Marian syntymäevankeliumi

Luku 1.

Siunattu ja kunnioitettu neitsyt Maria, nousi kuninkaallisista, Daavidin perheestä, syntyi Nasaretin kaupungissa, tuotiin Jerusalemiin Herran temppeliin. Hänen isänsä oli nimeltään Joakim, ja hänen äitinsä Anna. Hänen isänsä suku oli Galileasta ja Nasaretin kaupungista, mutta hänen äitinsä suku oli Beetlehemistä. Heidän elämänsä oli vilpitöntä ja oikeaa Herran edessä, ja nuhteetonta ja uskonnollista ihmisten edessä. He jakoivat kaiken olemuksensa kolmeen osaan. Yhden osan he kuluttivat temppelissä ja temppelin palveluksessa, toisen he omistivat muukalaisille ja köyhille, kolmannen he jättivät itselleen ja perheensä tarpeille. Kuitenkin, Jumalaa rakastaen ja ihmisille ystävällisinä, noin 20 vuotta he elivät omassa talossaan, yksinkertaisesti eläen, ilman ainuttakaan lasta. Siksi he rukoilivat, että Herra antaisi heille jälkeläisen ja he opastaisivat hänet Herran palvelukseen; tämän tähden heillä oli myös tapana vierailla Herran temppelissä kaikissa juhlissa vuoden aikana.

Luku 2.

Ja tapahtui, että temppelin vihkimisen vuosijuhla lähestyi; siksi myös Joakim meni Jerusalemiin muutamien oman heimonsa miesten kanssa. Siihen aikaan Issakar oli ylimmäinen pappi. Ja kun hän näki Joakimin uhriensa kanssa seuralaistensa joukossa, hän halveksi häntä ja hylkäsi hänen lahjansa, kysyen miksi hän, jolla ei ollut jälkeläistä, uskaltaa seisoa niiden joukossa, joilla oli; sanoen ettei Jumala hyväksy hänen lahjojaan missään tapauksessa, koska Hän on katsonut, että olet arvoton saamaan jälkeläisiä; kirjoitettu on, Kirottu on jokainen, joka ei ole synnyttänyt miestä tai naista Israelissa. Siksi hän sanoi, että hänen pitäisi ensin vapautua tästä kirouksesta saamalla lapsia; ja vasta sitten hänen pitäisi tulla Herran eteen uhriensa kanssa. Ja Joakim, peitettynä häpeällä tästä saarnasta, heittäytyi kasvoilleen ja vetäytyi paimenten luokse, jotka olivat laitumillaan laumojensa kanssa; eikä palannut kotiin, mahdollisesti hän kuulisi saman saarnan hänen heimolaisiltaan, jotka olivat siellä silloin, ja kuulivat tämän papilta.

Luku 3.

