Malachi, targum

Kirkkoraamattu 1933 pohjatekstillä, targumin erot laitettu kursiivilla. 3:5, 3:7, 3:14 ”sana” on memra, joka tarkoittaa Messiasta, eikä sanaa juurikaan käytetä targumin ulkopuolella. 3:12 ”kirkkauden läsnäolo” on shekina. Aramean teksti luettiin tällaisena Jeesuksen ajan synagogassa ääneen sen jälkeen, kun hebrean kielinen teksti oli luettu ensin, niin että kansa ymmärsi. Tyypillinen targum Jonathan (bar Uzziel), ilmeisesti Jonathan ei tekstiä varsinaisesti kääntänyt, vaan kirjoitti puhtaaksi olemassa olleen suullisen opetuksen. Ainoastaan Laulujen Laulu, Saarnaaja ja Valitusvirret, ehkä jotkut Esterin targumitkin, menevät täysin eri tavalla, kuin tavallinen raamatun teksti. Talmud kertoo Daniel 10:7 niiden kolmen miehen olleen hänen ”opetuslapsensa” Haggai, Sakarja ja Malakia, ja jos targumin mukaan Malakia on siis Esra, kaikki kolme olivat temppeliä rakentamassa. Talmud sanoo myös jakeesta 3:16, ”Tarvitaan kaksi tai kolme puhumaan keskenään, ja missä kaksi tai kolme on Jumalan sanan äärellä, sinne kirkkauden läsnäolo tulee heidän keskelleen”. 7-8.5.2014.

 

1. Ennustus, Herran sana Israelia varten, Malakian kautta, joka on kirjanoppinut Ezra.

2. Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin,

3. mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja tein hänen perintöosansa erämaan aavikoksi.

4. Jos edomilaiset sanovat: "Me olimme köyhtyneet, nyt olemme tulleet rikkaiksi, ja me rakennamme rauniot jälleen", niin Herra Sebaot sanoo näin: He rakentakoot, mutta minä revin maahan; ja heidän nimensä olkoon: "jumalattoman kansan maa" ja "kansa, jonka ylle Herra on tuonut iankaikkisen kirouksen".

5. Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte: "Herran kunnia on suuri, laajentunut Israelin rajojen ulkopuolellakin".

6. Katso, sanottu on, poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa. Mutta jos minä olen kuin isä, missä on minun kunnioitukseni? Ja jos minä olen kuin Herra, missä on minun pelkoni? sanoo Herra Sebaot teille, te papit, jotka halveksitte minun nimeäni. Mutta jos te sanotte: "Miten me olemme halveksineet sinun nimesi?"

7. Siten, että tuotte minun alttarilleni kauhistusta uhrina. Ja jos te sanotte: "Miten se on kauhistus?" Siten, että sanotte: "Herran pöytä on halpana pidettävä."

8. Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole paha! Ja kun tuotte ontuvan ja sairaan, niin se muka ei ole paha! Vie se maaherrallesi, joka sinua vallitsee: mielistyykö hän sinuun, ja onko hän sinulle suosiollinen? sanoo Herra Sebaot.

9. Ja nyt, rukoilkaa sen tähden Jumalaa, että hän kuulisi rukouksemme. Tällaista on teidän kädestänne tullut: olisiko hän teille suosiollinen? sanoo Herra Sebaot.

10. Jospa olisi teidän joukossanne joku, joka sulkisi minun pyhäkköni ovet, ettette uhraisi kauhistuttavaa uhria minun alttarillani! Ei ole minulla mielisuosiota teihin, sanoo Herra Sebaot, enkä minä mielisty ruokauhriin, joka tulee teidän kädestänne.

11. Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni oleva suuri pakanain seassa, ja joka kerta, kun te täytätte minun tahtoani, minä kuulen teidän rukouksenne, ja minun suuri nimeni on oleva pyhitetty teidän tähtenne, ja teidän rukouksenne on kuin puhdas uhri minun edessäni, sillä minun nimeni on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot.

12. Mutta te häpäisette sen, kun sanotte: "Herran pöytä on halveksittava, ja sen lahjat on halpana pidettävä".

13. Ja jos te sanotte: "katso, mitä me olemme omasta omaisuudestamme tuoneet!" ja kuristatte sen, sanoo Herra Sebaot, ja tuotte ryöstettyä, ontuvaa ja sairasta - tuotte uhrilahjaksi. - Minäkö mielistyisin ottamaan sen teidän kädestänne? sanoo Herra.

14. Kirottu olkoon pettäjä, jolla on laumassaan koiraspuoli ja joka on lupauksella luvannut sen, mutta uhraakin Herralle viallisen. Sillä suuri kuningas olen minä, sanoo Herra Sebaot, ja minun nimeni on voimallinen pakanain seassa.

 

Luku 2.

Ja nyt teille tämä käsky, te papit!

2. Jos ette kuule ja paina minun pelkoani sydämeenne, niin että annatte kunnian minun nimelleni, sanoo Herra Sebaot, lähetän minä teitä vastaan kirouksen ja kiroan teille suodut siunaukset. Minä olenkin ne jo kironnut, sillä te ette ole painaneet minun pelkoani sydämeenne.

