Tietäjien ilmestys

Arameankielinen teos, jonka ensimmäinen lause on varsinainen otsikko. Vatikaanin kirjaston käsikirjoitus Mss.162 on hankittu kirjastoon 1715 Mesopotamiasta. Kristinuskon piirissä harvinainen teos siinä mielessä, ettei kreikan kielistä käännöstä tästä tunneta edes osittain, ja juuri tästä syystä länsimaissa tuntematon teksti. Kristian S. Heal (Brigham Young -yliopisto) ehdottaa tekstin alkuperäksi nykyistä Iranin aluetta, mutta käytössäni oleva hänen tutkimusmateriaalinsa on vuodelta 2011, jossa hän kertoo tämän kirjan alkuperän tutkimuksen olevan edelleen kesken. Ainakin Eusebius hänen mukaansa tunsi teoksen, mutta varsinaiset maininnat löytyvät vasta 500-luvulta. Sanavalinnat viittaavat poikkeuksetta satoja vuosia vanhempaan alkuperään. Tämän kirjan alku menee muuten yllättävän paljon Zohar Bereshit ja erilaisten Midrash ja Eenok-kertomusten mukaan. Tietäjät tulevat Jerusalemiin "kukkien kuussa", joka vastaa suunnilleen meidän huhtikuutamme. Suomennoksessa olen pyrkinyt säilyttämään aramean alkuperän tunnistettavuuden ja silti samalla käyttäen kotimaisen raamattumme tuttua sanastoa. Tekstistä on tulossa englannin kielinen versio lähiaikoina valmistuvaan laajennettuun Apocryphal New Testament -kirjaan. Codex Vat.Mss.162 lopussa on apostoli Tuomaan virsi. Suomennettu lokakuussa 2014.

Tietäjien ilmestyksestä, ja heidän saapumisestaan Jerusalemiin, ja niistä lahjoista, joita he toivat Messiaalle. Niiden ilmestysten ja näkyjen tähden, joista suuret idän kuninkaat puhuivat, heitä kutsuttiin sen maan kielellä tietäjiksi, sillä hiljaisuudessa, ilman ääntäkään, he ylistivät ja rukoilivat. Ja hiljaisuudessa, ja ajatuksissaan he ylistivät ja rukoilivat Korkeinta, ja sitä pyhää elämän Herraa, hänen kuninkuuttaan, pyhää ja kunnioitettavaa Isää, oman kirkkautensa suuruuden kätkemää, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi ja pyhempi. Eikä ihmisten kieli pysty hänestä puhumaan sellaisena kuin hän on, paitsi niin kuin hän haluaa, ja kun hän on halunnut, ja kenen kautta vain hän tahtoo. Eivätkä hänen taivaalliset maailmansa, tai sen alla olevat, pysty puhumaan hänen kuninkuudestaan muutoin kuin on sopivaa hänen kuninkaalliselle tahdolleen paljastaa sitä maailmalle niin, että he voisivat ottaa osaa siihen hänen kuninkaalliseen lahjaansa, sillä hän on suuri, eikä hänestä voi puhua.

Siellä oli niitä viisaita miehiä, joita kutsuttiin tietäjiksi sen maan kielellä, koska hiljaisuudessa, ilman ääntäkään, he ylistivät kaiken Jumalaa, sitä, jonka kautta, jonka sanan ja tahdon kautta kaikki, mitä on, on tullut olemaan, kaikki mitä nyt on, ja mitä nousee, ja mitä on tuleva. Eikä mitään ole olemassa ilman hänen tahtoaan, eikä edes ole ketään, joka voisi vastustaa tuon kaiken Isän tahtoa. Näiden viisaiden miesten ja kuningasten nimet olivat seuraavat; Zaharvandad, Artaban'n poika, Hormizad, Sanatrukin poia, Austazap, Gudafarin poika, Arsak, Mihrukin poika, Zarvand, Vadvadin poika, Ariho, Kosraun poika, Artahsisat, Havilat'n poika, Astanbozan, Siisravanin poika, Mihruk, Humamin poika, Ahsiras, Sahbanin poika, Nasardiah, Baladanin poika, Merodak, Beelin poika. Nämä ovat kuninkaita, Idän kuningasten poikia, Shirin maassa, joka on kaukaisessa idässä, asutusta maailmasta, meren rannalla, se suuri meri maailman laidalla, itään Noodin maasta, paikassa, jossa Adam asusti, kaikkien maailman sukukuntien alku ja ensimmäinen.

Ja nämä kuningasten pojat saivat ne käskyt, opetukset ja kirjatkin heidän isiltään. Ja sukupolvi sukupolvelta, yksi toisensa jälkeen, he saivat niitä, Seetin ajoista saakka, meidän isämme Adamin pojan, koska Adam paljasti niitä asioita pojalleen Seetille, mitä hänellä oli. Ja Adam opetti Seetille aikaisemmasta kunniastaan, ennen kuin hän oli rikkonut sitä käskyä, ja tuli karkotetuksi paratiisista. Ja hän varoitti poikaansa Seetiä rikkomasta puhtautta niin kuin hän oli tehnyt.

Ja Seet otti vastaan isänsä käskyn puhtaalla sydämellä, ja hän piti huolta siitä liitosta ja kuninkuuden Herran, Korkeimman lahjasta. Ja se annettiin Seetille laitettavaksi kirjaan, ja että hän tekisi sitä viisautta tunnetuksi, ja että Herran nimeä kutsuttaisiin - jokaisen sellaisen sielun Herran, joka kaipaa elämää. Ja häneltä tuli maailmaan kirja ensimmäistä kertaa, ja se oli sen Korkeimman nimessä. Ja Seet uskoi omille jälkeläisilleen sen kirjan, ja se siirtyi Nooalle, sille, joka havaittiin vanhurskaaksi ja joka pelastui siitä vedenpaisumuksesta. Ja Nooa vei sen käskyjen kirjan kanssaan arkkiin. Ja kun hän tuli arkista, myös Nooa käski hänen jälkeensä tulevia sukupolvia, että muistavat hänen suuret tekonsa ja ne kätketyt salaisuudet, jotka ovat kirjoitettuina Seetin kirjoihin, Isän suuruudesta ja kaikista salaisuuksista. Ja ne kirjat ja ne salaisuudet ja se puhe annettiin perintönä meidän isillemme saakka. Ja he oppivat, ja ottivat sen vastaan ilolla, ja luovuttivat ne meillekin, ja myös me varjelemme rakkaudella ja kunnioituksella heidän salaisuuksiensa kirjoja ja niiden sanojen salaisuuksia. Ja me rukoilimme hiljaa ja kiitimme, kumartuen polvillemme ja kohottaen kätemme taivasten korkeuksiin, Herralle, jonka valtasuuruus on salattu kaiken elävän silmiltä.

Ja nuo kätkettyjen salaisuuksien kirjat asetettiin Voittojen vuorelle, Shiristä itään, meidän maahamme erääseen luolaan, "hiljaisen elämän salaisuuksien aarteiden luolaan". Ja meidän isämme käskivät meitä aivan kuten he olivat omilta isiltään saaneet, ja sanoivat meille, "odottakaa sitä valkeutta, joka on loistava teille idästä, Isän suuruudesta, valkeutta, joka loistaa korkeudesta tähden muodossa sen Voittojen vuoren yllä, levätäkseen valopatsaana kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolassa. Ja käskekää myös teidän lapsianne, ja teidän lastenne lapsia, kunnes sen tähden salaisuus, joka on loistava siitä Korkeimman kuninkuudesta, ilmestyy teidän sukupolvellenne, valkeus kuin tähti, ja se on antava valoa kaikelle luomakunnalle ja se on peittävä auringon, kuun ja tähtien valon, eikä mikään niistä ole näkyvä tai pysty olemaan sen valkeuden läsnäolossa. Sillä se on se Korkeimman pojan kuninkaallinen salaisuus, joka on Isän äänenä, hänen kätketyn ajatuksensa jälkeläinen, hänen kirkkautensa valonsäde, hänen salaisuutensa kuva ja tahto, hänen ajatuksensa kaikkivaltias sana, horjumaton elämän lähde hänen omasta lähteestään, kaikkivaltias sana lähettäjänsä tahdon mukaan, kuva, jolla ei ole muotoa tai kaltaisuutta minkään olemassa olevan keskuudessa. Tämä, jonka voimalla ja sanalla kaikki maailma asetettiin järjestykseen ja vahvistettiin, on se täydellisen armon poika, on Isän kirkkauden sanoin kuvaamattoman kuninkuuden valonsäde. Sen tähden, tietäkää, että kun tämä valo, siitä kuninkuudesta, jolla ei ole loppua, loistaa teille ja ilmestyy tähden lailla teille niin, että te pääsette näkemään hänet, innolla, ilolla ja rakkaudella ja täydellisesti, huolella, viekää hänelle ne puhtaat lahjat, jotka teidän isänne ovat laittaneet Voittojen vuorelle, sinne kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolaan. Menkää sinne, minne se tähti, hänen valonsa, teidät johdattaa. Ja kun te näette suuren ja ihmeellisen merkin, Jumala ilmestyy ihmisen ruumiin muodossa, köyhänä, epätäydellisenä, hauraana, alhaisena, ja ristin merkki on oleva hänen yllään. Ja teidän on mentävä hänen eteensä rakkaudessa ja ilossa, lahjanne mukananne, ja te kumarratte sen lapsen läsnäolossa, joka on oleva halveksittu, köyhä ja hänet tullaan tappamaan. Antakaa hänelle lahjanne ja te saatte häneltä sen pelastuksen siunauksen, ja liitytte hänen iloonsa, että kun hän tulee salatussa kirkkaudessaan, täydellisessä jumalallisuudessaan, katoamattomien, täydellisten rikkauksiensa kanssa, uuden maailmansa kanssa, valkeudessaan, täydellisessä pelastuksessa, jonka hän on antava kaikille seuraajilleen. Varjelkaa ja käskekää lapsianne tästä. Ja jos sen tähden valo ei tulekaan teidän päivinänne, käskekää lastenne kertoa tästä heidän lapsilleen, kunnes ne salaisuudet ja ilmestykset toteutuvat, jotka hänen tulemuksestaan on kirjoitettu."

