Sefanja, targum

KR1933 pohjatekstillä, targumin erot kursiivilla.

 

Luku 1.

Herran profetian sana, joka tuli Sefanjalle, Kuusin pojalle, joka oli Gedaljan poika, joka Amarjan poika, joka Hiskian poika, Juudan heimon huoneen kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä.

2. Totisesti minä otan kaiken pois maan pinnalta, sanoo Herra.

3. Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, koska jumalattomien viettelykset ovat lisääntyneet. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra.

4. Minä kohotan voimallisen ruoskani Juudan kansaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta Baalin jätteet, niille omistautuneiden nimet ynnä myös niiden papit,

5. ja ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat Herran nimen kautta, ja taas kääntyvät ja vannovat omien epäjumaliensa nimen kautta,

6. ynnä ne, jotka ovat luopuneet palvelemasta Herraa, eivät etsi Herran pelkoa eivätkä ole rukoilleet hänen edessään.

7. Kaikki pahan tekijät ovat loppuneet Herran Jumalan edessä! Sillä Herran päivä on lähellä; sillä Herra on laittanut teurastuksen, on kutsunut kutsuttunsa.

8. Ja Herran teurasuhrin päivänä minä rankaisen päämiehiä ja kuninkaan poikia ja kaikkia, jotka menevät joukoittain palvomaan epäjumalia.

9. Ja minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, jotka vaeltavat filistealaisten ohjeiden mukaan, jotka täyttävät herransa huoneen väkivallalla ja petoksella.

10. Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta ja valitus Ofelista ja suuri hävitys kukkuloilta.

11. Valittakaa, te Kidronin laakson asukkaat, sillä tuhottu on kaikki se väki, jonka teot ovat kuin Kanaanin maan kansan teot, hävitetty kaikki omaisuuksista rikkaat.

12. Siihen aikaan minä säädän etsijöitä, ja he etsivät lampuilla Jerusalemin asukkaat ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat hyvinvointinsa päällä ja sanovat sydämessään: "Ei Herra pysty tekemään hyvää eikä pahaa".

13. Heidän talonsa joutuu ryöstettäväksi, ja heidän palatsinsa jäävät autioiksi. He ovat rakentaneet taloja, mutta eivät saa niissä asua; ovat istuttaneet viinitarhoja, mutta eivät saa niistä viiniä juoda.

14. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin on huuto ja murhe! Sillion sankarit tapetaan.

15. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan synkeyden päivä,

16. pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja ylhäisiä korkeuksia vastaan.

17. Minä saatan ihmislapset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herran edessä. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän ruumiinsa niinkuin saasta.

18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kostonsa tulessa kuluu koko maan pahan tekijät. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

 

Luku 2.

Menkää itseenne, kokoontukaa ja lähestykää, te sen sukupolven kansa, joka ei tahdo palata minun opetukseeni,

2. ennenkuin neuvopäätös on julistettu teitä vastaan, ja te olette kuin akanat puimatantereella, jonka tuuli kuljettaa pois, ja kuin varjo, joka katoaa ennen aamua - ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan voima, ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä.

3. Etsikää Herran pelkoa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää totuutta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

4. Sillä Gassa on oleva hyljätty ja Askelon autio, Asdod ajetaan pois keskipäivällä, ja Ekron hävitetään.

5. Voi meren rannikon asukkaita, kansaa, joka ansaitsee tulla hävitetyksi! Herran sanan säädös on teitä vastaan, Kanaanin asukkaat, filistealaisten maa; ja minä hävitän sinut asujattomaksi.

6. Ja meren rannikko on oleva laitumina, joilla on paimenten lepopaikkoja ja lammastarhoja.

7. Ja rannikko joutuu Juudan heimon jäännökselle. Siellä he laiduntavat; Askelonin huoneisiin he asettuvat makaamaan illoin. Sillä Herra, heidän Jumalansa, on kirjoittava heistä hyvää ja kääntävä heidän kohtalonsa.

8. Minä olen kuullut Mooabin häväistykset ja ammonilaisten pilkat, joilla he ovat häväisseet minun kansaani ja ylvästelleet sen aluetta vastaan.

9. Sentähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, on Mooab tuleva Sodoman kaltaiseksi ja ammonilaiset Gomorran kaltaisiksi, hedelmättömäksi nokkospehkojen maaksi, suolakuopaksi, autioksi iankaikkisesti. Jääneet minun kansastani ryöstävät heitä, ja minun kansakuntani jäännökset ottavat heidät perintöosaksensa.

10. Tämä tulee heille heidän ylpeydestään, siitä, että ovat herjanneet, ovat ylvästelleet Herran Sebaotin kansaa vastaan.

