Ruut, Midrash Rabba

Midrash on valtava kirjasto ikivanhoja opetuksia kirjoitetun sanan pohjalta. Raamatussa midrasheista puhutaan esim. "Jooaksen pojista, monista häntä koskevista ennustuksista ja Jumalan temppelin korjaustöistä on kirjoitettu Kuninkaiden kirjan midrashiin" (2Aik.24:27). Midrash Rabba ("suuri selitysteos") on meidän aikaamme säilyneistä tunnetuin. Ruutin midrash on hyvin vanha, vaikka teoksen opetuksia on laitettu esimerkiksi toisen vuosisadan rabbeille, he ovat oppineet ne omilta opettajiltaan, ja sekin näkökulma huomioon ottaen kirjan ajoittaminen on mahdotonta. Mutta esimerkiksi Paavalin "syö ja juo tuomioksensa" tulee tämän teoksen "syö leipää tulevaa maailmaa varten" -opetuksista. Tähän teokseen pohjautuu evankeliumien tieto, että Juudan miehet keskustelivat tärkeistä asioista aterian äärellä. Ja monet muut evankeliumien ja kirjeiden opetukset. Arameaa ja hebreaa käyttävien midrashien sanatarkka käännös on myös mahdotonta, koska lauseet ovat hyvin vajaita, ja tekstin lukeminen vaatii todella keskittymistä. Käännökseen on pakko lisätä "apusanoja", että sitä pystyy lukemaan. "Jumala" on yleensä aina tekstissä tavan mukaan "pyhä, siunattu olkoon hän", käytännön syistä laitoin suomennokseen "Jumala". Muiden midrashien tavoin tämäkin teksti tarkoittaa tooralla (yleensä suomennetaan "laki") koko kirjoitettua Jumalan sanaa, tekstissähän tooran kirjoja ovat mm. Ester ja Psalmit. Muut termit, kuten tanakh, ovat paljon uudempia. Hyvä esimerkkiteos siitä, kuinka midrash-kirjallisuudessa käsitellään raamatun kohtia joka puolelta, teoksen nimestä riippumatta. Hebrean ja aramean sekoituksella valmistettu pohjateksti löytyy Kleinman Edition (Mesorah Heritage Foundation, 2012) -teoksesta, jossa myös paljon selityksiä mukana. Suomennettu kesäkuussa 2015.

Luku 1. "Ja tapahtui niinä päivinä, kun tuomareita tuomittiin" (Ruut 1:1). Voi sitä sukupolvea, joka tuomitsee tuomarinsa, ja voi sitä sukupolvea, jonka tuomarit ansaitsevat tulla tuomituksi! Niin kuin kirjoitettu on, "Mutta israelilaiset eivät totelleet tuomareitaankaan" (Tuom.2:17). Mihin tuomareihin siinä viitataan? Rab sanoi, "he olivat Barak ja Debora". R'Jehoshua bar Levi sanoi, "he olivat Shamgar ja Ehud", rabbi Huna sanoi, "he olivat Debora, Barak ja Jaael". Sana "tuomari" merkitsee yhtä, "tuomarit" kahta, "ne tuomarit" kolmea.

Rabbi Jehuda Ha'Nasi kysyi rabbi Betsalelilta, "mitä tarkoittaa jae, 'Onhan heidän äitinsä harjoittanut haureutta' (Hoos.2:7)? Tulisiko ajatella, että se meidän äitimme Saara oli huora?" Hän vastasi, "ei suinkaan, vaan tämä; milloin Jumalan kirjoitettu sana on halpa-arvoista kansan keskuudessa? Kun sen sanan opettajat itse pitävät sitä halpana." Rabbi Jakob bar Abdimi tuli ja selitti sitä, "milloin oppimattomat pitävät Jumalan kirjoitettua sanaa huoran kaltaisena? Silloin, kun sen opettajat halveksivat sitä." Rabbi Johannan päätteli sen tästä jakeesta, "köyhän viisautta halveksitaan" (Saarn.9:16). Entä sitten rabbi Akiba, hän oli köyhä, oliko hänen viisautensa halveksittua? Mikä sitten on sen köyhän merkitys? Se tarkoittaa sellaista, jota halveksitaan hänen omien sanojensa tähden. Esimerkiksi; kirjanoppinut istuu ja aloittaa, "Älä vääristä oikeutta, älä katso henkilöön äläkä ota lahjusta" (5Moos.16:19), ja kuitenkin hän vääristää oikeutta ja on puolueelinen ja ottaa vastaan lahjuksia. "Älä sorra leskiä äläkä orpoja" (2Moos.22:21), ja kuitenkin hän sortaa heitä. Shamson seurasi silmiensä himoa, niin kuin kirjoitettu on, "Ota hänet minulle, sillä hän on mieluinen minun silmissäni" (Tuom.14:3). Gideon palveli epäjumalia, niin kuin kirjoitettu on, "Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kaupunkiinsa Ofraan, ja koko Israel kävi haureellisesti palvomassa sitä siellä" (Tuom.8:27). Tästä suurempaa 'köyhää' ei olekaan! Voi tuomaria, joka on puolueellinen tuomitessaan! Rabbi Chaia opetti, "Älä tee vääryyttä tuomitessasi. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi äläkä suosi rikasta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikeudenmukaisesti" (3Moos.19:15). Tämä opettaa, että tuomaria, joka vääristää oikeutta, kutsutaan viidellä nimellä, väärämielinen, vihattu, inhotus, kirottu ja kauhistus. Ja myös Jumala kutsuu häntä viidellä nimellä; paha, halpa-arvoinen, liitonrikkoja, pilkkaaja ja Jumalaa vastaan kapinallinen. Ja hän aiheuttaa maailmaan viidenlaista pahaa; hän saastuttaa maan, häpäisee Jumalan nimen, saa Jumalan kirkkauden läsnäolon poistumaan, saa Israelin kaatumaan miekasta, ja on syy, miksi he joutuvat pois omasta maastaan. Voi sellaista sukupolvea, joka on tässä asiassa turmeltunut! Rabbi Chaia opetti, "Älkää tehkö vääryyttä jakaessanne oikeutta tai käyttäessänne pituus-, paino- tai vetomittaa" (3Moos.19:35), se on siis oikeuden jakamista. Mutta jos se viittaa oikeuteen, siitähän on jo puhuttu. Miksi sitten "oikeutta, käyttäessänne mittaa"? Opettaakseen, että se, joka mittaa, on tuomariksi kutsuttu, ja jos hn vääristelee, häntä kutsutaan noilla viidellä nimellä ja hän aiheuttaa ne viisi pahaa. Voi sitä sukupolvea, jolla on väärät mitat! Rabbi Bania sanoi rabbi Hunan nimessä näin, "jos olet nähnyt sukupolven, jonka mitat ovat vääriä, käskyvalta tulee ja hyökkää sellaista sukupolvea vastaan". Mistä me sen tiedämme? "Väärä vaaka on Herralle iljetys" (Snl.11:1) jaetta seuraa "Minne röyhkeys tulee, sinne tulee häpeäkin" (Snl.11:2). Rabbi Berekia sanoi rabbi Abban nimessä, kirjoitettu on, "Olisinko minä puhdas, jos minulla olisi väärä vaaka?" (Miika 6:11). Voiko sellainen sukupolvi, jolla on väärät mitat, saada mitään hyviä ansioita aikaan? Ei, koska se jae jatkuu, "ja kukkarossa petolliset punnuskivet". Hänen omaisuutensa on harhaa. Rabbi Levi sanoi; tähän Moshein viittasi puhuessaan toorassa Israelille. "Älköön laukussasi olko kahdenlaisia punnuksia, suurempia ja pienempiä" (5Moos.25:13). Mutta jos sinulla kuitenkin on, tulee käskyvaltaa, ja hyökkää, sillä kirjoitettu on, "Jokainen, joka tekee vääryyttä näissä asioissa, on iljetys Herralle, Jumalallesi" (5Moos.25:16) ja sitä seuraa heti, "Muista, mitä Amalek teki sinulle matkalla, kun olitte lähteneet Egyptistä" (5Moos.25:17).

Rabba sanoi; siunaukset siunaavat niitä, jotka ansaitsevat ne, ja kiroukset kiroavat niitä, jotka ansaitsevat ne. Siunaukset siunaavat niitä, jotka ansaitsevat ne, koska kirjoitettu on, "Olkoon sinulla täsmälleen oikeat punnukset ja täsmälleen oikea eefa-mitta, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle" (5Moos.25:15) ja kiroukset kiroavat niitä, jotka ansaitsevat ne, koska kirjoitettu on, "Älköön laukussasi olko kahdenlaisia punnuksia, suurempia ja pienempiä" (5Moos.25:13). Mutta jos olet tehnyt niin, Jumala sanoo, "sielusi kautta, tuollaisella pahantekijällä ei ole oleva edes sitä pientä", sillä kirjoituksen ajatus on, "älköön laukussasi olko mitään". Samalla tavalla jakeesta, "Älkää tehkö muita jumalia minun rinnalleni. Älkää tehkö itsellenne hopeisia tai kultaisia jumalia" (2Moos.20:23), Jumala sanoi, "minun kanssaniko sinä teet hopeisia ja kultajumalia? Sielusi kautta, tuollaisella pahantekijällä ei ole oleva edes puujumalaa", sillä ajatus jakeessa on "ei mitään itsellenne".

"Tuli maahan nälänhätä" (Ruut 1:1). Maailmassa on ollut kymmenen huomattavaa nälänhätää. Yksi Adamin päivinä, yksi Lamechin päivinä, yksi Abrahamin päivinä, yksi Iisakin päivinä, yksi Jakobin päivinä, yksi Elian päivinä, yksi Elishan päivinä, yksi Davidin päivinä, yksi silloin, kun tuomareita tuomittiin, ja yksi, jonka on määrä vielä tulla maailmaan. Yksi Adamin päivinä, sillä kirjoitettu on, "kirottu olkoon maa sinun tähtesi" (1Moos.3:17), yksi Lamechin päivinä, sillä kirjoitettu on, "teemme työtä ja näemme vaivaa viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut" (1Moos.5:29), yksi Abrahamin päivinä, sillä kirjoitettu on, "Maahan tuli nälänhätä, ja Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova" (1Moos.12:10), yksi Iisakin päivinä, sillä kirjoitettu on, "Maahan tuli nälänhätä, toinen kuin aikaisempi nälänhätä, joka oli ollut Abrahamin päivinä" (1Moos.26:1). Yksi Jakobin päivinä, sillä kirjoitettu on, "Jo kaksi vuotta maassa on ollut nälänhätä, ja vielä tulee viisi vuotta, joina ei kynnetä eikä korjata satoa" (1Moos.45:6), yksi Elian päivinä, sillä kirjoitettu on, "näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta" (1Kun.17:1), yksi Elishan päivinä, sillä kirjoitettu on, "Heidän ahdistaessaan Samariaa ... syntyi suuri nälänhätä" (2Kun.6:25), yksi Davidin päivinä, sillä kirjoitettu on, "Daavidin päivinä oli nälänhätä, jota kesti kolme peräkkäistä vuotta" (1Sam.21:1), yksi niinä päivinä, kun tuomareita tuomittiin, niin kuin kirjoitettu on, "tuli maahan nälänhätä" (Ruut 1:1) ja yhden on vielä määrä tulla maailmaan, niin kuin kirjoitettu on, "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän maahan nälän en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän" (Aamos 8:11). Rabbi Huna sanoi Samuelin nimessä; oikeasti sen nälänhädän olisi kuulunut tulla Saulin päivinä, eikä Davidin päivinä, mutta koska Saul oli pelkkä vaahterantaimi, hän ei olisi sellaista kestänyt, joten Jumala siirsi sen ja toi sen Davidin aikaan, sillä hän oli kuin öljypuun pistokas, joka voi sen kestää. Niin kuin se sananlaskukin sanoo, "Shela on tehnyt synnin, mutta Johannan joutuu sen maksamaan". Niin nämä nälänhädät eivät tulleet heikkojen ylle, vaan sellaisten voimallisten, jotka pystyivät ne kestämään. Rabbi Chaia sanoi rabbi Shimeon ben Elazarin nimessä, "se on vähän niin kuin jos lasikauppiaalla on korillinen leikattua lasia, ja hän tahtoo ripustaa sen korin ylös, hän tuo tangon ja vasaroi sen seinään, ja ripustaa siihen sen korin, niin myös kaikki nämä nälänhädät tulivat, ei hengellisesti heikoille, vaan voimallisille. Rabbi Barakiah liittää heihin tämänkin jakeen, "hän antaa väsyneelle voimaa" (Jesaja 40:29). Rabbi Barakiah sanoi rabbi Chelbon nimessä, "Adamin päivinä tuli kaksi nälänhätää". Rabbi Huna sanoi rabbi Aahan nimessä, "yksi Abrahamin päivinä, ja yksi Lamechin päivinä. Se nälänhätä, joka tuli Elian päivinä, oli kuivuuden nälänhätä, satovuosi, jota seurasi vuosi ilman satoa, mutta se nälänhätä, joka tuli Elisan päivinä, oli sodan tähden, niin kuin kirjoitettu on, "Aasinpää maksoi silloin kahdeksankymmentä hopeasekeliä" (2Kun.6:25)". Siitä nälänhädästä, joka tuli niinä päivinä, kun tuomareita tuomittiin, rabbi Huna sanoi rabbi Dosan nimessä, että normaalin 42 seah-mitan sadon sijaan olikin 41. Mutta emmekö me ole oppineet, ettei palestiinaa tule jättää, ellei kaksi seah-mittaa viljaa maksa sekelin? Ja rabbi Shimeon ben Gamaliel sanoi, "milloin tällaista on? Jos sellainen on epätodennäköistä, mutta entä jos shekelillä saa yhden seah-mitan, tuleeko juutalaisen lähteä Palestiinasta?" Mutta meille on opetettu; kulkutaudin aikaan, ja sodan aikaan, varusta jalkasi, ja nälänhädän aikaan, laita jalkasi liikkeelle. Miksi sitten Elimelekiä rangaistiin? Koska hän kylvi epätoivoa israelilaisten sydämiin. Hän oli kuin merkittävä mies, joka asusti eräässä maassa, ja sen maan kansa oli hänestä riippuvaista, ja hän sanoi, että jos tulee kuivuus, hän voi hankkia ruokaa koko maalle kymmenen vuoden ajan. Kuitenkin, kun se kuivuus tui, hänen palvelijattarensa meni torille seisomaan kori kädessään. Ja sen maan kansa sanoi, "tämä on se mies, johon me turvasimme, että jos kuivuus tulee, hän hoitaisi meidän tarpeemme kymmenen vuoden ajan, ja tässä se hänen palvelijattarensa nyt seisoo torilla kori kädessään!" Sellainen oli myös Elimelek. Hän oli yksi oman maansa merkittäviä, ja yksi hänen sukupolvensa johtajia. Mutta nälänhädän tullessa hän sanoi, "nyt koko Israel tulee minun oveani koputtelemaan, jokainen korinsa kanssa". Siksi hän nousi ja pakeni heitä. Tämän tähden kirjoitettu on, "Silloin eräs mies Juudan Beetlehemistä lähti sieltä" (Ruut 1:1).

"Eräs mies... lähti", kuin mikäkin pelkuri! Katsokaa nyt, kuinka Jumala suosii Israelin maahan menemistä enemmän kuin sieltä lähtemistä! Edellisestä tapauksesta on kirjoitettu, "Lähtijöillä oli seitsemänsataakolmekymmentäkuusi hevosta, kaksisataaneljäkymmentäviisi muulia, neljäsataakolmekymmentäviisi kamelia ja kuusituhatta seitsemänsataakaksikymmentä aasia" (Esra 2:66-67), mutta tässä on "mies lähti", kuin pelkuri. Tässä toisessa tapauksessa, kun jätetään oma maa ja mennään toiseen maahan, ei ole kirjoitettu mitään omaisuudesta, vaan siinä on vain "mies lähti", ikään kuin tyhjin käsin. "Asuakseen muukalaisena Mooabin maassa" (Ruut 1:1). Rabbi Levi sanoi, "missä käytetään 'maasta' tätä sanaa 'sadeh', se viittaa kaupunkiin, 'iir', ja se kaupunki taas viittaa maakuntaan. Missä maakuntaa käytetään, se viittaa vallanalaiseen alueeseen, joka on 'medinah'. Sana 'sedah' viittaa kaupunkiin, niin kuin kirjoitettu on, "mene Anatotiin pelloillesi" (1Kun.2:26). Kaupunki viittaa maakuntaan, "kulje läpi kaupungin, läpi Jerusalemin..." (Hes.9:4). Maakunta viittaa vallanalaiseen alueeseen, "hallitsi sataakahtakymmentäseitsemää maakuntaa" (Ester 1:1). "Vaimonsa ja kahden poikansa kanssa" (Ruut 1:1). Hän oli se muuttaja, ja hänen vaimonsa toisena hänen jälkeensä, ja hänen kaksi poikaansa heidän molempien jälkeen.

Luku 2. Rabbi Shimeon sanoi rabbien Jehoshua bar Levi, ja Hamma, Hoosean isä, nimessä näin. Aikakirja on annettu ainoastaan selittämistä varten. Esimerkiksi, siellä on kirjoitettu, "Juudan pojan Seelan jälkeläisiä olivat Eer, Leekan isä, Lada, Maaresan isä, ja pellavakankaiden kutojien suvut Beet-Asbeasta. Seelan jälkeläisiä olivat myös Jookim ja koosebalaiset sekä Jooas ja Saaraf, jotka hallitsivat Mooabissa ja Jaasubi-Lehemissä. Mutta nämä ovat vanhoja asioita. He olivat savenvalajia ja asuivat Netaimissa ja Gederassa kuninkaan luona. He olivat hänen palveluksessaan ja asuivat siellä" (1Aik.4:21-23). "Leekan isä" tarkoittaa sitä Leekassa ollutta tuomarien johtajaa, Maaresan isä tarkoittaa Maaresan tuomareiden johtajaa. "Ja pellavakankaiden kutojien suvut" viittaa portto Raahabiin, joka piilotti ne vakoojat pellavan alle, niin kuin kirjoitettu on, "piilottanut heidät pellavanvarsien alle" (Joosua 2:6). Rabbi Jehuda bar Shimon kuitenkin sanoi, että Raahabin työ oli hajusteiden parissa. "Beet-Asbea", koska ne vakoojat vannoivat (' sbeau') hänelle, "Vannokaa nyt minulle Herran kautta, että osoitatte laupeutta isäni perheelle" (Joosua 2:12). "Myös Jookim", sillä he pitivät ( style='font-style: italic'>samoja kirjaimia sanassa) valansa, niin kuin kirjoitettu on, "ne nuoret miehet, jotka olivat olleet vakoilemassa, menivät ja toivat ulos Raahabin sekä hänen isänsä, äitinsä, veljensä ja kaiken, mitä hänellä oli" (Joosua 6:23). Entä mitä tarkoittaa samassa jakeessa "kaikki hänen sukulaisensa?" Rabbi Shimeon bar Jochai opetti, että vaikka hänen sukunsa olisi koostunut kahdestasadasta, ja heihin jokaiseen olisi liitetty kaksisataa muuta perhettä, he kaikki pelastuivat Raahabin ansiosta, sillä siinä ei lue "koko hänen sukunsa". "Ja koosebalaiset", koska hän petti ('kozebah') Jerikon kuninkaan, niin kuin kirjoitettu on, "On totta, että miehet tulivat luokseni..." (Joosua 2:4). "Sekä Jooas", sillä hän oli epätoivoinen ('jaash') oman sielunsa tähden. "Ja Saaraf", koska häntä valmistettiin poltettavaksi ('saraf') kuolemaan. "Jotka hallitsivat Mooabissa", sillä hän tuli ja liittyi israelilaisiin, ja hänen tekonsa nousivat hänen Isänsä eteen, joka on taivaissa. Ja "Jaasubi-Lehem", koska hän kiintyi Israeliin, joka otti sen Jumalan kirjoitetun sanan, tooran, vastaan, jossa on kirjoitettuna, "Aja asiani, Herra, minun riitapuoliani vastaan, sodi ('lahmu') niitä vastaan, jotka minua vastaan sotivat" (Psalmi 35:1). "Mutta nämä ovat vanhoja asioita", tästä rabbi Aibo ja rabbi Jehuda bar Shimeon sanoivat, "näiden sanojen merkitys tässä on salainen, mutta ne on selitetty toisaalla". "He olivat savenvalajia", nämä olivat niitä vakoojia, niin kuin kirjoitettu on, "Sitten Joosua, Nuunin poika, lähetti salaa (cheresh) Sittimistä kaksi vakoilijaa ja sanoi..." (Joosua 2:1). Rabbi Jehuda sanoi toisin kuin rabbi Nehemia, että heillä oli rakentajan työkaluja käsissään, ja he sanoivat, "me olemme rakentajia" (charash). Rabbi Nehemia sanoi, että heillä oli saviastioita käsissään, ja he tekeytyivät savenvalajiksi sanoen, "me olemme savenvalajia" ( cheres). Rabbi Shimeon bar Jochai sanoi, että cheresh on luettava niin kuin se on kirjoitettukin, mutta se sana merkitsee myös kuuroa. Joosua siis sanoi heille, "teeskennelkää kuuroa, ja te saatte selville heidän salaisuutensa". Rabbi Shimeon bar Elazar sanoi, "teeskentelemälllä kuuroa te saatte selville kaikki heidän asiansa". "...asuivat Netaimissa ja Gederassa". Netaim on "istutukset"ja Gedera on "aitaukset". Se tarkoittaa, että he olivat kasvien asiantuntijoita, niin kuin kirjoitettu on, "ja leikkasivat sieltä oksan" (4Moos.13:23), ja aitaukset, koska Raahab kätki heidät aitauksen taakse ja sanoi heille, "menkää vuorille" (Joosua 2:16). Joidenkin mukaan pyhä henki lepäsi Raahabin päällä jo ennen kuin Israel meni siihen maahan. Sillä kuinka hän olisi voinut tietää, että ne takaa-ajajat palaisivat kolmen päivän kuluttua? Siksi on sanottava, että profetian pyhä henki oli hänen päällään. "He olivat hänen palveluksessaan ja asuivat siellä" Tämän lauseen voimasta on sanottu, että kymmenen pappia oli myös profeettoja, jotka polveutuivat portto Raahabista; Jeremia, Hilkia, Seraja, Mahasja, Chanamel, Shallum, Baaruk, Neeria, Hesekiel ja Booas. Jotkut sanovat, että myös se naisprofeetta Hulda oli portto Raahabin jälkeläinen.

