Takaisin!

Polykarpuksen kirje Filippiläisille

Polykarpus ja vanhimmat, jotka ovat hänen kanssaan, Jumalan kirkolle, joka on Filippissä; armo teille ja rauha Jumalalta Kaikkivaltiaalta ja Jeesukselta Kristukselta, meidän Pelastajaltamme, moninkertaistukoon.

Minä iloitsin teidän kanssanne suuresti Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, että te otitte vastaan todellisen rakkauden seuraajat, ja saatoitte heidät tielleen, niinkuin teille sopii – nuo miehet, ympäröity pyhillä siteillä, jotka ovat niiden diadeemit, jotka todella ovat Jumalan ja meidän Herramme valittuja; ja että kestävä uskonne juuri, joka oli tunnettu muinaisista ajoista lähtien, elää nyt ja kantaa hedelmää Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, joka kesti jopa kuoleman kohtaamisen syntiemme puolesta, jonka Jumala herätti löysättyään tuonelan siteet, ja johon te uskotte, vaikka ette nähneet Häntä, sanoin kuvaamattomalla ilolla ja täynnä kunniaa Tuohon iloon monet haluavat astua sisään, niin kuin te tiedätte, että armosta te olette pelastetut, ette teoista, vaan Jumalan tahdosta Jeesuksen Kristuksen kautta.

Siksi vyöttäkää lanteenne ja palvelkaa Jumalaa pelossa ja totuudessa, hyläten turhuuden ja tyhjän puhumisen ja monien vääryyden, sillä te olette uskoneet Häneen, joka nosti Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolleista ja antoi Hänelle kunnian ja valtaistuimen Hänen oikealla puolellaan; häneen, jolle kaikki oli tehty alamaiseksi, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä; häneen, jota palvelee jokainen olento, jolla on henki; joka tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita; jonka veren Jumala vaatii niiltä, jotka eivätt tottele Häntä. Hän, joka nosti hänet kuolleista, tulee nostamaan myös meidät, jos me teemme Hänen tahtonsa ja kuljemme Hänen käskyissään ja rakastamme niitä asioita, joita Hän rakasti, kieltäytyen kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta, petollisuudesta, rahan rakastamisesta, pahan puhumisesta, väärästä todistamisesta; eikä kostamalla pahaa pahalla tai loukkausta loukkauksella tai lyöntiä lyönnillä tai kirousta kirouksella; vaan muistamalla sanat, jotka Herra puhui opettaessaan; älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Antakaa anteeksi ja teille annetaan anteeksi. Armahtakaa, että saisitte armon. Millä mitalla mittaatte, sillä teillekin mitataan; ja jälleen, siunattuja ovat köyhät ja ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on Jumalan valtakunta.

Nämä asiat, veljeni, minä kirjoitan teille liittyen vanhurskauteen, en siksi, että vaadin tätä itseltäni vaan siksi, että te pyysitte minua. Sillä en minä ole eikä kukaan muukaan kaltaiseni ole kykenevä seuraamaan siunatun ja kunnioitetun Paavalin viisautta, joka tultuaan teidän keskuuteenne opetti teille kasvoista kasvoihin, tuon päivän ihmisille, sanaa totuudesta huolella ja varmuudella; joka myös ollessaan poissa kirjoitti teille kirjeen, josta, jos te tutkitte tarkkaavaisesti, te kykenette rakentamaan teille annetulle uskolle joka on meidän kaikkien äitimme, toivon seuratessa perässä ja rakkauden kulkiessa edellä -–rakkaus Jumalaan ja Kristukseen ja lähimmäistämme kohti. Sillä jos kukaan viettää aikaansa näiden kanssa, hän on täyttänyt vanhurskauden käskyn, sillä se, jolla on rakkaus, on kaukana kaikesta synnistä.