Nyt, kun hän oli ollut siellä jonkun aikaa, eräänä päivänä hänen ollessaan yksin, Herran enkeli seisoi hänen vierellään suuressa valossa. Ja kun hän järkyttyi hänen ilmestymisestään, enkeli joka oli ilmestynyt hänelle rauhoitti hänen pelkonsa sanoen, Älä pelkää, Joakim, äläkä järkyty ilmestymisestäni, sillä minä olen Herran enkeli, Hän lähetti minut kertomaan sinulle että rukouksesi on kuultu, ja että sinun arvostettavat tekosi ovat nousseet Hänen eteensä. Hän on nähnyt häpeäsi, ja kuullut hedelmättömyyden saarnan, joka on epäoikeudenmukaisesti sinua vastaan tuotu. Sillä Jumala on synnin kostaja, ei luonnon: ja siksi, kun Hän sulkee kohdun joltain, Hän tekee sen että Hän voi ihmeellisesti avata sen uudestaan; niin että se, joka syntyy ei ole himosta, vaan Jumalan lahja. Sillä eikö ollut niin, että kansanne ensimmäisen äidin – Saaran – tapauksessa hän tuli raskaaksi 80-vuotiaana? Ja kuitenkin, äärimmäisen vanhalla iällä hän synnytti Iisakin, jolle uusittiin kaikkien kansojen siunaus. Myös Raakel, Herran suosikki, ja siten pyhän Jaakobin rakastettu, oli kauan hedelmätön, ja hän synnytti Joosefin, joka ei ollut ainoastaan Egyptin herra, vaan johdatti monia kansoja jotka olivat kuolemaisillaan nälkään. Kuka tuomareista oli vahvempi kuin Simson tai pyhempi kuin Samuel? Ja molempien heidän äitinsä olivat hedelmättömiä. Jos siis sanojeni tarkoitus ei merkitse sinulle mitään, usko että myöhäisen iän synnytykset liittyvät usein johonkin ihmeelliseen. Vaimosi Anna synnyttää sinulle tyttären, ja sinun tulee kutsua häntä nimellä Maria: hän tulee olemaan, kuten olet rukoillut, pyhitetty Herralle lapsuudestaan, ja hän tulee täytetyksi Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta saakka. Hän ei saa syödä eikä juoda mitään mikä ei ole puhdasta, eikä hän saa kuluttaa elämäänsä ihmisten keskuudessa vaan Herran temppelissä, ettei kukaan voisi sanoa hänestä mitään pahaa. Sitten kun hän on kasvanut, aivan kuten hän ihmeellisesti syntyi hedelmättömästä naisesta, vertaamattomalla tavalla hän, neitsyt, synnyttää Korkeimman Pojan, jota tullaan kutsumaan nimellä Jeesus, ja joka, kuten hänen nimensä merkitsee, tulee olemaan kaikkien kansojen Pelastaja. Ja tämä on merkkinä sinulle näistä asioista: Kun tulet kultaiselle portille Jerusalemissa, tapaat siellä vaimosi Annan, ahdistuneena paluusi viivästymisestä, ja hän iloitsee näkemisestäsi. Näin puhuttuaan enkeli erosi hänestä.

Luku 4.

Sitten hän ilmestyi hänen vaimolleen Annalle sanoen: Älä pelkää, Anna, äläkä luule että näet aaveen. Sillä olen se enkeli, joka on kuljettanut rukouksesi ja almusi Jumalan eteen; ja nyt minut on lähetetty luoksesi saattamaan tiedoksesi, että tulet synnyttämään tyttären, jota kutsutaan nimellä Maria, ja joka tulee olemaan siunattu yli kaikkien naisten. Hän, täynnä Herran suosiota syntymästään, tulee pysymään isänsä talossa kolme vuotta ennen kuin hänet vieroitetaan. Sitten hänet johdatetaan Herran palvelukseen, eikä hän lähde temppelistä ennen kuin hän on saavuttanut kypsän iän. Siellä, palvellen Jumalaa päivät ja yöt paastoissa ja rukouksissa, hän säästyy kaikelta mikä ei ole puhdasta, hän ei tule tietämään miehestä, vaan yksin, ilman esimerkkiä, tahrattomana ja turmeltumattomana, ilman yhdyntää miehen kanssa, hän, neitsyt, tulee synnyttämään pojan; hän, Hänen neitsyensä tulee synnyttämään Herran –kunniassa, nimessä ja työssä, maailman Pelastajan. Siksi nouse, ja mene ylös Jerusalemiin, ja kun tulet portille, jota kutsutaan kultaiseksi koska se on päällystetty kullalla, siellä, merkiksi, tapaat aviomiehesi, jonka turvallisuudesta olet ollut huolissasi. Ja kun tämä on niin tapahtunut, tiedä, että se minkä ilmoitin, epäilemättä täyttyy.

Luku 5.

