toisen äänen lähetettävän täältä, ja sanovan: ”Pyhälle Jesajalle on annettu lupa nousta tänne, sillä täällä on hänen vaatteensa.” Ja minä kysyin enkeliltä, joka oli kanssani, ja sanoin: ”Kuka on hän, joka kielsi minua, ja kuka on hän, joka antoi minulle luvan nousta?” Ja hän sanoi minulle: ”Hän, joka kielsi sinua, on hän, joka johtaa ylistystä kuudennessa taivaassa. Ja Hän, joka antoi sinulle luvan, tämä on sinun Herrasi, Jumalasi, Herra Kristus, jota tullaan kutsumaan maailmassa Jeesukseksi, mutta Hänen nimeään et saa kuulla, ennen kuin olet noussut ruumiistasi.”

Ja hän kohotti minut sinne seitsemänteen taivaaseen, ja minä näin siellä ihmeellisen valon ja lukemattomat enkelit. Ja siellä minä näin pyhän Abelin ja kaikki vanhurskaat. Ja siellä minä näin Eenokin ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, riisuttuina lihan vaatteista, ja minä näin heidät ylemmän maailman vaatteissa, ja he olivat kuin enkelit, seisoen siellä suuressa kirkkaudessa. Mutta he eivät istuneet valtaistuimillaan, eikä heillä ollut kirkkauden kruunuja. Ja minä kysyin siltä enkeliltä, joka oli kanssani: “Kuinka he ovat saaneet vaatteet, mutta heillä ei ole valtaistuimia tai kruunuja?” Ja hän sanoi minulle: “Kruunuja ja kirkkauden valtaistuimia he eivät saa, ennen kuin Valittu laskeutuu siinä muodossa, jossa sinä tulet näkemään Hänet – Hän tulee laskeutumaan maailmaan viimeisinä Herran päivinä, ja Häntä kutsutaan Kristukseksi. Kuitenkin he näkevät ja tietävät, kenelle nuo valtaistuimet ovat, ja kenen ovat kruunut, kun Hän on laskeutunut ja tehty sinun muotoiseksesi, ja Hänestä luullaan, että Hän on lihaa ja on ihminen. Ja tuon maailman jumala ojentaa kätensä Poikaa vastaan, ja Hänet ristiinnaulitaan puuhun, ja Hänet tapetaan, tietämättä, kuka Hän on. Ja näin Hänen laskeutumisensa – kuten tulet näkemään – salataan jopa taivailta, niin että ei tiedetä, kuka Hän on. Ja kun Hän on voittanut kuoleman enkelin, Hän nousee, kolmantena päivänä [ ja Hän jää tuohon maailmaan 545 päiväksi]. Ja monet vanhurskaista nousevat Hänen kanssaan; joiden henget eivät saa vaatteitaan, ennen kuin Herra – Kristus – nousee, ja he nousevat Hänen kanssaan. Sitten he totisesti saavat vaatteensa ja valtaistuimensa ja kruununsa, kun Hän on noussut seitsemänteen taivaaseen.”

Ja minä sanoin hänelle sen, mitä minä olin kysynyt häneltä kolmannessa taivaassa: “Näytä minulle, kuinka kaikki se, mitä tehdään tuossa maailmassa, tiedetään täällä.” Ja kun minä vielä puhuin hänen kanssaan, katso, yksi lähellä seisovista enkeleistä – loisteliaampi kuin tuon enkelin kirkkaus, joka oli nostanut minut maailmasta – näytti minulle erästä kirjaa, mutta ei sellaista kirjaa, niin kuin tämän maailman kirjat, ja hän avasi sen, ja se kirja oli kirjoitettu, mutta se ei ollut niin kuin tämän maailman kirja. Ja hän antoi sen minulle ja minä luin sen, ja katso, Israelin lasten teot olivat kirjoitetut siihen, ja niiden teot, joita en tuntenut, ja poikani Josabin. Ja minä sanoin: “Totisesti, mikään, mitä maailmassa on tehty, ei ole salassa seitsemännessä taivaassa.”