Rabbi Shamuel bar Nachmani selitti tämän kohdan viittaavan Davidiin. "Juudan pojan Seelan jälkeläisiä olivat Eer, Leekan isä" tarkoittaa sitä tuomarien johtjaa Leekassa, ja "Lada, Maaresan isä" sitä tuomarien johtajaa Maaresassa, "ja pellavakankaiden kutojien suvut" viittaa Davidiin, joka näki vaivaa valmistaakseen arkille sitä verhoa. Tämä on merkitys lauseelle "Beetlehemiläinen Elhanan, Jare-Ooregimin poika, surmasi..." (2Sam.21:19). Elhanan, koska Jumala oli armollinen (El Channan) häntä kohtaan. Jare, koska poika kasvoi metsässä (ja'ar). Ooregim, koska hän kutoi (ooreg) sitä verhoa. Toinen selitys ooregille on, että hänelle tuotiin toora, ja hän "kutoi", eli laajensi sitä. On myös toinen selitys, että se viittaa sanhedriniin, joka hänen kanssaan kutoi sitä Jumalan kirjoittua sanaa, tooraa, yhteen. "Beet-Asbeasta", koska Jumala vannoi hänelle sanoen, "Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen vannonut palvelijalleni..." (Psalmi 89:4). Ja "Jookim", koska hän piti sen valan, niin kuin kirjoitettu on, "Herra vannoi Davidille totuudessa, hän ei siitä peräänny" (jaetta ei ole meillä tuollaisena, mutta yleensä ehdotetaan Ps.132:2, joka olisi ollut tuossa muodossa aikaisemmin. Juuri tämä jaejakso puuttuu Qumranista kokonaan kymmenien muiden midrasheissa eri tavalla menevien tavoin). "Ja koosebalaiset". Rabbi Azaria ja rabbi Joonatan ja rabbi Ishak bar Merion sanoivat, "suurin osa sanhedrinista oli Juudan heimosta". Miten tämän voi todistaa? Kirjoitettu on, "Hänen silmänsä ovat sameat viinistä, hänen hampaansa valkeat maidosta" (1Moos.49:12). Tämä kertoo sanhedrinista, joka sääti vaelluksen, halaka, ohjeet hampaillaan, ja sai sen virtaamaan puhtaana kuin maito. "Ja Jooas", koska hän oli epätoivoinen sielustaan, "minä pyydän, olkoon sinun kätesi minua ja minun isäni perhettä vastaan, mutta ei kansaasi vastaan sille vitsaukseksi" (1Aik.21:17). "Ja Saraf", koska hän teki tunnetuksi niiden tekoja, jotka halusivatkin tulla poltetuksi, sanoen, "Herra, isiemme Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, säilytä aina kansasi sydämen ajatukset ja aikomukset..." (1Aik.29:18, viittaus kertomuksiin, kuinka Nimrod heitti Abrahamin pätsiin, ja Iisakin uhraamiseen). "Jotka hallitsivat Mooabissa" on tietysti siitä, että hän polveutui mooabilaisesta Ruutista, "ja Jaasubi-Lehemissä" koska hän tuli Juudan Beetlehemistä. "Mutta nämä ovat vanhoja asioita". Tästä rabbi Aibo sanoi, "tämä viittaa Davidiin ja Salomoon, jotka sopivat Jumalan edessä temppelin rakentamisesta". Rabbi Jehuda bar Shimeon sanoi, "se viittaa Benajaan, Joojadan poikaan, joka omistautui kuningas Salomon palvelukseen siinä temppelin pystyttämisessä". Rabbi Jehuda sanoi, "se viittaa ylipappi Joojadaan, joka Jooasin kanssa korjasi temppeliä". Rabbi Nehemia sanoi, "se viittaa Jeremiaan ja Hesekieliin, jotka rukoilivat Jumalan edessä, ettei temppeliä tuhottaisi". "He olivat savenvalajia" viittaa Ruutiin ja Booasiin. "Ja asuivat Netaimissa" viittaa Salomoon, joka oli kuin istutus kuninkuudessaan. "Ja Gederassa" on sanhedrin, vanhimmisto, joka valmisti aitauksen Jumalan kirjoitetun sanan, tooran, ympärille. "Kuninkaan luona. He olivat hänen palveluksessaan ja asuivat siellä", tästä lauseesta on sanottu, ettei mooabilainen Ruut kuollut, ennen kuin näki jälkeläisensä Salomon istuvan ja tuomitsevan sitä kahden porton tapausta. Se on myös sen jakeen merkitys, jossa on kirjoitettu, "Myös kuninkaan äidille asetettiin istuin", tämä on Batseba, "ja hän istui Salomon oikealle puolelle" ja tämä on mooabilainen Ruut.

Rabbi Menahem bar Abin selitti sen jakeen viittaavan Moosekseen. "Myös Jookim" liittyy siihen "Nouse, Herra, niin vihollisesi hajaantuvat ja vihamiehesi pakenevat edeltäsi" (4Moos.10:35), koska "nouse" on suunnilleen sama sana kuin Jookim. "Ja koosebalaiset", koska hän sai Jumalan sanaa muuttumaan, kazab, niin kuin kirjoitettu on, "Käänny palavasta vihastasi ja kadu kansallesi aikomaasi pahaa" (2Moos.32:11). "Jooas", koska hän oli epätoivoinen sielustaan, niin kuin kirjoitettu on, "Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et anna, pyyhi minun nimeni pois kirjastasi, johon olet sen kirjoittanut" (2Moos.32:32). "Ja Saraf", koska hän teki tunnetuksi niiden tekoja, jotka halusivat tulla poltetuksi, niin kuin kirjoitettu on, "Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Israelia" (2Moos.32:13). "Jotka hallitsivat Mooabissa", sillä ne hänen arvolliset tekonsa kohosivat hänen Isänsä eteen, joka on taivaissa. "Ja Jaasubi-Lehemissä", koska hän kohosi korkealle ja sai ( shabah) sen Jumalan kirjoitetun sanan, tooran, niin kuin kirjoitettu on, "Sinä nousit korkeuteen, otit vankeja saaliiksi" (Psalmi 68:19). "Mutta nämä ovat vanhoja asioita". Vanhat ovat atikim, siksi rabbi Aibo sanoi, "vaikka israelilaisilta oli riistetty, nitateko, ne kirjoitetut sanat, ne palautettiin heille, niin kuin kirjoitettu on, "veistä itsellesi kaksi ensimmäisten taulujen kaltaista kivitaulua" (2Moos.34:1). Nämä sanat sanottiin hänestä, joka liikuttaa, ma'atik, maailmaa, niin kuin kirjoitettu on, "Sieltä hän siirtyi..." (1Moos.12:8). "Siirtyi" on vajjatek." Rabbi Jehuda bar Shimeon sanoi, että nämä sanat ovat salattuja tässä, mutta ne on selitetty toisaalla, niin kuin kirjoitettu on, "Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita itsellesi muistiin nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti..." (2Moos.32:27). "He olivat savenvalajia", tai muotoilijoita, niin kuin lauseessa, "Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta" (1Moos.2:7). Meillä on myös toinen selitys niistä muotoilijoista, että nämä ovat niitä vanhurskaiden sieluja, jotka Jumala päätti luoda maailmaan. "Ja asuivat Netaimissa" viittaa siihen, että "Ja Herra Jumala istutti puutarhan" (1Moos.2:8). "Ja Gederassa" on viittaus siihen, mitä on kirjoitettu, että "Ettekö te pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, minun, joka olen ikuisella säädöksellä määrännyt hiekan meren rajaksi, jonka yli se ei pääse? Vaikka meri pauhaa, se ei voi mitään, ja vaikka sen aallot kohisevat, ne eivät ylitä rajaa" (Jer.5:22). "Kuninkaan luona. He olivat hänen palveluksessaan ja asuivat siellä", ne vanhurskaat sielut, jotka Kaikkivaltias, kuninkaiden kuningas, Jumala päätti luoda maailmaan, ne asustivat hänen kanssaan.

Meillä on myös toisenlainen selitys. "Jookim" viittaa Elimelekiin. "Ja koosebalaiset" ovat hänen poikansa, jotka katosivat - mekazabim. Jooash taas on siitä, että he epätoivoisesti ikävöivät Israelin maata, ja saraf siitä, että he polttivat Jumalan kirjoitetun sanan, tooran. Rabbi Menahema sanoi rabbi Aahan nimessä, "polttivatko he sen todellakin? Itse asiassa tämän tarkoitus on opettaa, että joka tekee tyhjäksi yhdenkin sanan siitä Jumalan kirjoitetusta sanasta, on sama kuin hän olisi polttanut sen. "Jotka hallitsivat Mooabissa", on siitä, että he naivat mooabilaisia naisia ja jättivät Israelin ja asettuivat asumaan Mooabin alueille, koska hallitseminen on sama sana kuin naimisiin meneminen. "Ja Jaasubi-Lehemissä" viittaa Noomiin, koska kirjoitettu on, "Näin Noomi palasi Mooabin maasta Beetlehemiin miniänsä, mooabilaisen Ruutin, kanssa" (Ruut 1:22). "Mutta nämä ovat vanhoja asioita". Jokainen näistä on jo täysin selitetty yksi kerrallaan.

"Miehen nimi oli Elimelek". Rabbi Meir halusi selittää nimet, ja rabbi Jehoshua bar Karhah halusi selittää nimet. "Miehen nimi oli Elimelek", sillä hänellä oli tapana sanoa, että "minulle on se kuningaskunta tuleva". Ja "hänen vaimonsa nimi Noomi" , sillä hänen tekonsa olivat ihanat ja suloiset, sitähän se nimi tarkoittaa. "Ja hänen kahden poikansa nimet Mahlon ja Kiljon", Mahlon, sillä heidät poistettiin maailmasta, Kiljon koska he menehtyivät maailmasta. "Ja he olivat efratilaisia". Rabbi Jehoshua bar Levin mukaan se oli hoviherroja, ja rabbi Nehemian mukaan ylhäisiä. Toinen selitys efratilaisista on rabbi Piinehaan mukaan, että heillä oli se kruunu, jolla isämme Jaakob kruunasi Efraimin silloin, kun hän lähti tästä maailmasta. Hän sanoi hänelle, "Efraim, kansan johtaja, opiskelun johtaja, kaikki, mikä on korotettua ja ylistyksen aroista minun lapsissani, tulee kutsuttavaksi sinun nimesi kautta." Esimerkiksi, "Raamataim-Soofimissa, Efraimin vuoristossa, asui eräs efraimilainen mies nimeltään Elkana. Hänen isänsä oli Jeroham, Elihun poika, Toohun pojanpoika, Suufin pojanpojanpoika" (1sam.1:1) ja "Myös Salomon palvelija, Seredasta kotoisin oleva efraimilainen Jerobeam" (1Kun. 11:26). "Daavid oli Juudan Beetlehemistä kotoisin olevan Iisai-nimisen efratalaisen miehen poika" (1Sam.17:12). Niin myös Mahlon ja Kilion olivat efratilaisia.

"He tulivat Mooabin maahan ja jäivät sinne" (Ruut 1:2). Ensiksi he menivät kaupunkeihin, mutta he havaitsivat asukkaiden elävän syvällä synnissä. Sitten he menivät suurempiin kaupunkeihin, ja siellä oli kuivuus. Sen tähden, "He tulivat Mooabin maahan ja jäivät sinne".

"Sitten Noomin mies Elimelek kuoli" (Ruut 1:3). Meille on opetettu, että jokaisen on kuoltava, ja kuolema kohtaa kaikkia. Autuas se mies, joka lähtee tästä maailmasta hyvän nimen kanssa! Miehen kuolemaa ei ymmärrä kukaan muu kuin hänen vaimonsa, siksi kirjoitettu on "Sitten Noomin mies Elimelek kuoli". Vaimon kuolemaa ei ymmärrä kukaan muu kuin hänen aviomiehensä, niin kuin kirjoitettu on, "Ollessani palaamassa Paddanista Raakel kuoli minulta" (1Moos.48:7). Rabbi Johannan sanoi, että se tarkoittaa sitä, että Raakelin kuolema on minulle raskasta. Isämme Jaakob sanoi siis, että "Raakelin kuolema on minulle surullisempaa kuin kaikki ne minua kohdanneet onnettomuudet."

Rabbi Johannan sanoi rabbi Shimeonin puolesta, että Jumala tuo maailmaan lukuisia työyhteyksiä ja lukuisia veljeyksiä. Jos yksi työyhteys sammuu, kohdatkoon levottomuus koko jäljelle jäänyttä yhtisöä, sillä rabbi Shamuel bar Abba sanoi rabbi Johannanin nimessä, että on säädettyjä työntekoaikoja, eikä kenenkään työ mene toisen alueelle edes hiuksen leveyden verran. Rabbi Jose bar Halafta sanoi, että koskaan elinaikanani minä en ole kutsunut vaimoani vaimokseni tai kotiani kodikseni, vaan minä kutsuin vaimoani kodikseni ja kotiani vaimokseni. Enkä minä kutsunut härkääni minun häräkseni tai peltojani minun pelloikseni, vaan minä kutsuin härkääni pellokseni ja peltoani häräkseni. "Ja nainen jäi yksin kahden poikansa kanssa" (Ruut 1:3). Rabbi Chanina, rabbi Abbahun poika sanoi, "hänestä tuli kuin ruokauhrin tähteet".

"Pojat ottivat itselleen mooabilaiset vaimot" (Ruut 1:4). Rabbi Meirin nimessä on opetettu, että he eivät tehneet heistä käännynnäisiä, eivätkä kastaneet heitä, eikä heillä ollut sitä uutta lakia, vaan he toimivat sen mukaan, jossa mainitaan ammonilainen, eikä ammonitar, mooabilainen, eikä mooabitar, joten heitä ei kohtaa rangaistus siitä. "Toisen nimi oli Orpa" (Ruut 1:4), koska hän käänsi selkänsä anopilleen, "ja toisen nimi Ruut", koska hän ajatteli anoppinsa puheita. Molemmat voi selittää sanojen kirjaimista. Rabbi Bibi sanoi rabbi Ruubenin nimessä, että Ruut ja Orpa olivat Eglonin tyttäriä, niin kuin kirjoitettu on, "Minulla on salaista asiaa sinulle, kuningas. Tämä sanoi: Puhu hiljaa..." (Tuom.3:19), ja kirjoitettu on, "Eglonin istuessa yksin viileässä yläsalissaan Eehud meni hänen luokseen ja sanoi: "Minulla on sinulle sana Jumalalta." Silloin Eglon nousi istuimeltaan" (Tuom.3:20). Jumala sanoi hänelle, "sinä nousit valtaistuimeltasi kunnioittaaksesi minua. Sielusi kautta, minä nostatan sinusta jälkeläisen, joka on istuva Herran valtaistuimella". "Kun he olivat asuneet siellä noin kymmenen vuotta" (Ruut 1:4). Se ei ole siis kymmenen, vaan noin, joko vähemmän tai enemmän.

"Kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon" (Ruut 1:5). Rabbi Hunia ja rabbi Jehoshua bar Abin, ja rabbi Levin vävy rabbi Zabdi sanoivat, ettei armollinen Herra milloinkaan kosta heti riistämällä ihmisen elämän. Mihin tämä perustuu? Jobin kirjaan, niin kuin kirjoitettu on, "Jobin luo tuli sanantuoja, joka sanoi: Härillä kynnettiin, ja aasintammat olivat laitumella siinä lähellä" (Job 1:14). Rabbi Chamma bar Chanania sanoi, että Jumala antoi hänelle esimakua tulevasta maailmasta, niin kuin (Messiaan päivistä) on kirjoitettu, "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan" (Aamos 9:13). "Silloin savalaiset hyökkäsivät, ryöstivät eläimet ja surmasivat palvelijat miekan terällä" (Job 1:15). Rabbi Abba bar Kahana sanoi, että he marssivat Kefar Kirjanosista, ja matkustivat koko Abilenan läpi aina Seboimin vuoren tornille, ja siellä he kuolivat. "Ainoastaan minä pelastuin kertomaan tästä sinulle" (Job 1:15). Rabbi Chanania sanoi, että se sana "ainoastaan" sisältää sellaisen merkityksen, että myös häntä oli lyöty ja haavoitettu. Se on, että "edes minä en jäänyt ehjäksi". Rabbi Jehuda sanoi, "Hänen vielä puhuessaan tuli toinen", joten hän heti kerrottuaan sanomansa, nukkui pois. "Hänen vielä puhuessaan tuli taas yksi, joka sanoi: kaldealaiset jakaantuivat kolmeksi joukoksi" (Job 1:17). Rabbi Samuel bar Naaman sanoi, että heti, kun Job kuuli tämän, hän alkoi koota joukkojaan sotaa varten, sanoen, "kuinkahan monta sotajoukkoa saan liikkeelle, kuinka paljon saan joukkoja kootuksi? Ja tämä vielä maailman halpa-arvoisinta kansakuntaa vastaan, niin kuin kirjoitettu on, "Katso kaldealaisten maata, kansaa, jota ei enää ole, maata, jonka Assur muutti asuinsijaksi autiomaan eläimille" (Jes.23:13). Sen lauseen merkitys on, että kunpa sitä ei olisi koskaan ollutkaan. Ja tämä kansa on aiheuttamassa minulle kauhua!" Mutta kun hänelle kerrottiin, että "Jumalan tuli iski alas taivaasta" (Job 1:16), hän sanoi, "se siis tulee taivaista, mitä minä sille pystyisin tekemään?" Siksi, olen "pysynyt ovesta ulos menemättä hiljaa" (Job 31:34). Niin hän otti sirpaleen, raaputtaakseen sillä itseään. Sama oli siinä Egyptin tapauksessakin. Ensin, "Hän hävitti heidän viini- ja viikunapuunsa" (Psalmi 105:33). Tämän jälkeen "Hän antoi heidän karjansa alttiiksi rakeille ja heidän laumansa salamoille" (Psalmi 78:48) ja vasta sitten, "Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä" (Psalmi 78:51). Sama asia niiden pitalin pilkkujen kanssa. Ensin ne tulevat miehen taloon. Jos hän tekee synnistään parannuksen, asia on kunnossa, mutta ellei, niin talo on hajotettava, niin kuin kirjoitettu on, että pappi "käskeköön irrottaa kivet, joissa on tartunta, ja heittää ne kaupungin ulkopuolelle" (3Moos.14:40). Jos hän tekee parannuksen, asia on kunnossa, mutta jos ei, niin se talo on hajotettava. Jos hän tekee parannuksen, asia on kunnossa, jos ei, niin se vitsaus kohtaa hänen vaatteitaan ja ne on puhdistettava. Jos hän tekee parannuksen, asia on kunnossa, jos ei, ne on revittävä, niin kuin siinä on kirjoitettu, "sitten hän repäisköön sen siitä vaatteesta" (tässä lainataan jotain, mitä en tiedä, ilmeisesti 3Moos.13:45 pohjalta), jos hän tekee parannuksen, asia on kunnossa, jos ei, ne on poltettava, niin kuin kirjoitettu on, "Papin on poltettava villainen tai pellavainen vaate, loimi, kude tai mikä tahansa nahasta tehty esine, jossa on tartunta" (3Moos.13:52). Vasta sitten se tulee hänen ruumiiseensa. Jos hän tekee parannuksen, asia on kunnossa, jos ei, hänen on jätettävä leiri seitsemäksi päiväksi ja palattava. Jos hän tekee parannuksen, asia on kunnossa, jos ei, "Hän on saastainen, ja hänen on asuttava yksinään. Asukoon hän erillään leirin ulkopuolella" (3Moos.13:46). Niin oli myös Mahlonin ja Kiljonin tapauksessa. Ensin kaikki heidän hevosensa, aasinsa ja kamelinsa kuolivat, sitten Elimelek, ja lopulta ne kaksi poikaa. "Ja vaimo jäi yksin jäljelle" (Ruut 1:5). Rabbi Chanania sanoi, että hän jäi kuin jäännöksen tähteet.

"Silloin Noomi nousi miniöineen palatakseen Mooabin maasta, sillä hän oli kuullut siellä, että Herra oli pitänyt huolta kansastaan" (Ruut 1:6). Hän oli kuullut sen kaupunkeja kiertäviltä kauppamiehiltä. Ja mitä hän olikaan kuullut? "Herra oli pitänyt huolta kansastaan ja antanut sille leipää". Yhdessä kohdassa on kirjoitettu, "Ei Herra hylkää kansaansa eikä jätä perintöosaansa" (Psalmi 94:14) ja toisessa "Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa" (1Sam.12:22). Rabbi Shamuel bar Naamani sanoi, että joskus hän tekee sen oman kansansa ja perintöosansa tähden, ja joskus sen suuren nimensä tähden. Rabbi Jibbi sanoi, "kun Israel ansaitsee sen, silloin hän tekee sen hänen kansansa ja perintöosansa tähden, mutta kun Israel ei ansaitse, silloin hän tekee sen oman suuren nimensä tähden". Rabbit yleisesti sanovat, että Israelin maassa hänen kansansa ja perintöosansa tähden, ja muualla asuvinsa sen hänen suuren nimensä tähden, niin kuin kirjoitettu on, "Itseni, itseni tähden minä sen teen, sillä kuinka onkaan nimeäni häväisty" (Jes.48:11).