Ja me saimme ne käskyt ja opetukset meidän isiltämme, ja me opetimme ne kaikki salaisuudet ja me muistutimme omia poikiamme, "ehkä teidän päivinänne on tapahtuva tämän tähden valon tulemus, niin kuin me olemme omilta isiltämme kuulleet ja oppineet". Ja me nousimme sinne Voittojen vuorelle, ja kun me olimme kaikki kokoontuneet sinne sen vuoren juurelle, jokainen omista asuinsijoistaan, me viivyimme yhdessä paikassa puhdistautumista varten jokaisen kuun kahdentenakymmenentenä viidentenä päivänä. Ja me peseydyimme eräässä lähteessä, joka oli sen vuoren juurella, ja sitä kutsuttiin puhdistuslähteeksi. Ja sen yllä oli seitsemän puuta, öljypuu, viinipuu, myrttipuu, sypressi, appelsiinipuu, setri ja kataja. Ja se vuori oli verrattomasti kauniimpi ja tavoiteltavampi kuin kaikki meidän maamme vuoret, ja kaikkien suloisten yrttien tuoksu lähti siitä, ja sen kastekin tuoksui suloisesti. Ja kun kuukauden ensimmäinen päivä tuli, me nousimme ja menimme vuoren huipulle ja seisoimme kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolan suulla. Ja me polvistuimme polvillemme ja ojensimme kätemme kohti taivaita, ja me rukoilimme ja palvoimme hiljaisuudessa, ilman ääntäkään, sitä taivaallista Isää, joka on sanoin kuvaamaton ja iankaikkisesti ääretön. Kuukauden kolmantena, me astuimme sisään siihen aarteiden luolaan, niiden aarteiden, jotka oli valmistettu sen tähden omiksi lahjoiksi ja sen meidän odottamamme valkeuden kaunistamiseksi. Ja sen, mitä me luimme ja kuulimme siitä ilmestyksestä, me palatessamme ja laskeutuessamme iloiten, sen me kerroimme ja opetimme lapsillemme, perhekunnillemme, ja jokaiselle, joka antautui rakkaudella oppimaan. Ja jos tapahtui, että yksi meistä nukkuisi pois, me kasvattaisimme hänen poikansa tai yhden hänen perheestään hänen sijaansa, niin kuin mekin olemme isiämme seuranneet, kunnes sen tähden tulemus olisi täyttynyt. Me myös opetimme sen maan ihmisiä, niitä, jotka iloiten antautuivat oppimaan ilmestystä rakkaudessa. Ja niille, jotka eivät tahtoneet oppia ja pitivät välimatkaa apuun, koska he näkivät meidän hiljaisen elämäntapamme, että me rukoilimme hiljaisuudessa, heille me kerroimme salaisuuksistamme kunnioituksella.

Niissä kirjoissa, jotka olivat kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolassa, oli jokainen sana, jonka meidän isämme Adam, oman sukukuntamme alku, puhui pojalleen Seetille, jonka hän oli saanut Abelin kuoleman jälkeen, jonka hänen veljensä Kain tappoi ja jota hänen isänsä Adam suri. Ja Adam opetti poikaansa Seetiä kaikesta, ja sen tähden valkeuden ilmestymisestä ja sen kunniasta, koska hän näki sen siellä Edenin puutarhassa, kun se laskeutui ja lepäsi sen elämän puun yllä, ja se valaisi koko puutarhaa ennen kuin Adam rikkoi sitä taivaallisen kuninkaan, Isän käskyä vastaan. Ja kun hän oli rikkonut sitä hänelle säädettyä käskyä, myös sen tähden näky otettiin pois häneltä, ja hänet karkotettiin ulos paratiisista. Ja Adam, meidän isämme, murehti tyhmyyttään, että hän oli nöyryytetty suuruudestaan. Ja hän voimallisesti varoitti poikaansa Seetiä ja hän opetti häntä vaeltamaan vanhurskaudessa niin, että hän löytäisi armon tuon kuninkaallisen Isän edessä.

Ja hän sanoi hänelle, "poikani, minusta ja minun jälkeläisistäni on tuleva sukupolvia ja aikoja, ja he tulevat muistamaan minun tyhmyyteni ja puhuvat kuvakielillä toinen toisilleen. He puhuvat minusta sanoen, "jokainen kuningaskunta, joka jakautuu itseään vastaan, ei voi pysyä". Tämä täyttyy minussa, koska minä epäilin sitä kuningaskuntaani, jossa minä seisoin, ja minä tuhosin sen omien käsieni kautta. Poikani, se kylkiluu, joka minusta otettiin, muuttui orjantappuraksi ja sokaisi minun silmäni. Minä jopa profetoin hänet nähdessäni ja sanoin, "Tämä "askel" on luuta ja lihaa minusta". Ja oikein minä sanoin hänestä "askel", koska hänestä tuli minulle kompastuskivi. Poikani, varjele häneltä sinun suusi sanat, äläkä paljasta hänelle kaikkia sydämesi salaisuuksia. Sillä minun armollinen herrani teki hänet minulle auttajaksi, kunniaa ja kirkkautta varten, koska hän rakasti minua kuin rakasta poikaa. Ja minä tein hänestä vahingon itselleni ja minun askeleideni tuhoajan, niin että hän sai minut heitetyksi ulos paratiisista, siitä minun kuningaskunnastani. Enkä minä ymmärtänyt omaa kunniaani, vaan paaduin sydämessäni petoksen neuvosta, jonka hän antoi minulle, äänen malja, täynnä myrkkyä, käärmeen valheesta.

Enkä minä ymmärtänyt omaa asemaani, kun minua ei ollut, ja kun olin, en ymmärtänyt kunniaani enkä käskyvaltaani yli kaiken maailman, enkä rakkauttani pyhien vartijoiden keskuudessa, enkä koko elämääni paratiisissa, enkä eniten sitä armoa ja hyvyyttä, joka minun pyhällä Herrallani oli, joka rakasti minua ja oli minulle armollinen kuin hyvä isä. Ja kun minä uskalsin rikkoa hänen käskyään, ei hän tuominnut minua niin kuin kaunaa kantava Herra, vaan kuin hyvä isä, jonka armoon sisältyy kasvatus. Sillä jos hän olisi tuominnut minut minun tyhmyyteni mukaan, hän olisi tuhonnut minut turhana ja tehnyt minut niin kuin minua ei olisi ikinä ollutkaan. Ja kuka voi nousta häntä vastaan ja sanoa, "mitä sinä teet?" Mutta hän kuritti minua armolla, eikä tuominnut minua minun tyhmyyteni mukaan, sillä katso, poikani, minä näin koko luomakunnan, joka oli minun käskyvallassani, ja minun pettäjäni, se paha, tahtoi nöyryyttää minut petoksellaan ja viedä minulta sen käskyvallan. Mutta tätä vastoin, minun hyvä herrani armossaan laittoi hänet minun jalkojeni alle, että minä tallaisin häntä, laitettuaan minuun sellaisen pelon, etten enää tottelisi sen neuvoa. Ja niin kuin tuomari oikeudessa, hän sulki sen valehtelevan suun ja täytti sen tomulla, ja hän irrotti sen jalat, ettei se voisi kävellä, ja erotti sen muista luomistaan eläimistä. Poikani, kaikki tämä tapahtui minulle ja minut alennettiin kuninkaallisuudestani. Eeva, sinun äitisi, aiheutti tätä pahaa ja tuli minulle kompastuskiveksi. Mutta sinä, poikani, varjellu hänen neuvoistaan äläkä tottele sellaisia, vaan rakasta ja kunnioita elämän Herraa, minun hyvää Herraani, ja hän on sinut pelastava ja armahtava.