Mutta rahan rakastaminen on kaikkien murheiden alku. Tietäkää siksi, että me emme tuoneet mitään tähän maailmaan mukanamme, emmekä voi kantaa mitään pois, varustakaamme itsemme vanhurskauden sotavarustuksella, ja opettakaamme itsemme ensin kulkemaan Herran käskyssä; ja sitten myös vaimojamme kulkemaan siinä uskossa, joka on heille annettu, ja rakkaudessa ja puhtaudessa, hoivaten omia aviomiehiään kaikessa totuudessa ja rakastaen kaikkia miehiä yhtäläisesti siveydessä ja harjoittaen lapsiaan Jumalan pelon harjoittamisessa. Meidän leskiemme tulee olla kirkasmielisiä Herran uskoa koskettaen, tehden esirukousta taukoamatta kaikkien miesten puolesta, kieltäytyen panettelusta, pahan puhumisesta, väärästä todistamisesta, rahan rakastamisesta ja kaikesta pahasta, tietäen että he ovat Jumalan alttari, ja että kaikki uhrit ovat huolella tutkittuja eikä mikään pakene Häneltä, ei heidän ajatuksistaan tai aikomuksistaan tai yhdestäkään sydämen salatuista asioista.

Tietäen, että Jumalaa ei pilkata, meidän tulee kulkea Hänen käskynsä ja Hänen kunniansa arvoisesti. Samalla tavalla diakonien tulee olla virheettömiä Hänen vanhurskautensa läsnäolossa, niin kuin Jumalan ja Kristuksen diakonit eikä ihmisten; ei panettelijoita, ei kaksikielisiä, ei rahan rakastajia, kärsivällisiä kaikessa, sääliviä, tarkkaavaisia, kulkien Herran totuuden mukaan; Herran, josta tuli kaiken pappi. Sillä jos me olemme Hänen tahtonsa mukaiset tässä nykyisessä maailmassa, me tulemme saamaan myös tulevaisuuden maailman, sen mukaan kuin Hän lupasi meille nostaa meidät kuolleista, ja että jos me pidämme itsemme Hänen arvoisinaan, myös me hallitsemme Hänen kanssaan, itse asiassa jos meillä on usko. Samalla tavalla myös nuorten miesten täytyy olla virheettömiä kaikessa, huolehtien puhtaudesta ennen kaikkea ja hilliten itsensä kaikesta pahasta. Sillä on hyvää pidättäytyä maailman himoista, sillä kaikki himo sotii Henkeä vastaan, ja huorintekijät tai veltot ihmiset tai itsensä miesten kanssa saastuttajat eivät peri Jumalan valtakuntaa, eivätkä ne, jotka tekevät sopimattomia asioita. Sen tähden on oikein kieltäytyä kaikista näistä, alistaen itsenne vanhimmille ja diakoneille niin kuin Jumalalle ja Kristukselle. Neitsyiden tulee kulkea virheettömyydessä ja puhtaassa ymmärryksessä.

Ja vanhimpien tulee myös olla sääliviä, armollisia kaikille miehille käännyttäen takaisin harhaan menneet lampaat, vieraillen kaikkien heikkojen luona eikä jättäen huomiotta leskeä tai orpoa tai köyhää, vaan aina toimien sen puolesta, mikä on kunnioitettavaa Jumalan ja ihmisten katsellessa, kieltäytyen kaikesta vihasta, ihmisten kunnioituksesta, epäoikeudenmukaisesta tuomiosta, ollen kaukana kaikesta rahan rakastamisesta, eikä herkkiä uskomaan mitään ketään ihmistä vastaan, ei kiireisiä tuomiossa, tietäen, että me olemme kaikki synnin velassa. Jos me siis pyydämme Herraa, että Hän antaisi meille anteeksi, myös meidän tulisi antaa anteeksi: sillä me olemme Herramme ja Jumalamme silmien edessä, ja meidän kaikkien tulee seisoa Kristuksen tuomioistuimella ja jokainen tulee vastaamaan itsestään. Palvelkaamme siksi Häntä pelolla ja kaikella kunnioituksella, niin kuin Hän itse antoi käskyn, ja apostolit, jotka saarnasivat evankeliumia meille ja profeetat, jotka julistivat etukäteen Herramme tulemisen; ollen innokkaita koskettamaan sitä mikä on hyvää, pidättäytyen loukkauksista ja vääristä veljistä ja niistä, jotka kantavat Herran nimeä tekopyhyydessä, jotka johtavat tyhmiä miehiä harhaan.