3. Minä kiellän teiltä tuoton maasta, ja minä paljastan teidän syntienne häpeän teidän kasvoihinne, ja minä teen lopun teidän juhlistanne, ja teidän osanne siitä otetaan pois.

4. Ja te tulette tietämään, että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn, että minun liittoni, joka oli Leevin kanssa, pysyisi, sanoo Herra Sebaot.

5. Minun liittoni hänen kanssansa oli elämä ja rauha, ja minä annoin täydellisen lakini opetuksen hänelle; ja hän pelkäsi minua, vapisi minun nimeni edessä.

6. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja totuudessa hän vaelsi minun edessäni, ja monet hän käänsi pois pahoista töistä.

7. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä hän on Herran Sebaotin edessä palvelemassa.

8. Mutta te olette poikenneet tieltä, olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan, olette turmelleet Leevin liiton, sanoo Herra Sebaot.

9. Niinpä minäkin teen teidät halpana pidetyiksi ja alhaisiksi kaiken kansan edessä, koska te ette ole pitäneet minun edessäni hyviä teitä, vaan olette olleet puolueelliset opetuksessa.

10. Eikö meillä kaikilla ole sama Isä? Eikö sama Jumala ole meitä luonut? Miksi me olemme uskottomat toinen toisellemme ja rikomme isiemme kanssa olleen liiton?

11. Juudan huoneen kansa on ollut uskoton, Israelissa ja Jerusalemissa on tehty kauhistus. Sillä Juudan huoneen kansa on häväissyt sielunsa, joka oli pyhä Herran edessä, ja on ottanut avioksi muiden kansojen tyttäriä.

12. Hävittäköön Herra siltä mieheltä, joka tämän tekee, lapsen ja lapsenlapsen Jaakobin kaupungeista, ja jos hän on pappi, ja Herran Sebaotin pyhäkön uhrilahjan tuojan.

13. Ja toiseksi te olette tehneet tämän: olette saattaneet Herran alttarin peitetyksi itkevien ja surevien kyynelillä ja itkulla, niin ettei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne.

14. Ja jos te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.

15. Eikö Aabraham ollut yksi ainoa siitä, josta maailma tehtiin?" Hän pyrki saamaan Herran hänelle lupaamia jälkeläisiä vahvistetuksi hänestä. - Ottakaa siis vaari itsestänne, älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.

16. Sillä jos vihaat häntä, eroa hänestä, sanoo Herra, Israelin Jumala, äläkä kätke vaatteisiisi vääryyttä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari itsestänne, älkääkä olko uskottomat.

17. Te väsytätte Herran puheillanne. Ja jos te sanotte: "Miten väsytämme?" Siten, että sanotte: "Jokainen, joka pahaa tekee, on hyvä Herran edessä, ja niihin hänellä on mielisuosio"; tahi: "Missä on Jumala, joka jakaa oikeutta?"

 

Luku 3.

Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

2. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hänen vihansa hajottaa, niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.

3. Ja hän ilmestyy niin kuin mies, koettelemaan, ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

4. Ja Herralle ovat otollisia Juudan kansan ja Jerusalemin asukkaiden uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina.

5. Ja minä ilmestyn teitä vastaan, pitääkseni tuomion ja minun sanani tulee kiiruusti todistajaksi keskellenne, velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen oikeuden eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot.

6. Sillä minä, Herra, en ole muuttanut liittoani, joka on muinaisuudesta, mutta te, oi Israelin huone, luulette, että kun ihminen kuolee tässä maailmassa, häntä ei tuomita.

7. isienne päivistä asti te olette poikenneet minun asetuksistani ettekä noudata niitä. Kääntykää minua palvelemaaan, niin minä käännän minun sanani tekemään hyvää teille, sanoo Herra Sebaot. Ja jos te sanotte: "Missä asiassa meidän on käännyttävä?"

8. Kiusaako ihminen tuomaria? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: "Missä asiassa me sinulta riistämme?" Kymmenyksissä ja antimissa.

9. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta.

10. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi osuus niille, jotka palvelevat minun pyhäkössäni, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta, kunnes te sanotte, ”jo riittää!”.

11. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä tuhoajan turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot.

12. Ja teitä ylistävät kaikki pakanat, sillä te tulette asustamaan minun kirkkauteni läsnäoloni huoneen maassa, ja siellä te täytätte minun tahtoani, sanoo Herra Sebaot.

13. Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?"

14. Te sanotte: "Herran palveleminen ei hyödytä mitään; ja mitä hyötyä siitä meille itsellemme on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet, mitä hänen sanansa vaatii, ja että olemme vaeltaneet hengessä murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä.

15. Nyt me ylistämmekin pahan tekijöitä. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat vahvistetuiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat."

16. Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät.

17. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee.

18. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Herran edessä, ja sen, joka ei häntä palvele.

Luku 4 (tai luku kolme jatkuu, riippuu käännöksestä).

Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki pahan tekijät ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat kuin hauraita oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä lasta eikä lastenlasta.

2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat

3. ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten opetettaviksi käskyiksi ja oikeuksiksi.

5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.

6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä ilmestyisi ja löytäisi koko maata synneissään, ja täysin vihkisi sitä tuhon omaksi.