Luku Messiaasta

Pirke Moshiach. Hepreankielinen eskatologinen ja poliittisella agendalla sävytetty vähintään 1300 vuotta vanha midrash "Beit HaMidrasch" -kokoelmasta. Teos näyttää yhdistelevän kahta tai useampaa vanhempaa tekstipohjaa, ja menee monessa kohdassa tavallaan kahdella rinnakkaisella tasolla. Suomennettu lokakuussa 2019.

Tapahtui, että Eliahu HaNavi z"l tuli rabbi Josen jeshivaan. Kun rabbi Jose saapui paikalle, hän näki, että Eliahu oli surullinen. Rabbi Jose sanoi hänelle, "miksi olet murheissasi?" Hän vastasi hänelle, "Minä olen juuri tullut Jumalan luota. Hän ja Messias tutkivat profeetta Jesajan lohdutuksia. Sitten Samael, Rooman ruhtinas, tuli ja syytti Israelia vääryyksistä. Minä sanoin hänelle, "Jumala ja hänen Messiaansa tutkivat Jesajan lohdutuksia, ja sinäkö teet ne tyhjäksi?" Silloin hän löi minua ja karkoitti minut, sanomatta minulle sanaakaan!" Rabbi Jose aloitti, "Mutta minä ilmoitan, mitä on sinun vanhurskautesi" (Jes.57:12) - minä julistan Israelin vanhurskautta - "ja sinun tekosi; ne eivät sinua auta" - ja mitkään Samaelin teot eivät auta häntä.

Toinen ajatus. Kun Jumala oli luovuttanut Samaelin Mikaelille, hän sanoi Jumalan edessä, "miksi olet laittanut minut Mikaelin käskyvallan alle? Tulkoon hän ja riidelköön kanssani sinun edessäsi." Silloin Jumala sanoi Mikaelille, "tule, ja tuomitse hänen kansaansa." Samael sanoi, "jos tuomitset muita kansoja heidän rikoksistaan, tiedä, että myös Israel sekaantuu rikoksiin. Jos muut kansat ovat seksuaalisesti moraalittomia, myös Israel harjoittaa moraalittomuutta. Jos muut kansat vuodattavat verta, myös Israel on syyllinen veren vuodattamiseen." Mikael oli hiljaa. Jumala sanoi Mikaelille, "sinäkö olet vaiti? Silloin minä puhun minun lasteni puolesta, niin etteivät Samaelin teot hyödytä häntä. Siksi kirjoitettu on, "Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan" (Jes.63:1) ja minä pelastan heidät tuomion päivänä. Mitä on tämä vanhurskaus? Sitä, että he ottivat Tooran vastaan Siinain vuorella, sillä jos he eivät olisi ottaneet sitä, koko maailma olisi tuhoutunut." Silloin kaikki taivasten joukot vastasivat sanoen, "voimallinen auttamaan! Tämä ansio on voimallinen pelastamaan helvetistä!" Ja tästä on kirjoitettu, "siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat" (Dan.12:1). Millä ansiolla heidät pelastetaan? Tooran ansiosta, koska he ottivat vastaan kaiken sen, mitä siihen kirjaan oli kirjoitettu. Kirjoitettu on, "Israel, minä todistan sinua vastaan" (Ps.50:7). Mutta tässä lukee sinussa, beth-kaf. Gematriassa se on 22, joka vastaa tooran 22 kirjainta. Tämä opettaa sinulle, että Jumala itse todistaa Israelin ansioksi, koska he ottivat vastaan 22 kirjaimella kirjoitetun Tooran.

Julistakaa kuninkaiden kuninkaan, Jumalan suuruutta! Hänen, joka rakastaa Israelia enemmän kuin niitä palvelevia enkeleitä, eikä varmaankaan tarvitse kertoa, että myös enemmän kuin muita kansoja. Kuolevaisella kuninkaalla on lapsia, palvelijoita ja ystäviä, joista jokaisen voi erottaa toisestaan, mutta lapsista sinä et pysty laittamaan heitä arvojärjestykseen sen perusteella, ketä hän rakastaa eniten. Mutta näin ei ole Jumalan kanssa, jolla on luomakuntaa ylemmissä ja alemmissa maailmoissa, mutta mikään muu ei ole hänelle niin rakas kuin Israel. Kuinka tämä rakkaus ilmenee hänen lapsissaan? Kuningas vaatettaa hänet hänen vaatteillaan, hän saa ratsastaa kuninkaan hevosilla, saa istua valtaistuimella, hänen päähänsä laitetaan kruunu, ja sanansaattaja julistaa hänen edellään, "tämä on kuninkaan rakas!" Samalla tavalla Jumala ikäänkuin vaatetti Israelin hänen vaatteillaan, sillä kirjoitettu on, "hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet" (Jes.61:10). Tämä oli menneisyydessä, mutta tulevaisuudessa "kunnia ja kirkkaus on oleva vaatetuksensa" (Siddur). Hän laittaa heidät hänen hevosensa kyytiin, kuten kirjoitettu on, "Hän kuljetti hänet maan kukkuloiden yli" (5Moos.32:13, kuljetti on verbinä ratsastaa, nykyhepreassa autoilla). Tämä oli menneisyydessä, mutta entä tulevaisuudessa? Kirjoitus lupaa, "minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse" (Jes.58:14). Hän tavallaan asetti heidät valtaistuimelle, sillä kirjoitettu on, "Salomo istui Herran valtaistuimelle" (1Aik.29:23). Tämä oli menneisyydessä, mutta entä tulevaisuudessa? Kirjoitettu on, "Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi" (Jer.3:17). Hän otti kruununsa ja laittoi sen heille, kuten kirjoitettu on, "päänsä päällä iankaikkinen ilo" (Jes.35:10) ja kirjoitettu on myös, "Heidän kuninkaansa käy heidän edellään, ja Herra heitä johdattaa" (Miika 2:13).

