Taddeuksen teot

Pyhän apostoli Taddeuksen teot, yhden niistä kahdestatoista.

Lebbeus, joka on myös Taddeus, oli Edessan kaupungista - ja se on Osroenen kaupunki armenosyyrialaisten sisämaassa – heprealainen rodultaan, sivistynyt ja oppinein jumalallisissa kirjoituksissa. Hän tuli Jerusalemiin palvomaan Johannes Kastajan päivinä, ja kuultuaan hänen saarnaavan ja nähtyään hänen esimerkillisen elämänsä hänet kastettiin ja hän sai nimen Taddeus. Ja nähtyään Kristuksen ilmestymisen ja Hänen opettamisensa ja Hänen ihmeelliset tekonsa, hän seurasi Häntä ja tuli Hänen opetuslapsekseen ja Hän valitsi hänet yhdeksi niistä kahdestatoista, kymmenes apostoli evankelistojen Matteuksen ja Markuksen mukaan.

Noihin aikoihin oli Edessan kaupungissa hallitsija nimeltään Abgarus. Ja kun Kristuksen maine oli mennyt ulkomaille, ihmeistä, joita Hän teki ja Hänen opetuksestaan, Abgarus siitä kuultuaan oli hämmästynyt ja halusi nähdä Kristuksen mutta ei voinut jättää kaupunkiaan ja hallitustaan. Ja suunnilleen Kärsimyksen ja juutalaisten ansojen päivinä Abgarus parantumattomassa taudissa lähetti kirjeen Kristukselle kuriiri Ananiaan kautta, seuraavanlaisen:

Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukselle, Abgarus, edessalaisten maan hallitsija, arvoton orja. Minä olen kuullut sinun tekemistäsi suurista ihmeiden määristä, että sinä parannat sokeat, ontuvat ja halvaantuneet ja parannat kaikki riivatut, ja tämän tähden minä anon sinun hyvyyttäsi tulemaan luoksemme ja pakenemaan pahojen juutalaisten ansoja, joita he kateuksissaan sinua vastaan asettavat. Minun kaupunkini on pieni, mutta tarpeeksi suuri molemmille. Abgarus opasti Ananiasta ottamaan tarkasti selvää Kristuksesta, miltä Hän näytti ja Hänen kokonsa ja Hänen hiuksensa ja kaikki.

Ja Ananias mentyään ja annettuaan kirjeen katseli huolella Kristusta mutta ei kyennyt eheyttämään Häntä mielessään. Ja Hän tiesi niin kuin sydän tunnetaan ja pyysi peseytyä ja Hänelle annettin pyyhe, ja kun Hän oli peseytynyt, Hän pyyhki kasvonsa sillä. Ja Hänen kuvansa painautuneena kankaaseen Hän antoi sen Ananiaalle sanoen: ’Anna tämä ja vie takaisin tämä viesti hänelle, joka sinut lähetti: Rauha sinulle ja kaupungillesi! Sillä tämän tähden minä olen tullut, kärsimään maailman puolesta ja nousemaan jälleen ja nostattamaan esi-isät. Ja sen jälkeen, kun minut on otettu ylös taivaisiin, minä lähetän luoksesi opetuslapseni Taddeuksen, joka valaisee sinua ja opastaa sinua kaikkeen totuuteen, sekä sinua että kaupunkiasi.’ Ja otettuaan vastaan Ananiaan ja kumarruttuaan ja ihailtuaan kuvaa Abgarus parantui sairaudestaan ennen kuin Taddeus tuli.

Ja kärsimyksen ja ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen jälkeen Taddeus meni Abgaruksen luokse ja löydettyään hänet terveenä hän antoi hänelle selonteon Kristuksen ruumiillistumisesta ja kastoi hänet kaiken talonsa kanssa. Ja opastettuaan suuria väkijoukkoja, sekä heprealaisia että kreikkalaisia, syyrialaisia ja armenialaisia, hän kastoi heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen voideltuaan heidät pyhällä hajusteella, ja hän kertoi heille Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhän ruumiin ja veren saastuttamattomista salaisuuksista ja johdatti heidät pitämään ja tarkkailemaan Mooseksen lakia ja antamaan läheisen huomion niille asioille, joita apostolit olivat sanoneet Jerusalemissa. Sillä vuosi vuodelta he tulivat yhteen pääsiäistä viettämään ja jälleen hän ilmoitti heille Pyhästä Hengestä.