Sillä minun sukukunnastani, ja minun lapsistani tulee loistelias ja kunnioitettava kansa, joka kertoo niistä kuninkaan salaisuuksista. Ja he tulevat löytämään suuren armon, ja he rukoilevat ja pyytävät, ja heitä kuullaan. Ja he palvelevat sitä kuninkuutta, mutta lopun aikana tuo sukupolvi jälleen kapinoi, eivätkä he pelkää sitä minun tyhmyyttäni ja tuota tuomiota, jonka minä sain. Sen sijaan he ovat uppiniskaisia ja puhuvat pilkaten tuosta taivaallisesta kuninkaasta. Ja he puhuvat monia asioita, ja tekevät myös maalattuja kuvia ja valettuja patsaita, ja he jopa palvovat aurinkoa ja kuuta, ja puhuvat pilkkaavia sanoja. Ja kaikki nämä valheet heidän keskuudessaan tulevat siltä minun pettäjältäni, koska valheen rakkauden tarjouksen kautta tulee sitä hänen myrkyn täyttämää petostaan kaikille sukupolville minun jälkeeni. Ja hän näyttää ja saa heidän himoitsemaan suurien rikkauksien turhaa ylistystä, ylpeyttä, vaatetusta, omaisuutta, haureutta, kerskailua, vääryyttä, ahneutta ja erilaisia vallanhimoja. Ja hän näyttää heille itsestään kuin olisi ystävä tai rakas, vietelläkseen heitä.  Ja saa heidät kiintymään petollisesti pilkkaamiseen, juopumukseen, saastaisuuteen ja alhaisiin juhliin, jotka ovat harhaa, ja ylellisyyksien omistamiseen, eivätkä nämä asiat ole hyviä, niin kuin minullekin tapahtui Eevan kautta.

Hän johdatti minut harhaan valheen sanalla niin kuin joku viaton olisi huolissaan minun hyvinvoinnistani; "katso, minä lupaan sinulle jotain hyvää ja sinulle sopivaa, että kun olet syönyt siitä puusta, josta sinua käskettiin, ettei saisi syödä, sinä tulet olemaan kuin Jumala, joka on minunkin armollinen herrani". Minä kurja en ymmärtänyt omaa kunniaani, ettei tämä valheen lupaus tulisikaan toteutumaan, ettei savi voi olla niin kuin valajansa, eikä palvelija niin kuin isäntänsä. Mutta minä tunnen sen minun hyvän Herrani, kuninkaan, suuren armon, joka on ilmestyvä minulle aikojen lopulla. Lopussa hän pelastaa minut kadotuksesta ja nostaa minut tomusta niin kuin hän nosti minut silloinkin, kun minua ei vielä ollut. Ja se minun viholliseni iloitsi ja riemuitsi minusta, koska olin langennut hänen valheensa kautta. Minun hyvä pelastajani ja armollinen Herrani on tukeva minua ja säälivä minua armollaan, ja hän laskeutuu pimeyteen ja vahvistaa minua valollaan ja kirkastaa vielä minun silmäni, niin kuin hän teki aikaisemminkin, puhaltaessaan hengen minun sieraimiini, että eläisin. Mutta sinä, poikani, ja sinun sukupolvesi sinun jälkeesi; minun luojani ja minun pelastajani on katsonut hyväksi, että te saatte armon hänen edessään, sillä hän ei lue minun syntejäni teitä vastaan, hyvyytensä tähden. Jos hän olisi minultakin vaatinut tyhmyyteni mukaan, en olisi tuottanut mitään hedelmää, eikä hän olisi ottanut vastaan veljesi Abelin uhria, eikä hän olisi säätänyt kostoa hänen verestään, sen hänen veljensä käsistä, joka hänet tappoi. Sillä suuressa armossaan hän ei jätä yksin sellaista, joka rakastaa häntä ja vaeltaa oikeuden mukaisesti hänen edessään. Niillekin, jotka häntä loukkaavat, hän antaa mahdollisuuden parannukseen, ja on heitä kohtaan armollinen, jos he tekevät parannuksen ja sitä häneltä pyytävät, sillä hänen armonsa hänen maailmaansa kohtaan on suuri." Ja Seet kuuli kaiken, mitä hänen isänsä Adam hänelle käski, niitä käskyjä oli paljon enemmänkin ja hän kirjoitti ne huolella muistiin, ja me löysimme ne niistä kirjoista, jotka oli laitettu tuonne kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolaan. Myös hän antoi käskyjä ja teki niihin lisäyksiä. Ja Seet puhdisti sydämensä niin, ettei tottelisi sitä petollista pahaa, ja hän ylisti ja kutsui tuon taivaallisen kuninkaan, Isän nimeä. Seet myös käski näitä salaisuuksia omille lapsilleen. Ja me luimme niitä joka kuukausi noustessamme tuolle vuorelle, ja rakkauden täyttäminä me astuimme sisään siihen kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolaan. Myös me opimme niistä ja opetimme niitä omille lapsillemme ja perheillemme.

Kun sitten tuli se aika, ja se, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tapahtui, liittyen sen salatun tähden valon ilmestymiseen, meidät oli katsottu arvollisiksi, että se tulee meidän päivinämme, ja että ottaisimme sen vastaan iloiten, niin kuin meidän isämmekin olivat meitä käskeneet ja niin kuin me itsekin olimme niistä kirjoista lukeneet. Ja jokainen meistä näki ihmeellisiä ja erilaisia näkyjä, sellaisia, joita me emme olleet milloinkaan nähneet, mutta olimme lukeneet niistä jotain, niistä kirjoista. Ja jokainen meistä tuli omilta asuinsijoiltaan, ikivanhan tapamme mukaan, noustakseen Voittojen vuorelle, peseytymään puhdistuslähteellä, niin kuin oli tapana. Ja me näimme eräänlaisen sanoin kuvaamattoman valopylvään laskeutuvan, ja se jäi lepäämään veden päälle. Ja me pelkäsimme ja vapisimme sen nähdessämme. Emmekä me pystyneet puhumaan sen tähden valon kirkkaudesta, sillä se säteili paljon enemmän kuin aurinko, eikä aurinko voinut seisoa sen säteiden tiellä. Aivan niin kuin kuu näyttää nisan-kuussa päivällä, kun aurinko nousee ja se hajoaa sen valossa, niin myös aurinko näytti, kun tuo tähti nousi meidän yläpuolellemme. Ja sen tähden valkeus, joka ylitti auringon, ilmestyi meille ja meidän salaisuuksiemme lapsille, mutta se ei ilmestynyt kenellekään muulle, koska heidät oli erotettu pois sen salaisuuksista ja sen tulemuksesta. Ja me riemuitsimme ja iloitsimme ja annoimme mittaamattomia kiitoksia taivaalliselle kuninkaalle, Isälle, siitä, että hän ilmestyi meidän päivinämme ja me olimme arvollisia näkemään sen.

Ja kun me olimme peseytyneet siinä puhdistuslähteessä ilolla, ja kun me nousimme tapamme mukaan sinne Voittojen vuorelle, ja me menimme ja löysimme sen valopatsaan luolan edestä, taas suuri pelko valtasi meidät ja me polvistuimme ja ojensimme kätemme taivasta kohti, ikivanhan tavan mukaan, ja me ylistimme hiljaisuudessa sitä ihmeellistä näkyä. Ja me näimme taivasten avautuvan suuren portin lailla, ja kirkkauden miehet kantoivat sitä valotähteä käsillään. Ja he laskeutuivat seisomaan sen valopatsaan eteen, ja koko vuori täyttyi sen valosta, jota ei voi ihmisen suu kuvailla. Ja pienen käden kaltainen lähestyi meitä siitä valopatsaasta ja tähdestä. Me emme voineet sitä katsella, mutta se lohdutti meitä. Ja me näimme sen tähden menevän sisälle sinne kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolaan, ja se luola loisti sanoin kuvaamattomalla tavalla. Ja nöyrä ja ystävällinen ääni kantautui korviimme, se kutsui ja sanoi meille, "astukaa sisään epäröimättä, rakkaudessa, ja katselkaa suuria ja ihmeellisiä näkyjä". Ja me saimme rohkeutta ja tulimme lohdutetuiksi sen äänen sanoman kautta. Ja me astuimme sisään, peloissamme, ja polvistuimme luolan suuaukolla sen valon runsauden tähden. Ja kun me nousimme sen käskystä, me kohotimme silmämme ja näimme sen valon, josta ei ihmisen suulla voi puhua.