Kun muut kansakunnat katselevat kaikkea tätä ylistystä ja kunniaa, heidän silmänsä pullistuvat, kasvot kalpenevat, polvet tärisevät toisiaan vastaan ja virtsa valuu pitkin jalkoja, koska Israelin voima on kuin auringon voima, jota kukaan ei pysty katselemaan, kuten kirjoitettu on, "jotka häntä rakastavat, ovat niinkuin aurinko, kun se nousee voimassansa" (Tuom.5:31). Mitä auringon voimalla tarkoitetaan? Se voisi olla kuin kesän kuumin päivä.

Kaikkien maailman kansojen tulee kerran kumartua Israelin eteen ja nuolla tomua heidän jaloistaan, kuten kirjoitettu on, "Kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun jaloistasi" (Jes.49:23). Ja kun joku pakana tai harhaoppinen kysyy, että voiko tällaista tapahtua, vastaa hänelle, että näin tapahtui jo Nebukadnezzarin aikana, sillä kirjoitettu on, "kuningas Nebukadnessar lankesi kasvoillensa ja kumartui maahan Danielin edessä" (Dan.2:46).

Me sanomme Jerusalemin kunniaksi, että se tullaan rakentamaan uudelleen kalliista kivistä ja helmistä, sillä kirjoitukset lupaavat, "minä teen sinun harjasi rubiineista ja sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä" (Jes.54:12). Ja kun joku pakana tai harhaoppinen kysyy, että voiko tällaista milloinkaan tapahtua, vastaa hänelle, että niin tapahtui jo kuningas Salomon aikana, sillä kirjoitettu on, "Jerusalemissa oli hopeaa kuin kiviä" (1Kun.10:27). Katso, me olemme lausuneet ylistystä Jerusalemille.

Nyt puhumme temppelin kunniaksi, joka tullaan rakentamaan uudelleen kahdellatoista onyx-kivellä, sillä kirjoitettu on, "Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia" (1Kun.18:31). Eikö tässä ole perusteluja? Jos alttari, joka on vain osa temppelistä, muotoiltiin kahdestatoista kivestä, kuinka paljon ennemmin temppeli tuleekaan olemaan, joka on oleva Israelin ylpeys ja ylempien ja alempien elävien kunnia, ja Jumalan kaunistus! Koko maailma tulee heijastamaan sen temppelin kirkkautta, ja sen hohto kohoaa ylös taivaisiin aina Aravotiin saakka, niiden olentojen [chaiot] ja vaunujen [merkavot] ja kirkkauden valtaistuimen luokse. Alttari on keskitetty suhteessa valtaistuimeen, ja Jerusalem on suoraan sen kirkkauden valtaistuimen alla, ja tästä profeetta on kirjoittanut, "Kunnian valtaistuin, korkea ikiajoista, meidän pyhäkkömme paikka!" (Jer.17:12).

Kaikkivaltiaan kunniaksi; kuka pystyy kertomaan edes yhden niistä tuhansista tai kymmenistä tuhansista siunauksista, joita hän on antanut Israelille ja joilla hän saattaa iloiseksi sekä ylhäällä että alhaalla olevia? Vertaus; se on kuin kuningas, joka varastoi lahjan yhteen maakunnistaan, ja sai paljon iloa aikaan. Niin myös Jumala tuotti iloa; silloin ylhäällä ja alhaalla iloittiin, kuten kirjoitettu on, "Iloitkaa, te taivaat, sillä Herra sen tekee; riemuitkaa, te maan syvyydet" (Jes.44:23).

Ja nyt me juhlimme Messiaskuninkaan ylistystä. Hän tulee "taivaan pilvien kanssa" (Dan.7:13) ja kaksi serafia on hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Tuliset serafit lähetetään palatsiin, ja tähdet ovat kuin tulta joka paikassa sen sukupolven aikana, kun Ben David tulee.  On oleva kolme peräkkäistä vitsausten vuotta, ja tämä onnettomuus on Jumalan lähettämää, kuten kirjoitettu on, "Hänen edellänsä käy rutto ja polttotauti tulee hänen jäljessänsä" (Hab.3:5). "Sen hehku on tulen hehku" (Laul.L.8:6). Ja tuon vitsauksen kolmantena vuotena julkisesti luovutaan Jumalasta. Mutta vuoden lopulla hallitsija tapetaan, ja paetaan erämaihin. Maa huutaa paikastaan ja kirjanoppineiden oppilaita menehtyy. "Ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät" (Jes.24:16). Toinenkin jae tukee tätä, "jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin" (Jes.6:13). Viidentenä vuotena Messiaskuningas tulee ja paljastuu kaikille kuningaskunnille. Kaikkien niiden hallitsijat sotivat toisiaan vastaan; Persian kuningas arabien hallitsijaa vastaan ja arabien kuningaskunta tuhoutuu, sillä kirjoitettu on, "he keskenänsä sotivat, ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan" (Jes.19:2). Ja kun Edom [kristinusko] sortuu, taivaat ja maa järisevät sen romahtamisen metelistä, sillä puoli maailmaa on jäänyt sen ansaan. Sillä kirjoitettu on, "Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa" (Jer.25:30). Jumala kokoaa heidät ryhmiin ja antaa heidät Israelin hallintaan, kuten kirjoitukset lupaavat, "Ja kostoni, joka Edomia kohtaa, minä annan kansani Israelin käteen" (Hes.25:14).

Jumala tuo Edomin ruhtinaan ruoskittavaksi. Edomin ruhtinas miettii, "minne minä voisin paeta? Voisin mennä Egyptiin, mutta Shekina on siellä, sillä kirjoitettu on, "Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin" (Jes.19:1). Voisin paeta Edomiin, mutta Shekina on siellä, sillä kirjoitettu on, "Kuka tuolla tulee Edomista" (Jes.63:1). Voisin paeta Babyloniaan, mutta Shekina on siellä, sillä kirjoitettu on, "Teidän tähtenne minä lähetän sanan Baabeliin" (Jes.43:14). Voisin paeta Elamiin, mutta Shekina on siellä, sillä kirjoitettu on, "minä asetan valtaistuimeni Eelamiin" (Jer.49:38)."