Ja minä näin siellä monia vaatteita laskostettuina, ja monia valtaistuimia ja monia kruunuja. Ja minä sanoin enkelille: “Kenen nämä vaatteet ja valtaistuimet ja kruunut ovat?” Ja hän sanoi minulle: “Monet tuosta maailmasta tulevat saamaan nämä vaatteet, jotka uskovat tuon yhden sanoihin, jotka nimetään niin kuin kerroin sinulle, ja he pitävät huolta noista asioista ja uskovat niihin, ja uskovat Hänen ristiinsä; heitä varten nämä ovat.”

Ja minä näin seisomassa Hänet, jonka kirkkaus ylitti kaikkien muiden kirkkauden, ja Hänen kirkkautensa oli suuri ja ihmeellinen. Ja sen jälkeen, kun minä olin nähnyt Hänet, ne kaikki vanhurskaat, jotka olin nähnyt, ja myös ne enkelit, jotka olin nähnyt, tulivat Hänen luokseen. Ja Adam ja Abel ja Seet ja kaikki vanhurskaat tulivat ensin lähelle, ja palvoivat Häntä, ja he kaikki ylistivät Häntä yhdellä äänellä, ja minä itse myös ylistin heidän kanssaan, ja minun ylistykseni oli niin kuin heidän. Ja sitten kaikki enkelitkin lähestyivät ja palvoivat ja ylistivät.

Ja minun muotoni muuttui, ja minusta tuli enkelin kaltainen. Ja se enkeli, joka opasti minua, sanoi minulle: “Palvo Häntä,” ja minä palvoin ja ylistin. Ja enkeli sanoi minulle: “Tämä, jonka olet nähnyt, on kaiken ylistyksen Herra.” Ja kun hän vielä puhui, minä näin toisen, sellaisen loisteliaan, joka oli niin kuin Hän, ja ne vanhurskaat lähestyivät ja palvoivat ja ylistivät, ja minä ylistin yhdessä heidän kanssaan. Mutta minun kirkkauteni ei muuttunut heidän muotonsa mukaiseksi. Ja sitten enkelit lähestyivät ja palvoivat Häntä. Ja minä näin Herran ja sen toisen enkelin, ja he seisoivat. Ja se toinen, jonka minä näin, oli minun Herrani vasemmalla puolella. Ja minä kysyin: “Kuka tämä on?” ja hän sanoi minulle: “Palvo Häntä, sillä Hän se on Pyhän Hengen enkeli, joka puhuu sinussa ja muissa vanhurskaissa.”

Ja minä näin sen suuren kirkkauden, henkeni silmät avoinna, enkä voinut nähdä, eikä voinut sekään enkeli, joka oli kanssani, eivätkä kaikki ne enkelit, joiden olin nähnyt palvovan minun Herraani. Mutta minä näin vanhurskaiden katselevan suurella voimalla Hänen kirkkauttaan. Ja minun Herrani tuli lähelle minua ja sitä Hengen enkeliä, ja Hän sanoi: “Katso, kuinka sinun on annettu nähdä Jumala, ja sinun tähtesi on voima annettu sille enkelille, joka on kanssasi.” Ja minä näin, kuinka minun Herrani ja se Hengen enkeli palvoivat, ja he molemmat yhdessä ylistivät Jumalaa. Ja sitten kaikki vanhurskaat lähestyivät ja palvoivat. Ja enkelit tulivat lähelle ja palvoivat ja kaikki enkelit ylistivät.

Luku 10.

Ja sitten minä kuulin ääniä ja sitä ylistystä, jota olin kuullut jokaisessa niistä kuudesta taivaasta; ääntä, joka nousi ja kuului siellä, ja kaikki lähetettiin Hänen luokseen; sen kirkkaan, jonka kirkkautta minä en voinut katsella. Ja minä itse kuuntelin ja katselin tuota ylistystä, jota Hänelle annettiin. Ja ne kaikki ylistykset, joita lähetetään niistä kuudesta taivaasta, eivät ainoastaan kuulu, vaan myös näkyvät.

