Sakarja, targum

KR1933 pohjatekstillä, targumin erot kursiivilla. Masoreettisen hebrean huolellisesta kotimaisesta käännöksestä kiinnostuneiden kannattaa hankkia Jerusalemin Raamatuntutkijat Ky käännös, jossa mukana melko kattavat selitykset. Minusta oli mielenkiintoista nähdä, että KR1933 teksti menee monessa kohdassa jo valmiiksi targumin mukaan, vaikka ei menekään hebrean tekstin mukaan. Se kertoo paljon KR33 luotettavuudesta. Suomennettu toukokuussa 2014.

 

Kahdeksannessa kuussa Daarejaveksen toisena vuotena tuli profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran profetian sana:

2. "Herra oli vihastunut teidän isiinne, koska he kiusasivat häntä.

3. Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää minun palvelemiseeni, sanoo Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot.

4. Älkää olko isienne kaltaiset, joille entiset profeetat ovat saarnanneet sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää pois pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne; mutta he eivät kuulleet, eivät kuunnelleet minun sanaani, sanoo Herra.

5. Teidän isänne - missä he ovat? Ja jos te sanotte, profeetat – elävätkö he iäti? Profeetat eivät todellakaan elä ikuisesti!

6. Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä olen säätänyt palvelijoilleni profeetoille - eivätkö ne ole kohdanneet teidän isiänne: ja niin he kääntyivät ja sanoivat: 'Niinkuin Herra Sebaot aikoi meille tehdä, meidän vaelluksemme ja tekojemme mukaan, niin hän on meille tehnyt.'"

7. Kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä yhdennessätoista kuussa, joka on sebat-kuu, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran profetian sana:

8. Minä näin yöllä, katso, mies ratsasti punaisenruskealla hevosella, ja hän seisahtui niiden myrttipuiden keskelle, jotka olivat Babelissa, ja hänen jäljessänsä oli punaisia, vaalean laikukkaita ja valkeita hevosia.

9. Niin minä kysyin: "Mitä nämä ovat, Herrani?" Enkeli, joka puhutteli minua, vastasi minulle: "Minä näytän sinulle, mitä ne ovat".

10. Ja mies, joka seisoi niiden myrttipuiden keskellä, lausui ja sanoi: "Nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan".

11. Niin ne vastasivat Herran enkelille, joka seisoi niiden myrttipuiden keskellä, ja sanoivat: "Me olemme kuljeksineet maata, ja katso, koko maa on alallansa ja rauhassa".

12. Ja Herran enkeli lausui ja sanoi: "Herra Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt etkä armahda Jerusalemia ja Juudan huoneen kaupunkeja, joiden ylle olet tuonut kirousta nämä seitsemänkymmentä vuotta?"

13. Niin Herra vastasi enkelille, joka puhutteli minua, ja lausui hyviä, lohdullisia sanoja.

14. Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle: "Profetoi ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Jerusalemin ja Siionin puolesta suurella kiivaudella.

15. Suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän vihastuin kansalleni, auttoivat pahuutta tapahtumaan.

16. Sentähden sanoo Herra näin: Minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin muurien ylitse.

17. Profetoi vielä ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä minun kansani kaupungit ovat täynnä menestystä, ja vielä Herra lohduttaa Siionin ja valitsee vielä Jerusalemin."

18. Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä kuningaskuntaa.

19. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: "Mitä nämä ovat?" Niin hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne kuningaskunnat, jotka ovat hajottaneet Juudan kansan, ja Israelin, ja Jerusalemin asukkaat".

20. Sitten Herra näytti minulle neljä rakentajaa.

21. Minä sanoin: "Mitä nämä ovat tulleet tekemään?" Ja hän vastasi näin: "Nuo kuningaskunnat ovat ne, jotka ovat hajottaneet Juudan kansan, eivätkä sallineet kenenkään kulkea pystyssä; ja nämä ovat tulleet saattamaan ne pelkoon ja tuhoamaan niiden pakanakansain kuningaskunnat, jotka ovat nostaneet aseet Juudan huoneen maata vastaan hajottaaksensa sen pakkosiirtolaisuuteen".

 

Luku 2.

Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora.

2. Minä sanoin hänelle: "Mihin sinä olet menossa?" Ja hän vastasi minulle: "Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva".

3. Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan.

4. Ja hän sanoi tälle: "Juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä.

5. Mutta minun sanani on oleva, sanoo Herra, kuin tulimuuri sen ympärillä ja minä laitan minun läsnäoloni kirkkauden asumaan sen keskellä, kunniassa.

6. Kutsukaa niitä hajotettuja, ja sanokaa heille; kokoontukaa yhteen ja tulkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo Herra.

7. Kutsukaa Siionin seurakuntaa ja sanokaa sille; pelastaudu ja tule, sinä, joka asut Baabelin maakunnassa!

8. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: sen kunniansa tähden, jonka hän on luvannut yllenne, hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teitä vahingoittaa, se ojentaa kätensä koskemaan hänen silmäteräänsä.

9. Sillä katso, minä heilutan voimallista ruoskaani heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut.

10. Riemuitse ja iloitse, Siionin seurakunta! Sillä katso, minä ilmestyn ja laitan minun kirkkauteni läsnäolon asumaan sinun keskelläsi, sanoo Herra.

11. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herran kansaan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minun kirkkauteni läsnäolo asuu sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi profetoimaan.

12. Ja Herra on laittava Juudan huoneen kansan perimään oman osansa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin.

13. Kaikki pahan tekijät ovat menehtyneet Herran edessä, sillä hän on ilmestynyt pyhästä asuinsijastansa."

 

Luku 3.

Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

2. Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut  laittamaan kirkkautensa läsnäolon Jerusalemiin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?"

3. Ja Joosualla oli poikia, jotka olivat naineet papeille sopimattomia vaimoja, ja hän seisoi enkelin edessä.

4. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "puhukaa hänelle, ja hän ajakoon perheestään pois ne vaimot, jotka eivät ole papille sopivia." Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut vanhurskailla teoilla".

5. Ja hän sanoi: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja laittoivat hänet menemään naimisiin papille sopivan vaimon kanssa. Ja Herran enkeli seisoi siinä.

6. Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen:

7. "Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat niitä teitä, jotka ovat hyviä minun edessäni, ja hoidat minun sanani tehtävät, saat sinä myös tuomita niitä, jotka palvelevat minun huoneessani ja vartioida minun esikartanoitani, ja kuolleiden ylösnousemuksessa minä herätän sinut elämään. ja minä annan sinulle jalat kävellä näiden serafien joukossa.

8. Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä he ovat arvollisia olemaan ennusmerkin miehiä; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Messiaan, ja hän on ilmestyvä.

9. Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän näkökulmaa! Katso, minä paljastan ne näkökulmat, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä.

10. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun hedelmänsä ja viikunapuun hedelmänsä alle."

 

Luku 4.

Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niinkuin joku herätetään unestansa.

2. Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen, katso: lampunjalka, kokonansa kultaa, ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja lampunjalassa sen seitsemän lamppua, ja seitsemän öljyputkea, jotka vuodattavat öljyä lamppuihin, jotka ovat siinä ylimpänä.

3. Ja kaksi öljypuuta sen ääressä, toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella."

4. Minä lausuin ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua: "Mitä nämä ovat, Herra?"

5. Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle: "Etkö tiedä, mitä ne ovat?" Minä sanoin: "En, Herra".

6. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: "Tämä on Herran sana Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun sanani kautta, sanoo Herra Sebaot.

7. Millaisena sinua pidetäänkään, sinä tyhmä kuningaskunta? Etkö sinä ole kuin laakso Serubbaabelin edessä? Hän on paljastava Messiaan, jonka nimi on kerrottu jo muinaisuudessa, ja hän tulee hallitsemaan yli kaikkien kuningaskuntien.

8. Ja minulle tuli tämä Herran profetian sana:

9. "Serubbaabelin kädet ovat tämän temppelin rakentamisen aloittaneet, ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut profetoimaan teidän luoksenne.

10. Sillä kuka se on, joka pitää halpana tämän päivän tuon rakennuksen tähden, koska se on vielä pieni? Eikö silloin taas riemuita, seitsenkertaisesti, kun nähdään luotilanka Serubbaabelin kädessä? Ihmisten teot, kaikessa maassa, ovat paljastettuja Herran edessä.

11. Ja minä lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampunjalan oikealla ja vasemmalla puolella?"

12. Sitten minä toistamiseen lausuin ja sanoin hänelle: "Mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kahden kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljynkultaa?"