Ja kun se oli tullut todella voimalliseksi, se ilmestyi meille ruumiillisessa muodossa, pienikokoisena ja nöyränä ihmisenä, ja hän sanoi meille, "rauha teille, minun kätkettyjen salaisuuksieni lapset." Me olimme taas siitä näystä hämmästyksissämme, ja hän sanoi meille, "älkää epäilkö tuota näkemäänne näkyä - siinä teille ilmestyi taivaallisen kuninkaan, salatun Isän äänen sanoin kuvaamaton valo. Älkääkä epäilkö sen valon säteiden voimaa, tai sitä, että se ilmestyi teille pienen, nöyrän ja arvottoman ihmisen muodossa, koska maailman asukkaat eivät voi nähdä Isän, kuninkaan, ainoan pojan kirkkautta, ellei se ilmesty heille heidän maailmansa muodossa. Ja vielä toisiakin merkkejä on tuleva, jotka ovat salattuja, ja häpeällisiä taivaalliseen kuninkuuteen nähden, ihmisten elämien lunastuksen tähden, koska minun Isäni on rakastanut heitä, etteivät he menehtyisi sen vääryyden tähden, jossa he ovat olleet. Minä tulen tekemään Isän rakkauden täydelliseksi, ristin kuolemaan saakka. Heidän pelastuksensa tähden minä laskeudun alas, että he saisivat nousta kanssani rakkaudessa ja jakamattomassa rauhassa, jos he vain uskovat minuun epäilemättä ja kiittävät, ja ylistävät Isää, kirkkauden kuningasta, minun kauttani, häntä, joka lähetti minut heidän pelastuksekseen. Ja minä olen heitä rakastanut, etteivät he menehtyisi sen vääryyden tähden, jossa he ovat olleet. Koska minä siis olen ilmestynyt heille kaikkien määräaikojen täyttyessä, heillä ei ole mitään tekosyytä syntiensä puolustamiseksi elleivät he tee parannusta ja usko minuun. Ja myös te; kaikki, mitä isänne ovat teille käskeneet, ja kaikki, mitä te olette oppineet niistä lukemistanne kirjoista, salaisuuksista, se tehkää, sillä katso, tähden valon kätketyt salaisuudet ovat odottaneet ilmestymistään, katso, hän itse on kertonut teille nyt sen, mitä te pystytte kuulemaan. Ja te saatte uskoa ilman epäilyksiä, sillä te tulette näkemään monenlaisia merkkejä. Öttakaa mukaanne se aarre, joka on laitettu isienne toimesta tähän luolaan ja jatkakaa iloiten ja palvokaa, ja menkää sinne, missä minä synnyn ihmisen kaltaisena. Ja palvokaa minua siellä. Minä, joka puhun teidän kanssanne, olen oleva siellä. Koska enkelit ovat julistaneet minun evankeliumiani, minä olen siellä sekä isäni kuningaskunnassa. Ja minä olen kaikkialla, koska minä olen valon säde, jonka valkeus on loistanut tässä maailmassa, minun isäni kuninkuudesta, joka lähetti minut täyttämään kaiken, mitä minusta on puhuttu koko maailmassa ja kaikissa maissa sanattomien salaisuuksien kautta, ja että täyttäisin minun loisteliaan isäni käskyn, jonka kautta profeetat saarnasivat minusta tottelemattomalle sukukunnalle. Samalla tavalla teille, niin kuin teidän uskollenne sopii, teille paljastettiin minusta. Ja minä menen teidän kanssanne ja olen teidän oppaanne koko sen matkan, jonka te matkustatte, näette merkkejä, suuria ihmeitä ja valtavia voittoja kaiken maan päällä. Ja te tulette näkemään kaikkien salaisuuksien täyttymyksen Jerusalemissa, ja kaikki, mitä teidän kanssanne on puhuttu, on tuleva teille todeksi. Ja taas te tulette näkemään merkkejä nöyryydestä, alhaisesta ja heikosta muodosta, sellaisesta, että ihmiset toimivat pelottomasti minua vastaan, ja he tahtovat tehdä sen, mitä he ovat petoksella minua vastaan suunnitelleet, mutta he eivät kykene pääsemään tavoitteeseensa, vaan kaikki, mitä he tekevät, on oleva heidän omaksi kuolemakseen ja omaksi tuhokseen, ja Isän tahto on täyttyvä kaiken maailman elämän pelastuksen puolesta."

Ja kun hän oli puhunut kaiken tämän meidän kanssamme, monien muiden asioiden kanssa, joita me emme voi kertoa niiden kuninkaallisten suurten rikkauksien tähden, me kaikki menimme ulos luolasta iloiten ja riemuiten siitä, että meidät oli katsottu arvollisiksi kaikkiin näihin salaisuuksiin, joita se sanoin kuvaamaton kuninkuus paljasti meille ja puhui meidän kanssamme. Ja me otimme koko sen aarteen, joka oli luolassa, sekä ne sinetöidyt kirjeet, jotka sinne oli laitettu. Ja me laskeuduimme siltä vuorelta ylistäen sen tähden valon salaisuuksien meille ilmestymistä. Ja jokainen meistä puhui niistä ilmestyksistä ja näyistä, joita oli saanut siinä kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolassa, mutta meidän näkymme eivät muistuttaneet toisiaan, eivätkä ne monenlaiset ihmeet, joita meille oli tullut. Yksi meistä sanoi, "minä näin valkeuden, jossa oli monenlaisia ihmeellisiä kuvia." Ja yksi sanoi, "minä näin pikkulapsen, jonka olemusta ei voinut kuvailla sanoin." Ja yksi sanoi, "minä näin nuorukaisen, jolla ei ollut tämän maailman muotoa." Ja yksi sanoi, "minä näin ihmisen, joka oli epämiellyttävä olemukseltaan, ja köyhä." Ja yksi sanoi, "minä näin ristin, ja valkeuden ihmisen, joka siinä riippui, ottaen pois koko maailman synnit." Ja yksi sanoi, "minä näin hänen laskeutuvan tuonelaan voimalla, ja kaikki kuolleet heräsivät ja kumarsivat häntä." Ja yksi sanoi, "minä näin, että hän kohosi ylös kunniassa, ja hän avasi haudat, ja hän herätti kuolleet ja he huusivat sanoen, 'pyhä, meidän kuninkaamme, ja pyhä, hänen jälkeläisensä! Meidän syntiemme tähden hän alensi itsensä, pelastaakseen meidät'." Ja yksi sanoi, "minä näin hänen kohoavan taivasten korkeuksiin, ja enkelit avasivat taivasten portteja hänen edessään. Ja suuret joukot serafeja ja enkeleitä, kuljettivat häntä käsillään, ja henki otti päähineen ja kruunun ja antoi voiton loistaa hänen edessään, ja kaikki sotajoukot ylistivät ja lauloivat hänen nöyryytensä kunniaa, joka vallitsi yli kaiken vääryyden ja kuoleman kamppailun." Ja kun kaikki nämä, ja monet muutkin vastaavat olivat tapahtuneet, laskeutuessamme sieltä Voittojen vuorelta, me ylistimme ja kerroimme toisillemme kaikesta, mitä me olimme siellä nähneet ja kuulleet. Ja me olimme suuressa ilossa ja riemussa siitä, että meidät oli katsottu arvollisiksi näkemään tämä täydellinen pelastuksen lahja, jota kaikki kuninkaat ja vanhurskaat, ja profeetat ja muut voimalliset rukoilivat ja toivoivat ja odottivat, että he tämän näkisivät. Mutta he eivät nähneet, koska silloin ei vielä ollut sen tähden tulemuksen aika, joka antaisi täydellisen pelastuksen uskoville.

Ja kun me näitä ylistimme, yhtäkkiä tuli ääni, suuren valon kanssa, ja sanoin kuvaamaton hyvyys kantautui korviimme taivaallisesta, kuninkaallisesta korkeudesta, sanoen meille, "kaikki, mitä te olette nähneet ja kuulleet, ja mitä olette keskustelleet ja mitä teille on puhuttu; katso, te ihmettelette, mutta se on vain yksi elämän pisara kuninkaan huoneesta. Sillä ei kukaan voi tuntea kaikkia salaisuuksia, paitsi hän, joka on saanut alkunsa isän salaisuudesta. Eikä kukaan tunne isää, paitsi se ääni, joka tuo sitä pelastuksen sanomaa, paljastaa sen isän ajatuksen kätketyn syvyyden, jossa hän on ikuisesti. Ja sen äänen, ja sen sanan kautta taivaalliset maailmat, ja alemmatkin, Isän kuninkuudesta, tulivat olemaan. Ja enkelit ja voimat, ja ruhtinaat ja käskyvallat tässä maailmassa, jossa te olette, ja korkeus ja syvyys ja leveys ja pituus, asetettiin paikoilleen. Eikä ole olemassa mitään tuon kuninkaallisen isän tahtomatta, eikä mikään ole tullut ilman sitä elämän ääntä. Sillä tämä on se minun rakas poikani, joka lähetetään täydellisestä rakkaudesta. Tämä paljastaa isän salaisuuksia omille rakkailleen, niin kuin on heille sopivaa ja niin kuin he voivat ottaa vastaan pojan lahjan kautta. Tämä on hän, joka on kertonut uusista ja täydellisistä maailmoista niille, jotka kääntyvät ja uskovat häneen. Tämä on se viisauden ja kätkettyjen salaisuuksien opettaja. Tämä on hän, joka on kuninkaallisen isän kuva ja muoto, joka kautta hän aina kuulee. Tämä on se ainoa poika, joka tekee kaiken isänsä tahdon täydelliseksi. Tämä on se, jota ei rakasteta eikä kunnioiteta niin kuin hän ansaitsisi, koska maailma rakastaa pimeyttä ja sen himoja, enemmän kuin häntä. Tämä on se, joka nöyryytettiin, ja joka tuli ihmiseksi, että hän olisi ihmisten pelastus niin, ettei kukaan menehtyisi. Hänen tahdostaan hän pukeutui ruumiiseen, nöyrään muotoon, että sen kautta tappaisi kuoleman ja ottaisi pois kuoleman vallan, antaakseen iankaikkisen elämän niille, jotka häntä rakastavat ja uskovat häneen. Tämä on se, jonka nimen kautta ihmeet ja merkit tapahtuvat hänen uskoviensa kautta. Tämä on se täydellinen poika, joka tekee lähettäjänsä tahdon. Tämä on se tie, ja valkeuden portti niille, jotka sen kautta menevät. Tämä on se, joka kaikessa, ja jonka nimi on kaikessa ja josta puhutaan yli kaiken. Tämä on se elämän leipä, joka tulee alas minulta uskovia varten, hän kylvää elämän sanaa, ja hän on se totuuden paimen, joka antaa itsensä lunnaiksi laumansa puolesta. Hän on se suuri ylipappi, joka oman verensä kautta saa maailmat muuttumaan, hän on elämän viinipuun juoma. Tämä on se, jonka te näitte niin monissa eri muodoissa, mutta se ei vähennä minun rakkauttani tai hänen kirkkautensa olemusta. Eikä kukaan ole yli hänen, tai yli hänen kuninkuutensa, että voisi puhua siitä, millainen hän on, paitsi minä, ja minä ja hän, me olemme yksi, sanoin kuvaamattomassa kirkkaudessa.