Vertaus. Leijona sanoi kerran ketulle, "maksa minulle veroa!" Kettu nousi ja pakeni kolmen päivän matkan päähän. Leijona otti hänet kuitenkin kiinni ja sanoi, "maksa vero tässäkin paikassa!" Kettu vastasi, "mutta minä pakenin sinua!" Leijona sanoi, "tämäkin on minun aluettani." Samoin Jumala sanoo Edomin ruhtinaalle, "voitko kätkeä itsesi minulta?" Ja niin Jumala antaa hänet Israelille.

Jumala tulee pukeutumaan koston vaatteisiin ja kostamaan maailman seitsemällekymmenelle kansakunnalle, kuten kirjoitettu on, "Minun on kosto ja rankaiseminen" (5Moos.32:35). Hän pukeutuu kymmeneen erilaiseen vaatteeseen, jotka vastaavat niitä kymmentä kertaa, kun Israelia viitataan Jumalan morsiameksi, ja ne kohdat ovat nämä; "Minä tulen yrttitarhaani, siskoni, morsiameni" (Laul.L.5:1); "Tule kanssani Libanonilta, sinä morsiameni" (Laul.L.4:8); "Suljettu yrttitarha on siskoni, morsiameni" (Laul.L.4:12); "Kuinka ihana onkaan sinun rakkautesi, siskoni, morsiameni" (Laul.L.4:10); "Sinun huulesi tiukkuvat hunajaa, morsiameni" (Laul.L.4:11); "Olet lumonnut minut, siskoni, morsiameni" (Laul.L.4:9); "huudon sulhaselle ja huudon morsiamelle" (Jer.16:9); "sidot heidät vyöllesi niinkuin morsian" (Jes.49:18); "niinkuin sulhanen iloitsee morsiamesta" (Jes.62:5); ja "morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu" (Jes.61:10). Ja nämä ovat ne kymmenen vaatetta; "Hän on pukenut itsensä korkeudella" (Ps.93:1), maailmaa luodessaan. "Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan" (Ps.93:1), sinä päivänä, kun Toora annettiin. "Hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan" (Jes.59:17), sinä päivänä, kun hän ojentaa maailman kansat Israelille. "Hän puki koston vaatteet puvuksensa" (Jes.59:17), sinä päivänä,kun Edom sortuu. "Tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta" (Jes.63:1), sinä päivänä, kun hän sotii maailman kansoja vastaan. "Puvultansa komea" (Jes.63:1), Gogin ja Magogin päivänä. "Pirskui heidän vertansa vaatteilleni" (Jes.63:3), joka kertoo Italian sodasta. Ja nämä ovat ne kaksi vaatetta kuolleiden ylösnousemuksen päivänä, "Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri; valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi" (Ps.104:1). "Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?" (Jes.63:2), sinä päivänä, kun Jumala tarttuu miekkaansa ja sotii, sillä kirjoitettu on, "minun miekkani syö lihaa - surmattujen ja vangittujen verestä, vihollispäällikköjen päistä" (5Moos.32:42). "Ja kostoni, joka Edomia kohtaa, minä annan kansani Israelin käteen" (Hes.25:14).

Ennenkuin Edom sortuu, he hävittävät kymmenen paikkaa, kymmenen aluetta kääntyy ylösalaisin, kuuluu kymmenen sofarin puhallusta, kymmenen ääntä kuuluu, viisitoista maakuntaa teurastetaan, kymmenen onnettomuutta poistuu ja kymmenen katastrofia alkaa. Kovaotsainen kuningas nousee ja säätää ankaria lakeja kuningaskuntaansa. Suuri kuningas lähtee saartamaan Aleksandriaa, ja maailmassa on kauheaa murhetta. Hän hallitsee kolme ja puoli vuotta, ja sitten hän nousee kapinaan tuota kovaotsaista vastaan. Edomin ruhtinaat kaatuvat kymmenen taistelun tapahtuessa, ja sen jälkeen Israel hallitsee kaikkia maailman kansakuntia, "Ja kostoni, joka Edomia kohtaa, minä annan kansani Israelin käteen" (Hes.25:14).

Laivoja lähtee Edomiin Israelin maasta, ja Israel julistaa, "kuka on meidän puolellamme, ja kuka on Edomin puolella?" Sillä kirjoitettu on, "Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin? Kuka saattaa minut Edomiin?" (Ps.60:11). Israel lähtee ja leiriytyy Tyyroa vastaan neljäksikymmeneksi päiväksi, ja niiden neljänkymmenen päivän lopuksi he nousevat seisomaan, lausuakseen Sheman, ja he sanovat, "Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad!" (5Moos.6:4). Silloin sen kaupungin muurit sortuvat ja he valtaavat sen kaupungin. He jättävät sinne kaiken sen kullan ja hopean ja ne, jotka ryöstävät sitä, ja jatkavat sieltä Roomaan. He saavat takaisin temppelin tarvikkeet, ja Nehemia, Messiaskuningas, tulee heidän mukaansa, ja he tulevat Jerusalemiin.

Israel sanoo arabien johtajalle, "temppeli on meidän! Ottakaa tämä hopea ja kulta ja jättäkää temppeli!" Arabien johtaja vastaa, "teillä ei ole mitään tekemistä tämän pyhäkön kanssa! Mutta jos haluatte, niin uhratkaa itsellenne sellainen uhri, joita teillä oli tapana uhrata. Myös me tuomme uhrin, ja sen mukaan kuin uhri hyäksytään, meistä tulee yhtä kansaa." Israel tuo uhreja, mutta niitä ei oteta vastaan, koska saatana halventaa niitä Jumalan edessä. sitten Kedarin lapset tuovat uhrinsa ja ne hyväksytään, sillä kirjoitettu on, "Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi" (Jes.60:7). Siihen aikaan arabit sanovat Israelille, "tulkaa, ja kääntykää meidän uskontoomme!" Mutta Israel vastaa heille, "me tapamme tai tulemme tapetuiksi - me emme luovu uskostamme milloinkaan!" Sillä hetkellä miekat vedetään esiin, jännitetään jouset, ja nuolet suihkuavat, ja ruumiita on hajallaan "Efraimin portista Kulmaporttiin saakka" (2Kun.14:13). Nehemia tapetaan heidän kanssaan. Pakoonpäässeet pakenevat Moabin erämaahan ja ammonilaisten alueelle, ja Israelin pakolaiset odottavat siellä, ja Jumala tekee siellä heille ihmeitä. Hän laittaa lähteen virtaamaan heille maan syvyyksistä, sillä kirjoitettu on, "Salli minun karkoitettujeni asua tykönäsi, ole Mooabille suojana" (Jes.16:4). Siellä he syövät kasvien juuria 45 päivää.