13. Niin hän sanoi minulle näin: "Etkö tiedä, mitä ne ovat?" Minä vastasin: "En, Herra".

14. Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat sen suuren opettajan pojat, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä".

 

Luku 5.

Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö.

2. Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän".

3. Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan pinnan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti rangaistaan jokainen varas  ja valheiden puhuja, ja jokainen minun nimeni kautta väärin vannoskelija rangaistaan.

4. Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet."

5. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle: "Nosta silmäsi ja katso: keitä nuo ovat, jotka lähtevät pakkosiirtolaisuuteen?"

6. Minä sanoin: "Keitä ne sitten ovat?" Ja hän vastasi: "Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka tekivät kauppaa väärällä mitalla, he menevät pakkosiirtolaisuuteen kaikkien niiden edessä, jotka asustavat maan päällä";

7. ja katso, nopeajalkaiset ihmiset veivät heitä pakkosiirtolaisuuteen kiiruhtaen, ja toisia ihmisiä tuli, ja asettui heidän paikoilleen, koska he tekivät kauppaa väärällä mitalla.

8. Ja hän sanoi: "Tämän tähden heidät on havaittu syyllisiksi". Ja heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen, koska he tekivät kauppaa väärällä mitalla, ja toisia ihmisiä tuli, ja asettui heidän paikoilleen.

9. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, katso, kaksi valtiota lähtevän pakkosiirtolaisuuteen, ja nopeajalkainen kansa vei heitä pakkosiirtolaisuuteen kiiruhtaen, kuin haikaran siivillä; ja ne kantoivat pakkosiirtolaisuuteen niitä ihmisiä, jotka tekivät kauppaa väärällä mitalla, niiden maan kuningaskuntien keskuuteen, jotka olivat taivaan alla.

10. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: "Mihin ne kuljettavat pakkosiirtolaisuuteen noita ihmisiä, jotka tekivät kauppaa väärällä mitalla?"

11. Ja hän vastasi minulle: "Ne menevät rakentamaan sijaa itselleen Babelin maahan. Ja heidät jätetään sinne paikoillensa, ja heitä pidetään siellä, kunnes heidän aikansa on koittava."

 

Luku 6.

Minä nostin jälleen silmäni ja näin, katso, neljät vaunut, jotka lähtivät liikkeelle kahden vuoren välistä; ja ne vuoret olivat vaskivuoria.

2. Ensimmäisten vaunujen edessä oli punaiset hevoset, toisten vaunujen edessä oli mustat hevoset,

3. kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset, ja neljänsien vaunujen edessä oli täplikkäät, tuhkanharmaat hevoset.

4. Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua: "Mitä nämä ovat, Herra?"

5. Enkeli vastasi ja sanoi minulle: "Ne ovat ne neljä kuningaskuntaa, jotka ovat kuin neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä.

6. Ne, joitten edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan, ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan.

7. Ne tuhkanharmaat lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata." Ja hän sanoi: "Menkää, kuljeksikaa maata". Ja ne kuljeksivat maata.

8. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin: "Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, sano heille; tehkää minun tahtoni pohjoisessa maassa".

9. Minulle tuli tämä Herran profetian sana:

10. "Ota vastaan siirtolaisuudessa olevien lapsilta, Heldailta, Tobialta ja Jedajalta - mene tänä päivänä, mene Joosian, Sefanjan pojan, taloon, johon he ovat tulleet Baabelista, -

11. ja ota vastaan hopea ja kulta, tee suuri kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, päähän

12. ja sano hänelle näin: "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Messias ilmestyy! Ja hänet kasvatetaan, ja hän on rakentava Herran temppelin.

13. Herran temppelin hän on rakentava, ja valtasuuruutta hän on kantava, ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa; hän on oleva ylimmäinen pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niitten molempien välillä.

14. Ja ylistys on oleva muistona Herran temppelissä Helemistä ja Tobiasta ja Jedajasta ja Sefanjan pojasta Chenistä.

15. Ja kaukaisessa maassa asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut profetoimaan teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran, teidän Jumalanne, sanaa."

Luku 7.

Kuningas Daarejaveksen neljäntenä vuotena tuli Herran profetian sana Sakarjalle, neljäntenä päivänä yhdeksännessä kuussa, kislev-kuussa.

