Simon Keefas opettaa Rooman kaupungissa

 

                Keisari Claudiuksen kolmantena vuotena Simon Keefas lähti Antiokiasta mennäkseen Roomaan. Ja kun hän matkusti eteenpäin, hän saarnasi useissa maissa meidän Herramme sanaa. Ja kun hän oli melkein saapunut sinne, monet olivat kuulleet ja lähtivät tapaamaan häntä ja koko seurakunta otti hänet vastaan suurella ilolla. Ja jotkut kaupungin ruhtinaista, keisarillisten pääpantojen kantajia, tulivat hänen luokseen, että he näkisivät hänet ja kuulisivat hänen sanansa. Ja kun koko kaupunki oli kokoontunut yhteen hänen ympärilleen, hän nousi ylös puhumaan heille ja näyttämään heille hänen opetuksensa saarnaamista, minkälaista se oli. Ja hän alkoi puhua heille näin:

                Miehet, Rooman kansalaiset, kaiken Italian pyhät, kuulkaa, mitä minä sanon teille! Tänä päivänä minä saarnaan ja julistan Jeesusta, Jumalan Poikaa, joka tuli alas taivaasta ja tuli ihmiseksi, ja oli meidän kanssamme kuin yksi meistä, ja teki ihmeellisiä mahtavia tekoja ja merkkejä ja ihmeitä edessämme, ja kaikkien niiden juutalaisten edessä, jotka ovat Palestiinan maassa. Ja myös te itse kuulitte niistä asioista, jotka Hän teki, koska Hänen luokseen tultiin myös muista maista, Hänen parantamisen maineen ansiosta ja sen ihmeellisen avun tähden, jonka Hän antoi. Ja kuka ikinä lähestyi Häntä, parani Hänen sanallaan. Ja niin kuin Hän oli Jumala, samalla, kun Hän paransi, Hän myös antoi syntimme anteeksi. Sillä Hänen parantamisensa, joka oli avointa katseltavaa, kantoi todistusta Hänen kätketystä anteeksiannostaan, että se oli todellista ja luotettavaa. Sillä tätä Jeesusta profeetat julistivat salaperäisissä sanonnoissaan, kun he tahtoivat nähdä Hänet ja kuulla Hänen sanansa – Hänen, joka oli Isänsä kanssa ikuisuudesta ja iankaikkisuudesta. Jumala, joka oli kätkeytynyt korkeuteen ja ilmestyi syvyyteen, loistelias Poika, joka oli Hänen Edeltäjästään, ja jota on kunnioitettva yhdessä Isänsä kanssa, ja Hänen taivaallisen Henkensä kanssa, ja Hänen valtansa kauhistuttavan voiman kanssa. Ja Hänet ristiinnaulittiin Hänen omasta tahdostaan synnintekijöiden käsien kautta, ja otettiin ylös Isänsä luokse, aivan kuten minä ja seuralaiseni näimme. Ja Hän tulee jälleen, Hänen omassa kunniassaan ja Hänen pyhien enkeliensä kunniassa, niin kuin me kuulimme Hänen sanovan meille. Sillä me emme voi sanoa mitään, mitä emme kuulleet Häneltä, emmekä me kirjoita Hänen Evankeliuminsa kirjaan mitään, mitä Hän itse ei meille sanonut, koska tämä sana on puhuttu tarkoituksena, että valehtelijoiden suut sulkeutuisivat sinä päivänä, kun ihmiset tekevät tiliä turhista sanoista tuomion paikassa.

                Lisäksi, koska me olimme kalastajia, emmekä taitavia kirjoissa, siksi Hän sanoi meille myös: ”Minä lähetän teille Hengen, Puolustajan, että Hän opettaisi teille, mitä te ette tiedä”, sillä Hänen lahjansa kautta me puhumme niitä asioita, joita te kuulette. Ja lisäksi sen avulla me autamme sairaita ja parannamme tautiset, että Hänen sanansa kuulemisen kautta ja Hänen voimansa avun kautta te uskoisitte Kristukseen, että Hän on Jumala, Jumalan Poika, ja vapautuisitte siteen palvelemisesta ja palvoisitte Häntä ja Hänen Isäänsä, ja ylistäisitte Hänen taivaallista Henkeään. Sillä kun me ylistämme Isää, me ylistämme myös Poikaa Hänen kanssaan, ja kun me palvomme Poikaa, me palvomme myös Isää Hänen kanssaan, ja kun me tunnustamme Henkeä, me tunnustamme sekä Isää että Poikaa, koska Isän ja Pojan Hengen nimeen meidän käskettiin kastaa ne, jotka uskovat, että he eläisivät ikuisesti.

                Paetkaa siksi tämän maailman viisauden sanoja, joista ei ole mitään hyötyä, ja lähestykää niitä, jotka ovat todellisia ja uskollisia ja hyväksyttäviä Jumalan edessä, joiden palkinto myös on ylhäällä varastossa, ja joiden takaisinmaksu seisoo varmana.