Siksi, kuten enkeli oli käskenyt, molemmat lähtivät paikoiltaan, menivät Jerusalemiin, ja kun he tulivat enkelin profetian osoittamaan paikkaan, he tapasivat siellä toisensa. Sitten, iloiten toistensa näkemisestä, ja luvatun jälkeläisen varmuudesta, he kiittivät Herraa joka korottaa monet. Ja niin, palvottuaan Herraa, he palasivat kotiinsa, ja odottivat varmuudella ja ilolla taivaallista lupausta. Ja Anna tuli raskaaksi, ja synnytti tyttären. Ja kuten enkeli oli käskenyt, he antoivat hänelle nimen Maria.

Luku 6.

Ja kun kolme vuotta oli kulunut, ja hänen vieroittamisensa aika oli täyttynyt, he toivat neitsyen Herran temppeliin uhrien kanssa. Temppelin ympärillä oli, kuten 15 psalmia, 15 porrasta ylöspäin; sillä temppeli oli rakennettu vuorelle, ja alttari joka oli ulkona, olisi ollut muuten tavoittamattomissa. Yhdelle näistä hänen vanhempansa asettivat pienen tytön, siunatun neitsyt Marian. Ja kun he olivat riisumassa matkavaatetustaan, ja pukemassa ylleen, kuten oli tapana, vaatteita jotka olivat siistimpiä ja puhtaampia, Herran neitsyt kiipesi ylös kaikki portaat, yksi toisensa jälkeen, ilman kenenkään apua hänen kuljettamisessaan tai nostamisessaan, sillä tavalla, että näytti kuin hän olisi jo saavuttanut täyden iän. Näin Herra näytti neitsyensä lapsuudessa suuren asian, ja tämän ihmeen avulla hän ilmoitti, kuinka suuri Maria tulisi olemaan. Sitten kun he olivat uhranneet sen, mitä laissa on säädetty, ja heidän rukouksensa oli tullut täydelliseksi, he jättivät neitsyen temppeliin kasvamaan muiden neitsyiden kanssa, ja itse he palasivat kotiinsa.

Luku 7.

Mutta Herran neitsyt kehittyi iässä ja taidoissa, ja vaikka, kuten psalmissa kerrotaan, hänen vanhempansa olivat jättäneet hänet, Herra korotti hänet. Joka päivä hänen luonaan vieraili enkeleitä ja joka päivä hän nautti taivaallisesta näystä, joka piti kaiken pahuuden poissa hänestä, ja kasvatti häntä hyvyyteen. Ja niin hän saavutti 14. vuotensa eivätkä ainoastaan syntiset olleet kyvyttömiä moittimaan häntä mistään, vaan myös kaikki hyvät, jotka tiesivät hänen elämänsä ja elintapansa, pitivät häntä ihailun arvoisena. Sitten ylipappi ilmoitti julkisesti, että neitsyet jotka olvat julkisesti asettuneet temppeliin ja saavuttaneet tämän iän, heidän tulee palata kotiin ja mennä naimisiin kuten oli kansan tapana. Toiset tottelivat tätä käskyä kirjaimellisesti, mutta Maria yksin vastasi ettei hän voisi tehdä tätä, sanoen että hänen vanhempansa olivat omistaneet hänet Herran palvelukseen ja hän on itse tehnyt neitsyyslupauksen Herralle, jota hän ei rikkoisi koskaan yhdynnällä miehen kanssa. Ja ylipappi oli hyvin hämmentynyt, sillä hän ymmärsi ettei lupausta saa rikkoa, kuten kirjoitus, joka sanoo ’Älä jätä tekemättä sitä, minkä olet luvannut’. Ja hän antoi määräyksen juhlissa, jotka olivat alkamassa, että kaikkien Jerusalemin tärkeiden ihmisten tulisi olla paikalla että he voisivat neuvoa, mitä tällaisessa tilanteessa tulisi tehdä. Ja kun kokous alkoi, he päättivät yksimielisesti, että Herra saisi opastaa heitä tässä asiassa. Ja kun he kaikki kumartuivat rukoukseen, ylipappi meni kysymään Jumalalta neuvoa tavalliseen tapaansa. Eikä heidän tarvinnut odottaa kauaa: kaikkien kuullen ääni armoistuimen suunnalta ilmoitti, että kuten Jesajan profetiassa sanotaan, miehen tulee etsiä neitsyelle kihlattu. Selvästi Jesaja sanoo: Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. {Lainasin tämän kuten se on kirjoitettu 1933 käännöksessä, tarkemmin käännettynä sanamuodot olisivat poikenneet jonkin verran…} Tämän profetian mukaan hän julisti että kaikki Daavidin jälkeläiset, jotka olivat naimattomia, heidän tulee tuoda virpiä alttarille, ja se, jonka oksa tuottaa kukan, ja jonka ylle Herran Henki laskeutuu kyyhkysen muodossa, hän olkoon neitsyelle kihlattu.

