Tuomaan ilmestys

 

                Tämä kirjoitus on M.R.James ’The Apocryphal New Testament’ (Oxford: Clarendon Press, 1924) –kirjasta. Teksti on koottu kolmesta latinankielisestä kirjoituksesta 700- ja 800-  ja 1000-luvuilta. James oli yhdistänyt kaksi vanhinta ja kääntänyt erikseen englanniksi kolmannen, uusimman tekstin. Suomensin vanhemmat tekstit ja lisäsin ne kohdat, jotka 1000-luvun tekstissä olivat lisänä, vanhempien tekstien mukaan. Tällä tavalla tämä käännös pitää sisällään kolmen käsikirjoituksen tekstit. On erittäin todennäköistä, että nuo kirjoitukset, ainakin kaksi vanhinta,  on käännetty latinaksi samasta kreikankielisestä kirjoituksesta. Paavi Gelasius (paavina 492-496) mainitsee kirjoituksen rangaistuksen uhalla kiellettyjen kirjoitusten luettelossa (Index Librorum Prohibitorum, Decretum Gelasianum). Sen jälkeen kirkkojen historiassa ei tiedetä olevan mitään mainintoja tästä tekstistä ennen kuin 1900-luvun alussa.   

 

                Kuule, oi Tuomas, sillä minä olen Isän Jumalan Poika ja minä olen kaikkien henkien isä. Kuule minulta merkeistä, jotka tulevat tapahtumaan tämän maailman lopussa, kun maailman loppu tulee täytetyksi ennen kuin minun valittuni lähtevät maailmasta. Minä kerron sinulle avoimesti sen, mikä tulee tapahtumaan ihmisille: mutta milloin tämä tapahtuu, sitä eivät enkelien ruhtinaat tiedä, ja he ymmärtävät että nyt se on heiltä salattu.

Tulee olemaan nälänhätää ja sotaa ja maanjäristyksiä useissa paikoissa, lunta ja jäätä ja suurta kuivuutta tulee olemaan ja monia erimielisyyksiä kansojen keskuudessa, jumalanpilkkaa, epäoikeudenmukaisuutta, kateutta ja pahantekoa, laiskuutta, ylpeyttä ja kohtuuttomuutta, niin että jokainen ihminen puhuu sitä, mikä häntä miellyttää. Ja minun papeillani ei tule olemaan rauhaa keskuudessaan, vaan he uhraavat minulle petollisella mielellä: siksi minä en katso heihin. Sitten papit tulevat näkemään, kuinka kansa jättää Herran huoneen ja kääntyy maailman puoleen ja Herran huoneista tehdään maamerkkejä. Ja he tulevat vaatimaan itselleen monia asioita ja paikkoja, jotka oli menetetty ja he tulevat olemaan alamaisia hallitsijalleen kuten he olivat ennenkin: verottaen kaupunkien asukkaita, ja antaen kultaa ja hopeaa, ja kaupunkien johtomiehet tullaan tuomitsemaan ja heidän omaisuutensa viedään kuninkaiden aarrekammioon, ja ne tulevat täytetyiksi.

                Sillä tulee olemaan suuri levottomuus ja kuolema läpi kaikkien ihmisten. Herran talot jätetään autioiksi, ja niiden alttareita inhotaan niin että hämähäkit kutovat siellä verkkojaan. Pyhyyden paikka turmellaan, pappeus saastutetaan, tuska tulee lisääntymään, hyvyys tulee olemaan mennyttä, ilo menehtyy ja onnellisuus lähtee pois. Niinä päivinä pahuutta on runsaasti: tulee olemaan ihmisten kunnioittajia, virret taukoavat Herran huoneesta, totuutta ei enää ole, ahneutta ja himoja on runsaasti papeilla; kelvollista pappia ei löydy.

                äkkiä, lähellä viimeistä aikaa, tulee nousemaan kuningas, lain rakastaja, joka ei hallitse kauaa: hän tulee jättämään kaksi poikaa. Ensimmäisen nimi alkaa ensimmäisellä kirjaimella, toisen kahdeksannella. Ensimmäinen tulee kuolemaan ennen toista.

                Sen jälkeen tulee nousemaan kaksi ruhtinasta sortamaan kansoja, jotka kärsivät kovista nälänhädistä idän oikeassa osassa, niin että kansa nousee kansaa vastaan ja se ajetaan ulos omilta rajoiltaan.

                Jälleen nousee toinen kuningas, ovela mies, ja hän komentaa tehtävän kultaisen hallitsijan patsaan palvottavaksi Herran huoneessa, ja sen tähden tulee marttyyreja. Sitten usko tulee palaamaan Herran palvelijoille, ja pyhyys moninkertaistuu ja tuska lisääntyy. Vuoret tulevat lohduttamaan ja pudottamaan tulen suloisuuden, että pyhien lukumäärä tulisi täyteen.