Ja kun kaikki nämä asiat, ja paljon muutakin, oli puhuttu siitä meille näkyneestä ilmestyksestä, se tähti oli meidän kanssamme kaikissa kauniissa muodoissaan, niin että me pystyimme näkemään sen. Ja me puhuimme siitä niin kuin vajavaiset ihmiset, emme me pystyneet puhumaan kaikesta näkemästämme. Ja me saimme koko kulkueemme valmiiksi, ja mukanamme meidän elintarvikkeemme ja ne puhtaat ja pyhät lahjat, ne, jotka me toimme sieltä kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolasta, johon isämme olivat ne ennen laittaneet, ja me lähdimme suuressa ilossa, sydämemme riemuiten siitä, että pääsemme menemään sinne, mihin meitä on käsketty, palvomaan sen äärettömän valon tähden näkyä. Ja se tähti, meidän oppaamme, meidän hyvä sanansaattajamme, meidän täydellinen valkeutemme, meidän ihana johtajamme, ilmestyi meille taas, kulkien meidän edellämme ja johdattaen koko kulkuettamme joka puolelta ja valaisten meitä kätketyn valonsa kautta. Emmekä me tarvinneet auringon tai kuun valoa, koska niiden valo tuli vähäiseksi sen edessä, ja yöt ja päivät me vaelsimme sen valkeudessa, iloiten ja riemuiten ilman ahdistusta tai uupumusta. Ja se valmisti meidän eteemme siunatun asumuksen, jossa saimme levätä ja iloita. Jopa ne meidän elintarvikkeemme olivat meidän silmissämme runsaat, eivätkä vähentyneet, vaan ennemmin päivä päivältä lisääntyivät, kun se tuli valonsa kanssa lepäämään yllemme. Ja se antoi meillekin lepoa matkan tekemisestä, ikään kuin emme olisi olleetkaan matkalla, tiellä, ja se teki vuoret ja kukkulat, ja laaksotkin tasaisiksi meidän edestämme. Jopa vedet me ylitimme jalkaisin, pelkäämättä, sen meidän hyvän oppaamme valon tähden, joka kulki kanssamme suojanamme. Ja kun ylitimme paikkoja, joissa oli käärmeitä, me tallasimme niitä jaloillamme. Ja meidän johtajamme ja oppaamme ilmestyi kirkkaudessaan jokaiselle meistä, kaikissa muodoissa ja kaikenlaisissa olemuksissa. Ja se täytti meidän sydämemme suurella ilolla, ja koko matkamme tuntui lyhyeltä ja nopealta meidän silmissämme, sen meidän voiton merkkimme ja voimallisen valomme tähden, josta ihmisen suu ei edes voi puhua, joka opasti meitä voitokkaalla voimallaan.

Ja kun me saavuimme Jerusalemin seudulle, kukkasten kuukautena, meidän hyvä kanssamatkaajamme johdatti ja vei meidät Jerusalemin sisäpuolelle. Ja sen ylhäiset ja hallitusmiehet hämmentyivät ja ahdistuivat ja kysyivät meiltä, "mistä syystä te olette tänne tulleet? Ehkä omien taikuuksienne salaisuuksien tähden?" - koska he näkivät meidän katselevan ylös taivaalle, ja palvovan merkkiämme ja rukoilevan ohjeistusta, koska he eivät ymmärtäneet meidän salaisuuksiamme, ja pitivät meitä tietäjinä. Ja me sanoimme heille, "me näimme taivaallisen kuninkaan merkin omassa maassamme, niin kuin meidän isämme olivat meitä opettaneet, että Messiaskuningas, ja elämän antaja, ja pelastaja, joka antaa itsensä kuolemalle koko maailman tähden, on syntynyt tänne. Ja me olemme tulleet, koska me näimme kaikkia hänen merkkejään ja hänen kätketyn jumalallisuutensa muodot, ihmisen olemuksessa, ruumiiseen vaatetettuna. Ja me tulimme iloiten, niiden puhtaiden lahjojemme kanssa, jotka meidän isämme olivat laittaneet kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolaan, Voittojen vuorelle. Ja hän käski meitä suuren näyn kautta tulemaan tähän maahan kumartamaan häntä kunnioituksella, sillä hänellä on palvelijoita jokaisessa maassa. Hän tulee heille elämän antajaksi ja pelastajaksi, ja syntien anteeksi antajaksi, ja hänen kauttaan tuon kaiken Herra mielistyy omaan luomakuntaansa ja tekee liiton kansansa kanssa. Ja Herodes, sen maakunnan hallitusmies, kutsui ja lähetti sen kaupungin kunnioitettavimmat vanhimmat ja kysyi heiltä, "missä, kirjoitusten mukaan, se Messiaskuningas, ja pelastaja ja maailman elämän antaja on syntyvä?" Ja he kaikki sanoivat kuin yhdestä suusta, "Beetlehemin kylässä, niin kuin se taivaallinen kuningas on sanonut isällemme Daavidille, sille ikivanhalle profeetalle, joka eli kauan sitten." Ja kun me kuulimme heiltä, mitä he sanoivat, me jälleen riemuitsimme suuresti. Ja meidän iloitessamme me näimme sen meidän johdattajamme ja oppaamme, ja ilo valtasi meitä vielä enemmän. Ja me puhuimme salaisuuksista ja kaikenlaisista ilmestyksistä, ja ylistimme ja menimme iloiten Beetlehemiin, niin kuin ne sokeat kirjanoppineet olivat lukeneet, ne, jotka eivät edes uskoneet siihen, mitä lukivat omista kirjoistaan, eikä Herodeskaan, se sokea hallitusmies ymmärtänyt sitä heidän maassaan syntynyttä rakkauden valkeutta, joka olisi valo kaikelle maailmalle. Ja he vaeltavat maailman pimeydessä heidän päivänsä. Mutta Herodes sanoi meidän petokseksemme näin, "kun olette nähneet sen Messiaan, tulkaa ja kertokaa minulle, että minä myös menen kumartamaan häntä." Ja koska hän ei ollut arvollinen kumartamaan sitä syntynyttä valkeutta, sillä hän vaelsi vääryydessä. Meidän johdattajamme ja valkeutemme sanoi meille, ettei meidän tule palata hänen luokseen, sillä hän ei ollut arvollinen näkemään sitä maailman suurta valkeutta, koska hän oli täysin kuuro ja sokea palvomaan häntä.

Ja me menimme, ja saavuimme iloiten Beetlehemiin, joka oli katsottu arvolliseksi kyläksi, että se pyhä syntyisi, ja se suuri valkeus ilmestyisi tuhoamaan kaiken vääryyden ja tuomaan kuolemalle lopun. Ja me kaikki menimme siihen paikkaan, jossa se meidän oppaamme syntyi, ja me näimme luolan, samankaltaisen kuin se kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luola, joka on meidän maassamme, josta me olimme oppineet niitä hänestä saarnattuja kätkettyjä salaisuuksia, jotka meidän muinaiset isämme olivat sinne laittaneet, ja ne täyttyivät tänä päivänä, kun me saavuimme sinne. Ja me näimme valopatsaan laskeutuvan samoin kuin olimme sen ennenkin nähneet, ja se seisoi sen luolan edessä, ja se valotähti laskeutui ja seisahtui sen pylvään päähän, enkelit oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja kun me sen näimme, me taas riemuitsimme, vaikka pelkäsimmekin. Ja se valopylväs ja tähti, ja enkelit menivät edellämme sisään tuohon luolaan, jossa se salaisuus ja pelastuksen valkeus oli syntynyt. Ja lohduttava ääni opasti meitä, "menkää sisälle", ja me menimme, ja me otimme kruunumme ja laitoimme ne hänen jalkojensa juureen, sillä hänen on se iankaikkinen kuninkuus. Ja me polvistuimme ja kumarsimme hänen edessään maahan, sillä jokainen polvi, joka on taivaissa ja maan päällä, kumartaa ja palvoo häntä. Ja me avasimme meidän kätketyt aarteemme ja ne olivat sinetöityjä, me otimme ne ja lähestyimme sitä pelastuksen aarretta, jonka taivaallinen kuninkuus oli itse sinetöinyt. Ja me toimme aarteemme hänen eteensä, joka on se pelastuksen aarre, että me saisimme ne häneltä hänen kuningaskunnassaan moninkertaisesti, hänen omalla tuomiollaan, pelastuksen tuomioistuimelta.