"Hän lähti yhdessä molempien miniöidensä kanssa paikasta, jossa oli asunut" (Ruut 1:7). Oliko hän sitten ainoa, joka siitä paikasta lähti? Eivätkö monet kamelien ja aasien karavaanitkin lähteneet? Ja kuitenkin siinä on kirjoitettu, että "hän lähti". Rabbi Azarja selitti sen, rabbi Jehuda bar Shimeonin nimessä, että kaupungin suurmies on sen loistava lamppu, sen maamerkki, sen kunnia ja sen ylistys. Kun hän lähtee pois, sen loiste, sen maamerkki, sen kunnia ja sen ylistys poistuvat hänen kanssaan. Niin oli myös isämme Jakobin kanssa, kun hän poistui Beershebasta. Oliko hän sitten ainoa, joka sieltä lähti? Eivätkö monet kameli- ja aasikaravaanit lähteneet sieltä myös? Kuitenkin kirjoitettu on, "Jaakob lähti Beersebasta mennäkseen Haaraniin" (1Moos.28:10). Mutta kun kaupungissa on vanhurskas mies, hän on sen loistava lamppu, sen kunnia ja sen kirkkaus. Kun hän lähtee pois, sen loiste, kunnia ja kirkkaus poistuvat hänen kanssaan. Ensimmäisessä tapauksessa voidaan siis ajatella, ettei siellä ollut ketään muuta vanhurskasta kuin Ruut. Mutta tässä tapauksessa, eikö Iisak jäänyt sinne? Rabbi Azarja sanoi rabbi Azarja bar Shimonin nimessä, että tosiasia on se, ettei yhden vanhurskaan ansiota voi verrata kahden vanhurskaan ansioihin. "Hän lähti yhdessä molempien miniöidensä kanssa paikasta, jossa oli asunut. Kun Noomi miniöineen kulki tietä palatakseen Juudan maahan..." (Ruut 1:7). Rabbi Jehuda sanoi rabbi Johannanin nimessä, että he rikkoivat sitä kirjoitettua sanaa, ja he matkustivat juhlapäivänä. Toinen selitys lauseesta "kulki tietä" on se, että se tie oli heille vaikea ilman kenkiä. "Kulki tietä" keskustellen käännynnäisten säädöksistä.

"Sanoi Noomi molemmille miniöillensä: Menkää, palatkaa kumpikin äitinne kotiin" (Ruut 1:8). Se on se hänen kansansa koti. Gadaran Abnimosin äiti kuoli, ja rabbi Meir meni häntä lohduttamaan ja hän löysi heidät istumassa ja suremassa. Jokin aika sen jälkeen hänen isänsä kuoli, ja rabbi Meir meni taas lohduttamaan häntä, ja löysi heidät toimittamasta normaaleja tehtäviään. Hän sanoi hänelle, "näyttää siltä, että äitisi oli sinulle rakkaampi kuin sinun isäsi." Hän vastasi hänelle, eikö olekin kirjoitettu "äitinne kotiin", eikä "isänsä kotiin"? Rabbi Meir vastasi hänelle, "olet puhunut hyvin, sillä ei pakanalla ole isää." Tämä perustuu lakiin, jos pakana menee juutalaisen kanssa naimisiin.

"Herra tehköön teille laupeuden" (Ruut 1:8). Rabbi Chanania bar Adda sanoi, että tässä tekeminen on kirjoitettu jaash. Se on sitä, että hän varmasti toimii laupeudella teitä kohtaan. "Niinkuin te olette vainajille ja minulle tehneet" (Ruut 1:8), he ahkeroivat käärinliinojen valmistamisessa. "Ja minulle" on sitä, etteivät he pitäneet avioliittoaan niin tärkeänä. Rabbi Zeira sanoi, että tämä Ruutin kirjakäärö ei kerro meille mitään puhtaudesta tai saastaisuudesta, eikä kielletystä tai luvallisesta. Mitä tarkoitusta varten se sitten oli kirjoitettu? Opettaakseen meille, kuinka suuri on se palkinto niille, jotka harjoittavat laupeuden tekoja.

"Herra suokoon" (Ruut 1:9). Rabbi Jose sanoi, että kaikki ne lahjat ja lohdutukset, jotka Jumala on säätänyt Salomolle uskottavaksi, lähtevät sinusta, niin kuin kirjoitettu on, "Jumala antoi Salomolle viisautta, ylen määrin ymmärrystä ja avarasydämisyyttä" (1Kun.5:9). "Että saisitte kumpikin levon" (Ruut 1:9). Tässä ei lue hebreassa "saisitte", vaan sanavalinta on sellainen, että vain toinen on löytävä levon. "Kumpikin uuden puolison kodissa" (Ruut 1:9). Tästä näkyy, että vaimo kuuluu aviomiehensä kotiin. "Sitten hän suuteli heitä, mutta he alkoivat itkeä äänekkäästi ja sanoivat hänelle: "Me tulemme sinun mukanasi kansasi luo." Mutta Noomi vastasi: "Kääntykää takaisin, tyttäreni! Miksi te lähtisitte minun kanssani? Voinko minä enää synnyttää poikia miehiksi teille?" (Ruut 1:9-11). Mitä tämä on? Voiko mies naida veljensä lesken jo ennen syntymää?

"Kääntykää takaisin, tyttäreni" (Ruut 1:12). Rabbi Shamuel bar Nahmani sanoi rabbi Jehuda bar Chananian nimessä, että tässä on kolmesti kirjoitettu "kääntykää", joka vastaa niitä kolmea kertaa, kun käännynnäinen on torjuttava, mutta jos hän vielä jatkaa, hänet on otettava vastaan. Rabbi Iisak sanoi, "Muukalaisen ei tarvinnut viettää yötä ulkona" (Job 31:32) lauseesta, että ihmisen on torjuttava vasemmalla kädellä, mutta vedettävä lähelleen oikealla. "Sillä minä olen liian vanha saadakseni miehen. Vaikka ajattelisinkin, että minulla olisi vielä toivoa, ja vaikka vielä tänä yönä olisin miehen kanssa" (Ruut 1:12). Rabbi Johannan sanoi, että toora, Jumalan kirjoitettu sana, opettaa meille siveydestä, ettei tulisi yhtyä päivällä, vaan yöllä. Siksi toorassa on "Hän meni sinne illalla ja palasi aamulla" (Ester 2:14). Siksi tässäkin on "tänä yönä olisin miehen kanssa".

"Ja vaikka vielä tänä yönä olisin miehen kanssa ja synnyttäisin poikia" (Ruut 1:12). Jos olisikin ollut aviomies tänä yönä, ja olisin synnyttänyt poikia, kuitenkin, "jaksaisitteko te kuitenkaan odottaa, kunnes he kasvavat suuriksi?" (Ruut 1:13). Voisitteko te istua ja odottaa heidän kasvamistaan? "Pidättäytyisittekö te sen vuoksi menemästä naimisiin?" (Ruut 1:13). Tehän jäisitte hylätyiksi, milloinkaan naimatta. "Ei, tyttäreni!" (Ruut 1:13). Ajatus tässä on että "voi minua, tyttäreni!". "Olen hyvin murheellinen teidän tähtenne" (Ruut 1:13), todellakin teidän puolestanne, "sillä Herran käsi on ollut minua vastaan" (Ruut 1:13), minua vastaan, poikiani vastaan ja aviomiestäni vastaan.

Rabbi Chanania, rabbi Abbahun poika, selitti tämän lauseen viittaavan Moosekseen. Mooses sanoi Jumalalle, "maailmankaikkeuden Herra! Sanalla "katso" minä olen lausunut sinun ylistystäsi, niin kuin kirjoitettu on, "Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun Jumalasi" (5Moos.10:14), ja minä toivoin, että sinä olisit antanut minulle ylennyksen, mutta voi, sillä "katso"-sanalla sinä olet minut taakoittanut. Sinä taakoitit minut kuoleman enkelillä, sinä hylkäsit sen "katso"-sanan minun hyväkseni, ja sanoit minulle, "Katso, lähestyy aika, jolloin sinun on kuoltava" (5Moos.31:14). Ja hän kääntyy Israelin puoleen ja sanoo, "Ei, tyttäreni!" - voi minua ja lapsiani - "Olen hyvin murheellinen teidän tähtenne, sillä Herran käsi on ollut minua vastaan" - teidän tähtenne, minua ja veljeäni vastaan."

Rabbi Levi sanoi, että missä Herran "käsi" mainitaan, se viittaa kulkutautiin, ja esimerkkinä on se lause, että "katso, Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla, hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita ylen ankaralla ruttotaudilla" (2Moos.9:3). Bar Kafara sanoi, "he pyysivät kättä, "Jospa olisimme saaneet surmamme Herran kädestä" (2Moos.16:3), ja käsi löi heitä ruttotaudilla. Rabbi Shimeon sanoi, että se ruttotauti löi niitä, jotka menivät ulos, mutta ei sisään jääneitä. Rabbi Nehemian oppilaat päättelivät tämän totuuden lauseesta, "Mihin ikinä he lähtivätkin, Herran käsi oli heitä vastaan ja tuotti onnettomuutta" (Tuom.2:15). Ruttotauti löi niitä, jotka "menivät ulos", mutta ei sisään jääneitä. Rabbi Ruuben sanoi, että jopa heidän lapsensa toivoivat heidän kuolemaansa sanoen, "kunpa he jo kuolisivat, että me pääsisimme siihen maahan!"

"Niin he korottivat vielä äänensä ja itkivät" (Ruut 1:14). Tästä korottamisesta puuttuu yksi alef-kirjain hebrean tekstissä. Sen tarkoitus on opettaa, että he kulkivat tietä eteenpäin itkien, voimattomina. Rabbi Barakia sanoi rabbi Iisakin nimessä, että Orpa meni anoppinsa kanssa neljäkymmentä päivänmatkaa, ja siksi hänen jälkeläisiltään pidätettiin se rangaistus neljänkymmenen päivän ajaksi, niin kuin kirjoitettu on, "Filistealainen astui esiin joka aamu ja ilta neljänkymmenen päivän ajan" (1Sam.17:16). Rabbi Jehuda sanoi rabbi Iisakin nimessä, että Orpa meni anoppinsa kanssa neljä mailia (maili on aramean sana), ja sen seurauksena hänestä polveutui neljä voimallista miestä, niin kuin kirjoitettu on, "Näin nämä neljä Gatissa syntynyttä..." (2Sam.21:22, mielestäni huono selitys ja poikkeaa kaikesta muusta, mutta perustuu Orpa ja Rafa -sanojen kirjaimiin). Rabbi Iisak sanoi, että koko sen yön, kun Orpa oli eronnut äidistään, sata pakanaa raiskasi häntä. Tämä on sen lauseen merkitys, joka sanoo, "puhuessa heidän kanssaan filistealaisten taisteluriveistä tuli..." (1Sam.17:23, perustuu siihen, että taistelurivit on suunnilleen sama sana, joka merkitsee yhdyntää). Siinä on kirjoitettu mimmaravoth, joka viittaa sataan esinahkaan, jotka hänelle tekivät väkivaltaa tuona yönä. Rabbi Tanhuma sanoi, että siinä oli yksi koirakin, koska kirjoitettu on, "minä olen koira..." (1Sam.17:43 toisella lukutavalla).

"Sitten Orpa suuteli anoppiaan jäähyväisiksi" (Ruut 1:14). Kaikki suuteleminen on turhuutta, paitsi kolmessa tapauksessa. Korkean virka-aseman suudelma, eroamisen jälkeen kohdatessa, ja hyvästelyn suudelma. Korkea virka-asema, koska kirjoitettu on, "Samuel otti öljyastian, vuodatti Saulin päähän öljyä, suuteli häntä..." (1Sam.10:1). Se kohtaaminen, niin kuin kirjoitettu on, "Aaron lähti ja tapasi Mooseksen Jumalan vuorella ja suuteli häntä" (2Moos.4:27). Hyvästellessä, koska kirjoitettu on, että "Orpa suuteli anoppiaan jäähyväisiksi" (Ruut 1:14). Rabbi Tanhuma lisäsi, että on myös se kumppanuuden suudelma, niin kuin kirjoitettu on, "Sitten Jaakob suuteli Raakelia" (1Moos.29:11). Miksi? Koska he kuuluivat yhteen. "Hän sanoi Ruutille: "Katso, kälysi palaa takaisin oman kansansa ja jumalansa luo! Palaa sinäkin kälysi kanssa." (Ruut 1:15). Siis hän palasi kansansa luokse, ja jumalansa luokse.

"Mutta Ruut vastasi: "Älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi" (Ruut 1:16). Mikä merkitys tuolla vaatimisella on? Hän sanoi hänelle, että älä tee syntiä minua vastaan, älä käännä onnettomuuksiasi minusta pois. "Jättämään sinua ja lähtemään pois". Olen lujasti päättänyt kääntyä, vaikka tilanne olisi mikä, mutta minun on parempi olla sinun kätesi alla, kuin jonkun muun. Kun Noomi kuuli tämän, hän alkoi opettamaan hänelle niitä käännynnäisen säädöksiä, sanoen, "tyttäreni, Israelin tyttärillä ei ole tapana käydä muiden kansojen tavoin teattereissa ja urheilukilpailuissa", joihin hän vastasi, "minne sinä menet, sinne minäkin menen" (Ruut 1:16). Hän jatkoi, "tyttäreni, Israelin tyttärillä ei ole tapana oleskella talossa, jossa ei ole mezuzaa", johon hän vastasi, että "ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin" (Ruut 1:16). "Sinun kansasi on minun kansani" (Ruut 1:16) viittaa niihin rangaistusmääräyksiin ja ojennuksiin, "ja sinun Jumalasi on minun Jumalani" (Ruut 1:16) muihin kirjoitetun sanan käskyihin.

Toinen selitys on tämä, "minne sinä menet, sinne minäkin menen" (Ruut 1:16) on ilmestysmaja, Gilgal, Siilo, Noob, Gibeon ja se pysyvä temppeli. "Ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin" (Ruut 1:16), merkitsee, että "minä tahdon yöpyä siellä, missä uhrataan". "Sinun kansasi on minun kansani" (Ruut 1:16) niin että minä tuhoan keskuudestani kaiken epäjumalanpalveluksen, ja silloin sinun Jumalasi on minun Jumalani" (Ruut 1:16), joka maksaa minulle palkan vaivannäöstäni.

"Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla" (Ruut 1:17) on viittaus niihin neljänlaiseen ruumiilliseen rangaistukseen, joita vanhimmisto voi antaa; kivitys, polttaminen, pään katkaiseminen ja kuristaminen. "Ja tulla haudatuksi sinne" (Ruut 1:17), nämä ovat ne kaksi tuomareiden huoneen valmistamaa hautaa, yksi sellaisille, jotka ovat kärsineet kivityksen ja polttamisen, toinen niille, joiden pää on katkaistu tai jotka on kuristettu. "Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta" (Ruut 1:17). Noomi sanoi hänelle, että tyttäreni, mitä hyviä tekoja ja vanhurskaita töitä saatkin aikaan, tee ne tässä maailmassa, sillä tulevassa maailmassa "kuolema erottaa meidät" (Ruut 1:17).

Luku 3. Tämä on merkitys sillä kirjoitusten lauseella, "Samanlaisia ovat siellä pieni ja suuri, orja on vapaa herrastaan" (Job 3:19). Rabbi Shimon sanoi, että tämä on yksi niistä neljästä samantyylisestä kirjoitusten jakeesta. "Samanlaisia ovat siellä pieni ja suuri"; tässä maailmassa se, joka on vähäinen, voi tulla suureksi, ja se, joka on suuri, voi muuttua vähäiseksi, mutta tulevassa maailmassa vähäinen ei voi enää tulla suureksi eikä hän, joka on suuri, enää siellä tule vähäiseksi. "Orja on vapaa herrastaan"; joka toteuttaa Luojansa, jozer, tahtoa, masentaa sitä omaa pahaa taipumustaan, jezer, mutta kuollessaan hän pääsee vapauteen, niin kuin kirjoitettu on, "orja on vapaa herrastaan". Rabbi Meisha, rabbi Jehoshuan pojanpoika, oli kolme päivää sairasvuoteella tajuttomana. Kolmen päivän kuluttua hän palasi tajuihinsa. Hänen isänsä sanoi hänelle, "missä sinä olet ollut?" Hän vastasi, "oli sekavassa maailmassa". Hän sanoi hänelle, "no, mitä sinä siellä näit?" Ja hän vastasi, "minä näin monia niitä häpeässä, joita täällä pidetään kunniassa." Kun rabbi Johannan ja Resh Lakish kuulivat tästä, he menivät tapaamaan häntä ja hänen isänsä sanoi heille, "oletteko kuulleet, mitä tuo nuorukainen sanoi?" He sanoivat, "mitä?" Ja hän kertoi heille sen tapauksen. Resh Lakish sanoi, että eikö kirjoituksissa olekin juuri tästä? "Näin sanoo Herra, Herra: Ota pois turbaani, nosta kruunu päästäsi! Tämä ei jatku entisellään! Alhainen korotetaan, korskea alennetaan" (Hesekiel 21:31). Rabbi Johannan sanoi, että jos en olisi saanut kuulla tuota selitystä, olisin voinut kyseenalaistaa. Rabbi Huna, joka oli Babelin juutalaisten johtaja, kysyi rabbi Chasdailta, "mitä tuo sana tarkoittaa, että ota pois turbaani, nosta kruunu päästäsi?" Hän vastasi, että turbaani poistetaan meidän rabbeiltamme ja se kruunu muilta kansakunnilta. Hän sanoi hänelle, "sinun nimesi on armollinen, ja se mitä sanot, on armollista".

Kirjoitettu on, "Toivoa on sillä, jonka vielä suodaan olla kaikkien elävien seurassa. Elävä koira on parempi kuin kuollut leijona" (Saarn.9:4). Me olemme toisaalla oppineet, että jos näkyy epäjumalanpalvelusta, mitä tulee sanoa? "Siunattu olkoon hän, joka on pitkämielinen niitä kohtaan, jotka rikkovat hänen tahtoaan vastaan". Entä, jos näkyy paikka, josta se epäjumalanpalvelus on revitty juurineen pois, mitä tulee sanoa? "Siunattu olkoon hän, joka on repinyt epäjumalanpalveluksen juurineen meidän maastamme, ja olkoon siten sinun tahtosi, Herra, meidän Jumalamme, että se revittäisiin juurineen pois kaikkialta, ja kääntyköön sen palvojien sydämet sinua palvelemaan täydellisellä sydämellä!" Mutta eikö sen kautta rukoilla pahantekijöidemme puolesta? Rabbi Johannan sanoi, että Jumala valitsee, jopa niille, jotka kohottavat kätensä temppeliä vastaan, on toivoa. Heidän ylösnousemuksensa on mahdotonta, koska he kohottivat kätensä temppeliä vastaan, mutta heidän tuhoamisensakin on mahdotonta, koska he ovat jo tehneet parannuksen, siksi heistä on tämä jae, "he nukkuvat ikuiseen uneen eivätkä herää, sanoo Herra" (Jer.51:39). Meille on opetettu etteivät ne muiden kansojen lapset tai Nebukadnessarin sotajoukot herää ylösnousemukseen, eikä heitä rangaista, ja heihin liittyy tämä kohta, "Elävä koira on parempi kuin kuollut leijona". Tässä maailmassa se, joka on koira, voi tulla leijonaksi, ja se, joka on leijona, voi tulla koiraksi, mutta tulevassa maailmassa ei leijona voi tulla koiraksi eikä koira leijonaksi. Hadrianus, murentokoon hänen luunsa, kysyi rabbi Jehoshua bar Chananialta, sanoen, "enkö minä olekin parempi kuin teidän herranne Mooses?" Hän sanoi hänelle, "miksi?" Hän vastasi, "koska minä elän, ja hän on kuollut, ja kirjoitettu on, että elävä koira on parempi kuin kuollut leijona". Hän vastasi, "voitko tehdä sellaisen säädöksen, ettei tulta saa sytyttää kolmeen päivään?" Hän vastasi, "kyllä voin!" Illalla he molemmat nousivat palatsin katolle, ja näkivät savun kohoavan kaukaa, ja hän sanoi, "mitä tuo on?" Siihen hän vastasi, "yksi ylhäisistäni on sairaana, ja lääkäri oli käynyt hänen luonaan ja sanonut, että hän ei parane, ellei juo kuumaa vettä". Hän vastasi, "saisit luopua hengestäsi! Sinun säädöksesi on tehty tyhjäksi, vaikka olet vielä elossa, kun taas siitä lähtien, kun Mooses ilmoitti meille, että "Älkää sytyttäkö tulta sapatinpäivänä missään asuinpaikoissanne" (2Moos.35:3), ei kukaan juutalainen ole milloinkaan sytyttänyt tulta sapattina, eikä sitä säädöstä ole tehty tyhjäksi tähän päivään mennessä, ja silti olet mielestäsi häntä parempi." "Herra, ilmoita minulle, milloin loppuni tulee ja mikä on päivieni määrä" (Psalmi 39:5). David sanoi Jumalalle, "maailmankaikkeuden Herra, anna minun tietää, milloin on minun aikani kuolla." Hän vastasi, "se on salaisuus, jota ei ihmiselle paljasteta, eikä sitä paljasteta sinullekaan." "Ja mikä on päivieni määrä?" Hän vastasi, "seitsemänkymmentä vuotta." "Että ymmärtäisin, kuinka katoavainen olen" (Psalmi 39:5). "Anna minun tietää kuolinpäiväni". Hän vastasi, "sapatti". Hän sanoi, "ota siitä yksi päivä pois." Hän vastasi, "en." David kysyi, "miksi?" Hän vastasi, "se rukous, kun sinä seisot ja rukoilet minun edessäni, on minun silmissäni kallisarvoisempaa kuin ne tuht polttouhria, jotka sinun poikasi Salomo tulee uhraamaan minun edessäni, niin kuin kirjoitettu on, "Kuningas Salomo meni uhraamaan Gibeoniin, koska siellä oli suurin uhrikukkula. Hän uhrasi sen alttarilla tuhat polttouhria" (1Kun.3:4). Hän sanoi, "lisää siihen sitten yksi päivä." Hän vastasi, "en. Miksi?" Hän vastasi, "sinun Poikasi palvelutehtävän tähden." Niin kuin rabbi Shimeon bar Abba sanoi rabbi Johannanin nimessä, että ne palvelutehtävät ovat edeltä säädettyjä, eikä yksikään mene toisen alueelle hiuskarvankaan leveyden verran. Ja David kuoli helluntaina, pentakosta, joka sattui olemaan sapatti, ja vanhimmisto, sanhedrin, meni kertomaan sen Salomolle. Hän sanoi heille, "viekää hänet sieltä pois". He sanoivat hänelle, "mutta eikö mishnassa ole ilmoitettu, että ruumiin voi voidella ja pestä silloin, kun sitä ei ole siirretty?" Hän sanoi heille, "minun isäni huoneen koirilla on nälkä." He vastasivat hänelle, "eikö mishnassa ole ilmoitettu, että kurpitsaa saa leikata eläimille sapattina, ja raatoa koirille?" Mitä hän teki? Hän otti erään verhon ja levitti sen ruumiin päälle, ettei aurinko paahtaisi sitä, kun toiset taas selittivät, että hän kutsui kotkia, jotka levittivät siipensä hänen ylleen, ettei aurinko paahtaisi häntä.