Niiden 45 päivän lopulla Eliahu tulee sinne Messiaskuninkaan kanssa. Siellä Eliahu julistaa heille ja sanoo, "miksi te olette täällä, Israel?" Israel vastaa, "me menehdymme! Me kuolemme!" Eliahu sanoo heille, "nouskaa, sillä minä olen Eliahu ja tässä on Messiaskuningas." Mutta he eivät usko häntä, koska Nehemia oli jo tullut ja hänet tapettiin. Hän sanoo heille, "ehkä te etsitte merkkiä? Kuin Moshe?" He vastaavat "kyllä", ja silloin hän tekee seitsemän ihmettä.

Ensimmäinen ihme; hän tuo Moshen ja hänen sukupolvensa takaisin erämaasta, kuten kirjoitettu on, "Kootkaa minun eteeni minun hurskaani" (Ps.50:5). Toinen ihme, hän laittaa Korahin ja koko hänen seurakuntansa nousemaan, sillä kirjoitettu on, "sinä virvoitat meidät jälleen henkiin, ja maan syvyyksistä sinä tuot meidät takaisin" (Ps.71:20). Kolmas ihme, hän herättää heille Nehemian, joka oli tapettu. Neljäs ihme, hän paljastaa heille liiton arkin, manna-astian ja voiteluöljyn sijainnin. Viides ihme, Jumala laittaa voimallisen valtikan hänen käteensä, kuten kirjoitettu on, "Herra ojentaa sinun valtasi valtikan" (Ps.110:2). Kuudes, hän jauhaa Israelin vuoret niinkuin jyviä jauhetaan, kuten kirjoitettu on, "Minä teen autioiksi vuoret ja kukkulat" (Jes.42:15). Seitsemäs ihme, hän paljastaa heille sen salaisuuden, kuten kirjoitettu on, "Tämä on sen liiton merkki" (1Moos.9:12).

Kun Israelin viholliset näkevät nämä ihmeet, he lähettävät tiedon kaikille Jerusalemia ryöstäville ruhtinaille, "tulkaa ja sotikaa heitä vastaan!" Ja he lähtevät Israelia vastaan. Israel sanoo Messiaskuninkaalle, "eikö meidän olisi parempi jäädä tänne? Miksi olet tullut aiheuttamaan sotaa meitä vastaan niinkuin ennenkin?" Mutta Messiaskuningas vastaa heille, "pysykää tässä ja nähkää Adonain pelastus!" Hän puhaltaa suunsa henkäyksellä ja ne kaikki kaatuvat ruumiina hänen eteensä, kuten kirjoitus lupaa, "surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä" (Jes.11:4). Mene ja opi Sanheribista, kuten kirjoitettu on, "katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina" (2Kun.19:35).

Siihen aikaan Eliahu lentää läpi koko maailman ja julistaa Israelille sanomaa, kuten kirjoitettu on, "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian" (Mal.3:23). Se on oleva vihan ja armottomuuden päivä, tuona päivänä kaksi maailmaa eroaa toisistaan. Pahantekijät sanovat, "Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä"(Joel 1:15). He sanovat myös, "Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista" (Amos 5:18). Jerusalem kasvaa ja laajenee koko sen ajan, kuten kirjoitettu on, "Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle ... Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle" (Sak.14:7,10).

Gog ja Magog tulevat tuona päivänä ja leiriytyvät Jerusalemin ympäristöön seitsemäksi ja puoleksi päiväksi. Hän valtaa Jerusalemin. Israelin kansa sanoo Jumalan edessä, "Ribbon Ha'Olamim! Kaikki kansat ovat ryöstäneet minua, ja minua hävettää mennä ottamaan omaani heidän käsistään." Jumala vastaa, "minä kokoan heidät kaikki teidän keskuuteenne", kuten kirjoitettu on, "Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan" (Sak.14:1-2). Ne kansat ovat nämä; Gomer ja sen sotajoukot, Togarma, Afrikka, Garmit, Germania, Kappadokia, Barbaria, Italia, Kuus, Espanja, Saba, kirman, Dailam, Khurasan, Sisunia, Galicia, Gotzia, Lombardia, Kalabria, Pantopoli, Tripoli, Tyyro, Makedonia, Englanti, Munchen, Sifri, Nero, Nuzan, Drunia, Usia, Talki, Saksa, Tarsus, Elan ja kaikki muut.

Näiden maiden asukkaat lähtevät keihäillä, miekoilla ja jousilla, jokainen heistä vahvistaen toistaan kuin ovi, joka on vahvistettu nauloilla, kuten kirjoitettu on, "he auttoivat toinen toistaan" (Jes.41:6). He jakautuvat kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä juo Tiberian järven vedet, toinen sen, mitä siitä jää, ja kolmas ryhmä ylittää sen kävellen. Jokainen sanoo toiselleen, "kenen tämä paikka oli?" He jauhavat Israelin vuorten kiviä hevosillaan, ja Jerusalem luovutetaan heille. He valtaavat kaupungin, mutta eivät tapa ketään, sillä kirjoitettu on, "Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan" (Sak.14:2). Kaksi naista kahdesta eri perheestä käyttää kaupunkia hyväkseen.

