Kirje taivaasta

Oikeastaan teoksessa ei ole otsikkoa. Vanhimmat maininnat 500-luvulta, tämän pohjateksti löytyy Per Beskow, Strange Tales about Jesus: A Survey of Unfamiliar Gospels (Philadelphia: Fortress Press, 1983). Beskow ja muutkin tutkijat esittävät kirjoitukselle Syyrialaista alkuperää, ehkä Antiokian seudulta. Sapatin korostaminen on erittäin poikkeuksellista kristilliselle tuon ajan teokselle, joten itse arvioisin tekstin ainakin osittain olevan peräisin 1-200-luvulta. Suomennettu lokakuussa 2014.

Joka tekee sapattina työtä, olkoon kirottu. Minä käsken teitä menemään seurakunnan kokoukseen ja pitämään Herran päivän pyhänä, ilman minkään laista työtä. Älkää olko joutilaina, älkääkä käyttäkö aikaanne väärin keskittymällä ylellisyyksiin, aineelliseen arvokkuuteen ja turhamaisiin vaatteisiin, sillä minä olen säätänyt sen levon päiväksi. Minä tahdon sen päivän pidettävän pyhänä, että teidän syntinne annettaisiin anteeksi.

Älkää rikkoko minun käskyjäni vaan tarkkailkaa, ja pitäkää ne. Ne ovat kirjoitetut minun omalla kädelläni ja puhuttu minun omalla suullani. Älkää menkö sinne kokoukseen yksin, vaan ottakaa myös palvelijanne ja palvelijattarenne mukaan. Tarkkailkaa minun sanojani ja oppikaa minun käskyni! Päättäkää työnteko kuudentena päivänä, iltapäivällä kuudelta, kun sapattiin valmistautumisen hetki koittaa.

Neuvon teitä paastoamaan viitenä päivänä viikossa, alkaen pitkäperjantaina ja jatkuen neljänä seuraavana perjantaina, muistaaksenne niitä viittä haavaa, jotka minä sain teidän tähtenne, ja koko ihmiskunnan tähden. Teidän tulee ahkerasti ja rauhallisesti tehdä työtä sillä omalla paikallanne, johon Jumalan on teitä kutsunut. Rakastakaa toinen toistanne, ja laittakaa ne, joita ei ole kastettu, tulemaan kokoukseen ja ottamaan vastaan pyhiä salaisuuksia, kaste ja ehtoollinen, että heistä tulisi seurakunnan jäseniä. Tekemällä sen, minä annan teille pitkän elämän ja paljon siunauksia, teidän maanne kukoistaa ja tuottaa runsautta. Minä lohdutan teitä suurimmassa kiusauksessa, ja varmaa on, että joka tekee vastoin tätä, on oleva kirottu. Minä lähetän sydämen paatumuksen heidän ylleen, kunnes heidät on kulutettu, erityisesti ne paatuneet ja katumattomat, jotka eivät usko.

Joka avustaa köyhiä, ei jää palkkaansa vaille. Muistakaa pitää sapatti pyhänä, sillä minä olen valinnut sen seitsemännen päivän itseäni varten lepopäiväksi.

Jolla on kopio tästä kirjeestä, joka on kirjoitettu minun omalla kädelläni ja puhuttu minun omalla suullani, ja hän pitää sen kertomatta siitä muille, ei ole menestyvä, mutta se, joka tästä kertoo muille, on oleva minun siunaamani. Ja jos heidän syntinsä ovat lukuisat kuin taivaan tähdet, ja he todella uskovat minuun, he saavat anteeksi. Ja jos he eivät usko tätä kirjoitusta ja minun käskyjäni, minä lähetän vitsaukset heidän ylleen ja kulutan heidät ja heidän lapsensa.

Sellainen, jolla on kopio tästä kirjoituksesta, ja joka pitää sen kodissaan, häntä ei mikään vahingoita, ja jos joku nainen on synnyttämässä ja asettaa luottamuksensa minuun, hän on synnyttävä sen lapsen. Te ette enää kuule minusta muuten kuin pyhän hengen kautta, siihen tuomion päivään saakka. Kaikki hyvyys ja menestys on oleva siinä kodissa, josta tämän kirjoituksen kopio löydetään.