Ja Taddeus Abgaruksen kanssa tuhosi patsaiden temppelit ja rakennutti kirkkoja, sääti piispaksi yhden opetuslapsistaan ja vanhimpia ja diakoneja ja antoi heille psalmien ja pyhän liturgian säännön. Ja jätettyään heidät hän meni Amisin kaupunkiin, suuri mesekaldealaisten ja syyrialaisten kaupunki, se on Syyrian Mesopotamiaa, Tigris-joen varrella. Ja mentyään juutalaisten synagoogaan opetuslastensa kanssa sapatinpäivänä, lain lukemisen jälkeen ylipappi sanoi Taddeukselle ja hänen opetuslapsilleen: ’Miehet, mistä te olette, ja miksi olette täällä?’ Ja Taddeus sanoi: ’Epäilemättä olet kuullut siitä, mitä on tapahtunut Jerusalemissa Jeesuksen Kristuksen ympärillä, ja me olemme Hänen opetuslapsiaan ja niiden ihmeellisten asioiden todistajia, joita Hän teki ja opetti ja kuinka vihan kautta ylimmäiset papit johdattivat hänet Juudean käskynhaltija Pilatukselle. Ja Pilatus Häntä kuulusteltuaan ei löytänyt syytä ja halusi päästää Hänet menemään, mutta he huusivat, että jos päästät hänet menemään, sinä et ole keisarin ystävä koska hän väittää itseään kuninkaaksi. Ja hän peloissaan pesi kätensä väkijoukon katsoessa ja sanoi "minä olen viaton tämän miehen vereen, ymmärtäkää se". Ja ylimmäiset papit vastasivat ja sanoivat "tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Ja Pilatus luovutti Hänet heille. Ja he ottivat Hänet ja sylkivät Häntä sotilaiden kanssa ja tekivät Hänestä suurta pilkkaa ja ristiinnaulitsivat Hänet ja laittoivat Hänet hautaan ja vartioivat sitä hyvin asetettuaan myös vartijoita Hänen ympärilleen. Ja kolmantena päivänä ennen aamunkoittoa Hän nousi jättäen hautausvaatteensa hautaan. Ja ensimmäiseksi Hänet näki Hänen äitinsä ja muut naiset, ja Pietari ja Johannes ensimmäisinä opetuslapsista ja sen jälkeen me kaksitoista, jotka söimme ja joimme Hänen kanssaan Hänen ylösnousemuksensa jälkeen monen päivän ajan.

Ja Hän lähetti meidät Hänen nimessään julistamaan katumusta ja syntien anteeksiantoa kaikille kansoille, että ne, jotka kastettiin, ja heille oli saarnattu taivasten valtakunnasta, nousisivat turmeltumattomina tämän ajan lopussa, ja Hän antoi meille voiman ajaa ulos demoneja, parantaa kaikki sairaudet ja jokaisen taudin ja herättää kuolleet.

Ja kuultuaan tämän väkijoukot toivat yhteen heidän sairaansa ja riivattunsa. Ja Taddeus opetuslastensa kanssa asetti kätensä jokaisen heidän päälleen ja paransi heidät kaikki kutsumalla Kristuksen nimessä. Ja riivatut paranivat ennen kuin Taddeus lähestyi heitä henkien lähtiessä heistä. Ja monen päivän ajan ihmiset juoksivat yhdessä erilaisista paikoista ja katsoivat, mitä Taddeus teki. Ja kuultuaan hänen opettamistaan monet uskoivat ja kastettiin ja he tunnustivat syntinsä.

Viivyttyään hsiis heidän kanssaan viisi vuotta, hän rakennutti kirkon ja osoitettuaan piispaksi yhden opetuslapsistaan ja vanhimmat ja diakonit ja rukoiltuaan heidän puolestaan, hän meni pois kierrellen ympäri Syyrian kaupunkeja - ja opettaen ja parantaen kaikki sairaat –joista hän toi monia kaupunkeja ja maakuntia Kristukselle Hänen opettamistensa kautta. Opettaen ja evankelioiden opetuslasten kanssa ja parantaen sairaat hän meni Berytukseen, foinikialaiseen kaupunkiin meren rannalla, ja siellä, opetettuaan ja valaistuaan monia hän nukahti elokuun 21. päivänä. Ja opetuslapset kokoontuneina yhteen hautasivat hänet suurella kunnialla, ja monet sairaat paranivat ja he antoivat kunnian Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Etusivulle