Kirjoitettu on, "Väärä ei voi suoristua, eikä vajaata voi laskea täydeksi" (Saarn.1:15). Tässä maailmassa väärän voi suoristaa, ja joka on suora, voi kieroutua, mutta tämän jälkeen väärä ei voi suoristua, eikä suora kieroutua. Eikä vajaata voi laskea, ajattele kahta pahantekijää yhdistyneenä tässä maailmassa. Toinen heistä tekee parannusta pahoista teoistaan ennen kuolemaansa, kun toinen ei, ja sen seurauksensa se toinen seisoo vanhurskaiden seurassa, kun hänen työkaverinsa seisoo pahantekijöiden seurassa. Ja hän katselee häntä sanoen, "voi minua, eikö täällä saa mitään suosiota? Me molemmat teimme ryöstöretkiä, me teimme yhdessä murhia, ja kuitenkin hän saa seisoa vanhurskaiden seurassa, ja minä pahantekijöiden seurassa!" Ja hänelle vastataan, sanoen, "sinä tyhmä, sinua halveksittiin kuolemasi jälkeen kolme päivää ja sait makailla, ja eikö sinun ruumiisi vedetty hautaasi köysillä? "Vuoteena allasi ovat madot, peitteenäsi toukat" (Jes.14:11). Ja se sinun työkaverisi ymmärsi ja teki parannuksen pahoista teistään, ja sinä, myös sinulla oli mahdollisuus tehdä parannus, etkä sinä halunnut." Sen tähden hän sanoo noille enkeleille, "antakaa minun mennä ja tehdä parannus!" Ja hänelle vastataan ja sanotaan, "sinä tyhmä, etkö tiedä, että tämä maailma on kuin sapatti, ja se maailma, josta sinä tulit, on kuin sapatin aatto? Ellei ihminen valmista ruokaansa sapatin aattona, mitä hän syö sapattina? Etkö sinä myös tiedä, että tämä maailma on kuin meri, ja se maailma, josta tulit, on kuin kuiva maa? Ellei ihminen valmista ruokaansa kuivalla maalla, mitä hän syö merellä? Etkö myös tiedä, että tämä maailma on kuin erämaa, ja se maailma, josta sinä tulit, on kuin viljelty maa? Ellei ihminen valmista ruokaansa viljellyllä maalla, mitä hän syö erämaassa?" Mitä hän tekee? Hän ristii kätensä ja pureskelee tuskissaan omaa lihaansa, niin kuin kirjoitettu on, "Tyhmä panee kädet ristiin ja kalvaa omaa lihaansa" (Saarn.4:5) ja sanoo, "antakaa minun katsella sitä minun työtoveriani siinä hänen kunniassaan", ja hänelle vastataan, "sinä tyhmä, Kaikkivaltias on käskenyt meitä, etteivät pahantekijät seiso vanhurskaiden rinnalla, eivätkä vanhurskaat pahantekijöiden rinnalla, eikä saastainen puhtaan tai puhdas saastaisen rinnalla." Mihin tämä käsky viittaa? Tähän porttiin, josta on kirjoitettu, "Tämä on Herran portti; vanhurskaat käyvät siitä sisälle" (Psalmi 118:20).

Rabbi Chaia ja rabbi Shimeon bar Halafta istuivat kerran opiskelemassa Jumalan kirjoitettua sanaa, tooraa, siellä Tiberiaan suuressa opistossa, pääsiäisen aattona, ja he kuulivat ihmisten valituksen ääntä. Rabbi Shimeon, joka oli todella köyhä, sanoi toiselle, "mitä nämä ihmiset tekevät?" Hän vastasi, "joku, jolla on raha, on menossa ostamaan juhlaa varten tarpeita, ja jolla ei ole, on menossa työnantajansa luokse pyytämään." Hän sanoi, "jos niin on, minäkin menen Herran luokse pyytämään, että hän antaisi minulle." Hän meni rukoilemaan Tiberiaan luoliin ja katseli, kuinka käsi ojensi hänelle helmen. Hän meni ja vei sen opettajallemme, joka sanoi hänelle, "mistä sinä tämän sait? Sehän on korvaamattoman arvokas. Ota nämä kolme dinaria ja mene ja tee valmistukset sitä päivää varten, ja juhlan jälkeen mainostakaamme sitä ja minkä summan saat siitä, on oleva sinun." Hän otti ne kolme dinaria ja meni ja teki ostoksensa ja meni kotiinsa. Hänen vaimonsa sanoi hänelle, "Shimeon, onko sinusta tullut varas? Eihän koko sinun omaisuutesi ole minkään arvoinen, mistä sitten olet tehnyt kaikki nämä ostokset?" Hän kertoi hänelle heti sen tapauksen, johon vaimo sanoi, "tahdotko sinä sitten, että siellä tulevassa maailmassa sinulla on yksi helmi vähemmän kuin toisella?" Hän sanoi hänelle, "mitä sitten pitäisi tehdä?" Vaimo sanoi hänelle, "mene ja palauta ostokset omistajilleen ja dinarit omistajalleen ja se helmi omistajalleen." Kun opettajamme sai kuulla tästä, hän tuli surulliseksi ja lähetti noutamaan vaimon hänen luokseen ja sanoi hänelle, "tiedätkö, kuinka paljon ahdistusta sinä aiheutit tuolle vanhurskaalle miehelle?" Hän vastasi, "pitäisikö hänen istuimessaan tulevassa maailmassa sitten olla yksi helmi vähemmän kuin sinulla?" Hän sanoi hänelle, "jos häneltä se puuttuisi, emmekö me voisi sitä hyvittää?" Hän vastasi, "rabbi, tässä maailmassa meillä on etuoikeus nähdä sinun kasvosi, mutta eikö Resh Lakish sanonut tulevasta maailmasta, että jokaisella vanhurskaalla on siellä oma kammio?" Ja hän myönsi vaimon olevan oikeassa. Sen lisäksi, taivaallisilla on tapana antaa, eikä ottaa takaisin. Helmi kuitenkin palautui ja myöhempi ihme oli ensimmäistä suurempi. Kun rabbi Shimeon otti sen, hänen kätensä oli alla, ja kun hän antoi sen takaisin, hänen kätensä oli sen päällä, niin kuin miehen, joka lainaa toiselle.

"Kun Noomi näki, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän lakkasi puhumasta tälle asiasta" (Ruut 1:18). Rabbi Jehuda bar Shimen kommentoi tätä, että tulkaa ja katsokaa, kuinka kallisarvoisia käännynnäiset ovat Herran silmissä. Kun hän oli lujasti päättänyt kääntyä, kirjoitus pitää häntä yhtä arvokkaana kuin Noomiakin.

"He jatkoivat matkaa yhdessä" (Ruut 1:19). Rabbi Shamuel bar Shimon sanoi, että se päivä oli ensihedelmien lyhteen niittämisen päivä, niin kuin olemme jo toisaalla oppineet. Kaikki lähellä olevat kaupunkien asukkaat kokoontuivat yhteen, että sitä niitettäisiin suuren juhlan kanssa. Jotkut sanovat, että se oli se päivä, kun Ibsan (Tuom.12:8-9) antoi tyttärensä naimisiin. Rabbi Tanhuma samoi rabbien Azarja ja Menahem ja Jehoshua bar Abin nimessä, että kirjoitettu on, "Herra Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra?" (Psalmi 89:9), joka tekee kaiken ajallaan. Booasin vaimo kuoli tuona päivänä, ja koko Israel tuli kunnioittamaan, ja juuri silloin Ruut tulee Noomin kanssa. Näin yksi otettiin pois ja toinen tuli, ja "koko kaupunki alkoi kohista heidän vuokseen, ja kaupungin naiset kysyivät: Onko tämä Noomi?" (Ruut 1:19). Tämäkö on hän, jonka teot ovat sopivat ja ihanat? Aikaisemmin hän kulki kengissä, ja nyt hän kulkee paljain jaloin, ja te sanotte, "onko tämä Noomi?" Aikaisemmin hänellä oli hienoa villaa, ja nyt hän on puettu ryysyihin, ja te sanotte, "onko tämä Noomi?" Aikaisemmin hänen kasvonsa hehkuivat ruoan ja juoman runsaudesta, ja nyt hän näkee nälkää, ja kuitenkin te sanotte, "onko tämä Noomi?" Ja "Hän vastasi heille: Älkää kutsuko minua Noomiksi. Kutsukaa minua Maaraksi" (Ruut 1:20. Bar Kafara sanoi, että hänen tapauksensa oli kuin sellaisen tavallisen härän, jonka sen omistaja laittaa torille myyntiin, sanoen, "se on erinomainen kyntäjä ja ajaa suoraan", kuitenkin katsojat sanovat, "mutta jos se on erinomainen kyntäjä, mitä sitten ovat nuo arvet sen selässä?" Niin Noomi sanoi siis, ettei häntä tulisi kutsua Noomiksi, joka tarkoittaa ihanaa, koska "Herra on nöyryyttänyt minua ja Kaikkivaltias on tuottanut minulle onnettomuutta" (Ruut 1:21).

"Yltäkylläisenä minä lähdin, mutta nyt olen tyhjin käsin" (Ruut 1:21). Minä lähdin täytettynä pojilla ja tyttärillä, toinen selitys on, että hän oli raskaana. "Miksi te kutsutte minua Noomiksi, vaikka Herra on nöyryyttänyt minua ja Kaikkivaltias on tuottanut minulle onnettomuutta?" (Ruut 1:21). Jumala on tuottanut minulle onnettomuutta sen hänen oikeuden mittansa mukaan, niin kuin kirjoitettu on, "Jos sinä sorrat heitä" (2Moos.22:22), jossa sortaminen on sama sana. Toinen selitys siitä sanasta on, että "todistaa minua vastaan", niin kuin kirjoitettu on, "Tuomarit tutkikoot asian tarkoin, ja jos väärä todistaja on todistanut valheellisesti veljestään..." (5Moos.19:18). Toinen selitys on, että hän pitää huolta kaikilla tavoilla, sillä tässä maailmassa Herra on saattanut murheelliseksi, mutta siitä Messiaan ajasta on kirjoitettu, että "Silloin minä iloitsen heistä ja teen heille hyvää" (Jer.32:41).

Luku 4. Tämä on selitys jakeelle, "Saharaimille syntyi jälkeläisiä Mooabin maassa sen jälkeen, kun hän oli hylännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran. Hänen vaimonsa Hoodes synnytti hänelle..." (1Aik.8:8-9). Elia, siunattu olkoon hänen muistonsa, kysyi rabbi Nehoralta, että mitä mitä se lause tarkoittaa, ja hän vastasi hänelle, "se merkitsee, että eräs suurmies synnytti lapsia Mooabin maassa. Hylkääminen tarkoittaa sitä, että he tulivat Benjaminin heimosta, niin kuin kirjoitettu on, että "Israelin heimot lähettivät miehiä kaikkiin Benjaminin sukuihin sanomaan..." (Tuom.20:12)". Toinen selitys on, että Saharaim on Booas. Miksi häntä sitten kutsuttaisiin Saharaimiksi? Koska hän oli vapaa, meshurar, vääryydestä. "Jälkeläisiä Mooabin maassa..." on siitä, että hän sai lapsia mooabilaisen Ruutin kanssa. "Hylännyt" merkitsee Juudan heimoa, koska se on sama sana kuin pois lähettäminen, niin kuin kirjoitettu on, "Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin luo..." (1Moos.46:28). "Huusimin ja Baaran", voiko sitten mies saada vaimonsa lapsikseen? Sillä niinhän siinä oikeastaan lukee. Sen merkitys on, että hän oli nopea (c hash) kuin leopardi ja selitti ( bieer) sitä lakia, että "ammonilainen, mutta ei ammonitar, mooabilainen, mutta ei mooabitar". "Hänen vaimonsa Hoodes synnytti hänelle...", eikö siinä pitäisi olla Baara? Sen ajatus on, että tänä päivänä asetettiin uusi ( chodesh) laki, että "ammonilainen, mutta ei ammonitar, mooabilainen, mutta ei mooabitar". Yhdessä lauseessa sanotaan "Jitra nimisen jisreeliläisen..." (2Sam.17:25) ja toisessa "ismaelilainen Jeter" (1Aik.2:17). Rabbi Jehoshua bar Levi sanoi, että kyseessä ovat samat henkilöt. Rabbi Shamuel bar Naaman ja muut rabbit selittävät eri tavalla. Rabbi Shamuel sanoi, että "hän oli ismaelilainen, ja sinä kutsut häntä israelilaiseksi? Hän oli ismaelilainen, mutta hän meni opistoon ja löysi sieltä Iisain tutkimasta jaetta, "Kääntykää minun puoleeni ja antakaa pelastaa itsenne, kaikki te maan ääret, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole" (Jes.45:22), ja hän kääntyi ja Iisai antoi hänelle tyttärensä vaimoksi." Rabbit sanovat, että hän oli israelilainen, tuleeko häntä sitten sanoa ismaelilaiseksi? Hän oli israelilainen, mutta vyötti miekkansa niin kuin ismaelilainen ja iski sen keskelle opistoa ja julisti, "joko minä tapan, tai minut tapetaan, mutta tämä laki on saatava julkiseksi niin, että kuka tekee sen tyhjäksi, hänen päänsä minä katkaisen tällä miekalla." Hän tarkoitti sillä tätä "ammonilainen, mutta ei ammonitar, mooabilainen, mutta ei mooabitar".

"Näin Noomi palasi Mooabin maasta Beetlehemiin miniänsä, mooabilaisen Ruutin, kanssa" (Ruut 1:22). Ihmiset näkivät hänet ja huudahtivat, "tämä on palannut Mooabin maasta!" "He saapuivat sinne ohranleikkuun alussa" (Ruut 1:22). Rabbi Shamuel bar Naaman sanoi, että aina, kun kirjoituksissa puhutaan ohranleikkuusta, se viittaa siihen ensihedelmien lyhteen keräämiseen. Milloin puhutaan vehnänleikkuusta, se viittaa niihin leipiin. Jos on pelkkä sadonkorjuu, se voi tarkoittaa molempia.

"Noomilla oli miehensä Elimelekin puolelta mahtava ja rikas sukulainen, nimeltä Booas" (Ruut 2:1). Sana moda tarkoittaa sukulaista. Rabbi Abbahu sanoi, että jos jättiläinen menee naisjättiläisen kanssa naimisiin, mitä siitä seuraa? Voimamiehiä. Booas meni Ruutin kanssa naimisiin. Mitä siitä seurasi? Daavid, josta on kirjoitettu, että hän "osaa soittaa. Hän on urhea mies ja sotilas, ymmärtäväinen puheissaan ja komeannäköinen, ja Herra on hänen kanssaan" (1Sam.16:18). Se, että "osaa soittaa" viittaa hänen kirjoitusten tuntemiseensa. "Urhea mies" viittaa mishnan tuntemiseen, "sotilas" osaa antaa ja ottaa vastaan ohjeita kirjoitetun Jumalan sanan perusteella. "Ymmärtäväinen" viittaa hyviin tekoihin ja "komeannäköinen" on viittaus talmudin ohjeisiin. Toinen selitys ymmärtäväiselle on se, että osaa erottaa asiat toisistaan. "Komeannäköinen" eli toar on sitä, että hän on oppinut vaelluksessa, halakassa. Ja "Herra on hänen kanssaan". Opetus seurasi hänen päätöksiään. "Elimelekin puolelta ... sukulainen, nimeltä Booas" (Ruut 2:1). Pahantekijöiden tapauksessa nimi tulee ennen "nimeä", esimerkiksi, "Goljat oli hänen nimensä" (1Sam.17:4), "Naabal oli hänen nimensä" (1Sam.25:3), "Seba.. oli hänen nimensä" (2Sam.20:1). Suomennoksissa sanat ovat näissä kaikissa yleensä väärinpäin. Mutta vanhurskaiden tapauksessa sana "nimensä" tulee ennen nimeä, "nimeltä Kiis" (1Sam.9:1), "nimeltä Saul" (1Sam.9:2), "nimi oli Iisai" (1Sam.17:12), "nimeltä Mordokai" (Ester 2:5), "nimeltään Elkana" (1Sam.1:1), "nimeltä Booas" (Ruut 2:1). He ovat kuin heidän Luojansakin, niin kuin kirjoitettu on, "mutta nimelläni Herra en ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi" (2Moos.6:3). Esitettiin vastalause; eikö ole kirjoitettu, että "jonka nimi oli Laaban" (1Moos.24:29)? Rabbi Iisak vastasi, että se on poikkeus. Rabbi Barakia sanoi, että se merkitsee pahuudessa puhdistettua. Mutta on kirjoitettu myös, "Hänen esikoispoikansa nimi oli Jooel ja hänen toisen poikansa nimi Abia" (1Sam.8:2). Rabbit sanovat, että tässä kohdassa, niin kuin yksi on paha, niin on toinenkin. Rabbi Jehuda bar Shimon sanoo, että he muuttivat ne pahat tiensä ja heille annettiin pyhä henki, niin kuin kirjoitettu on, että "Herran sana, joka tuli Jooelille, Petuelin pojalle" (Joel 1:1).

"Mooabilainen Ruut sanoi Noomille: Voisinko mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, joka olisi minulle suosiollinen? Noomi vastasi hänelle: Mene, tyttäreni!" (Ruut 2:2). Rabbi Jannai sanoi, "hän oli neljäkymmentä vuotta vanha, ja häntä kutsutaan tyttäreksi? Mitä? Vastaus on se, että hän oli ulkonäöltään kuin 14-vuotias". "Niin hän lähti ja meni" (Ruut 2:3). Hän ei ollut vielä lähtenytkään, kuitenkin siinä on, että "lähti ja meni". Rabbi Jehuda bar Shimeon vastasi, että hän alkoi merkitsemään tietä. "Hänelle sattui niin" (Ruut 2:3). Rabbi Johannan sanoi, että ne, jotka näkivät hänet, kiinnostuivat hänestä avioliittomielessä. "Se peltopalsta oli Booaan, joka oli Elimelekin sukua" (Ruut 2:3), toisin sanoen, se annettiin hänelle siitä, mikä oli tuleva Ruutin perintöosaksi.

"Ja katso, Booas tuli Beetlehemistä" (Ruut 2:4). Rabbi Tanhuma sanoi muiden rabbien puolesta, että maallinen tuomaristo sääti kolme asiaa, ja taivaallinen tuomaristo hyväksyi ja vahvisti ne. Nämä ovat Jumalan nimessä tervehtiminen, Esterin kirjakäärön käyttö ja kymmenykset. Mistä me tiedämme siitä tervehdyksestä Jumalan nimessä? Kirjoitettu on, "Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toisilleen, saada kansani unohtamaan minun nimeni?" (Jer.23:27). Milloin niin ajateltiin? Ataljan päivinä. Rabbit sanovat myös, että Chananjan, Mishaelin ja Azarjan päivinä. Rabbi Chanania sanoi rabbi Jehuda bar Shimonin nimessä, että Mordokain ja Esterin päivinä. Ja Booas ja hänen aikansa tuomarit nousivat ja säätivät, että tulee tervehtiä Jumalan nimessä, niin kuin kirjoitettu on, "Booas tuli Beetlehemistä, ja hän sanoi leikkuuväelle: Herra olkoon teidän kanssanne!" (Ruut 2:4). Ja niin sanoi myös enkeli Gideonille, "Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho" (Tuom.6:12). Mistä me tiedämme siitä Esterin kirjakääröstä? Rabbi Jeremia vastasi rabbi Shamuel bar Iisakin nimessä, että mitä Mordokai ja Ester tekivät? He kirjoittivat kirjeitä kaikille pakkosiirtolaisille, sanoen, "sitoudutteko juhlimaan näitä kahta päivää tulevaisuudessa?" He vastasivat, "eivätkö Haamanin murheet olleet riittävät, kun laitat meille vielä taakaksi kahden päivän juhlimisen? Ja jos teet tätä pelosta, eikö se ole jo valmiiksi kirjoitettu, niin kuin kirjoitettu on, "ne ovat kirjoitettuina ... aikakirjassa" (Ester 10:2)." Mitä he tekivät? He kirjoittivat toisen kirjeen, ja lähettivät heille "tämän toisen puurim-käskykirjeen" (Ester 9:29). Rabbi Chelbo sanoi rabbi Shamuel bar Naamanin nimessä, että 85 vanhinta, ja heidän joukossaan noin kolmekymmentä profeettaa, ahdistuivat lauseesta "Nämä ovat ne käskyt, jotka Herra antoi Siinainvuorella Moosekselle israelilaisia varten" (3Moos.27:34). "Nämä" tarkoittaa sitä, ettei niihin voi lisätä mitään eikä ottaa niistä mitään pois, eikä kenelläkään profeetalla ole lupaa tehdä tästä uusia lakeja, ja silti Mordokai ja Ester ehdottavat meitä ottamaan käyttöön uuden lain. Mutta sitten Jumala itse antoi heille valoa, ja he löysivät sen Mooseksen kirjoista, profeetoista ja kirjoituksista. Mooseksen kirjoista, niin kuin kirjoitettu on, "kirjoita tämä muistutukseksi kirjaan" (2Moos.17:14, Haamanin kerrotaan olleen amalekilainen). Profeetoista, niin kuin kirjoitettu on, "Silloin ne, jotka pelkäävät Herraa, puhuvat keskenään, ja Herra tarkkaa ja kuulee. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessään niiden hyväksi, jotka pelkäävät Herraa ja pitävät hänen nimensä kunniassa" (Mal.3:16, mutta midrashissa jae on kokonaan imperfektissä). Kirjoituksissa, niin kuin kirjoitettu on, "ne ovat kirjoitettuina ... aikakirjassa" (Ester 10:2). Rab, Rabbi Chananja, rabbi Joonatan ja Bar Kafara kaikki sanoivat, että sen ajan vanhimmat eivät tehneet tätä kirjaa, vaan se oli sanottu Siinain vuorella, koska Jumalan kirjoitettua sanaa, tooraa, ei ole kirjoitettu aikajärjestyksessä. Ja mistä me tiedämme, että Jumala sopi tästä heidän kanssaan? Rab vastasi, että kirjoituksessa (Ester 9:27 hebreassa) ei lue kiblo (vastaanottivat) vaan kibel (hän vastaanotti). Kenestä on kyse? Juutalaisen kansan Herrasta. Mistä me tiedämme kymmenyksistä? Rabbi Barakia sanoi rabbi Krespian nimessä, että Israelin lapset vietiin pakkosiirtolaisuuteen ruokasäädösten ja kymmenysten lakien rikkomisen tähden. Shimeon bar Abba sanoi rabbi Johannanin nimessä, että kun heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen, he saivat vapautuksen tästä velvollisuudesta, mutta he itse alkoivat pitää itseään siihen velvollisina. Kuinka sen suuren synagogan miehet toimivat? He kirjoittivat säädöksen ja levittivät sen temppelin pihalle, ja aamulla he löysivät sen sinetöitynä. Tämä on selitys tälle, "Kaiken tämän johdosta me teemme sitovan liiton, kirjallisen sopimuksen" (Neh.10:1). Tässä kohdassa sanotaan 'al hahattum ja seuraavassa (Neh.10:2) 'al hahatummim. Sinetöity, ja sinetöidyt. Kuinka tätä voi selittää? Sinetöity viittaa maalliseen tuomioistuimeen, sinetöidyt taivaallisen tuomioistuimen laittamaan sinettiin. Jotkut lisäävät näihin kolmeen vielä kiellon Jerikon saaliin käyttämisestä. Sillä Jumala sanoi sen Joosualle, "Israel on tehnyt syntiä" (Joosua 7:11). Mutta eikö juuri Joosua säätänyt sen? Se kohta siis opettaa, että Jumala antaa hyväksymisensä sellaisille.