Luku 8.

Jäljelle jääneiden joukossa oli Joosef, Daavidin jälkeläinen, mies suuressa iässä: ja kun kaikki toivat virpensä sinne kuten oli määrätty, hän yksin piteli omaansa. Sitten kun mitään taivaallista ääntä ei ilmestynyt, ylipappi ajatteli, että on välttämätöntä kysyä Jumalalta toisen kerran; ja Hän vastasi, että noista, jotka oli valittu, vain se, jolle neitsyt tulee kihlata, ei ole tuonut {alttarille} virpeään. Siten Joosef valittiin. Sillä kun hän toi virpensä, kyyhkynen laskeutui taivaalta; ja asettui sen ylle, ja kaikille tuli selväksi, että hän on se mies, jolle neitsyt tulisi kihlata.Sitten kun tavan mukaiset kihlausseremoniat oli käyty läpi, hän palasi Beetlehemiin laittakseen talonsa kuntoon, ja valmistellakseen naimisiinmenoon liittyviä asioita. Mutta Maria, Herran neitsyt, seitsemän ikäisensä neitsyen kanssa, jotka oli luovutettu samaan aikaan, ja jotka pappi oli hänelle antanut, palasi vanhempiensa taloon Galileaan.

Luku 9.

Ja niinä päivinä, hänen {Maria} tullessaan ensimmäistä kertaa Galileaan, Jumala lähetti hänen luokseen enkeli Gabrielin, ilmoittamaan hänelle Herran hedelmöittymisen, ja selittämään hänelle hedelmöittymisen tavan ja säännön. Hän täytti kammion, jossa Maria oli, suurella valolla, ja kunnioittavimmin tervehti häntä, hän sanoi: Tervehdys, Maria! Oi neitsyt Herran korkeassa suosiossa, neitsyt täynnä kunniaa, Herra on kanssasi, siunattu olet sinä yli kaikkien naisten, siunattu yli kaikkien miesten. Ja neitsyt, joka oli hyvin tottunut enkelten kavoihin, eikä säikähtänyt taivaallista valoa, eikä kauhistunut enkelin näkemisestä, vaan ainoastaan hämmentyi hänen sanoistaan; ja hän alkoi miettiä miksi häntä tervehdittiin näin epätavallisella tavalla, ja mitä se voisi tarkoittaa, ja minkälainen loppu sillä voisi olla. Ja enkeli otti hänen ajatuksensa ja sanoi: Älä pelkää, Maria, sillä jos jotain on vastoin siveyttäsi, kaikki on kätketty tähän tervehdykseen. Sillä valitsemalla puhtauden olet saanut Herran suosion; ja siksi sinä, neitsyt, tulet hedelmöïttymään ilman syntiä, ja tulet synnyttämään pojan. Hän tulee olemaan suuri, koska Hän tulee hallitsemaan merestä mereen ja joesta maailman loppuihin saakka; ja Häntä tullaan kutsumaan Korkeimman Pojaksi, hän joka on syntynyt maassa nöyryytyksessä, hallitsee taivaassa korotettuna; ja Herra Jumala antaa Hänelle isänsä Daavidin valtaistuimen, ja Hän hallitsee Jaakobin huonetta ikuisesti, eikä Hänen valtakunnallaan ole loppua; sillä niin paljon kuin Hän on kuningasten Kuningas ja herrain Herra, Hänen valtaistuimensa on iankaikkisesta iankaikkiseen. Neitsyt ei epäillyt näitä enkelin sanoja; mutta toivoessaan tietävänsä sen tavan, hän vastasi: Kuinka tämä tulee tapahtumaan? Sillä, kuten olen luvannut, en tiedä miehestä, kuinka voisin synnyttää ilman miehen siementä? Tähän enkeli vastasi: Älä luule, Maria, että hedelmöittyisit ihmisten tavalla; sillä Pyhä Henki tulee yllesi, ja Korkeimman voima varjostaa sinut, ilman mitään intohimon kuumuutta, ja siksi se, joka sinusta syntyy, tulee yksin olemaan pyhä, koska se yksin on hedelmöittynyt ja syntynyt ilman syntiä, häntä tullaan kutsumaan Jumalan Pojaksi. Sitten Maria ojensi kätensä ja nosti silmänsä taivaaseen ja sanoi: Katso Herran neitsyttä, sillä en ole naisen arvoinen, tulkoon se minulle sanasi mukaan.