Mihin tätä tilannetta voi verrata? Hallitsijaan, joka antoi varkaiden tulla sisälle hänen palatsiinsa. Tuo hallitsija ajatteli, "jos minä pidätän heidät silloin, kun he ovat talossani, he luulevat, että minulla on valtaa vain omassa talossani. Sen sijaan odotan kärsivällisesti, että he tulevat ulos." Näin ajatteli Jumalakin. "Jos tapan heidät, kun he ovat Jerusalemissa, he luulevat, että valta on vain Jerusalemissa. Sen sijaan odotan, että he tulevat Öljymäelle." Siellä Jumala paljastaa itsensä heidän yllään kirkkaudessaan ja sotii heitä vastaan, kunnes heistä ei ole jäljellä yhtäkään, kuten kirjoitettu on, "Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä" (Sak.14:3). Silloin Jumala kokoaa kaikki villieläimet ja linnut juhlimaan heidän lihallaan, kuten kirjoitettu on, "Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta" (Hes.39:17). Israelilta menee seitsemän vuotta heidän jousien, kilpien ja keihäiden puuosien polttamiseen.

Siihen aikaan Jumala kruunaa Messiaan ja laittaa "pelastuksen kypärän hänen päähänsä" (Jes.59:17). Hän vaatettaa hänet kirkkaudella ja loistolla ja ympäröi hänet kalliilla vaatteilla, ja asettaa hänet korkean vuoren huipulle julistaakseen Israelille hänen äänellään, "pelastus on tullut!" Israel sanoo, "kuka sinä olet?" Hän vastaa, "Minä olen Efraim." Israel kysyy, "oletko sinä se, johon Jumala viittasi sanoessaan, "Efraim on minun esikoiseni" (Jer.31:8) ja "Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni?" (Jer.31:20)." Hän vastaa heille, "kyllä!" Israel sanoo hänelle, "mene ja vie sanomaa niille, jotka nukkuvat Makpelassa, sillä heidän tulee nousta ensin." Ja hän menee ja vie sanomaa Makpelassa nukkuville, sanoen heille, "Abraham, Iisak, Jakob, nouskaa! Te olette nukkuneet tarpeeksi!"  He vastaavat, "kuka pyyhkii tomua meistä?" Hän sanoo heille, "minä olen Adonain Messias, pelastus on tullut, hetki saapunut!" He vastaavat hänelle, "jos tämä on totta, mene ja vie sanoma ensimmäiselle Adamille, sillä hänen tulee nousta ensin." Silloin sille ensimmäiselle Adamille sanotaan, "sinä olet nukkunut tarpeeksi!" Hän vastaa, "kuka herättää minut unestani?" Hän sanoo, "Minä olen Adonain Messias, yksi sinun jälkeläisistäsi!" Ensimmäinen Adam nousee heti, mukanaan koko hänen sukupolvensa, sekä Abraham, Iisak, ja Jakob ja kaikki uskovat, ja kaikki sukukunnat ja jokainen sukupolvi maailman äärestä toiseen, ja he laulavat iloiten, kuten kirjoitettu on, "Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat" (Jes.52:7). Miksi "vuorilla"? Eikö ennemmin, kuinka ihanat ovat Moshe ja hänen sukupolvensa, jotka tulevat erämaasta! Toinen mielipide, kuinka ihanat - tätä voidaan verrata hallitsijaan, jolla oli kaksi poikaa. Toinen heistä kuoli, ja koko maa pukeutui mustiin vaatteisiin. Hallitsija sanoi, "koska te pukeuduitte mustaan nyt, kun ensimmäinen poikani kuoli, minä puetan teidät valkoisiin, juhliaksenne minun toista poikaani!" Samoin Jumala sanoi kaikille vuorille, "Koska te itkitte minun lasteni tähden, kun heidät karkoitettiin pois omasta maastaan, kuten kirjoitettu on, "Vuorten tähden minä puhkean itkuun ja valitukseen" (Jer.9:10), minä tuon lasteni ilon vuorille, kuten kirjoitettu on, "kuinka suloiset ovat vuorilla..." (Jes.52:7).

Messiaskuninkaan kuuluu viedä tätä sanomaa Israelille. Vuoret hyppivät kuin vasikat hänen edessään, ja metsän puut ylistävät Israelin pelastusta, kuten kirjoitettu on, "Sillä iloiten te lähdette... vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä" (Jes.55:12). Kuinka sopivaa onkaan, että Israelin vuoret virtaavat maitoa ja hunajaa kuin vesivirrat, ja on myös viinivirtoja, kuten kirjoitettu on, "Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Nahal Shittimin" (Joel 3:18).

Mihin lähdettä voidaan verrata, kun se virtaa pyhistä pyhimmästä kammion kynnykselle? Se muistuttaa ensin lakanaa, kunnes se saavuttaa pyhäkön, jossa se muistuttaa paksua kangasta, kunnes se saavuttaa salin, jossa se muistuttaa härän tai oinaan sarvia. Kun se saavuttaa alttarin, se muistuttaa heinäsirkkojen tuntosarvia, ja kun se saavuttaa ulkopihan, se muistuttaa ruukkua, kuten kirjoitettu on, "vesi virtasi" (Hes.47:2). Sieltä se laskeutuu kuin tulvavirta ja puhdistaa pois pahuuden, saastaisuuden ja synnin. Kuoleman enkeli ei pysty sitä ylittämään, sillä kirjoitettu on, "joita ei kulje soutualus, joiden poikki ei pääse uljas laiva" (Jes.33:21), eikä laivakaan voi ylittää. Se laskeutuu Suolamereen ja kalat moninkertaistuvat Israelille. ja sieltä saadaan suolaa, kuten kirjoitettu on, "Sen rämeet ja lätäköt eivät parane: ne jätetään suolan valtaan" (Hes.47:11). Sen kautta kasvavat kaikki Libanonin ihanat puut, kuten kirjoitettu on, "Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät" (Hes.47:12). Tämä on etrog, joka kantaa hedelmää kuukausittain, ja se puu on oleva syötävä kuten hedelmänsäkin, sillä kirjoitettu on, "niitten hedelmät ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset" (Hes.47:12). Kuinka ihmeellinen onkaan se temppeli, joka laskeutuu ja tulee paikalleen uudelleen rakennettuna! Sillä kirjoitettu on, "kaupunki rakennetaan kukkulallensa" (Jer.30:18).