11. Peljättävä on Herra heille oleva, hän on luvannut vapauttaa heidät, sillä hän tekee voimattomiksi kaikki maan jumalat; ja kaikki pakanain saaret, kukin paikastansa, tulevat häntä kumartaen rukoilemaan.

12. Myöskin teidät, etiopialaiset, on minun miekkani kaatava - heidätkin!

13. Ja hän on kohottava voimallisen ruoskansa pohjoista kohden ja on hukuttava Assurin, tekevä Niiniven autioksi, kuivaksi kuin erämaa.

14. Sen keskellä makaa laumoja, kaikkia villieläimiä joukoittain. Pelikaani ja tuonenkurki yöpyvät sen porttien patsaanpäissä. Kuule, kuinka linnut laulavat akkuna-aukossa! Portit on tuhottu, ja sen katot revitään alas!

15. Tämä oli se voimallinen kaupunki, joka asui turvallisena, joka sanoi sydämessään: "Minä, eikä ketään muuta!" Kuinka autioksi se on tullut, metsän villieläinten makuusijaksi! Jokainen, joka käy siitä ohitse, huudahtaa ja huiskuttaa kättä.

 

Luku 3.

Voi häntä, joka kiiruhtaa ja pääsee vapaaksi, voi kaupunkia, joka vain lisää vaivaansa!

2. Se ei ole totellut hänen palvelijoidensa, profeettojen, ääntä, ei huolinut opetuksesta, ei luottanut Herran sanaan, ei lähestynyt palvelemaan Jumalaansa.

3. Sen päämiehet sen keskellä ovat kuin ärjyviä leijonia. Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla, jotka eivät säästä mitään aamuksi.

4. Sen keskellä olevat väärät profeetat ovat pahoja, petollisia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja tekevät väkivaltaa laille.

5. Herra on vanhurskas, hän on luvannut laittaa kirkkautensa läsnäolon asumaan sen keskellä, hän ei voi tehdä väärin. Katso, niin kuin aamun valo, joka kasvattaa voimaansa, niin hänen oikeutensa lähtee iankaikkisesti, ei se tulematta jää. Mutta väärintekijä ei tunne häpeätä.

6. Minä olen hävittänyt pakanakansat, niiden linnoituksensa ovat autioina. Minä olen tehnyt niiden kadut raunioiksi, kulkijattomiksi; niiden kaupungit ovat hävitetyt ihmisettömiksi, asujattomiksi.

7. Minä olen sanonut: Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen opetus, niin ei hävitetä asumusta minun kirkkauteni läsnäolon huoneen maasta. Kaikki siunaukset, mitä minä olen heille luvannut, minä heille tuon. Kuitenkin he varhaisesta alkaen ovat aina pahemmin tehneet.

8. Sentähden odottakaa minun sanaani, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä ilmestyn tuomitsemaan. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kostoni tuli kuluttaa koko maan pahan tekijät.

9. Silloin minä tuon kansakunnille yhden valitun kielen, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimessä, palvelevat hänen edessään yksimielisesti.

10. Tuolta puolen Intian virtain palaavat minun karkoitettuni - minun hajoitettu joukkoni palaa armon kauttaja heitä tuodaan minulle kuin ruokauhreja.

11. Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä yhtäkään niistä pahoista teoistasi, joilla olet rikkonut minun sanaani vastaan, sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi sinun ylvääsi, joista sinä riemuitset, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä vuorellani.

12. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja nöyryytystä kärsivän kansan, ja he luottavat Herran nimeen.

13. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he hallitsevat itsensä ja asettuvat aloilleen kenenkään peloittelematta.

14. Ylistä, oi Siionin seurakunta, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, Jerusalemin seurakunta.

15. Herra on poistanut sinun valheelliset tuomarisi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on luvannut laittaa kirkkautensa läsnäolon asumaan sinun keskelläsi. Ei tarvitse sinun enää pahaa pelätä.

16. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: "Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko.

17. Herra, sinun Jumalasi, on luvannut laittaa kirkkautensa läsnäolon asumaan sinun keskelläsi, sankari, lunastaja ilolla iloitsee sinusta, hän pyyhkii syntisi pois rakkaudellaan, hän sinusta riemulla riemuitsee."

18. Jotka keskelläsi muuttelivat juhlakokousten aikoja, minä olen poistanut keskuudestasi. Voi heitä, sillä he kohottivat kätensä sinua vastaan, ja pilkkasivat sinua!

19. Katso, siihen aikaan minä teen täyden lopun kaikille sinun orjuuttajillesi. Minä pelastan pakkosiirtolaiset ja kokoan karkoitetut lähelleni ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina.

20. Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin - siihen aikaan, jona minä teidät kokoan. Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo Herra.