Ja minä kuulin sitä enkeliä, joka opasti minua, ja hän sanoi: “Tämä on korkeista Korkein, joka on pyhässä maailmassa, ja joka luottaa pyhiinsä, joita Pyhä Henki kutsuu, vanhurskaiden huulien kautta, Herran Isän luokse.” Ja minä kuulin Korkeimman – minun Herrani Isän – äänen, sanovan minun Herralleni Kristukselle, jota tullaan kutsumaan Jeesukseksi: “Mene, ja laskeudu läpi kaikkien taivaiden, ja laskeudu perustukseen ja tuohon maailmaan: tuonelassa olevan enkelin luokse laskeudu, mutta hagueliin älä mene. Ja sinusta tulee kaikkien niiden kaltainen, jotka ovat niissä viidessä taivaassa. Ja sinun muodostasi tulee perustuksen enkelien kaltainen [, ja myös niiden enkelten, jotka ovat tuonelassa]. Ja yksikään tuon maailman enkeleistä ei tule tietämään, eikä seitsemästä taivaasta ja niiden enkeleistä. Eivätkä he tule tietämään, että Sinä olet minun kanssani, ennen kuin minä olen kovalla äänellä kutsunut taivaita ja niiden enkeleitä ja niiden valoja, kuudenteen taivaaseen saakka, tarkoituksena, että tuomitsisit ja hävittäisit tuon maailman ruhtinaat ja enkelit ja jumalat, ja sen maailman, jota ne hallitsevat, sillä he ovat kieltäneet minut ja sanoneet 'Ainoastaan me olemme, eikä ole ketään meidän lisäksemme.'. Ja myöhemmin nouset kuoleman enkelien luota paikallesi. Eikä muotosi muutu jokaisessa taivaassa, vaan kirkkaudessa Sinä nouset ja istut minun oikealla puolellani. Ja sitten tuon maailman ruhtinaat ja voimat palvovat Sinua.” Minä kuulin sen suuren kirkkauden antavan nämä käskyt minun Herralleni.

Ja niin minä näin minun Herrani lähtevän seitsemännestä taivaasta kuudenteen taivaaseen. Ja se enkeli, joka opasti minua, sanoi minulle: “Ymmärrä, Jesaja, ja näe, kuinka Herran muodonmuutos ja laskeutuminen tulee tapahtumaan.” Ja minä näin; ja kun enkelit näkivät Hänet, sen tähden ne, jotka olivat kuudennessa taivaassa, ylistivät Häntä; sillä Hän ei ollut muuttunut siellä olevien enkelien muodon mukaan, ja he ylistivät Häntä, ja minä myös ylistin heidän kanssaan. Ja minä näin; kun hän laskeutui viidenteen taivaaseen, että siinä viidennessä taivaassa Hän teki itsensä siellä olevien enkelien muodon kaltaiseksi, eivätkä he ylistäneet Häntä, tai palvoneet Häntä; sillä Hänen muotonsa oli niin kuin heidän. Ja hän laskeutui neljänteen taivaaseen, ja teki itsestään siellä olevien enkelien muodon kaltaisen. Ja kun he näkivät Hänet, he eivät ylistäneet Häntä; sillä Hänen muotonsa oli heidän muotonsa kaltainen. Ja jälleen minä näin; kun Hän laskeutui kolmanteen taivaaseen, ja Hän teki itsensä kolmannen taivaan enkelien muodon kaltaiseksi. Ja ne, jotka vartioivat kolmannen taivaan porttia, vaativat tunnussanaa, ja Herra antoi sen heille, tarkoituksena, ettei Häntä tunnistettaisi. Ja kun he näkivät Hänet, he eivät ylistäneet Häntä; sillä Hänen muotonsa oli heidän muotonsa kaltainen. Ja taas minä näin, kun Hän laskeutui toiseen taivaaseen, ja taas Hän antoi siellä tunnussanan; ne, jotka vartioivat porttia, vaativat, ja Herra antoi. Ja minä näin, kun Hän teki itsensä toisen taivaan enkelien muodon kaltaiseksi, ja he näkivät Hänet, eivätkä ylistäneet Häntä; sillä Hänen muotonsa oli niin kuin heidän muotonsa. Ja taas minä näin, kun Hän laskeutui ensimmäiseen taivaaseen, ja myös siellä Hän antoi tunnussanan niille, jotka vartioivat porttia, ja Hän teki itsensä niiden enkelien muodon kaltaiseksi, jotka olivat tuon valtaistuimen vasemmalla puolella, eivätkä he ylistäneet Häntä; sillä Hänen muotonsa oli heidän muotonsa kaltainen.