Siinä tulevassa Jerusalemissa, joka rakennetaan, on linnoja levittäytyneenä alueelle, joka on tuhat kertaa laajempi kuin Tefef, torneja, jotka peittävät alueen, joka on tuhat kertaalaajempi kuin Kefel, puutarhoja, jotka ovat tuhat kertaa laajemmat kuin Tefef,tuhat loistavaa palatsia, ja jokainen niistä on kuin Seforis menestyksensä päivinä. Jerusalemin keskellä on oleva kolmetuhatta tornia, ja jokainen torni on seitsemän tuhatta mittaa (?) korkea. Jerusalem on istuva Siinain, Taborin ja Karmelin vuorten huipuilla [Pesikta de'rab Kahana lisää Hermonin]. Sen korkeus on seitsemän tuhatta ja jokainen mittayksikkä vastaa 62 kyynärää. Siinä on oleva 33 sivukammiota, ja temppeli niiden kaikkien päällä. Kuinka sinne noustaan? He liitävät ja lentävät kuin pilvet ja kyyhkyset, kuten kirjoitettu on, "Keitä ovat nuo, jotka lentävät niinkuin pilvet ja niinkuin kyyhkyset" (Jes.60:8). Temppeli laajenee Damaskoon saakka, sillä kirjoitettu on, "hänen asuinpaikkaansa, Damaskoa" (Sak.9:1). Jerusalemia ympäröi seitsemän muuria, jotka on valmistettu hopeasta, kullasta, jalokivistä, kirkkaista kivistä, safiirista, rubiinista ja tulesta, ja sen loisto säteilee valoa maailman äärestä toiseen. Temppeli rakennetaan neljälle vuorelle, jotka ovat uutta kultaa, puhdistettua kultaa, taottua kultaa ja Parvaimin kultaa, kuin hedelmää tuottavaa kultaa, kuin safiiria maapihkassa. Se  laajenee korkealle taivaisiin ja yltää tähtiin ja taivaallisen merkavan kiertoradoille, kuten kirjoitettu on, "kaupungin korkeimmilta paikoilta" (Snl.9:3). Jumalan shekina ja hänen kirkkautensa täyttää sen temppelin, ja siellä hän osoittaa jokaiselle enkelille oman palvelupaikkansa. Gabriel saa hänen tuhantensa, ja Mikael kymmenet tuhannet. Valtavat joukot saapuvat yksi toisensa jälkeen, ja siellä erotellaan "toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen" (Dan.12:2). Edenin portit ovat sen sisällä avoinna, kuten kirjoitettu on, "Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit" (Hes.28:13), ja myös helvetti on avoinna. Jumala laskeutuu valtaistuimensa kanssa Jehosafatin laaksoon, ja siellä jokainen kansa ja sen epäjumalat saavat kulkea hänen edestään. Ja kun maailman kansat ovat kulkeneet siitä, he kaatuvat, kuten kirjoitettu on, "Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee" (Ps.49:15). Ja minkä tähden heille kävi näin? Koska he hyökkäsivät Zevul'iin, kuten kirjoitettu on, "Minä olen rakentanut sinulle temppelin olemaan Zevul" (1Kun.8:13, Zevul on tähtien asunto, yleensä kolmas tai neljäs taivas). Jos joku rikkoo kirkkauden valtaistuinta vastaan ja todellakatuu, hän saa anteeksi, sillä kirjoitettu on, "Palaa Israel, Herran, sinun Jumalasi luo" (Hoos.14:2). Mutta katso, maailman kansat kulkevat helvettiin ja putoavat sinne, ja luopuneet ja Israelin kapinalliset jäähdyttävät helvettiä kyyneleillään, kuten kirjoitettu on, "Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi" (Ps.84:7). Ja kun ne luopuneet jakapinalliset putoavat helvettiin, tuli Adonain edestä polttaa heidän ruumiinsa, ja heidän hampaansa irtoavat heidän suustaan, kuten kirjoitettu on, "sinä murskaat jumalattomain hampaat" (Ps.3:8).

Rabbi Eliezer bar Jakov sanoi, että tulevassa maailmassa Jumalan jeshiva on oleva kahdeksantoista tuhatta kertaa kymmenen tuhatta parasang-mittaa ja Jumala istuu tuomion valtaistuimella, ja David istuu hänen edessään, kuten kirjoitettu on, "hänen valtaistuimensa on minun edessäni niinkuin aurinko" (Ps-89:37). Kaikki ne naiset, jotka ovat maksaneet hintaa lastensa Tooran ja Mishnan opiskelemisesta, seisovat kaislaverhon vieressä kuuntelemassa, kun Zerubabel ben Shealtiel palvelee tulkkina Jumalan edessä. Kaikki vastaavat hänen lopetettuaan, "Olkoon hänen suuri nimensä siunattu ja pyhitetty aina ja ikuisesti!" Uskovat sanovat amen, ja helvetissä olevat pahantekijät sanovat amen. Jumala kysyy niiltä palvelevilta enkeleiltä, "keitä nämä ovat, jotka vastaavat amen helvetin keskeltä?" Ne palvelevat enkelit sanovat hänen edessään, "maailmankaikkeuden Herra! Nämä ovat niitä Israelin kapinallisia ja luopuneita, jotka, vaikka ovatkin tuskissaan, kuitenkin vastaavat amen." Jumala sanoo heille, "tuokaa heidät tänne." Kun heitä tuodaan ylös, heidän kasvonsa ovat mustat kuin padan pohja. He sanovat hänen edessään, "maailmankaikkeuden Herra! Oikein sinä olet tuominnut, oikein sinä olet tehnyt meidät merkiksi koko Israelille." Silloin Jumala avaa Edenin puutarhan portit ja lisää heidät Israelin seurakuntaan, kuten kirjoitettu on, "Avatkaa portit vanhurskaan kansan käydä sisälle, joka uskollisena [hepr. amenim] pysyy" (Jes.26:2). Sitten Gabriel tulee Edenin puutarhaan, huutaen, "iloitkaa, oi uskovat, kättenne teoista!" Hänelle sanotaan, "kuka sinä olet?" Hän vastaa, "minä olen Gabriel." Israel sanoo, "siunattu olkoon hän, joka tulee Adonain nimessä!" (Ps.118:26), ja Gabriel sanoo,"me siunaamme teitä, beshem Adonai!"

