Joel, targum

Pohjatekstinä 1933 kirkkoraamattu, ja targumin erilaiset kohdat laitettu kursiivilla. Jälleen suomen KR33 menee kauniisti targumin mukaan. Hebrean huolellisen käännöksen ja tutkielman kirjasta on valmistanut Mirja Ronning työryhmineen (Jerusalemin raamatuntutkijat Ky, 1995).

 

Herran profetian sana, joka tuli Jooelille, Petuelin pojalle.

2. Kuulkaa tämä, te vanhimmat, ja ottakaa korviinne, kaikki maan asukkaat. Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne taikka teidän isienne päivinä?

3. Kertokaa tämä lapsillenne, ja teidän lapsenne kertokoot sen lapsillensa ja heidän lapsensa tulevalle polvelle:

4. Mitä ryömivältä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkkaparvi. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka.

5. Herätkää, te juopuneet, ja itkekää, valittakaa, kaikki viininjuojat, rypälemehun tähden, sillä se on otettu pois teidän suustanne.

6. Sillä minun maahani on hyökkäävä kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut.

7. Se on raastanut minun kansani viiniköynnökseni ja katkonut minun viikunapuuni, on ne paljaiksi kuorinut ja karsinut; niiden oksat ovat valjenneet.

8. Oi Israelin seurakunta, valita niinkuin neitsyt, joka on vyöttäytynyt säkkiin valittamaan, nuoruutensa yljän tähden.

9. Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran pyhäkössä palvelusta, murehtivat.

10. Hävitetty on pelto, maa autio; sillä vilja on hävitetty, viinistä on tullut kato, oliivit pudonneet pois.

11. Peltomiehet ovat joutuneet häpeään, viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato.

12. Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois.

13. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri.

14. Kuuluttakaa paasto, kutsukaa koolle kokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja rukoilkaa Herran edessä.

15. Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta.

16. Katso, ennen kuin me näemme viljaa, se on pilalla. Tauonnut on meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu.

17. Viini pilaantuu sinetöitynä, varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato.

18. Kuinka huokaa karja, kuinka villiintyneitä ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon.

19. Sinua, Herra, minä rukoilen, sillä itätuuli, voimallinen kuin tuli on kuluttanut erämaan asuinsijat ja liekki polttanut kaikki kedon puut.

20. Metsän eläimetkin sinua toivossa ikävöivät, sillä vesipurot ovat kuivuneet ja itätuuli, voimallinen kuin tuli, on kuluttanut erämaan asuinsijat.

 

Luku 2.

Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:

2. pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamuruskon valo, on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka.

3. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä tuhoava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä pahan tekijä pääse sitä pakoon.

4. Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat.

5. Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka tuhoaa kuivat oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, joka tietää, kuinka asettua sotarintaan.

6. Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot peitetään mustalla peitteellä, niin kuin pata peitetään.

7. Ne juoksevat kuin sankarit, kuin soturit ne nousevat muurille. Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei viivyttele polullansa.

8. Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaa suuntaansa. Minne ne lähetetään, siellä ne tappavat, eivätkä ota rahaa.

9. Kaupunkiin ne hyökkäävät, aseistetut miehet ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas.

10. Niitten edessä maa autioituu, ja taivaat järkkyvät; aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.

11. Ja Herra antaa sanansa jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen sotajoukkonsa, sillä väkevä on hänen sanansa tekijä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?

12. Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun palvelemiseeni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.

13. Poistakaa sydämenne pahuus, mutta ei repimällä vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, palvelemiseen; sillä hän on armahtavainen ja laupias, hän poistaa vihan ja lisää siunauksia, ja pidättää sanansa aiheuttamasta pahaa.

14. Joka tietää, että hänellä on syntejä omallatunnollaan, kääntyköön niistä pois, ja hän armahtaa, ja joka katuu, hänen syntinsä annetaan anteeksi, ja hän saa siunauksen ja lohdutuksen, ja hänen rukouksensa on oleva kuin sellaisen, joka tuo ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne, pyhäkössä.

15. Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa paasto, kutsukaa koolle kokous.

16. Kootkaa kansa, valmistakaa seurakunta, kerätkää yhteen vanhimmat. Kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa.

17. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot: "Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa: 'Missä on heidän Jumalansa sanan lunastamat?'"

18. Niin Herra säästi maansa ja sääli kansaansa.

19. Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä siunaan teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä nälän kautta teitä pakanain seassa.

20. Ja se kansa, mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä paljon pahaa se on tehnyt.

21. Älä pelkää, Israelin maa. Iloitse ja riemuitse, sillä Herra on lisännyt siunauksiaan teidän keskellänne, hänen kansansa.

22. Älkää peljätkö, metsän eläimet, sillä erämaan asuinsijat ovat kaunistettuja, sillä puu kantaa hedelmänsä, viikunapuu ja viiniköynnös kantavat omat hedelmänsä.

23. Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herran, teidän Jumalanne sanassa, sillä hän antaa teille vanhurskauden opettajan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen Nisan-kuussa.

24. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja puristamot öljyä.

25. Ja minä korvaan teille hyvällä vuodet niiden vuosien sijaan, kun teitä ryöstivät kansat, kielet, hallitukset ja kuningaskunnat, minun suuri, kostava sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.

26. Ja te syötte ruokaa ja tulette ravituiksi ja ylistätte Herran, teidän Jumalanne, nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani, Israelin huone, joudu enää häpeään.

27. Ja te tulette tietämään, että minä olen laittanut kirkkauteni läsnäolon asumaan Israelin huoneen keskellä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani, Israelin huone, joudu enää häpeään.

28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava pyhän Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.

29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan pyhän Henkeni.

30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.

32. Ja jokainen, joka rukoilee Herran nimessä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastus, niinkuin Herra on sanonut; ne pelastuvat, jotka Herra on säätänyt.

 

Luku 3.

Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä lopetan Juudan miesten ja Jerusalemin asukkaiden vankeuden,

2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas tuomiopäätöksen laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

3. ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porton palkkiota vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

4. Mitä te olette minun edessäni, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet,

5. te, jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne

6. sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa.

7. Katso, minä tuon heidät avoimesti takaisin siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne:

8. minä johdatan teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herran sanan kautta niin on päätetty.

9. Julistakaa tämä pakanakansain seassa, valmistakaa taistelijat, tulkoon sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.

10. Takokaa vantaanne miekoiksi ja sirppinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen vahva".

11. Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat, kokoontukaa yhteen joka taholta. Siellä Herra tuhoaa heidän sotureidensa voiman.

12. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat avoimesti siihen tuomiopäätöksen laaksoon; sillä siellä minä ilmestyn tuomitsemaan kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.

13. Lähettäkää miekka, sillä heidän loppunsa aika on tullut. Tulkaa polkemaa heidän sotureitaan kuoliaaksi, niin kuin viiniä tallataan puristamossa, vuodattakaa heidän verensä, sillä heidän pahuutensa on suuri.

14. Sotajoukkoja, sotajoukkojen perään, tuomiopäätöksen laaksossa! Sillä lähellä on se Herran päivä, joka on tuleva tuomiopäätöksen laaksossa.

15. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.

16. Herra ärjyy Siionista ja antaa sanansa nousta Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa tukena, Israelin lasten auttaja.

17. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka laitan minun kirkkauteni läsnäolon asustamaan Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.

18. Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat hyvyyttä; kaikissa Juudan huoneen puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran pyhäkön huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.

19. Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa.

20. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.

21. Heidän verensä, jonka minä kostin kansakunnille, minä olen jälleen kostava, sanoo Herra, joka laittaa kirkkautensa läsnäolon asumaan Siionissa.