Mutta mitä minuun tulee, kukaan ei kysellyt minulta sen enkelin tähden, joka opasti minua. Ja jälleen, Hän laskeutui siihen perustukseen, jossa on tämän maailman hallitsija, ja Hän antoi tunnussanan vasemmalla puolella oleville, ja Hänen muotonsa oli heidän muotonsa kaltainen, eivätkä he ylistäneet Häntä siellä; vaan he kadehtivat toisiaan ja tappelivat; sillä täällä hallitsee paha, ja kateus mitättömistä asioista. Ja minä näin, kun Hän laskeutui ja teki itsensä ilman enkelien kaltaiseksi, ja Hän oli niin kuin yksi heistä. Eikä Hän antanut tunnussanaa, sillä siellä ryöstettiin ja tehtiin väkivaltaa toisille.

Luku 11.

Tämän jälkeen minä näin; ja se enkeli, joka opasti minua, sanoi minulle: “Ymmärrä, Jesaja, Aamoksen poika, sillä tätä tarkoitusta varten minut on lähetetty Jumalan luota.” Ja totisesti, minä näin erään naisen profeetta Daavidin suvusta, nimeltään Maria – neitsyt – ja hänet oli kihlattu miehelle, nimeltä Joosef, rakennusmiehelle, ja myös hän oli vanhurskaan Juudean Beetlehemin Daavidin siementä ja sukua. Ja hän tuli osaansa. Ja kun hänet oli kihlattu, havaittiin hänen olevan raskaana, ja tuo rakennusmies, Joosef, tahtoi hylätä hänet. Mutta Hengen enkeli ilmestyi tähän maailmaan, ja sen jälkeen Joosef ei hylännyt häntä, vaan piti Marian, eikä paljastanut tätä asiaa kenellekään. Eikä hän lähestynyt Mariaa, vaan piti häntä kuin pyhänä, neitsyenä, vaikka hän oli raskaana. Eikä hän elänyt hänen kanssaan kahteen kuukauteen.

Ja kahden kuukauden kuluttua, kun Joosef oli talossaan, ja Maria, hänen vaimonsa, molemmat kuitenkin yksin, tapahtui heidän siellä ollessaan, että Maria katsahti silmillään ja näki vauvan ja hän hämmästyi. Ja sen jälkeen, kun hän oli hämmästynyt, hänen kohtunsa havaittiin olevan niin kuin aikaisemmin – ennen kuin hän oli hedelmöittynyt. Ja kun hänen aviomiehensä Joosef sanoi hänelle: “Mikä on sinut hämmästyttänyt?”, hänen silmänsä aukesivat, ja hän näki sen lapsen, ja ylisti Jumalaa, sillä Jumala oli tullut hänen osaansa. Ja heidän luokseen tuli ääni: “Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään.” Ja sitä kertomusta liittyen siihen lapseen, kuulutettiin ympäri Beetlehemiä. Jotkut sanoivat: “Neitsyt Maria on kantanut lapsen, kaksi kuukautta ennen naimisiin menoaan.” Ja monet sanoivat: “Ei hän ole synnyttänyt, eikä ole kätilö mennyt hänen luokseen, eikä ole synnytystuskien huutoja kuulunut.” Ja kaikki heidät sokaistiin Hänen kunnioittamisestaan, ja he kaikki tiesivät Hänet, mutta eivät tienneet, mistä Hän oli. Ja he veivät Hänet ja menivät Galilean Nasaretiin.

Ja minä näin, oi Hiskia ja poikani Josab, ja minä julistan niille muillekin vieressä seisoville profeetoille, että tämä on jäänyt huomaamatta kaikilta taivailta ja kaikilta ruhtinailta ja kaikilta tämän maailman jumalilta. Ja minä näin: Nasaretissa Hän imi rintaa kuin vauva, ja niin kuin on tapana, tarkoituksena, ettei Häntä tunnistettaisi.