Siihen aikaan Jumala järjestää pöydät, ja Behemoth, Leviathan ja Ziz teurastetaan, ja uskoville [tsadikim] järjestetään suuri juhla-ateria. Jokainen saa istua oman kunniansa mukaisella paikalla. Jumala sanoo heille, "haluatteko juoda viiniä, joka on tehty omenoista, granaattiomenista vai viinirypäleistä?" Uskovat vastaavat, "sinulla on valta tehdä päätökset." Jumala tuo heille sitä viiniä, joka on tehty niistä rypäleistä, joita on säästetty niistä kuudesta luomisen päivästä alkaen, kuten kirjoitettu on, "Minä antaisin mausteviiniä juodaksesi" (Laul.L.8:2). Jumala antaa uskoville sen, mitä he toivovat, kun hän laittaa sen kirkkauden valtaistuimen sinne ja istuu heidän kanssaan, kuten kirjoitettu on, "Minä tulen yrttitarhaani, siskoni, morsiameni" (Laul.L.5:1). Jumala tuottaa kaikkea sitä ylistettävää, mikä kuuluu Edenin puutarhaan, ja antaa jokaisen uskovan nähdä hänen kunniansa, ja heistä jokainen sanoo osoittaen sormellaan, "tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti" (Ps.48:15).

He syövät, juovat ja iloitsevat, kunnes Jumala antaa käskyn kohottaa se malja, jonka kohdalla sanotaan siunaus. Uskovat sanovat Abrahamille, "nouse lausumaan siunaus", mutta Abraham vastaa, "Ishmael syyttää minua." He pyytävät seuraavaksi Iisakia, mutta hän vastaa, "Esav syyttää minua." He pyytävät Jakovia, mutta hän vastaa, "se kahden sisaren asia syyttää minua." He pyytävät sukukuntia, mutta he vastaavat, "Josefin todistus syyttää meitä." Näin he jatkavat, kunnes he saavuttavat Davidin, ja hänen käteensä asetetaan neljä maljaa, jotka ovat ne "Herra on minun pelto- ja malja-osani" (Ps.16:5), "maljani on ylitsevuotavainen" (Ps.23:5). "Minä kohotan pelastuksen maljan" (Ps.116:13), ja se malja, joka siunataan, johon mahtuu 220 log-mittaa, ja jokainen log-mitta on puolitoista kananmunaa. David vastaa, "onko sopivaa, että minä siunaan ja ylistän?" Ja sitten hän seisoo ja siunaa ja ylistää kaikenlaisilla sävelillä, kuten kirjoitettu on, "Minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestaan " (Ps.7:18). Siihen aikaan Jumala ottaa kruununsa ja laittaa sen Davidin päähän ja Messiaan, Davidin pojan päähän, ja hän paljastaa kaikille sukupolville heidän pyhyytensä ja ylistyksen arvoisuutensa. Israel saa elää rauhassa, ja kaikkia uskovia varten tehdään hääkatos - jokaisen arvoa vastaavalla kunnialla - ja Hän itse kulkee uskovien keskellä, kohottaen kätensä jokaisen taputtaessa ilosta. Sillä näin sanoi Jesaja, "Herra, sinun kätesi on kohotettu, mutta he eivät sitä näe" (Jes.26:11). Jumala sanoo, "minä olen sanonut, että "He saakoot häpeäksensä nähdä" (Jes.26:11)", ja Israel sanoo, "maailmankaikkeuden Herra, nähköön ja joutukoon häpeään, aivan kuten olet sanonut." Silloin Jumala kohottaa muiden kansakuntien olemusta Edenin puutarhaa ympäröiviä muureja korkeammaksi, ja he näkevät Israelin ilon ja häpeävät. Uskovien suusta lähtee tuli, ja polttaa heidät, kuten kirjoitettu on, "kuluttakoon heidät tuli, joka sinun vihollisesi kuluttaa" (Jes.26:11).

Jumala vaimentaa auringon ja kuun loiston, ja hän tuo Leviathanin nahkaa ja tekee siitä majoja uskoville, kuten kirjoitettu on "Voitko iskeä sen nahan täyteen keihäitä" (Job 40:31, sukkah on lehtimaja ja shukkah on jakeessa keihäs). Maja tehdään sellaiselle, joka ansaitsee majan, kaulakoru sellaiselle, joka ansaitsee kaulakorun, ja kruunu sellaiselle, joka ansaitsee kruunun. Se, mitä jää jäljelle, heitetään temppelin päälle, ja sen kimallus säteilee maailman äärestä toiseen. Israel pysyy; syö ja juo ja lisääntyy, ja nauttii Shekinan hohteesta. Jumala lisää jokaisen pituuden kahteensataan kyynärään - näin opetti rabbi Shimon. Mutta rabbi Jehuda sanoi, että sata kyynärää, kuten ensimmäinen Adam. Tämä kuitenkin koskisi vain miehiä. Mistä me tiedämme, että naisiakin? Kirjoitettu on, "tyttäremme kuin temppelin veistetyt kulmapatsaat" (Ps.144:12). Jokainen israelilainen tuottaa jälkeläisiä joka päivä, ainakin yhtä paljon kuin kanaemo, ellei enemmänkin. Älä ihmettele tätä, vaan tule ja opi viinipuusta. Messiaan päivinä jokainen viinipuu tarvitsee kaikki kaupungin asukkaat sadonkorjuuseen, kuten kirjoitettu on, "Hän sitoo aasinsa viinipuuhun" (1Moos.49:11, hepreassa aasi on iireh, kaupunkinsa), ja jokainen hedelmätön puu, joka ei ole koskaan tuottanut hedelmää, tulee hedelmälliseksi niin, etteivät aasinvarsat voi kantaa sen satoa, kuten kirjoitettu on, "viiniköynnökseen aasinsa varsan" (1Moos.49:11, viiniköynnös muistuttaa sanaa hedelmätön); Ja jos sanot, ettei viiniä tule,  kirjoitettu on, "hän huuhtoo vaatteensa viinissä" (1Moos.49:11) ja jos sanot, ettei se ole punaista, kirjoitettu on, "viittansa rypäleen veressä" (1Moos.49:11, veri muistuttaa sanaa punainen). Ja jos sanot, ettei se ole päihdyttävää, kirjoitettu on, "Hänen silmänsä ovat viinistä sameat" (1Moos.49:12) ja jos sanot ettei se maistu miltään, samea, klili voidaan kääntää "kuin minulle, minulle" jolloin jokainen suu, joka maistaa sitä, ajattelee, että se on minulle. Ja jos sanot, että se on hyvä nuorille, mutta ei vanhuksille, kirjoitus opettaa, "hänen hampaansa valkeat maidosta" (1Moos.49:12, valkeat hampaat voi kääntää vanhoille, ben shanaim).