Sillä jokainen, joka ei tunnusta, että Jeesus Kristus on tullut lihaksi, on antikristuksesta, ja joka ei tunnusta ristin todistusta, on paholaisesta, ja joka vääntää Herran sanoja omiin himoihinsa ja sanoo, ettei ole ylösnousemusta eikä tuomiota, tuo mies on Saatanan esikoinen. Siksi hylätkäämme monien turhat teot ja heidän väärät opetuksensa, ja kääntykäämme sanaan, joka on annettu meille alusta alkaen, ollen kirkkaina rukouksessa ja säännöllisiä paastoissa pyytäen kaikkinäkevää Jumalaa rukouksilla, että Hän ei saattaisi meitä kiusaukseen, sen mukaan kuin Herra sanoi, henki tahtoo mutta liha on heikko.

Siksi taukoamatta pitäkäämme lujasti kiinni toivostamme ja vanhurskautemme vilpittömyydestä, joka on Jeesus Kristus, joka otti meidän syntimme omaan ruumiiseensa puulle, joka ei tehnyt mitään syntiä, eikä petosta tavattu Hänen suustaan, vaan meidän tähtemme Hän kesti kaiken että me eläisimme Hänessä. Älkäämme siis tulko Hänen kärsimisensä matkijoiksi, ja jos me kärsimme Hänen nimensä tähden, kunnioittakaamme Häntä. Sillä Hän antoi tämän esimerkin meille omassa persoonassaan ja me uskoimme tämän.

Minä vakavasti siis kehotan teitä kaikkia olemaan tottelevaisia vanhurskauden sanalle ja harjoittamaan kaikkea kestävyyttä, jonka myös te näitte omilla silmillänne siunatuissa miehissä Ignatius ja Zosimus ja Rufus, ja myös muissa, jotka tulivat keskuudestanne, niin kuin myös Paavali itse ja muut apostolit; ollen vakuutettuja, että kaikki nämä eivät juosseet turhuudessa vaan uskossa ja vanhurskaudessa, ja että he ovat osoitetuilla paikoillaan Herran läsnäolossa, jonka kanssa he myös kärsivät. Sillä he eivät rakastaneet tätä maailmaa, vaan Häntä, joka kuoli meidän puolestamme ja nostettiin Jumalan kautta meidän tähtemme.

Pysykää siksi lujina näissä asioissa ja seuratkaa Herran esimerkkiä, olemalla kestäviä uskossa ja muuttumattomia veljeskunnan rakkaudessa toisianne kohtaan, kumppaneita totuudella, kilpaillen Herran hellyydessä halveksimatta ketään ihmistä. Kun voitte tehdä hyvää, älkää viivytelkö, sillä säälimättömyys johtuu kuolemasta. Olkaa kaikki alamaisia toisillenne, seurustellen, virheettöminä pakanoiden keskuudessa, että hyvistä teoistanne sekä te saisitte ylistystä että Herraa ei pilkattaisi teissä. Mutta voi sitä, jonka kautta Herran nimeä pilkataan! Siksi opettakaa kaikille miehille kirkkautta, jossa myös itse kulkekaa.