                Nyt on myös valo noussut luomakuntaan ja maailma on saanut mielen silmät, että jokainen ihminen näkisi ja ymmärtäisi, että ei ole sopivaa, että palvotaan luotuja Luojan sijasta tai yhdessä Luojan kanssa, koska kaikki, mikä on luotu, on tehty olemaan Tekijänsä palvoja, eikä palvottavaksi niin kuin sen Luoja. Mutta tämä, joka tuli luoksemme, on Jumala, Jumalan Poika, omassa luonnossaan, sen lisäksi Hän sekoitti Hänen jumaluutensa meidän ihmisyyteemme terkoituksenaan, että Hän uudistaisi meidän ihmisyytemme Hänen jumaluutensa avulla. Ja tämän tähden on oikein, että meidän tulee palvoa Häntä, koska Häntä on palvottava yhdessä Hänen Isänsä kanssa, ja että meidän ei tule palvoa luotuja, jotka on luotu Luojan palvomista varten. Sillä Hän on itse totuuden ja oikeuden Jumala, Hän on itse ennen kaikkia maailmoja ja luotuja, Hän itse on Todellinen Poika ja loistava hedelmä korotetusta Isästä.

                Mutta te näette ne ihmeelliset teot, jotka kulkevat mukana ja seuraavat näitä sanoja. Kukaan ei ole uskomatta niihin. Katso, on lyhyt aika siitä, kun Hän nousi Isänsä luokse, ja nähkää, kuinka Hänen Evankeliuminsa on lentänyt lentonsa läpi koko luomakunnan, että se siten tulisi tunnetuksi ja uskottaisiin, että Hän itse itse on luotujen Luoja, ja että Hänen rukoilemisensa kautta luodut elävät. Ja niin kuin te näitte auringon pimentyvän Hänen kuollessaan, myös te itse olette todistajia. Lisäksi maa järisi, kun Hänet tapettiin, ja verho repesi Hänen kuollessaan. Ja näihin asioihin liittyen myös hallitusmies Pilatus oli todistaja, sillä hän itse lähetti ja teki ne tunnetuksi keisarille, ja nämä asiat, ja enemmän kuin nämä, luettiin hänen edessään ja teidän kaupunkinne ruhtinaiden edessä. Ja tämän tähden keisari oli vihainen Pilatukselle, koska hän oli epäoikeudenmukaisesti kuunnellut juutalaisten painostusta, ja tästä syystä hän lähetti ja otti häneltä pois sen käskyvallan, jonka hän oli antanut hänelle. Ja tämä asia julkistettiin ja tiedettiin kaikkialla roomalaisten alueella. Siis se, mitä Pilatus näki ja teki keisarille tunnetuksi ja teidän kunnioitettavalle senaatillenne, sitä samaa minä saarnaan ja julistan, ja niin tekevät myös minun mukanani olleet apostolit. Ja te tiedätte, että Pilatus ei olisi kirjoittanut keisarilliselle hallitukselle sellaista, mikä ei olisi tapahtunut ja mitä hän ei olisi nähnyt omilla silmillään, vaan sitä, mitä tapahtui ja mitä todella tehtiin – tämä on sitä, mitä hän kirjoitti ja teki tunnetuksi. Lisäksi sen haudan vartijat olivat myös todistajia niille asioille, jotka siellä tapahtuivat. Heistä tuli kuin kuolleita miehiä, ja kun noita vartijoita kuulusteltiin Pilatuksen edessä, he tunnustivat hänen edessään, kuinka suuren lahjuksen juutalaisten ylipapit olivat antaneet heille, niin että he sanoisivat, että me, Hänen opetuslapsensa, olimme varastaneet Kristuksen ruumiin.

                Katso, te olette siis kuulleet monia asioita ja lisäksi, jos ette tahdo taipua niiden asioiden kautta, joita olette kuulleet, taipukaa edes niiden mahtavien tekojen kautta, jotka näette, jotka tehdään Hänen nimensä kautta.

                Älkää antako Simon Noidan huijata teitä ulkomuodoilla, jotka eivät ole todellisuuksia, joita hän näyttää teille, niin kuin myös miehille, joilla ei ole ymmärrystä, jotka eivät tiedä, kuinka erottaa se, mitä he näkevät ja kuulevat. Lähettäkää siis, ja ottakaa hänet kiinni sellaiseen paikkaan, minne, koko kaupunkinne on kokoontunut yhteen ja valitkaa meille joku merkki tehtäväksi teidän edessänne, se, jonka näette tekevän tuon saman merkin, osanne on uskoa siihen.