                Vähän ajan kuluttua idästä tulee nousemaan kuningas, lain rakastaja, joka aiheuttaa kaikkea hyvää ja Herran huoneelle välttämätöntä: hän osoittaa armoa leskille ja köyhille, ja komentaa antamaan papeille kuninkaallisen lahjan: hänen päivinään on kaikissa asioissa hyvinvointi.

                Ja sen jälkeen nousee jälleen kuningas maailman eteläisestä osasta, ja hän tulee hallitsemaan vähän aikaa: hänen päivinään aarrekammio katoaa Rooman sotilaiden maksujen tähden, niin että kaikkien täysi-ikäisten omaisuus komennetaan ottamaan ja antamaan kuninkaalle jaettavaksi.

                Sen jälkeen tulee olemaan runsaasti viljaa ja viiniä ja öljyä, mutta suuri rahan puute, niin että omaisuuksia kultaa ja hopeaa annetaan viljasta, ja tulee olemaan suuri nälänhätä.

                Siihen aikaan tulee olemaan suuria merenpinnan nousuja, eikä kukaan ihminen kerro toisilleen uutisia. Maan kuninkaat ja ruhtinaat ja johtajat ovat murheellisia, eikä ihminen saa puhua vapaasti. Harmaita hiuksia tullaan näkemään poikien päissä, eivätkä nuoret luovuta paikkaansa vanhoille.

                Tämän jälkeen nousee toinen kuningas, ovela mies, joka tulee hallitsemaan lyhyen ajan: hänen päivinään tulee olemaan kaikkia pahuuden tapoja, jopa ihmisten lajin kuolema idästä Babyloniin saakka. Ja sen jälkeen kuolemaa ja nälänhätää ja miekkaa Kanaanin maasta Roomaan saakka. Sitten kaikki vesilähteet ja kaivot tulvivat ja muuttuvat tomuksi ja vereksi. Taivasta tullaan siirtämään ja tähtiä putoaa maahan, aurinko puolittuu kuin kuu, eikä kuu anna valoaan. Tulee olemaan suuria merkkejä ja ihmeitä noina päivinä, kun antikristus lähestyy. Nämä ovat merkkejä. Voi niitä, jotka vaeltavat maan päällä; niinä päivinä suuren ahdistuksen tuskat kohtaavat heidät. Voi niitä, jotka rakentavat, sillä he eivät tule asumaan. Voi niitä, jotka kyntävät peltoa, sillä he tekevät työtä ilman syytä. Voi niitä, jotka menevät naimisiin, sillä nälänhädälle ja köyhyydelle he siittävät poikansa. Voi niitä, jotka liittävät talot toisiinsa ja pellot toisiinsa, sillä tuli tulee kuluttamaan kaiken. Voi niitä, jotka eivät tutki itseään kun aika tulee, sillä siitä lähtien he ovat ikuisesti tuomittuja. Voi niitä, jotka kääntävät selkänsä pyytäville köyhille.

                Nämä ovat tämän maailman loppumisen seitsemän merkkiä. Tulee olemaan kaikessa maassa suuri nälänhätä ja suuria ruttoja ja paljon tuskaa: sitten kaikkia ihmisiä kaikkien kansojen keskuudesta viedään vankeuteen ja he kaatuvat miekan terällä.

                Tuomion ensimmäisenä päivänä tulee olemaan suuri ihme. Päivän kolmannella tunnilla lähtee taivaan perustuksesta suuri ja mahtava ääni, ja suuri veripilvi laskeutuu pohjoisesta, ja tuota pilveä seuraavat suuret ukkoset ja mahtavat salamat, ja kaiken maan ylle sataa verta. Nämä ovat ensimmäisen päivän merkkejä.

                Ja toisena päivänä lähtee suuri ääni taivaan perustuksesta, ja maa siirretään pois paikaltaan: ja taivaan portit avautuvat taivaan perustuksessa kohti itää, ja suuri voima tullaan lähettämään taivaan porteista, ja se suojaa kaikkea taivasta iltaan asti, ja maailmassa on pelkoa ja suurta kauhua. Nämä ovat toisen päivän merkkejä.

                Ja kolmantena päivänä, noin toisella tunnilla, tulee olemaan ääni taivaassa, ja maan syvyydet päästävät äänensä maailman neljältä nurkalta. Ensimmäinen taivas kääritään kokoon kuin kirja ja se katoaa heti. Ja savun tähden ja syvyyden rikin tuoksun tähden päivät ovat pimennettyjä kymmenenteen tuntiin. Silloin kaikki ihmiset sanovat: Minä luulen, että loppu lähestyy, että me menehdymme. Nämä ovat kolmannen päivän merkkejä.

