Obadja, targum

KR1933 pohjatekstillä. Targumin erot kursiivilla.

 

Obadjan profetia. Herra Jumala sanoo Edomista näin: Me olemme kuulleet sanoman Herralta, ja sanansaattaja on lähetetty kansakuntiin: "Nouskaa, nouskaamme sotaan sitä vastaan!"

2. Katso, vähäiseksi minä teen sinut kansojen seassa, ylen halveksittu olet sinä oleva.

3. Sinun sydämesi pahuus on johtanut sinut harhaan, joka asut kallionrotkoissa, istut korkealla ja sanot sydämessäsi: "Kuka voi syöstä minut maahan?"

4. Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka ja vaikka asumuksesi olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas minun sanani kautta, sanoo Herra.

5. Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, kuinka voisit nukkua, kun he varastavat kaiken sen, mitä tarvitsevat? Jos viininkorjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta?

6. Mutta kuinka onkaan Eesau läpikotaisin etsitty, hänen kätkönsä paljastetut!

7. Sinut on ajettu rajan taakse, kaikki liittolaisesi ovat sinut pettäneet. Ystäväsi, jotka pöydässäsi syövät, ovat vieneet sinusta voiton, ovat panneet taritsemasi leivän paulaksi sinun eteesi. - Ei ole sinussa ymmärrystä.

8. Totisesti, sinä päivänä, sanoo Herra, minä lopetan viisaat Edomista ja taidon Eesaun kaupungeista.

9. Ja sinun sankarisi, etelän asukkaat, hävitetään, niin että viimeinenkin mies häviää Eesaun kaupungeista murhatöitten tähden.

10. Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä, ja sinut hävitetään ikiajoiksi.

11. Sinä päivänä, jona sinäkin olit läsnä, päivänä, jona vieraat ryöstivät hänen rikkautensa, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen kaupunkeihinsa ja heittivät Jerusalemista arpaa, olit myöskin sinä niinkuin yksi heistä.

12. Kuinka oletkaan katsellut iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; kuinka oletkaan riemuinnut juutalaisista heidän turmionsa päivänä. Kuinka oletkaan suullasi suurennellut ahdistuksen päivänä.

13. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten, myös sinä, hänen onnettomuuttansa hänen hätäpäivänänsä. Älä ojenna kättäsi hänen rikkauteensa hänen hätäpäivänänsä.

14. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoonpäässeitänsä ahdistuksen päivänä.

15. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.

16. Sillä niinkuin te olette riemuinneet minun pyhän vuoreni alennuksesta, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan oman rangaistuksensa maljan: he juovat ja heidät tuhotaan ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan.

17. Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja he ovat oleva pyhiä, ja Jaakobin heimon kansa on perivä kansakuntien omaisuudet.

18. Jaakobin heimon kansa on oleva kuin voimallinen tuli ja Joosefin heimo väkevä kuin liekki, mutta Eesaun heimon kansa on haurasta kuin olki, ja ne vallitsevat sitä ja tappavat heidät; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herran sanan kautta niin on päätetty.

19. Etelän asukkaat ottavat perinnöksensä Eesaun kaupungin, ja Shefelan asukkaat filistealaisten maan; he ottavat perinnöksensä Efraimin kaupungit ja Samarian kaupungit, ja Benjaminin heimon kansa on ottava omakseen Gileadin maan asukkaiden kaupungit.

20. Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaisten maan Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Espanjassa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.

21. Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun kaupunkia. Herran kuningaskunta on ilmestyvä kaikille maan asukkaille.