Ja se lapsi, ja se muinainen valkeus, joka tekee isän, kuninkaan, tahdon täydelliseksi, avasi suunsa ja sanoi meille runsaalla rakkaudella ja ihanalla armolla, "rauha teille, minun kätkettyjen salaisuuksieni lapset, idän miehet, taivaallisen valon, koska teidät on katsottu arvollisiksi näkemään se iankaikkinen valkeus, teidät ja myös teidän isänne. Ja niin kuin te olettekin arvollisia, katso, te olette ottaneet hänet vastaan täydellisessä rakkaudessa, ilman epäilystä. Ja taas te tulette olemaan arvollisia näkemään hänet hänen suuressa valkeudessaan, jonka edessä ei enää tule olemaan mitään salaisuuksia, koska ne kaikki täyttyvät hänen kauttaan. Ja tästä ajasta lähtien, hän yksinään hallitsee kaikkea, ja kaikki on hänelle alamaista. Sillä minä olin se, joka ilmestyin teille teidän omassa maassanne, ja minä puhuin teidän kanssanne salaisuuksien kautta. Ja minusta tuli teille opas ja johdattaja tähän paikkaan, kunnes te tulitte rauhassa minun eteeni. Ja minä olen oleva teidän kanssanne loppuun saakka, enkä minä erottaudu teistä, enkä kenestäkään sellaisesta, joka uskoo minuun täydellisen rakkauden kautta. Ja vielä, te tulette olemaan minun todistajiani idän maassa, yhdessä minun opetuslasteni kanssa, heidän, jotka minä olen valinnut julistamaan minun evankeliumiani. Ja kun minä olen tehnyt isäni tahdon täydelliseksi kaikessa siinä, mitä hän on minulle käskenyt, minä nousen ylös siinä kirkkaudessa, jossa minä olin hänen luonaan. Mutta nytkin, kun puhun teidän kanssanne, minä olen hänen luonaan, enkä ole erottautunut siitä isän kuninkuudesta. Minä annan teille nyt toisen merkin, jota te tulette hämmästymään. Sillä hetkellä, kun te näette auringon pimenevän päivällä, kuin yöllä, ja on oleva suuri maanjäristys maan päällä, ja haudoista kuuluu, kuinka kuolleiden äänet ylistävät, silloin, siihen aikaan, tietäkää, että kaikkien aikojen loppu on tullut, kun minä tulen teidän luoksenne. Ja kohottakaa silmänne taivaisiin, ja nähkää ne avoimina kirkkaudessa, minun edessäni, ja minä kohoan minulle kuuluvan ylistyksen kanssa, ja istun kuninkaan, isän oikealle puolelle, hänen, joka on lähettänyt minut pelastamaan maailman."

Ja kun se pelastaja puhui kaikki näitä meidän kanssamme, koko se luola loisti, ja se oli meidän silmissämme kuin toinen maailma, sillä tässä maailmassa ei ole mitään sen kaltaista valoa. Ja monet serafit puhuivat, ja lukemattomat enkelit lausuivat, "niin ja amen, oi esikoinen, salaisen kohdun avaaja, pyhä lapsi, joka teet täydelliseksi sen taivaallisen kuninkaan tahdon, joka on se täydellinen "kyllä", ja jonka kautta kaikki tuli olemaan, ja amen, sinun valkeutesi ja sinun sanasi kautta ne tehtiin täydelliseksi, ja kaikki näkyvät ja näkymättömät maailmat saatiin valmiiksi. Ja ne kaikki enkelit ja vallat tulevat kumartamaan sinua! Ja sinun on pelastus, jonka sinä annat sinun valituillesi. Ja sinun on se muinainen valkeus, koska sinä olet isän ajatuksen rakas hedelmä. Ja sinä se kuva, ja sen tahto, joka pitää yllä kaikkea, salaisuuksien paljastaja, koska sen sanan kautta, joka on puhuttu, kaikki ajatukset tulevat tunnetuiksi. Ja sinä olet kaikki, ja kaikki on sinussa, eikä mitään ole olemassa sinun tahtomattasi."

Ja kun kaikki nämä ylistykset oli puhuttu, ja me kuulimme ne, me pelkäsimme ja vapisimme, ja me kaaduimme maahan kuin kuolleina. Ja se lapsi, valkeuden jälkeläinen, ojensi oikean kätensä voimallisesti ja asetti sen meidän yllemme. Ja hän lohdutti meitä ja sanoi meille, "minun salaisuuksieni lapset, älkää pelätkö. Sillä kaikki nämä asiat, joita te olette nähneet ja kuulleet ensimmäisestä päivästä tähän päivään saakka, ja joita te ihmettelette, nekin, joita te kuulette, eivät ole suurempia kuin minä, vaan teille ne ovat voimallisia, koska teidät on puettu heikkoon lihaan. Kuitenkin minulle ne ovat vähäisiä. Teidän särkyvyytenne tähden te ette pysty näkemään tai kuulemaan yhtäkään niistä ihmeellisistä asioista, jotka kuuluvat minulle, isän kanssa, joka lähetti minut. Mutta koska teidät on katsottu arvollisiksi näkemään ja kuulemaan nämä tällä kertaa, ja katso, te olette ihmeissänne siitä, kuinka kauniita ne ovat teidän silmissänne, vielä teidät katsotaan minun rakkauteni arvoisiksi, joka on oleva teidän kanssanne iankaikkisesti, että te näette ja kuulette sellaisia suuria asioita, joista ei nyt voi puhua. Eivätkä vartijat tai enkelitkään voi niistä puhua, sillä nämä asiat ovat suuria heillekin. Sen tähden, nouskaa, ja menkää rauhassa omaan, valkeutta vastaan ottavaan maahanne, koska teidät on katsottu arvollisiksi saamaan sen taivaallisen kuninkuuden täydellisen valkeuden, ja tulemaan ja palvomaan sitä lahjojenne kanssa, iloiten. Katso, te olette täyttäneet kaiken sen, jota teidän isänne ovat teille käskeneet, ja teidät on myös katsottu arvollisiksi tuntemaan ja oppimaan niitä ikivanhoja kätkettyjä salaisuuksia, jotka olivat kirjoitetut teitä varten ensimmäisistä sukupolvista alkaen. Katso, nyt te olette nähneet teidän salaisuuksienne täyttymyksen, ja te olette tehneet täydellisesti kaiken, mitä teidän on käsketty liittyen minun rakkauteeni ja minun todistajanani olemiseen. Teidät on myös katsottu arvollisiksi olemaan minun todistajani idässä niiden minun opetuslasteni kanssa, jotka minä olen valinnut ennen kuin maailmaa olikaan. Ja kun minä olen täyttänyt minun isäni tahdon kaikessa, mitä hän on minulle käskenyt, ja kohonnut hänen luokseen kirkkaudessa, minä lähetän teidän luoksenne joitakin minun valittujani, jotka minä olen valinnut teidän maatanne varten. Ja he puhuvat, ja todistavat sitä totuutta teidän kanssanne, että se olisi teille yksimielinen sinetti. Nouskaa siis, ja menkää rauhassa. Minä olen teidän kanssanne kaikissa näyissä ja merkeissä, niin kuin olen alusta ollutkin teidän kanssanne. Sillä samoin kuin olen näkyvänä, ja kaikissa muodoissa täällä, ja katso, te olette ihmeissänne kaikista niistä näyistä ja muodoista, joissa te minut näette, minä olen isän, kuninkaan kanssa, hänen, jonka tahtoa minä olen tehnyt maailman alusta lähtien, enkä minä milloinkaan jätä teitä, enkä isän läsnäoloa, koska minä olen hänen valonsa säde, ja minut on lähetetty valaisemaan teitä. Ja katso, te olette ihmeissänne, niin kuin hauraat ihmiset, kuinka paljon enemmän silloin, kun minä tulen luoksenne minun isäni kunniassa! Niin kuin tekään ette pysty seisomaan minun edessäni, eivät edes ne enkelit ja vallat, jotka ovat teidän yllänne, pysty, kun minä laskeuduin heidän luokseen, ja he näkivät ihmeellisiä näkyjä, ja seisoivat pelossa ja vavistuksessa. Minä ilmestyin heille, niin kuin heille oli sopivaa, ja teille sen mukaan, kuin pystytte näkemään. Sillä isällä, kuninkaalla, ei ole muotoa tai kuvaa tässä maailmassa, muuta kuin minä, sillä minä olen hänestä ja hänen tahdostaan, ja minä olen hänen voimansa ja viisautensa, sillä minä olen isässä ja minun isäni on minussa. Niin kuin Jumalalle on sopivaa tulla nähdyksi ja maailmalle tulla tuntemaan hänet, ja niin kuin viisaat lapset voivat ottaa vastaan ja kuulla rakkaudella - minä olen siitä minun lähettämäni isän kuninkuudesta. Ja nyt minä olen ilmestynyt teille ihmisen muodossa, täyttääkseni kaiken, mitä minusta on kirjoitettu. Teidän muinaisen isänne Adamin tyhmyyden tähden, hänen syystään teille tuli lankeemus tuonelaan, kuolemalla on ollut valta teihin, ja vääryys on hallinnut valheen kautta teidän sukupolvianne, ja armottomuudessaan se on olettanut olevansa teidän herranne, ja että teistä on tullut hänen iankaikkista omaisuuttaan. Minä olen kuitenkin tehnyt teille, teidän isillenne ja sille ikivanhalle suvullenne tunnetuksi teidän vapauttanne, sillä te olette valkeuden sukukunnasta. Eikä teitä luotu turhaan, eikä taivaita, eikä maata, ja kaikki maailma tuli olemaan teidän tähtenne. Ja isä, joka on kuningas, tämän rakkautensa tähden lähetti minut ja vaatetti minut teidät muotoonne, että sen kautta tulisi loppu ja minä tuhoaisin ne kaikki, jotka saattavat teitä murheellisiksi ja vangitsevat teitä. Ja minä esitän teidät isälle, hänen edessään puhtaana ja täydellisenä lahjana, sillä teissä ei ole vääryyttä. Ja minä teen teidät vapaiksi, rakkauden kautta, ja totuuden, puhtaan veden ja pyhän hengen syntymän kautta, ja teistä tulee minulle rakkaita veljiä ja uskollisia, niin kuin pikkulapset, joissa ei ole pahuutta, ei nyt eikä milloinkaan. Sen tähden, iloitkaa ja ylistäkää ja kiittäkää häntä, joka saa teidät kohoamaan taivaallisiin minun kauttani, sillä minä olen se hänen tahtonsa. Ja ilo, lunastus ja se hengen yhteys ja iankaikkinen elämä annetaan teille minun kauttani, sillä kaikki on oleva sopusoinnussa, ilman jakaantumisia. Niin kuin on alusta asti ollut, siellä isän siipien suojassa, hänen voimansa ja viisautensa ja hänen vanhurskas tahtonsa pyhittää ja armahtaa teitä aina ja iankaikkisesti." Ja taas kuului ääni korkeudesta, ja joka suunnalta, ja maan sisältäkin kuului ääni, joka vastasi ja sanoi, "amen! Täydellinen pelastus, ilo, ja rauha kaikkeen maailmaan!"