                Ja neljäntenä päivänä ensimmäisellä tunnilla idän maa puhuu, syvyys jyrisee: sitten kaikki maa liikkuu maanjäristyksen voimasta. Sinä päivänä kaatuvat pakanoiden patsaat ja maan rakennukset. Nämä ovat neljännen päivän merkkejä.

                Ja viidentenä päivänä kuudennella tunnilla, taivaalle ilmestyy äkkiä suuria ukkosia, ja valon voimat ja auringon kierto otetaaan pois, ja tulee olemaan suuri pimeys maailman yli iltaan saakka, ja tähdet taukoavat tehtävästään. Sinä päivänä kaikki kansat vihaavat maailmaa ja halveksivat maailman elämää. Nämä ovat viidennen päivän merkkejä.

                Ja kuudentena päivänä tulee olemaan merkkejä taivaassa. Neljännellä tunnilla halkeaa taivaan perustus idästä länteen. Ja taivaiden enkelit katsovat maan päälle taivaiden avautumista. Ja kaikki ihmiset maan päällä tulevat näkemään enkelien sotajoukon katsovan taivaasta. Silloin kaikki ihmiset pakenevat ja piiloutuvat oikeamielisten enkelien kasvojen edestä, ja sanovat: Avautuisipa maa ja nielaisisi meidät! Ja tapahtuu sellaisia asioita, joita ei ole koskaan ollut tämän maailman luomisesta lähtien.

                Sitten he näkevät minun tulevan alas Isäni valossa voimalla ja pyhien enkelien kunnialla. Silloin kun minä tulen, tulinen miekka poistuu paratiisista – sillä paratiisi on ympäröity tulella. Ja tämä tulee olemaan iankaikkinen tuli joka tulee kuluttamaan maan ja kaikki luonnonvoimat.

                Silloin henget ja kaikkien ihmisten sielut tulevat paratiisista kaiken maan päälle: ja jokainen heistä menee omaan ruumiiseensa, siellä mihin se on laitettu, ja jokainen heistä tulee sanomaan: Tässä lepää minun ruumiini. Ja kun noiden henkien suuri ääni kuullaan, silloin tulee suuri maanjäristys yli kaiken maailman, ja sen mahtavuudella halkeavat vuoret ylhäältä ja kalliot alhaalta. Silloin palaa jokainen henki omaan ruumiiseensa  ja nukkuvien pyhien ruumiit nousevat.

                Silloin heidän ruumiinsa muuttuvat pyhien enkelien kaltaisiksi ja kuviksi, ja minun pyhän Isäni voiman kuvaksi. Sitten heidät vaatetetaan ikuisella elämällä valon pilvestä, jollaista ei ole koskaan nähty tässä maailmassa; sillä tuo pilvi laskeutuu taivaan korkeimmasta paikasta minun Isäni voimasta. Ja tuo pilvi ympäröi kauneudellaan kaikkia henkiä, jotka ovat uskoneet minuun.

                Sitten heidät puetaan, ja heidät kuljetetaan pyhien enkelien käsillä kuten olen kertonut sinulle aikaisemmin. Sitten heidät myös nostetaan yläilmoihin valon pilven yläpuolelle, ja he menevät kanssani iloiten taivaaseen, ja siellä he jatkavat minun Isäni valossa ja kunniassa. Siellä heille on suuri iloisuus minun Isäni kanssa ja pyhien enkelien edessä. Nämä ovat kuudennen päivän merkkejä.

                Ja seitsemäntenä päivänä kahdeksannella tunnilla kuuluu ääniä taivaan neljätä nurkalta. Ja kaikki ilmat tulevat järkkymään ja täyteen pyhiä enkeleitä, ja he tekevät sotaa kaikkien heidän keskuuteensa koko pitkän päivän. Ja sinä päivänä enkelit etsivät minun valittuni maailman tuhosta. Silloin kaikki ihmiset ymmärtävät, että heidän tuhonsa hetki on lähellä. Nämä ovat seitsemännen päivän merkit.

                Ja kun seitsemän päivää on kulunut, kahdeksantena päivänä tulee kuudennella tunnilla suloinen ja hellä ääni taivaassa idästä. Silloin paljastetaan tuo enkeli, jolla on voima yli pyhien enkelien: ja kaikki enkelit kulkevat hänen kanssaan, istuen minun pyhän Isäni pilvivaunuissa, iloiten ja kiitäen ilmojen yllä taivaan alla johdattamassa valttuja, jotka ovat uskoneet minuun. Ja he tulevat iloitsemaan siitä, että tämän maailman tuho on tullut.

                Pelastajan sanat Tuomaalle, liittyen tämän maailman loppuun, ovat päättyneet.