Rabbi Johannan opetti, että viini on vanhuksille parempaa kuin maito lapsille. Jos joku pakana sanoo sinulle, ettei tällaisia tule koskaan tapahtumaan, vastaa hänelle, "sinä pahantekijä, mene ja opi gittiläisen Obed-Edomin esimerkistä (2Sam.6:11), jonka anoppi ja kahdeksan anopin sisarta synnyttivät kolmessa kuukaudessa 62 lasta, jopa kuusi kerralla kohdussa. Ja mitätulee viinipuuhun, on olemassaesimerkki, kun rabbi Aha bar Adda palveli rabbi Shimon ben Lakish'in pienten lasten opettajana. Kerran hän jätti lapset, ja rabbi Shimon tuli ja kysyi, "miksi jätit lapset?" Rabbi Aha vastasi, "isäni jätti minulle kerran viiniköynnöksen. Ensimmäisenä päivänä minä keräsin siitä kolmesataa terttua, joista jokainen täytti ruukun. Toisena päivänä keräsin kolmesataa terttua, joista joka toinen täytti ruukun. Kolmantena päivänä keräsin kolmesataa terttua, joista joka kolmas täytti ruukun, ja minä jätin siihen yli puolet." Mutta tulevassa maailmassa ei ole näin, vaan jokainen tuo rypäleensä vaunuilla tai veneessä ja laittaa ne pimeään nurkkaan, ja se nurkka on kuin valtava ruukku, josta sekä tuoja itse, että hänen koko perhekuntansa saa, kuten kirjoitettu on, "sinä sait juoda rypäleen verta" (5Moos.32:14, hepreassa jakeessa on homer-mitta). Tulevaisuudessa viiniköynnös ojentuu kuin sauva ja kiipeää vuorille. Ja jos sanot, että silloin sadonkorjuu on kamalaa, kirjoitettu on, " vuorten huippuja myöten, sen hedelmä huojukoon (pois) niinkuin Libanon" (Ps.72:16). Jumala laittaa tuulen puhaltamaan sen hedelmät alas, ja jokainen israelilainen kerää riittävästi itselleen ja perhekunnalleen.

Jumala pystyttää seitsemän hääkatosta jokaiselle uskovalle, hääkatoksia,jotka muodostuvat pilvestä, savusta, päivänvalosta, tulesta, loistosta, liekistä ja yöstä. Opettavatko kirjoitukset savun hääkatoksesta? Vain sen, että jokainen, joka on kateellinen kirjanoppineiden oppilaille, saa silmänsä sokeiksi siitä savusta, joka lähtee uskovien hääkatoksista. Mistä me löydämme päivänvalon hääkatoksen? Kirjoitettu on, "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka" (Snl.4:18). Mistä me löydämme tulisen hääkatoksen? Uskovien hääkatoksista lähtee tuli, ja se kuluttaa pahantekijät, kuten kirjoitettu on, "Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä" (Ps.11:6). Mistäme löydämme loisteen hääkatoksen? Kirjoitettu on, "Hänen hohteensa on kuin aurinko, hänestä käyvät säteet joka taholle" (Hab.3:4). Mistä me löydämme sen liekin hääkatoksen, joka sytyttää pahantekijät? Kirjoitettu on, "Herran ääni halkoo tulen liekit" (Ps.29:7, hepreassa jakaa tulen liekkejä). Mistä me löydämme yön hääkatoksen? Kirjoitettu on, "yö valaisisi niinkuin päivä"(Ps.139:12). Yksikään näistä hääkatoksista ei kosketa viereistä katosta.

Jeremia sanoi, "minä näin hänen tuovan sulhasia morsiamille", sillä kirjoitettu on, "huudon sulhaselle ja huudon morsiamelle" (Jer.7:34). Hoosea sanoi, "minä näin hänen lisäävän Israelia kuin hiekanjyviä", sillä kirjoitettu on, "israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka" (Hoos.1:10). Joel sanoi, "minä näin hänen kostavan hänen vihollisilleen", sillä kirjoitettu on, "minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut" (Joel 3:21). Jumala sanoi, "vaikka pakanakansat toisivat minulle kaikki heidän aarteensa, se ei riittäisi korvaamaan rabbi Akivan ja hänen ystäviensä kuolemaa." Amos sanoi, "minä näin hänen kostavan kansakunnille heidän rikoksensa", sillä kirjoitettu on, "Edomin kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden" (Amos 1:11). Obadja sanoi, "minä näin hänellä kuninkaallisen kruunun", sillä kirjoitettu on, "Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran" (Ob.21). Joona sanoi, "minä näin hänen ottavan säälien vastaan hänen kansansa rukoukset", sillä kirjoitettu on, "ja hän rukoili Herraa" (Joona 4:2). Miika (Sakarja?) sanoi, "minä näin hänen kääntyvän säälien Jerusalemin puoleen", kuten kirjoitettu on, "minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa" (Sak.1:16). Kaikki muut profeetat, heistä jokainen, tuo lohdutuksen sanoja, ja Jumala laittaa heidät hänen kasvojensa eteen ensimmäisestä sukupolvesta viimeiseen, ja hän sanoo heille, "tulkaa ja nähkää se palkinto, jonka minä olen teille varannut! Tulkaa, syökää ja nauttikaa sitä siunausta, joka minulla on teitä varten", kuten kirjoitettu on, "Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkääväisillesi ja jota osoitat sinuun turvaaville ihmislasten edessä!" (Ps.31:20).