"Sitten Booas sanoi palvelijallensa, joka oli leikkuuväen päällysmiehenä" (Ruut 2:5). Kuinka monen johtajaksi hänet oli osoitettu? Rabbi Eliezer, Mirjamin poika, sanoi 42, niin kuin voimme laskea tästä, "Salomo käski laskea kaikki Israelin maassa asuvat miespuoliset muukalaiset niin kuin hänen isänsä Daavid oli laskenut. Heitä huomattiin olevan sataviisikymmentäkolmetuhatta kuusisataa. Hän asetti näistä seitsemänkymmentätuhatta taakankantajiksi, kahdeksankymmentätuhatta kivenlouhijoiksi vuoristoon ja kolmetuhatta kuusisataa työnjohtajiksi" (2Aik.2:16-17). Joka omistaa itselleen tällaisen suunnitelman, pääsee varmasti eteenpäin, ja tietää, mistä on kyse. "Kenen tuo nuori nainen on?" (Ruut 2:5). Eikö hän sitten tunnistanut häntä? Selitys on se, että kun hän näki, kuinka kaunis hän oli, ja kuinka nöyrä asenne hänellä oli, hän alkoi kyselemään hänestä. Kaikki muut naiset kumartuivat alas keräämään tähkiä, mutta hän istuu ja kokoaa, kaikki muut naiset nostavat hameensa ylös, ja hän pitää omansa alhaalla, kaikki muut naiset leikittelevät leikkuumiesten kanssa, kun hän pysyy asiallisena, kaikki muut keräävät rivien välistä, mutta hän kokoaa sieltä, mikä on jo valmiiksi hylätty. Samalla tavalla tulee ymmärtää tämä, "Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaista vastaan, hän kysyi sotapäälliköltään Abnerilta: Kenen poika tuo nuorukainen on, Abner?" (1Sam.17:55). Eikö hän sitten tunnistanut häntä? Juuri äskenhän hän oli lähettänyt sanan Iisaille, että "Anna Daavidin jäädä minua palvelemaan, sillä hän miellyttää minua" (1Sam.16:22) ja nyt hän kyselee tuollaista? Selitys on siinä, että kun Saul näki sen filistealaisen irrotetun pään, hän alkoi kysellä Daavidista, "onko tämä Perezin jälkeläinen, kuningas? Onko tämä Zarahin jälkeläinen, tuomari?" Ja se edomilainen Dooeg oli silloin siellä ja hän sanoi hänelle, "vaikka hän onkin Perezin jälkeläinen, eikö hän ole saastainen? Eikö hän ole mooabilaisen Ruutin jälkeläinen?" Mutta Abner sanoi hänelle, "Eikö meille ole tehty se uusi laki; ammonilainen, mutta ei ammonitar, mooabilainen, mutta ei mooabitar?" Hän vastasi hänelle, "Jos niin on, sanokaamme myös edomilainen mutta ei edomitar, egyptiläinen mutta ei egyptiläinen nainen? Miksi miehiä halveksitaan, siksikö, että "koska he eivät tulleet teitä vastaan leipää ja vettä mukanaan" (5Moos.23:5)?" Ja Abner unohti lain hetkeksi. Saul sanoi hänelle, että "mene ja kysy siitä unohtamastasi laista Samuelilta ja hänen tuomioistuimeltaan". Kun hän tuli Samuelin ja hänen tuomioistuimensa luokse, Samuel sanoi hänelle, "mistä sinä tämän kuulit? Ei kai Dooegilta? Dooeg on harhaoppinen, eikä lähde tästä maailmasta rauhassa, mutta en minä voi antaa sinun lähteä takaisin ilman vastausta. "Kuninkaan tytär kaikessa loistossaan on sisähuoneissa" (Psalmi 45:14). Naisen ei tule lähteä ulos viemään ruokaa, vaan ainoastaan miehen. "ja koska Baalak palkkasi Bileamin" (5Moos.23:5). Mies palkkaa, ei nainen". "Palvelija, joka oli leikkuuväen päällysmiehenä, vastasi ja sanoi: Se on se nuori mooabitar, joka tuli Noomin mukana Mooabin maasta" (Ruut 2:6). Ja jos hänen tilansa oli niin ylistyksen arvoinen ja nöyrä, silloinhan hänen anoppinsa oli häntä kauniisti opettanut.

"Hän pyysi, että saisi poimia ja koota tähkiä lyhteiden väliltä sadonkorjaajien jäljessä" (Ruut 2:7). Hän kokosi vain vähän Noomia varten, sillä hän odotti sitä. "Booas sanoi Ruutille: Kuulehan, tyttäreni! Älä mene poimimaan toisten pelloille" (Ruut 2:8) niin kuin kirjoitettu on, "Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani" (2Moos.20:3), "äläkä lähde pois täältä" (Ruut 2:8), on verrattavissa tähän, "Hän on minun Jumalani, ja hänen kunniaansa minä julistan" (2Moos.15:2), "vaan pysyttele täällä minun palvelijattarieni kanssa" (Ruut 2:8), tämä viittaa niihin vanhurskaisiin, joita kutsutaan neitsyiksi, niin kuin kirjoitettu on, "Voitko leikkiä sillä niin kuin pikkulinnulla tai sitoa sen tyttäriäsi varten?" (Job 40:29).

"Pidä silmällä, millä pellolla leikataan, ja kulje heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt palvelijoitani koskemasta sinuun. Jos sinun tulee jano, niin mene astioille ja juo vettä, jota palvelijat ammentavat" (Ruut 2:9). Silmällä pitäminen viittaa vanhimmistoon, sanhedriniin. Ihmisen ruumiissa on 248 jäsentä, ja ne seuraavat silmiä. Tästä syystä, "pidä silmällä" ja "kulje heidän jäljessään". "Koskemasta sinuun" merkitsee, ettei heillä ole lupaa lannistaa sinua millään tavalla. "Jos sinun tulee jano, niin mene astioille", nämä astiat ovat niitä vanhurskaita, joita kutsutaan astioiksi, niin kuin "Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet, kuinka ovat hukkuneet taisteluaseet!" (2Sam.1:27, hebreassa "taistelun astiat"). "Juo vettä, jota palvelijat ammentavat" viittaa siihen veden ammentamisen juhlaan, lehtimajajuhlaan. Miksi sitä kutsutaan ammentamiseksi? Koska he saivat ammentaa pyhän hengen opetusta, niin kuin kirjoitettu on, "Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä" (Jes.12:3).

Luku 5. "Hän oli Daavidin kanssa Pas-Dammimissa, kun filistealaiset olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Siellä oli peltopalsta täynnä ohraa. Väki pakeni filistealaisten edellä, mutta Eleasar tovereineen asettui keskelle peltoa, sai sen pidettyä hallussaan ja voitti filistealaiset." (1Aik.11:13-14). Rabbi Johannan sanoi, että Pas-Dammim merkitsee punaista peltoa. Rabbi Shamuel bar Naaman sanoi, että Pas-Dammim tarkoittaa, että verenvuodatus on tauonnut. Tässä sanotaan ohraa, kun taas vastaava kohta sanoo "peltopalstaa, jossa kasvoi linssiä" (2Sam.23:11). Rabbi Jakob selitti sitä, että se oli ohraa, mutta se muistutti linssiä. Rabbi Levi selitti, että filistealaiset tulivat pitkänä kuin ohra ja lähtivät alhaisina kuin linssit. Tässä on monikossa "he voittivat", kun vastaavassa kohdassa (2Sam.23:12) "hän voitti". Tämä opettaa, että he palauttivat sen oikealle omistajalleen, jonka silmissä se oli kallisarvoinen kuin pelto täynnä sahramia. Rabbi Shamuel bar Nahman sanoi, että se tapahtui yhden vuoden aikana kahdelle pellolle. David tiesi, että oli luvallista tuhota pelto, jos rakennetaan tie, ja maksaa siitä korvaus. Mikä sitten oli se ongelma? Oltiinko sitä tuhoamassa ilman korvausta, ja jos niin, oliko se sitten ohra- vai linssipelto? Linssi on ihmisten ruokaa ja ohranvarret eläimille. Toisaalta linssejä ei käytetä ensihedelmien lyhteeseen, kun taas ohraa käytetään. Linsseistä ei erotella tähkiä sillä tavalla kuin ohrasta. Rabbit kuitenkin sanovat, että näissä kohdissa on kirjoitettu samasta pellosta, mutta ne viittaavat eri vuosiin. Kumpi sitten oli ensimmäisenä vuotena ja kumpi toisena vuotena, heidän päätöksensä mukaan? Vastaus on, että me emme tee sellaisia laillisia päätöksiä. "Daavid halusi vettä, ja hän sanoi: Toisipa joku minulle vettä Beetlehemin portilla olevasta kaivosta!" (2Sam.23:15). Rabbi Chaia sanoi, että hän oli laillisen päätöksen tarpeessa. Ja ne kolme miestä tekivät sen läpimurron. Miksi kolme? Koska lain vahvistamiseen tarvitaan kolme, "Silloin nuo kolme sankaria tunkeutuivat filistealaisten leiriin, ammensivat vettä Beetlehemin portilla olevasta kaivosta ja toivat sen Daavidille. Hän ei kuitenkaan tahtonut juoda sitä vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle" (2Sam.23:16). Hän ei halunnut, että laki vahvistettaisiin heidän nimessään, joten hän teki nimettömän päätöksen tuleville sukupolville, että kuningas voi määrätä valtatien rakennettavaksi, eikä kenenkään tule vastustaa. Bar Kafara sanoi, että se oli lehtimajajuhla, ja oli sen veden juomauhrin aika, ja siihen aikaan temppeliä ei vielä ollut. "Nuo kolme sankaria tunkeutuivat..." Miksi kolme? Yksi tappaa viholliset, yksi siirtää tapetut pois ja kolmas tuo sen vesiruukun puhtaana. Rabbi Hunia sanoi rabbi Josefin nimessä, että hän ei oikein tiennyt niitä vangittuja tyttöjä koskevi lakeja. Rabbi Shimeon bar Rabbi sanoi, että hän suunnitteli temppelin rakentamista.

"Silloin Ruut heittäytyi kasvoilleen, kumartui maahan ja sanoi hänelle: Miten olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin että huolehdit minusta" (Ruut 2:10), tämä opettaa, että Ruut profetoi, että hän tulisi hänen vaimokseen, koska huolehtiminen on avioliitosta käytetty sana.

"Booas vastasi ja sanoi hänelle: Minulle on kerrottu kaikki" (Ruut 2:11). Hebreassa tässä on sama sana kahdesti, kerrottu, miksi? Siitä oli puhuttu minulle kodissa ja siitä oli puhuttu minulle pellolla. "...mitä sinä olet tehnyt anopillesi miehesi kuoltua" (Ruut 2:11) ja ennen kaikkea se, mitä teit miehesi elinaikana, "...kuinka jätit isäsi ja äitisi ja synnyinmaasi" (Ruut 2:11), siis jätit oman maasi ja sen epäjumalanpalveluksen, niin kuin kirjoitettu on, "jotka sanovat puulle: 'Sinä olet minun isäni' ja kivelle: 'Sinä olet minut synnyttänyt'." (Jer.2:17), "...ja lähdit kansan luo, jota et ennen tuntenut" (Ruut 2:11), mutta jos olisit tullut aikaisemmin, sinua ei olisi otettu vastaan, koska sitä lakia ei vielä ollut; mooabilainen, mutta ei mooabitar...

"Herra palkitkoon sinulle tekosi; tulkoon sinulle täysi palkka Herralta" (Ruut 2:12). Rabbi Chasa sanoi, että "Salomo on leva se sinun palkkasi", koska "täysi" kirjoitetaan suunnilleen samalla tavalla. "Jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään" (Ruut 2:12). Rabbi Abin sanoi, että me voimme havaita kirjoituksista, että on olemassa siipiä, jotka kohdistuvat maan päälle, niin kuin kirjoitettu on, "maan ääristä me kuulemme..." (Jes.24:16, style='font-style: italic'>jossa sanatarkasti "siivestä"). On siipiä, jotka kohdistuvat aurinkoon, niin kuin kirjoitettu on, "Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa" (Mal.3:20). Siipiä niillä olennoilla, niin kuin kirjoitettu on, "Olentojen siivistä lähti kova ääni niiden lyödessä toisiinsa, ja olentojen rinnalla jyrisivät pyörät, niin että maa järisi kovasti" (Hes.3:13), kerubeilla on siivet, niin kuin kirjoitettu on, "Kerubit levittivät siipensä sen paikan yli, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältäpäin arkkua ja sen kantotankoja" (1Kun.8:7). Serafeilla on siivet, niin kuin kirjoitettu on, "Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin kuusi siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa, ja kahdella he lensivät" (Jes.6:2). Tulkaa ja ajatelkaa, kuinka valtavaa on se vanhurskaiden voima, ja kuinka valtavaa on puhtauden voima, ja kuinka valtavaa on niiden voima, jotka tekevät laupeuden tekoja, sillä ei heidän suojanaan ole aamun varjo, eikä se maan siipien varjo, eikä auringon varjo, eikä olentojen varjo, eikä kerubien tai serafien, vaan minkä siipien varjossa se suoja on? Hänen, jonka sanan kautta maailma on luotu, niin kuin kirjoitettu on, "Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmiset turvautuvat sinun siipiesi suojaan" (Psalmi 36:8).

"Ruut sanoi: Minä olen saanut osakseni suosiosi, herrani, sillä sinä olet lohduttanut minua ja puhutellut palvelijatartasi ystävällisesti, vaikka minä en ole yhdenkään palvelijattaresi vertainen" (Ruut 2:13). Booas sanoi hänelle, "et todellakaan ole, ei sinä ole niin kuin muut palvelijattaret, ammahot, vaan niin kuin ne äidit, immahot ( viittaus Saara, Rebekka, Leea ja Raakel). Samalla tavalla tulee selittää lause, "Noobah meni ja valloitti Kenatin ja sitä ympäröivät kylät ja antoi sille oman nimensä mukaan nimen Noobah" (4Moos.32:42). Siitä opimme, ettei tätä nimeä säilytetty. Ja samoin lause, "Hän vastasi minulle: He menevät rakentamaan sille asumusta Sinearin maahan" (Sak.5:11), joka opettaa, ettei valheelle ole pelastusta.