Luku 10.

Joosef tuli Juudeasta Galileaan aikomuksenaan naida neitsyt, joka oli kihlattu hänelle; sillä oli jo valmiiksi kulunut kolme kuukautta, ja neljäs kuukausi oli alkamassa siitä, kun heidät oli kihlattu. Siihen aikaan hänen muotonsa todisti, että hän oli raskaana, eikä hän voinut peittää tätä Joosefilta. Heidän kihlauksensa aikana Joosef tutustui häneen ja puhui hänelle ystävällisemmin ja huomasi, että hänelle on tulossa lapsi. Silloin hän alkoi epäillä suuresti ja hämmentyi, sillä hän ei tiennyt mitä olisi parasta tehdä. Sillä, kun hän oli oikeamielinen mies, hän ei halunnut hylätä häntä, eikä halunnut vahingoittaa heidän suhdettaan epäilyksillä haureudesta. Hän suunnitteli yksityisesti purkavansa kihlauksen ja lähettävänsä hänet salaa pois. Ja kun hän ajatteli näitä asioita, katso, Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa sanoen: Joosef, sinä Daavidin poika, älä pelkää; älä epäile neitsyttä mistään haureudesta, äläkä ajattele hänestä mitään pahaa, äläkä pelkää ottaa häntä vaimoksesi: sillä se mitä hän kantaa, ja mikä nyt kiusaa sieluasi, ei ole ihmisen työtä, vaan Pyhän Hengen. Sillä hän yksin kaikista neitsyistä tulee synnyttämään Jumalan Pojan, ja sinä tulet antamaan hänelle nimen Jeesus, joka tarkoittaa Pelastajaa; sillä Hän tulee pelastamaan kansansa heidän synneistään. Siksi Joosef, kuten enkeli oli käskenyt, otti neitsyen vaimokseen; kuitenkaan hän ei tehnyt muuta kuin piti hänestä huolta ja piti hänet siveydessä. Ja nyt hänen hedelmöittymisensä yhdeksäs kuukausi oli käsillä, kun Joosef otti vaimonsa ja tavarat joita he tarvitsivat, ja he menivät Beetlehemiin, kaupunkiin josta hän oli kotoisin. Ja tapahtui, että kun he olivat siellä, että ne päivät tulivat täyteen, jolloin hänen tulisi synnyttää, ja hän synnytti esikoispoikansa, kuten pyhät evankelistat ovat osoittaneet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, joka elää ja hallitsee Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja iankaikkisesti.

Etusivulle