Minä olin äärimmäisen murheellinen Valensin puolesta, joka ennen oli vanhin keskuudessanne, koska hän on niin välinpitämätön virasta, joka oli hänelle annettu. Siksi minä varoitan teitä, että pidättäytykää te petollisuudesta, ja olkaa te puhtaat ja totuudessa. Kieltäytykää kaikesta pahasta. Mutta hän, joka ei voi hallita itseään näissä asioissa, kuinka hän vaatisi tätä toisilta? Jos mies ei pdättäydy petollisuudesta, hän tulee kuvien palvonnan saastuttamaksi, ja tullaan tuomitsemaan kuin joku pakanoista, jotka eivät tiedä Herran tuomiota. Emmekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman, niin kuin Paavali opettaa? Mutta minä en ole löytänyt teissä mitään sellaista, enkä ole kuullut, niiden parista joiden kanssa Paavali työskenteli, jotka olivat hänen kanssaan alussa. Sillä hän kehui teitä kaikissa niissä kirkoissa, jotka tuohon aikaan tiesivät Jumalan, sillä me emme tunteneet Häntä niin kuin nyt. Siksi olen äärimmäisen surullinen hänen ja hänen vaimonsa puolesta, jolle Herra suokoon todellisen katumuksen. Olkaa te siksi itse myös selviä, älkääkä pitäkö sellaisia kuin vihollisia, vaan palauttakaa heidät kiusaukseen lankeavina ja virheen tehneinä jäseninä, niin että pelastaisitte koko teidän ruumiinne. Sillä tekemällä niin te ylennätte toisenne.

Sillä minä olen vakuuttunut siitä, että te olette hyvin harjoittuneet pyhissä kirjoituksissa, eikä mikään ole teiltä salattua. Mutta minulle tätä ei ole suotu. Vain niin kuin on sanottu näissä kirjoituksissa, älkää olko vihaisia älkääkä tehkö syntiä, ja älä anna auringon laskea vihasi ylle. Siunattu on hän, joka tämän muistaa, ja minä luotan että tämä on teissä. Nyt Jumala ja Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä ja ikuinen ylipappi, Jumalan Poika Jeesus Kristus, rakentakoon teitä uskossa ja totuudessa ja hellyydessä ja pahan välttämisessä ja pitkämielisyydessä ja kärsivällisyydessä ja kestävyydessä ja puhtaudessa, ja suokoon Hän teille osan ja annoksen pyhiensä keskuudessa, ja meille teidän kanssanne ja kaikille, jotka ovat taivaan alla, jotka uskovat Herraamme ja Jumalaamme Jeesukseen Kristukseen ja Hänen Isäänsä, joka nosti Hänet kuolleista. Rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Rukoilkaa myös kuninkaiden ja valtojen ja ruhtinaiden puolesta, ja niiden puolesta jotka vainoavat ja vihaavat teitä ja ristin vihollisten puolesta, että hedelmänne olisi silminnähtävä kaikkien ihmisten keskuudessa, että te olisitte täydelliset Hänessä.

Te kirjoititte minulle, sekä te itse että Ignatius, kysyen että jos joku menee Syyriaan, hän kantaisi sinne kirjeet teiltä. Ja tämän minä teen, jos saan sopivan tilaisuuden, joko minä itse tai hän, jonka lähetän myös teidän puolestanne lähettiläänä. Ignatiuksen kirjeet, jotka lähetettiin meille hänen kauttaan, ja muut, niin monta kuin meillä on, me lähetämme teille sen mukaan kuin on tarvetta; ne jotka on liitetty tähän kirjeeseen, joista on teille suurta hyötyä, sillä ne sisältävät uskoa ja kestävyyttä ja kaikenlaista mielen ylennystä, joka on yhteydessä Herraamme. Lisäksi koskien Ignatiusta itseään ja niitä, jotka olivat hänen kanssaan, jos teillä on mitään varmoja uutisia, kertokaa meille.

Minä kirjoitan näitä asioita Crescensin kautta, jonka käskin luoksenne viime aikoina ja nyt jätän teidän haltuunne: sillä hän on kulkenut virheettömästi kanssamme, ja uskon, että myös teidän kanssanne samalla tavalla. Mutta te saatte hänen sisarensa haltuunne kun hän tulee luoksenne. Jääkää hyvästi Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, ilolla, te ja kaikki, mikä on teidän. Aamen.