                Ja heti he lähettivät, ja ottivat kiinni Simon Noidan, ja ne miehet, jotka olivat hänen mielipiteensä kannattajia, sanoivat hänelle: ”Miehenä, josta meillä on luottanus, että sinussa on voimaa tehdää ihan mitä tahansa, tee muutama merkki meidän kaikkien edessä, ja anna tämän galilealaisen Simonin, joka saarnaa Kristusta, nähdä se.” Ja samalla, kun he puhuivat hänelle näin, sattumalta ohi kuljetettiin kuollutta, yhden päällikön ja huomattavan miehen poikaa, tunnettua heidän keskuudessaan. Ja kaikki heistä, kun he olivat yhteen kokoontuneina, sanoivat heille: ”Kuka tahansa teistä, joka palauttaa elämään tämän kuolleen, hän on todellinen, ja uskottava ja vastaanotettava, ja me seuraamme häntä kaikessa, mitä hän meille sanookin.” Ja he sanoivat Simon Noidalle: ”Koska olit täällä ennen galilealaista Simonia, ja me tunsimme sinut ennen häntä, esitä sinä ensiksi se voima, joka on kanssasi.”

                Sitten Simon lähestyi kuollutta vastahakoisesti, ja paarit asetettiin alas hänen eteensä, ja hän katsoi oikeaan ja vasempaan käteen, ja katsoi ylös taivaalle sanoen monia sanoja. Jotkut niistä hän ilmaisi ääneen, ja jotkut niistä salaa eikä ääneen. Ja hän viivytteli kauan ja mitään ei tapahtunut eikä mitään tullut tehdyksi, ja kuollut makasi paareillaan.

                Ja sen jälkeen Simon Keefas lähestyi rohkeasti kuollutta ja huusi ääneen kaiken sen kokouksen edessä, joka seisoi siellä: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä, jonka juutalaiset ristiinnaulitsivat Jerusalemissa ja josta me saarnaamme, nouse ylös siitä!” Ja niin pian kuin Simonin sana oli puhuttu, kuollut tuli elämään ja nousi paareilta.

                Ja kaikki ihmiset näkivät ja ihmettelivät ja he sanoivat Simonille: ”Kristus, josta saarnaat, on todellinen!” Ja monet huusivat ja sanoivat: ”Kivitettäköön Simon Noita, meidän kaikkien pettäjä!” Mutta Simon, siitä syystä, että jokainen juoksi näkemään sen kuolleen miehen, joka oli tuulut elämään, pakeni heiltä, kadulta toiselle ja talosta taloon eikä langennut heidän käsiinsä tuona päivänä.

                Mutta koko kaupunki piti kiinni Simon Keefaasta ja he ottivat hänet vastaan iloisesti ja lempeästi, eikä hän lopettanut merkkien ja ihmeiden tekemistä Kristuksen nimessä, ja monet uskoivat häneen. Lisäksi Cuprinus, elämään palautetun isä, otti Simonin kanssaan taloonsa ja viihdytti häntä sopivalla tavalla samalla, kun hän ja koko hänen taloutensa uskoivat Kristukseen, että Hän on elävän Jumalan Poika. Ja monet juutalaisista ja pakanoista tulivat siellä opetuslapsiksi. Ja kun oli suuri riemu hänen opettamisestaan, hän rakennutti kirkkoja sinne, Roomaan ja ympäröiviin kaupunkeihin, ja kaikkiin Italian kansan kyliin, ja hän palveli siellä hallitsijoiden johtajan asemassa 25 vuotta.

                Ja näiden vuosien jälkeen keisari Nero otti hänet kiinni ja sulki vankilaan. Ja hän tiesi, että he ristiinnaulitsisivat hänet, niin hän kutsui diakoni Ansuksen ja teki hänestä piispan sijaansa Roomaan. Ja nämä asian Simon itse puhui ja lisäksi myös loput, ne muut asiat, jotka hänellä oli sanottavana, hän käski Ansusta opettamaan kansan edessä sanoen hänelle: ”Uuden Testamentin ja Vanhan rinnalla älkää lukeko kansan edessä mitään muuta, mikä ei ole oikeaa.”

                Ja kun keisari oli käskenyt, että Simon on ristiinnaulittava pää alaspäin, niin kuin hän oli itse keisarilta pyytänyt, ja että Paavalin pää on irroitettava, oli suuri levottomuus kansan keskuudessa, ja katkera ahdinko kaikessa kirkossa, ymmärtäessään, että heiltä riistetään apostolien näkeminen. Ja opas nimeltä Isus nousi ja otti yöllä heidän ruumiinsa ja hautasi ne suurella kunnialla, ja niistä tuli kokoontumispaikat monille.

                Ja tuohon aikaan, kuin vanhurskaalla tuomiolla, Nero hylkäsi valtakuntansa ja pakeni, ja tuli hetkeksi loppu siitä vainoamisesta, jonka keisari Nero oli heitä vastaan nostanut. Ja monia vuosia apostolien kruunaamisen jälkeen, jotka olivat lähteneet maailmasta, kun pappeuden järjestäytyminen eteni sekä kaikessa Roomassa että kaikessa Italiassa, silloin tapahtui, että Rooman kaupungissa oli suuri nälänhätä. Tähän loppuu Simon Keefaan opettaminen.

Etusivulle