2. Ja Sareser ja Regem-Melek miehinensä, lähettivät Jumalan huoneeseen, rukoilemaan Herran mielisuosiota

3. ja kysymään Herran Sebaotin temppelissä palvelevilta papeilta ynnä kirjanoppineilta näin: "Onko minun viidennessä kuussa itkettävä ja noudatettava pidättyväisyyttä mielihyvästä, niin kuin minä olen tehnyt jo kuinka monina vuosina?"

4. Niin minulle tuli tämä Herran Sebaotin profetian sana:

5. "Sano kaikelle maan kansalle ja papeille näin: Kun te olette paastonneet ja valittaneet viidennessä ja seitsemännessä kuussa, ja jo seitsemänäkymmenenä vuotena, niin minulleko te olette itsenne paastossa nöyryyttäneet?

6. Ja kun olette syöneet ja juoneet, niin ettekö te ole itsellenne, omaksi eduksenne syöneet ja omaksi eduksenne juoneet?

7. Eikö niin: pitäkää ne sanat, jotka Herra on julistanut entisten profeettain kautta, kun Jerusalem vielä oli asuttuna ja levossa, ympärillään alaisensa kaupungit, ja Etelämaa ja Alankomaa olivat asutut?"

8. Ja Sakarjalle tuli tämä Herran profetian sana:

9. "Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikea tuomio, tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne,

10. leskeä, orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa, kukin veljeänsä vastaan.

11. Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi.

12. Ja he tekivät sydämensä kovaksi kuin timantti, etteivät kuulisi lakia eikä niitä sanoja, mitkä Herra Sebaot on lähettänyt sanansa kautta, entisten profeettain kautta; ja niin on Herralta Sebaotilta tullut suuri vihastus.

13. Ja tapahtui, kun profeetat profetoivat heille, mutta he eivät kuulleet, samoin he rukoilivat edessäni, mutta minä en kuule heidän rukoustaan, sanoo Herra Sebaot.

14. Ja minä hajotan heidät kaikkien pakanakansojen sekaan, joita he eivät tunne, ja maa jää heidän jälkeensä autioksi menijöistä ja tulijoista. Ihanan maan he tekevät autioksi."

 

Luku 8.

Sitten tuli tämä Herran Sebaotin profetian sana:

2. "Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Siionin puolesta suurella kiivaudella, ja minun edessäni on suuri viha niitä kansakuntia kohtaan, jotka sitä vaivaavat.

3. Näin sanoo Herra: Minä käännyn jälleen Siionin puoleen ja laitan minun kirkkauteni läsnäolon asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi Kaupungiksi ja Herran Sebaotin pyhäkön vuorta Pyhäksi Vuoreksi.

4. Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä on Jerusalemin kaduilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja, hyvät tekonsa suojanaan kullakin, päivien paljouden vuoksi.

5. Ja Jerusalemin kaupungin kadut tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka laulavat ylistystä sen kaduilla.

6. Näin sanoo Herra Sebaot: Kun minun pelkoni onkin kallisarvoista tämän kansan jäännöksen silmissä, niinä päivinä myös he ovat kallisarvoisia minun edessäni, sanoo Herra Sebaot.

7. Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava kansani idän maasta ja lännen maasta.

8. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, minun edessäni, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

9. Näin sanoo Herra Sebaot: Olkoot lujat teidän kätenne, teidän, jotka tähän aikaan olette kuulleet nämä sanat profeettain suusta, sinä päivänä, jona laskettiin Herran Sebaotin huoneen, rakennettavan temppelin, perustus.

10. Sillä ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei palkkaa juhdan työstä, eikä ollut menijällä, ei tulijalla rauhaa ahdistajalta, ja minä laskin irti kaikki ihmiset, toisen toisensa kimppuun.

11. Mutta nyt minä en ole tämän kansan jäännökselle samanlainen, kuin olin entisinä päivinä, sanoo Herra Sebaot.

12. Sillä siihen aikaan siemen menestyy, viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa antaa satonsa, taivas palvelee heitä antamalla kasteensa, ja tämän kansan jäännökselle minä annan perintöosaksi kaiken tämän siunauksen.

13. Ja niinkuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunattuja. Älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne lujat.

14. Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Niinkuin minulla oli mielessä tehdä teille pahaa, kun teidän isänne vihoittivat minut, sanoo Herra Sebaot, eikä minun sanani sitä katunut,

15. niin on taas tähän aikaan minulla mielessä tehdä hyvää Jerusalemin asukkaille ja Juudan heimon kansalle. Älkää peljätkö.

16. Näitä te tehkää: Puhukaa totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan tuomio kaupungeissanne.

17. Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne, älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra."

18. Ja minulle tuli tämä Herran Sebaotin profetian sana:

19. "Näin sanoo Herra Sebaot: Neljännen kuun paasto ja viidennen paasto ja seitsemännen paasto ja kymmenennen paasto on oleva Juudan heimolle ilo ja riemu ja mieluinen juhla. Mutta rakastakaa totuutta ja rauhaa.

20. Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita,

21. ja toisen asukkaat menevät toisensa kanssa ja sanovat: 'Lähtekäämme, käykäämme rukoilemaan Herran eteen, etsimään opetusta Herralta Sebaotilta'. – Yksi sanoo toiselle; 'Minäkin lähden.'

22. Ja monet kansat, väkevät kuningaskunnat, tulevat Jerusalemiin etsimään opetusta Herralta Sebaotilta, rukoilemaan Herran eteen.

23. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Herran sana on teidän kanssanne'."

 

Luku 9.

Ennustus, Herran sana, etelän maata vastaan, ja Damasko on jälleen kuuluva hänen kirkkautensa läsnäolon maahan. Sillä Herran edessä ihmisten teot ovat paljastetut, hänellä on mielisuosio kaikkia Israelin sukukuntia kohtaan.

2. ja myös Hamat on jälleen kuuluva hänen kirkkautensa läsnöolon maahan, sekä Tyyro ja Siidon, sillä ne ovat sangen voimalliset.

3. Tyyro on rakentanut itsellensä linnoituksia ja kasannut kokoon hopeata kuin tomua ja kultaa kuin katujen lokaa.

4. Katso, Herra köyhdyttää sen ja syöksee mereen sen voiman, ja se itse poltetaan tulella.

5. Sen näkee Askelon ja peljästyy, ja Gassa, ja vapisee kovin, ja Ekron, sillä sen turva joutuu häpeään. Ja Gassasta hukkuu kuningas, eikä Askelonissa enää asuta.

6. Asdodissa, jossa he olivat muukalaisina, asuu Israelin huone, ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden.

7. Mutta minä poistan heidän keskuudestaan ne, jotka syövät verta ja kauhistuksia, ja heidän voimansa kuluu pois. Ja ne muukalaiset, jotka ovat jäännös heidän keskuudessaan, ovat oleva kansaa meidän Jumalallemme; oleva niinkuin sukuruhtinas Juudan huoneessa, ja Ekron on oleva täynnä Israelin huonetta, niinkuin Jerusalem.

8. Minä teen minun ihanan kirkkauteni läsnäolon asustamaan minun temppelissäni, ja minun väkevän käsivarteni voima on oleva kuin tulimuuri ympäröimässä niitä, jotka tulevat ja menevät, eikä tule käskijä enää heidän kimppuunsa, sillä nyt olen minä paljastanut voimani, tekemään heille hyvää.

9. Iloitse suuresti, Siionin seurakunta, riemuitse, Jerusalemin seurakunta, sillä sinun kuninkaasi tulee keskuuteesi! Vanhurskas ja vapautuksen tuoja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

10. Ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Kansakuntien sotaisten joukkojen voima hävitetään, ja hän julistaa rauhan kuningaskunnille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä länteen, Eufrat-virrasta hamaan maan ääriin.

11. Ja myös sinut, jota varten liitto on tehty veren kautta, minä olen vapauttanut egyptiläisten orjuudesta, minä olen täyttänyt tarpeenne erämaassa, joka oli autio kuin vedetön kuoppa.

12. Tulkaa takaisin voimallisiksi kaupungeiksi, te vangit, jotka toivotte vapautustanne; myös tänä päivänä minä julistan: kaksin verroin minä lupaan siunata.

13. Sillä minä vahvistan Juudan kansan huoneen jännitetyksi jousekseni, panen Israelin huoneen täyteen voimaa niin kuin nuolet, ja vahvistan sinun poikasi, Siion, muiden kansakuntien poikia vastaan, ja teen sinut sankarin kädessä olevan miekan kaltaiseksi.

14. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen sanansa lähtee kuin salama. Ja pasunaan puhalletaan Herran Jumalan edessä, ja hän kulkee etelän myrskytuulissa.

15. Herra Sebaot on armahtava heitä, ja he hallitsevat kansakuntia ja tappavat heitä, ja tuhoavat niiden jäännöstä, niin kuin heitetään linkokiviä, he ryöstävät heidän tavaroitaan ja tulevat niistä ravituiksi, niin kuin viiniä juodaan ja ovat täynnä, niinkuin uhrimaljat, jotka täytetään jauholla ja öljyllä, ja he loistavat, niinkuin veri alttarin seinustalla.

16. Ja Herra, heidän Jumalansa, on sinä päivänä auttava heitä, hajotettua kansaansa, joka on kuin hänen lammaslaumansa; sillä hän valitsee heitä olemaan kuin kasukkaan kiinnitettyjä kiviä, ja tuo heidät omaan maahansa.

17. Sillä kuinka hyvää ja kuinka oikeaa onkaan Jumalan sanan opetus heidän johtajilleen, ja se oikea tuomio, jota säädetään heidän kokouspaikoissaan!

 

Luku 10.

Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana: Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaakseen heille viljaa syötäväksi ja kasvit karjaa varten joka miehen pellolle.

2. Sillä epäjumalien palvelijat puhuvat sortoa, ja tietäjät profetoivat petosnäkyjä, väärät profeetat puhuvat petollisuudessaan valheita, eivät lohduttele lainkaan. Sentähden he saavat joutua hajalleen kuin lammaslauma ja menivät pakkosiirtolaisuuteen, kun ei ole kuningasta.

3. Kuninkaita kohtaan syttyy minun vihani, ja johtomiehiä minä rankaisen; minä kostan heidän syntinsä heidän ylleen, sillä Herra Sebaot muistaa kansansa, Juudan heimon huoneen, ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa, joka näkyy sodassa selkeästi.

4. Siitä on lähtevä heidän kuninkaansa, siitä heidän Messiaansa, siitä heidän voimansa sodassa, siitä lähtevät kaikki heidän johtajansa.

5. Ja Israelin huone on niinkuin sankarit, jotka polkevat kansakuntien kuolleita sodassa, kuin katujen lokaa. He sotivat, sillä Herran sana on heidän kanssansa; ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat.

6. Minä teen väkeväksi Juudan heimon kansan ja autan Joosefin heimon ihmisiä. Minä kokoan heidän karkoitettunsa, minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en minä olisi heitä karkoittanutkaan. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa.

7. Efraimin huoneen kansa on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herran sanassa.

8. Minä olen kutsuva heidän karkoitettunsa ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin heistä oli luvattu ennen.

9. Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minun pelkoani kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat pitkät elämänsä vuodet ja saavat palata takaisin.

10. Ja niin kuin minä toin heidät takaisin Egyptin maasta, minä kokoan heidän karkoitettunsa Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja pyhäkköön, eikä heille ole riittävästi tilaa.

11. Ja heitä varten tehdään ihmeitä ja merkkejä, aivan kuten tehtiin heidän isilleen, kun he kulkivat meren lävitse, he katselevat, kuinka hän kostaa heidän vihollisilleen, niin kuin ne voimalliset heitettiin meren aaltoihin, ja kaikki kansakuntien kuninkaat joutuvat häpeään, Assurin voima painuu alas, ja Egyptin hallitusvalta väistyy pois.

12. Mutta heidät minä teen väkeviksi Herran sanassa, ja hänen nimessään he kulkevat lunastettuina, sanoo Herra.

 

Luku 11.

Avaatkaa ovenne, kansakunnat, niin tuli on kuluttava sinun turvapaikkasi.

2. Valittakoon kuninkaat, sillä ruhtinas on kaatunut, hävitetyt ovat nuo omaisuuksista rikkaat. Valittakaa, te maakuntien hirmuhallitsijat, sillä väkevä kaupunkinne on ryöstetty.

3. Kuule kuninkaiden valitusta, kun on ryöstetty nuo heidän kaupunkinsa. Se on kuin nuorten leijonain ärjyntää, kun Jordanin ylpeys on kuivunut heitä vastaan.