"Ruoka-ajan tultua Booas sanoi Ruutille: "Tule tänne, ota leipää syödäksesi ja kasta palasesi hapanviiniin." Ruut istui leikkuuväen viereen, ja Booas ojensi hänelle paahdettuja jyviä. Hän söi kyllikseen, ja ruokaa jäi tähteeksikin" (Ruut 2:14). Rabbi Joonatan selitti jaetta kuudella tavalla. Ensiksi, se viittaa Daavidiin. "Tule tänne", lähesty sitä kuninkaallista asemaa, niin kuin kirjoitettu on, "Daavid meni Herran eteen, istuutui ja sanoi: Mikä minä olen, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet tuonut minut tähän asti?" (2Sam. 7:18). "Ota leipää" viittaa siihen kuninkaallisen papiston leipään. "Kasta palasesi hapanviiniin" viittaa niihin Messiaan kärsimyksiin, niin kuin kirjoitettu on, "Herra, älä nuhtele minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita" (Psalmi 6:2). "Istui leikkuuväen viereen" on siitä, että valtaistuin otetaan hetkeksi pois häneltä, niin kuin rabbi Huna sanoi, että kaikki ne kuusi kuukautta, jotka Daavid oli paossa Absalomia, eivät ole luettu mukaan hänen hallitusaikaansa, ja hän sovitti syntejään kauriilla niin kuin maallikko. "Paahdettuja jyviä", merkitsee valtaistuimen palauttamista, niin kuin kirjoitettu on, "Nyt minä tiedän, että Herra pelastaa voideltunsa" (Psalmi 20:7). "Hän söi kyllikseen, ja ruokaa jäi tähteeksikin" viittaa siihen, että sitä leipää syödään tässä maailmassa, ja on oleva ravittu Messiaan ajassa, ja syö sitä tulevaa maailmaa varten. Toinen selitys "Tule tänne" on siitä, että se viittaa Salomoon, "lähesty sitä kuninkaallista asemaa", "ota leipää" on sitä kuninkaallisen papiston leipää, niin kuin kirjoitettu on, "Salomon hovin yhtenä päivänä tarvitsema ruoka oli kolmekymmentä koor-mittaa hienoja vehnäjauhoja ja kuusikymmentä koor-mittaa muita jauhoja" (1Kun.5:2). "Kasta palasesi hapanviiniin" viittaa haavoihin hänen olemuksessaan. "Istui leikkuuväen viereen" on siitä, että se valtaistuin otetaan häneltä pois hetkeksi, niin kuin rabbi Jochai bar Chanania sanoi, että enkeli laskeutui Salomon kaltaisena istumaan hänen valtaistuimelleen, kun Salomo kulki läpi Israelin ovelta ovelle sanoen, "Minä, Saarnaaja, olin Israelin kuninkaana Jerusalemissa" (Saarn.1:12). Mitä yksi kotiäideistä teki? Hän antoi hänelle lautasellisen murskattuja papuja ja löi häntä päähän, sanoen, "eikö Salomo istu valtaistuimellaan? Ja sinä väität olevasi Israelin kuningas!" "Paahdettuja jyviä" viittaa valtaistuimen ennalleen asettamiseen. " "Hän söi kyllikseen, ja ruokaa jäi tähteeksikin" viittaa siihen, että sitä leipää syödään tässä maailmassa, ja on oleva ravittu Messiaan ajassa, ja syö sitä tulevaa maailmaa varten. Meillä on kolmas selitys; "Tule tänne" viittaa siinä Hiskian ja siihen kuninkaalliseen asemaan. "Ota leipää" on sitä kuninkaallisen papiston leipää. "Kasta palasesi hapanviiniin" viittaa kärsimyksiin, ja siitä on kirjoitettu, "Jesaja käski tuoda viikunakakun ja hautoa sillä paisetta" (Jes.38:21). "Istui leikkuuväen viereen" on sitä, että valtaistuin otetaan hetkeksi pois, niin kuin kirjoitettu on, "Näin sanoo Hiskia: Tämä päivä on hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä" (Jes.37:3). "Paahdettuja jyviä" viittaa valtaistuimen ennalleen asettamiseen, niin kuin kirjoitettu on, "Monet toivat Herralle lahjoja Jerusalemiin ja kalleuksia Hiskialle, Juudan kuninkaalle. Kaiken tämän jälkeen hän kohosi kaikkien kansojen silmissä suureen arvoon" (2Aik.32:23). "Hän söi kyllikseen, ja ruokaa jäi tähteeksikin" viittaa siihen, että sitä leipää syödään tässä maailmassa, ja on oleva ravittu Messiaan ajassa, ja syö sitä tulevaa maailmaa varten. Neljäs selitys on, että se viittaa Manasseen. "Tule tänne", lähesty sitä kuninkaallista asemaa. "Ota leipää" on sitä kuninkaallisen papiston leipää. "Kasta palasesi hapanviiniin", koska hänen tekonsa olivat karvaita kuin hapanviini, hänen pahuutensa tähden. "Istui leikkuuväen viereen" on sitä, että valtaistuin otettiin hetkeksi häneltä pois, niin kuin kirjoitettu on, "Herra puhui Manasselle ja hänen kansalleen, mutta he eivät kuunnelleet. Silloin Herra toi Assyrian kuninkaan sotapäälliköt heidän kimppuunsa. He ottivat Manassen kiinni, panivat hänelle nenärenkaan ja veivät hänet pronssikahleisiin kytkettynä Babyloniin" (2Aik.33:10-11). Rabbi Abba bar Kahana sanoi, että se tarkoittaa käsirautoja. Rabbi Levi bar Chaiata sanoi, että hänelle tehtiin pronssinen aasi ja hänet laitettiin sen selkään istumaan, ja sen alle sytytettiin tuli, ja hän siinäkin huusi jotain epäjumalaa pelastamaan hänet, ja kun hän näki, ettei siitä ollut hyötyä, hän sanoi, "minä muistan isäni lukeneen minun edessäni tätä, "Kun sinulla on ahdistus ja kun kaikki tämä kohtaa sinua ... Hän ei hylkää sinua eikä anna sinun tuhoutua" (5Moos.4:30-31), minä kutsun häntä, jos hän vastaa, kaikki järjestyy, ja jos ei, silloinhan kaikki jumalat ovat samanlaisia". Sillä hetkellä taivasten palvelevat enkelit nousivat ja sulkivat kaikki taivasten ikkunat ja vetosivat Jumalaan, "maailmankaikkeuden Herra, otatko sinä vastaan parannuksen sellaiselta mieheltä, joka on pystyttänyt epäjumalan sinun temppeliisi?" Hän vastasi, "ellen ota hänen parannuksentekoaan vastaan, minä suljen sen oven kaikilta tuleviltakin". Mitä Jumala teki? Hän kaivoi hänen rukoustaan varten tunnelin sen kirkkauden valtaistuimen alle, niin että enkelit eivät voineet estää hänen rukoustaan nousemasta. Tämä on selitys tälle, "Ja kun hän rukoili Jumalaa, Jumala kuuli hänen rukouksensa ja anomisensa" (2Aik.33:13). Rabbi Levi sanoi tästä, että se tunneli, athira sanotaan arabiassa hathira, esirukous. "Paahdettuja jyviä" on sitä, että valtaistuin palautettiin, niin kuin kirjoitettu on, "toi hänet jälleen kuninkaaksi Jerusalemiin" (2aik.33:13). Kuinka hänet tuotiin takaisin? Rabbi Shamuel sanoi rabbi Abban nimessä, että henki kuljetti hänet takaisin, niin kuin sanotaan, "hän laittaa tuulet puhaltamaan". "Hän söi kyllikseen, ja ruokaa jäi tähteeksikin" viittaa siihen, että sitä leipää syödään tässä maailmassa, ja on oleva ravittu Messiaan ajassa, ja syö sitä tulevaa maailmaa varten. Viidennen selityksen mukaan tämä on Messiaskuninkaasta. "Tule tänne" on siitä kuninkaallisesta asemasta. "Ota leipää" on sitä kuninkaallisen papiston leipää. "Kasta palasesi hapanviiniin" viittaa Messiaan kärsimyksiin, niin kuin kirjoitettu on, "häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu" (Jes.53:5). "Istui leikkuuväen viereen", sillä häneltä riistetään valta hetkeksi, niin kuin kirjoitettu on, "Minä kokoan kaikki kansat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan..." (Sak.14:2). "Paahdettuja jyviä" merkitsee, että hänet palautetaan hänen valtaistuimelleen, niin kuin kirjoitettu on, "hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattoman huultensa henkäyksellä" (Jes.11:4). Rabbi Barakia sanoi rabbi Levin nimessä, että se tuleva Vapahtaja on oleva niin kuin aikaisempi. Niin kuin se aikaisempi lunastaja paljasti itsensä, ja myöhemmin kätkettiin heiltä, niin myös se tuleva lunastaja ilmestyy heille, ja jälleen kätketään heiltä. Kuinka kauan Mooses oli kätkettynä? Kolme kuukautta, niin kuin kirjoitettu on, "he kohtasivat Mooseksen ja Aaronin" (2Moos.5:20). Rabbi Tanhuma sanoi muiden rabbien nimessä, että 45 päivää, niin kuin kirjoitettu on, "Siitä ajasta lähtien, jolloin jokapäiväinen uhri lakkautetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan paikoilleen, on kuluva tuhat kaksisataayhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataakolmekymmentäviisi päivää!" (Dan.12:11-12). Mitä nämä ylimääräiset päivät ovat? Rabbi Iisak bar Kazarta sanoi rabbi Joonan puolesta, että nämä ovat ne 45 päivää, joiden ajan Israel syö suolaheinä, niin kuin kirjoitettu on, "He poimivat suolaheiniä pensaiden ympäriltä" (Job 30:4). Minne heitä johdatetaan? Israelin maasta Juudean erämaahan, niin kuin kirjoitettu on, "Sen tähden, katso, minä suostuttelen häntä, vien hänet autiomaahan ja puhun hänen sydämelleen" (Hoos.2:16). Toiset taas sanovat, että Siihonin ja Oogin erämaahan, niin kuin kirjoitettu on, "minä, Herra, olen ollut sinun Jumalasi aina Egyptin maasta lähtien. Minä saatan sinut vielä asumaan teltoissa niin kuin juhlapäivinä" (Hoos.12:10). Joka uskoo häneen, saa elää, ja joka ei usko, joutuu lähtemään pois, muiden kansakuntien keskuuteen, ja siellä hänet tapetaan. Rabbi Iisak bar Marjon sanoi, että lopulla Jumala ilmestyy heille, ja hän antaa sataa heille mannaa, "Mitä on ollut, sitä on vastakin, ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla" (Saarn.1:9). Kuudes selitys on se, että "Tule tänne" viittaa Booasiin, "lähesty!". "Ota leipää", sitä leikkuumiesten leipää. "Kasta palasesi hapanviiniin", sillä ei leikkaajilla ole tapana kastaa leipäänsä hapanviiniin. Rabbi Joonatan sanoi, että tästä hapanviinillä päällystetyt astiat viedään varastoihin, eli ne asiat liittyvät kymmenyksiin. "Istui leikkuuväen viereen", kirjaimellisesti. "Paahdettuja jyviä", siemen kahden sormen välissä. Rabbi Iisak sanoi, että tästä me voimme johtaa jommankumman näistä kahdesta, että se siunaus lepäsi vanhurskaan Booasin käsissä, tai sen vanhurskaan Ruutin vatsassa, mutta koska se jatkuu, että Ruut söi ja tuli ravituksi, on todennäköisempää, että siunaus oli sen vanhurskaan naisen vatsassa. Rabbi Iisak bar Marjon sanoi, että tämä kohta opettaa meille, että jos ihminen aikoo tehdä hyvän teon, se tulee tehdä kokonaisella sydämellä. Sillä jos Ruuben olisi tiennyt, että hänen tekonsa kirjoitetaan, "Sen kuultuaan Ruuben tahtoi kuitenkin pelastaa Joosefin heidän käsistään" (1Moos.37:21), hän olisi kantanut Joosefin olkapäillään isänsä luokse, ja jos Aaron olisi tiennyt, että hänen tekonsa kirjoitetaan, "Booas pani hänen eteensä paahdettuja jyviä, niin että hän söi tarpeeksensa ja jäi tähteeksikin", hän olisi ruokkinut häntä syöttövasikoilla. Rabbi Kohen ja rabbi Jehoshua, Sikninistä, sanoivat rabbi Levin nimessä, että ennen, kun joku teki hyvän työn, profeetta kirjasi sen muistiin, mutta nyt, kun joku tekee hyvän työn, kuka sen kirjoittaa muistiin? Elia kirjoittaa, ja Messias ja Jumala molemmat laittavat siihen heidän sinettinsä. Tämä on selitys tälle, "Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät" (Mal.3:16).

"Kun hän sitten nousi poimimaan, Booas käski palvelijoitaan sanoen: Antakaa hänen poimia myös lyhteiden väliltä, ettekä te saa loukata häntä. Voittepa vetää lyhteistäkin tähkiä ja jättää ne hänen poimittavikseen, ettekä saa nuhdella häntä" (Ruut 2:15-16). Rabbi Johannanilla oli tapana heitellä kolikoita, että rabbi Shimeon bar Abba saisi ne, ja rabbi Jehudalla oli tapana jättää linssiä, että rabbi Shimeon bar Halafta saisi ne.

"Ruut poimi pellolla iltaan asti. Sitten hän pui, mitä oli saanut poimituksi, ja ohria tuli noin eefa-mitan verran" (Ruut 2:17). Kuinka paljon on eefa? Rabbi Johannan sanoi, että kolme seah-mittaa. "Ja hän otti ne ja tuli kaupunkiin" (Ruut 2:18).

"Tämä sanoi hänelle: Missä olet tänään poiminut? Missä teit työtä? Siunattu olkoon se, joka on osoittanut sinulle huomiota." (Ruut 2:19). Rabbi Jehshuan nimessä on opetettu, että mitä enemmän talon omistaja tekee köyhän hyväksi, sitä enemmän köyhä tekee talon omistajan hyväksi, sillä "Ruut kertoi anopilleen, kenen luona hän oli työskennellyt, ja sanoi: Se mies, jonka luona olin tänään työssä, on nimeltään Booas" (Ruut 2:19). Siinä ei lue, että hän työskenteli, vaan kenen luona. Minä tein hänen puolestaan paljon, saadakseni annoksen siitä, mitä hän antoi minulle. Rabbi Jose sanoi, ja'an u'beja'an sanoista, että ja'an (koska) sisältää samat kirjaimet kuin 'ani, köyhä. Rabbi Shilo, Novehista, sanoi, että ihmisen hyvinvointi on riippuvaista köyhästä. Rabbi Naaman sanoi, että kirjoitettu on, "Sinun on annettava hänelle omastasi, eikä sydämesi saa olla vastahakoinen antaessasi, sillä anteliaisuutesi vuoksi Herra, sinun Jumalasi, siunaa sinua kaikessa työssäsi ja kaikessa, mihin ryhdyt" (5Moos.15:10). "Sillä" on bigelal, ja köyhyys on pyörä, galgal, joka kiertää koko maailmaa, niin kuin myllyn ratas, joka tyhjentää täyttää ja täyttää tyhjää. Bar Kafara sanoi, ettei ole ketään, joka ei kohtaisi köyhyyttä, ja jos onkin, niin ei ole hänen poikansa, ja jos onkin, ei hänen pojanpoikansa. Meille on opetettu rabbi Elazar bar Jakobin sanomana, että epäjumalia palvoville kansakunnille kostetaan Israelin tähden, mutta Israelille kostetaan sen mukaan, kuinka köyhiä kohdellaan. Israelin tähden kostetaan epäjumalia palvoville kansakunnille, sillä kirjoitettu on, "Minä annan kansani Israelin kostaa puolestani Edomille" (Hes.25:14), mutta Israelille kostetaan köyhien tähden, niin kuin kirjoitettu on, "Jos hän huutaa sinun vuoksesi Herran puoleen, sinä tulet syynalaiseksi" (5Moos.15:9). Rabbi Abon sanoi, että kun köyhä seisoo sinun ovellasi, Jumala seisoo hänen oikealla puolellaan. Jos annat hänelle, hänen oikealla puolellaan oleva siunaa sinua, mutta jos et, sinua rangaistaan, niin kuin kirjoitettu on, "Herra seisoo köyhän oikealla puolella" (Psalmi 109:31). Rabbi Abbahu sanoi, että meidän tulee olla kiitollisia jopa niistä teeskentelijöistä. Rabbi Johannan ja Resh Lakish menivät Tiberiaan julkiseen kylpylään, ja heitä vastaan tuli köyhä mies. Hän sanoi heille, "antakaa jotain". He vastasivat, "annamme, kun tulemme ulos". Kun he tulivat ulos, he löysivät hänet kuolleena. He sanoivat, "koska emme auttaneet häntä hänen elinaikanaan, auttakaamme nyt, kuoleman jälkeen". Kun he nousivat ylös pesemästä hänen ruumistaan, he löysivät häneltä lompakon, jossa oli dinareita, ja he sanoivat, "hänellä olikin kaikki hyvin". Siihen rabbi Abbahu sanoi, että meidän tulee olla kiitollisia jopa niistä teeskentelijöistä heidän keskuudessaan, sillä jos teeskentelijöitä ei olisi, joku kieltäytyisi antamasta kerjäläiselle ja häntä rangaistaisiin heti kuolemalla".

"Noomi sanoi miniällensä: Siunatkoon häntä Herra, joka on osoittanut laupeutta eläviä ja kuolleita kohtaan." (Ruut 2:20), sillä hän on ravinnut eläviä ja valmistanut kuolleille käärinliinoja. "Ja Noomi sanoi vielä: Hän on sukulaisemme ja meidän sukulunastajiamme" (Ruut 2:20). Rabbi Shamuel bar Naaman sanoi, että Booas oli yksi oman sukupolvensa merkkimiehistä, ja kuitenkin tuo nainen tekee hänestä sukulaisen, niin kuin kirjoitettu on, "hän on sukulaisemme".

"Silloin mooabilainen Ruut sanoi: "Vielä hän sanoi minulle: 'Pysyttele vain minun palvelijaini mukana" (Ruut 2:21). Rabbi Channin bar Levi sanoi, hän todella oli mooabilainen, sillä Boas sanoi hänelle, että pysyttele palvelijattarieni lähellä (2:8) ja tässä "palvelijani" "Ja hän pysytteli Booaan palvelijattarien seurassa poimien tähkiä, kunnes ohran- ja nisunleikkuu oli lopussa" (Ruut 2:23). Rabbi Shamuel bar Naaman sanoi, että ohranleikkuun alusta vehnänleikkuun loppuun on kolme kuukautta. "Sitten hän jäi olemaan anoppinsa luo. Niin Noomi, hänen anoppinsa, sanoi hänelle: "Tyttäreni, minäpä hankin sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin. Onhan Booas, jonka palvelijattarien kanssa olit, sukulaisemme" (Ruut 2:23-3:2).

"Niin peseydy nyt ja voitele itsesi" (Ruut 3:3). Peseydy epäjumalien palveluksesta, ja voitelu liittyy hyviin tekoihin ja vanhurskaaseen elämään. "Ja pukeudu" (Ruut 3:3). Oliko hän alasti? Sen täytyy viitata sapattivaatteisiin. Tästä lauseesta rabbi Chananja sanoi, että ihmisellä tulee olla kaksi vaatekertaa, yksi normaaleille päiville ja yksi sapattia varten. Rabbi Simlai kertoi sen julkisesti, ja kirjanoppineet alkoivat itkeä ja sanoa, "meillä on nämä vaatteet viikolla, ja niin myös sapattina". Hän sanoi heille, "joka tapauksessa, vaihto on välttämätöntä". "ja mene puimatantereelle" (Ruut 3:3). Noomi sanoi Ruutille, että "minun ansioni menevät sinun kanssasi". On toinenkin selitys tälle, koska siinä sanotaan tarkalleen, "mene alas", tästä me opimme, että puimatanner tulee tehdä kaupungin alhaisimpaan osaan. On kerrottu, että rabbi Shimeon bar Halafta osti pellon rabbi Chaialta. Hän sanoi hänelle, "kuinka paljon se tuottaa?" Hän vastasi, "sata koor-mittaa." Hän kylvi sen, mutta se tuotti alle sata, ja hän valitti rabbi Chaialle sanoien, "eikö Herra sanonut, että se tuottaa sata?" Hän vastasi, "niin se on". Hän sanoi hänelle, "mutta se tuotti alle sen?" Hän kysyi häneltä, "mihin sinä asetit puimatantereen?" Hän vastasi, "kaupungin korkeimmalle paikalle". Rabbi Chaia vastasi, "eikö kirjoitettu ole, mene alas puimatantereelle?" Kuitenkin, hän seuloi akanat ja se tuotti sen, mitä puuttui.

"Kun hän panee maata, niin katso, mihin paikkaan hän panee maata, ja mene ja nosta peitettä hänen jalkojensa kohdalta ja pane siihen maata; hän sanoo sitten sinulle, mitä sinun on tehtävä. Ruut vastasi hänelle: Minä teen kaiken, mitä sanot" (Ruut 3:4-5). style='font-style: italic'>Midrashin aikaisessa tekstissä "Minä teen kaiken, mitä hän minulle sanoo". Sana "minulle" luetaan äänen, mutta sitä ei kirjoiteta. Ruut sanoi Noomille, "ehkä joku niistä alhaisista tulee seuraani? Kuitenkin on minun tehtäväni löytää tapa täyttää nämä sinun sanasi."

"Niin hän meni alas puimatantereelle" (Ruut 3:6). Mooabista on kirjoitettu, "Minä tunnen hänen vihansa, sanoo Herra, mutta ei ole niin, hänen valheillaan ei ole vaikutusta" (Jer.48:30, teksti lainaa meille tuntematonta versiota). Viha on tässä 'evrath. Rabbi Chanania bar Papa, Rabbi Shimeon ja muut rabbit selittivät sitä. Rabbi Chanania sanoi, että Mooabin ensimmäinen raskaus ei ollut taivaita varten, vaan aviorikoksesta, niin kuin kirjoitettu on, "Kun Israel oli asettunut asumaan Sittimiin, kansa rupesi harjoittamaan haureutta mooabilaisnaisten kanssa" (4Moos.25:1). "Hänen valheillaan ei ole vaikutusta", ajatus on siinä, että vaikka aluksi kyse oli aviorikoksista, myöhemmin se oli taivaita varten, niin kuin kirjoitettu on, että "hän meni alas puimatantereelle..."

"Ja kun Booas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä iloiseksi" (Ruut 3:7). Miksi hänen sydämensä oli iloinen? Koska hän lausui sen aterian jälkeisen siunauksen. Toinen selitys on, että hän söi erilaisia makeita annoksia sen aterian jälkeen, sillä sellaisen tekeminen parantaa ääntä Jumalan kirjoitetun sanan opiskelua varten. Toinen selitys on, että hän vietti aikaansa Jumalan kirjoitetun sanan, tooran, äärellä, niin kuin kirjoitettu on, "Sinun suusi opetus on minulle arvokkaampi kuin tuhannet kulta- ja hopeaharkot" (Psalmi 119:72). Toinen selitys on, että hän etsi vaimoa, niin kuin kirjoitettu on, "Joka hyvän vaimon löysi, se onnen löysi" (Snl.18:22). "Ja hän meni maata viljakasan ääreen" (Ruut 3:7) Rabbi Jehuda Nesiah kysyi rabbi Pinechas bar Hammalta, että Booas oli yksi hänen sukupolvensa merkkimiehiä, ja kuitenkin siinä sanotaan, että hän meni makaamaan viljakasan ääreen? Pitikö sitä vartioida yöllä? Hän vastasi hänelle, että se sukupolvi oli syvällä säädyttömyydessä, ja heillä oli tapana maksaa huorille puimatantereilta, niin kuin kirjoitettu on, "Älä iloitse, Israel, älä riemuitse niin kuin muut kansat, sillä sinä olet haureudessa luopunut Jumalastasi. Sinä olet rakastanut portonpalkkaa kaikilla puimatantereilla" (Hoosea 9:1). Mutta vanhurskaat eivät toimi sillä tavalla. Ja lisäksi, koska vanhurskaat pitävät vääryydellä saatua ansiota kauhistuksena, heidän omaisuutensa on heille kallisarvoista.

Luku 6. "Keskiyölläkin minä nousen kiittämään sinua sinun vanhurskaista tuomioistasi" (Psalmi 119:62). Rabbi Pinechas kommentoi rabbi Elazar bar Jakobin nimessä, että harppu ja kannel olivat Davidin pään yläpuolella, ja kun keskiyön hetki tuli, hänellä oli tapana nousta soittamaan niitä. Rabbi Levi sanoi, että se harppu roikkui hänen päänsä päällä, ja henki soitti sitä. "Vanhurskaista tuomioistasi" merkitsee niitä tuomioita, jotka tuotiin faaraolle, niin kuin kirjoitettu on, "Herra löi faraota ja hänen hoviaan kovilla vitsauksilla" (1Moos.12:17), ja se vanhurskaus on sitä, mitä Abrahamilla ja Saaralla oli. Toinen selitys, "sinun vanhurskaiden tuomioidesi tähden", että ne ovat ne tuomiot, jotka sinä toit egyptiläisten ylle, ja se vanhurskaus on sitä, jota sinä harjoitit meidän isillemme Egyptissä, sillä ei heillä ollut ansioita tai hyviä tekoja heidän vapautustaan varten, vaan sinä annoit heille kaksi käskyä, joita on toteltava, että lunastus tulisi, ja nämä ovat pääsiäislampaan veri, ja ympärileikkauksen veri. Rabbi Levi sanoi, että tuona yönä sekoittui kaksi verta, niin kuin kirjoitettu on, "Minä kuljin ohitsesi ja näin sinut sätkyttelemässä verissäsi. Silloin sanoin sinulle: 'Sinä saat elää.' Niin minä sanoin sinulle, kun olit verissäsi: 'Sinä saat elää.'" (Hes.16:6, tekstissä sanatarkasti "veresi kautta, elä!" kaksi kertaa). On toinenkin selitys vanhurskaille tuomioille, että ne ovat niitä tuomioita, joita sinä toit ammonilaisille ja mooabilaisille, ja se vanhurskaus on sitä, mitä harjoitit isoisälle ja isoäidille, sillä jos isoisä olisi äkkipikaisesti kironnut hänet, mistä minä olisin tullut? Mutta sinä vaikutit niin, että hän siunasi isoäitiä, niin kuin kirjoitettu on, "Herra siunatkoon sinua, tyttäreni!" (Ruut 3:10). "Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu" (Snl.29:25). Kerran, kun rabbi Akiba kävi Roomassa, hän sanoi huonekuntansa jäsenelle, että "mene ja osta torilta jotain sellaista, mikä kelpaa kaikille". Hän meni ja osti pikkulintuja. Hän sanoi hänelle, "miksi viivyit niin kauan, pitikö ne ottaa kiinni ensin?" Hän vastasi, "kyllä, koska ne pelkäävät ihmisiä". Rabbi Akiba liitti häneen sen lauseen, "ihmispelko panee paulan". Se on myös sitä pelkoa, jolla Jakob sai Iisakin pelkäämään, niin kuin kirjoitettu on, "Silloin Iisak säikähtyi kovin" (1Moos.27:33) ja hän olisi helposti voinut kirota, mutta "joka luottaa Herraan, häntä rohkaistaan" ( style='font-style: italic'>tämä lainaus on jostain meille tuntemattomasta versiosta), ja Jumala laittaa hänen sydämeensä siunaamisen ajatuksen, niin kuin kirjoitettu on, "Siunattu hän myös on oleva" (1Moos.27:33). Se on myös sitä, kun Ruut sai Booasin pelkäämään, niin kuin kirjoitettu on, "Puoliyön aikana mies säikähti ja kumartui eteenpäin; ja katso, nainen makasi hänen jalkapohjissaan" (Ruut 3:8) ja hän olisi helposti voinut kirota hänet, mutta "joka luottaa Herraan, häntä rohkaistaan" ja Jumala laittoi hänen sydämensä siunaamaan häntä, niin kuin kirjoitettu on, "Herra siunatkoon sinua, tyttäreni!". "Kumartui eteenpäin", ennemmin kääntyi, Ruut tarttui häneen kuin ihotauti, ja Booas alkoi silittämään hänen hiuksiaan. "Henkiolennoilla ei ole hiuksia", hän ajatteli, ja niin hän sanoi, "kuka sinä olet? (Ruut 3:9), nainen vai henkiolento?" Hän vastasi, "olen nainen", "neito vai naitu nainen?" Hän vastasi, "neito". "Oletko puhdas vai saastainen?" Hän vastasi, "puhdas". "Ja katso, nainen", naisista puhtain, "makasi hänen jalkapohjissaan" (Ruut 3:8), niin kuin kirjoitettu on, "Ja hän kysyi: "Kuka sinä olet?" Hän vastasi: Minä olen Ruut, palvelijattaresi" (Ruut 3:9). Rabbi Barakia sanoi, että kirottuja olkoon pahantekijät, he puhuvat ihmisistä kuin eläimistä, "nainen otti kiinni Joosefin viitasta ja sanoi: Makaa minun kanssani." (1Moos.39:12). Mutta tässä Ruut sanoo, "Levitä liepeesi palvelijattaresi yli" (Ruut 3:8).