Kun me olimme saaneet häneltä nuo pelastuksen käskyt, me lähdimme hänen läsnäolostaan suuressa ilossa ja ylistyksessä, sydämemme täynnä suurta toivoa, tullaksemme omaan maahamme. Ja Josef ja Miriam, kunnioitettavat ja siunatut ihmiset, tulivat kanssamme; nuo, jotka oli katsottu arvollisiksi, että heitä kutsuttaisiin hänen vanhemmikseen, ja että he kasvattaisivat sen neitsyen kuuleman äänen ja sen täydellisen armon täydellisen tahdon. Miriamista tuli portti sitä suurta valkeutta varten, joka tuli maailmaan armosta karkottamaan pimeyden. Ja hänestä tuli Jumalalle pelastuksen tie, synnyttäen hänet, joka ilmestyi nyt ihmisruumiin muodossa. Ja hänen nimensä muistetaan, ja häntäkin siunataan aina ja iankaikkisesti. Ja he kohottivat silmänsä ja näkivät sen valkeuden, joka syntyi hänen armonsa kautta heidän huoneessaan, se valkeus, joka on meidän kanssamme ja meidän seuralaisemme. Ja he sanoivat meille, "me emme pidä tästä, että te tulitte luoksemme. Te veitte pois sen valkeuden ja sen kaiken maailman suuren toivon, ja te menette pois ja viette hänet mukananne! Meidät katsottiin suuren armon kautta arvollisiksi kasvattamaan se ruumis, joka ilmestyi meidän huoneeseemme, ja nyt, katso, me näemme hänen menevän pois, teidän kanssanne."

Me sanoimme hänelle, "oi sinä siunattu naisten keskuudessa, siunattu Miriam, joka katsottiin arvolliseksi hedelmöittymään hengestä, puhtaan kuuliaisuutesi kautta, ja synnyttämään se iankaikkisen sanan pelastuksen lapsi, sinuun luotettiin ja sinut katsottiin arvolliseksi olemaan hänen äitinsä. Ja nyt, katso, sinun ihana lapsesi on sinun sisälläsi, ja katso, hän odottaa sinua tuolla huoneessa, eikä hän ole meistäkään erottautunut, sillä tuo sinun lapsesi on se suuri pelastuksen lahja, joka on annettu kaikelle maailmalle. Ja se salaisuus, joka oli alusta asti kätkettynä kaiken isässä, on paljastettu meille sinun lapsessasi. Ja se pelastuksen aarre on ilmestynyt, jota oli varjeltu kaikilta sukupolvilta. Tämä suuri lahja ja pelastuksen valkeus ei ole ainoastaan sinun, vaan kaikkien taivaallisten ja alempien maailmojen. Ja kohota silmäsi, ja näe, että hän on kaikessa luomakunnassa ja hän valaisee sitä kaikkea, ja luomakunta on täynnä hänen salaisuuksiaan. Ja nyt hän on ilmestynyt maailmaan ruumiissa, ja hänen muotoaan nähdään jokaisessa maassa, koska hänen kuninkuutensa on lähettänyt hänet jokaisen ihmisen pelastukseksi ja lunastukseksi.

Ja Josef ja Miriam kääntyivät takaisin, riemuiten kaikista näistä, joita he olivat kuulleet tästä pyhästä lapsesta, ja he menivät omaan huoneeseensa. Ja Miriam meni ja löysi lapsen nauramasta ja hän ylisti kaikkia niitä ihmeellisiä ja suuria salaisuuksia, joita oli julistettu kaikessa maailmassa ikiajoista saakka, ja katso, ne kaikki täyttyivät hänen olemuksessaan tänä päivänä. Hän ylisti ja kiitti isää, joka oli hänet lähettänyt maailmoidensa lunastukseksi. Ja Miriam ja Josef palvoivat häntä ja Miriam sanoi, "minä iloitsen siitä, että minä olen saanut nähdä sen pelastuksen aarteen, ja minun valkeuteni, ja sen pyhän lapsen, joka on se minun korvieni kuuliaisuus. Ja minun kohtuni avaaja, pyhästä armosta, oi minun Herrani, vaikka olen neitsyt. Minä iloitsen suuresti siitä, että olen saanut sen suuren aarteen omaan huoneeseeni, jossa synnytin, ja sen minun suuren valkeuteni, joka on aina ja iankaikkisesti. Minä jo ajattelin, rakkaani, että ne itämaiset vievät sinut mukanaan, sillä sinä rakastat heitä paljon, vaihdossa niistä omista lahjoistasi, joita he sinulle toivat, sillä minä näin sen sinun pyhän muotosi kulkevan heidän kanssaan."

Ja tuli vastaus suloisella ja nöyrällä äänellä, ja Miriamille sanottiin, "rauha sinulle, äitini ja kasvattajani, koska sinut on katsottu arvolliseksi olemaan siunattu nainen; sinut on katsottu arvolliseksi sen äänen pelastuksen hedelmälle. Koska sinä otit vastaan ja hedelmöityit rakkaus ajatuksissasi, ja uskossa epäilemättä, sinä olet saava palkan palveluksestasi, ja kaikki sukupolvet ovat siunaava ja muistava sinua, ja siinä tulevassa maailmassa sinä olet saava hyvän palkinnon. Ja sinun tähtesi Eevalla ja hänen jälkeläisillään on oleva toivo ja pelastus, sillä sinun ansiostasi hän saa kulkea sen keihään ohi, joka vartioi sitä elämän puuta. Ja sinun ruumiisi kautta tasapaino ja rauha ovat tulleet kaikelle maailmalle, iankaikkisesti, amen! Sillä minä, joka ilmestyin sinun huoneeseesi, olen tullut täyttämään isän tahtoa, hänen, joka lähetti minut, ja jokainen, joka kuulee ja uskoo minuun, saa elää. Sillä katso, sinä olet täyttänyt oman palvelutehtäväsi virheettömästi; sen tähden sinä olet saava hyvän palkan. Sen tähden minä käännyn kaikkien minun veljieni puoleen, jotka ovat kaikessa maailmassa, että minä täydellisesti täyttäisin kaiken, mitä isä on minulle käskenyt minuun uskovistani, että he tuottaisivat iankaikkisen pelastuksen hedelmiä. Ja minä myös annan heille kaikki minun isäni lupaukset, jotka minun kauttani täyttyvät, ja ovat minun kauttani annetut, ja jokainen, joka uskoo minuun, on ne saavuttava."