4. Näin sanoi Herra, minun Jumalani: Profetoi niitä johtajia vastaan, jotka oli säädetty johtamaan kansaa, mutta jotka hallitsivat heitä, niin kuin he olisivat teuraslampaita.

5. Niiden ostajat teurastavat niitä tuntematta syynalaisuutta, ja joista niiden myyjät sanovat: 'Kiitetty olkoon Herra, minä olen rikastunut', ja joita niiden paimenet eivät sääli.

6. Sillä minä en enää sääli maan asukkaita, sanoo Herra. Katso, minä annan ihmisten joutua toistensa käsiin ja kuninkaansa käsiin, ja he ryöstävät maan, enkä minä pelasta ketään heidän käsistänsä."

7. Ja minä osoitin hallitsijoita kansan ylle, ja he hallitsivat heitä niin kuin teuraslampaita, he tekivät heistä kurjimpia ja johdattivat minun kansani harhaan. Ja heidät jaettiin minun edessäni kahteen osaan; Israelin huone erottautui Juudan huoneen kansasta. He halveksivat Daavidin huoneen kuningaskuntaa, johon minä olin mielistynyt, että se hallitsisi minun kansaani.

8. Ja minä hävitin kolme haalitsijaa yhtenä kuukautena, ja minun sanani hylkäsi heidät, koska hekin kyllästyivät minun palvelemiseeni.

9. Ja minä sanoin, ettei teille enää laitettaisi hallitsijaa. Kuolkoon, joka kuolee; hävitköön, joka häviää; ja jäljellejäävät ryöstäkööt kukin toisensa omaisuuksia."

10. Ja minä toin Assyrian kuninkaan Israelin kuningasta vastaan, ja ajoin hänet pakkosiirtolaisuuteen, koska hän oli muuttanut minun liittoni, jonka olin tehnyt heidän kanssaan, etteivät palvelisi epäjumalia, sen tähden heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen muiden kansojen keskuuteen.

11. Ja koska he muuttivat sen liiton, he menivät pakkosiirtolaisuuteen sinä päivänä, ja niin kurjimmat, ne köyhimmät kansan keskuudessa, jotka toteuttivat minun tahtoani, tulivat tietämään, että se oli Herran sana.

12. Sitten minä sanoin heille: Jos teille hyväksi näkyy, täyttäkää minun tahtoani; jollei, niin olkaa täyttämättä. Niin jotkut kansasta täyttivät minun tahtoani.

13. Ja Herra sanoi minulle: "Kirjoita heidän tekonsa tauluihin, ja viskaa se pyhäkköön, viranhaltijalle, koska minun pelkoni oli kallis heidän silmissään". Niin minä otin kirjoitustaulun, ja kirjoitin heidän tekonsa ja viskasin ne Herran huoneeseen johtavalle virkamiehelle.

14. Sitten minä toin Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, Sidkiaa, Juudan huoneen heimon kuningasta vastaan, ja ajoin hänet pakkosiirtolaisuuteen, koska Juudan huoneen kansa oli myös muuttanut sen liiton, niin kuin heidän veljensäkin Israelin huoneesta.

15. Sitten Herra sanoi minulle: "Mene, profetoi vielä hullua hallitsijaa vastaan.

16. Sillä katso, minä olen herättävä maahan hallitsijan: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän ryöstää rikkaiden omaisuuksia ja hävittää niiden jäännöksenkin.

17. Voi hullua hallitsijaa, johon kansa luotti, että hän heitä johtaisi! Hän on kuin teurastaja, miekka kädessään ja silmä lihavuuden yllä, valmiina teurastamaan. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon."

 

Luku 12.

Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

2. Katso, minä teen Jerusalemin täydeksi juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kansan huoneen kohdalle kansakunnat ovat väkivalloin tuleva, Jerusalemia piiritettäessä.

3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin kompastuskiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä sortavat, ryöstetään; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

4. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki niiden kansakuntien hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimon huoneen yllä minä paljastan voimani, tehdäkseni heille hyvää, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.

5. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Jerusalemin asukkaat löytävät pelastuksen Herran Sebaotin, heidän Jumalansa sanassa".

6. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he ryöstävät etelään ja pohjoiseen,kaikki kansakuntien omaisuudet yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa – ja Jerusalem on menestyvä.

7. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan huoneen kaupungit, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudan huoneen kansaa vastaan.

8. Sinä päivänä on Herra armahtava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on menestyvä, ruhtinaiden lailla, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.

9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka kokoontuvat ja hyökkäävät Jerusalemia vastaan.

10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja myötätunnon hengen. He rukoilevat minua, koska heidät oli karkoitettu. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

11. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Ahabin, Omrin pojan valittajaiset, jonka Hadadrimmon, Tabrimmonin poika tappoi, ja niin kuin Joosian, Amonin pojan valittajaiset, jonka se ontuva faarao tappoi Megiddon laaksossa.

12. Ja maan asukkaat pitävät valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen,

13. Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen.

 

Luku 13.

Sinä päivänä on Jumalan sanan opetus ilmestyvä vesilähteen lailla Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille, ja minä annan heille heidän syntinsä anteeksi, niin kuin heidät puhdistettaisiin puhdistusvedellä, ja hiehon tuhkalla saastaisuutta vastaan.

2. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän kansakuntien epäjumalain nimet maasta, eikä niiden nimiä enää muisteta. Myöskin petolliset profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.

3. Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: "Sinä et saa elää, koska olet profetoinut valhetta Herran nimeen". Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, estävät häntä hänet hänen ennustamisensa tähden.

4. Sinä päivänä häpeävät valheen profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, eivätkä he enää profetoi petosta, opettaakseen valheita.

5. Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani".

6. Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo vitsaukset, jotka ovat tulleet yllemme?" vastaa hän: "Me olemme kärsineet niiden syntien tähden, joita me olemme rakastaneet".

7. Ilmesty, miekka, minun kuningastani vastaan ja hänen kaltaistaan ruhtinasta vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö kuningasta, ja joutukoot ruhtinaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen voimani pienimpiä kohden.

8. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.

9. Ja sen kolmannen osan minä vien ahdistukseen, tuliseen pätsiin; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He rukoilevat minun nimessäni, ja minä kuulen heidän rukouksensa. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

 

Luku 14.

Katso, Herran päivä on tuleva, ja Israelin huone jakaa kansakuntien omaisuudet sinun keskelläsi, Jerusalem.

2. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.

3. Ja Herra on ilmestyvä ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, Punaisella merellä.

4. Ja sinä päivänä hän on ilmestyvä voimassaan Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

5. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan heimon huoneen kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, ilmestyy; ja kaikki pyhät hänen kanssaan.

6. Sinä päivänä ei ole valoa: on vain kylmää ja jäätä.

7. Se on oleva yksi päivä - Herralle on se tunnettu - ei ole valo kuin päivä, eikä pimeys kuin yö; ja ehtoolla on oleva valoisata.

8. Sinä päivänä vesilähteet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet.

9. Herran kuningaskunta on ilmestyvä yli koko maan asukkaiden. Sinä päivänä he palvelevat Herraa yksimielisesti, ja hänen nimensä on oleva vahvistettu tässä maailmassa, eikä toista nimeä ole.

10. Koko maa muuttuu tasaiseksi Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja Jerusalem on laajeneva ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin heimon portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hippikus-torniin asti, kuninkaan kuoppiin asti.

11. He asuvat siellä, eikä siellä enää tapeta, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa.

12. Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka kokoontuvat ja tulevat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.

13. Sinä päivänä on tuleva Herralta kuolettava hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi repii irti toisen käden.

14. Myös Juudan huoneen ihmisiä kansakunnat tuovat sotimaan Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita.

15. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus.

16. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat kokoontuneet ja hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan iankaikkista kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

17. Ja mitkä maan kansakunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan iankaikkista kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.

18. Ja jos egyptiläisten kuningaskunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei Niili nouse heitä varten; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee kaikkia niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

19. Tämä on oleva egyptiläisten kosto, ja kaikkien niiden pakanakansojen kosto, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

20. Sinä päivänä on oleva hevosten satuloissa kirjoitus: "Pyhitetty Herran edessä". Ja padat Herran temppelissä ovat lukuisat, kuin ne uhrimaljat, jotka ovat alttarin edessä.

21. Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää milloinkaan yhtään kaupustelijaa Herran Sebaotin temppelissä.