Ja kun Hän oli kasvanut, Hän teki suuria merkkejä ja ihmeitä Israelin maassa ja Jerusalemissa. Ja tämän jälkeen vihamies kadehti Häntä ja nostatti Israelin lapset Häntä vastaan, tietämättä, kuka Hän oli, ja Hänet johdatettiin kuninkaalle ja ristiinnaulittiin, ja Hän laskeutui sinne tuonelan enkelin luokse; totisesti, Jerusalemissa Hänet naulattiin ristin puuhun. Ja samoin kolmen päivän kuluttua hän nousi jälleen. Ja se enkeli, joka opasti minua, sanoi: “Ymmärrä, Jesaja”: ja minä näin, kun Hän lähetti kaksitoista apostolia, ja nousi taivaaseen. Ja minä näin Hänet, ja Hän oli perustuksessa, mutta Hän ei ollut muuttanut itseään heidän muotoonsa, ja kaikki perustuksen enkelit ja syyttäjät näkivät Hänet ja ne palvoivat. Ja siellä oli paljon surua, kun he sanoivat: “Kuinka meidän Herramme laskeutui meidän keskellemme, emmekä me havainneet sitä kirkkautta, joka on Hänen yllään ollut, jonka me näemme olleen Hänen yllään kuudennesta taivaasta saakka?” Ja Hän nousi toiseen taivaaseen, eikä Hän muuttanut itseään, mutta kaikki ne enkelit, jotka olivat oikealla ja vasemmalla ja valtaistuimella keskellä, he palvoivat Häntä ja ylistivät Häntä ja sanoivat: “Kuinka meidän Herramme jäi meiltä huomaamatta laskeutuessaan; kuinka me emme sitä havainneet?” Ja samalla tavalla Hän nousi kolmanteen taivaaseen ja he ylistivät ja sanoivat samalla tavalla. Ja neljännessä taivaassa ja myös viidennessä sanottiin tarkalleen samalla tavalla. Mutta oli yksi kirkkaus, ja siitä Hän ei muuttanut itseään. Ja minä näin, kun Hän nousi kuudenteen taivaaseen ja Häntä palvottiin ja ylistettiin.

Kaikissa taivaissa ylistyksen äänen voimakkuus lisääntyi. Ja minä näin, kuinka Hän nousi seitsemänteen taivaaseen, ja kaikki vanhurskaat ja kaikki enkelit ylistivät Häntä. Ja sitten minä näin Hänen istuvan alas sen suuren kirkkauden oikealle puolelle; kirkkauden, josta kerroin teille, etten voinut sitä katsella. Ja myös sen Pyhän Hengen enkelin minä näin istuvan vasemmalla puolella. Ja tämä enkeli sanoi minulle: “Jesaja, Aamoksen poika, tässä on tarpeeksi; sillä sinä olet nähnyt, mitä ei yksikään lihan lapsi ole nähnyt. Ja sinä palaat lihan vaatteisiisi, kunnes päiväsi ovat täyttyneet. Sitten tulet tänne.”

Nämä asiat Jesaja näki ja kertoi kaikille, jotka seisoivat hänen edessään, ja he ylistivät. Ja hän puhui kuningas Hiskialle ja sanoi: “Nämä minä olen puhunut; sekä tämän maailman lopusta; kaikki tämä näky tulee täytetyksi viimeisissä sukupolvissa.” Ja Jesaja laittoi hänet vannomaan, ettei kertoisi sitä Israelin kansalle, eikä antaisi näitä sanoja yhdenkään miehen kirjoitettavaksi.

[...] sellaisia asioita te luette. Ja valvokaa Pyhässä Hengessä, että saisitte vaatteenne ja valtaistuimenne ja kirkkauden kruununne, jotka ovat valmiina seitsemännessä taivaassa.” Näiden näkyjen ja profetioiden tähden Sammael, saatana, sahautti Jesajan, Aamoksen pojan, kappaleiksi – profeetan Manassen käden kautta. Kaikki nämä asiat Hiskia kertoi Manasselle kahdentenakymmenentenä kuudentena vuotena. Mutta Manasse ei muistanut niitä, eikä sijoittanut näitä asioita sydämeensä, vaan tulemalla saatanan palvelijaksi, hän tuhosi itsensä. Tähän päättyy profeetta Jesajan näky, jossa hän nousi taivaaseen.