"Hän sanoi: Herra siunatkoon sinua, tyttäreni! Sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin" (Ruut 3:10). Rabbi Johannan ja Resh Lakish ja muut rabbit kommentoivat tätä. Rabbi Johannan sanoi, ettei koskaan tule jättää menemästä vanhemman ihmisen luokse siunausta hakemaan. Booas oli kahdeksankymmentä vuotta vanha, eikä hänelle oltu suotu lapsia. Mutta kun tuo vanhurskas nainen rukoili hänen puolestaan, hänelle suotiin, niin kuin kirjoitettu on, "Noomi sanoi miniällensä: Siunatkoon häntä Herra" (Ruut 2:20). Resh Lakish sanoi, että Ruut oli neljäkymmentä vuotta vanha, eikä hänelle suotu lapsia, niin kauan kuin hän oli Mahlonin kanssa naimisissa. Mutta heti, kun tuo vanhurskas mies rukoili hänen puolestaan, hänelle suotiin, niin kuin kirjoitettu on, "Herra siunatkoon sinua, tyttäreni!". Rabbit kuitenkin sanovat, että heille molemmille suotiin lapsia ainoastaan sen tähden, että vanhurskaat ihmiset siunasivat heitä, niin kuin kirjoitettu on, "Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla, ja vanhimmat sanoivat: Me olemme sen todistajat. Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee taloosi, tulisi Raakelin ja Leean kaltaiseksi" (Ruut 4:11). "Sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien etkä rikkaitten" (Ruut 3:10) Rabbi Shamuel bar Iisak sani, että nainen pitää parempana köyhää nuorukaista kuin rikasta vanhusta. "Ja nyt, tyttäreni, älä pelkää; kaiken, mitä sanot, teen minä sinulle. Sillä minun kansani portissa jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi. Totta on, että minä olen sinun sukulunastajasi, mutta on vielä toinen sukulunastaja, joka on läheisempi kuin minä. Jää tähän yöksi; jos Tov huomenna lunastaa sinut, niin lunastakoon" (Ruut 3:11-12, korjasin lopun tekstin mukaiseksi. Tov on suomalaisissa "hyvä", mutta tähän aikaan se oli nimi). Rabbit, ja rabbi Jehoshua bar Levi kommentoivat tätä. Rabbien mielestä tov, Elimelek ja Booas olivat veljeksiä, kun taas rabbi Jehoshua sanoi, että Salmon, Elimelek ja Tov olivat veljeksiä. Hänelle esitettiin kysymys; eikö ole kirjoitettu, että "joka oli veljellämme Elimelekillä" (Ruut 4:3)? Hän vastasi, ettei ole kiellettyä kutsua setää veljeksi. "Jää tähän yöksi", tämän yön joudut viettämään ilman aviomiestä, mutta et toista yötä. "Mutta jollei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut, niin totta kuin Herra elää" (Ruut 3:13). Rabbi Meir istui ja selitti Jumalan kirjoitettua sanaa, tooraa, Tiberiaassa koulussa, ja hänen opettajansa Elisha kulki kadulla ohi hevosen selässä sapattina. Rabbi Meirille sanottiin, "katso, opettajasi kulkee kadulla ohi!" Hän meni hänen luokseen, ja Elisha sanoi hänelle, "mitä sinä tutkit?" Hän sanoi hänelle; tätä, "Herra siunasi Jobin elämän loppuvaiheita vielä runsaammin kuin sen alkupuolta" (Job 42:12). Hän sanoi hänelle, "mitä siitä sanotaan?" Hän vastasi hänelle, "siunasi" merkitsee, että hän kaksinkertaisti hänen omaisuutensa. Elisha vastasi, että se sinun opettajasi Akiba ei selittänyt sitä näin, vaan hänen mukaansa "Herra siunasi Jobin elämän loppuvaiheita vielä runsaammin kuin sen alkupuolta" siksi, että hän oli tehnyt parannusta ja hyviä tekoja, jotka olivat hänen osanaan alussa. Hän sanoi hänelle, "mitä muuta sinä tutkit?" Hän vastasi; tätä, "Asian loppu on parempi kuin sen alku" (Saarn.7:8). "Ja mitä sinä siitä sanot?" Hän vastasi, "minä sanoin, mies voi ostaa omaisuutta nuorena, ja silloin hän menettää, mutta vanhalla iällään hän voi siitä hyötyä". Toinen selitys, "Asian loppu on parempi kuin sen alku", mies voi toimia pahasti nuoruudessaan, mutta vanhalla iällä hän harjoittaa hyviä tekoja. Toinen selitys, "Asian loppu on parempi kuin sen alku", ihminen voi oppia Jumalan kirjoitettua sanaa nuoruudessaan ja unohtaa sen, mutta vanhalla iällä hän muistaa sen jälleen. Nämä ovat minun selitykseni lauseesta "Asian loppu on parempi kuin sen alku". Hän vastasi hänelle, "sinun opettajasi Akiba ei selittänyt niin, vaan hän sanoi, että asian loppu on hyvä, kun se on hyvä alkulähteistään saakka. Minä annan sinulle esimerkin eräästä minulle itselleni tapahtuneesta. Isäni Abujah oli yksi oman sukupolvensa merkkimiehiä, ja minun ympärileikkaukseeni hän kutsui kaikki Jerusalemin merkkimiehet, mukana myös rabbit Elazar ja Jehoshua. Ja kun he olivat syöneet ja juoneet, he lauloivat jotain tavallisia lauluja ja toiset lauloivat aakkoslauluja. Rabbi Elazar sanoi rabbi Jehoshualle, että he ovat keskittyneitä omiin asioihinsa, kun me taas emme ole omiimme. Sen tähden he alkoivat miettiä ääneen Moosesta, ja Mooseksesta he menivät profeettoihin, ja profeetoista kirjoituksiin, ja ne Mooseksen sanat riemuitsivat kuin sinä päivänä, kun ne annettiin Siinailla, ja tuli leikki niiden ympärillä, sillä eikö ne myös annettu Siinailla tulen kautta, niin kuin kirjoitettu on, "Vuori paloi liekeissä, jotka pimeyden ja synkkien pilvien keskellä ulottuivat aina taivaan sydämeen asti" (5Moos.4:11, "taivaan sydän" sanatarkka tarkennus minun)? Kun isäni näki tämän, hän sanoi, että koska Jumalan kirjoitettu sana on niin voimallista, jos minun pojalleni suodaan elämä, minä omistan hänet Jumalan kirjoitetulle sanalle, tooralle. Ja koska hänen aikomuksensa ei ollut Jumalan kunniaksi, Jumalan kirjoitettu sana ei pysynyt minun kanssani. Ja mitä muuta sinä tutkit?" Hän vastasi, "Ei vedä sille vertaa kulta eikä lasi" (Job 28:17). Hän sanoi, "ja mitä sinä siitä sanot?" Hän vastasi, "se viittaa Jumalan kirjoitettuun sanaan, tooraan, joka on yhtä vaikea saada kuin kultainen astia, ja särkyvä kuin lasinen astia". Hän vastasi, että se sinun opettajasi Akiba ei selittänyt näin, vaan hänen mukaansa, niin kuin kultaiset ja lasiset astiat voidaan korjata, niin myös kirjanoppinut, joka menettää oppimansa, voi saada sen takaisin". Tässä kohdassa Elisha sanoi Meirille, "käänny takaisin". Hän kysyi, "miksi?" Hän vastasi, "tässä kohdassa on sapatinmatkan raja". Hän kysyi, "mistä sinä tiedät?" Hän vastasi, "hevoseni askeleista, että se on jo matkannut kaksituhatta kyynärää". Meir sanoi hänelle, "sinulla on tämä kaikki viisaus, etkä sinä sitten palaa takaisin?" Hän vastasi, "se ei ole minun vallassani". Hän kysyi, "miksi?" Hän vastasi, "minä olin ratsastamassa hevosellani, ja kuljin koulun ohi sovituspäivänä, joka oli myös sapatti, ja minä kuulin äänen sanovan, "Palatkaa, te luopiolapset, sanoo Herra" (Jer.3:14). "Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra" (Mal.3:7), palatkaa kaikki muut paitsi Elisha bar Abujah, joka tuntee minun voimani, ja silti kapinoi minua vastaan!" Kuinka Elisha näin teki? Kerrottiin että hän oli kerran istumassa ja opiskelemassa Gennesaretin tasangolla ja hän näki miehen nousevan taatelipalmuun, ja hän otti sieltä linnunpoikasen emoineen ja laskeutui turvallisesti. Sapatin päättyessä hän näki toisen miehen nousevan puuhun ja ottavan poikasen, mutta antoi emon mennä, ja kun hän laskeutui alas, käärme pisti ja hän kuoli. Siksi hän sanoi, kirjoitettu on, "päästä emo menemään ja ota vain poikaset. Näin tehden sinä menestyt ja elät kauan" (5Moos.22:7). Missä on menestys ja pitkä elämä tälle miehelle? Mutta hän ei tiennyt, että rabbi Akiba oli julkisesti selittänyt, että se menestyminen on siinä maailmassa, joka on kokonaan hyvää, ja pitkä elämä siellä iankaikkisessa maailmassa. Jotkut sanovat, että se tapahtui silloin, kun hän näki Hadrianuksen teloittaman rabbi Jehudan kielen koiran suussa. Silloin hän sanoi, että jos tämä on palkka siitä, että kieli on nähnyt vaivaa kaikki päivänsä Jumalan sanan asioiden äärellä, kuinka paljon parempi onkaan kielellä, jolla ei ole sellaista ymmärrystä ja joka ei ole nähnyt vaivaa! Ja hän sanoi, että koska näin on, vanhurskailla ei siis ole palkkaa eikä ylösnousemustakaan. Ja toiset sanovat, että hänen äitinsä oli hänestä raskaana ja hän kulki epäjumalien temppeleiden ohi, ja hän haistoi sitä ruokaa, ja hänelle annettiin siitä syötäväksi ja hän söi, ja se levisi hänen koko olemukseensa kuin hyönteisen myrkky. Jonkun ajan kuluttua Elisha bar Abujah sairastui, ja rabbi Meirille kerrottiin, "opettajasi Elisha on sairaana". Hän meni hänen luokseen ja pyysi häntä, "tee parannus". Hän sanoi hänelle, "vieläkö minut hyväksyttäisiin, kaiken tämän jälkeen?" Hän vastasi, "eikö ole kirjoitettu, "Sinä palautat ihmiset tomuun" (Psalmi 90:3), vaikka elämä olisi murskattukin?" Sen kuullessaan Elisha bar Abujah purskahti itkuun ja kuoli. Ja rabbi Meir iloitsi ja sanoi, että näyttää siltä, että opettajani nukkui pois parannusta tehden. Ja kun häntä haudattiin, tuli lankesi alas ja kulutti hänen hautansa. Rabbi Meirille tultiin sanomaan, "sinun opettajasi hauta palaa!" ja hän meni ja levitti viittansa sen yli ja sanoi hänelle, "Jää tähän yöksi", tähän maailmaan, joka on kokonaan yötä, "jos hyvä huomenna lunastaa sinut, niin lunastakoon", aamu viittaa siihen tulevaan maailmaan, joka on kokonaan hyvä. Jumala on se hyvä, niin kuin kirjoitettu on, "Herra on hyvä kaikille" (Psalmi 145:9). "Mutta jollei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut, niin totta kuin Herra elää. Lepää siinä aamuun asti", ja se tuli sammui. Rabbi meirin oppilaat sanoivat hänelle, "opettaja, jos sinulle sanotaan tulevassa maailmassa, että kumman tahdot, isäsi vai opettajasi, mitä vastaat?" Hän vastasi, "ensin isäni ja sitten opettajani". He sanoivat hänelle, "kuullaanko sinun pyyntöäsi?" Hän vastasi, "eikö tästä ole mishna? Sapattina saa pelastaa tulesta kirjankäärön toistenkin kirjakääröjen kanssa, ja raamatunlausekotelon toisten raamatunlausekoteloiden kanssa. Elisha pelastuu Jumalan kirjoitetun sanan ansioiden perusteella." Jonkin ajan kuluttua elishan tyttäret tulivat kerjäämään almuja meidän opettajamme eteen. Hän lainasi, "Älköön kukaan osoittako hänelle laupeutta, älköön kukaan armahtako hänen orpojaan" (Psalmi 109:12), johon he sanoivat, "opettaja, älä katso hänen tekojaan, katso hänen opetustaan". Rabbi alkoi itkemään ja määräsi, että heidän on saatava elatuksensa ja sanoi, että jos sellainen, jolle Jumalan kirjoitettu sana ei ollut Jumalan kunniaksi, sai sellaista aikaan, kuinka paljon enemmän sellainen, jolle Jumalan kirjoitettu sana on kirkastamassa Jumalaa!" Rabbi Jose sanoi, että kolme ihmistä havaitsi sen pahan taipumuksen hallitsevan heitä, ja he valmistivat itselleen linnoitukset sitä vastaan vannomalla valan, siis Josef, David ja Booas. Josef, sillä kirjoitettu on, "Kuinka minä siis voisin tehdä tämän suuren pahanteon ja siten tehdä syntiä Jumalaa vastaan?" (1Moos.39:9). Rabbi Huna sanoi rabbi Jiddin nimessä, "onko kirjoituksissa virheitä? Siinä ei lue, että syntiä Herraa vastaan, vaan Jumalaa vastaan. Hän siis vannoi pahaa taipumustaan vastaan ja sanoi, että Jumalan kautta, minä en tee syntiä enkä tätä pahaa!" Kuinka me tiedämme Davidista? Sillä kirjoitettu on, "Niin totta kuin Herra elää: Herra itse lyö häntä" (1Sam.26:10). Kenelle hän tämän vannoi? Rabbi Elazar ja rabbi Shamuel bar Naaman vastasivat eri tavoilla. Rabbi Elazarin mukaan hän vannoi sen sille pahalle taipumukselleen, mutta rabbi Shamuel bar Naaman sanoi, että hän vannoi Abisaille, Serujan pojalle, sanoen hänelle, "niin totta kuin Herra elää, jos kosket häneen, minä vannon, että sekoitan sinun veresi hänen vereensä". Kuinka me tiedämme Booasista? Koska kirjoitettu on, "niin totta kuin Herra elää. Lepää siinä aamuun asti". Rabbi Jehuda ja rabbi hunia kommentoivat tätä. Rabbi Jehuda sanoi, että koko sen yön se hänen paha taipumuksensa taisteli häntä vastaan, sanoen, "sinä olet naimaton ja etsit vaimoa, ja hän on naimaton ja etsii aviomiestä, nouse ja yhdy häneen, ja ota hänet vaimoksesi". Ja hän vannoi sille pahalle taipumukselle, "niin totta kuin Herra elää, minä en koske häneen!" ja sanoi naiselle, "lepää siinä aamuun asti". "... lunastakoon. Mutta jollei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut" (Ruut 3:13). Rabbi Hunia sanoi, kirjoitettu on, "Viisas mies on väkevä, tietorikas on täynnä voimaa" (Snl.25:5). Älä lue beos, väkevä, vaan Booas. "Viisas mies on Booas, tietorikas, täynnä voimaa", sillä hän vahvisti itseään sillä valalla.

Luku 7. "Niin hän lepäsi hänen jalkapohjissaan aamuun asti, mutta nousi, ennenkuin kukaan vielä voi tuntea toisensa" (Ruut 3:14). Rabbi Barakia sanoi, että "ennenkuin", beterem, on tässä kirjoitettu ylimääräisellä vav-kirjaimella, joka opettaa, että hän viipyi siellä kuusi tuntia, koska se on sen vavin lukuarvo. "Ja Booas ajatteli: Älköön tulko tunnetuksi, että tuo nainen on tullut tänne puimatantereelle" (Ruut 3:14), kenelle hän näin sanoi? Rabbi Meir sanoi, "perheenjäsenelleen". Rabbi Hunia ja rabbi Jeremia sanoivat rabbi Shamuel bar Iisakin nimessä, että koko sen yön Booas makasi kasvoillaan ja rukoili, "maailmankaikkeuden Herra, sinulle on paljastettua ja tunnettua, että minä en koskenut häneen, olkoon siis sinun tahtosi, ettei olisi tunnettua, että se nainen tuli puimatantereelle, ettei taivasten nimi minun kauttani tulisi häväistyksi."

"Hän sanoi: Tuo tänne viitta, joka on ylläsi" (Ruut 3:15), on kirjoitettu habah, tuo, ja se opettaa, että hän puhui hänelle kuin miehelle, ettei kukaan tunnistaisi. Meidän aikaamme säilyneissä teksteissä maskuliinin hei-kirjaimen tilalla on normaali feminiinin jod. "Ja pitele sitä" (Ruut 3:15), opettaa, että hän vyöttäytyi kuin mies. "Ja Booas mittasi siihen kuusi mittaa ohria ja pani ne hänen selkäänsä" (Ruut 3:15). Rabbi Shimeon sanoi, että Bar Kafara selitti Tsipporissa näin, onko kuninkaalla tapana kihlata vaimoa kuudella mitalla ohria? Tai onko naisilla tapana tulla kihlatuksi kuudella ohramitalla? Rabbi Jehuda bar Shimon sanoi, että sen kuuden mitan merkitys on se palkinto, että hänelle suotiin Ruutista kuusi vanhurskasta miestä, joilla jokaisella on kuusi ainutlaatuista ominaisuutta. Nämä ovat David, Hiskia, Joosia, Hananja, Mishael ja Azarja, Daniel ja Messias. Midrash laskee ne kolme tulisessa pätsissä yhdeksi. David, niin kuin kirjoitettu on, "osaa soittaa. Hän on urhea mies ja sotilas, ymmärtäväinen puheissaan ja komeannäköinen, ja Herra on hänen kanssaan" (1Sam.16:18). Hiskia, niin kuin kirjoitettu on, "Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti" (Jes.9:6). "hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas" (Jes.9:5). Jotkut näkevät, että lamarbeh tässä kohdassa on kirjoitettu suljetulla mem-kirjaimella. Zoharin mukaan siksi, että Messias syntyy suljetusta kohdusta, muiden tekstien mukaan Hiskian piti olla Messias, mutta se osa otettiin häneltä pois. Joosia, niin kuin kirjoitettu on, "Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti" (Jer.17:8). Hananja, Misael ja Azarja, niin kuin kirjoitettu on, "nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa. Heidän tuli olla näöltään kauniita ja kykeneviä käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan" (Dan.1:4). Daniel, niin kuin kirjoitettu on, "oli havaittu olevan erityinen henki, ymmärrys ja taito selittää unia, tulkita arvoituksia ja ratkaista ongelmia" (Dan.5:12). Messias, niin kuin kirjoitettu on, "Hänen päällään lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki" (Jes.11:2).

"Ja hän meni kaupunkiin" (Ruut 3:15). Siinä pitäisi olla feminiinimuoto, Ruut meni, mutta tässä on maskuliini, miksi? Se opettaa, että Booas oli Ruutin seurassa, ettei kukaan nuorukainen kiinnostuisi hänestä.

"Ja Ruut tuli anoppinsa luo, joka sanoi: Kuinka kävi, tyttäreni?" (Ruut 3:16). Tarkasti tässä lukee "kuka olet". Eikö hän tunnistanut häntä? Kyllä, mutta merkitys on, että "oletko vielä neito vai naimisissa?" Hän vastasi, neito ja "Niin hän kertoi hänelle kaikki, mitä mies oli hänelle tehnyt" (Ruut 3:16).