Ja kun me palasimme alkuun, taas se valkeuden merkki ilmestyi meille, meidän eteemme, ja me riemuitsimme ja ylistimme suuresti, ja me polvistuimme ja kumarruimme maahan sen eteen. Ja me ylistimme sitä näkyä ja vastasimme kuin yhdellä äänellä ja sanoimme sille, "me kumarramme ja kiitämme sinun hyvyyttäsi ja sinun valkeuttasi, joka seuraa kulkuettamme kaikkialle." Ja hän vastasi ja sanoi meille, "minä olen kaikkialla, eikä sellaista maata ole, missä minä en olisi. Minä olen myös siellä, missä te lähditte pois minun luotani, sillä minä olen aurinkoa suurempi, eikä maailmassa ole paikkaa ilman sitä, vaikka se onkin yksi kokonaisuus, kuitenkin, jos se lähtee pois maailmasta, kaikki sen asukkaat istuvat pimeydessä. Kuinka paljon enemmän minä, joka olen auringon Herra, ja minun valkeuteni ja minun sanani on paljon runsaampi kuin auringon!" Ja me vastasimme ja sanoimme, "meidän valkeutemme j meidän pelastajamme, me tiedämme tämän kaiken, ja että se on totta meille. Ja me uskomme, että kaikki nämä ihmeet, joita me olemme nähneet yhdessä sinun kaikkien uskoviesi kanssa, ne ovat sinun kuninkuudellesi vähäisiä. Mutta meille ne ovat voimallisia, eikä niistä voi suulla puhua tai mitään niistä käsittääkään." Ja kun ruokailun aika tuli, me toimme osan elintarvikkeistamme itseämme virvoittaaksemme, ja me näimme, että elintarvikkeemme olivat lisääntyneet yli sen määrän, joka tuli meidän omasta maastamme meidän tullessamme. Ja silloin me olimme kaikki taas vielä enemmän peloissamme, ja ylistimme sitä kuningasta, joka kulki kanssamme, eikä vetäytynyt pois heikkoutemme tähden. Ja kun me söimme ateriamme yön kuluessa, jokainen meistä puhui ilolla ja ylistyksellä. Niin kuin lähde, josta virtaa paljon vettä, niin ne näyt ja ihmeet eivät muistuttaneet toisiaan. Ja me puhuimme sille ylistetylle oppaallemme, ja meidän johdattajallemme, ja meidän kulkueemme valkeudelle, ja niille monille muodoille ja hänen kauniille olemuksilleen, ja sille täydelliselle kaltaisuudelle, jotka olivat meidän kanssamme.

Ja me matkustimme kaikkien hänen ihmeellisten merkkiensä kanssa, kunnes tulimme oman maamme rajaseudulle, ja kaikki meidän perheemme, lapsemme ja suuri joukko oman maamme kansaa tuli meitä vastaan. Ja kun he kuulivat, että me olimme tulleet, he tulivat suurella ilolla ja ottivat meidät vastaan riemuiten ja ylistäen. Ja he ihmettelivät ulkoista olemustamme ja koko meidän kulkueemme vointia. Ja kun me menimme heidän luokseen, he kokoontuivat meidän eteemme. Ja me aloimme puhua ja kertoa heille niistä ihmeellisistä näyistä, jotka olivat seuranneet meitä, ja meidän menostamme Jerusalemiin, ja kaikesta, mitä meidän kanssamme oli puhuttu, ja matkastamme Beetlehemiin, ja niistä ihmeellisistä näyistä ja ilmestyksistä, isältä, taivaalliselta kuninkaalta, jotka näkyivät meille siinä luolassa. Me kerroimme siitä suuresta valkeudesta ja nöyrän ihmisolennon ruumiillisen muodon ihmeellisistä olemuksista, ja hänen tähtensä valosta, joka kulki edellämme kirkkaana oppaana. Ja kun me menimme sinne ja näimme edessämme sen sanoin kuvaamattoman kirkkauden, ja me kaaduimme maahan ja kumarsimme sen suuren valkeuden taivaallista lasta, vieressä seisoi kaksi enkeliä ja pilvenpatsas, samankaltaisia kuin ne kaikki näyt, joita me olimme aikaisemmin nähneet Voittojen vuorella, kätkettyjen salaisuuksien aarteiden luolassa, joka on meidän omassa maassamme. Siinä luolassa kaikki totuus tuli täytetyksi, jopa ne kaikki olemukset ja kirkkaudet, ja se taivaallinen lapsi, joka ilmestyi meille sinne Beetlehemin luolaan. Ja hän puhui meille ja opetti meitä, "katso, kaikki salaisuudet ja vertaukset, ja kaikki muodot ja ilmestykset ovat täyttyneet, ja kaikki, mitä minusta on puhuttu profeettojen kautta ja kaikessa maailmassa ensimmäisestä päivästä tähän päivään saakka. Tästä lähtien, tapahtukoon minun lähettäjäni tahto minussa, liittyen kaikkeen siihen, mitä hän on lähettänyt minut täyttämään." Ja me annoimme hänelle ne lahjat, jotka me otimme aarteiden luolasta, ne, jotka meidän isämme olivat sinne laittaneet. Ja me kumarsimme häntä, ylistyksen Herraa, ja hän avasi ihmeellisen ja kunniallisen suunsa ja puhui kanssamme sen mukaan, kuin pystyimme ja kykenimme kuulemaan, ja tällä tavalla hän istutti meihin pelastuksen sanan. Ja hän puhui ja paljasti meille pelastuksen paikan, ja siitä isän, kuninkaan, taivaallisesta kuningaskunnasta, kaiken Herran, joka lähetti hänet parantamaan maailmaa, hoitamaan heidän sairautensa, koska he eivät pystyneet paranemaan muinaisten profeettojen kautta, vaan ainoastaan sen täydellisen armon pojan tahdon kautta. Ja hän lähetti meidät tulemaan omaan maahamme rauhassa, ja kun me tulimme riemuiten ja iloiten koko matkan, me taas näimme meidän oppaamme ja meidän valkeutemme kaikissa muodoissa, joissa olimme nähneet aikaisemminkin. ja me vapisimme ja olimme suuresti peloissamme, kumartaen ja ylistäen hänen kuninkuuttaan, joka kulki meidän kulkueemme kanssa. Lisäksi meidän elintarvikkeemme täyttivät meidän astioitamme, virraten hänen siunauksistaan, ja meillä olikin enemmän elintarvikkeita tullessamme, kuin lähtiessämme. Ja katso, siinä ne ovat täysinä teidän silmienne edessä, meidän ylitse pursuavat astiamme, hänen siunaustensa siitä voimasta, joka lepäsi meidän yllämme, niin että tämä näkyisi todeksi teille ja että te uskoisitte kaiken, ne näyt ja näkemämme ihmeet, että myös teidät katsottaisiin arvollisiksi uskomaan ja olemaan hänelle valittuja. Ja hänen suuri voimansa ja hänen ilmestyksensä todellakin pysyvät kanssanne, koska myös hän on täällä, niin kuin hän meille sanoi, ja me uskomme, ettei se hänen valkeutensa poistu kulkueestamme. Hän on todellakin kaikessa maailmassa, sillä hän on se kaikkivaltias ja kaiken valaiseva valkeus, täydellisen rakkautensa kautta. Jokainen, joka tahtoo, ottakoon epäilemättä vastaan, kokonaisella sydämellä ja todellisella uskollisuudella, ja syököön näistä mukanamme tulleista elintarvikkeista. Ja olkoon katsottu arvolliseksi ja myös te, liittykää niihin hänen siunauksiinsa, jotka kulkevat kanssamme ja ovat kanssamme aina ja iankaikkisesti.

Ja jotkut niistä ihmisistä iloitsivat rakkaudessa, ottivat syötävää ja söivät. Ja he alkoivat riemuita ja hypellä ilosta, ylistää ja kertoa toisilleen kaikkea, mitä heille ilmestyi. Yksi heistä sanoi, "sillä hetkellä, kuin söin noista elintarvikkeista, minä näin suuren valkeuden, jonka kaltaista ei maailmassa ole." Ja yksi sanoi, "minä näin Jumalan katselevan maailmaa hänen tahtonsa mukaan". Ja yksi sanoi, "minä näin valkeuden tähden, jonka valossa aurinko pimeni." Ja yksi sanoi, "minä näin ihmisen, jonka olemus ei ollut katseltava, ja hän pelastaa j puhdistaa maailman oman verensä kautta, ja nöyrän olemuksensa kautta". Ja yksi sanoi, "minä näin jotain, kuin lammas, riippumassa elämän puussa, ja hänen kauttaan, ja hänen verensä kautta on tapahtuva lunastus kaikille maailman luoduille." Ja yksi sanoi, "minä näin valopatsaan laskeutuvan maan sydämeen, ja kuolleet nousivat sitä vastaan ja kumarsivat ja ylistivät sitä suurella ilolla." Ja ne, jotka söivät niistä elintarvikkeista, puhuivat toisilleen monia muitakin asioita näiden lisäksi, ja heidän ajatuksensa kirkastuivat päivä päivältä. Ja koko siinä idän maassa oli suuri ilo, ja ylhäiset ja köyhät, ja naiset ja lapset koko maasta olivat kokoontuneina yhteen meidän Herramme rakkauden kautta noiden ylhäisten eteen, joita kutsuttiin tietäjiksi. Ja he tulivat ja kuulivat heiltä uutta ja ihmeellistä opetusta, ja salaisuuksia ja ilmestyksiä, ja kaikkea, mitä heidän kanssaan oli puhuttu siitä ensimmäisestä päivästä lähtien, kun he lähtivät maastaan siihen saakka, kun he palasivat iloiten. Ja taas, joka päivä ne ilmestykset ja näyt ja kaikenlaiset voimalliset teot lisääntyivät heidän keskuudessaan. Ja uskollisuus lisääntyi meidän Herramme Jeesuksen, Messiaan todistuksen rakkauden kanssa, niiden voimallisten tekojen kautta, joita hän teki heidän kauttaan; hän, se valkeuden lapsi, joka ilmestyi heille, kunnes hän olisi täyttävä lähettäjänsä tahdon kaikessa, ja otettaisiin ylös kunniassa, taivaallisiin korkeuksiin, hänen alkuperäiseen asuinsijaansa. Ja se pelastuksen usko lisääntyi siinä idän maassa niiden keskuudessa, jotka kuulivat.