"Ja hän sanoi: Nämä kuusi mittaa ohria hän antoi minulle" (Ruut 3:17). Rabbi Aleksandri sanoi, että mihin tahansa Israelin lapset menivät, he eivät palanneet tyhjin käsin. Egyptin orjuudesta ei lähdetty tyhjin käsin, eikä Siihonin ja Oogin orjuudesta lähdetty tyhjin käsin, eikä niiden kolmenkymmenen yhden kuninkaan orjuudesta lähdetty tyhjin käsin. Sana rekam, tyhjin käsin, liittyy Egyptiin, niin kuin kirjoitettu on, "Minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon, ja kun te lähdette, ette lähde tyhjin käsin" (2Moos.3:21). Sana liittyy myös juhlille vaeltajiin, niin kuin kirjoitettu on, "Älkää tulko minun kasvojeni eteen tyhjin käsin" (2Moos.23:15), ja se liittyy vanhurskaisiin, niin kuin kirjoitettu on, "Et saa mennä tyhjin käsin anoppisi luo" (Ruut 3:17). Sana rekam, joka liittyy vanhurskaisiin, ei ole verrattavissa Egyptin tapaukseen, vaan niihin juhlille vaeltajiin, niin kuin olemme oppineet toisaalla, eikä ole liitettävissä hebrealaiseen orjaan. Uhrin arvon on oltava arvoltaan kaksi hopearahaa, ja juhlauhri ei saa olla arvoltaan alle yhden maah-mitan hopeaa. Rabbi Hillelin koulukunnalla oli tästä kuitenkin eri mielipide.

"Silloin Noomi sanoi: Pysy alallasi, tyttäreni, kunnes saat tietää, kuinka asia päättyy; sillä mies ei suo itselleen lepoa, ennenkuin hän tänä päivänä saattaa asian päätökseen" (Ruut 3:18). Rabbi Huna sanoi rabbi Shamuel bar Iisakin nimessä, että vanhurskaiden "kyllä" on kyllä, ja heidän "ei" on ei, niin kuin kirjoitettu on, "mies ei suo itselleen lepoa, ennenkuin hän tänä päivänä saattaa asian päätökseen".

"Mutta Booas meni kaupungin porttiin ja istuutui sinne. Ja katso, sukulunastaja, josta Booas oli puhunut, kulki siitä ohitse" (Ruut 4:1). Oliko hän seisomassa ja odottamassa portilla? Rabbi Shamuel bar Naaman vastasi, että vaikka hän olisi ollut maailman kaukaisimmissa äärisä, Jumala olisi lennättänyt hänet ja tuonut tähän, ettei tuon vanhurskaan miehen tarvitsisi murehtia siinä istuessaan. Rabbi Barakia sanoi, että näin selittivät ne suuret miehet, rabbit Elazar ja Jehoshua. Rabbi Elazar sanoi, Booas teki osansa ja Ruut oman osansa, ja Noomi oman osansa, johon Jumala sanoi, että "minäkin teen oman osani". "Sinä siellä, poikkea tänne istumaan" (4:1). "Sinä siellä" on style='font-style: italic'>ploni almoni, "eräs". Rabbi Jehoshua sanoi, että Ploni Almoni oli hänen nimensä. Rabbi Shamuel bar Naaman sani, että hän oli välinpitämätön Jumalan kirjoitettua sanaa kohtaan. Hän sanoi, että ne aikaisemmat kuolivat, koska ottivat itselleen vaimon, pitäisikö minun nyt ottaa hänet? Taivas varjelkoon, etten ota häntä, minä en siementäni saastuta, en aiheuta virhettä lapsilleni! Mutta hän ei tiennyt, että se uusi laki oli jo voimassa, "ammonilainen, mutta ei ammonitar, mooabilainen, mutta ei mooabitar".

"Senjälkeen Booas otti kaupungin vanhimpia kymmenen miestä ja sanoi: Istukaa tähän" (Ruut 4:2). Rabbi Aleksandri sanoi, että tästä me näemme, ettei vähäarvoisemmalla ole lupaa istua, ennen kuin häntä suuriarvoisempi antaa hänelle luvan. Rabbi Pinechas sanoi, että me opimme tästä, että Juudan huone kutsuu vanhimpia aterialle. Rabbi Elazar bar Jose sanoi, että tästä me opimme, että sulhasen siunaamiseen vaaditaan kymmenen miestä. Rabbi Judan bar Pazi sanoi, ettei ainoastaan silloin, kun yksinäinen mies nai neitsyen, vaan silloinkin, kun lesket menevät keskenään naimisiin, täytyy olla kymmenen miestä siunaamassa.

"Sitten Booas sanoi sukulunastajalle: Sen peltopalstan, joka oli veljellämme Elimelekillä, on Noomi, joka on palannut Mooabin maasta, myynyt. Sentähden ajattelin: minä ilmoitan siitä sinulle ja sanon: osta se tässä saapuvilla olevien ja minun kansani vanhimpien läsnäollessa. Jos tahdot sen lunastaa sukuun, niin lunasta" (Ruut 4:3-4). Tämän hän sanoi sille sukulaiselle, ja "Mutta ellet tahdo sitä lunastaa" (Ruut 4:4), tämän hän sanoi niille vanhimmille. "Niin ilmoita minulle, että saan sen tietää" (Ruut 4:4), ettet sanoisi, että onhan minulla vaimo ja lapsia, mutta otan hänet kuitenkin talooni, sillä ehdolla ettei häntä tarvitse naida. Kun tuo sukulainen kuuli tämän, hän sanoi, "Minä lunastan sen" (Ruut 4:4), johon Booas sanoi, "nyt minä menetin Ruutin".

"Niin Booas sanoi: "Ostaessasi pellon Noomilta ostat sen myöskin mooabilaiselta Ruutilta, vainajan leskeltä" (Ruut 4:5). Siinä on kirjoitettu kanithi, minä olen ostanut. Tämä menee vastoin rabbi Shamuel bar Naamanin mielipidettä, että hän olisi ollut välinpitämätön Jumalan kirjoitettua sanaa kohtaan, sanoen, että ne entiset kuolivat, koska ottivat itselleen vaimon, tulisiko minun sitten ottaa hänet? Taivas varjelkoon, etten ota häntä, minä en saastuta siementäni enkä aiheuta virhettä lapsiini!" Mutta hän ei tiennyt, että se uusi laki oli jo voimassa, "ammonilainen, mutta ei ammonitar, mooabilainen, mutta ei mooabitar".

"Muinoin oli Israelissa lunastus- ja vaihtokauppoja vahvistettaessa tapa tällainen: riisuttiin kenkä ja annettiin toiselle; tätä käytettiin Israelissa todistuksena" (Ruut 4:7). Rabbi Chanania liitti tämän lauseen Israeliin. Samoin kuin Israel lauloi ylistystä alussa, heidän lunastuksestaan, niin kuin kirjoitettu on, "Herra on minun voimani ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi!" (2Moos.15:2), niin he myöhemmin ylistivät muuta, niin kuin kirjoitettu on, "He vaihtoivat Kunniansa ruohoa syövän härän kuvaan" (Psalmi 106:20). Ei ole mitään inhottavampaa ja kauhistuttavampaa ja tyhmempää, kuin härkä, joka pureskelee heinää. Aikaisemmin käytettiin ostamisen merkkinä kenkää tai sandaalia, niin kuin kirjoitettu on, "hän veti kengän jalastaan" (Ruut 4:8), mutta myöhemmin sen tilalle otettiin kezazah. Mikä on kezazah? Rabbi Jose bar Abin vastasi, että jos mies myy peltonsa muun kansan edustajalle, hänen sukulaisensa toivat tynnyreitä täynnä paahdettuja jyviä ja pähkinöitä ja avasivat ne lasten läsnäollessa, ja lapset keräsivät niitä ja julistivat, "se-ja-se on leikattu pois omasta perintöosastaan!" Jos se palautettiin hänelle, heillä oli tapana sanoa, "se-ja-se on palautettu perintöosalleen!" Ja samoin, jos mies nai naisen, joka ei ole hänelle sopiva, hänen sukulaisillaan oli tapana tuoda tynnyreitä täynnä paahdettuja jyviä ja pähkiöitä ja avata ne lasten läsnäollessa, ja lapset keräsivät niitä ja julistivat, "se-ja-se on menettänyt perheensä!" Kun hän erosi hänestä, heillä oli tapana sanoa, "se-ja-se on palannut perheensä luokse". Myöhemmin taas käytettiin sitä kenkää, ja vielä myöhemmin maksettiin rahalla, tekojen kautta tai hazakalla. Kaikki kolme viittaavat yhteen kohtaan, "Peltoja ostetaan rahalla ja kauppakirjoja kirjoitetaan ja sinetöidään ja niille hankitaan todistajia" (Jer.32:44), todistajat on hazaka, kirjoittaminen ja sinetöiminen on tekemistä. Rabbi Jose sanoi rabbi Johannanin nimessä, että rahan arvo on oltava vähintään perutah, eikä maata voi hankkia alle sen. Rabbi Chananian mielipide on tätä vastaan, sillä hän sanoi, että Mooseksen mainitsema shekeli on sela, profeetoissa se on litra ja kirjoituksissa sentti. Rabbi Judan bar Pazi sanoi, että vain Efronin shekelit tekevät tämän poikkeuksen, koska siellä on sentti. Mutta näitä kahta ei voi verrata, koska tässä yhteydessä puhutaan hopearahasta, kun taas rabbi Chanania puhuu shekeleistä. Mutta rabbi Johannanin mielipide on vastoin rabbi Elazaria, koska rabbi Elazarilla oli tapana sanoa, että pellon läpi käveleminen vahvistaa sen merkin, niin kuin on opetettu toisaalla. Jos hän kävelee pellolla sen pituuden tai leveyden, hän omistaa sen, mitä on kävellyt. Nämä olivat rabbi Elazarin sanoja. Kirjanoppineet kuitenkin sanovat, ettei sitä voi ottaa omakseen ilman todistajia, hazakah. Mutta kaikki ovat samaa mieltä, että jos mies myy tienpätkän ystävälleen, ja hän kävelee sillä, se on hänen.

"Niin sukulunastaja sanoi Booaalle: "Osta sinä se itsellesi". Ja hän veti kengän jalastaan" (Ruut 4:8). Kenen kenkä? Tästä Rab ja Levi olivat eri mieltä. Toisen mielestä se oli Booasin kenkä, kun taas toisen mielestä sen sukulaisen kenkä. On todennäköisempää, että Booasin kenkä oli oikein, sillä yleensä ostaja antaa maksun. Meillä on samanlainen epävarmuus lauseessa, "Ahia tarttui uuteen viittaan, joka oli hänen yllään" (1Kun.11:30). Kenen viitta? Rab ja Levi olivat eri mieltä. Toisen mielestä se oli Jerobeamin, kun taas toinen sanoi, että Ahian. Rabbi Shamuel bar Naaman sanoi, että on todennäköistä, että Ahian vaate on oikeassa, koska vanhurskaan on normaalia repäistä vaatteensa silloin, kun Davidin huoneen kuningaskunnassa on kriisi. Samoin tämä kohta, "Kun Samuel kääntyi lähteäkseen pois, Saul tarttui hänen viittansa liepeeseen, niin että se repesi" (1Sam.15:27). Kenen viitta? Rab ja Levi olivat eri mieltä, toinen sanoo, että Saulin viitta ja toinen sanoo, että Samuelin viitta. Mutta normaali ajatus on, että Samuelin viitta on oikein, koska vanhurskailla on tapana repäistä vaatteitaan silloin, kun kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Samoin tämä kohta, "Jerobeam ei enää tullut voimiinsa Abian aikana, ja Herra löi häntä, niin että hän kuoli" (2Aik.13:20). Rabbi Shamuel sanoi, että tästä olisi helppo ajatella, että Jerobeamia lyötiin. Mutta oikeasti tässä lyötiin Abiaa. Ja miksi Abiaa lyötiin? Koska hän muutti Israelin lapsia sellaisiksi, ettei heitä enää tunnistanut, niin kuin kirjoitettu on, "Niiden kasvojen hahmo todistaa niitä vastaan. Syntinsä ne tuovat julki kuin sodomalaiset, eivätkä niitä salaa. Voi niitä! Itselleen ne pahaa tekevät" (Jes.3:9). Rabbi Aaha sanoi, että hän asetti vartijoita heille kolmeksi päiväksi, kunnes heidän olemuksensa oli muuttunut, niin kuin olemme toisaalla oppineet. Todistuksen voi antaa vain kasvokkain. Rabbi Johannan sani, että koska hän julkisesti toi esiin epäilyksiä heistä, niin kuin kirjoitettu on, "teillä on kultaiset sonnivasikat, jotka Jerobeam on teettänyt teille jumaliksi" (2Aik.13:8). Resh Lakish sanoi, että hän loukkasi siilonilaista Abiaa, niin kuin kirjoitettu on, "Hänen luokseen kokoontui tyhjäntoimittajia, kelvottomia miehiä" (2Aik.3:7), niin että Abiaa kutsuttiin tyhjäntoimittajaksi. Rabbit sanovat, että hän ei hävittänyt epäjumalanpalvelusta. Tämä on selitys lauseelle, "Abia ajoi Jerobeamia takaa ja valloitti häneltä kaupunkeja: Beetelin ja sen ympärillä olevat kylät, Jesanan ja sen ympärillä olevat kylät sekä Efronin ja sen ympärillä olevat kylät" (2Aik.13:19). Ja kirjoitettu on, että hän pystytti yhden Beeteliin (1Kun.12:29). Tästä me voimme päätellä, että jos kuningas loukkaa kuningasta, ja häntä lyödään, kuinka paljon ennemmin tavallisen ihmisen kohdalla!

"Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla, ja vanhimmat sanoivat: Me olemme sen todistajat. Suokoon Herra, että vaimo, joka tulee taloosi, tulisi Raakelin ja Leean kaltaiseksi" (Ruut 4:11). Rabbi Barakia sanoi, että suurin osa siellä istuvista oli Leean jälkeläisiä, joten hän mainitsee Raakelin ensin. Rabbi Abba bar Kahana sanoi, että Raakel oli se Jaakobin varsinainen vaimo, niin kuin kirjoitettu on, "Raakel sen sijaan oli hedelmätön" (1Moos.29:31). Älä lue 'akarah, hedelmätön, vaan ikarah, varsinainen. Rabbi Shimeon bar Jochai opetti, että koska he puhuivat Raakelia vastaan, sen tähden kaikki Jaakobin jälkeläiset ovat otetut hänen nimiinsä, niin kuin kirjoitettu on, "Raakel itkee lapsiaan" (Jer.31:15). Sekä myös hänen poikansa nimiin, niin kuin kirjoitettu on, "Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää, saattakaa oikeus voimaan portissa. Ehkäpä Herra, Jumala Sebaot, armahtaa Joosefin jäännöstä" (Aamos 5:15). Sekä myös hänen pojanpoikansa, niin kuin kirjoitettu on, "Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni?" (Jer.31:20).

"Ja tulkoon niistä jälkeläisistä, jotka Herra antaa sinulle tästä nuoresta naisesta, sinulle suku, Pereksen suvun kaltainen, hänen, jonka Taamar synnytti Juudalle" (Ruut 4:12). He sanoivat, että olkoon kaikki lapset, joita tulet saamaan, tästä vanhurskaasta vaimosta. Samalla tavalla, "Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön" (1Moos.25:21). Sanatarkasti "vaimoaan vastapäätä". Se opettaa, että Iisak kumartui yhteen nurkkaan ja Rebekka toiseen, ja sanoi, "maailmankaikkeuden Herra, olkoon kaikki ne lapset, jotka minulle suot, tästä vanhurskaasta naisesta". Samalla tavalla, "Eeli siunasi joka kerta Elkanan ja hänen vaimonsa" (1Sam.2:20). Hän siunasi heitä sanoen, "olkoon kaikki ne lapset, jotka Jumala sinulle antaa, tästä vanhurskaasta vaimosta". "Niin Booas otti Ruutin, ja tämä tuli hänen vaimokseen. Ja hän yhtyi häneen; ja Herra antoi hänen tulla raskaaksi, ja hän synnytti pojan" (Ruut 4:13). Rabbi Shimeon bar Lakish sanoi, että häneltä puuttui osa kohdusta, mutta Jumala muotoili hänelle kohdun.

"Silloin vaimot sanoivat Noomille: Kiitetty olkoon Herra, joka tänä päivänä salli sinun saada sukulunastajan" (Ruut 4:14). Niin kuin tänä päivänä valta on taivaissa, niin sinun siemenelläsi on oleva valta ja hallitus Israelissa iankaikkisesti. Rabbi Hunia sanoi, että se oli seurausta niiden Davidin suvun naisten siunauksesta, joita ei tapettu Ataljan päivinä. Rabbi Tanhuma sanoi rabbi Shamuelin nimessä, että toisaalla on kirjoitettu, "että saisimme isämme avulla jälkeläisiä" (1Moos.19:32). Tarkasti siinä puhutaan siemenestä, sellaisesta yhdestä siemenestä, joka tulee muualta. Keneen tässä viitataan? Messiaskuninkaaseen.

"Hän on virvoittava sinua, ja hänestä on tuleva sinun vanhuutesi tuki, sillä miniäsi, joka rakastaa sinua, on hänet synnyttänyt, hän, joka on sinulle parempi kuin seitsemän poikaa" (Ruut 4:15). Rabbi Jehuda ja rabbi Nehemia kommentoivat tätä. Rabbi Jehuda sanoi, että se on parempi kuin ne seitsemän isien huoneiden johtajaa, jotka mainitaan myöhemmin, "kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid" (1Aik.2:15). Rabbi Nehemia sanoi, että parempi kuin ne seitsemän, jotka on mainittu tässä, "Perekselle syntyi Hesron. Hesronille syntyi Raam, ja Raamille syntyi Amminadab. Amminadabille syntyi Nahson, ja Nahsonille syntyi Salma. Salmalle syntyi Booas, ja Booaalle syntyi Oobed" (Ruut 4:18-21).

Luku 8. Rabbi Abba bar Kahana aloitti "vaviskaa, älkääkä syntiä tehkö" (Psalmi 4:5). David sanoi Jumalalle, "kuinka kauan he raivoavat minua vastaan ja sanovat, että eikö tämä ole saastainen, mooabilaisen Ruutin jälkeläinen?" "Puhukaa sydämissänne vuoteillanne", myös te, ettekö te ole kahdesta sisaruksesta? Katsokaa omaa sukuluetteloanne ja "olkaa vaiti!" Ja Taamar, joka nai Juudan, eikö hän ole saastainen? Rabbi Jakob bar Ahia sanoi, että merkitys on se, että taistele sitä pahaa taippumustasi vastaan, äläkä tee syntiä. Rabbit selittävät, että ärsytä sitä taipumustasi, äläkä tee syntiä. "Tämä on Pereksen sukuluettelo" (Ruut 4:18). Rabbi Abba sanoi, että missä sana eleh, nämä, esiintyy, se tekee tyhjäksi sitä edeltävän, jos siinä on vav alussa, se lisää siihen edeltävään. "Hesronille syntyi Raam". Mutta eikö Jerameel ollut vanhempi poika, niin kuin kirjoitettu on, "Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai" (1Aik.2:9)? Jerameel jäi pois, koska hän nai kanaanilaisen vaimon tavoitteenaan näyttää hyvältä, niin kuin kirjoitettu on, "Jerahmeelilla oli toinenkin vaimo, jonka nimi oli Atara" (1Aik.2:29). "Hesronille syntyi Raam, ja Raamille syntyi Amminadab. Amminadabille syntyi Nahson, ja Nahsonille syntyi Salma" (Ruut 4:19-20). Mikä Salma? Koska häneen saakka muodostui hallitsijoita, mutta hänestä eteenpäin kuninkaita. Rabbi Iisak selitti lausetta, "Silloin minä sanoin, katso, olen tullut" (Psalmi 40:8). Minun olisi tullut laulaa se laulu, kun tulin, koska sana az, katso, viittaa lauluun, niin kuin kirjoitettu on, "Silloin Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle" (2Moos.15:1). Minä olin mukana jakeessa, "Yksikään ammonilainen tai mooabilainen ei voi päästä Herran seurakuntaan" (5Moos.23:4), mutta minä olen palannut, "kirjakääröön on minusta kirjoitettu". Kirjakäärö viittaa siihen, että "ne, joista sinä olit antanut käskyn, etteivät he saa tulla sinun seurakuntaasi" (Val.1:10). Kirjassa, niin kuin kirjoitettu on, "Yksikään ammonilainen tai mooabilainen ei voi päästä Herran seurakuntaan" (5Moos.23:4). Ja minä en ainoastaan päässyt sisälle, vaan kirjakäärössä ja kirjassa on minusta kirjoitettu! Kirjakäärössä, Perez, Hesron, Ram, Amminadab, Nahashon, Booas, Oobed, Iisai, David. Kirjakäärössä, "nouse ja voitele hänet, sillä hän se on" (1Sam.16:12). Rabbi Huna sanoi, että kirjoitettu on, "Jumala on suonut minulle toisen siemenen" (1Moos.4:25), se tarkoittaa siementä jostain muualta, ja siten viittaa Messiaskuninkaaseen. Rabbi Barakia ja rabbi Shimeon sanoivat, että me voimme kertoa vertauksen kuninkaasta, joka matkusti paikasta toiseen, kun kallis helmi putosi hänen päästään. Niin kuningas ja hänen surueensa pysähtyivät. Kaikki ohikulkijat kyselivät, että miksi kuningas seurueineen on täällä. He saivat syyn selville ja sanoivat, "helmi on pudonnut hänen päästään". Mitä hän teki? Hän keräsi kaiken maan ja toi siivilät. Siivilöityään yhden maakasan hän ei sitä löytänyt, toinen kasa, ei löytynyt, mutta kolmannesta se löytyi, ja he julistivat, "kuningas on löytänyt helmen!" Niin myös Jumala sanoi Abrahamille, "lähde!" (1Moos.12:1), sinua minä olen etsinyt! Miksi minä tallensin sukuluetteloon Seem, Arpaksad, Sela, Eber, Peleg, Nahor ja Terah (1Aik.1:24)? Vain sinun tähtesi, Abram, joka on Abraham, "Sinä havaitsit hänet uskolliseksi kasvojesi edessä" (Neh.9:8). Niin Jumala sanoi davidille, "miksi minun tuli tallettaa näiden sukuluettelo, Perez, Hesron, Ram, Amminadab, Nahashon, Salmon, Booas, Oobed, Iisai? Vain sinun tähtesi. Minä olen löytänyt minun palvelijani, Davidin."